Sosiaalipaketissa sovitut asiat työeläkelakeja lukuunottamatta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalipaketissa sovitut asiat työeläkelakeja lukuunottamatta"

Transkriptio

1 Sosiaalipaketissa sovitut asiat työeläkelakeja lukuunottamatta ELÄKELAKIEN UUDISTAMINEN Varhaiseläkkeitä muutetaan oikeus kuntoutukseen toteutetaan Osa-aikaeläkkeen alaikäraja palautuu pysyvän lain mukaiseen 58 vuoteen. Lisäksi osa-aikaeläkkeellä olo pienentää vastaisuudessa vanhuuseläkkeitä sen takia, että kokoaikatyön ja osa-aikatyön palkkojen erotus kartuttaa jatkossa eläkettä enää vain puoliksi. Vuonna 1946 syntyneet voivat kuitenkin hakea osa-aikaeläkettä tällä hetkellä voimassa olevin ehdoin. Yksilöllinen varhaiseläke lopetetaan itsenäisenä eläkemuotona. Vuonna 1943 syntyneillä säilyy oikeus hakea nykylain mukaista YVE:ä. Perinteisen työkyvyttömyyseläkkeen ratkaisuissa on YVE:n lakkaamisen jälkeen tarkoitus ottaa huomioon ammatissaolon pitkäaikaisuus ja työn raskaus silloin, kun eläkkeen hakija on 60-vuotias tai sitä vanhempi. Pitkään valmisteltu oikeus ammatilliseen kuntoutukseen toteutetaan tapauksissa, joissa todetaan uhkaava työkyvyn menetys. Tarkoituksena on tarpeeksi varhaisella väliintulolla ehkäistä työkyvyttömäksi joutumista. Työkyvyttömyyseläkkeissä lasketaan tulevaa aikaa 63 vuoteen asti. Tulevan ajan karttuma on uuden lain mukaan 50 vuoden iästä lukien 1,2 % vuodessa. Tällä hetkellä se on 1,2 % ikävälillä ja 0,8 % ikävälillä Työttömyyseläke ja joustava vanhuuseläke Työttömyyseläke ja sitä edeltävä lisäpäivärahaoikeus muodostavat niin sanotun työttömyyseläkeputken. Sopimuksen mukaan 1949 ja sitä ennen syntyneillä säilyy oikeus nykymuotoiseen työttömyyseläkkeeseen. Sen sijaan 1950 ja sen jälkeen syntyneet tulevat uuden, enemmän työttömyysturvan kautta järjestetyn turvan piiriin. Heillä sekä putken alaikäraja että lisäpäivärahoihin oikeuttava ikäraja nousevat kahdella vuodella ylöspäin ja lisäpäivärahojen maksaminen ulottuu vähintään 62 vuoden täyttämiseen asti. Lisäpäivärahaoikeus alkaa siis 59-vuotiaana. Lisäpäivärahaoikeuden edellytyksenä on, että työhistoriaa on vähintään 5 vuotta viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana. Työttömyyden jälkeen 62 vuoden iässä alkavaan vanhuuseläkkeeseen työttömyyseläkkeenä ei tehdä varhennusvähennystä. Toisaalta työtön voi eläkkeen vaihtoehtona valita työttömyyspäivärahan eli saada lisäpäivärahoja aina SAK SOSIAALIPAKETTI 1

2 siihen saakka, että hän täyttää 65 vuotta. Ansiopäivärahojen antama turva saattaa olla erityisesti parempituloisilla palkansaajilla matalampi kuin eläkkeenä saatava toimeentulo. Tästä syystä ansiopäivärahan laskennassa käytetään yli markan tulonosaan 20 prosentin asemesta 32,5 prosenttia niillä palkansaajilla, joilla on vähintään 20 vuoden työhistoria. Sukupuolivaikutukset arvioidaan ja väliinputoamiset estetään Sopimuksen mukaan lainsäädännön valmisteluvaiheessa arvioidaan myös muutosten vaikutukset eri sukupuolten eläketurvaan. Tästäkin syystä on tärkeätä huolehtia siitä, että myös kansaneläkelakiin tehdään joustavaa eläkeikää koskevat muutokset. Muutoin pienen, kansaneläkkeeseen oikeuttavan työeläkkeen ansainneet, usein naiset, joutuisivat odottamaan kansaneläkeosuutta 65 vuoden täyttämiseen asti. Samoin huolehditaan sopimuksen mukaan myös siitä, ettei työttömyys- ja eläketurvaan tehtävien muutosten seurauksena synny väliinputoamisia. Lisäksi on päätetty seurata muutoksien vaikutuksia ja neuvotella erikseen ilmenevien ongelmien korjaamisesta. TYÖTTÖMYYSTURVAN KEHITTÄMINEN Syksyn 2001 sosiaalipaketissa sovittiin myös työttömyysturvan kehittämisestä. Ehdotettujen muutosten tavoitteena on yhdessä työvoimapoliittisten toimenpiteiden kanssa kehittää työttömyysturvaa ja työvoimapolitiikkaa suuntaan, joka tukee työssä pysymistä, työkykyä ja työllistymistä. Ansioturvalle pääsy helpottuu SAK:laisten palkansaajien kannalta työttömyysturva on keskeinen osa sosiaaliturvaa. Lähtökohtana on oltava se, että työttömyysturva korvaa työttömyydestä johtuvia ansionmenetyksiä riittävästi eri elämäntilanteissa. SAK on korostanut, että ainoa todellinen lääke Suomen köyhyysongelmaan on työn tarjoamisen ohella ansioturvalle pääsyn helpottaminen. SAK:n tavoitteena on ollut myös lyhytaikaisen työn vastaanottamisen tukeminen sekä pitkäaikaistyöttömien ja pätkätyöntekijöitten aseman turvaaminen. SAK:n mielestä työttömyysturvassa ei pidä tehdä uusia leikkauspaketteja, vaan parannuksia työttömyysturvaetuuksiin ja työttömyysturvan toimivuuteen. Nyt neuvotteluissa saavutetun sopimuksen mukaan työttömyysturvajärjestelmää kehitetään SAK:n tavoitteiden mukaisesti siten, että sekä ansioturvalle pääsy että pätkätöiden vastaanottaminen helpottuu. Sen lisäksi kaikki esitykset työttömyyspäivärahan tason ja keston porrastuksesta torjuttiin. Työttömyyspäivärahan enimmäiskesto on siis jatkossakin 500 päivää. 2 S AK SOSIAALIPAKETTI

3 Työttömyyspäivärahan taso Jo syksyn 2000 tuloratkaisussa sovittiin, että työttömyysturvan ansio-osa korotetaan 42 prosentista 45 prosenttiin. Sen lisäksi hallitus päätti budjettiriihessä myös työttömyysturvan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen tasokorotuksista, joiden toteutuminen jäi kuitenkin riippuvaiseksi Toiviaisen työttömyysturvatyöryhmän esityksistä. Päivärahan ansio-osa on lukien 45 % päiväpalkan ja peruspäivärahan erotuksesta. Suuremmista tuloista (yli 90 kertainen peruspäiväraha eli mk tai 2047,50 ) ansio-osa on 20 % ylimenevältä osalta. Päivärahatasoon ei tehdä alenemaporrasta. Peruspäiväraha on alkaen 21,91 ja alkaen 22,75 eli 135,27 mk. Työttömyyspäivärahassa säilyvät lapsikorotukset. Lapsikorotus on alkaen 4,31 yhdestä lapsesta, 6,33 kahdesta lapsesta ja 8,16 kolmesta tai useammasta lapsesta. Päivärahan taso v ja eräillä palkkatasoilla markkoina Palkka pvraha pvraha korotus/ korotus/ päivä kk ,57 213,58 10,- 215, ,13 233,47 11,30 243, ,68 253,35 12,67 272, ,24 273,23 14,- 301, ,80 293,12 15,32 329, ,36 313,00 16,64 357,- Eroraha osaksi työttömyysturvaa Eroraha siirretään osaksi työttömyysturvaa siten, että ansiopäivärahaa korotetaan 130 päivän ajaksi erorahalisällä henkilölle, joka on irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on rekisteröityä työhistoriaa vähintään 20 vuotta. Korotuksen suuruus on ansiosidonnainen ja keskimäärin 30 mk päivältä. Työttömyysturvan kautta maksettava erorahalisä maksetaan jatkossa kaikille, jotka täyttävät työhistoriavaatimuksen ja joiden työ on päättynyt tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Tarkoitus on, että erorahaan nykyisin käytettävä SAK SOSIAALIPAKETTI 3

4 markkamäärä käytetään jatkossa erorahalisän maksamiseen. Määrärahassa otetaan huomioon se, että erorahasta tulee jatkossa veronalaista tuloa. Erorahan maksamisen edellytyksenä tällä hetkellä oleva ikäraja poistuu ja työsuhteen yhdenjaksoisuusvaatimusta ei enää ole. Erorahalisästä tulee eräänlainen ylenemäporras pidemmän työhistorian omaaville henkilöille. Nollaus- ja paluuehto kahdeksaan kuukauteen Ansioturvalle pääsyä helpotetaan lyhentämällä ns. nollaus- ja paluuehtoa 8 kuukauteen sekä pidentämällä alkuehdon tarkastelujaksoa 28 kuukauteen. Nämä muutokset helpottavat ansioturvan piiriin pääsyä sekä ansioturvalle paluuta. Nollausehto tarkoittaa sitä, että päivärahan maksukausi alkaa uudelleen alusta, jos henkilö saa hankittua 8 kuukauden työssäoloehdon ennen 500 päivän täyttymistä. Paluuehdolla tarkoitetaan ansioturvalta pudonneen henkilön oikeutta uudella 8 kuukauden työssäololla päästä uudelleen ansioturvan piiriin. Ensimmäistä kertaa työttömäksi tulevan työssäoloehto (alkuehto) säilyy 10 kuukautena, mutta työssäoloehdon täyttyminen myös pätkätöillä helpottuu, kun tarkasteluaikaa pidennetään 28 kuukauteen. Yhdistelmätukityöstä kertyy jatkossa työssäoloehtoa puolet työssäoloajasta. Nykyisin kertymä on kolmasosa. Yhdistelmätukityön työssäoloehdon muutos tulee voimaan jo vuoden 2002 alusta. Ensi vuoden alusta lukien yhdistelmätukityö kerryttää siis puolelta ajaltaan työssäoloehtoa. Eduskunnassa on käsittelyssä lakiehdotus, jonka mukaan yhdistelmätukityön enimmäisaika pitenee kahteen vuoteen. Työssäoloehdon voi siten jatkossa kerryttää kokonaan yhdistelmätukityöstä. Työttömyyseläkeputki Nykymuotoinen työttömyyseläkeputki säilyy vuonna 1949 tai sitä ennen syntyneillä. Vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneille oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin alkaa 2 vuotta myöhemmin eli 59 vuoden iässä. Edellytyksenä lisäpäiviin on, että työhistoriaa on vähintään 5 vuotta viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana. Sama edellytys on nykyisin työttömyyseläkkeen saamisessa 60-vuotiaana. Jatkossa työttömyyspäivärahaa voi saada 65 vuoden ikään asti. Työttömyysturvan lisäpäivillä oleva henkilö voi siirtyä halutessaan 62-vuotiaana vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä. Työttömyyspäiväraha-ajalta kertyy eläkettä 63 vuoteen asti. Työttömyyseläkeputken ikärajan nousuun liittyen ehdotetaan, että 57-vuotiaalla henkilöllä olisi oikeus tukityöhön, jonka avulla hänellä säilyisi oikeus saada työttömyyspäivärahaa 500 päivän jälkeen. Tällä työllistämisvelvoitteella estetään väliinputoamisia, joita ikärajan nousu voisi aiheuttaa. 4 S AK SOSIAALIPAKETTI

5 Työttömyyspäivärahan lisäpäivillä olevan henkilön työttömyyseläke voisi olla korkeampi kuin työttömyyspäiväraha. Tämän vuoksi niillä v.1949 jälkeen syntyneillä, joilla on työhistoriaa vähintään 20 vuotta korotetaan työttömyyspäivärahan lisäpäivien tasoa siten, että ansio-osan yliteprosentti on 20 %:n sijasta 32,5 %. Tämä koskee käytännössä yli mk kuukaudessa ansainneita. Työnantajan omavastuu säilyy ja aikaistuu Työnantajien työttömyyseläkkeitä vastaava rahoitusvastuu säilytetään ja siirretään työttömyysturvajärjestelmään, jossa omavastuumenettely koskisi saman periaatteen mukaisesti kaikkia työnantajasektoreita. Työnantajan omavastuu siis siirretään työeläkejärjestelmästä työttömyysturvajärjestelmään. Maksun maksaminen aikaistuu, kun työnantajalta aletaan periä maksu jo siirryttäessä lisäpäiville. Nykyisin maksu peritään vasta henkilön siirtyessä työttömyyseläkkeelle. Kustannusten jako säilytetään työttömyyskassojen hallintokulut korvataan Kustannusten jako eri rahoittajien kesken säilytetään. Kustannusvastuiden jaon säilyttäminen tarkoittaa sitä, että lisäpäivien maksaminen eläkkeen sijaan ja erorahan siirtäminen osaksi työttömyysturvaan ei merkitse lisärasitusta työttömyyskassojen jäsenmaksuun. Muutoksista aiheutuvat työttömyyskassojen hallintokulujen lisäykset korvataan. Työhistorian laskenta Työhistorian laskenta tehdään kuten aikuiskoulutustuessa. Työhistoria lasketaan Eläketurvakeskuksen rekisteriotteelta tai työtodistusten perusteella. Työn lisäksi työntekoon rinnastetaan mm. eräät perhepoliittiset vapaat, varusmiesja siviilipalvelusaika sekä aika, jolta on maksettu työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmaeläkettä. Kassan jäsenyysehto sidotaan työhistoriaedellytykseen erikseen sovittavalla tavalla. Kassan jäsenyysehto lisää perusteita liittyä jäseneksi heti työuran alussa. Soviteltu päiväraha Sovitellun päivärahan osalta helpotetaan lyhytaikaisten kokoaikatöiden vastaanottamista. Yli kahden viikon pituiset kokoaikaiset työsuhteet siirretään sovittelun ulkopuolelle. Jos henkilö ottaa vastaan yli kahden viikon kokoaikatyön, jatkuu päivärahan maksaminen tällaisen työjakson jälkeen entisellään ilman sovittelua. Työttömyysturvan soviteltu päiväraha voidaan maksaa myös ennakkomaksuna, jos työnantajan palkkatodistusta ei saada ajoissa. SAK SOSIAALIPAKETTI 5

6 Muita kysymyksiä Lomakorvausten jaksotusta lievennetään siten, että lomakorvausten jaksotus tehdään viimeisen työsuhteen palkan perusteella myös ansioturvassa. Takautuvasti myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamasta työttömyysetuuksien takaisinperinnästä luovutaan. Nykyinen takaisinperintä on tuonut ongelmia tilanteissa, joissa henkilö saa pienempää työkyvyttömyyseläkettä takautuvasti, jolloin työttömyyskassa joutuu perimään pienestä työkyvyttömyyseläkkeestä suuriakin summia. Nyt tästä takaisinperinnästä luovutaan. Muutosten voimaantulo Työttömyyspäivärahan tasokorotukset tulevat voimaan Yhdistelmätuen työssäoloehtomuutos tulee voimaan vuoden 2002 alusta. Muut työttömyysturvaan ehdotettavat muutokset tulevat voimaan pääosin v Työttömyyseläkeputken nostaminen koskee vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneitä. Muutosten seuranta ja väliinputoamisten estäminen Työttömyysturvaan ja eläkkeisiin tehtävillä muutoksilla ei ole tarkoitus aiheuttaa väliinputoamistilanteita. Tarkoitus on seurata muutosten vaikutuksia ja huolehtia siitä, että mahdolliset väliinputoamistilanteet korjataan. TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN OSANA SOSIAALIPAKETTIA SAK:n mielestä työeläkejärjestelmään tehtävät muutokset eivät yksin riitä myöhentämään keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää nykyisestä 59 vuodesta kahdella kolmella vuodella. Näiden muutosten rinnalla työyhteisöjä on kehitettävä siten, että työ on houkuttelevampaa kuin eläkkeelle siirtyminen. Eläketurvakeskuksen tuore tutkimus omalta osaltaan tukee SAK:n näkemystä. Suurin huoli onkin siitä, millä tavoin työnantajajärjestöt ja yksittäiset työnantajat sitoutuvat työyhteisöjen kehittämiseen niin, että työntekijät jaksaisivat ja pärjäisivät työelämässä nykyistä pitempään. Nyt onkin sovittu, että hallitus ryhtyy yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa toimenpiteisiin, joilla edistetään ikääntyvien työllistymistä ja työssä pysymistä sekä luodaan toimintamalleja sukupolvenvaihdostilanteisiin ja henkilöstön määrän oikeaan mitoittamiseen. Hallitus on luvannut myös työvoimapoliittisia toimia tukityön yhteydessä tapahtuvasta oppimisesta ja yhdistelmätuen kehittämisestä. Kolmikantaisesti selvitetään myös sitä, miten hallitus turvaa omalta osaltaan riittävät voimavarat uuden työterveyshuoltolain edellyttämään koulutukseen. Samoin hallitus lienee valmis lisäämään työsuojeluhallinnon henkilöstöä työelämän neuvontaan ja työvoiman ikääntymiseen liittyviin toimiin. 6 S AK SOSIAALIPAKETTI

7 Työsuojeluhenkilöstön tehtäviä on perinteisen valvonnan ohella runsaasti lisätty uudenlaista osaamista edellyttäville alueille. Uusissa painopisteissä ovat korostuneet työntekijöiden jaksamiseen liittyvät asiat, kuten psyykkinen työsuojelu, työkyvyn ylläpitäminen ja työterveyshuollon toteutuminen, joilla on välitöntä merkitystä työntekijöiden työssäolon pidentymiseen. Siksi SAK on edellyttänyt työsuojeluhenkilöstön toimintaedellytyksien turvaamista ao. viranomaisen omassa sukupolvenvaihdostilanteessa. Tähän liittyvät neuvottelut ovat käynnistymässä ja vietäneen päätökseen joulukuussa. SAK:n toiminta viimeisten tulopoliittisten sopimuksien yhteydessä ja hallitusohjelmaneuvotteluissa on tähdännyt samoihin edellä todettuihin tavoitteisiin. Työntekijöiden työssä jaksamisen asiat ovat esillä tälläkin hetkellä monessa tulopoliittiseen sopimukseen perustuvassa työryhmässä. Työn alla ovat esimerkiksi järjestöjen yhteiset toimet hyvien työaikakäytäntöjen aikaansaamiseksi, erilaiset työpaikkoja varten kehitettävät kuormitusmittarit ja yleisimminkin työyhteisöjen kehittämiseen tähtäävät yhteisesti sovitut toimintamallit. Myös ensi vuoden alussa voimaan tuleva työterveyshuoltolaki tähtää aikaisempaa selkeämmin ennaltaehkäisevään työhön ja työolosuhteiden seurantaan tavoitteena työntekijöiden jaksaminen työssä pitempään. HALLITUKSEN KANNANOTTO TYÖELÄKKEIDEN, TYÖTTÖMYYSTURVAN JA TYÖVOIMAPOLITIIKAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVIIN SELVITYKSIIN, Hallitus antaa eduskunnalle vuoden 2002 talousarviota täydentävän esityksen, jossa ehdotetaan työttömyysturvan peruspäivärahaan, työmarkkinatukeen, koulutustukiin ja koulutuspäivärahoihin sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan perusosaan 0,84 euron (5 markan) tasokorotusta lukien. Yhdessä voimaantulevan lakisääteisen 0,55 euron (3,27 markan) indeksitarkistuksen kanssa työttömyysturvan peruspäiväraha nousee noin 8 markalla. Tasokorotuksen arvioidaan lisäävän valtion menoja vuonna 2002 perusturvan osalta 31,1 milj. eurolla (187 milj. mk) ja ansioturvan osalta 19,3 milj. eurolla (115 milj. mk). Vuositasolla korotus lisää valtion menoja yhteensä 67,6 milj. eurolla (402 milj. mk). Samassa hallituksen esityksessä ehdotetaan, että ansiopäivärahan ansio-osa nousee tulosopimuksen yhteydessä sovitun mukaisesti 42 prosentista 45 prosenttiin päiväpalkan ja perusosan erotuksesta Hallitus toteaa, että työmarkkinoiden keskusjärjestöjen allekirjoittama yksityisalojen työeläkkeiden kehittämistä koskeva periaatesopimus vastaa hallituksen tavoitteita työeläkkeiden kehittämiseksi työssä pysymistä, työkykyä ja työllistymistä tukevaan suuntaan sekä varhaiseläkejärjestelmässä työeläkelainsäädännön mukaisen ansiosidonnaisuusperiaatteen kehittämiseksi. Hallitus ryhtyy valmistelemaan yksityisalojen työeläkelainsäädäntöä näiden esitysten pohjalta ja kiirehtii vastaavien neuvottelujen aloittamista julkisen sektorin työeläkkeiden kehittämiseksi. SAK SOSIAALIPAKETTI 7

8 Sosiaali- ja terveysministeriön tulopoliittisessa sopimuksessa sovitun mukaisesti asettama Työttömyysturva työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja suosittelee muutoksia työttömyysturvajärjestelmään. Hallitus toteaa, että työryhmän linjaukset edistävät hallituksen tavoitteita työttömyysturvan kehittämiseksi työssä pysymistä ja työllistymistä tukevaan suuntaan ja ryhtyy valmistelemaan työttömyysturvalainsäädäntöä näiden esitysten pohjalta. Hallitus tekee yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa selvitykset ikääntyvien työttömien työllistymiseen liittyvistä esteistä, työllisyyttä edistävistä toimista ja vaatimuksista, joita ikääntyneiden entistä laajamittaisempi työskentely asettaa työelämälle, malleista, joilla helpotetaan ikääntyvien työntekijöiden jaksamista ja luodaan edellytykset kokemuksen ja tietotaidon joustavaan siirtämiseen uusille työntekijöille, johtamisen apuna käytettävistä malleista, joiden avulla henkilöstön määrää voidaan mitoittaa haitallisen kuormituksen välttämiseksi ja tukityön yhteydessä tapahtuvasta oppimisesta sekä yhdistelmätuen kehittämisestä. Lisäksi selvitetään, miten hallitus turvaa omalta osaltaan uuden työterveyshuoltolain edellyttämän koulutuksen riittävät voimavarat sekä työsuojeluviranomaisten ja työvoimahallinnon voimavarat työelämän neuvonnassa ja työvoiman ikääntymiseen liittyvissä kysymyksissä. 8 S AK SOSIAALIPAKETTI

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Ty T öurasopimus 2012 22.3.2012

Ty T öurasopimus 2012 22.3.2012 Työurasopimus 2012 22.3.2012 Tö Työurasopimus miksi? i? Työmarkkinajärjestöt sitoutuivat vuonna 2009 ja uudestaan hallitusohjelmassa pidentämään työuria Tämä sopimus osaltaan lunastaa tätä lupausta Sopimus

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot

SOSIAALIPAKETTI Neuvottelutulos 12.11.2001

SOSIAALIPAKETTI Neuvottelutulos 12.11.2001 SOSIAALIPAKETTI Neuvottelutulos 12.11.2001 6,6b/7g 6RSLPXV\NVLW\LVDORMHQW\ HOlNNHLGHQNHKLWWlPLVHVWl (OlNHQHXYRWWHOXMHQS \WlNLUMDPHUNLQWl 7\ WW P\\VWXUYDMlUMHVWHOPlQNHKLWWlPLQHQ +DOOLWXNVHQNDQQDQRWWRW\

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että peruspäivärahan määrä olisi

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva 20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 222/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sovitellun

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari Eläkejärjestelmän rakenne Yksilölliset eläkevakuuutukset 3. Pilari Lisäeläketurva (työnantajan järjestämä) 2. Pilari Lakisääteinen työeläke Kansaneläke 1. Pilari ETK/ET 08.02 Saavutetun toimeentulon tason

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,9 6,4 9,0 9,5

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,9 6,4 9,0 9,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työttömyysturvailta Salossa 11.2.2015 Ansiopäivärahan edellytykset Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos Olet ilmoittautunut te-toimistoon kokoaikatyönhakijaksi osa-työkyvyttömyyseläkettä

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,3 8,2

Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,3 8,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti 1 VaEL valtion eläketurva Eläkkeelle joustavasti Opetusministeriö 29.5.2007 Riina Koskela 2 Valtion eläketurva - VaEL Eläkeikä Eläkkeen laskenta Eläkevaihtoehtoja Vertailuja /3 Asiakaspalvelu 3 Puh. (09)

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta TYÖTTÖMYYSTURV A 2013 Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Muutosturvan ansio-osa Lomakorvauksen jaksotus Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Voit saada

Lisätiedot

Ansiosidonnaiselta takaisin töihin toimiiko työttömyysturva? Tomi Kyyrä

Ansiosidonnaiselta takaisin töihin toimiiko työttömyysturva? Tomi Kyyrä Ansiosidonnaiselta takaisin töihin toimiiko työttömyysturva? Tomi Kyyrä Ansioturva taloustieteen näkökulmasta Vakuutus työpaikan menetyksen varalle Turvaa toimeentulon työttömyysaikana Tasaa tuloja työllisyys-

Lisätiedot

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto.

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto. HE 234/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 13 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että työssäoloehtoa koskevaa säännöstä peruspäivärahan osalta

Lisätiedot

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Lomakorvaukset, lomallelähtöraha Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Työeläkeuudistus 2017

Työeläkeuudistus 2017 Työeläkeuudistus 2017 Eläkeuudistus vaikuttaa vuodesta 2017 alkaen Eläkeuudistus ei vaikuta maksussa oleviin eläkkeisiin. Uudistus ei vaikuta 2017 mennessä kertyneeseen eläkekarttumaan. Eläkekarttumat

Lisätiedot

Eläkkeelle. Olemme koonneet tähän esitykseen olennaiset osat ja miten ne vaikuttaa eri-ikäluokissa sekä ohjeita ja linkkejä aiheeseen.

Eläkkeelle. Olemme koonneet tähän esitykseen olennaiset osat ja miten ne vaikuttaa eri-ikäluokissa sekä ohjeita ja linkkejä aiheeseen. Eläkkeelle Eläkejärjestelmään tuli muutoksia 2017 alusta mm. osittain varhennettu vanhuuseläke (OVE). Kentällä on kiinnostusta ja epäselvyyttä ns. työttömyysputkijärjestelmästä sekä uudesta (OVE) eläkkeestä.

Lisätiedot

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

22.3.2012. Työmarkkinavaliokunta 28.3.2012 Jukka Ahtela

22.3.2012. Työmarkkinavaliokunta 28.3.2012 Jukka Ahtela Keskusjärjestöjen Lisää tähän otsikko työurasopimus 22.3.2012 Työmarkkinavaliokunta 28.3.2012 Jukka Ahtela Hyvinvointi syntyy työstä Yhden vuoden lisäys keskimääräiseen työuraan pienentäisi valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 239/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain ja vuorotteluvapaalain.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 239/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain ja vuorotteluvapaalain. EDUSKUNNAN VASTAUS 239/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain vuorotteluvapaalain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

Mietintö 1 (7) päätökseksi

Mietintö 1 (7) päätökseksi Mietintö 1 (7) Työympäristö- ja työsuojeluasiain valiokunta Työsuojelu Esitykset 2.1.1 2.1.72 Liittotoimikunnan esitys liittokokouksen päätökseksi Tuloksellinen työsuojelutoiminta edellyttää hyvää yhteistyötä,

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry 17.5.2014 Infotilaisuus Malle Vänninen Yleistä eläkejärjestelmästä Lähde:Eläketurvakeskus Eläkkeen karttuminen

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. Pääkohdat. Eläketurvakeskus 12/2014

Eläkeuudistus 2017. Pääkohdat. Eläketurvakeskus 12/2014 Eläkeuudistus 2017 Pääkohdat Eläketurvakeskus 12/2014 Mihin eläkeuudistuksella pyritään? Riittävät eläkkeet: eläkkeiden taso uhkaa heikentyä voimakkaan elinaikakertoimen takia, jos työurat eivät pitene

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

Julkisen sektorin erityispiirteitä eläkeuudistuksessa. Anna-Stina Toivonen, Eläketurvakeskus

Julkisen sektorin erityispiirteitä eläkeuudistuksessa. Anna-Stina Toivonen, Eläketurvakeskus Julkisen sektorin erityispiirteitä eläkeuudistuksessa Anna-Stina Toivonen, Eläketurvakeskus Julkisten alojen eläkelaki voimaan 1.1.2017 Julkisten alojen eläkelaki, JuEL, korvaa 1.1.2017 alkaen kunnallisen

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 113/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 113/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esitys on osa pääministeri Juha Sipilän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 2 luvun 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että yrityksessä työllistynyt

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Työttömyyskassa Pro

TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Työttömyyskassa Pro TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Työttömyyskassa Pro Tunnuslukuja Vuosi 2014 1.1.-30.6.2015 Etuuksia saaneita 17 727 13 763 Päätösten lukumäärä 42 224 21 621 Maksutapahtumia 125 401 63 643 Perustepalkka (keskim.)

Lisätiedot

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Kunnon työttömyysturva - nopea työllistyminen. Taustaa työttömyysturvasta

Kunnon työttömyysturva - nopea työllistyminen. Taustaa työttömyysturvasta Kunnon työttömyysturva - nopea työllistyminen Taustaa työttömyysturvasta Maaliskuu 2008 Maaliskuu 2008 Lisätiedot: Pirjo Väänänen pirjo.vaananen@sak.fi puh. +358 20 774 0152 SAK, PL 157 00531, Helsinki

Lisätiedot

Julkisen sektorin erityiskysymykset eläkeuudistuksessa. Päivi Lilleberg

Julkisen sektorin erityiskysymykset eläkeuudistuksessa. Päivi Lilleberg Julkisen sektorin erityiskysymykset eläkeuudistuksessa Päivi Lilleberg Keva.fi eläkeasiat sujuvasti verkossa Tietoa eläkkeistä, Kevasta ja Kevan palveluista tietosivut, ohjeet ja tukimateriaalit uutiset,

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia työurasopimuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia työurasopimuksesta 1 Kysymyksiä ja vastauksia työurasopimuksesta Tähän muistioon on koottu yleisimpiä kysymyksiä työurasopimuksesta ja vastaukset niihin. Muistion numerointi viittaa työurasopimuksen ao.kohtaan. 2.1.1. Nuorten

Lisätiedot

SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen. Maaret Laakso

SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen. Maaret Laakso SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen Maaret Laakso Ansiopäivärahan työvoimapoliittiset edellytykset Ansiopäivärahaa voi saada työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautunut

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 149/2002 vp Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijäin

Lisätiedot

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää: Kansaneläkejärjestelmä Työeläkejärjestelmä. Lisäksi työnantaja tai henkilö itse voi parantaa eläketurvaa

Lisätiedot

Kelan maksama työttömyysturva

Kelan maksama työttömyysturva Kelan maksama työttömyysturva Anneli Leppänen 1 Työttömyysturva Työtön työnhakija 17 64-vuotias TE-toimisto Työttömyyskassa ansiopäiväraha vuorottelukorvaus Kelan toimisto peruspäiväraha työmarkkinatuki

Lisätiedot

HE 136/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 136/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

ELÄKEUUDISTUS 2017 26.9.2014

ELÄKEUUDISTUS 2017 26.9.2014 ELÄKEUUDISTUS 2017 Miksi työeläkeuudistus tarvitaan? Väestö ikääntyy nopeasti ja elinajanodote on kasvanut odotettua enemmän: yhä useampi on eläkkeellä yhä pitempään. Tulevaisuudessa nykyistä pienempi

Lisätiedot

Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos. STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013

Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos. STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013 Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013 Tavoite Talouden kääntäminen kasvu-uralle Työllisyyden lisääminen Kaikkien palkansaajien ostovoiman tukeminen Kustannuskilpailukyvyn

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

HE 179/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, Työttömyysaikaiset koulutusetuudet, työvoimapoliittinen

HE 179/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, Työttömyysaikaiset koulutusetuudet, työvoimapoliittinen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömyysetuuksien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN MISSÄ IÄSSÄ SUOMESSA JÄÄDÄÄN ELÄKKEELLE? Ne, joilla on töitä ja jotka jaksavat, jäävät suoraan vanhuuseläkkeelle keskimäärin vähän yli 64-

Lisätiedot

HE 86/2003 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 86/2003 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia

Lisätiedot

Omat eläketietosi - Kevan info 2013

Omat eläketietosi - Kevan info 2013 Omat eläketietosi - Kevan info 2013 2013 1 Ohjelma 18.00 Tilaisuuden avaus Julkisen alan työeläkeote Omat eläketietosi -palvelu Eläkeikä Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke ja osaaikaeläke Eläkkeen

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

Roope Uusitalo Työeläkepäivä 14.11.2012

Roope Uusitalo Työeläkepäivä 14.11.2012 Roope Uusitalo Työeläkepäivä 14.11.2012 Uudistus pähkinänkuoressa Siirryttiin yleisestä 65 vuoden eläkeiästä joustavaan eläkeikään 63-68 Otettiin käyttöön kannustinkarttuma Työttömyyseläke korvattiin työttömyysturvan

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. Taustaa ja tuloksia Antti Tanskanen 11.12.2014

Eläkeuudistus 2017. Taustaa ja tuloksia Antti Tanskanen 11.12.2014 Eläkeuudistus 2017 Taustaa ja tuloksia Antti Tanskanen 11.12.2014 Miksi eläkeuudistus? Elinikä kasvaa - Arvioita nopeammin - Aktuaarin vastuu? Kestävyysvaje vaatii toimia - Uudistus pienentää kestävyysvajetta

Lisätiedot

HE 131/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työkyvyttömyyseläkkeellä

HE 131/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työkyvyttömyyseläkkeellä HE 131/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 130/2009 vp. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä

HE 130/2009 vp. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä HE 130/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Määräaikaisena voimassa olevan vuorotteluvapaalain voimassaolo päättyy 31 päivänä

Lisätiedot

TYÖKYVYN HALLINTA, KUNTOUTUSVAIHTOEHDOT JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE. LähiTapiola-ryhmä / Asko Mustonen 31.1.2013 1

TYÖKYVYN HALLINTA, KUNTOUTUSVAIHTOEHDOT JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE. LähiTapiola-ryhmä / Asko Mustonen 31.1.2013 1 TYÖKYVYN HALLINTA, KUNTOUTUSVAIHTOEHDOT JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE 1 Työeläke - osa lakisääteistä sosiaalivakuutusta SOSIAALIVAKUUTUS Eläkevakuutus Sairausvakuutus Tapaturmavakuutus Työttömyysvakuutus 2 Suomen

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta

Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta Työeläkepäivä 14.11.2012, Seminaari 2 Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta Eila Tuominen Vanhuuseläkkeelle siirtyminen yleistynyt v. 2000 2011 Vuonna 2000 kolmasosa

Lisätiedot

15.4.2014 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry

15.4.2014 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry Työmarkkinatuki On taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille. On tarkoitettu työttömälle, joka: tulee ensi kertaa työmarkkinoille

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA 13.1.2009 Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2 00520 Helsinki www.erko.fi Puh. 7206 4343 Fax. 272 1212 Päivärahan saamisen edellytykset (1/3) Jotta työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Saatteko työttömyyseläkettä? 1. Kyllä AH5 2. Ei AH4

Saatteko työttömyyseläkettä? 1. Kyllä AH5 2. Ei AH4 1(7) TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS 2012: SIIRTYMINEN TYÖSTÄ ELÄKKELLE LOMAKE Kysymykset esitetään kohdehenkilöille 5. vastauskerralla, ja ne sijoitetaan peruslomakkeen loppuun ennen kotitalousosaa.

Lisätiedot

HE 40/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 40/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 40/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Iaeiksi työttömyysturvalain 25 :n poikkeuksellisesta soveltamisesta ja työttömyysturvalain 22 ja 24 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta.

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Koulutusrahastosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET LYHENNETTY TYÖVIIKKO Määräaikainen laki ajalla 4.1.2010-31.12.2011, vakinaistetaan 1.1.2012 alkaen 2 Lyhennetylle työviikolle lomautetulle maksetaan täysi päiväraha

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta Koulutusrahasto Työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen Rahasto on aloittanut toimintansa

Lisätiedot

HE 90/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työttömyysturvalakia,

HE 90/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työttömyysturvalakia, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työttömyysturvalakia,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot