Katsastajien prosessiohjeet KATSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsastajien prosessiohjeet KATSA"

Transkriptio

1 Katsastajien prosessiohjeet KATSA Milla Palmroos TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prosessikuvaukset/Ajoneuvoprosessit/Katsastus

2 MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus / hyväksyjä Erik Asplund Komponenttiluettelon ja sen täyttäminen Karjalainen, Asplund, Palmroos Lisätty uudet kohdat: Yksittäishyväksyntä, Yksittäishyväksynnän korjaus, Muutoskatsastus ja Teknisten tietojen korjaus. Lisäksi päivitetty ohje kokonaisuudessaan ajan tasalle Ziessler, Karjalainen, Palmroos Päivitetty kohdat Uuden ajoneuvon tietojen tarkastaminen järjestelmästä ennen rekisteröintikatsastuksen aloittamista, Tyyppirekisteriotteen käyttäminen rekisteröintikatsastuksessa, Uuden ajoneuvon rekisteröintikatsastuksen voimassaolo, Liikennekäyttöönoton ja poiston vaikutukset määräaikaiskatsastukseen, Hylätyn virheellisen tai väärälle ajoneuvolletallennetun katsastuspäätöksen tai hylätyn katsastuksen virheellisten teknisten tietojen oikaisu, Ziessler Huomioitu Karjalaisen, Vakkuri-Anttosen, Helmisen ja Pellikan kommentit, Kirjoitusvirheet poistettu, Katsastuksen ilmoittautuminen täsmennetty ( ), Karjalainen, Palmroos, Helminen, Ziessler, Pellikka ensimmäinen luonnos, Uuden ajoneuvon RK:n voimassaolo vielä epäselvää JAKELU: Katsastustoimipaikat

3 Sisällysluettelo 1. ATJ:n käyttäjäohjeet katsastajille- yleistä Prosessiohjeet Ikkunakohtaiset ohjeet Kenttäkohtaiset opasteet Koulutusmateriaali 5 2. Määräaikaiskatsastus Katsastuksen aloittaminen Katsastuksessa tarvittavien tietojen haku Rekisteröintitodistuksen esittäminen Vero- ja maksutietojen kyselyt Muut rajoitustiedot Katsastustapahtuman tallentaminen VAK/ADR hyväksynnän jatkaminen Ajoneuvon käyttötiedon sekä värin muuttaminen Järjestelmä määrittelee katsastusaikavälin Katsastustapahtuman päättäminen Ajoneuvon hyväksyminen Ajokieltoon määrääminen Katsastuksen keskeyttäminen Keskeneräisen katsastuksen jatkaminen Rekisteröintitodistuksen tulostaminen Katsastuspäätöksen ja vikatietojen korjaaminen Asiakirjat Liikennekäyttöönoton ja liikennekäytöstäpoiston vaikutukset määräaikaiskatsastukseen Liikennekäytöstä poistetun auton katsastus Ajoneuvon ottaminen liikennekäyttöön Rekisteröintikatsastus Rekisteröintikatsastukseen esittäminen Rekisteröintikatsastuksessa huomioitavaa Uuden ajoneuvon tietojen tarkastaminen järjestelmästä ennen rekisteröinti-katsastuksen aloittamista Tyyppitietojen kyselyt Katsastustapahtuman tallentaminen Tallennuksessa huomioitavaa Tyyppirekisteriotteen käyttäminen rekisteröintikatsastuksessa Muutetun ajoneuvon tunnistetietojen syöttö Veroehdon tallentaminen LTJ-aikaisten ajoneuvojen tietojen muuttaminen/korjaaminen ATJ:ssä Renkaiden merkitseminen katsastuksessa Erikoisehdot katsastuksessa Kytkentätietojen määritteleminen ja ajoneuvon ajoneuvoryhmä Rajoitustiedot ja niiden ylläpito Katsastuksen päättäminen Tietojen tallentamisen keskeytyminen Version voimassaolon tarkistus Rekisteröintikatsastuksen voimassaolo Katsastuksen korjaus ja mitätöinti Hyväksytyn virheellisen katsastuspäätöksen oikaisu Hyväksytyssä katsastuksessa tallennetun virheellisen tiedon oikaisu Hyväksytty katsastuspäätös on tallennettu väärälle ajoneuvolle Hylätyn virheellisen tai väärälle ajoneuvolle tallennetun katsastuspäätöksen tai hylätyn katsastuksen virheellisten teknisten tietojen oikaisu Asiakirjat Toimenpiteet kadonneen tai tuhoutuneen todistuksen osalta Yksittäishyväksyntä Yksittäishyväksynnän suorittaminen 19

4 4.2. Komponenttiluettelo ja sen täyttäminen Yksittäishyväksynnän voimassaolo Yksittäishyväksynnän korjaus Korjauksen suorittaminen Yksittäishyväksynnän voimassaolon jatkamisen edellytykset Muutoskatsastus ja teknisten tietojen korjaus Katsastuksen suorittaminen Katsastustapahtuman tallentaminen Tallennuksessa huomioitavaa Muutetun ajoneuvon tunnistetietojen tallentaminen Autoverovapaus -tietojen tallentaminen (UUSI) ja muut rajoitustiedot LTJ-aikaisten ajoneuvojen tietojen muuttaminen/korjaaminen ATJ:ssä Katsastustapahtuman päättäminen Tietojen tallentamisen keskeytyminen Rekisteröintitodistuksen tulostaminen Katsastuksen korjaus ja mitätöinti Hyväksytyn virheellisen katsastuspäätöksen oikaisu Hyväksytyssä katsastuksessa tallennetun virheellisen tiedon oikaisu Hyväksytty katsastuspäätös on tallennettu väärälle ajoneuvolle Hylätyn virheellisen tai väärälle ajoneuvolle tallennetun katsastuspäätöksen tai hylätyn katsastuksen virheellisten teknisten tietojen oikaisu Asiakirjat Katsastusasiakirjojen arkistointi Liitteet 25

5 1. ATJ:n käyttäjäohjeet katsastajille- yleistä AKEn Katsastajia varten tarkoitetut ohjeet voidaan jaotella alakohtien mukaisesti. Ohjeiden ylläpidettävyyden vuoksi on pyritty siihen, että samaa asiaa ei ole ohjeistettu useammassa paikassa Prosessiohjeet Asiakkaiden prosessiohjeilla tarkoitetaan tätä asiakirjaa. Prosessiohjeissa on käsitelty toiminta, johon ei liity ATJ järjestelmien käyttöä. Asiakirjaan on myös kerätty ohjeita, jotka liittyvät tietojärjestelmien käytössä laajempiin kokonaisuuksiin eikä niitä voida liittää minkään yksittäisen ikkunan ikkunakohtaiseksi ohjeeksi. Ohjeet on jaettu tässä dokumentissa erillisiin - määräaikaiskatsastusta, - rekisteröintikatsastusta, - yksittäishyväksyntää, - yksittäishyväksynnän korjausta, - muutoskatsastuksesta - teknisten tietojen korjausta koskeviin ohjeisiin 1.2. Ikkunakohtaiset ohjeet ATJ järjestelmissä on kaikkien selainikkunoiden yläreunassa kysymysmerkki, josta aukeavat kyseistä ikkunaa koskevat ohjeet. Ikkunakohtaisissa ohjeissa on kerrottu esim. ajoneuvoluokkakohtaiset tietojen pakollisuudet. Ikkunakohtaiset ohjeet kannattaa lukea aina tarpeen vaatiessa. Ikkunakohtaisista ohjeista löytyy vinkkejä ja ohjeita, joten soitto järjestelmätukeen ei ole aina tarpeen Kenttäkohtaiset opasteet Kenttäkohtaiset opasteet eli tooltipit tulevat näkyviin, kun hiiren osoitinta pitää kentän otsikkotekstin päällä. Kenttäkohtaisissa opasteissa on usein kerrottu tarkemmin, mitä kyseiseen kenttään täytetään. Kenttäkohtainen opaste näyttää myös virheilmoituksen, kun on esim. syötetty virheellistä tietoa ja kyseinen kenttä muuttuu punareunaiseksi. Virheilmoitus saadaan näkyville pitämällä hiiren osoitinta syöttökentän päällä Koulutusmateriaali Koulutusmateriaalina käytetään käyttäjäohjeita, joista kootaan tarkoitukseen sopi-va kokonaisuus. Koulutusmateriaalia ei enää päivitetä.

6 2. Määräaikaiskatsastus 2.1. Katsastuksen aloittaminen Katsastuksessa tarvittavien tietojen haku Katsastuksessa tarvittavien teknisten tietojen sekä rajoitustietojen (mm. vero- ja vakuutusmaksutietojen) haku tehdään joko KATSA-järjestelmästä tai ajoneuvotietopalvelusta (TPSUO). Toimistohenkilöt, jotka eivät suorita katsastuksia, voivat käyttää KATSAa katsastuksessa tarvittavien teknisten tietojen hakemiseen. Tehtävää varten tulee toimistohenkilöllä olla työtehtävä Katsastusten ilmoittautumisten vastaanottaja. Työtehtävä tarvitaan myös silloin, kun katsastusta varten tarvittavat tiedot haetaan sovellus-sovellus-yhteydellä katsastustoimipaikan omaan toimistojärjestelmään. Ajoneuvon rekisteritietojen hakua käynnistettäessä on hyvä käyttää asiakkaalla olevan rekisteröintitodistuksen viivakoodia, jolloin syöttövirheistä johtuvat uusinta-haut vähenevät. ATJ-tulosteilla olevaan viivakoodiin sisältyy kaikki tarpeelliset tiedot hakujen suorittamiseksi. Mikäli haun tuloksena saadaan useampi ajoneuvo, voidaan hakua tarkentaa ajoneuvoluokalla, jotta tulokseksi saadaan halutun ajo-neuvon tiedot. KATSA-järjestelmästä ei ole saatavissa ajoneuvon omistaja- ja haltijatietoja. Tarvittaessa omistaja- ja haltijatiedot on saatavissa TPSUOsta Rekisteröintitodistuksen esittäminen Määräaikaiskatsastuksessa on esitettävä rekisteröintitodistuksen I-osa eli tekninen osa. Mikäli todistusta ei esitetä tai jostain syystä havaitaan, että kyse ei ole voimassa olevasta (viimeisimmästä) rekisteröintitodistuksesta on katsastajan tarkastettava tarvittavat tekniset tiedot KATSAsta tai TPSUOsta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että katsastajan ei ole pakko tarkastaa järjestelmästä uusimman todistuksen järjestysnumeroa, ellei katsastajalla ole syytä epäillä todistuksen tietojen oikeellisuutta. Uuden rekisteröintitodistuksen teknisen osan hankkiminen tapahtuu tarvittaessa rekisteröinnin kautta Vero- ja maksutietojen kyselyt KATSAn Rajoitustiedoista on saatavissa tieto siitä, onko ajoneuvon veroja tai vakuutuksia maksamatta. KATSAsta ei kuitenkaan löydy tietoja siitä, mitkä erät tai kuinka paljon veroja on maksamatta (tietoja tarvitaan esim. silloin, kun KATSAn mukaan veroja on maksamatta ja asiakas esittää veron maksukuitteja). Nämä tarkemmat tiedot on saatavissa TPSUOn verotiedoista. Vanhasta (= 2003 tai aiemmin syntyneestä) ajoneuvoverosta tai dieselverosta ei löydy tarkempia tietoja TPSUOsta, jolloin tiedot on kysyttävä AKEsta. Myös verojen osalta epäselvissä tapauksissa neuvoa voi kysyä ajoneuvoverotuksen puhelinpalvelusta arkipäivisin klo 8-16:15. Tarkemmat ohjeet asiasta löytyvät Ajoneuvoveron valvonta-ohjeesta. Myöskään maksamattoman liikennevakuutuksen osalta KATSAsta tai TPSUOsta ei löydy tarkempaa erittelyä. Mikäli veroja tai vakuutuksia on maksamatta katsastusta ei saa viedä loppuun eli katsastus on keskeytettävä.

7 Muut rajoitustiedot Ajoneuvolle voi olla tallennettuna myös liikennekäytöstäpoisto-, autoverovapaus-, ajokielto-, vireilläolo- ja Recall tieto sekä käyttökieltoa (määräaikaiskatsastus suorittamatta tai valvontakatsastus suorittamatta), muutoskatsastusta- ja valvontakat-sastusvelvollisuutta koskeva tieto ja AKEssa tallennettu muutoskielto. Kutakin edellä mainittua rajoitusta voi olla voimassa vain yksi kappale kerrallaan lukuun ottamatta Recall -rajoituksia, joita voi olla useita. Recall -rajoitus voi olla merkittynä sekä autoille että L luokan ajoneuvoille. Mikäli ajoneuvolla on maahantuojan recall kampanjasta huolimatta liikenneturvallisuutta vaarantavan vian korjaaminen tekemättä, ja ajoneuvolle on viety AKEssa kyseinen rajoitus, estää kyseinen tieto määräaikaiskatsastuksen hyväksymisen. Rajoitustieto tulee aina poistaa ajoneuvon rajoitustiedoista erikseen. Lisätietoja Recall rajoitustiedon päivittämisestä löytyy takaisinkutsuja käsittelevästä erillisestä ohjeesta. Ajokielto -rajoitus voidaan tallentaa ajoneuvolle KATSA -järjestelmään kahden eri toiminnon kautta, joko merkitsemällä määräaikaiskatsastuksessa vikatiedon vaka-vuudeksi 3-vika (ajokielto) tai päivittämällä kyseinen rajoitustieto erikseen Rajoitus-tietojen ylläpito -ikkunalla. Järjestelmä poistaa ajokieltoa koskevan rajoitustiedon hyväksytyssä määräaikaiskatsastuksessa (ja myöhemmin myös valvontakatsastuksessa). Muissa tapauksissa ajokieltotieto tulee poistaa ajoneuvon tiedoista aina erikseen. Kaikki rajoitustiedot on huomioitava katsastuksen yhteydessä. Katso tarkempia tietoja rajoitustiedoista rekisteröintikatsastuksen kohdasta Katsastustapahtuman tallentaminen Katsastuksen vikatiedot merkitään/tulostetaan tarkastuskorttiin ja tarkastuskortin kaksoiskappale luovutetaan asiakkaalle katsastuksen päätteeksi. Tämän lisäksi katsastuspäätös sekä määräaikaiskatsastuksen vikatiedot tallennetaan aina myös ATJhin välittömästi katsastuksen yhteydessä, minkä lisäksi ajo-neuvolle tulostetaan rekisteröintitodistuksen tekninen osa hyväksytyn katsastus-päätöksen yhteydessä. Mikäli järjestelmähäiriön vuoksi katsastus tallennetaan vasta myöhemmin, on katsastustapahtuma tallennettava järjestelmään taannehtivasti VAK/ADR hyväksynnän jatkaminen VAK/ADR-hyväksynnän jatkamista koskeva tieto voidaan tallentaa KATSA järjestelmään vain, jos ajoneuvolle on KATSAan tallennettuna tieto VAK/ADR-hyväksynnästä. Tiedot hyväksynnän jatkamisesta tulee kirjoittaa myös asiakkaalla olevaan hyväksymistodistukseen, josta otetaan kopio liitettäväksi kyseisen katsastuksen asiakirjoihin. Hyväksyntää jatkettaessa järjestelmä ehdottaa seuraavaa viimeistä voimassaolon päivämäärää. Tarvittaessa kyseistä voimassaolon viimeistä päivämäärää voidaan muuttaa järjestelmän ehdottamasta poikkeavaksi. Hyväksyntätietoja voi päivittää tietojärjestelmään vain sellainen katsastaja, jolla on tähän soveltuvat käyttäjäoikeudet Ajoneuvon käyttötiedon sekä värin muuttaminen Ajoneuvon käyttöä sekä väriä koskevat tiedot voidaan muuttaa katsastuspäätöksen yhteydessä. Ajoneuvon käyttöä ei kuitenkaan saa muuttaa, mikäli käytön muuttaminen edellyttää muutoskatsastusta Järjestelmä määrittelee katsastusaikavälin KATSA järjestelmässä on ajoneuvon katsastusaikavälin laskentatoiminnallisuus, joka päättelee ajoneuvoille seuraavan määräaikaiskatsastuksen aikavälin. Tieto seuraavasta katsastusaikavälistä tulostuu rekisteröintitodistukselle. Mikäli ajoneuvolle määrätty

8 katsastusvelvollisuus on laiminlyöty, järjestelmässä on näkyvillä ajoneuvon käyttökiellosta ilmoittava rajoitus Katsastusvuoden vastaavuus Määräaikaiskatsastuksen aikavälin päättelyssä järjestelmä huomioi ajoneuvolle merkityn katsastusvuoden vastaavuus -merkinnän ainoastaan O2-luokan perä-vaunuilla, eikä merkintää myöskään voi tallentaa järjestelmään muille ajoneuvo-luokille Ulkomailla käytetyn ajoneuvon katsastus Järjestelmä ei ota huomioon mahdollista koko katsastusaikavälin ylittävää ulko-mailla käyttöä ja siitä seuraavaa ns. katsastuksen jatkoaikaa (yksi kuukausi maahantulosta). Tämän vuoksi tulee todistus edellä mainitusta ajoneuvon käytöstä ulkomailla pitää mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä Käyttöönottopäivän muuttaminen Käyttöönottopäivää muutettaessa (kun ajoneuvolle merkitään käyttöönottopäivä päivän tarkkuudella) järjestelmä päättelee seuraavan määräaikaiskatsastuksen aikavälin uuden tarkennetun käyttöönottopäivämäärän mukaan (järjestelmään ei ole mahdollista syöttää katsastuksen vastaavuus -tietoa). Käyttöönottopäivää muutettaessa seuraavan katsastuksen aikaväli tietyissä tapauksissa siirtyy aikaisemmaksi kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Määräaikaiskatsastuksen aikaväli päätellään uudelleen myös ajoneuvon käyttötarkoituksen muuttuessa Katsastustapahtuman päättäminen Ajoneuvon hyväksyminen Ajoneuvolle annetaan hyväksytty katsastuspäätös silloin, kun pelkästään korjaus-kehotukseen johtavia vikoja tai puutteita sisältäviä kohteita on tarkastuksessa todettu enintään kolmessa kohteessa. KATSA järjestelmässä korjauskehotuksia voi katsastuksessa hyväksytyllä ajoneuvolla olla kuitenkin enintään kolmessa komponentissa, kun aiemmin (ennen ) vikoja on sallittu enintään kolmessa tarkastuskohteessa Ajokieltoon määrääminen Jos ajoneuvolle tallennetaan vikatieto, jonka vakavuus on ajokielto, järjestelmä tuo katsastuspäätöksen yhteydessä ajoneuvon tietoihin näkyviin ajoneuvon ajokieltoa koskevan rajoituksen. Järjestelmä ilmoittaa vikatietojen perusteella ajokiellon syyksi teknisen vian tai merkittävä haitta ympäristölle. Jos ajoneuvolla on sekä teknisestä syystä että päästöistä johtuva ajokieltovika, ilmoittaa järjestelmä ajokiellon syyksi teknisen vian. Ajokielto rajoitustieto poistuu ajoneuvolta automaattisesti hyväksytyn katsastuksen yhteydessä. Mikäli Ajokielto -rajoitustiedon syynä on ollut vain päästövika, joka on todettu katsastuksessa korjatuksi (mutta katsastuspäätös on hylätty), täytyy Ajokielto -rajoitustieto poistaa erikseen rajoitustietojen ylläpidosta Katsastuksen keskeyttäminen Lainsäädännön mukaan tulee ajoneuvon katsastus aina merkitä keskeytetyksi, jos ajoneuvon veroja tai liikennevakuutusmaksuja on suorittamatta tai rekisteröintitodistuksen tiedot eivät vastaa ajoneuvon tietoja, vaikka ajoneuvossa olisi mitä tahansa muita korjauskehotukseen, hylkäykseen tai ajokieltoon johtavia vikoja. Ajoneuvon katsastus tulee merkitä keskeytetyksi myös, jos keskeytyksen syy johtuu katsastustoimipaikan laitteessa olevasta viasta, tietojärjestelmäviasta tai muusta ajoneuvon haltijasta riippumattomasta syystä ja ajoneuvossa ei ole hylkäykseen johtavia vikoja tai

9 puutteita. Jos ajoneuvossa on hylkäykseen (tai ajokieltoon) johtavia vikoja tai puutteita, katsastus on hylättävä (ajoneuvo on määrättävä ajokieltoon) Keskeneräisen katsastuksen jatkaminen Keskeytettyä katsastusta jatketaan selainkäytössä toimipaikan keskeneräisten katsastustapahtumien jatkaminen -toiminnolla, jolloin ajoneuvolle päivitetään vikatiedot (aiemmat vikatiedot tulee erikseen poistaa) sekä tallennetaan katsastus-päätös. Toiminto on käytettävissä määräaikalain mukaisesti jälkitarkastusaikana. Toimistojärjestelmää käytettäessä ajoneuvolle suoritetaan keskeytetyn katsastuksen jatkaminen toimenpide (ajoneuvolle haettava KATSAsta keskeytystunniste ) missä ajoneuvolle tallennetaan vikatiedot (aiempia vikatietoja ei tarvitse kuitenkaan ajoneuvolta erikseen poistaa) sekä katsastuspäätös (keskeytyksen syy tulee poistaa / olla poistettu) Rekisteröintitodistuksen tulostaminen Hyväksytystä määräaikaiskatsastuksesta tulostetaan ja luovutetaan asiakkaalle uusi rekisteröintitodistuksen tekninen osa, joka on pidettävä ajossa mukana. Järjestelmä tulostaa mahdolliset korjauskehotukset sekä korjausten määräajat (syötettävä myös järjestelmään) hyväksytyn katsastuksen jälkeen uuteen asiakkaalle annettavaan tekniseen osaan. Hyväksytyn katsastuksen korjauskehotukset voidaan poistaa tulosteelta (ja järjestelmästä) vain suorittamalla määräaikaiskatsastus kokonaan uudelleen. Tallentamalla ajoneuvolle uusi hyväksytty määräaikaiskatsastus järjestelmään, ajoneuvolle tulostuu uusi tekninen osa. Erillään olevien kevyen- ja raskaankaluston tilojen sekä sivutoimipisteiden osalta on huomioitava, että uusi rekisteröintitodistus luovutetaan myös näissä tapauksissa heti katsastuksen yhteydessä. Mikäli ajoneuvolle ei tulostu rekisteröintitodistusta, tulee katsastajan tarkastaa näkyykö katsastus- ja tulostustapahtuma TPSUOn tapahtumahistoriassa. Jos katsastustapahtuma näkyy tallentuneena, ei sitä saa lähettää uudelleen. Mikäli katsastus-tapahtuma näkyy ja tuloste on muodostunut, mutta se ei tulostu, leimataan ajoneuvon vanha tekninen osa korjauskehotusmerkintöineen (jos todistus myöhemmin tulostuu, tulee se toimittaa asiakkaalle). Mikäli katsastustapahtuma näkyy, mutta tulostetta ei ole muodostunut, leimataan ajoneuvon vanha tekninen osa korjauskehotusmerkintöineen (jos asiakas haluaa uuden teknisen osan, tulee se tulostaa RE-KIn kautta. Toimintaohjeet pidempien järjestelmäkatkojen kohdalla löytyvät asiasta annetussa erillisestä ohjeesta Katsastuspäätöksen ja vikatietojen korjaaminen Virheellisen hyväksytyn katsastuspäätöksen tai hyväksytyn katsastuksen virheelliset vikatiedot voidaan oikaista vain selaimella ajoneuvon katsastustapahtumien selaus toiminnolla, mitätöimällä katsastuspäätös ja tallentamalla ajoneuvolle järjestelmään uusi määräaikaiskatsastuspäätös vikatietoineen sekä tulostamalla ajo-neuvolle uusi tekninen osa. Edellytyksenä kuitenkin on, että katsastustapahtuma on viimeinen mitätöimätön määräaikaiskatsastus ja se on kyseisen toimipaikan tekemä. Jos hyväksytty katsastuspäätös mitätöidään eikä ajoneuvon korjattu katsastuspäätös ole hyväksytty, ja ajoneuvon tietoja on lisäksi muutettu (VAK/ADR hyväksyntä, väri), tulee ajoneuvon muutetut tiedot palauttaa takaisin virheellistä hyväksyttyä katsastuspäätöstä edeltävää tilannetta vastaaviksi ja asiakkaalle tulee tulostaa uusi tekninen osa. Mikäli hyväksytty katsastuspäätös on tallennettu väärälle ajoneuvolle, toimitaan mitätöinnin, muutettujen tietojen palauttamisen ja teknisen osa tulostamisen osalta edellä mainittuja periaatteita noudattaen Asiakirjat Hyväksytyn määräaikaiskatsastuksen kaikki asiakirjat tulee säilyttää katsastustoimipaikalla.

10 2.7. Liikennekäyttöönoton ja liikennekäytöstäpoiston vaikutukset määräaikaiskatsastukseen Liikennekäytöstä poistetun auton katsastus Liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo voidaan tuoda katsastukseen ilman että se ensin rekisteröidään takaisin liikennekäyttöön otetuksi. Ajoneuvon siirtämisen edellytyksenä on, että sille on varattu aika katsastukseen ja ajoneuvolla on liikennevakuutus. Siirrettäessä autossa tulee olla kiinnitettynä rekisterikilvet tai ajoneuvossa tulee olla siirtolupa ja merkit. Ajoneuvon saa siirtää katsastuksesta välittömästi edelleen säilytys- tai korjauspaikkaan. Katsastuksessa hylätyn ajoneuvon ajoaikasäädöksiä (mm. kahden kuukauden ajoaika) ei sovelleta liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon kohdalla. Katsastuksessa ajokieltoon määrätylle ajoneuvolle voidaan antaa ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun asetuksen 14 2 mom. mukainen todistus, joka oikeuttaa ajoneuvon kuljettamiseen lähimpään tarkoituksenmukaiseen korjauspaikkaan ja korjauksen jälkeen uudelleen katsastettavaksi Ajoneuvon ottaminen liikennekäyttöön Ajoneuvon ottaminen liikennekäyttöön ei edellytä määräaikaiskatsastuksen voi-massaoloa. Katsastuksen voimassaolo on kuitenkin edellytys ajoneuvon käytölle liikenteessä. Vaikka ajoneuvo on ollut liikennekäytöstä poistettuna koko sille tarkoitetun määräaikaiskatsastusajan, tulee sen olla hyväksytysti katsastettu liikennekäyttöön otettaessa, jotta sitä voidaan käyttää liikenteessä. Erillinen yhden kuukauden katsastus-aikasäännös koskee vain ulkomailta tuotavia ajoneuvoja, jotka ovat olleet koko niille määrätyn katsastusajan todistettavasti poissa Suomen liikenteestä Rekisteröintikatsastus 3.1. Rekisteröintikatsastukseen esittäminen Rekisteröintikatsastus vaaditaan, kun muu kuin yksittäishyväksyttävä (kts. tarkemmin kohta 4. Yksittäishyväksyntä) tai ennakkoilmoitettu ajoneuvo halutaan rekisteröidä. Rekisteröintikatsastus vaaditaan myös, jos rekisteristä ennen poistettu, vaurioituneena vakuutusyhtiön toimesta poistettu tai ulkomaille vientiä ja siellä tapahtuvaa rekisteröintiä varten (ulkomaanpoisto) poistettu ajoneuvo otetaan käyttöön uudestaan Suomessa Rekisteröintikatsastuksessa huomioitavaa ATJ:n käyttöönotto ei muuttanut ajoneuvon tarkastusprosessia rekisteröintikatsastuksessa. ATJn käyttöönoton myötä LTJ-aikainen ajoneuvolaji poistui käytöstä, minkä vuoksi ajoneuvoluokalla ja ajoneuvoryhmällä on suuri merkitys ns. avaintietona. Lisäksi ATJssä on ajoneuvolla ajoneuvokohtainen järjestelmätunnus, joka näkyy navigointi ikkunalla sekä tulosteen viivakoodin alapuolella. Ajoneuvo ei saa enää rekisteröintikatsastuksen yhteydessä rekisteritunnusta vaan rekisteritunnus määräytyy ajoneuvolle vasta ensirekisteröinnin yhteydessä. M- ja N-luokan ajoneuvoille muodostuu järjestelmään syötettyjen tietojen perusteella vakiomuotoinen mallimerkintä -tieto, mutta se ei tulostu todistukselle. Malli-merkintä muodostetaan seuraavista tiedoista: kaupallinen nimi, korityyppi, ovien lkm, moottorin iskutilavuus, automaattivaihteisto. Mallimerkintätietoa voi tarvittaessa korjata teknisten tietojen korjauksella.

11 Uuden ajoneuvon tietojen tarkastaminen järjestelmästä ennen rekisteröinti-katsastuksen aloittamista Syötettäessä Perustiedot -ikkunalla ajoneuvon valmistenumero Valmistenumero-kenttään, tarkastaa järjestelmä automaattisesti, onko tällä valmistenumerolla jo ajoneuvo ATJssä. Jos valmistenumeroita löytyy useampia, järjestelmä avaa valmistenumerohaku-ikkunan, jossa näytetään lista ajoneuvoista, joista voi valita oikean ajoneuvon (sama ajoneuvo voi olla listassa monta kertaa eri syistä). Ajoneuvon tiedot löytyvät ATJsta, jos ajoneuvo on ollut aikaisemmin rekisteröity, se on ennakkoilmoitettu / rekisteröintikatsastettu tai sille on myönnetty siirtolupa ja/tai häntälupa ennen rekisteröintikatsastusta. Jos listalta löytyy useampia vaihtoehtoja, esim. siirtolupa sekä ajoneuvon aikaisempi rekisteröinti, tulee varmistaa esim TPSUOta, ajoneuvon mukana seuraavia dokumentteja tai asiakkaan antamaa selvitystä käyttäen onko jokin, tai jopa useampi listalla olevista ajoneuvoista katsastukseen esitetty ajoneuvo. Jos todetaan, että katsastukseen esitetty ajoneuvo on listalla kahteen tai useampaan kertaan, valitaan katsastusta jatkettavaksi aina ensisijaisesti ajoneuvon aikaisemman rekisteröinnin pohjalta. Jos aiemman rekisteröinnin tiedot eivät täsmää tai niitä ei ole, valitaan katsastusta jatkettavaksi ennakkoilmoitus/rekisteröintikatsastustiedon pohjalta. Jos sekään ei täsmää valintaan häntälupa ja neljäntenä vaihtoehtona mahdollinen siirtolupa Tyyppitietojen kyselyt Tyyppihyväksyntäjärjestelmästä (TYYTI) ja WholeVehicleTypeApproval-tietovarastosta (WVTA) voi tehdä ajoneuvojen tyyppitietojen hakuja tyyppihyväk-syntänumero-, variantti- ja versiotietoja käyttäen TYYTIn ATJ-haku TYYTIn ATJ-haulla voidaan selata ATJ:ssä aktiivikäytössä olevien ajoneuvotyyppien teknisiä tietoja. TYYTIstä löytyy vain ne hyväksyntänumero, variantti ja versio yhdistelmät, jotka valmistajan edustaja on Suomeen tuonut. Versiohaku -välilehdellä (TYYTI006) haku tehdään Hyväksyntänumeron, Variantin, Version tai Voimassa alkaen pvm:n perusteella. Jos versio on LTJ:stä konvertoitu mutta ei EYtyyppihyväksytty, sen versiotietona on tyyppikoodi. Jos hakutuloksia on useita, näytetään vaihtoehdot, josta voidaan valita haluttu hyväksyntänumero-variantti-versio-yhdistelmä, klikkaamalla hyväksyntänumeroa ja edelleen haluttua versiota (klikkaamalla version alaviivaa). Versiohaku välilehdellä voidaan suorittaa haku myös jättämällä tyyppihyväksyntänumero ja variantti tyhjäksi, ja syöttämällä hakuikkunalle tyyppikoodi versiokenttään. Ellei haku tuota tulosta, ei kyseistä tyyppiä ole konvertoitu TYYTIin ja tietoja voidaan hakea TYYTIn LTJ-hakua käyttäen. Nimihaku-välilehdellä (TYYTI007) haku tehdään Ajoneuvoluokan, Merkin, Kaupallisen nimen, Ennakkoilmoittajan tai Voimassa alkaen pvm:n perusteella. Version suppeat tiedot -listaikkuna aukeaa, kun hakutuloksena on useampia tyyppihyväksyntänumero-variantti-versio-yhdistelmiä. Listalla näytetään Nimihaun hakutulokset, joita voi lajitella saamiasi klikkaamalla otsikkoa. Klikkaamalla halutun version kohdalla pääsee tarkastelemaan sen tietoja. Jos version nimeä ei ole, näkyy siinä _ -merkintä, joka toimii linkkinä tietoihin) WVTA-haku WVTAsta löytyy yleisimmät M1- ja N1 luokan oikeanpuoliseen liikenteeseen hyväksytyt versiot, myös sellaiset, joita ei ole virallisesti tuotu Suomeen TYYTIn LTJ-tyyppitietojen haku TYYTIn LTJ-haulla voidaan selata LTJ-tyyppitietoja. Mahdollisia LTJ:n virheellisiä tietoja ei ole kuitenkaan ATJn käyttöönoton jälkeen enää korjattu.

12 Välilehti haku1: Ajoneuvon teknisiä tietoja voi hakea LTJ-tyyppikoodilla tai EYtyyppihyväksyntänumerolla, variantilla ja versiolla. Tyyppikoodilla haettaessa on syötettävä vähintään 8 ensimmäistä merkkiä. Välilehti haku 2: Ajoneuvon LTJ tyyppikoodi voidaan rakentaa ajoneuvon ajoneuvolajin, merkin, mallisarjan nimityksen, sukupolven, korimallin, ryhmän, moottori-taulukon ja mallinimen perusteella Ajoneuvon tietojen siirto TYYTIstä tai WVTAsta KATSAan TYYTIstä voidaan hakea hyväksyntänumero/variantti/versio -yhdistelmällä tai tyyppikoodilla tiedot KATSAan katsastuksen pohjaksi. Tällöin katsastaja hakee TYYTIssä oikean hyväksyntänumero/variantti/versio-yhdistelmän tai tyyppikoodin ja kopioi nämä tunnistetiedot aloitettavan katsastuksen tiedoiksi KATSAan ajoneuvotietojen haku ikkunalle (tyyppikoodia käytettäessä merkitään se versiokenttään). Ohjeet TYYTIn LTJ- ja ATJ -hakuun tästä. WVTAsta löytyviä hyväksyntänumero/variantti/versio-yhdistelmän tietoja ja TYYTIn LTJ-haulla selattavaksi löytyviä tietoja ei ole mahdollista saada siirtymään KATSA-järjestelmään ohjelmallisesti, vaan ne on syötettävä käsin yksi kerrallaan Tyyppitietojen käyttö katsastuksen pohjatietona Käytettiinpä katsastuksen pohjatietoina millä tavalla tahansa saatuja tietoja, katsastajan on aina varmistauduttava siitä, että KATSAan syötettävät tiedot todella vastaavat käsiteltävänä olevan ajoneuvon rakennetta ja ominaisuuksia. Tarvittaessa on pyydettävä lisäselvityksiä asiakkaalta Katsastustapahtuman tallentaminen Tallennuksessa huomioitavaa Ajoneuvon katsastustapahtuman päätöstiedot ja ajoneuvon tekniset tiedot tulee tallentaa järjestelmään (KATSA) aina välittömästi katsastuksen yhteydessä. Mikäli järjestelmähäiriön vuoksi katsastus voidaan tallentaa vasta myöhemmin, on katsastustapahtuma tallennettava järjestelmään taannehtivasti. Ajoneuvon teknisiä tietoja tallennetaan KATSAssa ikkunoittain. Ajoneuvolle tulostetaan aina katsastustodistus (osat 1 ja 2) hyväksytyn ja hylätyn katsastuspäätöksen yhteydessä, jolloin tieto hylätystä katsastuksesta tulostuu myös todistukselle Tyyppirekisteriotteen käyttäminen rekisteröintikatsastuksessa Tyyppirekisteriotteen viimeinen käyttöpäivä oli eikä tämän jälkeen tyyppirekisteriotetta ole voinut enää käyttää katsastuksessa. Ensirekisteröinti tulee suorittaa aina joko ennakkoilmoitustodistuksella tai katsastustodistuksella. Katsastaja voi hyväksyä perusajoneuvon eli alustan vaatimustenmukaisuuden osoitukseksi ajoneuvon valmistajan tai valmistajan edustajan antaman ja allekirjoittaman sekä päiväämän todistuksen, josta selviää seuraavat tiedot perusajoneuvosta: valmistenumero, mitä tyyppikoodia ajoneuvo vastaa ja minkä päivämäärän mukaiset Suomessa voimassa olevat tekniset vaatimukset perusajoneuvo täyttää Muutetun ajoneuvon tunnistetietojen syöttö Jos rekisteröintikatsastukseen esitetään ajoneuvo, joka on muutettu alkuperäisestä tyyppihyväksytystä ajoneuvosta, tulee sen tunnistetiedoista poistaa tyyppihyväksyntänumero, variantti ja versio tiedot Perustiedot ikkunalla (KATSA026). Alkuperäinen hyväksyntänumero, variantti ja versio on kuitenkin kirjattava ajoneuvon erikoisehtoihin (kooditettua, täydennettävää erikoisehtoa käyttäen) Erikoisehdot -ikkunalla

13 (KATSA016) Osa-alue Yleinen Selite: Alkuperäinen hyväksyntänumero e1*98*14/0058*12, variantti BG45 ja versio BG4534. Jos katsastukseen esitetään keskeneräisenä tyyppihyväksytty ajoneuvo eli alusta, merkitään alustan tyyppihyväksyntänumero, variantti ja versio täydellisinä, mikäli perusajoneuvoa ei ole muutettu. Jos perusajoneuvo on muutettu, alkuperäinen hyväksyntänumero, variantti ja versio on kuitenkin kirjattava ajoneuvon erikoisehtoihin (kooditettua, täydennettävää erikoisehtoa käyttäen) Erikoisehdot -ikkunalla (KATSA016) Osa-alue Yleinen Selite: Esim. Alkuperäinen hyväksyntänumero e1*98*14/0058*12, variantti BG45 ja versio BG4534. Näillä toimenpiteillä varmistetaan, että TYYTIssä oleva version viimeinen käyttöpäivä ei rajoita rekisteröintikatsastettavan ajoneuvon rekisteröintiä Veroehdon tallentaminen Jos ajoneuvolla on tyyppiyhteys, ajoneuvon tiedoissa näkyy Navigointi ikkunalla Ajoneuvolla on tyyppiyhteys -täppä. Tällöin TYYTIn pohjatiedoilla aloitetussa katsastuksessa pitää TYYTIssä oleva autoveroehto tallentaa ajoneuvolle erikseen rajoitustiedoissa. Ensimmäistä katsastustapahtumaa tallennettaessa katkeaa ajo-neuvolta yhteys TYYTIn tietoihin ja samalla veroehtoon. Autoveroehto ei siten tallennu ajoneuvon tietoihin, vaan TYYTIn veroehto on aina erikseen ensin lisättävä ja sitten tallennettava ajoneuvon rajoitustietoihin ennen katsastustapahtuman hyväksymistä. Tallennettaessa katsastuksessa ajoneuvolle autoveroa koskevia tietoja, tulee tiedot viedä ajoneuvolle aina Rajoitustietojen ylläpito -ikkunalla LTJ-aikaisten ajoneuvojen tietojen muuttaminen/korjaaminen ATJ:ssä Vietäessä ajoneuvon tietoja ensimmäistä kertaa ATJhin, tulee ajoneuvon tekniset tiedot kirjata KATSA järjestelmään mahdollisimman kattavasti (esim. pakollisten turvavarusteiden lisäksi merkitään myös valinnaiset ajoneuvoon asennetut turva-varusteet). KATSA -järjestelmän ikkunoilla oleviin tietokenttiin tulee syöttää kaikki-en pakollisten tietojen (*-merkki) lisäksi muut saatavilla olevat tiedot ajoneuvosta. LTJ-aikaisen ajoneuvon katsastuksessa tulee ajoneuvon tietoja täydentää ja järjestellä uudelleen ATJn käytäntöjen mukaiseksi. Erityisesti raskaan kaluston kytkentäkatsastustietoja päivitettäessä on kytkentä- ja verotustietojen oikeellisuuden varmistamiseksi ehdottoman tärkeää ja välttämätöntä, että LTJaikaisen ajoneuvon tekniset tiedot (mm. ajoneuvoryhmä-, akseli-, mitta-, massa- sekä kytkentälaitetiedot) päivitetään ATJ-käytännön mukaisesti ennen kuin kytkentätiedot hyväksytään. Osalla konvertoiduista ajoneuvoista (erityisesti ennen 1993 käyttöönotetut ajoneuvot) ei ole LTJssä ollut ajoneuvolaji- ja mahdollisesti ajoneuvoryhmä tiedon lisäksi ajoneuvoluokka - tietoa. ATJhin siirron yhteydessä näille ajoneuvoille on tallennettu ajoneuvoluokaksi MUU ja ajoneuvolaji on siirretty ensimmäiseksi ajoneuvoryhmäksi, mahdollisen aiemman ajoneuvoryhmän siirtyessä toiseksi ajoneuvoryhmäksi. Rekisteröinti- ja muutoskatsastuksen tai teknisten tietojen korjauksen yhteydessä Perustiedot ikkunaa tallennettaessa järjestelmään ei kuitenkaan voi enää jättää MUU -ajoneuvoluokkaa, vaan ajoneuvolle tulee päivittää tyyppihyväksyntädirektiivin mukainen luokitus (esim. M1, N1, L5, L7e), jolloin järjestelmä samalla poistaa ajoneuvoryhmäksi siirtyneen LTJ aikaisen ajoneuvolajin ajoneuvo-ryhmä kentästä Renkaiden merkitseminen katsastuksessa ATJ järjestelmässä ajoneuvoille tallennetaan erikseen Tyyppihyväksytyt rengas ja vannetiedot (TYYTIin) sekä Katsastuksessa merkityt rengas- ja vannetiedot (KATSAan). Tallennetut rengastiedot tulostuvat ajoneuvolle tulostettavalle todistukselle omiin sarakkeisiin. Kansallisessa tyyppihyväksynnässä ajoneuvolle tallennetaan kullekin akselille ajoneuvon maahantuojan ilmoittamat rengasvaihtoehdot.

14 Raskaan kaluston osalta ajoneuvolle ilmoitetut renkaat eivät kuitenkaan aina ole kantavuudeltaan riittävät, minkä vuoksi rekisteröintikatsastuksessa tulee ajoneuvon rengastiedot päivittää erikseen. Katsastuksessa ajoneuvolta tulee poistaa tyyppihyväksytyistä renkaista ne renkaat, joiden kantavuus ei ole riittävä (renkaat voidaan kuitenkin merkitä erikoisehtoihin alennetuin massoin). Koska ajoneuvon kaikilla akseleilla tulee aina olla vähintään yksi joko tyyppihyväksytty tai katsastuksessa merkitty rengastieto, tulee katsastuksessa merkittyihin renkaisiin ajoneuvolle tarvittaessa lisätä kullekin akselille vähintään yhdet kantavuudeltaan riittävät renkaat, kuitenkin niin, että vetävällä akselilla ajoneuvolle on merkittynä vain yksi rengaskoko joko tyyppihyväksytyissä tai katsastuksessa merkityissä rengastiedoissa. Edellä mainittujen renkaiden lisäksi ajoneuvon erikoisehtoihin voidaan merkitä vaihtoehtoisesti muitakin asiakkaan haluamia renkaita rajoitettuine kantavuustietoineen Erikoisehdot katsastuksessa Järjestelmään ensimmäistä kertaa tallennettavien ajoneuvojen autoveron määräävät ehdot tulee KATSAssa valita aina Rajoitustietojen ylläpito ikkunalla Erikoisehdot ikkunan sijaan. Näiden lisäksi voidaan pakettiautoille merkitä alennettua auto-veroa koskevia tietoja Kori ikkunalla ja kaikille autoverollisille ajoneuvoille Erikoisehdot ikkunalla. Monet käytettävissä olevista valmiista erikoisehdoista on tarkoitettu valvonnan tai tilastoinnin kannalta varsin tarkasti yksilöityihin tarpeisiin ja sen vuoksi vakiomuotoisia erikoisehtoja on syytä käyttää aina, mikäli ajoneuvon ominaisuudet täyttävät kyseiset ehdot, tai rakenteet ovat erikoisehdon kuvauksen mukaiset. Osa erikoisehdoista on kuitenkin mm. verotukseen tai rakennemuutosmääräyksiin liittyvinä tarkoitettu vain tietylle ajoneuvoluokalle, vaikka erikoisehtoon ei tätä olekaan erikseen kirjattu. Esimerkiksi pakettiautoille on käytössä useita tavaratilan mitoitukseen liittyviä erikoisehtoja, joita ei ole tarpeen käyttää muunlaisten ajoneuvojen rekisteritiedoissa. ATJssä on tavoitteena käyttää vain kooditettuja erikoisehtoja, joissa koko erikoisehdon teksti tai osa sitä on valmiiksi muotoiltu. Erikoisehtoja tallennettaessa uutena asiana tulee tehtäväksi erikoisehtojen syöttäminen samalla kertaa sekä suomeksi että ruotsiksi. Vaatimus koskee kaikkia erikoisehtoja, jotka sisältävät täydennettäviä kohtia tai ovat muita kuin vakiomuotoisia erikoisehtoja. Vapaamuotoisten erikoisehtojen käyttämistä tulee kuitenkin välttää. Järjestelmä asettaa oletuksena erikoisehdot tulostettaviksi, mutta tarvittaessa tämä oletus on muutettavissa kunkin erikoisehdon osalta erikseen tulostettava kentän merkintää muuttamalla Kytkentätietojen määritteleminen ja ajoneuvon ajoneuvoryhmä Rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastuksissa yhdistelmän kytkentöihin liittyviä tietoja syötetään tietojärjestelmään useaa eri ikkunaa käyttäen. Kytkennät -ikkuna toimii KATSAjärjestelmässä sisäänmeno -ikkunana, jonka kautta valitaan halutut syöttöikkunat. Raskaan kaluston Kytkentälaitetietojen ja Kytkentätietojen syöttämisen edellytyksenä kuitenkin on, että ajoneuvolle on Perustiedot ikkunalla tallennettu ajoneuvon yhdistelmätyyppiä osoittava ajoneuvoryhmätieto (esim. autolla puoliperävaunun vetoauto tai perävaunulla keskiakseliperävaunu). Kytkennät -ikkunalla osoitetaan myös, mikäli ajoneuvo on varustettu verollisella vetolaitteella (merkintä ajoneuvon kytkentälaitteet -otsikon alla vetolaitteen kohdalla). Kevyen kaluston autojen kytkentään liittyvät tiedot tallennetaan tietojärjestelmään käyttäen Vetokoukku- ikkunaa. Kyseisellä ikkunalla voidaan syöttää kaikki ajoneuvon valmistajan ajoneuvolle kytkennässä sallimat arvot sekä katsastajan hyväksymät käyttöasetuksen mukaiset arvot jarruin/jarruitta. Ajoneuvon rekisteröintitodistuksen kenttiin O1 ja O2 tulostuu perävaunumassatiedot (jarruin / jarruitta) Veto-koukku -ikkunalta valmistajan sallimat massat jarruin / jarruitta kentistä. Järjestelmässä ei kuitenkaan ole käyttöasetuksen ehtojen mukaista laskentaa kytkentä-tietojen määrittelemiseksi. Mikäli valmistajan sallima massa jarruin/jarruitta on suurempi kuin käyttöasetuksen sallima massa jarruin/jarruitta, tulee ajoneuvolle merkitä katsastuksessa hyväksytyt massat, jolloin valmistajan ilmoittama suurempi arvo ei tulostu rekisteriotteelle. Katsastuksessa hyväksytyt massat jarruin/jarruitta tulos-tuvat ajoneuvon erikoisehtoihin, elleivät ne ole samat kuin valmistajan sallimat arvot.

15 Myös traktorin hinattavat massat tiedot syötetään Vetokoukku ikkunalla. Raskaalle kalustolle tekniset tiedot ajoneuvon kytkentälaitteista sekä muut kytkentätietojen laskentaa varten tarvittavat alkuarvot syötetään Kytkentälaitetiedot ikkunalla (perävaunulla ikkunaa käytetään vain silloin, jos perävaunussa on veto-laite toisen perävaunun vetoa varten). Ikkunalla tehdään myös kytkentälaitetietojen poisto, mikä samalla poistaa kytkentätiedot vetolaitekohtaisesti. Mikäli ajoneuvolle on tallennettu Kytkentälaitetiedot ikkunalla yksikin vetolaitetta koskeva arvo, järjestelmä päättelee (auton polttoaineesta riippuen), että ajoneuvo on varustettu vetolaiteveron alaisella vetolaitteella. Merkintä vain hinattavan laitteen vetoon ei ATJ järjestelmässäkään vapauta ajoneuvoa vetolaiteverosta. Auton ja perävaunun kytkentätietojen laskenta suoritetaan erillisellä Kytkentätiedot- ikkunalla. Autolle laskentaa suoritettaessa järjestelmä ei kuitenkaan huomioi yhdistelmämassojen osalta akseleiden lukumäärän riittävyyttä eikä moduuliyhdistelmämassan osalta vetoauton ja perävaunun välistä massasuhdetta. Siten yhdistelmä- ja moduuliyhdistelmätietojen osalta katsastuksessa tulee aina tarkastaa sallittujen arvojen oikeellisuus erikseen ennen tietojen hyväksymistä. Vetoauton ja perävaunun väliset erilliskytkennät syötetään perävaunun rekisteritietoihin käyttäen Erilliskytkentätiedot-ikkunaa. Myöskään erilliskytkentöjen osalta järjestelmä ei tarkasta vetoauton ja perävaunun teknisten tietojen perusteella yhdistelmän yhteenkytkettävyyttä (mittoja, massoja, kääntyvyyttä, akseleiden lukumäärän riittävyyttä eikä vetoauton ja perävaunun välistä massasuhdetta). Siten erityisesti muiden kuin erikoiskuljetuksiin hyväksyttävien yhdistelmien erilliskytkentäkatsastuksessakin tulee kytkennän ja sen arvojen oikeellisuus aina tarkastaa erikseen. Kytkennät ikkunan Erilliskytkennät -painiketta näpäyttämällä käyttäjä pääsee Ajo-neuvon erilliskytkennät -ikkunalla näkemään ajoneuvon voimassaolevat erilliskytkennät, jotka käyttäjä voi poistaa lopullisesti. Tällä ikkunalla näkyvät myös ajoneuvon passivoidut erilliskytkennät, jotka käyttäjä voi joko palauttaa voimaan tai poistaa Rajoitustiedot ja niiden ylläpito Siirryttäessä ATJ järjestelmän käyttöön muuttui ajoneuvoa koskevien rajoitustietojen merkintä mm. autoveroehtojen osalta. KATSA järjestelmässä katsastaja voi ylläpitää seuraavia katsastuksiin liittyviä rajoitustietoja Rajoitustietojen ylläpito -ikkunalla: autoverovapaus, ajokielto, vireillä-olotieto sekä recall tieto. Kutakin katsastuksessa päivitettävää rajoitusta voi olla voimassa vain yksi kappale kerrallaan paitsi Recall -rajoituksia, joita voi olla useita. Edellä mainittujen tietojen lisäksi ajoneuvolle voi olla merkittynä Rajoitustiedot -ikkunalla rekisteröinnin tai katsastuksen rajoituksina myös joko seuraavia ATJ järjestelmän automaattisesti päivittämiä rajoitustietoja: käyttökielto, muutoskatsastusvelvollisuus sekä valvontakatsastusvelvollisuus tai AKEssa tallennettu muutos-kielto -tieto Autoverovapaus -rajoitus Aiemmasta käytännöstä poiketen järjestelmään ensimmäistä kertaa tallennettavien ajoneuvojen autoveron määräävät ehdot tulee KATSAssa valita siis aina Rajoitus-tietojen ylläpito ikkunalla erikoisehtojen sijaan. (kts. kohta ) Ajokielto -rajoitus Ajokielto -rajoitus voidaan tallentaa ajoneuvolle KATSA -järjestelmään kahden eri toiminnon kautta, joko merkitsemällä määräaikaiskatsastuksessa vikatiedon vakavuudeksi 3-vika (ajokielto) tai päivittämällä kyseinen rajoitustieto erikseen Rajoitus-tietojen ylläpito -ikkunalla. Järjestelmä poistaa ajokieltoa koskevan rajoitustiedon hyväksytyssä määräaikaiskatsastuksessa (ja myöhemmin myös valvontakatsastuksessa). Muissa tapauksissa ajokieltotieto tulee poistaa ajoneuvon tiedoista aina erikseen.

16 Vireilläolo rajoitustieto Mikäli ajoneuvon katsastus hylätään tai keskeytetään, tulee ajoneuvolle viedä vireilläolo tieto. Koska siitä ei jää tietoa ajoneuvon historiatietoihin, tulee katsastuksen yhteydessä vireilläolotiedosta ottaa jäljennös ajoneuvon asiakirjoihin Recall -rajoitus Recall -rajoitus voi olla merkittynä sekä autoille että L luokan ajoneuvoille. Mikäli ajoneuvolla on maahantuojan recall kampanjasta huolimatta liikenneturvallisuutta vaarantavan vian korjaaminen tekemättä, ja ajoneuvolle on viety AKEssa kyseinen rajoitus, ajoneuvo on katsastuksessa hylättävä. Rajoitustieto tulee aina poistaa ajoneuvon rajoitustiedoista erikseen. Lisätietoja Recall rajoitustiedon päivittämisestä löytyy takaisinkutsua koskevasta erillisestä ohjeesta Käyttökielto rajoitus (määräaikais- / valvontakatsastus suorittamatta) Käyttökielto rajoitus tallentuu ajoneuvolle automaattisesti mikäli ajoneuvoa ei ole määräaikaiskatsastuksessa hyväksytty käyttöönottopäivän mukaisesti määräytyvänä katsastusaikana. Rajoitus tallentuu myös silloin kun ajoneuvolle tienvarsitarkastuksen yhteydessä määrätty viimeinen valvontakatsastuksen suorittamispäivä on ylittynyt eikä ajoneuvoa ole hyväksytty valvonta- tai määräaikaiskatsastuksessa. Hyväksytty määräaikais- tai valvontakatsastus poistaa sitä koskevan käyttökieltorajoituksen ajoneuvolta automaattisesti Muutoskatsastusvelvollisuutta koskeva rajoitus Muutoskatsastusvelvollisuutta koskeva rajoitus tallentuu ajoneuvolle automaattisesti muutosrekisteröinnin hyväksymisen yhteydessä mm. silloin, kun ajoneuvon omistajaksi merkitty henkilö ei voi määräysten mukaan olla omistajana/haltijana ao. ajoneuvoryhmässä tai ajoneuvon käyttötarkoitus ei ole ajoneuvoryhmän mukainen (esim. invataksi merkitään yksityiseen käyttöön (auto siis edellytetään muutoskatsastettavaksi esim. tavalliseksi henkilöautoksi). Rajoitus poistuu ajoneuvolta automaattisesti muutoskatsastuksen hyväksymisen tai teknisten tietojen korjauksen yhteydessä, tai se voidaan poistaa myös erikseen KATSAn rajoitustietojen ylläpito-ikkunalla Muutoskieltoa koskeva rajoitus Rajoitus voidaan lisätä tai poistaa ajoneuvolle ainoastaan katsastuksen valvonta-tehtäviä AKEssa suorittavien henkilöiden toimesta. Muutoskieltoa koskevaa rajoitusta käytetään, kun AKE mm. ajoneuvon autoverotusasian tai muun epäselvän katsastusasian vuoksi edellyttää, että ajoneuvolle ei saa tehdä katsastusta selvittämättä asiaa ensin AKEsta. Muutoskiellon perusteita koskevaa tietoa voidaan täsmentää valitsemalla sopiva Syy -tieto ja tarvittaessa vapaamuotoista lisätietoa käyttämällä Kunnon tarkastus tiedon tallentaminen Rekisteröintikatsastustapahtumaa päätettäessä tulee määräaikaiskatsastusvelvolliselle ajoneuvolle syöttää hyväksytyn katsastuksen yhteydessä Katsastustapahtuma ikkunalla tieto ajankohdasta, jolloin ajoneuvolle on suoritettu viimeinen määräaikaiskatsastusta vastaava tarkastus. Järjestelmä tallentaa syötetyn päivän perusteella ajoneuvon tietoihin määräaikaiskatsastustapahtuman, jonka perusteella määräytyy ajoneuvon seuraavan määräaikaiskatsastuksen aikaväli Katsastuksen päättäminen Tietojen tallentamisen keskeytyminen Mikäli ajoneuvon yhdenkin tekniset tiedot -ikkunan tietoja on tallennettu, mutta katsastustapahtumaa ei tallenneta (hyväksytty/hylätty katsastuspäätös), kirjautuu katsastustapahtuma järjestelmään keskeneräiseksi. Tietojen tallentamisen keskeytyessä,

17 tallennus on vietävä päätökseen mahdollisimman pian. Ajoneuvon tietojen tallennusta ei tällaisessa tapauksessa saa aloittaa samalla toimipaikalla alusta uudelleen vaan keskeytynyt tallennus (kuten muukin keskeneräinen katsastus) on haettava jatkettavaksi käyttämällä KATSAn päävalikosta löytyvää toimipaikan keskeneräisten katsastustapahtumien jatkaminen toimintoa, viemällä ajoneuvolle tekniset tiedot ja tallentamalla katsastuspäätös Version voimassaolon tarkistus Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan aina, löytyykö tyyppihyväksyntänumero- varianttiversio yhdistelmällä TYYTI-järjestelmästä tyyppitietoja. Jos tiedot löytyvät TYYTIstä, tarkastetaan hyväksymistiedot -ikkunalta ajoneuvon vaatimusten voi-massaolo (viimeinen käyttöönottopäivä). Sivulle pääsee Version tiedot -ikkunalta painamalla alhaalla olevaa Hyväksymistiedot -linkkiä. Jos viimeinen käyttöönottopäivä on ohitettu katsastus hylätään. Jos viimeinen käyttöönottopäivä ajoittuu rekisteröintikatsastusta seuraavan kolmen kuukauden ajanjaksolle, tulee katsastajan muuttaa katsastustodistuksen määräaika vastaavaksi ja neuvoa asiakasta rekisteröimään ajoneuvo ennen ko. päivämäärää. Kyseisen päivämäärän jälkeen järjestelmä antaa rekisteröinnin jälkeen ilmoituksen Versio vanhentunut. Ajoneuvolle ei ole voimassa olevaa häntälupaa, eikä ajoneuvoa voida rekisteröidä kyseisellä katsastustodistuksella Rekisteröintikatsastuksen voimassaolo Hyväksytystä ja hylätystä rekisteröintikatsastuksesta tulostuu aina katsastustodistus, joka tulee antaa asiakkaalle. Järjestelmä ehdottaa katsastustodistuksen voi-massaolon alkupäiväksi katsastuksen hyväksyntäpäivää ja loppupäiväksi päivää 3 kk:n kuluttua hyväksymisestä, mutta katsastaja voi muuttaa tai poistaa määräajan. Rekisteröintikatsastus on voimassa enintään 3kk, mikäli kyseessä on uusi ajoneuvo, LTJaikana poistettu ajoneuvo, vaurioituneena liikennekäytöstä poistettu ajo-neuvo tai liikennekäytöstä ulkomaille poistettu ajoneuvo. Uudella ajoneuvolla voi-massaolo voi olla lyhyempikin, mikäli ajoneuvon vaatimustenmukaisuus menee vanhaksi kolmen kuukauden sisällä. Rekisteröintikatsastusta suoritettaessa on siis otettava huomioon kaikki julkaistut, kolmen kuukauden sisällä voimaan tulevat tekniset vaatimukset. Tällaisessa tapauksessa tulee katsastuksen voimassaolon loppupäivää muuttaa vastaavasti. Mikäli kyseessä on käytettynä maahantuotava ajoneuvo, sen rekisteröintikatsastuksen voimassaoloa ei ole rajoitettu. Tällaisessa tapauksessa tulee katsastuksen voimassaolon loppupäivä tulee poistaa. Poiketen siitä, mitä kohdassa 4. todetaan yksittäishyväksyntävelvollisuudesta, myös enintään 6kk sitten ETA-alueen ulkopuolella käyttöönotettu M-,N-, tai O-luokan ajoneuvo voidaan hyväksyä rekisteröintikatsastuksessa. Tällaista ajoneuvoa ei kuitenkaan voida rekisteröidä rekisteröintikatsastuksen perusteella ennen kuin sen ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut yli 6 kuukautta. Tällaisessa tapauksessa katsastuksen voimassaolon alkupäivä tulee muuttaa vastaavasti Katsastuksen korjaus ja mitätöinti Hyväksytyn virheellisen katsastuspäätöksen oikaisu Rekisteröintikatsastuksessa tallennetun hyväksytyn virheellisen katsastuspäätöksen tiedot tulee oikaista ajoneuvon katsastustapahtumien selaus ikkunalla, mitätöimällä katsastuspäätös mitätöi toiminnolla. Mitätöinnin jälkeen ajoneuvolle viedään uusi korjattu rekisteröintikatsastustapahtuma Hyväksytyssä katsastuksessa tallennetun virheellisen tiedon oikaisu Rekisteröintikatsastuksessa tallennettu virheellinen tieto tulee oikaista päävalikon ajoneuvon katsastustapahtumien selaus ikkunalla, valitsemalla kyseisen katsastustapahtuman korjaa

18 toiminto, jolloin järjestelmä ehdottaa korjauksen takautuvaksi päivämääräksi alkuperäistä katsastuksen suorituspäivämäärää. Päävalikon teknisten tietojen korjaus ikkunaa taas käytetään ajoneuvon virheellisten teknisten tietojen korjaukseen, kun korjataan virheellistä tietoa muun kuin oman katsastustoimipaikan tallentaman virheen vuoksi. Korjauksen takautuvaksi voimaantulopäiväksi järjestelmä ehdottaa tässä tapauksessa ajoneuvon käyttöönottopäivää. Kummassakin tapauksessa järjestelmän ehdottamaa takautuvaa päivämäärää voidaan tarvittaessa muuttaa. Päivämäärää määriteltäessä tulee kuitenkin aina huolellisesti varmistua ajankohdan oikeellisuudesta, erityisesti silloin kun kyseessä on ajoneuvon verotukseen vaikuttavien tietojen muuttamisesta. Samalla ajoneuvolle tulee tulostaa uusi, korjattu tekninen osa, mikäli jotain todistukselle tulostuvaa tietoa on muutettu Hyväksytty katsastuspäätös on tallennettu väärälle ajoneuvolle Mikäli hyväksytty rekisteröintikatsastuspäätös on tallennettu väärälle ajoneuvolle, toimitaan mitätöinnin, muutettujen tietojen palauttamisen ja todistuksen tulostamisen osalta kohtien ja mukaisesti Hylätyn virheellisen tai väärälle ajoneuvolle tallennetun katsastuspäätöksen tai hylätyn katsastuksen virheellisten teknisten tietojen oikaisu Virheellistä hylättyä rekisteröinti- tai muutoskatsastuspäätöstä tai hylätyn rekisteröintikatsastuksen virheellisiä teknisiä tietoja ei voida oikaista käyttämällä hylättyjen katsastustapahtumien korjaus toimintoa (toiminto on käytettävissä ainoastaan määräaikaisja valvontakatsastuksissa). Katsastuksen mitätöinti tulee suorittaa vastaavasti kuin hyväksytyille katsastuksille. Teknisten tietojen korjausta sen sijaan ei voi tehdä hylätylle katsastukselle, vaan korjaustarve on vietävä Vireilläolo tietoihin Asiakirjat Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen kaikki asiakirjat tulee lähettää AKEen arkistoitavaksi samana päivänä kun katsastuspäätös on tehty. Hylätyn rekisteröinti- tai muutoskatsastuksen asiakirjat voidaan säilyttää toimipaikalla enintään 1kk. Jos ajoneuvo 1 kk sisällä hyväksytään katsastuksessa, tulee kaikki asiakirjat lähettää arkistoitavaksi hyväksyttyyn katsastustapahtumaan Toimenpiteet kadonneen tai tuhoutuneen todistuksen osalta Jos rekisteröintikatsastustodistus on kadonnut, voidaan ajoneuvon katsastukseen esittäneelle tai hänen asiamiehelleen tulostaa uusi todistus uusintatulostuksen kautta. Selvityksenä riittää tarkastuskortin esittäminen. Valtuutusta ei tarvitse esittää Turmeltuneet rekisteröintitodistuslomakkeet Katsastustoimipaikan on pidettävä turmeltuneista rekisteröintitodistuslomakkeiden järjestysnumeroista luetteloa (esim. postituslähetyksessä tai tulostuksessa turmeltuneet) Katsastusasemalta anastetut rekisteröintitodistuslomakkeet Katsastustoimipaikan on myös pidettävä luetteloa anastettujen rekisteröintitodistuslomakkeiden järjestysnumeroista. Anastettujen otteiden järjestysnumerot on ilmoitettava AKEn valvontayksikköön sekä poliisille.

KATSAn selaustoiminnot, katsastusten korjaukset ja mitätöinti

KATSAn selaustoiminnot, katsastusten korjaukset ja mitätöinti KATSAn selaustoiminnot, katsastusten korjaukset ja mitätöinti Koulutus 15.11.2006 Heini Lehtonen järjestelmäasiantuntija Ajoneuvon teknisten tietojen selaus Ajoneuvon teknisten tietojen selauksessa voidaan

Lisätiedot

REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN

REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN... 2 KATSASTUKSEN PÄÄVALIKKO... 2 AJONEUVON HAKU (REKISTERÖINTIKATSASTUS)...

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

REKISTERÖINTIKATSASTUS (O4-LUOKAN AJONEUVO): TEKNISET TIEDOT, ERIKOISEHDOT, KYTKENTÄTIEDOT, ERILLIKYTKENTÄ, RAJOITUSTIEDOT JA KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN

REKISTERÖINTIKATSASTUS (O4-LUOKAN AJONEUVO): TEKNISET TIEDOT, ERIKOISEHDOT, KYTKENTÄTIEDOT, ERILLIKYTKENTÄ, RAJOITUSTIEDOT JA KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUS (O4-LUOKAN AJONEUVO): TEKNISET TIEDOT, ERIKOISEHDOT, KYTKENTÄTIEDOT, ERILLIKYTKENTÄ, RAJOITUSTIEDOT JA KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUS (O4-LUOKAN PERÄVAUNU ILMAN

Lisätiedot

REKISTERÖINTIKATSASTUS (N3-LUOKAN AJONEUVO): TEKNISET TIEDOT, ERIKOISEHDOT, KYTKENTÄTIEDOT (PL. ERILLISKYTKENTÄ) JA KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN

REKISTERÖINTIKATSASTUS (N3-LUOKAN AJONEUVO): TEKNISET TIEDOT, ERIKOISEHDOT, KYTKENTÄTIEDOT (PL. ERILLISKYTKENTÄ) JA KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUS (N3-LUOKAN AJONEUVO): TEKNISET TIEDOT, ERIKOISEHDOT, KYTKENTÄTIEDOT (PL. ERILLISKYTKENTÄ) JA KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUS (N3-luokan kuorma-auto hyväksyntätiedoin)...

Lisätiedot

Määräaikaiskatsastussuoritteen avaaminen ikkunalle (KATSA010) on lisätty

Määräaikaiskatsastussuoritteen avaaminen ikkunalle (KATSA010) on lisätty Tiedote katsastajille 1/2011 13.1.2011 ATJ:ssä käyttökatko 16.1.2011 kello 08.00 16.00 Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään (ATJ) tehdään uuden version käyttöönotto 16.1.2011. ATJ ei ole tuotantokäytössä

Lisätiedot

Prosessien toipumissuunnitelma 31.8.2007 KAURA 31.8.2007 0.1. Björn Ziessler. Copyright Ajoneuvohallintokeskus 1(7)

Prosessien toipumissuunnitelma 31.8.2007 KAURA 31.8.2007 0.1. Björn Ziessler. Copyright Ajoneuvohallintokeskus 1(7) KAURA Prosessien toipumissuunnitelma 0.1 Björn Ziessler 1(7) 1. Yleistä Tässä suunnitelmassa kuvataan KAURA kehitysprojektin AT1 prosessien toipuminen tilanteissa, jolloin ATJ järjestelmät eivät ole käytettävissä

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Lisäohje katsastusalan työtehtävistä

Lisäohje katsastusalan työtehtävistä Lisäohje katsastusalan työtehtävistä Ohje ATJ-oikeuksien hallintaan 16.11.2009 1.3 TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Järjestelmäkirjat/Muut yhteiset järjestelmät/sopimuskumppanihallinta/7 Käyttäjän ja käytön ohjeet

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI 1 (6) Antopäivä: 05.05.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 05.05.2013 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen AKEn ohje 618/208/2008;

Lisätiedot

Yksittäishyväksynnän prosessiohje 26.9.2011 1.1

Yksittäishyväksynnän prosessiohje 26.9.2011 1.1 Yksittäishyväksynnän prosessiohje 26.9.2011 1.1 Erik Asplund TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prosessikuvaukset/Ajoneuvoprosessit/Katsastus MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus / hyväksyjä 0.1 11.8.2001

Lisätiedot

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Liite 6 Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Asiakas - välityspalvelu tiedostojen kuvaus Versio 2.0 Copyright Liikenteen turvallisuusvirasto MUUTOSHISTORIA Versio

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Versio 1.0 Copyright Liikenteen turvallisuusvirasto TALLENNUSPAIKKA: MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus / hyväksyjä 1.0 Essi Laakso Lisätty ohjeeseen

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

Vakuutustiedot REKIssä

Vakuutustiedot REKIssä Vakuutustiedot REKIssä Vakuutusalan prosessi-info 29.3.2006 Hanna Hakanen Vakuutus REKIssä Voimassaoleva liikennevakuutus todennetaan rekisteröinnin yhteydessä kolmella vaihtoehtoisella tavalla automaattinen

Lisätiedot

OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON

OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON Kilpiä voidaan joutua lisäämään kilpivarastotiedoksi mm. alla mainituissa tilanteissa. Sarjakilpivarastoon: - Tunnus on määräytynyt ajoneuvolle LTJn aikaisessa

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI

Henkilötietojärjestelmä HENKI Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt 4.11.2009 1 Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä AJONEUVOHALLINTOKESKUS Ennakkotehtävä 1 AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6

Lisätiedot

VIS Online 2.0 version uudistukset

VIS Online 2.0 version uudistukset VIS Online 2.0 version uudistukset Tämä dokumentti kuvaa VIS Online 2.0 julkaisun erot VIS Online 1.0:aan nähden. Dokumentti on tarkoitettu vanhan VIS Online 1.0 version käyttäjille siirryttäessä uuden

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/3034/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti

Lisätiedot

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat KTP-OHJEKANSION ATJ-OHJEET Muuttunut tieto Rekisteröinnin ohjekansio 1. 2.1. Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Uusi ohje (yhdistetty kaksi ohjetta) 2.2. Omistajan ja haltijan ikä- ja

Lisätiedot

Ajoneuvon OTM-493 kaikki tiedot

Ajoneuvon OTM-493 kaikki tiedot Ajoneuvon OTM-493 kaikki tiedot Huom. Liikenteestä poisto (alkaen 06.08.2015) Tietoja ajoneuvosta Ajoneuvo: Audi A4 LIMOUSINE Sedan (AA) 4ov 1968cm3 Ajoneuvolaji: Henkilöauto Väri: Harmaa Istumapaikkojen

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut.

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän yrityksen Y-tunnus (tai asiakasnumero). Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä antaa jokaiselle henkilölle ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Katsastustoimipaikkojen rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/2996/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan

Lisätiedot

Siirtolupa- ja vakuutustiedot REKI0136...60 Rekisteröinnin yhteenveto REKI0110...62

Siirtolupa- ja vakuutustiedot REKI0136...60 Rekisteröinnin yhteenveto REKI0110...62 1 SIIRTOLUPA SIIRTOLUPA...1 Uuden siirtoluvan myöntäminen...3 Siirtolupatietojen haku REKI0131...3 Siirtolupatietojen haku valmistenumerolla...4 Siirtolupatietojen haku REKI0131...4 Uusi siirtolupa Ajoneuvon

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011 1217/2011 Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

HTML muotojen lisäksi.

HTML muotojen lisäksi. Sivu 1(5) ProCountor-version 5.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä ProCountorin käyttöliittymää on edelleen parannettu. Näkymien toimintoja on pyritty yhtenäistämään ja painikkeita on ryhmitelty paremmin

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6 Ajoneuvon ensirekisteröinnin

Lisätiedot

Freemover / Visiting student opinto-oikeuden rekisteröiminen

Freemover / Visiting student opinto-oikeuden rekisteröiminen 1 Opiskelijarekisteri Freemover / Visiting student opinto-oikeuden rekisteröiminen Helsingin yliopistossa halutaan esittää tarkkoja lukuja myös Suomessa opiskelevien ulkomaisten opiskelijoiden määrästä

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Ohje 1 (6) Antopäivä: 24.10.2012 Voimaantulopäivä: 1.11.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/2996/2010 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Suomen Kennelliitto ry. 12.5.2014 2(11) Näyttelyn anominen Sisältö Oikeus näyttelyiden sähköiseen anomiseen... 3 Yhdistysvalinta...

Lisätiedot

Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero.

Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero. Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä

Lisätiedot

Liite 1 Luovutettavat tiedot tietotasolla

Liite 1 Luovutettavat tiedot tietotasolla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 A B C D Liite 1 Luovutettavat tiedot tietotasolla Tietoryhmä Tietonimi Kuvaus ajovakaudenhallinta Kyllä/ei tieto siitä, onko ajoneuvolla ajonvakausjärjestelmä.

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 18.6.2009 793/208/2009 Sisältöalue Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan Toimivallan säädösperusta Ajoneuvolaki 1090/2002 99, LVMa 1248/2002 Kohderyhmät

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Tietojen jälleenmyyjien ATJ:n käyttöönoton kysymys-vastausluettelo. Nro Kysymys / Vastaus Vastaaja Vastauspvm 1. Heikki Honkela 23.11.

Tietojen jälleenmyyjien ATJ:n käyttöönoton kysymys-vastausluettelo. Nro Kysymys / Vastaus Vastaaja Vastauspvm 1. Heikki Honkela 23.11. Tietojen jälleenmyyjät-ake ATJ-käyttöönotto Kysymys-vastausluettelo Tietojen jälleenmyyjien ATJ:n käyttöönoton kysymys-vastausluettelo Nro Kysymys / Vastaus Vastaaja Vastauspvm 1 Onko sov-sov-rajapinnasta

Lisätiedot

Kotisuora tuotteen perusedellytykset

Kotisuora tuotteen perusedellytykset Kotisuora palvelun tilaaminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Kotisuora tuotteen perusedellytykset sivu 3 Luo markkinointijakelulle nimi, sivu 4 Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen

Lisätiedot

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1

Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1 Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1 Ajoneuvovero erääntynyt Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Vetotapa: Etuveto

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (26) Käyttötapausmalli Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (26) 1 Käyttötapaukset...3 1.1 Käyttötapaus: Vaalin perustaminen...4 1.1.1 Käyttötapauksen sanallinen kuvaus...4

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille: Kurssin anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille: Kurssin anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille: Kurssin anominen Suomen Kennelliitto ry. 28.12.2015 2(20) Kurssin anominen Sisältö: Oikeus kurssien sähköiseen anomiseen... 4 Tapahtumat-välilehti

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

tempus.kpedu.fi Tuntitietojen kirjausjärjestelmän Ohje Versio 1.0 21.12.2009 KPAO juha.kykyri

tempus.kpedu.fi Tuntitietojen kirjausjärjestelmän Ohje Versio 1.0 21.12.2009 KPAO juha.kykyri tempus.kpedu.fi Tuntitietojen kirjausjärjestelmän Ohje Versio 1.0 21.12.2009 KPAO juha.kykyri 1 Sisältö Kirjautuminen järjestelmään... 2 Rekisteröityminen... 2 Aloitusnäkymä... 3 Asetukset valikko... 4

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

Ilmaislehti (Kotisuora Premium) palvelun tilaaminen

Ilmaislehti (Kotisuora Premium) palvelun tilaaminen Ilmaislehti (Kotisuora Premium) palvelun tilaaminen Sähköiset asiointikanavat Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Ilmaislehti (Kotisuora Premium) palvelun perusedellytykset sivu 3 Yrityksen yhteystietojen

Lisätiedot

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Taustat ja tarkoitus EU:lla on ollut jo pitkään direktiivi, joka koskee henkilöautojen ja moottoripyörien tyyppihyväksyntää.

Lisätiedot

Yleistä ATJ-järjestelmästä

Yleistä ATJ-järjestelmästä Yleistä ATJ-järjestelmästä ATJ-järjestelmän käyttöönottokoulutus Tullille 20.9.2007 ja 21.9.2007 ATJ Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä PALKO-hanke on AKEn tietojärjestelmien ja prosessien uudistamishanke,

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Taustaa Lääkelainsäädännön eläinlääkintään liittyvät lait ja asetukset muuttuivat vuonna 2014. Eläinlääkärillä on mahdollisuus luovuttaa lääkkeitä varalle

Lisätiedot

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Lunastuspoistajat

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Lunastuspoistajat REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset Lunastuspoistajat Tavoitteet REKIn kehittämisen tavoitteet Rekisterin ajantasaisuuden ja luotettavuuden edistäminen Sähköisen tiedonvälityksen lisääminen Myöhemmin

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA 30.6.2011 KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TILAAMINEN LÖYTYY SIVUN ALAREUNASTA TUNNUSTEN TILAAMINEN: JOTTA PÄÄSEE KIRJAUTUMAAN JÄRJESTELMÄÄN TULOSPALVELUVASTAAVANA, PITÄÄ OLLA TUNNUKSET

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto

Liikenteen turvallisuusvirasto Liikenteen turvallisuusvirasto Koulutustilaisuus kyselyjälleenmyyjille 10.2.2010 Ohjelma Tervetuloa Trafin esittely (Hanna) dia 3 Auton elinkaari ATJ-aikana (Kaarina) dia 14 Tietosisällöstä ja palveluntuotannossa

Lisätiedot

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana Aloitussivu näyttää seuraavalta. Sen kautta voi siirtyä haluttuihin toimintoihin. JÄSENREKISTERIN SELAUS/MUOKKAAMINEN

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2

Voimassa: Toistaiseksi. Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 1 (6) TRAFI/9652/03.04.03.03/2014 Antopäivä: 28.4.2014 Voimaantulopäivä: 28.4.2014 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009)

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies Personec HR-järjestelmä sisältää yliopistojen palkkausjärjestelmän arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä ypj-arviointiprosessin

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Kotisuora Premium palvelun tilaaminen

Kotisuora Premium palvelun tilaaminen Kotisuora Premium palvelun tilaaminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Kotisuora Premium palvelun perusedellytykset sivu 3 Luo markkinointijakelulle nimi, sivu 4 Luodun jakelun

Lisätiedot

Liite 3 Oheistulostuksen testaus Ohje Kaj Kamila 15.11.2007

Liite 3 Oheistulostuksen testaus Ohje Kaj Kamila 15.11.2007 Asetuksia selaimen (Internet Explorer) käyttöön ja tulostukseen ATJ:ssa Ohessa lyhyet kuvaukset tiedossa olevista ongelmakohdista ja ratkaisuista. 1. Järjestelmä ei aina poista edellisen aloitetun rekisteröinnin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Ohje työpaikkaohjaajalle 1 (9) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo Peruskäytön ohje Sisällysluettelo Yleistä... 2 Kirjautuminen ja pikakuvakkeen teko... 2 Kohteen käyttöliittymän osat ja näkymien päivittymisjärjestys... 4 Kohteen näkymät (Valintapainikkeet)... 5 1. Hankkeet

Lisätiedot

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma Larppa-laskutusohjelma on tarkoitettu pienen yrityksen laskujen tulostamiseen ja arkistointiin. Ohjelma tarvitsee Microsoft Excel ohjelman toimiakseen

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja Personec HR-järjestelmä sisältää valtion palkkausjärjestelmän (yliopistot) arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä VPJ-arviointiprosessin

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

Tuotetietojen tallennuskoulutus

Tuotetietojen tallennuskoulutus Tuotetietojen tallennuskoulutus Tuotetietojen tallennuskoulutus Päivän oppimistavoite Synkka Tuotteen toiminnallisuudet tutuksi Osaan perustaa vähittäistuotteen ja kuljetuspakkauksen Tiedän miten pakkaushierarkia

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

AKEn tilannekatsaus. Sisältö. ATJ:n kenraaliharjoitukset. Yliheitto eli siirtyminen LTJ:stä ATJ:hin. ATJ:n tuotantokäytön vaiheistettu aloitus

AKEn tilannekatsaus. Sisältö. ATJ:n kenraaliharjoitukset. Yliheitto eli siirtyminen LTJ:stä ATJ:hin. ATJ:n tuotantokäytön vaiheistettu aloitus AKEn tilannekatsaus Kyselyjälleenmyyjien koulutustilaisuus 6.9.2007 Sisältö ATJ:n kenraaliharjoitukset Yliheitto eli siirtyminen LTJ:stä ATJ:hin ATJ:n tuotantokäytön vaiheistettu aloitus 2 Kenraaliharjoitus

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet VALVOTTAVATIEDOTE 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Esiterekisterissä olevat esitteet Rahoitustarkastus (Rata) julkaisee esiterekisterissä ne arvopaperitarjouksista ja arvopaperien

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot