Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne Selvitys käyvilläarvoilla vuokrattavan (YTV-malli) tai luovutettavan omaisuuden (keskitetty yhtiömalli) taloudellisista vaikutuksista tariffitukeen ja käyvilläarvoilla tapahtuvista pääomitus- ja rahoitusvaihtoehdoista RAPORTTI 1

2 Sisältö Yhteenveto 1. Selvityksen tavoite 2. Jatkoselvitettävät vaihtoehtomallit 3. Taloudellisten laskelmien olettamukset 4. Taloudellisissa laskelmissa käytetyt kirjanpito- ja käyvät arvot kunnittain ja omaisuusryhmittäin 5. Käypien arvojen vaikutukset tariffitukeen 6. Pääomitus- ja rahoitus 7. Pääomituksen ja rahoituksen vaikutukset tariffitukeen 8. Esimerkki eri osa-alueiden vaikutuksista tariffitukeen 9. Kuntien maksuosuudet Liite 1 Taloudelliset laskelmat 2

3 Yhteenveto YTV-mallissa YTV vuokraa infraomaisuuden kuntien perustamalta yhtiöltä/yhtiöiltä. Vuokran suuruus määräytyy omaisuuden käypien arvojen mukaan. Keskitetyssä yhtiömallissa kunnat luovuttavat omaisuuden käyvillä arvoilla perustettavalle yhtiölle. YTV-mallissa kunnat pääomittavat perustamansa yhtiöt, jotka vuokraavat infraomaisuuden YTV:lle. Keskitetyssä yhtiömallissa kunnan pääomittavat perustamansa yhtiön. Käytettäessä samoja olettamuksia, vastaavat mallit käyvillä arvoilla vuokrauksesta tai luovutuksesta, pääomituksesta ja rahoituksesta syntyvien kulujen osalta toisiaan. Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. 3

4 1. Selvityksen tavoite Selvitys on tarkoitettu pääkaupunkiseudun joukkoliikennetyöryhmän käyttöön sen arvioidessa joukkoliikennejärjestelmää ja tehdessä esitystä tulevaisuuden linjauksiksi. Tämän selvitystyön tavoitteena on selvittää käyvillä arvoilla YTV-mallissa vuokrattavan ja keskitetyssä mallissa luovutettavan omaisuuden taloudellisia vaikutuksia erityisesti tariffitukeen. Lisäksi selvitetään pääomitus- ja rahoitusvaihtoehtoja omaisuuden vuokrauksen tai luovutuksen tapahtuessa käyvillä arvoilla. Käyvät arvot perustuvat pääosin ulkopuolisen arvioitsijan tekemiin laskelmiin. Niiltä osin kun arvioita ei ole ollut käytössä on irtainomaisuus arvostettu kirjanpitoarvoon. Rakennusten ja rakennelmien kirjanpitoarvojen muunnossa käyviksi on käytetty ulkopuolisen arvioitsijan laskelmien mukaista vastaavan omaisuuslajin suhteellista korotusta. Tässä toimeksiannossa on perehdytty taustamateriaaliin ja laadittu kokonaisuutta kuvaavat liiketaloudelliset laskelmat. Toimeksianto on jatkoa raportoituun selvitykseen. Selvityksen ovat laatineet KHT, JHTT Tiina Lind, KHT, JHTT, Jarmo Lohi, KTM Jussi Tourunen ja KTM Ville Lähde. 4

5 2. Jatkoselvitettävät vaihtoehtomallit Joukkoliikenteen työryhmä on valinnut seuraavat vaihtoehtomallit tähän taloudelliseen jatkoselvitykseen. A. YTV - malli B. Keskitetty yhtiömalli (konserni) Aikaisemmassa raportissa on selvitetty tarkemmin ko. mallien erityispiirteitä. Luovutettavan omaisuuden rajaus vastaa aikaisemmassa raportissa esitettyä rajausta. 5

6 2. Jatkoselvitettävät vaihtoehtomallit A. YTV -malli Omistus: Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen VR Omistajaohjaus: Seutukokous ja hallitus Sopimukset, Kaupunkien kannanotot YTV Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne suunnittelu tiedotus asiakaspalvelu matkakortti tarkastus vuokraus vuokraus vuokraus Junakalusto Oy Länsi- Metro Infra Oy Helsinki Metro Infra Oy Raitiovaunu Infra Oy Muu Infra Oy Koy Varikot: bussivarikot Tilaus Rv-liikenne Metroliikenne Bussiliikenne Muuta: Junakalusto Oy:n omistus nykyinen Rv - ja metroliikenne yhtiö- tai liikelaitosmuodossa 6 Junaliikenne Lauttaliikenne

7 2. Jatkoselvitettävät vaihtoehtomallit B. Keskitetty yhtiömalli (konserni) Omistus: Emo Oy: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen Tytäryhtiöt: Emo Oy Omistajaohjaus: PKS kuntien yhteinen toimielin/khs:t Junakalusto Oy Vuokraus EMO OY konserniohjaus suunnittelu tiedotus asiakaspalvelu matkakortti Tilaus/sopimus Omistus KoyVarikot: Varikot Muu Infra Oy: Asemat, terminaalit Länsi-Metro Infra Oy: Radat, asemat, terminaalit Metro Oy: Radat, asemat, terminaalit, kalusto, operointi Raitiovaunu Oy: Radat, asemat, terminaalit, operointi, kaluston omistus Bussiliikenne Junaliikenne Lauttaliikenne Muuta: Junakalusto Oy:n omistus nykyinen 7

8 3. Taloudellisten laskelmien olettamukset 1/3 Taloudellisten laskelmien tarkoituksena on kuvata mallien muodostamaa kokonaisuutta tämänhetkisen tuotto- ja kustannusrakenteen mukaisesti. Laskelmissa ei ole otettu huomioon mm. liikennemäärien kehitystä, lipunhintojen korotuksia tai toimintojen yhdistämisestä ja tehostamisesta mahdollisesti syntyviä säästöjä. Taloudelliset laskelmat on tehty vuosille eli seuraaville 15 vuodelle. YTV- mallin ja keskitetyn mallin erona on, että YTV-mallissa metro- ja raitiovaunuoperointi eivät ole osa konsernia. Laskelmissa on kuntien tulevien infrainvestointien rahoitus toteutettu 60 % valtion ja kuntien rahoitusosuuksina ja 40 % yhtiön lainarahoituksella. Näin kokonaisinvestoinneista jää yhtiön/yhtiöiden poistopohjaan 40 %. Uusinvestointien keskimääräisenä poistoaikana on käytetty 36 vuotta ja kunkin vuoden kumulatiivisesta käyttöomaisuuden arvosta on tehty 2,78 % poisto. Poistot aloitetaan tekemään sitä mukaan kun investointimenoja on syntynyt. Uusinvestointeja varten otettavan lainan laina-aikana on käytetty 36 vuotta. Vuokrattavan (YTV-malli) ja luovutettavan (keskitetty yhtiömalli) omaisuuden jäljellä olevana poistoaikana on käytetty 20 vuotta. Laina-aikana on käytetty 20 vuotta. 8

9 3. Taloudellisten laskelmien olettamukset 2/3 Rahoituksen korkokantana on käytetty 4 % vuosikorkoa. Lipputulot ja tariffituet kertyvät YTV:lle/emolle. Kustannusten ja tuottojen odotetaan kasvavan samassa suhteessa (oletusinflaatio 2 prosenttia). Omaisuuden luovutus tapahtuu käyvillä arvoilla vuonna Pääomasijoitukset apporttiomaisuudella ja rahana tapahtuvat vuonna Vuoden 2007 tuloslaskelman osalta on käytetty ennusteita, tämän jälkeen tuottojen ja kulujen kehitys vastaa indeksointia. Nettovarallisuuteen on huomioitu lyhytaikaiset saamiset ja velat, mutta ei pitkäaikaisia. Infran vuokrat tai käyttökorvaukset on määritetty omakustannushintaisesti. Tilikauden tulosta ei laskelmissa ole säädetty tariffituen määrällä, vaan tilikauden yli-/alijäämä/tulos ennen veroja kertoo nykyiselle tuotto- ja kulutasolla sekä käytetyillä oletuksilla tulevien vuosien tuloksen. Laskelmissa on oletettu, että varainsiirtoverovaikutuksia ei muodostu. 9

10 3. Taloudellisten laskelmien olettamukset 3/3 Asukaslukuna on käytetty Helsinki , Espoo , Vantaa ja Kauniainen asukasta. Yksityiskohtaiset taloudelliset laskelmat on esitetty liitteessä 1. YTV -mallista ja keskitetystä mallista on esitetty emo/konsernin tuloslaskelma, kassavirtalaskelma ja tase. Laskelmien pohjana on käytetty arvioita tulevista investoinneista ja kuntien ja valtion rahoitusosuuksista perustuu PLJ:hin ja kuntien investointisuunnitelmiin. 10

11 4. Taloudellisissa laskelmissa käytetyt kirjanpito-ja käyvät arvot kunnittain ja omaisuusryhmittäin Kirjanpitoarvot perustavat pääosin vuoden 2006 tilinpäätöksiin ja käyvät arvot pääosin ulkopuolisen arvioitsijan arvioon (Catellan raportit ja ). Kirjanpitoarvot Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Aineettomat hyödykkeet 13,2 1,8 1,4 0,0 16,4 Rakennukset ja rakennelmat 128,0 5,2 3,3 0,0 136,5 Kiinteät rakenteet ja laitteet 141,3 0,4 0,0 0,0 141,7 Koneet ja kalusto 121,7 0,0 0,0 0,0 121,7 Osakkeet 26,1 0,0 0,0 0,0 26,1 Vaihto-omaisuus 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 Saamiset ja lyhytaikaiset velat -21,3 0,0 0,0 0,2-21,1 Yhteensä 412,2 7,4 4,7 0,2 424,5 Kunnan osuus -% 97,1% 1,7% 1,1% 0,0% 100,0% Käyvät arvot Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Aineettomat hyödykkeet 13,2 1,8 1,4 0,0 16,4 Rakennukset ja rakennelmat 291,3 10,4 6,6 0,0 308,3 Kiinteät rakenteet ja laitteet 351,9 0,8 0,0 0,0 352,7 Koneet ja kalusto 121,7 0,0 0,0 0,0 121,7 Osakkeet 26,1 0,0 0,0 0,0 26,1 Vaihto-omaisuus 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 Saamiset ja lyhytaikaiset velat -21,3 0,0 0,0 0,2-21,1 Yhteensä 786,1 13,0 8,0 0,2 807,3 Kunnan osuus -% 97,4% 1,6% 1,0% 0,0% 100,0% 11

12 5. Käypien arvojen vaikutukset tariffitukeen Omaisuuden vuokrauksen tai luovutuksen käyvin arvoin vaikutuksia on laskelmissa eritelty Tariffituki 2 ja 3. Tariffituki 1 3 on laskelmissa esitetty seuravilla pääperiaatteilla: 1. Tariffituki 1: Nykyisen mallin mukainen tariffituki. Jako kunnille vuoden 2007 ennustetun tariffituen määrän mukaisesti (Helsinki 60,5 %, Espoo 21 %, Vantaa 17 % ja Kauniainen 1 %) 2. Tariffituki 2: Poisto käypien arvojen ja kirjanpitoarvojen erotuksesta. Jäljellä olevana poistoaikana on käytetty 20 vuotta. Jako kunnille keskimääräisen pyöristetyn metro- ja raitiovaunuliikenteen toteutuneiden nousujen mukaisesti, koska kirjanpitoarvojen korotus käypiin arvoihin kohdistuu pääosin metro- ja raitiovaunuliikenteen infraomaisuuteen (Helsinki 83 %, Espoo 9 %, Vantaa 7,5 % ja Kauniainen 0,5 %). Laskelmissa ei ole huomioitu Länsimetron käyttöön oton vaikutusta jakoosuuksiin. 3. Tariffituki 3: Omaisuuden oston rahoittamiseksi otettavan lainan korkokustannus, joka jakautuu samalla perusteella Tariffituki 2:n kanssa (Helsinki 83 %, Espoo 9 %, Vantaa 7,5 % ja Kauniainen 0,5 %). Laskelmissa ei ole huomioitu Länsimetron käyttöön oton vaikutusta jakoosuuksiin. 12

13 5. Käypien arvojen vaikutukset tariffitukeen Omaisuuden vuokraus tai luovutus käyvillä arvoilla vaikuttaa esimerkiksi vuoden 2007 ja vuosi 2009 tariffituen määriin seuraavasti: Vuosi 2007 Helsinki Espoo VantaaKauniainen Yhteensä Tariffituki 1-107,1-38,9-30,1-0,9-177,0 Tariffituki 2-15,9-1,7-1,4-0,1-19,1 Tariffituki 3-23,9-2,6-2,2-0,1-28,8 Vaikutus käypiin arvoihin arvostuksesta Vuosi 2009 Helsinki Espoo VantaaKauniainen Yhteensä Tariffituki 1-111,4-40,5-31,3-0,9-184,2 Tariffituki 2-15,9-1,7-1,4-0,1-19,1 Tariffituki 3-21,5-2,3-1,9-0,1-25,9 Vaikutus käypiin arvoihin arvostuksesta Käytettäessä samoja olettamuksia, vastaavat mallit käyvillä arvoilla vuokrauksesta tai luovutuksesta syntyvien kulujen osalta toisiaan. Tariffituet on esitetty eriteltynä liitteessä 1 vuosittain kokonais- summina ja kappaleessa 9 on esimerkkejä määristä kunnittain. 13

14 6. Pääomitus ja rahoitus YTV-mallissa kunnat pääomittavat perustamansa yhtiöt, jotka vuokraavat infraomaisuuden YTV:lle. Keskitetyssä yhtiömallissa kunnan pääomittavat perustamansa yhtiön. Käytettäessä samoja olettamuksia, vastaavat mallit pääomituksesta ja rahoituksesta syntyvien kulujen osalta toisiaan. Pääomitus voi tapahtua maksamalla yhtiön oman pääoman määrä rahana tai antamalla apporttina omaisuutta. Pääomistuksen perusteet ja kunkin osakkaan osuuden voivat osakkaat sopia keskenään. Tähän selvitykseen on valittu pääomitustavoiksi seuraavat 6 esimerkkiyhdistelmät: 1. Kunnat sijoittavat apporttiomaisuutena 1 % luovutettavan omaisuuden arvosta ja rahana 80 euroa kunnan asukasta kohden 2. Kunnat sijoittavat apporttiomaisuutena 3 % luovutettavan omaisuuden arvosta ja rahana 50 euroa kunnan asukasta kohden 3. Kunnat sijoittavat apporttiomaisuutena 5 % luovutettavan omaisuuden arvosta ja rahana 50 euroa kunnan asukasta kohden 4. Kunnat sijoittavat apporttiomaisuutena 0 % luovutettavan omaisuuden arvosta ja rahana 100 euroa kunnan asukasta kohden 14

15 6. Pääomitus ja rahoitus 5. Kunnat sijoittavat apporttiomaisuutena 10 % luovutettavan omaisuuden arvosta ja rahana 100 euroa kunnan asukasta kohden 6. Kunnat sijoittavat apporttiomaisuutena 5 % luovutettavan omaisuuden arvosta ja rahana 0 euroa kunnan asukasta kohden Liitteessä 1 esitetyt taloudelliset laskelmat perustuvat esimerkin 1 (1 %/80 euroa) pääomistus- ja rahoitustapaan. Esimerkki 1 vastaa jakosuhteiltaan tariffituen jakaumaa. 15

16 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 1 1 %/80 euroa Kunnat sijoittavat luovutettavasta omaisuudesta 1 % apporttina ja rahana 80 euroa asukasta kohden. Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Apportti 1 % Rahana 80 euroa 52,7 meur 18,7 meur 15,0 meur 0,7 meur Omistusosuus Konserni 60,5 % 21,4 % 17,2 % 0,8 % Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen 16

17 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 1 1 %/80 euroa Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. Kaupunkien laskennalliset osuudet yhtiöstä muodostuvat seuraavasti: (miljoonaa euroa) Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Kaupungin sijoitus yhtiöön 52,7 18,7 15,0 0,7 87,2 Omistusosuus -% 60,5 % 21,4 % 17,2 % 0,8 % 100 % Laskennallinen kaupungin osuus Yhtiön omaisuudesta 509,8 180,6 145,4 7,0 842,7 Yhtiön veloista 457,0 161,9 130,3 6,3 755,5 Yhtiön nettovarallisuudesta 52,8 18,7 15,0 0,7 87,2 17

18 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 2 3 %/50 euroa Kunnat sijoittavat luovutettavasta omaisuudesta 3 % apporttina ja rahana 50 euroa asukasta kohden. Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Apportti 3 % Rahana 50 euroa 51,6 meur 12,0 meur 9,6 meur 0,5 meur Omistusosuus Konserni 70,1 % 16,3 % 13,0 % 0,6 % Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen 18

19 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 2 3 %/50 euroa Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. Kaupunkien laskennalliset osuudet yhtiöstä muodostuvat seuraavasti: (miljoonaa euroa) Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Kaupungin sijoitus yhtiöön 51,6 12,0 9,6 0,5 73,7 Omistusosuus -% 70,1 % 16,3 % 13,0 % 0,6 % 100 % Laskennallinen kaupungin osuus Yhtiön omaisuudesta 590,7 137,2 109,7 5,2 842,7 Yhtiön veloista 539,0 125,2 100,1 4,8 769,0 Yhtiön nettovarallisuudesta 51,7 12,0 9,6 0,5 73,7 19

20 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 3 5 %/50 euroa Kunnat sijoittavat luovutettavasta omaisuudesta 5 % apporttina ja rahana 50 euroa asukasta kohden Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Apportti 5 % Rahana 50 euroa 67,4 meur 12,2 meur 9,8 meur 0,5 meur Konserni Omistusosuus 75,0 % 13,6 % 10,9 % 0,5 % Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen 20

21 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 3 5 %/50 euroa Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. Kaupunkien laskennalliset osuudet yhtiöstä muodostuvat seuraavasti: (miljoonaa euroa) Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Kaupungin sijoitus yhtiöön 67,4 12,2 9,8 0,5 89,8 Omistusosuus -% 75,0 % 13,6 % 10,9 % 0,5 % 100 % Laskennallinen kaupungin osuus Yhtiön omaisuudesta 632,0 114,9 91,5 4,3 842,7 Yhtiön veloista 564,6 102,7 81,7 3,9 752,9 Yhtiön nettovarallisuudesta 67,4 12,3 9,8 0,5 89,9 21

22 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 4 0 %/100 euroa Kunnat sijoittavat luovutettavasta omaisuudesta 0 % apporttina ja rahana 100 euroa asukasta kohden Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Apportti 0 % Rahana 100 euroa 56,1 meur 23,2 meur 18,7meur 0,9 meur Omistusosuus Konserni 56,7 % 23,5 % 18,9 % 0,9 % Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen 22

23 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 4 0 %/100 euroa Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. Kaupunkien laskennalliset osuudet yhtiöstä muodostuvat seuraavasti: (miljoonaa euroa) Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Kaupungin sijoitus yhtiöön 56,1 23,2 18,7 0,9 98,9 Omistusosuus -% 56,7 % 23,5 % 18,9 % 0,9 % 100 % Laskennallinen kaupungin osuus Yhtiön omaisuudesta 478,0 197,7 159,3 7,7 842,7 Yhtiön veloista 421,9 174,5 140,6 6,8 743,8 Yhtiön nettovarallisuudesta 56,1 23,2 18,7 0,9 98,9 23

24 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 5 10 %/100 euroa Kunnat sijoittavat luovutettavasta omaisuudesta 10 % apporttina ja rahana 100 euroa asukasta kohden Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Apportti 10 % Rahana 100 euroa 134,7 meur 24,5 meur 19,5 meur 0,9 meur Omistusosuus Konserni 75,0 % 13,6 % 10,9 % 0,5 % Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen 24

25 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 5 10 %/100 euroa Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. Kaupunkien laskennalliset osuudet yhtiöstä muodostuvat seuraavasti: (miljoonaa euroa) Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Kaupungin sijoitus yhtiöön 134,7 24,5 19,5 0,9 179,6 Omistusosuus -% 75,0 % 13,6 % 10,9 % 0,5 % 100 % Laskennallinen kaupungin osuus Yhtiön omaisuudesta 632,0 114,9 91,5 4,3 842,7 Yhtiön veloista 497,3 90,4 72,0 3,4 663,1 Yhtiön nettovarallisuudesta 134,7 24,5 19,5 0,9 179,7 25

26 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 6 5 %/0 euroa Kunnat sijoittavat luovutettavasta omaisuudesta 5 % apporttina ja rahana 0 euroa asukasta kohden Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Apportti 10 % Rahana 100 euroa 39,3 meur 0,6 meur 0,4 meur 0 meur Omistusosuus Konserni 97,4 % 1,6 % 1,0 % 0 % Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen 26

27 6. Pääomitus ja rahoitus Esimerkki 6 5 %/0 euroa Kaupungit saavat pääomasijoitustaan vastaavan omistusosuuden yhtiöistä ja laskennallisesti kaupungin osuus yhtiön nettovarallisuudesta vastaa sen sijoitusta. Kaupunkien laskennalliset osuudet yhtiöstä muodostuvat seuraavasti: (miljoonaa euroa) Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Kaupungin sijoitus yhtiöön 39,3 0,6 0,4 0,0 40,4 Omistusosuus -% 97,4 % 1,6 % 1,0 % 0,0 % 100 % Laskennallinen kaupungin osuus Yhtiön omaisuudesta 820,6 13,5 8,4 0,2 842,7 Yhtiön veloista 781,3 12,9 8,0 0,2 802,3 Yhtiön nettovarallisuudesta 39,3 0,6 0,4 0,0 40,4 27

28 6. Pääomitus ja rahoitus Edellisistä esimerkeistä voi päätellä, että mitä enemmän prosentuaalisesti luovutetaan apporttiomaisuutta, sitä suuremmaksi Helsingin omistusosuus muodostuu. Laskelmissa käytetyillä perusteilla Helsingin osuus on pienemmillään esimerkissä, jossa pääomitus tapahtuu rahana kunnan asukasluvun mukaan. Yhdistelmät, joissa esimerkiksi kaikkien kuntien pääomitus tapahtuu osittain apporttina ja sen lisäksi Espoo, Vantaa ja Kauniainen sijoittavat osan rahana, myös mahdollisia. Mikäli kaikkien kuntien apportin määrä olisi 3 % luovutettavasta omaisuudesta ja Espoo, Vantaa ja Kauniainen sen lisäksi sijoittaisi rahan 50 euroa asukkaalta olisi omistusosuudet seuraavanlaiset: Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Yhteensä Apportti omaan pääomaan 23,6 0,4 0,2 0,0 24,2 Pääomasijoitus rahana 0,0 11,6 9,4 0,5 21,4 Oma pääoma yhteensä 23,6 12,0 9,6 0,5 45,6 Kunnan omistusosuus % 51,7% 26,3% 21,0% 1,0% 100,0% 28

29 7. Pääomituksen ja rahoituksen vaikutukset tariffitukeen Pääomapanostuksen määrän kasvattaminen vaikuttaa alentavasti tariffituen määrään, koska tällöin omaisuuden ostoa varten tarvittavan lainan määrä ja sen korkokustannus vähenee. Taloudellisissa laskelmissa on oletettu, että yhtiö rahoittaa tulevista joukkoliikenneinvestoinneista 40 % lainarahoituksella ja loput 60 % on valtion ja kuntien rahoitusosuutta. Lainarahoituksen käytön vaikutukset on esitetty laskelmissa rivillä tariffituki 4 ja 5. Tariffituki 4: Tulevien investointien yhtiön taseeseen aktivoitavan osuuden (selvityksessä 40 %) poisto. Poistoaikana on käytetty 36 vuotta ja jakoperusteena kunnille kunkin kunnan osuus kokonaisinvestoinneista. Tariffituki 5: Tulevien investointien rahoittamiseksi otettavien lainojen korkokustannus ja jakoperusteena kunkin kunnan suhteellinen osuus kokonaisinvestoinneista. 29

30 8. Esimerkki vaikutuksista tariffitukeen Käypien arvojen ja rahoituksen vaikutukset esimerkiksi vuoden 2007 ja vuosi 2009 tariffituen määriin ja rahoitusosuuksiin olisivat seuraavanlaiset (esimerkin 1 mukaisesti pääomitus 1%/80 euroa): Vuosi 2007 Helsinki Espoo VantaaKauniainen Yhteensä Tariffituki 1-107,1-38,9-30,1-0,9-177,0 Tariffituki 2-15,9-1,7-1,4-0,1-19,1 Tariffituki 3-23,9-2,6-2,2-0,1-28,8 Tariffituki 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tariffituki 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tariffituki yhteensä -146,9-43,3-33,7-1,1-224,9 60 % Rahoitusosuudet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Yhteensä -146,9-43,3-33,7-1,1-224,9 Vaikutus käypiin arvoihin arvostuksesta Vaikutus investointien Lainarahoituksesta yhtiön Kautta. Vuoden 2007 investoinnit on arvioitu olevan nolla. 30

31 8. Esimerkki vaikutuksista tariffitukeen Vuosi 2009 Helsinki Espoo VantaaKauniainen Yhteensä Tariffituki 1-111,4-40,5-31,3-0,9-184,2 Tariffituki 2-15,9-1,7-1,4-0,1-19,1 Tariffituki 3-21,5-2,3-1,9-0,1-25,9 Tariffituki 4-0,5-0,1-0,6 0,0-1,2 Tariffituki 5-1,6-0,2-1,8 0,0-3,6 Tariffituki yhteensä -150,9-44,8-37,1-1,1-234,0 60 % Rahoitusosuudet -14,2-1,9-20,4 0,0-36,5 Yhteensä -165,1-46,7-57,5-1,1-270,5 Vaikutus käypiin arvoihin arvostuksesta Vaikutus investointien Lainarahoituksesta yhtiön kautta Erotus 11,2 meur Vantaan maksuosuuksissa ko. vuonna Mikäli kunnat maksaisivat rahoitusosuutensa 100 %, olisivat rahoitusosuudet seuraavat: Tariffituki 4, 5 ja 60 % rahoitusosuudelle vaihtoehtona: 100 % Rahoitusosuudet 23,7 3,1 34,0 0,0 Investointien osittainen rahoittaminen yhtiön ottamalla lainalla, tasoittaa kuntien rahoitusosuuksien vuosittaista määrää. Kappaleessa 9 ja liitteessä 1 on esitetty lisää esimerkkejä vaikutuksista tariffitukeen. 31

32 9. Kuntien maksuosuudet Kustannukset, jotka aiheutuvat kunnille omaisuuden hankinnasta käyvillä arvoilla, on esitetty laskelmissa tariffituki 2 ja 3. Eli esimerkiksi vuonna 2015 tariffituen lisäys on vaihtoehto 1:ssä Helsingille 30,2 meuroa, Espoolle 3,3 meuroa, Vantaalle 2,7 meuroa ja Kauniaisille 0,2 meuroa. Apporttiomaisuutena tapahtuva pääomistus vähentää vuokrattavan tai luovutettavan omaisuuden määrää ja pienentää näin ollen yhtiön tarvetta rahoittaa omaisuuden ostoa. Seuraavissa laskelmissa tämä näkyy eri vaihtoehtojen välisenä erona Tariffituki 3:n määrässä. Yhtiön tulevien investointien rahoituksesta osittain lainarahoituksella aiheutuvien kustannusten lisäystä on esitetty Tariffituki 4 ja 5. Esimerkeissä on esitetty myös kuntien rahoitusosuudet investointeihin ko. vuosina. Seuraavissa esimerkeissä on esitetty käypien arvojen, pääomituksen ja rahoituksen vaikutusta tariffitukeen. 32

33 9. Kuntien maksuosuudet Esimerkki 1 1 %/80 euroa 33

34 9. Kuntien maksuosuudet Esimerkki 2 3 %/50 euroa 34

35 9. Kuntien maksuosuudet Esimerkki 3 5 %/50 euroa 35

36 9. Kuntien maksuosuudet Esimerkki 4 0 %/100 euroa 36

37 9. Kuntien maksuosuudet Esimerkki 5 10 %/100 euroa 37

38 9. Kuntien maksuosuudet Esimerkki 6 5 %/0 euroa 38

39 Taloudelliset laskelmat pääomitus esimerkki 1 mukaisesti 1 %/80 euroa A) YTV -malli Tuloslaskelma Liite 1 39

40 Taloudelliset laskelmat pääomitus esimerkki 1 mukaisesti 1 %/80 euroa A) YTV -malli Liite 1 Kassavirta 40

41 Taloudelliset laskelmat pääomitus esimerkki 1 mukaisesti 1 %/80 euroa A) YTV -malli Liite 1 Tase 41

42 Taloudelliset laskelmat pääomitus esim. 1 muk. 1 %/80 euroa B) Keskitetty yhtiömalli (konserni) Tuloslaskelma emo Vastaa konsernin tuloslaskelmaa, mutta infrakorvaukset yhtenä summana eikä jaoteltuna eri kustannusryhmiin ja poistoihin Liite 1 42

43 Taloudelliset laskelmat pääomitus esim. 1 muk. 1 %/80 euroa Liite 1 B) Keskitetty yhtiömalli (konserni) Kassavirta 43

44 Taloudelliset laskelmat pääomitus esim. 1 muk. 1 %/80 euroa Liite 1 B) Keskitetty yhtiömalli (konserni) Tase 44

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Taloudellisen aseman analyysi 27.10.2011 Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Tiivistelmä 3 Selvitystyön lähtökohdat 5 Vesi- ja viemärilaitoksen talouteen vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Laadintaperiaatteet 1 (14)

Laadintaperiaatteet 1 (14) 1 (14) Laadintaperiaatteet Seuraavassa esitetään Nesteen konsernitilinpäätöksessä sovelletut keskeiset laadintaperiaatteet. Niitä on noudatettu johdonmukaisesti kaikilla esitettävillä tilikausilla, ellei

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 31.8.2014

KHT-TUTKINTO 31.8.2014 1(73) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 31.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Toivakan kunta 21.10.2014 Page 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU 2.1 Kuntalaki 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet 2.3 Osakeyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Pisararadan toteutusmallivaihtoehtojen. taloudellinen arviointi. Loppuraportti. 5. marraskuuta 2014

Pisararadan toteutusmallivaihtoehtojen. taloudellinen arviointi. Loppuraportti. 5. marraskuuta 2014 Pisararadan toteutusmallivaihtoehtojen taloudellinen arviointi Loppuraportti 5. marraskuuta 2014 Vastuuvapauslauseke Tässä KPMG Oy Ab:n (jäljempänä KPMG ) raportissa on esitetty Pisararadan toteutusmallivaihtoehtojen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus.

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus. VUOSIKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiöstä lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kiinteistöjen arviointi ja arvot Kiinteistöyhteenveto

Lisätiedot

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys 1 (13) Aiesopimus Lahden Sisällys 1. Osapuolet... 2 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 2 3. Osakeyhtiön perustaminen... 3 4. Lahden ammattikorkeakoulun toimilupa... 4 5. Osakassopimuksen laadintaperiaatteet...

Lisätiedot

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä 2011 Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä Kannattavaa kasvua asiakaslähtöisesti ja ympäristönäkökulma huomioiden tilinpäätös Sisällysluettelo 5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

www.pwc.com Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011

www.pwc.com Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011 www.pwc.com Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kymenlaakson energiaselvitys 3. Arvonmääritys 4. Kymenlaakson energiajärjestelyn rakennevaihtoehdot

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2013

KHT-TUTKINTO 1.9.2013 1 (55) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 2, 3 286,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 4 8,9 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista

Lisätiedot

PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI TASEANALYYSI. 12.5.2010 Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys

PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI TASEANALYYSI. 12.5.2010 Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI TASEANALYYSI 12.5.21 Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys 1 Tiivistelmä ja johtopäätökset Kuntien tase-erissä ja tasearvoissa on eroja. Taseen loppusummalla

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 4.9.2011

KHT-TUTKINTO 4.9.2011 1 (62) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 4.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (7 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Core Capital Oy. Kiinteistörahastomallin esiselvitys. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Core Capital Oy. Kiinteistörahastomallin esiselvitys. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 1 Core Capital Oy Kiinteistörahastomallin esiselvitys Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2 Esiselvitys : Sisällysluettelo Esiselvityksen yhteenveto 1. Tausta ja tarve esiselvitykselle 2. Esiselvityksen

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Konsernin kassavirtalaskelma

Konsernin kassavirtalaskelma Konsernin kassavirtalaskelma Liitetieto 2012 2011 Nettotulos K1 21 169 21 119 Oikaisut: Poistot ja arvonalennukset K1 20 556 13 207 Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten myyntivoitot, tappiot

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 Yhtiön nimi: Turvatiimi Oyj Osoite: Opastinsilta 12 B Kotipaikka: Helsinki Kaupparekisterinumero 388.208 Y-tunnus: 0667761-0 Opastinsilta 12 B 00520 Helsinki Y-06677610

Lisätiedot

VUODEN 2010 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2010 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2010 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS...

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS... 2014 TILINPÄÄTÖS Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS.... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

GLOBAALIT PAIKALLISIIN RATKAISUT TARPEISIIN

GLOBAALIT PAIKALLISIIN RATKAISUT TARPEISIIN GLOBAALIT RATKAISUT PAIKALLISIIN TARPEISIIN VUOSIKERTOMUS 2010 Viisivuotiskatsaus 2008 2007 2006 Liikevaihto 4 553 5 260 4 612 3 763 3 190 josta Suomen ulkopuolella % 99,4 99,3 98,1 98,2 98,5 Vienti Suomesta

Lisätiedot

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 3.8.2015 Juuan kunta LÄMPÖLAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN 1. Toimeksianto Toimeksiantomme mukaisesti olemme selvittäneet

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot