KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti. 26.4.2011 Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela"

Transkriptio

1 KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela

2 Hankkeen läpivienti Aloituspalaveri 8.3. Kouvolassa Sovittiin laskennan perusteet 1. Korjataan vanhat tilat, ei rakenneta uutta 2. Rakennetaan uutta, radikaali malli + lähipalvelumoduli Tarkentava palaveri Kouvolassa Vahvistettiin laskennan perusteet Loppuraportin luovutus Kouvolassa Laskenta valmis tarjouksen mukaisesti Sovitaan mahdollisesta jatkosta erikseen

3 Rakennuskustannukset Pohjana Kouvolan kaupungin tilaliikelaitoksen tekemä arvio investointien kustannuksista. Kustannukset perustuvat jälkilaskentatietoihin sekä Meilahden sairaalan korjauskustannuksiin peruskorjauksen osalta ja uuden sairaalarakennuksen osalta Espoon sairaalan, Mikkelin psykiatrisen sairaalan sekä Kotkan hyvinvointipuiston kustannusarvioihin.

4 Rakennuskustannukset Vanhan palveluverkon peruskorjaus Vaihtoehto 2 Peruskorjataan vanha aluesairaala sekä Kuusankosken ja Kouvolan terveysasemat sekä Jaalan, Valkealan, Elimäen ja Keltakankaan terveyspalvelupisteet Aluesairaalan peruskorjaus brm² 2500 /brm² Väistötilojen vuokra 36 kk 6500 brm² 15 /brm² Tilat saneerataan kahdessa vaiheessa n brm² kerrallaan Kouvolan terveysaseman peruskorjaus brm² 2500 /brm² Kuusankosken ter.aseman peruskorjaus 7674 brm² 2500 /brm² Jaalan, Valkealan, Elimäen ja Keltakankaan terveyspalvelupisteet korjaus/muutos Summa Investoinnin kustannus noin 79,5 miljoonaa euroa Väistötilojen vuokrauksesta aiheutuva kustannus on käsitelty vuosittaisena tilakustannuksena

5 Rakennuskustannukset Uusi palveluverkko Vaihtoehto 1 Kouvolan uuden sairaalan rakennuskustannukset Alustavan huonetilaohjelman mukaisesti sairaansijaa, 6 leikkaussalia, 5 röntgenhuonetta, vastaanottotilat, päivystystilat, kuntoutustilat, yleiset tilat, muut tilat ja tekniset tilat. Kaikissa vaihtoehdoissa on oletettu että ulosvuokrattua liiketilaa on n.500 brm2 Terveys- ja palvelupisteiden korjaus Summa 250 sairaalasijaa 120 m²/ss brm² 3500 /brm² sairaalasijaa 120 m²/ss brm² 3500 /brm² sairaalasijaa 120 m²/ss brm² 3500 /brm² Lisäksi kokonaiskustannuksiin täytyy laskea Jaalan, Valkealan, Elimäen ja Keltakankaan terveyspalvelupisteiden muutos- ja korjaustyöt yhteensä n. 2 milj.euroa eli kokonaiskustannukset ovat n milj.euroa Uuden sairaalan investointikustannuksen lähtöarvoksi on tässä raportissa määritelty 84 miljoonaa euroa. Uuden sairaalan sekä Jaalan, Valkealan, Elimäen ja Keltakankaan terveyspalvelupisteiden korjaus-/muutostöiden yhteenlaskettu kustannus on siten 86 miljoonaa euroa.

6 Lainat Pohjatiedot Lainamäärän pohjana on Kouvolan kaupungin tilaliikelaitoksen tekemä arvio investointien kustannuksista. Kertalyhenteinen bullet-luotto Laina-aika 30 vuotta Korkokanta 3,5 % p.a. Lainan nosto jaettu tasan investoinnin toteuttamisvuosille Oletuksena on, että laina nostetaan vuoden lopussa ja ensimmäinen korkokulu on vasta seuraavana vuonna

7 Lainat Vanha palveluverkko Aluesairaalan peruskorjaus ( /v) Kouvolan terveysaseman peruskorjaus ( /v) Kuusankosken terveysaseman peruskorjaus ( /v) Terveyspalvelupisteiden korjaus/muutos ( /v) Uusi palveluverkko Uuden sairaalan rakentaminen ( /v) Terveyspalvelupisteiden korjaus/muutos ( /v)

8 Vuotuiset korkokulut Korkokulujen osalta voidaan havaita, että lainanottamisen jakautuminen investoinnin rakennusajan mukaan aiheuttaa kulujen epätasaisuutta. Uuden palveluverkon vuotuinen korkokulu on keskimäärin euroa suurempi kuin vanhan palveluverkon päivityksessä.

9 Lainat Bullet Aluesairaalan peruskorjaus Kouvolan terveysaseman peruskorjaus Kuusankosken ter.aseman peruskorjaus Jaalan, Valkealan, Elimäen ja Keltakankaan terveyspalvelupisteet korjaus/muutos Lainan kustannus vuodessa Lainan määrä Koron määrä yhteensä YHTEENSÄ MAKSETTU Bullet Lainan kustannus vuodessa Uusi sairaala Jaalan, Valkealan, Elimäen ja Keltakankaan terveyspalvelupisteet korjaus/muutos Lainan määrä Koron määrä yhteensä YHTEENSÄ MAKSETTU LAINAN NOSTOT Summa Vanha palveluverkko Uusi palveluverkko EROTUS

10 Tilakustannukset Pohjatiedot Tilakustannukset pohjautuvat uuden palveluverkon tapauksessa terveysasemien, neuvoloiden, hammashoidon ja aikuispsykiatrian osalta FCG:n arvioimiin lukuihin. Muiden osalta tukeudutaan Kouvolan kaupungin tilaliikelaitoksen arvioihin. Kouvolassa pidetyssä kokouksessa päätettiin ottaa nykyverkon peruskorjausvaihtoehdossa kustannusten pohjaksi 2010 toteutuneet kustannukset ja korottaa nämä vuosittain kertoimella. Kustannusten vuotuinen kasvuvauhti 2 % Uuden palveluverkon tapauksessa laskelman uudet tilakustannukset tulevat voimaan uuden sairaalan valmistumisvuonna Vanhan palveluverkon tilakustannuksiin on vuosille huomioitu väistötilojen vuokrauksesta aiheutuva noin 1,2 miljoonan euron vuotuinen kulu

11 Tilakustannukset TILAKUSTANNUKSET Summa Vanha palveluverkko Uusi palveluverkko EROTUS

12 Henkilöstökustannukset Pohjatiedot Molemmissa vaihtoehdoissa pohjatietona henkilöstökulujen osalta ovat vuoden 2010 toteutuneet kulut. Näistä arvoista on oletettu henkilöstökulujen osalta lineaarinen muutos FCG:n arvioimiin lukuihin vuonna 2020, jonka jälkeen kulujen on oletettu kasvavan 1,5 % vuodessa.

13 Henkilöstökustannukset Henkilöstökustannukset vuositasolla 2010 Taso Nykypalveluverkko 2020 Uusi palveluverkko 2020 Vastaanotto Pohjois-Kymen sairaala TK-sairaala Neuvolat Hammashoito Aikuispsykiatria Summa Taulukosta voidaan havaita FCG:n arvioimat henkilöstökustannukset vuositasolla molempien rakennevaihtoehtojen tapauksessa Henkilöstökustannusten sopeuttaminen taulukon arvoihin on tarkoitus suorittaa eläköitymisen kautta

14 Henkilöstökustannukset HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Summa Vanha palveluverkko Uusi palveluverkko EROTUS

15 Uudet palvelukokonaisuudet Pohjatiedot FCG:n raportissa on lähdetty liikkeelle kahdesta terveyskioskista ja kahdesta palvelubussista uuden palveluverkon tapauksessa. Vanhan palveluverkon päivityksen yhteyteen ei uusia palvelumuotoja ole suunniteltu. Em. tietoa käytetään myös lähtökohtana laskelmassa. Kustannusten osalta tukeudutaan FCG:n raportin tietoihin. Uudet palvelumuodot on oletettu otettavan käyttöön uuden sairaalan valmistumisvuonna Kustannusten vuotuinen kasvuvauhti on 2 %

16 Uudet palvelukokonaisuudet Uudet palvelumuodot vuositasolla Terveyskioskit 2 kpl Uusi palveluverkko 2020 Lukumäärä Yht. Henkilöstökustannukset Tilakustannukset Muut kustannukset Yhteensä Palvelubussi 3 linjaa, 2 bussia Uudet palvelumuodot yhteensä Palvelubussit Ilman instrumentointia Isobussi /vuodessa Pikkubussi /vuodessa Terveyskioski /vuodessa

17 Uudet palvelukokonaisuudet UUDET PALVELUMUODOT Summa Vanha palveluverkko Uusi palveluverkko EROTUS

18 Tehostamistoimet Pohjatiedot DRG Medical Systems Oy:n raportissa on arvioitu työnteon tehostamistoiminnan vaikutuksia Terveyskeskuksen avovastaanoton uudelleen organisointi /v Sairaalan poliklinikan hoitajien tarpeen väheneminen /v Potilaiden kotiuttaminen keskussairaalasta omaan sairaalaan /v Laskelmissa oletettu, että uuden palveluverkon myötä tehostamistoimet saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti. Vanhan palveluverkon vuosittaiseksi tehostamispotentiaaliksi on arvioitu 2 miljoonaa euroa. Tehostamistoimien on oletettu tapahtuvan lineaarisesti siten, että vuonna 2020 ne ovat täysimääräisesti voimassa.

19 Tehostamistoimet TEHOSTAMISTOIMET Summa Vanha palveluverkko Uusi palveluverkko EROTUS

20 Vuotuiset kustannukset yhteensä VUOTUISET MENOT YHTEENSÄ Summa Vanha palveluverkko Uusi palveluverkko EROTUS

21 Vuotuiset kustannukset kumulatiivisena KUMULATIIVISET MENOT Vanha palveluverkko Uusi palveluverkko EROTUS

22 Vuotuiset kustannukset kumulatiivisena Vuosittaiset kassavirrat kumulatiivisina tarkastelujakson ajalta Tarkasteluaika KUMULATIIVINEN Vanhan palveluverkon päivitys Uusi palveluverkko Lainan tarve Tilakustannukset Henkilöstökustannukset Korkokulut Uudet palvelumuodot Tehostamistoimet Kassavirrat yhteensä Uuden palveluverkon rakentaminen vaikuttaa laskelmien perusteella tulevan selvästi edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Suurimmat erot aiheutuvat Tilakustannukset noin 167 miljoonaa euroa Henkilöstökustannukset 177 miljoonaa euroa Tehostamistoimet 135 miljoonaa euroa

23 Investointien hyöty/haitta- analyysi Hankkeen eri investointivaihtoehtojen kokonaisvaltainen tarkastelu Molempien vaihtoehtojen hyödyt ja haitat Henkilöstön hyvinvoinnin ja rekrytoinnin kannalta Kustannusten suuruuden osalta Laadun ja osaamisen näkökulmasta Palveluverkon ja rakenteiden muutosten vaikutukset Mistä palvelut ostetaan ja missä ne tuotetaan? Vanhojen tilojen käyttö jatkossa

24 Korjataan vanha sairaala Hyödyt Olemassa olevat tilat jäävät hyötykäyttöön Välittömät kustannukset ovat matalammat Haitat Pitkällä aikavälillä laskelmien mukaan epäedullinen Rekrytointi on vaikeaa Tilat eivät ole funktionaaliset Kilpailukyky voi kärsiä Leikkauksia joudutaan teettämään muualla

25 Hyödyt Rakennetaan uusi sairaala Uudet tilat ovat funktionaaliset Säästöjä tehokkuuden kautta pitkällä aikavälillä Rekrytointi on helpompaa, hyvinvointi parempaa Osaavan henkilöstön laadukas palvelutuotanto Vetovoimaisuus asiakaskilpailussa, lakiuudistus Haitat Vanhan sairaalan uusiokäytön hankaluus Suuremmat välittömät investointikustannukset Pitkän aikavälin säästöpotentiaalin epävarmuus

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys EKSOTE, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri LUONNOS 15.8.2013 Yhteenveto 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) tilat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2018 Tiivistelmä Eksote on yhdessä kuntien kanssa linjannut taloussuunnitelman

Lisätiedot

Valaistushankinnan vaihtoehtojen LCC-tarkastelu Case: Esimerkkilaskelma, Halli 1000 m 2

Valaistushankinnan vaihtoehtojen LCC-tarkastelu Case: Esimerkkilaskelma, Halli 1000 m 2 Maatilan energiahuolto -hanke 1 (18) /energiahuolto Valaistushankinnan vaihtoehtojen LCC-tarkastelu Case: Esimerkkilaskelma, Halli 1000 m 2 Case -kohteen kuvaus Tässä esimerkkilaskelmassa verrataan kahden

Lisätiedot

Keskussairaalainvestointi ja Armilan sairaalan alueen jatkokehittäminen

Keskussairaalainvestointi ja Armilan sairaalan alueen jatkokehittäminen Kaupunginhallitus 23 19.01.2015 Keskussairaalainvestointi ja Armilan sairaalan alueen jatkokehittäminen 1369/00.04.01.02/2014 KH 23 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen,

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö

Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö Valtuusto 13.12.2012, LIITE 2 Fullmäktige BILAGA Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö Liiketoimintasuunnitelma 04.10.2012 / päivitetty 5.11.2012/päivitetty 19.11.2012/ päivitetty 29.11.2012

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Pisararadan rahoitusmallityöryhmä. Loppuraportti

Pisararadan rahoitusmallityöryhmä. Loppuraportti Pisararadan rahoitusmallityöryhmä Loppuraportti Julkaisuja 31/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Turun raitiotien yleissuunnitelman kuntataloudelliset vaikutukset 17.4.2015

Turun raitiotien yleissuunnitelman kuntataloudelliset vaikutukset 17.4.2015 Turun raitiotien yleissuunnitelman kuntataloudelliset vaikutukset 17.4.2015 Laskentaperiaatteet Kuntatalouslaskelma on laskettu seuraavilla periaatteilla: Raitiotie- ja superbussivaihtoehdot ovat yleissuunnitelman

Lisätiedot

LAPUAN SIMPSIÖ -PROJEKTIN RISKIKARTOITUS. Kimmo Lehto ja Jon Forssell Kuntarahoitus Oyj Rahoituksen neuvontapalvelut

LAPUAN SIMPSIÖ -PROJEKTIN RISKIKARTOITUS. Kimmo Lehto ja Jon Forssell Kuntarahoitus Oyj Rahoituksen neuvontapalvelut LAPUAN SIMPSIÖ -PROJEKTIN RISKIKARTOITUS Kimmo Lehto ja Jon Forssell Kuntarahoitus Oyj Rahoituksen neuvontapalvelut Toimeksianto Toimeksianto perustuu kirjalliseen toimeksiantosopimukseen Toimeksiannon

Lisätiedot

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Taloudellisen aseman analyysi 27.10.2011 Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Tiivistelmä 3 Selvitystyön lähtökohdat 5 Vesi- ja viemärilaitoksen talouteen vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2012 Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle Miia Anttila, Matias Johansson, Seppo Vänni & Matti Tapanainen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä?

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Sitran selvityksiä 94 Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Ikäihmisten palveluiden muutosten kustannusvaikutukset Tampereella Jarkko Lumio Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 94 ISBN 978-951-563-916-5

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI A RAHOITUSLIITE PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Yleistä Perusopetuksen käyttömenot Pöytyän kunnassa ovat

Lisätiedot

INVESTOINNIN LASKENTA

INVESTOINNIN LASKENTA YT22 INVESTOINNIN LASKENTA Yrityssalo Oy www.yrityssalo.fi Sivu 2 (8) INVESTOINNIN LASKENTA SISÄLTÖ SIVU 1. INVESTOINNIN SUUNNITTELU 3 1.1 Investointien rahoitus 3 1.2 Investointien luokittelu 4 2. INVESTOINTIKUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 9.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Esitys kaupunginhallitukselle

Esitys kaupunginhallitukselle Esitys kaupunginhallitukselle Joensuun kaupunki Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Leasingrahoituskilpailutuksen taustaa 3 Leasingrahoituskilpailutus 8 Leasingtarjoukset 13 Leasingtarjouksien hinnoittelun

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA Vammalan kaupunki Mouhijärven, Punkalaitumen ja Äetsän kunnat SELVITYS YHDISTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN KUSTANNUKSISTA JA TAKSOISTA Tiivistelmä & 2007 # 391 TOIMEKSIANTO Vammalan kaupunki sekä Punkalaitumen,

Lisätiedot

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013 Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 2013 2025 24.5.2013 MÄNTSÄLÄN KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMISOHJELMA 1 TIIVISTELMÄ Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelman tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Core Capital Oy. Kiinteistörahastomallin esiselvitys. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Core Capital Oy. Kiinteistörahastomallin esiselvitys. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 1 Core Capital Oy Kiinteistörahastomallin esiselvitys Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2 Esiselvitys : Sisällysluettelo Esiselvityksen yhteenveto 1. Tausta ja tarve esiselvitykselle 2. Esiselvityksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen Heikki Punnonen Sairaanhoito piirien rakennukset 2012 investoinnit 2000 2012 tulossa olevat suuret rakennushankkeet 2012 2021 käytöstä vapautuvat sairaalarakennukset esh12 rak Kooste sairaanhoitopiirien

Lisätiedot