Sosiaalipaketissa sovitut asiat työeläkelakeja lukuunottamatta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalipaketissa sovitut asiat työeläkelakeja lukuunottamatta"

Transkriptio

1 Sosiaalipaketissa sovitut asiat työeläkelakeja lukuunottamatta ELÄKELAKIEN UUDISTAMINEN Varhaiseläkkeitä muutetaan oikeus kuntoutukseen toteutetaan Osa-aikaeläkkeen alaikäraja palautuu pysyvän lain mukaiseen 58 vuoteen. Lisäksi osa-aikaeläkkeellä olo pienentää vastaisuudessa vanhuuseläkkeitä sen takia, että kokoaikatyön ja osa-aikatyön palkkojen erotus kartuttaa jatkossa eläkettä enää vain puoliksi. Vuonna 1946 syntyneet voivat kuitenkin hakea osa-aikaeläkettä tällä hetkellä voimassa olevin ehdoin. Yksilöllinen varhaiseläke lopetetaan itsenäisenä eläkemuotona. Vuonna 1943 syntyneillä säilyy oikeus hakea nykylain mukaista YVE:ä. Perinteisen työkyvyttömyyseläkkeen ratkaisuissa on YVE:n lakkaamisen jälkeen tarkoitus ottaa huomioon ammatissaolon pitkäaikaisuus ja työn raskaus silloin, kun eläkkeen hakija on 60-vuotias tai sitä vanhempi. Pitkään valmisteltu oikeus ammatilliseen kuntoutukseen toteutetaan tapauksissa, joissa todetaan uhkaava työkyvyn menetys. Tarkoituksena on tarpeeksi varhaisella väliintulolla ehkäistä työkyvyttömäksi joutumista. Työkyvyttömyyseläkkeissä lasketaan tulevaa aikaa 63 vuoteen asti. Tulevan ajan karttuma on uuden lain mukaan 50 vuoden iästä lukien 1,2 % vuodessa. Tällä hetkellä se on 1,2 % ikävälillä ja 0,8 % ikävälillä Työttömyyseläke ja joustava vanhuuseläke Työttömyyseläke ja sitä edeltävä lisäpäivärahaoikeus muodostavat niin sanotun työttömyyseläkeputken. Sopimuksen mukaan 1949 ja sitä ennen syntyneillä säilyy oikeus nykymuotoiseen työttömyyseläkkeeseen. Sen sijaan 1950 ja sen jälkeen syntyneet tulevat uuden, enemmän työttömyysturvan kautta järjestetyn turvan piiriin. Heillä sekä putken alaikäraja että lisäpäivärahoihin oikeuttava ikäraja nousevat kahdella vuodella ylöspäin ja lisäpäivärahojen maksaminen ulottuu vähintään 62 vuoden täyttämiseen asti. Lisäpäivärahaoikeus alkaa siis 59-vuotiaana. Lisäpäivärahaoikeuden edellytyksenä on, että työhistoriaa on vähintään 5 vuotta viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana. Työttömyyden jälkeen 62 vuoden iässä alkavaan vanhuuseläkkeeseen työttömyyseläkkeenä ei tehdä varhennusvähennystä. Toisaalta työtön voi eläkkeen vaihtoehtona valita työttömyyspäivärahan eli saada lisäpäivärahoja aina SAK SOSIAALIPAKETTI 1

2 siihen saakka, että hän täyttää 65 vuotta. Ansiopäivärahojen antama turva saattaa olla erityisesti parempituloisilla palkansaajilla matalampi kuin eläkkeenä saatava toimeentulo. Tästä syystä ansiopäivärahan laskennassa käytetään yli markan tulonosaan 20 prosentin asemesta 32,5 prosenttia niillä palkansaajilla, joilla on vähintään 20 vuoden työhistoria. Sukupuolivaikutukset arvioidaan ja väliinputoamiset estetään Sopimuksen mukaan lainsäädännön valmisteluvaiheessa arvioidaan myös muutosten vaikutukset eri sukupuolten eläketurvaan. Tästäkin syystä on tärkeätä huolehtia siitä, että myös kansaneläkelakiin tehdään joustavaa eläkeikää koskevat muutokset. Muutoin pienen, kansaneläkkeeseen oikeuttavan työeläkkeen ansainneet, usein naiset, joutuisivat odottamaan kansaneläkeosuutta 65 vuoden täyttämiseen asti. Samoin huolehditaan sopimuksen mukaan myös siitä, ettei työttömyys- ja eläketurvaan tehtävien muutosten seurauksena synny väliinputoamisia. Lisäksi on päätetty seurata muutoksien vaikutuksia ja neuvotella erikseen ilmenevien ongelmien korjaamisesta. TYÖTTÖMYYSTURVAN KEHITTÄMINEN Syksyn 2001 sosiaalipaketissa sovittiin myös työttömyysturvan kehittämisestä. Ehdotettujen muutosten tavoitteena on yhdessä työvoimapoliittisten toimenpiteiden kanssa kehittää työttömyysturvaa ja työvoimapolitiikkaa suuntaan, joka tukee työssä pysymistä, työkykyä ja työllistymistä. Ansioturvalle pääsy helpottuu SAK:laisten palkansaajien kannalta työttömyysturva on keskeinen osa sosiaaliturvaa. Lähtökohtana on oltava se, että työttömyysturva korvaa työttömyydestä johtuvia ansionmenetyksiä riittävästi eri elämäntilanteissa. SAK on korostanut, että ainoa todellinen lääke Suomen köyhyysongelmaan on työn tarjoamisen ohella ansioturvalle pääsyn helpottaminen. SAK:n tavoitteena on ollut myös lyhytaikaisen työn vastaanottamisen tukeminen sekä pitkäaikaistyöttömien ja pätkätyöntekijöitten aseman turvaaminen. SAK:n mielestä työttömyysturvassa ei pidä tehdä uusia leikkauspaketteja, vaan parannuksia työttömyysturvaetuuksiin ja työttömyysturvan toimivuuteen. Nyt neuvotteluissa saavutetun sopimuksen mukaan työttömyysturvajärjestelmää kehitetään SAK:n tavoitteiden mukaisesti siten, että sekä ansioturvalle pääsy että pätkätöiden vastaanottaminen helpottuu. Sen lisäksi kaikki esitykset työttömyyspäivärahan tason ja keston porrastuksesta torjuttiin. Työttömyyspäivärahan enimmäiskesto on siis jatkossakin 500 päivää. 2 S AK SOSIAALIPAKETTI

3 Työttömyyspäivärahan taso Jo syksyn 2000 tuloratkaisussa sovittiin, että työttömyysturvan ansio-osa korotetaan 42 prosentista 45 prosenttiin. Sen lisäksi hallitus päätti budjettiriihessä myös työttömyysturvan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen tasokorotuksista, joiden toteutuminen jäi kuitenkin riippuvaiseksi Toiviaisen työttömyysturvatyöryhmän esityksistä. Päivärahan ansio-osa on lukien 45 % päiväpalkan ja peruspäivärahan erotuksesta. Suuremmista tuloista (yli 90 kertainen peruspäiväraha eli mk tai 2047,50 ) ansio-osa on 20 % ylimenevältä osalta. Päivärahatasoon ei tehdä alenemaporrasta. Peruspäiväraha on alkaen 21,91 ja alkaen 22,75 eli 135,27 mk. Työttömyyspäivärahassa säilyvät lapsikorotukset. Lapsikorotus on alkaen 4,31 yhdestä lapsesta, 6,33 kahdesta lapsesta ja 8,16 kolmesta tai useammasta lapsesta. Päivärahan taso v ja eräillä palkkatasoilla markkoina Palkka pvraha pvraha korotus/ korotus/ päivä kk ,57 213,58 10,- 215, ,13 233,47 11,30 243, ,68 253,35 12,67 272, ,24 273,23 14,- 301, ,80 293,12 15,32 329, ,36 313,00 16,64 357,- Eroraha osaksi työttömyysturvaa Eroraha siirretään osaksi työttömyysturvaa siten, että ansiopäivärahaa korotetaan 130 päivän ajaksi erorahalisällä henkilölle, joka on irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on rekisteröityä työhistoriaa vähintään 20 vuotta. Korotuksen suuruus on ansiosidonnainen ja keskimäärin 30 mk päivältä. Työttömyysturvan kautta maksettava erorahalisä maksetaan jatkossa kaikille, jotka täyttävät työhistoriavaatimuksen ja joiden työ on päättynyt tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Tarkoitus on, että erorahaan nykyisin käytettävä SAK SOSIAALIPAKETTI 3

4 markkamäärä käytetään jatkossa erorahalisän maksamiseen. Määrärahassa otetaan huomioon se, että erorahasta tulee jatkossa veronalaista tuloa. Erorahan maksamisen edellytyksenä tällä hetkellä oleva ikäraja poistuu ja työsuhteen yhdenjaksoisuusvaatimusta ei enää ole. Erorahalisästä tulee eräänlainen ylenemäporras pidemmän työhistorian omaaville henkilöille. Nollaus- ja paluuehto kahdeksaan kuukauteen Ansioturvalle pääsyä helpotetaan lyhentämällä ns. nollaus- ja paluuehtoa 8 kuukauteen sekä pidentämällä alkuehdon tarkastelujaksoa 28 kuukauteen. Nämä muutokset helpottavat ansioturvan piiriin pääsyä sekä ansioturvalle paluuta. Nollausehto tarkoittaa sitä, että päivärahan maksukausi alkaa uudelleen alusta, jos henkilö saa hankittua 8 kuukauden työssäoloehdon ennen 500 päivän täyttymistä. Paluuehdolla tarkoitetaan ansioturvalta pudonneen henkilön oikeutta uudella 8 kuukauden työssäololla päästä uudelleen ansioturvan piiriin. Ensimmäistä kertaa työttömäksi tulevan työssäoloehto (alkuehto) säilyy 10 kuukautena, mutta työssäoloehdon täyttyminen myös pätkätöillä helpottuu, kun tarkasteluaikaa pidennetään 28 kuukauteen. Yhdistelmätukityöstä kertyy jatkossa työssäoloehtoa puolet työssäoloajasta. Nykyisin kertymä on kolmasosa. Yhdistelmätukityön työssäoloehdon muutos tulee voimaan jo vuoden 2002 alusta. Ensi vuoden alusta lukien yhdistelmätukityö kerryttää siis puolelta ajaltaan työssäoloehtoa. Eduskunnassa on käsittelyssä lakiehdotus, jonka mukaan yhdistelmätukityön enimmäisaika pitenee kahteen vuoteen. Työssäoloehdon voi siten jatkossa kerryttää kokonaan yhdistelmätukityöstä. Työttömyyseläkeputki Nykymuotoinen työttömyyseläkeputki säilyy vuonna 1949 tai sitä ennen syntyneillä. Vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneille oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin alkaa 2 vuotta myöhemmin eli 59 vuoden iässä. Edellytyksenä lisäpäiviin on, että työhistoriaa on vähintään 5 vuotta viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana. Sama edellytys on nykyisin työttömyyseläkkeen saamisessa 60-vuotiaana. Jatkossa työttömyyspäivärahaa voi saada 65 vuoden ikään asti. Työttömyysturvan lisäpäivillä oleva henkilö voi siirtyä halutessaan 62-vuotiaana vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä. Työttömyyspäiväraha-ajalta kertyy eläkettä 63 vuoteen asti. Työttömyyseläkeputken ikärajan nousuun liittyen ehdotetaan, että 57-vuotiaalla henkilöllä olisi oikeus tukityöhön, jonka avulla hänellä säilyisi oikeus saada työttömyyspäivärahaa 500 päivän jälkeen. Tällä työllistämisvelvoitteella estetään väliinputoamisia, joita ikärajan nousu voisi aiheuttaa. 4 S AK SOSIAALIPAKETTI

5 Työttömyyspäivärahan lisäpäivillä olevan henkilön työttömyyseläke voisi olla korkeampi kuin työttömyyspäiväraha. Tämän vuoksi niillä v.1949 jälkeen syntyneillä, joilla on työhistoriaa vähintään 20 vuotta korotetaan työttömyyspäivärahan lisäpäivien tasoa siten, että ansio-osan yliteprosentti on 20 %:n sijasta 32,5 %. Tämä koskee käytännössä yli mk kuukaudessa ansainneita. Työnantajan omavastuu säilyy ja aikaistuu Työnantajien työttömyyseläkkeitä vastaava rahoitusvastuu säilytetään ja siirretään työttömyysturvajärjestelmään, jossa omavastuumenettely koskisi saman periaatteen mukaisesti kaikkia työnantajasektoreita. Työnantajan omavastuu siis siirretään työeläkejärjestelmästä työttömyysturvajärjestelmään. Maksun maksaminen aikaistuu, kun työnantajalta aletaan periä maksu jo siirryttäessä lisäpäiville. Nykyisin maksu peritään vasta henkilön siirtyessä työttömyyseläkkeelle. Kustannusten jako säilytetään työttömyyskassojen hallintokulut korvataan Kustannusten jako eri rahoittajien kesken säilytetään. Kustannusvastuiden jaon säilyttäminen tarkoittaa sitä, että lisäpäivien maksaminen eläkkeen sijaan ja erorahan siirtäminen osaksi työttömyysturvaan ei merkitse lisärasitusta työttömyyskassojen jäsenmaksuun. Muutoksista aiheutuvat työttömyyskassojen hallintokulujen lisäykset korvataan. Työhistorian laskenta Työhistorian laskenta tehdään kuten aikuiskoulutustuessa. Työhistoria lasketaan Eläketurvakeskuksen rekisteriotteelta tai työtodistusten perusteella. Työn lisäksi työntekoon rinnastetaan mm. eräät perhepoliittiset vapaat, varusmiesja siviilipalvelusaika sekä aika, jolta on maksettu työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmaeläkettä. Kassan jäsenyysehto sidotaan työhistoriaedellytykseen erikseen sovittavalla tavalla. Kassan jäsenyysehto lisää perusteita liittyä jäseneksi heti työuran alussa. Soviteltu päiväraha Sovitellun päivärahan osalta helpotetaan lyhytaikaisten kokoaikatöiden vastaanottamista. Yli kahden viikon pituiset kokoaikaiset työsuhteet siirretään sovittelun ulkopuolelle. Jos henkilö ottaa vastaan yli kahden viikon kokoaikatyön, jatkuu päivärahan maksaminen tällaisen työjakson jälkeen entisellään ilman sovittelua. Työttömyysturvan soviteltu päiväraha voidaan maksaa myös ennakkomaksuna, jos työnantajan palkkatodistusta ei saada ajoissa. SAK SOSIAALIPAKETTI 5

6 Muita kysymyksiä Lomakorvausten jaksotusta lievennetään siten, että lomakorvausten jaksotus tehdään viimeisen työsuhteen palkan perusteella myös ansioturvassa. Takautuvasti myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamasta työttömyysetuuksien takaisinperinnästä luovutaan. Nykyinen takaisinperintä on tuonut ongelmia tilanteissa, joissa henkilö saa pienempää työkyvyttömyyseläkettä takautuvasti, jolloin työttömyyskassa joutuu perimään pienestä työkyvyttömyyseläkkeestä suuriakin summia. Nyt tästä takaisinperinnästä luovutaan. Muutosten voimaantulo Työttömyyspäivärahan tasokorotukset tulevat voimaan Yhdistelmätuen työssäoloehtomuutos tulee voimaan vuoden 2002 alusta. Muut työttömyysturvaan ehdotettavat muutokset tulevat voimaan pääosin v Työttömyyseläkeputken nostaminen koskee vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneitä. Muutosten seuranta ja väliinputoamisten estäminen Työttömyysturvaan ja eläkkeisiin tehtävillä muutoksilla ei ole tarkoitus aiheuttaa väliinputoamistilanteita. Tarkoitus on seurata muutosten vaikutuksia ja huolehtia siitä, että mahdolliset väliinputoamistilanteet korjataan. TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN OSANA SOSIAALIPAKETTIA SAK:n mielestä työeläkejärjestelmään tehtävät muutokset eivät yksin riitä myöhentämään keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää nykyisestä 59 vuodesta kahdella kolmella vuodella. Näiden muutosten rinnalla työyhteisöjä on kehitettävä siten, että työ on houkuttelevampaa kuin eläkkeelle siirtyminen. Eläketurvakeskuksen tuore tutkimus omalta osaltaan tukee SAK:n näkemystä. Suurin huoli onkin siitä, millä tavoin työnantajajärjestöt ja yksittäiset työnantajat sitoutuvat työyhteisöjen kehittämiseen niin, että työntekijät jaksaisivat ja pärjäisivät työelämässä nykyistä pitempään. Nyt onkin sovittu, että hallitus ryhtyy yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa toimenpiteisiin, joilla edistetään ikääntyvien työllistymistä ja työssä pysymistä sekä luodaan toimintamalleja sukupolvenvaihdostilanteisiin ja henkilöstön määrän oikeaan mitoittamiseen. Hallitus on luvannut myös työvoimapoliittisia toimia tukityön yhteydessä tapahtuvasta oppimisesta ja yhdistelmätuen kehittämisestä. Kolmikantaisesti selvitetään myös sitä, miten hallitus turvaa omalta osaltaan riittävät voimavarat uuden työterveyshuoltolain edellyttämään koulutukseen. Samoin hallitus lienee valmis lisäämään työsuojeluhallinnon henkilöstöä työelämän neuvontaan ja työvoiman ikääntymiseen liittyviin toimiin. 6 S AK SOSIAALIPAKETTI

7 Työsuojeluhenkilöstön tehtäviä on perinteisen valvonnan ohella runsaasti lisätty uudenlaista osaamista edellyttäville alueille. Uusissa painopisteissä ovat korostuneet työntekijöiden jaksamiseen liittyvät asiat, kuten psyykkinen työsuojelu, työkyvyn ylläpitäminen ja työterveyshuollon toteutuminen, joilla on välitöntä merkitystä työntekijöiden työssäolon pidentymiseen. Siksi SAK on edellyttänyt työsuojeluhenkilöstön toimintaedellytyksien turvaamista ao. viranomaisen omassa sukupolvenvaihdostilanteessa. Tähän liittyvät neuvottelut ovat käynnistymässä ja vietäneen päätökseen joulukuussa. SAK:n toiminta viimeisten tulopoliittisten sopimuksien yhteydessä ja hallitusohjelmaneuvotteluissa on tähdännyt samoihin edellä todettuihin tavoitteisiin. Työntekijöiden työssä jaksamisen asiat ovat esillä tälläkin hetkellä monessa tulopoliittiseen sopimukseen perustuvassa työryhmässä. Työn alla ovat esimerkiksi järjestöjen yhteiset toimet hyvien työaikakäytäntöjen aikaansaamiseksi, erilaiset työpaikkoja varten kehitettävät kuormitusmittarit ja yleisimminkin työyhteisöjen kehittämiseen tähtäävät yhteisesti sovitut toimintamallit. Myös ensi vuoden alussa voimaan tuleva työterveyshuoltolaki tähtää aikaisempaa selkeämmin ennaltaehkäisevään työhön ja työolosuhteiden seurantaan tavoitteena työntekijöiden jaksaminen työssä pitempään. HALLITUKSEN KANNANOTTO TYÖELÄKKEIDEN, TYÖTTÖMYYSTURVAN JA TYÖVOIMAPOLITIIKAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVIIN SELVITYKSIIN, Hallitus antaa eduskunnalle vuoden 2002 talousarviota täydentävän esityksen, jossa ehdotetaan työttömyysturvan peruspäivärahaan, työmarkkinatukeen, koulutustukiin ja koulutuspäivärahoihin sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan perusosaan 0,84 euron (5 markan) tasokorotusta lukien. Yhdessä voimaantulevan lakisääteisen 0,55 euron (3,27 markan) indeksitarkistuksen kanssa työttömyysturvan peruspäiväraha nousee noin 8 markalla. Tasokorotuksen arvioidaan lisäävän valtion menoja vuonna 2002 perusturvan osalta 31,1 milj. eurolla (187 milj. mk) ja ansioturvan osalta 19,3 milj. eurolla (115 milj. mk). Vuositasolla korotus lisää valtion menoja yhteensä 67,6 milj. eurolla (402 milj. mk). Samassa hallituksen esityksessä ehdotetaan, että ansiopäivärahan ansio-osa nousee tulosopimuksen yhteydessä sovitun mukaisesti 42 prosentista 45 prosenttiin päiväpalkan ja perusosan erotuksesta Hallitus toteaa, että työmarkkinoiden keskusjärjestöjen allekirjoittama yksityisalojen työeläkkeiden kehittämistä koskeva periaatesopimus vastaa hallituksen tavoitteita työeläkkeiden kehittämiseksi työssä pysymistä, työkykyä ja työllistymistä tukevaan suuntaan sekä varhaiseläkejärjestelmässä työeläkelainsäädännön mukaisen ansiosidonnaisuusperiaatteen kehittämiseksi. Hallitus ryhtyy valmistelemaan yksityisalojen työeläkelainsäädäntöä näiden esitysten pohjalta ja kiirehtii vastaavien neuvottelujen aloittamista julkisen sektorin työeläkkeiden kehittämiseksi. SAK SOSIAALIPAKETTI 7

8 Sosiaali- ja terveysministeriön tulopoliittisessa sopimuksessa sovitun mukaisesti asettama Työttömyysturva työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja suosittelee muutoksia työttömyysturvajärjestelmään. Hallitus toteaa, että työryhmän linjaukset edistävät hallituksen tavoitteita työttömyysturvan kehittämiseksi työssä pysymistä ja työllistymistä tukevaan suuntaan ja ryhtyy valmistelemaan työttömyysturvalainsäädäntöä näiden esitysten pohjalta. Hallitus tekee yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa selvitykset ikääntyvien työttömien työllistymiseen liittyvistä esteistä, työllisyyttä edistävistä toimista ja vaatimuksista, joita ikääntyneiden entistä laajamittaisempi työskentely asettaa työelämälle, malleista, joilla helpotetaan ikääntyvien työntekijöiden jaksamista ja luodaan edellytykset kokemuksen ja tietotaidon joustavaan siirtämiseen uusille työntekijöille, johtamisen apuna käytettävistä malleista, joiden avulla henkilöstön määrää voidaan mitoittaa haitallisen kuormituksen välttämiseksi ja tukityön yhteydessä tapahtuvasta oppimisesta sekä yhdistelmätuen kehittämisestä. Lisäksi selvitetään, miten hallitus turvaa omalta osaltaan uuden työterveyshuoltolain edellyttämän koulutuksen riittävät voimavarat sekä työsuojeluviranomaisten ja työvoimahallinnon voimavarat työelämän neuvonnassa ja työvoiman ikääntymiseen liittyvissä kysymyksissä. 8 S AK SOSIAALIPAKETTI

Kunnon työttömyysturva - nopea työllistyminen. Taustaa työttömyysturvasta

Kunnon työttömyysturva - nopea työllistyminen. Taustaa työttömyysturvasta Kunnon työttömyysturva - nopea työllistyminen Taustaa työttömyysturvasta Maaliskuu 2008 Maaliskuu 2008 Lisätiedot: Pirjo Väänänen pirjo.vaananen@sak.fi puh. +358 20 774 0152 SAK, PL 157 00531, Helsinki

Lisätiedot

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN MITÄ ETUUKSIA TYÖTTÖMYYSKASSA MAKSAA? Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden johdosta ansiopäivärahaa, työvoimakoulutuksen ajalta koulutustukea, vuorotteluvapaan

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2014 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 Etuusopas 2008 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassa 2009 Kuvat: Olavi Mäki IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu ylempien toimihenkilöiden tai vastaavassa asemassa olevien

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

HE 161/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. henkilöä kohti.

HE 161/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. henkilöä kohti. Hallituksen esitys Eduskunnalle työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työvoimapalvelulakia, työttömyysturvalakia,

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset

Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset Metallityöväen Liiton 21. liittokokous Metallityöväen Työttömyyskassan varsinainen edustajiston kokous Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset Metallityöväen Liitto ry Metallityöväen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1 22.3.2012 TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1. Hyvinvointi syntyy työstä Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen väestön ikääntyessä edellyttää kilpailukykyisiä yrityksiä,

Lisätiedot

HE 227/2005 vp. Osasairauspäivärahaa maksettaisiin sairausvakuutuslain. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia,

HE 227/2005 vp. Osasairauspäivärahaa maksettaisiin sairausvakuutuslain. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, työsopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia,

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2010

Työttömyyskassat 2010 Sivu 1 (104) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Jarmo Kukkonen 010 831 5564 Satu Luojola 010 831 5502 Dima Matjushin 010 831 5588 Päivi Ormo 010 831 5589 Jussi Pearlman 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat

Lisätiedot

Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta

Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta 1 2012 Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta Tammikuu 2012 Lisätiedot: Kaija Kallinen kaija.kallinen@sak.fi puhelin 020 774 0154 Tilaukset: SAK

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2014 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

Yrittäjälläkin on oikeus työttömyysturvaan

Yrittäjälläkin on oikeus työttömyysturvaan Yrittäjälläkin on oikeus työttömyysturvaan -kassa www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2015 Yrittäjäjärjestön jäsenyys ei vielä takaa yrittäjälle ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Siihen tarvitaan

Lisätiedot

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki katsaus viimeaikaiseen kehitykseen Signe Jauhiainen ja Juha Rantala Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Kelan maksama työttömyysturva

Kelan maksama työttömyysturva Kelan maksama työttömyysturva Anneli Leppänen 1 Työttömyysturva Työtön työnhakija 17 64-vuotias TE-toimisto Työttömyyskassa ansiopäiväraha vuorottelukorvaus Kelan toimisto peruspäiväraha työmarkkinatuki

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

Neuvottelutulos tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005-2007

Neuvottelutulos tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005-2007 Neuvottelutulos tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005-2007 29.11.2004 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Marraskuu 2004 Sisällys 1 Lähtökohdat...4 2 Työ- ja virkaehtosopimusratkaisut...4 2.1

Lisätiedot