RASKAUDEN EHKÄISY. Synnytyksen ja abortin jälkeinen ehkäisy. Kaisa Elomaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RASKAUDEN EHKÄISY. Synnytyksen ja abortin jälkeinen ehkäisy. Kaisa Elomaa"

Transkriptio

1 RASKAUDEN EHKÄISY Synnytyksen ja abortin jälkeinen ehkäisy Kaisa Elomaa Täysimetys antaa modernien ehkäisymenetelmien veroisen suojan uutta raskautta vastaan kuuden kuukauden ajan synnytyksestä, jos nainen on amenorreassa. Imettävänkin tulee turvautua muuhun ehkäisyyn viimeistään puolen vuoden kuluttua synnytyksestä tai aikaisemmin, mikäli kuukautiset ilmaantuvat ennen tätä tai jos lapsi saa lisäravintoa. Jos äiti ei imetä, ensimmäinen munasolu saattaa irrota jo kuukauden kuluttua synnytyksestä. Synnytyksen jälkeisen ehkäisyn puutteellisuudesta kertoo se, että vuotiaiden raskaudenkeskeytykset eivät ole vähentyneet toivotusti, ja tässä ikäryhmässä useat raskauden keskeytystä hakevat ovat synnyttäneitä. Puolet aborttiin tulevista nuorista ei ole käyttänyt mitään ehkäisymenetelmää raskaaksi tullessaan, ja he ovat siten selvästi luotettavan jatkoehkäisyn tarpeessa. Abortin jälkeen ehkäisystä tulee huolehtia hedelmällisyyden nopean palautumisen vuoksi jo ennen jälkitarkastusta. Vaikka ehkäisyn laiminlyöneiden osuus nuorten abortinhakijoiden keskuudessa on vähentynyt viimeisten vuoden aikana, vuosina alle 20-vuotiaista noin 40 % ei raskaudenkeskeytysrekisterin mukaan käyttänyt mitään ehkäisyä raskaaksi tullessaan. Kondomia käytti noin %, ehkäisypillereitä 4 6 % ja muuta ehkäisyä 7 8 %. Kondomin käytön yleisyyttä mahdollisesti liioitellaan, koska keskeytystä hakevan on helpompi kertoa kondomin hajonneen kuin että sitä ei ole käytetty lainkaan (Kosunen 1993). Joka tapauksessa raskauden keskeytykseen päätyvällä on ollut ehkäisyn käytössä ilmiselviä vaikeuksia, ja abortin jälkeen naisen tulisikin aloittaa luotettava ehkäisy. Odottavat äidit ja synnyttäneet ovat ahkeria neuvolapalvelujen käyttäjiä, mitä pitäisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin ehkäisyneuvonnassa ja synnytyksen jälkeisessä ehkäisyssä. Jatkoehkäisy sovitaan jo ennen aborttia Lausunnon kirjoittajan rooli ehkäisyvalistajana lienee maassamme jo melko vakiintunut käytäntö, odotetaanhan RK 1 -lomakkeeseenkin kirjoitettavan maininta keskeytyksen jälkeen käytettävästä ehkäisystä. Joskus lyhyellä vastaanottokäynnillä voi olla kuitenkin kiusaus jättää ehkäisyneuvonta toimenpiteen suorittavalle sairaalalle tai jälkitarkastuksen yhteyteen. Mikäli asiaa ei ole pohdittu ennen toimenpidettä, se yleensä jää jälkitarkastuksen tekevän lääkärin harteille ja voi olla liian myöhäistä. Aivolisäke-munasarja-akselin toiminta palautuu nopeasti raskauden ensikolmanneksen aikana tehdyn abortin jälkeen. Ensimmäinen ovulaatio voi tapahtua jo kahden viikon kuluttua toimenpiteestä, ja puolet naisista ovuloi kolmannen viikon loppuun mennessä (Lähteenmäki 1978). Niinpä 1176 Duodecim 113: , 1997 K. Elomaa

2 T a u l u k k o 1. Abortin jälkeinen ehkäisy. Menetelmä Aloitus abortin Varmuus 1 Huomattavaa jälkeen täydellisessä/tyypillisessä 2 käytössä Kierukka toimenpiteen yhteydessä 1 puhkeama-, tulehdus- ja poistumisriski lisääntynyt?, vuotojen lisääntyminen Ydistelmäpillerit heti 1 viikko 0.1/3 lisääntynyt trombiriski heti toimenpiteen jälkeen? Minipillerit heti 1/3 vuotohäiriöt mahdollisia Kapselit toimenpiteen yhteydessä 0.2 vuotohäiriöt mahdollisia Progestiiniruiske heti 0.3 vuotohäiriöt mahdollisia Hormonikierukka toimenpiteen yhteydessä 0.15 puhkeama-, tulehdus- ja poistumisriski lisääntynyt? Sterilisaatio heti, yleensä ei mahdolli- nainen 0.4 peruuttamaton, harkittava tarkoin nen samassa yhteydessä mies 0.15 Kondomi heti 3 5/5 15 Suojaa tulehduksilta Pessaari heti 4 8/5 20 Tulehdusriski lisääntynyt heti toimenpiteen jälkeen? Koon sovitus, jos ei aikaisemmin käytössä 1 Raskauksia sataa käyttäjää kohti vuodessa 2 Käyttäjästä johtuvat virheet otettu huomioon ehkäisy pitäisi aloittaa hyvissä ajoin jo ennen ensimmäisiä raskauden keskeytyksen jälkeisiä kuukautisia. Kierukka voidaan asettaa turvallisesti raskaudenkeskeytystoimenpiteen yhteydessä, eikä hormonaalisten menetelmien ole todettu häiritsevän aivolisäke-munasarja-akselin toiminnan palautumista, vaikka hormoniehkäisy aloitettaisiin heti toimenpiteen jälkeen. Ehkäisyn aloittamisella heti tai pian toimenpiteen jälkeen on monia etuja. Raskauden keskeytykseen päätyvät ovat motivoituneita aloittamaan ehkäisyn nopeasti, koska seksuaalisesti aktiivisina ja todistetusti hedelmällisinä heillä on suuri riski tulla uudestaan raskaaksi, jos ehkäisystä huolehtiminen jätetään mietittäväksi jälkitarkastuskäynnin yhteydessä. Lisäksi kierukan ja ihonalaisten hormonikapseleiden asennus onnistuu kivuttomasti samassa toimenpiteessä, jos näihin menetelmiin päädytään. Taulukossa 1 on esitetty eri ehkäisymenetelmien aloittaminen ja käyttökelpoisuus abortin jälkeen. Yhdistelmäpillerit ensisijainen vaihtoehto nuorelle synnyttämättömälle Abortin jälkeisen menetelmän valinta perustuu samoihin kriteereihin kuin ennen kyseistä raskauttakin. Nuoren synnyttämättömän naisen ensisijainen vaihtoehto ovat yhdistelmäpillerit niiden hedelmällisyyttä säilyttävien ominaisuuksien ja niistä saatavien monien terveyshyötyjen vuoksi (Luukkainen 1992). Terveisiin, tupakoimattomiin nuoriin kohdistuvat terveysriskit on katsottava vähäisiksi pillerien etuihin nähden. Heti raskauden keskeytyksen jälkeen, samana iltana tai seuraavana päivänä aloitettuun pilleriehkäisyyn saattaa liittyä pieni tromboembolisten sairauksien riski, joka johtuu raskauden ja yhdistelmäpillereiden samansuuntaisista vaikutuksista hyytymistekijöihin sekä kirurgisen toimenpiteen ja siihen liittyvän immobilisaation, tosin hyvin lyhytaikaisen, aiheuttamasta lisäriskistä (Lähteenmäki ym. 1981). Pillerinkäyttäjien tromboembolisten komplikaatioiden harvinaisuuden vuoksi tämän seikan kliinistä merkitystä on kuitenkin vaikea arvioida. Lisäksi tutkimukset on tehty ainoastaan levonorgestreelia (150 µg) ja etinyyliestradiolia (30 µg) sisältävillä pillereillä, eivätkä tulokset ole siten suoraan sovellettavissa muita progestiineja ja eri estrogeeniannoksia sisältäviin pillereihin. Vaikka nykyisten niukkahormonisten pillereiden käyttö voitaneen aloittaa turvallisesti saman tien pitäen mielessä ehkäisypillereiden yleiset vasta- Synnytyksen ja abortin jälkeinen ehkäisy 1177

3 aiheet, on toisaalta todettu, että munarakkulan kehitys alkaa vasta viikon kuluttua raskauden keskeytyksestä (Lähteenmäki ja Luukkainen 1978). Siten myöhäistämällä pillereiden käytön aloitusta enintään viikolla voidaan välttää raskauden, kirurgisen toimenpiteen ja pillereiden itsensä aiheuttama trombiriskin kumulatiivinen lisääntyminen ehkäisytehosta tinkimättä. Mikäli nainen on synnyttämätön ja päädytään kohdunsisäiseen ehkäisyyn, hormonikierukka on kuparikierukkaa parempi vaihtoehto, koska se vähentää vuotoja ja kuukautiskipuja ja säilyttää hedelmällisyyttä mm. ehkäisemällä kohdunulkoisia raskauksia. Hormonikierukka näyttäisi suojaavan jossain määrin myös sisäsynnytintulehduksilta (Toivonen ym. 1991, Luukkainen 1992). Synnyttäneille on enemmän vaihtoehtoja abortinkin jälkeen Kierukan asennus onnistuu raskaudenkeskeytystoimenpiteen lopuksi helposti ja kivuttomasti. Asennus vaatii kuitenkin kokemusta ja tiettyä varovaisuutta, koska kohtulihas on tässä vaiheessa tavallista pehmeämpi ja sen puhkeamisvaara on suurempi kuin kuukautisten yhteydessä (Timonen ja Luukkainen 1974). Myöhemmät tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että raskauden keskeytyksen yhteydessä asennetun kierukan ehkäisyteho on yhtä hyvä kuin myöhemmin asennetun kierukan, eikä tulehduksia, kohdun puhkeamia tai kierukan poistumisia tapahdu sen useammin (Ross ja Kwon 1978, Heikkilä ym. 1982). Kuparikierukan käyttöön yleensäkin liittyy vuotojen lisääntyminen noin 40 %:lla ja vuotojen pitkittyminen. Tämä näyttää koskevan myös raskauden keskeytyksen yhteydessä asennettuja kierukoita, mistä on hyvä varoittaa asiakasta etukäteen. Pelkkää keltarauhashormonia sisältäviä valmisteita käytetään abortin jälkeen samoilla perusteilla kuin normaalistikin. Ihonalaiset ehkäisykapselit ja hormonikierukka voidaan asentaa toimenpiteen yhteydessä. Minipillereiden käytön välittömälle aloittamiselle toimenpiteen jälkeen ei ole estettä, ja progestiiniruiskeisiin päädyttäessä ensimmäinen injektio voidaan antaa kotiin lähtiessä. Sterilisaatiota pystytään käytännön syistä suorittamaan vain harvoin raskauden keskeytyksen yhteydessä. Niinpä sterilisaatioon pyrkivä tarvitsee toimenpiteeseen pääsyä odottaessaan luotettavan ehkäisyn. Mikäli pillerit eivät tule syystä tai toisesta kysymykseen ja esimerkiksi tavallinen kierukka on pettänyt, hormonikierukka on yksi luotettavimmista vaihtoehdoista, joskin kallis ratkaisu lyhytaikaiseen käyttöön. Moni hormonikierukan väliaikaiseksi ehkäisyksi valinnut on tosin ollut niin tyytyväinen, että on jatkanut sen käyttöä ja siirtänyt sterilisaatiopäätöstä tuonnemmaksi. Eniten ehkäisimen käytöstä hyötyvät ne, joilla on runsaat kuukautiset (Lähteenmäki ym. 1991). Lisäksi hormonikierukka käyttäytynee vuotojen suhteen vielä jonkin verran paremmin abortin kuin kuukautisten yhteydessä asennettuna (Suvisaari ja Lähteenmäki 1996). Imettäminen vaikuttaa ehkäisyn valintaan synnytyksen jälkeen Synnytyksen jälkeisen ehkäisyn valintaan vaikuttaa oleellisesti se, imettääkö äiti vai ei. Jos äiti ei imetä, ensimmäinen ovulaatio voi tapahtua jo reilun kuukauden kuluttua synnytyksestä. Mikäli maidoneritys tyrehdytetään bromokriptiinilääkityksellä, ovulaatio voi aikaistua vielä tästäkin kahdella viikolla. Synnytyksestä toipumisen vaatima aika pitänee huolen siitä, että uuden raskauden riski ei ole huomattava ennen jälkitarkastusta, vaikka munasarjatoiminta olisi jo käynnistynytkin. Taulukkoon 2 on koottu imettävän äidin ehkäisyvaihtoehdot ja niiden suositeltava aloitusajankohta. Menetelmän valintaa ohjaavat samat periaatteet kuin muutoinkin. Täytyy kuitenkin muistaa muun muassa raskauden vaikutukset hyytymistekijöihin, minkä vuoksi yhdistelmäpillerien käyttöä ei lisääntyneen tromboosiriskin vuoksi pitäisi aloittaa ennen kuin kolmen viikon kuluttua synnytyksestä. Luonteva aloitusajankohta on ensimmäisten kuukautisten yhteydessä. Kierukka kannattaa asentaa jälkitarkastuksen yhteydessä, koska puhkeama- ja tulehdusriski ovat lisääntyneet tätä ennen ja yhdynnätkin suositellaan aloitettavaksi vasta jälkitarkastuksen jälkeen. Myöhemmin asennettaessa tulee raskauden mahdollisuus sulkea pois ennen asennusta, jos yhdyntöjä on ollut ei K. Elomaa

4 T a u l u k k o 2. Imettävän äidin ehkäisy. Menetelmä Aloitus Vaikutus Vaikutus Huomattavaa synnytyksen imetykseen lapseen jälkeen Ensisijaiset: Sterilisaatio 1 3 päivää ei ei peruuttamaton Kierukka jälkitarkastus ei ei lisääntynyt puhkeama- ja poistumisriski? Estemenetelmät heti ei ei varmuus? Toissijaiset: Hormonikierukka jälkitarkastus ei pitkäaikaisvaikutukset? Lisääntynyt puhkeama- ja poistumisriski? Kapselit jälkitarkastus ei pitkäaikaisvaikutukset? vuotohäiriöt mahdollisia Minipillerit 1 viikko ei pitkäaikaisvaikutukset? vuotohäiriöt mahdollisia Progestiiniruiske jälkitarkastus ei pitkäaikaisvaikutukset? vuotohäiriöt mahdollisia Ei suositeltavat: Yhdistelmäpillerit 1. kuukautiset tai 6 kk voivat vähentää pitkäaikaisvaikutukset? vähähormonisin vaihtoehto maidoneritystä vätkä kuukautiset ole vielä ilmaantuneet. Pessaarin sovitus on paikallaan, koska sen koko usein muuttuu synnytysten jälkeen. Pessaarin kanssa tulee käyttää spermisidiä, joka saattaa ärsyttää estrogeenin puutteen vuoksi kuivia emättimen limakalvoja. Imettävän äidin ehkäisyllä ei saa olla haittavaikutuksia imeväiseen eikä maidon määrään tai laatuun. Imettäminen itsessään antaa vähintään 98 %:n suojan uudelta raskaudelta, mikäli synnytyksestä on enintään kuusi kuukautta, kuukautiset eivät ole alkaneet synnytyksen jälkeen eikä lapsi saa lisäravintoa (lactational amenorrhea method, LAM). Jokainen imetyskerta estää gonadotropiineja vapauttavan hormonin erityksen hypotalamuksesta. Tämä yhdessä lisääntyneen prolaktiinierityksen kanssa estää aivolisäkkeen gonadotropiinierityksen ja siten munasarjojen follikkelikehityksen ja ovulaation. Kohdun limakalvo pysyy lepotilassa munasarjahormonien suppression vuoksi ja aiheuttaa amenorrean. Jos synnytyksestä on kulunut enintään puoli vuotta, ensimmäiset kuukautiset eivät ole useinkaan seurausta munasolun irtoamisesta, vaan kierto on anovulatorinen. Yli puolen vuoden kuluttua synnytyksestä ovulaation todennäköisyys ennen imettävänkin äidin ensimmäisiä kuukautisia kasvaa (Short 1993). Ensimmäisten kuukautisten ilmaantuminen heikentää raskaudenehkäisysuojan 93 %:iin (Diaz 1992). Muut ns. luonnonmenetelmät eivät ole imetyksen aikana käyttökelpoisia, koska ensimmäistä ovulaatiota ja kuukautisten alkua on lähes mahdoton ennustaa ja ensimmäiset synnytyksen jälkeiset kierrot ovat epäsäännöllisiä (Ryder ja Campbell 1995). Raskauden ehkäisyn varmistaminen jollakin muulla menetelmällä tulee ajankohtaiseksi viimeistään, kun kuukautiset alkavat, synnytyksestä on kulunut kuusi kuukautta tai lapsi saa lisäravintoa. Ensisijaisia imetyksen aikaisia ehkäisymenetelmiä ovat tavallinen kierukka, estemenetelmät ja sterilisaatio, koska näillä menetelmillä ei ole vaikutusta imeväiseen eikä maidon määrään tai sen koostumukseen. Sterilisaatiota harkittaessa täytyy kuitenkin pitää mielessä menetelmän peruuttamattomuus. Toissijainen vaihtoehto ovat pelkkää keltarauhashormonia sisältävät hormonimenetelmät, kuten kohdunsisäinen hormoniehkäisin, ihonalaiset ehkäisykapselit, minipillerit ja progestiiniruiskeet. Yhdistelmäpillereitä ei suositella imetyksen aikaiseksi ehkäisyksi ennenkuin synnytyksestä on kulunut puoli vuotta, koska ne vähentävät maidon määrää ja voivat tyrehdyttää maidon tulon ennen aikojaan. Jos yhdis- Synnytyksen ja abortin jälkeinen ehkäisy 1179

5 telmäpillerit ovat kuitenkin ainoa kyseeseen tuleva vaihtoehto, pillereistä tulisi valita vähähormonisin, ja käyttö tulisi aloittaa vasta maidon tulon vakiinnuttua, aikaisintaan kuuden viikon kuluttua synnytyksestä (IPPF 1996). Kuparikierukka asennetaan yleensä synnytyksen jälkitarkastuksen yhteydessä noin 6 12 viikon kuluttua synnytyksestä tai kuukautisten alettua. Kohdun puhkeamisen vaara on suurimmillaan kuukauden ajan synnytyksestä, mutta se on jossain määrin lisääntynyt myös koko imetyksen ajan, joten asentajan pitää olla erityisen huolellinen. Kaikki estemenetelmät käyvät imetyksen aikaiseksi ehkäisyksi. Kondomi ja pessaari voivat kuitenkin ärsyttää kuivia limakalvoja, minkä vuoksi liukasteaineen käyttö on usein tarpeen. Pessaari täytyy yleensä vaihtaa suurempaan, mikäli se on ollut käytössä ennen synnytystä. Joistakin spermisideistä saattaa kulkeutua pieni määrä vaikuttavaa ainetta äidinmaitoon. Vaikka sillä ei ole todettu olevan haittavaikutuksia imeväiseen, täysimetyksen aikana spermisidin käytöstä voitaneen luopua, sillä pelkkä estemenetelmä riittää yhdessä imetyksen antaman suojan kanssa. Jos ei-hormonaaliset menetelmät eivät käy tai niitä ei haluta käyttää, suositellaan pelkkää progestiinia sisältäviä valmisteita. Pieni määrä hormonia kulkeutuu äidinmaitoon, mutta siitä ei ole havaittu olevan haittavaikutuksia imeväiselle. Maidon eritys pysyy ennallaan eikä progestiini vaikuta maidon koostumukseen. Kohdunsisäinen hormoniehkäisin voidaan asentaa kuten kuparikierukka. Jos hormonikierukka asetetaan vasta ensimmäisten kuukautisten jälkeen, on syytä varautua tavallista pidempään tiputteluun. Koska ensimmäinen kierto on usein anovulatorinen, endometrium voi olla tavallista paksumpi ja siitä aiheutuu pitkä tiputtelu. Sterilisaatio voidaan tehdä keisarileikkauksen yhteydessä tai kolmen päivän aikana alatiesynnytyksen jälkeen, jolloin kohtu on vielä korkealla eikä yleisanestesian katsota estävän maidontuotannon alkamista. Viikon kuluttua synnytyksestä nukutuksessa käytettävät aineet saattavat sen sijaan tyrehdyttää maidontulon. Myöhemmän katumisen välttämiseksi sterilisaatiopäätös tulisi tehdä hyvissä ajoin ennen laskettua aikaa, sillä vasta synnytyksen jälkeen tehty päätös voi olla hätäinen ja juuri koetun synnytyksen aiheuttamien emootioiden värittämä. Toisaalta päätöstä kannattaa lykätä, jos synnytys on päättynyt traagisesti esimerkiksi lapsen kuolemaan. Mikäli pariskunta on päätynyt miehen sterilisaatioon, sekin kannattaa tehdä mahdollisimman nopeasti synnytyksen jälkeen, jotta toimenpiteen teho ehtii varmistua ennen synnyttäjän hedelmällisyyden palautumista. Jälkiehkäisy pelastajaksi imetyksenkin aikana Vaikka ehkäisypillereiden hormonit siirtyvät äidinmaitoon, imetystä ei pidetä jälkiehkäisyn vasta-aiheena. Jos kuitenkin imeväinen halutaan suojata ylimääräisiltä steroideilta, maito lypsetään pois tablettien käytön aloittamisen jälkeen vuorokauden ajan, jonka jälkeen imettämistä voidaan jatkaa. Täysimetyksen antaman hyvän ehkäisysuojan vuoksi lienee kuitenkin tarpeetonta turvautua jälkiehkäisypillereihin ensimmäisen puolen vuoden aikana, jos nainen on edelleen amenorreassa. Jos suojaamattomasta yhdynnästä on kulunut yli 72 tuntia, voidaan vielä asentaa kierukka, ellei yhdynnästä ole kuitenkaan yli viittä vuorokautta. Kierukan etuna on, että sitä ei tarvitse välttämättä poistaa sen»hoidettua tehtävänsä», vaan se voi toimia jatkoehkäisynä. (Lähteenmäki, tässä numerossa) Lopuksi Kattavasta neuvolajärjestelmästämme ja kansainvälisessä vertailussa hyvin hoidetusta perhesuunnittelusta huolimatta lastenhankintaiässä olevien aborttitilastot eivät ole kaunistuneet siinä tahdissa kuin selvästi nuorempien ja vanhempien naisten ryhmissä on tapahtunut. Ongelmia voi olla sekä tiedon jakamisessa että sen vastaanottamisessa. Sekä raskauden keskeytystä harkitsevien että äskettäin synnyttäneiden ajatukset harhailevat oikeutetustikin muissa asioissa kuin jatkoehkäisyssä, minkä vuoksi terveydenhuollon ammattilaisten tulisi ottaa nykyistä tarkempi ote näiden ryhmien ehkäisyneuvonnassa ja ehkäisyn seurannassa sekä auttaa niiden ongelmien hoitamisessa, jotka ovat syynä ehkäisyn laiminlyöntiin K. Elomaa

6 Kirjallisuutta Diaz S, Cardenas H, Brandeis A, ym.: Relative contributions of anovulation and luteal phase defect to the reduced pregnancy rate of breastfeeding women. Fertil Steril 58: , 1992 Heikkilä M, Lähteenmäki P, Luukkainen T: Immediate postabortal insertion of a levonorgestrel-releasing IUD. Contraception 26: , 1982 IPPF Statement on breast feeding, fertility and post-partum contraception. February 1996 Kosunen E: Teini-ikäisten raskaudet ja ehkäisy. STAKESin raportteja 99, 1993 Luukkainen T: Ehkäisymenetelmien terveyshyödyt. Duodecim 108: , 1992 Lähteenmäki P: The disappearance of hcg and return of pituitary function after abortion. Clin Endocrinol 9: , 1978 Lähteenmäki P, Luukkainen T: Return of ovarian function after abortion. Clin Endocrinol 8: , 1978 Lähteenmäki P, Rasi V, Luukkainen T, Myllylä G: Coagulation factors in women using oral contraceptives or intrauterine devices immediately after abortion. Am J Obstet Gynecol 141: , 1981 Lähteenmäki P, Shain R N, Ratsula K, ym.: Ensimmäisen vuoden kokemukset levonorgestreeliehkäisimestä. Duodecim 107: 26 31, 1991 Ross J A, Kwon H Y: Post-abortal immediate IUD insertion; further experience and a controlled comparison of three devices. Contraception 17: , 1978 Ryder B, Campbell H: Natural family planning in the 1990s. Lancet 346: , 1995 Short R V: Lactational infertility in family planning. Ann Med 25: , 1993 Suvisaari J, Lähteenmäki P: Detailed analysis of menstrual bleeding patterns after postmenstrual and postabortal insertion of a coper IUD or a levonorgestrel-releasing intrauterine system. Contraception 54: , 1996 Timonen H, Luukkainen T: Immediate postabortion insertion of the Copper-T (TCu-200) with eighteen months follow-up. Contraception 9: , 1974 Toivonen J, Luukkainen T, Allonen H: Protective effect of intrauterine release of levonorgestrel on pelvic infection. Three years comparative experience of levonorgestrel- and copperreleasing intrauterine devices. Obstet Gynecol 77: , 1991 KAISA ELOMAA, LL, asiantuntijalääkäri Väestöliitto, seksuaaliterveysklinikka Kalevankatu 16 A, Helsinki Synnytyksen ja abortin jälkeinen ehkäisy 1181

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen 3.5.2017 Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Miksi tärkeä asia? Vuonna 2015 Suomessa tehtiin 9441 raskaudenkeskeytystä, mikä on pienin määrä vuonna 1970

Lisätiedot

Avuksi ehkäisyn valintaan

Avuksi ehkäisyn valintaan Opas synnytyksen jälkeiseen ja imetyksen aikaiseen raskauden ehkäisyyn Avuksi ehkäisyn valintaan Veera Korhonen & Reeta Minkkinen Sisällysluettelo Tietoa naisen hedelmällisyydestä... 1 Kehon palautuminen

Lisätiedot

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Jos lasten hankinta ei ole ajankohtaista, on ehkäisyä käytettävä yhdyntöjen aloittamisesta vaihdevuosiin saakka. Niin hormonaalisia kuin muitakin ehkäisyvaihtoehtoja

Lisätiedot

Asiaa ehkäisystä. Hormonaalinen ehkäisy. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Sonja Eronen. Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni)

Asiaa ehkäisystä. Hormonaalinen ehkäisy. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Sonja Eronen. Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni) Asiaa ehkäisystä Gynekologian alueellinen koulutuspäivä 27.10.2017 Sonja Eronen Hormonaalinen ehkäisy Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni) Pilleri, laastari ja rengas Progestiiniehkäisy Pilleri,

Lisätiedot

Ehkäisymenetelmät PP-PF--WHC-FI /

Ehkäisymenetelmät PP-PF--WHC-FI / Ehkäisymenetelmät Ehkäisyn aloitus & valinta Mikäli raskaus ei ole ajankohtainen toive ja seksistä haluaa nauttia huoletta, on syytä huolehtia luotettavasta raskauden ehkäisystä Keskustele terveydenhoitajan

Lisätiedot

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751 Nuoren naisen ehkäisymenetelmät Pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät Hormonikierukka 3 v ja 5 v Pitkäaikainen ehkäisy (pienempi 3 vuotta, isompi 5 vuotta) Sisältää paikallisesti vapautuvaa keltarauhashormonia

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Anneli Kivijärvi LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, vastaava lääkäri Turun Hyvinvointitoimiala 11.05.2016 Turku, Yleislääkäripäivät Mitkä asiat otetaan

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää.

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Raskauden ehkäisy Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Jokaisella on oikeus saada oikeaa tietoa ja neuvontaa raskauden ehkäisyn keinoista sekä niiden hyödyistä,

Lisätiedot

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA SARAN JA TUOMAKSEN TARINA Opettajalle Sara on 15-vuotias ja Tuomas 17. He ovat seurustelleet parisen kuukautta. He olivat olleet yhdynnässä ensimmäistä kertaa eräissä bileissä, joissa he olivat myös juoneet

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

Tutustu myös Jaydess -mobiilipalveluun: potilaspalvelu.ehkaisynetti.fi. > Katso video Jaydess-kierukan käytöstä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Tutustu myös Jaydess -mobiilipalveluun: potilaspalvelu.ehkaisynetti.fi. > Katso video Jaydess-kierukan käytöstä tai kysy lisää asiantuntijalta. Käyttäjän opas 1 SISÄLTÖ Onneksi olkoon! Olet yhdessä lääkärisi tai hoitajasi kanssa valinnut sinulle Jaydess-kierukan raskauden ehkäisyyn. Toivotamme sinulle onnellista ja tyydyttävää seksielämää ilman

Lisätiedot

Käyttäjän opas 1 mirena_kayttajanopas_fin_2018.indd 1 25/09/

Käyttäjän opas 1 mirena_kayttajanopas_fin_2018.indd 1 25/09/ Käyttäjän opas 1 SISÄLTÖ Onneksi olkoon! Olet yhdessä lääkärisi tai hoitajasi kanssa valinnut sinulle Mirena-kierukan raskauden ehkäisyyn. Toivotamme sinulle onnellista ja tyydyttävää seksielämää ilman

Lisätiedot

Imetysaikana naisen hedelmällisyys on merkittävästi

Imetysaikana naisen hedelmällisyys on merkittävästi Katsaus Raskaudenehkäisy imetysaikana Antti Perheentupa Raskaudenehkäisy on imetysaikana periaatteessa helppoa. Jotta ei-toivotuilta raskauksilta vältyttäisiin, on kuitenkin tarpeellista varmistua siitä,

Lisätiedot

Potilaan opas. Acitretin Orifarm 10 mg ja 25 mg. Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma 03/2018/FI/66949

Potilaan opas. Acitretin Orifarm 10 mg ja 25 mg. Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma 03/2018/FI/66949 Potilaan opas Acitretin Orifarm 10 mg ja 25 mg Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma 03/2018/ Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä iässä

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYSTÄ Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma TOC-FI-004-051208-E Sisällys 1. Luuloja ja tieroa 3 2. Raskauden ehkäisy ja Toctino 4 3. Raskaustestit 6 4. Teille soveltuvat

Lisätiedot

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy TÄMÄN ESITTEEN TARKOITUS Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JAYDESS 13,5 mg, kohdunsisäinen ehkäisin 5/2014 versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2. VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Jaydess-hormonkierukkaa

Lisätiedot

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Nuorten raskauden ehkäisy Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Tässä puheenvuorossa Ehkäisytarve nuoruusiässä UKMEC kriteeristö (kategoriat ja tulkinta) Ehkäisyn aloittamiskäytännöistä Nuoruusikä,

Lisätiedot

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja ZOELY -käyttäjäopas nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja SISÄLLYS Tietoja ZOELY-valmisteesta... 2 Miten ZOELY toimii?... 3 ZOELY on tehty sinua varten... 4 5 Lisätietoja

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma TOC-FI-004-051208-D Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta

Lisätiedot

OPAS SYNNYTYKSEN JÄLKEISEEN JA IMETYKSEN AIKAISEEN RASKAUDEN EHKÄISYYN

OPAS SYNNYTYKSEN JÄLKEISEEN JA IMETYKSEN AIKAISEEN RASKAUDEN EHKÄISYYN Korhonen Veera Minkkinen Reeta OPAS SYNNYTYKSEN JÄLKEISEEN JA IMETYKSEN AIKAISEEN RASKAUDEN EHKÄISYYN Opinnäytetyö Hoitotyö Huhtikuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Veera Korhonen

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY ENSIMMÄISENÄ VUONNA SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

RASKAUDEN EHKÄISY ENSIMMÄISENÄ VUONNA SYNNYTYKSEN JÄLKEEN RASKAUDEN EHKÄISY ENSIMMÄISENÄ VUONNA SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Elise Kosunen Opinnäytetyö YLEMPI AMK-TUTKINTO Toukokuu 2006 Sosiaali- ja terveysala 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI 26.5.2006 Tekijä(t)

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Asitretiini on erittäin teratogeenistä ja

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JAYDESS 13,5 mg / KYLEENA 19,5 mg, kohdunsisäinen ehkäisin 05/2017 versio 4.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2. VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Jaydess-hormonkierukkaa

Lisätiedot

PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA

PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 2(12) Sisällysluettelo 1. EHKÄISY- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET... 3 2. PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN

Lisätiedot

Sisällysluettelo PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA 1. EHKÄISY- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 3

Sisällysluettelo PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA 1. EHKÄISY- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 3 PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 Sisällysluettelo 1. EHKÄISY- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 3 2. PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA

Lisätiedot

Ajankohtaista ehkäisystä: Jaydess -uusi hormonikierukka

Ajankohtaista ehkäisystä: Jaydess -uusi hormonikierukka Ajankohtaista ehkäisystä: Jaydess -uusi hormonikierukka Leena Väisälä, asiantuntijalääkäri, Bayer Oy leena.vaisala@bayer.com Pitkäaikaiset palautuvat raskaudenehkäisymenetelmät, ns. LARCmenetelmät nousussa

Lisätiedot

Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille

Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille Acitretin Orifarm 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Asitretiini on erittäin teratogeenistä

Lisätiedot

Kun raskauden ehkäisy epäonnistuu

Kun raskauden ehkäisy epäonnistuu Raskauden ehkäisy Satu Suhonen ja Oskari Heikinheimo Kun raskauden ehkäisy epäonnistuu Raskaudenehkäisymenetelmää valittaessa tavoitteena on tehokkaan, turvallisen ja käyttäjän elämäntilanteeseen sopivan

Lisätiedot

Raskauden aikainen ja synnytyksen jälkeinen perhesuunnittelu

Raskauden aikainen ja synnytyksen jälkeinen perhesuunnittelu Raskauden aikainen ja synnytyksen jälkeinen perhesuunnittelu 3.5.2017 Noora Wilhelmsson Terveydenhoitaja, projektisuunnittelija THL:n rahoittamassa hankkeessa; Seksuaaliterveys Lapin lasten nuorten ja

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY. Löytyykö sopiva pilleri? Anneli Kivijärvi

RASKAUDEN EHKÄISY. Löytyykö sopiva pilleri? Anneli Kivijärvi RASKAUDEN EHKÄISY Anneli Kivijärvi Tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin pohjautuvan tiedon, pilleriehkäisyä haluavan naisen huolellisen anamneesin ja sukuanamneesin perusteella lääkäri yhteistyössä potilaansa

Lisätiedot

Kainuun maakunta-kuntayhtymä 19.5.2005 Liite nro 7 Perhepalvelut PL 400 87070 KAINUU PERHESUUNNITTELUNEUVONTA KAINUUSSA

Kainuun maakunta-kuntayhtymä 19.5.2005 Liite nro 7 Perhepalvelut PL 400 87070 KAINUU PERHESUUNNITTELUNEUVONTA KAINUUSSA Kainuun maakunta-kuntayhtymä 19.5.2005 Liite nro 7 Perhepalvelut PH PL 400 87070 KAINUU PERHESUUNNITTELUNEUVONTA KAINUUSSA EHKÄISYPILLERIT PERUSPILLERIT:,6 kk maksutta terveyskeskuksesta EHKÄISYRENGAS

Lisätiedot

Naisen Sterilisaatio

Naisen Sterilisaatio Naisen Sterilisaatio El Outi Nevalainen alueellinen koulutus 27.10.2017 Sterilisaatio Sterilointi eli sterilisaatio on kirurginen toimenpide, jonka ensisijainen ja ihmisillä pääasiallinen tarkoitus on

Lisätiedot

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Isotretinoin Potilaan opas Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

Gynekologiset hormonihoidot. Raskaudenehkäisy. Satu Suhonen vastaava lääkäri. dos., naistent., synn. ja gyn.endokr. erikoislääkäri

Gynekologiset hormonihoidot. Raskaudenehkäisy. Satu Suhonen vastaava lääkäri. dos., naistent., synn. ja gyn.endokr. erikoislääkäri Gynekologiset hormonihoidot Raskaudenehkäisy Satu Suhonen vastaava lääkäri dos., naistent., synn. ja gyn.endokr. erikoislääkäri Keskitetty ehkäisyneuvonta, Helsingin kaupunki Yleislääkäripäivät 28.11.

Lisätiedot

Apteekkihenkilökunnan

Apteekkihenkilökunnan Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Apteekkihenkilökunnan opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Johdanto Neotigason sisältää vaikuttavana aineena asitretiinia, joka on

Lisätiedot

Ehkäisyopas vastasynnyttäneille ja alle yksivuotiaiden lasten vanhemmille

Ehkäisyopas vastasynnyttäneille ja alle yksivuotiaiden lasten vanhemmille Ehkäisyopas vastasynnyttäneille ja alle yksivuotiaiden lasten vanhemmille Mari Haikonen Marianne Partanen Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

Ehkäisyn valinta. Satu Suhonen vastaava lääkäri. Keskitetty ehkäisyneuvonta Helsingin kaupunki HY

Ehkäisyn valinta. Satu Suhonen vastaava lääkäri. Keskitetty ehkäisyneuvonta Helsingin kaupunki HY Ehkäisyn valinta Satu Suhonen vastaava lääkäri Keskitetty ehkäisyneuvonta Helsingin kaupunki HY 19.4. 2016 sisältöä ehkäisy tarve, teho, käyttö vaihtoehdot valinnat - perusteet pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät

Lisätiedot

Vuotohäiriöt hormonaalisen ehkäisyn aikana. Oskari Heikinheimo Naistentautien alueellinen koulutus Biomedicum

Vuotohäiriöt hormonaalisen ehkäisyn aikana. Oskari Heikinheimo Naistentautien alueellinen koulutus Biomedicum Vuotohäiriöt hormonaalisen ehkäisyn aikana Oskari Heikinheimo Naistentautien alueellinen koulutus Biomedicum 29.10.2018 Esityksen sisältö Millaista hormonaalista ehkäisyä Suomessa käytetään 2018? Vuotohäiriöt

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valmisteen kuvaus: valkoinen, pyöreä tabletti, jossa ei ole merkintöjä.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valmisteen kuvaus: valkoinen, pyöreä tabletti, jossa ei ole merkintöjä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NorLevo 750 mikrog -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 750 mikrogrammaa levonorgestreeliä. Apuaineet: yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2017 1 (5) 236 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Reetta Vanhasen valtuustoaloitteeseen alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman

Lisätiedot

Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta

Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta Tarkoitus Tämä tiedote kattaa seuraavat aiheet: Jaydess -valmisteen teho raskauden ehkäisyssä kohdunulkoisen raskauden absoluuttinen ja suhteellinen riski Jaydess -valmistetta

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY. Jälkiehkäisy terveydenhuollon haasteena. Pekka Lähteenmäki

RASKAUDEN EHKÄISY. Jälkiehkäisy terveydenhuollon haasteena. Pekka Lähteenmäki RASKAUDEN EHKÄISY Jälkiehkäisy terveydenhuollon haasteena Pekka Lähteenmäki Jälkiehkäisy eli yhdistelmäpillereiden poikkeava käyttö tai kuparikierukan asentaminen suojaamattoman yhdynnän jälkeen estää

Lisätiedot

Osa A. Täytetään kaikkien naispotilaiden kohdalla

Osa A. Täytetään kaikkien naispotilaiden kohdalla Tarkastuslista määrättäessä isotretinoiinia naispotilaille: Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Isotretinoiini on erittäin

Lisätiedot

LÖYDÄ SINULLE SOPIVIN EHKÄISY MENETELMÄ Erilaisia vaihtoehtoja on paljon

LÖYDÄ SINULLE SOPIVIN EHKÄISY MENETELMÄ Erilaisia vaihtoehtoja on paljon LÖYDÄ SINULLE SOPIVIN EHKÄISY MENETELMÄ Erilaisia vaihtoehtoja on paljon TUNNETKO SUKUPUOLI ELIMESI? Tietoa naisen ja miehen anatomiasta SEKSI JA SEKSUAALISUUS Mitä ne ovat? 2 Sisältö On aika ottaa vastuu

Lisätiedot

Liite IV. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite IV. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite IV Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle 27 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee levonorgestreelia tai ulipristaaliasetaattia

Lisätiedot

JADELLE. JADELLE -valmisteen seuranta

JADELLE. JADELLE -valmisteen seuranta Käyttäjän opas JADELLE Olet valinnut ehkäisymenetelmäksesi JADELLE -ehkäisykapselit. Lue huolellisesti tämä vihkonen niin saat vastauksen useimpiin kysymyksiisi, jotka koskevat JADELLE -valmistetta. Tärkeää

Lisätiedot

Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma

Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma Tärkeää tietoa Erivedge -valmistetta käyttäville mies- ja naispotilaille raskauden ehkäisemisestä ja ehkäisystä. 1 2 Sisältö 1. Johdanto 1.1. Mitä Erivedge

Lisätiedot

EHKÄISYOPAS. www.ehkaisy.com TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. www.ehkaisy.com

EHKÄISYOPAS. www.ehkaisy.com TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. www.ehkaisy.com EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ 1 RASKAUDEN EHKÄISY ON TÄRKEÄ OSA NAISEN ELÄMÄÄ Nainen tulee normaalisti sukukypsäksi keskimäärin 12 13 ikävuoden paikkeilla ja mies noin vuotta myöhemmin.

Lisätiedot

Uudet hormonaaliset ehkäisymenetelmät

Uudet hormonaaliset ehkäisymenetelmät Näin hoidan Oskari Heikinheimo Uudet hormonaaliset ehkäisymenetelmät joustavampia mahdollisuuksia raskaudenehkäisyyn Hormonaalisten ehkäisyvälineiden saralla on 2000 luvulla tapahtunut paljon. Markkinoille

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Lääkärin opas

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Lääkärin opas Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Lääkärin opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Johdanto Neotigason sisältää vaikuttavana aineena asitretiinia, joka on erittäin teratogeenistä.»

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä NL 1.5

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä NL 1.5 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NORLEVO 1,5 mg -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreeliä. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: yksi tabletti

Lisätiedot

1 Johdanto 1. 2 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden käsitteitä 2. 3 Seksuaaliterveys ja seksuaalineuvonta 3. 4 Lisääntymisterveys ja ehkäisy 8

1 Johdanto 1. 2 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden käsitteitä 2. 3 Seksuaaliterveys ja seksuaalineuvonta 3. 4 Lisääntymisterveys ja ehkäisy 8 Katja Härkönen Jenna Näppi Seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluiden toteutuminen Helsingin kaupungin äitiysneuvoloissa Metropolia Ammattikorkeakoulu Kätilö Hoitotyö Opinnäytetyö 14.9.2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

RMP section VI.2 Elements for Public Summary

RMP section VI.2 Elements for Public Summary RMP section VI.2 Elements for Public Summary Product: Zarelle 75 microgram filmcoated tablet RMP: Version 1.0 DLP: 28-02-2013 MAH: Stragen Nordic A/S 32 VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden

Lisätiedot

EHKÄISYOPAS. TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ www.ehkaisy.com

EHKÄISYOPAS. TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ www.ehkaisy.com EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ www.ehkaisy.com 1 RASKAUDEN EHKÄISY ON TÄRKEÄ OSA NAISEN ELÄMÄÄ Nainen tulee normaalisti sukukypsäksi keskimäärin 12 13 ikävuoden paikkeilla ja mies noin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355 Synnyttänyt Synnyttänyt Sairaalasta kotiutuessasi ota itse yhteyttä oman neuvolan terveydenhoitajaan/ kätilöön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 6917/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 6917/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2017 1 (1) 50 Asianro 6917/06.00.00/2017 Valtuustoaloite / maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille Terveysjohtaja Jari Saarinen Terveyspalveluiden tukipalvelut Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh Synnyttänyt

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh Synnyttänyt Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355 Synnyttänyt Synnyttänyt Sairaalasta kotiutuessasi ota itse yhteyttä oman neuvolan terveydenhoitajaan/ kätilöön

Lisätiedot

EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. www.parempaaelamaa.fi 1. www.parempaaelamaa.fi

EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. www.parempaaelamaa.fi 1. www.parempaaelamaa.fi EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ www.parempaaelamaa.fi www.parempaaelamaa.fi 1 RASKAUDEN EHKÄISY ON TÄRKEÄ OSA NAISEN ELÄMÄÄ Nainen tulee normaalisti sukukypsäksi keskimäärin 12 13 ikävuoden

Lisätiedot

Valtuutettu Anneli Kivijärven ym. valtuutettujen aloite koskien maksutonta raskauden ehkäisyä raisiolaisille

Valtuutettu Anneli Kivijärven ym. valtuutettujen aloite koskien maksutonta raskauden ehkäisyä raisiolaisille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 149 4.9.2017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 147 19.9.2018 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 174 10.10.2018 Kaupunginhallitus 377

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. www.parempaaelamaa.fi 1. www.parempaaelamaa.fi

EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. www.parempaaelamaa.fi 1. www.parempaaelamaa.fi EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ www.parempaaelamaa.fi www.parempaaelamaa.fi 1 RASKAUDEN EHKÄISY ON TÄRKEÄ OSA NAISEN ELÄMÄÄ Nainen tulee normaalisti sukukypsäksi keskimäärin 12 13 ikävuoden

Lisätiedot

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä isotretinoiinia naispotilaille Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Isotretinoin Tarkastuslista

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma ja HUSin Naistentautien ja synnytysten tulosyksikkö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma ja HUSin Naistentautien ja synnytysten tulosyksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 ja HUSin Naistentautien ja synnytysten tulosyksikkö Oskari Heikinheimo Professori, Naistenklinikka, HY ja

Lisätiedot

Apteekkihenkilökunnan opas

Apteekkihenkilökunnan opas Apteekkihenkilökunnan opas Acitretin Orifarm 10 mg ja 25 mg Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma 03/2018/ Johdanto Asitretiinin teratogeeniset riskit Acitretin Orifarm sisältää vaikuttavana

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Jälkiehkäisy

Käypä hoito -suositus. Jälkiehkäisy Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 10.11.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle Myoomien embolisaatiohoito Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle 1 Opas toteutettu kätilötyön opinnäytetyönä Nella Tiihonen & Tanja Toivari Savonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HORMONAALISEN EHKÄISYN

HORMONAALISEN EHKÄISYN HORMONAALISEN EHKÄISYN UUDET TUULET Outi Kavasmaa 18.11.2016 Alueellinen koulutus SIDONNAISUUDET KSKS naistentaudit ja synnytykset Koulutusmatka Astellas Luentopalkkio Ajaton terveys 1 HISTORIASTA KOHTI

Lisätiedot

Neuvolan. Suomessa. teemahaas- tatteluna, raskauden. Synnytyksen jälkeisen. jaamiseen. Terveydenho. ehkäisystä. Suomi.

Neuvolan. Suomessa. teemahaas- tatteluna, raskauden. Synnytyksen jälkeisen. jaamiseen. Terveydenho. ehkäisystä. Suomi. Niina Niskanen Hanna Raatikainenn Tiia Roitto NEUVOLAN TERVEYDENHOITAJIEN NÄKEMYKSIÄ SYNN NYTYKSEN JÄLKEISESTÄ RASK KAUDEN EHKÄISYSTÄ Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Mukana myös: Lantiopohjan lihasten harjoittelu & ehkäisy synnytyksen jälkeen

Mukana myös: Lantiopohjan lihasten harjoittelu & ehkäisy synnytyksen jälkeen Mukana myös: Lantiopohjan lihasten harjoittelu & ehkäisy synnytyksen jälkeen Tutkimukset ovat osoittaneet vääjäämättömästi sen, että hyvinvoinnin ja onnellisuuden ytimessä ovat terveyden lisäksi erityisesti

Lisätiedot

VAUVA TULEE PERHEESEEN

VAUVA TULEE PERHEESEEN VAUVA TULEE PERHEESEEN 1 LUKIJALLE Tämä opas kertoo raskaudesta ja synnytyksestä. Teksti on helposti ymmärrettävää suomen kieltä. Oppaan lopussa on hyödyllisiä yhteystietoja. Sieltä saat halutessasi lisätietoa.

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. www.parempaaelamaa.fi 1. www.parempaaelamaa.fi

EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. www.parempaaelamaa.fi 1. www.parempaaelamaa.fi EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ www.parempaaelamaa.fi www.parempaaelamaa.fi 1 RASKAUDEN EHKÄISY ON TÄRKEÄ OSA NAISEN ELÄMÄÄ Nainen tulee normaalisti sukukypsäksi keskimäärin 12 13 ikävuoden

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levodonna 1,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreeliä. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3

Lisätiedot

Raudanpuuteanemia gynekologin haasteena. 28.5.2015 Minna Maunola

Raudanpuuteanemia gynekologin haasteena. 28.5.2015 Minna Maunola Raudanpuuteanemia gynekologin haasteena 28.5.2015 Minna Maunola Raudanpuuteanemia Anemian yleisin syy on raudanpuute Yleisin raudanpuuteanemian syy on raudan menetys verenvuodon vuoksi Hedelmällisesä iässä

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISYN KÄYTÖN JATKUVUUS 13-17-VUOTIAILLA TYTÖILLÄ

RASKAUDEN EHKÄISYN KÄYTÖN JATKUVUUS 13-17-VUOTIAILLA TYTÖILLÄ RASKAUDEN EHKÄISYN KÄYTÖN JATKUVUUS 13-17-VUOTIAILLA TYTÖILLÄ Anu Pakkanen Terveyskasvatuksen Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2013 TIIVISTELMÄ Anu Pakkanen Raskauden

Lisätiedot

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17, 00530 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17, 00530 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Lähekkäin Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17, 00530 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Tilaukset: www.mll.fi tilauspalvelu@mll.fi p. 075 324 5480 tilausnumero: 30146

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä Julkaistu 13.11.2015, päivitetty kohdennetusti 27.4.2017 PDF-versio sisältää

Lisätiedot

Jyväskylä, Paviljonki Outi Kavasmaa erikoislääkäri

Jyväskylä, Paviljonki Outi Kavasmaa erikoislääkäri 30.9.2016 Jyväskylä, Paviljonki Outi Kavasmaa erikoislääkäri Historiasta kohti nykypäivää Ehkäisyä on harjoitettu jo 4000 vuotta Estemenetelmiä, krokotiilinnahkapessaari, taiat, uskomukset 1937 havaittiin

Lisätiedot

Ehkäisy synnytyksen jälkeen - esite ehkäisymenetelmistä Porvoon. kaupungin neuvolalle

Ehkäisy synnytyksen jälkeen - esite ehkäisymenetelmistä Porvoon. kaupungin neuvolalle Ehkäisy synnytyksen jälkeen - esite ehkäisymenetelmistä Porvoon kaupungin neuvolalle Maija-Stiina Partanen Tuija Viita 2018 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Ehkäisy synnytyksen jälkeen esite ehkäisymenetelmistä

Lisätiedot

Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma. Tietoa Erivedge -hoitoa määräävälle terveydenhuollon ammattilaiselle

Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma. Tietoa Erivedge -hoitoa määräävälle terveydenhuollon ammattilaiselle Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma Tietoa Erivedge -hoitoa määräävälle terveydenhuollon ammattilaiselle 1 2 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 1.1 Lääkärin rooli Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelmassa

Lisätiedot

EDELTÄVIEN EHKÄISYMENETELMIEN KÄYTTÖ ENSI- JA MONISYNNYTTÄJILLÄ KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ALUEELLA VUOSINA 1990 2011

EDELTÄVIEN EHKÄISYMENETELMIEN KÄYTTÖ ENSI- JA MONISYNNYTTÄJILLÄ KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ALUEELLA VUOSINA 1990 2011 EDELTÄVIEN EHKÄISYMENETELMIEN KÄYTTÖ ENSI- JA MONISYNNYTTÄJILLÄ KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ALUEELLA VUOSINA 1990 2011 Elina Kariniemi Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) Potilaskortti Potilaan nimi TOC-FI-003-04032009-C RASKAUDENEHKÄISYOHJELMA Toctino (alitretinoiini) Toctino kuuluu lääkeaineryhmään, jonka tiedetään aiheuttavan synnynnäisiä epämuodostumia. Sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

Kuinka suunnittelet raskaudenehkäisyn 39-vuotiaalle Päiville?

Kuinka suunnittelet raskaudenehkäisyn 39-vuotiaalle Päiville? Raskauden ehkäisy Ritva Hurskainen Kuinka suunnittelet raskaudenehkäisyn 39-vuotiaalle Päiville? Raskaudenehkäisymenetelmän valinta on vaativa tilanne, jossa on otettava huomioon monia asioita. Mahdolliset

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) Raskauden ehkäisyohjelma TOC-FI-003-04032009-B OHJEET LÄÄKÄREILLE JA APTEEKKIHENKILÖKUNNALLE Toctino (alitretinoiini) Ohjeita Toctino-hoitoa määrääville lääkäreille Pyydämme teitä lukemaan nämä ohjeet

Lisätiedot

Gynekologinen tutkimus

Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus tarkoittaa sisätutkimusta, jonka lääkäri tekee naiselle emättimen kautta. Sisätutkimuksen tekijä on yleislääkäri tai erikoislääkäri. Jos hän on erikoislääkäri,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 154 mg laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 154 mg laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levonorgestrel STADA 1,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreelia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka HIV-potilaan raskauden seuranta Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka Naistenklinikan HIVpoliklinikka raskauden seuranta tapahtuu keskitetysti NKL:n äitiyspoliklinikalla erikoislääkäri Marja Kaijomaa

Lisätiedot

(alitretinoiini) Potilaskortti RASKAUDENEHKÄISYOHJELMA. Potilaan nimi. alitretinoiini

(alitretinoiini) Potilaskortti RASKAUDENEHKÄISYOHJELMA. Potilaan nimi. alitretinoiini Cutterguide: No Printing Process: Offset GD: RR 37861 Size: 148 x 210mm Pages: 8 Colors: C M Y K (4 Colors) Native File: Indesign CS5 Windows Generated in: Acrobat Distiller 9.0 RASKAUDENEHKÄISYOHJELMA

Lisätiedot

Evran luonnollinen koko

Evran luonnollinen koko mielenrauhaa Evran luonnollinen koko Evra uudenlainen ehkäisyvalmiste Esitteestä lukemasi tiedon tarkoitus oli vastata yleisimmin kysyttyihin käytännön kysymyksiin Evrasta. Jos haluat lisää tietoa, käänny

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMESSA 1985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY NUORILLE NAISILLE

POHJOIS-SUOMESSA 1985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY NUORILLE NAISILLE ID TERVEYSTIETEIDEN LAITOS POHJOIS-SUOMESSA 985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY NUORILLE NAISILLE PL 5000, 9004 OULUN YLIOPISTO, PUH. 08-53750, FAX. 08-537566 KYSELYLOMAKKEEN

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levodonna 1,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreeliä. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3

Lisätiedot

Nuorten äitien raskaudenehkäisy synnytyksen jälkeen - oppaan tuottaminen

Nuorten äitien raskaudenehkäisy synnytyksen jälkeen - oppaan tuottaminen Annamari Aartelo Jonna Närhi Nuorten äitien raskaudenehkäisy synnytyksen jälkeen - oppaan tuottaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja Hoitotyön koulutusohjelma 31.10.2015 Tiivistelmä Tekijä(t)

Lisätiedot

5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE

5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE 5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE RO-GNE: RASKAUDEN ILMOITUSLOMAKE ILMOITTAJAN TIEDOT Ensimmäinen Seuranta Ilmoittajan nimi: Tyyppi: Lääkäri (erikoisala) Farmaseutti/proviisori Kuluttaja Muu (mikä) Yhteydenotto-osoite:

Lisätiedot

Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri Naistentautien alueellinen koulutus

Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri Naistentautien alueellinen koulutus Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri Naistentautien alueellinen koulutus 18.11.2016 1 Fysiologiaa Fysiologiaa Proliferaatiovaiheessa endometrium paksuuntuu Sekreetiovaiheessa progesteroni saa endometriumin

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (11) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (11) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 41/2017 1 (11) Päätöshistoria 13.11.2017 1036 HEL 2017-007557 T 00 00 03 Päätös Käsittely päätti panna asian pöydälle. 13.11.2017 Pöydälle päätti yksimielisesti panna asian

Lisätiedot