Algoritmit 1. Luento 14 Ke Timo Männikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Algoritmit 1. Luento 14 Ke 25.2.2015. Timo Männikkö"

Transkriptio

1 Algoritmit 1 Luento 14 Ke Timo Männikkö

2 Luento 14 Heuristiset menetelmät Heuristiikkoja kapsäkkiongelmalle Kauppamatkustajan ongelma Lähimmän naapurin menetelmä Kertaus ja tenttivinkit Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

3 Heuristiset menetelmät Heuristiikka: Etsitään ratkaisua käyttäen arvauksia, intuitiivisia päätöksiä, nyrkkisääntöjä, maalaisjärkeä Jos tarkka ratkaiseminen on hidasta, tingitään ratkaisun optimaalisuudesta ja etsitään likimääräinen ratkaisu nopealla heuristiikalla Ahne menetelmä sopii usein heuristisen menetelmän perustaksi Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

4 Kapsäkkiongelma Valittavana n kpl erilaisia tavaroita Tavaralle i tunnetaan paino w i ja hyötyarvo p i (positiivisia kokonaislukuja) Tavaraa otetaan mukaan joko 0 tai 1 kpl Annettu kokonaispainoraja W Tehtävänä valita reppuun R tavarat siten, että niiden hyötyarvo on mahdollisimman suuri, mutta painoraja ei ylity max i R p i kun i R w i W Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

5 Heuristiikkoja kapsäkkiongelmalle Ahneeseen tyyliin painon mukaan: Pakataan painon mukaan nousevassa järjestyksessä niin kauan kuin mahtuu Mutta: Ei huomioi hyötyarvoja Ahneeseen tyyliin hyötyarvon mukaan: Pakataan hyötyarvon mukaan laskevassa järjestyksessä niin kauan kuin mahtuu Mutta: Ei huomioi painoja Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

6 Heuristiikkoja kapsäkkiongelmalle Otetaan huomioon sekä paino että hyötyarvo: 1. Lasketaan tavaroille suhteet r i = p i /w i 2. Järjestetään tavarat suhteiden r i mukaan laskevaan järjestykseen 3. Pakataan tavaroita tässä järjestyksessä niin kauan kun mahtuu Toteutettavissa aikavaativuudella O(n log n) Jos sallitaan tavaroiden määrälle kaikki arvot välillä 0 1 (jatkuva kapsäkkiongelma), algoritmi antaa optimaalisen ratkaisun Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

7 Kauppamatkustajan ongelma Kaupunkeja n kpl, kaupunkien väliset etäisyydet d tunnetaan Etsitään lyhin reitti, joka kulkee kaikkien kaupunkien kautta täsmälleen kerran Suuntaamaton, painotettu verkko G Tehtävänä määrätä G:ssä Hamiltonin kehä, jonka pituus minimaalinen Ongelma NP-täydellinen Tunnettujen ratkaisualgoritmien pahimman tapauksen aikavaativuus eksponentiaalinen Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

8 Kauppamatkustajan ongelma Lähimmän naapurin menetelmä: Yksinkertainen ahne, heuristinen menetelmä Valitaan jokin lähtökaupunki Edetään aina lähimpään vielä käymättömään kaupunkiin Jatketaan kunnes kaikissa kaupungeissa käyty Lopulta palataan lähtökaupunkiin Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

9 Lähimmän naapurin menetelmä 1. Tämänhetkinen kaupunki t = 1, käymättömät kaupungit K = {2, 3,..., n} 2. Toistetaan kunnes K = : Etsitään kaupunki i siten, että d(t, i) = min{d(t, j) j K} Lisätään kaari (t, i) reittiin Asetetaan t = i ja K = K \ {i} 3. Lisätään kaari (t, 1) reittiin ja lopetetaan Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

10 Lähimmän naapurin menetelmä Huom: Oletetaan, että askeleessa 2 kaari (t, i) aina löytyy Kaksi sisäkkäistä, n:stä riippuvaa silmukkaa Aikavaativuus O(n 2 ) Mutta voi joskus antaa erittäin huonon reitin Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

11 Kauppamatkustajan ongelma Toinen ahne heuristiikka: 1. Käsitellään tiet pituuden mukaan kasvavassa järjestyksessä 2. Lisätään tie reittiin, jos Sen kummastakin päätepisteestä alkaa enintään yksi aiemmin valittu tie Se ei muodosta silmukkaa aiemmin valittujen teiden kanssa (lukuun ottamatta viimeistä tietä) Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

12 Kauppamatkustajan ongelma Jos voimassa kolmioepäyhtälö d(x, y) d(x, z) + d(z, y) kaikilla x, y, z niin edellinen heuristiikka takaa reitin, jonka pituus on enintään kaksi kertaa optimaalisen reitin pituus (c 2c opt ) Paras tunnettu polynominen algoritmi, Christofidesin heuristiikka, takaa c 3 2 c opt Jos kolmioepäyhtälö ei ole voimassa ja P NP, niin mikään polynominen algoritmi ei voi taata, että c kc opt millään vakiolla k Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

13 Kertaus ja tenttivinkit Algoritmin suunnittelu: Suunnittelumenetelmät Algoritmin esitys: Sanallisesti, pseudokoodina Algoritmin analysointi: Aikavaativuuden kertaluokka Tietorakenteiden valinta: Tietoalkiot ja operaatiot Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

14 Algoritmien analysointi Suoritusajan vaativuus: Lasketaan/arvioidaan algoritmin askelien/operaatioiden lukumääriä Määrätään suoritusajan riippuvuus syöttötiedon koosta Oleellista suoritusajan asymptoottinen kertaluokka Paras mahdollinen suoritusaika, huonoin mahdollinen suoritusaika, keskimääräinen suoritusaika Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

15 Asymptoottinen kertaluokka O(g(n)) = funktiot, jotka asymptoottisesti pienempiä tai yhtäsuuria kuin g(n) Peruskertaluokkia: O(1), O(log n), O(n), O(n log n), O(n 2 ), O(n 3 ) Yleinen polynominen: O(n k ) Eksponentiaalinen: O(2 n ) Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

16 Pino ja jono Pino: Perusoperaatiot (push, pop) Toteutus taulukolla Jono: Perusoperaatiot (enqueue, dequeue) Toteutus taulukolla Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

17 Lista Järjestetty lista Perusoperaatiot (haku, lisäys, poisto) Peräkkäishaku vs. binäärihaku Toteutus dynaamisesti (linkitetty lista) Vaihtoehtoiset listarakenteet Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

18 Binääripuu Järjestys rakenteen perusteella, järjestys tietosisällön perusteella Järjestetty binääripuu Perusoperaatiot (haku, lisäys, poisto) Solmujen läpikäynti eri järjestyksissä Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

19 Graafit ja verkot Tietorakenteita: Kaaritaulukko Kaarien pituusmatriisi Lähtevien ja tulevien kaarien listat Verkon lyhimmät polut, algoritmeja: Ford ja Fulkerson Floyd Dijkstra Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

20 Suunnittelumenetelmät Raaka voima: Ongelman suoraviivainen ratkaiseminen Osittaminen: Ositus osatehtäviin, rekursiivinen ratkaiseminen, ratkaisun kokoaminen Taulukointi: Osatehtävien ratkaisujen taulukointi, taulukon täyttäminen vaiheittain Ahne menetelmä: Parhaimmalta näyttävän vaihtoehdon valinta Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

21 Järjestäminen eli lajittelu Lajittelu: Taulukon, listan, tiedoston jne. järjestäminen suuruusjärjestykseen jonkin avainkentän (tai avainkenttien) mukaan Lajittelun stabiilisuus: Tietueet, joilla sama avainkentän arvo, säilyttävät alkuperäisen keskinäisen järjestyksensä Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

22 Lajittelumenetelmiä Raakaan voimaan perustuvia: Kuplalajittelu Väliinsijoituslajittelu Valintalajittelu Osittamiseen perustuvia: Lomituslajittelu Pikalajittelu Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

23 Osittavia menetelmiä Lomituslajittelu (merge sort): Ositus kahteen osajoukkoon Osajoukkojen lajittelu rekursiivisesti Osajoukkojen yhdistäminen lomittamalla Pikalajittelu (quick sort): Jakotietueen valinta (eri tapoja) Ositus kahteen osajoukkoon jakotietueen molemmin puolin Osajoukkojen lajittelu rekursiivisesti (tai väliinsijoituslajittelulla, jos tarpeeksi pieni) Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

24 Osittavien menetelmien vaativuus Aikavaativuuden rekursioyhtälö (esimerkiksi): { c, kun n = 1 T (n) = at (n/b) + dn, kun n > 1 Osittamisen tasapainoisuudesta: Pahin tapaus (esimerkiksi) T (n) = T (n 1) + dn = = O(n 2 ) Paras tapaus (esimerkiksi) T (n) = 2T (n/2) + dn = = O(n log n) Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

25 Ahneita algoritmeja Verkon lyhimmät polut: Dijkstran menetelmä Verkon lyhin virittävä puu: Kruskalin menetelmä Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

26 Heuristisia algoritmeja Kapsäkkiongelma: Ahne menetelmä paino/hyötyarvo-suhteen mukaan Kauppamatkustajan ongelma: Lähimmän naapurin menetelmä Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

27 Onnea tenttiin! Algoritmit 1 Kevät 2015 Luento 14 Ke /27

Algoritmit 1. Luento 10 Ke 11.2.2015. Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 10 Ke 11.2.2015. Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 10 Ke 11.2.2015 Timo Männikkö Luento 10 Algoritminen ongelman ratkaisu Suunnittelumenetelmät Raaka voima Järjestäminen eli lajittelu Kuplalajittelu Väliinsijoituslajittelu Valintalajittelu

Lisätiedot

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti?

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Wilhelmiina Hämäläinen Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 1.-2.12. 2003 Tietojenkäsittelytieteen laitos Joensuun yliopisto 1 Johdanto

Lisätiedot

1.1 Tavallinen binäärihakupuu

1.1 Tavallinen binäärihakupuu TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit 1 1 Puurakenteet http://imgur.com/l77fy5x Tässä luvussa käsitellään erilaisia yleisiä puurakenteita. ensin käsitellään tavallinen binäärihakupuu sitten tutustutaan

Lisätiedot

Karttojen värittäminen

Karttojen värittäminen Karttojen värittäminen Neliväriongelman värityskombinaatioiden lukumäärän etsiminen graafien avulla Eero Räty & Samuli Thomasson Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia

Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia Tietojenkäsittelytiede 25 Joulukuu 2006 sivut 28 37 Toimittaja: Jorma Tarhio c kirjoittaja(t) Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia Veli Mäkinen Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I origo f ( x, y ) x y 4 1 Segmentointi...43 1.1 Epäjatkuvuuskohtiin perustuva segmentointi... 43 1.1.1 Pisteentunnistus (point etection)...

Lisätiedot

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle.

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle. 1 Tee ohjelma, joka tulostaa nimesi näytölle. Olli Opiskelija 2 Tee ohjelma, joka tulostaa näytölle nimesi ja osoitteesi. Olli Opiskelija Torikatu 19 90100 Oulu 3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Valikoiva aineistotarkastus

Valikoiva aineistotarkastus Tilintarkastus Valikoiva aineistotarkastus puoliautomaattista tietojen käsittelyä Jaakko Gävert Sähköinen alusta mahdollistaa tilintarkastettavan aineiston tilastollisten ominaisuuksien tarkastelun vaivattomasti.

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot

$ $($( )) * + $ $((,%- # $((,%- $ ($(. +/ $ (( 0 $ (( 0 1 $

$ $($( )) * + $ $((,%- # $((,%- $ ($(. +/ $ (( 0 $ (( 0 1 $ "# %%&% ' (( )) * + ((,%- # ((,%- ((. +/ (( 0 (( 0 1 ((, # ( (, ' ( ( 2)'/) ( ( / (#( &30 (#( +))'+) (#( +))'+) " (#( 0 (#( &30 4 ("( &30 # ("( +)/) # ("( 5 * " ("( 6* # ("( 7 ) # (( ' #4 (( 2 #4 (( &30

Lisätiedot

Todistus (2.2) Todistus (2.2) jatkoa. (2.2): Oletetaan, että0 n 1,1 n 1 / P i (F) aina kuni = 1,2,...,n. Olkoonf F painoltaan pienin joukonf alkio.

Todistus (2.2) Todistus (2.2) jatkoa. (2.2): Oletetaan, että0 n 1,1 n 1 / P i (F) aina kuni = 1,2,...,n. Olkoonf F painoltaan pienin joukonf alkio. Todistus (2.2) (2.2): Oletetaan, että0 n 1,1 n 1 / P i (F) aina kuni = 1,2,...,n. Olkoonf F painoltaan pienin joukonf alkio. Selvästi bittijono f sisältää ainakin yhden1:sen. Voidaan olettaa, että f 1

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

Montreal Cognitive Assesment (MoCA) Esitys- ja pisteytysohjeet

Montreal Cognitive Assesment (MoCA) Esitys- ja pisteytysohjeet Montreal Cognitive Assesment (MoCA) Esitys- ja pisteytysohjeet Montreal Cognitive Assesment (MoCA) on suuniteltu lievien kognitiivisten vaikeuksien nopeaksi seulontamenetelmäksi. Sillä arvioidaan tiedonkäsittelyn

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat Jarkko Peltomäki Järjestetyt joukot ja hilat Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma Turun yliopisto Syyskuu 2010 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Järjestetty joukko 3 2.1 Määritelmiä ja perusominaisuuksia...............

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Solmu 1/2000 2001 Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Taustana tarinallemme on tämän kevään lyhyen matematiikan yo-tehtävä, jossa käskettiin osoittamaan, että yhtälöllä f(x) = x 3 4x 2 = 0 on juuri

Lisätiedot

14. Haku sisällön perusteella 14.1. Johdanto

14. Haku sisällön perusteella 14.1. Johdanto 4. Haku sisällön perusteella 4.. Johdanto Tietokantojen yhteydessä perinteinen kyselyn käsite on hyvin määritelty. Tiedonlouhinnassa on kyse edellistä yleisimmistä, mutta vähemmän täsmällisistä kyselyistä.

Lisätiedot

Pelin sisältö: Pelilauta, tiimalasi, 6 pelinappulaa ja 400 korttia.

Pelin sisältö: Pelilauta, tiimalasi, 6 pelinappulaa ja 400 korttia. 7+ 4+ 60+ FI Pelin sisältö: Pelilauta, tiimalasi, 6 pelinappulaa ja 400 korttia. Selitä sanoja käyttäen eri sanoja, synonyymejä tai vastakohtia! Tarkoituksena on saada oma pelikumppani tai joukkue arvaamaan

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot