811312A Tietorakenteet ja algoritmit, , Harjoitus 7, ratkaisu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "811312A Tietorakenteet ja algoritmit, 2014-2015, Harjoitus 7, ratkaisu"

Transkriptio

1 832A Tietorakenteet ja algoritmit, , Harjoitus 7, ratkaisu Hajota ja hallitse-menetelmä: Tehtävä 7.. Muodosta hajota ja hallitse-menetelmää käyttäen algoritmi TULOSTA_PUU_LASKEVA, joka tulostaa binäärisen etsintäpuun kaikki avainkentät vähenevässä järjestyksessä. Algoritmi saa parametrinaan osoittimen puun juureen. Algoritmin pitäisi olla kompleksisuudeltaan lineaarinen puun solmujen lukumäärän n suhteen ( ( n) ). Osoita myös, että näin on! Ratkaisu. Olkoon puun juuren osoitin T. Määritellään algoritmi seuraavasti TULOSTA_PUU_LASKEVA(T). if T!=NIL 2. TULOSTA_PUU_LASKEVA(T.right) 3. tulosta (T.key) 4. TULOSTA_LASKEVA(T.left) 5. return Tässä siis hajotetaan puu vasempaan ja oikeaan alipuuhun, jotka käsitellään samalla algoritmilla erikseen. Jos puussa ei ole solmuja, tehdään vain yksi vertailu. Jos puussa on yksi solmu, on selvää että algoritmi vie vakioajan, jota merkitään kirjaimella a. Olkoon T(n) aika, jonka algoritmi vie, kun puussa on n solmua. Oletetaan, että puussa on N solmua (N >) ja että on olemassa sellainen vakio c, että T( n) c n aina, kun 0 < n < N. Lisäksi voidaan luonnollisesti olettaa, että c a. Jos puun vasemmassa alipuussa on k solmua, niin oikeassa alipuussa on N--k solmua. Siten Jos Jos k 0, T( N) a T( N ) a c ( N ) ( a c) c N c N k, T( N) a T( k) T( N k ) a c k c ( N k ) ( a c) c N c N Siis T( n) c n kaikilla luvun n arvoilla. Tietenkin jokainen solmu käsitellään, minkä vuoksi T n) n T( n) ( n. joten ) Tehtävä 7.2. Hae lukujoukon {7,2,3,8,,9,5,23,8,33,6,35,9,2,42} mediaani luennoissa esitetyllä hajota ja hallitse-tyyppisellä algoritmilla. Voit olettaa yksinkertaisuuden vuoksi, että ositusalgoritmi valitsee satunnaisesti sarana-alkioksi aina käsiteltävän välin ensimmäisen alkion. (, Ratkaisu. Luennoissa esitetty algoritmi ETSI hakee taulukon järjestyksessä k:nnen luvun ja se on seuraava: ETSI(A,p,q,k). x = OSITA(A,p,q) 2. if x == k 3. return A[x] 4. else if x > k 5. return ETSI(A,p,x-,k) 6. else 7. return ETSI(A,x+,q,k) OSITA(A,p,r). valitse x = A[m] satunnaisesti osasta A[p,..,r] 2. vaihda A[m] ja A[r] 3. i = p- 4. for j = p to r- 5. if A[j] == x 6. vaihda A[j] ja A[r] 7. if A[j] <= x 8. i = i+ 9. vaihda A[i] ja A[j] 0. vaihda A[i+] ja A[r]. return i+

2 Alla on esimerkkiajo algoritmista annetulle taulukolle. Lukuja on 5, joten etsitään järjestyksessä kahdeksatta. Taulukon indeksit alkavat nollasta, joten haetaan alkiota, joka tulee paikalle 7. Aluksi ositetaan koko taulukko satunnaisesti valitun alkion suhteen. Tämän oikea paikka taulukossa on 5, joten haetaan oikealta puolelta. Sitten sarana-alkioksi sattuu 8, joka puolestaan tulee paikalle 9. Näin ollen haetaan indeksien 6 ja 8 väliltä. Tältä väliltä sattuu vielä saranaksi alkio 2, minkä jälkeen löydetään kahdeksas alkio, joka on 5. Tulostuksesta nähdään käsiteltävä taulukon osa, sarana-alkio ja taulukon osa osituksen jälkeen. CALLING PARTITION(0,4) ARRAY BEFORE: PIVOT: ARRAY AFTER: RETURNING 5 CALLING PARTITION(6,4) ARRAY BEFORE: PIVOT: 8 ARRAY AFTER: RETURNING 9 CALLING PARTITION(6,8) ARRAY BEFORE: PIVOT: 2 ARRAY AFTER: RETURNING 6 CALLING PARTITION(7,8) ARRAY BEFORE: 6 5 PIVOT: 5 ARRAY AFTER: 5 6 RETURNING 7 THE 8. ELEMENT IS 5 Dynaaminen taulukointi: Tehtävä 7.3. Shakkilaudan vasemmassa yläkulmassa on nappula, joka voi siirtyä sijaintiruudustaan ainoastaan oikealle tai alas seuraavaan ruutuun. Kuinka monella tavalla nappula voi siirtyä 4*4-laudalla oikeaan alakulmaan? Ratkaise ongelma käyttämällä dynaamista taulukointia. Esimerkki: 2*2-laudalla on kaksi erilaista reittiä: ja 3*3-laudalla reittejä on 6 erilaista (kokeile!). Huomaa, että tiettyyn ruutuun johtavien reittien lukumäärä riippuu sen naapuriruutuihin johtavien reittien lukumäärästä. Osaatko yleistää ratkaisuasi n*n-laudalle? Ratkaisu. Merkitään laudan ruutuja koordinaattipareilla (i,j), missä i on sarakenumero ja j vaakarivin numero. Molemmat luvut voivat saada arvoja..4. Ongelmamme osaongelmiksi tulevat luonnollisesti reittien määrän laskemiset laudan eri ruutuihin. Merkitään reittien lukumäärää ruutuun (i,j) luvulla A(i,j). Huomataan, että nämä arvot voidaan tallettaa kaksiulotteiseen taulukkoon A[..4,..4]. Tutkitaan seuraavaksi, miten reittien lukumäärä voidaan laskea. Laudan yläreunan ja vasemman reunan ruutuihin voi päästä ainoastaan yhdellä tavalla, koska nappula liikkuu ainoastaan alas ja oikealle. Näin ollen A(i,) = A(,j) = kaikilla arvoilla i ja j.

3 Laudan ruutuun (i,j) voi päästä vain ruuduista (i-,j) ja (i,j-). Jos reittejä ruutuun (i-,j) on A(i-,j) kappaletta ja ruutuun (i,j-) niitä on A(i,j-) kappaletta, reittejä ruutuun (i,j) on A(i-,j)+ A(i,j-) kappaletta. Siis A(i,j) = A(i-,j)+ A(i,j-). Koska A(i,) = A(,j) =, niin kaikki arvot voidaan laskea ja täyttää taulukkoon. Näin löydettiin sopiva rekursio ratkaisulle. Ratkaisussa kannattaa käyttää dynaamista taulukointia eli varata taulukko ja laskea arvot siihen alhaalta lähtien: Alkutilanne: Lasketaan taulukoimalla A(2,2) = A(,2)+A(2,) = + = 2 A(3,2) = A(2,2)+A(3,) =2+=3 jne, jolloin lopulta saadaan taulukko Siis reittejä on 20 erilaista.

4 Algoritmi yleistyy helposti n*n laudalle. Tässä tapauksessa täytetään vain n*n-taulukko. Algoritmi on seuraava: Syöte: Luku n>= Tulostus: Palauttaa tehtävässä kuvatun nappulan reittien lukumäärän n*nlaudalla vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan. REITIT(n). varaa n*n-taulukko A[..n,..n] // Täytetään reunat ykkösillä 2. for i= to n do 3. A[i,] = 4. A[,i] = // Täytetään taulukko alhaalta ylös 5. for i= 2 to n do 6. for j=2 to n do 7. A[i,j] = A[i-,j]+A[i,j-] 8. return A[n,n] // Reittien lukumäärä taulukon viimeisessä paikassa Koska algoritmissa täytetään jokainen taulukon alkio täsmälleen kerran vakioaikaisella operaatiolla, 2 algoritmin kompleksisuusluokka on ( n ). Tehtävä 7.4. Olkoon A positiivisia kokonaislukuja sisältävä n*n-taulukko, jonka jokainen vaakarivi ja pystyrivi on kasvavassa järjestyksessä (ts. A, i A 2, i... A n, i ja A i, A i,2... A i, n i,..., n aina, kun ). Suunnittele algoritmi etsimään luku x taulukosta, kun syötteenä annetaan taulukko A ja etsittävä luku. Algoritmi palauttaa luvun esiintymispaikan taulukossa tai arvon NIL, ellei luku esiinny. Algoritmin tulee olla luvun n suhteen lineaariaikainen (luokkaa ( n) ). Ratkaisu. Yksi mahdollisuus olisi toteuttaa algoritmi käyttämällä hajota ja halllitse -tekniikkaa. Voitaisiin esimerkiksi valita taulukon keskimmäinen alkio (A[n/2,n/2]) ja päätellä sen ja luvun x suuruusjärjestyksestä, missä osassa taulukkoa x esiintyy. Sen jälkeen voitaisiin rekursiivisesti hakea lukua x taulukon osista. Näin ei saada kuitenkaan rajattua kerralla pois kuin neljäsosa taulukosta. Esimerkiksi, jos x < A[n/2,n/2], x ei voi esiintyä paikassa A[i,j], missä i>n/2 ja j>n/2. Rekursiivisesta algoritmista tulee melko tehoton. Kannattaakin lähteä liikkeelle taulukon vasemmasta alakulmasta (A[,n]) ja verrata lukuun x. Nyt saadaan, ellei x löydy tästä paikasta, suljettua pois joko ensimmäinen pystyrivi (jos x>a[,n]) tai alin vaakarivi (jos x<a[,n]). Ensimmäisessä tapauksessa voidaan siis seuraavaksi tutkia paikka A[2,n] ja toisessa tapauksessa A[,n-]. Näin etenemällä löydetään x tai viimeistään 2n askeleen kuluttua päädytään taulukon reunalle ja voidaan todeta, että x ei esiinny taulukossa. Siis algoritmi on lineaariaikainen luvun n suhteen. Alla on algoritmi tarkemmin:

5 Syöte: Kokonaislukutaulukko A[..n,..n], n>= ja haettava luku x. Taulukossa A on A[,i] <= A[2,i]... <= A[n,i] ja A[i,] <= A[i,2]... <= A[i,n] aina, kun i=,...,n Tulostus: Palauttaa luvun x paikan taulukossa A tai arvon NIL, ellei x esiinny siinä. ETSI_LUKU(A,x). cur_x = 2. cur_y = n 3. while cur_x <= n && cur_y >= 4. if x == A[cur_x,cur_y] 5. return [cur_x,cur_y] // Luku löytyi 6. else if x > A[cur_x,cur_y] 7. cur_x = cur_x+ 8. else 9. cur_y = cur_y- 0. return NIL // Luku ei ollut taulukossa Ahneet algoritmit: Tehtävä 7.5 Tietokoneen kovalevyn tallennuskapasiteetti on D megatavua ja sille halutaan tallentaa tiedostot P, P 2,, P n. Tiedoston P i koko on s i megatavua. Huomataan, että kaikki tiedostot eivät mahdu levylle, koska s + s s n > D. Tarkastele seuraavien ahneiden algoritmien oikeellisuutta: a) Halutaan tallentaa mahdollisimman monta tiedostoa. Valitaan strategiaksi tallentaa tiedostoja pienimmästä suurimpaan kokojärjestyksessä, kunnes levylle ei mahdu enää tiedostoja. b) Halutaan käyttää mahdollisimman suuri osa levyn tallennustilasta. Tällä kerralla tallennetaan tiedostoja suurimmasta pienimpään, kunnes mikään tiedosto ei enää mahdu levylle. Jos algoritmi on mielestäsi oikea, osoita se. Jos algoritmi ei ole oikea, keksi vastaesimerkki. Ratkaisu. a) Oletetaan, että tiedostot ovat kokojärjestyksessä s s 2 s n Tällöin on etsittävä mahdollisimman monen luvun joukko niin, että lukujen summa on korkeintaan D. Ahneella menetelmällä saatu ratkaisu on täten (s, s 2,, s k) jollakin arvolla k ja s + s s k+ > D. Olkoon nyt (s i, s i2,, s im) ratkaisu, jossa luvut ovat kokojärjestyksessä ja jossa on enemmän lukuja kuin ahneella menetelmällä saadussa ratkaisussa. Tällöin s im on kooltaan vähintään yhtä suuri kuin s k. Lisäksi jokin ahneen menetelmän luvuista s j puuttuu uudesta ratkaisusta, muutenhan ahne menetelmä voisi laajentaa ratkaisua. Uudessa ratkaisussa voidaan siten korvata s im luvulla s j. Etenemällä näin huomataan, että uuden ratkaisun lukuja voidaan korvata ahneen menetelmän luvuilla kunnes kaikki luvut (s, s 2,, s k) esiintyvät siinä. Mutta näiden lisäksi ei muita lukuja voi esiintyä. Siten kohdan a algoritmi on korrekti. b) Tällä kertaa annettu ahne ratkaisu on virheellinen. Olkoot tiedostojen koot megatavuissa 2,D-2 ja D-. Annetulla algoritmilla valittaisiin ensin suurin tiedosto, minkä jälkeen muita tiedostoja ei enää mahdu. Tallennustilaa jää megatavu käyttämättä. Sen sijaan valitsemalla kaksi pienempää tiedostoa saadaan levytila täyteen. Tehtävä 7.6 Määritä optimaalinen Huffmanin koodi seuraavalle aakkosten a, b, c, d, e, f frekvenssijonolle: a:34, b:2, c:22, d:8, e:9, f:5 (yhteensä = 00 merkkiä). Kuinka monta bittiä säästyy verrattuna siihen, että jokainen aakkonen esitetään kolmella bitillä? Ratkaisu. Muodostetaan ensin juuresta koostuvat puut ja lajitellaan ne. Tämän jälkeen yhdistetään aina kaksi juuriarvoltaan pienintä puuta uudeksi puuksi, jonka juuriarvo on yhdistettyjen puiden juuriarvojen summa. Lopulta päädytään yhteen puuhun, joka esittää valmista koodia:

6 VAIHE I VAIHE II VAIHE III b:2 d:8 c:22 a:34 b:2 4 d:8 c:22 a:34 d:8 c:22 26 a:34 b:2 4 VAIHE IV 26 a:34 40 b:2 4 d:8 c:22 VAIHE V 40 d:8 c: a:34 b:2 4 VAIHE VI: Valmis koodi d:8 c: a:34 b:2 4 Siis saatiin koodi: Merkki a b c d e f Koodi Lasketaan, paljonko tilaa säästyy verrattuna kolmen bitin pakkaukseen: Merkki a b c d e f Prosenttiosuus Jos tiedostossa olisi 00 merkkiä, kuluisi 34*2+2*3+2*22+2*8+4*9+4*5 = = 240 bittiä. Kolmella bitillä koodaaminen veisi 300 bittiä. Näin ollen Huffmanin koodi vie tilaa 80% kolmen bitin koodauksen tallennustilasta. Säästö on 20%.

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

1.1 Tavallinen binäärihakupuu

1.1 Tavallinen binäärihakupuu TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit 1 1 Puurakenteet http://imgur.com/l77fy5x Tässä luvussa käsitellään erilaisia yleisiä puurakenteita. ensin käsitellään tavallinen binäärihakupuu sitten tutustutaan

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari 1 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä 1.2 Tietorakenteen ja algoritmin valinta 1.3 Algoritmit ja tiedon määrä 1.4 Tietorakenteet ja toiminnot 1.5 Esimerkki:

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit I TRAI 31.8.2012/SJ Luentomuistiinpanoja

Tietorakenteet ja algoritmit I TRAI 31.8.2012/SJ Luentomuistiinpanoja Tietorakenteet ja algoritmit I Luentomuistiinpanoja Simo Juvaste Asko Niemeläinen Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede Alkusanat Tämä moniste perustuu valtaosaltaan aiemman Tietorakenteet ja algoritmit

Lisätiedot

Avainsanat ja sanonnat: Tiedonpakkaus, algoritmit, Huffmanin koodaus, aritmeettinen koodaus, sanakirjat, informaatioteoria. CR luokat: E.

Avainsanat ja sanonnat: Tiedonpakkaus, algoritmit, Huffmanin koodaus, aritmeettinen koodaus, sanakirjat, informaatioteoria. CR luokat: E. Häviöttömät tiedonpakkausalgoritmit Jukka Pollari Tiivistelmä. Tässä tutkielmassa käsitellään häviöttömiä pakkausalgoritmeja, tarkemmin määriteltynä sellaisia, joilla voidaan pakata kaikenlaista dataa.

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

OHJ-1150 Ohjelmointi II

OHJ-1150 Ohjelmointi II OHJ-1150 Ohjelmointi II syksy 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen arisuntioinen@tutfi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1150 Ohjelmointi II vector-tyyppi 252 Standard Template Library (STL) 261 STL-säiliöt 263

Lisätiedot

Voidaanko verkkoteoriaa opettaa lukiolaisille?

Voidaanko verkkoteoriaa opettaa lukiolaisille? Voidaanko verkkoteoriaa opettaa lukiolaisille? Tuotetun oppimateriaalin analysointia aiheesta painotetut verkot Pro gradu -tutkielma Mika Koponen Itä-Suomen yliopisto Fysiikan ja matematiikan laitos 1.

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Kenguru 2015 Benjamin (6. ja 7. luokka)

Kenguru 2015 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 12 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

Haskell 98. Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa. Antti-Juhani Kaijanaho

Haskell 98. Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa. Antti-Juhani Kaijanaho Haskell 98 Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa Antti-Juhani Kaijanaho Haskell 98: Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa Antti-Juhani Kaijanaho Copyright 1999 Antti-Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

Harmaasävykuvien häviötön tiivistäminen

Harmaasävykuvien häviötön tiivistäminen Harmaasävykuvien häviötön tiivistäminen Kaisa Komulainen 9. huhtikuuta 2001 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Digitaalisessa muodossa olevien kuvien määrä kasvaa

Lisätiedot

-ohjelmointikurssi 1998-1999. luentomoniste ja tehtävät

-ohjelmointikurssi 1998-1999. luentomoniste ja tehtävät -ohjelmointikurssi 1998-1999 luentomoniste ja tehtävät Sisällysluettelo C++-KIELESTÄ...2 KONEKIELI JA LAUSEKIELI...3 C++-KIELEN OHJELMAN RAKENNE...4 TYYPIT JA MUUTTUJAT...6 OPERAATTOREISTA...8 TYYPPIMUUNNOKSET...11

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

tietokoneiden kanssa?

tietokoneiden kanssa? 1/21 1/21 Mitä tekemistä logaritmeilla on tietokoneiden kanssa? Pekka Kilpeläinen Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja sovelletun matematiikan laitos Eräs opiskelija kysyi pitämälläni Algoritmien

Lisätiedot

ALGEBRA Tauno Mets ankyl a Marjatta N a at anen 2010

ALGEBRA Tauno Mets ankyl a Marjatta N a at anen 2010 ALGEBRA Tauno Metsänkylä Marjatta Näätänen 2010 c Tauno Metsänkylä ja Marjatta Näätänen ALGEBRA Tauno Metsänkylä Marjatta Näätänen Esipuhe Tämä kirja on syntynyt toisen tekijän(t.m.) Turun yliopistossa

Lisätiedot

Datatähti-alkukilpailu 2005

Datatähti-alkukilpailu 2005 1 Taikaneliö 0 5 7 4 6 2 8 1 3 Kuva 1: Eräs kokoa N = 3 oleva taikaneliö. Datatähti-alkukilpailu 2005 Kokoa N oleva taikaneliö on N rivin ja N sarakkeen ruudukko, jonka ruutuihin on sijoiteltu luvut 0,

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1

11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1 11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1 1. SUHTEELLINEN VIITTAUS Avaa tiedosto Tunti1.xls hakemistosta Verkkoympäristö\Atkope\Excel. Lisää taulukkoon sarakkeeseen F ja riville 11 yhteensä-otsikon summakaavat.

Lisätiedot

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT.

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT. Sisällysluettelo 1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ... 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN... 3 3. INPUT JA OUTPUT... 6 4. TAVALLISIMPIEN KOMPONENTTIEN YLEISIMMÄT OMINAISUUDET, METODIT JA TAPAHTUMAT... 9 5. BASIC-KIELEN

Lisätiedot

Ohjelmointia Scratchin kanssa

Ohjelmointia Scratchin kanssa Ohjelmointia Scratchin kanssa β eta Matti Nelimarkka Noora Vainio Nyyti Kinnunen 2011 2 Materiaali on käytössä Creative Commons Nimeä- Tarttuva 3.0 Muokkaamaton (CC BY- SA) lisenssillä. Se tarkoittaa,

Lisätiedot

Harjoitustyö. 1. Johdanto. 1.1. Tehtävä

Harjoitustyö. 1. Johdanto. 1.1. Tehtävä 1. Johdanto 1.1. Tehtävä Kaukana, monen valovuoden päässä täältä, sijaitsee planeetta, jolla on käynnistynyt alkeellinen elämä. Tehtävänäsi on toteuttaa Java-kielellä ohjelma, joka simuloi planeetan alkulimassa

Lisätiedot

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005 MABK1 Kurssimateriaali Eiran aikuislukio 2005 Sisältö 1 Sanasto 1 2 Luvut ja laskutoimitukset 5 2.1 Lukujoukot................................ 5 2.2 Peruslaskutoimitukset.......................... 6 2.3

Lisätiedot

Survo-ristikon ratkaiseminen matriiseilla

Survo-ristikon ratkaiseminen matriiseilla Survo-ristikon ratkaiseminen matriiseilla Kimmo Vehkalahti 9.6.2011 1 Taustaa Harrastettuani Survo-ristikoita tiiviisti keväästä 2006 lähtien, toisin sanoen siitä asti, kun Seppo Mustonen tuon koukuttavan

Lisätiedot