KATSASTUSALA MURROKSESSA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATSASTUSALA MURROKSESSA 2014"

Transkriptio

1 KATSASTUSALA MURROKSESSA Uhka vai uusia mahdollisuuksia? Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät Hämeenlinna Projekti-insinööri Reijo Asp

2 Katsastuksen toimilupalakimuutos (voimaan ) Merkittävimmät vaikutukset Mahdollisuus raskaan ja kevyen katsastuksen eriyttämiseen Katsastusten salliminen korjaamoille ja vahinkotarkastajille Pohjakoulutusvaatimusten lieventäminen Ajoratavaatimuksen poistaminen Jälkitarkastus mahdollista millä tahansa asemalla Muuta: esim. virhevastuuta enemmän katsastajalle

3 Katsastusalan kilpailun kehittyminen - kolmen katsastustoimipaikan katsastusmäärien vertailua suhteessa toimipaikkojen kokonaismäärään Suomessa R. Asp

4 Turun ammattikorkeakoulun autokatsastus Katsastustoimenpiteitä 2013 lähes1600 kpl Määräaikaiskatsastukset sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastukset kevyt ja raskas kalusto Henkilöstö Katsastuksen vastuuhenkilö (teoriaopetus) 2-3 katsastajaa (käytännön harjoittelu) Insinööriopiskelijaharjoittelijat

5 Vaihtoehtoja nykyisille katsastustoimijoille Nykyiset toimiluvat määräaikaisia 5 vuotta (siirtymäsääntö 3 v.) jatkossa toistaiseksi voimassa olevia. Vanhoille katsastusyrityksille mahdollisuus luopua kannattamattomasta toiminnastaan. (usein raskaan kaluston sivutoimipiste) Katsastustoimipaikan tiloja ja laitteita voi käyttää muuhunkin kuin pelkästään katsastustoimintaan. (riippumattomuus!) Autoa ei kuitenkaan saa korjata kesken katsastusta vaan katsastus ja korjaaminen on suoritettava ajallisesti erillisinä toimenpiteinä. Edellyttää uuden lain mukaista toimilupaa!

6 Toimilupavalikoima Kevyiden ajoneuvojen määräaikais- ja valvontakatsastukset (max kg) Raskaiden ajoneuvojen määräaikais- ja valvontakatsastukset Kevyiden ja/tai raskaiden ajoneuvojen määräaikais-, valvonta-, rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastukset M3 M2

7 Katsastuslaitteet ja varusteet (LiikMp 202/1999) Jarrudynamometri Välystentarkistuslaite (ravistin) Heilahtelunvaimentimien testauslaite Akselimassan mittaukseen soveltuva vaaka Keventimellä varustettu ajoneuvonostin tai tarkastuskuilu Pakokaasupäästöjen mittauslaitteet otto- ja dieselmoottoreita varten (+OBD) Ajovalojen suuntaukseen ja valotehon mittaukseen tarkastuslaite (jalustallinen) Äänenpainetason mittari Muut tarvittavat laitteet ja välineet katsastusten asianmukaiseen suoritukseen Paineilmajarrujen tarkastuksessa tarpeelliset mittarit ja automaattiseen tietojen käsittelyyn perustuva mittauslaitteisto

8 - esim. M1 maksimi mitat voi olla (12,0 x 2,5 x 4,4)

9 Velvollisuus vastaanottaa ja suorittaa jokaisen sitä haluavan asiakkaan ajoneuvon katsastus säännösten ja katsastusluvan mukaisesti Katsastus on oltava saatavissa erikseen hinnoiteltuna toimenpiteenä. Velvollisuus vastaanottaa ja suorittaa katsastus ei kuitenkaan koske sellaista kevyttä ajoneuvoa, jota tavanomaisesta poikkeavien mittojensa takia ei voida katsastaa katsastustoimipaikan toimitiloissa. (??)

10 Luvan edellytyksiä Riittävät toimitilat, laitteet ja varusteet Yhteydet ajoneuvoliikennerekisteriin Toiminnan laajuuden mukainen vastuuvakuutus Katsastajat ovat luotettavia ja ammattitaitoisia Laatujärjestelmä ja rajoituksia Yhden miehen korjaamo ei voi saada katsastuslupaa Korjaamoon pitää palkata tai ottaa osakkaaksi vähintään riittävän pätevä katsastustoiminnasta vastaava henkilö Katsastus- ja korjaamotoiminnan työn johto oltava toisistaan erillisiä

11 Useamman aseman yhteinen vastuuhenkilö? - Oltava tosiasiallinen mahdollisuus suorittaa tehtävää (max. 10 km tai 15 min.) AUTOKORJAAMO A AUTOKORJAAMO B AUTOKORJAAMO C

12 Luotettavuusvaatimukset Alalla toimiva ei saa olla tuomittu: 10 viimeisen vuoden aikana 2 vuoden pituiseen vankeusrangaistukseen. 5 viimeisen vuoden aikana vankeusrangaistukseen, tai 3 viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan henkilön olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan katsastustoimintaa tai suorittamaan katsastuksia. Vakavasta ajoneuvojen katsastusta, rekisteröintiä, verotusta taikka kirjanpitoa tai varainhallintaa koskevien säännösten rikkomisesta rangaistukseen. 3 viimeisen vuoden aikana toistuvasti sakkorangaistuksiin muista liikennerikoksista kuin liikennerikkomuksista. (esim. 2 törkeää liikenteen vaarantamista tai 4 sakkoa)

13 Katsastajan peruskoulutus Minimivaatimus ollut teknikko (auto- tai kone), käytännössä kuitenkin insinööri (amk) Jatkossa määräaikaiskatsastajalta edellytetään peruskoulutuksena vähintään Katsastustoimintaan soveltuva, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammattitutkinto (näyttötutkinto) Vastaavasti erikoisammattitutkinto riittäisi pohjaksi myös muihin katsastuslajeihin Ajoneuvoasentajan perustutkinto ei yksistään vielä riitä! Mekaanikon ammattitutkinnon voi suorittaa vaikkei ole ajoneuvoasentaja Mekaanikolta vaaditaan 3 vuoden korjaamokokemus (insinööreiltä 6 kk, muu kuin autoala 12 kk) Katsastajan koulutus voi alkaa kun peruskoulutus on kunnossa! 3. vuoden insinööriopiskelija voi jo suorittaa katsastajan tutkinnon

14 Laatujärjestelmä SFS-EN ISO 9001:2008 Luvan hakijalla oltava standardin mukainen sertifioitu laadunhallintajärjestelmä, jossa otettu huomioon katsastustoiminnalle säädetyt vaatimukset

15 Jälkitarkastukseen mille tahansa katsastustoimipaikalle -Varmasti vaikutuksia katsastus- ja korjaamoalan hinnoitteluun -Valvonta-aspekti: onko kaikki viat huomioitu? Jokaisella vastuu omista päätöksistä! -Trafilla tekeillä Käräytä kaveri -lomakepohja Trafi perustaa julkisen katsastuspalvelurekisterin (WEB) Kaikkien katsastustoimipaikkojen sijainti- ja yhteystiedot sekä tiedot normaaleista palveluajoista ja katsastushinnoista Katsastuspalvelurekisteri otetaan käyttöön

16 Osaamisen ennakointi Tarvittava osaaminen 3-5 vuoden jänteellä Ulkoa hankittava osaaminen Kelvottomaksi jäävä / uudistettava osaaminen Kehitettävä osaaminen Rekrytoidaan Ostetaan toiminto Alihankitaan Verkostoidutaan Luovutaan Olemassa oleva käyttökelpoinen osaaminen Riitta Viitala, prof. Vaasan yliopisto

17 Kiitän mielenkiinnosta! Heräsikö kysymyksiä?

Katsastustoimintaa koskevista tarkemmista määräyksistä

Katsastustoimintaa koskevista tarkemmista määräyksistä 1 (8) Antopäivä: 26.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta (957/2013) 12 ja 25 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Moottoriajoneuvojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

Katsastusalan kilpailun lisääminen. Selvityksen julkistus 29.9.2008

Katsastusalan kilpailun lisääminen. Selvityksen julkistus 29.9.2008 Katsastusalan kilpailun lisääminen Selvityksen julkistus 29.9.2008 Tämä esitys on tiivistelmä McKinsey & Companyn tekemästä katsauksesta Suomen katsastusmarkkinoihin sekä analyysistä AKE:n esittämien muutosvaihtoehtojen

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUS- JA KERTAUSKOULUTUKSEN PÄIVITETTY KOULUTUSMATERIAALI Kädessäsi on päivitetty ja osittain niin rakenteeltaan kuin sisällöltään uusittu

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän menettelytapaohjeet kurinpidollisissa asioissa sekä opiskeluoikeuden pidättämisessä, peruuttamisessa ja palauttamisessa Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Koulutusjohtaja 20.1.2012

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121)

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Liikenteen turvallisuusvirasto Helsinki 2013 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat..... 2 1.2 Myöntäminen...

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt 1 (6) OHJEET SAMMUTUSLAITTEISTOHENKILÖIDEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu sammutuslaitteistohenkilöiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.9.2009 227 Muutos kohtaan 8. kh 10.11.2009 283 Muutokset kohtiin 8. ja 17. kh 22.6.2010 124 1. Yleiset linjaukset Ellei

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ajokorttilaki. Esityksen tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Lennonvarmistus tehostuu ja etäohjattavat ilma-alukset lisääntyvät ilmatilassa

Lennonvarmistus tehostuu ja etäohjattavat ilma-alukset lisääntyvät ilmatilassa Trafin uutiskirje 2/2014 http://www.anpdm.com/newsletter/1461895/424b5c43774246594271 1 of 2 14.10.2014 10:40 TRAFIN UUTISKIRJE JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS KOTISIVULLE LÄHETÄ KAVERILLE

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Asiakasohje www.tulli.fi huhtikuu 2012 8 Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Tämä ohje koskee maahanmuuttajien tuomien tavaroiden tulli- ja autoverotuskysymyksiä. Ohjeessa selvitetään

Lisätiedot

Euroclear Finlandin säännöt. Vahvistettu valtiovarainministeriössä 19.6.2013 Voimaantulo 1.7.2013

Euroclear Finlandin säännöt. Vahvistettu valtiovarainministeriössä 19.6.2013 Voimaantulo 1.7.2013 Euroclear Finlandin säännöt Vahvistettu valtiovarainministeriössä 19.6.2013 Voimaantulo 1.7.2013 Aikaisemmin voimassa olleet säännöt: Voimaantulopäivämäärä Vahvistuspäivämäärä 16.1.2013 1.9.2012 10.10.2011

Lisätiedot