Yleistä ATJn käytöstä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleistä ATJn käytöstä"

Transkriptio

1 Yleistä ATJn käytöstä

2 Yliheitto

3 Ajoneuvojen katsastaminen Ajoneuvojen katsastusjärjestelmä (KATSA) otetaan vaiheittain käyttöön LTJn katsastussovellus on tuotantokäytössä saakka. Em. päivämäärien välisen ajan eli LTJ on pelkästään kyselykäytössä. Osa yliheittovaiheen prosesseista edellyttää katsastusasemilla ATJ-järjestelmään tehtävää tietojen syöttöä jälkikäteen. Tiedot on syötettävä ATJhin mahdollisimman pian, viimeistään Myös mahdolliset tulosteet ATJstä tulee toimittaa asiakkaalle mahdollisimman pian.

4 Vaiheistettu käyttöönotto Uusi KATSA-järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain klo 8:00 KATSAa alkaa käyttää yksi toimipaikka A-katsastukselta ja yksi toimipaikka K1-katsastajista sekä kaikki pelkästään selaimella KATSAa käyttävät toimipaikat klo 8:00 KATSAa ryhtyvät käyttämään 50% A-katsastuksen ja 50% K1-katsastajien toimipaikoista sekä kaikki ProKatsastus järjestelmän käyttäjät klo 8:00 siirtyvät loputkin katsastustoimipaikat päivittämään ATJ:ta.

5 Määräaikaiskatsatsus

6 Määräaikaiskatsastus yliheiton aikana Yliheiton aikana tulee ottaa huomioon väliaikaismenettelyt seuraavissa toiminnoissa: vero- ja maksutietojen kysely LTJ:stä rekisteröintitodistuksen leimaaminen ja tulostus vikatietojen syöttö katsastusasiakirjojen arkistointi oman toimistosovelluksen käyttö ja katsastustietojen siirto ATJ:hin

7 Vero- ja maksutietojen kysely LTJ:stä Ajalla ajoneuvoveron maksamattomuutta ei valvota. Jos LTJ-kyselystä käy ilmi, että veroja on maksamatta, huomautetaan asiakasta, mutta katsastus ei keskeydy. Vastaavasti kun määräaikaiskatsastuksen hyväksyntätietoa syötetään ATJ:hin jälkikäteen, katsastuspäätöstä ei myöskään muuteta tällä välin ATJ:hin mahdollisesti tulleiden uusien vero- tai maksutietojen nojalla.

8 Rekisteröintitodistuksen leimaaminen ja tulostus Hyväksytyn määräaikaiskatsastuksen jälkeen voimassaolevalle rekisteröintitodistukselle tehdään katsastusmerkinnät perinteiseen tapaan leimaamalla. Myös mahdolliset korjauskehotukset ja muut huomautukset merkitään käsin todistukselle. Määräaikaiskatsastuksessa hyväksytyille ajoneuvoille ei tulosteta (järjestelmä estää tulostuksen katsastuspäivämäärän perusteella) uutta rekisteröintitodistusta yliheiton aikana.

9 Vikatietojen syöttö Mikäli katsastusasemalla on käytössään oma toimistojärjestelmä, vikatiedot toimitetaan uutta prosessia noudattaen ATJ:hin muiden katsastustietojen ohella. Määräaikaiskatsastuksen vikatiedot syötetään myös ATJ-tietojärjestelmään yliheiton aikana katsastetuista ajoneuvoista.

10 Rekisteröintikatsastus

11 Rekisteröintikatsastus yliheiton aikana Yliheiton aikana tulee ottaa huomioon väliaikaismenettelyt seuraavissa toiminnoissa: tyyppitietojen kyselyt LTJ:stä ja WVTA:sta teknisten tietojen kerääminen lomakepohjalle ja manuaaliset tarkistuslaskelmat väliaikainen RK-todistus asiakkaalle tietojen tallennus ATJhin jälkikäteen ja todistuksen tulostaminen asiakkaan yhteystietojen kirjaaminen katsastusasiakirjojen arkistointi

12 Tyyppitietojen kyselyt LTJ:stä ja WVTA:sta LTJ:n tyyppitiedot ovat selattavissa yliheittovaiheen ajan LTJ:stä ja yliheiton jälkeen TYYTIn LTJ-tyyppitietojen kyselystä näiden tietojen hyödyntäminen rekisteröintikatsastuksessa edellyttää usein tietojen manuaalista uudelleen syöttämistä. Käyttöön otettavan ATJ:n Tyyppihyväksyntäjärjestelmään (TYYTI) siirretään Suomessa tallennetuista LTJ:n tyyppitiedoista ns. aktiivikäytössä olevien ajoneuvotyyppien tiedot. Muut tätä vanhemmat tyyppitiedot jäävät ns. selailukäyttöön. Tämän vuoksi rekisteröintikatsastustietojen syöttö jälkikäteen KATSA-järjestelmään edellyttää usein mm. käytettyjen kuormaautojen osalta tietojen syöttämistä yksi kerrallaan uudelleen ilman mitään ohjelmallisesti siirrettäviä pohjatietoja. Henkilöautojen osalta ATJ:ssä on mahdollista hakea teknisiä tietoja selattavaksi myös WVTA-järjestelmästä. tiedot on siirrettävä KATSA-järjestelmään manuaalisesti. Tyyppitietoja ei ole saatavissa ohjelmallisesti muuten kuin LTJ:n ja WVTA:n näytönkuvina tulostamalla.

13 Teknisten tietojen kerääminen lomakepohjalle RK:ssa on asiakkaalle annettava todistus rekisteröintikatsastuksessa todetuista teknisistä tiedoista. Tätä varten on malli Word-lomakkeista, johon voi tarvittaessa syöttää ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa kerätyt tekniset tiedot. Alkuperäiset kappaleet lomakkeista annetaan asiakkaalle päätöksen liitteeksi Kopiot säilytetään tietojen myöhempää yliheiton jälkeistä rekisteriin tallennusta varten. Tietoja kirjattaessa tulee tarkastaa, että tiedot eivät ole keskenään ristiriitaisia

14 Manuaaliset tarkistuslaskelmat Raskaan kaluston kytkentöjen yhteydessä on tarvittaessa syytä selvittää sallitut kytkentämitat ja massat manuaalilaskelmin. Lopulliset kytkentätiedot ajoneuvolle lasketaan ohjelmallisesti tietojen yliheiton jälkeisen syötön yhteydessä.

15 Katsastuksesta annettavat asiakirjat Sekä hyväksytyssä että hylätyssä rekisteröintikatsastuksessa asiakkaalle annetaan liitteenä listaus katsastuksessa kirjatuista teknisistä tiedoista. Tämä listaus voi olla esimerkiksi Word-lomake (johon on kirjattu rekisteriin merkittävät tekniset tiedot) tai rekisteristä poistetulla ajoneuvolla kopio aiemmasta rekisteriotteesta. Liitteet on yksilöitävä kyseistä ajoneuvoa ja rekisteröintikatsastusta koskeviksi. Leimattava ja allekirjoitettava.

16 Katsastuksesta annettavat asiakirjat (2) Hyväksytystä rekisteröintikatsastuksesta asiakkaalle annetaan väliaikainen katsastustodistus rekisteröintiä varten. Hyväksytystä rekisteröintikatsastuksesta asiakkaalle LTJ rekisteröintikatsastustodistuspohja (Osa II / Ilmoitusosa), johon on (esim.käsin) täytetty vähintään seuraavat tiedot: C.3 Rekisteröintikatsastustodistus; Kelpaa rekisteröintiin xx.xx.xxxx saakka (määräaikalain mukaan), "Ei oikeuta käyttämään liikenteessä". E Valmistenumero J Ajoneuvoluokka (ajoneuvolaji) D1 Merkki D3 Kauppanimi B Käyttöönottopäivä Lisätietoja ja huomautuksia kohtaan: Veroehdot / -rajoitukset, tuontimaa sekä autoilla rekisterikilven koko Katsastuksen hyväksynyt toimipaikka sekä päivämäärä, katsastajan allekirjoitus ja leima Hylätystä rekisteröintikatsastuksesta asiakkaalle annetaan tarkastuskortti asianmukaisine merkintöineen.

17 Tietojen tallennus ATJ:hin jälkikäteen ja todistus Katsastajan on tallennettava tekemiinsä katsastuksiin liittyvät tiedot ATJ-tietojärjestelmään mahdollisimman pian, kun ATJ:n päivityskäyttö tulee mahdolliseksi. Myös hylätyt katsastukset on talletettava järjestelmään. Ajoneuvolle tulostuu rekisteröintikatsastusta koskeva todistus (koskee myös hylättyä rekisteröintikatsastusta). Todistus on toimitettava asiakkaalle. asiakkaan yhteystietojen kirjaaminen Tietoja jälkikäteen talletettaessa on katsastuspäivä muutettava järjestelmään todellista katsastuspäivää vastaavaksi

18 Muutoskatsastus

19 Muutoskatsastus ja teknisten tietojen korjaus yliheiton aikana Yliheiton aikana tulee ottaa huomioon väliaikaismenettelyt seuraavissa toiminnoissa: teknisten tietojen muuttaminen rekisteröintitodistusta korjaamalla ja manuaaliset tarkistuslaskelmat väliaikainen rekisteröintitodistus asiakkaalle tietojen tallennus ATJ:hin jälkikäteen ja todistuksen tulostaminen

20 Teknisten tietojen muuttaminen rekisteröintitodistusta korjaamalla sekä manuaaliset tarkistuslaskelmat Hyväksytyn muutoskatsastuksen ja teknisten tietojen korjauksen jälkeen asiakkaalle annettava todistus muutetuista teknisistä tiedoista. Muutokset voidaan yliheittovaiheen aikana kirjata ylös asiakkaalla olevaan rekisteröintitodistukseen. Mikäli muutostietoja on paljon, käytetään vapaamuotoista liitettä teknisten tietojen kirjaamiseksi. Raskaan kaluston kytkentöjen yhteydessä on tarvittaessa syytä selvittää sallitut kytkentämitat ja massat manuaalilaskelmin. Lopulliset kytkentätiedot ajoneuvolle lasketaan ohjelmallisesti tietojen yliheiton jälkeisen syötön yhteydessä.

21 Väliaikainen rekisteröintitodistus asiakkaalle Alkuperäinen muutetuilla tiedoilla (muutokset tehdään käsin), leimalla ja muutospäiväyksellä varustettu rekisteröintitodistus annetaan asiakkaalle katsastuspäätöksen liitteeksi kopiot asiakkaalle annetuista asiakirjoista säilytetään katsastusasemalla tietojen myöhempää rekisteriin tallennusta varten.

22 Tietojen tallennus ATJ:hin jälkikäteen ja todistus Hyväksyttyjen ajoneuvojen katsastustiedot syötettävä mahdollisimman pian ATJ:n päivityskäytön tultua mahdolliseksi. Myös hylätyt muutoskatsastukset on tallennettava järjestelmään ajoneuvolle viedään vireilläolo -rajoitustieto ja hylätty katsastuspäätös muutokseen liittyviä teknisiä tietoja ei syötetä tarvittaessa käytetään viretietoa hylkäyksen syiden dokumentoimiseksi. Tietojen syötön jälkeen ajoneuvolle tulostuu muutoskatsastusta tai teknisten tietojen korjausta koskeva todistus (koskee myös hylättyä muutoskatsastusta). Todistus toimitettava asiakkaalle. Tietoja jälkikäteen talletettaessa on katsastuspäivä muutettava järjestelmään todellista katsastuspäivää vastaavaksi

23 Katsastusasiakirjojen arkistointi Määräaikaiskatsastuksen ( ja valvontakatsastuksen ) asiakirjat arkistoidaan edelleen katsastustoimipaikalla, eikä kyseisiä asiakirjoja jatkossakaan lähetetä AKElle digitoitavaksi. Yliheittovaiheen aikana tehtyjen rekisteröintikatsastusten ja muutoskatsastusten osalta asiakirjat jäävät vielä katsastustoimipaikalla säilytettäväksi. Ajoneuvojen rekisteröintikatsastustodistusten teknisistä osista otettava kopio toimipaikan arkistoon katsastusasiakirjojen yhteyteen.

24 Vikatilastointi yliheittovaiheen ajalta AKEn ohjeistuksen mukaista vikatilastointia ( 2 krt vuodessa ) noudatetaan niihin katsastuksiin, jotka on tehty ennen yliheittovaihetta eli ns. LTJaikana. LTJ:ssä tehtyjen katsastusten tilasto toimitetaan AKElle perinteisellä Excel-taulukolla. Tähän taulukkoon ei sisällytetä 2.11 tai sen jälkeen suoritettujenmääräaikaiskatsastusten vikatietoja. ATJ:ssä vikatilastot muodostetaan tallennettujen määräaikaiskatsastusten tietojen perusteella.

25 Katsastussuoritteiden tilastointi yliheittovaiheen ajalta AKEn ohjeistuksen mukaista suoritetilastoja ( raportointi1 krt kuukaudessa ) lähetetään niistä katsastuksista, jotka on tehty ennen yliheittovaihetta eli ns. LTJ-aikana. Marraskuun 2007 tilasto toimitetaan AKElle perinteisellä Excel-taulukolla mennessä. Tähän taulukkoon ei sisällytetä tai sen jälkeen suoritettujen katsastusten suoritetietoja. ATJ:ssä suoritetilastot muodostetaan tallennettujen katsastusten tietojen perusteella ja tämä edellyttää, että myös hylätyt ( päätöstiedot ) ja keskeytetyt katsastukset tallennetaan tietojärjestelmään.

26 Erillinen ohje yliheitosta Siirtymävaiheen aikaiseen toimintaan ja käyttöönoton vaiheistukseen liittyvä ohje Siirtyminen LTJstä ATJhin - Yliheiton toimintaohje AKEn kumppaneille on julkaistu AKEn kumppanisivuilla. > Katsastusyritykset > Yleiset ohjeet ja muut aineistot

27 Määräaikaiskatsastus

28 Määräaikaiskatsastus 1. Tietojen haku katsastusaseman omaa toimistojärjestelmää käytettäessä 2. Rajoitustiedot 3. Rekisteröintitodistuksen esittäminen / tiedot 4. Vikatietojen syöttäminen ja tulostuminen todistukselle 5. Katsastuksen päättäminen 6. VAK/ADR-hyväksynnän jatkaminen 7. Rekisteröintitodistuksen tulostus ja leimaaminen 8. Katsastusaikavälin määrittäminen 9. Katsastus liikennekäytöstä poistetulle ajoneuvolle

29 1. Tietojen haku katsastusaseman omaa toimistojärjestelmää käytettäessä Tekniset tiedot, rajoitukset sekä vero- ja maksutiedot haetaan ATJ:stä. Ilmoittautumisen yhteydessä pääsääntöisesti KATSAjärjestelmästä. Joitakin tarkempia selvitystarpeita varten tarvitaan joskus myös ATP:n (AKEn tietopalvelu) hakupalveluita. Käyttämällä viivakoodia syöttövirheistä johtuvat uusintahaut vähenevät. ATJ-tulosteilla olevaan viivakoodiin sisältyy kaikki tarpeelliset tiedot hakujen suorittamiseksi. Mikäli LTJ:hin ei ole syötetty ajoneuvoluokkaa, myös ATJhauissa on tällöin käytettävä kyseistä MUU-ajoneuvoluokkaa, jotta tulokseksi haussa saadaan halutun ajoneuvon tiedot. LTJ-aikaisen rekisteröintitodistuksen viivakoodissa ei ole hakuun tarvittavaa ajoneuvoluokka-tietoa (tieto joudutaan syöttämään hakuavaimeksi erikseen). KATSA-järjestelmästä ei ole saatavissa ajoneuvon omistajaja haltijatietoja.

30 2. Rajoitustiedot KATSA-järjestelmään on koottu rekisteröintiin ja katsastukseen liittyvät rajoitustiedot autoverovapaus, käyttökielto, ajokielto, vireilläolo, recall, muutoskatsastusvelvollisuus, valvontakatsastusvelvollisuus, muutoskielto. Verotuksen ja vakuutusten rajoituksista ei ilmene tarkempia tietoja maksamattomuuteen liittyen. Tarkemmat maksutiedot on tarkistettava ATP:n järjestelmästä taikka soittamalla AKEen.

31 3. Rekisteröintitodistuksen teknisen osan esittäminen KATSA-järjestelmästä ei ole todistuksen järjestysnumero tarkastettavissa. Ajoneuvosta on esitettävä voimassaoleva rekisteröintitodistuksen tekninen osa. Tekniset tiedot voidaan tarkastaa myös KATSAjärjestelmästä. Hyväksytystä katsastuksesta tulostettavan todistuksen täsmättävä ajoneuvoon.

32 3. Rekisteröintitodistuksen teknisen osan tiedot Useat tiedot näkyvät vain järjestelmässä Esim. jarrujärjestelmä, lisäjarrut, päästövarustus. Tiedot on saatavilla toimistojärjestelmään Huom. pakokaasumittaus suoritetaan myös korotetulla kierrosluvulla autoille, joilla on jokin seuraavista merkinnöistä: Vähäpäästöinen Kolmitoimikatalysaattori Hyväksyntänumero, variantti ja versio.

33 4. Vikatietojen syöttäminen, tulostuminen todistukselle Katsastuksen vikatiedot merkitään edelleen tarkastuskorttiin ja sitä käytetään muutenkin totuttuun tapaan. Tarkastuskortin kaksoiskappale luovutetaan asiakkaalle katsastuksen päätteeksi. Määräaikaiskatsastuksen vikatiedot tallennetaan kuitenkin jatkossa myös KATSA-järjestelmään katsastuspäätöstä koskevien tietojen mukana. Mahdolliset korjauskehotukset ja niihin liittyvät korjaustarpeiden määräajat tulostuvat hyväksytyn katsastuksen jälkeen uudelle rekisteröintitodistukselle. Vikatietoja voi poistaa todistukselta vain suorittamalla koko määräaikaiskatsastuksen kokonaan uudelleen ja tallentamalla tiedot järjestelmään, jolloin tulostuu uusi rekisteröintitodistus.

34 5. Katsastuksen päättäminen Tallennetaan heti katsastuksen yhteydessä. Arvosteluperusteita täsmennetty aiemmin v Päätösten perusteet tarkennettu. Korjauskehotusten sallittu määrä hyväksyttäessä vikakomponenttien määrän mukaan. VAK-hyväksynnän jatko sekä O2-luokan perävaunun katsastusvuoden vastaavuustieto tallennettava selaimella. Päätösten korjaus tehtävä selaimella. Päästöajokiellon poisto selaimella. Keskeytetyn katsastuksen jatkaminen.

35 6. VAK/ADR-hyväksynnän jatkaminen Merkintä ajoneuvon VAK/ADR-hyväksynnän jatkamisesta tehdään myös KATSAan. Kyseisen tiedon voi päivittää tietojärjestelmään vain selaimella ja vain katsastaja, jolla on VAK-/ ADR oikeudet (ja vain ajoneuvolle, jolla on VAK- /ADR -hyväksyntä). Järjestelmä ehdottaa seuraavaa viimeistä voimassaolon päivämäärää. Voimassaolon viimeistä päivämäärää on mahdollista muuttaa järjestelmän ehdottamasta poikkeavaksi. Asiakkaalla olevaan todistukseen kirjoitetaan vastaavasti tiedot VAK/ADR-hyväksynnän jatkamisesta ja tästä todistuksesta otetaan kopio liitettäväksi kyseisen katsastuksen asiakirjoihin.

36 7. Rekisteröintitodistuksen tulostus ja leimaaminen Määräaikaiskatsastuksesta tulostuu hyväksytyn katsastuksen jälkeen rekisteröintitodistuksen tekninen osa. Todistus on tulostettava heti myös raskaan kaluston pisteessä sekä sivutoimipisteessä. Tulostus tehdään turvaominaisuuksilla varustetulle esipainetulle lomakkeelle. Kaikkien katsastusten tulostuksiin pohjaksi sama lomake. Tulosteet poikkeavat tietosisällöltään jonkin verran toisistaan joidenkin ajoneuvoluokkien välillä. Rekisteröintitodistuksia ei ole enää tarpeen leimata muuten kuin mahdollisissa häiriötilanteissa, jolloin uutta todistusta ei saada tulostettua. Kun tulostus saadaan toimimaan, uusi todistus on toimitettava katsastukseen esittäneelle henkilölle mahdollisimman pian.

37 7. Rekisteröintitodistuksen tulostus ja leimaaminen Mikäli rekisteröintitodistus on tarpeen tulostaa uudelleen, se on tehtävä REKIssä. Jos samalla tulostetaan rekisteröintitodistuksen ilmoitusosa, sen luovuttamisessa omistajalle noudatetaan rekisteröinnistä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Jos omistajalla tai haltijalla on rekisterissä merkintä turvakiellosta, järjestelmä ohjaa tällaiset tulostukset keskitettyyn tulostukseen. Järjestelmä antaa käyttäjälle ilmoituksen keskitettyyn tulostukseen ohjaamisesta. Näissä tapauksissa todistus tulee omistajalle tai haltijalle muutaman päivän viiveellä postissa.

38 8. Katsastusaikavälin määrittäminen Järjestelmä päättelee seuraavan määräaikaiskatsastuksen aikavälin. Tieto seuraavasta katsastusaikavälistä tulostuu erilaisille ATJ-todistuksille. Mikäli ajoneuvoa ei ole katsastettu hyväksytysti katsastusaikavälin aikana, järjestelmässä on näkyvillä käyttökiellosta ilmoittava rajoitus. Ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä on pidettävä mukana hylätyn katsastuksen tarkastuskortti silloin, kun ajoneuvon käyttö tapahtuu katsastusaikavälin jälkeisenä aikana ilman hyväksyttyä määräaikaiskatsastusta.

39 8. Katsastusaikavälin määrittäminen Järjestelmä ei ota huomioon mahdollista ulkomailla käyttöä ja siitä seuraavaa ns. katsastuksen jatkoaikaa. Todistus ajoneuvon käytöstä ulkomailla on pidettävä liikenteessä mukana. Käyttöönottopäivää tarkennettaessa aikaväli määräytyy uudelleen katsastusvuoden vastaavuusmerkintöjä huomioimatta. Katsastuksen vastaavuusmerkintä huomioidaan vain O2-luokan perävaunuilla.

40 9. Katsastus liikennekäytöstä poistetulle ajoneuvolle Katsastus suoritetaan tavanomaisesti. Katsastukseen siirtoluvalla siirtomerkein. Auto myös omilla kilvillään. Katsastusaika tulee olla ennalta varattu. Ajoneuvolla tulee olla vakuutus. Siirto korjattavaksi, säilytykseen sallittu. Katsastuksen yhden kuukauden jatkoaikaa ei ole Ajoajan kahden kuukauden sääntöä ei sovelleta.

41 Rekisteröintikatsastus

42 Rekisteröintikatsastus 1. Rekisteröintikatsastusvelvollisuus 2. Uuden ajoneuvon tietojen tarkastaminen järjestelmästä 3. Tietojen tallentaminen 4. Muutetun ajoneuvon tietojen syöttö 5. Erikoisehtojen syöttö 6. Raskaan kaluston renkainen merkitseminen 7. Kytkentätiedot ja perävaunun ajoneuvoryhmä 8. LTJ-aikaisten ajoneuvojen tietojen muuttaminen 9. Katsastuspäätöksen mitätöinti 10. Teknisten tietojen korjaus 11. Rajoitustietojen ylläpito 12. Rekisteröintitodistuksen tulostaminen

43 1. Rekisteröintikatsastusvelvollisuus Ensirekisteröintikatsastus Vientirekisteröintikatsastus Vaurioituneena poistetut (vak.yht) Ulkomaille poistetut LTJ-aikana poistetut ajoneuvot, paitsi jos: katsastuksesta kulunut enintään 3 kk käyttöönotosta kulunut enintään 6 kk MTK:t ja muut kuin liikennetraktorit

44 2. Uuden ajoneuvon tietojen tarkastaminen järjestelmästä rekisteröintikatsastuksessa Syötettäessä Perustiedot -ikkunalla valmistenumero, järjestelmä tarkastaa onko sillä jo joku ajoneuvo rekisterissä jostain syystä Jos samalla valmistenumerolla löytyy useampia ajoneuvoja (tai sama ajoneuvo on järjestelmässä eri syistä useampaan kertaan), järjestelmä siirtyy valmistenumero -ikkunalle, josta valitaan oikea ajoneuvo. Katsastajan tulee varmistaa, että kyse on todella samasta ajoneuvosta Varmistuksen voi tehdä esim. KATSAn teknisten tietojen selauksesta ja ATPstä

45

46 3. Tietojen tallentaminen Tallennettava välittömästi (myös erillisissä tiloissa ja sivutoimipisteissä) Ellei katsastustapahtumaa päätetä (hyväksytty tai hylätty) kirjautuu katsastustapahtuma järjestelmään keskeneräiseksi Samalla toimipaikalla katsastusta jatkettaessa on käytettävä Toimipaikan keskeneräisten katsastustapahtumien jatkaminen toimintoa Keskeytynyt tietojen syöttö on jatkettava loppuun mahdollisimman pian

47 3. Tietojen tallentaminen Vietäessä ajoneuvon tietoja ensimmäistä kertaa ajoneuvoliikennerekisteriin, KATSA-järjestelmän ikkunoilla oleviin tietokenttiin syötetään kaikki pakolliset tiedot (*-merkki) ja muut saatavilla olevat tiedot mahdollisimman kattavasti (esim. valinnaisena asennetut turvatyynyt, kolmitoimikatalysaattori, ) Tietokenttään ei kirjata tietoa, mikäli sillä ei ole tilastoinnin, katsastuksen, verotuksen tai rekisteröinnin kannalta merkitystä

48 3. Tietojen tallentaminen Käytettäessä TYYTI-järjestelmässä olevia tietoja, tulee tarkastaa, onko kyseisellä tyyppihyväksyntänumerovariantti-versio-yhdistelmällä viimeinen käyttöönottopäivä, joka löytyy version hyväksymistiedoista. Jos versio on vanhentunut eikä ajoneuvolle ole myönnetty ns. häntälupaa tai häntälupa on vanhentunut ei uuden ajoneuvon rekisteröintikatsastusta voi hyväksyä. Jos version vanhenemisesta tai häntäluvan voimassaolosta johtuen ajoneuvoa ei voida ottaa käyttöön 3kk kuluttua rekisteröintikatsastuksesta, on tästä tehtävä huomautus rekisteröintikatsastustodistukselle. Uuden ajoneuvon ollessa kyseessä voi myös uusien vaatimusten voimaantulo rajoittaa rekisteröintikatsastuksen voimassaoloaikaa lyhyemmäksi, mistä myös tulee tehdä huomautus rekisteröintikatsastustodistukselle.

49 4. Muutetun ajoneuvon tietojen syöttö Kun rekisteröinti- tai muutoskatsastukseen esitetään ajoneuvo, joka on muutettu alkuperäisestä tyyppihyväksytystä ajoneuvosta, tulee sen tiedoista poistaa tyyppihyväksyntänumero-, variantti ja versiotieto. Kun katsastukseen esitetään keskeneräisenä (esim. alustana) tyyppihyväksytty valmis ajoneuvo, merkitään alustan tyyppihyväksyntänumero, variantti ja versio täydellisinä, mikäli perusajoneuvoa ei ole muutettu. Muutetulle ajoneuvolle kirjataan aina erikoisehtoihin vakiotekstillä alkuperäinen tyyppihyväksyntänumero, variantti ja versio. Toimenpiteillä varmistetaan se, että TYYTI-järjestelmässä olevat version rajoitustiedot (esim. uuden ajoneuvon version parasta-ennen-päivä) eivät rajoita rekisteröintikatsastettavan ajoneuvon rekisteröintiä.

50 5. Erikoisehtojen syöttö ATJ-aikana järjestelmään ensi kertaa tallennettavien ajoneuvojen veroehtoja ei tallenneta erikoisehtoihin Erikoisehtoja on syytä käyttää aina, mikäli ajoneuvon ominaisuudet täyttävät kyseiset ehdot tai rakenteet ovat erikoisehdon kuvauksen mukaiset. Osa erikoisehdoista on kuitenkin mm. verotukseen tai rakennemuutosmääräyksiin liittyvinä tarkoitettu vain tietylle ajoneuvoluokalle. Erikoisehdot on jaoteltu eri osa-alueesiin: Perustiedot, Rakenne, Kori, Mitat, Massat, Moottori, Jarrut, Osaluettelo, Yleinen, Vetopöytä, Vetokytkin, Kap-vetokytkin, Kytkentätiedot, Häntälupa Luettelo käytettävissä olevista erikoisehdoista löytyy KATSAn opastesivulta. Kyseisessä luettelossa on mainittu myös ne ajoneuvoluokat, joilla kutakin erikoisehtoa on tarkoituksenmukaista käyttää.

51 5. Erikoisehtojen syöttö Käytettävä kooditettuja erikoisehtoja Kooditetut täydennettävät erikoisehdot täydennettävä samalla suomeksi ja ruotsiksi Vapaamuotoiset erikoisehdot tallennettava myöskin suomeksi ja ruotsiksi (mutta niiden käyttämistä tulee välttää). Erikoisehdon voi merkitä niin, ettei se tulostu todistukselle.

52 6. Raskaan kaluston renkaiden merkitseminen Tyyppihyväksytyt rengas- ja vannetiedot Katsastuksessa merkityt rengas- ja vannetiedot. Renkaat tulostuvat todistukselle omiin sarakkeisiin (akselimassojen viereen). Kantavuus oltava aina riittävä ja jokaisella akselilla on oltava vähintään yksi rengasvaihtoehto. Kantavuudeltaan riittämättömät renkaat merkitään aina erikoisehtoihin (alennetuin massoin). Vetävälle akselille merkitään vain yksi rengaskoko.

53 7. Kytkentätiedot ja perävaunun ajoneuvoryhmä Kytkennät-ikkuna toimii KATSA-järjestelmässä eräänlaisena keskusikkunana, jonka kautta valitaan syöttöikkunat tarpeen mukaan. Kaikille ATJ-aikaisille perävaunuille (myös O1- ja O2-luokan perävaunut) ja vetoautoille on Perustiedot ikkunalla tallennettava ajoneuvon tyyppiä osoittava ajoneuvoryhmätieto (esim. puoliperävaunun vetoauto tai keskiakseliperävaunu). Kevyen kaluston vetoautojen kytkennässä ei ole kytkentätietojen laskentaa ja tiedot tulostuvat Valmistajan sallimat massat jarruin / jarruitta kentistä.

54 7. Kytkentätiedot ja perävaunun ajoneuvoryhmä Raskasta kalustoa varten tekniset tiedot ajoneuvon kytkentälaitteista ja muut kytkentätietojen laskentaa varten tarvittavat alkuarvot annetaan Kytkentälaitetiedot-ikkunalla (perävaunulla ikkunaa käytetään vain, jos sillä vedetään toista perävaunua). Yksikin vetolaitetta koskeva arvo tekee laitteesta vetolaiteveron alaisen (polttoaineesta riippuen). Merkintä vain hinattavan laitteen vetoon ei vapauta verosta. Kytkentätietojen laskenta suoritetaan erillisellä Kytkentätiedot-ikkunalla. Järjestelmä ei tarkasta kytkentämassojen oikeellisuutta.

55 7. Kytkentätiedot ja perävaunun ajoneuvoryhmä Vetoauton ja perävaunun väliset erilliskytkennät syötetään perävaunun rekisteritietoihin käyttäen Erilliskytkentätiedot -ikkunaa. Järjestelmä ei tarkasta yhdistelmän yhteenkytkettävyyttä. Ajoneuvon erilliskytkennät-ikkunalla näkyy ajoneuvon voimassaolevat ja passivoidut erilliskytkennät, jotka käyttäjä voi joko palauttaa voimaan tai poistaa.

56 8. LTJ-aikaisten ajoneuvojen tietojen muuttaminen LTJ:stä konvertoidun ajoneuvon katsastuksissa tietoja täydennetään ja järjestetään uudelleen mahdollisuuksien mukaan. Kaikki muutoksen kohteeseen liittyvät tiedot päivitetään järjestelmään ATJ-käytännön mukaisesti. Esim. kytkentäkatsastustietoja päivitettäessä on mm. ajoneuvoryhmä-,akseli-, mitta-, massa- sekä kytkentälaitetiedot päivitettävä

57 8. LTJ-aikaisten ajoneuvojen tietojen muuttaminen LTJ:ssä ilman ajoneuvoluokka- merkintää olleille ajoneuvoille tallennetaan ATJ:hin siirron yhteydessä ajoneuvoluokka MUU ja ajoneuvolaji siirtyy ensimmäiseksi ajoneuvoryhmäksi (ja aiempi ajoneuvoryhmä siirtyy toiseksi ajon.ryhmäksi). RK:n, MK:n tai tekn. tietojen korjauksen yhteydessä järjestelmä pakottaa päivittämään ajoneuvolle oikean ajoneuvoluokan ja järjestelmä samalla poistaa ajoneuvoryhmäkentästä LTJ-aikaisen ajoneuvolajin.

58 9. Katsastuspäätöksen mitätöinti Mikäli katsastuspäätös on virheellinen tai se on tallennettu väärälle ajoneuvolle, päätös poistetaan tekemällä mitätöinti. Virheellisen päätöksen tilalle on tallennettava uusi katsastustapahtuma korjatulla katsastuspäätöksellä. Katsastustapahtuma mitätöidään käyttämällä päävalikon toimintoa Ajoneuvon katsastustapahtumien selaus, valitsemalla Mitätöi linkki.

59 9. Katsastuspäätöksen mitätöinti Mitätöinti voidaan suorittaa vain viimeisimmälle (mitätöimättömälle) katsastustapahtumalle, ja sen tulee olla oman aseman suorittama Mitätöintiä käytettäessä tulee huomioida, että tekniset tiedot eivät automaattisesti palaudu ennen mitätöityä katsastusta olleeseen tilaan, vaan ne on korjattava erikseen.

60 10. Teknisten tietojen korjaus Päävalikon valintaa Teknisten tietojen korjaus käytetään vain, kun korjataan virheellistä tietoa muun kuin oman katsastustoimipaikan virheen vuoksi. Järjestelmä ehdottaa korjauksen takautuvaksi voimaantulopäiväksi ajoneuvon käyttöönottopäivää. Oletuspäivän voi tarvittaessa muuttaa. Oman katsastustoimipaikan syöttövirheet korjataan käyttäen päävalikon valintaaa Ajoneuvon katsastustapahtumien selaus, valitsemalla Korjaa-linkki sen katsastuksen kohdalta, jonka tietoja halutaan korjata. Järjestelmä ehdottaa korjauksen takautuvaksi voimaantulopäiväksi korjattavaksi valitun katsastuksen päätöspäivää. Oletuspäivän voi tarvittaessa muuttaa. Korjausta ei voi kuitenkaan voi suorittaa hylätylle katsastukselle, vaan korjaustarve on vietävä Rajoitustietojen lisäyksenä Vireilläolo -tietoihin. Takautuvan päivän oikeellisuudesta tulee aina varmistua.

61 11. Rajoitustietojen ylläpito KATSA -järjestelmässä katsastaja voi ylläpitää seuraavia rajoitustietoja: Autoverovapaus HUOM. ATJ-aikaisille verotietoja ei tallenneta erikoisehtoihin Ajokielto Myös 3-vika määräaikaiskatsastuksessa tuo merkinnän Vireilläolo Historiatietoihin ei jää merkintää Recall Merkitään AKEssa Esteenä katsastuksen hyväksymiselle Kutakin rajoitusta voi olla voimassa vain yksi kappale kerrallaan paitsi Recall -rajoituksia, joita voi olla useita.

62 11. Rajoitustietojen ylläpito Lisäksi ajoneuvolle voi olla merkittynä myös: Käyttökielto Tallentuu automaattisesti Poistuu hyväksytyssä määräaikais- / valvontakatsastuksessa Muutoskatsastusvelvollisuus Tallentuu muutosrekisteröinnin yhteydessä Poistuu / poistetaan katsastuksessa Valvontakatsastusvelvollisuus Tallentuu automaattisesti Poistuu hyväksytyssä määräaikais- / valvontakatsastuksessa Muutoskielto Päivitetään vain AKEssa

63 12. Rekisteröintitodistuksen tulostaminen Tulostetaan katsastustodistus myös erillisissä tiloissa ja sivutoimipisteissä Tulostetaan katsastustodistus myös hylätystä Tieto hylkäyksestä näkyy todistuksella

64 Katsastusasiakirjojen digitointi ja asiakirjojen selaus ATJssa

65 Aiheet AKEn toimesta arkistoitavat asiakirjat Katsastustoimipaikan toimesta arkistoitavat asiakirjat Pääasiakirjat sekä lomakkeet, mitä ei voi käyttää pääasiakirjoina Katsastuksen apulomakkeen C197 täyttäminen Asiakirjojen lajittelu Digitoitavaksi lähettäminen Digitoitavien asiakirjojen saate (B110) Virheellisten lähetysten korjaaminen, vastauslähetyskuoret sekä asiakirjojen siirrot Asiakirjojen haku KATSAsta

66 Katsastusasiakirjojen arkistointi siirtyy osittain AKEen alkaen

67 Yleistä Arkistotoimesta vastaa katsastustoiminnasta vastaava henkilö Asiakirjat lähetettävä päivittäin digitoitavaksi AKEn vastauslähetyskuorella Asiakirjat arkistoidaan sähköisessä muodossa ja ovat kaikkien katsastajien käytössä KATSAjärjestelmän kautta huomaa viive lähettäminen-postinkulku-käsittely AKEssa-digitointi = useita päiviä Katsastajilla ei oikeutta luovuttaa asiakirjoja edelleen ei maksutta eikä maksullisena

68 AKEn toimesta arkistoitavat asiakirjat Muutoskatsastus Vientikatsastus Rekisteröintikatsastus Kiinnitystarkastus Teknisten tietojen korjaus Em. katsastusten yhteydessä suoritetuista kytkentätietojen tallennuksista kertyneet asiakirjat lähetään digitoitavaksi Asiapapereita ei lähetetä erillisenä toimenpiteenä suoritetuista kytkentäkatsastuksista Katsastustapahtumasta ei lähetetä asiakirjoja digitoitavaksi, jos ajoneuvon muita kuin erikoisehdoissa olevia tietoja muutetaan ja tapahtuman päättämiseen ei sisälly erillisiä asiapapereita Uudelleentulostuksesta ei lähetetä asiakirjoja digitoitavaksi

69 AKEn toimesta arkistoitavat asiakirjat Hyväksyttyjen katsastusten asiakirjat lähetetään arkistoitavaksi katsastuksen hyväksymispäivänä Hylättyjen katsastusten asiakirjat lähetetään hyväksytyn jälkitarkastuksen asiakirjojen mukana tai viimeistään yhden kuukauden kuluttua hylkäyksestä Keskeytettyjen katsastusten asiakirjoja ei toimiteta AKEen

70 Katsastustoimipaikan toimesta arkistoitavat asiakirjat Toimipaikalla katsastusasiakirjoista säilytetään muut kuin edellä mainitut AKEn toimesta arkistoitavat katsastusasiakirjat Sivutoimipisteen toimipaikalla säilytettävät katsastuksiin liittyvät asiakirjat tulee arkistoida sille toimipaikalle, jonka toimiluvan perusteella sivutoimipiste toimii Sivutoimipisteen asiakirjat on arkistoitava toimipaikalla omana kokonaisuutenaan

71 Pääasiakirjat ATJ -aikainen Rekisteröintitodistus. Osa I / Tekninen osa, B700 ATJ -aikainen rekisteröinti- ja vientikatsastustodistuksen sekä kiinnitystarkastustodistuksen Osa I / Tekninen osa, B710 ATJ -aikainen ennakkoilmoitustodistuksen Osa I / Tekninen osa, B720 LTJ -aikainen Rekisteröintitodistus. Osa I / Tekninen osa, B130B (vihreä) LTJ -aikainen rekisteröinti- ja vientikatsastustodistuksen sekä kiinnitystarkastustodistuksen Osa I / Tekninen osa, B710 (vihreä) Katsastuksen apulomake, C197 (käytetään mikäli ajoneuvolla voimassa ollutta muuta edellä mainittua pääasiakirjaa ei ole käytettävissä) -Liitteet liitetään pääasiakirjaan paperiliittimin. -Asiakirjat luetaan koneellisesti, joten paperiliittimiä ei viivakoodin päälle. -Paperit kuoreen siten, että paperiliitin kuoren pohjalle, koska kirjekuoret avataan koneellisesti

72 Lomakkeet, mitä ei voi käyttää pääasiakirjoina LTJ -aikainen ennakkoilmoitustodistuksen tekninen osa, B101 (oranssi) LTJ -aikainen rekisteriotteen tekninen osa, B104 (punainen) LTJ -aikainen rekisteröinti- ja vientikatsastustodistuksen sekä kiinnitystarkastustodistuksen tekninen osa (punainen) Muu aiempi rekisteriote Ajoneuvon väliaikaisrekisteröintitodistus, B630A (uusi) tai B103 (vanha) ATJ- tai LTJ -aikaisen todistuksen jatko-osa Pääasiakirjana käytettävä apulomaketta, jonka liitteeksi edellä mainitut lomakkeet liitetään

73 Katsastuksen apulomakkeen C197 täyttäminen Teknisen osan järjestysnumero merkitään katsastustapahtuman tallennusta aloitettaessa ajoneuvolla voimassa ollut järjestysnumero merkitään järjestysnumeroksi 000, jos ajoneuvo viedään järjestelmään ensimmäistä kertaa Katsastuslaji (vain 1 rasti) Rekisteritunnus merkitään ajoneuvolla ATJ- tai LTJ - järjestelmässä oleva rekisteritunnus (ei saa kuitenkaan käyttää vientirekisteritunnusta tai siirtomerkin tunnusta) Valmistenumero / valmistenumeron kolme viimeistä merkkiä merkitään katsastuksen jälkeen ajoneuvolla oleva valmistenumero / kolme viimeistä merkkiä koko valmistenumero on pakollinen, jos apulomakkeelle ei ole merkitty rekisteritunnusta jos valmistenumerossa on yli 17 merkkiä, valmistenumerokenttään merkitään 3 viimeistä merkkiä ja huomautuskenttään merkitään valmistenumero kokonaisuudessaan Ajoneuvoluokka merkitään katsastuksen jälkeen ajoneuvolla oleva luokka Lähettäjän tiedot selväkielisenä

74 Asiakirjojen lajittelu Katsastusasiakirjat tulee lajitella 6 eri nippuun seuraavasti: Viivakoodilliset pääasiakirjat Viivakoodilliset ATJ-aikaiset pääasiakirjat (yksisivuiset ilman liitteitä) Viivakoodilliset ATJ-aikaiset pääasiakirjat (jatko-osalliset ja liitteelliset) Viivakoodilliset LTJ-aikaiset pääasiakirjat (yksisivuiset ilman liitteitä) Viivakoodilliset LTJ-aikaiset pääasiakirjat (jatko-osalliset ja liitteelliset) Viivakoodittomat pääasiakirjat tapahtumat, joista lähetetään vain apulomake tapahtumat, joista lähetetään apulomake ja liitteitä Asiakirja on liitteellinen, jos siinä on enemmän kuin yksi sivu (esim. tekninen osa jatko-osalla on liitteellinen asiakirja).

75 Digitoitavaksi lähettäminen Asiakirjat tulee lähettää lajiteltuina omina nippuinaan (enimmillään 6 nippua). Jokaisen asiakirjanipun päälle tulee laittaa keltainen Digitoitavien asiakirjojen saate -lomake (Lomake B110), johon rastitetaan asiakirjatunnus Katsastusasiakirjat sekä merkitään Lähettäjä -kenttään katsastustoimipaikan nimi, lähettäjän nimi ja puhelinnumero. Ajoneuvon katsastustapahtumaan kuuluvat liitteet kiinnitetään pääasiakirjaan (päällimmäinen) aina vasemmasta reunasta paperiliittimin (niittejä ei saa käyttää). Paperiliitintä ei saa laittaa viivakoodin päälle ja paperit asetellaan lähetyskuoreen siten, että paperiliitin tulee kuoren alareunaan (pohjalle). Asiakirjojen turhaa taittelua tulee välttää. Liitteenä oleva asiakirja saa olla enintään A3-kokoinen ja sen tulee olla vähintään käyntikorttikokoa. Asiapapereiden täyttämisessä tulee käyttää kuulakärkikynää tai vastaavaa.

76 Digitoitavien asiakirjojen saate (B110)

77 Virheellisten lähetysten korjaaminen, vastauslähetyskuoret sekä asiakirjojen siirrot Virheellisten lähetysten korjaaminen Mikäli asiakirjojen lähetys on virheellinen (esim. lähetettävistä asiakirjoista on osa jäänyt pois lähetyksestä tai katsastus on jouduttu mitätöimään, tulee katsastajan ottaa yhteyttä AKEn digitointipalveluun, Vastauslähetyskuoret Digitoitavaksi lähetettävät asiapaperit tulee aina laittaa omaan kuoreensa ja vastauslähetyskuoren päälle tulee laittaa lähettävän toimipaikan leima vasempaan yläkulmaan. Kuoria saa käyttää vain digitoitavien asiakirjojen lähettämiseen. Kuoria ja lomakkeita saa tilattua E -jaon kautta. Rekisteröinnin asiakirjojen digitoinnista on oma ohjeensa. Asiakirjojen siirrot Katsastustoimipaikan toiminnan keskeytyessä tai päättyessä toimiluvan haltijan on toimitettava katsastuksen suorittamiseen välittömästi liittyvät katsastustoimipaikalla säilytetyt asiakirjat ja lomakkeet Ajoneuvohallintokeskukselle, erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

78 Asiakirjojen haku KATSAsta Valitse KATSAn päävalikosta kohta Asiakirjat tai

79 Asiakirjojen haku päävalikon kautta 1. Valitse alasvetovalikosta ajoneuvoluokka 2. Syötä rekisteritunnus (AKE123, AKE- 123, ake123, ake-123) tai valmistenumero kokonaisuudessaan (isoilla tai pienillä kirjaimilla) 3. Näpäytä Hae -painiketta

80 Asiakirjojen haku KATSAsta katsastustapahtumaa tehdessäsi alanavigaation kohtaa Asiakirjat

81 Asiakirjat avautuvat linkistä

82 Aiheet Yleistä ATJn käytöstä ATJ käytön aloittaminen Sisään kirjautuminen ATJn aloitussivu (ALKU) Salasanan vaihto Navigointi järjestelmien välillä Alasvetovalikot Polku Alanavigaatiot Työkalurivi Ulos kirjautuminen Ohjeet ja opasteet Häiriötiedottaminen ja ATJjärjestelmätuki Koulutusmateriaali ja koulutusympäristö Käyttöoikeudet

83 Yleistä ATJn käytöstä Jokainen toimenpide ATJssa tallentuu lokitietokantaan ja on yhdistettävissä tekijään Käyttäjä vastaa kaikesta omalla tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja Käyttäjän tulee tutustua ATJ:n lokirekisteriselosteeseen AKEn internet sivuilta osoitteesta tai ATJ:n OPAS järjestelmästä

84 ATJ käytön aloittaminen Sisään kirjautuminen ATJ järjestelmään tapahtuu erikseen määritellyllä sovellus sovellus yhteydellä tai web -selaimella ATJn sisäänkirjautumissivulla internet -osoitteessa https://atj.ake.fi

85 Sisään kirjautuminen Salasanassa ISOt ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä

86 ATJn aloitussivu (ALKU) Opasteet Salasanan vaihto "Kirjaudu ulos ATJ" painikkeesta sulkeutuvat kaikki järjestelmät. ATJ:n tiedotusikkuna Järjestelmän, ympäristön (tuotanto tai koulutus) ja toimipaikan valinta

87 ATJn aloitussivu (ALKU) Valikot muodostuvat käyttäjätunnuksella olevien käyttöoikeus- ja käyttäjätietojen mukaisiksi Käyttöoikeudet määräävät sen mitä ATJ järjestelmiä näytetään järjestelmä valikossa, sekä mitä ympäristöjä näytetään ympäristö valikossa Käyttöoikeusyhteyshenkilön tunnukselle määrittelemät toimipaikat ovat valittavissa Toimipaikka valikossa Toimipaikka on valittava sen mukaan millä toimipaikalla kulloinkin työskentelee

88 Salasanan vaihto Järjestelmä pakottaa käyttäjän vaihtamaan salasanan kirjauduttaessa ensimmäisen kerran ATJ järjestelmään tai kun salasana on vaihdettu käyttöoikeusyhteyshenkilön toimesta 12 viimeisintä salasanaa ei voida vaihtaa aktiiviseksi salasanaksi Salasana voimassa 90 vuorokautta Syötettäessä salasana 3 kertaa väärin kirjauduttaessa, tunnus lukkiutuu 3. minuutiksi Käyttämättömänä tunnus lukkiutuu 60 vuorokauden kuluttua

89 Salasanan vaihto

90 Navigointi järjestelmien välillä Navigointi järjestelmien välillä tapahtuu ATJ valikkoon muodostuneen järjestelmälistan avulla

91 Alasvetovalikot Valikoissa voi olla kymmeniä vaihtoehtoja. Voit nopeuttaa valintaa syöttämällä vaihtoehdon ensimmäisen kirjaimen Jos haluat tyhjentää jo valitsemasi tiedon, avaa valikko uudelleen ja valitse listasta ensimmäinen eli tyhjä vaihtoehto

92 Polku Polkutoiminto kerää käyttäjän kulkeman reitin "poluksi", jossa viimeisenä on auki oleva näyttö Polku kertoo käyttäjälle, mistä hän on ikkunalle edennyt ja mahdollistaa siirtymät valitussa toiminnossa aina edelliselle näytölle Polun avulla pääsee myös takaisin päänäytölle.

93 Alanavigaatiot Tietyillä ikkunoilla käyttäjän on mahdollista siirtyä alanavigaation (linkkejä tai painikkeita) kautta katsomaan lisätietoja, jotka liittyvät ikkunalla käsiteltävään toimintoon. Käyttäjätunnus (käyttöoikeudet) voi rajoittaa alanavigaation käyttöä.

94 1 Työkalurivi Paluu edelliselle näytölle -nuolella voi siirtyä edelliselle näytölle, silloin kun nuoli ei ole harmaa. 2. Kysymysmerkki on pikavalinta ikkunakohtaiseen ohjeeseen 3. Sulje KATSA -painike sulkee KATSA -järjestelmän

95 Ulos kirjautuminen Koko ATJsta uloskirjautuminen tapahtuu ALKU sivun Kirjaudu ulos ATJ painikkeella Uloskirjautuminen tapahtuu myös automaattisesti tunnin kuluttua viimeisestä ATJssa tehdystä toimenpiteestä sekä 10 tunnin kuluttua yhtäjaksoisen ATJn käytön jälkeen

96 Ohjeet ja opasteet Milla Palmroos

97 Opasteet

98 Kenttäkohtaiset opasteet Kenttäkohtaiset opasteet eli tooltipit tulevat näkyviin, kun hiiren osoitinta pitää kentän otsikkotekstin päällä. Kenttäkohtaisissa opasteissa on kerrottu tarkemmin, mitä kyseiseen kenttään täytetään. Kenttäkohtainen opaste näyttää myös virheilmoituksen, jos on esim. syötetty virheellistä tietoa ja kyseinen kenttä muuttuu punareunaiseksi. Virheilmoitus saadaan näkyville pitämällä hiiren osoitinta syöttökentän päällä.

99 Kenttäkohtaiset opasteet

100 Prosessiohjeet Toiminta, johon ei liity ATJ järjestelmien käyttöä Ohjeita, jotka liittyvät tietojärjestelmien käytössä laajempiin kokonaisuuksiin. Ohje on jaettu erillisiin määräaikaiskatsastusta koskeviin ohjeisiin (MAK) sekä rekisteröintikatsastusta koskeviin ohjeisiin (RK). Katsastajien prosessiohje löytyy >Katsastusyritykset > Yleiset ohjeet ja muut aineistot

101 Häiriötiedottaminen ja ATJ-järjestelmätuki Milla Palmroos

102 ATJn häiriötiedottaminen Mahdollista ATJn käyttöhäiriöistä esim. käyttökatkoista, tiedotetaan ATJn Aloitussivun tiedotus-ikkunalla ATJ:n häiriötiedottamisen tukisivulla: Tarvittaessa lisäinfoa häiriöstä myös katsastuksen vastuuhenkilöille sähköpostitse Jos ei edellä mainituissa paikoissa tietoa häiriöstä yhteyttä ATJ tukeen

103 ATJ tuki Kaikissa järjestelmän käyttöön ja toimintaan liittyvissä ongelmissa auttaa AKEn järjestelmätuki puh tai sähköpostilla ATJ-järjestelmätukipalvelun palveluaika arkisin, lauantai mukaan lukien. Muuna aikana palvelussa otetaan vastaan ilmoituksia ja mahdollisuuksien mukaan niihin vastataan tai välitetään eteenpäin. Katsastuksen toiminnallisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä yhteys katsastuksen tukeen puh

104 ATJ tuki Ota yhteyttä ATJ tukeen kun: et saa tehdyksi haluamaasi toimenpidettä järjestelmässä olet epävarma siitä, miten järjestelmää käytetään tietyssä tilanteessa. Katso kuitenkin ensin järjestelmän opasteista ja koulutusmateriaalista tai kysy yrityksesi kouluttajalta apua. epäilet, että AKEn järjestelmän toiminnassa on vikaa Ota yhteyttä AKEn soittorinkiin kun: kysymys liittyy itse toimintaprosessiin ei järjestelmän toimintaan Jos käytät AKEn järjestelmää oman sovelluksen kautta ja toiminnassa ilmenee ongelmia, tarkista ensin oman yrityksesi tuesta oman järjestelmän toimivuus ja jos siellä kaikki toimii, ota yhteyttä ATJ tukeen Käyttäjätunnus/salasanaongelmissa ota aina yhteyttä yrityksesi omaan käyttöoikeusyhteyshenkilöön

105 Koulutusmateriaali ja koulutusympäristö Milla Palmroos

106 Koulutusmateriaali > Katsastusyritykset > Yleiset ohjeet ja muut aineistot > ATJkoulutuskansio katsastajille Edellisten koulutusten materiaalit Tehtäviä Rekisteröintikatsastus Muutoskatsastus Määräaikaiskatsastus Mallikuvia ajoneuvoista Esim. dolly ja erikoiskuljetus-yhdistelmä

107 Koulutusympäristö Kirjaudutaan normaalisti ATJn aloitussivulta https://atj.ake.fi, josta valitaan koulutusympäristö Käyttöoikeudet samat kuin tuotannossa Jos virheelliset, yhteyttä oman yrityksen käyttöoikeusyhteyshenkilöön Tiedot koulutusympäristössä olevista ajoneuvoista toimitettu toimipaikan ATJ kouluttajille 1/2007 koulutuskanta palautetaan alkutilanteeseen 3 x viikossa eli su-ma -yönä, ti-ke -yönä ja to-pe -yönä

108 Käyttöoikeudet Milla Palmroos

109 Käyttöoikeudet Käyttäjätunnus on henkilökohtainen Käyttäjätunnus ja salasana on säilytettävä huolellisesti eikä niitä saa antaa muiden tietoon Käyttöoikeusyhdyshenkilöltä on pyydettävä käyttäjätunnuksen lakkauttamista heti, kun sen käyttöön ei enää ole perusteita, se on lähetetty sähköpostissa tai on muuten syytä olettaa sen joutuneen ulkopuolisen tietoon Kaikissa ATJ käyttäjätunnuksiin liittyvissä asioissa käyttäjän tulee ottaa yhteyttä oman toimipaikkansa käyttöoikeusyhteyshenkilöön

110 Käyttöoikeusyhteyshenkilö Käyttöoikeusyhteyshenkilö vastaa vastuullaan olevien toimipaikkojen käyttäjien käyttöoikeuksien hakemisesta sekä ylläpidosta Käyttöoikeusyhteyshenkilön tehtäviin kuuluvat seuraavat toimenpiteet: Uuden käyttäjätunnuksen hakeminen ja sen luovuttaminen tunnuksen haltijalle Muutokset käyttöoikeustietoihin (käyttöoikeuksien hakeminen / poistaminen) Muutokset käyttäjän tietoihin: nimen muutokset, toimipaikan lisäys / poisto, muutokset muihin käyttäjätietoihin Käyttäjän unohtaman salasanan vaihtaminen Käyttäjätunnuksen lukitseminen Käyttäjätunnuksen poistaminen

111 MAK katsastaja kevyt TPSUO (Ajoneuvotietopalvelu ATP) Oikeus ajoneuvohakuun sen kaikkiin alinäyttöihin, mutta ei näe mitään henkilötietoja. KATSA (Katsastustietojärjestelmä) Kevyen kaluston määräaikaiskatsastaja TYYTI (Ajoneuvotyyppihyväksyntäjärjestelmä) Rajoitettu selausoikeus ATJ:n tyyppirekisteriin Sallitut tapahtumat Oikeus selata kaikkien ajoneuvojen teknisiä tietoja, katsastussuoritteita, historiatietoja ja asiakirjoja Ajoneuvot, joiden suurin sallittu kokonaismassa tieliikenteessä max kg, ajoneuvoluokat M1, M1G, N1, N1G, O1, O2, L, MUU: Rajoitustietojen ylläpito Tekemiensä katsastusten mitätöinti Määräaikaiskatsastus Valvontakatsastus

112 MAK katsastaja raskas TPSUO (Ajoneuvotietopalvelu ATP) Oikeus ajoneuvohakuun sen kaikkiin alinäyttöihin, mutta ei näe mitään henkilötietoja. KATSA (Katsastustietojärjestelmä) Raskaan kaluston määräaikaiskatsastaja TYYTI (Ajoneuvotyyppihyväksyntäjärjestelmä) Rajoitettu selausoikeus ATJ:n tyyppirekisteriin Sallitut tapahtumat Kuten MAK katsastaja kevyt sekä ajoneuvoluokat M1,M2, M3, M2G, M3G, N2, N3, N2G, N3G, O3, O4: Määräaikaiskatsastus Valvontakatsastus

113 RK MK katsastaja kevyt TPSUO (Ajoneuvotietopalvelu ATP) Oikeus ajoneuvohakuun sen kaikkiin alinäyttöihin myös henkilötietoihin KATSA (Katsastustietojärjestelmä) Kevyen kaluston rekisteröintikatsastaja TYYTI (Ajoneuvotyyppihyväksyntäjärjestelmä) Rajoitettu selausoikeus ATJ:n tyyppirekisteriin WVTA Rajoitettu selausoikeus WVTA-tietovarastoon (EY-tyyppinumero, variantti ja versio on oltava tiedossa) Sallitut tapahtumat Kuten MAK katsastaja kevyt sekä kevyiden ajoneuvojen osalta, ajoneuvon joiden tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa max kg, ajoneuvoluokat M1, M1G, N1, N1G, O1, O2, L, T, C, MA, MTK: Rekisteröintikatsastus Muutoskatsastus Vientikatsastus Teknisten tietojen korjaus Kytkentäkatsastus

114 RK MK katsastaja raskas TPSUO (Ajoneuvotietopalvelu ATP) Oikeus ajoneuvohakuun sen kaikkiin alinäyttöihin myös henkilötietoihin KATSA (Katsastustietojärjestelmä) Raskaan kaluston rekisteröintikatsastaja TYYTI (Ajoneuvotyyppihyväksyntäjärjestelmä) Rajoitettu selausoikeus ATJ:n tyyppirekisteriin WVTA Rajoitettu selausoikeus WVTA-tietovarastoon (EY-tyyppinumero, variantti ja versio on oltava tiedossa) Sallitut tapahtumat Kuten MAK katsastaja raskas sekä raskaiden ajoneuvojen osalta, ajoneuvoluokat M2, M3, M2G, M3G, N2, N3, N2G, N3G, O3, O4, T, C, MA, MTK: Rekisteröintikatsastus Muutoskatsastus Vientikatsastus Teknisten tietojen korjaus Kiinnitystarkastus Kytkentäkatsastus VAK/ADR-luvan päättäminen.

115 VAK/ADR-katsastusoikeus KATSA (Katsastustietojärjestelmä) Oikeus tehdä ajoneuvolle uusi VAK/ADR-hyväksyntä päivittää ajoneuvon VAK/ADR-hyväksyntää päivittää ajoneuvon VAK/ADR-hyväksyntää. Voidaan liittää tehtäviin MAK katsastaja raskas RK MK katsastaja kevyt RK MK katsastaja raskas.

ATJ kirjautuminen, käyttäjätunnukset, käyttäjätuki ja koulutusympäristö

ATJ kirjautuminen, käyttäjätunnukset, käyttäjätuki ja koulutusympäristö ATJ kirjautuminen, käyttäjätunnukset, käyttäjätuki ja koulutusympäristö 15.8.2007 Kirjautuminen Kirjautumissivu https://atj.ake.fi 2 Käyttöoikeudet Henkilökohtaiset tunnukset ja salasana ei saa luovuttaa

Lisätiedot

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI 1 (6) Antopäivä: 05.05.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 05.05.2013 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen AKEn ohje 618/208/2008;

Lisätiedot

Katsastusasiakirjojen arkistointi ja lähettäminen digitoitavaksi

Katsastusasiakirjojen arkistointi ja lähettäminen digitoitavaksi Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 27.4.2009 620/208/2009 Sisältöalue Toimivallan säädösperusta Kohderyhmät Katsastajat Voimassaoloaika 29.4.2008 Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen AKEn ohje 618/208/2008; 21.5.2008

Lisätiedot

Prosessien toipumissuunnitelma 31.8.2007 KAURA 31.8.2007 0.1. Björn Ziessler. Copyright Ajoneuvohallintokeskus 1(7)

Prosessien toipumissuunnitelma 31.8.2007 KAURA 31.8.2007 0.1. Björn Ziessler. Copyright Ajoneuvohallintokeskus 1(7) KAURA Prosessien toipumissuunnitelma 0.1 Björn Ziessler 1(7) 1. Yleistä Tässä suunnitelmassa kuvataan KAURA kehitysprojektin AT1 prosessien toipuminen tilanteissa, jolloin ATJ järjestelmät eivät ole käytettävissä

Lisätiedot

REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN

REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN... 2 KATSASTUKSEN PÄÄVALIKKO... 2 AJONEUVON HAKU (REKISTERÖINTIKATSASTUS)...

Lisätiedot

Lisäohje katsastusalan työtehtävistä

Lisäohje katsastusalan työtehtävistä Lisäohje katsastusalan työtehtävistä Ohje ATJ-oikeuksien hallintaan 16.11.2009 1.3 TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Järjestelmäkirjat/Muut yhteiset järjestelmät/sopimuskumppanihallinta/7 Käyttäjän ja käytön ohjeet

Lisätiedot

Rekisteröintikatsastus. L-luokan ajoneuvo

Rekisteröintikatsastus. L-luokan ajoneuvo Rekisteröintikatsastus L-luokan ajoneuvo Kirjautuminen / katsastuksen päävalikko L3-luokan rekisteröintikatsastus variantti- ja versiotietojen pohjalta Käytettynä maahantuotu Ahtimen jälkiasennus Kirjaudu

Lisätiedot

REKISTERÖINTIKATSASTUS (O4-LUOKAN AJONEUVO): TEKNISET TIEDOT, ERIKOISEHDOT, KYTKENTÄTIEDOT, ERILLIKYTKENTÄ, RAJOITUSTIEDOT JA KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN

REKISTERÖINTIKATSASTUS (O4-LUOKAN AJONEUVO): TEKNISET TIEDOT, ERIKOISEHDOT, KYTKENTÄTIEDOT, ERILLIKYTKENTÄ, RAJOITUSTIEDOT JA KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUS (O4-LUOKAN AJONEUVO): TEKNISET TIEDOT, ERIKOISEHDOT, KYTKENTÄTIEDOT, ERILLIKYTKENTÄ, RAJOITUSTIEDOT JA KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUS (O4-LUOKAN PERÄVAUNU ILMAN

Lisätiedot

Katsastajien prosessiohjeet KATSA

Katsastajien prosessiohjeet KATSA Katsastajien prosessiohjeet KATSA 5.6.2009 0.5 Milla Palmroos TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prosessikuvaukset/Ajoneuvoprosessit/Katsastus MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus / hyväksyjä 0.5

Lisätiedot

KATSAn selaustoiminnot, katsastusten korjaukset ja mitätöinti

KATSAn selaustoiminnot, katsastusten korjaukset ja mitätöinti KATSAn selaustoiminnot, katsastusten korjaukset ja mitätöinti Koulutus 15.11.2006 Heini Lehtonen järjestelmäasiantuntija Ajoneuvon teknisten tietojen selaus Ajoneuvon teknisten tietojen selauksessa voidaan

Lisätiedot

REKISTERÖINTIKATSASTUS (N3-LUOKAN AJONEUVO): TEKNISET TIEDOT, ERIKOISEHDOT, KYTKENTÄTIEDOT (PL. ERILLISKYTKENTÄ) JA KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN

REKISTERÖINTIKATSASTUS (N3-LUOKAN AJONEUVO): TEKNISET TIEDOT, ERIKOISEHDOT, KYTKENTÄTIEDOT (PL. ERILLISKYTKENTÄ) JA KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUS (N3-LUOKAN AJONEUVO): TEKNISET TIEDOT, ERIKOISEHDOT, KYTKENTÄTIEDOT (PL. ERILLISKYTKENTÄ) JA KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUS (N3-luokan kuorma-auto hyväksyntätiedoin)...

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä AJONEUVOHALLINTOKESKUS Ennakkotehtävä 1 AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6

Lisätiedot

Määräaikaiskatsastussuoritteen avaaminen ikkunalle (KATSA010) on lisätty

Määräaikaiskatsastussuoritteen avaaminen ikkunalle (KATSA010) on lisätty Tiedote katsastajille 1/2011 13.1.2011 ATJ:ssä käyttökatko 16.1.2011 kello 08.00 16.00 Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään (ATJ) tehdään uuden version käyttöönotto 16.1.2011. ATJ ei ole tuotantokäytössä

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Yleistä ATJ-järjestelmästä

Yleistä ATJ-järjestelmästä Yleistä ATJ-järjestelmästä ATJ-järjestelmän käyttöönottokoulutus Tullille 20.9.2007 ja 21.9.2007 ATJ Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä PALKO-hanke on AKEn tietojärjestelmien ja prosessien uudistamishanke,

Lisätiedot

Siirtyminen LTJ:stä ATJ:ään Yliheiton toimintaohje AKEn kumppaneille

Siirtyminen LTJ:stä ATJ:ään Yliheiton toimintaohje AKEn kumppaneille Siirtyminen LTJ:stä ATJ:ään Yliheiton toimintaohje AKEn kumppaneille 1.8 TALLENNUSPAIKKA: KUHA: MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus / hyväksyjä 1.8 Björn Ziessler Lisätty Katsastuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteessä

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

TYYTI-järjestelmällä tehtävä EY-tallennushakemus T1-, T2-, tai T3 luokan ajoneuvolle

TYYTI-järjestelmällä tehtävä EY-tallennushakemus T1-, T2-, tai T3 luokan ajoneuvolle EY-TALLENNUSHAKEMUKSEN IKKUNANKUVAT 1(34) 13.6.2007 TYYTI tallennushakemus T1, T2, T3 TYYTI-järjestelmällä tehtävä EY-tallennushakemus T1-, T2-, tai T3 luokan ajoneuvolle Yleistä TYYTI-järjestelmästä TYYTI-järjestelmän

Lisätiedot

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstä poisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

TYYTI-järjestelmällä tehtävä hyväksyntä maastoajoneuvolle

TYYTI-järjestelmällä tehtävä hyväksyntä maastoajoneuvolle KANSALLISEN TYYPPIHYVÄKSYNTÄHAKEMUKSEN IKKUNANKUVAT 1(33) 18.6.2007 TYYTI hyväksyntähakemus - MA TYYTI-järjestelmällä tehtävä hyväksyntä maastoajoneuvolle Yleistä TYYTI-järjestelmästä TYYTI-järjestelmän

Lisätiedot

OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON

OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON Kilpiä voidaan joutua lisäämään kilpivarastotiedoksi mm. alla mainituissa tilanteissa. Sarjakilpivarastoon: - Tunnus on määräytynyt ajoneuvolle LTJn aikaisessa

Lisätiedot

Tieliikennemassojen korotus 3-5 -akselisille autoille tarkastettavat tiedot ja KATSA-merkinnät. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikennemassojen korotus 3-5 -akselisille autoille tarkastettavat tiedot ja KATSA-merkinnät. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikennemassojen korotus 3-5 -akselisille autoille tarkastettavat tiedot ja KATSA-merkinnät Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Tarkastettavat tiedot (diat 3-12) KATSA-merkinnät (diat

Lisätiedot

Vakuutustiedot REKIssä

Vakuutustiedot REKIssä Vakuutustiedot REKIssä Vakuutusalan prosessi-info 29.3.2006 Hanna Hakanen Vakuutus REKIssä Voimassaoleva liikennevakuutus todennetaan rekisteröinnin yhteydessä kolmella vaihtoehtoisella tavalla automaattinen

Lisätiedot

TYYTI-järjestelmällä tehtävä EY-tallennushakemus O1 ja O2-luokan ajoneuvolle

TYYTI-järjestelmällä tehtävä EY-tallennushakemus O1 ja O2-luokan ajoneuvolle EY-TALLENNUSHAKEMUKSEN IKKUNANKUVAT 1(33) 2.2.2010 TYYTI tallennushakemus O1 ja O2 TYYTI-järjestelmällä tehtävä EY-tallennushakemus O1 ja O2-luokan ajoneuvolle Yleistä TYYTI-järjestelmästä TYYTI-järjestelmän

Lisätiedot

TYYTI-järjestelmällä tehtävä EY-tallennushakemus M1-luokan ajoneuvolle käyttäen WVTA-hakua

TYYTI-järjestelmällä tehtävä EY-tallennushakemus M1-luokan ajoneuvolle käyttäen WVTA-hakua EY-TALLENNUSHAKEMUKSEN IKKUNANKUVAT 1(47) 2.2.2010 TYYTI tallennushakemus WVTA-haulla M1 TYYTI-järjestelmällä tehtävä EY-tallennushakemus M1-luokan ajoneuvolle käyttäen WVTA-hakua Yleistä TYYTI-järjestelmästä

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6 Ajoneuvon ensirekisteröinnin

Lisätiedot

Siirtolupa- ja vakuutustiedot REKI0136...60 Rekisteröinnin yhteenveto REKI0110...62

Siirtolupa- ja vakuutustiedot REKI0136...60 Rekisteröinnin yhteenveto REKI0110...62 1 SIIRTOLUPA SIIRTOLUPA...1 Uuden siirtoluvan myöntäminen...3 Siirtolupatietojen haku REKI0131...3 Siirtolupatietojen haku valmistenumerolla...4 Siirtolupatietojen haku REKI0131...4 Uusi siirtolupa Ajoneuvon

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus 6.9.2007 Tietosisällöstä ja muutokset LTJ-> ATJ Rekisteröintilainsäädönnön muutokset Marja Koskinen Selvennykseksi Ajoneuvoluokka = N3/Kuorma-auto, M1/Henkilöauto

Lisätiedot

TYYTI-järjestelmällä tehtävä hyväksyntähakemus N3-luokan ajoneuvolle

TYYTI-järjestelmällä tehtävä hyväksyntähakemus N3-luokan ajoneuvolle KANSALLISEN TYYPPIHYVÄKSYNTÄHAKEMUKSEN IKKUNANKUVAT 1(44) 18.6.2007 TYYTI hyväksyntähakemus N3 TYYTI-järjestelmällä tehtävä hyväksyntähakemus N3-luokan ajoneuvolle Yleistä TYYTI-järjestelmästä TYYTI-järjestelmän

Lisätiedot

TYYTI-järjestelmällä tehtävä hyväksyntähakemus O-luokan ajoneuvolle

TYYTI-järjestelmällä tehtävä hyväksyntähakemus O-luokan ajoneuvolle KANSALLISEN TYYPPIHYVÄKSYNTÄHAKEMUKSEN IKKUNANKUVAT 1(40) 18.6.2007 TYYTI hyväksyntähakemus O TYYTI-järjestelmällä tehtävä hyväksyntähakemus O-luokan ajoneuvolle Yleistä TYYTI-järjestelmästä TYYTI-järjestelmän

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä 20.9.2007 ja 21.9.2007 Sähköinen vakuutustietovarasto VATI Liikennevakuutuksen todistemerkistä luopuminen Vakuutustietovarasto

Lisätiedot

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessikuvaukset 1(19) 24.3.2006 Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessissa käydään läpi käytettynä maahantuodulle ajoneuvolle myönnettävä pitkä siirtolupa, ajoneuvon rekisteröintikatsastus

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/3034/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti

Lisätiedot

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat KTP-OHJEKANSION ATJ-OHJEET Muuttunut tieto Rekisteröinnin ohjekansio 1. 2.1. Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Uusi ohje (yhdistetty kaksi ohjetta) 2.2. Omistajan ja haltijan ikä- ja

Lisätiedot

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Lunastuspoistajat

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Lunastuspoistajat REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset Lunastuspoistajat Tavoitteet REKIn kehittämisen tavoitteet Rekisterin ajantasaisuuden ja luotettavuuden edistäminen Sähköisen tiedonvälityksen lisääminen Myöhemmin

Lisätiedot

Yksittäishyväksynnän prosessiohje 26.9.2011 1.1

Yksittäishyväksynnän prosessiohje 26.9.2011 1.1 Yksittäishyväksynnän prosessiohje 26.9.2011 1.1 Erik Asplund TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prosessikuvaukset/Ajoneuvoprosessit/Katsastus MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus / hyväksyjä 0.1 11.8.2001

Lisätiedot

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi on Pohjantähden selainpohjainen vakuutushakemusjärjestelmä, jolla välitetään liikenne- ja ajoneuvovakuutushakemukset

Lisätiedot

TYYTI-järjestelmällä tehtävä EY-tallennushakemus L-luokan ajoneuvolle

TYYTI-järjestelmällä tehtävä EY-tallennushakemus L-luokan ajoneuvolle EY-TALLENNUSHAKEMUKSEN IKKUNANKUVAT 1(40) 10.6.2010 TYYTI tallennushakemus L TYYTI-järjestelmällä tehtävä EY-tallennushakemus L-luokan ajoneuvolle Yleistä TYYTI-järjestelmästä TYYTI-järjestelmän vakiopainikkeita

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti...

KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti... 1 KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI0168...2 Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti...3 Koenumerotietojen haku REKI0168...3 Koenumerotodistuksen

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero.

Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero. Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä

Lisätiedot

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus 16.2.2012 Versio 1.2 Copyright Liikenteen turvallisuusvirasto TALLENNUSPAIKKA: MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus / hyväksyjä 1.2 16.2.2012 Ville Korhonen

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut.

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän yrityksen Y-tunnus (tai asiakasnumero). Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä antaa jokaiselle henkilölle ja

Lisätiedot

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM)

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) 1 (7) SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) Suomen Pankin tilastotiedonkeruu tapahtuu DCS-raportointipalvelun (Data

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille. Selain- ja tulostusasetukset. Toimintaohjeita järjestelmävirheisiin

Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille. Selain- ja tulostusasetukset. Toimintaohjeita järjestelmävirheisiin Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille 21.11.2007 Selain- ja tulostusasetukset Järjestelmän toiminnan ja tulostamisen osalta on erittäin tärkeää, että selain ja tulostusasetukset on tehty AKEn ilmoittamalla

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI

Henkilötietojärjestelmä HENKI Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt 4.11.2009 1 Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita. KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.fi Kirjaudu sisään saamillasi käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla. Käyttäjätunnus: xxxxxxx Salasana: xxxxxxxx Asiakas: esim. VITALA

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Www-tallennuksen käyttöohje

Www-tallennuksen käyttöohje OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut puh: (09) 7747 7090 E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Www-tallennuksen käyttöohje Sisällys Käyttäjätunnukset Koulutuksen järjestäjä (saajatunnus) Laitokset/koulutusmuodot

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

Infotilaisuus

Infotilaisuus Infotilaisuus AT1-aikataulu Tietopalvelun palvelut, raportointi ja kustannukset ATJ:n käyttöoikeudet ATJ-testaukset ja kenraaliharjoitukset sekä käyttöönoton yliheitto AT1-tilanne PALKO kokonaisaikataulu

Lisätiedot

Liite 3 Oheistulostuksen testaus Ohje Kaj Kamila 15.11.2007

Liite 3 Oheistulostuksen testaus Ohje Kaj Kamila 15.11.2007 Asetuksia selaimen (Internet Explorer) käyttöön ja tulostukseen ATJ:ssa Ohessa lyhyet kuvaukset tiedossa olevista ongelmakohdista ja ratkaisuista. 1. Järjestelmä ei aina poista edellisen aloitetun rekisteröinnin

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Versio 1.0 Copyright Liikenteen turvallisuusvirasto TALLENNUSPAIKKA: MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus / hyväksyjä 1.0 Essi Laakso Lisätty ohjeeseen

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET TUNNUKSEN JA SALASANAN HANKKIMINEN

KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET TUNNUKSEN JA SALASANAN HANKKIMINEN KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET Yleistä Opiston Internet-ilmoittautuminen perustuu siihen, että jokaisella ilmoittautujalla täytyy olla oma käyttäjätunnus ja salasana, jolla ilmoittautuminen

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

ehr-järjestelmän käyttö palkka- ja kehityskeskusteluissa opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

ehr-järjestelmän käyttö palkka- ja kehityskeskusteluissa opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Esimiehen wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui ehr-järjestelmän käyttö

Lisätiedot

Katsastustoimipaikat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Katsastustoimipaikat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Katsastustoimipaikat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI -järjestelmään...4 ATJ Aloitussivu...5 Rekisteröinnin päävalikko...6 Ensirekisteröinti...7 Rekisteritietojen haku...7 Ajoneuvon ensirekisteröintitiedot...8

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ

OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ 2 / 23 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 3 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT...

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUT: SUUN TERVEYDENHUOLTO 1 Sisällys 23.2.2017 1 EDELLYTYKSET TAPAHTUMAKIRJAUKSILLE...

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Katsastustoimipaikat

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Katsastustoimipaikat REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset Katsastustoimipaikat Tavoitteet REKIn kehittämisen tavoitteet Rekisterin ajantasaisuuden ja luotettavuuden edistäminen Sähköisen tiedonvälityksen lisääminen Myöhemmin

Lisätiedot

TYYTI-järjestelmällä tehtävä EY-tallennushakemus O1 ja O2-luokan ajoneuvolle

TYYTI-järjestelmällä tehtävä EY-tallennushakemus O1 ja O2-luokan ajoneuvolle EY-TALLENNUSHAKEMUSOHJE 1(39) 28.2.2013 TYYTI tallennushakemus O1 ja O2 TYYTI-järjestelmällä tehtävä EY-tallennushakemus O1 ja O2-luokan ajoneuvolle Sisällys TYYTI-järjestelmällä tehtävä EY-tallennushakemus

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Tilojen haku... 2 Pikkukalenteri... 5 Hakemuksen teko... 6 Yöpymiskäyttö... 7 Hakemuksen lisätiedot... 7 Oheisvarattavat... 7 Varaukset Oma asiointi... 9 Vapaa-ajan

Lisätiedot

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle. Työnantajan verkkoasiointipalvelu

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle. Työnantajan verkkoasiointipalvelu Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu 2017 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö edellyttää työnantajan

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Versio 1.0 / Cityterveys Oy Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 3 1.1 Käyttäjätunnus ja salasana... 3 1.2 Kirjautuminen... 3 2. Lähetteen teko...

Lisätiedot

Company confidential. Oma Palvelu. Omat sivut - ohje Päivityspaketti 3/ 2013. 2013 Tieto Corporation

Company confidential. Oma Palvelu. Omat sivut - ohje Päivityspaketti 3/ 2013. 2013 Tieto Corporation Oma Palvelu Omat sivut - ohje Päivityspaketti 3/ 2013 Omat sivut / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

TOIMINNOT s.5 Kappaleessa käydään läpi yhteyshenkilön käytössä olevat toiminnot ja ohjeet niihin.

TOIMINNOT s.5 Kappaleessa käydään läpi yhteyshenkilön käytössä olevat toiminnot ja ohjeet niihin. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (16) Käyttöohjeen sisältö s. 1: ENSIMMÄINEN KIRJAUTUMINEN, SALASANAN VAIHTO s.2 PERUSNÄKYMÄ/ALKUNÄKYMÄ s.3 Kuva yhteyshenkilön itsepalveluliittymän näkymästä. VALIKOT s.4

Lisätiedot

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Rahanpesun selvittelykeskus ILMOITUSSOVELLUS 4.1 REKISTERÖINTIOHJE SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Tekninen tuki: puh: 0295 486 833 (ark. 8-16) email: goaml.krp@poliisi.fi Ilmoitusten sisältöön liittyvät

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Katsastustoimipaikkojen rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/2996/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIETOJEN SIIRTO JA TARKISTAMINEN

TIETOJEN SIIRTO JA TARKISTAMINEN TIETOJEN SIIRTO JA TARKISTAMINEN Sisällysluettelo: 1. TIETOJEN SIIRTO PC-WISUSTA WEBWISUUN... 2 1.1 lisenssinumeron muuttaminen PC-wisuun... 2 1.2 tietojen siirto... 3 2. TIETOJEN SIIRTO ON VALMIS!...

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot