PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ

2 SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN YHTEINEN OSA ELINTARVIKE-, TERVEYDENSUOJELU-, KULUTTAJATURVALLISUUS- JA TUPAKKALAIN VALVONTA 6 1 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Johdanto Toimialue ja toimivalta Valvontasuunnitelman perusteet ja sisältö Henkilöstöresurssit ja tehtävät Näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma Hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Valvonnan maksullisuus Viestintä ja tiedotus Laatujärjestelmä Valvontakirjanpito Koulutussuunnitelma ja koulutusrekisterin pito Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman laatiminen ja toteutumisen arviointi OSA II: TOIMIALAKOHTAISET VALVONTASUUNNITELMAT ELINTARVIKE-, TERVEYDENSUOJELU-, KULUTTAJATURVALLISUUS- JA TUPAKKALAIN VALVONTA ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA Elintarvikevalvonnan yleiset tavoitteet Elintarvikevalvonnan toteuttaminen Valvontakohteet Omavalvontasuunnitelma Tarkastus ja valvonta Valvontakohteiden riskiluokitus ja tarkastustiheys Näytteenottosuunnitelma ja laboratoriot Ensisaapumisvalvonta Hallinnolliset pakkokeinot ja rangaistusseuraamukset Terveysvaaratilanteet ja ruokamyrkytysepidemioiden selvittäminen Elintarvikevalvonnan lainsäädäntöä ja ohjeita TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA Yleiset tavoitteet Tarkastus ja tarkastuksen sisällön määrittely Valvontakohteiden riskinarviointi, riskiluokitus ja tarkastustiheys Valvontakohteet Valvonnan painopisteet Varautuminen muihin terveysvaaratilanteisiin Terveydensuojeluvalvonnan lainsäädäntöä ja ohjeita KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA Johdanto Painopistealueet kuluttajaturvallisuusvalvonnassa Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys Valvontakohteet Suoritettavat tarkastukset Tarkastukseen käytettävä aika ja resurssit Näytteenotto Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvonta erityistilanteissa Kuluttajaturvallisuusvalvonnan lainsäädäntöä ja ohjeita TUPAKKALAIN VALVONTATUTKIMUSSUUNNITELMA Johdanto Tupakkalain valvonnan painopisteet Tupakkalain ja lääkelain mukaiset tarkastukset

3 5.4 Tarkastusten sisältö Valvontakohteet, riskinarviointi, tarkastustiheys, tarkastuksiin käytettävä aika ja resurssit Kunnan toimesta suoritettava näytteenotto ja tutkiminen Tupakkavalvonnan lainsäädäntöä ja ohjeita OSA III: PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JOHDANTO Suunnitelman tarkoitus ja lainsäädännöllinen tausta Suhde muihin ohjelmiin Eläinlääkintähuoltojärjestelmän yleiskuvaus ja tehtävät TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimintaympäristö ja sen muutokset Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ALUEELLISET SUUNNITELMAT JA KUNTIEN SUUNNITELMAT VOIMAVARAT Resurssitarpeen kartoitus Henkilöresurssit, vastuualueet ja työnjako Henkilökunnan pätevyyden ja osaamisen varmistaminen Yksityinen palvelutarjonta TIETOJÄRJESTELMÄT YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ Viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedotus Erityistilanneviestintä MAKSUT VALVONNAN TOIMEENPANO Hankkeet Eläintautivalmius Eläintautiepäilyt ja tapaukset Zoonosien valvonta Terveysvalvontaohjelmat Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta Kyyhkyslakat Eläinten keinollinen lisääntyminen Eläimistä saatavat sivutuotteet Sivutuotealan laitosten hyväksyntä Laitosten valvonta Sivutuotteiden hautaaminen Käsittelemättömiä sivutuotteita käyttävät toimijat Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonta Valvonnan toimeenpano Tuonti ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus Elävien eläinten ja eläimistä saatavien muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden sisämarkkinakauppa ja vienti Sisämarkkinatuonti Sisämarkkinavienti Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin ELÄINTEN HYVINVOINNIN VALVONTA Epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus Tiloilla tehtävät EU-eläinsuojelutarkastukset Luvan- ja ilmoituksenvaraiseen toimintaan ilman epäilyä kohdistuva tarkastus Eläinsuojeluvalvojat

4 8.3.5 Eläinkuljetukset Teurastamot ja pienteurastamot Koe-eläintoiminnan valvonta Eläinten lääkitsemisen valvonta Eläinlääkäreiden lääkkeiden käytön, luovutuksen ja määräämisen sekä lääkekirjanpidon valvonta Tuotantotilojen lääkkeiden käytön ja lääkekirjanpidon valvonta Tukivalvonta ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANO Peruseläinlääkäripalvelu Sisältö Puhelinneuvonta Sairaanhoito Terveydenhoito Eläinten lopetus Todistukset Tuotantoeläinten terveydenhuolto Terveydenhuoltopalvelujen kysyntä Terveydenhuoltotyön resurssitarve Kiireellinen eläinlääkäriapu Sisältö Kiireellinen eläinlääkäriapu virka-ajan ulkopuolella Suureläinpäivystys Pieneläinpäivystys Keskitetty yhteydenottopalvelu Saatavuus- ja laatutavoitteet Ajanvaraus Saatavuus Toimitilat Välineresurssit Ostopalvelut Perustason ylittävät palvelut Erikoiseläinlääkäripalvelut Remissiomahdollisuudet Laboratoriopalvelut OHJAUS Suunnitelmien arviointi ja toteutumisen valvonta LAATU Auditointi Palautteen kerääminen Valitusten käsittely Toiminnan kehittäminen SEURANTA JA RAPORTOINTI Annettujen määräysten ja kieltojen noudattamisen valvonta VASU-raportointi Muut viranomaisten pyytämät raportit ja tilastot Eläintaudeista ilmoittaminen Eläinlääkäripalvelujen käytön tilastointi LIITTEET

5 Liite 1. Elintarvikevalvonnan kohteet ja tarkastukset Liite 2. Laitosvalvontasuunnitelma Liite 3. Elintarvikevalvonnan riskinarviointilomake Liite 4. Elintarvikevalvonnan näytteenottosuunnitelma Liite 5. Elintarvikealan laitosten näytteenottosuunnitelma Liite 6. Terveydensuojelutarkastusten sisältö Liite 7. Terveydensuojelutarkastukset Liite 8. Talousvesien näytteenottosuunnitelma Liite 9. Uimavesien näytteenottosuunnitelma Liite 10. Kuluttajaturvallisuustarkastukset Liite 11. Kuluttajaturvallisuustarkastusten sisältö Liite 12. Tupakkavalvontatarkastukset Liite 13. Eläinlääkintähuollon resurssitarpeen kartoitus Liite 14. Kunnallinen eläinlääkäritaksa Liite 15. Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston ympäristöterveydenhuollon maksutaksa- ja taulukko Liite 16. Eläinlääkintähuollon painopistealueet 5

6 OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN YHTEINEN OSA ELINTARVIKE-, TERVEYDENSUOJELU-, KULUTTAJATURVALLISUUS- JA TUPAKKALAIN VALVONTA 1 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 1.1 Johdanto Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto, terveydensuojelu, tuoteturvallisuusvalvonta ja tupakkalain mukainen valvonta sekä nikotiinituotteiden myynnin valvonta. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman. Lainsäädäntö edellyttää, että valvonta on suunnitelmallista, laadukasta, riittävin voimavaroin ja oikein kohdennettua, terveyshaittoja ehkäisevää sekä eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa. Lainsäädännössä korostetaan toiminnanharjoittajien omaa vastuuta, mutta viranomaisvalvontaa tarvitaan mm. toiminnan ja tuotteiden määräystenmukaisuuden varmistamiseksi, kuluttajansuojan turvaamiseksi sekä toimijoiden tuotantoedellytysten varmistamiseksi. Seuraavaa toimintavuotta koskeva suunnitelma on hyväksyttävä toimielimessä ja toimitettava aluehallintovirastolle. Suunnitelmassa on otettava huomioon valvontaa ohjaavien keskusvirastojen valvontaohjelma sekä valvontasuunnitelma-asetuksen edellyttämä sisältö. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on toiminnanharjoittajille maksullista. Kunta perii hyväksymänsä taksan mukaiset valvontamaksut. 1.2 Toimialue ja toimivalta Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston ympäristöterveydenhuollon valvonta-alueeseen kuuluvat vuonna 2015 Eura, Huittinen, Kokemäki, Köyliö ja Säkylä. Yhteistoiminta-alueella asuu yhteensä n asukasta. Ympäristöterveysvalvonnan toimipisteet sijaitsevat Säkylän kunnanvirastossa osoitteessa Rantatie 268 ja Huittisten kaupunginvirastossa osoitteessa Risto Rytin katu 36. Lisäksi Kokemäen kaupunginvirastossa osoitteessa Tulkkilantie 1 on terveystarkastajille työhuone, jota voidaan käyttää tarpeen mukaan ja käyttää ajanvarauksella toimivana asiakaspalvelupisteenä. Kaupungin/kunnaneläinlääkäreiden toimipisteet sijaitsevat Eurassa, Huittisissa ja Kokemäellä. Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto on solminut Rauman ja Sastamalan kaupungin kanssa sopimuksen, jossa valvontaeläinlääkärin tehtävät siirretään Sastamalan ja Rauman viranhaltijoiden hoidettavaksi. Valvontaeläinlääkäreiden toimipisteet sijaitsevat Raumalla ja Sastamalassa, joissa kummassakin on yksi viranhaltija. Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston ympäristöterveydenhuollossa toimii terveysvalvonnan johtaja, 5 terveystarkastajaa, 3 kunnan/kaupungineläinlääkäriä, 2 valvontaeläinlääkäriä (yht. 0,75 htv), 2 hallintopalvelusihteeriä (yht. 0,5 htv) ja ympäristöpäällikkö (0,1 htv). Yksi kaupungineläinlääkärin virka on tällä hetkellä täyttämättä. Henkilöresurssit on esitetty kohdassa 1.4. Henkilökunta on toimivaltaista koko toimialueella. Kaikille on jaettu henkilökohtaiset vastuualueet, joiden valvonnasta ao. viranhaltija ensisijaisesti vastaa. Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston yhteistyöalueella ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomainen on Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. 6

7 1.3 Valvontasuunnitelman perusteet ja sisältö Valtioneuvoston asetusta 665/2006 sovelletaan ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä tarkoitettuun kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan. Asetuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä tarkoitettujen kunnallisten valvontaviranomaisten suorittamaa valvontaa. Asetuksen mukaan valvontasuunnitelmassa tulee määritellä vähintään: 1) tarkastusten sisältö; 2) valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys; 3) tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika; 4) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen; sekä 5) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. Tässä valvontasuunnitelmassa on otettu huomioon keskusvirastojen laatima yhteistyössä laatima ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille ja toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontaohjelmat. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa valvonnan vaikuttavuutta edistetään kuluvalla ohjelmakaudella seuraavia tavoitteita toteuttamalla: - valvonnan riskiperusteisuuden ja tehokkaan kohdentamisen varmistaminen - arviointi- ja ohjauskäyntien käyttöön ottaminen - valvonnan maksullisuuden edistäminen - tietojärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen - valvonnan näkyvyyden varmistaminen 1.4 Henkilöstöresurssit ja tehtävät Henkilöstöresurssit ja vastuualueet on esitetty alla olevassa taulukossa. Puolet työajasta pyritään varaamaan muuhun kuin suunnitelmalliseen työhön, mm. ennalta arvaamattomiin tarkastuksiin, koulutukseen, tiedonhankintaan, lausuntoihin, asiakasvalituksiin ja neuvontaan sekä ilmoitus-, hyväksymis- ja lupakäsittelyihin. Tehtävät ja vastuualueet on esitetty myös Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston kotisivuilla. Viranhaltijoilla on tehtäviin vaadittava koulutus. Henkilöstöresurssit ja vastuualueet. Nimi Virkanimike Vastuualue / erityisosaaminen htv Kallionsivu Pasi Terveystarkastaja Terveydensuojelu, kuluttajaturvallisuus, 1 uimavesivalvonta Koivusaari Sari Terveystarkastaja Terveydensuojelu, kuluttajaturvallisuus, 1 laitosvalvonta, uimavesivalvonta, ensisaapumisvalvonta Parkkari Terhi Terveystarkastaja Elintarvikevalvonta, talousvesivalvonta 1 Pruuki Terveystarkastaja Elintarvikevalvonta, talousvesivalvonta, 1 Aila tupakkavalvonta, laitosvalvonta, Tolkki Leena Terveystarkastaja Elintarvikevalvonta, talousvesivalvonta 1 Koponen Kaupungineläinlääkäri Praktiikka, lihantarkastus 1 Pauliina Joutsemo Kunnaneläinlääkäri Praktiikka, lihantarkastus, valmiuseläinlääkäri 1 Maria Paakki Päivi Kunnaneläinlääkäri Praktiikka, lihantarkastus 1 Virka avoin Kaupungineläinlääkäri Praktiikka, lihantarkastus Kotilainen Tia Valvontaeläinlääkäri Eläinsuojelu 0,375 7

8 Porma Valvontaeläinlääkäri Eläinsuojelu 0,375 Mari Tapio Leena Hallintopalvelusihteeri Toimistotehtävät 0,25 Polvi Anja Hallintopalvelusihteeri Toimistotehtävät 0,25 Sjövall Olli Terveysvalvonnan Hallinto, viranomaispäätökset 1 johtaja Reko Jukka Ympäristöpäällikkö Hallinto 0,1 Yhteensä henkilötyövuosia käytettävissä 10,35 Alla olevassa taulukossa on annettu arvioitu kokonaistyöaika toimialaa kohden. Arviot perustuvat kohteiden lukumääriin, keskimääräiseen tarkastustiheyteen ja keskimääräiseen tarkastukseen sisältyvään aikaa sisältäen tarkastukseen kuluva aika ja kirjalliset toimenpiteet sekä raportointi. Lisäksi on omana kohtanaan arvioitu yhteisten toimintaohjeiden, tietohallinto-ohjelmien, laatujärjestelmien ja riskinarviointiin kehittämiseen sekä käyttöönottoon vaadittava työpanos. Eläinlääkäreiden osalta elintarviketarvikevalvontaan on varattu 0,5 htv (koostuen pääasiassa lihantarkastuksesta ja vientiin liittyvistä tarkastuksista) ja terveysvalvonnan johtajan osalta 0,2 htv (pääasiassa ei-suunnitelmallista valvontaa). Alla olevassa taulukossa on arvioitu terveystarkastajien henkilötyöpäivät ja arvioitu kokonaistyötarve toimialoittain. Taulukko ei sisällä eläinlääkärien ja terveysvalvonnan johtajan työtarvetta. Suunnitelma terveystarkastajaresurssien jakautumisesta valvottaville toimialoille ja arvioitu tarve (suunniteltu + ei-suunnitelmallinen valvonta). Laskennallinen Prosentuaalinen työtarve (htpv/v) osuus (%) 1. Elintarvikevalvonta Terveydensuojelun valvonta Kuluttajaturvallisuusvalvonta Tupakkalain valvonta Yhteiset toimintakäytännöt ym 70 6 Yhteensä Terveystarkastajien yhteenlaskettu työpanos on 1100 htpv/v. Suunnitelmallisista tarkastuskäynneistä, ensisaapumisvalvonnasta (10 htpv), näytteenotosta, ei-suunnitelmallisista valvontatoimenpiteistä, tietojen hankinnasta, ohjauksesta, koulutuksesta ym. sekä yhteisten toimintakäytäntöjen käyttöönotto (mm. KUTI- ja YHTI-projektit) muodostuu arviolta 1215 htpv/v tarve. Lisäksi matka-aika kohteisiin on arvioitu olevan 60 htpv/v. Yhteensä arvioitu vaadittava terveystarkastajien työtarve on siten 1320 htpv/v. Terveystarkastajien osalta käytettävissä olevissa resursseissa on siten n. 1 henkilötyövuoden vajaus resursseissa. Edellä mainittuihin resursseihin on lisäksi varattu eläinlääkintään yhteensä n. 2,5 htv ja hallintoon 1,4 htv sekä eläinsuojeluun sekä maitotilojen sekä munapakkaamojen valvontaan 0,75 htv. 1.5 Näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma Valvontasuunnitelmaan sisältyvä näytteenotto ja tutkimuskulut ovat toiminnanharjoittajille maksullisia. Ruokamyrkytysnäytteiden ja muiden elintarvikkeista aiheutuvien terveysvaarojen sekä kuluttajavalituksen aiheutuvat tutkimuskulut kustannetaan ympäristöterveydenhuollon toimesta. Kuluttajaturvallisuuden näytteenottoon ei yleensä ole ollut tarvetta, koska Tukes ja Tulli vastaavat pääosin kulutustavaroiden turvallisuuden valvonnasta. Terveysvalvonta ottaa näytteitä tarvittaessa Tukesin, Tullin tai AVI:n pyynnöstä. 8

9 Näytteenottokohteiden valintakriteereinä ovat kohteiden historia, paikallinen valmistus, kohteiden valmistamat tai myymät tuotteet, kohteen omavalvonnan todentaminen ja projektiluonteisuus. Tutkimustuloksesta toimitetaan tulokset asianosaiselle elinkeinoharjoittajalle ja ympäristöterveysvalvonnalle. Tässä yhteydessä elinkeinoharjoittajan kanssa keskustellaan tuloksesta ja sen mahdollisesti aiheuttamista jatkotoimenpiteistä esim. uusintanäyte, omavalvonnan tehostaminen ym. Projektinomaisista näytteistä tehdään yhteenvedot, joita voidaan hyödyntää ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmia laadittaessa. Valvojilla on käytössä toimialakohtainen suunnitelma, jossa on valvottavat kohteet, tarkastusten ajoitus ja otettavat näytteet/kohde sekä tarkastettavat asiat. 1.6 Hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Näytteitä tutkitaan pääasiassa seuraavissa laboratorioissa: 1) Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratorio, Tampere 2) Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Turku Evira on hyväksynyt laboratoriot. Perusteluina laboratorioiden valinnalle on laboratorioiden tarjoamat palvelut ja laboratorioiden sijainti. 1.7 Valvonnan maksullisuus Suunnitelmallisesta valvonnasta ja näytteenotosta peritään vuonna 2015 Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan voimassa olevan taksan mukainen maksu. Taksan perusteet ja maksutaulukko on esitetty liitteessä. Voimassa oleva maksutaksa on nähtävillä yksikön kotisivuilla. 1.8 Viestintä ja tiedotus Asiakkaat pyritään palvelemaan nopeasti ja asiantuntevasti. Asiakkaita palvellaan henkilökohtaisilla tapaamisilla, puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Informaatiota annetaan myös postitse. Tiedottamiseen voidaan käyttää myös Euran, Huittisten, Kokemäen, Köyliön ja Säkylän kuntien internetsivuja sekä paikallisia lehtiä (esim. Satakunnan Kansa, Länsi-Suomi, Lauttakylä, Ala-Satakunta, Sydän-Satakunta ja Jokilaakso). Yleisesti Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston erityistilanteen tiedottamisesta vastaa ensisijaisesti ympäristöpäällikkö Jukka Reko. Ympäristöterveydenhuollon tiedottamisesta erityistilanteissa ja kriiseissä vastaa terveysvalvonnan johtaja. Tiedotusvastaavana ruokamyrkytystapauksissa toimii terveysvalvonnan johtaja ja/tai tartuntataudeista vastaava lääkäri. Tiedottamisvastuu voidaan myös tilanteesta riippuen antaa jollekin muulle ympäristöterveydenhuollon viranhaltijalle. Tapauskohtaisesti päätetään tiedotteiden antamisesta. Tiedottamisessa voidaan tehdä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa toimivallan mukaan. 1.9 Laatujärjestelmä EY:n valvonta-asetuksen (882/2004) 8 artiklan ja elintarvikelain 41 :n mukainen elintarvikevalvontaa koskeva laatujärjestelmä rakennetaan paikallisten tarpeiden ja resurssien pohjalta. 9

10 1.10 Valvontakirjanpito Kohdetietojärjestelmä on TerveKuu-ohjelma. Kaikki uudet valvontakohteet kirjataan rekisteriin ilmoituksen käsittelyn tai kohteen hyväksymisen yhteydessä. Toimintansa lopettaneet kohteet merkitään rekisteriin lopettaneiksi. Valvontarekisteriin merkitään valvontakohteiden tunnistetiedot, suunnitellut ja suoritetut valvontatoimenpiteet sekä vastaavat muut toimialakohtaisen lainsäädännön ja niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaiset valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Kaikki kohteita koskeva valvontatieto, myös ohjaus ja neuvonta, kirjataan TerveKuuhun, jossa se on kaikkien tarkastajien saatavilla. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ja turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- ja tupakkavalvonnan yhteinen tietojärjestelmähanke YHTI etenee. YHTI-hankkeen edellä ja esimerkkinä toimii Eviran vastuulla oleva elintarvikevalvonnan KUTI-tietojärjestelmähanke. Yhdessä YHTI ja KUTI muodostavat ympäristöterveydenhuollon tiedonkeruu-hankkeen. Kunnan valvontaviranomainen on velvollinen toimittamaan korvauksetta Valviralle, Tukesille ja Eviralle tarkastuksia, valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilöstöä, maksuja, sekä valvontaa koskevia muita tietoja näiden lakien mukaisen valvonnan ohjausta, seurantaa, raportointia ja tilastointia varten. Huomioitavaa on, että kaikki valvonta-alueen tarkastuskohteet tulee olla kirjattu järjestelmään vuoden 2014 aikana, vaikka kaikkiin kohteisiin ei kohdistuisikaan valvontatoimenpiteitä vuoden 2014 aikana. Hankkeen toteutuminen on vaatinut ja vaatii terveysvalvonnan työntekijöiltä käytössä olevan Tervekuu ohjelman kokonaisvaltaista hallintaa. Tämän vuoksi tulevina vuosina panostetaan Tervekuu ohjelman perus- ja jatkokoulutukseen. Käytettävä tietojärjestelmä on yhteensopiva valtakunnallisen tietojärjestelmän kanssa (KUTIprojekti) ja on käytössä. Valvontakohteiden asiakirjat on kirjattu kunnan sähköiseen Dynasty-ohjelmaan ja/tai TerveKuuohjelmaan. Valvontakirjanpito on arkistoitu ympäristötoimiston arkistoon. Dokumentointi sisältää kohteiden perustiedot, ilmoitusten käsittelyn/hyväksymispäätökset, tutkimustulokset, muistiot, kohteiden omavalvonnan päivitystilanteen jne. Tarkastuksista tehdään tarkastuskertomus, joka annetaan tiedoksi toimijalle. Toiminnanharjoittajaa kuullaan tarkastuksen yhteydessä. Elintarvikevalvonnan alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Toimijan on ilmoitettava myös toiminnan lopettamisesta (elintarvikevalvonta-asetus). Valvontaviranomaisen on ilmoitettava alkutuotannon toimijalle ottaneensa vastaan ilmoituksen tai saaneensa tiedon toiselta viranomaiselta. Elintarvikelain muutos (352/2011) 13.6 :ssä sekä 22.3 ja 22.4 :ssä on lueteltu elintarvikealan ja alkutuotannon toimintoja, joista ei tarvitse tehdä ilmoitusta valvontaviranomaiselle. Alkutuotantokohteita on siirretty aiemmin kohderekisteritietojärjestelmään ja siirtotyötä jatketaan Koulutussuunnitelma ja koulutusrekisterin pito Terveysvalvonnan henkilöstön koulutukseen on varattu määrärahaa. Koulutukseen osallistutaan koulutustarjonnan ja -tarpeen mukaan. Toimialakohtaisesti koulutus valitaan koulutuksen sisällön ja luennoitsijoiden mukaan vuonna Koulutuksen jälkeen osallistuja tekee lyhyen raportin koulutuksesta muille viranhaltijoille sekä tuo koulutusmateriaalin muiden käyttöön. Koulutusrekisteri on perustettu vuonna 2011 ja sitä päivitetään työntekijän koulutukseen osallistumisen jälkeen. Terveysvalvonnan johtaja ylläpitää rekisteriä. Tarkoituksena on osallistua ainakin keskusvirastojen, aluehallintoviraston ja ministeriöiden järjestämään koulutukseen. Terveystarkastajien ja terveysvalvonnan johtajan koulutukseen osallistuminen 2015 on esitetty alla. Eläinlääkäreiden koulutusohjelma on esitetty eläinlääkintähuollon valvontaohjelmassa. 10

11 Koulutussuunnitelma Elintarvikevalvonta Parkkari Tolkki Pruuki Koivusaari (laitos- ja ensisaap. valv.) Sjövall 2. Terveydensuojelun valvonta Parkkari (talousvesi) Tolkki (talousvesi) Pruuki (talousvesi) Kallionsivu Koivusaari Sjövall 3. Kuluttajaturvallisuusvalvonta Kallionsivu Koivusaari Sjövall 4. Tupakkalain valvonta Pruuki 4 pv 4 pv 4 pv 3 pv 2 pv 2 pv 2 pv 2 pv 2 pv 3 pv 2 pv 2 pv 1 pv 1 pv 2 pv 5. YTH-yleiskoulutus Parkkari Tolkki Pruuki Kallionsivu Koivusaari Sjövall 6. Hallinto Sjövall 7. Tietotekniikka tms Parkkari Tolkki Pruuki Kallionsivu Koivusaari Sjövall 2 pv 2 pv 2 pv 2 pv 2 pv 2 pv 2 pv 3 pv 3 pv 3 pv 3 pv 3 pv 3 pv 1.12 Erityistilannesuunnitelma Ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitelma uusitaan/päivitetään vuosittain erityistilannesuunnitelma vastaamaan nykyistä tilannetta. Suunnitelman laadinnassa käytetään STM:n vuonna 2010 laatimaa Ympäristöterveydenhuollon erityistilanteiden opasta. Erityistilannesuunnitelma toimitetaan jokaiselle ruokamyrkytysryhmän taholle. Yksikössä se on kaikissa toimipisteissä paperiversiona ja sähköisesti yhteisessä terveystarkastajien tiedostokansiossa. 11

12 1.13 Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman laatiminen ja toteutumisen arviointi Kunnan tulee toimittaa hyväksymänsä seuraavan vuoden valvontasuunnitelma aluehallintovirastolle kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä. Kunnan tulee arvioida valvontasuunnitelman toteutuminen vuosittain. Arviointi tulee tehdä ainakin seuraavien tekijöiden osalta: 1) tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin 2) tarkastusten kattavuus 3) näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin 4) valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen 5) voimavarat ja yhteistoiminta-alueen toimivuus 6) toiminnan kehittämistarpeet 9) mahdolliset toiminnan tarkastamiset ja korjausehdotukset/poikkeamat (auditoinnit) Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnalle annettavassa seurantaraportissa kerrotaan syyt tai perustelut suunnitelmasta poikkeamien suhteen ja esitetään korjausehdotuksia. Ympäristölautakunnassa keskustellaan ja mahdollisesti päätetään toimenpiteistä, joilla parannetaan tilannetta seuraavalla toimintakaudella arviointiraportin käsittelyn yhteydessä. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset raportoidaan aluehallintovirastolle ja keskusvirastoille. Lisäksi aluehallintovirastolle tai keskusvirastoille toimitetaan ne mahdollisesti erikseen raportoitavat asiat, joita ne ovat pyytäneet kunnilta. Valvontasuunnitelman arviointi voidaan suorittaa kaikkien toimialojen kohdalta samanaikaisesti. Lisäksi Pyhäjärviseudun ympäristötoimistolla on oma toiminnan laajuutta kuvaava seuranta. Valvontaohjelman mukaisia toiminnan laajuutta kuvaavia numeerisia tiedot toimitetaan Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnalle. OSA II: TOIMIALAKOHTAISET VALVONTASUUNNITELMAT ELINTARVIKE-, TERVEYDENSUOJELU-, KULUTTAJATURVALLISUUS- JA TUPAKKALAIN VALVONTA 2 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA Kunnan elintarvikevalvontatehtäviä ovat: - kunnan valvontaan kuuluvien laitosten hyväksyminen ja elintarvikehuoneistojen ilmoituksen käsittely - alkutuotantopaikkojen, elintarvikehuoneistojen, ensisaapumis- ja muiden elintarvikealan toimijoiden (ml. maahantuojien) valvonta - kotimaassa tuotettujen elintarvikkeiden ja elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden valmistuksen valvonta - elintarvikkeiden markkinavalvonta - kunnalla on valvontatehtäviä myös liittyen puolustusvoimien toimintaan sekä Valviran ohjaamaa alkoholimyymälöiden ja varastojen valvontaan Kunnan tehtäviin kuuluvat elintarvikealan toimijoiden ja kuluttajien neuvonta ja tiedottaminen, valtion viranomaisten avustaminen eläimistä saatavien elintarvikkeiden kansallisen vierasainevalvontaohjelman toteuttamisessa sekä elintarvikemääräysten mukaisten ilmoitusten ja raporttien tekeminen aluehallintovirastolle ja Eviralle. 12

13 2.1 Elintarvikevalvonnan yleiset tavoitteet Elintarvikevalvonnan tavoitteena on toteuttaa elintarvikelainsäädännössä asetettuja päämääriä. Elintarvikelain tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu sekä varmistaa elintarvikkeiden jäljitettävyys. Elintarvikelain tarkoituksena on myös varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda kuluttajaa harhaan. Tarkoituksena on suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta sekä taloudellisilta tappioilta (EL 1 ). Elintarvikelaki kattaa koko ketjun pellolta pöytään ja koko ketjun kattavalla valvonnalla turvataan, että elintarvikkeet ovat määräysten mukaisia. Jäljitettävyys on elintarviketurvallisuuden kannalta yksi keskeinen tekijä ja sen avulla voidaan ongelmatilanteissa poistaa määräystenvastaiset elintarvikkeet kohdennetusti markkinoilta ja antaa kuluttajille oikeaa ja riittävää informaatiota. Elintarvikelain avulla halutaan turvata korkealaatuinen elintarvikevalvonta, mikä edellyttää, että valvonta on suunnitelmallista, oikein kohdennettua, tehokasta ja eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa. Valvonnan tulee olla myös muulla tavoin hyvää hallintoa koskevien vaatimusten mukaista ja sille tulee varata riittävät voimavarat. Valtakunnallisessa elintarvikevalvontaohjelmassa ja valvontaviranomaisten valvontasuunnitelmissa kuvataan valvonnan toteuttaminen eri tasoilla. Ohjelmia ja suunnitelmia tarkistetaan säännöllisen ja järjestelmällisen seurannan avulla. Seurannan yhteydessä tehtyjä havaintoja käytetään suunniteltaessa valvontaa ja sen suuntaamista edelleen. Elintarvikevalvontaa suunnataan eri kohteisiin tai osa-alueisiin sen mukaan, missä sitä riskitekijät huomioon ottaen eniten tarvitaan. Valvonnan on oltava tasapuolista niin, että se kohdistuu perusteiltaan yhdenvertaisesti kaikkiin valvontakohteisiin ja valvontakohdetyyppeihin. Tämän vuoksi kohteen valvonnan tehostamiselle tai sen lieventämiselle on oltava perusteet, jotka saadaan esimerkiksi arvioimalla valvontakohteessa elintarvikkeeseen kohdistuvia riskitekijöitä. Tasapuolisuus elintarvikevalvonnassa tarkoittaa sitä, että valvonnan määrä ja valvontamenetelmät valitaan elintarvikkeen turvallisuuden ja laadukkuuden varmistamiseksi samoilla perusteilla koko maassa. Valvontaviranomaisen velvollisuus on viestittää valvontaan liittyvistä asioista ja ongelmista sekä elintarvikealan toimijoille että kuluttajille. Elintarvikelain tarkoituksena on osaltaan parantaa elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä. Toimimalla elintarvikelainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisesti elintarvikealan toimijat varmistavat toimintansa lainmukaisuuden ja turvaavat osaltaan sen, että elintarvikkeet ovat turvallisia, muutoinkin elintarvikemääräysten mukaisia ja niistä annetut tiedot ovat totuudenmukaisia ja riittäviä. Viranomaisen velvollisuus on tukea toimijoita antamalla lainsäädännön noudattamiseen liittyviä ohjeita ja kehotuksia. Toiminnan määräystenmukaisuus parantaa elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä ja menestymismahdollisuuksia markkinoilla sekä pienentää esimerkiksi takaisinvedoista johtuvia yrittäjän taloudellisia riskejä. Elintarvikelainsäädännön lähtökohtana on, että ensisijainen vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta ja määräystenmukaisuudesta on elintarvikealan toimijalla. Omavalvonnan avulla toimija varmistaa, että elintarvikkeen turvallisuus ei vaarannu sinä aikana, kun elintarvike on toimijan vastuulla. Viranomaisvalvonnan tehtävä on puolestaan varmistua siitä, että omavalvonta toimii tehokkaasti ja elintarvikkeen turvallisuus, jäljitettävyys ja muu määräystenmukaisuus toteutuu kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa. 13

14 2.2. Elintarvikevalvonnan toteuttaminen Valvontakohteet Suunnitelmallisen valvonnan piirissä on 335 elintarvikehuoneistoa, 17 laitosta, 54 maidontuotantotilaa ja 28 karjankasvatustilaa/kalastusta sekä muita alkutuotannon kohteita 929 kpl. Yhteensä kohteita on 1346 kpl. Valvontaviranomaisella on ajantasaisia tietoja valvonta-alueen kohteista - elintarvikehuoneistojen ilmoitukset - ensisaapumispaikkoja koskevista ilmoitukset ja päätökset - alkutuotantopaikkojen tiedot Elintarvikevalvonnan kohteiden lisäkartoitus perustuu viranhaltijoiden kenttätuntemukseen, liikeelämän seurantaan ja yritysrekisterin tietoihin. Elintarvikevalvontakohteet ja tarkastusten määrä sekä näytteenotto on esitetty liitteissä Omavalvontasuunnitelma Kaikilla elintarvikealan yrityksillä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelmaa ja sen toteutumista seurataan tarkastuskäyntien yhteydessä. Omavalvontaan liittyvissä asioissa annetaan neuvontaa ja ohjausta. Omavalvonnan valvonnan yhteydessä varmistetaan, että valvontakohteen näytteenotto on mikrobikriteeriasetuksen mukaista Tarkastus ja valvonta Tarkastus on määritelty valvonta-asetuksessa (EY) 882/2004. Valvonta-asetuksen 3 artiklan mukaan elintarvikevalvonnan tarkastukset tehdään pääsääntöisesti ilman ennakkovaroitusta. Valvontaohjelma-asetuksen (664/2006) mukaan tarkastaminen on säännöllistä ja ennalta suunniteltua. Tarkastukset voivat sisältää myös näytteiden ottoa ja mittauksia, joiden avulla arvioidaan kohteen, kohteessa harjoitettavan toiminnan ja tuotteiden turvallisuutta ja määräystenmukaisuutta. Toiminnassa olevan elintarvikehuoneiston valvonnassa tarkastus ei yleensä voi kattaa koko yrityksen toimintaa. Jokaisella tarkastuskäynnillä suoritetaan yleisluontainen tilojen ja toimintojen tarkastus tarkastettavan osa-alueen lisäksi. Tavoitteena on, että kohteen koko toiminta, tilat ja omavalvonta tulee käydyksi 1-3 vuoden kuluessa riippuen kohteen laajuudesta ja tarkastusmääristä. Mikäli tarkastuksella todetaan epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuuden, annetaan epäkohtien poistamiseksi määräaika. Määräajan jälkeen tehdään uusi tarkastus tehtyjen toimenpiteiden varmistamiseksi. Tarkastukset pyritään tekemään silloin, kun valvontakohteessa on toimintaa. Joissakin tapauksissa voidaan tarkastus toteuttaa myös muuna ajankohtana. Valvontaviranomainen voi tehdä asiakirjatarkastuksia myös virkapaikallaan. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus joka kirjataan aina TerveKuu-ohjelmaan. Tarkastuskertomukseen merkitään valvonnan tarkoitus, tulokset sekä tarvittaessa asianomaiselta toimijalta edellytettävät toimet. Epäkohtien korjaamisaikataulusta sovitaan toimijan kanssa. Tarjoilu- ja myyntipaikkojen elintarvikehuoneistotarkastuksissa käytetään OIVA-arviointilomakkeita ja muissa elintarvikehuoneistotarkastuksissa voidaan käyttää ko. elintarvikehuoneiston tai laitoksen tarkastukseen suunniteltuja EVIRAn valmiita lomakkeita. Oivatarkastukset otettiin käyttöön ja sen mukana tuli vaatimus valvontatietojen julkistamisesta elintarvikkeiden 14

15 vähittäismyynnissä ja tarjoulussa. Seurantatarkastukset ovat olennainen osa Oiva-järjestelmässä. Seurantatarkastuksilla varmistetaan valvonnan julkistamista, vaikuttavuutta ja yhtenäisyyttä. Seurantatarkastusten määrä on arviolta % valvontakäyntien kokonaismäärästä, mikä lisää resurssitarvetta. Valtakunnalliset elintarviketurvallisuuden toimenpiteet ja painopisteet Elintarvikkeiden valmistus: 1) Oivan käyttöönotto, 2) Jäljitettävyysvalvontaprojekti - Kuljetus: 1) oivan käyttöönotto - Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu: 1) Elintarvikevalvonnan yhdenmukaistaminen Oivan käyttöönoton jälkeen, 2) Jäljitettävyysvalvontaprojekti, 2) Elintarvikepatogeeniprojekti - Sisämarkkinakauppa: 1) Jäljitettävyysvalvontaprojekti - Vienti: 1) Vientivalvontajärjestelmien kehittäminen Valvontahankkeisiin pyritään osallistumaan mahdollisuuksien mukaan Valvontakohteiden riskiluokitus ja tarkastustiheys Valvontakohteiden riskinarviointia jatketaan edelleen suunnitelmallisten tarkastuskäyntien yhteydessä. Riskinarvioinnissa hyödynnetään TerveKuu-ohjelmaa. Kohteiden tarkastustiheydet saadaan tehdyistä riskiluokituksista. Riskinarvioinnin perusteella tarkastusmääriä voidaan lisätä tai vähentää 50 % EVO:n mukaisista tarkastusmääristä. Tarkastustiheyksien määrittelyssä huomioidaan valtakunnallisen valvontatutkimusohjelman ohjeelliset tarkastusmäärät sekä valvontakohteissa havaitut riskitekijät. Tarkastukseen kuluvaan keskimääräiseen aikaan huomioidaan Eviran ohjeistusta Näytteenottosuunnitelma ja laboratoriot Viranomainen voi ottaa näytteitä useista eri syistä (katso 4.3). Lainsäädännössä ei ole määritelty näytteenottotiheyksiä viranomaisvalvonnan näytteenotolle. Elintarvikelain (23/2006) mukaan valvontaviranomaisen on laadittava oma näytteenotto- ja tutkimussuunnitelmansa osana vuosittaista elintarvikevalvontasuunnitelmaansa, jossa näytteenottotiheydet samoin kuin näytteistä tehtävät analyysit on määriteltävä. Evira suosittelee viranomaisnäytteenoton suuntaamista ennen kaikkea hyvin suunniteltuihin patogeeniprojekteihin. Yksittäisten toimijoiden omavalvonnan toimivuuden todentamiseksi Evira suosittelee pistokoeluontoista näytteenottoa. Näytteenottotiheyteen vaikuttavat toimijan näytteenottosuunnitelma, sen kattavuus ja toteutuminen sekä omavalvontanäytteiden tulokset. Näytteenotto perustuu riskinarviointiin. Valvoja voi ottaa tarvittaessa omavalvonnan varmistamiseksi lisää näytteitä valvontakohteista tapauskohtaisesti. Näytteistä tutkittavat analyysit on annettu näytteenottosuunnitelmassa, mutta analyyseja voidaan tarvittaessa määritellä uudestaan tapauskohtaisesti, esim. näytteen sisällön mukaan. Jos yritykset tutkituttavat riittävästi omavalvontanäytteitä, voidaan viranomaisnäytteitä ottaa vähemmän. Tämän lisäksi otetaan näytteitä esim. ruokamyrkytysepäilyjen ja kuluttajavalitusten perusteella. Erilaisten suunnittelemattomien (kuluttajavalitukset, terveysvaaratilanteet, ruokamyrkytykset) elintarviketutkimusten kustannukset maksetaan Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston kustannuksella. Huonojen tulosten syyt pyritään selvittämään ja korjaamaan. Toiminnanharjoittajan kustannuksella otetaan uusintanäytteet, joista määritykset voivat olla laajemmat kuin alkuperäiset. Näytteenotossa pyritään hyödyntämään Eviran elintarvikevalvontaviranomaisille suunnattua ohjetta 10502/1 Elintarvikkeiden mikrobiologinen näytteenotto ja analyysit. Vuoden 2015 elintarvikenäytteiden otossa keskitytään ravintoloihin ja laitoskeittiöihin, joista on edellisvuosina otettu vähän näytteitä. Liitteessä on esitetty elintarvikenäytteenottosuunnitelma. Tuloksista tehdään yhteenveto, jota hyödynnetään seuraavan vuoden näytteenottosuunnitelmaa 15

16 laadittaessa. Yhteenveto tai sen osia voidaan myös julkaista yksikön kotisivuilla ja paikkakunnan tiedotusvälineissä, mikäli se katsotaan aiheelliseksi. Osallistutaan Eviran ohjaamana seurantaohjelmiin ja vastataan tarvittaviin valvontatoimenpiteisiin. Seurantaohjelmia ovat - kansallinen salmonellavalvontaohjelma - kansallinen elävien eläinten ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelma - kasvinsuojeluainejäämien valvontaohjelma - ympäristö- ja muiden kontaminanttien seurantaohjelma, säteilyttämisen osoittamista koskeva valvontaohjelma sekä - muut mahdolliset komission valvontaohjelmat. Valtakunnallisiin tai alueellisiin projekteihin osallistutaan pyynnöstä, jotta saadaan kattavaa tietoa koko Suomen tai alueen ko. tilanteesta. Kohdassa on esitetty lisäksi painopistealueita, mikä osaltaan vaikuttaa mahdolliseen näytteenottoon. Näytteenotto niiden osalta ja siihen liittyvät toimenpiteet tarkentuvat vuoden 2015 aikana Ensisaapumisvalvonta Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonta valtiollistettiin vuonna 2008, jolloin vastuu valvonnasta siirtyi kunnilta Eviralle. Toimialueella Evira ostaa ensisaapumisvalvontapalvelun kunnalta. Evira määrää tarkastuskohteet ja -tiheyden sekä - laajuuden. Evira laskuttaa ensisaapumistoimijoita tehdystä valvonnasta, auditoi tarkastusten suorittamista sekä antaa koulutusta tarkastuksia tekeville tahoille. Ensisaapumisvalvontaan on arvioitu vaativan n. 10 htpv/v työpanoksen vuonna Hallinnolliset pakkokeinot ja rangaistusseuraamukset Hallinnollisia pakkokeinoja käytetään elintarvikevalvonnassa silloin, kun elintarvikealan toimija ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin elintarvikemääräysten noudattamiseksi, eivätkä muut valvontatoimenpiteet elintarvikealan toimijan velvoittamiseksi noudattamaan elintarvikemääräyksiä ole riittäviä. Hallinnollisia pakkokeinoja koskevat säännökset ovat elintarvikelain 7 luvussa. Lisäksi Evira on laatinut viranomaisille vuonna 2008 ohjeen hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä (Ohje /1). Pakkokeinoja ovat mm. erilaiset määräykset ja kiellot, uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka, haltuunotto sekä elintarvikehuoneiston hyväksynnän peruuttaminen. Elintarvikelain 32 :n mukaan hallinnollisia pakkokeinoja koskevaa toimivaltaa voidaan kunnassa siirtää kunnan viranhaltijalle lievempien pakkokeinojen osalta. Tällaisia ovat: elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen; kielto; elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottaminen; haltuunotto; ja elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös. Sen sijaan esimerkiksi päätöksen uhkasakon asettamisesta kunnan viranhaltijan antaman määräyksen tehosteeksi tekee lautakunta tai toimielin. Vaikka toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön ei olisi siirretty elintarvikevalvontatehtäviä suorittavalle kunnan viranhaltijalle, viranhaltija on kiireellisissä tapauksissa oikeutettu antamaan määräyksiä epäkohdan poistamiseksi, asettamaan kieltoja sekä tekemään haltuunottoa koskevan päätöksen. Tällainen viranhaltijapäätös on viipymättä saatettava lautakunnan tai toimielimen käsiteltäväksi. Elintarvikelaissa ei ole hallintomenettelyä koskevia säännöksiä, vaan sovellettaviksi 16

17 tulevat hallintolain (434/2003) säännökset (kuuleminen, päätöksen perusteleminen jne.) Mikäli viranomainen katsoo, että pakkokeinopäätös on mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta pantava heti täytäntöön, tämä täytyy päätöksessä nimenomaisesti todeta. Elintarvikealan toimija vastaa niistä kustannuksista, joita toimijalle aiheutuu viranomaisen pakkokeinopäätöksistä. Rangaistusseuraamuksista säädetään sekä elintarvikelaissa (10 luku) että rikoslaissa (39/1889, muutos 400/2002). Elintarvikelaissa säädetään elintarvikerikkomuksesta, josta voidaan tuomita sakkorangaistukseen. Rikoslaissa säädetään terveysrikoksesta, josta voidaan tuomita sakko- tai vankeusrangaistukseen. Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta on päätöksellä siirtänyt hallinnollisia pakkokeinoja koskevaa toimivaltaa viranhaltijoille niiltä osin kuin se elintarvikelainsäädännön mukaan on mahdollista. Vuoden 2015 aikana päivitetään ohjeistusta hallinnollisten pakkokeinojen ja rikoslainsäädännön mukaisten keinojen käyttöä Pyhäjärviseudun elintarvikevalvonnassa Terveysvaaratilanteet ja ruokamyrkytysepidemioiden selvittäminen Terveysvaaralla tarkoitetaan mitä tahansa biologista, kemiallista tai fysikaalista tekijää tai tilaa, joka saattaa vaarantaa elintarvikkeen turvallisuuden (elintarvikelaki 6, kohta 8). Kunnan on selvitettävä alueellaan ilmenevät elintarvikkeisiin liittyvät terveysvaaratilanteet. Tällaisia ovat ruokamyrkytykset ja muut elintarvikevälitteiset vaaratilanteet. Kuntien on varauduttava mahdollisesti tarvittavaan näytteenottoon ja tutkimuksiin. Terveysvalvonta voi saada tietoa terveydelle vaarallisista elintarvikkeista mm. oman alueen viranomais- tai omavalvonnan tutkimustuloksista, kuluttajavalituksista ja Eviran tiedotteista. Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden epäily- ja selvitysilmoitukset tehdään ruokamyrkytysepidemiarekisteritietojärjestelmään (RYMY-tietojärjestelmään). RYMY on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran yhteinen raportointijärjestelmä. Laaditaan ajantasainen paikalliset erityispiirteet huomioiva toimintaohje ruokamyrkytyksiä ja muita terveysvaaratilanteita varten. Ruokamyrkytysepidemioiden epäily- ja selvitysilmoitukset tarvittavine liitteineen säilytetään terveysvalvonnan toimistolla omassa mapissaan. Eviran lähettäessä RASFF - ilmoitusta (terveysvaarailmoitus) koskevan tiedustelun tarkistetaan esimerkiksi ensin ensisaapumispaikkojen tekemistä ilmoituksista, onko kyseisiä elintarvike-eriä vastaanotettu. Ensisaapumispaikkoihin ollaan yhteydessä tilanteen selvittämiseksi. Mahdollisista jatkotoimenpiteistä sovitaan tapauskohtaisesti Eviran kanssa. Ruokamyrkytystutkimusten keskeinen tavoite on sairastumisen aiheuttajan ja lähteen etsiminen. Ruokamyrkytysepidemiaa epäiltäessä viranomaisten tulee toimia nopeasti, jotta on mahdollista estää epidemian mahdollinen leviäminen ja saada ehkäisevät toimenpiteet käyntiin. Ruokamyrkytysepidemian selvittäminen tapahtuu kunnan kustannuksella. Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston alueella on ruokamyrkytysten selvitystyöryhmä, joka on päivitetty ja hyväksytty ympäristölautakunnassa. Ruokamyrkytysten selvitystyöryhmässä on toiminta-alueen kunnista jäseninä mm. johtava terveyskeskuslääkäri tai tartuntataudeista vastaava lääkäri, terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö, elintarvike- ja terveydensuojeluvalvontaa johtava virkamies, kunnan virkaeläinlääkäri, terveystarkastaja sekä alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja. Selvitystyöryhmän kokoonpano tarkistetaan ja hyväksytään vuosittain tarvittaessa. 17

18 2.3 Elintarvikevalvonnan lainsäädäntöä ja ohjeita Elintarvikelaki (23/2006) Yleinen valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004 Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 Elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004 Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 420/2011 MMM:n asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) MMM asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (1368/2011) MMM:n asetus laitosten elintarvikehygieniasta (1369/2011) Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista (1258/2011) Mikrobikriteeriasetus (EY) N:o 2073/2005 Ensisaapumisasetus (118/2006) Lihantarkastusasetus (MMMa 590/2014) Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittä misestä (1365/2011) Valtioneuvoston asetus elintarvikelain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista (1174/2006) Valtioneuvoston asetus eräistä elintarvikevalvonnan maksuista (1040/2007) STM:n asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta (405/2009) Sivutuoteasetus (EY) N:o 1069/2009 Sivutuoteasetuksen toimeenpanoasetus (EU) N:o 142/2011 Nikotiinivalmisteiden lainsäädäntöä Lääkelaki (395/1987) 3 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 3.1 Yleiset tavoitteet Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen. Lain tavoitteena on myös ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa terveyshaittaa. Terveydensuojelulaissa päävastuu terveydensuojelun toteuttamisesta on säädetty kunnan tehtäväksi. Kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän säännöllisen ja suunnitelmallisen valvonnan lisäksi on huomioitava muu kunnan tehtävänä oleva terveydensuojelulain tarkoittama valvonta sekä siihen varattava työaika- ja henkilöresurssi. Tällaista muuta valvontaa, mikä ei vaadi säännöllisyyttä, ovat lupa- ja ilmoitusmenettelyt, erilaiset suunnitelmaan sisältymättömät yllättävät valvontatapaukset, asumisterveyteen liittyvät tarkastukset ja mittaukset, samoin epidemiaselvitykset, asiakkaiden valitukset sekä näihin liittyvät selvitykset ja valvontatoimet. Terveydensuojelulain 8 :ssä määriteltyihin erityistilanteisiin varautumiseen ennakolta yhdessä muiden viranomaisten ja laitosten kanssa tulee varata riittävästi aikaa. Lisäksi toiminta terveydensuojeluasioiden asiantuntijana, neuvojana ja ohjaajana vaativat voimavaroja kuin myös toiminnan kehittäminen sekä erilaiset raportointitehtävät. Terveydensuojelun osalta erityisesti tavoitteena on yhtenäistää valvontakäytäntöjä koko maassa ja saattaa myös toiminnanharjoittajat samanarvoiseen asemaan suhteessa valvontaan. 18

19 3.2 Tarkastus ja tarkastuksen sisällön määrittely Terveydensuojelulain mukaisen valvontatarkastuksen tavoite on selvittää terveysvaaran tai haitan esiintyminen eli aiheutuuko toiminnasta terveyshaittaa tai esiintyykö sellaisia tekijöitä ja olosuhteita, joista johtuen terveyshaitta voi syntyä ja antaa haitan estämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi tarpeelliset määräykset ja ohjeet. Tarkastukseen liittyy tavallisesti aistinvaraista tarkastelua ja arviointia sekä mahdollisesti mittauksia ja näytteenottoa jatkotutkimuksia varten. Useimmat terveydensuojelulain mukaiset säännöllisen valvonnan kohteet ovat joko luvanvaraisia tai ilmoituksenvaraisia. Kohteet hyväksytään 18 :n mukaisen lupahakemuksen tai 13 :n mukaisen ilmoituksen nojalla. Tämän jälkeen kohde pääsääntöisesti tulee suunnitelmallisen ja säännöllisen valvonnan kohteeksi. Moneen valvontakohteeseen kohdistuu useampien ympäristöterveydenhuoltolakien valvontatoimia. Tarkastusten määrittelystä käy ilmi, minkä lain mukaisia ja mitä toimenpiteitä valvontakohdetyyppeihin ja valvontakohteisiin tehtävät tarkastukset sisältävät. Tarkastus voi sisältää useiden ympäristöterveydenhuollon lakien mukaisia toimenpiteitä. Terveydensuojelulain mukaiset valvontakohteet tarkastetaan säännöllisesti ja siten, että oleellisimmat terveydensuojelun näkökohdat tulevat katetuiksi tarkastuksissa. Valtakunnallisessa terveydensuojelun valvontaohjelmassa on annettu ohjeet keskimääräisistä tarkastustiheyksistä sekä valvonta- ja tarkastuskäyntien ydinasioista. Nämä ohjeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon tarkastuksissa liitteessä. Valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävän ajan määrittelyssä otetaan huomioon suunnittelu, tarkastuksen valmistelutyöt, tarkastukseen ja matkoihin kulunut aika sekä tarkastuskertomuksen laatiminen, kirjaukset, laskutus ja muut jälkityöt. Arvio säännöllisen valvonnan tarkastuksiin ja niihin liittyviin muihin tehtäviin kuluvasta ajasta on esitetty liitteessä. Kuntalaisten tai asiakkaiden kautta vireille tulevat asiat, jotka eivät ole suunnitelmallisen valvonnan piirissä ovat lisääntyneet huomattavasti esim. sisäilma. Em. asioiden hoitaminen vaatii henkilöstöresursseja. Kohteiden riskiarviointia jatketaan vuonna 2015 resurssien mukaan. Vesilaitosten valvontaohjelmien tarkastus ja laadinta sekä rakennusten sisäilmaongelmat saattavat vaatia arvioitua selkeästi suuremman työpanoksen. 3.3 Valvontakohteiden riskinarviointi, riskiluokitus ja tarkastustiheys Valvontasuunnitelman mukainen kohdekohtainen tarkastustiheys perustuu kohdekohtaiseen riskinarviointiin. Riskinarviointi perustuu toiminnan aiheuttamiin terveysuhkiin tai valvottavan tilan olosuhteisiin, joista voi aiheutua terveyshaittaa. Merkittäviä tekijöitä riskinarvioinnin kannalta ovat: - Altistuvien ihmisten määrä ja käyttäjäryhmä (lapset, nuoret, vammaiset, sairaat) - Altistavan tekijän vaarallisuus (taudinaiheuttaja, myrkyllisyys) - Altistuksen kesto ja/tai toistuvuus (vakituinen ja tilapäinen oleskelu) Tarkastustiheyteen vaikuttavat myös kohteessa todetut ongelmat, toiminnanharjoittajan asiantuntemus ja toimintatavat (hygieniatuntemus, omavalvonta tai käyttötarkkailu, aiemmat ongelmat) sekä huoneiston tai tilan olosuhteet, rakenteet ja kalusto (varustelutaso, rakenteiden kunto ym.). Jatketaan edelleen kohteista saatujen tietojen keräämistä ja käytetään niitä riskinarviointiin. Tätä tietoa sovelletaan tarkastustiheyteen. Tarkoituksena suorittaa riskinarviointi kolmasosassa kohteista. 19

20 Riskiluokat Luokkaan 3 kuuluvat ne kohteet, joissa on todennäköistä, että toiminnasta voi aiheutua terveyshaittaa esimerkiksi, kun altistuvien määrä on suuri, toiminta on herkkä häiriöille, vaikutukset terveyteen ovat merkittäviä, altistusaika on pitkä (korkea riski). Luokkaan 2 kuuluvat ne kohteet, joissa on mahdollista, että toiminnasta voi aiheutua terveys- tai viihtyvyyshaittaa (keskisuuri riski). Luokkaan 1 kuuluvat ne kohteet, joissa on todennäköistä, että toiminnasta ei aiheudu terveys- tai viihtyvyyshaittaa esimerkiksi, kun toimintoja on vähän, ne ovat rajoitettuja, altistuvien määrä on pieni, terveysvaikutukset eivät ole merkittäviä, toiminta ei ole herkkä häiriöille, altistusaika on lyhyt (matala riski). Tarkastustiheys 2 kaksi kertaa vuodessa 1 kerran vuodessa 0,5 joka toinen vuosi 0,3 kerran kolmessa vuodessa 0,25 kerran neljässä vuodessa 0,2 kerran viidessä vuodessa 3.4 Valvontakohteet Kuntakohtainen valvontakohteiden tarkastussuunnitelma vuodelle 2015 on laadittu valtakunnallisen valvontaohjelman ohjeita soveltaen, paikalliset olosuhteet ja valvontaan käytettävät resurssit huomioon ottaen. Tarkastussuunnitelma on esitetty liitteessä. Valvontakohteiden valvontatiedot on kirjattu TerveKuu-ohjelmaan. Järjestelmään kirjataan kohteisiin tehdyt tarkastuskäynnit, näytteenotot, ilmoitusten käsittely sekä muut mahdolliset valvontatoimenpiteet. 3.5 Valvonnan painopisteet Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston toimialueella terveydensuojeluvalvonnan painopistealueet vuonna 2015 ovat edelleen uimavesivalvonta (mm. erityisesti Eurajoen tilanne), talousvettä toimittavien vesilaitosten erityistilannesuunnitelman päivittäminen ja valvontatutkimusohjelman päivittäminen, lasten ja nuorten käyttämät kohteet sekä vanhustenhuollon yksiköt, ihon läpäisevien toimintojen valvominen (esim. tatuointi, kuppaus), ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntäminen sisäilmaselvityksissä (koulut, päiväkodit ja yksityiset asunnot), koulujen yhteistarkastukset eri tahojen kanssa sekä terveydensuojelun huomioiminen suunnittelussa ja päätöksenteossa (kaava, ympäristölupa jne.) Vesilaitoksille on suunniteltu järjestettävän valvontayksikön toimesta koulutustilaisuus koskien erityistilanteita. 3.6 Näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma Valvonta tukeutuu näytteenottoon ja näytteiden analysointiin laboratorioissa. Terveydensuojelulaki ja sen perusteella annetut säädökset määrittelevät tarvittavat talousvesien ja uimavesien näytemäärät ja niistä tehtävät analyysit. Muu näytteenotto on harkinnanvaraista. Talousvesi ja uimavesi: 20

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: YLEINEN OSA...

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 29.10.07 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014 päivitys 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö...

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Sisällysluettelo 22 (10)

Sisällysluettelo 22 (10) 22 (10) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue ja tehtävät... 3 2.2 Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen... 4 2.3 Koulutus... 6 2.4 Valvontatietojärjestelmä...

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuntien VASU-raportointi 2013

Kuntien VASU-raportointi 2013 Kuntien VASU-raportointi 2013 Vastausaika 31.1.2014 15:21:29 Kuntien VASU-raportointi 2013 1. Kyselyn vastaanottaja Sähköpostiosoite juha.kieksi@evira.fi 2. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto Liite nro: 5 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 2006 3 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 3 104 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 4 104 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST Terveydensuojelujaosto 84 29.11.2016 TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST 29.11.2016 84 Valmistelu ja lisätiedot: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen puh. 040 7234141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SODANKYLÄN KUNTA Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2 TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävät resurssit ja aika... 6

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016 Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 1 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Ympäristöterveydenhuollon tavoitteet ja valvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Liite II 3(8) 1 Johdanto

Liite II 3(8) 1 Johdanto Liite II Liite II 2(8) 1 Johdanto... 3 2 Säädösmuutokset... 3 3 Tarkastuksen sisällön määrittely... 4 4 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 5 5. Näytteenotto ja näytteiden

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävä aika... 6 4 Hallinnolliset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 MIKKELI- HIRVENSALMI-MÄNTYHARJUPERTUNMAA-KANGASNIEMI 2 Sisältö 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Kuntien EHO suunnitelmat Ensimmäiset tehty 2011 loppuun mennessä Kunnissa lautakunnan hyväksymä AVI:t ovat arvioineet suunnitelmat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Ymp.jaosto 12.12.2012, 38 Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Info YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 12.4.2016 ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen 6.4.2016 Suunnitelmalliset oppilaitostarkastukset ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Vastuuhenkilö Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 9 Laatija Eeva Fieandt Toimintaohje 11009/3 Hyväksyjä Erkki Koskinen Käyttöönotto 1.1.2010 Valvontaosasto Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys-

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 20 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta on yleisten valvontaa

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ylitarkastaja Reetta Honkanen Ylitarkastaja Heli Laasonen 1 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille Tarja Hartikainen Kunnan ympäristöterveydenhuollon opas luottamushenkilöille TEKIJÄ Tarja Hartikainen 1. painos ISBN 978-952-293-063-7 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 KOKKOLAN KAUPUNKI Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto KARLEBY STAD Mellersta Österbottens miljöhälsovård KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 SISÄLLYS

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIEN YHTEENVETO JA TOTEUTUMARAPORTTI. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Maaherrankatu 16, PL 50, Mikkeli

ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIEN YHTEENVETO JA TOTEUTUMARAPORTTI. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Maaherrankatu 16, PL 50, Mikkeli Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue ISAVI/400/05.14.08/2012 ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIEN YHTEENVETO JA TOTEUTUMARAPORTTI Vastaanottaja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Kirjaamo

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 Ymptervltk 30.3.2016 24 Liite 7 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 PÄIVITYS 2016 2(47) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

Alkoholi-, elintarvike- ja tupakkavalvonta

Alkoholi-, elintarvike- ja tupakkavalvonta Alkoholi-, elintarvike- ja tupakkavalvonta 5.1.2017 Alkoholivalvonta tunnusluvut Lupapalvelut - Anniskeluluvat - Vähittäismyyntiluvat - Jatkoaikaluvat Alkoholivalvonta palveluprosessi - Valvontapalvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 25 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Medina Foods Oy:lle HEL 2015-008610 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät 18.5.2016 Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot Elintarvikelaki 6 kohta 18a

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

ymp.ltk Liite 18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA

ymp.ltk Liite 18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA Ympäristöterveydenhuolto 12.2.2016 s. 1(7) Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristöterveysvalvonnan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja kemikaalilain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta 16.12.2015 216 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 SISÄLLYSLUETTELO YLEINEN

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Kupiainen Niina 13.5.2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Tavoitteena laadukas ja tasapuolinen ympäristöterveydenhuollon valvonta valtakunnallisesti

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta ohjelmakaudella 2015-2019 3 1.1 Yleiset

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymä 15.12.2016 129 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 14.11.2014 Porin seudun yhteistoiminta-alue:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys vuodelle 2014

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys vuodelle 2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Espoon seudun ympäristöterveys 11.12.2013 SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Valvonta ja hallintopakko YSL 18 Luku (167 189 )

Lisätiedot

ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 PÄIVITYS 2016

ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 PÄIVITYS 2016 ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 215-219 PÄIVITYS 216 1 YLEINEN OSA... 4 Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyntä... 4 Ohjelmakauden 215 219 teema... 4 Valvontasuunnitelman

Lisätiedot

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 1 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Päivitys vuodelle 2017 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta,

Lisätiedot

Inarin kunta Ympäristöyksikkö. Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

Inarin kunta Ympäristöyksikkö. Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Päivitys vuodelle 2017 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta,

Lisätiedot

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti.

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti. 1 TERVON KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015-2019. Osa 1. Elintarvikevalvonta

LAHDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015-2019. Osa 1. Elintarvikevalvonta LAHDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015-2019 Osa 1. Elintarvikevalvonta 1 Sisältö 1 Säädösperusta 2 2 Elintarvikevalvonnan tavoitteet Lahdessa 3 2.1 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

OSA I Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman yleinen osio... 3 Johdanto... 3 1. Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö...

OSA I Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman yleinen osio... 3 Johdanto... 3 1. Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... OSA I Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman yleinen osio... 3 Johdanto... 3 1. Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 1.1 Valvonnan tavoitteet... 3 1.2 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen Olen, työskentelen ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajana Itä- Suomen aluehallintovirastossa. Virkatehtäviini kuuluvat mm. asumisterveysasiat osana lainsäädännössä aluehallintovirastolle annettuja terveydensuojelulain

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys 2016 (liite 4) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten sisältö.2

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016 laatijat: Virpi Ala-Risku, Sari Ojanen, Päivi Kuismin, Risto Antikainen, Markku Rappe Versio 9.11.2015 Johtokunta 20.11.2015 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI)

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Tiina Vuolteenaho Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 20.4.2010 Sisältö Ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmähankkeen

Lisätiedot

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3. Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.2015, 6 Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle delegoitavat

Lisätiedot

Tuottaja antaa tilaajalle tarpeelliset ohjeet ja neuvot näytteiden ottoon, kuljetukseen, analyysien

Tuottaja antaa tilaajalle tarpeelliset ohjeet ja neuvot näytteiden ottoon, kuljetukseen, analyysien 27.1.2015 1(5) Laboratoriopalvelut 1. MÄÄRITYKSET JA ANALYYSIMÄÄRÄT 2. PALVELUN TOTEUTUS 2.1. Kaikki näytetyypit Laboratoriopalvelu koskee liitteen 2 (hintalomake) mukaista analytiikkaa tässä palvelukuvauksessa

Lisätiedot

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 7.7 1 (8) Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Kaupunginhallitus 3.10.2011 Voimaan 4.10.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Torstai klo. 14.00, Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Ulrika Rönnback, puheenjohtaja Carola Sundqvist Ulf Stenman,

Lisätiedot

Liite II 2(8) Sisällysluettelo

Liite II 2(8) Sisällysluettelo Liite II Liite II 2(8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Säädösmuutokset... 3 3 Tarkastuksen sisällön määrittely... 4 4 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 5 5. Näytteenotto

Lisätiedot

Jätehuolto ja yhteistyö valvontaviranomaisen näkökulmasta 27.4.2016. Ympäristötarkastaja Johanna Thessler Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto

Jätehuolto ja yhteistyö valvontaviranomaisen näkökulmasta 27.4.2016. Ympäristötarkastaja Johanna Thessler Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto Jätehuolto ja yhteistyö valvontaviranomaisen näkökulmasta 27.4.2016 Ympäristötarkastaja Johanna Thessler Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO TEHTÄVÄT Eura, Säkylä Ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, , Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, , Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, 17. 18.5.2016, Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Mikrobikriteeriasetuksen

Lisätiedot

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3)

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2016 (liite 3) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi vuonna 2015

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi vuonna 2015 23.03.2016 Sivu 1 / 1 1165/2016 00.01.03 43 Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Hemminki, puh. 050 561 1781

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot