TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset"

Transkriptio

1 TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset Talousjohtaja Tommi Talasterä

2 Sisältö Yhteenveto ja johtopäätökset Taloudellisten vaikutusten selvityksen tarkoitus Investointivaihtoehtojen kuvaus Kannattavuuslaskelmien toteutustapa Kannattavuuslaskelmien oletukset Kannattavuuslaskelmien tulokset ja herkkyystarkastelut Rahoitusvaihtoehdot ja tuloslaskelmavaikutukset

3 Yhteenveto ja johtopäätökset Kaikki käsitellyt investointivaihtoehdot ovat laskelmien perusteella kannattavia Investoinnin nettonykyarvon perusteella vaihtoehto C on kannattavin. Vaihtoehto B seuraavaksi kannattavin Vaihtoehto C:n kannattavuutta lisää entisestään, jos huomioidaan kiinteistöjen peruskorjaus ja/tai saneerausvaihtoehtojen A ja B sisältämä riski saneerauskustannusten kasvamisesta ennakoitua suuremmaksi Investointivaihtoehtojen kannattavuusraja vaihtelee % välillä toiminnallisten säästöjen toteutumisen osalta

4 Sisältö Yhteenveto ja johtopäätökset Taloudellisten vaikutusten selvityksen tarkoitus Investointivaihtoehtojen kuvaus Kannattavuuslaskelmien toteutustapa Kannattavuuslaskelmien oletukset Kannattavuuslaskelmien tulokset ja herkkyystarkastelut Rahoitusvaihtoehdot ja tuloslaskelmavaikutukset

5 Taloudellisten vaikutusten selvityksen tarkoitus Luoda selkeä kuva eri investointivaihtoehdoista ja niiden keskinäisistä eroista Esittää eri vaihtoehdoista syntyvät säästöt ja lisäkustannukset Laatia kannattavuuslaskelmat eri vaihtoehdoista ottaen huomioon pääomakustannukset, toiminnalliset säästöt ja lisäkustannukset sekä muutokset kiinteistön ylläpitokustannuksissa Arvioida eri vaihtoehtojen keskinäistä kannattavuutta nettonykyarvolaskennan perusteella Tarkastelussa on pyritty huomioimaan vain ne erät, jotka aiheutuisivat siitä että investointivaihtoehto toteutetaan. Säästöjä ja/tai lisäkustannuksia, jotka syntyisivät joka tapauksessa, ei ole huomioitu kannattavuuslaskennassa.

6 Sisältö Yhteenveto ja johtopäätökset Taloudellisten vaikutusten selvityksen tarkoitus Investointivaihtoehtojen kuvaus Kannattavuuslaskelmien toteutustapa Kannattavuuslaskelmien oletukset Kannattavuuslaskelmien tulokset ja herkkyystarkastelut Rahoitusvaihtoehdot ja tuloslaskelmavaikutukset

7 Investointivaihtoehtojen kuvaus Hankesuunnitelmassa on tarkemmin kuvattu syyt investointitarpeelle. Investointia ei voida välttää. Remontoitavissa ja/tai uusissa rakennuksissa tuotettaville palveluille on näkemyksemme mukaan kysyntää jatkossakin ja niitä tuotetaan pääsääntöisesti jatkossakin Iisalmessa Nyt pitää valita järkevin investointivaihtoehto, joiksi on tunnistettu seuraavat: Vaihtoehto A: R2:n purku, Iisalmen sairaalan peruskorjaus, Iisalmen terveyskeskuksen peruskorjaus Vaihtoehto B: R2:n purku, Iisalmen terveyskeskuksen laajennus, Iisalmen sairaalan osittainen saneeraus ja osittainen purku, Dialyysin siirto Vetrealle Vaihtoehto C: R2:n purku, Iisalmen sairaalan purku, uudisrakennus useassa vaiheessa, Iisalmen terveyskeskuksen peruskorjaus

8 Sisältö Yhteenveto ja johtopäätökset Taloudellisten vaikutusten selvityksen tarkoitus Investointivaihtoehtojen kuvaus Kannattavuuslaskelmien toteutustapa Kannattavuuslaskelmien oletukset Kannattavuuslaskelmien tulokset ja herkkyystarkastelut Rahoitusvaihtoehdot ja tuloslaskelmavaikutukset

9 Kannattavuuslaskelmien toteutustapa Kannattavuuslaskenta on tehty kullekin investointivaihtoehdolle erikseen On oletettu, että peruskorjaus-, uudisrakentamis- ja tilamuutoskustannus rahoitetaan täysin vieraalla pääomalla Laskelmissa on huomioitu 2 % vuotuinen inflaatio-oletus, joka vastaa Euroopan keskuspankin inflaatiotavoitetta. Pääomakustannusten koroksi on laskelmassa oletettu 5 % Laskelmat on tehty 1+25 ja 1+30 vuoden käyttöajan mukaan Käyttöajan aikana investoinnin rahoittamiseksi laina lyhennetään korkoineen pois (tasalyhenteinen laina) Lainojen korkojen ja lyhennysten yhteissummaa kutsutaan tarkastelussa pääomakustannuksiksi Käyttöajan aikana odotetaan realisoituvan soten johdon arvioimat toiminnalliset säästöt. Toiminnallisten säästöjen on laskelmassa oletettu toteutuvan 2018 lopusta lähtien

10 Kannattavuuslaskelmien toteutustapa Kassavirroista (pääomakustannukset, toiminnalliset säästöt, purkukustannukset, alaskirjaukset, vuokrakustannukset) on laskettu investoinnin nettonykyarvo, joka huomioi rahan aika-arvon Nykyarvolaskennan avulla pyritään esittämään tulevaisuudessa tapahtuvat rahavirrat nykypäivän rahan arvossa käyttämällä diskonttauskorkoa eli pääoman kustannusta Laskelmissa on käytetty 5 % vuotuista diskonttauskorkoa, joka on yleinen julkisen sektorin hankkeissa käytettävä diskonttauskorko Investointivaihtoehtojen vertailu on toteutettu vertailemalla eri vaihtoehtojen nettonykyarvoa Kaikki laskelmat on esitetty Soten näkökulmasta

11 Sisältö Yhteenveto ja johtopäätökset Taloudellisten vaikutusten selvityksen tarkoitus Investointivaihtoehtojen kuvaus Kannattavuuslaskelmien toteutustapa Kannattavuuslaskelmien oletukset Kannattavuuslaskelmien tulokset ja herkkyystarkastelut Rahoitusvaihtoehdot ja tuloslaskelmavaikutukset

12 Kannattavuuslaskelmien oletukset Vaihtoehto A: R2:n purku, Iisalmen sairaalan peruskorjaus, Iisalmen terveyskeskuksen peruskorjaus Rahavirrat Purkukustannukset R2 40 teur ISA 35 teur KVS 0,5 meur Tilainvestointi Peruskorjaus ( korjausvelka ) ISA 11,8 meur Tilamuutoskustannus ISA 4,6 meur Yhteensä 16,4 meur Vuokrakustannusten muutokset ITK 0,1 meur Kiinteistön ylläpitosäästöt ISA 0,1 meur (kustannukset laskevat 14 % tilinpäätöksen -14 tasosta KVS 0,3 meur Korkokustannus (aleneva) Lainakauden alussa 0,8 meur 10 vuoden kuluttua 0,6 meur 20 vuoden kuluttua 0,3 meur Rahavirrat Toiminnalliset säästöt PTH ja ESH vastaanottopalvelujen yhdistäminen 0,7 meur Uusi leikkaus- ja anestesiaosasto 0,2 meur MTT-toimintojen yhdistäminen 0,2 meur Perhepalvelujen yhdistäminen 0,1 meur Vuodeosastopalvelujen tehostuminen 0,5 meur Uuden teknologian hyödyntäminen 20 teur Laboratorio- ja röntgenkustannukset 10 teur Yhteensä 1,7 meur Säästöt yhteensä 2,2 meur Alaskirjaukset On oletettu, että alaskirjaukset voidaan kattaa peruspääomaa (11,1 meur) alentamalla, jolloin ei vaikutusta rahavirtoihin Tasearvot R2 427 teur Koljonvirta 1,1 meur

13 Kannattavuuslaskelmien oletukset Vaihtoehto B: R2:n purku, Iisalmen terveyskeskuksen laajennus, Iisalmen sairaalan osittainen saneeraus ja osittainen purku, Dialyysin siirto Vetrealle Rahavirrat Purkukustannukset R2 40 teur ISA 0,7 meur KVS 0,5 meur Tilainvestointi Peruskorjaus ( korjausvelka ) ISA 8,5 meur Tilamuutoskustannus ISA 7,1 meur Uudisrakentaminen ITK:n laajennus 3,8 meur Kankaan alue 3,3 meur Yhteensä 22,7 meur Vuokrakustannusten muutokset ITK 0,1 meur Luopuminen Kankaankadun Vihreästä talosta Kiinteistön ylläpitosäästöt ISA 0,3 meur (kustannukset laskevat 31 % tilinpäätöksen -14 tasosta KVS 0,3 meur Korkokustannus (aleneva) Lainakauden alussa 1,0 meur 10 vuoden kuluttua 0,8 meur 20 vuoden kuluttua 0,4 meur Rahavirrat Toiminnalliset säästöt PTH ja ESH vastaanottopalvelujen yhdistäminen 0,7 meur Uusi leikkaus- ja anestesiaosasto 0,3 meur Uusi päivystys ja kotisairaala 80 teur MTT-toimintojen yhdistäminen 0,3 meur Perhepalvelujen yhdistäminen 0,2 meur Vuodeosastopalvelujen tehostuminen 0,5 meur Uuden teknologian hyödyntäminen 40 teur Laboratorio- ja röntgenkustannukset 35 teur Hallinto- ja tukipalvelut 0,1 meur Yhteensä 2,2 meur Säästöt yhteensä 2,8 meur Alaskirjaukset On oletettu, että alaskirjaukset voidaan kattaa peruspääomaa (11,1 meur) alentamalla, jolloin ei vaikutusta rahavirtoihin Tasearvot R2 427 teur ( ) Koljonvirta 1,1 meur ( ) ISA:n osittainen (31 %) alaskirjaus 2,5 meur ( )

14 Rahavirrat Kannattavuuslaskelmien oletukset Vaihtoehto C: R2:n purku, Iisalmen sairaalan purku, uudisrakennus useassa vaiheessa, Iisalmen terveyskeskuksen peruskorjaus Purkukustannukset R2 40 teur ISA 1,3 meur KVS 0,5 meur Tilainvestointi Suunnittelukustannus ISA 0,4 meur Uudisrakentaminen ISA 15,5 meur ITK:n laajennus 10,8 meur Yhteensä 26,7 meur Vuokrakustannusten muutos ITK 0,1 meur Luopumien Kankaankadun Vihreästä talosta, Ylä- Savo-talosta ja Pohjolan Portista Kiinteistön ylläpitosäästöt ISA 0,6 meur (kustannukset laskevat 64 % tilinpäätöksen -14 tasosta KVS 0,3 meur Korkokustannus (aleneva) Lainakauden alussa 1,6 meur 10 vuoden kuluttua 1,0 meur 20 vuoden kuluttua 0,5 meur Rahavirrat Toiminnalliset säästöt PTH ja ESH vastaanottopalvelujen yhdistäminen 0,7 meur Uusi leikkaus- ja anestesiaosasto 0,4 meur Uusi päivystys ja kotisairaala 0,1 meur MTT-toimintojen yhdistäminen 0,3 meur Perhepalvelujen yhdistäminen 0,2 meur Vuodeosastopalvelujen tehostuminen 0,5 meur Uuden teknologian hyödyntäminen 0,1 meur Laboratorio- ja röntgenkustannukset 50 teur Hallinto- ja tukipalvelut 0,3 meur Yhteensä 2,2 meur Säästöt yhteensä 3,6 meur Alaskirjaukset On oletettu, että puolet alaskirjauksista voidaan kattaa peruspääomaa (11,1 meur) alentamalla, jolloin vain puolet alaskirjauksista vaikuttavat rahavirtoihin Tasearvot R2 427 teur ( ) Koljonvirta 1,1 meur ( ) ISA:n 8,1 meur ( )

15 Sisältö Yhteenveto ja johtopäätökset Taloudellisten vaikutusten selvityksen tarkoitus Investointivaihtoehtojen kuvaus Kannattavuuslaskelmien toteutustapa Kannattavuuslaskelmien oletukset Kannattavuuslaskelmien tulokset ja herkkyystarkastelut Rahoitusvaihtoehdot ja tuloslaskelmavaikutukset

16 Kannattavuuslaskelmien tulokset Kassavirrat 30-vuoden tarkastelujaksolla Investoinnin nettonykyarvo Vaihtoehto A Purkukustannukset (-) -475 Pääomakustannukset (-) Vuokrakustannusten muutos (-) Alaskirjausten rahavirtavaikutus (-) 0 Kiinteistön ylläpitosäästöt (+) Toiminnalliset säästöt (+) Nettokassavirta Peruskorjaus 20 vuoden kuluttua Nettokassavirta ml. peruskorjaus Vaihtoehto A (saneerauksen 15 % riskikertoimella) Purkukustannukset (-) -475 Pääomakustannukset (-) Vuokrakustannusten muutos (-) Alaskirjausten rahavirtavaikutus (-) 0 Kiinteistön ylläpitosäästöt (+) Toiminnalliset säästöt (+) Nettokassavirta Peruskorjaus 20 vuoden kuluttua Nettokassavirta ml. peruskorjaus Vaihtoehto B Purkukustannukset (-) Pääomakustannukset (-) Vuokrakustannusten muutos Alaskirjausten rahavirtavaikutus (-) 0 Kiinteistön ylläpitosäästöt (+) Toiminnalliset säästöt (+) Nettokassavirta Ero vaihtoehtoon A Vaihtoehto B (saneerauksen riskikertoimella +15 %) Purkukustannukset (-) Pääomakustannukset (-) Vuokrakustannusten muutos Alaskirjausten rahavirtavaikutus (-) 0 Kiinteistön ylläpitosäästöt (+) Toiminnalliset säästöt (+) Nettokassavirta Ero vaihtoehtoon A 195 Peruskorjaus 20 vuoden kuluttua Nettokassavirta ml. peruskorjaus Vaihtoehto C Purkukustannukset (-) Pääomakustannukset (-) Vuokrakustannusten muutos 572 Alaskirjausten rahavirtavaikutus (-) Kiinteistön ylläpitosäästöt (+) Toiminnalliset säästöt (+) Nettokassavirta Ero vaihtoehtoon A Ero vaihtoehtoon B Peruskorjaus 20 vuoden kuluttua Nettokassavirta ml. peruskorjaus Peruskorjaus 20 vuoden kuluttua Nettokassavirta ml. peruskorjaus

17 Kannattavuuslaskelmien tulokset Nettonykyarvovertailu teur Vaihtoehto A Vaihtoehto B Vaihtoehto C Nettokassavirta Toiminnalliset säästöt (+) Kiinteistön ylläpitosäästöt (+) Alaskirjausten rahavirtavaikutus (-) Vuokrakustannusten muutos (-) Pääomakustannukset (-) Purkukustannukset (-)

18 Kannattavuuslaskelmien tulokset Nettonykyarvovertailu (saneerausvaihtoehtojen riski realisoituu) teur Vaihtoehto A (saneerauksen 15 % riskikertoimella) Vaihtoehto B (saneerauksen riskikertoimella +15 %) Vaihtoehto C Nettokassavirta Toiminnalliset säästöt (+) Kiinteistön ylläpitosäästöt (+) Alaskirjausten rahavirtavaikutus (-) Vuokrakustannusten muutos (-) Pääomakustannukset (-) Purkukustannukset (-)

19 Kannattavuuslaskelmien tulokset Diskonttokorkona käytetty 5 %, 1+30 vuoden tarkastelujakso Oletuksella, että säästöt toteutuvat täysin, nettonykyarvot ovat seuraavat: Vaihtoehto A 11,0 meur Vaihtoehto A 8,6 meur saneerauksen riski toteutuu Vaihtoehto B 14,1 meur Vaihtoehto B 11,2 meur saneerauksen riski toteutuu Vaihtoehto C 17,8 meur Oletuksella, että säästöistä toteutuu 80 %, nettonykyarvot ovat seuraavat: Vaihtoehto A 6,2 meur Vaihtoehto A 3,8 meur saneerauksen riski toteutuu Vaihtoehto B 8,0 meur Vaihtoehto B 5,1 meur saneerauksen riski toteutuu Vaihtoehto C 10,4 meur Oletuksella, että säästöistä toteutuu 60 %, nettonykyarvot ovat seuraavat: Vaihtoehto A 1,4 meur Vaihtoehto A -1,1 meur saneerauksen riski toteutuu Vaihtoehto B 1,9 meur Vaihtoehto B -1,0 meur saneerauksen riski toteutuu Vaihtoehto C 3,0 meur

20 Kannattavuuslaskelmien tulokset Diskonttokorkona käytetty 3 %, 1+30 vuoden tarkastelujakso Oletuksella, että säästöt toteutuvat täysin, nettonykyarvot ovat seuraavat: Vaihtoehto A 15,9 meur Vaihtoehto A 12,9 meur saneerauksen riski toteutuu Vaihtoehto B 20,1 meur Vaihtoehto B 16,6 meur saneerauksen riski toteutuu Vaihtoehto C 26,8 meur Oletuksella, että säästöistä toteutuu 80 %, nettonykyarvot ovat seuraavat: Vaihtoehto A 9,6 meur Vaihtoehto A 6,5 meur saneerauksen riski toteutuu Vaihtoehto B 12,2 meur Vaihtoehto B 8,6 meur saneerauksen riski toteutuu Vaihtoehto C 17,1 meur Oletuksella, että säästöistä toteutuu 60 %, nettonykyarvot ovat seuraavat: Vaihtoehto A 3,3 meur Vaihtoehto A 0,2 meur saneerauksen riski toteutuu Vaihtoehto B 4,2 meur Vaihtoehto B 0,6 meur saneerauksen riski toteutuu Vaihtoehto C 7,4 meur

21 Kannattavuuslaskelmien tulokset Diskonttokorkona käytetty 5 %, 1+25 vuoden tarkastelujakso Oletuksella, että säästöt toteutuvat täysin, nettonykyarvot ovat seuraavat: Vaihtoehto A 8,4 meur Vaihtoehto A 5,9 meur saneerauksen riski toteutuu Vaihtoehto B 10,6 meur Vaihtoehto B 7,7 meur saneerauksen riski toteutuu Vaihtoehto C 13,0 meur Oletuksella, että säästöistä toteutuu 80 %, nettonykyarvot ovat seuraavat: Vaihtoehto A 4,0 meur Vaihtoehto A 1,5 meur saneerauksen riski toteutuu Vaihtoehto B 5,1 meur Vaihtoehto B 2,2 meur saneerauksen riski toteutuu Vaihtoehto C 6,3 meur Oletuksella, että säästöistä toteutuu 60 %, nettonykyarvot ovat seuraavat: Vaihtoehto A -0,4 meur Vaihtoehto A -2,8 meur saneerauksen riski toteutuu Vaihtoehto B -0,4 meur Vaihtoehto B -3,3 meur saneerauksen riski toteutuu Vaihtoehto C -0,4 meur

22 Kannattavuuslaskelmien tulokset Herkkyystarkastelu: toiminnalliset säästöt Vaihtoehto BEP BEP eur 100 % toteuma säästöistä Vaihtoehto A 54,3 % Vaihtoehto A (saneerausriski realisoituu) 64,5 % Vaihtoehto B 53,8 % Vaihtoehto B (saneerausriski realisoituu) 63,3 % Vaihtoehto C 51,9 % Herkkyystarkastelussa on laskettu, kuinka monta prosenttia vuotuisista toiminnallisista säästöistä tulee toteutua, jotta investointi on kannattava

23 Kannattavuuslaskelmien tulokset Herkkyystarkastelu: toiminnalliset säästöt

24 Kannattavuuslaskelmien tulokset Herkkyystarkastelu: toiminnalliset säästöt

25 Sisältö Yhteenveto ja johtopäätökset Taloudellisten vaikutusten selvityksen tarkoitus Investointivaihtoehtojen kuvaus Kannattavuuslaskelmien toteutustapa Kannattavuuslaskelmien oletukset Kannattavuuslaskelmien tulokset ja herkkyystarkastelut Rahoitusvaihtoehdot ja tuloslaskelmavaikutukset

26 Rahoitusvaihtoehdot Investoinnin rahoitusmallivaihtoehtoja ovat ainakin perinteinen laina tai kiinteistöleasing Hanketta varten voidaan perustaa kiinteistöyhtiö, joka rahoittaa hankkeen tai rahoitus voidaan hoitaa kuntayhtymän kautta Sote maksaa investoinnin kustannukset lainan lyhennyksinä ja korkoina, leasingvuokrina tai vuokrina kiinteistöyhtiölle valitun rahoitusmallin mukaisesti Lainavaihtoehdossa Sote omistaa kohteet alusta alkaen ja ne pysyvät Soten omistuksessa ja hallinnassa Kiinteistöleasingvaihtoehdossa kohteet omistaa rahoittaja esimerkiksi vuoden ajan, jonka jälkeen Sote on velvollinen osoittamaan ostajan tai lunastamaan kohteet sopimuksessa etukäteen sovittuun lunastushintaan. Kiinteistöleasingsopimus voidaan uusia ensimmäisen sopimuskauden päättyessä. Käytännössä leasingrahoittaja toimii kuitenkin pelkän rahoittajan roolissa muodollisesta omistamisesta huolimatta Erot rahoitusmarginaalissa lienevät eri vaihtoehdoissa prosentin kymmenyksiä. Tällä hetkellä lainan ja leasingrahoituksen kustannuksesta valtaosa tulee lainamarginaalista, sillä viitekorot ovat nollan tuntumassa. Rahoitusajanjaksolla viitekorot ehtivät vaihdella voimakkaastikin.

27 Rahoitusvaihtoehdot Hankkeen rahoittaminen kiinteistöleasingin avulla ei rasita velkamäärää, mutta rahoitusvastuu ja vaikutus Soten rahavaroihin on silti yhtä suuri. Leasingvelka ei ole kirjanpidon määritelmän mukaan velkaa, vaan vuokravastuuta. Siksi leasingvastuita ei merkitä taseeseen. Leasingvastuut tulee kuitenkin esittää varsinaisten tilinpäätöslukujen ulkopuolella tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lainavastuut kirjataan suoraan taseeseen Leasingvuokraus ja oma omistaminen vaikuttavat eri tavalla tilinpäätöksen tulokseen ja taseen kertyneen ylijäämän kehittymiseen. Leasingvuokriin sisältyy korkoja ja pääoman lyhennyksiä, jotka ovat käyttötalouden kuluja ja vaikuttavat suoraan rahoitukseen ja toiminnan tulokseen. Leasingomaisuudesta ei tehdä poistoja, koska omistus on rahoittajalla. Lainarahoituksella hankitun omaisuuden vaikutus tilinpäätöksen tulokseen tulee korkojen ja poistojen kautta. Lainan lyhennykset eivät vaikuta tulokseen, mutta vaikuttavat rahoitusasemaan Jäännösarvo leasingvaihtoehdossa voi olla esimerkiksi 20 vuoden ajanjakson jälkeen 50 prosenttia hankkeen investointikustannuksista. Lunastushinta määritetään investointikustannusten perusteella eikä siihen tehdä indeksitarkistuksia Korkoriskin hallinta ja suojaus on mahdollista kaikissa rahoitusvaihtoehdoissa. Suojaus nostaa korkokustannuksia, mutta luo vakautta ja ennustettavuutta korkokuluihin.

28 Vaihtoehto A Kustannuslaji Purkukustannus Vuokrakustannus Säästöt Korkokustannus Poistot Alaskirjaus* TL-vaikutus Ilman alaskirjausta --> rahavirtavaikutus TL-vaikutus keskimäärin per vuosi TL-vaikutus keskimäärin per vuosi (rahavirtavaik.) *Ei rahavirtavaikutusta Vaihtoehto B Kustannuslaji Purkukustannus Vuokrakustannus Säästöt Korkokustannus Poistot Alaskirjaus* TL-vaikutus Ilman alaskirjausta --> rahavirtavaikutus TL-vaikutus keskimäärin per vuosi TL-vaikutus keskimäärin per vuosi (rahavirtavaik.) *Ei rahavirtavaikutusta Tuloslaskelmavaikutus Vaihtoehto C Kustannuslaji Purkukustannus Vuokrakustannus Säästöt Korkokustannus Poistot Alaskirjaus* TL-vaikutus % alaskirjauksesta --> rahavirtavaikutus TL-vaikutus keskimäärin per vuosi TL-vaikutus keskimäärin per vuosi (rahavirtavaik.) *Rahavirtavaikutus 50 % alaskirjauksen määrästä Taulukoista käy ilmi tuloslaskelmavaikutus investointijakson eri ajankohtina. Arvot ovat diskontattuja.

29 Vaikutus palvelujen hintaan Kustannusten noustessa, niiden kuntayhtymän tuottamien palvelujen, joihin kustannusten nousu vaikuttaa, hinnat nousevat Esimerkiksi tietyn kiinteistön kustannusten noustessa, nousevat palvelujen, joita kyseisessä kiinteistössä tuotetaan, hinnat. Sama logiikka toimii tietysti hintojen laskiessa Kiinteistökustannusten osuus esimerkiksi Iisalmen vuodeosastoilla on noin 5,5 % koko palvelun hinnasta Kunnat maksavat palveluista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti Investointi nostaa aluksi niiden palvelujen, joita tuotetaan uusissa tai remontoitavissa tiloissa, hintoja, mutta säästöjen toteutuessa hinnat laskevat Kun investointi on kannattava tarkastelujaksolla, palveluista maksettu hinta samalla ajanjaksolla on alhaisempi kuin palveluista maksettu hinta ilman investointia

30 Peruskorjauksen ja uudisrakentamisen vaikutukset vuokriin Tila m2 eur/m2 peruskorjaus- /uudisrakentamiskust. vuokran nousu heti peruskorj. jälkeen eur/m2 vuokran nousu heti peruskorj. jälkeen % Iisalmen tk , ,1 15 % Iisalmen sairaala nykyinen ,15 ISA vaihtoehto A , ,85 68 % ISA vaihtoehto B , ,85 82 % ISA vaihtoehto C , ,85 96 % Uudet neliövuokrat ovat alustavia arvioita. Vertailukiinteistöjä Tila m2 eur/m2 peruskorjaus- vuokran nousu heti vuokran nousu heti /uudisrakentamiskust. peruskorj. jälkeen eur/m2 peruskorj. jälkeen % Vieremän vanha tk 955 7,27 Vieremän uusi tk** , % **Vieremän uuden terveyskeskuksen neliövuokra täsmentyy ylläpitovuokran osalta Pielaveden terveyskeskuksessa on suoritettu raskas peruskorjausinvestointi (korjausaste n. 60). Kunnaninsinöörin alustavan arvion mukaan nykyinen euron neliövuokra tulenee nousemaan euroon/ m2.

31 Saneerauksen tai uudisrakentamisen toteuttajan (esim. Iisalmen kaupunki tai Sote) vaikutus taloudellisiin laskelmiin Taloudellisissa laskelmissa on oletettu, että Sote toteuttaa kaikki investoinnit lukuun ottamatta Iisalmen terveyskeskuksen peruskorjausta. Tällä valinnalla ei ole olennaista vaikutusta laskelmiin eikä sitä ole tarkoitettu kannanotoksi investoinnin todellisesta toteuttajasta/uudisrakennuksen omistajasta Jos esimerkiksi Iisalmen kaupunki investoi terveyskeskuksen laajennukseen, Sote maksaa laajennusosan käytöstä vuokraa, joka lasketaan seuraavien yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti Investointien poistoaika on 30 vuotta ja korkona poistamattomalle pääomalle on tällä hetkellä käytetty 1,5 % Ylläpitokustannukset on laskettu nykytason pohjalta keskimääräisenä, /m2 Yllä kuvatulla tavalla laskettuna saadaan ITK:n laajennuksen vuosivuokraksi kauden alussa n euroa Jos Sote investoi vastaavaan laajennukseen, tuloslaskelmaan kirjataan poistot, korot ja ylläpitokustannukset eli päädytään hyvin lähelle em euroa Taloudellisissa laskelmissa on käytetty samoja laskentaperiaatteita oli investoinnin toteuttaja kuka tahansa, joten investoinnin toteuttajalla ei ole laskelmiin olennaista vaikutusta

32 Kysymyksiä ja kommentteja KIITOS!

TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset

TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset 25.9.2015 Talousjohtaja Tommi Talasterä tommi.talastera@ylasavonsote.fi 040 712 6970 Sisältö Yhteenveto ja johtopäätökset Taloudellisten vaikutusten selvityksen

Lisätiedot

TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset

TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset 25.9.2015 Talousjohtaja Tommi Talasterä tommi.talastera@ylasavonsote.fi 040 712 6970 www.ylasavonsote.fi Kaikki käsitellyt investointivaihtoehdot ovat laskelmien

Lisätiedot

KH 09.03.2015 68 Valmistelu ja lisätiedot: ahoitusjohtaja Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

KH 09.03.2015 68 Valmistelu ja lisätiedot: ahoitusjohtaja Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Kaupunginhallitus 68 09.03.2015 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 ELINKAARIHANKKEEN RAHOITUSMALLIN VALINTA 22/58/2011 KH 09.03.2015 68 Valmistelu ja lisätiedot: ahoitusjohtaja Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKAARISOPIMUKSEN RAHOITUSMALLIT 23.2.2015 ELINKAARIHANKKEEN PERUSTIEDOT Tolkis skola, Tolkkisten päiväkoti, Gammelbackan päiväkoti, Toukovuoren päiväkoti, Peippolan

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

TerveysKampus. esittelyaineisto

TerveysKampus. esittelyaineisto TerveysKampus esittelyaineisto 25.9.2015 Esityksen sisältö: Sote-uudistuksen vaikutukset Palvelujen sijoittuminen Taloudelliset vaikutukset Esityksen sisältö: Sote-uudistuksen vaikutukset Palvelujen sijoittuminen

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys EKSOTE, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri LUONNOS 15.8.2013 Yhteenveto 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) tilat

Lisätiedot

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Talouden kokonaistarkastelu 2013-2040 sisältää Uusi sairaala-investoinnin ja vanhan sairaalan realisoinnin. Ksshp Talousosasto 15.1.

Talouden kokonaistarkastelu 2013-2040 sisältää Uusi sairaala-investoinnin ja vanhan sairaalan realisoinnin. Ksshp Talousosasto 15.1. Talouden kokonaistarkastelu 2013-2040 sisältää Uusi sairaala-investoinnin ja vanhan sairaalan realisoinnin Ksshp Talousosasto 15.1.2014 Tarkastelun tavoite Tarkastelussa on huomioitu pelkistettynä kaikki

Lisätiedot

Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa. Juha-Pekka Ketola

Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa. Juha-Pekka Ketola Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa Juha-Pekka Ketola Kuntarahoitus lyhyesti Kuntarahoitus tarjoaa rahoituspalveluita kuntasektorin investointeihin ja valtion tukemaan asuntotuotantoon

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit (esim.

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖRATKAISU JA LAKEUS-TALO. Rahoitusvaihtoehdot

OPPIMISYMPÄRISTÖRATKAISU JA LAKEUS-TALO. Rahoitusvaihtoehdot OPPIMISYMPÄRISTÖRATKAISU JA LAKEUS-TALO Rahoitusvaihtoehdot Koulujen rahoitus 2 Vaihtoehdot Rakentaminen omaan taseeseen Kiintiestöleasing Elinkaarimalli lisäksi palvelut 3 Rakentaminen omaan taseeseen

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Suunnitelmavaihtoehtoluonnokset ja niiden kustannukset

Suunnitelmavaihtoehtoluonnokset ja niiden kustannukset Suunnitelmavaihtoehtoluonnokset ja niiden kustannukset Tehtävänä oli laatia palveluverkkoselvitys, joka sisältää kuvauksen kiinteistöistä ja niiden toiminnan nykytilasta sekä kolme vaihtoehtoista mallia

Lisätiedot

KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti. 26.4.2011 Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela

KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti. 26.4.2011 Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti 26.4.2011 Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela Hankkeen läpivienti Aloituspalaveri 8.3. Kouvolassa Sovittiin laskennan perusteet 1. Korjataan vanhat tilat,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2018 Tiivistelmä Eksote on yhdessä kuntien kanssa linjannut taloussuunnitelman

Lisätiedot

Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%)

Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäisen korkokannan menetelmä Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäinen korkokanta määritellään

Lisätiedot

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS Liite 2 4.5.212 1 SISÄLTÖ 1. Talousmallinnuksen tavoite 2. Laskentaoletukset ja periaatteet Toiminnan volyymin kehitys Menojen kehitys Tulojen kehitys Investoinnit

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 25.4.2017 KATSAUS TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSEEN Toiminnan kehitys Volyymin kasvu jatkunut pidemmän aikaa

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka Lähtötilanne 2008 Kiinteistökanta suurelta osin rakennettu 70- luvulla, jota vaivaavat ajalle tyypilliset virheelliset

Lisätiedot

TAUSTAA TYÖLLE, KATSAUS KAUPUNGIN TALOUTEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN

TAUSTAA TYÖLLE, KATSAUS KAUPUNGIN TALOUTEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN 1 TAUSTAA TYÖLLE, KATSAUS KAUPUNGIN TALOUTEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN Toiminnallinen työryhmä 21.1.2017 Vesa Haapamäki kaupunginjohtaja 21.1.2017 2 Sisältö Taustaa työlle o Toimeksianto Talouden tilanne

Lisätiedot

Investointien rahoitusvaihtoehdot 9.10.2014. Kuntarahoitus, Jukka Leppänen

Investointien rahoitusvaihtoehdot 9.10.2014. Kuntarahoitus, Jukka Leppänen 1 Investointien rahoitusvaihtoehdot 9.10.2014 Kuntarahoitus, Jukka Leppänen Investoinnin toteus ja rahoittaminen Investoinnin toteutukseen ja sen elinkaaren hallintaan liittyvät päätökset tulee tehdä kohteen

Lisätiedot

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 Rahoitus- ja toteutusmallien arviointi 1. Hankeen lähtökohtien määrittely 2. Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet: Invest for Excel 3.6

Uudet ominaisuudet: Invest for Excel 3.6 Uudet ominaisuudet: Invest for Excel 3.6 Microsoft Excel versiot... 2 Käyttöoppaat... 2 Sähköinen allekirjoitus... 2 Mallikansiot... 2 Liikearvon poisto ja tuloverotus... 4 Sisäinen korkokanta ennen veroja...

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Investointilaskelma. TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 7.1.2016. Aalto-yliopisto Tuotantotalouden laitos

Investointilaskelma. TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 7.1.2016. Aalto-yliopisto Tuotantotalouden laitos Investointilaskelma TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 7.1.2016 I vaiheen luentokokonaisuus INVESTOINNIN KANNATTAVUUS YRITYKSEN KANNATTAVUUS 1. Vapaa rahavirta (FCF) 2. Rahavirtojen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne Selvitys käyvilläarvoilla vuokrattavan (YTV-malli) tai luovutettavan omaisuuden (keskitetty yhtiömalli) taloudellisista vaikutuksista tariffitukeen ja käyvilläarvoilla

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Investointien suunnittelu ja rahoitus. Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka

Investointien suunnittelu ja rahoitus. Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka Tehdasprojekti (Kon-15.4197) Investointien suunnittelu ja rahoitus Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka Tehdasprojekti (Kon-15.4197) KURSSIN LUENNOT 11.09.2015 Johdanto (Kalevi Aaltonen) 18.09.2015

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KSSHP:n Uusi sairaala

KSSHP:n Uusi sairaala Kuntakierros Kevät 2016 KSSHP:n Uusi sairaala Juha Kinnunen, Johtaja, Professori 24.5.2016 Juha Kinnunen Sisältö Miksi kokonaan uusi sairaala? Arkitodellisuutemme Hanke käynnistyi jo 2011-12 Rakennamme

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Turun, Raision ja Naantalin kaupungit sekä Maskun kunta

Turun, Raision ja Naantalin kaupungit sekä Maskun kunta Turun, Raision ja Naantalin kaupungit sekä Maskun kunta 16X270006 TURUN SEUDUN VESIYHTIÖSELVITYS - Vesihuoltolaitosten tekniset nykykäyttöarvot ja tuottoarvot - Maksutarkastelu Ohjausryhmän kokous 4.5.2015

Lisätiedot

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Suvi Kankaanpää, Yrityksen pankkineuvoja 25.11.2016 Yritysten rahoitusmuodot Yritysten rahoitusmuodot Rahoitusmuoto asiakkaan tarpeen mukaan Kertaluontoinen

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t )

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t ) Annuiteettimenetelmä Investoinnin hankintahinnan ja jäännösarvon erotus jaetaan pitoaikaa vastaaville vuosille yhtä suuriksi pääomakustannuksiksi eli annuiteeteiksi, jotka sisältävät poistot ja käytettävän

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin.

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin. Arvoisa kaupunginvaltuutettu, kun tarkastellaan kassamaksuja, investointikustannuksia sekä nykyarvomenettelyä on edullisin ratkaisu katettuputki sekä vuokraus. Merikadun hidasteet tai tienkatkaisu häviävät

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala

Lisätiedot

Rahoitus- ja toimintamallit sairaalatilojen rakentamisessa. Informaatio- ja keskustelutilaisuus talousjohtaja Matti Häyrynen

Rahoitus- ja toimintamallit sairaalatilojen rakentamisessa. Informaatio- ja keskustelutilaisuus talousjohtaja Matti Häyrynen Rahoitus- ja toimintamallit sairaalatilojen rakentamisessa Informaatio- ja keskustelutilaisuus 1.9.2011 talousjohtaja Matti Häyrynen Matti Häyrynen 010911 Investointien rahoituksen arviointi Tulorahoitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon 26.11.2010

Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon 26.11.2010 » Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon hankkimiseksi 26.11.2010 Lähtökohdat selvitystyölle 1/3 2 Hallitus esittää yhdistyksen

Lisätiedot

Jäsenkokous 13.10.2009 Risto Maunula

Jäsenkokous 13.10.2009 Risto Maunula Jäsenkokous 13.10.2009 Risto Maunula OLLAKO VAI EIKÖ OLLA SIINÄPÄ PULMA Hamlet Vuokrasopimustilanne Kenttäpohjan maavuokra Uusi sopimus Voimaan 1.1.2010, voimassa 25 v (päättyy 2034) Vuokra 62.555,10 /

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N KEHITTÄMISHANKKEITA

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N KEHITTÄMISHANKKEITA HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N KEHITTÄMISHANKKEITA Toimitusjohtaja Jaana Närö 5.11.2015 ARA/Yhdyskuntien uudistaminen/jaana Närö 1 HEKA LYHYESTI Helsingin kaupungin asunnot Oy Omistajana Helsingin kaupunki

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 26.3% edellisvuodesta ollen EUR 51.7m (EUR 4.9m /2) Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen taloudellinen mallinnus

Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen taloudellinen mallinnus Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen taloudellinen mallinnus Hämeenlinnan kaupunki 4.5.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Johtopäätökset 1. Annetuilla lähtöoletuksilla molemmat mallinnetuista vaihtoehdoista

Lisätiedot

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020 18.9.2013 T Kallio Heikki Punnosen raportti sairaanhoitopiirien investoinneista 2000-2012 ja tulossa olevista suurista rakennushankkeista

Lisätiedot

Ratkaisuja: auringosta ja rahasta. Jouni Juntunen Tutkijatohtori

Ratkaisuja: auringosta ja rahasta. Jouni Juntunen Tutkijatohtori Ratkaisuja: auringosta ja rahasta Jouni Juntunen Tutkijatohtori 1. Aurinkoteknologiasta 1. Teknologia Perusratkaisut Aurinkosähkö Aurinkolämpö 3 1. Teknologia Esteettisempi ratkaisu 16.2.2016 4 2. Rahasta

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Investointilaskentamenetelmiä

Investointilaskentamenetelmiä Investointilaskentamenetelmiä Laskentakorkokannan käyttöön perustuvat menetelmät (netto)nykyarvomenetelmä suhteellisen nykyarvon menetelmä eli nykyarvoindeksi annuiteettimenetelmä likimääräinen annuiteettimenetelmä

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin Reijo Käki www.reijokaki.com 1. PÄIVÄ I Voitto ja arvopohjainen päätöksenteko? II Kassavirta ja katetuotto III Heikot lenkit IV Marginaalituottavuus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2018 Tiivistelmä Eksote on yhdessä kuntien kanssa linjannut taloussuunnitelman

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys talouden tarkastelu

Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys talouden tarkastelu Hausjärvi Loppi Riihimäki Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys talouden tarkastelu 1.6.2015 Riitta Ekuri FCG Konsultointi 1.6.2015 Page 1 Tilinpäätös 2014 Taloudellisten laskelmien lähtötiedot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot