Ty T öurasopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ty T öurasopimus 2012 22.3.2012"

Transkriptio

1 Työurasopimus

2 Tö Työurasopimus miksi? i? Työmarkkinajärjestöt sitoutuivat vuonna 2009 ja uudestaan hallitusohjelmassa pidentämään työuria Tämä sopimus osaltaan lunastaa tätä lupausta Sopimus pidentää työuria keskimäärin yhdellä vuodella, mikä pienentää kestävyysvajetta runsaalla 2 miljardilla eurolla Hyvinvointivaltion rahoitus turvataan Pidetään työura-asiat t kolmikannassa Voidaan vastaisuudessakin itse päättää, mitä ja miten kehitetään SAK ry 2

3 Nuorten työllistäminen Keskusjärjestöt etsivät uusia keinoja nuorten työelämään pääsyn helpottamiseksi mennessä Liitot neuvottelevat toimialakohtaiset nuorten työllistämissopimukset mennessä Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen ja koulutusmahdollisuuksien lisäämiseen alle 30-vuotiaille on varattava riittävät resurssit ja koulutustarjonta SAK ry 3

4 Tö Työssä äjtk jatkamisen tukeminen Työterveyshuollon tehostaminen Työeläkelaitokset tehokkaammin tukemaan työpaikan ja työterveyshuollon y yhteisiä varhaisen tuen toimia Pilottihanke hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi Työterveyshuollolle kokonaisvastuu kuntoutuksen koordinoinnista Terveydenhuoltohenkilöstön työterveyshuollon y osaamista kehitetään SAK ry 4

5 Tö Työssä äjtk jatkamisen tukeminen Työterveyshuollon saatavuuden parantaminen Työterveyshuollon saatavuutta pienillä työpaikoilla parannetaan Tilaajavastuulakiin yritysten velvollisuus tarkistaa alihankintayritysten työterveyshuollon järjestäminen Selvitetään mahdollisuudet saada käyttöön työntekijän terveystietoja sisältävä seurantaväline Lisäksi Työeläkelaitosten työhyvinvointipalveluille pelisäännöt SAK ry 5

6 Työpaikkojen toimet työhyvinvoinnin edistämiseksi Työpaikoilla käyttöön raamisopimuksen mukaiset ikäohjelmat Työpaikoilla varmistetaan ikäohjelmien soveltaminen yksilötasolla tekemällä yksilölliset työurasuunnitelmat Liitot kartoittavat alakohtaisesti työhyvinvointitoiminnan nykytilan ja laativat tämän pohjalta yhteisen toimenpideohjelman SAK ry 6

7 Osatyökykyisten k t työllisyyden parantaminen Selvitetään osatyökyvyttömyyseläkettä ja työeläkekuntoutusta koskevan ikärajan nostaminen 63:sta 68 vuoteen osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollistaminen myös kansaneläkkeessä Masennuksen torjuntaa koskevan Masto-hankkeen ehdotusten toimeenpano varmistetaan SAK ry 7

8 Mitä sovittiin eläkejärjestelmästä? Toteutetaan nyt Työeläkkeiden rahoitus turvataan korottamalla työeläkemaksuja sekä vuonna 2015 että 2016 molempina 0,4 prosenttiyksikköä. Osa-aikaeläkkeen ikäraja nousee yhdellä vuodella 61 vuoteen koskee vuonna 1954 ja sen jälkeen syntyneitä voimaan 2015 Varhennettu vanhuuseläke poistuu voimaan 2014 lisäpäivillä olevilla työttömillä säilyy oikeus jäädä 62-vuotiaana varhennetulle vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä (koskee vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneitä) SAK ry 8

9 Mitä sovittiin eläkejärjestelmästä? Valmistellaan eläkeuudistus Työmarkkinaosapuolet sitoutuvat neuvottelemaan eläkepolitiikan ja työeläkejärjestelmän uudistuksista pitkällä aikavälillä Eläkeuudistus voimaan viimeistään vuoden 2017 alussa Tavoitteena taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä eläkejärjestelmä Neuvottelujen kohteena ikärajat varhaiseläkejärjestelmät työkyvyttömyyseläkkeen tuleva aika perhe-eläke palkansaajamaksun vähentäminen eläkepalkasta eläkkeen karttumat ja niiden alkaminen indeksit eläkemaksut SAK ry 9

10 Sopimus turvaa maksujen nousua kestävällä uralla Työurasopimuksen maksuohjelma TyEL-maksu on keskimäärin 22,8 % palkasta, josta työnantajan osuus on 17,3 % ja palkansaajan 5,15 % (alle 53-vuotiaat) tai 6,60 % (53- vuotta täyttäneet). Maksuohjelma Sovittujen maksunkorotusten jälkeen TyEL-maksu on yhteensä keskimäärin 24,4 prosenttia palkasta vuonna SAK ry 10

11 Mikä muuttuu työttömyysturvassa? Parannukset (voimaan vuonna 2014) Ansioturvalle pääsy helpottuu: 6 kuukauden työskentelyllä y saa oikeuden ansiopäivärahaan Aktiiviajan (koulutus, työllistämistoimet) päiväraha paranee ja sen ehdot selkiytyvät: Muutosturvan t ansio-osaa maksetaan jatkossa kaikille aktiivisille i ill työttömille Pitkän työhistorian (20 v) jälkeen irtisanottujen päiväraha paranee työttömyyden alussa: 100 pv korotettua ansio-osaa 90 pv muutosturvan ansio-osaa Kokonaisuudistuksen yhteydessä toteutetaan myös mm. raamisopimuksessa sovittu lomakorvausten jaksotuksen poisto SAK ry 11

12 Mikä muuttuu työttömyysturvassa? Rakenteelliset muutokset (voimaan vuonna 2014) Yli kolmen vuoden työhistorialla ansiopäivärahan kesto on enimmillään 500 päivää, ellei kieltäydy aktiivitoimenpiteistä Aktiivitoimenpiteistä kieltäytyvän päivärahan kesto on 400 päivää Alle kolmen vuoden työhistorialla päivärahan kesto on enimmillään illää 400 päivää ää Aktiivitoimista kieltäytyvän päivärahan kesto on 300 päivää Lisäpäivien (ns. putki) ikäraja nousee yhdellä vuodella 1957 ja sitä myöhemmin syntyneillä 60 vuotta täyttäneellä on oikeus aktiivitoimenpiteisiin, jotka uusivat ansiopäivärahaoikeuden vanhalla päivärahan tasolla SAK ry 12

13 Raamisopimuksen työttömyysturvaparannukset Lomakorvauksen jaksotus poistuu vuonna 2013 Sovitellun päivärahan työaikaraja nousee 80 %:iin 2012 useammat osa-aikatyöntekijätaikatyöntekijät pääsevät päivärahan piiriin Lyhennetylle työviikolle lomautetuille korvataan lomautuspäivät yksittäin, ilman sovittelua (väliaikaisen lain vakinaistaminen) Valtio rahoittaa lomautusajan päivärahoja Vuorotteluvapaan leikkaukset perutaan Aloitetaan neuvottelut vuonna 2014 voimaan tulevasta kokonaisuudistuksesta tavoitteena työttömyysjaksojen lyhennys ja työttömyysturvan yksinkertaistaminen SAK ry 13

14 Työttömyysturvan keston sitominen työuran pituuteen ja aktiivisuuteen Nykyään: Työssä /kk Työmarkkinatuki /kk Ansiopäiväraha 0 /kk /kk /kk 0 /kk /kk /kk 0 /kk Puolen vuoden työskentelyllä ei pääse ansiopäivärahan piiriin. Kahdeksan kuukauden työskentelyllä saa oikeuden kahden vuoden päivärahaan. Pidempi työhistoria ei vaikuta päivärahan kestoon. Muutoksen jälkeen: Työssä /kk Työmarkkinatuki /kk Ansiopäiväraha 0 /kk Ansiopäiväraha (aktiiviset) Työssäoloehdon lyhenemisen myötä jo puolen vuoden työskentelyllä pääsee ansiopäivärahan piiriin /kk /kk 0 /kk Alle kolmen vuoden työhistorialla päivärahan enimmäiskesto on nykyisen 500 päivän sijasta aktiivisilla työttömillä 400 päivää ja passiivisilla 300 päivää. Pidemmällä työhistorialla aktiiviset ovat oikeutettuja nykyiseen 500 päivään, passiiviset 400 päivään SAK ry 14

15 Pitkän työuran (20 v.) perusteella maksettavat korotukset kasvavat 100 pv korotettua ansio-osaaosaa muuttuu 90 päiväksi muutosturvan ansio-osaa osaa Päivärahan taso työttömyyden alussa pitkän työuran jälkeen /kk /kk /kk /kk 800 /kk 600 /kk 400 /kk 200 /kk /kk (Päiväraha 2000 euron kuukausipalkan perusteella) Työttömyyspäiviä Nyt Sopimuksen jälkeen Työttömyyden alussa maksettavat korotukset yhteensä eri etuustasoilla Edeltävä palkka 100 pv korotettua ansio osaa 90 pv muutosturvaa Perusturva /kk /kk /kk /kk /kk /kk /kk SAK ry 15

16 Työttömyysputken ikäraja nousee Osallistuu aktiivitoimiin Ei osallistu aktiivitoimiin syntyneet 57 v 1 kk 57 v 1 kk 1955 ja 1956 syntyneet 58 v 1 kk 58 v 1 kk 1957 ja jälkeen syntyneet 59 v 1 kk 59 v 6 kk Taulukossa olevat ikärajat viittaavat työttömyyden alkamishetkeen 60 vuotta täyttäneillä työttömillä oikeus työvoimaviranomaisen järjestämään tukityöhön tai muuhun aktiivitoimeen työssäoloehdon täyttämiseksi Työssäoloehdon täyttymisen jälkeen päiväraha määräytyy aiemman työsuhteen palkan perusteella Ikääntyneille työnhakijoille tarvittaessa työkykyarvio SAK ry 16

Suo haastoi voimajohtoasentajat

Suo haastoi voimajohtoasentajat vasama 4/2012 Huhtikuu 4 2012 1 SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI Suo haastoi voimajohtoasentajat s. 12-13 Työurasopu Energiaa aalloista, Piirtäjän löytyi vihdoin jäästä ja ruuasta sopimus s. 4-5 s.

Lisätiedot

Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset

Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset Metallityöväen Liiton 21. liittokokous Metallityöväen Työttömyyskassan varsinainen edustajiston kokous Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset Metallityöväen Liitto ry Metallityöväen

Lisätiedot

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 1 TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 2 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kohta 1.2 mukaan valmistellaan toimenpidekkonaisuus,

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki katsaus viimeaikaiseen kehitykseen Signe Jauhiainen ja Juha Rantala Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUS

TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUS 1 (5) TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUS 1. Johdanto Suomen kansantalouden työllistämiskyky sekä mahdollisuudet turvata hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukseen tarvittava talouskasvu ovat vaarantuneet kansainvälisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2013 10a/2013 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Europa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma, Kevät 2013 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002 Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004 Neuvottelutulos 15.11.2002 TYÖLLISYYTTÄ, TURVALLISUUTTA JA OSTOVOIMAA Keskusjärjestöjen neuvottelutulos tulopoliittiseksi kokonaisratkaisuksi on syntynyt. Ratkaisu

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

Sosiaaliturva ja elämänvaiheet

Sosiaaliturva ja elämänvaiheet Suomen sosiaaliturvan kehitys esimerkkien ja tilastojen valossa Heikki Hiilamo Heikki Niemelä Pertti Pykälä Marja Riihelä Reijo Vanne Suomen sosiaaliturvan kehitys esimerkkien ja tilastojen valossa Heikki

Lisätiedot

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Alustava vaikutusarvio vuoden 2017 eläkeuudistusta koskevasta neuvottelutuloksesta 26.9.2014

Alustava vaikutusarvio vuoden 2017 eläkeuudistusta koskevasta neuvottelutuloksesta 26.9.2014 Alustava vaikutusarvio vuoden 2017 eläkeuudistusta koskevasta neuvottelutuloksesta 26.9.2014 1 Johdanto Elinkeinoelämän keskusliitto, Kirkon työmarkkinalaitos, Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

T I I V I S T E L M Ä

T I I V I S T E L M Ä 2 TIIVISTELMÄ Sosiaalimenoihin käytettiin vuonna 2003 yhteensä 38,6 miljardia euroa. Eläketurvan ja sosiaalija terveyspalvelujen kysynnän kasvusta huolimatta sosiaalimenojen kokonaiskehitys on ollut maltillista.

Lisätiedot