PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI SÄKYLÄ

2 SISÄLLYSLUETTELO OSA I: YLEINEN OSA PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Johdanto Toimialue ja toimivalta Valvontasuunnitelman perusteet ja sisältö Henkilöstöresurssit ja tehtävät Näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma Hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Valvonnan maksullisuus Viestintä ja tiedotus Laatujärjestelmä Valvontakirjanpito Koulutussuunnitelma ja koulutusrekisterin pito Erityistilannesuunnitelma Terveysvaaratilanteiden ja epidemioiden selvittäminen Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman laatiminen ja toteutumisen arviointi OSA II: ELINTARVIKE-, TERVEYDENSUOJELU- JA TUPAKKALAIN VALVONTA ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA Elintarvikevalvonnan yleiset tavoitteet Elintarvikevalvonnan toteuttaminen Valvontakohteet Omavalvontasuunnitelma Tarkastus ja valvonta Valvontakohteiden riskiluokitus ja tarkastustiheys Näytteenottosuunnitelma ja laboratoriot Ensisaapumisvalvonta Hallinnolliset pakkokeinot ja rangaistusseuraamukset TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA Yleiset tavoitteet Tarkastus ja tarkastuksen sisällön määrittely Valvontakohteiden riskinarviointi, riskiluokitus ja tarkastustiheys Valvontakohteet Valvonnan painopisteet Näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma TUPAKKALAIN VALVONTA JA NIKOTIINIVALMISTEIDEN VÄHITTÄISMYYNNIN VALVONTA Johdanto Tupakkalain valvonnan painopisteet Tupakkalain ja lääkelain mukaiset luvat ja tarkastukset Tarkastusten sisältö Valvontakohteet, riskinarviointi, tarkastustiheys, tarkastuksiin käytettävä aika ja resurssit Kunnan toimesta suoritettava näytteenotto ja tutkiminen OSA III: PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JOHDANTO

3 1.1 Suunnitelman tarkoitus ja lainsäädännöllinen perusta Eläinlääkintähuoltojärjestelmän yleiskuvaus ja tehtävät VOIMAVARAT Resurssitarpeen kartoitus Henkilöresurssit, vastuualueet ja työnjako Henkilökunnan pätevyyden ja osaamisen varmistaminen Yksityinen palvelutarjonta TIETOJÄRJESTELMÄT YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ Yleistä Viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedotus Erityistilanneviestintä MAKSUT VALVONNAN TOIMEENPANO Tavoitteet Hankkeet ja painopisteet Eläintautivalmius Eläintautiepäilyt ja tapaukset Zoonosien valvonta Terveysvalvontaohjelmat Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta Muu tautiseuranta Eläimistä saatavat sivutuotteet Sivutuotealan laitosten hyväksyntä Laitosten valvonta Sivutuotteiden hautaaminen Käsittelemättömiä sivutuotteita käyttävät toimijat Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti Tuonti ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus Elävien eläinten ja eläimistä saatavien muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden sisämarkkinakauppa ja vienti Sisämarkkinatuonti Sisämarkkinavienti Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin ELÄINTEN HYVINVOINNIN VALVONTA Yleistä Epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus Tiloilla tehtävät EU-eläinsuojelutarkastukset Luvan- ja ilmoituksenvaraiseen toimintaan ilman epäilyä kohdistuva tarkastus Eläinsuojeluvalvojat Eläinkuljetukset Teurastamot ja pienteurastamot Eläinten lääkitsemisen valvonta Tukivalvonta ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANO Peruseläinlääkäripalvelut Yleistä Eläinlääkäripalvelun sisältö Puhelinneuvonta ja ajanvaraus Sairaanhoito

4 8.1.5 Terveydenhoito Eläinten lopetus Todistukset Tuotantoeläinten terveydenhuolto Kiireellinen eläinlääkäriapu Sisältö Kiireellinen eläinlääkäriapu ja yhteydenottopalvelu Saatavuus- ja laatutavoitteet Ajanvaraus Saatavuus Toimitilat Välineresurssit Ostopalvelut Perustason ylittävät palvelut Erikoiseläinlääkäripalvelut Remissiomahdollisuudet Laboratoriopalvelut OHJAUS JA ARVIOINTI LAATU Auditointi Valitusten käsittely Toiminnan kehittäminen SEURANTA JA RAPORTOINTI Annettujen määräysten ja kieltojen noudattamisen valvonta VASU-raportointi Muut viranomaisten pyytämät raportit ja tilastot Eläintaudeista ilmoittaminen Eläinlääkäripalvelujen käytön tilastointi LIITTEET

5 OSA I: YLEINEN OSA 1 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLTO 1.1 Johdanto Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto, terveydensuojelu ja tupakkalain mukainen valvonta sekä nikotiinituotteiden myynnin valvonta. Tuoteturvallisuusvalvonta kuuluu kuntien ympäristöterveydenhuoltoon asti, mutta ei sisälly yksityiskohtaisesti enää tähän valvontasuunnitelmaan. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö sekä valtioneuvoston ns. valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman. Lainsäädäntö edellyttää, että valvonta on suunnitelmallista, laadukasta, riittävin voimavaroin ja oikein kohdennettua, terveyshaittoja ehkäisevää sekä eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa. Lainsäädännössä korostetaan toiminnanharjoittajien omaa vastuuta, mutta viranomaisvalvontaa tarvitaan mm. toiminnan ja tuotteiden määräystenmukaisuuden varmistamiseksi sekä toimijoiden tuotantoedellytysten varmistamiseksi. Seuraavaa toimintavuotta koskeva suunnitelma on hyväksyttävä toimielimessä ja toimitettava aluehallintovirastolle. Suunnitelmassa on otettava huomioon valvontaa ohjaavien keskusvirastojen valvontaohjelma sekä valvontasuunnitelma-asetuksen edellyttämä sisältö. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on toiminnanharjoittajille maksullista. Kunta perii hyväksymänsä taksan mukaiset valvontamaksut. 1.2 Toimialue ja toimivalta Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston ympäristöterveydenhuollon valvonta-alueeseen kuuluvat vuonna 2016 Eura, Huittinen, Kokemäki ja Säkylä. Köyliön kunta, joka myös aiemmin on kuulunut valvonta-alueeseen, on liittynyt Säkylän kuntaan alkaen. Yhteistoiminta-alueella asuu yhteensä n asukasta. Ympäristöterveysvalvonnan toimipisteet sijaitsevat Säkylän kunnanvirastossa osoitteessa Rantatie 268 ja Huittisten kaupunginvirastossa osoitteessa Risto Rytin katu 36. Lisäksi Kokemäen kaupunginvirastossa osoitteessa Tulkkilantie 1 on terveystarkastajille työhuone, jota voidaan käyttää tarpeen mukaan ja käyttää ajanvarauksella toimivana asiakaspalvelupisteenä. Kaupungin/kunnaneläinlääkäreiden toimipisteet sijaitsevat Eurassa, Huittisissa ja Kokemäellä. Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto on solminut Rauman ja Sastamalan kaupungin kanssa sopimuksen, jossa valvontaeläinlääkärin tehtävät on siirretty Sastamalan ja Rauman viranhaltijoiden hoidettavaksi. Valvontaeläinlääkäreiden toimipisteet sijaitsevat Raumalla ja Sastamalassa, joissa kummassakin on yksi viranhaltija. Pyhäjärviseudun ympäristötoimistoon on alkaen perustettu oma valvontaeläinlääkärin virka, joka täytetään v Rauman ja Sastamalan kanssa solmittua sopimusta tarkistetaan. Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston ympäristöterveydenhuollossa alussa toimii ympäristöpäällikkö (0,6 htv), 5 terveystarkastajaa, 3 kunnan/kaupungineläinlääkäriä, 2 valvontaeläinlääkäriä (yht. 0,9 htv) ja 2 hallintopalvelusihteeriä (yht. 0,5 htv). Yksi kaupungineläinlääkärin virka on 5

6 tällä hetkellä täyttämättä. Henkilöresurssit on esitetty kohdassa alkaen terveystarkastajaresurssia on suunniteltu lisättäväksi 0,5 htv ja valvontaeläinlääkäriresurssia 0,65 htv. Henkilökunta on toimivaltaista koko toimialueella. Kaikille on jaettu henkilökohtaiset vastuualueet, joiden valvonnasta ao. viranhaltija ensisijaisesti vastaa. Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston yhteistyöalueella ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomainen on Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. 1.3 Valvontasuunnitelman perusteet ja sisältö Valvontasuunnitelman sisältö perustuu valtioneuvoston asetukseen 665/2006. Tässä valvontasuunnitelmassa on otettu huomioon keskusvirastojen yhteistyössä laatima ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille ja toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontaohjelmat. 1.4 Henkilöstöresurssit ja tehtävät Henkilöstöresurssit ja vastuualueet on esitetty alla olevassa taulukossa. Puolet työajasta pyritään varaamaan muuhun kuin suunnitelmalliseen työhön, mm. ennalta arvaamattomiin tarkastuksiin, koulutukseen, tiedonhankintaan, lausuntoihin, asiakasvalituksiin ja neuvontaan sekä ilmoitus-, hyväksymis- ja lupakäsittelyihin. Tehtävät ja vastuualueet on esitetty myös Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston kotisivuilla. Viranhaltijoilla on tehtäviin vaadittava koulutus. Henkilöstöresurssit ja vastuualueet v Nimi Virkanimike Vastuualue / erityisosaaminen htv Reko Jukka Ympäristöpäällikkö Ympäristöterveydenhuollon johtaminen 0,6 Kallionsivu Pasi Terveystarkastaja Terveydensuojelu, kuluttajaturvallisuus, uimavesivalvonta 1 Koivusaari Sari Terveystarkastaja Terveydensuojelu, laitos-, uimavesi- ja ensisaapumisvalvonta 1 Parkkari Terhi Terveystarkastaja Elintarvike-, talousvesi-, tupakka- ja lääkel mukainen valvonta 1 Pruuki Aila Terveystarkastaja Elintarvike-, talousvesi-, tupakka-, lääkel ja laitosvalvonta, 1 Tolkki Leena Terveystarkastaja Elintarvike-, talousvesi-, tupakka- ja lääkel mukainen valvonta 1 Virka täytetään Ympäristötarkastaja Terveydensuojelu, uimavesivalvonta 0,375 Koponen Pauliina Kaupungineläinlääkäri Praktiikka, lihantarkastus 0,8 Isokallio Pauliina Vs. kunnaneläinlääkäri Praktiikka, lihantarkastus 1 Paakki Päivi Kunnaneläinlääkäri Praktiikka, lihantarkastus 1 Virka täytetään Valvontaeläinlääkäri Eläinsuojelu, eläintautivalvonta, elintarvikevalvonta 0,83 Virka avoin Kaupungineläinlääkäri Praktiikka, lihantarkastus Kotilainen Tia Valvontaeläinlääkäri Eläinsuojelu, eläintautivalvonta 0,55 Porma Mari Valvontaeläinlääkäri Eläinsuojelu 0,06 Tapio Leena Hallintopalvelusihteeri Toimistotehtävät 0,25 Polvi Anja YHTEENSÄ Hallintopalvelusihteeri Toimistotehtävät 0,25 10,715 6

7 Alla olevassa taulukossa on annettu arvioitu kokonaistyöaika toimialaa kohden. Arviot perustuvat kohteiden lukumääriin, keskimääräiseen tarkastustiheyteen ja keskimääräiseen tarkastukseen sisältyvään aikaan sisältäen tarkastukseen kuluva aika ja kirjalliset toimenpiteet sekä raportointi. Lisäksi on omana kohtanaan arvioitu yhteisten toimintaohjeiden, tietohallinto-ohjelmien, laatujärjestelmien ja riskinarviointiin kehittämiseen sekä käyttöönottoon vaadittava työpanos. Eläinlääkäreiden osalta elintarviketarvikevalvontaan on varattu 0,5 htv, mikä muodostuu pääasiassa lihantarkastuksesta ja vientiin liittyvistä tarkastuksista. Alla olevassa taulukossa on arvioitu terveystarkastajien ja ympäristötarkastajan henkilötyöpäivät ja arvioitu kokonaistyötarve toimialoittain. Taulukko ei sisällä eläinlääkärien ja ympäristöpäällikön työtarvetta. Suunnitelma terveystarkastajaresurssien ja lihantarkastuksen jakautumisesta valvottaville toimialoille ja arvioitu tarve (suunniteltu + ei-suunnitelmallinen valvonta). Laskennallinen Prosentuaalinen työtarve (htpv/v) osuus (%) 1. Elintarvikevalvonta Terveydensuojelun valvonta Kuluttajaturvallisuusvalvonta Tupakkalain valvonta Yhteiset toimintakäytännöt ym 70 6 Yhteensä Terveystarkastajien ja ympäristötarkastajan kokonaistyöpanos sekä eläinlääkärien lihantarkastukseen käyttämä yhteenlaskettu työpanos on 1095 htpv/v, kun otetaan huomioon vuodelle 2016 suunnitellut Säkylän kunnan kolmen viikon lomautukset (80 työpäivää). Suunnitelmallisista tarkastuskäynneistä, ensisaapumisvalvonnasta (10 htpv), näytteenotosta, ei-suunnitelmallisista valvontatoimenpiteistä, tietojen hankinnasta, ohjauksesta, raportoinnista, koulutuksesta ym. sekä yhteisten toimintakäytäntöjen kehittäminen (mm. KUTI- ja YHTI-projektit, laatujärjestelmä) muodostuu arviolta 1125 htpv/v tarve. Lisäksi matka-aika kohteisiin on arvioitu olevan 60 htpv/v. Yhteensä arvioitu vaadittava terveystarkastajien työtarve on siten 1185 htpv/v. Terveystarkastajien osalta käytettävissä olevissa resursseissa on siten n. 0,3 henkilötyövuoden vajaus resursseissa. Lisäksi resursseja on varattu eläinlääkintään yhteensä n. 2,5 htv ja hallintoon 1,1 htv sekä eläinsuojeluun, eläintautivalvontaan ja maitotilojen sekä munapakkaamojen valvontaan 1,44 htv. 1.5 Näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma Valvontasuunnitelmaan sisältyvä näytteenotto ja tutkimuskulut ovat toiminnanharjoittajille maksullisia. Ruokamyrkytysnäytteiden ja muiden elintarvikkeista aiheutuvien terveysvaarojen sekä kuluttajavalituksen aiheutuvat tutkimuskulut kustannetaan ympäristöterveydenhuollon toimesta. Terveysvalvonta ottaa näytteitä tarvittaessa Eviran, Tullin tai AVI:n pyynnöstä. Näytteenottokohteiden valintakriteereitä ovat kohteiden historia, paikallinen valmistus, kohteiden valmistamat tai myymät tuotteet, kohteen omavalvonnan todentaminen ja projektiluonteisuus. Tutkimustuloksesta toimitetaan tulokset asianosaiselle elinkeinoharjoittajalle ja ympäristöterveysvalvonnalle. Tässä yhteydessä elinkeinoharjoittajan kanssa keskustellaan tuloksesta ja sen mahdollisesti aiheuttamista jatkotoimenpiteistä esim. uusintanäyte, omavalvonnan tehostaminen ym. Projektinomaisista näytteistä tehdään yhteenvedot, joita voidaan hyödyntää ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmia laadittaessa. Valvojilla on käytössä toimialakohtainen suunnitelma, jossa on valvottavat kohteet, tarkastusten ajoitus ja otettavat näytteet/kohde sekä tarkastettavat asiat. 7

8 1.6 Hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Näytteitä tutkitaan pääasiassa seuraavissa laboratorioissa: 1) Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratorio, Tampere ja Rauma 2) Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Turku Evira on hyväksynyt laboratoriot. Perusteluina laboratorioiden valinnalle on laboratorioiden tarjoamat palvelut ja laboratorioiden sijainti. 1.7 Valvonnan maksullisuus Suunnitelmallisesta valvonnasta ja näytteenotosta peritään vuonna 2016 Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan voimassa olevan taksan mukainen maksu. Taksan perusteet ja maksutaulukko on esitetty liitteessä. Voimassa oleva maksutaksa on nähtävillä yksikön kotisivuilla. 1.8 Viestintä ja tiedotus Asiakkaat pyritään palvelemaan nopeasti ja asiantuntevasti. Asiakkaita palvellaan henkilökohtaisilla tapaamisilla, puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Informaatiota annetaan myös postitse. Tiedottamiseen voidaan käyttää myös Euran, Huittisten, Kokemäen ja Säkylän kuntien internetsivuja sekä paikallisia ja maakuntalehtiä (mm. Satakunnan Kansa, Länsi-Suomi, Lauttakylä, Alasatakunta, Sydän-Satakunta ja Jokilaakso). Yleisesti Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston erityistilanteen tiedottamisesta sekä ympäristöterveydenhuollon erityistilanteissa ja kriiseissä vastaa ensisijaisesti ympäristöpäällikkö Jukka Reko. Tiedotusvastaavana ruokamyrkytystapauksissa toimii ympäristöpäällikkö ja/tai tartuntataudeista vastaava lääkäri. Tiedottamisvastuu voidaan myös tilanteesta riippuen antaa jollekin muulle ympäristöterveydenhuollon viranhaltijalle. Tapauskohtaisesti päätetään tiedotteiden antamisesta. Tiedottamisessa voidaan tehdä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa toimivallan mukaan. 1.9 Laatujärjestelmä EY:n valvonta-asetuksen (882/2004) 8 artiklan ja elintarvikelain 41 :n mukainen elintarvikevalvontaa koskeva laatujärjestelmä on hyväksytty ympäristölautakunnassa Valvontakirjanpito Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston kohdetietojärjestelmä on TerveKuu-ohjelma. Kaikki uudet valvontakohteet kirjataan rekisteriin ilmoituksen käsittelyn tai kohteen hyväksymisen yhteydessä. Toimintansa lopettaneet kohteet merkitään rekisteriin lopettaneiksi. Valvontarekisteriin merkitään valvontakohteiden tunnistetiedot, suunnitellut ja suoritetut valvontatoimenpiteet sekä vastaavat muut toimialakohtaisen lainsäädännön ja niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaiset valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Kaikki kohteita koskeva valvontatieto, myös ohjaus ja neuvonta, kirjataan TerveKuuhun, jossa se on kaikkien tarkastajien saatavilla. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan yhteinen tietojärjestelmähanke YHTI ja Eviran vastuulla oleva elintarvikevalvonnan KUTItietojärjestelmähanke muodostavat ympäristöterveydenhuollon tiedonkeruuhankkeen. Kunnan valvontaviranomainen toimittaa Valviralle, Tukesille ja Eviralle tarkastuksia, valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilöstöä, maksuja, sekä valvontaa koskevia muita tietoja näiden lakien mukaisen valvonnan ohjausta, seurantaa, raportointia ja tilastointia varten. 8

9 Valvontakohteiden asiakirjat on kirjattu kunnan sähköiseen Dynasty-ohjelmaan ja/tai TerveKuuohjelmaan. Valvontakirjanpito on arkistoitu ympäristötoimiston arkistoon. Dokumentointi sisältää kohteiden perustiedot, ilmoitusten käsittelyn/hyväksymispäätökset, tutkimustulokset, muistiot, tarkastuskertomukset, kohteiden omavalvonnan päivitystilanteen jne. Tarkastuksista tehdään tarkastuskertomus, joka annetaan tiedoksi toimijalle. Toiminnanharjoittajaa kuullaan tarkastuksen yhteydessä. Elintarvikevalvonnan alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Toimijan on ilmoitettava myös toiminnan lopettamisesta (elintarvikevalvonta-asetus). Valvontaviranomaisen on ilmoitettava alkutuotannon toimijalle ottaneensa vastaan ilmoituksen tai saaneensa tiedon toiselta viranomaiselta. Elintarvikelain muutos (352/2011) 13.6 :ssä sekä 22.3 ja 22.4 :ssä on lueteltu elintarvikealan ja alkutuotannon toimintoja, joista ei tarvitse tehdä ilmoitusta valvontaviranomaiselle. Alkutuotantokohteita on siirretty aiemmin kohderekisteritietojärjestelmään ja siirtotyötä jatketaan Koulutussuunnitelma ja koulutusrekisterin pito Terveysvalvonnan henkilöstön koulutukseen on varattu määrärahaa. Koulutukseen osallistutaan koulutustarjonnan ja -tarpeen mukaan. Toimialakohtaisesti koulutus valitaan koulutuksen sisällön ja luennoitsijoiden mukaan vuonna Koulutuksen jälkeen osallistuja tekee lyhyen raportin koulutuksesta muille viranhaltijoille sekä tuo koulutusmateriaalin muiden käyttöön. Koulutusrekisteri on perustettu vuonna 2011 ja sitä päivitetään työntekijän koulutukseen osallistumisen jälkeen. Nykyään hallintopalvelusihteerit ylläpitävät rekisteriä. Tarkoituksena on osallistua ainakin keskusvirastojen, aluehallintoviraston ja ministeriöiden järjestämään koulutukseen. Terveystarkastajien ja ympäristöpäällikön suunniteltu koulutukseen osallistuminen v on esitetty alla. Eläinlääkäreiden koulutusohjelma on esitetty eläinlääkintähuollon valvontaohjelmassa. Koulutussuunnitelma 2016: 1. Elintarvikevalvonta 18 pv Terveystarkastajat (4) 4 pv/tarkastaja Ympäristöpäällikkö 2 pv 2. Terveydensuojelun valvonta 14,5 pv Terveystarkastajat (5) 2,5 pv/tarkastaja Ympäristöpäällikkö 2 pv 4. Tupakkalain valvonta 2 pv Terveystarkastaja (1) 2 pv 5. YTH-yleiskoulutus 2 pv/viranhaltija, yht. 14 pv 6. Hallinto 2 pv 7. Tietotekniikka tms 2 pv/viranhaltija, yht. 14 pv 9

10 1.12 Erityistilannesuunnitelma Ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitelma uusitaan/päivitetään vuosittain vastaamaan nykyistä tilannetta. Suunnitelman laadinnassa käytetään STM:n vuonna 2010 laatimaa Ympäristöterveydenhuollon erityistilanteiden opasta. Erityistilannesuunnitelma toimitetaan jokaiselle ruokamyrkytysryhmän taholle. Yksikössä se on kaikissa toimipisteissä paperiversiona ja sähköisesti yhteisessä terveystarkastajien tiedostokansiossa Terveysvaaratilanteiden ja epidemioiden selvittäminen Terveysvaaralla tarkoitetaan mitä tahansa biologista, kemiallista tai fysikaalista tekijää tai tilaa, joka saattaa vaarantaa elintarvikkeen tai talousveden turvallisuuden. Ympäristötoimisto selvittää alueellaan ilmenevät elintarvikkeisiin ja talousveteen liittyvät terveysvaaratilanteet, kuten ruokamyrkytykset ja muut elintarvike- sekä talous- ja uimavesivälitteiset vaaratilanteet. Samalla varaudutaan mahdollisesti tarvittavaan näytteenottoon ja tutkimuksiin. Terveysvalvonta voi saada tietoa terveydelle vaarallisista elintarvikkeista sekä talous- ja uimavesistä mm. oman alueen viranomais- tai omavalvonnan tutkimustuloksista, kuluttajavalituksista ja keskusvirastojen tiedotteista. Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden epäily- ja selvitysilmoitukset tehdään epidemiarekisteritietojärjestelmään (RYMY-tietojärjestelmään). Eviran lähettäessä RASFF - ilmoitusta (terveysvaarailmoitus) koskevan tiedustelun tarkistetaan esimerkiksi ensin ensisaapumispaikkojen tekemistä ilmoituksista, onko kyseisiä elintarvike-eriä vastaanotettu. Ensisaapumispaikkoihin ollaan yhteydessä tilanteen selvittämiseksi. Mahdollisista jatkotoimenpiteistä sovitaan tapauskohtaisesti Eviran kanssa. Ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden tutkimusten keskeinen tavoite on sairastumisen aiheuttajan ja lähteen etsiminen. Epidemiaa epäiltäessä viranomaiset toimivat nopeasti, jotta on mahdollista estää epidemian mahdollinen leviäminen ja saada ehkäisevät toimenpiteet käyntiin. Ruoka- ja vesivälitteisen epidemian selvittäminen tapahtuu kunnan kustannuksella. Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston alueella on ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöryhmä, jonka kokoonpano on päivitetty ja hyväksytty ympäristölautakunnassa. Selvitystyöryhmässä on toiminta-alueen kunnista jäseninä mm. johtava terveyskeskuslääkäri tai tartuntataudeista vastaava lääkäri, terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö, elintarvike- ja terveydensuojeluvalvontaa johtava virkamies, kunnan virkaeläinlääkäri, terveystarkastaja sekä alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja. Selvitystyöryhmän kokoonpano tarkistetaan ja hyväksytään vuosittain tarvittaessa Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman laatiminen ja toteutumisen arviointi Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto lähettää ympäristölautakunnan hyväksymän seuraavan vuoden valvontasuunnitelman aluehallintovirastolle kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä. Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta arvioi valvontasuunnitelman toteutuminen vuosittain. Arviointi tehdään ainakin seuraavien tekijöiden osalta: 1) tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin 2) tarkastusten kattavuus 3) näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin 4) valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen 5) voimavarat ja yhteistoiminta-alueen toimivuus 6) toiminnan kehittämistarpeet 10

11 7) mahdolliset toiminnan tarkastamiset ja korjausehdotukset/poikkeamat (auditoinnit) Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnalle annettavassa seurantaraportissa kerrotaan syyt tai perustelut suunnitelmasta poikkeamien suhteen ja esitetään korjausehdotuksia. Ympäristölautakunnassa keskustellaan ja mahdollisesti päätetään toimenpiteistä, joilla parannetaan tilannetta seuraavalla toimintakaudella arviointiraportin käsittelyn yhteydessä. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset raportoidaan aluehallintovirastolle ja keskusvirastoille. Lisäksi aluehallintovirastolle tai keskusvirastoille toimitetaan ne mahdollisesti erikseen raportoitavat asiat, joita ne ovat pyytäneet kunnilta. Valvontasuunnitelman arviointi voidaan suorittaa kaikkien toimialojen kohdalta samanaikaisesti. Lisäksi Pyhäjärviseudun ympäristötoimistolla on oma kunnan toimintasuunnitelmaan ja toimintakertomukseen liittyvä toiminnan laajuutta kuvaava seuranta. Valvontaohjelman mukaiset toiminnan laajuutta kuvaavat numeeriset tiedot toimitetaan Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnalle. 11

12 OSA II: ELINTARVIKE-, TERVEYDENSUOJELU- JA TUPAKKALAIN VALVONTA 2 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA Kunnan elintarvikevalvontatehtäviä ovat: - kunnan valvontaan kuuluvien laitosten hyväksyminen ja elintarvikehuoneistojen ilmoituksen käsittely - alkutuotantopaikkojen, elintarvikehuoneistojen, ensisaapumis- ja muiden elintarvikealan toimijoiden ml. maahantuojien valvonta - kotimaassa tuotettujen elintarvikkeiden ja elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden valmistuksen valvonta - elintarvikkeiden markkinavalvonta - kunnalla on valvontatehtäviä myös liittyen puolustusvoimien toimintaan sekä Valviran ohjaamaa alkoholimyymälöiden ja varastojen valvontaa Kunnan tehtäviin kuuluvat elintarvikealan toimijoiden ja kuluttajien neuvonta ja tiedottaminen, valtion viranomaisten avustaminen eläimistä saatavien elintarvikkeiden kansallisen vierasainevalvontaohjelman toteuttamisessa sekä elintarvikemääräysten mukaisten ilmoitusten ja raporttien tekeminen aluehallintovirastolle ja Eviralle. 2.1 Elintarvikevalvonnan yleiset tavoitteet Elintarvikevalvonnan tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu sekä varmistaa elintarvikkeiden jäljitettävyys. Elintarvikelain tarkoituksena on myös varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda kuluttajaa harhaan. Tarkoituksena on suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta sekä taloudellisilta tappioilta (EL 1 ) Elintarvikevalvonnan toteuttaminen Valvontakohteet Suunnitelmallisen valvonnan piirissä on 373 elintarvikehuoneistoa, 19 laitosta, 51 maidontuotantotilaa ja 28 lihakarjatilaa sekä muita alkutuotannon kohteita 929 kpl. Yhteensä kohteita on 1381 kpl. Valvontaviranomaisella on ajantasaisia tietoja valvonta-alueen kohteista - elintarvikehuoneistojen ilmoitukset ja hyväksymispäätökset - ensisaapumispaikkoja koskevat ilmoitukset ja päätökset - alkutuotantopaikkojen tiedot Elintarvikevalvonnan kohteiden lisäkartoitus perustuu viranhaltijoiden kenttätuntemukseen, liikeelämän seurantaan ja yritysrekisterin tietoihin. Elintarvikevalvontakohteet ja tarkastusten määrä sekä näytteenotto on esitetty liitteissä Omavalvontasuunnitelma Kaikilla elintarvikealan yrityksillä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelmaa ja sen toteutumista seurataan tarkastuskäyntien yhteydessä. Omavalvontaan liittyvissä asioissa an- 12

13 netaan neuvontaa ja ohjausta. Omavalvonnan valvonnan yhteydessä varmistetaan, että valvontakohteen näytteenotto on mikrobikriteeriasetuksen mukaista Tarkastus ja valvonta Tarkastus tehdään valvonta-asetuksen (EY) 882/2004 periaatteiden mukaan pääsääntöisesti ilman ennakkoilmoitusta. Valvontaohjelma-asetuksen (664/2006) mukaan tarkastaminen on säännöllistä ja ennalta suunniteltua. Tarkastukset voivat sisältää myös näytteiden ottoa ja mittauksia, joiden avulla arvioidaan kohteen, kohteessa harjoitettavan toiminnan ja tuotteiden turvallisuutta ja määräystenmukaisuutta. Toiminnassa olevan elintarvikehuoneiston valvonnassa tarkastus ei yleensä voi kattaa koko yrityksen toimintaa. Jokaisella tarkastuskäynnillä suoritetaan yleisluontainen tilojen ja toimintojen tarkastus tarkastettavan osa-alueen lisäksi. Tavoitteena on, että kohteen koko toiminta, tilat ja omavalvonta tulee käydyksi 1-3 vuoden kuluessa riippuen kohteen laajuudesta ja tarkastusmääristä. Mikäli tarkastuksella todetaan epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuuden, annetaan epäkohtien poistamiseksi määräaika. Määräajan jälkeen tehdään uusi tarkastus tehtyjen toimenpiteiden varmistamiseksi. Tarkastukset pyritään tekemään silloin, kun valvontakohteessa on toimintaa. Joissakin tapauksissa voidaan tarkastus toteuttaa myös muuna ajankohtana. Valvontaviranomainen voi tehdä asiakirjatarkastuksia myös virkapaikallaan. Elintarvikevalvontaviranomainen tarkastaa kotirauhan piirissä harjoitettavan elintarvikehuoneistotoiminnan asiakirjatarkastuksena toimistolla. Tarkastuksesta peritään maksu taksan mukaan. Mikäli toimintaa varten on tehty omat tilat, sinne tehdään tarkastus normaaliin tapaan. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus joka kirjataan aina TerveKuu-ohjelmaan. Tarkastuskertomukseen merkitään valvonnan tarkoitus, tulokset sekä tarvittaessa asianomaiselta toimijalta edellytettävät toimet. Epäkohtien korjaamisaikataulusta sovitaan toimijan kanssa. Säännöllisen valvonnan tarkastusten sisältö on esitetty yksikön laatujärjestelmässä. Elintarvikehuoneistotarkastuksissa käytetään OIVA-arviointilomakkeita ja muissa elintarvikehuoneistotarkastuksissa voidaan käyttää ko. elintarvikehuoneiston tai laitoksen tarkastukseen suunniteltuja EVI- RAn valmiita lomakkeita. Oivatarkastusten valvontatiedot tulevat kaikilta osin v julkisiksi. Seurantatarkastukset ovat olennainen osa Oiva-järjestelmässä. Seurantatarkastuksilla varmistetaan valvonnan julkistamista, vaikuttavuutta ja yhtenäisyyttä. Seurantatarkastusten määrä on arviolta % valvontakäyntien kokonaismäärästä, mikä lisää resurssitarvetta. Valtakunnalliset elintarviketurvallisuuden toimenpiteet ja painopisteet Yhteiset: 1) Uuden riskiluokituksen toimeenpano - Elintarvikkeiden alkutuotanto: Alkutuotannon hygieniavalvonta tiloilla, joiden raakamaitoa toimitetaan kuluttajien käyttöön - Elintarvikkeiden valmistus: 1) Valvonnan yhdenmukaistaminen Oivan käyttöönoton jälkeen 2) Elintarvikepatogeeniprojekti - Kuljetus: 1) Valvonnan yhdenmukaistaminen Oivan käyttöönoton jälkeen - Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu: 1) Elintarvikevalvonnan yhdenmukaistaminen Oivan käyttöönoton jälkeen, 2) Elintarvikepatogeeniprojekti Valvontahankkeisiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. 13

14 2.2.4 Valvontakohteiden riskiluokitus ja tarkastustiheys Valvontakohteiden riskinarviointia jatketaan edelleen suunnitelmallisten tarkastuskäyntien yhteydessä. Riskinarvioinnissa hyödynnetään Eviran ohjeistusta ja TerveKuu-ohjelmaa. Kohteiden tarkastustiheydet saadaan tehdyistä riskiluokituksista. Riskinarvioinnin perusteella tarkastusmääriä voidaan lisätä tai vähentää 50 % EVO:n mukaisista tarkastusmääristä. Tarkastustiheyksien määrittelyssä huomioidaan valtakunnallisen valvontatutkimusohjelman ohjeelliset tarkastusmäärät sekä valvontakohteissa havaitut riskitekijät. Tarkastukseen kuluvan keskimääräisen ajan määrittelyssä huomioidaan Eviran ohjeistusta. Valvontakohteet ja tarkastusmäärät ovat liitteenä 1 ja 2 sekä riskinarviointiohjeen luonnos, jota ei tätä suunnitelmaa laadittaessa ollut lopullisena saatavana, liitteenä Näytteenottosuunnitelma ja laboratoriot Elintarvikelain (23/2006) mukaan valvontaviranomaisen on laadittava oma näytteenotto- ja tutkimussuunnitelmansa osana vuosittaista elintarvikevalvontasuunnitelmaansa, jossa näytteenottotiheydet samoin kuin näytteistä tehtävät analyysit on määriteltävä. Näytteenottotiheyteen vaikuttavat toimijan omavalvontasuunnitelma, sen kattavuus ja toteutuminen sekä omavalvontanäytteiden tulokset. Näytteenotto perustuu riskinarviointiin. Valvoja voi ottaa tarvittaessa omavalvonnan varmistamiseksi lisää näytteitä valvontakohteista tapauskohtaisesti. Näytteistä tutkittavat analyysit on annettu näytteenottosuunnitelmassa (liitteet 4 ja 5), mutta analyyseja voidaan tarvittaessa määritellä uudestaan tapauskohtaisesti, esim. näytteen sisällön mukaan. Jos yritykset tutkituttavat riittävästi omavalvontanäytteitä, voidaan viranomaisnäytteitä ottaa vähemmän. Tämän lisäksi otetaan näytteitä esim. ruokamyrkytysepäilyjen ja kuluttajavalitusten perusteella. Erilaisten suunnittelemattomien (kuluttajavalitukset, terveysvaaratilanteet, ruokamyrkytykset) elintarviketutkimusten kustannukset maksetaan Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston kustannuksella. Huonojen tulosten syyt pyritään selvittämään ja korjaamaan. Toiminnanharjoittajan kustannuksella otetaan uusintanäytteet, joista määritykset voivat olla laajemmat kuin alkuperäiset. Näytteenotossa hyödynnetään Eviran elintarvikevalvontaviranomaisille suunnattua ohjetta 10502/1 Elintarvikkeiden mikrobiologinen näytteenotto ja analyysit. Vuoden 2016 elintarvikenäytteiden otossa keskitytään edelleen ravintoloihin ja laitoskeittiöihin. Liitteessä on esitetty elintarvikenäytteenottosuunnitelma. Tuloksista tehdään yhteenveto, jota hyödynnetään seuraavan vuoden näytteenottosuunnitelmaa laadittaessa. Yhteenveto tai sen osia voidaan myös julkaista yksikön kotisivuilla ja paikkakunnan tiedotusvälineissä, mikäli se katsotaan aiheelliseksi. Osallistutaan Eviran ohjaamana seurantaohjelmiin ja vastataan tarvittaviin valvontatoimenpiteisiin. V seurantaohjelmat eivät tätä suunnitelmaa laadittaessa olleet tiedossa. Valtakunnallisiin tai alueellisiin projekteihin osallistutaan pyynnöstä, jotta saadaan kattavaa tietoa koko Suomen tai alueen ko. tilanteesta. Kohdassa on esitetty lisäksi painopistealueita, mikä osaltaan vaikuttaa mahdolliseen näytteenottoon. Näytteenotto niiden osalta ja siihen liittyvät toimenpiteet tarkentuvat vuoden 2016 aikana Ensisaapumisvalvonta Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonta valtiollistettiin vuonna 2008, jolloin vastuu valvonnasta siirtyi kunnilta Eviralle. Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston toimialueella Evira ostaa ensisaapumisvalvontapalvelun kunnalta. Evira määrää tarkastuskohteet ja -tiheyden sekä - laajuuden. V arvioidaan tarkastettavia toimijoita olevan neljä, joissa tehdään yhteensä 5-6 tarkastusta. 14

15 2.2.7 Hallinnolliset pakkokeinot ja rangaistusseuraamukset Hallinnollisia pakkokeinoja käytetään elintarvikevalvonnassa silloin, kun elintarvikealan toimija ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin elintarvikemääräysten noudattamiseksi, eivätkä muut valvontatoimenpiteet elintarvikealan toimijan velvoittamiseksi noudattamaan elintarvikemääräyksiä ole riittäviä. Hallinnollisia pakkokeinoja koskevat säännökset ovat elintarvikelain 7 luvussa. Lisäksi Evira on laatinut viranomaisille vuonna 2008 ohjeen hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä (Ohje /1). Lisäksi voidaan tehdä ilmoitus poliisille, jos epäillään toimialaan liittyvää rikosta. Rangaistusseuraamuksista säädetään sekä elintarvikelaissa (10 luku) että rikoslaissa (39/1889, muutos 400/2002). Elintarvikelaissa säädetään elintarvikerikkomuksesta, josta voidaan tuomita sakkorangaistukseen. Rikoslaissa säädetään terveysrikoksesta, josta voidaan tuomita sakko- tai vankeusrangaistukseen. 3 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 3.1 Yleiset tavoitteet Terveydensuojelun tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen. Tavoitteena on myös ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa terveyshaittaa. Terveydensuojelulaissa päävastuu terveydensuojelun toteuttamisesta on säädetty kunnan tehtäväksi. Kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän säännöllisen ja suunnitelmallisen valvonnan lisäksi on huomioitava muu kunnan tehtävänä oleva terveydensuojelulain tarkoittama valvonta sekä siihen varattava työaika- ja henkilöresurssi. Tällaista muuta valvontaa, mikä ei vaadi säännöllisyyttä, ovat lupa- ja ilmoitusmenettelyt, erilaiset suunnitelmaan sisältymättömät yllättävät valvontatapaukset, asumisterveyteen liittyvät tarkastukset ja mittaukset, samoin epidemiaselvitykset, asiakkaiden valitukset sekä näihin liittyvät selvitykset ja valvontatoimet. Terveydensuojelulain 8 :ssä määriteltyihin erityistilanteisiin varautumiseen ennakolta yhdessä muiden viranomaisten ja laitosten kanssa tulee varata riittävästi aikaa. Lisäksi toiminta terveydensuojeluasioiden asiantuntijana, neuvojana ja ohjaajana vaativat voimavaroja kuin myös toiminnan kehittäminen sekä erilaiset raportointitehtävät. Terveydensuojelussa erityisesti tavoitteena on yhtenäistää valvontakäytäntöjä koko maassa ja saattaa myös toiminnanharjoittajat samanarvoiseen asemaan suhteessa valvontaan. 3.2 Tarkastus ja tarkastuksen sisällön määrittely Terveydensuojelulain mukaisen valvontatarkastuksen tavoite on selvittää terveysvaaran tai haitan esiintyminen eli aiheutuuko toiminnasta terveyshaittaa tai esiintyykö sellaisia tekijöitä ja olosuhteita, joista johtuen terveyshaitta voi syntyä ja antaa haitan estämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi tarpeelliset määräykset ja ohjeet. Tarkastukseen liittyy tavallisesti aistinvaraista tarkastelua ja arviointia sekä mahdollisesti mittauksia ja näytteenottoa jatkotutkimuksia varten. Useimmat terveydensuojelulain mukaiset säännöllisen valvonnan kohteet ovat joko luvanvaraisia tai ilmoituksenvaraisia. Kohteet hyväksytään 18 :n mukaisen lupahakemuksen tai 13 :n mukaisen ilmoituksen nojalla. Tämän jälkeen kohde pääsääntöisesti tulee suunnitelmallisen ja säännöllisen valvonnan kohteeksi. Lainsäädännön muuttaminen on vireillä niin, että v luvan- ja ilmoituksenvaraisuus todennäköisesti poistuu. 15

16 Moneen valvontakohteeseen kohdistuu useampien ympäristöterveydenhuollon sektorien valvontatoimia. Tarkastusten määrittelystä käy ilmi, minkä lain mukaisia ja mitä toimenpiteitä valvontakohdetyyppeihin ja valvontakohteisiin tehtävät tarkastukset sisältävät. Tarkastus voi sisältää useiden ympäristöterveydenhuollon lakien ja säädösten mukaisia toimenpiteitä. Terveydensuojelulain mukaiset valvontakohteet tarkastetaan säännöllisesti ja siten, että oleellisimmat terveydensuojelun näkökohdat tulevat katetuiksi tarkastuksissa. Valtakunnallisen terveydensuojelun valvontaohjelman ohjeet keskimääräisistä tarkastustiheyksistä sekä valvonta- ja tarkastuskäyntien ydinasioista otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon tarkastuksissa. Valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävän ajan määrittelyssä otetaan huomioon suunnittelu, tarkastuksen valmistelutyöt, tarkastukseen ja matkoihin kulunut aika sekä tarkastuskertomuksen laatiminen, kirjaukset, laskutus ja muut jälkityöt. Säännöllisen valvonnan tarkastusten sisältö on esitetty yksikön laatujärjestelmässä. Terveydensuojeluviranomainen tarkastaa kotirauhan piirissä harjoitettavan toiminnan asiakirjatarkastuksena toimistolla. Tarkastuksesta peritään maksu taksan mukaan. Mikäli toimintaa varten on tehty omat tilat, sinne tehdään tarkastus normaaliin tapaan. Kuntalaisten tai asiakkaiden kautta vireille tulevat asiat, jotka eivät ole suunnitelmallisen valvonnan piirissä ovat lisääntyneet huomattavasti mm. sisäilma-asiat. Em. asioiden hoitaminen vaatii henkilöstöresursseja. Kohteiden riskiarviointia jatketaan vuonna 2016 resurssien mukaan. Vesilaitosten valvontaohjelmien tarkastus ja laadinta sekä rakennusten sisäilmaongelmat saattavat vaatia arvioitua selkeästi suuremman työpanoksen. 3.3 Valvontakohteiden riskinarviointi, riskiluokitus ja tarkastustiheys Valvontasuunnitelman mukainen kohdekohtainen tarkastustiheys perustuu kohdekohtaiseen riskinarviointiin. Riskinarviointi perustuu toiminnan aiheuttamiin terveysuhkiin tai valvottavan tilan olosuhteisiin, joista voi aiheutua terveyshaittaa. Merkittäviä tekijöitä riskinarvioinnin kannalta ovat: - Altistuvien ihmisten määrä ja käyttäjäryhmä (lapset, nuoret, vammaiset, sairaat) - Altistavan tekijän vaarallisuus (taudinaiheuttaja, myrkyllisyys) - Altistuksen kesto ja/tai toistuvuus (vakituinen ja tilapäinen oleskelu) Tarkastustiheyteen vaikuttavat myös kohteessa todetut ongelmat, toiminnanharjoittajan asiantuntemus ja toimintatavat (hygieniatuntemus, omavalvonta tai käyttötarkkailu, aiemmat ongelmat) sekä huoneiston tai tilan olosuhteet, rakenteet ja kalusto (varustelutaso, rakenteiden kunto ym.). V jatketaan edelleen kohteista saatujen tietojen keräämistä ja hyödynnetään niitä riskinarviointiin ja sovelletaan edelleen tarkastustiheyteen. Tarkoituksena suorittaa riskinarviointi kolmasosassa kohteista. Riskiluokituksen ja tarkastustiheyden valtakunnallinen ohje on liitteenä Valvontakohteet Kuntakohtainen valvontakohteiden tarkastussuunnitelma vuodelle 2016 on laadittu Valviran valtakunnallisen valvontaohjelman ohjeita soveltaen paikalliset olosuhteet ja valvontaan käytettävät resurssit huomioon ottaen. Tarkastussuunnitelma on esitetty liitteessä 7. Valvontakohteiden valvontatiedot on kirjattu TerveKuu-ohjelmaan. Järjestelmään kirjataan kohteisiin tehdyt tarkastuskäynnit, näytteenotot, ilmoitusten käsittely sekä muut mahdolliset valvontatoimenpiteet. 16

17 3.5 Valvonnan painopisteet Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston toimialueella terveydensuojeluvalvonnan painopistealueet vuonna 2016 ovat talousvettä toimittavien vesilaitosten näytteenotto sekä erityistilannesuunnitelman päivittäminen, ihon läpäisevien toimintojen valvominen (esim. tatuointi, kuppaus), ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntäminen sisäilmaselvityksissä (koulut, päiväkodit ja yksityiset asunnot), koulujen yhteistarkastukset eri tahojen kanssa, koulujen radonpitoisuuksien valvonta sekä terveydensuojelun huomioiminen suunnittelussa ja päätöksenteossa. 3.6 Näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma Valvonta tukeutuu näytteenottoon ja näytteiden analysointiin laboratorioissa. Terveydensuojelulainsäädäntö määrittelee tarvittavat talousvesien ja uimavesien näytemäärät ja niistä tehtävät analyysit. Muu näytteenotto on harkinnanvaraista. Uimarantavesien alustava näytteenottosuunnitelma on esitetty liitteessä 9. Ympäristölautakunta päättää vuosittain uimarantaluettelosta koskien yleisiä pieniä uimarantoja, jolloin näytteenottosuunnitelma tarkentuu Verkostovesien laadun valvonta ja näytteenotto tapahtuu vesihuoltolaitoksille laadittujen valvontatutkimusohjelmien mukaisesti (liite 8). 4 TUPAKKALAIN VALVONTA JA NIKOTIINIVALMISTEIDEN VÄ- HITTÄISMYYNNIN VALVONTA 4.1 Johdanto Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista, edistetään niiden käytön lopettamista ja suojellaan väestöä tupakansavulle altistumiselta. Lain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden käytön loppuminen kaikissa ikäryhmissä. Valvonnan yhtenä painopisteenä on alle 18-vuotiaiden ympäristön tupakansavulle altistumisen vähentäminen sekä pyrkimys estää alaikäisten tupakan saatavuutta. Tupakkalain mukainen valvonta on delegoitu terveystarkastajille, samoin tupakan vähittäismyyntilupien lupapäätökset. Valvira ylläpitää rekisteriä tupakan vähittäismyyntiluvista. Lääkelain mukaisesti kunnan tulee omasta aloitteestaan ja tehtyjen ilmoitusten perusteella tarkastaa nikotiinivalmisteiden varastointi- ja myyntipaikkoja sekä valvoa nikotiinivalmisteiden myyntiä. 4.2 Tupakkalain valvonnan painopisteet Tupakkalain valvontaohjelmassa painopistealueet määritellään erikseen tupakointikieltoihin ja -rajoituksiin sekä tupakkatuotteiden, tupakointivälineiden, tupakan vastikkeiden ja tupakkajäljitelmien myyntiin ja mainontaan. Markkinoille tulee jatkuvasti uusia tuotteita, jotka joko käyttötarkoitukseltaan vastaavat tupakkaa tai muistuttavat muodoltaan läheisesti tupakkatuotteita ja tupakointivälineitä, mutta eivät sisällä tupakkaa tai sen vastiketta. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa sähkösavukkeet, energia-/yrttinuuska sekä erilaiset tupakkatuotteiden tai tupakointivälineiden ulkonäköä mukailevat makeiset. Ne vetoavat usein erityisesti alaikäisiin ja saavat heidät kiinnostumaan tupakkatuotteiden käytöstä. 17

18 Tupakkalain valvontaohjelman painopisteenä vuosina on tupakkalain säännösten noudattaminen ulkoalueilla järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa. Tupakan vastikkeiden ja tupakkajäljitelmien mainonnallisen esillepanon valvonta on valvontaohjelman painopisteenä vuosina Valvira ohjaa ja valvoo kuntien valvontaa suuntaavia valtakunnallisia tupakkalain valvontaprojekteja yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. Aluehallintovirastoilla voi lisäksi olla omia alueellisia valvontaprojekteja. Valtakunnalliset ja alueelliset valvontaprojektit ovat osa kunnan toteuttamaa suunnitelmallista ja säännöllistä valvontaa. Niillä kunta toteuttaa valvontaa koordinoidusti ja tehokkaasti. Tupakkalakiin on tulossa muutoksia viimeistään vuonna Tämän vuoksi tupakkalain valvontaa koskevat mahdolliset valtakunnalliset valvontaprojektit järjestetään valvontaohjelmakauden loppupuolella. Mahdollisista valvontaprojekteista tiedotetaan erikseen. Valvonta suunnataan 2016 painopistealueiden mukaisesti. 4.3 Tupakkalain ja lääkelain mukaiset luvat ja tarkastukset Tupakkatuotteiden vähittäismyynti on luvanvaraista ja myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta. Myyntilupa koskee kaikkea vähittäismyyntiä (myymälät, kioskit, ravintolat, yms.). Tupakkatuotteiden tukkumyymälä, joka ei harjoita tupakkatuotteiden vähittäismyyntiä, ei tarvitse tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupaa. Tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpitoon kielletty tupakan, tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakkajäljitelmien sekä tupakointivälineiden vähittäismyynnissä (poikkeuksena ns. tupakkakaupat). Tupakkatuotteiden myynti automaattisista myyntilaitteista on kielletty lähtien. Tupakkalain suunnitelmallista valvontaa on yksinkertaistettu ohjelmakaudelle Suunnitelmallisen valvonnan piiristä on poistettu sellaiset kohdetyypit, joissa tupakointi on tupakkalain perusteella kielletty. Tällaisia kohdetyyppejä ovat muun muassa täysin savuttomat ravintolat, päiväkotien ja oppilaitosten sisätilat ja ulkoalueet sekä virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatut sisätilat. Suunnitelmallisen valvonnan kohteita ovat esimerkiksi tupakointitilalliset ravintolat tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikat tupakkatuotteiden tukkumyyntipaikat Tupakkalain eri kohdetyyppien mukaiset tarkastustiheydet ja aika on esitetty liitteessä Tarkastusten sisältö Tarkastukset kohdistuvat kohteesta riippuen tiloihin, toimintatapoihin, olosuhteisiin, asiakirjoihin ja tuotteisiin. Yksittäinen tarkastus pitää sisällään koko kohteen tarkastuksen tai annettujen kehotusten noudattamisen seurantatarkastuksissa. Tarkastukset sisältävät tarvittaessa näytteiden ottoa ja mittauksia. Tarkastuksesta tehdään tarkastuskertomus, joka toimitetaan tiedoksi asianosaisille. Tupakkalain mukainen valvonta voidaan jakaa kohdetyypin mukaan: 1) tupakointikiellot ja rajoitukset 2) Tupakkatuotteiden myynti, mainonta ja esilläpito. Tupakan myyntipaikan tarkastuksessa voidaan käyttää valtakunnallisen valvontaohjelman liitteenä olevaa tarkastusohjetta ja lomaketta. 18

19 Seurantatarkastus liittyy annettujen ohjeiden ja määräysten toteutumisen tarkistamiseen. Mikäli havaitaan puutteita, kunta kieltää säännöstenvaraisen toiminnan ja asettaa määräajan, jonka kuluessa lainvastainen toiminta on lopetettava. 4.5 Valvontakohteet, riskinarviointi, tarkastustiheys, tarkastuksiin käytettävä aika ja resurssit Tupakkalain mukaiset valvontakohteet ja tarkastustiheys on esitetty liitteessä 10. Tupakkavalvonnan kohteissa suoritetaan riskinarviointi. Tavoitteena on arvioida kolmasosa kohteista. Riskiä lisääviä tekijöitä voivat olla esimerkiksi: valvontahistoriasta ilmenevät aiemmat rikkomukset taikka muulla tavoin ilmenevä kielteinen tai piittaamaton suhtautuminen tupakkalain säännöksiin omavalvonnan puutteellisuus myyntipaikan läheisyys suhteessa oppilaitoksiin tai muihin alle 18-vuotiaiden suosimiin paikkoihin tietty ajankohta (esimerkiksi alaikäisten yritykset ostaa tupakkatuotteita lisääntyvät yleensä syksyisin koulujen alettua) tupakansavulle altistuvien ihmisten suuri määrä ja mahdollinen erityisryhmä (lapset, nuoret, vammaiset, sairaat) Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävän ajan määrittelyssä otetaan huomioon tarkastuksen suunnittelu ja valmistelu, tarkastus matkoineen sekä tarkastuskertomuksen laatiminen, kirjaukset ja muut jälkityöt. Pyhäjärviseudun ympäristötoimistossa tupakkalain valvontaa suorittaa kolme terveystarkastajaa elintarvikevalvonnan yhteydessä. Samalla suoritetaan lääkelain mukainen valvonta kohteissa joissa on nikotiinivalmisteiden myyntilupa. Tupakan ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupapäätösten tekemisestä ja Valviran ylläpitämän myyntiluparekisterin ajan tasalla pitämisestä vastaa yksi terveystarkastaja. Tupakkalain mukainen valvonta on maksullista. valvontaa koskevat maksut perustuvat myyntiluvan käsittelyyn, myyntiluvan haltijaan kohdistuvaan vuosittaiseen valvontamaksuun tai valvontakohteen kuulumissen säännöllisen valvonnan piiriin. Lääkelaki sallii nikotiinivalmisteiden myynnin vähittäismyymälöissä, kioskeissa, huoltoasemilla ja ravitsemisliikkeissä tietyin ehdoin. Kunnan valvontaviranomainen myöntää luvat nikotiinivalmisteiden myyntiin ja valvoo alueellaan lain noudattamista. Nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta on kytketty tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikkojen valvontaan. 4.6 Kunnan toimesta suoritettava näytteenotto ja tutkiminen Tutkiminen suoritetaan pääsääntöisesti aistinvaraisesti haistamalla tarkastusten yhteydessä ja valitusten pohjalta. 19

20 OSA III: PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JOHDANTO 1.1 Suunnitelman tarkoitus ja lainsäädännöllinen perusta Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston valvontasuunniteman tarkoituksena on lisätä valvonnan suunnitelmallisuutta, tehokkuutta ja laatua sekä ohjata rajalliset valvontaresurssit sinne, missä valvonnalla saadaan paras vaikuttavuus. Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 10 :n mukaan kunnan/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista sekä eläinlääkintähuoltolaissa tarkoitetusta eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueellaan. Suunnitelma sisältää tiedot eläinlääkäripalvelun tuottamistavasta, saatavuudesta, laadusta ja mitoituksesta. Lisäksi suunnitelmassa esitetään miten kunnaneläinlääkärille määrättyjen eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatehtävien hoito on alueella järjestetty. Erityisesti tulee kuvata valvontakohteet, hyväksymismenettelyt, tarkastusten suunnittelu ja toteutus, näytteenotto, hallinnolliset pakkokeinot sekä valvonnan toteutumisen seuranta ja raportointi. Palvelun mitoitusta suunniteltaessa on otettava huomioon yksityisten eläinlääkäripalvelun tuottajien alueella tarjoamat palvelut. Suunnitelmassa on osoitettava, että eläinlääkäripalvelut on järjestetty eläinlääkintähuoltolain vaatimusten mukaisesti. Kunnan suunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnallinen valvontaohjelma ja alueellinen valvontasuunnitelma ja se on arvioitava ja tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Aluehallintovirasto ohjaa kunnan suunnitelman laatimista sekä valvoo ja arvioi sen toteutumista. Kunnan on suunnitelmassaan osoitettava, että eläinlääkäripalvelut on järjestetty eläinlääkintähuoltolain vaatimusten mukaisesti. 1.2 Eläinlääkintähuoltojärjestelmän yleiskuvaus ja tehtävät Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo ylimpänä viranomaisena eläinlääkintähuollon säännösten toimeenpanoa ja noudattamista. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena lainsäädännön toimeenpanoa ja noudattamista. Aluehallintovirasto puolestaan huolehtii täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta alueellaan. Aluehallintovirasto suorittaa myös itse eläinlääkintähuoltoon liittyvää valvontaa kuten EUeläinsuojelutarkastuksia, täydentävien ehtojen valvontaa, lääkitsemislainsäädännön valvontaa ja omaehtoisesti tai kunnan valvontaviranomaisen pyynnöstä kriittisiä eläinsuojelutehtäviä. Aluehallintovirasto vastaa alueen eläintautivalmiudesta ja osallistuu tautitilanteiden hoitoon vakavissa eläintautitilanteissa apunaan erityiskoulutuksen saaneet valmiuseläinlääkärit. Paikallistasolla eläinlääkintähuollon ja siihen liittyvän valvonnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kunta, kuntayhtymä tai ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue. Valtion vastuulla olevista eläintautien vastustamista ja eläinsuojelua koskevista kunnaneläinlääkärin suorittamista tehtävistä maksetaan kunnalle todellisia kustannuksia vastaava korvaus valtion varoista. 20

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo Liite III Liite III 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen... 5 5 Painopistealueet

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 4 104 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019 VALVONTAOHJELMIA 3:2014 Dnro 7958/06.10.07.00/2014 Päiväys 5.9.2014 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-33-9

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (8) Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3 2.1. Valvonnan

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ylitarkastaja Reetta Honkanen Ylitarkastaja Heli Laasonen 1 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma

Lisätiedot

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI...

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ... 2 3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN... 3 4 VALVONTAKOHTEIDEN

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014 päivitys 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 22 (10)

Sisällysluettelo 22 (10) 22 (10) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue ja tehtävät... 3 2.2 Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen... 4 2.3 Koulutus... 6 2.4 Valvontatietojärjestelmä...

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 MIKKELI- HIRVENSALMI-MÄNTYHARJUPERTUNMAA-KANGASNIEMI 2 Sisältö 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys 2016 (liite 4) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten sisältö.2

Lisätiedot

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola Nuuska valvonnan näkökulmasta Valvonta: kunta / valtio Kunta tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä, mainontaa ja muuta myynninedistämistä tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista yhdessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma (liite 4)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma (liite 4) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 (liite 4) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 1 3.1 Tarkastusten sisältö.2 3.2 Kohteiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016 Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 1 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Ympäristöterveydenhuollon tavoitteet ja valvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma , päivitys 2017

Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma , päivitys 2017 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (9) Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma 2015 2019, päivitys 2017 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (9) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SODANKYLÄN KUNTA Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2 TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma Päivitys 2017 (liite 3)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma Päivitys 2017 (liite 3) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys 2017 (liite 3) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite II 2(7)

Sisällysluettelo. Liite II 2(7) Liite II Liite II 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisällön määrittely... 3 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 4 4. Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen...

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto Liite nro: 5 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 2006 3 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016 laatijat: Virpi Ala-Risku, Sari Ojanen, Päivi Kuismin, Risto Antikainen, Markku Rappe Versio 9.11.2015 Johtokunta 20.11.2015 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku,

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku, Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, 19. 20.9. Turku, 10. 11.10. Terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmat, päivitys 2018-2019 Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen tupakkalain valvontasuunnitelma 2015-2019

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen tupakkalain valvontasuunnitelma 2015-2019 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen tupakkalain valvontasuunnitelma 2015-2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 16.12.2014 4 2 Sisällys 1.

Lisätiedot

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille Tarja Hartikainen Kunnan ympäristöterveydenhuollon opas luottamushenkilöille TEKIJÄ Tarja Hartikainen 1. painos ISBN 978-952-293-063-7 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 2/8 Ympäristöterveydenhuollon elintarvikevalvontasuunnitelma 2010 SISÄLLYS LUKU 1.

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta 16.12.2015 216 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 SISÄLLYSLUETTELO YLEINEN

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Ymp.jaosto 12.12.2012, 38 Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 214/11.02/2014 5 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.2.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 KOKKOLAN KAUPUNKI Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto KARLEBY STAD Mellersta Österbottens miljöhälsovård KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 SISÄLLYS

Lisätiedot

OSA I Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman yleinen osio... 3 Johdanto... 3 1. Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö...

OSA I Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman yleinen osio... 3 Johdanto... 3 1. Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... OSA I Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman yleinen osio... 3 Johdanto... 3 1. Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 1.1 Valvonnan tavoitteet... 3 1.2 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti.

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti. 1 TERVON KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 20 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta on yleisten valvontaa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Info YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 12.4.2016 ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen 6.4.2016 Suunnitelmalliset oppilaitostarkastukset ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 29.10.07 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus 29.4.2014 Ylitarkastaja Reetta Honkanen 1 Mikä on VYHA? VTO > VYR > VYHA STM:n omistama rekisteri (Tiken

Lisätiedot

ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 PÄIVITYS 2016

ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 PÄIVITYS 2016 ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 215-219 PÄIVITYS 216 1 YLEINEN OSA... 4 Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyntä... 4 Ohjelmakauden 215 219 teema... 4 Valvontasuunnitelman

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 Ymptervltk 30.3.2016 24 Liite 7 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 PÄIVITYS 2016 2(47) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

Ohje elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään

Ohje elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään Ohje elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Vuodenvaihteessa keskitettyyn järjestelmään tulevat muutokset (tekstissä kirjattu

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015-2019 (liite 2)

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015-2019 (liite 2) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015-2019 (liite 2) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMAN 2014 TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMAN 2014 TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Ympt ltk 26.3.2015 valvontasuunnitelman 2014 toteutuminen liite 2 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys vuodelle 2014

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys vuodelle 2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Espoon seudun ympäristöterveys 11.12.2013 SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävät resurssit ja aika... 6

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 14.11.2014 Porin seudun yhteistoiminta-alue:

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet 3. Tarkastusten sisältö 4. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta ohjelmakaudella 2015-2019 3 1.1 Yleiset

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen laatu Valvontakohde heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov syyskuu Tarkastus Vastuuhenkilö(t) myynti- ja

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

Valvira toimii- mitä on tulossa

Valvira toimii- mitä on tulossa Valvira toimii- mitä on tulossa Ajankohtaista laboratoriorintamalla 11.-12.10.2011 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ohjeita valmisteilla... ja asetusmuutoksia Asumisterveysohjeen uudistaminen asetuksen muotoon

Lisätiedot

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Tupakkalain (13.8.1976/693) 10 b :n (19.12.2008/984) mukaan tupakkatuotteita saa myydä tai muutoin luovuttaa vain kunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Esittelijä Juha Kieksi Sivu/sivut 1 / 7 Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Säädösperusta Tavoite ja tausta Elintarvikelaki 23/2006 48 Valvonta-asetus

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 21 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Kupiainen Niina 13.5.2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Tavoitteena laadukas ja tasapuolinen ympäristöterveydenhuollon valvonta valtakunnallisesti

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävä aika... 6 4 Hallinnolliset

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Vastuuhenkilö Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 9 Laatija Eeva Fieandt Toimintaohje 11009/3 Hyväksyjä Erkki Koskinen Käyttöönotto 1.1.2010 Valvontaosasto Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys-

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 3 104 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI... 1 3 VALVONTA... 2 3.1 Tarkastukset... 2 3.2 Tarkastusohjeet/

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

Liite 1. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015 2019 ID 516323

Liite 1. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015 2019 ID 516323 Liite 1 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015 2019 ID 516323 Sisältö 1. Johdanto... 4 Teemat ja painopisteet valvontaohjelmakaudella

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto. Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016

RAUMAN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto. Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016 RAUMAN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016 2 (70) Sisällys sivu 1 Johdanto 4 2 Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Inarin kunta Ympäristöyksikkö

Inarin kunta Ympäristöyksikkö 1 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 16.12.2014

Lisätiedot

Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto Sisällys

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa 17.12.2014 279 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Liite II 3(8) 1 Johdanto

Liite II 3(8) 1 Johdanto Liite II Liite II 2(8) 1 Johdanto... 3 2 Säädösmuutokset... 3 3 Tarkastuksen sisällön määrittely... 4 4 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 5 5. Näytteenotto ja näytteiden

Lisätiedot

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019. Päivitys 2016

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019. Päivitys 2016 ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 OSA I: YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONNAN TARKOITUS... 3 1.2

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2016 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot