PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ

2 SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN YHTEINEN OSA ELINTARVIKE-, TERVEYDENSUOJELU-, KULUTTAJATURVALLISUUS- JA TUPAKKALAIN VALVONTA 6 1 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Johdanto Toimialue ja toimivalta Valvontasuunnitelman perusteet ja sisältö Henkilöstöresurssit ja tehtävät Näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma Hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Valvonnan maksullisuus Viestintä ja tiedotus Laatujärjestelmä Valvontakirjanpito Koulutussuunnitelma ja koulutusrekisterin pito Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman laatiminen ja toteutumisen arviointi OSA II: TOIMIALAKOHTAISET VALVONTASUUNNITELMAT ELINTARVIKE-, TERVEYDENSUOJELU-, KULUTTAJATURVALLISUUS- JA TUPAKKALAIN VALVONTA ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA Elintarvikevalvonnan yleiset tavoitteet Elintarvikevalvonnan toteuttaminen Valvontakohteet Omavalvontasuunnitelma Tarkastus ja valvonta Valvontakohteiden riskiluokitus ja tarkastustiheys Näytteenottosuunnitelma ja laboratoriot Ensisaapumisvalvonta Hallinnolliset pakkokeinot ja rangaistusseuraamukset Terveysvaaratilanteet ja ruokamyrkytysepidemioiden selvittäminen Elintarvikevalvonnan lainsäädäntöä ja ohjeita TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA Yleiset tavoitteet Tarkastus ja tarkastuksen sisällön määrittely Valvontakohteiden riskinarviointi, riskiluokitus ja tarkastustiheys Valvontakohteet Valvonnan painopisteet Varautuminen muihin terveysvaaratilanteisiin Terveydensuojeluvalvonnan lainsäädäntöä ja ohjeita KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA Johdanto Painopistealueet kuluttajaturvallisuusvalvonnassa Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys Valvontakohteet Suoritettavat tarkastukset Tarkastukseen käytettävä aika ja resurssit Näytteenotto Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvonta erityistilanteissa Kuluttajaturvallisuusvalvonnan lainsäädäntöä ja ohjeita TUPAKKALAIN VALVONTATUTKIMUSSUUNNITELMA Johdanto Tupakkalain valvonnan painopisteet Tupakkalain ja lääkelain mukaiset tarkastukset

3 5.4 Tarkastusten sisältö Valvontakohteet, riskinarviointi, tarkastustiheys, tarkastuksiin käytettävä aika ja resurssit Kunnan toimesta suoritettava näytteenotto ja tutkiminen Tupakkavalvonnan lainsäädäntöä ja ohjeita OSA III: PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JOHDANTO Suunnitelman tarkoitus ja lainsäädännöllinen tausta Suhde muihin ohjelmiin Eläinlääkintähuoltojärjestelmän yleiskuvaus ja tehtävät TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimintaympäristö ja sen muutokset Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ALUEELLISET SUUNNITELMAT JA KUNTIEN SUUNNITELMAT VOIMAVARAT Resurssitarpeen kartoitus Henkilöresurssit, vastuualueet ja työnjako Henkilökunnan pätevyyden ja osaamisen varmistaminen Yksityinen palvelutarjonta TIETOJÄRJESTELMÄT YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ Viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedotus Erityistilanneviestintä MAKSUT VALVONNAN TOIMEENPANO Hankkeet Eläintautivalmius Eläintautiepäilyt ja tapaukset Zoonosien valvonta Terveysvalvontaohjelmat Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta Kyyhkyslakat Eläinten keinollinen lisääntyminen Eläimistä saatavat sivutuotteet Sivutuotealan laitosten hyväksyntä Laitosten valvonta Sivutuotteiden hautaaminen Käsittelemättömiä sivutuotteita käyttävät toimijat Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonta Valvonnan toimeenpano Tuonti ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus Elävien eläinten ja eläimistä saatavien muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden sisämarkkinakauppa ja vienti Sisämarkkinatuonti Sisämarkkinavienti Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin ELÄINTEN HYVINVOINNIN VALVONTA Epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus Tiloilla tehtävät EU-eläinsuojelutarkastukset Luvan- ja ilmoituksenvaraiseen toimintaan ilman epäilyä kohdistuva tarkastus Eläinsuojeluvalvojat

4 8.3.5 Eläinkuljetukset Teurastamot ja pienteurastamot Koe-eläintoiminnan valvonta Eläinten lääkitsemisen valvonta Eläinlääkäreiden lääkkeiden käytön, luovutuksen ja määräämisen sekä lääkekirjanpidon valvonta Tuotantotilojen lääkkeiden käytön ja lääkekirjanpidon valvonta Tukivalvonta ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANO Peruseläinlääkäripalvelu Sisältö Puhelinneuvonta Sairaanhoito Terveydenhoito Eläinten lopetus Todistukset Tuotantoeläinten terveydenhuolto Terveydenhuoltopalvelujen kysyntä Terveydenhuoltotyön resurssitarve Kiireellinen eläinlääkäriapu Sisältö Kiireellinen eläinlääkäriapu virka-ajan ulkopuolella Suureläinpäivystys Pieneläinpäivystys Keskitetty yhteydenottopalvelu Saatavuus- ja laatutavoitteet Ajanvaraus Saatavuus Toimitilat Välineresurssit Ostopalvelut Perustason ylittävät palvelut Erikoiseläinlääkäripalvelut Remissiomahdollisuudet Laboratoriopalvelut OHJAUS Suunnitelmien arviointi ja toteutumisen valvonta LAATU Auditointi Palautteen kerääminen Valitusten käsittely Toiminnan kehittäminen SEURANTA JA RAPORTOINTI Annettujen määräysten ja kieltojen noudattamisen valvonta VASU-raportointi Muut viranomaisten pyytämät raportit ja tilastot Eläintaudeista ilmoittaminen Eläinlääkäripalvelujen käytön tilastointi LIITTEET

5 Liite 1. Elintarvikevalvonnan kohteet ja tarkastukset Liite 2. Laitosvalvontasuunnitelma Liite 3. Elintarvikevalvonnan riskinarviointilomake Liite 4. Elintarvikevalvonnan näytteenottosuunnitelma Liite 5. Elintarvikealan laitosten näytteenottosuunnitelma Liite 6. Terveydensuojelutarkastusten sisältö Liite 7. Terveydensuojelutarkastukset Liite 8. Talousvesien näytteenottosuunnitelma Liite 9. Uimavesien näytteenottosuunnitelma Liite 10. Kuluttajaturvallisuustarkastukset Liite 11. Kuluttajaturvallisuustarkastusten sisältö Liite 12. Tupakkavalvontatarkastukset Liite 13. Eläinlääkintähuollon resurssitarpeen kartoitus Liite 14. Kunnallinen eläinlääkäritaksa Liite 15. Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston ympäristöterveydenhuollon maksutaksa- ja taulukko Liite 16. Eläinlääkintähuollon painopistealueet 5

6 OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN YHTEINEN OSA ELINTARVIKE-, TERVEYDENSUOJELU-, KULUTTAJATURVALLISUUS- JA TUPAKKALAIN VALVONTA 1 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 1.1 Johdanto Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto, terveydensuojelu, tuoteturvallisuusvalvonta ja tupakkalain mukainen valvonta sekä nikotiinituotteiden myynnin valvonta. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman. Lainsäädäntö edellyttää, että valvonta on suunnitelmallista, laadukasta, riittävin voimavaroin ja oikein kohdennettua, terveyshaittoja ehkäisevää sekä eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa. Lainsäädännössä korostetaan toiminnanharjoittajien omaa vastuuta, mutta viranomaisvalvontaa tarvitaan mm. toiminnan ja tuotteiden määräystenmukaisuuden varmistamiseksi, kuluttajansuojan turvaamiseksi sekä toimijoiden tuotantoedellytysten varmistamiseksi. Seuraavaa toimintavuotta koskeva suunnitelma on hyväksyttävä toimielimessä ja toimitettava aluehallintovirastolle. Suunnitelmassa on otettava huomioon valvontaa ohjaavien keskusvirastojen valvontaohjelma sekä valvontasuunnitelma-asetuksen edellyttämä sisältö. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on toiminnanharjoittajille maksullista. Kunta perii hyväksymänsä taksan mukaiset valvontamaksut. 1.2 Toimialue ja toimivalta Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston ympäristöterveydenhuollon valvonta-alueeseen kuuluvat vuonna 2015 Eura, Huittinen, Kokemäki, Köyliö ja Säkylä. Yhteistoiminta-alueella asuu yhteensä n asukasta. Ympäristöterveysvalvonnan toimipisteet sijaitsevat Säkylän kunnanvirastossa osoitteessa Rantatie 268 ja Huittisten kaupunginvirastossa osoitteessa Risto Rytin katu 36. Lisäksi Kokemäen kaupunginvirastossa osoitteessa Tulkkilantie 1 on terveystarkastajille työhuone, jota voidaan käyttää tarpeen mukaan ja käyttää ajanvarauksella toimivana asiakaspalvelupisteenä. Kaupungin/kunnaneläinlääkäreiden toimipisteet sijaitsevat Eurassa, Huittisissa ja Kokemäellä. Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto on solminut Rauman ja Sastamalan kaupungin kanssa sopimuksen, jossa valvontaeläinlääkärin tehtävät siirretään Sastamalan ja Rauman viranhaltijoiden hoidettavaksi. Valvontaeläinlääkäreiden toimipisteet sijaitsevat Raumalla ja Sastamalassa, joissa kummassakin on yksi viranhaltija. Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston ympäristöterveydenhuollossa toimii terveysvalvonnan johtaja, 5 terveystarkastajaa, 3 kunnan/kaupungineläinlääkäriä, 2 valvontaeläinlääkäriä (yht. 0,75 htv), 2 hallintopalvelusihteeriä (yht. 0,5 htv) ja ympäristöpäällikkö (0,1 htv). Yksi kaupungineläinlääkärin virka on tällä hetkellä täyttämättä. Henkilöresurssit on esitetty kohdassa 1.4. Henkilökunta on toimivaltaista koko toimialueella. Kaikille on jaettu henkilökohtaiset vastuualueet, joiden valvonnasta ao. viranhaltija ensisijaisesti vastaa. Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston yhteistyöalueella ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomainen on Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. 6

7 1.3 Valvontasuunnitelman perusteet ja sisältö Valtioneuvoston asetusta 665/2006 sovelletaan ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä tarkoitettuun kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan. Asetuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä tarkoitettujen kunnallisten valvontaviranomaisten suorittamaa valvontaa. Asetuksen mukaan valvontasuunnitelmassa tulee määritellä vähintään: 1) tarkastusten sisältö; 2) valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys; 3) tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika; 4) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen; sekä 5) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. Tässä valvontasuunnitelmassa on otettu huomioon keskusvirastojen laatima yhteistyössä laatima ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille ja toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontaohjelmat. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa valvonnan vaikuttavuutta edistetään kuluvalla ohjelmakaudella seuraavia tavoitteita toteuttamalla: - valvonnan riskiperusteisuuden ja tehokkaan kohdentamisen varmistaminen - arviointi- ja ohjauskäyntien käyttöön ottaminen - valvonnan maksullisuuden edistäminen - tietojärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen - valvonnan näkyvyyden varmistaminen 1.4 Henkilöstöresurssit ja tehtävät Henkilöstöresurssit ja vastuualueet on esitetty alla olevassa taulukossa. Puolet työajasta pyritään varaamaan muuhun kuin suunnitelmalliseen työhön, mm. ennalta arvaamattomiin tarkastuksiin, koulutukseen, tiedonhankintaan, lausuntoihin, asiakasvalituksiin ja neuvontaan sekä ilmoitus-, hyväksymis- ja lupakäsittelyihin. Tehtävät ja vastuualueet on esitetty myös Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston kotisivuilla. Viranhaltijoilla on tehtäviin vaadittava koulutus. Henkilöstöresurssit ja vastuualueet. Nimi Virkanimike Vastuualue / erityisosaaminen htv Kallionsivu Pasi Terveystarkastaja Terveydensuojelu, kuluttajaturvallisuus, 1 uimavesivalvonta Koivusaari Sari Terveystarkastaja Terveydensuojelu, kuluttajaturvallisuus, 1 laitosvalvonta, uimavesivalvonta, ensisaapumisvalvonta Parkkari Terhi Terveystarkastaja Elintarvikevalvonta, talousvesivalvonta 1 Pruuki Terveystarkastaja Elintarvikevalvonta, talousvesivalvonta, 1 Aila tupakkavalvonta, laitosvalvonta, Tolkki Leena Terveystarkastaja Elintarvikevalvonta, talousvesivalvonta 1 Koponen Kaupungineläinlääkäri Praktiikka, lihantarkastus 1 Pauliina Joutsemo Kunnaneläinlääkäri Praktiikka, lihantarkastus, valmiuseläinlääkäri 1 Maria Paakki Päivi Kunnaneläinlääkäri Praktiikka, lihantarkastus 1 Virka avoin Kaupungineläinlääkäri Praktiikka, lihantarkastus Kotilainen Tia Valvontaeläinlääkäri Eläinsuojelu 0,375 7

8 Porma Valvontaeläinlääkäri Eläinsuojelu 0,375 Mari Tapio Leena Hallintopalvelusihteeri Toimistotehtävät 0,25 Polvi Anja Hallintopalvelusihteeri Toimistotehtävät 0,25 Sjövall Olli Terveysvalvonnan Hallinto, viranomaispäätökset 1 johtaja Reko Jukka Ympäristöpäällikkö Hallinto 0,1 Yhteensä henkilötyövuosia käytettävissä 10,35 Alla olevassa taulukossa on annettu arvioitu kokonaistyöaika toimialaa kohden. Arviot perustuvat kohteiden lukumääriin, keskimääräiseen tarkastustiheyteen ja keskimääräiseen tarkastukseen sisältyvään aikaa sisältäen tarkastukseen kuluva aika ja kirjalliset toimenpiteet sekä raportointi. Lisäksi on omana kohtanaan arvioitu yhteisten toimintaohjeiden, tietohallinto-ohjelmien, laatujärjestelmien ja riskinarviointiin kehittämiseen sekä käyttöönottoon vaadittava työpanos. Eläinlääkäreiden osalta elintarviketarvikevalvontaan on varattu 0,5 htv (koostuen pääasiassa lihantarkastuksesta ja vientiin liittyvistä tarkastuksista) ja terveysvalvonnan johtajan osalta 0,2 htv (pääasiassa ei-suunnitelmallista valvontaa). Alla olevassa taulukossa on arvioitu terveystarkastajien henkilötyöpäivät ja arvioitu kokonaistyötarve toimialoittain. Taulukko ei sisällä eläinlääkärien ja terveysvalvonnan johtajan työtarvetta. Suunnitelma terveystarkastajaresurssien jakautumisesta valvottaville toimialoille ja arvioitu tarve (suunniteltu + ei-suunnitelmallinen valvonta). Laskennallinen Prosentuaalinen työtarve (htpv/v) osuus (%) 1. Elintarvikevalvonta Terveydensuojelun valvonta Kuluttajaturvallisuusvalvonta Tupakkalain valvonta Yhteiset toimintakäytännöt ym 70 6 Yhteensä Terveystarkastajien yhteenlaskettu työpanos on 1100 htpv/v. Suunnitelmallisista tarkastuskäynneistä, ensisaapumisvalvonnasta (10 htpv), näytteenotosta, ei-suunnitelmallisista valvontatoimenpiteistä, tietojen hankinnasta, ohjauksesta, koulutuksesta ym. sekä yhteisten toimintakäytäntöjen käyttöönotto (mm. KUTI- ja YHTI-projektit) muodostuu arviolta 1215 htpv/v tarve. Lisäksi matka-aika kohteisiin on arvioitu olevan 60 htpv/v. Yhteensä arvioitu vaadittava terveystarkastajien työtarve on siten 1320 htpv/v. Terveystarkastajien osalta käytettävissä olevissa resursseissa on siten n. 1 henkilötyövuoden vajaus resursseissa. Edellä mainittuihin resursseihin on lisäksi varattu eläinlääkintään yhteensä n. 2,5 htv ja hallintoon 1,4 htv sekä eläinsuojeluun sekä maitotilojen sekä munapakkaamojen valvontaan 0,75 htv. 1.5 Näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma Valvontasuunnitelmaan sisältyvä näytteenotto ja tutkimuskulut ovat toiminnanharjoittajille maksullisia. Ruokamyrkytysnäytteiden ja muiden elintarvikkeista aiheutuvien terveysvaarojen sekä kuluttajavalituksen aiheutuvat tutkimuskulut kustannetaan ympäristöterveydenhuollon toimesta. Kuluttajaturvallisuuden näytteenottoon ei yleensä ole ollut tarvetta, koska Tukes ja Tulli vastaavat pääosin kulutustavaroiden turvallisuuden valvonnasta. Terveysvalvonta ottaa näytteitä tarvittaessa Tukesin, Tullin tai AVI:n pyynnöstä. 8

9 Näytteenottokohteiden valintakriteereinä ovat kohteiden historia, paikallinen valmistus, kohteiden valmistamat tai myymät tuotteet, kohteen omavalvonnan todentaminen ja projektiluonteisuus. Tutkimustuloksesta toimitetaan tulokset asianosaiselle elinkeinoharjoittajalle ja ympäristöterveysvalvonnalle. Tässä yhteydessä elinkeinoharjoittajan kanssa keskustellaan tuloksesta ja sen mahdollisesti aiheuttamista jatkotoimenpiteistä esim. uusintanäyte, omavalvonnan tehostaminen ym. Projektinomaisista näytteistä tehdään yhteenvedot, joita voidaan hyödyntää ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmia laadittaessa. Valvojilla on käytössä toimialakohtainen suunnitelma, jossa on valvottavat kohteet, tarkastusten ajoitus ja otettavat näytteet/kohde sekä tarkastettavat asiat. 1.6 Hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Näytteitä tutkitaan pääasiassa seuraavissa laboratorioissa: 1) Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratorio, Tampere 2) Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Turku Evira on hyväksynyt laboratoriot. Perusteluina laboratorioiden valinnalle on laboratorioiden tarjoamat palvelut ja laboratorioiden sijainti. 1.7 Valvonnan maksullisuus Suunnitelmallisesta valvonnasta ja näytteenotosta peritään vuonna 2015 Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan voimassa olevan taksan mukainen maksu. Taksan perusteet ja maksutaulukko on esitetty liitteessä. Voimassa oleva maksutaksa on nähtävillä yksikön kotisivuilla. 1.8 Viestintä ja tiedotus Asiakkaat pyritään palvelemaan nopeasti ja asiantuntevasti. Asiakkaita palvellaan henkilökohtaisilla tapaamisilla, puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Informaatiota annetaan myös postitse. Tiedottamiseen voidaan käyttää myös Euran, Huittisten, Kokemäen, Köyliön ja Säkylän kuntien internetsivuja sekä paikallisia lehtiä (esim. Satakunnan Kansa, Länsi-Suomi, Lauttakylä, Ala-Satakunta, Sydän-Satakunta ja Jokilaakso). Yleisesti Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston erityistilanteen tiedottamisesta vastaa ensisijaisesti ympäristöpäällikkö Jukka Reko. Ympäristöterveydenhuollon tiedottamisesta erityistilanteissa ja kriiseissä vastaa terveysvalvonnan johtaja. Tiedotusvastaavana ruokamyrkytystapauksissa toimii terveysvalvonnan johtaja ja/tai tartuntataudeista vastaava lääkäri. Tiedottamisvastuu voidaan myös tilanteesta riippuen antaa jollekin muulle ympäristöterveydenhuollon viranhaltijalle. Tapauskohtaisesti päätetään tiedotteiden antamisesta. Tiedottamisessa voidaan tehdä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa toimivallan mukaan. 1.9 Laatujärjestelmä EY:n valvonta-asetuksen (882/2004) 8 artiklan ja elintarvikelain 41 :n mukainen elintarvikevalvontaa koskeva laatujärjestelmä rakennetaan paikallisten tarpeiden ja resurssien pohjalta. 9

10 1.10 Valvontakirjanpito Kohdetietojärjestelmä on TerveKuu-ohjelma. Kaikki uudet valvontakohteet kirjataan rekisteriin ilmoituksen käsittelyn tai kohteen hyväksymisen yhteydessä. Toimintansa lopettaneet kohteet merkitään rekisteriin lopettaneiksi. Valvontarekisteriin merkitään valvontakohteiden tunnistetiedot, suunnitellut ja suoritetut valvontatoimenpiteet sekä vastaavat muut toimialakohtaisen lainsäädännön ja niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaiset valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Kaikki kohteita koskeva valvontatieto, myös ohjaus ja neuvonta, kirjataan TerveKuuhun, jossa se on kaikkien tarkastajien saatavilla. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ja turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- ja tupakkavalvonnan yhteinen tietojärjestelmähanke YHTI etenee. YHTI-hankkeen edellä ja esimerkkinä toimii Eviran vastuulla oleva elintarvikevalvonnan KUTI-tietojärjestelmähanke. Yhdessä YHTI ja KUTI muodostavat ympäristöterveydenhuollon tiedonkeruu-hankkeen. Kunnan valvontaviranomainen on velvollinen toimittamaan korvauksetta Valviralle, Tukesille ja Eviralle tarkastuksia, valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilöstöä, maksuja, sekä valvontaa koskevia muita tietoja näiden lakien mukaisen valvonnan ohjausta, seurantaa, raportointia ja tilastointia varten. Huomioitavaa on, että kaikki valvonta-alueen tarkastuskohteet tulee olla kirjattu järjestelmään vuoden 2014 aikana, vaikka kaikkiin kohteisiin ei kohdistuisikaan valvontatoimenpiteitä vuoden 2014 aikana. Hankkeen toteutuminen on vaatinut ja vaatii terveysvalvonnan työntekijöiltä käytössä olevan Tervekuu ohjelman kokonaisvaltaista hallintaa. Tämän vuoksi tulevina vuosina panostetaan Tervekuu ohjelman perus- ja jatkokoulutukseen. Käytettävä tietojärjestelmä on yhteensopiva valtakunnallisen tietojärjestelmän kanssa (KUTIprojekti) ja on käytössä. Valvontakohteiden asiakirjat on kirjattu kunnan sähköiseen Dynasty-ohjelmaan ja/tai TerveKuuohjelmaan. Valvontakirjanpito on arkistoitu ympäristötoimiston arkistoon. Dokumentointi sisältää kohteiden perustiedot, ilmoitusten käsittelyn/hyväksymispäätökset, tutkimustulokset, muistiot, kohteiden omavalvonnan päivitystilanteen jne. Tarkastuksista tehdään tarkastuskertomus, joka annetaan tiedoksi toimijalle. Toiminnanharjoittajaa kuullaan tarkastuksen yhteydessä. Elintarvikevalvonnan alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Toimijan on ilmoitettava myös toiminnan lopettamisesta (elintarvikevalvonta-asetus). Valvontaviranomaisen on ilmoitettava alkutuotannon toimijalle ottaneensa vastaan ilmoituksen tai saaneensa tiedon toiselta viranomaiselta. Elintarvikelain muutos (352/2011) 13.6 :ssä sekä 22.3 ja 22.4 :ssä on lueteltu elintarvikealan ja alkutuotannon toimintoja, joista ei tarvitse tehdä ilmoitusta valvontaviranomaiselle. Alkutuotantokohteita on siirretty aiemmin kohderekisteritietojärjestelmään ja siirtotyötä jatketaan Koulutussuunnitelma ja koulutusrekisterin pito Terveysvalvonnan henkilöstön koulutukseen on varattu määrärahaa. Koulutukseen osallistutaan koulutustarjonnan ja -tarpeen mukaan. Toimialakohtaisesti koulutus valitaan koulutuksen sisällön ja luennoitsijoiden mukaan vuonna Koulutuksen jälkeen osallistuja tekee lyhyen raportin koulutuksesta muille viranhaltijoille sekä tuo koulutusmateriaalin muiden käyttöön. Koulutusrekisteri on perustettu vuonna 2011 ja sitä päivitetään työntekijän koulutukseen osallistumisen jälkeen. Terveysvalvonnan johtaja ylläpitää rekisteriä. Tarkoituksena on osallistua ainakin keskusvirastojen, aluehallintoviraston ja ministeriöiden järjestämään koulutukseen. Terveystarkastajien ja terveysvalvonnan johtajan koulutukseen osallistuminen 2015 on esitetty alla. Eläinlääkäreiden koulutusohjelma on esitetty eläinlääkintähuollon valvontaohjelmassa. 10

11 Koulutussuunnitelma Elintarvikevalvonta Parkkari Tolkki Pruuki Koivusaari (laitos- ja ensisaap. valv.) Sjövall 2. Terveydensuojelun valvonta Parkkari (talousvesi) Tolkki (talousvesi) Pruuki (talousvesi) Kallionsivu Koivusaari Sjövall 3. Kuluttajaturvallisuusvalvonta Kallionsivu Koivusaari Sjövall 4. Tupakkalain valvonta Pruuki 4 pv 4 pv 4 pv 3 pv 2 pv 2 pv 2 pv 2 pv 2 pv 3 pv 2 pv 2 pv 1 pv 1 pv 2 pv 5. YTH-yleiskoulutus Parkkari Tolkki Pruuki Kallionsivu Koivusaari Sjövall 6. Hallinto Sjövall 7. Tietotekniikka tms Parkkari Tolkki Pruuki Kallionsivu Koivusaari Sjövall 2 pv 2 pv 2 pv 2 pv 2 pv 2 pv 2 pv 3 pv 3 pv 3 pv 3 pv 3 pv 3 pv 1.12 Erityistilannesuunnitelma Ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitelma uusitaan/päivitetään vuosittain erityistilannesuunnitelma vastaamaan nykyistä tilannetta. Suunnitelman laadinnassa käytetään STM:n vuonna 2010 laatimaa Ympäristöterveydenhuollon erityistilanteiden opasta. Erityistilannesuunnitelma toimitetaan jokaiselle ruokamyrkytysryhmän taholle. Yksikössä se on kaikissa toimipisteissä paperiversiona ja sähköisesti yhteisessä terveystarkastajien tiedostokansiossa. 11

12 1.13 Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman laatiminen ja toteutumisen arviointi Kunnan tulee toimittaa hyväksymänsä seuraavan vuoden valvontasuunnitelma aluehallintovirastolle kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä. Kunnan tulee arvioida valvontasuunnitelman toteutuminen vuosittain. Arviointi tulee tehdä ainakin seuraavien tekijöiden osalta: 1) tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin 2) tarkastusten kattavuus 3) näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin 4) valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen 5) voimavarat ja yhteistoiminta-alueen toimivuus 6) toiminnan kehittämistarpeet 9) mahdolliset toiminnan tarkastamiset ja korjausehdotukset/poikkeamat (auditoinnit) Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnalle annettavassa seurantaraportissa kerrotaan syyt tai perustelut suunnitelmasta poikkeamien suhteen ja esitetään korjausehdotuksia. Ympäristölautakunnassa keskustellaan ja mahdollisesti päätetään toimenpiteistä, joilla parannetaan tilannetta seuraavalla toimintakaudella arviointiraportin käsittelyn yhteydessä. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset raportoidaan aluehallintovirastolle ja keskusvirastoille. Lisäksi aluehallintovirastolle tai keskusvirastoille toimitetaan ne mahdollisesti erikseen raportoitavat asiat, joita ne ovat pyytäneet kunnilta. Valvontasuunnitelman arviointi voidaan suorittaa kaikkien toimialojen kohdalta samanaikaisesti. Lisäksi Pyhäjärviseudun ympäristötoimistolla on oma toiminnan laajuutta kuvaava seuranta. Valvontaohjelman mukaisia toiminnan laajuutta kuvaavia numeerisia tiedot toimitetaan Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnalle. OSA II: TOIMIALAKOHTAISET VALVONTASUUNNITELMAT ELINTARVIKE-, TERVEYDENSUOJELU-, KULUTTAJATURVALLISUUS- JA TUPAKKALAIN VALVONTA 2 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA Kunnan elintarvikevalvontatehtäviä ovat: - kunnan valvontaan kuuluvien laitosten hyväksyminen ja elintarvikehuoneistojen ilmoituksen käsittely - alkutuotantopaikkojen, elintarvikehuoneistojen, ensisaapumis- ja muiden elintarvikealan toimijoiden (ml. maahantuojien) valvonta - kotimaassa tuotettujen elintarvikkeiden ja elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden valmistuksen valvonta - elintarvikkeiden markkinavalvonta - kunnalla on valvontatehtäviä myös liittyen puolustusvoimien toimintaan sekä Valviran ohjaamaa alkoholimyymälöiden ja varastojen valvontaan Kunnan tehtäviin kuuluvat elintarvikealan toimijoiden ja kuluttajien neuvonta ja tiedottaminen, valtion viranomaisten avustaminen eläimistä saatavien elintarvikkeiden kansallisen vierasainevalvontaohjelman toteuttamisessa sekä elintarvikemääräysten mukaisten ilmoitusten ja raporttien tekeminen aluehallintovirastolle ja Eviralle. 12

13 2.1 Elintarvikevalvonnan yleiset tavoitteet Elintarvikevalvonnan tavoitteena on toteuttaa elintarvikelainsäädännössä asetettuja päämääriä. Elintarvikelain tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu sekä varmistaa elintarvikkeiden jäljitettävyys. Elintarvikelain tarkoituksena on myös varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda kuluttajaa harhaan. Tarkoituksena on suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta sekä taloudellisilta tappioilta (EL 1 ). Elintarvikelaki kattaa koko ketjun pellolta pöytään ja koko ketjun kattavalla valvonnalla turvataan, että elintarvikkeet ovat määräysten mukaisia. Jäljitettävyys on elintarviketurvallisuuden kannalta yksi keskeinen tekijä ja sen avulla voidaan ongelmatilanteissa poistaa määräystenvastaiset elintarvikkeet kohdennetusti markkinoilta ja antaa kuluttajille oikeaa ja riittävää informaatiota. Elintarvikelain avulla halutaan turvata korkealaatuinen elintarvikevalvonta, mikä edellyttää, että valvonta on suunnitelmallista, oikein kohdennettua, tehokasta ja eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa. Valvonnan tulee olla myös muulla tavoin hyvää hallintoa koskevien vaatimusten mukaista ja sille tulee varata riittävät voimavarat. Valtakunnallisessa elintarvikevalvontaohjelmassa ja valvontaviranomaisten valvontasuunnitelmissa kuvataan valvonnan toteuttaminen eri tasoilla. Ohjelmia ja suunnitelmia tarkistetaan säännöllisen ja järjestelmällisen seurannan avulla. Seurannan yhteydessä tehtyjä havaintoja käytetään suunniteltaessa valvontaa ja sen suuntaamista edelleen. Elintarvikevalvontaa suunnataan eri kohteisiin tai osa-alueisiin sen mukaan, missä sitä riskitekijät huomioon ottaen eniten tarvitaan. Valvonnan on oltava tasapuolista niin, että se kohdistuu perusteiltaan yhdenvertaisesti kaikkiin valvontakohteisiin ja valvontakohdetyyppeihin. Tämän vuoksi kohteen valvonnan tehostamiselle tai sen lieventämiselle on oltava perusteet, jotka saadaan esimerkiksi arvioimalla valvontakohteessa elintarvikkeeseen kohdistuvia riskitekijöitä. Tasapuolisuus elintarvikevalvonnassa tarkoittaa sitä, että valvonnan määrä ja valvontamenetelmät valitaan elintarvikkeen turvallisuuden ja laadukkuuden varmistamiseksi samoilla perusteilla koko maassa. Valvontaviranomaisen velvollisuus on viestittää valvontaan liittyvistä asioista ja ongelmista sekä elintarvikealan toimijoille että kuluttajille. Elintarvikelain tarkoituksena on osaltaan parantaa elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä. Toimimalla elintarvikelainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisesti elintarvikealan toimijat varmistavat toimintansa lainmukaisuuden ja turvaavat osaltaan sen, että elintarvikkeet ovat turvallisia, muutoinkin elintarvikemääräysten mukaisia ja niistä annetut tiedot ovat totuudenmukaisia ja riittäviä. Viranomaisen velvollisuus on tukea toimijoita antamalla lainsäädännön noudattamiseen liittyviä ohjeita ja kehotuksia. Toiminnan määräystenmukaisuus parantaa elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä ja menestymismahdollisuuksia markkinoilla sekä pienentää esimerkiksi takaisinvedoista johtuvia yrittäjän taloudellisia riskejä. Elintarvikelainsäädännön lähtökohtana on, että ensisijainen vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta ja määräystenmukaisuudesta on elintarvikealan toimijalla. Omavalvonnan avulla toimija varmistaa, että elintarvikkeen turvallisuus ei vaarannu sinä aikana, kun elintarvike on toimijan vastuulla. Viranomaisvalvonnan tehtävä on puolestaan varmistua siitä, että omavalvonta toimii tehokkaasti ja elintarvikkeen turvallisuus, jäljitettävyys ja muu määräystenmukaisuus toteutuu kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa. 13

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015 1 Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 15-19 1 Esipuhe Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2014 Kotkan ympäristökeskus 28.11.2013 1 Johdanto... 4 2 Yhteinen osa... 4

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 0B Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Hyväksytty Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 2 Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TERVEYDENSUOJELU... 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely....1 1.2 Suunnitelman ulkopuoliset tarkastukset 5 1.3 Valvontakohteiden

Lisätiedot

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2)

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Vuodenvaihteessa keskitettyyn järjestelmään tulevat muutokset

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje 1028/1 Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 36 Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje

Lisätiedot