puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla"

Transkriptio

1 SAV Rahoitus Oyj puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin muodostaa emoyhtiönä SAV-Rahoitus Oyj ja tytäryhtiönä Oy Automyynti Monza Ab. Konsernin voitto ennen veroja oli 524 tuhatta euroa (ed. tilikausi: 584 tuhatta euroa) eli 22,2 % (12,5 %)liikevaihdosta. Liikevoitto oli 84 tuhatta euroa (114 tuhatta euroa) eli 3,5 % (2,4 %) liikevaihdosta. Liikevaihto laski tuhatta euroa (+ 482 tuhatta euroa) eli 49,4 % (+ 11,5 %). Liikevaihto oli tuhatta euroa (4 661 tuhatta euroa). Tase kasvoi 127 tuhatta euroa eli 0,6 %. Taseen loppusumma oli tuhatta euroa ( tuhatta euroa). Oma pääoma kasvoi 440 tuhatta euroa (+ 250 tuhatta euroa) eli 11,6 % (+ 7,0 %). Osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,19 ). Keskeiset puolivuotiskatsauksen tunnusluvut (t ): *) muutos % Liikevaihto ,4 Liikevoitto ,4 Voitto ennen veroja ,3 Tilikauden tulos ,9 Taseen loppusumma ,6 Oma pääoma ,6 Omavaraisuusaste 20,07 % 18,10 % 10,9 Osakekoht. tulos 0,20 0,19 1,9 Oman pääoman tuotto **) 10,95 % 12,82 % -14,6 Henkilöstö keskim ,3 % * taseen vertailutiedot ** laskettu 6 kk:lle

2 SAV-Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit puolivuotiskatsaukseen: SAV-Rahoitus konsernin tulos on ennakoidun mukainen. SAV-luotto (luotto ajoneuvo-omistusta vastaan) tuotteen myynti on laskenut tilikaudella selvästi yhtiön keskittyessä toiminnassaan ajoneuvon hankinnan rahoittamiseen. Tämä painopistevalinta on johtanut konsernin liikevaihdon laskemiseen peräti 49 %. Luottotuotteen toteutuksessa tytäryhtiön liikevaihtoon kirjataan lainoitettavan ajoneuvon osto- ja myyntitransaktiot. Luottotuotteen kysyntä kasvanee lopputilikaudella tammikuussa 2011 toteutetun valtakunnallisen TV kampanjan ja hinnoitteluuudistuksen ansiosta. Keväällä 2011 SAV-luotto tullaan ottamaan osaksi yksityisten välistä ajoneuvokaupan prosessia. Näillä toimenpiteillä luotosta uskotaan muodostuvan myyntivolyymiltään tasaveroinen tuote rahoituksen rinnalle. Osamaksurahoitusten myynti autoliikkeiden kautta on säilynyt edellistilikauden kaltaisena huolimatta siitä, että yhteistyökumppaneiden ajoneuvokauppa on ollut edellisvuotta hiljaisempaa. Yhtiö on pyrkinyt aktiivisesti jakeluverkoston laajentamiseen tarjoten myös suurimpiin vaihtoauto- ja merkkiliikkeisiin osamaksuratkaisua vanhempien vaihtoautojen myynnin rahoituksessa. Yhtiö on myös edistänyt kahden yksityisen välisen ajoneuvokaupan osamaksurahoittamista uudella verkkopalvelulla. Konsernin kannattavuutta on heikentänyt emoyhtiön osalta mm. henkilöstökulujen kasvu. Henkilöstökulut sivukuluineen kasvoivat 64 tuhatta euroa. Henkilöstö- ja muita resursseja on lisätty erityisesti perintään sekä taloushallintoon osana pankkitoimilupahakuprosessia. Konsernin kannattavuutta on puolestaan parantanut luottotappioiden selkeä vähentyminen erityisesti aiemmin tappioihin kirjattujen saamisten takaisinperinnän onnistumisen vuoksi. Luottotappioiden nettomääräksi kirjattiin 108 tuhatta euroa (ed tilikausi 174 tuhatta euroa), mikä vastaa vuositasolla n. 1 %:a saamisista. Konsernin rahoitusnetto oli yhteensä 440 tuhatta euroa eli 30 tuhatta euroa edellistilikautta vähemmän. Rahoitusnettoa pienensi muille kuin pankeille maksettujen korkojen kasvu. Konsernin emoyhtiö keskittyy toiminnassaan osamaksukaupan rahoittamiseen ja sen tytäryhtiö Oy Automyynti Monza Ab hoitaa takaisinotettujen ajoneuvojen realisointia. Realisointi on ollut toimintana tappiollista ja tytäryhtiön pyrkimys on saada toiminta taloudellisesti kannattavammaksi. Yhtiö on lokakuusta 2010 alkaen siirtänyt ajoneuvomyynnin Kouvolan keskustaan. Muutoksella uskotaan liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden parantuvan. Toiminnan tappiollisuudesta johtuen emoyhtiö on antanut tytäryhtiölle 300 tuhannen euron konserniavustuksen, millä varaudutaan myös lopputilikauden tappioihin. SAV-Rahoitus Oyj jatkaa kuluvalla tilikaudella pankkitoimilupahakemuksen valmistelua, vaikka joutuikin marraskuussa 2010 riittävän perustamispääoman puuttuessa vetämään aikaisemman hakemuksensa pois.

3 Pankkitoimilupahakemus aiotaan uusia Finanssivalvonnalle välittömästi riittävän perustamispääoman varmistuttua. Pankkitoimiluvan saaminen mahdollistaisi talletusvarainhankinnan, millä pyritään sekä varainhankinnan edullisuuteen että sen riittävyyteen yhtiön kasvua ajatellen. Pankkitoimilupahakemukseen liittyen konsernin aineettomat hyödykkeet ovat lisääntyneet 444 tuhatta euroa tilikauden alusta. Uskomme tilikauden tuloksen paranevan merkittävästi edelliseen tilikauteen verrattuna. Lisätietoja Harri Kalliokoski toimitusjohtaja, puhelin SAV- Rahoitus konserni Tuloslaskelma, tuhatta euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot-kulut Voitto ennen varauksia ja veroja Verot Tilikauden voitto

4 SAV-Rahoitus konserni Tase VASTAAVAA Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT YHT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT VASTAAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan po:n rahasto Ed tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHT Pääomalainat 0 0 Pitkäaikainen yht 0 0 Lainat rah laitoksilta Muut velat Lyhtyaikainen yht VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

5 SAV-Rahoitus konserni Rahoituslaskelma Voitto ennen sat eriä Oikaisut Käyttöpo muutos Maksetut korot Saadut korot Verot Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit aineettomiin Investointien rahavirta Lyh. aik. lainojen nosto Lyh. aik. lainojen maksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

6 SAV-Rahoitus Oyj Oma pääoma OSAKEPO Tilikauden alussa Osakeanti Tilikauden lopussa YLIKURSSIRAHASTO Tilikauden alussa Tilikauden lopussa SIDOTTU OMA PO YHTEENSÄ SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTO Tilikauden alussa Siirto osakepo Tilikauden lopussa EDELLISIEN TILIKAUSIEN VOITTO Tilikauden alussa Siirto osakepo Osingonjako Tilikauden voitto Tilikauden lopussa VAPAA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA

7 SAV-Rahoitus Oyj Osakkeet Tilikauden alussa Tilikauden lopussa Osakkeita keskimäärin SEURAAVA TILILINPÄÄTÖSTIEDOTE SAV-Rahoitus Oyj julkistaa osavuosikatsauksen Q1 Q3 keskiviikkona Helsinki Harri Kalliokoski toimitusjohtaja SAV-Rahoitus Oyj Certified Adviser Privanet Pankkiiriliike Oy

兴 趣 及 特 长 : 有 写 日 记 的 习 惯 貌 似 没 有 特 长 性 格 : 外 冷 内 热 喜 欢 的 食 物 : 对 人 类 的 食 物 不 感 兴 趣 驱 魔 师 类 型 : 医 工 骑 士 主 人 公 单 天 希 丽 萨, 受 了 撒 旦 的 委 托 接 近 奥 村 与 奥 村 雪

兴 趣 及 特 长 : 有 写 日 记 的 习 惯 貌 似 没 有 特 长 性 格 : 外 冷 内 热 喜 欢 的 食 物 : 对 人 类 的 食 物 不 感 兴 趣 驱 魔 师 类 型 : 医 工 骑 士 主 人 公 单 天 希 丽 萨, 受 了 撒 旦 的 委 托 接 近 奥 村 与 奥 村 雪 青 之 驱 魔 师 / 作 者 : 龙 汨 铭 作 品 相 关 序 言 ( 可 不 看 ) 很 高 兴, 又 和 大 家 见 面 了 你 们 还 记 得 那 个 写 完 等 千 年 之 后 的 龙 汨 铭 吗? 还 记 得 那 个 千 莲 吗? 牵 连! 首 先, 很 对 不 起 大 家, 至 于 为 什 么 会 离 开 蔷 薇, 也 只 是 我 一 时 的 冲 动 关 于 问 题 社 团 的 问

Lisätiedot

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Lisätiedot

壹、摘 要

壹、摘 要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Lisätiedot

“关于北京重点高校在校生回乡就业意愿调查问卷”

“关于北京重点高校在校生回乡就业意愿调查问卷” 0 目 一 前 言...1 1.1 调 研 背 景 及 调 研 目 的...1 1.1.1 调 研 背 景 北 京 就 业 形 势 及 大 环 境 下 的 回 乡 就 业 趋 势...1 1.1.2 调 研 目 的 北 京 市 重 点 高 校 在 校 生 的 回 乡 就 业 意 愿...1 1.2 调 研 方 法 及 成 果 概 述...1 二 调 研 数 据 和 分 析...2 2.1 基 本

Lisätiedot

TV 2005 92 1. 2. 3. 4. 5. 3 1 6 1 10 10 30 94 11 23 12 2 736 97 4 2.3 3 28.7 1-2 18.4 2-3 17.2 3 28.7 12.7 5 2.3 10 2 17 5 3 1-2 22.6 2 2-3 3-4 4-5 17.6 15.4 10.1 5 18 2.8 17 3 4 54.8 26.9 26.1 17.6 13.3

Lisätiedot

饶 阳 县 人 民 法 院 司 法 察 大 队 邢 台 县 人 民 法 院 司 法 察 大 队 武 安 市 人 民 法 院 司 法 察 大 队 山 西 省 临 汾 市 中 级 人 民 法 院 司 法 察 支 队 大 同 市 矿 区 人 民 法 院 司 法 察 大 队 介 休 市 人 民 法 院 司

饶 阳 县 人 民 法 院 司 法 察 大 队 邢 台 县 人 民 法 院 司 法 察 大 队 武 安 市 人 民 法 院 司 法 察 大 队 山 西 省 临 汾 市 中 级 人 民 法 院 司 法 察 支 队 大 同 市 矿 区 人 民 法 院 司 法 察 大 队 介 休 市 人 民 法 院 司 黑 龙 江 省 司 法 厅 厅 刘 义 昌 沃 岭 生 上 海 市 司 法 局 局 吴 军 营 江 苏 省 司 法 厅 厅 缪 蒂 生 浙 江 省 司 法 厅 厅 赵 光 君 安 徽 省 司 法 厅 厅 孙 建 新 王 翠 凤 福 建 省 司 法 厅 厅 陈 义 兴 江 西 省 司 法 厅 厅 马 承 祖 山 东 省 司 法 厅 厅 程 辉 河 南 省 司 法 厅 厅 王 文 海 湖 北 省 司 法

Lisätiedot

2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调 结 构 建 品 牌 细 管 理 重 过 程 为 宗 旨, 以 规 范 管 理 深 化 内 涵 为

2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调 结 构 建 品 牌 细 管 理 重 过 程 为 宗 旨, 以 规 范 管 理 深 化 内 涵 为 2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 年 教 学 工 作 安 排 2015 2016 学 年 第 二 学 期 教 学 工 作 计 划 二 O 一 六 年 三 月 十 日 2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调

Lisätiedot

,,,,,,,,,,,,,, :,,,, 1 ?,,, :,,,?,,?, :,,,,,,,,,? :,, :,,?, :??, :,!,, 2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,, :, 3 !?!?,!,!,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? :??,, 4 ,,,,,,, :?, :,,,,,,,,,,,,,, 5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,??

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D203136BCADBBD8D2E4D3EBD1D0BEBF2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203136BCADBBD8D2E4D3EBD1D0BEBF2E646F63> 一 九 八 八 年 创 刊 回 忆 与 研 究 第 十 六 辑 上 海 市 新 四 军 历 史 研 究 会 浙 东 浙 南 分 会 编 二 O 一 三 年 十 二 月 1 ( 封 面 折 页 字 ) 编 委 会 顾 问 丁 公 量 丁 柯 吴 文 达 汪 志 荣 戚 南 强 李 国 经 主 编 陈 晓 光 副 主 编 葛 奇 忠 方 思 朋 编 委 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 方 思 朋 王

Lisätiedot

萧山中学课程建设方案.doc

萧山中学课程建设方案.doc - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2

Lisätiedot

( ) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 121.2 117.5 125.8 122.0 130.9 126.8 135.4 131.5 140.3 136.0 144.9 140.2 153.5 147.9 160.6 154.7 165.1 160.3 167.7 163.9 169.3 165.8 169.6 166.7 170.0 167.8

Lisätiedot

Microsoft Word - 9pinggb_A4.doc

Microsoft Word - 9pinggb_A4.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 3 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 4 前 言... 5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

Lisätiedot

Microsoft Word - 9pinggb_A4-f4.doc

Microsoft Word - 9pinggb_A4-f4.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 4 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 4 前 言...5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

Lisätiedot

理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 余 路 [ 摘 要 ] 事 业 单 位 改 革 是 中 国 改 革 的 重 要 环 节, 其 影 响 力 和 难 度 不 亚 于 国 有 企 业 改 革 本 文 着 重 围 绕 推 进 事 业 单 位 改 革 应 考 虑 的 五 个 方 面

理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 余 路 [ 摘 要 ] 事 业 单 位 改 革 是 中 国 改 革 的 重 要 环 节, 其 影 响 力 和 难 度 不 亚 于 国 有 企 业 改 革 本 文 着 重 围 绕 推 进 事 业 单 位 改 革 应 考 虑 的 五 个 方 面 目 录 理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 1 信 息 交 流 省 编 办 刘 维 寅 副 主 任 到 我 市 对 市 县 政 府 机 构 改 革 工 作 进 行 实 地 评 估 11 我 市 部 分 部 门 试 点 实 行 部 门 内 部 行 政 审 批 制 度 改 革 工 作 13 我 市 三 项 措 施 确 保 机 构 编 制 监 督 活 动 常 态 化 14 基 层

Lisätiedot

日 本 位 于 亚 洲 东 部, 太 平 洋 西 北 角, 是 我 国 东 方 的 一 个 岛 国 在 洪 积 世 ( 注 1) 的 大 部 分 时 期 内, 日 本 与 大 陆 相 连 大 约 在 洪 积 世 晚 期 至 冲 积 世 ( 注 2) 初 期, 日 本 各 地 发 生 海 进, 出 现

日 本 位 于 亚 洲 东 部, 太 平 洋 西 北 角, 是 我 国 东 方 的 一 个 岛 国 在 洪 积 世 ( 注 1) 的 大 部 分 时 期 内, 日 本 与 大 陆 相 连 大 约 在 洪 积 世 晚 期 至 冲 积 世 ( 注 2) 初 期, 日 本 各 地 发 生 海 进, 出 现 前 言 日 本 是 我 们 的 邻 国 文 献 可 考 的 两 国 关 系, 至 少 已 有 21 个 世 纪 古 代 日 本 文 化 的 发 展 晚 于 中 国, 而 日 本 民 族 却 能 在 固 有 文 化 的 基 础 上 对 外 国 文 化 采 取 选 择 吸 收 和 创 新 的 态 度, 形 成 自 己 独 特 的 文 化 封 建 末 期, 中 国 和 日 本 同 受 西 方 列 强 的

Lisätiedot

2深化教育教学改革、创新人才培养模式

2深化教育教学改革、创新人才培养模式 高 职 物 流 管 理 专 业 人 才 培 养 模 式 的 创 新 与 实 践 1 李 选 芒 2 赵 居 礼 摘 要 高 职 物 流 管 理 专 业 人 才 培 养 模 式 改 革 的 重 点 是 明 确 专 业 培 养 目 标, 构 建 适 应 培 养 目 标 的 课 程 体 系, 营 造 职 业 技 术 训 练 的 教 环 境, 建 设 双 师 结 构 的 师 资 队 伍 陕 西 工 业 职

Lisätiedot

Microsoft Word - 9pinggb_let.doc

Microsoft Word - 9pinggb_let.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 4 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 5 前 言... 5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

Lisätiedot

实 习 上 下 点 表 格 解 释 和 相 关 纪 律 要 求 : 1 表 格 中 所 有 名 词 都 为 简 称, 包 括 医 院 名 称 四 年 级 五 年 级 各 专 业 名 称 等 所 有 时 间 都 为 学 生 装 好 行 李 出 发 时 间, 请 提 前 0 分 钟 将 行 李 运 到

实 习 上 下 点 表 格 解 释 和 相 关 纪 律 要 求 : 1 表 格 中 所 有 名 词 都 为 简 称, 包 括 医 院 名 称 四 年 级 五 年 级 各 专 业 名 称 等 所 有 时 间 都 为 学 生 装 好 行 李 出 发 时 间, 请 提 前 0 分 钟 将 行 李 运 到 附 件 :.014 年 实 习 生 进 出 实 习 单 位 用 车 方 案 南 京 医 科 大 学 014 年 6 月 实 习 学 生 进 出 实 习 单 位 用 车 计 划 教 务 处 编 014 年 6 月 5 日 实 习 上 下 点 表 格 解 释 和 相 关 纪 律 要 求 : 1 表 格 中 所 有 名 词 都 为 简 称, 包 括 医 院 名 称 四 年 级 五 年 级 各 专 业 名

Lisätiedot

3 基 金 杠 杆 从 分 级 基 金 的 概 念, 我 们 知 道 了 分 级 基 金 的 A 份 额 是 每 年 获 得 固 定 收 益 的 稳 健 份 额,B 份 额 是 具 有 杠 杆 效 应 的 激 进 份 额 分 级 基 金 中 的 杠 杆 一 般 有 三 类 : 份 额 杠 杆 =(A

3 基 金 杠 杆 从 分 级 基 金 的 概 念, 我 们 知 道 了 分 级 基 金 的 A 份 额 是 每 年 获 得 固 定 收 益 的 稳 健 份 额,B 份 额 是 具 有 杠 杆 效 应 的 激 进 份 额 分 级 基 金 中 的 杠 杆 一 般 有 三 类 : 份 额 杠 杆 =(A 分 级 基 金 入 门 1 概 述 分 级 基 金 是 指 通 过 对 基 金 收 益 分 配 的 安 排, 将 基 金 份 额 分 成 预 期 收 益 与 风 险 不 同 的 两 类 或 多 类 份 额, 并 将 其 中 一 类 份 额 或 多 类 份 额 上 市 进 行 交 易 的 结 构 化 证 券 投 资 基 金 通 常 所 谈 到 的 分 级 基 金 是 将 母 基 金 产 品 ( 可 以

Lisätiedot

简报158期.doc

简报158期.doc 党 员 干 部 现 代 远 程 教 育 简 报 第 15 期 ( 总 第 158 期 ) 中 共 山 东 省 委 农 村 党 员 干 部 现 代 远 程 教 育 领 导 协 调 小 组 办 公 室 2012 年 10 月 31 日 喜 迎 十 八 大 威 海 市 组 织 开 展 系 列 主 题 宣 传 活 动 迎 接 党 的 十 八 大 一 是 发 挥 党 建 电 视 栏 目 作 用 强 化 宣 传

Lisätiedot

Microsoft Word - 9pingb5_let.doc

Microsoft Word - 9pingb5_let.doc 九 評 共 產 黨 大 紀 元 系 列 社 論 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 錄 公 告 大 紀 元 發 表 系 列 社 論 九 評 共 產 黨... 3 九 評 之 一 評 共 產 黨 是 甚 麼... 4 前 言... 4 一. 以 暴 力 恐 怖 奪 取 和 維 持 政 權... 5 二. 以 謊 言 為 暴 力

Lisätiedot

103.06.23退休權益.ppt [相容模式]

103.06.23退休權益.ppt [相容模式] 臺 中 市 政 府 人 事 處 不 可 不 知 之 退 休 權 益 1 大 綱 一 退 休 撫 卹 理 論 二 現 行 退 休 制 度 (85 制 ) 三 再 任 停 止 領 受 月 退 休 金 及 優 惠 存 款 四 案 例 分 享 五 公 務 人 員 退 休 撫 卹 法 草 案 (90 制 ) 六 公 務 人 員 保 險 法 103 年 1 月 29 日 修 法 七 結 語 一 退 休 撫 卹

Lisätiedot

Microsoft Word - 1.《國文》試題評析.doc

Microsoft Word - 1.《國文》試題評析.doc 許 清 龍 老 師 試 題 評 析 國 文 試 題 評 析 / 命 中 事 實 100 學 年 度 私 醫 聯 招 的 國 文 科 考 題, 有 上 課 的 同 學 應 該 發 出 會 心 一 笑, 甚 至 狂 笑, 因 為 老 師 的 命 中 率 實 在 太 高 了 除 了 基 本 的 字 音 字 形 字 義 成 語 的 題 型 外, 時 序 的 題 型 考 了 干 支 判 別 題 目 完 全 可

Lisätiedot

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,,,,,,,,,,, ( ),,, :,,,, ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,,,,,,,, 1. 1. 1 (, ),,,,,,,,,,,, 2 ( ),,,,,,, ( ),,,, ( ),,,,,,,,,,, 3 1. 2,,,, ;, ;, ;,,,, ( ), :,,,,,,,,,, : 4 ,,,,,, ( / ),,,,,,,, ( ) ( ),,,,

Lisätiedot

$%%& ()*+, %&, %-&&%%,. $ %,, $,, & /$- 0(1 $%%& %& 234 %-%, 5&%6&633 & 3%%, 3-%, %643 -%%% :::; 7<9; %-%, 3$%$ :::;

$%%& ()*+, %&, %-&&%%,. $ %,, $,, & /$- 0(1 $%%& %& 234 %-%, 5&%6&633 & 3%%, 3-%, %643 -%%% :::; 7<9; %-%, 3$%$ :::; $%%& ()*+, %&, %-&&%%,. $ %,, $,, & /$- 0(1 $%%& %& 234 %-%, 5&%6&633 & 3%%, 3-%, %643 -%%%-- 7889 :::; 7

Lisätiedot

# $# #!# # # # # # # %# # # &# # # # #! "

# $# #!# # # # # # # %# # # &# # # # #! "!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #$% & (($ (($!$ ) #) )!* )!!+ # )!) "!+ ) #!+ + )!*!!, +!-!#!+,!( # $!+!!) ) "!, ) #! )!$ )! )!$!#! +!* " #!) #!)!( + *!* $!(!+! " $!$ # $!$ +!,!,!) ) &! " #

Lisätiedot

zt

zt !" !"!"!###!$ !!" #$ %& ( $( )% &# *%!($!#!!%%!"%! &!)%!&"!* #($!& # (!! ?!!""#!$ % # & %!"#$%&"" ()))*)))+ (,)-#*),+./,),),)0 12122222+ (3333333+ 4),),),)0 (,)5677,+ ()))89))+ :;;5 $ # ( )$ # ( ($

Lisätiedot

出國報告電子檔規格

出國報告電子檔規格 嘉 義 縣 政 府 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 考 察 ) 赴 日 參 訪 蔬 菜 產 地 及 通 路 案 服 務 機 關 : 嘉 義 縣 政 府 姓 名 職 稱 : 李 秋 瑩 科 長 派 赴 國 家 : 日 本 出 國 期 間 :103 年 5 月 12 日 至 16 日 報 告 日 期 :103 年 7 月 8 日 摘 要 農 委 會 為 協 助 農 民 與 外 銷 業 者 了 解

Lisätiedot

Microsoft Word - A 中文.doc

Microsoft Word - A 中文.doc 李 求 恩 紀 念 中 學 2015-2016 年 度 中 文 科 工 作 計 劃 關 注 事 項 (1): 全 方 位 推 動 自 主 學 習, 追 求 卓 越 表 現 策 略 時 間 表 成 功 準 則 評 估 方 法 負 責 人 所 需 資 1. 強 化 透 過 資 訊 科 技 進 行 學 習, 增 加 學 生 全 年 最 少 有 3 次 應 用 平 板 電 腦, 校 本 統 計 調 查 科

Lisätiedot

学 的 人 数 达 到 1294.7 万 人,79.5% 的 随 迁 子 女 在 公 办 学 校 就 读 但 是, 按 照 过 去 的 高 考 制 度, 这 些 学 生 只 能 回 到 户 籍 地 参 加 高 考 2010 年 7 月, 党 中 央 国 务 院 召 开 了 全 国 教 育 工 作 会

学 的 人 数 达 到 1294.7 万 人,79.5% 的 随 迁 子 女 在 公 办 学 校 就 读 但 是, 按 照 过 去 的 高 考 制 度, 这 些 学 生 只 能 回 到 户 籍 地 参 加 高 考 2010 年 7 月, 党 中 央 国 务 院 召 开 了 全 国 教 育 工 作 会 异 地 高 考 制 度 的 困 境 与 出 路 吴 鹏 中 国 人 民 大 学 公 共 管 理 学 院 副 教 授 异 地 高 考 制 度, 是 指 允 许 进 城 务 工 人 员 及 其 他 非 本 地 户 籍 就 业 人 员 随 迁 子 女 在 流 入 地 参 加 高 考 的 制 度 这 一 制 度 的 提 出, 是 为 了 解 决 大 量 城 市 流 动 人 口 的 子 女 获 得 父 母 务

Lisätiedot

2003 3,,, (1932 ; ) 20 30,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, 52

2003 3,,, (1932 ; ) 20 30,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, 52 Ξ,,, :, (1928 1931) (1931 1937) (1937 1945),,,,,,,,,,,,,,,, Ξ:(1931 1945) (01JA770055) 51 2003 3,,, 1927 4 (1932 ;1937 11 1946 5 ) 20 30,,,,,,,,, (1931 1945),,,,,,,,,,,,,, 52 , ( : ),,, 1927 4,,, (1928

Lisätiedot

1971 5 19 5 310 1971 3 488 1974 614 1988 1912 19 1937 1938 1926 4 E. 34 1960 1955 48 1986 1976 3 167 410 1964 375 1975 . 1965 82 1969 5 6 187 2 51 1986 E. 1979 273 274 1965 65 68 . 1965 79.

Lisätiedot

第六組公文傳閱表

第六組公文傳閱表 入 出 國 及 移 民 署 櫃 檯 服 務 項 目 一 覽 表 更 新 日 期 :96 年 4 月 臺 灣 地 區 人 民 辦 理 項 目 應 備 文 件 處 理 時 限 役 男 申 請 出 國 核 准 已 有 有 效 證 照 申 請 進 入 大 陸 地 區 許 可 在 大 陸 地 區 出 生, 未 曾 在 大 陸 地 區 設 有 戶 籍, 其 父 母 均 為 臺 灣 地 區 人 民 申 請 返 臺

Lisätiedot

編 輯 大 意 一 本 指 引 係 配 合 中 學 華 文 課 本 編 寫 而 成, 提 供 教 師 教 學 參 考 之 用 二 本 書 編 寫 重 點 如 下 : ( 一 ) 作 者 : 詳 細 介 紹 作 者 生 平 及 成 就 ( 二 ) 題 解 : 介 紹 課 文 主 旨 及 相 關 背 景

編 輯 大 意 一 本 指 引 係 配 合 中 學 華 文 課 本 編 寫 而 成, 提 供 教 師 教 學 參 考 之 用 二 本 書 編 寫 重 點 如 下 : ( 一 ) 作 者 : 詳 細 介 紹 作 者 生 平 及 成 就 ( 二 ) 題 解 : 介 紹 課 文 主 旨 及 相 關 背 景 編 輯 大 意 一 本 指 引 係 配 合 中 學 華 文 課 本 編 寫 而 成, 提 供 教 師 教 學 參 考 之 用 二 本 書 編 寫 重 點 如 下 : ( 一 ) 作 者 : 詳 細 介 紹 作 者 生 平 及 成 就 ( 二 ) 題 解 : 介 紹 課 文 主 旨 及 相 關 背 景 ( 三 ) 補 注 : 對 某 些 詞 彙 做 較 仔 細 的 說 明, 供 教 師 講 解 時 之

Lisätiedot

!"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!#

!# $%& %!# $%& %!#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!!# !"#$%& % ( % )& (% ( % (( )( !"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!# !"#$%& %!! "! # " $ # % & & ( ) *!+ !"#$%& % ( (*( (*+ "#$% $%%"# (*, (*% + +*(

Lisätiedot

! "#$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(& :;<<= > A B?

! #$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(& :;<<= > A B? ! "#$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(&- 67789:;

Lisätiedot

2011-论文选集-2.cdr

2011-论文选集-2.cdr ! "#$# $$ "#$#$$" " $% &%!$ $ "#$$ " ! "!#!$ %" #& # ( #$ ) )& )# )$ ** "& ")! ! "" # $% & &( ( # ) )** )*+ )*$ )) ))" ),+ )," -./ ) ) ) " )++ )+" )%,, !"#" $ ! " #$% & ( & ) % #$% #$% & * #$%#$% #$% (

Lisätiedot

Microsoft Word - 人事管理制度汇编*080429.doc

Microsoft Word - 人事管理制度汇编*080429.doc 新 南 方 青 蒿 科 技 公 司 招 聘 管 理 制 度 人 事 管 理 制 度 汇 编 第 一 章 招 聘 管 理 制 度 ( 青 蒿 行 字 [2007]10 号,2007 年 7 月 30 日 印 发, 青 蒿 字 [2008]13 号 修 订 ) 第 一 节 总 则 第 一 条 目 的 ( 一 ) 优 化 公 司 人 力 资 源 配 置, 为 公 司 业 务 发 展 提 供 人 力 资 源

Lisätiedot

Microsoft Word - 2016职称安排修改 -6.22-于.docx

Microsoft Word - 2016职称安排修改 -6.22-于.docx 吉 人 社 办 字 2016 46 号 关 于 印 发 2016 年 吉 林 省 职 称 评 聘 工 作 的 安 排 意 见 的 通 知 各 市 ( 州 ) 长 白 山 管 委 会 县 ( 市 区 ) 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局, 省 直 各 单 位 ( 部 门 ) 及 直 属 企 事 业 单 位, 驻 省 中 直 有 关 单 位, 各 评 聘 结 合 改 革 及 试 点 单 位, 省

Lisätiedot

黄镇目录.tpf

黄镇目录.tpf 目 录 将 军 外 交 家 黄 镇 一 刘 伯 坚 : 黄 镇 政 治 上 由 我 担 保 /1 黄 镇 随 国 民 党 二 十 六 路 军 驻 扎 在 宁 都 时 患 了 赤 痢, 军 医 姬 鹏 飞 几 粒 德 国 产 的 特 效 铁 丸 药, 将 他 从 死 神 手 里 救 了 出 来 中 央 代 表 团 实 际 执 行 起 义 官 兵 去 留 自 由 政 策, 提 出 了 要 兵 不 要 官,

Lisätiedot

. PVC 1 () B A A B A B A () B A B 1. A B 2. B F () 1. B A A B A B 2. B A AB 19 2x19 3x19 2 20 1 13 58 2 B A () 1. B ( F) 2. B A 3. A D 3 A B C () 1. 2. B C 3. AB 4 1. 2. 3. 4. () 1. 2. 3. 5 () 50 1. 3

Lisätiedot

《新工具》

《新工具》 ! " ! """"""""""""""""""""""! """"""""""""""""""""" #$ &!!!! " # " $ " " % ! "! #! #!! # " # " #! # # $ $ $ " % &! %! " "! "! "! " # "! " $ "! (! " " # $ % " " & " & " " & & " & " & )!! " # $! " "!! "%

Lisätiedot

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨 19997 183-196 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 183 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 一 問 題 的 背 景 20b 8a 1 472 24 20a 33 7a 2 3 1 35 60 64 472 240241 2 1a 3 19b 184 4 5 二 鄭 玄 考 辨 月 令 成 書 時 代 及 來 源 的 論 證 65 4 20b 282 5 235244

Lisätiedot

广 州 商 学 院 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 (2015 届 ) 广 州 商 学 院 就 业 指 导 中 心 2015 年 12 月 24 日 目 录 前 言 1 一 学 校 简 介 1 二 质 量 年 度 报 告 介 绍 2 第 一 部 分 就 业 状 况 及 分 析 3 一 基 本 情 况 3 ( 一 ) 毕 业 生 分 布 情 况 3 ( 二 ) 初 次 就 业 率 4 二

Lisätiedot

2

2 2 ...4...5...7...10...14...19...20...37...40...47...112 3 4 - 2010 2009 2008 884,853,008.14 947,599,410.93 24,481,714.79 36,008,618.85 22,147,955.33 26,538,263.76 8,609,419.02 25,686,434.10 5 140,763,923.42

Lisätiedot

2006..,1..,2.,.,2..,3..,3 22..,4..,4 :..,5..,5 :..,5..,6..,6..,8..,10 :..,12..,1..,6..,6..,2 1907..,5,:..,1 :..,1 :..,1 :..,2..,2..,3 :..,1 :..,1..,1.

2006..,1..,2.,.,2..,3..,3 22..,4..,4 :..,5..,5 :..,5..,6..,6..,8..,10 :..,12..,1..,6..,6..,2 1907..,5,:..,1 :..,1 :..,1 :..,2..,2..,3 :..,1 :..,1..,1. 2006 2005..,5..,2 20 20..,2..,3..,3..,3..,3..,3..,5..,5 :..,8 1861 :..,11..,12 2005..,2..,1..,2..,1..,4..,6..,6 :..,10..,4..,4..,5..,1 :..,4..,6..,3..,4 1910..,5 :1930..,1..,4..,2 :..,2..,2..,1 19.., 1..,1..,1..,3..,3

Lisätiedot

3 4 5 9/5 9/9 9/22 9/26 9/29 0/3 源 源 不 絕 的 太 陽 能 源 感 恩 寫 作 散 文 名 篇 選 讀 : 季 節 三 月 合 歡 雪 / 陳 列 與 太 陽 能 相 關 唐 詩 宋 詞 ; 並 請 學 生 探 討 附 件 詩 詞 環 保 概 念 與 可 利 用

3 4 5 9/5 9/9 9/22 9/26 9/29 0/3 源 源 不 絕 的 太 陽 能 源 感 恩 寫 作 散 文 名 篇 選 讀 : 季 節 三 月 合 歡 雪 / 陳 列 與 太 陽 能 相 關 唐 詩 宋 詞 ; 並 請 學 生 探 討 附 件 詩 詞 環 保 概 念 與 可 利 用 南投縣立營北國民中學 03 學年度第 學期 八年級彈性課程計畫 閱讀寫作 課程 一 八年級第一學期之學習目標 激發學生閱讀興趣 體會閱讀的樂趣 2 培養學生運用閱讀策略的能力 養成良好閱讀習慣 3 能學習閱讀文章的要領 領悟文章深意 培養欣賞的能力 4 能配合閱讀教學 口述記錄並練習不同的表達方式 二 八年級第一學期各單元內涵分析 週別 日期 9/ 9/5 學校行事活動 與 主題統整活動 開學 友善校園週

Lisätiedot

第一章 人物传

第一章 人物传 433 201 207 202 15 806-820 825-827 434 847 621 1031-1098 5 3 12 17 1047 19 1049 28 1058 40 1078-1085 435 1098 67 1076-1164 1118 1134 1141 185 730 1142 24 1143 1147 1149 1 6 436 1102-1165 1138 10 10 1163

Lisätiedot

1832 6 1863 1872 1875 1877 187 1879 3 1 2 4 1880 1824 1862 3 186 1865 1870 1872 1877 1879 1882 500

1832 6 1863 1872 1875 1877 187 1879 3 1 2 4 1880 1824 1862 3 186 1865 1870 1872 1877 1879 1882 500 1949 61 72 1985 38 21 9 36 1985 212 326 1141 18 3 85 1592 6 1832 6 1863 1872 1875 1877 187 1879 3 1 2 4 1880 1824 1862 3 186 1865 1870 1872 1877 1879 1882 500 1884 11 8 16 1826 1862 1855 1865 1868 6 1874

Lisätiedot

Microsoft Word - 2p01

Microsoft Word - 2p01 本 章 内 容 比 较 基 础, 主 要 是 为 以 后 章 节 的 学 习 打 好 基 础, 重 点 掌 握 基 本 概 念 考 点 年 份 1. 实 质 重 于 形 式 2006 年 多 项 选 择 题 2. 会 计 要 素 的 确 认 与 计 量 2009 年 单 项 选 择 题 2012 年 判 断 题 3. 谨 慎 性 要 求 2011 年 判 断 题 4. 计 量 属 性 2014 年

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A3B1E6AAF8B9D82EA6FDA844B54CAF66B568>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A3B1E6AAF8B9D82EA6FDA844B54CAF66B568> 不 望 長 壽, 但 求 無 病 痛 假 如 花 10 分 鐘 看 完 這 篇 報 導, 然 而 它 確 能 讓 您 避 免 很 多 病 痛, 是 值 得 的 齊 國 力 教 授 談 養 生 保 健 我 在 醫 院 工 作 了 四 十 年, 絕 大 部 分 人 病 死 是 很 痛 苦 的 希 望 每 個 人 都 重 視 保 健 工 作 千 萬 不 要 死 於 無 知 很 多 人 死 於 無 知, 這

Lisätiedot

~~~ YHT(21) SWY(18) LOM(12) LCW(10) CYC(5) TYS(19) YYK(23) 2

~~~ YHT(21) SWY(18) LOM(12) LCW(10) CYC(5) TYS(19) YYK(23) 2 ~~~ 1 ~~~ YHT(21) SWY(18) LOM(12) LCW(10) CYC(5) TYS(19) YYK(23) 2 ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~P.4-5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P.6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P.6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P.7 ~~~~~~~~~~~~~~~P.8-10 ~~~~~~~~~~~~~~~P.11~15

Lisätiedot

191 03192068242 03192068888 191 03192068312 03192068666 66163 master@goldbullenergy.com 1999 8 26 1300001001301 130503718311625 22 195,680,840.81 136,783,399.08 129,971,943.92 436,080,101.98 25,083,230.96

Lisätiedot

目 录 一 本 科 教 学 基 本 情 况... 3 二 师 资 与 教 学 条 件... 5 ( 一 ) 师 资 队 伍 结 构 合 理, 师 资 水 平 稳 步 提 升... 5 ( 二 ) 保 障 教 学 条 件, 优 化 育 人 环 境... 7 三 教 学 建 设 与 改 革 工 作...

目 录 一 本 科 教 学 基 本 情 况... 3 二 师 资 与 教 学 条 件... 5 ( 一 ) 师 资 队 伍 结 构 合 理, 师 资 水 平 稳 步 提 升... 5 ( 二 ) 保 障 教 学 条 件, 优 化 育 人 环 境... 7 三 教 学 建 设 与 改 革 工 作... 德 行 言 语 敦 睦 天 下 ---- 北 京 语 言 大 学 2013 年 本 科 教 学 质 量 报 告 二 〇 一 四 年 十 一 月 目 录 一 本 科 教 学 基 本 情 况... 3 二 师 资 与 教 学 条 件... 5 ( 一 ) 师 资 队 伍 结 构 合 理, 师 资 水 平 稳 步 提 升... 5 ( 二 ) 保 障 教 学 条 件, 优 化 育 人 环 境... 7 三

Lisätiedot

第五章 独立审计存在的问题

第五章  独立审计存在的问题 1 2 2002 7 1 1 3 27 10 4 52 1 1 2 5 2002 ISA 100 ISA 310 ISA 402 ISA 501 ISA 545 ISA 710 ISA 930 ISA 1001 ISA 1002 ISA 1003 ISA 1004 ISA 1008 ISA 1009 ISA 1010 ISA 1012 ISA 1013 ISA 1001 ISA 1003 ISA 1008

Lisätiedot

附 件 各 機 關 ( 單 位 ) 發 言 意 見 及 書 面 意 見 一 農 田 水 利 法 ( 草 案 ) 意 見 徵 詢 公 聽 會 報 告 事 項, 提 請 討 論 ( 一 ) 彰 化 秀 水 鄉 鄉 長 謝 謝 農 委 會 淡 江 大 學 各 單 位 及 在 座 各 位 先 進 提 供 意

附 件 各 機 關 ( 單 位 ) 發 言 意 見 及 書 面 意 見 一 農 田 水 利 法 ( 草 案 ) 意 見 徵 詢 公 聽 會 報 告 事 項, 提 請 討 論 ( 一 ) 彰 化 秀 水 鄉 鄉 長 謝 謝 農 委 會 淡 江 大 學 各 單 位 及 在 座 各 位 先 進 提 供 意 農 田 水 利 法 ( 草 案 ) 意 見 徵 詢 公 聽 會 第 四 場 次 會 議 紀 錄 壹 時 間 :105 年 04 月 29 日 ( 星 期 五 ) 下 午 2 時 貳 地 點 : 彰 化 農 田 水 利 會 秀 水 工 作 站 參 主 席 : 張 敬 昌 處 長 記 錄 : 朱 志 彬 技 正 肆 出 ( 列 ) 席 單 位 及 人 員 : 如 簽 到 單 伍 報 告 事 項 : 案

Lisätiedot

1936 1918 3 1936 1939 1940 1930 12 7 9 AB AB 12 AB 129 I chigo 1990 5.6 1937 1943 4 1980 1958 1961 4 1959 8 25 1962 10 22 11 22 1938 1945

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FAC6B9D0ADB2C3CEAFBBE1CDA8D1B631342E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FAC6B9D0ADB2C3CEAFBBE1CDA8D1B631342E646F63> 中 国 乒 乓 球 协 会 裁 判 委 员 会 通 讯 邮 箱 :ph6437.163.com 2015(5) 总 第 14 期 2015 年 12 月 14 日 全 国 乒 乓 球 裁 判 长 培 训 班 在 筑 举 办 2015 年 12 月 26-29 日 全 国 乒 乓 球 裁 判 长 培 训 班 在 贵 州 省 贵 阳 市 中 共 贵 阳 市 委 党 校 举 办 此 次 培 训 是 由 中

Lisätiedot

! #$ % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # ################################################### % & % & !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lisätiedot

*33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! % "" " % 1 % & ( * ) * % " " %.! % 2!!"+# ( "&! " ( "#

*33*!!! !! #$! %#! & ! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! %  % 1 % & ( * ) * %  %.! % 2!!+# ( &! ( # 588!"! #$$%& &&#! ()! *(+ "! *(, "! (-.! *(/ "! (.! ().! (01! /0! *(. # 2(.! *2. $ *20 3 $! *( % ) % *+ " % * 4 5 6 % - % 0. % 7. *33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +#

Lisätiedot

《米开朗琪罗传》

《米开朗琪罗传》 ! " # ! """"""""""""""""""" """"""""""""""""" """""""""""""""" $% """"""""""""" &# """"""""""""""" %# """"""""""""""" # """""""""""""""!$% """""""""""""""!&!! # $$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$!"#!%& (! "

Lisätiedot

一、注意事项

一、注意事项 2014 年 天 津 市 公 务 员 考 试 行 测 真 题 及 答 案 解 析 第 一 部 分 数 量 关 系 ( 共 15 题 参 考 时 限 15 分 钟 ) 1 6, 11, 17, ( ), 45 A.30 B.28 C.25 D.22 2 2, 3, 6, 15, ( ) A.25 B.36 C.42 D.64 3 1, 2, 9, 64, 625, ( ) A.1728 B.3456

Lisätiedot

<C7E0B2DDB5D8B5DACAAEC6DA2DB5DAD2BBB0E6>

<C7E0B2DDB5D8B5DACAAEC6DA2DB5DAD2BBB0E6> 简 讯 8 月 25 至 26 日, 海 淀 教 堂 韩 占 慧 牧 师 带 领 成 人 主 日 学, 在 京 郊 组 织 题 为 祈 祷 的 手 夏 令 营 会 9 月 5 日 海 淀 堂 第 四 期 义 工 培 训 班 正 式 开 课, 培 训 班 为 期 三 年, 学 习 时 间 为 每 周 三 上 午 9:00-11:30, 主 要 学 习 内 容 为 基 本 要 道 宣 道 法 与 释 经

Lisätiedot

,3? 1 1,2 1 1,2 ::90 1 1,1 1 1,3 1 1,2 1 1,4 1 1, ,2 1 1,1 1 1,4 ( ) 1 1,1 2 :1 1,1 1 1,8 1 1,1 1 1,4 1 1,2 1 1,10 1 1,6 1 1,

,3? 1 1,2 1 1,2 ::90 1 1,1 1 1,3 1 1,2 1 1,4 1 1, ,2 1 1,1 1 1,4 ( ) 1 1,1 2 :1 1,1 1 1,8 1 1,1 1 1,4 1 1,2 1 1,10 1 1,6 1 1, 2002 2000 1 1,1 :1 1,6 : : 1 1,1 :1 1,5 1 1,1 1 1,2 :1 1,4 1 1,10 1 1,12 1 1,1 1 1,2 1 1,6 20 1 1,6 1 1, 202 2002 1 1,3? 1 1,2 1 1,2 ::90 1 1,1 1 1,3 1 1,2 1 1,4 1 1,1 3 2 1 1,2 1 1,1 1 1,4 (1935 1937

Lisätiedot

保母人員丙級應檢資料第二部份 doc

保母人員丙級應檢資料第二部份 doc 15400903018 9 09 15 95 01 10 95 11 16 ...-3...4-9... 10...11-1...13-16...17-54... 55...56-64 1 5 3 154-90301154-9030 1 1 3 1 4 60 1 180 L 5 1 6 1 7 1 8 1 9 90 70 1 10 1 11 1 1 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17

Lisätiedot

1... . 48 30 14 1000c.c 7.5 60 5 (7.5 ) (22 15 6 ). () 90 11 ~91 3 --- 1 2 3 4 () 91 4 ~91 5 --- 1 1 60 5 2 1 3 18 11 350ml ( ) 2 1 350ml 2 2 1-a 91 4 ~91 5 3 1-b 91 4 ~91 5 4 1-c 91 4 ~91 5 5 1 -- ab

Lisätiedot

,,!!!?,?,!,,,,,,,,,,!,,, : 1 ,,,,!, :, :,?,,,, 2 ( 1 ) 7 0 ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 21 ) ( 22 ) ( 23 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 34 ) (

Lisätiedot

"# " # " # $%& ( # " )*+ )+, # " -&./ 0(12 # " 345(.26( # " -/24/78# " 92:;/< # " # " $=(4(6(8> # # "?(:<%/ ( # " CB%/2D(4E # " 0(:./24

# # # $%& ( # )*+ )+, # -&./ 0(12 # 345(.26( # -/24/78# 92:;/< # # $=(4(6(8> # # ?(:<%/ ( # CB%/2D(4E # 0(:./24 "# " #$% & ( ) * +, -.(/ - " +, *0+, *( *1.1, " 0* (- "# "# " # " # $%& ( # " )*+ )+, # " -&./ 0(12 # " 345(.26( # " -/24/78# " 92:;/< # " # " $=(4(6(8> # "?7%/(: @=A

Lisätiedot

94 (( )) 1 2 3 4 5 7 9 11 12 13 14 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 ( ) () (/ ) (/ ) (/ 100) 256 5,034 209,647 710,954 360,925 350,029 4,047.66 3.39 103.11 256 5,034 214,574 717,811 363,149

Lisätiedot

1 2 3 1. F 2. F 3. F 4. 12.5g 5. 14.2g 6. 30.6g 7. 8. 50cm 24cm 15cm 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 4 5 1. 1 2 2. 3. 50cm 24cm 15cm 4. 5. ABCD 1 15 24 50 15 24 50 6 7 8 1. 1 2. 3. 4. 5. AB 2 34 9 7

Lisätiedot

试卷

试卷 ( 试 题 中 凡 主 观 题 答 案 意 思 对 即 可, 若 与 答 案 不 同 而 言 之 成 理, 亦 可 酌 情 给 分 ) 一 ~ 二 (45 分 ) 1.B( 原 文 并 未 说 网 络 社 会 生 态 系 统 的 核 心 与 现 实 社 会 生 态 系 统 的 核 心 不 同 ) 2.D( 服 务 网 络 收 集 到 的 数 据 要 和 关 系 网 络 的 数 据 整 合 在 一 起,

Lisätiedot

untitled

untitled ISBN 7 6924 8803 3/F 323 5.00 A B C D A (1) (2) ( ) (3) (4) (5)! (1) (2) (3) (4) (5) (6) ( 5 (7) ) (8) I (9) (10) (11)!! (1) (2) (3) ? ?? (1812 1854) 1848 (1851 ) 1853 () ( ) 1852 ? ( ) 1854 ( ? (1)

Lisätiedot

第 一 节 项 目 概 况 一 项 目 简 介 二 投 资 主 体 第 二 节 投 资 方 案 一 预 计 投 资 总 额 二 建 设 方 案 目 录 韶 关 爱 尔 项 目 可 行 性 研 究 报 告 第 三 节 项 目 实 施 的 必 要 性 与 可 行 性 一 项 目 实 施 的 必 要 性

第 一 节 项 目 概 况 一 项 目 简 介 二 投 资 主 体 第 二 节 投 资 方 案 一 预 计 投 资 总 额 二 建 设 方 案 目 录 韶 关 爱 尔 项 目 可 行 性 研 究 报 告 第 三 节 项 目 实 施 的 必 要 性 与 可 行 性 一 项 目 实 施 的 必 要 性 爱 尔 眼 科 医 院 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 韶 关 爱 尔 眼 科 医 院 建 设 项 目 的 可 行 性 研 究 报 告 报 告 日 期 二 一 二 年 三 月 第 1 页, 共 14 页 第 一 节 项 目 概 况 一 项 目 简 介 二 投 资 主 体 第 二 节 投 资 方 案 一 预 计 投 资 总 额 二 建 设 方 案 目 录 韶 关 爱 尔 项 目 可 行 性 研

Lisätiedot

旅遊問答 如何保障您的旅遊權益 一 解約相關問題 旅客行前解約.................................... 16 旅行社行前解約................................ 18 二 證照問題 1.前言 品 保 協 會 介 紹 下篇 品保協會小檔案 中

旅遊問答 如何保障您的旅遊權益 一 解約相關問題 旅客行前解約.................................... 16 旅行社行前解約................................ 18 二 證照問題 1.前言 品 保 協 會 介 紹 下篇 品保協會小檔案 中 上 篇 一 前 言 品 保 協 會 小 檔 案................. 1 品 保 協 會 之 宗 旨 與 任 務 是 什 麼...... 1 品 保 協 會 Q&A 排 行 前 五 大......... 2 二 行 前 篇 如 何 選 擇 可 靠 的 旅 行 社........... 3 交 易 安 全 須 知 繳 費 時 該 注 意 什 麼.. 4 旅 行 業 代 收 轉 付 收 據

Lisätiedot

股份有限公司

股份有限公司 公 司 代 码 :600289 公 司 简 称 : 亿 阳 信 通 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定

Lisätiedot

《记忆》九十九期

《记忆》九十九期 记 忆 九 十 九 期 目 录 专 稿 周 家 琮 文 革 春 秋 文 革 与 历 史 关 系 的 几 点 思 考 唐 金 鹤 浅 谈 孙 耘 的 我 的 文 革 心 路 历 程 清 华 文 革 孙 耘 直 面 良 知 : 我 的 文 革 心 路 历 程 读 良 知 的 拷 问 之 后 的 一 次 谈 话 ( 二 ) 述 往 公 孙 雨 抬 马 记 插 队 轶 事 之 二 序 与 跋 启 之 故 事

Lisätiedot

教 案 ( 首 页 ) 课 课 编 号 410105 结 构 力 学 总 计 :80 学 时 名 称 学 分 5 其 中 : 类 别 必 修 课 ( ) 选 修 课 ( ) 理 论 课 ( ) 实 验 课 ( 讲 课 :80 学 时 ) 实 验 : 学 时 任 课 教 师 曹 志 翔 职 称 副 教

教 案 ( 首 页 ) 课 课 编 号 410105 结 构 力 学 总 计 :80 学 时 名 称 学 分 5 其 中 : 类 别 必 修 课 ( ) 选 修 课 ( ) 理 论 课 ( ) 实 验 课 ( 讲 课 :80 学 时 ) 实 验 : 学 时 任 课 教 师 曹 志 翔 职 称 副 教 结 构 力 学 教 案 主 讲 教 师 : 曹 志 翔 2010 年 8 月 教 案 ( 首 页 ) 课 课 编 号 410105 结 构 力 学 总 计 :80 学 时 名 称 学 分 5 其 中 : 类 别 必 修 课 ( ) 选 修 课 ( ) 理 论 课 ( ) 实 验 课 ( 讲 课 :80 学 时 ) 实 验 : 学 时 任 课 教 师 曹 志 翔 职 称 副 教 授 对 象 专 业 班

Lisätiedot

1036 1101 1084 1045 1105 1094 20 1095 1132 1169 1134 1147 1154 1163 1165 220 4 10 1169 1169 1275 1287 1342 9 1425 1274 1358 1314 1320 1659 1622 1629 1633 1638 140 1644 1657 1659 24 1610 1663 14 1663 1596

Lisätiedot

用户手册

用户手册 cover page 66 MC-1 67 page 2 3 3 3 4 5 LEICA MC 7 9 11 13 15 17 17 19 20 21 21 23 25 35 39 53 55 57 59 60 TV 62 62 63 LEICA M500-N 63 LEICA MC 64 65 page 3 LEICA MC-1 M500-N LEICA MC-1 LEICA MC-1 LEICA

Lisätiedot

當 地 情 形 還 不 熟 悉 4 得 勝 的 歡 似 虎 : 形 容 因 勝 利 而 得 意 忘 形 5 不 吃 無 工 之 食 : 比 喻 人 不 能 無 緣 無 故 接 受 優 待 或 贈 與 4. 請 根 據 文 意, 在 中 填 入 正 確 的 成 語 代 號 ( 甲 ) 優 游 自 在

當 地 情 形 還 不 熟 悉 4 得 勝 的 歡 似 虎 : 形 容 因 勝 利 而 得 意 忘 形 5 不 吃 無 工 之 食 : 比 喻 人 不 能 無 緣 無 故 接 受 優 待 或 贈 與 4. 請 根 據 文 意, 在 中 填 入 正 確 的 成 語 代 號 ( 甲 ) 優 游 自 在 國 二 國 文 範 圍 :B3: 第 二 課 美 猴 王 一 國 字 及 注 音 1. 拱 ㄈㄨˊ 無 違 : 2. 拍 手 稱 ㄧㄤˊ : 3. 詼 ㄒㄧㄝˊ 風 趣 : 4. ㄔㄢˊ 鬥 : 5. 搔 癢 : 6. ㄓㄤ 頭 鼠 目 : 7. 玩 ㄕㄨㄚˇ : 8. 石 竅 : 9. 採 花 ㄇㄧˋ 果 : 10. 長 途 ㄅㄚˊ 涉 : 11. 喜 不 自 勝 : 12. 進 ㄓㄨˋ 水 簾

Lisätiedot

备注说明:每日新增重点股票是由行业专职分析师基于行业和公司基本面分析优选出来可以现价附近买入或增持的股票;重点行业重点股票是由行业专职分析师推荐的该行业现阶段最具上涨潜力的股票,按重要性排序并动态调整;每日重要市场信息点评是对可能影响市场及股价表现的重

备注说明:每日新增重点股票是由行业专职分析师基于行业和公司基本面分析优选出来可以现价附近买入或增持的股票;重点行业重点股票是由行业专职分析师推荐的该行业现阶段最具上涨潜力的股票,按重要性排序并动态调整;每日重要市场信息点评是对可能影响市场及股价表现的重 金 管 家 基 金 配 置 策 略 基 金 配 置 策 略 : 雅 安 地 震 对 市 场 影 响 在 于 短 期 心 理 层 面, 中 线 关 注 经 济 基 本 面 改 善 的 因 素, 政 策 面 偏 暖 或 带 来 预 期 修 正 空 间, 基 金 投 资 可 适 当 进 取, 逐 步 关 注 成 长 风 格 基 金, 推 荐 农 银 汇 理 行 业 成 长 和 天 治 创 新 先 锋 严

Lisätiedot

Microsoft Word - 海府办-2015-267.doc

Microsoft Word - 海府办-2015-267.doc HZFB01 海 口 市 人 民 政 府 办 公 厅 文 件 海 府 办 2015 267 号 海 口 市 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 印 发 我 市 政 务 服 务 管 理 与 考 核 办 法 的 通 知 有 关 单 位 : 适 应 深 化 行 政 审 批 制 度 改 革 需 要, 进 一 步 提 高 窗 口 效 能, 经 市 政 府 同 意, 对 海 口 市 政 府 服 务 中 心 进

Lisätiedot

刻 领 会 习 近 平 总 书 记 七 一 和 来 宁 视 察 重 要 讲 话 精 神, 组 织 开 展 专 题 学 习 讨 论 1876 次 各 部 门 ( 单 位 ) 党 委 ( 党 组 ) 班 子 成 员 到 所 在 党 支 部 讲 党 课 892 次, 基 层 党 支 部 书 记 讲 专 题

刻 领 会 习 近 平 总 书 记 七 一 和 来 宁 视 察 重 要 讲 话 精 神, 组 织 开 展 专 题 学 习 讨 论 1876 次 各 部 门 ( 单 位 ) 党 委 ( 党 组 ) 班 子 成 员 到 所 在 党 支 部 讲 党 课 892 次, 基 层 党 支 部 书 记 讲 专 题 内 部 刊 物 注 意 保 存 宁 夏 组 织 工 作 中 共 宁 夏 区 委 组 织 部 办 公 室 第 94 期 2016 年 8 月 12 日 按 :8 月 2 日, 傅 兴 国 同 志 出 席 全 区 两 学 一 做 学 习 教 育 工 作 推 进 会 并 作 重 要 讲 话 会 上, 区 直 机 关 工 委 银 川 市 固 原 市 平 罗 县 盐 池 县 海 原 县 的 负 责 同 志 交

Lisätiedot

(000630)

(000630) O (000630) 2011 000630 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 2012 3 27 1 (000630) 2011 2 (000630) 2011 2011 4 8 12 19 27 33 37 39 62 65 79 186 3 (000630) 2011 1 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.

Lisätiedot

2 2 12 12 4 81 = 108 3 2 108 = 72 3 4 72 = 96 3 2 96 = 64 3 12 t = 2 1 2 11 12 12 12 2 l 2 l 2 l 2 12 ò ED = CB DA BA DE

Lisätiedot

内 容 简 介 华 北 东 北 华 东 华 中 华 南 西 南 西 北 以 及 新 疆 八 个 区 域 气 候 变 化 评 估 报 告 由 中 国 气 象 局 组 织 八 个 区 域 气 象 中 心 实 施, 共 有 43 个 单 位 的 169 位 专 家 参 与 了 评 估 报 告 的 编 写

内 容 简 介 华 北 东 北 华 东 华 中 华 南 西 南 西 北 以 及 新 疆 八 个 区 域 气 候 变 化 评 估 报 告 由 中 国 气 象 局 组 织 八 个 区 域 气 象 中 心 实 施, 共 有 43 个 单 位 的 169 位 专 家 参 与 了 评 估 报 告 的 编 写 华 南 区 域 气 候 变 化 评 估 报 告 决 策 者 摘 要 2012 华 南 区 域 气 候 变 化 评 估 报 告 编 写 委 员 会 编 著 内 容 简 介 华 北 东 北 华 东 华 中 华 南 西 南 西 北 以 及 新 疆 八 个 区 域 气 候 变 化 评 估 报 告 由 中 国 气 象 局 组 织 八 个 区 域 气 象 中 心 实 施, 共 有 43 个 单 位 的 169

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A578C657AABAAEFCAFABAB48A5F5A1E3B6FDAFAAA1FEAA4CACFCAE652E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A578C657AABAAEFCAFABAB48A5F5A1E3B6FDAFAAA1FEAA4CACFCAE652E646F63> 台 灣 的 海 神 信 仰 ~ 媽 祖 ~ 林 美 容 1952 年 生 美 國 加 州 大 學 Irrine 校 區 社 會 科 學 博 士 曾 任 中 研 院 民 族 所 研 究 員 兼 行 為 組 主 任 台 灣 宗 教 學 會 會 長 現 任 中 研 院 民 族 所 研 究 員 吳 三 連 台 灣 史 料 基 金 會 董 事 代 表 編 著 漢 語 親 屬 稱 謂 的 結 構 分 析, 稻

Lisätiedot

《革命烈士诗抄续编》

《革命烈士诗抄续编》 ! """"""""""""""""""! # $ """"""""""""""! # $ """""""""""""" % # $ """""""""""""" & # $ """""""""""""! # $ """""""""""""!( # $ """""""""""""!& # $ """"""""""""" )! # $ """"""""""""" )* # $ """""""""""""

Lisätiedot

國立鳳山高級中學學生手冊 目錄

國立鳳山高級中學學生手冊 目錄 姓 名 : 學 號 : 班 級 : 電 話 : 手 機 : E-mail: 中 華 民 國 105 年 8 月 反 詐 騙 緊 急 聯 絡 卡 宣 導 本 校 反 詐 騙 查 詢 電 話 及 緊 急 聯 絡 卡 內 容, 學 生 及 家 長 可 利 用 此 卡, 強 化 學 校 與 家 長 聯 合 防 詐 騙 功 能, 避 免 學 生 家 長 遭 詐 騙 受 害 國 立 鳳 山 高 級 中 學 家

Lisätiedot

佛光山佛陀紀念館營運的幾個核心理念

佛光山佛陀紀念館營運的幾個核心理念 佛 光 山 佛 陀 紀 念 館 營 運 的 幾 個 核 心 理 念 如 常 法 師 佛 光 山 佛 陀 紀 念 館 館 長 摘 要 本 文 對 佛 光 山 佛 陀 紀 念 館 的 營 運, 首 次 作 出 了 深 入 的 專 題 報 告 在 星 雲 大 師 弘 法 六 十 多 年 所 開 創 的 佛 光 山 教 團, 以 人 間 佛 教 思 想 成 功 的 營 運 海 內 外 三 百 多 個 道 場

Lisätiedot

221104829_BK05.ps, page Preflight ( 221104829_BK05.indd )

221104829_BK05.ps, page Preflight ( 221104829_BK05.indd ) 1 2 3 4 5 5.1 健康的關係 西方有一句諺語 沒有人是孤島1 表面上 我們每個人都是獨立個體 可以獨立 生活 獨立地處理個人生活需要及保持健康 然而 正如在主題冊(3)及(4)的討論 我 們的身體健康及精神健康每每被我們所屬的社群所影響 並反過來影響我們在社交層 面的健康 因為我們每個人都生活在一個互相聯繫的社群中 我們的生理 心理及社 交健康往往被自己所屬的社群 甚至其他社群所影響 社群內有不同的群體

Lisätiedot

:;< =;< >!?%(, (-+ *$5(1 *$%* *#%0$#34 65&# *--.20$ $-.#+-317 A$#, 4%, 5* 54! >! B-3 0$5)/3#( * %* $-.# 5( *$#53 B3## *5.#7

:;< =;< >!?%(, (-+ *$5(1 *$%* *#%0$#34 65&# *--.20$ $-.#+-317 A$#, 4%, 5* 54! >! B-3 0$5)/3#( * %* $-.# 5( *$#53 B3## *5.#7 ! # $# %& () *%& +,+-,.. /&,.. /& 0(%+ 1)&)+,..- 02),3/&1 4%+0) 0 /.. %& () % ()+ (,&5 /& *%&*.60/%&,0, *%&0)7 86)&*) 9# # : : : : : : : : $;;< =%>) 0(%22/&1 ).)?/0/%& &) 4%+30 (,?) @)*%>),! 9A! 4,- B%+

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303133C4EACCEFBEB6BEBAC8FCB9E6B3CCA3A8B0E6B1BE352E30A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303133C4EACCEFBEB6BEBAC8FCB9E6B3CCA3A8B0E6B1BE352E30A3A9> 2013 年 全 国 田 径 项 目 竞 赛 规 程 国 家 体 育 总 局 田 径 运 动 管 理 中 心 二 〇 一 三 年 一 月 目 录 全 国 越 野 公 开 赛 竞 赛 规 程... 1 全 国 竞 走 冠 军 赛 暨 全 运 会 预 选 赛 竞 赛 规 程... 3 全 国 室 内 田 径 锦 标 赛 竞 赛 规 程... 7 全 国 室 内 跳 跃 公 开 赛 竞 赛 规 程...

Lisätiedot

untitled

untitled 2009 1 30 3 850 46 2 200861 5 2007 200862 12 2008194 14 2008195 20 2008196 21 2008197 22 2008116 25 2008269 28 1 2008 12 31 25 50% 1987 9 28 2 30 25 20 15 3 30 25 20 15 4 200861 2008 12 17 5 2009 2012

Lisätiedot