YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 Arviointi ISAVI/1343/ /2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Tämä arviointi koskee Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunnan kemikaali-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan vuoden 2012 toteuman arviointia. Kunnan tulee arvioida valvontasuunnitelman toteutuminen vuosittain ja toimittaa valvontasuunnitelman toteutumisen sanallinen arviointi sekä toteutuneiden valvontatietojen raportointi aluehallintovirastolle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Arviointi tulee Valtioneuvoston asetuksen kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006) 8 :n perusteella tehdä ainakin seuraavien tekijöiden osalta: 1) tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin; 2) tarkastusten kattavuus; 3) näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin; sekä 4) valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. Aluehallintoviraston tehtävänä on arvioida kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmat sekä niiden toteutumista (kemikaalilaki (744/1989) 6 b, terveydensuojelulaki (763/1994) 5 ja tupakkalaki (693/1976) 14 ). Itä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt edelliset kohtaiset arvioinnit kemikaali-, terveydensuojelu- ja tupakkalain osalta vuoden 2008 toteumista, muilta vuosilta on laadittu koko tta koskevat yhteenvedot. Aluehallintoviraston arvioinnissa keskitytään tarkastelemaan valtakunnallisessa valvontaohjelmassa esitettyä kunnan arvioinnin sisältöä: suunnitellun toiminnan ja tarkastusten kattavuutta, painopistealueiden valvonnan toteutumista, tarkastusten ja ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Mikkelin päätoimipaikka Maaherrankatu 16 Mikkeli Postiosoite: PL 50, Mikkeli Joensuun toimipaikka Torikatu 36 C Joensuu Kuopion toimipaikka Hallituskatu Kuopio

2 ISAVI/1343/ /2013 2/11 näytteiden määrää, valvonnasta saatuja tuloja ja niiden kohdentumista sekä voimavaroja ja toiminnan kehittämistarpeita. Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta on toimittanut valvontasuunnitelman toteuman arviointina aluehallintovirastolle otteen lautakunnan pöytäkirjasta sekä toimialakohtaiset vuoden 2012 toteumaraportit. Tämä arviointi on laadittu valvontayksikön aluehallintovirastolle toimittamien asiakirjojen perusteella ja koskee kemikaali-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan toteuman arviointia. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma kattaa vuodet , siksi vuoden 2012 valvontasuunnitelman arviointia verrataan vuoden 2011 valvontasuunnitelman toteumatietoihin sekä aluehallintoviraston en keskiarvoon kyseisinä vuosina. Poikkeuksena kemikaalivalvonta, jossa tarkastellaan pelkästään vuoden 2012 tietoja, koska valvonta on siirtynyt Tukesille. SUUNNITELMALLISEN VALVONNAN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma on laadittu vuosille ja suunnitelma on päivitetty vuodelle Kattavuuden arviointi perustuu valvontayksikön toimittamiin toimialakohtaisiin toteumaraportteihin. 1 KEMIKAALILAIN MUKAINEN VALVONTA Kemikaalivalvonta on koskenut kuluttajakemikaalien toimittajien ja kemikaalien vähittäismyyntikohteiden valvontaan. Vuoden 2012 valvontasuunnitelma on toteutunut 100 % kuluttajakemikaalien toimittajien valvonnassa ja 83 %:sesti vähittäismyyntikohteiden valvonnassa. Valvontakohteiden tarkastukset ovat kattaneet 50 % kaikista kuluttajakemikaalien toimittajien kohteista ja 5 % kaikista vähittäismyynnin valvontakohteista. Valvontakohteiden tarkastusten yhteydessä ei ole annettu toimenpidemääräyksiä. Kemikaaleja on tarkastettu yhteensä 51 ja kymmenestä kemikaalista on lähetetty tarkastuspöytäkirja tiedoksi Tukesille. Kemikaalien päällysmerkinnöissä ollut eniten puutteita.

3 ISAVI/1343/ /2013 3/11 ISAVIn alueella suunniteltu valvonta on toteutunut 83 % kuluttajakemikaalien toimittajien valvonnassa ja 40 %:sesti vähittäismyyntikohteiden valvonnassa. Valvontakohteiden tarkastukset ovat kattaneet 31 % kaikista kuluttajakemikaalien toimittajien kohteista ja 7 % kaikista vähittäismyynnin valvontakohteista. Valvontakohteiden tarkastusten yhteydessä on annettu 59 toimenpidemääräyksiä. 2 KULUTTAJATURVALLISUUSLAIN MUKAINEN VALVONTA Valvontayksikkö raportoi vuonna 2012 alueellaan olevan 233 valvontakohdetta, mutta raportissa on mainittu ainoastaan painopistealueisiin kuuluvat kohteet. Vastaavia kohteita oli edellisenä vuonna 241 kappaletta, joten määrä ei ole oleellisesti vuodessa muuttunut. Valvontasuunnitelmassa painopistealueiden kohteita esitettiin tarkastettavaksi 103 kappaletta ja niitä tarkastettiin 96. Suunnitelluista kohteista tarkastettiin 93 prosenttia, mikä oli kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna Vuonna 2012 AVIn alueella keskimäärin tarkastettiin 84 prosenttia suunnitelluista kohteista. Eniten suunnitelluista tarkastuksista jäi tekemättä kuntosaleissa (kolme kappaletta). Tarkastuksiin käytettiin yhteensä 53 henkilötyöpäivää, mikä oli täysin sama kuin vuotta aikaisemmin. Ilmoituksia tai valituksia oli ön tullut ainoastaan yksi kappale, jonka hoitamiseen meni 0,4 henkilötyöpäivää. Keskimäärin AVIn alueen valvontayksiköt saivat neljä ilmoitusta tai valitusta vuonna Toiminnanharjoittajilta tai muista lähteistä ei ön tullut vuoden 2012 aikana ilmoituksia kuluttajaturvallisuuteen liittyvistä vaaroista tai onnettomuuksista. Valvontayksikön tietoon tuli yksi kuluttajaturvallisuuteen liittyvä onnettomuus, jonka hoitamiseen meni 0,7 henkilötyöpäivää. Valvontayksiköstä kaksi henkilöä osallistui kuluttajaturvallisuusasioiden koulutukseen ja heidän koulutuksiin kului 1,5 henkilötyöpäivää. Koulutukseen käytetty aika oli hieman vähemmän kuin AVIn alueella keskimäärin (2 htpv). Koulutuksiin osallistuttiin vuonna 2011 hieman enemmän. Valvontayksikössä kolme henkilöä teki kuluttajaturvallisuusvalvontaa. He käyttivät valvontaan yhteensä 0,51 henkilötyövuotta. Edellisenä vuonna tarkastustoimintaa suoritti sama määrä henkilöitä ja heidän kuluttajaturvallisuuden valvontaan käyttämä työaika oli kasvanut 0,03 henkilötyövuodella. Valvontayksikön kuluttajaturvallisuuden tarkastuksia suorittavan henkilöstön määrä on pienempi kuin AVIn alueella keskimää-

4 ISAVI/1343/ /2013 4/11 rin. Kuluttajaturvallisuusasioiden hoitoon käytetty aika oli selvästi AVIen keskiarvoa (0,27 htv) korkeampi. Valvontayksikön laskennallinen valvontatarve oli vuonna 2012 yhteensä 0,86 henkilötyövuotta. Valvontaan käytettiin työaikaa 0,51 henkilötyövuotta, joten vajausta oli 0,35 henkilötyövuotta. Valvontasuunnitelmassa kuluttajaturvallisuusvalvonnan resurssiksi oli kirjattu 0,75 henkilötyövuotta, mikä oli 0,24 henkilötyövuotta suurempi kuin kuluttajaturvallisuudenvalvontaan käytetty työaika yhteensä. Vuonna 2011 vajaus oli 0,03 henkilötyövuotta suurempi. Valvontayksikön oma arvio valvontasuunnitelman toteutumisesta oli Melko hyvä eikä se ollut edellisestä vuodesta muuttunut mihinkään. 3 TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN VALVONTA Terveydensuojeluvalvonnassa valvontakohteiden suunnitellut tarkastukset ovat toteutuneet valvontayksikön alueella 72 %:sti, mikä kattaa 19 % kaikista valvontakohteista vuonna 2012, kun taas vuonna 2011 tarkastettujen kohteiden osuus kaikista kohteista oli 28 %. Terveydensuojelulain mukaisia valvontakohteita on tarkastettu edelliseen vuoteen verrattuna vähemmän, mutta kuitenkin enemmän kuin AVIn alueen keskimäärin on tehty. (Taulukko 1) Taulukko 1. Tarkastusten toteutuminen ja kattavuus (%) vv valvontayksikön ja ISAVin alueilla. Valvonta Suunniteltujen tarkastusten toteuma Tarkastetut kohteet kohteiden kokonaismäärästä Valvontayksikkö (%) ISAVIn alue (%) Valvontayksiköiden välinen vaihtelu v.2011 v.2012 v.2011 v.2012 v.2011 v Taulukon 1 mukaan jen välillä suunniteltujen tarkastusten toteumaprosentti vaihteli suuresti, molempina vuosina, mutta tarkastusten kattavuus kaikista kohteista vaihtelu molempina vuosina on vähäisempää. Taulukossa 2 on esitetty terveydensuojeluvalvonnassa painopisteenä olevien valvontakohdetyyppien valvontasuunnitelmien toteutuminen ja tarkastusten kattavuus valvontayksikössä verrattuna aluehallintoviraston en keskimääräisiin valvontatietoihin vv

5 ISAVI/1343/ /2013 5/11 Taulukko 2. Painopisteenä olevien valvontakohdetyyppien valvontasuunnitelmien toteutuminen ja tarkastusten kattavuus valvontayksikön alueella ja aluehallintoviraston ella keskimäärin vv TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTAKOHDETYYPPI Talousveden valvonta Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 5000 käyttäjää tai yli 1000 m3/d) Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 50 mutta alle 5000 käyttäjää tai vähintään 10 mutta alle1000 m3/d) tai muu asetuksen 461/2001 mukainen kohde Talousvettä toimittavat laitokset (alle 50 käyttäjää tai alle 10 m3 /d) tai muu 401/2001 asetuksen mukainen kohde Uimaveden valvonta Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala, kylpylä Yleiset uimarannat (EU uimarannat ja muut yleiset uimarannat) Ilmoituksenvarainen toiminta Koulu tai oppilaitos Päivähoitopaikat, lasten- tai ryhmäperhepäiväkodit, esiopetustilat Tarkastetut kohteet suhteessa kohteiden kokonaismäärään (%) Tarkastettujen kohteiden toteumaprosentti verrattuna suunnitelmaan (%) aluehallintovirasto aluehallintovirasto Vanhainkodit ja vastaavat vanhustenhuollon yksiköt Taulukon 2 mukaan valvontayksikössä talous- ja uimavesivalvontakohteiden suunniteltu tarkastustoiminta on toteutunut lähes suunnitelman mukaisesti pieniä vesilaitoksia lukuun ottamatta ja toteuma on ollut osittain parempi kuin koko AVIn ella keskimäärin. Näiden tarkastusten kattavuus valvontayksikössä vesilaitosten kohdalla on vaihdellut laitoksen koosta riippuen vv Valvontaohjelman mukainen minimitavoitetarkastustiheys täyttyy osittain talous- ja uimavesivalvonnassa. Vuosina vesilaitosten valvonnassa valvontaohjelman mukaisena painopisteenä on ison talousvesiasetuksen mukaisten laitosten valvonnassa erityistilannesuunnitelmien laatiminen ja valvontatutkimusohjelmien päivittäminen ja uimavesivalvontakohteiden valvonnassa painopisteenä EU:lle raportoitavien uimarantojen val-

6 ISAVI/1343/ /2013 6/11 vonnassa uimavesiprofiilien laatiminen ja luokitus sekä yleisölle tiedottaminen. Tästä valvontayksikön arvioinnissa ei ole kerrottu mitään. Valvontayksikön alueella ilmoituksenvaraisten huoneistojen suunniteltu tarkastustoteuma ja tarkastettujen kohteiden kattavuus kaikista ao.kohteista on ollut AVIn alueella toteutunutta suurempi lukuun ottamatta kouluja ja oppilaitoksia. Ilmoituksenvaraisten kohteiden valvontaohjelman mukainen minitarkastustiheys toteutuu lukuun ottamatta koulu- ja oppilaitostarkastuksia valvontayksikön alueella. Valvontayksikössä terveydensuojelulain mukainen tarkastustoiminta on kohdistunut lähes valvontaohjelman mukaisesti kaikkiin terveydensuojelulain mukaisiin valvontakohteisiin. Toimenpidemääräyksiä on annettu 64 tarkastetulle kohteelle, joka on 44 % kaikista tarkastetuista kohteista. Määräykset ovat annettu etupäässä uimavesi- ja talousvesivalvontakohteille sekä päivähoitopaikoille ja kouluille. 4 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA Valvontayksikön alueella tupakkalain mukaisten valvontakohteiden lukumäärä on vähentynyt vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Vuonna 2012 valvontakohteita on ollut 629 kpl ja vuonna kpl. Valvontakohteista on tarkastettu 22 % (254 kpl) vuonna 2012, mikä on samaa luokkaa kuin aluehallintoviraston alueella keskimäärin (21 %) ja enemmän kuin vuonna 2011, jolloin oli tarkastettu 11 % kohteista (83 kohdetta). Valvontasuunnitelma on toteutunut vuonna 2011 paremmin kuin vuonna 2012, toteuma oli 74 % vuonna 2011 ja 54 % vuonna Vastaava luku aluehallintoviraston ella kaikkien valvontayksiköiden osalta oli 71 % vuonna Taulukko 3. Itä-Suomen aluehallintoviraston ella tupakkalain valvontakohteiden määrässä oli havaittavissa sama suuntaus kuin valvontayksiköiden alueella, valvontakohteita oli kaikkiaan vuonna 2011 ja vuonna Taulukko 3: Tarkastusten toteutuminen ja kattavuus (%) vv valvontayksikön ja ISAVin alueilla. Valvonta Valvontayksikkö (%) ISAVIn alue (%) Valvontayksiköiden välinen vaihtelu v.2011 v.2012 v.2011 v.2012 v.2011 v.2012 Suunniteltujen tarkastusten toteuma Tarkastetut kohteet kohteiden kokonaismäärästä

7 ISAVI/1343/ /2013 7/11 Tupakkalain valvonta on ollut varsin kattavaa ja valvontaa on kohdennettu vuosina 2011 ja 2012 lähes kaikkiin tupakkalain valvontakohdetyyppeihin. Tupakkalain valvontaohjelman mukaisten painopisteiden toteuttaminen on kuvattu kaupungin toteuman arvioinnissa. Painopisteenä olleiden valvontakohdetyyppien valvonta on toteutunut hyvin vähittäismyyntipaikkojen ja päiväkotien sekä vuonna 2011 painopisteenä olleiden tupakointitilallisten ravintoloiden osalta. Suhteutettuna valvontakohteiden kokonaismäärään vähittäismyyntipaikkojen ja päiväkotien tarkastuksia on tehty enemmän kuin aluehallintoviraston alueella keskimäärin, ja koulujen sekä muiden oppilaitosten tarkastuksia on tehty yhtä paljon kuin aluehallintoviraston alueella keskimäärin. Taulukko 4. Laskennallisesti valvontayksikössä saavutettiin vuonna 2011 valtakunnallisen valvontaohjelman tarkastustiheydet vähittäismyyntipaikkojen sekä tupakointitilallisten ravitsemisliikkeiden osalta sekä vuonna 2012 päiväkotien ja vähittäismyyntipaikkojen osalta. Muilta osin valvontaohjelman minimitarkastustiheys jäi saavuttamatta. Valvonnan yhteydessä on annettu korjauskehotuksia vähittäismyyntipaikoille ja vuonna 2011 myös tupakointitilallisille ravintoloille. Epäkohdat myyntipaikoissa ovat liittyneet omavalvonnan puutteisiin. Taulukko 4. Tupakkalain painopisteiden toteutuminen TUPAKKALAIN VALVONTAKOHDETYYPPI Tarkastetut kohteet (%) kaikista kohteista Valvontayksikkö ISAVIn alue vuosi 2011 vuosi 2012 vuosi 2011 vuosi 2012 Tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattaminen Ravitsemisliikkeet, joissa on erillinen tupakointitila Oppilaitokset Päiväkodit Alaikäisille hoitoa antavat laitokset Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden omavalvonta, myynti ja mainonta sekä tupakkajäljitelmien ja tupakan vastikkeiden mainonta Vähittäismyyntipaikat VOIMAVARAT Valvontayksikkö on perinyt valvontamaksuja tässä arvioinnissa mukana olevien toimialojen valvontakohteilta. Valvonnasta saadut tulot toimialoittain ilmenevät Taulukoista 5 ja 6 valvontayksikön ja aluehallintoviraston alueella vuosina

8 ISAVI/1343/ /2013 8/11 Taulukko 5. Kemikaali-, kuluttajaturvallisuus- ja terveydensuojelulakien valvonnasta saadut tulot vv valvontayksikön ja AVIn alueella Valvontamaksujen määrä Toimiala Kemikaalilain valvonta Kuluttajaturvallisuuslain valvonta Terveydensuojelulain valvonta suunnitelmallinen valvonta ( ) aluehallintoviraston muu kuin suunnitelmal linen valvonta ( ) aluehallintoviraston maksut yhteensä ( ) aluehallintoviraston Taulukko 6. Tupakkalain valvonnasta saadut tulot vv valvontayksikön ja AVIn alueella Tupakkalain valvonta suunnitelmallinen valvonta ( ) Tupakkatuotteiden myynti vuosittainen valvontamaksu* ( ) AVIn vähittäismyyntilupien käsittely ( ) AVIn Maksut yhteensä ( ) AVIn AVIn *Sisältää tupakanmyynnin suunnitelmallisen valvonnan Taulukoiden 5 ja 6 mukaan tupakkalainvalvontaa lukuun ottamatta on perinyt valvontamaksuja v.2012 enemmän kuin edellisenä vuonna. Sama kehitys on tapahtunut AVIn alueella. Kuluttajaturvallisuuslain mukaisten valvontamaksujen määrä oli vuonna 2012 yhteensä euroa, mikä oli noin kolmannes enemmän kuin vuonna Valvontayksikkö sai valvontamaksuja yhtä valvontaan kohdistettua henkilötyövuotta kohden euroa, mikä oli selkeästi yli AVIn alueen keskiarvon ( euroa).

9 ISAVI/1343/ /2013 9/11 Tupakkalain mukaisten valvontamaksujen määrä on hieman vähentynyt vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna johtuen suunnitelmallisen valvonnan ja myyntilupamaksujen vähenemisestä. Tulot on voitu kohdentaa valvontayksikössä omaan toimintaan. Valvontaan käytetyn työajan jakaantuminen toimialoittain vv valvontayksikön ja aluehallintoviraston alueella ilmenee taulukosta 7. Taulukko 7. Valvontaan käytetyn työajan jakautuminen vv valvontayksikön ja ISAVIn alueella Valvontaan käytetty työaika Toimiala Suunnitelmalliseen valvontaan (htv) Muuhun ao. lainsäädännön valvontaan (htv) Valvonta yhteensä (htv) Htpv / 1000 asukasta Aluehallintoviraston yhteensä (htv) Kemikaalilaki Vuosi ,06 0,05 0,11-0,62 Vuosi ,06 0,05 0,11-0,63 Kuluttajaturvallisuuslaki Vuosi ,48 1,08 2,46 Vuosi ,51 1,14 2,45 Terveydensuojelulaki Vuosi ,5 2,7 3,2 7,2 25,4 Vuosi ,4 2,6 3,0 6,7 21,2 Tupakkalaki Vuosi ,41 0,20 0,60 1,37 1,53 Vuosi ,29 0,18 0,47 1,05 1,48 Valvontayksikössä kemikaalivalvontaa on vv tehty saman verran kuten AVIn alueellakin on tapahtunut. Valvontayksikössä on käytetty terveydensuojelulain mukaiseen valvontaan hiukan vähemmän aikaa v.2012 kuin v Sama kehitys näkyy AVIn alueellakin tapahtuneen. Valvontakohteisiin suhteutettuna v.2012 valvontayksikön alueella terveydensuojelulain valvontaan käytetty kokonaistyöaika on 1 htpv/ valvontakohde, mikä on enemmän kuin AVIn alueella 0,69 htpv / valvontakohde. Asukasmäärään suhteutettuna terveydensuojeluvalvonnan kokonaistyöaika valvontayksikössä on 6,7 htpv/1000 as, mikä on melkein sama kuin AVIn alueella keskimäärin 6,8 htpv / 1000 asukasta.

10 ISAVI/1343/ / /11 Valvontayksikössä on käytetty tupakkalain mukaiseen valvontaan 0,47 htv vuonna 2012 ja 0,60 htv vuonna 2011, suunnitelmalliseen valvontaan on käytetty 0,29 htv vuonna 2012 ja 0,41 htv vuonna Tarkastuksiin käytetty aika on vastannut varsin hyvin suunnitelmassa suunniteltua ajankäyttöä. Arvionaan voimavarojen riittävyydestä tupakkalain valvontaan suhteessa valvontatarpeeseen on arvioinnissaan todennut, että voimavarat riittävät myynnin valvontaan ja valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisten painopisteiden valvontaan. Resurssivajeen takia valvontaa on priorisoitu jättämällä esim. julkisten laitosten asiakkaille varatut sisätilat valvonnan ulkopuolelle. Vaikka resursseja ei ole ollut osoittaa riittävästi valvontaan, on tupakkalain valvontaan käytetty kokonaistyöaika suhteutettuna asukaslukuun hieman korkeampi kuin aluehallintoviraston alueella keskimäärin (0,57 htpv/1000 asukasta). Laskennallisesti valvontayksikön alueella on käytetty tupakkalain valvontaan 0,17 htpv yhtä valvontakohdetta kohden, aluehallintoviraston alueella vastaava luku on 0,07 htpv. Vuonna 2012 kuluttajaturvallisuuslain valvontaan käytettiin 1,14 htpv/1 000 asukasta kohden. Määrä oli edellisestä vuodesta kasvanut yli viisi prosentti. Aluehallintoviraston alueen keskiarvo vuonna 2012 oli 1,37 htpv/1 000 asukasta kohden, joten jäi jonkin verran keskiarvon alle. 6 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON NÄKEMYKSIÄ TOTEUMASTA Valvontayksikkö arvioinnissaan on todennut, että valvontasuunnitelma kokonaisuudessaan on toteutunut hyvin, vaikkakin voimavarat eivät ole olleet riittäviä suunnitelmallisen valvonnan tekemiseen, koska muut tehtävät ovat lisääntyneet. Valvontayksikkö on arvioinut käytettävissä olevat resurssit kohtalaisiksi, mutta kuitenkaan voimavarojen riittävyyttä valvontatarpeeseen nähden ei ole arvioitu. Valvontayksikkö on arvioinut painopisteiden toteuttamista, mutta arviointi olisi voinut olla yksilöidymmin tehty. Esimerkiksi kuvata myös sanallisesti mitä painopisteen toteuttamiseksi on tehty, kuinka paljon talousvesilaitosten erityistilannesuunnitelmia ja valvontatutkimusohjelmia on päivitetty tai miten eu-uimarantojen uimavesiluokitus ja yleisölle tiedottaminen on toteutunut verrattuna asetuksen 177/2008 vaatimuksiin. Toimialakohtaisesti tehty riskinarviointi saattaa johtaa eri toimialojen väliseen epätasapainoon valvontaresurssien käytössä. Resurssien jakautuminen/käyttö eri toimialo-

11 ISAVI/1343/ / /11 jen valvonnassa tulisi esittää ja arvioida suhteuttamalla eri toimialoilla esiintyvät riskit siten, että valvonta kohdentuisi ainakin valvontaohjelmakaudella tasapuolisesti riskiltään saman suuruisiin valvontakohteisiin kaikilla toimialoilla. Ulla Ahonen Eeva-Liisa Launonen Matti Koskela ympäristöterveydenhuollon ympäristöterveydenhuollon tarkastaja ylitarkastaja ylitarkastaja Lisätietoja antavat: Ulla Ahonen, puh , tupakkalain valvonta Eeva-Liisa Launonen, puh , kemikaalilain valvonta terveydensuojelulain valvonta Matti Koskela, puh , kuluttajaturvallisuuslain valvonta TIEDOKSI Johtaja Sirkka Jakonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto Yksikön päällikkö Kirsi Kaikko, Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollonryhmä

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

JOHDANTO. Yleistä. Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella oli vuonna 2012 yhteensä 11 ympäristöterveydenhuollon

JOHDANTO. Yleistä. Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella oli vuonna 2012 yhteensä 11 ympäristöterveydenhuollon Yhteenveto ISAVI/1707/05.14.02/2013 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 2.5.2013 YHTEENVETO ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN KUNTIEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMIEN

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus 29.4.2014 Ylitarkastaja Reetta Honkanen 1 Mikä on VYHA? VTO > VYR > VYHA STM:n omistama rekisteri (Tiken

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 214/11.02/2014 5 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.2.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019 VALVONTAOHJELMIA 3:2014 Dnro 7958/06.10.07.00/2014 Päiväys 5.9.2014 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-33-9

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

JOHDANTO. Arviointiyhteenveto ISAVI/3122/ /2014. Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Liitteet 6 kpl. 1.9.

JOHDANTO. Arviointiyhteenveto ISAVI/3122/ /2014. Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Liitteet 6 kpl. 1.9. Arviointiyhteenveto ISAVI/3122/ 05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Liitteet 6 kpl 1.9.2014 Julkinen TERVEYDENSUOJELU- JA TUPAKKALAIN VALVONNAN TOTEUTUMINEN ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola Nuuska valvonnan näkökulmasta Valvonta: kunta / valtio Kunta tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä, mainontaa ja muuta myynninedistämistä tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista yhdessä

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

JOHDANTO. Aluehallintovirastojen tehtävänä on arvioida kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmat

JOHDANTO. Aluehallintovirastojen tehtävänä on arvioida kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmat Arviointiraportti ISAVI/1312/05.14.02/2013 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Liitteet 3 kpl 26.3.2013 Julkinen KEMIKAALI-, TERVEYDENSUOJELU- JA TUPAKKALAIN VALVONNAN TO- TEUTUMINEN

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI ELINTARVIKELAIN MUKAISEN VALVONNAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014 Valvontayksikön tulee laatia säännöllistä valvontaa

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ylitarkastaja Reetta Honkanen Ylitarkastaja Heli Laasonen 1 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMAN 2014 TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMAN 2014 TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Ympt ltk 26.3.2015 valvontasuunnitelman 2014 toteutuminen liite 2 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku,

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku, Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, 19. 20.9. Turku, 10. 11.10. Terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmat, päivitys 2018-2019 Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (8) Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3 2.1. Valvonnan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 MIKKELI- HIRVENSALMI-MÄNTYHARJUPERTUNMAA-KANGASNIEMI 2 Sisältö 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Valvira toimii- mitä on tulossa

Valvira toimii- mitä on tulossa Valvira toimii- mitä on tulossa Ajankohtaista laboratoriorintamalla 11.-12.10.2011 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ohjeita valmisteilla... ja asetusmuutoksia Asumisterveysohjeen uudistaminen asetuksen muotoon

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014 päivitys 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö...

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. 21 Asianro 3656/11.02/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. 21 Asianro 3656/11.02/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 21 Asianro 3656/11.02/2012 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon koulutuspäivä

Suun terveydenhuollon koulutuspäivä Suun terveydenhuollon koulutuspäivä 12.11.2015 Ansa Sonninen, Terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Ansa Sonninen 12.11.2015 1 Sisältö 1 Sote-uudistus,

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 4 104 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016 laatijat: Virpi Ala-Risku, Sari Ojanen, Päivi Kuismin, Risto Antikainen, Markku Rappe Versio 9.11.2015 Johtokunta 20.11.2015 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Terveydensuojelulain mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma siten, että

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI...

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ... 2 3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN... 3 4 VALVONTAKOHTEIDEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 29 20.02.2014. 29 Asianro 3656/11.02/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 29 20.02.2014. 29 Asianro 3656/11.02/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 29 Asianro 3656/11.02/2012 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2013 Ympäristöterveyspäällikkö Hannu Kirjavainen Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SODANKYLÄN KUNTA Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2 TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

6.2.1 Valvontaan käytetty aika... 28 6.2.2 Nikotiinivalmisteiden valvonnan toteutuminen... 29 7 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA TOTEUMAN

6.2.1 Valvontaan käytetty aika... 28 6.2.2 Nikotiinivalmisteiden valvonnan toteutuminen... 29 7 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA TOTEUMAN IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUMAN ARVIOINTI 2015 2019, 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO... 1 2.1 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite II 2(7)

Sisällysluettelo. Liite II 2(7) Liite II Liite II 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisällön määrittely... 3 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 4 4. Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (10) YMPÄRISTÖKESKUS. Helsingin terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019

HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (10) YMPÄRISTÖKESKUS. Helsingin terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (10) Helsingin terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (10) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3

Lisätiedot

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )*" ++% & +' +!"$. # -!" $ $. # -!". '

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )* ++% & +' +!$. # -! $ $. # -!. ' !" # # # % & ( )*" ++% & +, &--%! # +! # & # +!". # -!". #!" # +!"!" -!".!" %!" % / ( &%%-+-&!" #. 0 ( - &!" # +!" # -!". --& 1!".# 1!" # %!" # %!". 2 3 --+& % %!4%!".# %!4%!" 5 ( 6... 7 1 % 6.! "! (4

Lisätiedot

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJE- LULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta -

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2016 ALKAEN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 15.12.2015 159 LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Sisällysluettelo 22 (10)

Sisällysluettelo 22 (10) 22 (10) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue ja tehtävät... 3 2.2 Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen... 4 2.3 Koulutus... 6 2.4 Valvontatietojärjestelmä...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma (liite 4)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma (liite 4) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 (liite 4) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 1 3.1 Tarkastusten sisältö.2 3.2 Kohteiden

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

Elintarvikevalvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2016

Elintarvikevalvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2016 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2016 Ympäristölautakunta hyväksyi Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman tarkistamisen vuodelle 2016 Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (10) YMPÄRISTÖKESKUS. Helsingin terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019, päivitys 2016

HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (10) YMPÄRISTÖKESKUS. Helsingin terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019, päivitys 2016 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (10) Helsingin terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019, päivitys 2016 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (10) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma , päivitys 2017

Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma , päivitys 2017 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (9) Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma 2015 2019, päivitys 2017 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (9) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille Tarja Hartikainen Kunnan ympäristöterveydenhuollon opas luottamushenkilöille TEKIJÄ Tarja Hartikainen 1. painos ISBN 978-952-293-063-7 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö ja rakennuslautakunnan hyväksymä 12.11.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa..2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

1. Suunnitelmallisen valvonnan kohde VATI-ohjeen vaiko valvontaohjelman mukaisesti?

1. Suunnitelmallisen valvonnan kohde VATI-ohjeen vaiko valvontaohjelman mukaisesti? 1/26 Sisällys YLEISTÄ... 3 1. Suunnitelmallisen valvonnan kohde VATI-ohjeen vaiko valvontaohjelman mukaisesti?... 3 2. Mikä muodostaa valvontakohteen?... 3 3. Miten kirjataan ilmoituksen käsittelyyn liittyvä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 1 (5) 3 Terveydensuojelun valvontasuunnitelman 2016 toteutumisen arviointi Helsingissä HEL 2017-001838 T 11 00 03 Päätösehdotus Tiivistelmä päättää hyväksyä esitetyn

Lisätiedot

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken 1(5) Kuluttajavirasto / Tuoteturvallisuusvalvonta 8.1.2008 Tuoteturvallisuusvalvonnan tietojenkeruu 2007 Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken Valvontayksikkö: Itä-Savon

Lisätiedot

5 26.03.2015. Valvontasuunnitelmien toteutumisen arviointi lähetetään Etelä-Suomen aluehallintovirastolle viimeistään 31.3.

5 26.03.2015. Valvontasuunnitelmien toteutumisen arviointi lähetetään Etelä-Suomen aluehallintovirastolle viimeistään 31.3. Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta 5 26.03.2015 Vuoden 2014 valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 782/35/2015 ETYT 26.03.2015 5 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 28.11.2011 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2012 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Helsingin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys 2016 (liite 4) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten sisältö.2

Lisätiedot

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3)

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2016 (liite 3) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten

Lisätiedot

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Kupiainen Niina 13.5.2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Tavoitteena laadukas ja tasapuolinen ympäristöterveydenhuollon valvonta valtakunnallisesti

Lisätiedot

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo Liite III Liite III 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen... 5 5 Painopistealueet

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016 Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 1 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Ympäristöterveydenhuollon tavoitteet ja valvontasuunnitelma...

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019. Päivitys 2016

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019. Päivitys 2016 ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 OSA I: YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONNAN TARKOITUS... 3 1.2

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen 1 (5) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen laatu Valvontakohde heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov syyskuu Tarkastus Vastuuhenkilö(t) myynti- ja

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2 1.11.007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 1. JOHDANTO.... HENKILÖSTÖ JA RESURSSIT.... KOHTEET... 4. VALVONNAN LAATU... 4 5. TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

1. Taustaa...1. 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet vuonna 2007...3. 3. Tarkastusten sisältö...5

1. Taustaa...1. 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet vuonna 2007...3. 3. Tarkastusten sisältö...5 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 Sisällysluettelo 1. Taustaa...1 Terveydensuojelun tarkoitus ja tehtävä... 1 Kunnan terveydensuojelulain valvontasuunnitelma...

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Ymp.jaosto 12.12.2012, 38 Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen tupakkalain valvontasuunnitelma 2015-2019

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen tupakkalain valvontasuunnitelma 2015-2019 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen tupakkalain valvontasuunnitelma 2015-2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 16.12.2014 4 2 Sisällys 1.

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2010

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2010 Kainuun maakunta kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto ERILLISLIITENRO: 4 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2010 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.3.2011 95

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma Päivitys 2017 (liite 3)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma Päivitys 2017 (liite 3) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys 2017 (liite 3) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Luonnos 1.11.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO Elintarvikelain mukaista valvontaa koskeva taksa 3 Sivu Terveydensuojelulain,

Lisätiedot

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO Kohdetyyppi tiheys k.v. arvio (kpl/v) tiheys oma arvio (kpl/v)

Lisätiedot

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Toimiala: Ei rajausta Vuosi: 2015 AVI: Ei rajausta Valvontayksikkö: 394 AVI Valvontayksikkö /-koodi Toimiala Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto Kohteiden kohteet,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ARVIOINTI- JA OHJAUSKÄYNTI VALVONTA- YKSIKKÖÖN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ARVIOINTI- JA OHJAUSKÄYNTI VALVONTA- YKSIKKÖÖN Kirje 1 (6) ESAVI/3033/05.14.01/2017 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 13.6.2017 Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302 53101

Lisätiedot

ymp.ltk Liite 18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA

ymp.ltk Liite 18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA Ympäristöterveydenhuolto 12.2.2016 s. 1(7) Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristöterveysvalvonnan

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen Sivu 1/10 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen Sivu 2/10 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2(10) Ympäristöterveydenhuollon tuoteturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 21.03.2017 Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 21.03.2017 Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUOTETURVALLISUUS- VALVONNAN VALVONTAKRITEERISTÖ. Kuluttajaviraston julkaisusarja 2/2006

KUNNALLISEN TUOTETURVALLISUUS- VALVONNAN VALVONTAKRITEERISTÖ. Kuluttajaviraston julkaisusarja 2/2006 KUNNALLISEN TUOTETURVALLISUUS- VALVONNAN VALVONTAKRITEERISTÖ Kuluttajaviraston julkaisusarja 2/2006 ISSN 0788-544X ISSN 1796-0118 ISBN 951-681- 093-4 (nid.) ISBN 951-681- 094-2 (PDF) Kuluttajaviraston

Lisätiedot