LOPPURAPORTTI. Hyvä potku-hanke Limingan terveyskeskuksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. Hyvä potku-hanke Limingan terveyskeskuksessa"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI Hyvä potku-hanke Limingan terveyskeskuksessa

2 Sisällys 1.Johdanto Liminka kuntana Limingan terveyskeskus Hyvä Potku-hanke Hyvä Potku-hanke Limingassa Työryhmä Ongelmat ja kehittämiskohteet Tavoitteet Toimenpiteet ja tulokset Lääkärien työajan käytön mittaus tasapainolaskurilla T3-ajan seuranta Vastaanottojonon purkaminen ja jonokirjan poisto Konsultaatiolääkäri Inr-poliklinikka Pitkäaikaissairaiden omahoidon kehittäminen ja hoitosuunnitelman laatiminen Palveluiden suurkuluttajien hoidon laadun parantaminen Kehittämisiltapäivä Työtyytyväisyyden seuranta Johtopäätökset ja pohdinta Liitteet

3 1.Johdanto 1.1 Liminka kuntana Liminka on Pohjois-Pohjanmaalla, Oulun naapurissa, sijaitseva vanha kulttuurikunta. Se on perustettu vuonna Asukkaita Limingan kunnassa on noin Väestörakenteeltaan Limingan kunta on lapsipainotteinen. Lapsiperheitä kaikista perheistä on 62 %. Limingan kunnassa on paljon suuria perheitä. Vanhusväestön määrä on suhteellisesti vähäinen maaseutukunnan kokoon nähden. 1.2 Limingan terveyskeskus Limingassa toteutettiin vuosina Suomen mittakaavassakin suuri uudisrakennushanke. Vanha terveyskeskus purettiin ja samalle tontille rakennettiin kokonaan uusi terveyskeskus. Terveyskeskuksen yhteyteen rakennettiin uudet nykyaikaiset sairaalatilat. Terveyskeskus valmistui huhtikuussa Henkilöstö ja toiminta muutettiin viikon aikana uusiin tiloihin vuoden lopulla myös Limingan kunnan sosiaalitoimisto siirrettiin uuteen terveyskeskukseen. Terveyskeskuksessa on perusterveydenhuollon avosairaanhoidon palveluina lääkäreiden ja sairaanhoitajien ajanvarausvastaanotto sekä päivystys. Lisäksi talossa on lasten- ja äitiysneuvola, kouluterveydenhuollon vastaanotto, opiskelijaterveydenhuolto, perhesuunnitteluneuvola, mielenterveysyksikkö, fysioterapiapalvelut ja hammashoitola sekä 28-paikkainen vuodeosasto. Täydentävinä palveluina ovat oma röntgen ja laboratorio. Vuoden 2015 alusta alkaen Nordlab Oy on tuottanut laboratoriopalvelut terveyskeskuksen tiloissa. Terveyskeskuksessa on 7,5 lääkärin virkaa, joista yksi on johtavan lääkärin ja yksi vuodeosaston lääkärin virka. Avosairaanhoidossa on 7 sairaanhoitajaa, 1 perushoitaja, 1 välinehuoltaja ja 3 sihteeriä. 3

4 2. Hyvä Potku-hanke Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön pääohjelma. Sen avulla johdetaan ja uudistetaan suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Ohjelman tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut asiakasta kuunnellen. Painopistettä siirretään ongelmien hoidosta fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen, ja ongelmien ehkäisemiseen koko väestössä. Kaste-ohjelma on myöntänyt hankerahoitusta kansalliselle Hyvä potku-hankkeelle vuosina Potku tulee lyhenteestä potilas kuljettajan paikalle. Hyvä potku/vastaanotto pyrkii ensisijassa parantamaan hoidon saatavuutta kaikille potilaille ja kehittämään moniammatillisia työtapoja, joiden avulla hyödynnämme resurssejamme järkevämmin. Potku-hankkeen keskeinen tavoite on terveyshyötymallin (CCM) soveltaminen käytäntöön. Terveyshyötymallin mukaisesti kehitetyssä organisaatiossa toiminta on yhteistyötä korostavaa ja potilaskeskeistä sekä potilaan voimavaroja hyödyntävää. 4

5 Kaste-hankkeen kuusi osa-aluetta 2.1 Hyvä Potku-hanke Limingassa Keväällä 2014 terveyskeskus muutti uusiin tiloihin. Uudet tilat mahdollistivat uusien toimintamallien kehittämisen. Kehittämisen tarve oli ollut olemassa jo pitkään. Lähikuntien esimerkin innostamana Limingan terveyskeskuksen johto päätti, että terveyskeskuksen avosairaanhoito osallistuu Hyvä Potku2- hankkeeseen. Hyvä Potku2-hanke alkoi elokuussa

6 Hyvä Potku-hankkeen aikataulu ja suunnitelma 2.2 Työryhmä Työryhmään kuuluivat johtava lääkäri Pauliina Sarajärvi, terveyskeskuslääkäri Oili Junttila, terveyskeskuslääkäri Eija Ukkola, sairaanhoitaja Riitta Laine ja sairaanhoitaja Outi Lastumäki. Työryhmä kokoontui tiistaiaamuisin puolen tunnin ajaksi. Ensimmäisen seminaarin jälkeen työryhmä esitteli Hyvä Potku-hankkeen avoterveydenhuollon henkilökunnalle. Hankkeeseen liittyvistä asioista informoitiin henkilökuntaa yhteisissä palavereissa, sähköpostitse, tiedotteilla ja henkilökohtaisella ohjauksella. 6

7 3. Ongelmat ja kehittämiskohteet Kehittämistyössä pohdittiin aluksi asioita ja toimintatapoja, jotka ovat olleet hyviä. Näitä ovat: - uudet hyvät tilat - kokenut ja osaava henkilökunta - keskinäinen kunnioitus ja hyvä yhteistyö - myönteinen suhtautuminen kehittämiseen ja uudistuksiin Seuraavaksi pohdittiin ongelmia. Ongelmien kartoittamisen apuna käytettiin ns.kalaruotokuviota, johon henkilökunta sai merkitä ongelmia. Suurimmiksi ongelmiksi koettiin: - hoidon tarpeen arviointi - konsultaatiomahdollisuuksien selkiyttäminen - vuorovaikutuksen tavat ja kanavat - arkijohtaminen ja työn organisointi konkreettisesti - lääkärin vastaanottoaikojen vähäisyys - lääkärien nopea vaihtuvuus ja suuri koulutettavien lääkärien määrä - runsas päivystysaikojen ja neuvolapalveluiden tarve väestörakenteesta johtuen - epäselvät sisäiset ohjeet käytännön työhön liittyen 7

8 4. Tavoitteet Työryhmä suunnitteli tavoitteiksi seuraavia asioita: - potilas pääsee kiireettömälle lääkärinvastaanottoajalle 14 vuorokauden kuluessa kevään 2015 loppuun mennessä - kiireellisten vastaanottoaikojen poistaminen - päivystysaikojen riittävyys jatkossakin - hoidontarpeen arvioinnin kehittäminen - työnjaon selkiyttäminen - työhyvinvoinnin lisääntyminen 8

9 5. Toimenpiteet ja tulokset 5.1 Lääkärien työajan käytön mittaus tasapainolaskurilla Hyvä Potku2-hankkeen keskeisimpiä työkaluja on tasapainolaskuri. Sillä voidaan mitata vastaanoton kysynnän ja tarjonnan tasapainoa. Tasapainomittaria varten työryhmä laati työajanseurantalomakkeet lääkäreille ja hoitajille (liite 1 ja liite2). Lomakkeiden käyttö opetettiin henkilökunnalle ja niiden toimivuus testattiin ennen mittausta. Tämän perusteella lomakkeisiin tehtiin vielä joitakin muutoksia. Mittaukset toteutettiin viikoilla 40 ja 41 vuonna Mittausten perusteella suunniteltu vastaanottokapasiteetti todettiin riittäväksi ajatellen tulevaa jononpurkua. Kuvassa 1. on käyntien kysyntämäärä prosentteina ja aika tunteina. Vastaanottoajoista oli ulkoista kysyntää (potilaat, jotka soittavat, varaavat aikaa ja tulevat vastaanotolle) 78% ja sisäistä kysyntää (potilaat, joille annetaan vastaanotolla uusi aika tai lähetetään vastaanoton sisällä toiselle ammattilaiselle) 22%. Suunniteltu kapasiteetti oli selkeästi suurempi kuin toteuma. Tämän vuoksi mitattiin kysyntä uudestaan yhden viikon ajalta. Tulokset olivat samansuuntaiset. Kuvassa 2. on kahden viikon ajalta suunniteltu ja toteutunut lääkärien työajan käyttö. Eri työaikalyhenteiden selitykset ovat liitteessä 1. Käyntien kysyntä = Efterfrågan på Gruppbesök % Extern efterfrågan Intern efterfrågan Efterfrågan på grupper Total efterfrågan 0 % 100 % Utfall Faktisk mottagningskapacitet 169 % 197 Total 78 % 22 % 69 % Tid Graf Balans Hämta kapacitet Kuva 1. 9

10 KAPACITET - Graf 1 Filter BALANSFLIK 120 Kapacitet Mott + Pat. Rel + Övr Tidsperiod Plan / Utfall 2 veckor Plan + Utfall Plan Kap Utfall Uppdatera graf 0 päiv lvo puh kiivo kk kirj kons resuus muu vos ruo hall koul meet ohj Kuva 2. Viikoilla 10 ja on toteutettu hoitajien työajan tasapainomittaus. Mittaustuloksia ei vielä ole käytettävissä. 5.2 T3-ajan seuranta T3 aika kuvastaa saatavuutta ja vastaanoton kykyä vastata potilaiden vastaanottoaikojen kysyntään. T3 aika tarkoittaa ajanvarauskirjalla olevaa kolmatta vapaata varattavissa olevaa aikaa. T3 ajan seuraaminen on aloitettu viikolla 37 vuonna Lähtötilanteessa T3-aika oli 47 päivää. Aluksi T3 lähti laskemaan nopeasti. Joulun ajan lomat ja muut poissaolot näkyvät T3-ajan pidentymisenä vuoden 2014 lopussa. Vuoden 2015 keväällä T3-aika on parhaimmillaan ollut 21,5 päivää. Viikoilla 52, 1, 8 ja 11 mittauksia ei ole suoritettu. Alkuvuonna 2015 T3-aika on pääosin ollut alle 30päivää. 10

11 T3-Mediaani Lääkäri Mediaani Lääkäri Kuva 3. T3-Mediaani Lääkäri Mediaani Lääkäri Kuva Vastaanottojonon purkaminen ja jonokirjan poisto Terveyskeskuksessa oli aiemmin käytössä ns. jonokirja. Jonokirjalla oli lista potilaista, jotka olivat varanneet aikaa lääkärin kiireettömälle vastaanotolle. Aikoja annettiin jonokirjalta muutamaksi viikoksi eteenpäin. Potilas sai ajan kirjeitse. Jonossa oli potilaita n.250. Hyvä Potku2-hankkeen myötä jonokirjasta päätettiin luopua. Lääkäreiden vastaanottokirjat avattiin syyskuun 2014 alussa noin 2 kuukaudeksi eteenpäin, jotta kaikille potilaille saatiin aika annettua. 11

12 5.4 Konsultaatiolääkäri Tasapainomittarin tuloksista kävi ilmi, että maanantaisin ja perjantaisin päivystysaikojen tarve on keskimäärin aikaa. Muina päivinä tarve on aikaa. Tästä syystä päätettiin aloittaa kokeiluna konsultaatiolääkäritoiminta aluksi maanantaisin ja myöhemmin myös perjantaisin. Konsultaatiolääkäri on käytettävissä talon sisäisiin konsultaatioihin, sekä hoitajien että toisten lääkärien tarpeeseen. 5.5 Inr-poliklinikka Hyvä Potku2-hankkeen toisessa seminaarissa päätettiin inr-poliklinikan aloittamisesta. Aiemmin Marevanhoidossa olevien potilaiden inr-seuranta on ollut lääkärin tehtävä. Uudessa mallissa inr-seuranta on pääosin siirretty tehtävään koulutetuille sairaanhoitajille. Inr-poliklinikan tavoitteena on vähentää seurantakäyntien määrää ja parantaa hoitotasapainoa. 5.6 Pitkäaikaissairaiden omahoidon kehittäminen ja hoitosuunnitelman laatiminen Pitkäaikaissairaat ovat perinteisesti käyneet vuosikontrolleissa lääkärin vastaanotoilla. Tulevaisuudessa pyritään siihen, että pitkäaikaissairaiden hoito tapahtuu työparimallityöskentelynä lääkärin ja hoitajan yhteistyönä. Pitkäaikaissairaille laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma. Tämän työkaluina käytetään omahoitokaavaketta ja rakenteellista kirjaamista, jota varten suunnitellaan fraasit eri sairausryhmille. Tavoitteena on pyrkiä vähentämään vuosikontrollikäyntien määrää. 5.7 Palveluiden suurkuluttajien hoidon laadun parantaminen Terveyskeskuksen palveluita käyttävistä ihmisistä osa on ns. suurkuluttajia, joilla käyntejä terveyskeskuksessa on yli 10 vuodessa. Näiden paljon palveluja käyttävien asiakkaiden määrää ollaan mittaamassa. Suunnitelmana on määrittää tälle asiakasryhmälle oma lääkäri ja oma hoitaja. Tavoitteena on asiakastyytyväisyyden lisääminen, hoidon kokonaisuuden parempi hallinta ja käyntimäärien vähentäminen. 5.8 Kehittämisiltapäivä Avoterveyshuollossa on ollut aikaisemmin käytössä tiimipalaverit säännöllisin väliajoin. Ne eivät kuitenkaan toimineet toivotulla tavalla ja käytännöstä luovuttiin. Tiimipalavereiden lopettamisen jälkeen ei 12

13 vastaanoton kehittämistyötä tehty suunnitelmallisesti. Hyvä Potku2-hankkeen työryhmän aloitteesta järjestettiin vastaanoton kehittämisiltapäivä, ns. Hukkapaja Hukkapajassa etsittiin eri ammattiryhmien kesken käytännön työhön liittyviä turhia ja päällekkäisiä työtehtäviä, huonoja, aikaa vieviä käytäntöjä ja muita epäkohtia. Hukkaa aiheuttavia töitä löytyi paljon ja niistä valittiin kolme eniten keskustelua herättänyttä. Tämän jälkeen laadittiin ohjeet kyseisten epäkohtien poistamiseksi. Kehittämisiltapäivässä päätettiin, että kehittämistyötä vastaanotolla jatketaan tulevaisuudessakin. Loput löytyneet epäkohdat on tarkoitus käsitellä myöhemmissä kehittämispalavereissa. 5.9 Työtyytyväisyyden seuranta Työtyytyväisyyden mittaaminen on aloitettu Hyvä Potku2-hankkeen alussa, viikolla 37/2014. Avoterveydenhuollon lääkärien ja hoitajien työtyytyväisyyttä on mitattu hymynaamakaavakkeella viikoittain (kuva 5.). Työtyytyväisyydessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia hankkeen aikana (kuva 6.). Arvo Kuva 5. 13

14 3,00 Työtyytyväisyys 2,50 2,00 1,50 1,00 Keskiarvo 0,50 0,00 Kuva 6. 14

15 6. Johtopäätökset ja pohdinta Hyvä Potku2-hankkeesta on ollut hyötyä käytännön työhön. Sen myötä on tullut monta uudistusta arkiseen työhön. Hanke on vaatinut paljon työtä, joka on heijastunut vastaanoton toimintaan resurssien vähenemisenä. Siitä huolimatta hankkeeseen osallistuminen on ollut vaivannäön arvoista. Jonokirjan lopettaminen on ollut suurin tehdyistä uudistuksista. Jonokirjan poistumisen myötä vastaanottoaikojen on helpottunut ja potilastyytyväisyys on lisääntynyt. Toistuvien ajantiedustelujen määrä on vähentynyt ja yhden hoitajan työaikaa on säästynyt muuhun toimintaan. Ajanvarauskirjojen aukaiseminen pidemmälle aikavälille on helpottanut työajan suunnittelua ja hallintaa. Tasapainomittarin tulosten perusteella voidaan todeta, että kapasiteettia kysynnän tarpeeseen on riittävästi. Haasteena on kohdentaa kapasiteetti tarkoituksenmukaisesti. T3-aikaa on saatu laskettua, mutta tavoitteeseen ei vielä ole päästy. Tällä hetkellä T3-aika on päivää. Tavoitteena oli 14 päivää. Hyvä Potku2-hankkeen aikana on esitelty Älyexcel-ohjelma, jonka avulla voidaan laatia ajanvarauskirjat tasapainolaskurin mittaustulosten mukaisesti. Älyexcelin käyttöä on harjoiteltu ja ohjelma on tarkoitus ottaa jatkossa käyttöön. Toiveena on, että kapasiteetti saadaan älyexcelin avulla kohdennettua oikein ja T3- ajan tavoitteeseen päästään. T3-ajan seuranta on ollut hyvä työkalu vastaanoton kysynnän seurantaan. Sen mittaamista jatketaan hankkeen päättymisen jälkeenkin säännöllisesti. Konsultaatiolääkärin tarpeesta tehtiin henkilökunnalle kysely. Sekä hoitajat että lääkärit olivat sitä mieltä, että toiminta on tarpeellista. Kyselyn ja kokeiluajalta saatujen kokemusten perusteella toimintaa päätettiin jatkaa. Inr-poliklinikan toiminta on muotoutumassa. Tällä hetkellä hoitajat määrittävät jo suurimman osan hoidoista lääkärin tuella. Huonossa tasapainossa olevat potilaat käyvät vierimittauksissa hoitajalla tarpeen mukaan. Potilaat ovat kokeneet uudistuksen hyväksi. Syksyllä 2015 suunnitelmissa on aloittaa ryhmäohjaus uusille Marevan-potilaille. Pitkäaikaissairaiden omahoidon kehittäminen ja hoitosuunnitelman laatiminen sekä palvelujen suurkuluttajien hoidon laadun parantaminen ovat laajoja, keskeisiä kokonaisuuksia. Hankkeen aikana tähän kehittämiseen ei ole ollut tarpeeksi aikaa ja on jo sovittu, että näiltä osin kehittämistyö jatkuu edelleen. Hanke on vaatinut henkilökunnalta paljon joustavuutta ja sitoutumista. Henkilökunta on ollut alusta lähtien hyvin hankkeessa mukana ja suhtautunut muutoksiin positiivisesti. Kehittämisiltapäivään osallistuneet 15

16 olivat innokkaasti mukana ja toivat uusia, hyviä ideoita käytännön työhön. Työryhmä oli ylpeä henkilökunnan motivoituneesta ja innostuneesta suhtautumisesta kehitystyöhön hankkeen aikana. Ajanpuutteen vuoksi laajempi henkilökunnan informointi hankkeen eri vaiheissa jäi työryhmän mielestä ajoittain liian vähäiseksi, mutta siitä huolimatta muutosvastarintaa ei ole ollut. 16

17 Liitteet Liite 1. HYVÄ POTKU-SEURANTA TASAPAINOMITTAUS/LÄÄKÄREIDEN TYÖAJAN SEURANTA Seurantaviikot 40 ja 41/2014 PVM: NIMI: Merkitse eri työaikalajeihin aika minuutteina (5minuutin tarkkuudella) Lääkärin vastaanotto Kiireellinen vastaanotto Päivystysvastaanotto Puhelinaika Korvakontrolli Reseptien uusinta Ohjaus Muu toiminta (=neuvolat, ksh, vanhainkoti) Vuodeosasto Kirjalliset työt (potilaisiin liittyvät, mm.labrapiikin katsominen) Hallinnollinen työ (sähköposti, essie, M2, ei suoranaisesti potilaisiin liittyvää, myös potku, perehdytys) Koulutus(+röntgen meetingit) Ruokailu + taukoajat (myös siirtymiset paikasta toiseen) Meetingit (myös lääke-esittelyt, kokoukset) Konsultaatiot (lääkärit, sh:t ja esh, sisältäen psyk.meetingit, iltapäivän ns. kahvitunti) Sisäinen kysyntä (lääkärin itse antamien aikojen määrät, esim.korvakontrollit, merkitse määrät pystyviivoina) LVO KIIVO PÄIV PUH KK Potilas ei tullut vastaanotolle (ilmaise aikana = minuutteina) 17

18 Muuta huomioitavaa: Liite 2. HYVÄ POTKU-SEURANTA TASAPAINOMITTAUS HOITAJILLE Seurantaviikot 40 ja 41 Nimi: Pvm: Puhelin LVO KIIVO PÄIV PUH KK EI AIKAA Sisäinen kysyntä LVO KIIVO PÄIV PUH KK EI AIKAA 18

19 Työryhmä seminaarissa Pikkusyötteellä Vahvasti kohti tavoitteita 19

HYVÄ VASTAANOTTO Kierros 4, 2015

HYVÄ VASTAANOTTO Kierros 4, 2015 HYVÄ VASTAANOTTO Kierros 4, 2015 Loppuraportti Valkeakosken sosiaali- ja terveyskeskus Yleistä Valkeakosken kaupungissa on n. 21 200 asukasta. Valkeakosken sosiaali- ja terveyskeskuksessa on yksi terveysasema.

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvä potku hanke. Myllyojan terveysaseman loppuraportti

Oulun kaupunki. Hyvä potku hanke. Myllyojan terveysaseman loppuraportti Oulun kaupunki Hyvä potku hanke Myllyojan terveysaseman loppuraportti 2014-2015 SISÄLLYS 1 Myllyojan terveysaseman esittely ja hankkeen lähtökohdat... 3 2 Havaitut ongelmat ja kehittämiskohteet... 3 3

Lisätiedot

HYVÄ VASTAANOTTO -HANKE LOPPURAPORTTI Nastolan terveysasema Suun terveydenhuolto

HYVÄ VASTAANOTTO -HANKE LOPPURAPORTTI Nastolan terveysasema Suun terveydenhuolto 2013 HYVÄ VASTAANOTTO -HANKE LOPPURAPORTTI Nastolan terveysasema Suun terveydenhuolto Sisällys 1. Johdanto 2. Lähtötilanne 3. Tavoitteet 4. Mittaukset 4.1 Tasapainolaskurimittaukset 4.2 Tulokset tasapainolaskurista

Lisätiedot

Loppuraportti Hyvä Potku -hanke Kokkolan ja Kruunupyyn terveysasemilla 2014-2015

Loppuraportti Hyvä Potku -hanke Kokkolan ja Kruunupyyn terveysasemilla 2014-2015 Loppuraportti Hyvä Potku -hanke Kokkolan ja Kruunupyyn terveysasemilla 2014-2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 KOKKOLA... 1 KRUUNUPYY... 3 2 HYVÄ POTKU -HANKE KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN TERVEYSASEMILLA 5 LÄHTÖTILANNE...

Lisätiedot

Hyvä Potku kehittämistyön loppuraportti

Hyvä Potku kehittämistyön loppuraportti Hyvä Potku kehittämistyön loppuraportti Suomussalmen terveyskeskus Lääkäri Pertti Pasanen Terveydenhoitaja Erja Helttunen Terveyskeskuksen esittely Suomussalmen terveyskeskus on osa Kainuun sosiaali- ja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä HYVÄ POTKU LOPPURAPORTTI LUUMÄEN TERVEYSASEMALLA 2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Luumäen terveysasemasta 2. Mukaan Hyvä Potku hankkeeseen

Lisätiedot

Hyvä Potku 2014-2015 Kaijonharjun terveysasema

Hyvä Potku 2014-2015 Kaijonharjun terveysasema Hyvä Potku 2014-2015 Kaijonharjun terveysasema Työryhmä: ph Päivi Metso, Sinikka Tauriainen, sh Titta Pyttynen, Sari Pekkanen, Tarja Tiusanen, lääkäri Marianne Riekki, Marianne Rasi, Saara Kuula, Tuula

Lisätiedot

Hyvä Potku kehittämistyön raportti Kaakkurin terveysasema 2014 2015

Hyvä Potku kehittämistyön raportti Kaakkurin terveysasema 2014 2015 Hyvä Potku kehittämistyön raportti Kaakkurin terveysasema 2014 2015 Työryhmä: Broström Eila, sh Hernetkoski Maili, lh Niskakangas Peppina, tkl Paaso Saara, sh Pikkarainen Mari, tkl Pennanen Harri, tkl

Lisätiedot

HYVÄ POTKU. Loppuraportti. Lappeenrannan keskustan ja Lauritsalan neuvolat

HYVÄ POTKU. Loppuraportti. Lappeenrannan keskustan ja Lauritsalan neuvolat HYVÄ POTKU Loppuraportti Lauritsalan neuvolat Osallistujat: Terveydenhoitaja Taru Järvinen Terveydenhoitaja Outi Martikainen Terveydenhoitaja Krista Keskisaari Perheohjaaja Anu Simpura Palveluesimies Anu

Lisätiedot

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema sijaitsee Tampereen kaupungin keskustassa. Aseman väestöpohja on noin 40 000 asukasta. Asiakaskunta on pääosin ikäihmisiä.

Lisätiedot

HYVÄ POTKU HANKE. Haukiputaan terveysasema Loppuraportti 30.4.2015

HYVÄ POTKU HANKE. Haukiputaan terveysasema Loppuraportti 30.4.2015 HYVÄ POTKU HANKE Haukiputaan terveysasema Loppuraportti 30.4.2015 Huusko Jarkko Kinnunen Marke Kipinä Heli Laasonen Marja Mustakangas Pirjo Oinas Tarja Seppälä Marja-Liisa Suomi Katja 1 Sisältö sivu 1.

Lisätiedot

Hyvä Potku Juuan terveyskeskuksessa 2014 2015

Hyvä Potku Juuan terveyskeskuksessa 2014 2015 STLTK 29.9.215 Liite 5 A Hyvä Potku Juuan terveyskeskuksessa 214 215 Loppuraportti Halonen Jenni Hamunen Eeva Laaninen Matias Oksman Henna Strand Arto Tolppanen Pia 2 Sisällys 1 Juuan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto: Terveys- ja päihdepalvelut / Suun terveydenhuollon lähipalvelut: Hoitolaryhmä 2 (HR2)

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto: Terveys- ja päihdepalvelut / Suun terveydenhuollon lähipalvelut: Hoitolaryhmä 2 (HR2) HYVÄ POTKU 8. KEHITTÄMISTYÖN RAPORTOINTI Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto: Terveys- ja päihdepalvelut / Suun terveydenhuollon lähipalvelut: Hoitolaryhmä 2 (HR2) Hoitolaryhmä 2:een kuuluvat

Lisätiedot

Loppuraportti 2014-2015

Loppuraportti 2014-2015 Loppuraportti 2014-2015 Oulaisten terveyskeskus Heidi Veteläinen Sanna Röyttä Maarit Nylund Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Oulaisten kaupunki 3 3. Oulaisten perusturva 3 4. Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

KESKUSTAN JA ROUTION PALVELUALUEIDEN HYVÄ VASTAANOTTOPROJEKTI LOHJAN TERVEYSKESKUS. Keskustan terveysasema

KESKUSTAN JA ROUTION PALVELUALUEIDEN HYVÄ VASTAANOTTOPROJEKTI LOHJAN TERVEYSKESKUS. Keskustan terveysasema 2011-2012 KESKUSTAN JA ROUTION PALVELUALUEIDEN HYVÄ VASTAANOTTOPROJEKTI LOHJAN TERVEYSKESKUS Keskustan terveysasema 2011-2012 LOHJAN TERVEYSKESKUKSEN KESKUSTAN JA ROUTION HYVÄ VASTAANOTTOPROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Hyvä Potku-työryhmä 21.4.2015

Hyvä Potku-työryhmä 21.4.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvä Potku Loppuraportti Hyvä Potku-työryhmä 21.4.2015 Loppuraportissa kuvataan avovastaanoton kehittämistyötä Hyvä Potku-hankkeessa 10.9.2014-13.5.2015 2 1. OSALLISTUJAT Hyvä Potku

Lisätiedot

HYVÄ POTKU. HELSINGIN KAUPUNKI SUUN TERVEYDENHUOLTO Hoitolaryhmä1:Kannelmäki, Malminkartano, Pitäjänmäki, LOPPURAPORTTI KIERROS 8, 2015

HYVÄ POTKU. HELSINGIN KAUPUNKI SUUN TERVEYDENHUOLTO Hoitolaryhmä1:Kannelmäki, Malminkartano, Pitäjänmäki, LOPPURAPORTTI KIERROS 8, 2015 HYVÄ POTKU LOPPURAPORTTI KIERROS 8, 2015 HELSINGIN KAUPUNKI SUUN TERVEYDENHUOLTO Hoitolaryhmä1:Kannelmäki, Malminkartano, Pitäjänmäki, Sofianlehto ja Vallila Osallistujat: hml Aini Kalju ja shg Matti Saksa

Lisätiedot

Hyvä vastaanotto Bra Mottagning

Hyvä vastaanotto Bra Mottagning Hyvä vastaanotto Bra Mottagning Rajakylän terveysasema 2012-2015 LOPPURAPORTTI Työryhmä: Arponen Jesse, tkl Kahelin Hilkka, lh Kaupinmäki Eija, tkl Karppinen Pirjo, sh Karppinen Anita, th Ollila Virpi,

Lisätiedot

HYVÄ VASTAANOTTO KESKUSTAN TERVEYSASEMA, OULU LOPPURAPORTTI

HYVÄ VASTAANOTTO KESKUSTAN TERVEYSASEMA, OULU LOPPURAPORTTI HYVÄ VASTAANOTTO 28.9.2011 26.09.2012 KESKUSTAN TERVEYSASEMA, OULU LOPPURAPORTTI 1 Sisällysluettelo 2. Sisällysluettelo 3. Yleistä Osallistujat 4. Ongelmat 5. Tavoitteet 6. Keinot 7. Toteutus 8. Mittauksia

Lisätiedot

HYVÄ VASTAANOTTO LOPPURAPORTTI Kierros 5, 2012. Keravan terveyskeskus Suun terveydenhoito

HYVÄ VASTAANOTTO LOPPURAPORTTI Kierros 5, 2012. Keravan terveyskeskus Suun terveydenhoito HYVÄ VASTAANOTTO LOPPURAPORTTI Kierros 5, 2012 Keravan terveyskeskus Suun terveydenhoito SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 3. TAVOITTEET 4. MITTAUKSET 4.1 Tasapainolaskurimittaukset 4.2 Tulokset tasapainolaskurista

Lisätiedot

ESPOON KESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTA HYVÄ VASTAANOTTO -HANKE SAMARIAN TERVEYSASEMALLA 9.2.2010-30.11.2010

ESPOON KESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTA HYVÄ VASTAANOTTO -HANKE SAMARIAN TERVEYSASEMALLA 9.2.2010-30.11.2010 LOPPURAPORTTI 5.11.2010 /JL, HMT, HL ESPOON KESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTA HYVÄ VASTAANOTTO -HANKE SAMARIAN TERVEYSASEMALLA 9.2.2010-30.11.2010 Osallistujat: Helena Lappalainen, apulaisylilääkäri Liselott

Lisätiedot

Hyvä Potku. Oulun kaupunki/suun terveydenhuolto. Loppuraportti 6.5.2015 1(11)

Hyvä Potku. Oulun kaupunki/suun terveydenhuolto. Loppuraportti 6.5.2015 1(11) 1(11) Hyvä Potku Oulun kaupunki/suun terveydenhuolto Loppuraportti 6.5.215 2(11) 1. Lähtötilanne... 3 2. Tavoitteet... 3 3. Mittaukset... 3 3.1 Tasapainolaskurit... 4 3.1.1 Hammaslääkärit... 4 3.1.2 Suuhygienistit...

Lisätiedot

Hyvä vastaanotto-hanke

Hyvä vastaanotto-hanke Loppuraportti Hyvä vastaanotto-hanke 27.4.211 Jakomäen terveysasema Satu Kaakko-Vornanen, Pirkko Holvitie, Marjo Pärssinen, Eija Ruostela 2 Jakomäen terveysasema sijaitsee Pohjois-Helsingissä, Kehä III:n

Lisätiedot

Hyvä Potku hanke 2015 Loppuraportti Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky Suun terveydenhuolto

Hyvä Potku hanke 2015 Loppuraportti Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky Suun terveydenhuolto 1 Hyvä Potku hanke 2015 Loppuraportti Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky Suun terveydenhuolto Mikko Neuvonen johtava hammaslääkäri Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtötilanne

Lisätiedot

Kuntatalo 8.2 2013 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk

Kuntatalo 8.2 2013 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk Kuntatalo 8.2 213 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk Tavoite: Hyvä vastaanotto-projekti syksy 21-kevät 211 Vastaanottojen lääkäreiden ja hoitajien aikojen saatavuuden parantaminen Jonojen

Lisätiedot

Hyvä vastaanotto Bra Mottagning

Hyvä vastaanotto Bra Mottagning Hyvä vastaanotto Bra Mottagning Kontinkankaan terveysasema 2011-2012 Työryhmä: Aspfors Harri, tkl Harju Laila, ph Kursu Sirkku, pem Moilanen Elina, tkl Rauhala Paula, sh Sirviö Marja, sh Tolonen Minna,

Lisätiedot

HYVÄ VASTAANOTTO -SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISTYÖN TULOKSET-

HYVÄ VASTAANOTTO -SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISTYÖN TULOKSET- HYVÄ VASTAANOTTO -SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISTYÖN TULOKSET- SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTILANNE 5 3 TAVOITTEET 6 4 MITTAUKSET 6 4.1 Tasapainolaskuri 6 4.2 Tulokset tasapainolaskurista 6 4.3 Muuta

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

HYVÄ POTKU 1 LOPPURAPORTTI Askolan kunta / terveyskeskus Suun terveydenhuolto

HYVÄ POTKU 1 LOPPURAPORTTI Askolan kunta / terveyskeskus Suun terveydenhuolto HYVÄ POTKU 1 LOPPURAPORTTI 2014 Askolan kunta / terveyskeskus Suun terveydenhuolto 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 3. TAVOITTEET 4. MITTAUKSET - Tasapainolaskurimittaukset - Muut mittaustulokset

Lisätiedot

Hyvä vastaanotto loppuraportti

Hyvä vastaanotto loppuraportti Hyvä vastaanotto loppuraportti Kiimingin terveysasemapiiri Työryhmä: ayl Irma Honkamaa, tkl Katja Kuivaniemi, lv Jarmo Koivisto, sh Päivi Korttilalli, sh Ulla Laakkonen, sh Merja Tolonen ja vs.pem Sirkku

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki/sotesi. Hyvä vastaanotto-hanke. Hoitajien ja lääkärien vastaanotto, pääterveysasema

Sastamalan kaupunki/sotesi. Hyvä vastaanotto-hanke. Hoitajien ja lääkärien vastaanotto, pääterveysasema Sastamalan kaupunki/sotesi Hyvä vastaanotto-hanke Hoitajien ja lääkärien vastaanotto, pääterveysasema Osallistujat: Anne Kantola, johtava hoitaja Satu Miettola, vs avohoidon ylilääkäri Päivi Peuraniemi,

Lisätiedot

Hyvä vastaanotto -hanke

Hyvä vastaanotto -hanke Hyvä vastaanotto -hanke Loppuraportti 15.11.211 Malmin terveysasema Liisa Karttunen, Hanna Kuisma, Arja Meriläinen, Päivi Pétas, Päivi Romakkaniemi, Katri Seppänen, Marja Vanha-Perttula, Mirja Vuori 2

Lisätiedot

Hyvä Potku-hanke Kiteen terveyskeskuksessa LOPPURAPORTTI

Hyvä Potku-hanke Kiteen terveyskeskuksessa LOPPURAPORTTI Hyvä Potku-hanke Kiteen terveyskeskuksessa LOPPURAPORTTI 2 1. Kiteen kaupunki Kitee on maaseutumainen pikkukaupunki Pohjois-Karjalassa, Itä-Suomen läänissä. Kitee yhdistyi Kesälahden kunnan kanssa v. 2013

Lisätiedot

HYVÄ POTKU 2 LOPPURAPORTTI 2015. Pudasjärven kaupunki / terveyskeskus Suun terveydenhuolto

HYVÄ POTKU 2 LOPPURAPORTTI 2015. Pudasjärven kaupunki / terveyskeskus Suun terveydenhuolto HYVÄ POTKU 2 LOPPURAPORTTI 215 Pudasjärven kaupunki / terveyskeskus Suun terveydenhuolto SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 3. TAVOITTEET 4. MITTAUKSET -tasapainolaskuri -T-3 mittaus 5. MUUTOKSET 6.

Lisätiedot

1. Esitiedot. Ilta- ja yöpäivystys on ulkoistettu.

1. Esitiedot. Ilta- ja yöpäivystys on ulkoistettu. . Esitiedot Helsinki on jaettu neljään alueeseen, joissa jokaisessa on vaihteleva määrä terveysasemia. Jokaisella alueella on johtava ylilääkäri ja jokaisella terveysasemalla on apulaisylilääkäri tai ylilääkäri.

Lisätiedot

Hyvä vastaanotto -hanke Loppuraportti

Hyvä vastaanotto -hanke Loppuraportti Hyvä vastaanotto -hanke Loppuraportti 5.9.2012 Töölön terveysasema Markku Lehikoinen, Tuulia Meriniemi, Cinzia Sarti, Juhani Sorvo, Hillevi Tanhuanpää, Mikko Valkonen ja Shari Vierto Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Kotkansaaren ja Länsi-Kotkan terveysasemat HYVÄ VASTAANOTTO 2010

Kotkansaaren ja Länsi-Kotkan terveysasemat HYVÄ VASTAANOTTO 2010 Kotkansaaren ja Länsi-Kotkan terveysasemat HYVÄ VASTAANOTTO 2010 Reima Lavikainen ylilääkäri Saija Hämäläinen osastonhoitaja Kristina Könönen osastonhoitaja Janica Miettinen sairaanhoitaja Sirpa Borodulin

Lisätiedot

Hyvä Potku Kempeleen terveyskeskus Vastaanotto Joulukuu 2014 syyskuu 2015

Hyvä Potku Kempeleen terveyskeskus Vastaanotto Joulukuu 2014 syyskuu 2015 Hyvä Potku Kempeleen terveyskeskus Vastaanotto Joulukuu 2014 syyskuu 2015 Työryhmä: Lähihoitaja Tiia Makkonen Sairaanhoitajat Jaana Huttula ja Suvi Kailaste Väestövastuulääkärit Mari Ojantakanen ja Ulla

Lisätiedot

HYVÄ VASTAANOTTO LOPPURAPORTTI TUIRAN TERVEYSASEMA

HYVÄ VASTAANOTTO LOPPURAPORTTI TUIRAN TERVEYSASEMA HYVÄ VASTAANOTTO LOPPURAPORTTI TUIRAN TERVEYSASEMA KIERROS 6, 2011-2012 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Alun ongelmat ja kehittämiskohteet 2. Tavoitteet 3. Menetelmät ja muutokset terveysasemalla 4. Tulokset

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015

OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015 OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015 21.4.2015 Tarve kehittää palveluita Tilanne vuonna 2010 palveluiden saatavuus ei ollut riittävä

Lisätiedot

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p.

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. HUKKA II - mistä kyse Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. 050 3639 761 Lean terveydenhuollossa Mikrotaso: käytännön toiminnassa tapahtuva

Lisätiedot

Ylä-Savon toimintasuunnitelma 2011-2012 1/6

Ylä-Savon toimintasuunnitelma 2011-2012 1/6 Ylä-Savon toimintasuunnitelma 2011-2012 1/6 Terveyshyötymallin mukaisen toiminnan kehittäminen ja levittäminen PAINOPISTEALUE TAVOITE TOIMINTATAPA AIKATAULU VASTUUHENKILÖT/ TOIMIJAT Päätöksenteon tuki

Lisätiedot

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Mikä on Hyvä vastaanotto = Kaste-rahoitteinen hanke, jonka puitteissa

Lisätiedot

HYVÄ VASTAANOTTO/ BRA MOTTAGNING

HYVÄ VASTAANOTTO/ BRA MOTTAGNING HYVÄ VASTAANOTTO/ BRA MOTTAGNING kierros nro 1, 2010 Loppuraportti Sipoon terveyskeskus Yleistä Sipoon kunnassa on n. 18 000 asukasta. Sipoon terveyskeskukseen kuuluu kaksi terveysasemaa, joista toinen,

Lisätiedot

Omahoitopalvelut muutos hoitoprosesseissa

Omahoitopalvelut muutos hoitoprosesseissa Omahoitopalvelut muutos hoitoprosesseissa Eila Erkkilä, hyl Terveydenhuollon laatupäivä 25.3.2015 Suomen nuorin väestö Keski-ikä on 37,4 vuotta Asukasluku 196 361 (1.1.2015) alle 18 23 % 18-64 63 % yli

Lisätiedot

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.-8.2.2013 Erja Oksman hankejohtaja Väli-Suomen POTKU -hanke POTKU -hanke Väli-Suomen Kaste-hanke

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito 276/06.00.00/2016 Vastaus Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön hoitoonpääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa Lounais-Suomen aluehallintoviraston pyytää kirjeellään LSAVI/3818/05.07.03/2015

Lisätiedot

HYVÄ VASTAANOTTO HANKE 24.8.2011-11.5.2012

HYVÄ VASTAANOTTO HANKE 24.8.2011-11.5.2012 HELSINGIN TERVEYSKESKUS HAAGAN TERVEYSASEMA HYVÄ VASTAANOTTO HANKE 24.8.2011-11.5.2012 LOPPURAPORTTI Projektiin osallistuneet: Ylilääkäri Outi Sammalkorpi, osastonhoitaja Eija Korhonen, tk-lääkäri Arja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Miten asiakkaan ääni kuuluu terveydenhuollon palveluissa?

Miten asiakkaan ääni kuuluu terveydenhuollon palveluissa? Asiakkaan osallisuus kuntatoimijan näkökulmasta Seinäjoki Areena 14.1.2013 Miten asiakkaan ääni kuuluu terveydenhuollon palveluissa? Pohjanmaan Potku -hanke Nykyisiä hyviä käytänteitä Tulppa- ja Ikihyvä-ryhmät

Lisätiedot

Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa. Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö

Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa. Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö Lean ajattelu Filosofia, kulttuuri, arvo, ajattelutapa jne. Parannuskeino,

Lisätiedot

Hyvä Potku loppuraportti. Kontiolahden terveysasema

Hyvä Potku loppuraportti. Kontiolahden terveysasema Hyvä Potku loppuraportti Kontiolahden terveysasema Hyvä Potku loppuraportti Kontiolahden terveysasema Apulaisylilääkäri Riitta Myyry Lääkäri Tomi Kiiala Sairaanhoitaja Leena Lukkarinen Sairaanhoitaja Tea

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

HYVÄ POTKU hanke 2014-2015 Loppuraportti

HYVÄ POTKU hanke 2014-2015 Loppuraportti HYVÄ POTKU hanke 214-215 Loppuraportti Laakson terveysasema Merja Holkko, Tanja Kankuri, Sirkka Kettumäki, Berndt Köhler, Pekka Ruusulehto, Merja Toivonen 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto/perustietoja terveysasemastamme

Lisätiedot

Lääkelistat kuntoon Hämeenlinnassa Collaborative breakthrough (BT) menetelmällä

Lääkelistat kuntoon Hämeenlinnassa Collaborative breakthrough (BT) menetelmällä Lääkelistat kuntoon Hämeenlinnassa Collaborative breakthrough (BT) menetelmällä Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 26.-27.1.2011 Merja Toivonen Koulutusylilääkäri Hämeenlinnan terveyspalvelut liikelaitos

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Puhujat Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Uudet toimintamallit käyttöön

Lisätiedot

Lohjan suun terveydenhuolto

Lohjan suun terveydenhuolto 1 Lohjan suun terveydenhuolto Katja Blomqvist, hammashoitaja Carina Ekström-Puumalainen, vastuuhammaslääkäri Marika Heinonen, hammashoitaja Tanja Ketola-Kinnula, apulaisylihammaslääkäri Sille Korgesaar,

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1 Arja Heittola Marita Marttila Sari Koistinen 12.1.2015 TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1. KONSULTTISELVITYKSESTÄ: Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntimäärät korkeat kautta

Lisätiedot

MÄNTYNUMMEN TERVEYSASEMAN

MÄNTYNUMMEN TERVEYSASEMAN 2011-2012 MÄNTYNUMMEN TERVEYSASEMAN HYVÄ VASTAANOTTOPROJEKTI LOHJAN TERVEYSKESKUS Mäntynummen terveysasema 2011-2012 LOHJAN TERVEYSKESKUKSEN MÄNTYNUMMEN TERVEYSASEMAN HYVÄVASTAANOTTOHANKEEN LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 24.9.2015 SAIRAANHOITO- JA PÄIVYSTYSPALVELUT Aika 24.9.2015 klo 9:00 11:15 Paikka Läsnä Keskussairaala, ruokasalin kabinetti Sakari Telimaa, pj, Kiuru

Lisätiedot

1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut:

1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut: Hyvä hämeenlinnalainen! 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut: Terveydenhuoltolaki Luku 6 47 Henkilö voi

Lisätiedot

Hyvä vastaanotto. Loppuraportti. Tampereen tk, Linnainmaan terveysasema

Hyvä vastaanotto. Loppuraportti. Tampereen tk, Linnainmaan terveysasema Hyvä vastaanotto Loppuraportti Tampereen tk, Linnainmaan terveysasema Sisältö Mikä on hyvä vastaanotto hanke?...3 Linnainmaan terveysasema...4 Lähtökohdat Hyvä vastaanotto hankkeeseen...4 Ongelmien kartoitus...5

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Hyvä Potku Juuan terveyskeskuksessa 2014 2015. Loppuraportti. Halonen Jenni Hamunen Eeva Laaninen Matias Oksman Henna Strand Arto Tolppanen Pia

Hyvä Potku Juuan terveyskeskuksessa 2014 2015. Loppuraportti. Halonen Jenni Hamunen Eeva Laaninen Matias Oksman Henna Strand Arto Tolppanen Pia Hyvä Potku Juuan terveyskeskuksessa 2014 2015 Loppuraportti Halonen Jenni Hamunen Eeva Laaninen Matias Oksman Henna Strand Arto Tolppanen Pia 2 Sisällys 1 Juuan terveyskeskuksen esittely... 3 2 Lähtötilanne

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Hyvä Potku hanke

LOPPURAPORTTI Hyvä Potku hanke 2015 LOPPURAPORTTI Hyvä Potku hanke Raahen terveyskeskuksen vastaanotolla Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Pääterveysasema 30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. Johdanto... 3 1.1 Raahen

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kati Myllymäki, Kouvolan terveyskeskus Miika Linna,

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

HYVÄ VASTAANOTTO. Hyvä vastaanotto projektin väliraportti Puolarmetsän terveysasema

HYVÄ VASTAANOTTO. Hyvä vastaanotto projektin väliraportti Puolarmetsän terveysasema HYVÄ VASTAANOTTO Hyvä vastaanotto projektin väliraportti Puolarmetsän terveysasema 2 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Tausta... 3 1.2 Tavoite... 3 1.3 Osallistujat... 3 1.4 Terveysasematiedot...

Lisätiedot

1. Lääkäreiden sekä terveyden- ja sairaanhoitajien ei-kiireellisille vastaanottoajoille oli pitkät jonot.

1. Lääkäreiden sekä terveyden- ja sairaanhoitajien ei-kiireellisille vastaanottoajoille oli pitkät jonot. HYVÄ VASTAANOTTO LOPPURAPORTTI Kalajärven terveysasema YLEISTÄ Pohjois-Espoossa sijaitseva Kalajärven terveysasema kuuluu Espoon keskuksen suuralueeseen. Alueen pääterveysasema Samaria oli mukana Hyvä

Lisätiedot

Poske Lapin toimintayksikkö ohjausryhmä

Poske Lapin toimintayksikkö ohjausryhmä Poske Lapin toimintayksikkö ohjausryhmä Ajankohtaiset asiat: Järjestämislaki Lapin sote-selvitykset Kasterahoitukset Pohjois-Suomen aluejohtoryhmä 28.2.2014 Kemissä Järjestämislain kommentointi 13.3.2014

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015 Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015 Valtuustoseminaari 25.5.2015 Kati Kallimo, Perusturva Esko Eriksson, Jyväskylän Tilapalvelu Raili Kuosmanen, Haahtela

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

Järvenpään suun terveydenhuolto. vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila

Järvenpään suun terveydenhuolto. vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila Järvenpään suun terveydenhuolto vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila 16.4.2014 Järvenpää ja suun terveydenhuolto n. 40000 asukkaan kaupunki Tuusulanjärven rannalla Kaksi hammashoitolaa 14 HTV hammaslääkäriä

Lisätiedot

Hyvä vastaanotto Pälkäneen terveysasemilla Kierros

Hyvä vastaanotto Pälkäneen terveysasemilla Kierros KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TERVEYSPALVELUT Hyvä vastaanotto Pälkäneen terveysasemilla Kierros 10 11.4.2013-29.11.2013 Mukana kehittäjätiimissä: Marja Mustalahti tkl, Maija Mäkinen oh,

Lisätiedot

Kysely kansanterveyshoitajille 2011 Yhteenvetoraportti, N=18, Julkaistu: 19.5.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kysely kansanterveyshoitajille 2011 Yhteenvetoraportti, N=18, Julkaistu: 19.5.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kysely kansanterveyshoitajille 2011 Yhteenvetoraportti, N=18, Julkaistu: 19.5.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Valitse terveysasema, jolla työskentelet Seutu I 9 50,00% Seutu II 3 16,67% Seutu III

Lisätiedot

INR-poliklinikan kehittäminen Haukiputaan terveysasemalla

INR-poliklinikan kehittäminen Haukiputaan terveysasemalla INR-poliklinikan kehittäminen Haukiputaan terveysasemalla Marke Kinnunen, sairaanhoitaja/tiimivastaava 22.9.2016/Sairaanhoitajakoulutusta 120-vuotta Oulussa -juhlakonferenssi INR INR-termi tulee englanninkielen

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN TOTEUTUNUT MONIAMMATILLINEN (lääkärit ja muu henkilöstö) AJALTA 1.1-30.6.2014

TERVEYSKESKUKSEN TOTEUTUNUT MONIAMMATILLINEN (lääkärit ja muu henkilöstö) AJALTA 1.1-30.6.2014 AJALTA.-30.6.04 Päivämäärä Tilaisuuden otsikko tai aihe Tilaisuuden sisällön painopistealue, esim. talon tapojen laatiminen, hoitoketjujuurrutus, kliininen koulutus, työyhteisön, tietojärjestelmäkoulutus

Lisätiedot

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto HYVINKÄÄN KAUPUNKI Asukkaita 46000 Perusturva, jossa mm Koti- ja laitospalvelut

Lisätiedot

MIKÄ IHMEEN JYTE? 12 terveysasemaa. 332 sairaansijaa/tks

MIKÄ IHMEEN JYTE? 12 terveysasemaa. 332 sairaansijaa/tks Hyviskokemuksia ja kehittämisideoita Sote2020 seminaari Peurunka MIKÄ IHMEEN JYTE? Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus palvelee Jyväskylän, Muuramen, Hankasalmen ja Uuraisten kunnan asukkaita.

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

40 vuotta potilaan parhaaksi

40 vuotta potilaan parhaaksi 40 vuotta potilaan parhaaksi TULE-potilaiden hoidon kehittäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella Liisamari Krüger Fysiatrian erikoislääkäri, LT Osastonylilääkäri HUS/Hyvinkään sairaala HS 10.11./ HS 11.11.

Lisätiedot

Hyvä vastaanotto loppuraportti

Hyvä vastaanotto loppuraportti Hyvä vastaanotto loppuraportti Oulun kaupungin suun terveydenhuolto Kaijonharjun, Rajakylän ja Keskustan suun terveydenhuollon piirit (KaRaOKe) Osallistujat: Työryhmä: Tuula Hannu, Taina Hurskainen, Reija

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Pisara-Diapoliksen tulokset ja kokemukset

Pisara-Diapoliksen tulokset ja kokemukset Pisara-Diapoliksen tulokset ja kokemukset 12.11.2013 Jouni Rahko, yleislääketieteen erikoislääkäri Salli Saulio, diabeteshoitaja Taustaa Pisara-hankkeelle Diabeteksen hoito ei ole kallista, mutta puutteellisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Hyvä Vastaanotto Bra Mottagning

Hyvä Vastaanotto Bra Mottagning Hyvä Vastaanotto Bra Mottagning Kaakkurin terveysasema 2012 2013 Työryhmä: Broström Eila, sh Hernetkoski Maili, lh Niskakangas Peppina, tkl Ovaskainen Sinikka, sh Paaso Saara, sh Pikkarainen Mari, tkl

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot