Käyttöohje Ompelukone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje Ompelukone"

Transkriptio

1 Käyttöohje Ompelukone Produt Code (Tuotekoodi): 888-S33/S34/S36/S37 KONEESEEN TUTUSTUMINEN OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET LIITE Muist luke tämä dokumentti ennen koneen käyttöä. Suosittelemme tämän dokumentin säilyttämistä koneen läheisyydessä myöhempää käyttöä vrten.

2

3 TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue nämä turvllisuusohjeet, ennen kuin lt käyttää ompelukonett. VAARA Vältä sähköiskuvr: Irrot ompelukoneen pistotulpp pistorsist in välittömästi käytön jälkeen j ennen kuin lt puhdist konett, teet tässä ohjekirjss neuvottuj säätöjä ti jätät ompelukoneen ilmn vlvont. VAROITUS - Plovmmojen, tuliplon, sähköiskuvrn j henkilövhinkojen välttämiseksi. 2 Irrot pistotulpp pistorsist in ennen kuin teet tässä ohjekirjss neuvottuj säätöjä: Ktkise ompelukoneest virt kääntämällä virtkytkin O -sentoon j irrot sen jälkeen pistotulpp pistorsist. Älä vedä johdost. Kytke ompelukone suorn seinäpistorsin. Älä käytä jtkojohto. Irrot pistotulpp pistorsist in sähköktkon sttuess. 3 Sähköiskuvr: Tämä kone on kytkettävä verkkovirtn, jok on tyyppikilvessä minitull lueell. Älä kytke sitä tsvirtlähteeseen ti vihtosuuntjn. Jos et ole vrm virtlähteestä, ot yhteys mmttititoiseen sähköteknikkoon. Tämän koneen käyttö on sllittu vin siinä mss, joss se on ostettu. 4 Älä koskn käytä ompelukonett, jos sen virtjohto ti pistotulpp on vurioitunut, jos kone ei toimi kunnoll ti jos se on pudonnut, vhingoittunut ti kstunut. Vie kone lähimmälle vltuutetulle jälleenmyyjälle ti huoltoliikkeeseen trkistust, korjust sekä sähköistä ti meknist säätöä vrten. Lopet koneen käyttö välittömästi j irrot pistotulpp pistorsist, jos huomt koneen käytön ti vrstoinnin ikn jotin epätvllist, kuten hju, kuumentumist ti värin ti muodon muuttumist. Trtu in ompelukoneen khvn, kun siirrät sitä. Jos ompelukonett nostetn trttumll johonkin muuhun osn, kone stt vurioitu ti pudot j iheutt loukkntumisen. Älä tee äkillisiä ti vromttomi liikkeitä ompelukonett nostesssi, sillä muutoin voit loukt selkäsi ti polvesi. 5 Pidä työpöytä in siistinä: Älä koskn käytä konett, jos jokin sen tuuletusukoist on tukoss. Pidä koneen j jlksäätimen tuuletusukot puhtin vrmistmll, ettei niihin kerry nukk, pölyä ti kngsploj. Älä säilytä jlksäätimen päällä mitään esineitä. Älä käytä jtkojohtoj. Kytke ompelukone suorn seinäpistorsin. Älä koskn pudot ti työnnä esineitä ompelukoneen ukkoihin. Älä käytä konett tiloiss, joiss käytetään erosolej (suihkeit) ti lisähppe. Älä käytä konett lämmönlähteen, esim. uunin ti silitysrudn lähellä, sillä muutoin ompelukone, virtjohto ti ommeltv kngs stt syttyä j iheutt tuliplon ti sähköiskun. Älä set ompelukonett epävklle lustlle, kuten epätsiselle ti kltevlle pöydälle. Ompelukone stt tällöin pudot j iheutt tpturmn. 6 Ole erityisen huolellinen ommellesssi: Pidä ktse in neulss ompelun ikn. Älä käytä tipuneit ti villisi neuloj. Älä työnnä sormi koneen liikkuviin osiin. Vro erityisesti koneen neul. Ktkise koneest virt kääntämällä virtkytkin O -sentoon, kun teet säätöjä neul-lueell. Älä käytä vurioitunutt ti vääräntyyppistä pistolevyä, sillä se stt iheutt neuln ktkemisen. Älä vedä ti työnnä kngst ompelun ikn. Muist noudtt trksti ohjeit ommellesssi käsivrist tikkust, sillä muuten neul stt vääntyä ti ktket.

4 7 Ompelukone ei ole leikkiklu: Noudt erityistä vrovisuutt, jos nnt lsten käyttää ompelukonett ti käytät konett lsten läheisyydessä. Muovipussi, joss tämä kone toimitettiin, on säilytettävä lsten ulottumttomiss ti hävitettävä. Älä koskn nn lsten leikkiä muovipussill, jott vältät tukehtumisvrn. Älä käytä konett ulkotiloiss. 8 Näin tkt koneen pitkän käyttöiän: Älä säilytä ompelukonett suorss uringonvloss ti kosteiss tiloiss. Älä käytä ti säilytä konett lämmittimen, silitysrudn, hlogeenilmpun ti muiden lämmönlähteiden läheisyydessä. Puhdist ompelukoneen pint vin neutrlill sippull ti pesuineell. Älä koskn käytä entseeniä, tinneriä ti hnkusineit, sillä ne sttvt vurioitt pint j ompelukonett. Ktso in käyttöohjeest oiket sennusohjeet, kun vihdt ti sennt pininjln, neuln ti muit osi j trvikkeit. 9 Korjus ti säädöt: Jos vloyksikössä (LED) on vik, vltuutetun jälleenmyyjän on vihdettv se. Jos ompelukoneess ilmenee toiminthäiriö ti se vtii säätöä, käy ensin läpi käyttöohjeen tkosss olev vinetsintätulukko säätöjen tekemistä ti ongelmn selvittämistä vrten. Jos ongelm ei selviä, ot yhteys piklliseen vltuutettuun Brother-jälleenmyyjään. Käytä ompelukonett vin tässä käyttöohjeess määriteltyihin trkoituksiin. Käytä vin vlmistjn tässä käyttöohjeess suosittelemi lisävrusteit. Tämän käyttöohjeen sisältöä j teknisiä tietoj voidn muutt ilmn ennkkoilmoitust. Jos hlut lisätietoj koneest, käy Internet-sivustollmme osoitteess SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Tämä kone on trkoitettu kotikäyttöön. MUILLE KUIN CENELEC- MAIDEN KÄYTTÄJILLE Tätä litett ei ole trkoitettu fyysisesti ti henkisesti vjkykyisten, istivmmisten ti kokemttomien henkilöiden (lpset mukn lukien) käyttöön ilmn heidän turvllisuudestn vstvn henkilön vlvont ti ilmn tämän ntm opstust litteen käyttöön. Lpsi on vlvottv, jott he eivät leiki litteell. KÄYTTÄJILLE CENELEC-MAISSA Yli 8-vuotit lpset, fyysisesti ti henkisesti vjkykyiset, istivmmiset ti kokemttomt henkilöt svt käyttää tätä litett vin, jos heitä vlvotn ti heille on nnettu ohjeet litteen turvlliseen käyttöön j he ymmärtävät käyttöön liittyvät vrt. Lpset eivät s leikkiä litteell. Lpset eivät s suoritt puhdistust ti käyttäjälle sllittuj huoltotoimenpiteitä ilmn vlvont. AINOASTAAN ISOSSABRITANNIASSA, IRLANNISSA, MALTALLA JA KYPROKSELLA ASUVILLE KÄYTTÄJILLE TÄRKEÄÄ Käytä pistotulpn sulkkeit vihtesssi ASTA:n hyväksymää, BS 362:n mukist sulkett, joss on -merkk?i j pistotulpss minittu käyttöteho. Aset in sulkkeen knsi piklleen. Älä koskn käytä pistotulppi, joiden sulkkeen suojus ei ole pikoilln. Jos tämän litteen pistoke ei sovi käytettävissä olevn seinäpistorsin, st oikentyyppisen verkkojohdon ottmll yhteyden vltuutettuun Brotherhuoltoliikkeeseen. 2

5 SISÄLLYSLUETTELO. KONEESEEN TUTUSTUMINEN...5 KONEEN OSAT JA TOIMINNOT...5 Koneen ost... 5 Neul j pininjlk... 6 Toimintonäppäimet... 6 Ohjuspneli... 7 Aputso... 7 TARVIKKEET...8 Lisävrusteet... 8 OMPELUKONEEN KÄYTTÖ...9 Vrotoimi sähkölitteen käsittelyyn... 9 Pistotulppien kytkeminen... 9 Jlksäädin... 0 Ompelunopeuden säädin (loitus- lopetuspinikkkeell vrustetut mllit)... 0 Neuln l-/yläsennon vihtminen... 0 LANKOJEN ASETTAMINEN KONEESEEN... Puolus... Allngn pujotus... 4 Ylälngn pujotus... 6 Allngn nostminen... 9 NEULAN VAIHTO...20 Neulojen turvllinen käsittely Neultyypit j niiden käyttö Neuln trkstus... 2 Neuln vihto... 2 Kksoisneulll ompelu PAININJALAN VAIHTO...24 Pininjln vihto Pininjln runko-osn irrotus OMPELUN PERUSTEET...26 OMPELEMINEN...26 Ompelun perusohjeet Ompeleen vlint Ompelun loittminen Lngn kireys HYÖDYLLISIÄ OMPELUVIHJEITÄ...30 Koeompelu Ompelusuunnn vihtminen Krien ompelu Pksujen knkiden ompelu Ohuiden knkiden ompelu... 3 Joustvien knkiden ompelu... 3 Vpvrren käyttö

6 3. HYÖTYOMPELEET...32 YLILUOTTELU...32 PERUSOMPELU...33 Perusompelu PIILO-OMPELEET...34 NAPINLÄVEN OMPELU...35 Npin ompelu VETOKETJUN OMPELU...40 JOUSTAVIEN KANKAIDEN JA KUMINAUHOJEN OMPELU...4 Joustvien knkiden ompelu... 4 Kuminuhn kiinnitys... 4 APLIKOINTI, TILKKUTYÖT JA VANUTIKKAUS...42 Aplikointi Tilkkutyöt (rzy quilt tekniikk) Tilkkujen yhdistäminen Vnutikkus Käsivrinen vnutikkus VAHVISTUSOMPELEET kertinen suor jousto-ommel Slppistot KORISTEOMPELEET...48 Liitosompelu Pykäreunommel Smokkipoimutus Simpuknkuoriommel Yhdistäminen... 5 Perinneommel LIITE...52 OMMELASETUKSET...52 Hyötyompeleet HUOLTO...57 Ompelukoneen ulkopinnn puhdistminen Puolkotelon puhdistus VIANETSINTÄ...59 VIRHEILMOITUKSET...62 Merkkiääni (merkkiäänellä vrustetut mllit) HAKEMISTO

7 KONEESEEN TUTUSTUMINEN KONEEN OSAT JA TOIMINNOT Koneen ost Puoluslite (sivu ) Puol llngn puollle. Lnktppi (sivut j 6) Tähän setetn lnkrull. Lisälnktpin kiinnitysreikä (sivu 23) Tähän setetn toinen lnkrull, kun ommelln kksoisneulll. d Ylälngn kireyden säädin (sivu 29) Säätää ylälngn kireyttä. e Lngnohjin (sivut j 6) Lngnohjint käytetään puolukseen j lngn pujottmiseen koneeseen. f Lngnnostj (sivu 7) g Lngnktkisin (sivu 29) Ktkise lnk lngnktkisijll. h Aputso, joss trvikelokero (sivut 7 j 3) i Toimintonäppäimet (sivu 6) Toimintonäppäimet vihtelevt ompelukoneen mllin mukn. 0 Ohjuspneli (sivu 7) Ohjuspnelist vlitn ommel j määritetään eri setuksi. k Käsipyörä Käsipyörällä neul nostetn j lsketn mnulisesti. l Virt-/vlokytkin (sivu 9) Kytkee virrn/ompeluvlon päälle j pois päältä. m Virtliitäntä (sivu 9) Kytke liitäntäjohdon pistotulpp virtliitäntään. n Jlksäätimen liitäntä (sivu 0) Kytke jlksäätimen pistoke tähän liitäntään. o Syöttäjän hmpiden sennon säädin (sivut 38 j 45) Lske syöttäjän hmpt syöttäjän hmpiden sennon säätimellä. p Pininjln nostovipu (sivu 6) Nost ti lske pininjlk tällä vivull. q Jlksäädin (sivu 0) Käytetään ompelunopeuden säätöön sekä ompelun käynnistykseen j pysäytykseen. 5

8 KONEESEEN TUTUSTUMINEN Neul j pininjlk Npinläven mittj Lske npinläven mittj, kun ompelet npinläpiä ti slppistoj. Lngnpujottj (lngnpujottjll vrustetut mllit) (sivu 7) Pininjln runko-os Pininjlk kiinnitetään pininjln runko-osn. 4 Pininjln runko-osn kiinnitysruuvi Kiinnitä pininjln runko-os piklleen pininjln runko-osn kiinnitysruuvill. e Pininjlk Ompelun ikn pininjlk pin tsisesti kngst. Kiinnitä oike pininjlk vlitun ommeltyypin mukn. f Syöttäjän hmpt Syöttäjän hmpt syöttävät kngst ompelusuuntn. g Pik-setteisen puoln lngnktkisin (mlleiss, joiss on puoln pik-setus) Voit loitt ompelun nostmtt llnk ylös. h Puolkotelon knsi Av puolkotelon knsi puoln settmiseksi piklleen. i Pistolevy Pistolevyyn on merkitty mitt-steikko suorien sumojen ompelemist vrten. j Neultngon lngnohjin Vie ylälnk neultngon lngnohjimen läpi. k Neuln kiinnitysruuvi Kiinnitä neul piklleen neuln kiinnitysruuvill. Toimintonäppäimet Toimintonäppäimillä voit vlit kätevästi useit ompelukoneen toimintoj. Toimintonäppäimet vihtelevt ompelukoneen mllin mukn. Pininjln nostovipu Tällä vivull pininjlk nostetn ylös j lsketn ls. Tkseompelun/vhvistuspistojen pinike Pin tksepäin ompelun/vhvistuspistojen pinikett, kun hlut ommell tksepäin. Kun hlut ommell tksepäin, pidä pinike lhll. Ktso lisätietoj kohdst Vhvistuspistojen ompelu (sivu 29). Muut pinikkeet (joisskin mlleiss) Aloitus-/lopetuspinike (loitus-/ lopetuspinikkkeell vrustetut mllit) Aloit ti lopet ompelu pinmll loitus-/ lopetuspinikett. Ompeleen luss ompelukone ompelee hitll nopeudell niin kun kuin pinikett pinetn. Kun ompelu päättyy, neul lskeutuu knkseen. Ktso lisätietoj kohdst Ompelun loittminen (sivu 28). d Neul-sennon pinike (neul-sennon pinikkeell vrustetut mllit) Pin neul neul-sennon pinikett, kun hlut nost ti lske neuln. Kun pint pinikett kksi kert peräkkäin, ompelukone ompelee yhden piston. e Ompelunopeuden säädin (ompelunopeuden säätimellä vrustetut mllit) Säädä ompelunopeutt ompelunopeuden säätimellä. 6

9 Ohjuspneli Ompelukoneen etuosss on ohjuspneli, jost voit vlit ompeleen j säätää millisen ommel ommelln. Aputso Trvikkeit säilytetään putson sisällä olevss lokeross. Av putso siirtämällä sitä vsemmlle. LCD (nestekidenäyttö) Näytössä näkyy vlittu ommel (), käytettävä pininjlk (2), piston pituus millimetreinä (3) j piston leveys millimetreinä (4). Ommelvlitsimet Vlitse hlumsi ompeleen numero ommelvlitsimi pinmll. Ktso lisätietoj kohdst Ompeleen vlint (sivu 27). Piston pituuden säädin Vlitse tällä näppäimellä piston pituus. (Pin näppäimen puolt, kun hlut lyhentää pisto j pin + puolt, kun hlut pidentää pisto.) d Piston leveyden säädin Vlitse tällä näppäimellä piston leveys. (Pin näppäimen puolt, kun hlut kpemmn piston j pin + puolt, kun hlut leveämmän piston.) Aputso Trvikelokero Huom Lit trvikkeet pussiin j pussi lokeroon. Jos trvikkeet eivät ole pussiss, ne voivt pudot j kdot ti vurioitu. 7

10 KONEESEEN TUTUSTUMINEN TARVIKKEET Aputson lokeross säilytetään seurvi trvikkeit. Näiden trvikkeiden vull suoriudut useimmist ompelutehtävistä. Huom Pininjln runko-osn ruuvin voi ost vltuutetult jälleenmyyjältä. (Tuotekoodi: ) / neul 90/4 neul 00/6 neul Nro Osn nimi Tuotekoodi Nro Osn nimi Tuotekoodi Näpinläpijlk A. XC Puol (4) XA Yliluottelujlk G XC Neulpkkus XC Koristeommeljlk N. XD Kksoisneul Vetoketjujlk I X Puhdistushrj X Sikskpininjlk J Pyörölevyn muotoinen (koneess) XZ ruuvitltt XC Piilo-ommeljlk R XE Lisälnktppi XG Npinompelujlk M XE Jlksäädin XD050-2 (EU-lue) XC (muut lueet) 8 Rtkoj XZ Lisävrusteet Nro Osn nimi Tuotekoodi Nro Osn nimi Tuotekoodi Yläsyöttäjä F033N: XG Tikkusohjin F06N: XC Vnutikkusjlk F005N: XC Lävistäjä XZ Tilkkutyöjlk F00N: XC

11 OMPELUKONEEN KÄYTTÖ Vrotoimi sähkölitteen käsittelyyn Noudt seurvi vrotoimi sähkölitteen käsittelyssä. VAROITUS Käytä koneen virtlähteenä vin tvllist kotitloussähköä. Muiden virtlähteiden käyttö voi iheutt tuliplon, sähköiskun ti vurioitt konett. Ktkise litteest virt j irrot pistotulpp seurviss tilnteiss: Kun poistut koneen luot Kun lopett koneen käytön Sähköktkon sttuess käytön ikn Kun kone ei toimi kunnoll huonon kytkennän tms. tki Ukonilmll Älä käytä jtkojohtoj ti monipistokkeisi jkorsioit, joihin on liitetty useit sähkölitteit. Se voi iheutt plo- ti sähköiskuvrn. Älä koske pistotulppn märin käsin. Sähköiskuvr. Ktkise koneest in ensin virt virtkytkimestä j irrot pistotulpp vst sen jälkeen pistorsist. Ot in kiinni pistotulpst, älä johdost. Jos vedät johdost, se voi vurioitu ti iheutt tuliplon ti sähköiskun. Huolehdi siitä, ettei liitäntäjohto ktkist, vhingoitet, muutet, tivutet voimkksti, vedetä, kierretä ti rullt. Älä set pinvi esineitä liitäntäjohdon päälle. Älä set liitäntäjohto kuumien kohteiden läheisyyteen. Johto voi vhingoittu j iheutt tuliplon ti sähköiskun. Jos liitäntäjohto ti pistoke on vurioitunut, vie ompelukone korjttvksi vltuutetulle jälleenmyyjälle ennen kuin jtkt ompelukoneen käyttöä. Irrot pistotulpp pistorsist, jos et io käyttää ompelukonett pitkään ikn. Muuten voi iheutu tuliplovr. Pistotulppien kytkeminen Kytke pistotulpp seinäpistorsin. Ktkise ompelukoneest virt kääntämällä virtkytkin sentoon. Ompeluvlo smmuu, kun ompelukoneest ktkistn virt. Huom Jos ompelukoneen käytön ikn sttuu sähköktko, käännä virtkytkin O-sentoon j irrot pistotulpp pistorsist. Käynnistä ompelukone uudelleen ohjeiden mukn. Virtkytkin Virtliitäntä Käännä virtkytkin sentoon I. Ompeluvlo syttyy, kun ompelukoneeseen kytketään virt. 9

12 KONEESEEN TUTUSTUMINEN Jlksäädin Kytke jlksäätimen pistotulpp ompelukoneen tkn olevn jlksäätimen liitäntään. Ompelunopeuden säädin (loitus- lopetuspinikkkeell vrustetut mllit) Vlitse hlumsi ompelunopeus siirtämällä ompelunopeuden säädintä joko vsemmlle ti oikelle. Ompelunopeus hidstuu, kun siirrät säädintä vsemmlle j ksv, kun siirrät säädintä oikelle. Jlksäätimen liitäntä Kun kytket jlksäätimen ompelukoneeseen, vrmist ettei koneess ole virt päällä, jott ompelukone ei käynnisty vhingoss. Kun pint jlksäädintä kevyesti, kone ompelee hitsti. Kun pint jlksäädintä enemmän, koneen vuhti kiihtyy. Kone pysähtyy, kun vputt jlksäätimen. Hitmpi Ompelunopeuden säädin Ompelunopeuden säätimellä setettu nopeus on jlksäätimen mksiminopeus. Neuln l-/yläsennon vihtminen Kone on säädetty niin, että neul jää knkseen, kun ompelu lopetetn. Ompelukoneen setuksi voi muutt siten, että neul jää yläsentoon, kun ompelu lopetetn. Ktkise koneest virt. Nopempi Huolehdi siitä, ettei jlksäätimen päälle setet mitään, kun konett ei käytetä. Älä päästä pölyä ti knkn ploj kertymään jlksäätimen. Se voi iheutt tuliplo- ti sähköiskuvrn. Huom Kun jlksäädin on kytketty ompelukoneeseen, ompelu ei voi loitt ti lopett loitus-/ lopetuspinikkeell (tämä koskee vin mllej, joiss on loitus-/lopetuspinike). Pidä vsemmn puoleisen -näppäimen (ommelvlitsin) puolt lhll j kytke ompelukoneeseen virt. Kun olet kytkenyt ompelukoneeseen virrn, vput -näppäimen (ommelvlitsin) puoli. Neul pysähtyy tämän jälkeen in yläsentoon ompelun loputtu. Huomutus Neuln s pysähtymään jälleen lsentoon, kun toistt edellä esitetyt viheet. 0

13 LANKOJEN ASETTAMINEN KONEESEEN Puolus Tässä osss selvitetään llngn puolminen. Ktso lisätietoj nopest puoluksest sivult 3. Kiristyslevy Puolustppi Puol Käytä vin tähän ompelukoneeseen trkoitettuj puoli (tuotekoodi: SFB: XA5539-5). Olemme suunnitelleet ompelukoneen mukn toimitetut puolt. Jos käytät muiden ompelukonemllien puoli, kone ei toimi kunnoll. Käytä vin tämän ompelukoneen mukn toimitettuj puoli ti smntyyppisiä puoli (tuotekoodi: SFB: XA5539-5). Oike koko,5 mm (7/6 tuum) Tämä mlli Muut mllit Vedä lnktppi ylös j set lnkrull piklleen lnktppiin. Vie lnk puoluksen kiristyslevyn ympäri. Jos lnkrull ei ole oikein piklln, lnk voi sotkeutu lnktppiin. Pujot lngn pää sisäkutt puolss olevn reiän läpi. d Aset puol puolustppiin j siirrä tppi oikelle. Pyöritä puol käsin myötäpäivään, kunnes tpiss olev jousi liukuun puoln urn. Tpin jousi Puoln ur 2 Kytke koneeseen virt. e

14 KONEESEEN TUTUSTUMINEN f Pidä kiinni puoln reiästä tulevst lngn päästä j pin jlksäädintä kevyesti ti pin -pinikett (loitus-/lopetuspinike) (loitus-/lopetuspinikkeell vrustetut mllit) kiertääksesi lnk puoln ympärille muutmn kierroksen. Pysäytä sitten ompelukone. i Käynnistä puolus pinmll jlksäädintä ti -pinikett (loitus-/lopetuspinike) (loitus-/lopetuspinikkeell vrustetut mllit). Huom Jos ompelukonett käytetään jlksäätimellä, kytke jlksäädin ennen kuin kytket koneeseen virrn. Kun jlksäädin on kytketty ompelukoneeseen, ompelu ei voi loitt ti lopett loitus-/ lopetuspinikkeell (tämä koskee vin mllej, joiss on loitus-/lopetuspinike). Kun puol näyttää täydeltä j sen pyöriminen j hidstuu, nost jlksi jlksäätimeltä ti pin -pinikett (loitus-/lopetuspinike) (loitus-/lopetuspinikkeell vrustetut mllit). k l Ktkise lnk, siirrä puolustppi vsemmlle j irrot puol. Siirrä ompelunopeuden säädin lkuperäiseen sentoons (ompelunopeuden säätimellä vrustetut mllit). g Ktkise ylimääräinen lngnpää puoln päältä. Muist in puolt näiden ohjeiden mukisesti. Jos et ktkise ylimääräistä lngnpäätä pois, se voi kiertyä puoln ympärille j ommeltess ktkist neuln. Huomutus Kun ryhdyt puoluksen jälkeen ompelemn ti käännät käsipyörää, koneest kuuluu nkshdus; se on täysin normli eikä ole merkki vist. Neultnko ei liiku, kun puolustppi on siirretty oikelle. Jos lnk ei ole puolttu oikein, lngnkireys voi löystyä j neul voi ktket. Siirrä ompelunopeuden säädin oikelle h (nopeimmlle). (Ompelunopeuden säätimellä vrustetut mllit.) 2 Puolttu oikein Puolttu huonosti Ompelunopeuden säädin 2

15 Nopell puoluksell vrustetut mllit Lngn kiertäminen kiristyslevyn ympäri: noudt viheit -2 kohdst Puolus (sivu ). Aset puol puolustppiin siten, että tpiss olev jousi liukuu puoln urn. f Siirrä ompelunopeuden säädin oikelle (nopeimmlle) (ompelunopeuden säätimellä vrustetut mllit). Ur Puolustpin jousi Vedä puolustppi oikelle. d e Pidä puoluksen kiristyslevyn ympäri menevästä lngst kiinni vsemmll kädelläsi j kierrä oikell kädelläsi lngnpäätä viisi ti kuusi kierrost myötäpäivään puoln ympäri. Vie lngnpää puoluslitteen istukss olevn urn j vedä lnk oikelle. Puoluslitteen istukss olev ur (vrustettu lngnktkisijll) Lnk ktkistn sopivn pituiseksi. Muist ktkist lnk ohjeiden mukn. Jos lnk puoltn ktkisemtt lnk puoluslitteen istukn urss olevll lngnktkisijll, lnk voi tkertu puoln ti neul voi tipu ti ktket, kun llnk on loppumss ompelun ikn. Ompelunopeuden säädin Kytke koneeseen virt. g Käynnistä puolus pinmll jlksäädintä ti h -pinikett (loitus-/lopetuspinike) (loitus-/lopetuspinikkeell vrustetut mllit). Huom Jos ompelukonett käytetään jlksäätimellä, kytke jlksäädin ennen kuin kytket koneeseen virrn. Kun jlksäädin on kytketty ompelukoneeseen, ompelu ei voi loitt ti lopett loitus-/ lopetuspinikkeell (tämä koskee vin mllej, joiss on loitus-/lopetuspinike). Kun puoln pyöriminen hidstuu, nost jlksi i jlksäätimeltä ti pin -pinikett (loitus-/lopetuspinike) (loitus-/ lopetuspinikkeell vrustetut mllit). j k Ktkise lnk, siirrä puolustppi vsemmlle j irrot puol. Siirrä ompelunopeuden säädin lkuperäiseen sentoons (ompelunopeuden säätimellä vrustetut mllit). Jos lnk ei ole puolttu oikein, lngnkireys voi löystyä j neul voi ktket. 2 Puolttu oikein Puolttu huonosti 3

16 KONEESEEN TUTUSTUMINEN Huomutus Kun ryhdyt puoluksen jälkeen ompelemn ti käännät käsipyörää, koneest kuuluu nkshdus; se on täysin normli eikä ole merkki vist. Neultnko ei liiku, kun puolustppi on siirretty oikelle. Nost neul yläsentoon kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti (vstpäivään) ti pinmll - pinikett (neul-sennon pinike) (neul-sennon pinikkeell vrustetut mllit) j nost pininjlk. Liu ut vipu oikelle j v knsi. 2 Allngn pujotus Aset lngoitettu puol puolkoteloon. Ktso lisätietoj pik-setteisest puolst sivult 5. Jos lnk ei ole puolttu oikein, lngnkireys voi löystyä j neul voi ktket j iheutt henkilövhingon. Knsi Liu ut vipu oikelle Aset puol siten, että lnk tulee ulos nuolen osoittmst suunnst. 2 Puolttu oikein Puolttu huonosti Tämä puol on suunniteltu juuri tähän ompelukoneeseen. Jos käytät muiden mllien puoli, kone ei toimi kunnoll. Käytä vin tämän ompelukoneen mukn toimitettuj puoli ti smntyyppisiä puoli (tuotekoodi: SFB: XA5539-5). Oike koko,5 mm (7/6 tuum) d Käytä vin tämän koneen puoli. Vrmist, että setit puoln oikein päin. Jos lnk kiertyy väärään suuntn, sen kireys voi muuttu virheelliseksi ti neul voi ktket. Pidä kiinni lngn päästä, pin puol sormell j pujot lnk urn kuvn osoittmll tvll. Vrmist, että lnk on pujotettu oikein puolkoteloss olevn kireyden säätöjousen kutt. Jos näin ei ole, pujot lnk uudelleen. Tämä mlli Muut mllit Muist ktkist koneest virt, kun pujott lnkoj pikoilleen. Jos pint vhingoss jlksäädintä j kone lk ommell, voit loukt itsesi. Kireyden säätöjousi 4

17 e Aset puolkotelon knsi tkisin piklleen. Työnnä vsemmll olev uloke koloons (ktso nuolt ) j pin sitten kevyesti knnen oikest reunst (ktso nuolt ), kunnes knsi npsht kiinni. Vrmist, että lnk on pujotettu oikein puolkoteloss olevn kireyden säätöjousen kutt. Jos näin ei ole, pujot lnk uudelleen. Aset knsi siten, että llnk tulee ylös knnen vsemmlt sivult (ktso yläpuolell olev kuv). Pik-setteisell puolll vrustetut mllit Nost neul yläsentoon kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti (vstpäivään) ti pinmll -pinikett (nul-sennon pinike) (neulsennon pinikkeell vrustetut mllit) j nost pininjlk. Liu ut vipu oikelle j v knsi. 2 Kireyden säätöjousi Huomutus Allngn pujotusjärjestys on ilmoitettu puolkoteloss olevill merkeillä. Muist pujott lnk ohjeiden mukn. Knsi Liu ut vipu oikelle Aset puol piklleen, vedä lngnpää urn j ktkise lnk vetämällä lnk itseesi päin. d Aset puolkotelon knsi tkisin piklleen. Työnnä vsemmll olev uloke koloons (ktso nuolt ) j pin sitten kevyesti knnen oikest reunst (ktso nuolt ), kunnes knsi npsht kiinni. Käytä vin tämän koneen puoli. Vrmist, että setit puoln oikein päin. Jos lnk kiertyy väärään suuntn, sen kireys voi muuttu virheelliseksi ti neul voi ktket. Huomutus Voit ryhtyä ompelemn vetämättä llnk ylös. Jos hlut vetää llngn ylös, ennen kuin lt ommell, noudt kohdn Allngn nostminen ohjeit (sivu 9). Lngnktkisin 5

18 KONEESEEN TUTUSTUMINEN Ylälngn pujotus Pujot ylälnk piklleen j pujot lnk neulnsilmään. Ktso lisätietoj lngnpujottjst sivult 7. Lnktppi Lngnohjin Käsipyörässä olev merkki Vrmist, että pujott ylälngn oikein. Muuten lnk voi sotkeutu j ktkist neuln. Nost pininjlk pininjln nostovivull. Nost neul yläsentoon kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti (vstpäivään) siten, että käsipyörässä olev merkki osoitt ylöspäin ti nost neul pinmll -pinikett (neul-sennon pinike) (neulsennon pinikkeell vrustetut mllit) kerrn ti kksi kert. Pininjln nostovipu ti Merkki Neul-sennon pinike Jos neul ei ole yläsennoss, lngn pujottminen ei onnistu. Muist kiertää käsipyörää siten, että siinä olev merkki osoitt ylöspäin, ennen kuin pujott ylälngn. 6

19 Vedä lnktppi ylös j set lnkrull lnktppiin. Jos lnkrull on väärässä pikss ti huonosti piklln, lnk voi sotkeutu lnktppiin, jolloin neul voi ktket. Huom Jos lngnnostj on lhll, et s vietyä ylälnk sen läpi. Muist in nost pininjlk j lngnnostj, ennen kuin ryhdyt pujottmn ylälnk. Väärin pujotettu lnk iheutt ongelmi ompelun ikn. d e f Pujot ylälnk kuten edellisen sivun kuvss on esitetty. Muist pujott lnk lngnnostjn oikelt vsemmlle. Lngnnostj Vie lnk neuln yläpuolell sijitsevn neultngon lngnohjimen tkse. Lngn s helposti neultngon ohjimen tkse, kun pidät lngst vsemmll kädelläsi j viet lngn oikell kädelläsi ohjimen tkse. Lngnpujottjn käyttö (lngnpujottjll vrustetut mllit) Lngnpujottj voi käyttää vin kotiompelukoneneulojen neulkooll 75/- 00/6. Trkist tulukost (sivu 20) oiket neul- j lnkyhdistelmät. Jos käytät läpinäkyvää yksisäikeistä nilonlnk eli siimlnk, voit käyttää neulkokoj 90/4-00/6. Et voit käyttää lngnpujottj, jos käytät koristelnkoj ti erikoisneuloj kuten kksoisneul j siipineul. Jos käytät edellä esitetyn tyyppistä lnk ti neuloj, pujot lnk neulnsilmään käsin. Vrmist, että koneest on ktkistu virt, kun pujott lngn neulnsilmään käsin. Pujot ylälnk koneeseen neultngon lngnohjimeen skk noudttmll viheit 6 kohdst Ylälngn pujotus. Lske pininjln nostovipu. g Neultngon lngnohjin Pujot lnk neulnsilmään edestä tkse j vedä lnk esiin neuln tk noin 5 m. Smll kun lsket neuln lngoitusvivun, vie lnk ohjimen koukkuun. 5 m Neuln pidike Neuln lngoitusvipu Ohjin 7

20 KONEESEEN TUTUSTUMINEN d Lske neuln lngoitusvipu limpn sentoons. g Vedä noin 5 m lnk neulnsilmästä tksepäin. Neuln lngoitusvivun pää kiertyy sinu kohti j koukku menee neulnsilmän läpi. e Vie lnk neuln eteen kuvn osoittmll tvll. 5 m Huom Väärin pujotettu lnk voi iheutt ongelmi ompelun ikn. f Koukku Lnk Smll kun pidät kevyesti kiinni lngst, vput neuln lngoitusvipu. Koukku vie lngn neulnsilmän läpi. 8

21 Allngn nostminen Pidä kevyesti kiinni ylälngn päästä. d Vedä molempi lnkoj noin 0 m j vie lngt koneen tkos kohti pininjln lle. Ylälnk Pidä kiinni ylälngn päästä j nost neul joko kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti (vstpäivään) siten, että käsipyörässä olev merkki osoitt ylöspäin ti pinmll -pinikett (neul-sennon pinike) (neulsennon pinikkeell vrustetut mllit) kerrn ti kksi kert. ti Ylälnk Allnk Pik-setteisell puolll vrustetut mllit Voit ryhtyä ompelemn vetämättä llnk ylös. Kun ompelet poimutuksi ti muotolskoksi, vedä llnk ylös käsin niin, että lngss on n. 0 m lngnpää. Ennen kuin vedät llngn ylös, set puol piklleen. Vie lnk ur pitkin nuolen osoittmn suuntn j jätä se kuvn osoittmn pikkn ktkisemtt lnk. Merkki Neul-sennon pinike Vedä ylälngst, jolloin llnk nousee ylös. Puolkotelon knnen pitää oll yhä irrotettun. Vedä llnk esiin kuten viheiss 4 on kuvttu. Aset puolkotelon knsi tkisin piklleen. Ylälnk Allnk 9

22 KONEESEEN TUTUSTUMINEN NEULAN VAIHTO Tässä osss on tietoj ompelukoneen neuloist. Neulojen turvllinen käsittely Noudt seurvi vrotoimi, kun käsittelet neuloj. On hyvin vrllist oll noudttmtt näitä vrotoimi. Muist luke ll nnetut ohjeet j noudtt niitä huolellisesti. Käytä vin kotiompelukoneisiin trkoitettuj ompelukoneneuloj. Älä koskn ompele tipuneell neulll. Tipunut neul ktke helposti j iheutt loukkntumisvrn. Neultyypit j niiden käyttö Neuln vlint riippuu knkst j lngn pksuudest. Vlitse knkseen sopiv neul j lnk noudttmll seurvn tulukon ohjeit. Normlit knkt Ohuet knkt Pksut knkt Joustvt knkt Kngs Verk Tfti Flnelli, grdiini Plttin Sorsetti Tyyppi Puuvilllnk Tekokuitulnk Lnk Pksuus Silkkilnk Puuvilllnk Tekokuitulnk Vill, stiini Silkkilnk Denim Puuvilllnk Ohut vkosmetti Tekokuitulnk Tweed Silkkilnk 50 Jersey Trikoo Tekokuitulnk Helposti liestyvät knkt Tikkuksiin Puuvilllnk Tekokuitulnk Silkkilnk Tekokuitulnk Silkkilnk Neuln koko 75/ 90/4 65/9 75/ 90/4 00/6 Pllokärkineul (kullnvärinen) 75/ 90/ /9 90/ /4 00/6 Huomutus Mitä pienempi lngn numero, sitä pksumpi lnk j mitä suurempi neuln numero, sitä pksumpi neul. Käytä pllokärkineul, kun ompelet joustvi knkit ti knkit, joille tulee helposti hyppytikkejä. Käytä 90/4 00/6 neul, kun ompelet läpinäkyvällä nilon- eli siimlngll ommeltvn knkn tyypistä riippumtt. 20

23 Sopivt kngs-, lnk- j neulyhdistelmät on esitetty edellisen sivun tulukoss. Väärät kngs-, lnk- j neulyhdistelmät voivt joht neuln tipumiseen ti ktkemiseen, etenkin kun ompelet pksuj knkit (esim. frkku) ohuell neulll (kuten 65/9 75/). Lisäksi ommel voi oll epätsinen, kngs voi poimuttu ti kone stt ommell hyppypistoj. Neuln trkstus On hyvin vrllist ommell tipuneell neulll, kosk neul voi ktket ompelun ikn. Ennen kuin ott neuln käyttöön, set neuln knnn litteä puoli lspäin tsiselle lustlle j trkist, ettei neul ole tipunut. Neuln vihto Vihd neul seurvsti. Käytä pyörölevyn muotoist ruuvitltt j neul, jonk olet todennut suorksi trkistettusi sen kohdn Neuln trkstus ohjeiden mukn. Nost neul kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti (vstpäivään) siten, että käsipyörässä olev merkki on ylöspäin. ( pinikkeell (neul-sennon pinike) vrustetut mllit): nost neul pinmll -pinikett kerrn ti kksi kert.) ti 2 Merkki Neul-sennon pinike Ktkise koneest virt. Litteä puoli Neultyypin merkintä Suor neul Ennen kuin vihdt neuln, muist ktkist koneest virt. Jos virt on päällä j pint vhingoss jlksäädintä ti pint loitus-/ lopetuspinikett, kone käynnistyy j voi iheutt henkilövhingon. Tsinen lust Tipunut neul Jos neuln j tsisen lustn etäisyys ei ole jok kohdss yhtä suuri, neul on tipunut. Älä käytä tipunutt neul. Lske pininjlk. Pininjln nostovipu Tsinen lust 2

24 KONEESEEN TUTUSTUMINEN d Ot kiinni neulst vsemmll kädelläsi j irrot neul kääntämällä pyörölevyn muotoisell ruuvitltll neuln kiinnitysruuvi vstpäivään. Huom Neul irto, kun löysytät neuln kiinnitysruuvi noin yhden kierroksen. (Jos neuln kiinnitysruuvi löysytetään liik, neulnpidike (jok pitää neuln piklln) voi pudot. Älä löysytä neuln kiinnitysruuvi liik.) f Pidä neulst vsemmll kädelläsi j kiristä neuln kiinnitysruuvi pyörölevyn muotoisell ruuvitltll kiertämällä sitä myötäpäivään. Asenn kksoisneul smll tvll. e Pyörölevyn muotoinen ruuvitltt Neuln kiinnitysruuvi Älä käytä liin suurt voim neuln kiinnitysruuvin löysyttämiseen ti kiristämiseen, sillä tietyt ompelukoneen ost voivt vhingoittu. Työnnä uusi neul litteä puoli tksepäin neuln pysäyttimeen sti. Neuln pidikkeen sennus Jos neuln pidike on irrotettu, kiinnitä se neultnkoon seurvsti. Työnnä neul ehdottomsti neuln pysäyttimeen sti j kiristä ruuvi huolellisesti ruuvitltll, muuten neul voi ktket ti kone vurioitu. Koneen etupuolelt ktsottun työnnä neuln pidike neultnkoon niin, että neuln kiinnitysruuvi tulee oikelle puolelle j neultngon lngnohjin on neuln pidikkeen lreunss. Neuln pysäytin Neuln kiinnitysruuvi Neultngon lngnohjin Neultnko Aset neuln pidikkeen lreun j neultngon lreun kohdkkin j kiristä neuln pidikkeen kiinnitysruuvi. Neultnko Neuln pidike Neuln kiinnitysruuvi d Smll korkeudell 22

25 Kksoisneulll ompelu Tällä ompelukoneell voi ommell kksoisneulll, jolloin trvitset kksi ylälnk. Voit käyttää sm väriä ti kht eri väriä tehdäksesi koristeompeleit. Ktso lisätietoj ompeleist, joit voi ommell kksoisneulll kohdst Ommelsetukset (sivu 52). Käytä inostn tähän koneeseen trkoitettuj kksoisneuloj (tuotekoodi: ). Älä käytä tipuneit neuloj. Neul voi ktket j voit loukt itsesi. Et voi käyttää lngnpujottj kksoisneuln lngn pujotukseen. Pujot lnk kksoisneuln neulnsilmään käsin edestä tkse. Lngnpujottjn käyttö voi vurioitt konett. Kun käytät kksoisneul, muist vlit sinmukinen ommel, muuten neul voi ktket ti kone vurioitu. Vlitse piston leveydeksi enintään 5,0 mm, muuten neul voi ktket ti kone vurioitu. Kun olet settnut piston leveyden, käännä käsipyörää hitsti itseäsi kohti (vstpäivään) j trkist, ettei neul osu pininjlkn. Jos neul osuu pininjlkn, neul voi tipu ti ktket. Kun käytät kksoisneul, muist käyttää sikskpininjlk J, muuten neul voi ktket ti kone vurioitu. Kun vihdt ompelusuunt, nost neul ennen kuin käännät knkn. Jos kngst käännetään neuln olless knkss, neul voi tipu ti ktket. Kksoisneuln lngoitus Kiinnitä kksoisneul. Kiinnitä kksoisneul smll tvll kuin tvllinen neul (sivu 2). Kiinnitä lisälnktppi. Aset lisälnktppi koneen päällä olevn reikään. Aset toinen lnkrull lisälnktppiin. f Pujot lnk oikenpuoleiseen neuln edestä tkse. Älä vie lnk neultngon lngnohjimen tkse. Vsemmnpuoleisen neuln lnk kulkee neultngon lngnohjimen kutt. Oikenpuoleisen neuln lnk kulkee neultngon lngnohjimen edestä. Neultngon lngnohjin. d e Ensimmäinen lnkrull Toinen lnkrull Pujot ensimmäisen lnkrulln lnk neultngon lngnohjimeen skk. Lngnpujotusreitti neultngon lngnohjimeen skk on sm kuin normlisti (kun käytät yhtä neul). Ktso lisätietoj kohdst sivu 7. Pujot lnk vsemmnpuoleiseen neuln edestä tkse. Pujot toisen lnkrulln lnk lngnnostjn skk. Lngnpujotusreitti lngnnostjn skk on sm kuin normlisti (kun käytät yhtä neul). Ktso lisätietoj kohdst sivu 7. Huom Lngnpujottjll vrustetut mllit Et voi käyttää lngnpujottj kksoisneuln lngn pujotukseen. Pujot lnk kksoisneuln neulnsilmään käsin edestä tkse. Lngnpujottjn käyttö voi vurioitt konett. Kun käytät kksoisneul, muist käyttää sikskpininjlk J, muuten neul voi ktket ti kone vurioitu. 23

26 KONEESEEN TUTUSTUMINEN PAININJALAN VAIHTO Ktkise koneest in virt, ennen kuin ryhdyt vihtmn pininjlk. Jos virt on päällä j pint vhingoss jlksäädintä, kone käynnistyy j voit loukt itsesi. Käytä in vlitsemsi ompeleeseen sopiv pininjlk. Jos käytät väärää pininjlk, neul voi osu siihen j tipu ti ktket j iheutt onnettomuuden. Käytä vin tämän koneen pininjlkoj. Muiden koneiden pininjlkojen käyttö voi iheutt onnettomuuden ti henkilövhingon. Pininjln vihto d Pin pininjln runko-osn tkn olev must pinikett, jolloin pininjlk irto. Vihd pininjlk seurvsti. Nost neul kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti (vstpäivään) siten, että käsipyörässä olev merkki on ylöspäin. ( -pinikkeell (neul-sennon pinike) vrustetut mllit): nost neul pinmll -pinikett kerrn ti kksi kert.) Must vipu Pininjln runko-os Merkki ti Neul-sennon pinike e Aset uusi pininjlk pininjln runko-osn lle siten, että pininjln tnko on smss linjss runko-osss olevn urn knss. Aset pininjlk siten, että pininjln tyypin ilmisev kirjin (J, A jne.) on luettviss. Jos koneess on virt päällä, ktkise koneest virt. Ennen kuin vihdt pininjln, muist ktkist koneest virt. Jos virt on päällä j pint vhingoss jlksäädintä ti pint loitus-/lopetuspinikett, kone käynnistyy j voi iheutt henkilövhingon. Nost pininjln nostovipu. Pininjln runko-os Ur Nuppineul Huom Nestekidenäytössä näkyy kunkin ompeleen knss käytettävä pininjlk. Ktso lisätietoj ompeleen vlinnst kohdst Ompeleen vlint (sivu 27). Pininjln nostovipu 24

27 f Lske pininjln nostovipu hitsti, jolloin pininjln tnko npsht pininjln runko-osn urn. Pininjln runko-osn kiinnitys Aset pininjln runko-os smn linjn pininjln runko-osn kiinnitystngon vsemmn lreunn knss. g Pininjln nostovipu Pininjlk on kiinnitetty. Nost pininjln nostovipu trkistksesi että pininjlk on kiinnitetty oikein. Pininjln runko-os Pininjln runko-osn kiinnitystnko Pidä pininjln runko-os piklln oikell kädelläsi j kiristä ruuvi käyttämällä vsemmll kädellä pyörölevyn muotoist ruuvitltt. Pininjln runko-osn irrotus Irrot pininjln runko-os, kun puhdistt ompelukoneen ti kun sennt pininjln, jonk knss ei käytetä pininjln runko-os kuten vnutikkusjlk. Irrot pininjln runko-os pyörölevyn muotoisell ruuvitltll. Pininjln runko-osn irrotus Irrot pininjlk. Ktso lisätietoj kohdst Pininjln vihto (sivu 24). Löysytä pininjln runko-osn ruuvi pyörölevyn muotoisell ruuvitltll. Pyörölevyn muotoinen ruuvitltt Pininjln runko-os Pininjln runko-osn ruuvi Huom Jos pininjln runko-os ei ole kunnoll kiinni, lngn kireys on virheellinen. Pyörölevyn muotoinen ruuvitltt Pininjln runko-os Pininjln runko-osn ruuvi 25

28 OMPELUN PERUSTEET 2 OMPELUN PERUSTEET OMPELEMINEN Ompelun perusteet on kuvttu seurvss. Ennen kuin käytät ompelukonett, lue seurvt turvllisuusohjeet. Kun käytät konett, kiinnitä huomiot erityisesti neuln. Pidä kätesi kukn kikist liikkuvist osist kuten neulst j käsipyörästä, muuten voi sttu henkilövhinko. Älä vedä ti työnnä kngst liin voimkksti ompelun ikn, muuten voi sttu henkilövhinko ti neul voi ktket. Älä koskn ompele tipuneell neulll. Tipunut neul ktke helposti j iheutt loukkntumisvrn. Vrmist, ettei neul osu nuppineuloihin, muuten neul voi tipu ti ktket. Ompelun perusohjeet Noudt seurvi perusohjeit, kun loitt ompelun. Kytke koneeseen virt. Kytke koneeseen virt. Lisätietoj virrnkytkemisestä on kohdss Pistotulppien kytkeminen (sivu 9). 2 Vlitse ommel. Vlitse ommeltvn kohtn sopiv ommel. Ktso lisätietoj ompeleen vlinnst kohdst Ompeleen vlint (sivu 27). 3 Kiinnitä pininjlk. Kiinnitä vlitulle ompeleelle sopiv pininjlk. Lisätietoj pininjln vihtmisest on kohdss Pininjln vihto (sivu 24). 4 Aloit ompelu. Aset kngs piklleen j loit ompelu. Kun olet lopettnut ompelun, ktkise lngt. Ktso lisätietoj ompelun loittmisest kohdst Ompelun loittminen (sivu 28). 26

29 Ompeleen vlint Vlitse hlumsi ommel ommelvlitsimill. Kun ompelukoneeseen kytketään virt, vlittun on suorommel ( neul vsemmll). [Esimerkki] Ompeleen vlint. Vlitse ommel 04 ommelvlitsimill. Vlitse oikenpuoleisell -näppäimellä 4 j vsemmnpuoleisell -näppäimellä 0. Kytke koneeseen virt. 2 Pin (ommelvlitsimet). Näytössä näkyy vlitun ompeleen numero. Numero ksv, kun pint -näppäimen + puolt j pienenee, kun pint näppäimen puolt. Kun pint oikenpuoleist -näppäintä, oikenpuoleinen numero muuttuu j kun pint vsemmnpuoleist -näppäintä, vsemmnpuoleinen numero muuttuu. Pisto pitenee, kun pint -näppäimen (piston pituuden säädin) + puolt j lyhenee, kun pint näppäimen puolt. Piston pituuden säädin Lyhyt Pitkä Pisto levenee, kun pint -näppäimen (piston leveyden säädin) + puolt j kpenee, kun pint näppäimen puolt. Ommel on vlittu. Kiinnitä pininjlk. d Huom Pininjln kuvkkeen ll ommelnumeron oikell puolell näkyy käytettävän pininjln kirjintunnus (G, A, J, N ti R). Säädä trvittess piston pituus j leveys. Lisätietoj hyötyompeleiden vlinnst on seurvss esimerkissä. Piston leveyden säädin Kpe Leveä Huom Kun muutt piston pituutt ti leveyttä vkiosetuksest, -kehys piston pituuden ti piston leveyden ympäriltä kto näytöstä. Kun plutt piston pituuden ti leveyden vkiosetukseen, -kehys näkyy jälleen piston pituuden ti piston leveyden ympärillä näytössä. Jos vlitun ompeleen piston leveyttä ei voi säätää, -- näkyy näytössä -kuvion oikell puolell. Kun olet muuttnut piston leveyttä, käännä käsipyörää hitsti itseäsi kohti (vstpäivään) j trkist, ettei neul osu pininjlkn. Jos neul osuu pininjlkn, neul voi tipu ti ktket. Jos pistot ovt liin tiheässä, pidennä pisto. Jos jtkt ompelu liin pienellä piston pituudell, neul voi tipu ti ktket. 27

30 OMPELUN PERUSTEET Ompelun loittminen Lske pininjln nostovipu. e Nost neul kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti (vstpäivään) siten, että käsipyörässä olev merkki on ylöspäin. ( -pinikkeell (neulsennon pinike) vrustetut mllit): nost neul pinmll -pinikett kerrn ti kksi kert.) Pininjln nostovipu ti f Siirrä ompelunopeuden säätimellä vrustetuiss mlleiss ompelunopeuden säädintä oikelle ti vsemmlle hlumllesi ompelunopeudelle. Ktso lisätietoj kohdst Ompelunopeuden säädin (sivu 0). Merkki Neul-sennon pinike Nost pininjln nostovipu. Ompelunopeuden säädin Pininjln nostovipu Aset kngs pininjln lle, pujot lnk pininjln lt j vedä lnk noin 5 m koneen tkse. Pin hitsti jlksäädintä. ( -pinikkeell g (loitus-/lopetuspinike) vrustetut mllit: jos jlksäädintä ei ole kytketty, pin kerrn -pinikett.) ti Aloitus-/lopetuspinike Kone loitt ompelun. d 5 m Pidä kiinni lngn päästä j knkst vsemmll kädelläsi j käännä käsipyörää itseäsi kohti (vstpäivään) oikell kädelläsi, jolloin neul lskeutuu ompelun loituskohtn. Nost jlksi jlksäätimeltä ti pin h -pinikett (loitus-/lopetuspinike) kerrn (jos ompelu käynnistettiin pinmll (loitus-/ lopetuspinike)) (loitus-/lopetuspinikkeell vrustetut mllit). Kone lopett ompelun. i Nost neul kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti (vstpäivään) siten, että käsipyörässä olev merkki on ylöspäin. ( -pinikkeell (neul-sennon pinike) vrustetut mllit): nost neul pinmll -pinikett kerrn ti kksi kert.) Nost pininjln nostovipu. j 28

31 k Vedä kngst vsemmlle j ktkise lngt lngnktkisijll. Lngnktkisij Huomutus Kun jlksäädin on kytketty, -pinikett (loitus-/lopetuspinike) ei voi käyttää ompelun loitukseen ti lopetukseen. Kun ompelu päättyy, neul jää l-sentoon (knkseen). Ompelukoneen setuksi voi muutt siten, että neul jää yläsentoon, kun lopett ompelun. Ktso lisätietoj koneen setusten muuttmisest siten, että neul jää yläsentoon kohdst Neuln l-/yläsennon vihtminen (sivu 0). Vhvistuspistojen ompelu Kun ompelet muut kuin suor ommelt ti sikskommelt jotk vhvistetn utomttisesti tksepäin ompelull j pint -pinikett (tksepäin ompelun/vhvistuspistojen pinike), ompelukone ompelee 3 5 vhvistuspisto: Lngn kireys Lngn kireys vikutt ompeleen ltuun. Lngn kireyttä pitää mhdollisesti säätää, kun vihdt kngst ti lnk. Huomutus Kokeile lngn kireyttä sm kngst olevlle tilkulle, ennen kuin ryhdyt ompelemn vrsinist työtä. Oike kireys Lngn oike kireys on tärkeä, sillä liin kireä ti löysä lngnkireys heikentää sumoj j vetää knkn rypyille. 2 Nurj puoli Oike puoli Ylälnk d Allnk 3 4 Ylälnk on liin kireällä Lnkojen solmukohdt tulevt näkyviin knkn oikelle puolelle Nurj puoli Oike puoli Ylälnk d Allnk e Lnkojen solmukohdt tulevt näkyviin knkn oikelle puolelle. 4 Rtkisu Löysytä ylälnk kääntämällä ylälngn kireyden säädintä pienemmän numeron kohdlle. 2 Tksepäin ompelu Vhvistuspistot 2 Huomutus Vlitust ompeleest riippuu, ompeleeko kone tksepäin vi vhvistuspistot. Ktso lisätietoj kohdst Ommelsetukset (sivu 52). 5 Ylälnk on liin löysällä Lnkojen solmukohdt tulevt näkyviin knkn nurjlle puolelle. 5 Nurj puoli Oike puoli Ylälnk d Allnk 2 e Lnkojen solmukohdt tulevt näkyviin 3 knkn nurjlle 4 puolelle. Rtkisu Kiristä ylälnk kääntämällä ylälngn kireyden säädintä suuremmn numeron kohdlle

32 OMPELUN PERUSTEET HYÖDYLLISIÄ OMPELUVIHJEITÄ St premmn ompelutuloksen, kun noudtt seurvi ohjeit. Ktso näitä vihjeitä trvittess. Koeompelu Vlittusi ompeleen kone sett utomttisesti piston leveyden j pituuden vlitun ompeleen mukn. Knntt kuitenkin ensin ommell koetilkku, sillä kngstyypistä j ompeleest riippuu, svutetnko hluttu ompelutulos. Vlitse koeompeluun sm kngst j lnk kuin käytät vrsiniseen työhön j trkist lngn kireys sekä piston pituus j leveys. Kosk ompelutulokset vihtelevt ompeleen tyypin j päällekkäin olevn kngsmäärän mukn, suorit koeompelu täsmälleen smoiss oloiss kuin vrsininen ompelu. Ompelusuunnn vihtminen Kun olet ommellut knkn reunn, pysäytä ompelukone. Jätä neul l-sentoon (knkseen). Jos neul on yläsennoss, lske neul joko kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti (vstpäivään) ti pinmll -pinikett (neul-sennon pinike) kerrn (neul-sennon pinikkeell vrustetut mllit). Kun käytät kksoisneul, nost neul ennen kuin vihdt ompelusuunt. Jos kngst käännetään neuln olless knkss, neul voi tipu ti ktket. Lske pininjlk j jtk ompelu. Krien ompelu Pysäytä ompelu j käännä ompelusuunt hiemn ommellksesi kren ympäri. Kun ompelet kren sikskompeleell, vlitse lyhyempi piston pituus kren kohdlle. Pksujen knkiden ompelu Jos kngs ei mhdu pininjln lle Jos kngs ei mhdu kunnoll pininjln lle, nost pininjln nostovipu vielä ylemmäksi, jolloin pininjlk on korkeimmss mhdollisess sennoss. Nost pininjlk j käännä kngs. Käännä kngs käyttäen neul kselin. 30

33 Jos ompelet ompelun luss niin pksun sumn yli, että kngs ei syöty eteenpäin Sikskjlss J on ominisuus, jok pitää pininjln tspinoss. Ohuiden knkiden ompelu Kun ompelet ohuit knkit, pistot voivt oll vinoss ti kngs ei syöty kunnoll. Jos näin käy, set ohut pperi ti tukimterili knkn lle j ompele. Kun olet lopettnut ompelun, revi pperi ti tukimterili pois. Ompelusuunt Jos loitt ompelun niin pksun sumn yli, että kngs ei syöty pininjln ll, nost pininjln nostovipu. 2 Pin pininjln vsemmss reunss olev must nppul. Pidä nppul lspinettun j lske pininjlk. Tukimterili ti pperi Joustvien knkiden ompelu Hrsi knkt ensin yhteen j ompele sitten kngst venyttämättä. Must nppul Vput nppul. Pininjlk lukittuu vktsoon sumn päälle j kngs syöttyy. Hrsint Vpvrren käyttö Vpvrsi helpott putkimisten kppleiden ti muuten hnklsti svutettvien lueiden ompeluss. Kun käytät vpvrsiompelu, irrot putso. Kun ongelmkoht on ohitettu, pininjlk pl normlisentoon. Jos ompelet yli 6 mm pksu kngst ti työnnät kngst liin voimkksti, neul voi tipu ti ktket. Siirrä putso vsemmlle j irrot se. Aputso 3

34 HYÖTYOMPELEET 3 HYÖTYOMPELEET YLILUOTTELU Yliluottelull voit yhdistää sumoj j huolitell ne smll kert. Yliluottelu on hyödyllinen myös joustvien knkiden ompeluss. Ompeleen nimi Ommel Pininjlk Ompeleen numero 70 ompeleen mlli 60 ompeleen mlli 50 ompeleen mlli 40 ompeleen mlli Käyttö Piston leveys [mm (tuum)] Autom ttinen Piston pituus [mm (tuum)] Tksepäin ompelu/ vhvistuspistot Mnulinen Automttinen Mnulinen Kksoisneul Yläsyöttäjä Sikskommel J Yliluottelu j plikoinnin kiinnitys 3,5 (/8) (0 /4),4 (/6) 0,0 4,0 (0 3/6) Tkse. Kolmen piston siksk J Yliluottelu keskipksuille ti joustville knkille, kuminuhn kiinnitys, prsint yms. 5,0 (3/6),5 7,0 (/6 /4),0 (/6) 0,2 4,0 (/64 3/6) Vhv. G Yliluottelu ohuille ti keskipksuille 3,5 (/8) 5,0 (3/32 3/6) 2,0 (/6),0 4,0 (/6 3/6) Vhv. Yliluottelu G Yliluottelu pksuille knkille 5,0 (3/6) 5,0 (3/32 3/6),0 4,0 (/6 3/6) Vhv. J Yliluottelu joustville knkille 5,0 (3/6) (0 /4) 0,5 4,0 (/32 3/6) Vhv. Tkse.: Tksepäin ompelu Vhv.: Vhvistuspistot Älä käytä tksepäin ompelu. Kiinnitä yliluottelujlk G ti sikskpininjlk J. d Ompele siten, että knkn reun on pinijln ohjimen reun vsten. Vlitse ommel. Ktso lisätietoj kohdst Ompeleen vlint (sivu 27). Aset knkn reun pininjln ohjimen reun vsten j lske pininjlk. Ohjin Neuln lsmenokoht Kun olet muuttnut piston leveyttä, käännä käsipyörää hitsti itseäsi kohti (vstpäivään) j trkist, ettei neul osu pininjlkn. Jos neul osuu pininjlkn, neul voi tipu ti ktket. 32

35 PERUSOMPELU Suori ompeleit käytetään tvllisten sumojen ompeluun. Perusompeluun on kolme ommelt. Ompeleen nimi Ommel Pininjlk Ompeleen numero 70 ompeleen mlli 60 ompeleen mlli 50 ompeleen mlli 40 ompeleen mlli Käyttö Piston leveys [mm (tuum)] Autom ttinen Piston pituus [mm (tuum)] Autom ttinen Tksepäin ompelu/ vhvistuspistot Mnulinen Mnulinen Kksoisneul Yläsyöttäjä Suor 3-kertinen suor joustoommel Tkse.: Tksepäin ompelu Vhv.: Vhvistuspistot Älä käytä tksepäin ompelu. Perusompelu Vsen J Keskellä J J Hrsi ti kiinnitä nuppineuloill knkt yhteen. Tvllinen ompelu, poimutus ti hiuslskosten ompelu yms. Vetoketjun kiinnittäminen, tvllinen ompelu, poimutus ti hiuslskosten ompelu yms. Hihojen kiinnitys, sumojen ompelu, joustvien knkiden ompelu j koristeompelu 0,0 (0) (0 /4) 0,0 (0) (0 /4) 0,2 5,0 (/64 3/6) 0,2 5,0 (/64 3/6),5 4,0 (/6 3/6) Tkse. Tkse. Vhv. Kun olet lopettnut ompelun, ktkise lngt. f Ktso lisätietoj kohdst Ompelun loittminen (sivu 28). 3 Kiinnitä sikskpininjlk J. Vlitse ommel. Ktso lisätietoj kohdst Ompeleen vlint (sivu 27). Lske pininjlk ompelun loituskohtn. d Aloit ompelu. e Ktso lisätietoj kohdst Ompelun loittminen (sivu 28). Ktso lisätietoj tksepäin ompelust/ vhvistuspistoist kohdst Vhvistuspistojen ompelu (sivu 29). Neuln sennon vihtminen Suorll ompeleell (neul vsemmll) j kolminkertisell suorll jousto-ompeleell neuln pikk voi säätää. Kun pint piston leveyden säätimen + -puolt, neul siirtyy oikelle j kun pint säätimen -puolt, neul siirtyy vsemmlle. Piston leveyden säädin Neul vsemmll Neul oikell 33

36 HYÖTYOMPELEET PIILO-OMPELEET Piilo-ommelt käytetään esim. housunlhkeiden käänteiden ompeluun siten, etteivät pistot näy. Ompeleen nimi Ommel Pininjlk Ompeleen numero 70 ompeleen mlli 60 ompeleen mlli 50 ompeleen mlli 40 ompeleen mlli Käyttö Piston leveys [mm (tuum)] Autom ttinen Piston pituus [mm (tuum)] Autom ttinen Tksepäin ompelu/ vhvistuspistot Mnulinen Mnulinen Kksoisneul Yläsyöttäjä R Piilo-ommel tvllisille knkille 0 (0) 3 3 2,0 (/6),0 3,5 (/6 /8) Vhv. Piilo-ommel R Piilo-ommel joustville knkille 0 (0) 3 3 2,0 (/6),0 3,5 (/6 /8) Vhv. Vhv.: Vhvistuspistot Tit knkseen hlumsi levyinen päärme j hrsi noin 5 mm:n päästä knkn reunst. Tit sen jälkeen hrsittu tite hrsinpistoj pitkin knkn lle j käännä kngs nurj puoli ylöspäin. Jos neul osuu liik päärmeen titteeseen Jos neul osuu liik päärmeen titteeseen, säädä piston leveyttä siten, että neul osuu juuri j juuri titekohtn pinmll piston leveyden säätimen + -puolt. Knkn nurj puoli Hrsint Kiinnitä piilo-ommeljlk R. Päärmeen reun d 5 mm Knkn nurj puoli Knkn oike puoli Jos neul ei osu päärmeen titekohtn Jos neul ei osu päärmeen titekohtn, säädä piston leveyttä siten, että neul osuu juuri j juuri titekohtn pinmll piston leveyden säätimen - -puolt. Vlitse ommel. d Aset kngs siten, että päärmeen titettu reun on pininjln ohjint vsten j lske pininjlk. Trkist, että neul osuu juuri j juuri päärmeen titekohtn. R Knkn nurj puoli Knkn oike puoli Ktso lisätietoj piston leveyden muuttmisest kohdst Ompeleen vlint (sivu 27). e Ompele siten, että päärmeen titekoht on pinijln ohjint vsten. Pur hrsinpistot j käännä kngs oikein päin. f Neul Neuln lsmenokoht Päärmeen titekoht d Knkn nurj puoli e Ohjin Knkn nurj puoli Knkn oike puoli 34

37 NAPINLÄVEN OMPELU Voit ommell npinlävet j npit. Ompeleen nimi Ommel Pininjlk Ompeleen numero 70 ompeleen mlli 60 ompeleen mlli 50 ompeleen mlli 40 ompeleen mlli Käyttö Piston leveys [mm (tuum)] Autom ttinen Piston pituus [mm (tuum)] Autom ttinen Tksepäin ompelu/ vhvistuspistot Mnulinen Mnulinen Kksoisneul Yläsyöttäjä A Vksuort npinlävet ohuille j keskipksuille knkille 5,0 (3/6) 3,0-5,0 (/8-3/6) 0,4 (/64) 0,2-,0 (/64-/6) Autom. vhv. A Vhvistetut npinlävet knkille, joiss on tukimterili (vuori) 5,0 (3/6) 3,0 5,0 (/8-3/6) 0,4 (/64) 0,2,0 (/64-/6) Autom. vhv. 3 A Npinlävet joustville j neulotuille knkille 6,0 (5/64) 3,0 6,0 (/8-5/64),0 (/6) 0,5 2,0 (/32-/6) Autom. vhv. Npinläpi A Npinlävet joustville knkille 6,0 (5/64) 3,0 6,0 (/8-5/64),5 (/6),0 3,0 (/6-/8) Autom. vhv. A Pyöreäpäiset npinlävet pksuille ti pörröisille knkille 7,0 (/4) 3,0 7,0 (/8-/4) 0,5 (/32) 0,3,0 (/64-/6) Autom. vhv. A Pyöreäpäiset npinlävet keskipksuille j pksuille knkille 7,0 (/4) 3,0 7,0 (/8-/4) 0,5 (/32) 0,3,0 (/64-/6) Autom. vhv. A Pyöreäpäiset npinlävet pksuille ti pörröisille knkille 7,0 (/4) 3,0 7,0 (/8-/4) 0,5 (/32) 0,3,0 (/64-/6) Autom. vhv. Sikskommel (vnutikkukseen) J Applikointitikkus, käsivrinen vnutikkus, lkommel, npin ompelu 3,5 (/8) (0 /4),4 (/6) 0,0-4,0 (0-3/6) Vhv. Autom. vhv.: Automttiset vhvistuspistot Vhv.: Vhvistuspistot Npinläven suurin pituus on noin 28 mm (npin hlkisij + pksuus). Npinlävet ommelln pininjln edestä tksepäin kuvien osoittmll tvll. Vhvistuspistot 35

VAARA - Sähköiskuvaaran välttämiseksi. VAROITUS - Palovammojen, tulipalon, sähköiskuvaaran ja henkilövahinkojen TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAARA - Sähköiskuvaaran välttämiseksi. VAROITUS - Palovammojen, tulipalon, sähköiskuvaaran ja henkilövahinkojen TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kun käytät tätä ompelukonett, noudt in seurvi turvllisuusohjeit: Lue kikki ohjeet ennen kuin lt käyttää ompelukonett. VAARA - Sähköiskuvrn välttämiseksi. Älä koskn jätä ompelukonett

Lisätiedot

Kun käytät tätä ompelukonetta, noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita:

Kun käytät tätä ompelukonetta, noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita: TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kun käytät tätä ompelukonett, noudt in seurvi turvllisuusohjeit: Lue kikki ohjeet ennen kuin lt käyttää ompelukonett. VAARA - Sähköiskuvrn välttämiseksi. Älä koskn jätä ompelukonett

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET KIRJONTA LIITE. Tietokoneistettu ompelu- ja kirjontakone. Käyttöohje

ALKUVALMISTELUT OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET KIRJONTA LIITE. Tietokoneistettu ompelu- ja kirjontakone. Käyttöohje ALKUVALMISTELUT OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET KIRJONTA LIITE Tietokoneistettu ompelu- j kirjontkone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen kuin lt käyttää ompelukonett.

Lisätiedot

Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus

Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus Alkuvlmistelut Ompelun perusteet Hyötyompeleet Kirjinmerkit/ koristeompeleet Kirjont Kirjonnn muokkus MY CUSTOM STITCH (OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU) Liite TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Tätä konett käytettäessä

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. Tietokoneistettu ompelukone ALKUVALMISTELUT HYÖTYOMPELEET LIITE

Käyttöohje. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. Tietokoneistettu ompelukone ALKUVALMISTELUT HYÖTYOMPELEET LIITE Käyttöohje Tietokoneistettu ompelukone ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus Alkuvlmistelut Ompelun perusteet Tietokoneistettu ompelu- j kirjontkone Käyttöohje Hyötyompeleet Kirjinmerkit/ koristeompeleet Kirjont Kirjonnn muokkus MY CUSTOM STITCH (OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU) Liite

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta Jkso 10. Sähkömgneettinen induktio Näytä ti plut tämän jkson tehtävät viimeistään tiistin 13.6.2017. Ekstr-tehtävät vstvt kolme tvllist tehtävää, kun lsketn lskuhrjoituspisteitä. Teori tähän jksoon on

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Käyttöohje ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone

Käyttöohje ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone Lue ennen käyttöä. ALKUVALMISTELUT OMPELUN PERUSTEET Lue, kun tarvitset lisätietoja. HYÖTYOMPELEET LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Lue nämä turvallisuusohjeet

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BROTHER NV600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/958594

Käyttöoppaasi. BROTHER NV600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/958594 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle BROTHER NV600. Löydät kysymyksiisi vastaukset BROTHER NV600 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Ommelvalitsin N/R Luonnospiikin säätö. Neulan asema. Differentiaalisyöttö

Ommelvalitsin N/R Luonnospiikin säätö. Neulan asema. Differentiaalisyöttö OMPELEET Taulukon säädöt ovat normaaliolosuhteisiin sopivia suosituksia. Sopiva langankireys säädetään automaattisesti, kun ommel valitaan säätimestä. Langankireyttä pitää mahdollisesti säätää riippuen

Lisätiedot

SUORAOMPELU. Valitse vahvistettu suoraommel kääntämällä tikin pituuden säädin kohtaan S1.

SUORAOMPELU. Valitse vahvistettu suoraommel kääntämällä tikin pituuden säädin kohtaan S1. SUORAOMPELU Suoraommel, neula keskellä Käännä valitsinta niin, että ommelnäytössä näkyy kirjain A. Kiinnitä koneeseen peruspaininjalka. Säädä tikin pituutta kääntämällä säädintä. Normaali tikin pituus

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku Pik-sennusops ADS-2100e/ADS-2600We Aloit tästä ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Kiitos, että vlitsit Brother-tuotteen. Antmsi tuki on tärkeää,

Lisätiedot

Kun käytät tätä ompelukonetta, noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita:

Kun käytät tätä ompelukonetta, noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita: TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kun käytät tätä ompelukonetta, noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita: Lue kaikki ohjeet ennen kuin alat käyttää ompelukonetta. VAARA - Sähköiskuvaaran välttämiseksi:.

Lisätiedot

OMPELUKONEESEEN TUTUSTUMINEN SUORA- JA SIKSAKOMMEL SISÄÄNRAKENNETUT OMPELEET NAPINLÄPIEN JA NAPPIEN OMPELU LISÄTOIMINNOT LIITE.

OMPELUKONEESEEN TUTUSTUMINEN SUORA- JA SIKSAKOMMEL SISÄÄNRAKENNETUT OMPELEET NAPINLÄPIEN JA NAPPIEN OMPELU LISÄTOIMINNOT LIITE. 5 6 OMPELUKONEESEEN TUTUSTUMINEN SUORA- JA SIKSAKOMMEL SISÄÄNRAKENNETUT OMPELEET NAPINLÄPIEN JA NAPPIEN OMPELU LISÄTOIMINNOT LIITE Käyttöohje TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kun käytät tätä ompelukonetta,

Lisätiedot

NEULA / KANGAS / LANKA

NEULA / KANGAS / LANKA NEULA / KANGAS / LANKA Neulan, kankaan ja langan valintataulukko NEULAN KANKAAT KOKO 9-11 (70-80) Ohuet kankaat: ohut puuvilla, voilee, silkki, musliini, puuvillaneulokset, trikoo, kreppi, polyester, paita-

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Pik-sennusops Aloit tästä DCP-8070D Lue tästä pik-sennusoppst setus- j sennusohjeet, ennen kuin loitt litteen käytön. Tässä oppss jätetään suurin os litteen ominisuuksist tehdssetuksiins, jott sisit litteen

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J35W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

FB00329-EN. OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi

FB00329-EN.  OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi FB00329-EN www.vlrm.fi OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi Yleiset vroitukset Lue ohjeet huolellisesti ennen sennuksen loittmist j noudt vlmistjn ohjeit. Asennuksen, ohjelmoinnin, käyttöönoton j huollon

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKCB07CAV Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj

Lisätiedot

Ympyränompeluohjain. Circular attachment SOUMI

Ympyränompeluohjain. Circular attachment SOUMI Ympyränompeluohjain Circular attachment SOUMI 4 35 5-1 4 35-1 Ympyränompeluohjain Ympyränompeluohjain on hyvä apuväline ompeluprojektien, vaatteiden ja tilkkutöiden koristeluun Sen avulla voi ommella ympyröitä,

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-5895CW Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

Käyttöohje. Ompelukone. Product Code (Tuotekoodi): 885-X01/X11/X21

Käyttöohje. Ompelukone. Product Code (Tuotekoodi): 885-X01/X11/X21 Käyttöohje Ompelukone Product Code (Tuotekoodi): 88-X0/X/X Verkkosivuiltamme osoitteesta http://solutions.brother.com löydät tuotetukitietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ/UKK). TÄRKEITÄ

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Myynti:

Myynti: Juplcon ovli kivonknsistot liikennelueiden kpelinkivoihin j pumppmoihin : o k k u li p v o v m m 0 6 5 x 1170 Lt Juplcon vlurutiset kivonknsistot pääkuvsto osoitteest Knsistortkisu kikille suurt vpt ukko

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot

Kärryn tekniset tiedot Ominisuudet - SV-9008 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso Elektronisell utomttilukituksell vrustettu nostj 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen

Lisätiedot

10, 30,50. Ompelu on tehty erittäin helpoksi!

10, 30,50. Ompelu on tehty erittäin helpoksi! 10, 30,50 Ompelu on tehty erittäin helpoksi! Helppokäyttöiset toiminnot Innov-is 10, Innov-is 30 ja Innov-is 50 ovat erittäin helppokäyttöisiä. Tässä joitakin koneiden käytännöllisiä ominaisuuksia: Kätevät

Lisätiedot

A13 Kolmiaskelsiksak Huolittelu, korjaaminen, paikkojen ja kuminauhojen kiinnitys. Sopii ohuille ja keskivahvoille kankaille.

A13 Kolmiaskelsiksak Huolittelu, korjaaminen, paikkojen ja kuminauhojen kiinnitys. Sopii ohuille ja keskivahvoille kankaille. Ompeleet Hyötyompeleet Vaatteiden ym. perusompeluun ja korjaukseen. Ommel Ompeleen nimi/käyttö 1, 2, 3 Suoraommel, neula keskellä, vasemmalla tai oikealla Yleismpelu. Painamalla ommelleveyden painiketta

Lisätiedot

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Käyttöops Windows-käyttöjärjestelmään Asennuksen vinmääritys Trkistuslist sennusongelmien rtkisemiseen. Tulostimen yleiskuvus Tietoj tulostimen osist j tulostinohjelmistost.

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi EKCB07CAV Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- j käyttöohje F18906013263 SISÄLLYSLUETTELO ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ - MUUTAMIA KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTUS VIANMÄÄRITYS ASENNUSMITAT JA KAAVIOT 3 9 21 23 27 ASTIANPESUKONE 1

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue Ominisuudet - SV-9007 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso 4 Yhden () litium-ion-kun säilytyslue 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen nostojrru

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks.

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks. ekninen tuote-esite NV4-PC oimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim N Nimellisjännite C/DC 4V Ohjus: uki-kiinni, 3-piste Nimellisiskunpituus mm ekniset tiedot urvllisuusohjeet Sähköiset tiedot Nimellisjännite

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Käyttöohje. Ompelukone. Product Code (Tuotekoodi): 888-X53/X54/X55/X56

Käyttöohje. Ompelukone. Product Code (Tuotekoodi): 888-X53/X54/X55/X56 Käyttöohje Ompelukone Product Code (Tuotekoodi): 888-X/X/X/X6 Verkkosivuiltamme osoitteesta http://solutions.brother.com löydät tuotetukitietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ/UKK). TÄRKEITÄ

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J450DW MFC-J470DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) RASseries_OwnersMnul_FCV.fm Pge 1 Tuesdy, Jnury 9, 2007 10:13 PM AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

Lisätiedot

ITSE OMMELLEN FARKUN VETOKETJU A N U T U O M A A A L A

ITSE OMMELLEN FARKUN VETOKETJU A N U T U O M A A A L A ITSE OMMELLEN FARKUN VETOKETJU ANU TUOMAAALA Näillä välineillä onnistut Kaiken ompelun perusta on hyvä ja vankka ompelukone. Jos epäilet koneesi kykyä ja soveltuvuutta ommella vahvaa farkkukangasta ole

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

Kaikenlainen ompelu. Valittavana 29 neulan asemaa. Trikoon ja joustavien kankaiden ompelu.

Kaikenlainen ompelu. Valittavana 29 neulan asemaa. Trikoon ja joustavien kankaiden ompelu. OMPELEET Hyötyompeleet Vaatteiden ompeluun ja korjaamiseen. Ommel Numero Ompeleen nimi Paininjalka Käyttö 1 Suoraommel, neula keskellä Kaikenlainen ompelu. Valittavana 29 neulan asemaa. 2 Jousto-ommel,

Lisätiedot

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC FI OHJEET Kiitos että olet ostnut Olympuksen digitlisen äänitllentimen. Näissä ohjeiss on lisätietoj tuotteen oikest j turvllisest käyttämisestä.

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

Punainen mekko. Koot 34-46

Punainen mekko. Koot 34-46 Punainen mekko Koot 34-46 Materiaalit 1.6 1.9 m tukevaa neulosta, leveys 150 cm 40-45 x 30-35 cm puuvillakangasta vuoriin 1 piilovetoketju, pituus 60 cm 6 pyöreää kantanappia, halkaisija 18 mm Ompelulankaa

Lisätiedot

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä turvllisuusohjeet ennen litteen käyttöä. Säilytä ne lähettyvillä tulev trvett vrten. Näissä ohjeiss j itse

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

VESIPATTERIN ASENNUS TBLA Thermo Guard-jäätymissuojalla GOLD koko 11-32, versio B

VESIPATTERIN ASENNUS TBLA Thermo Guard-jäätymissuojalla GOLD koko 11-32, versio B VESIPATTERIN ASENNUS TBLA -jäätymissuojll GOLD koko 11-32, versio B ASENNUS 1. Knvliitäntä on tehtävä seurvsti: ) TBLA 000-031 j 000-040 Vesiptteri voidn sent suorn kierresumttuun knvn. Ptteri on vrustettu

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Sijoita nämä ohjeet asennustöiden päätyttyä tuotteen läheisyyteen, jotta omistaja voi käyttää niitä tarvittaessa myös vastaisuudessa.

HUOMAUTUS: Sijoita nämä ohjeet asennustöiden päätyttyä tuotteen läheisyyteen, jotta omistaja voi käyttää niitä tarvittaessa myös vastaisuudessa. TÄRKEÄÄ: Tämä tiedote opst jälleenmyyjiämme, veneenrkentji j yhtiön huoltohenkilöstöä tuotteidemme sentmisess ti huoltmisess. Jos et ole snut koulutust näiden ti smnkltisten Mercury Mrine -tuotteiden suositeltviss

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot. 888-SV-21DL-00 rev C. Liikealue Pystysuora säätöalue: 20 (508 mm)

Kärryn tekniset tiedot. 888-SV-21DL-00 rev C. Liikealue Pystysuora säätöalue: 20 (508 mm) Ominisuudet - SV-9075 Nostin LCD-tppi 5 nostin 4 Työtso 5 Lukittv nostj Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 7 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 8 Kpelin hllint 9 Nostimen nostojrru 0 Lukitsevt eturttt

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Product Code (Tuotekoodi): 888-X64/X74/X84/X67/X77/X87

Product Code (Tuotekoodi): 888-X64/X74/X84/X67/X77/X87 Käyttöohje Ompelukone Product Code (Tuotekoodi): 888-X6/X7/X8/X67/X77/X87 Muista lukea tämä pikaopas ennen koneen käyttöä. Suosittelemme tämän pikaoppaan säilyttämistä koneen läheisyydessä myöhempää käyttöä

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Lue ensin Tuotteen turvohjeet j lue sen jälkeen oiket määritys- j sennusohjeet tästä Pik-sennusoppst. Kun hlut trkstell Pik-sennusops-ohjett

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458 2012, Mercury Mrine *8M0071458* 90-8M0071458 512 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus... 2 Ei DTS... 2 DTS säätimet... 3 Veneen säädin...

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J220 MFC-J40 Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2015, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Käyttö. Virtakytkin Näyttö ja painikkeet Kaukosäädin

Käyttö. Virtakytkin Näyttö ja painikkeet Kaukosäädin . Tämä on sähköinen henkilökohtainen lämmitin loimuavalla liekkiefektillä. Lämmittimen toimintaperiaate on kierrättää ilma lämmityselementtien läpi ja puhaltaa ulos lämmintä ilmaa. Turvallisuusohjeet 1.

Lisätiedot

OMPELEET & OMPELUTEKNIIKAT

OMPELEET & OMPELUTEKNIIKAT 4 OMPELEET & OMPELUTEKNIIKAT OMPELEET Seuraavassa esitellään kaikki Huskylock s25:n ompeleet. Kun valitset kankaan ja ompeleen, saumuri säätää automaattisesti langankireyden, tikin pituuden, differentiaalisyötön

Lisätiedot

ROYAL OHJEKIRJA OVERLOCK 1054

ROYAL OHJEKIRJA OVERLOCK 1054 ROYAL OHJEKIRJA OVERLOCK 1054 Kytkimien ja osien nimet: 1. Kasipybra 2. Virtakytkin ja valokytkin 3. Lankojenpidin 4. Teleskooppivarsi 5. Paininjalan puristuksen saatoruuvi 6. Lankakartion pidin 7. Lankateline

Lisätiedot

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on 4. DETERINANTTI JA KÄÄNTEISATRIISI 6 4. Neliömtriisi determitti Neliömtriisi A determitti o luku, jot merkitää det(a) ti A. Se lsket seurvsti: -mtriisi A determitti o det(a) () -mtriisi A determitti void

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest.

Lisätiedot