Hyvä vastaanotto Bra Mottagning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä vastaanotto Bra Mottagning"

Transkriptio

1 Hyvä vastaanotto Bra Mottagning Kontinkankaan terveysasema Työryhmä: Aspfors Harri, tkl Harju Laila, ph Kursu Sirkku, pem Moilanen Elina, tkl Rauhala Paula, sh Sirviö Marja, sh Tolonen Minna, sh Vihanninjoki Eija, tkl

2 1 Sisältö 1. Kontinkankaan terveysaseman esittely Hyvä vastaanotto hanke Lähtötilanne Ongelmat Tavoitteet Kokouskäytännöt ja tiedottaminen Toimenpiteet Mittaukset ja aikataulut Muutokset Tulokset Tulevaisuus Pohdinta LIITE LIITE LIITE LIITE LIITE LIITE LIITE LIITE LIITE LIITE

3 2 1. Kontinkankaan terveysaseman esittely Kontinkankaan terveysasema on yksi Oulun kaupungin yhdeksästä terveysasemasta. Terveysasema sijaitsee aivan Oulun yliopistollisen sairaalan vieressä. Terveysasemallamme ei ole laboratoriota eikä röntgeniä. Röntgenpalvelut asiakkaamme saavat OYS:n avohoitotalosta ja laboratoriopalvelut Oulun kaupungin sairaalan laboratoriosta, joka sijaitsee myös lähellä terveysasemaamme. Sijaintimme on edullinen, koska lähellä toimii monenlaisia terveydenhuoltoalan toimijoita. Alue on myös hyvin rauhallinen, koska lähellä ei ole minkäänlaista liikekeskusta. Alueella asuu noin asukasta joista iso osa on työikäistä väestöä ja he ovat suhteellisen korkeasti koulutettuja, hyvätuloisia ja valveutuneita. Kuitenkin myös erilaiset sosiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina. Lapsiperheiden määrä on kasvanut viime vuosina, runsaan rakentamisen myötä. Terveysasemamme rakennus on n. 80 vuotta vanha, eikä näin ollen vastaa kaikkia tämän päivän vaatimuksia. Vastaanottotoimintamme on jakaantunut kahteen kerrokseen, joka antaa myös haasteita toiminnan sujuvalle järjestämiselle. Terveysasemallamme työskentelee kahdeksan lääkäri-hoitaja työparia ja yksi psykiatrinen sairaanhoitaja. Lähihoitajia on kolme ja puoli, he työskentelevät vastaanottotoimintaa avustavissa tehtävissä. Pyrimme työskentelemään parityöskentelymallin periaatteiden mukaisesti. Vaikka rakennus on vanha ja vähän ränsistynyt, on siellä ainutlaatuinen tunnelma kummituksineen kaikkineen. Kutsummekin asemaamme retroterveysasemaksi. Suurin osa kalusteistakin on 70-luvulta peräisin. Kahden vuoden kuluttua meidän pitäisi päästä uusiin remontoituihin tiloihin pihan toiselle puolelle. Tätä odotellessa kehitämme toimintaa, että sitten olemme Suomen paras terveysasema.

4 3 2. Hyvä vastaanotto hanke Hyvä vastaanotto on Ruotsista Suomeen 2000-luvulla rantautunut uusi toimintamalli, jonka keskeinen ajatus on saatavuuden parantaminen terveydenhuollon työtapoja ja prosesseja uudelleen suunnittelemalla. Oulun terveyskeskus on lähtenyt mukaan Hyvä vastaanotto - hankkeeseen syksyllä 2011 neljän terveysaseman (Kontinkangas, Höyhtyä, Tuira ja Keskusta) voimin ja loput Oulun terveysasemat lähtevät kierrokselle syksyllä Hyvä Vastaanotto tarkoittaa että potilaan asia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti ja hänet ohjataan oikealle ammattihenkilölle heti ensimmäisen yhteydenoton jälkeen ilman turhaa pompottelua ja jonottamista. Kaiken perustana Hyvässä vastaanotossa on HOIDON TARPEEN ARVIO joka tehdään hoitajan toimesta joko puhelimessa tai hoitajan vastaanotolla. Tämän perusteella potilaalle varataan tarvittaessa aika hoitajalle, lääkärille, neuvolaan tai psykiatriselle sairaanhoitajalle riippuen asian laadusta. Joskus kuunteleva korva voi olla potilaalle riittävä apu. Toinen keskeinen asia Hyvässä Vastaanotossa on TOIMIVA KONSULTAATIOJÄRJESTEL- MÄ. Konsultaatiokynnyksen tulee olla matala kaikkien ammattiryhmien välillä. Lääkärien tulee muistaa että hoitajaa ei saa jättää yksin. Hoitajalla tulee aina olla mahdollisuus konsultoida lääkäriä jos oma osaaminen ei tunnu riittävän. Yllättävän moni asia voidaan ratkaista esimerkiksi sairaanhoitajan vastaanotolla mahdollisesti lyhyen lääkärin konsultaation jälkeen. Hyvän Vastaanoton käytännön toteutus tapahtuu aina omalla terveysasemalla ja on oman henkilökunnan suunnittelun tulos. Mitään yksiselitteistä mallia tähän toimintaan ei ole, vaan jokainen terveysasema suunnittelee itse, miten haluaa että heidän terveysasemalla toimitaan ja mitkä eri toimintamallit soveltuvat juuri sinne. Hyvä Vastaanotto edellyttää henkilökunnalta yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä, muutoshalukkuutta ja motivaatiota sekä uskallusta kokeilla jotakin uutta. Jos asioille ei ole valmis tekemään mitään, niin ne eivät myöskään parane!

5 4 3. Lähtötilanne Kontinkankaan terveysasemalla suurimpana ongelmana viime vuosina ovat olleet vastaanottoaikojen vähyys ja hyvin kuormittava puhelinliikenne etenkin hoitajilla. Näihin liittyen henkilökunnassa ilmeni väsymystä, sairaslomia ja potilaat olivat myös tyytymättömiä. Oulun kaupunki myös ulkoisti vuonna 2009 yhden terveysaseman toiminnan, jonka vuoksi Kontinkankaan terveysasemalta jäädytettiin tätä ulkoistusta varten yksi lääkärin vakanssi, vaikka Kontinkankaan alueelta ei väestöä siirtynyt ulkoistetulle asemalle. Vastaanoton ulkopuoliset työt ovat myös työllistäneet lääkäreitä paljon. Esimerkiksi uudet asetukset neuvolatoiminnasta ja kouluterveydenhuollosta entisestään vähensivät resursseja normaalista vastaanottotoiminnasta. Tämä johti siihen, että potilasvirta päivystysvastaanotoilla entisestään kasvoi. Lääkäri- ja hoitajaresursseja jouduttiin entisestään lisäämään päivystysluonteiseen toimintaan, joka luonnollisesti edelleen vähensi normaalien vastaanottoaikojen saatavuutta. Tämä johti myös väistämättä siihen, että paljon kiireettömiä asioita hoidettiin puhelinajoilla tai toimistoajoilla potilaita näkemättä tai tuntematta. Lääkäreiden potilassoittoihin menevä aika ylitti todellisuudessa lähes poikkeuksetta kaksin- tai jopa kolminkertaisesti sille varatun ajan työohjelmassa. Lisäksi myös hoitajien työnkuva pääosin keskittyi vain päivystysluontoiseen toimintaan ja puhelinruuhkan purkamiseen Plan Kap Utfall 20 0 ppäiv vo puh päiv toipt res kons neuv meet tauko koul toimuu

6 5 4. Ongelmat Kontinkankaan vastaanoton ongelmakohtia pohdittaessa löydettiin useita kohteita, joiden takia toiminta tuntui raskaalta ja hallitsemattomalta. Työryhmän tuli näistä nostaa esille kolme tärkeintä epäkohtaa, joiden työstämiseen keskitytään. Tärkeimmiksi nousivat puhelinliikenteen kuormittavuus, oman työ hallinnan puuttuminen sekä aikojen riittämättömyys. Koettiin siis kysyntä liian suureksi, resursointi liian pieneksi ja toiminnan suunnitelmallisuudessa oli puutteita. 5. Tavoitteet Asetimme tavoitteet koskemaan kiireetöntä vastaanottoa. Lääkärin vastaanottoajan tavoite asetettiin asteittain vuorokauteen ja hoitajan vastaanottoajan tavoite asetettiin 5 vuorokauteen. Näiden osalta teimme välitavoitteita, joiden mukaan huhtikuussa lääkärin vastaanotolle pääsyn tavoite oli 6 viikkoa ja hoitajan vastaanotolle pääsyn tavoite 1-1½ viikkoa. Ennen kesäsulun alkamista tavoitteita oli vielä kiristetty siten, että lääkärin vastaanotolle ajan sai 2 viikon sisään ja syksyllä keskitetyn ajan jälkeen oli tarkoitus olla lopullisessa tavoitteessa. Toinen tavoite oli lääkäreiden puhelinaikojen ja erityisesti puheluihin käytetyn ajan vähentäminen. Terveysaseman puhelinsaatavuudelle emme tässä vaiheessa asettaneet erikseen tavoitteita vaikka tilastojen mukaan vastausprosenttimme oli 60%:n luokkaa. Uskoimme vakaasti, että päätavoitteisiin päästyämme myös vastausprosentti lähtisi nousuun. Yksi tavoitteista luonnollisesti oli työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Näihin asioihin ei kuitenkaan pureuduttu ensimmäisenä, vaan työryhmä päätti tarkastella ensin kuinka lääkäreiden vastaanottoaikojen lisääminen vaikuttaa työn kuormittavuuteen ja sitä kautta työhyvinvointiin.

7 6 6. Kokouskäytännöt ja tiedottaminen Ryhmämme on kokoontunut torstaisin puolen tunnin ajaksi suunnittelemaan tulevia toimenpiteitä sekä valmistelemaan mittauksia alusta alkaen. Tämän kokoontumisen jälkeen on ollut henkilökunnan palaveri jossa on tiedotettu muuta henkilöstöä hankkeen tilanteesta ja tulevista toimenpiteistä. Hankkeen aikana on pidetty kaksi kehittämispäivää koko henkilökunnalle. Henkilökunnalle tuotimme myös lyhyen raportin Hyvä vastaanotto hankkeesta (LIITE 1). Olemme neuvotelleet yhteistyökumppaneiden (apteekit, kouluterveydenhuolto sekä neuvolat) kanssa yhteisistä toimintatavoista. Alueemme asukkaita varten laadimme esitteen kontinkankaan terveysaseman toiminnasta ja osallistumisestamme Hyvä vastaanotto hankkeeseen. Omahoitoiltapäivän aikana asiakkaamme saivat myös suullista informaatiota toiminnan muutoksista. 7. Toimenpiteet 7.1 Mittaukset ja aikataulut Olemme seuranneet T3-aikaa syksystä 2011 lähtien viikoittain. T3-aika tarkoittaa kolmatta vapaata varattavissa olevaa kiireetöntä lääkärin aikaa. Tämän lisäksi viikolta 42/2011 alkaen olemme antaneet kouluarvosanan Kontinkankaan terveysaseman tunnelmasta työn yleisen sujuvuuden osalta (LIITE 2). Koska tavoitteemme oli vähentää puhelinkuormitusta, vaihtoehtoisia käytäntöjä tarvitsi ottaa tilalle. Yksi näistä on sähköinen asiointikanava Oulun Omahoito. Kuukausittain 3/11 alkaen olemme seuranneet lähetettyjen viestiemme määrää sekä alueemme rekisteröityneiden asiakkaiden määrää aloitettiin myös asiakastyytyväisyyden mittaus.

8 7 Lääkärien työajanseuranta sekä lääkäriaikojen kysynnän kartoitus toteutettiin ja tämä kontrolloitiin Ensimmäinen kartoitus näytti, että olemassa olevilla resursseilla pitäisi selvitä, kunhan toiminta olisi suunniteltu uudelleen. Tämän tuloksen pohjalta lähdettiin suunnittelemaan tulevia toimenpiteitä ja mittauksia. Lisäksi lääkäriaikojen kysyntä on kartoitettu elokuussa 2012 vielä uudelleen. (LIITTEET 3 ja 4). Viikolta 12/12 eli alkaen voimassa ovat olleet ensimmäisen mittauksen pohjalta suunnitellut uudet ajanvarauskirjat lääkäreille, joiden myötä myös konsulttilääkäritoiminta alkoi. Ajanvarauskirjat suunniteltiin 15 minuutin jaksoihin joista käytettiin nimitystä blokki. Potilas sai hoidon tarpeen arvion perusteella 1-4 blokkiaikaa/ vastaanottokäynti. Repun koko, eli hoidon tarpeen arvion jälkeen ilman aikaa jääneiden potilaiden määrä, kartoitettiin kummankin mittauksen yhteydessä sekä lisäksi Mittasimme tämän koska halusimme vielä lisää tietoa repun koosta jonokirjan suunnittelua varten. Jonokirja oli käytössä Jonokirjalle laitetut potilaat tuli hoitaa ennen kesäsulkua ja näin myös tapahtui. Kuormittaviksi koettujen lääkärien puheluiden kokonaismäärää on kartoitettu 11/11, 2/12 ja 4/12 ja 8/12. Olemme kirjanneet ylös kuinka moni soitto oli sellainen, joka kuului hoitaa puhelimessa, kuinka moni todellisuudessa olisi tarvinnut vastaanottoajan ja kuinka moni olisi voitu hoitaa hoitajan toimesta. Olemme myös mitanneet lääkäreille tehtyjen konsultaatioiden määrää 1/12 ja 4/12. LIITE 5. Tasapainolaskurista ja lääkärien aikojen kysynnän kartoituksesta on poimittu ulos erilaisia tietoja, esimerkiksi olemme seuranneet, miten annettujen kiireettömien aikojen määrä on kehittynyt suhteessa pikapäivystysaikoihin. Kysynnän perusteella on myös laskettu, montako blokkiaikaa viikossa tarvitaan, jotta voidaan hoitaa viikoittaisen kiireettömän vastaanottoajan tarvitsevat potilaat. Lisäksi on seurattu, paljonko lääkäreillä menee aikaa reseptien uusintaan ja Efficalta poimittu tiedot reseptiasiakkaiden lukumääristä.

9 8 Hoitajien työajan seuranta toteutettiin viikoilla 6-7 eli ja vastaanottoaikojen kysynnän seuranta viikolla 8-9 eli sekä elokuussa Hoitajien puheluita on kartoitettu OC:sta (puhelinpalvelujärjestelmä) saatujen tietojen avulla: määrä, kesto, ajoittuminen tiettyyn viikonpäivään tai kellonaikaan ja näiden pohjalta on tehty muutoksia hoitajien työohjelmiin ja puhelinvastaamiseen jo kevään 2012 aikana. (LIITTEET 6 ja 7). Hoitajien vastaanottoaikojen kysynnän perusteella on laadittu myös hoitajien vastaanotoille blokkiajanvarausohjeet. Uudet ajanvarauskirjat hoitajille otettiin käyttöön syyskuun 2012 alusta. Hoitajien työajan seuranta on tarkoitus mitata uudelleen syksyllä 2012 kun blokkiajanvaraus on saatu käynnistettyä ja siitä saadaan kokemusperäistä tietoa. 7.2 Muutokset Ennen hankkeeseen osallistumista toimintamme oli suurelta osin ohjeistettu ylemmältä taholta. Mm. ajanvarauskirjojen suhteen oli valmiit sabluunat joihin toiminta oli saatava järjestymään. Lääkäreiden osalta oli tarkkaan määritelty kuinka paljon mitäkin lajia toimintoja piti viikkoohjelmassa olla. Palauteaikaa tuli olla 20 min joka päivä aamuun sijoitettuna kaikilla muilla paitsi päivystävällä lääkärillä, toimistotöille piti olla varattuna aikaa 60 min neljänä päivänä viikossa. Reseptejä varten oli määritelty 20 min neljänä päivänä viikossa. Puheluita varten oli työjärjestyksiin varattava 30 min joka päivälle, kuitenkin puhelut työllistivät lääkäreitä huomattavasti enemmän. Omahoitoviestien käsittelyyn oli varattava 50 min viikossa, lääke-esittelyihin 100 min viikossa ja saman verran ruokailuihin. Osa näistä minuuttimääristä tuli toki työehtosopimuksesta, mutta osan suhteen aikarajoitukset koettiin toimintaa rajoittavina. (LIITE 8). Hyvä vastaanotto- hankkeen myötä teimme muutamia suuria muutoksia terveysasemamme toimintaan. Tärkeimmät muutokset olivat konsulttilääkärin toimenkuvan perustaminen, erillisen reseptikirjan luominen, blokkiajat lääkäreille sekä hoitajille, omahoidon tehokas käyttöönotto sekä ajanvarauskirjojen pohjien uudelleen luominen. Kaikki nämä edellä mainitut muutokset ovat isossa roolissa tapahtuneeseen positiiviseen suuntaukseen terveysasemallamme, etenkin juuri kiireettömien lääkäriaikojen määrän suhteen.

10 9 Terveysasemallamme on hoitajien sekä lääkärien käytössä kokopäiväinen konsulttilääkäri, joka hoitaa nopeita päivän mittaan tapahtuvia konsultaatioita. Konsulttilääkäri selkeyttää muun muassa hoitajien työtä, on apuna hoidon tarpeen arvioinnissa, rauhoittaa muiden lääkärien päivää, ja useasti myös potilaat ovat tyytyväisiä asioiden nopeaan hoitumiseen. Konsulttilääkäri myös uusii päivän mittaan reseptikirjalla olevat reseptit, toimii INR- hoitajien tukena sekä on apuna päivystyksessä. Hoidon tarpeen arviota tehostettiin entisestään. Maaliskuussa terveysasemalle tehtiin erillinen työpiste hoidon tarpeen arviointia varten. Työpisteessä on sairaan-/terveydenhoitaja aina terveysaseman aukioloaikana vastaanottamassa ilman ajanvarausta tulevat potilaat. Hoitaja voi tarvittaessa tehdä yhteistyötä konsulttilääkärin kanssa. Myös lyhyet sairaslomat hoituvat nopeasti hta-hoitajan kautta. Lääkärit ovat antaneet palautetta, että hoidon tarpeen arviointi on toiminut hyvin. Kokonaisen uuden reseptikirjan luominen helpotti huomattavasti avustajien työtä, kun reseptejä ei enää tarvinnut sirotella erikseen lääkärien ajanvarauskirjoille. Lääkärien puhelinaikoja vähennettiin huomattavasti, jolloin saatiin lisää vastaanottoaikoja. Puhelinaikojen vähentäminen koettiin hyväksi muutokseksi, koska se osaltaan auttoi rauhoittamaan lääkärien työpäivää. Blokkiaikojen käytöstä ohjeistettiin koko terveysaseman väkeä ja yhdessä Hyvä vastaanotto - ryhmän kanssa tehtiin kirjalliset ohjeet blokkiaikojen ajanvarauksesta sekä lääkäreille että hoitajille. Kirjallinen ohje on apuna hoitajilla ja terveyskeskusavustajilla aikoja varattaessa. (LIIT- TEET 9 ja 10). Väliaikaisesti otettiin käyttöön myös jonokirja, jonka tavoitteena oli poistaa jonot, rauhoittaa ilmapiiriä sekä määrittää yleisesti lääkäreille aikaa tarvitsevien asiakkaiden määrää. Jonokirjaa pidettiin lähinnä siirtymävaiheessa, jolloin myös uudet ajanvarauskirjat otettiin käyttöön. Jonokirjaa valvoi jatkuvasti kaksi hoitajaa ja jonokirjalle laitettiin tarkasti hoidontarpeen arvion kautta

11 10 käyneet lääkäriaikaa vailla olevat asiakkaat. Jonokirja saatiin hyvin purettua ja todellinen lääkäriaikaa tarvitsevien määrä saatiin selville sen kautta. 8. Tulokset Aloittaessamme mittaukset syksyllä 2011 T3-aika oli 42 eli kaikki ajat oli annettu seuraaville kuudelle viikolle, minkä ajanvarauskirjat olivat auki. Tilanne jatkui samanlaisena huhtikuuhun 2012 saakka. Toukokuussa viikoilla T3 oli 24 päivää ja viikolla 22 eli touko-kesäkuun vaihteessa 15 päivää. Viikolla 23 T3-aika oli seitsemän päivää ja tämä tilanne jatkui kesäsulkuun ( ) saakka. Uudet mittaukset alkoivat elokuun viikolla 33, jolloin T3 oli viisi päivää ja viikolla 35 seitsemän päivää. Mittaustuloksista on nähtävissä, että kiireettömän vastaanoton määrä on lisääntynyt suhteessa päivystykseen. Lääkäriaikojen määrä/ 2 vko Syksy 2011 Kevät 2012 syksy 2012 vastaanotto päivystys Päivystysaikojen sekä kiireettömien aikojen määrä/ 2 vko.

12 11 Lääkäreiden puhelinajat ovat vähentyneet LÄÄKÄREIDEN PUHELUT/vko kaikki puh yhteensä "oikea" soittoaika olisi vaatinut vastaanottoajan asia olisi voitu hoitaa kirjeellä/omahoidossa marras.11 helmi.12 huhti.12 elo.12 Omahoidon käyttöaste on noussut Omahoitopalveluun rekisteröityneet asiakkaat kontinkankaalla rekisteröityneet asiakkaat

13 Nettiviestit kontinkangas Saap. Läh. Ilman aikaa jääneiden asiakkaiden määrä on pudonnut radikaalisti. 250 ilman aikaa jääneet/ 2 vko syksy 2011 kevät 2012 syksy 2012 ilman aikaa jääneet Ilman aikaa jääneet potilaat / 2 vko.

14 13 Konsulttilääkärin vaikutus näkyy mm. muiden lääkäreiden työpäivän rauhoittumisena vastaanottotyölle. 30 Konsultaatioiden määrä Kaikki konsultaatiot yht 1/2012 Kaikki konsultaatiot yht 4/2012 Konsultaatiot kons lääkärillä 4/2012 Konsultaatiot muilla yht 4/2012 Konsultaatioiden määrä Työtyytyväisyys on myös parantunut vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Epävirallisen tiedon mukaan henkilökunnan sairaslomat ovat myös vähentyneet. Työilmapiiri Työilmapiiri 6,5 6,8 7,86 8,13 7,5 8 7,5 7,6 8 9,3 8,4

15 14 Tällä hetkellä asiakastyytyväisyys on hyvä, kouluarvosanoin 9-. Puheluiden määrä terveysasemalle on vähentynyt Kontaktit terveysasemalle puhelimitse kontaktien määrä Puheluiden määrä keskimäärin kuukaudessa.

16 15 9. Tulevaisuus Terveysasemamme toimintatapa on pysyvästi muuttunut. Tulemme jatkamaan kehitystyötä ja kokoontumaan säännöllisesti jotta voimme arvioida tehtyjen muutosten vaikutusta ja pysyvyyttä. Tällä hetkellä painopiste on hoitajien työn organisoinnissa ja aikaan saatujen tulosten ylläpitämisessä. Haasteita koko työyhteisölle tuo henkilökunnan vaihtuminen (äitiyslomat, erikoistumisjaksot) ja koko henkilökunnalle suunnatut koulutukset mm. e-reseptiin liittyen. Huomattava kuitenkin on, että pelkästään asemalla tehdyt työn organisoinnin muutokset eivät takaa muutoksien pysyvyyttä. Myös ylempänä tapahtuvat päätökset vaikuttavat hoidon saatavuuteen ja laatuun; esim. runsaat koulutukset samanaikaisesti koko henkilökunnalle vääjäämättä vähentävät potilastyöhön käytettävää aikaa ja tätä kautta lääkärin vastaanottoaikojen saatavuutta. Toivomme kaupungin tuen jatkuvan pitkäjänteisesti kehittyäksemme suomen parhaaksi terveysasemaksi kaupungin strategian mukaisesti.

17 Pohdinta Viime syksynä terveysaseman tilanne oli epätoivoinen. Henkilökunta ei ollut innostunut Hyvä vastaanotto hankkeesta. Päällimmäisenä oli tunne, ettei uuteen projektiin ollut voimia. Kantavana ajatuksena oli kuitenkin se, että tämän huonommaksi tilanne ei enää voi muuttua. Ensimmäisen seminaarin jälkeen tartuttiin toimeen, muun henkilökunnan mukaan saaminen ja innostaminen vaati ponnisteluja. Opimme, että koko henkilökunnan tiedottaminen ja osallistaminen olisi vaatinut toimenpiteitä melko pian ensimmäisen seminaarin jälkeen. Projekti vaikutti muille salatieteeltä eikä vaikuttavuudesta oltu lainkaan vakuuttuneita. Ydinryhmän toiminnan läpinäkyvyys loi kuitenkin luottamusta ja innosti pikkuhiljaa muitakin osallistumaan. Kuten kaikkien projektien yhteydessä, niin tässäkin on ollut ylä- ja alamäkiä. Hankkeen ja työskentelyn edetessä koko henkilökunta on hitsautunut yhteen ja nyt puhalletaan yhteen hiileen. Olemme saaneet työnilon takaisin ja sen myötä paljon naurua ja hyvää mieltä. Haluamme kiittää henkilöitä jotka mahdollistivat osallistumisemme hankkeeseen ja erityiskiitos ohjaajallemme Tuija Kumpulaiselle innostavuudesta ja hyvästä ammattitaidosta. Ilman hänen perusteellista ohjaustaan emme varmastikaan olisi päässeet projektin suhteen etenemään lainkaan näin vauhdikkaasti.

18 17 LIITE 1 HYVÄ VASTAANOTTO PÄHKINÄNKUORESSA Hyvä vastaanotto on Ruotsista Suomeen 2000-luvulla rantautunut uusi toimintamalli, jonka keskeinen ajatus on saatavuuden parantaminen terveydenhuollon työtapoja ja prosesseja uudelleen suunnittelemalla. Oulun terveyskeskus on lähtenyt mukaan Hyvä vastaanotto -hankkeeseen syksyllä 2011 neljän terveysaseman (Kontinkangas, Höyhtyä, Tuira ja Keskusta) voimin ja loput Oulun terveysasemat lähtevät kierrokselle syksyllä Hankkeen tavoitteena on että potilaat pääsevät terveysaseman lääkäreille ja hoitajille jonottelematta sekä kiireellisissä että ei-kiireellisissä asioissa 1-2 viikon kuluessa Kontinkankaan terveysaseman osalta (terveysaseman henkilökunnan asettama tavoite) syksyllä Oulun terveysasemia on hankkeessa ollut ohjaamassa muun muassa Espoon, Siuntion, Sipoon ja Järvenpään terveyskeskusten henkilökuntaa, jotka itse ovat olleet hankkeessa mukana jo aiemmin menestyksekkäästi. Hyvä Vastaanotto tarkoittaa että potilaan asia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti ja hänet ohjataan oikealle ammattihenkilölle heti ensimmäisen yhteydenoton jälkeen ilman turhaa pompottelua ja jonottamista. Kaiken perustana Hyvässä vastaanotossa on HOIDON TARPEEN ARVIO joka tehdään hoitajan toimesta joko puhelimessa tai hoitajan vastaanotolla. Tämän perusteella potilaalle varataan tarvittaessa aika hoitajalle, lääkärille, neuvolaan tai psykiatriselle sairaanhoitajalle riippuen asian laadusta. Joskus kuunteleva korva voi olla potilaalle riittävä apu! Toinen keskeinen asia Hyvässä Vastaanotossa on TOIMIVA KONSULTAATIOJÄRJESTELMÄ. Konsultaatiokynnyksen tulee olla matala kaikkien ammattiryhmien välillä. Kontinkankaan terveysasemalle on tämän vuoksi luotu konsulttilääkärijärjestelmä kaikille työpäiville sekä hoitaja-lääkäri - työpareille keskinäiset konsultaatioajat. Lääkärien tulee muistaa että hoitajaa ei saa jättää yksin; jos hoitaja kokee ettei hänen oma osaaminen riitä, niin hänellä tulee olla aina mahdollisuus konsultoida lääkäriä. Yllättävän moni asia voidaan ratkaista esimerkiksi sairaanhoitajan vastaanotolla mahdollisesti lyhyen lääkärin konsultaation jälkeen. Kaikkien ammattiryhmien tulee uskaltaa ottaa vastuu omasta työstään ja hyödyntää omaa ammattitaitoaan. Potilaan asia pitää yrittää hoitaa itse jos se vain on mahdollista eikä vain siirtää ongelmaa eteenpäin ilman että on paneutunut potilaan asiaan kunnolla. Hyvän Vastaanoton käytännön toteutus tapahtuu aina omalla terveysasemalla ja on oman henkilökunnan suunnittelun tulos. Mitään yksiselitteistä mallia tähän toimintaan ei ole, vaan jokainen terveysasema suunnittelee itse, miten haluaa että heidän terveysasemalla toimitaan ja mitkä eri toimintamallit soveltuvat juuri sinne. Hyvä Vastaanotto edellyttää henkilökunnalta yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä, muutoshalukkuutta ja motivaatiota sekä uskallusta kokeilla jotakin uutta. Jos asioille ei ole valmis tekemään mitään, niin ne eivät myöskään parane! Ja muistakaa hyvät käytöstavat - hymy ei maksa mitään ja jo työkavereille aamulla sanottu "huomenta" luo mukavan alun päivälle. Hyvällä käytöksellä ja ystävällisellä asenteella voitat aina! Ei ole järkevää ylläpitää hierarkisia ammattiryhmien välisiä rajoja, vaan yhteistyöllä tulisi pyrkiä toimimaan tiiminä potilaan parhaaksi! HOIDA TÄMÄN PÄIVÄN TYÖT TÄNÄÄN - VARJELE HUOMISTA! Päivitetty: Kontinkangas

19 LIITE 2 18

20 19 LIITE 3 Hyvä vastaanotto projekti Pvm Nimi LÄÄKÄREIDEN AJANVARAUKSET P U H E L I M E S S A LVO PPÄIV PUH PÄIV EI AIKAA VAIHTO PERUUTUS RES L U U K U L L A LVO PPÄIV PUH PÄIV EI AIKAA VAIHTO PERUUTUS RES UUSINTA-AIKA LÄÄKÄRILLE LVO PPÄIV PUH LÄÄKKO

21 20 LIITE 4 Hyvä vastaanotto Bra mottagning Lääkäreiden työajan seuranta - kontinkangas Pvm: Nimi: Merkitse eri työaikalajeihin käytetty aika minuutteina Kuvaus kiireetön vastaanotto Yhteensä pikapäivystys puhelin toimistotyö (potilaaseen liittyvä) omahoito reseptit / miten paljon kului aikaa epätarkoituksenmukaisesti uusittuihin/väärään aikaan tuotuihin resepteihin ruokailu (myös siirtymiset paikasta toiseen) nla + koulu + ksh konsultointi (sekä kysymykset että vastaukset, niin sisäiset kuin esh-kons) koulutus meet hallinto (käsittää toimistotyöt jotka eivät suoranaisesti liity pot) Sisäinen kysyntä (lääkärin itse antamien aikojen määrät, esim. korvakontrolli) LVO PUH LÄÄKKO TOIM Potilas ei tullut vastaanotolle (määrä):

22 21 LIITE 5 LÄÄKÄREIDEN PUHELINAIKOJEN JA KONSULTAATIOIDEN SEURANTA Lääkärit merkitsevät alla olevaan taulukkoon kaikista potilaalle soitetuista puhelinkontakteista niiden tarpeellisuuden potilaan asian suhteen. Lisäksi merkinnät kaikista konsultaatioista (konsulttilääkärinä ollessa ja muulloin). Merkintä tukkimiehen kirjanpidolla. Seuranta-aika: Nimi: Oikea soittoaika Asia olisi vaatinut vastaanottoajan Asia olisi voitu hoitaa kirjeellä/omahoidossa Yhteensä: Yhteensä: Yhteensä: Kaikki soitot yhteensä: Konsultaatiot konsulttiläkäärinä: Yht: muulloin: Yht:

23 22 LIITE 6 Hyvä vastaanotto Bra mottagning Pvm Nimi HOITAJIEN AJANVARAUKSET P U H E L I M E S S A L U U K U L L A SHVO PÄIV PPÄIV EI AIKAA VAIHTO PERUUTUS SHVO PÄIV PPÄIV EI AIKAA VAIHTO PERUUTUS UUSINTA-AIKA HOITAJALLE SHVO PÄIV PPÄIV PUH

24 23 LIITE 7 Hyvä vastaanotto Bra mottagning Hoitajien työajan seuranta - kontinkangas Pvm: Nimi: Kuvaus Kiireetön vastaanotto Yhteensä Päivystysvastaanotto Pikapäivystys vastaanotto Puhelin Hoidon tarpeen arviointi Potilaaseen liittyvä toimistotyö Muu toimistotyö Ruokailu Koulutus Konsultointi (sekä kysymykset, että vastaukset) Meetingit Lääkärin avustaminen

25 24 LIITE 8 Lääkäreiden viikko-ohjelma viikkotuntimäärä 37 h palautteet tmst, konsultaatiot (euro-lääkärit, hoitajat) iltapäivään sijoitettuna. Huom. sähköpostin seuranta HIGH PRIORITY!! Työjärjestyksen ajo 1x/kk reseptit; seurataan ajan riittämistä jatkossa keskustellaan valmisteluvaiheen tehostamisesta puhelut; tavoitteena vähentäminen eli soitot, joissa ei lääkärin yhteydenotto ole välttämätöntä siirretään puhelukirjalle Omahoito; TÄMÄ VAIN OSALLA ASEMIA meeting + tiimipalaverit lääke-esittely tuokailu 20 min/pv x 4 eli 80 min/vk (aamuun sijoitettuna); hälypäivystäjällä ei ole 60 min/pv x 4 eli 240 min/vk; ei hälypäivystäjä 20 min/pv x 4 eli 80 min/vk; ei hälypäivystäjä 30 min/pv eli 150 min/vk (50 min/vk) 96min/vk; hälypäivystäjä asemalla, eli laskennallisesti kokonaistuntimäärä 5 työparin tiimissä on 96h/vk. Työjärjestykseen varattava aika siirtymisineen min/vk 100 min/vko Kliininen työ 22 h 50 min päivystys 20 min 480 min (8 h) vastaanottoajat 30 min 470 min (7 h 50 min) neuvolat: äitiysnla 20 min /puolipäivää neuvola: lasten nla min / puolipäivää kouluvo min /puolipäivää ksh puolipäivää 420 min

26 25 LIITE 9 Kontinkankaan terveyaseman lääkäreiden aikayksiköt (1 aikayksikkö = 15 min) 1 aikayksikkö 2 aikayksikköä 3 aikayksikköä 4 aikayksikköä - korvien jälkitarkastus - korvien jt toistuvat - uusi eläkeasia - moniongelmainen tul- - sinuiitti otiitit - monisairaan kontrolli kin kanssa )jos ko. - ehkäisyn vuosikontrolli - ehkäisyn aloitus - työkyvyttömyyden kielen tulkki vaikea - yskä (infektion jälkitila) - ehkäisy-/ gyn ongelmat selvittely (käynnille saada) - pienet ihotulehdukset - menopaussi, ensikäynti mukaan kaikki pap + - patin näyttö (ei tmp) - krooniset tukielinvaivat B-laus yms) - akuutti ihottuma - päänsärky - pot. saattajan kanssa - allerginen reaktio - ahdistus, masennus, - tulkki mukana - vamma/kipsikontrolli - VTI (jos tarv vo) unettomuus - hankala ihottuma - muistihäiriön selvittely - alle 2 kk:n sl jatkot - astmaepäily - akuutti selkä-/niska- - uusi verenpaineongel- /nivelongelma ma - isyystesti (1 yksikkö/hlö) - vuosikontrolli: valtimo- - toistuvat nivelinjektiot taudit, DM2, RR, sepelvaltimo, kr keuhkosairaus - raskauden keskeytys (etukäteen verikoe + u- klamydia) - sterilisaatiolausunto - ajokorttitodistus - ajo-oikeusseuranta - toimenpiteet - kutsunta / vajaakunt. tarkastus Puhelinaika - kuukautisten siirto (kysy vm ja vastaaiheet) - terveystodistus - toistuvat rintakivut /rytmihäiriöt - toistuvat vatsavaivat - syöpäkontrolli - hengenahdistus - urologiset ongelmat - yt:n lasku - pukamat - huimaus - allergiaselvittelyt

27 26 LIITE 10 Kontinkankaan terveysaseman hoitajien aikayksiköt (1 aikayksikkö = 15 min) 1 aikayksikkö 2 aikayksikköä 3 aikayksikköä 4 aikayksikköä - ompeleiden/ hakasten - korvahuuhtelu - uusi haavanhoito - dm ensikäynti poisto - matkailijan rokotukset - astmatutkimusten oh- - MBO ensikäynti - injektiot - vanha haavanhoito jaus - insuliinin aloitus - perusrokotukset - vierasesineen poisto - vuosikontrolli : keuhkot - ins diabeetikon vuosi- - ihomuutoksen näyttö - katetrointi - vuosikontrolli : valtimo- kontrolli - sidosten vaihto - minimental taudit - psyk keskustelukäyn- - korvakontrollit - marevan aloitus - terveys-/peruskartoitus nit - pitkittynyt flunssa - poskiontelo-oireet - korvaoireet - tulosten näyttö - ehkäisykontrolli - papa - tupakkavieroitus - oainonhallinta - ehkäisyn aloitus (th:t) - ehk kontr + papa - cerad (mahd 6 yksikköä)

HYVÄ VASTAANOTTO LOPPURAPORTTI TUIRAN TERVEYSASEMA

HYVÄ VASTAANOTTO LOPPURAPORTTI TUIRAN TERVEYSASEMA HYVÄ VASTAANOTTO LOPPURAPORTTI TUIRAN TERVEYSASEMA KIERROS 6, 2011-2012 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Alun ongelmat ja kehittämiskohteet 2. Tavoitteet 3. Menetelmät ja muutokset terveysasemalla 4. Tulokset

Lisätiedot

Hyvä Potku 2014-2015 Kaijonharjun terveysasema

Hyvä Potku 2014-2015 Kaijonharjun terveysasema Hyvä Potku 2014-2015 Kaijonharjun terveysasema Työryhmä: ph Päivi Metso, Sinikka Tauriainen, sh Titta Pyttynen, Sari Pekkanen, Tarja Tiusanen, lääkäri Marianne Riekki, Marianne Rasi, Saara Kuula, Tuula

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvä potku hanke. Myllyojan terveysaseman loppuraportti

Oulun kaupunki. Hyvä potku hanke. Myllyojan terveysaseman loppuraportti Oulun kaupunki Hyvä potku hanke Myllyojan terveysaseman loppuraportti 2014-2015 SISÄLLYS 1 Myllyojan terveysaseman esittely ja hankkeen lähtökohdat... 3 2 Havaitut ongelmat ja kehittämiskohteet... 3 3

Lisätiedot

Hyvä Potku kehittämistyön raportti Kaakkurin terveysasema 2014 2015

Hyvä Potku kehittämistyön raportti Kaakkurin terveysasema 2014 2015 Hyvä Potku kehittämistyön raportti Kaakkurin terveysasema 2014 2015 Työryhmä: Broström Eila, sh Hernetkoski Maili, lh Niskakangas Peppina, tkl Paaso Saara, sh Pikkarainen Mari, tkl Pennanen Harri, tkl

Lisätiedot

Hyvä Potku Juuan terveyskeskuksessa 2014 2015. Loppuraportti. Halonen Jenni Hamunen Eeva Laaninen Matias Oksman Henna Strand Arto Tolppanen Pia

Hyvä Potku Juuan terveyskeskuksessa 2014 2015. Loppuraportti. Halonen Jenni Hamunen Eeva Laaninen Matias Oksman Henna Strand Arto Tolppanen Pia Hyvä Potku Juuan terveyskeskuksessa 2014 2015 Loppuraportti Halonen Jenni Hamunen Eeva Laaninen Matias Oksman Henna Strand Arto Tolppanen Pia 2 Sisällys 1 Juuan terveyskeskuksen esittely... 3 2 Lähtötilanne

Lisätiedot

Hyvä Vastaanotto Bra Mottagning

Hyvä Vastaanotto Bra Mottagning Hyvä Vastaanotto Bra Mottagning Kaakkurin terveysasema 2012 2013 Työryhmä: Broström Eila, sh Hernetkoski Maili, lh Niskakangas Peppina, tkl Ovaskainen Sinikka, sh Paaso Saara, sh Pikkarainen Mari, tkl

Lisätiedot

HYVÄ POTKU HANKE. Haukiputaan terveysasema Loppuraportti 30.4.2015

HYVÄ POTKU HANKE. Haukiputaan terveysasema Loppuraportti 30.4.2015 HYVÄ POTKU HANKE Haukiputaan terveysasema Loppuraportti 30.4.2015 Huusko Jarkko Kinnunen Marke Kipinä Heli Laasonen Marja Mustakangas Pirjo Oinas Tarja Seppälä Marja-Liisa Suomi Katja 1 Sisältö sivu 1.

Lisätiedot

Hyvä vastaanotto Bra Mottagning

Hyvä vastaanotto Bra Mottagning Hyvä vastaanotto Bra Mottagning Rajakylän terveysasema 2012-2015 LOPPURAPORTTI Työryhmä: Arponen Jesse, tkl Kahelin Hilkka, lh Kaupinmäki Eija, tkl Karppinen Pirjo, sh Karppinen Anita, th Ollila Virpi,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Hyvä potku-hanke Limingan terveyskeskuksessa

LOPPURAPORTTI. Hyvä potku-hanke Limingan terveyskeskuksessa LOPPURAPORTTI Hyvä potku-hanke Limingan terveyskeskuksessa Sisällys 1.Johdanto... 3 1.1 Liminka kuntana... 3 1.2 Limingan terveyskeskus... 3 2. Hyvä Potku-hanke... 4 2.1 Hyvä Potku-hanke Limingassa...

Lisätiedot

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema sijaitsee Tampereen kaupungin keskustassa. Aseman väestöpohja on noin 40 000 asukasta. Asiakaskunta on pääosin ikäihmisiä.

Lisätiedot

Hyvä Potku Juuan terveyskeskuksessa 2014 2015

Hyvä Potku Juuan terveyskeskuksessa 2014 2015 STLTK 29.9.215 Liite 5 A Hyvä Potku Juuan terveyskeskuksessa 214 215 Loppuraportti Halonen Jenni Hamunen Eeva Laaninen Matias Oksman Henna Strand Arto Tolppanen Pia 2 Sisällys 1 Juuan terveyskeskuksen

Lisätiedot

HYVÄ VASTAANOTTO Kierros 4, 2015

HYVÄ VASTAANOTTO Kierros 4, 2015 HYVÄ VASTAANOTTO Kierros 4, 2015 Loppuraportti Valkeakosken sosiaali- ja terveyskeskus Yleistä Valkeakosken kaupungissa on n. 21 200 asukasta. Valkeakosken sosiaali- ja terveyskeskuksessa on yksi terveysasema.

Lisätiedot

Hyvä Potku Kempeleen terveyskeskus Vastaanotto Joulukuu 2014 syyskuu 2015

Hyvä Potku Kempeleen terveyskeskus Vastaanotto Joulukuu 2014 syyskuu 2015 Hyvä Potku Kempeleen terveyskeskus Vastaanotto Joulukuu 2014 syyskuu 2015 Työryhmä: Lähihoitaja Tiia Makkonen Sairaanhoitajat Jaana Huttula ja Suvi Kailaste Väestövastuulääkärit Mari Ojantakanen ja Ulla

Lisätiedot

Hyvä Potku loppuraportti. Kontiolahden terveysasema

Hyvä Potku loppuraportti. Kontiolahden terveysasema Hyvä Potku loppuraportti Kontiolahden terveysasema Hyvä Potku loppuraportti Kontiolahden terveysasema Apulaisylilääkäri Riitta Myyry Lääkäri Tomi Kiiala Sairaanhoitaja Leena Lukkarinen Sairaanhoitaja Tea

Lisätiedot

HYVÄ VASTAANOTTO. Hyvä vastaanotto projektin väliraportti Puolarmetsän terveysasema

HYVÄ VASTAANOTTO. Hyvä vastaanotto projektin väliraportti Puolarmetsän terveysasema HYVÄ VASTAANOTTO Hyvä vastaanotto projektin väliraportti Puolarmetsän terveysasema 2 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Tausta... 3 1.2 Tavoite... 3 1.3 Osallistujat... 3 1.4 Terveysasematiedot...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä HYVÄ POTKU LOPPURAPORTTI LUUMÄEN TERVEYSASEMALLA 2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Luumäen terveysasemasta 2. Mukaan Hyvä Potku hankkeeseen

Lisätiedot

ESPOON KESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTA HYVÄ VASTAANOTTO -HANKE SAMARIAN TERVEYSASEMALLA 9.2.2010-30.11.2010

ESPOON KESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTA HYVÄ VASTAANOTTO -HANKE SAMARIAN TERVEYSASEMALLA 9.2.2010-30.11.2010 LOPPURAPORTTI 5.11.2010 /JL, HMT, HL ESPOON KESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTA HYVÄ VASTAANOTTO -HANKE SAMARIAN TERVEYSASEMALLA 9.2.2010-30.11.2010 Osallistujat: Helena Lappalainen, apulaisylilääkäri Liselott

Lisätiedot

AJANVARAUKSEN KEHITTÄMINEN LEMPÄÄLÄSSÄ. Huurne Mira Räsänen Auli 28.11.2014

AJANVARAUKSEN KEHITTÄMINEN LEMPÄÄLÄSSÄ. Huurne Mira Räsänen Auli 28.11.2014 AJANVARAUKSEN KEHITTÄMINEN LEMPÄÄLÄSSÄ Huurne Mira Räsänen Auli 28.11.2014 Terveyskeskuksessa otettiin käyttöön keskitetty ajanvaraus keväällä 2012. Ajanvaraushenkilökunta Kuljussa sekä Lempäälässä antaa

Lisätiedot

Hyvä Potku Joutsenon terveysasemalla

Hyvä Potku Joutsenon terveysasemalla Hyvä Potku -työskentely tarkoittaa hoidon saavutettavuuden parantamista lisäämällä palveluiden kapasiteettia, vähentämällä kysyntää, varautumalla vaihteluun sekä tekemällä tekemättömät työt. Hyvä Potku

Lisätiedot

Hyvä Potku-työryhmä 21.4.2015

Hyvä Potku-työryhmä 21.4.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvä Potku Loppuraportti Hyvä Potku-työryhmä 21.4.2015 Loppuraportissa kuvataan avovastaanoton kehittämistyötä Hyvä Potku-hankkeessa 10.9.2014-13.5.2015 2 1. OSALLISTUJAT Hyvä Potku

Lisätiedot

Omahoitopalvelut muutos hoitoprosesseissa

Omahoitopalvelut muutos hoitoprosesseissa Omahoitopalvelut muutos hoitoprosesseissa Eila Erkkilä, hyl Terveydenhuollon laatupäivä 25.3.2015 Suomen nuorin väestö Keski-ikä on 37,4 vuotta Asukasluku 196 361 (1.1.2015) alle 18 23 % 18-64 63 % yli

Lisätiedot

Kysely kansanterveyshoitajille 2011 Yhteenvetoraportti, N=18, Julkaistu: 19.5.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kysely kansanterveyshoitajille 2011 Yhteenvetoraportti, N=18, Julkaistu: 19.5.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kysely kansanterveyshoitajille 2011 Yhteenvetoraportti, N=18, Julkaistu: 19.5.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Valitse terveysasema, jolla työskentelet Seutu I 9 50,00% Seutu II 3 16,67% Seutu III

Lisätiedot

Loppuraportti Hyvä Potku -hanke Kokkolan ja Kruunupyyn terveysasemilla 2014-2015

Loppuraportti Hyvä Potku -hanke Kokkolan ja Kruunupyyn terveysasemilla 2014-2015 Loppuraportti Hyvä Potku -hanke Kokkolan ja Kruunupyyn terveysasemilla 2014-2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 KOKKOLA... 1 KRUUNUPYY... 3 2 HYVÄ POTKU -HANKE KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN TERVEYSASEMILLA 5 LÄHTÖTILANNE...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hyvä vastaanotto loppuraportti

Hyvä vastaanotto loppuraportti Hyvä vastaanotto loppuraportti Kiimingin terveysasemapiiri Työryhmä: ayl Irma Honkamaa, tkl Katja Kuivaniemi, lv Jarmo Koivisto, sh Päivi Korttilalli, sh Ulla Laakkonen, sh Merja Tolonen ja vs.pem Sirkku

Lisätiedot

Hyvä vastaanotto. Loppuraportti. Tampereen tk, Linnainmaan terveysasema

Hyvä vastaanotto. Loppuraportti. Tampereen tk, Linnainmaan terveysasema Hyvä vastaanotto Loppuraportti Tampereen tk, Linnainmaan terveysasema Sisältö Mikä on hyvä vastaanotto hanke?...3 Linnainmaan terveysasema...4 Lähtökohdat Hyvä vastaanotto hankkeeseen...4 Ongelmien kartoitus...5

Lisätiedot

MÄNTYNUMMEN TERVEYSASEMAN

MÄNTYNUMMEN TERVEYSASEMAN 2011-2012 MÄNTYNUMMEN TERVEYSASEMAN HYVÄ VASTAANOTTOPROJEKTI LOHJAN TERVEYSKESKUS Mäntynummen terveysasema 2011-2012 LOHJAN TERVEYSKESKUKSEN MÄNTYNUMMEN TERVEYSASEMAN HYVÄVASTAANOTTOHANKEEN LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Kuntatalo 8.2 2013 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk

Kuntatalo 8.2 2013 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk Kuntatalo 8.2 213 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk Tavoite: Hyvä vastaanotto-projekti syksy 21-kevät 211 Vastaanottojen lääkäreiden ja hoitajien aikojen saatavuuden parantaminen Jonojen

Lisätiedot

Diabetesliiton asiantuntijaryhmän raportti: T1DM hoidosta, hoitojärjestelyistä ja kehittelytarpeista 2014

Diabetesliiton asiantuntijaryhmän raportti: T1DM hoidosta, hoitojärjestelyistä ja kehittelytarpeista 2014 Mikä muuttui Diabeteskeskuksen myötä? Suvimarja Aranko, erikoislääkäri Espoon Diabeteskeskuksen vastuulääkäri Diabetesliiton asiantuntijaryhmän raportti: T1DM hoidosta, hoitojärjestelyistä ja kehittelytarpeista

Lisätiedot

Hoitotyö terveysasemalla

Hoitotyö terveysasemalla Hoitotyö terveysasemalla Turun terveysasemien asiakasraati 20.9.2017 Eva Antero-Jalava Terveydenhoitaja, TtM Terveysasematyö ja hoitohenkilökunta Terveysasemalla työskentelee sairaanhoitajia, terveydenhoitajia

Lisätiedot

KESKUSTAN JA ROUTION PALVELUALUEIDEN HYVÄ VASTAANOTTOPROJEKTI LOHJAN TERVEYSKESKUS. Keskustan terveysasema

KESKUSTAN JA ROUTION PALVELUALUEIDEN HYVÄ VASTAANOTTOPROJEKTI LOHJAN TERVEYSKESKUS. Keskustan terveysasema 2011-2012 KESKUSTAN JA ROUTION PALVELUALUEIDEN HYVÄ VASTAANOTTOPROJEKTI LOHJAN TERVEYSKESKUS Keskustan terveysasema 2011-2012 LOHJAN TERVEYSKESKUKSEN KESKUSTAN JA ROUTION HYVÄ VASTAANOTTOPROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Terveysasemalle voi varata aikoja myös sähköisesti. Länsi-Vantaan terveysasemien lääkärin- ja hoitajavastaanoton

Terveysasemalle voi varata aikoja myös sähköisesti. Länsi-Vantaan terveysasemien lääkärin- ja hoitajavastaanoton Terveysasemalle voi varata aikoja myös sähköisesti Länsi-Vantaan terveysasemien lääkärin- ja hoitajavastaanoton sähköinen ajanvaraus Länsi-Vantaan terveysasemien lääkärin- ja hoitajavastaanoton sähköinen

Lisätiedot

Loppuraportti 2014-2015

Loppuraportti 2014-2015 Loppuraportti 2014-2015 Oulaisten terveyskeskus Heidi Veteläinen Sanna Röyttä Maarit Nylund Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Oulaisten kaupunki 3 3. Oulaisten perusturva 3 4. Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Pikapoli - uusi vastaanoton toimintamalli saatavuuden parantamiseksi. Ylilääkäri Outi Pohjola 28.11.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Rovaniemi

Pikapoli - uusi vastaanoton toimintamalli saatavuuden parantamiseksi. Ylilääkäri Outi Pohjola 28.11.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Rovaniemi Pikapoli - uusi vastaanoton toimintamalli saatavuuden parantamiseksi Ylilääkäri Outi Pohjola 28.11.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Rovaniemi Mikä on pikapoli? Uusi hoitajavetoinen malli tarjota

Lisätiedot

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita?

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Päivystys Aika päivystykseen varataan aina ensisijaisesti puhelimitse. Hoidon tarpeen arvioinnin suorittaa aina sairaanhoitaja, joka ohjaa

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

Puhelutiedot 2015, Joensuun terveysasemat

Puhelutiedot 2015, Joensuun terveysasemat Puhelutiedot 215 kuukausitt Soitetut ja hoidetut puhelut terveysasemittain, Joensuun terveysasemat Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Soitetut Hoidetut

Lisätiedot

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p.

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. HUKKA II - mistä kyse Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. 050 3639 761 Lean terveydenhuollossa Mikrotaso: käytännön toiminnassa tapahtuva

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Hyvä potku hanke Porvoon Läntisellä terveysasemalla

LOPPURAPORTTI Hyvä potku hanke Porvoon Läntisellä terveysasemalla LOPPURAPORTTI Hyvä potku hanke Porvoon Läntisellä terveysasemalla Sisältö innehåll 1 Johdanto... 3 Läntinen terveysasema... 4 2 Hyvä potku -hanke Läntisellä terveysasemalla... 5 Hyvä potku-työryhmä...

Lisätiedot

HYVÄ VASTAANOTTO KESKUSTAN TERVEYSASEMA, OULU LOPPURAPORTTI

HYVÄ VASTAANOTTO KESKUSTAN TERVEYSASEMA, OULU LOPPURAPORTTI HYVÄ VASTAANOTTO 28.9.2011 26.09.2012 KESKUSTAN TERVEYSASEMA, OULU LOPPURAPORTTI 1 Sisällysluettelo 2. Sisällysluettelo 3. Yleistä Osallistujat 4. Ongelmat 5. Tavoitteet 6. Keinot 7. Toteutus 8. Mittauksia

Lisätiedot

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.-8.2.2013 Erja Oksman hankejohtaja Väli-Suomen POTKU -hanke POTKU -hanke Väli-Suomen Kaste-hanke

Lisätiedot

Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus?

Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus? Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus? Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.2.2013 Risto Mäkinen Johtava ylilääkäri, toimitusjohtaja Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitos Sidonnaisuudet

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Espoon neuvolatoiminta Asiakkaat raskaana olevat naiset sekä alle kouluikäiset lapset perheineen Synnytykset 3523/vuosi (2013) n. 6600

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Pisara-Diapoliksen tulokset ja kokemukset

Pisara-Diapoliksen tulokset ja kokemukset Pisara-Diapoliksen tulokset ja kokemukset 12.11.2013 Jouni Rahko, yleislääketieteen erikoislääkäri Salli Saulio, diabeteshoitaja Taustaa Pisara-hankkeelle Diabeteksen hoito ei ole kallista, mutta puutteellisesta

Lisätiedot

HYVÄ VASTAANOTTO. Hyvä vastaanotto projektin väliraportti Matinkylän terveysasema

HYVÄ VASTAANOTTO. Hyvä vastaanotto projektin väliraportti Matinkylän terveysasema HYVÄ VASTAANOTTO Hyvä vastaanotto projektin väliraportti Matinkylän terveysasema 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Tausta... 3 1.2 Tavoitteet... 3 1.3 Terveysasematiedot... 3 2 Lähtötilanne terveysasemalla...

Lisätiedot

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1.

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1. TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2008 Hämeenlinnan kaupungissa, Hauholla, Parolassa, Kalvolassa ja Rengossa terveysasemat ovat auki koko kesän. Pappilanniemen terveysasema on suljettu 23.6.- 3.8.2008.

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA. Nimi..

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA. Nimi.. Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA Nimi.. Ilomantsin kunta, terveyskeskus 1.8.2011 Johdanto Tämä opintokirja on tarkoitettu sairaanhoitajan/terveydenhoitajan

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

HYVÄ POTKU. Loppuraportti. Lappeenrannan keskustan ja Lauritsalan neuvolat

HYVÄ POTKU. Loppuraportti. Lappeenrannan keskustan ja Lauritsalan neuvolat HYVÄ POTKU Loppuraportti Lauritsalan neuvolat Osallistujat: Terveydenhoitaja Taru Järvinen Terveydenhoitaja Outi Martikainen Terveydenhoitaja Krista Keskisaari Perheohjaaja Anu Simpura Palveluesimies Anu

Lisätiedot

HYVÄ VASTAANOTTO -HANKE LOPPURAPORTTI Nastolan terveysasema Suun terveydenhuolto

HYVÄ VASTAANOTTO -HANKE LOPPURAPORTTI Nastolan terveysasema Suun terveydenhuolto 2013 HYVÄ VASTAANOTTO -HANKE LOPPURAPORTTI Nastolan terveysasema Suun terveydenhuolto Sisällys 1. Johdanto 2. Lähtötilanne 3. Tavoitteet 4. Mittaukset 4.1 Tasapainolaskurimittaukset 4.2 Tulokset tasapainolaskurista

Lisätiedot

Hyvä vastaanotto -hanke Loppuraportti

Hyvä vastaanotto -hanke Loppuraportti Hyvä vastaanotto -hanke Loppuraportti 5.9.2012 Töölön terveysasema Markku Lehikoinen, Tuulia Meriniemi, Cinzia Sarti, Juhani Sorvo, Hillevi Tanhuanpää, Mikko Valkonen ja Shari Vierto Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto HYVINKÄÄN KAUPUNKI Asukkaita 46000 Perusturva, jossa mm Koti- ja laitospalvelut

Lisätiedot

Järvenpään suun terveydenhuolto. vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila

Järvenpään suun terveydenhuolto. vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila Järvenpään suun terveydenhuolto vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila 16.4.2014 Järvenpää ja suun terveydenhuolto n. 40000 asukkaan kaupunki Tuusulanjärven rannalla Kaksi hammashoitolaa 14 HTV hammaslääkäriä

Lisätiedot

Hyvä vastaanotto

Hyvä vastaanotto Kaijonharjun terveysasema Hyvä vastaanotto 2012-2013 Bra mottagning 2012-2013 Työryhmä: Sinikka Tauriainen ph, Vuokko Muotka sh, Tarja Tiusanen th, Titta Pyttynen sh, Marianne Riekki tkl, Saara Kuula tkl,

Lisätiedot

(Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Frank, p. 040 330 6002)

(Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Frank, p. 040 330 6002) LOPEN KUNNAN TERVEYSPALVELUT Kunnanhallitus 25.4.2016 ( 78): Lopen kunnanhallitus keskusteli kokouksessaan 30.3.2016 kohdassa muut asiat Lopen kunnan terveyspalveluista. Keskustelun pohjana oli kuntalaiskeskustelu

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Hyvä Potku Siilaisen terveysasemalla, Joensuun terveyskeskuksessa 2014-2015

Hyvä Potku Siilaisen terveysasemalla, Joensuun terveyskeskuksessa 2014-2015 Hyvä Potku Siilaisen terveysasemalla, Joensuun terveyskeskuksessa 2014-2015 Siilaisen terveysasema, Joensuu Heiskanen Maili, osastonhoitaja Katajavuori Tuulia, apulaisylilääkäri Kosunen Tiina, sairaanhoitaja

Lisätiedot

HYVÄ VASTAANOTTO HANKE

HYVÄ VASTAANOTTO HANKE HYVÄ VASTAANOTTO HANKE Haukiputaan terveysasema Loppuraportti 1 30.4.2013 Herukka Anna Huusko Jarkko Kinnunen Marke Laasonen Marja Mustakangas Pirjo Seppälä Marja-Liisa Suomi Katja Sisältö 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Kotkansaaren ja Länsi-Kotkan terveysasemat HYVÄ VASTAANOTTO 2010

Kotkansaaren ja Länsi-Kotkan terveysasemat HYVÄ VASTAANOTTO 2010 Kotkansaaren ja Länsi-Kotkan terveysasemat HYVÄ VASTAANOTTO 2010 Reima Lavikainen ylilääkäri Saija Hämäläinen osastonhoitaja Kristina Könönen osastonhoitaja Janica Miettinen sairaanhoitaja Sirpa Borodulin

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvä vastaanotto. Myllyojan terveysaseman loppuraportti

Oulun kaupunki. Hyvä vastaanotto. Myllyojan terveysaseman loppuraportti Oulun kaupunki Hyvä vastaanotto Myllyojan terveysaseman loppuraportti 2012-2013 SISÄLLYS 1 Myllyojan terveysaseman esittely... 3 2 Havaitut ongelmat ja kehittämiskohteet... 3 3 Asetetut tavoitteet... 4

Lisätiedot

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta YL Katriina Lähteenmäki Yleislääketieteen ja Akuuttilääketieteen el Ensihoitolääketieteen erityispätevyys Päivystyslääketieteen erityispätevyys mobiilitoiminnan

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Puhujat Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 7 28.01.2016 Kunnanhallitus 43 15.02.2016 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESAVI/4431/05.07.03/2015, Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon kuukausikohtainen

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Uudet toimintamallit käyttöön

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa Hannele Peräkoski, Taina Heikkinen Projektityöntekijä Sairaanhoitaja Tikkurilan sosiaali ja terveyskeskus 27.3.2007 TOIMINTA ALUEEN HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Mistä kyse? Kyse on ollut palveluiden piirissä olevien hoitoprosessin parantaminen toimintamallin avulla sekä terveydentilassa ja toimintakyvyssä

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja 8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja Päivystyksen triage Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi Hoidon porrastus Oikea potilas oikeassa paikassa TK, ESH Tunnistetaan päivystyshoitoa vaativat potilaat

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

KIIMINGIN TERVEYSKESKUS TUPAKASTA VIEROITUKSEN HOITOPOLKU

KIIMINGIN TERVEYSKESKUS TUPAKASTA VIEROITUKSEN HOITOPOLKU KIIMINGIN TERVEYSKESKUS TUPAKASTA VIEROITUKSEN HOITOPOLKU 10.9.2010 Lääkärit Irma Honkamaa ja Matti Mäntymaa Lääke-edustaja Hanne Tegelberg, Phizer Sairaanhoitajat Anne Leinonen ja Tiina Lehmikangas (Muokattu

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2010: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen. Valtuustoaloitteita koskeva sääntely

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2010: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen. Valtuustoaloitteita koskeva sääntely Perusturvalautakunta 65 4.0.03 Kunnanhallitus 488 8..03 Kunnanvaltuusto 68 9..03 Vastaus valtuustoaloitteeseen /00: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen 04/06.0.00/0 Perusturvalautakunta 4.0.03

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

NURMIJÄRVI-ETEVA -PILOTIN ARVIOINTI 21.8.2012

NURMIJÄRVI-ETEVA -PILOTIN ARVIOINTI 21.8.2012 NURMIJÄRVI-ETEVA -PILOTIN ARVIOINTI 21.8.2012 Review-menetelmää soveltaen Nurmijärvi-Eteva pilotti toteutettiin 9/2011 8/2012 1 Mikä on Review? Review on asiakaspalaverin muoto, jossa henkilö itse on prosessin

Lisätiedot

Tervis: Sähköisen asioinnin edistäminen

Tervis: Sähköisen asioinnin edistäminen Tervis: Sähköisen asioinnin edistäminen Mikkelin pty: 6.10.2015 Arja Väänänen, terveyden edistämisen koordinaattori Timo Wirkkala, SOTE ICT järjestelmäasiantuntija Sisältö 1. Sähköisen asioinnin tilanne

Lisätiedot

Toimivaa kuntoutusta ja kiireetöntä kohtaamista EKKUssa Hyvä vastaanotto-hanke 2011-2012 Espoon kehitysvammaisten kuntoutusyksikkö EKKU:n

Toimivaa kuntoutusta ja kiireetöntä kohtaamista EKKUssa Hyvä vastaanotto-hanke 2011-2012 Espoon kehitysvammaisten kuntoutusyksikkö EKKU:n Toimivaa kuntoutusta ja kiireetöntä kohtaamista EKKUssa Hyvä vastaanotto-hanke 2011-2012 Espoon kehitysvammaisten kuntoutusyksikkö EKKU:n loppuraportti 1. TAUSTATIEDOT Espoon kehitysvammaisten kuntoutusyksikkö

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Hyvä Potku kehittämistyön loppuraportti

Hyvä Potku kehittämistyön loppuraportti Hyvä Potku kehittämistyön loppuraportti Suomussalmen terveyskeskus Lääkäri Pertti Pasanen Terveydenhoitaja Erja Helttunen Terveyskeskuksen esittely Suomussalmen terveyskeskus on osa Kainuun sosiaali- ja

Lisätiedot

Episodin muodostuksen periaatteet pdrg luokittelussa Liisa Klemola tuotepäällikkö FCG Tietojohtaminen Oy 14.11.2012

Episodin muodostuksen periaatteet pdrg luokittelussa Liisa Klemola tuotepäällikkö FCG Tietojohtaminen Oy 14.11.2012 Episodin muodostuksen periaatteet pdrg luokittelussa Liisa Klemola tuotepäällikkö FCG Tietojohtaminen Oy Käsitteitä Episodi= Yhden potilaan 1 ongelma ja kaikki siihen liittyvät hoitotapahtumat ja/tai kontaktit

Lisätiedot

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Päivi Pesola 11.9.2012 Kajaani VISIO miksi Oulun Omahoitopalvelu Palvelut ovat kuntalaisten saatavilla 24/7, ilman että tarvitsee lähteä kotoa asioimaan tai jonottaa

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana

Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana Outi Pohjola Ylilääkäri, avovastaanotto Terveyspalvelukeskus Eija Savelius-Koski vs palveluesimies Nuorten ja aikuisten palvelut

Lisätiedot

Työnimenä: Kanta-asiakkaat. Paljon terveyspalveluja käyttävien palvelujen kehittäminen Torniossa (kehittämisen taustaa)

Työnimenä: Kanta-asiakkaat. Paljon terveyspalveluja käyttävien palvelujen kehittäminen Torniossa (kehittämisen taustaa) Työnimenä: Kanta-asiakkaat Paljon terveyspalveluja käyttävien palvelujen kehittäminen Torniossa (kehittämisen taustaa) Asiakasnäkökulma Asiakkaalle tarjotaan yksilöllisesti laadittava hoitosuunnitelma

Lisätiedot

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito SIUNTION KOTIHOITO Asukkaita Siuntiossa 6 170 hlöä. Siuntion kotihoidossa asiakkaita n. 80 hlöä Säännöllisen kotihoidon asiakkaita n. 50 hlöä Henkilökunta:

Lisätiedot

OHJE TERVEYSKESKUKSILLE VÄLITTÖMÄSTÄ YHTEYDEN- SAANNISTA

OHJE TERVEYSKESKUKSILLE VÄLITTÖMÄSTÄ YHTEYDEN- SAANNISTA YLW OHJE 378530 v. 1 1(6) 5.4. 2011 STM/424/2011 OHJE TERVEYSKESKUKSILLE VÄLITTÖMÄSTÄ YHTEYDEN- SAANNISTA Hoidon saatavuutta koskevan hallituksen esityksen (77/2004) perustelujen mukaan välittömän yhteydensaannin

Lisätiedot

Puhelutiedot

Puhelutiedot Puhelutiedot 1.1.215-3.5.215 12 Soitetut1 Hoidetut1 Soitetut2 Hoidetut2 Soitetut3 Hoidetut3 Soitetut4 Hoidetut4 Soitetut5 Hoidetut5 Siilaisen ta 9 997 4 652 7 54 4 626 1 8 4 967 8 17 4 36 6 485 4 54 Niinivaaran

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus Riitta Pylvänen projektipäällikkö

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus Riitta Pylvänen projektipäällikkö Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus 12.10.2017 Riitta Pylvänen projektipäällikkö 16.10.2017 Valinnanvapauskokeilun toteutus Jyväskylässä Kolme palvelutuottajaa hyväksytty (Mehiläinen,

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki/sotesi. Hyvä vastaanotto-hanke. Hoitajien ja lääkärien vastaanotto, pääterveysasema

Sastamalan kaupunki/sotesi. Hyvä vastaanotto-hanke. Hoitajien ja lääkärien vastaanotto, pääterveysasema Sastamalan kaupunki/sotesi Hyvä vastaanotto-hanke Hoitajien ja lääkärien vastaanotto, pääterveysasema Osallistujat: Anne Kantola, johtava hoitaja Satu Miettola, vs avohoidon ylilääkäri Päivi Peuraniemi,

Lisätiedot

Hyvä vastaanotto -hanke työntekijöiden kokemana Opinnäytetyö Ilona Mäkipörhölä

Hyvä vastaanotto -hanke työntekijöiden kokemana Opinnäytetyö Ilona Mäkipörhölä Hyvä vastaanotto -hanke työntekijöiden kokemana Opinnäytetyö Ilona Mäkipörhölä Hyvä vastaanotto -hanke työntekijöiden kokemana Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten Hyvä vastaanotto -hanke on vaikuttanut

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN SELVITYS KOSKIEN HOITOON PÄÄSYN TOTEUTUMISTA PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA JA SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

KIRKKONUMMEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN SELVITYS KOSKIEN HOITOON PÄÄSYN TOTEUTUMISTA PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA JA SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA 31.8.2017 1 (5) ESAVI/6779/05.07.03/2017 Aluehallintoylilääkäri Jaana Mäkelä Dno 568/06.00.00/2017 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Hämeenlinnan päätoimipaikka Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue

Lisätiedot