Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne Selvitys käyvilläarvoilla vuokrattavan (YTV-malli) tai luovutettavan omaisuuden (keskitetty yhtiömalli) taloudellisista vaikutuksista tariffitukeen ja käyvilläarvoilla tapahtuvista pääomitus- ja rahoitusvaihtoehdoista RAPORTTI 1

2 Sisältö Yhteenveto 1. Selvityksen tavoite 2. Jatkoselvitettävät vaihtoehtomallit 3. Taloudellisten laskelmien olettamukset 4. Taloudellisissa laskelmissa käytetyt kirjanpito- ja käyvät arvot kunnittain ja omaisuusryhmittäin 5. Käypien arvojen vaikutukset tariffitukeen 6. Pääomitus- ja rahoitus 7. Pääomituksen ja rahoituksen vaikutukset tariffitukeen 8. Esimerkki eri osa-alueiden vaikutuksista tariffitukeen 9. Kuntien maksuosuudet Liite 1 Taloudelliset laskelmat 2

3 Yhteenveto YTV-mallissa YTV vuokraa infraomaisuuden kuntien perustamalta yhtiöltä/yhtiöiltä. Vuokran suuruus määräytyy omaisuuden käypien arvojen mukaan. Keskitetyssä yhtiömallissa kunnat luovuttavat omaisuuden käyvillä arvoilla perustettavalle yhtiölle. YTV-mallissa kunnat pääomittavat perustamansa yhtiöt, jotka vuokraavat infraomaisuuden YTV:lle. Keskitetyssä yhtiömallissa kunnan pääomittavat perustamansa yhtiön. Käytettäessä samoja olettamuksia, vastaavat mallit käyvillä arvoilla vuokrauksesta tai luovutuksesta, pääomituksesta ja rahoituksesta syntyvien kulujen osalta toisiaan. Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. 3

4 1. Selvityksen tavoite Selvitys on tarkoitettu pääkaupunkiseudun joukkoliikennetyöryhmän käyttöön sen arvioidessa joukkoliikennejärjestelmää ja tehdessä esitystä tulevaisuuden linjauksiksi. Tämän selvitystyön tavoitteena on selvittää käyvillä arvoilla YTV-mallissa vuokrattavan ja keskitetyssä mallissa luovutettavan omaisuuden taloudellisia vaikutuksia erityisesti tariffitukeen. Lisäksi selvitetään pääomitus- ja rahoitusvaihtoehtoja omaisuuden vuokrauksen tai luovutuksen tapahtuessa käyvillä arvoilla. Käyvät arvot perustuvat pääosin ulkopuolisen arvioitsijan tekemiin laskelmiin. Niiltä osin kun arvioita ei ole ollut käytössä on irtainomaisuus arvostettu kirjanpitoarvoon. Rakennusten ja rakennelmien kirjanpitoarvojen muunnossa käyviksi on käytetty ulkopuolisen arvioitsijan laskelmien mukaista vastaavan omaisuuslajin suhteellista korotusta. Tässä toimeksiannossa on perehdytty taustamateriaaliin ja laadittu kokonaisuutta kuvaavat liiketaloudelliset laskelmat. Toimeksianto on jatkoa raportoituun selvitykseen. Selvityksen ovat laatineet KHT, JHTT Tiina Lind, KHT, JHTT, Jarmo Lohi, KTM Jussi Tourunen ja KTM Ville Lähde. 4

5 2. Jatkoselvitettävät vaihtoehtomallit Joukkoliikenteen työryhmä on valinnut seuraavat vaihtoehtomallit tähän taloudelliseen jatkoselvitykseen. A. YTV - malli B. Keskitetty yhtiömalli (konserni) Aikaisemmassa raportissa on selvitetty tarkemmin ko. mallien erityispiirteitä. Luovutettavan omaisuuden rajaus vastaa aikaisemmassa raportissa esitettyä rajausta. 5

6 2. Jatkoselvitettävät vaihtoehtomallit A. YTV -malli Omistus: Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen VR Omistajaohjaus: Seutukokous ja hallitus Sopimukset, Kaupunkien kannanotot YTV Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne suunnittelu tiedotus asiakaspalvelu matkakortti tarkastus vuokraus vuokraus vuokraus Junakalusto Oy Länsi- Metro Infra Oy Helsinki Metro Infra Oy Raitiovaunu Infra Oy Muu Infra Oy Koy Varikot: bussivarikot Tilaus Rv-liikenne Metroliikenne Bussiliikenne Muuta: Junakalusto Oy:n omistus nykyinen Rv - ja metroliikenne yhtiö- tai liikelaitosmuodossa 6 Junaliikenne Lauttaliikenne

7 2. Jatkoselvitettävät vaihtoehtomallit B. Keskitetty yhtiömalli (konserni) Omistus: Emo Oy: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen Tytäryhtiöt: Emo Oy Omistajaohjaus: PKS kuntien yhteinen toimielin/khs:t Junakalusto Oy Vuokraus EMO OY konserniohjaus suunnittelu tiedotus asiakaspalvelu matkakortti Tilaus/sopimus Omistus KoyVarikot: Varikot Muu Infra Oy: Asemat, terminaalit Länsi-Metro Infra Oy: Radat, asemat, terminaalit Metro Oy: Radat, asemat, terminaalit, kalusto, operointi Raitiovaunu Oy: Radat, asemat, terminaalit, operointi, kaluston omistus Bussiliikenne Junaliikenne Lauttaliikenne Muuta: Junakalusto Oy:n omistus nykyinen 7

8 3. Taloudellisten laskelmien olettamukset 1/3 Taloudellisten laskelmien tarkoituksena on kuvata mallien muodostamaa kokonaisuutta tämänhetkisen tuotto- ja kustannusrakenteen mukaisesti. Laskelmissa ei ole otettu huomioon mm. liikennemäärien kehitystä, lipunhintojen korotuksia tai toimintojen yhdistämisestä ja tehostamisesta mahdollisesti syntyviä säästöjä. Taloudelliset laskelmat on tehty vuosille eli seuraaville 15 vuodelle. YTV- mallin ja keskitetyn mallin erona on, että YTV-mallissa metro- ja raitiovaunuoperointi eivät ole osa konsernia. Laskelmissa on kuntien tulevien infrainvestointien rahoitus toteutettu 60 % valtion ja kuntien rahoitusosuuksina ja 40 % yhtiön lainarahoituksella. Näin kokonaisinvestoinneista jää yhtiön/yhtiöiden poistopohjaan 40 %. Uusinvestointien keskimääräisenä poistoaikana on käytetty 36 vuotta ja kunkin vuoden kumulatiivisesta käyttöomaisuuden arvosta on tehty 2,78 % poisto. Poistot aloitetaan tekemään sitä mukaan kun investointimenoja on syntynyt. Uusinvestointeja varten otettavan lainan laina-aikana on käytetty 36 vuotta. Vuokrattavan (YTV-malli) ja luovutettavan (keskitetty yhtiömalli) omaisuuden jäljellä olevana poistoaikana on käytetty 20 vuotta. Laina-aikana on käytetty 20 vuotta. 8

9 3. Taloudellisten laskelmien olettamukset 2/3 Rahoituksen korkokantana on käytetty 4 % vuosikorkoa. Lipputulot ja tariffituet kertyvät YTV:lle/emolle. Kustannusten ja tuottojen odotetaan kasvavan samassa suhteessa (oletusinflaatio 2 prosenttia). Omaisuuden luovutus tapahtuu käyvillä arvoilla vuonna Pääomasijoitukset apporttiomaisuudella ja rahana tapahtuvat vuonna Vuoden 2007 tuloslaskelman osalta on käytetty ennusteita, tämän jälkeen tuottojen ja kulujen kehitys vastaa indeksointia. Nettovarallisuuteen on huomioitu lyhytaikaiset saamiset ja velat, mutta ei pitkäaikaisia. Infran vuokrat tai käyttökorvaukset on määritetty omakustannushintaisesti. Tilikauden tulosta ei laskelmissa ole säädetty tariffituen määrällä, vaan tilikauden yli-/alijäämä/tulos ennen veroja kertoo nykyiselle tuotto- ja kulutasolla sekä käytetyillä oletuksilla tulevien vuosien tuloksen. Laskelmissa on oletettu, että varainsiirtoverovaikutuksia ei muodostu. 9

10 3. Taloudellisten laskelmien olettamukset 3/3 Asukaslukuna on käytetty Helsinki , Espoo , Vantaa ja Kauniainen asukasta. Yksityiskohtaiset taloudelliset laskelmat on esitetty liitteessä 1. YTV -mallista ja keskitetystä mallista on esitetty emo/konsernin tuloslaskelma, kassavirtalaskelma ja tase. Laskelmien pohjana on käytetty arvioita tulevista investoinneista ja kuntien ja valtion rahoitusosuuksista perustuu PLJ:hin ja kuntien investointisuunnitelmiin. 10

11 4. Taloudellisissa laskelmissa käytetyt kirjanpito-ja käyvät arvot kunnittain ja omaisuusryhmittäin Kirjanpitoarvot perustavat pääosin vuoden 2006 tilinpäätöksiin ja käyvät arvot pääosin ulkopuolisen arvioitsijan arvioon (Catellan raportit ja ). Kirjanpitoarvot Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Aineettomat hyödykkeet 13,2 1,8 1,4 0,0 16,4 Rakennukset ja rakennelmat 128,0 5,2 3,3 0,0 136,5 Kiinteät rakenteet ja laitteet 141,3 0,4 0,0 0,0 141,7 Koneet ja kalusto 121,7 0,0 0,0 0,0 121,7 Osakkeet 26,1 0,0 0,0 0,0 26,1 Vaihto-omaisuus 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 Saamiset ja lyhytaikaiset velat -21,3 0,0 0,0 0,2-21,1 Yhteensä 412,2 7,4 4,7 0,2 424,5 Kunnan osuus -% 97,1% 1,7% 1,1% 0,0% 100,0% Käyvät arvot Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Aineettomat hyödykkeet 13,2 1,8 1,4 0,0 16,4 Rakennukset ja rakennelmat 291,3 10,4 6,6 0,0 308,3 Kiinteät rakenteet ja laitteet 351,9 0,8 0,0 0,0 352,7 Koneet ja kalusto 121,7 0,0 0,0 0,0 121,7 Osakkeet 26,1 0,0 0,0 0,0 26,1 Vaihto-omaisuus 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 Saamiset ja lyhytaikaiset velat -21,3 0,0 0,0 0,2-21,1 Yhteensä 786,1 13,0 8,0 0,2 807,3 Kunnan osuus -% 97,4% 1,6% 1,0% 0,0% 100,0% 11

12 5. Käypien arvojen vaikutukset tariffitukeen Omaisuuden vuokrauksen tai luovutuksen käyvin arvoin vaikutuksia on laskelmissa eritelty Tariffituki 2 ja 3. Tariffituki 1 3 on laskelmissa esitetty seuravilla pääperiaatteilla: 1. Tariffituki 1: Nykyisen mallin mukainen tariffituki. Jako kunnille vuoden 2007 ennustetun tariffituen määrän mukaisesti (Helsinki 60,5 %, Espoo 21 %, Vantaa 17 % ja Kauniainen 1 %) 2. Tariffituki 2: Poisto käypien arvojen ja kirjanpitoarvojen erotuksesta. Jäljellä olevana poistoaikana on käytetty 20 vuotta. Jako kunnille keskimääräisen pyöristetyn metro- ja raitiovaunuliikenteen toteutuneiden nousujen mukaisesti, koska kirjanpitoarvojen korotus käypiin arvoihin kohdistuu pääosin metro- ja raitiovaunuliikenteen infraomaisuuteen (Helsinki 83 %, Espoo 9 %, Vantaa 7,5 % ja Kauniainen 0,5 %). Laskelmissa ei ole huomioitu Länsimetron käyttöön oton vaikutusta jakoosuuksiin. 3. Tariffituki 3: Omaisuuden oston rahoittamiseksi otettavan lainan korkokustannus, joka jakautuu samalla perusteella Tariffituki 2:n kanssa (Helsinki 83 %, Espoo 9 %, Vantaa 7,5 % ja Kauniainen 0,5 %). Laskelmissa ei ole huomioitu Länsimetron käyttöön oton vaikutusta jakoosuuksiin. 12

13 5. Käypien arvojen vaikutukset tariffitukeen Omaisuuden vuokraus tai luovutus käyvillä arvoilla vaikuttaa esimerkiksi vuoden 2007 ja vuosi 2009 tariffituen määriin seuraavasti: Vuosi 2007 Helsinki Espoo VantaaKauniainen Yhteensä Tariffituki 1-107,1-38,9-30,1-0,9-177,0 Tariffituki 2-15,9-1,7-1,4-0,1-19,1 Tariffituki 3-23,9-2,6-2,2-0,1-28,8 Vaikutus käypiin arvoihin arvostuksesta Vuosi 2009 Helsinki Espoo VantaaKauniainen Yhteensä Tariffituki 1-111,4-40,5-31,3-0,9-184,2 Tariffituki 2-15,9-1,7-1,4-0,1-19,1 Tariffituki 3-21,5-2,3-1,9-0,1-25,9 Vaikutus käypiin arvoihin arvostuksesta Käytettäessä samoja olettamuksia, vastaavat mallit käyvillä arvoilla vuokrauksesta tai luovutuksesta syntyvien kulujen osalta toisiaan. Tariffituet on esitetty eriteltynä liitteessä 1 vuosittain kokonais- summina ja kappaleessa 9 on esimerkkejä määristä kunnittain. 13

14 6. Pääomitus ja rahoitus YTV-mallissa kunnat pääomittavat perustamansa yhtiöt, jotka vuokraavat infraomaisuuden YTV:lle. Keskitetyssä yhtiömallissa kunnan pääomittavat perustamansa yhtiön. Käytettäessä samoja olettamuksia, vastaavat mallit pääomituksesta ja rahoituksesta syntyvien kulujen osalta toisiaan. Pääomitus voi tapahtua maksamalla yhtiön oman pääoman määrä rahana tai antamalla apporttina omaisuutta. Pääomistuksen perusteet ja kunkin osakkaan osuuden voivat osakkaat sopia keskenään. Tähän selvitykseen on valittu pääomitustavoiksi seuraavat 6 esimerkkiyhdistelmät: 1. Kunnat sijoittavat apporttiomaisuutena 1 % luovutettavan omaisuuden arvosta ja rahana 80 euroa kunnan asukasta kohden 2. Kunnat sijoittavat apporttiomaisuutena 3 % luovutettavan omaisuuden arvosta ja rahana 50 euroa kunnan asukasta kohden 3. Kunnat sijoittavat apporttiomaisuutena 5 % luovutettavan omaisuuden arvosta ja rahana 50 euroa kunnan asukasta kohden 4. Kunnat sijoittavat apporttiomaisuutena 0 % luovutettavan omaisuuden arvosta ja rahana 100 euroa kunnan asukasta kohden 14

15 6. Pääomitus ja rahoitus 5. Kunnat sijoittavat apporttiomaisuutena 10 % luovutettavan omaisuuden arvosta ja rahana 100 euroa kunnan asukasta kohden 6. Kunnat sijoittavat apporttiomaisuutena 5 % luovutettavan omaisuuden arvosta ja rahana 0 euroa kunnan asukasta kohden Liitteessä 1 esitetyt taloudelliset laskelmat perustuvat esimerkin 1 (1 %/80 euroa) pääomistus- ja rahoitustapaan. Esimerkki 1 vastaa jakosuhteiltaan tariffituen jakaumaa. 15

16 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 1 1 %/80 euroa Kunnat sijoittavat luovutettavasta omaisuudesta 1 % apporttina ja rahana 80 euroa asukasta kohden. Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Apportti 1 % Rahana 80 euroa 52,7 meur 18,7 meur 15,0 meur 0,7 meur Omistusosuus Konserni 60,5 % 21,4 % 17,2 % 0,8 % Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen 16

17 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 1 1 %/80 euroa Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. Kaupunkien laskennalliset osuudet yhtiöstä muodostuvat seuraavasti: (miljoonaa euroa) Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Kaupungin sijoitus yhtiöön 52,7 18,7 15,0 0,7 87,2 Omistusosuus -% 60,5 % 21,4 % 17,2 % 0,8 % 100 % Laskennallinen kaupungin osuus Yhtiön omaisuudesta 509,8 180,6 145,4 7,0 842,7 Yhtiön veloista 457,0 161,9 130,3 6,3 755,5 Yhtiön nettovarallisuudesta 52,8 18,7 15,0 0,7 87,2 17

18 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 2 3 %/50 euroa Kunnat sijoittavat luovutettavasta omaisuudesta 3 % apporttina ja rahana 50 euroa asukasta kohden. Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Apportti 3 % Rahana 50 euroa 51,6 meur 12,0 meur 9,6 meur 0,5 meur Omistusosuus Konserni 70,1 % 16,3 % 13,0 % 0,6 % Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen 18

19 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 2 3 %/50 euroa Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. Kaupunkien laskennalliset osuudet yhtiöstä muodostuvat seuraavasti: (miljoonaa euroa) Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Kaupungin sijoitus yhtiöön 51,6 12,0 9,6 0,5 73,7 Omistusosuus -% 70,1 % 16,3 % 13,0 % 0,6 % 100 % Laskennallinen kaupungin osuus Yhtiön omaisuudesta 590,7 137,2 109,7 5,2 842,7 Yhtiön veloista 539,0 125,2 100,1 4,8 769,0 Yhtiön nettovarallisuudesta 51,7 12,0 9,6 0,5 73,7 19

20 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 3 5 %/50 euroa Kunnat sijoittavat luovutettavasta omaisuudesta 5 % apporttina ja rahana 50 euroa asukasta kohden Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Apportti 5 % Rahana 50 euroa 67,4 meur 12,2 meur 9,8 meur 0,5 meur Konserni Omistusosuus 75,0 % 13,6 % 10,9 % 0,5 % Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen 20

21 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 3 5 %/50 euroa Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. Kaupunkien laskennalliset osuudet yhtiöstä muodostuvat seuraavasti: (miljoonaa euroa) Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Kaupungin sijoitus yhtiöön 67,4 12,2 9,8 0,5 89,8 Omistusosuus -% 75,0 % 13,6 % 10,9 % 0,5 % 100 % Laskennallinen kaupungin osuus Yhtiön omaisuudesta 632,0 114,9 91,5 4,3 842,7 Yhtiön veloista 564,6 102,7 81,7 3,9 752,9 Yhtiön nettovarallisuudesta 67,4 12,3 9,8 0,5 89,9 21

22 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 4 0 %/100 euroa Kunnat sijoittavat luovutettavasta omaisuudesta 0 % apporttina ja rahana 100 euroa asukasta kohden Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Apportti 0 % Rahana 100 euroa 56,1 meur 23,2 meur 18,7meur 0,9 meur Omistusosuus Konserni 56,7 % 23,5 % 18,9 % 0,9 % Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen 22

23 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 4 0 %/100 euroa Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. Kaupunkien laskennalliset osuudet yhtiöstä muodostuvat seuraavasti: (miljoonaa euroa) Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Kaupungin sijoitus yhtiöön 56,1 23,2 18,7 0,9 98,9 Omistusosuus -% 56,7 % 23,5 % 18,9 % 0,9 % 100 % Laskennallinen kaupungin osuus Yhtiön omaisuudesta 478,0 197,7 159,3 7,7 842,7 Yhtiön veloista 421,9 174,5 140,6 6,8 743,8 Yhtiön nettovarallisuudesta 56,1 23,2 18,7 0,9 98,9 23

24 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 5 10 %/100 euroa Kunnat sijoittavat luovutettavasta omaisuudesta 10 % apporttina ja rahana 100 euroa asukasta kohden Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Apportti 10 % Rahana 100 euroa 134,7 meur 24,5 meur 19,5 meur 0,9 meur Omistusosuus Konserni 75,0 % 13,6 % 10,9 % 0,5 % Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen 24

25 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 5 10 %/100 euroa Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. Kaupunkien laskennalliset osuudet yhtiöstä muodostuvat seuraavasti: (miljoonaa euroa) Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Kaupungin sijoitus yhtiöön 134,7 24,5 19,5 0,9 179,6 Omistusosuus -% 75,0 % 13,6 % 10,9 % 0,5 % 100 % Laskennallinen kaupungin osuus Yhtiön omaisuudesta 632,0 114,9 91,5 4,3 842,7 Yhtiön veloista 497,3 90,4 72,0 3,4 663,1 Yhtiön nettovarallisuudesta 134,7 24,5 19,5 0,9 179,7 25

26 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 6 5 %/0 euroa Kunnat sijoittavat luovutettavasta omaisuudesta 5 % apporttina ja rahana 0 euroa asukasta kohden Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Apportti 10 % Rahana 100 euroa 39,3 meur 0,6 meur 0,4 meur 0 meur Omistusosuus Konserni 97,4 % 1,6 % 1,0 % 0 % Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen 26

27 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 6 5 %/0 euroa Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. Kaupunkien laskennalliset osuudet yhtiöstä muodostuvat seuraavasti: (miljoonaa euroa) Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Kaupungin sijoitus yhtiöön 39,3 0,6 0,4 0,0 40,4 Omistusosuus -% 97,4 % 1,6 % 1,0 % 0,0 % 100 % Laskennallinen kaupungin osuus Yhtiön omaisuudesta 820,6 13,5 8,4 0,2 842,7 Yhtiön veloista 781,3 12,9 8,0 0,2 802,3 Yhtiön nettovarallisuudesta 39,3 0,6 0,4 0,0 40,4 27

28 6. Pääomitus ja rahoitus Edellisistä esimerkeistä voi päätellä, että mitä enemmän prosentuaalisesti luovutetaan apporttiomaisuutta, sitä suuremmaksi Helsingin omistusosuus muodostuu. Laskelmissa käytetyillä perusteilla Helsingin osuus on pienemmillään esimerkissä, jossa pääomitus tapahtuu rahana kunnan asukasluvun mukaan. Yhdistelmät, joissa esimerkiksi kaikkien kuntien pääomitus tapahtuu osittain apporttina ja sen lisäksi Espoo, Vantaa ja Kauniainen sijoittavat osan rahana, myös mahdollisia. Mikäli kaikkien kuntien apportin määrä olisi 3 % luovutettavasta omaisuudesta ja Espoo, Vantaa ja Kauniainen sen lisäksi sijoittaisi rahan 50 euroa asukkaalta olisi omistusosuudet seuraavanlaiset: Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Apportti omaan pääomaan 23,6 0,4 0,2 0,0 24,2 Pääomasijoitus rahana 0,0 11,6 9,4 0,5 21,4 Oma pääoma yhteensä 23,6 12,0 9,6 0,5 45,6 Kunnan omistusosuus % 51,7% 26,3% 21,0% 1,0% 100,0% 28

29 7. Pääomituksen ja rahoituksen vaikutukset tariffitukeen Pääomapanostuksen määrän kasvattaminen vaikuttaa alentavasti tariffituen määrään, koska tällöin omaisuuden ostoa varten tarvittavan lainan määrä ja sen korkokustannus vähenee. Taloudellisissa laskelmissa on oletettu, että yhtiö rahoittaa tulevista joukkoliikenneinvestoinneista 40 % lainarahoituksella ja loput 60 % on valtion ja kuntien rahoitusosuutta. Lainarahoituksen käytön vaikutukset on esitetty laskelmissa rivillä tariffituki 4 ja 5. Tariffituki 4: Tulevien investointien yhtiön taseeseen aktivoitavan osuuden (selvityksessä 40 %) poisto. Poistoaikana on käytetty 36 vuotta ja jakoperusteena kunnille kunkin kunnan osuus kokonaisinvestoinneista. Tariffituki 5: Tulevien investointien rahoittamiseksi otettavien lainojen korkokustannus ja jakoperusteena kunkin kunnan suhteellinen osuus kokonaisinvestoinneista. 29

30 8. Esimerkki vaikutuksista tariffitukeen Käypien arvojen ja rahoituksen vaikutukset esimerkiksi vuoden 2007 ja vuosi 2009 tariffituen määriin ja rahoitusosuuksiin olisivat seuraavanlaiset (esimerkin 1 mukaisesti pääomitus 1%/80 euroa): Vuosi 2007 Helsinki Espoo VantaaKauniainen Yhteensä Tariffituki 1-107,1-38,9-30,1-0,9-177,0 Tariffituki 2-15,9-1,7-1,4-0,1-19,1 Tariffituki 3-23,9-2,6-2,2-0,1-28,8 Tariffituki 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tariffituki 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tariffituki yhteensä -146,9-43,3-33,7-1,1-224,9 60 % Rahoitusosuudet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Yhteensä -146,9-43,3-33,7-1,1-224,9 Vaikutus käypiin arvoihin arvostuksesta Vaikutus investointien Lainarahoituksesta yhtiön Kautta. Vuoden 2007 investoinnit on arvioitu olevan nolla. 30

31 8. Esimerkki vaikutuksista tariffitukeen Vuosi 2009 Helsinki Espoo VantaaKauniainen Yhteensä Tariffituki 1-111,4-40,5-31,3-0,9-184,2 Tariffituki 2-15,9-1,7-1,4-0,1-19,1 Tariffituki 3-21,5-2,3-1,9-0,1-25,9 Tariffituki 4-0,5-0,1-0,6 0,0-1,2 Tariffituki 5-1,6-0,2-1,8 0,0-3,6 Tariffituki yhteensä -150,9-44,8-37,1-1,1-234,0 60 % Rahoitusosuudet -14,2-1,9-20,4 0,0-36,5 Yhteensä -165,1-46,7-57,5-1,1-270,5 Vaikutus käypiin arvoihin arvostuksesta Vaikutus investointien Lainarahoituksesta yhtiön kautta Erotus 11,2 meur Vantaan maksuosuuksissa ko. vuonna Mikäli kunnat maksaisivat rahoitusosuutensa 100 %, olisivat rahoitusosuudet seuraavat: Tariffituki 4, 5 ja 60 % rahoitusosuudelle vaihtoehtona: 100 % Rahoitusosuudet 23,7 3,1 34,0 0,0 Investointien osittainen rahoittaminen yhtiön ottamalla lainalla, tasoittaa kuntien rahoitusosuuksien vuosittaista määrää. Kappaleessa 9 ja liitteessä 1 on esitetty lisää esimerkkejä vaikutuksista tariffitukeen. 31

32 9. Kuntien maksuosuudet Kustannukset, jotka aiheutuvat kunnille omaisuuden hankinnasta käyvillä arvoilla, on esitetty laskelmissa tariffituki 2 ja 3. Eli esimerkiksi vuonna 2015 tariffituen lisäys on vaihtoehto 1:ssä Helsingille 30,2 meuroa, Espoolle 3,3 meuroa, Vantaalle 2,7 meuroa ja Kauniaisille 0,2 meuroa. Apporttiomaisuutena tapahtuva pääomistus vähentää vuokrattavan tai luovutettavan omaisuuden määrää ja pienentää näin ollen yhtiön tarvetta rahoittaa omaisuuden ostoa. Seuraavissa laskelmissa tämä näkyy eri vaihtoehtojen välisenä erona Tariffituki 3:n määrässä. Yhtiön tulevien investointien rahoituksesta osittain lainarahoituksella aiheutuvien kustannusten lisäystä on esitetty Tariffituki 4 ja 5. Esimerkeissä on esitetty myös kuntien rahoitusosuudet investointeihin ko. vuosina. Seuraavissa esimerkeissä on esitetty käypien arvojen, pääomituksen ja rahoituksen vaikutusta tariffitukeen. 32

33 9. Kuntien maksuosuudet Esimerkki 1 1 %/80 euroa 33

34 9. Kuntien maksuosuudet Esimerkki 2 3 %/50 euroa 34

35 9. Kuntien maksuosuudet Esimerkki 3 5 %/50 euroa 35

36 9. Kuntien maksuosuudet Esimerkki 4 0 %/100 euroa 36

37 9. Kuntien maksuosuudet Esimerkki 5 10 %/100 euroa 37

38 9. Kuntien maksuosuudet Esimerkki 6 5 %/0 euroa 38

39 Taloudelliset laskelmat pääomitus esimerkki 1 mukaisesti 1 %/80 euroa A) YTV -malli Tuloslaskelma Liite 1 39

40 Taloudelliset laskelmat pääomitus esimerkki 1 mukaisesti 1 %/80 euroa A) YTV -malli Liite 1 Kassavirta 40

41 Taloudelliset laskelmat pääomitus esimerkki 1 mukaisesti 1 %/80 euroa A) YTV -malli Liite 1 Tase 41

42 Taloudelliset laskelmat pääomitus esim. 1 muk. 1 %/80 euroa B) Keskitetty yhtiömalli (konserni) Tuloslaskelma emo Vastaa konsernin tuloslaskelmaa, mutta infrakorvaukset yhtenä summana eikä jaoteltuna eri kustannusryhmiin ja poistoihin Liite 1 42

43 Taloudelliset laskelmat pääomitus esim. 1 muk. 1 %/80 euroa Liite 1 B) Keskitetty yhtiömalli (konserni) Kassavirta 43

44 Taloudelliset laskelmat pääomitus esim. 1 muk. 1 %/80 euroa Liite 1 B) Keskitetty yhtiömalli (konserni) Tase 44

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäselvitykset Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen - lisäselvitykset Tämä lisäselvitys perustuu 29.6.2012 päivättyyn yhtiöittämisselvitys raporttiin. Omistajavalmisteluryhmä

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit (esim.

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Luvut 1 000 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 5100151 2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Oletus: Tulevaisuuden nettotulokset = harmaassa taulukossa

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm Jyrki Kasvi Kimmo Oila Pekka Sirviö Reijo Tuori Pekka Vaara

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntien hyväksymä vuonna 2010 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat 3 Kuntayhtymän tehtävät II KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET YHTYMÄVALTUUSTO

Lisätiedot

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AM 2013 T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot