Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne Selvitys käyvilläarvoilla vuokrattavan (YTV-malli) tai luovutettavan omaisuuden (keskitetty yhtiömalli) taloudellisista vaikutuksista tariffitukeen ja käyvilläarvoilla tapahtuvista pääomitus- ja rahoitusvaihtoehdoista RAPORTTI 1

2 Sisältö Yhteenveto 1. Selvityksen tavoite 2. Jatkoselvitettävät vaihtoehtomallit 3. Taloudellisten laskelmien olettamukset 4. Taloudellisissa laskelmissa käytetyt kirjanpito- ja käyvät arvot kunnittain ja omaisuusryhmittäin 5. Käypien arvojen vaikutukset tariffitukeen 6. Pääomitus- ja rahoitus 7. Pääomituksen ja rahoituksen vaikutukset tariffitukeen 8. Esimerkki eri osa-alueiden vaikutuksista tariffitukeen 9. Kuntien maksuosuudet Liite 1 Taloudelliset laskelmat 2

3 Yhteenveto YTV-mallissa YTV vuokraa infraomaisuuden kuntien perustamalta yhtiöltä/yhtiöiltä. Vuokran suuruus määräytyy omaisuuden käypien arvojen mukaan. Keskitetyssä yhtiömallissa kunnat luovuttavat omaisuuden käyvillä arvoilla perustettavalle yhtiölle. YTV-mallissa kunnat pääomittavat perustamansa yhtiöt, jotka vuokraavat infraomaisuuden YTV:lle. Keskitetyssä yhtiömallissa kunnan pääomittavat perustamansa yhtiön. Käytettäessä samoja olettamuksia, vastaavat mallit käyvillä arvoilla vuokrauksesta tai luovutuksesta, pääomituksesta ja rahoituksesta syntyvien kulujen osalta toisiaan. Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. 3

4 1. Selvityksen tavoite Selvitys on tarkoitettu pääkaupunkiseudun joukkoliikennetyöryhmän käyttöön sen arvioidessa joukkoliikennejärjestelmää ja tehdessä esitystä tulevaisuuden linjauksiksi. Tämän selvitystyön tavoitteena on selvittää käyvillä arvoilla YTV-mallissa vuokrattavan ja keskitetyssä mallissa luovutettavan omaisuuden taloudellisia vaikutuksia erityisesti tariffitukeen. Lisäksi selvitetään pääomitus- ja rahoitusvaihtoehtoja omaisuuden vuokrauksen tai luovutuksen tapahtuessa käyvillä arvoilla. Käyvät arvot perustuvat pääosin ulkopuolisen arvioitsijan tekemiin laskelmiin. Niiltä osin kun arvioita ei ole ollut käytössä on irtainomaisuus arvostettu kirjanpitoarvoon. Rakennusten ja rakennelmien kirjanpitoarvojen muunnossa käyviksi on käytetty ulkopuolisen arvioitsijan laskelmien mukaista vastaavan omaisuuslajin suhteellista korotusta. Tässä toimeksiannossa on perehdytty taustamateriaaliin ja laadittu kokonaisuutta kuvaavat liiketaloudelliset laskelmat. Toimeksianto on jatkoa raportoituun selvitykseen. Selvityksen ovat laatineet KHT, JHTT Tiina Lind, KHT, JHTT, Jarmo Lohi, KTM Jussi Tourunen ja KTM Ville Lähde. 4

5 2. Jatkoselvitettävät vaihtoehtomallit Joukkoliikenteen työryhmä on valinnut seuraavat vaihtoehtomallit tähän taloudelliseen jatkoselvitykseen. A. YTV - malli B. Keskitetty yhtiömalli (konserni) Aikaisemmassa raportissa on selvitetty tarkemmin ko. mallien erityispiirteitä. Luovutettavan omaisuuden rajaus vastaa aikaisemmassa raportissa esitettyä rajausta. 5

6 2. Jatkoselvitettävät vaihtoehtomallit A. YTV -malli Omistus: Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen VR Omistajaohjaus: Seutukokous ja hallitus Sopimukset, Kaupunkien kannanotot YTV Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne suunnittelu tiedotus asiakaspalvelu matkakortti tarkastus vuokraus vuokraus vuokraus Junakalusto Oy Länsi- Metro Infra Oy Helsinki Metro Infra Oy Raitiovaunu Infra Oy Muu Infra Oy Koy Varikot: bussivarikot Tilaus Rv-liikenne Metroliikenne Bussiliikenne Muuta: Junakalusto Oy:n omistus nykyinen Rv - ja metroliikenne yhtiö- tai liikelaitosmuodossa 6 Junaliikenne Lauttaliikenne

7 2. Jatkoselvitettävät vaihtoehtomallit B. Keskitetty yhtiömalli (konserni) Omistus: Emo Oy: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen Tytäryhtiöt: Emo Oy Omistajaohjaus: PKS kuntien yhteinen toimielin/khs:t Junakalusto Oy Vuokraus EMO OY konserniohjaus suunnittelu tiedotus asiakaspalvelu matkakortti Tilaus/sopimus Omistus KoyVarikot: Varikot Muu Infra Oy: Asemat, terminaalit Länsi-Metro Infra Oy: Radat, asemat, terminaalit Metro Oy: Radat, asemat, terminaalit, kalusto, operointi Raitiovaunu Oy: Radat, asemat, terminaalit, operointi, kaluston omistus Bussiliikenne Junaliikenne Lauttaliikenne Muuta: Junakalusto Oy:n omistus nykyinen 7

8 3. Taloudellisten laskelmien olettamukset 1/3 Taloudellisten laskelmien tarkoituksena on kuvata mallien muodostamaa kokonaisuutta tämänhetkisen tuotto- ja kustannusrakenteen mukaisesti. Laskelmissa ei ole otettu huomioon mm. liikennemäärien kehitystä, lipunhintojen korotuksia tai toimintojen yhdistämisestä ja tehostamisesta mahdollisesti syntyviä säästöjä. Taloudelliset laskelmat on tehty vuosille eli seuraaville 15 vuodelle. YTV- mallin ja keskitetyn mallin erona on, että YTV-mallissa metro- ja raitiovaunuoperointi eivät ole osa konsernia. Laskelmissa on kuntien tulevien infrainvestointien rahoitus toteutettu 60 % valtion ja kuntien rahoitusosuuksina ja 40 % yhtiön lainarahoituksella. Näin kokonaisinvestoinneista jää yhtiön/yhtiöiden poistopohjaan 40 %. Uusinvestointien keskimääräisenä poistoaikana on käytetty 36 vuotta ja kunkin vuoden kumulatiivisesta käyttöomaisuuden arvosta on tehty 2,78 % poisto. Poistot aloitetaan tekemään sitä mukaan kun investointimenoja on syntynyt. Uusinvestointeja varten otettavan lainan laina-aikana on käytetty 36 vuotta. Vuokrattavan (YTV-malli) ja luovutettavan (keskitetty yhtiömalli) omaisuuden jäljellä olevana poistoaikana on käytetty 20 vuotta. Laina-aikana on käytetty 20 vuotta. 8

9 3. Taloudellisten laskelmien olettamukset 2/3 Rahoituksen korkokantana on käytetty 4 % vuosikorkoa. Lipputulot ja tariffituet kertyvät YTV:lle/emolle. Kustannusten ja tuottojen odotetaan kasvavan samassa suhteessa (oletusinflaatio 2 prosenttia). Omaisuuden luovutus tapahtuu käyvillä arvoilla vuonna Pääomasijoitukset apporttiomaisuudella ja rahana tapahtuvat vuonna Vuoden 2007 tuloslaskelman osalta on käytetty ennusteita, tämän jälkeen tuottojen ja kulujen kehitys vastaa indeksointia. Nettovarallisuuteen on huomioitu lyhytaikaiset saamiset ja velat, mutta ei pitkäaikaisia. Infran vuokrat tai käyttökorvaukset on määritetty omakustannushintaisesti. Tilikauden tulosta ei laskelmissa ole säädetty tariffituen määrällä, vaan tilikauden yli-/alijäämä/tulos ennen veroja kertoo nykyiselle tuotto- ja kulutasolla sekä käytetyillä oletuksilla tulevien vuosien tuloksen. Laskelmissa on oletettu, että varainsiirtoverovaikutuksia ei muodostu. 9

10 3. Taloudellisten laskelmien olettamukset 3/3 Asukaslukuna on käytetty Helsinki , Espoo , Vantaa ja Kauniainen asukasta. Yksityiskohtaiset taloudelliset laskelmat on esitetty liitteessä 1. YTV -mallista ja keskitetystä mallista on esitetty emo/konsernin tuloslaskelma, kassavirtalaskelma ja tase. Laskelmien pohjana on käytetty arvioita tulevista investoinneista ja kuntien ja valtion rahoitusosuuksista perustuu PLJ:hin ja kuntien investointisuunnitelmiin. 10

11 4. Taloudellisissa laskelmissa käytetyt kirjanpito-ja käyvät arvot kunnittain ja omaisuusryhmittäin Kirjanpitoarvot perustavat pääosin vuoden 2006 tilinpäätöksiin ja käyvät arvot pääosin ulkopuolisen arvioitsijan arvioon (Catellan raportit ja ). Kirjanpitoarvot Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Aineettomat hyödykkeet 13,2 1,8 1,4 0,0 16,4 Rakennukset ja rakennelmat 128,0 5,2 3,3 0,0 136,5 Kiinteät rakenteet ja laitteet 141,3 0,4 0,0 0,0 141,7 Koneet ja kalusto 121,7 0,0 0,0 0,0 121,7 Osakkeet 26,1 0,0 0,0 0,0 26,1 Vaihto-omaisuus 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 Saamiset ja lyhytaikaiset velat -21,3 0,0 0,0 0,2-21,1 Yhteensä 412,2 7,4 4,7 0,2 424,5 Kunnan osuus -% 97,1% 1,7% 1,1% 0,0% 100,0% Käyvät arvot Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Aineettomat hyödykkeet 13,2 1,8 1,4 0,0 16,4 Rakennukset ja rakennelmat 291,3 10,4 6,6 0,0 308,3 Kiinteät rakenteet ja laitteet 351,9 0,8 0,0 0,0 352,7 Koneet ja kalusto 121,7 0,0 0,0 0,0 121,7 Osakkeet 26,1 0,0 0,0 0,0 26,1 Vaihto-omaisuus 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 Saamiset ja lyhytaikaiset velat -21,3 0,0 0,0 0,2-21,1 Yhteensä 786,1 13,0 8,0 0,2 807,3 Kunnan osuus -% 97,4% 1,6% 1,0% 0,0% 100,0% 11

12 5. Käypien arvojen vaikutukset tariffitukeen Omaisuuden vuokrauksen tai luovutuksen käyvin arvoin vaikutuksia on laskelmissa eritelty Tariffituki 2 ja 3. Tariffituki 1 3 on laskelmissa esitetty seuravilla pääperiaatteilla: 1. Tariffituki 1: Nykyisen mallin mukainen tariffituki. Jako kunnille vuoden 2007 ennustetun tariffituen määrän mukaisesti (Helsinki 60,5 %, Espoo 21 %, Vantaa 17 % ja Kauniainen 1 %) 2. Tariffituki 2: Poisto käypien arvojen ja kirjanpitoarvojen erotuksesta. Jäljellä olevana poistoaikana on käytetty 20 vuotta. Jako kunnille keskimääräisen pyöristetyn metro- ja raitiovaunuliikenteen toteutuneiden nousujen mukaisesti, koska kirjanpitoarvojen korotus käypiin arvoihin kohdistuu pääosin metro- ja raitiovaunuliikenteen infraomaisuuteen (Helsinki 83 %, Espoo 9 %, Vantaa 7,5 % ja Kauniainen 0,5 %). Laskelmissa ei ole huomioitu Länsimetron käyttöön oton vaikutusta jakoosuuksiin. 3. Tariffituki 3: Omaisuuden oston rahoittamiseksi otettavan lainan korkokustannus, joka jakautuu samalla perusteella Tariffituki 2:n kanssa (Helsinki 83 %, Espoo 9 %, Vantaa 7,5 % ja Kauniainen 0,5 %). Laskelmissa ei ole huomioitu Länsimetron käyttöön oton vaikutusta jakoosuuksiin. 12

13 5. Käypien arvojen vaikutukset tariffitukeen Omaisuuden vuokraus tai luovutus käyvillä arvoilla vaikuttaa esimerkiksi vuoden 2007 ja vuosi 2009 tariffituen määriin seuraavasti: Vuosi 2007 Helsinki Espoo VantaaKauniainen Yhteensä Tariffituki 1-107,1-38,9-30,1-0,9-177,0 Tariffituki 2-15,9-1,7-1,4-0,1-19,1 Tariffituki 3-23,9-2,6-2,2-0,1-28,8 Vaikutus käypiin arvoihin arvostuksesta Vuosi 2009 Helsinki Espoo VantaaKauniainen Yhteensä Tariffituki 1-111,4-40,5-31,3-0,9-184,2 Tariffituki 2-15,9-1,7-1,4-0,1-19,1 Tariffituki 3-21,5-2,3-1,9-0,1-25,9 Vaikutus käypiin arvoihin arvostuksesta Käytettäessä samoja olettamuksia, vastaavat mallit käyvillä arvoilla vuokrauksesta tai luovutuksesta syntyvien kulujen osalta toisiaan. Tariffituet on esitetty eriteltynä liitteessä 1 vuosittain kokonais- summina ja kappaleessa 9 on esimerkkejä määristä kunnittain. 13

14 6. Pääomitus ja rahoitus YTV-mallissa kunnat pääomittavat perustamansa yhtiöt, jotka vuokraavat infraomaisuuden YTV:lle. Keskitetyssä yhtiömallissa kunnan pääomittavat perustamansa yhtiön. Käytettäessä samoja olettamuksia, vastaavat mallit pääomituksesta ja rahoituksesta syntyvien kulujen osalta toisiaan. Pääomitus voi tapahtua maksamalla yhtiön oman pääoman määrä rahana tai antamalla apporttina omaisuutta. Pääomistuksen perusteet ja kunkin osakkaan osuuden voivat osakkaat sopia keskenään. Tähän selvitykseen on valittu pääomitustavoiksi seuraavat 6 esimerkkiyhdistelmät: 1. Kunnat sijoittavat apporttiomaisuutena 1 % luovutettavan omaisuuden arvosta ja rahana 80 euroa kunnan asukasta kohden 2. Kunnat sijoittavat apporttiomaisuutena 3 % luovutettavan omaisuuden arvosta ja rahana 50 euroa kunnan asukasta kohden 3. Kunnat sijoittavat apporttiomaisuutena 5 % luovutettavan omaisuuden arvosta ja rahana 50 euroa kunnan asukasta kohden 4. Kunnat sijoittavat apporttiomaisuutena 0 % luovutettavan omaisuuden arvosta ja rahana 100 euroa kunnan asukasta kohden 14

15 6. Pääomitus ja rahoitus 5. Kunnat sijoittavat apporttiomaisuutena 10 % luovutettavan omaisuuden arvosta ja rahana 100 euroa kunnan asukasta kohden 6. Kunnat sijoittavat apporttiomaisuutena 5 % luovutettavan omaisuuden arvosta ja rahana 0 euroa kunnan asukasta kohden Liitteessä 1 esitetyt taloudelliset laskelmat perustuvat esimerkin 1 (1 %/80 euroa) pääomistus- ja rahoitustapaan. Esimerkki 1 vastaa jakosuhteiltaan tariffituen jakaumaa. 15

16 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 1 1 %/80 euroa Kunnat sijoittavat luovutettavasta omaisuudesta 1 % apporttina ja rahana 80 euroa asukasta kohden. Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Apportti 1 % Rahana 80 euroa 52,7 meur 18,7 meur 15,0 meur 0,7 meur Omistusosuus Konserni 60,5 % 21,4 % 17,2 % 0,8 % Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen 16

17 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 1 1 %/80 euroa Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. Kaupunkien laskennalliset osuudet yhtiöstä muodostuvat seuraavasti: (miljoonaa euroa) Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Kaupungin sijoitus yhtiöön 52,7 18,7 15,0 0,7 87,2 Omistusosuus -% 60,5 % 21,4 % 17,2 % 0,8 % 100 % Laskennallinen kaupungin osuus Yhtiön omaisuudesta 509,8 180,6 145,4 7,0 842,7 Yhtiön veloista 457,0 161,9 130,3 6,3 755,5 Yhtiön nettovarallisuudesta 52,8 18,7 15,0 0,7 87,2 17

18 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 2 3 %/50 euroa Kunnat sijoittavat luovutettavasta omaisuudesta 3 % apporttina ja rahana 50 euroa asukasta kohden. Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Apportti 3 % Rahana 50 euroa 51,6 meur 12,0 meur 9,6 meur 0,5 meur Omistusosuus Konserni 70,1 % 16,3 % 13,0 % 0,6 % Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen 18

19 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 2 3 %/50 euroa Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. Kaupunkien laskennalliset osuudet yhtiöstä muodostuvat seuraavasti: (miljoonaa euroa) Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Kaupungin sijoitus yhtiöön 51,6 12,0 9,6 0,5 73,7 Omistusosuus -% 70,1 % 16,3 % 13,0 % 0,6 % 100 % Laskennallinen kaupungin osuus Yhtiön omaisuudesta 590,7 137,2 109,7 5,2 842,7 Yhtiön veloista 539,0 125,2 100,1 4,8 769,0 Yhtiön nettovarallisuudesta 51,7 12,0 9,6 0,5 73,7 19

20 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 3 5 %/50 euroa Kunnat sijoittavat luovutettavasta omaisuudesta 5 % apporttina ja rahana 50 euroa asukasta kohden Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Apportti 5 % Rahana 50 euroa 67,4 meur 12,2 meur 9,8 meur 0,5 meur Konserni Omistusosuus 75,0 % 13,6 % 10,9 % 0,5 % Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen 20

21 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 3 5 %/50 euroa Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. Kaupunkien laskennalliset osuudet yhtiöstä muodostuvat seuraavasti: (miljoonaa euroa) Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Kaupungin sijoitus yhtiöön 67,4 12,2 9,8 0,5 89,8 Omistusosuus -% 75,0 % 13,6 % 10,9 % 0,5 % 100 % Laskennallinen kaupungin osuus Yhtiön omaisuudesta 632,0 114,9 91,5 4,3 842,7 Yhtiön veloista 564,6 102,7 81,7 3,9 752,9 Yhtiön nettovarallisuudesta 67,4 12,3 9,8 0,5 89,9 21

22 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 4 0 %/100 euroa Kunnat sijoittavat luovutettavasta omaisuudesta 0 % apporttina ja rahana 100 euroa asukasta kohden Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Apportti 0 % Rahana 100 euroa 56,1 meur 23,2 meur 18,7meur 0,9 meur Omistusosuus Konserni 56,7 % 23,5 % 18,9 % 0,9 % Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen 22

23 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 4 0 %/100 euroa Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. Kaupunkien laskennalliset osuudet yhtiöstä muodostuvat seuraavasti: (miljoonaa euroa) Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Kaupungin sijoitus yhtiöön 56,1 23,2 18,7 0,9 98,9 Omistusosuus -% 56,7 % 23,5 % 18,9 % 0,9 % 100 % Laskennallinen kaupungin osuus Yhtiön omaisuudesta 478,0 197,7 159,3 7,7 842,7 Yhtiön veloista 421,9 174,5 140,6 6,8 743,8 Yhtiön nettovarallisuudesta 56,1 23,2 18,7 0,9 98,9 23

24 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 5 10 %/100 euroa Kunnat sijoittavat luovutettavasta omaisuudesta 10 % apporttina ja rahana 100 euroa asukasta kohden Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Apportti 10 % Rahana 100 euroa 134,7 meur 24,5 meur 19,5 meur 0,9 meur Omistusosuus Konserni 75,0 % 13,6 % 10,9 % 0,5 % Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen 24

25 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 5 10 %/100 euroa Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. Kaupunkien laskennalliset osuudet yhtiöstä muodostuvat seuraavasti: (miljoonaa euroa) Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Kaupungin sijoitus yhtiöön 134,7 24,5 19,5 0,9 179,6 Omistusosuus -% 75,0 % 13,6 % 10,9 % 0,5 % 100 % Laskennallinen kaupungin osuus Yhtiön omaisuudesta 632,0 114,9 91,5 4,3 842,7 Yhtiön veloista 497,3 90,4 72,0 3,4 663,1 Yhtiön nettovarallisuudesta 134,7 24,5 19,5 0,9 179,7 25

26 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 6 5 %/0 euroa Kunnat sijoittavat luovutettavasta omaisuudesta 5 % apporttina ja rahana 0 euroa asukasta kohden Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Apportti 10 % Rahana 100 euroa 39,3 meur 0,6 meur 0,4 meur 0 meur Omistusosuus Konserni 97,4 % 1,6 % 1,0 % 0 % Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen 26

27 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 6 5 %/0 euroa Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. Kaupunkien laskennalliset osuudet yhtiöstä muodostuvat seuraavasti: (miljoonaa euroa) Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Kaupungin sijoitus yhtiöön 39,3 0,6 0,4 0,0 40,4 Omistusosuus -% 97,4 % 1,6 % 1,0 % 0,0 % 100 % Laskennallinen kaupungin osuus Yhtiön omaisuudesta 820,6 13,5 8,4 0,2 842,7 Yhtiön veloista 781,3 12,9 8,0 0,2 802,3 Yhtiön nettovarallisuudesta 39,3 0,6 0,4 0,0 40,4 27

28 6. Pääomitus ja rahoitus Edellisistä esimerkeistä voi päätellä, että mitä enemmän prosentuaalisesti luovutetaan apporttiomaisuutta, sitä suuremmaksi Helsingin omistusosuus muodostuu. Laskelmissa käytetyillä perusteilla Helsingin osuus on pienemmillään esimerkissä, jossa pääomitus tapahtuu rahana kunnan asukasluvun mukaan. Yhdistelmät, joissa esimerkiksi kaikkien kuntien pääomitus tapahtuu osittain apporttina ja sen lisäksi Espoo, Vantaa ja Kauniainen sijoittavat osan rahana, myös mahdollisia. Mikäli kaikkien kuntien apportin määrä olisi 3 % luovutettavasta omaisuudesta ja Espoo, Vantaa ja Kauniainen sen lisäksi sijoittaisi rahan 50 euroa asukkaalta olisi omistusosuudet seuraavanlaiset: Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Apportti omaan pääomaan 23,6 0,4 0,2 0,0 24,2 Pääomasijoitus rahana 0,0 11,6 9,4 0,5 21,4 Oma pääoma yhteensä 23,6 12,0 9,6 0,5 45,6 Kunnan omistusosuus % 51,7% 26,3% 21,0% 1,0% 100,0% 28

29 7. Pääomituksen ja rahoituksen vaikutukset tariffitukeen Pääomapanostuksen määrän kasvattaminen vaikuttaa alentavasti tariffituen määrään, koska tällöin omaisuuden ostoa varten tarvittavan lainan määrä ja sen korkokustannus vähenee. Taloudellisissa laskelmissa on oletettu, että yhtiö rahoittaa tulevista joukkoliikenneinvestoinneista 40 % lainarahoituksella ja loput 60 % on valtion ja kuntien rahoitusosuutta. Lainarahoituksen käytön vaikutukset on esitetty laskelmissa rivillä tariffituki 4 ja 5. Tariffituki 4: Tulevien investointien yhtiön taseeseen aktivoitavan osuuden (selvityksessä 40 %) poisto. Poistoaikana on käytetty 36 vuotta ja jakoperusteena kunnille kunkin kunnan osuus kokonaisinvestoinneista. Tariffituki 5: Tulevien investointien rahoittamiseksi otettavien lainojen korkokustannus ja jakoperusteena kunkin kunnan suhteellinen osuus kokonaisinvestoinneista. 29

30 8. Esimerkki vaikutuksista tariffitukeen Käypien arvojen ja rahoituksen vaikutukset esimerkiksi vuoden 2007 ja vuosi 2009 tariffituen määriin ja rahoitusosuuksiin olisivat seuraavanlaiset (esimerkin 1 mukaisesti pääomitus 1%/80 euroa): Vuosi 2007 Helsinki Espoo VantaaKauniainen Yhteensä Tariffituki 1-107,1-38,9-30,1-0,9-177,0 Tariffituki 2-15,9-1,7-1,4-0,1-19,1 Tariffituki 3-23,9-2,6-2,2-0,1-28,8 Tariffituki 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tariffituki 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tariffituki yhteensä -146,9-43,3-33,7-1,1-224,9 60 % Rahoitusosuudet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Yhteensä -146,9-43,3-33,7-1,1-224,9 Vaikutus käypiin arvoihin arvostuksesta Vaikutus investointien Lainarahoituksesta yhtiön Kautta. Vuoden 2007 investoinnit on arvioitu olevan nolla. 30

31 8. Esimerkki vaikutuksista tariffitukeen Vuosi 2009 Helsinki Espoo VantaaKauniainen Yhteensä Tariffituki 1-111,4-40,5-31,3-0,9-184,2 Tariffituki 2-15,9-1,7-1,4-0,1-19,1 Tariffituki 3-21,5-2,3-1,9-0,1-25,9 Tariffituki 4-0,5-0,1-0,6 0,0-1,2 Tariffituki 5-1,6-0,2-1,8 0,0-3,6 Tariffituki yhteensä -150,9-44,8-37,1-1,1-234,0 60 % Rahoitusosuudet -14,2-1,9-20,4 0,0-36,5 Yhteensä -165,1-46,7-57,5-1,1-270,5 Vaikutus käypiin arvoihin arvostuksesta Vaikutus investointien Lainarahoituksesta yhtiön kautta Erotus 11,2 meur Vantaan maksuosuuksissa ko. vuonna Mikäli kunnat maksaisivat rahoitusosuutensa 100 %, olisivat rahoitusosuudet seuraavat: Tariffituki 4, 5 ja 60 % rahoitusosuudelle vaihtoehtona: 100 % Rahoitusosuudet 23,7 3,1 34,0 0,0 Investointien osittainen rahoittaminen yhtiön ottamalla lainalla, tasoittaa kuntien rahoitusosuuksien vuosittaista määrää. Kappaleessa 9 ja liitteessä 1 on esitetty lisää esimerkkejä vaikutuksista tariffitukeen. 31

32 9. Kuntien maksuosuudet Kustannukset, jotka aiheutuvat kunnille omaisuuden hankinnasta käyvillä arvoilla, on esitetty laskelmissa tariffituki 2 ja 3. Eli esimerkiksi vuonna 2015 tariffituen lisäys on vaihtoehto 1:ssä Helsingille 30,2 meuroa, Espoolle 3,3 meuroa, Vantaalle 2,7 meuroa ja Kauniaisille 0,2 meuroa. Apporttiomaisuutena tapahtuva pääomistus vähentää vuokrattavan tai luovutettavan omaisuuden määrää ja pienentää näin ollen yhtiön tarvetta rahoittaa omaisuuden ostoa. Seuraavissa laskelmissa tämä näkyy eri vaihtoehtojen välisenä erona Tariffituki 3:n määrässä. Yhtiön tulevien investointien rahoituksesta osittain lainarahoituksella aiheutuvien kustannusten lisäystä on esitetty Tariffituki 4 ja 5. Esimerkeissä on esitetty myös kuntien rahoitusosuudet investointeihin ko. vuosina. Seuraavissa esimerkeissä on esitetty käypien arvojen, pääomituksen ja rahoituksen vaikutusta tariffitukeen. 32

33 9. Kuntien maksuosuudet Esimerkki 1 1 %/80 euroa 33

34 9. Kuntien maksuosuudet Esimerkki 2 3 %/50 euroa 34

35 9. Kuntien maksuosuudet Esimerkki 3 5 %/50 euroa 35

36 9. Kuntien maksuosuudet Esimerkki 4 0 %/100 euroa 36

37 9. Kuntien maksuosuudet Esimerkki 5 10 %/100 euroa 37

38 9. Kuntien maksuosuudet Esimerkki 6 5 %/0 euroa 38

39 Taloudelliset laskelmat pääomitus esimerkki 1 mukaisesti 1 %/80 euroa A) YTV -malli Tuloslaskelma Liite 1 39

40 Taloudelliset laskelmat pääomitus esimerkki 1 mukaisesti 1 %/80 euroa A) YTV -malli Liite 1 Kassavirta 40

41 Taloudelliset laskelmat pääomitus esimerkki 1 mukaisesti 1 %/80 euroa A) YTV -malli Liite 1 Tase 41

42 Taloudelliset laskelmat pääomitus esim. 1 muk. 1 %/80 euroa B) Keskitetty yhtiömalli (konserni) Tuloslaskelma emo Vastaa konsernin tuloslaskelmaa, mutta infrakorvaukset yhtenä summana eikä jaoteltuna eri kustannusryhmiin ja poistoihin Liite 1 42

43 Taloudelliset laskelmat pääomitus esim. 1 muk. 1 %/80 euroa Liite 1 B) Keskitetty yhtiömalli (konserni) Kassavirta 43

44 Taloudelliset laskelmat pääomitus esim. 1 muk. 1 %/80 euroa Liite 1 B) Keskitetty yhtiömalli (konserni) Tase 44

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäselvitykset Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen - lisäselvitykset Tämä lisäselvitys perustuu 29.6.2012 päivättyyn yhtiöittämisselvitys raporttiin. Omistajavalmisteluryhmä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISESTÄ. 1. Toimeksianto. Joukkoliikenneryhmä

SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISESTÄ. 1. Toimeksianto. Joukkoliikenneryhmä 1 Joukkoliikenneryhmä 31.8.2007 SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Toimeksianto Kaupunginjohtajien kokouksen (13.6.2006) ja PKS-neuvottelukunnan koordinaatioryhmän (19.6.2006)

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit (esim.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot