Sosiaalipaketissa sovitut asiat työeläkelakeja lukuunottamatta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalipaketissa sovitut asiat työeläkelakeja lukuunottamatta"

Transkriptio

1 Sosiaalipaketissa sovitut asiat työeläkelakeja lukuunottamatta ELÄKELAKIEN UUDISTAMINEN Varhaiseläkkeitä muutetaan oikeus kuntoutukseen toteutetaan Osa-aikaeläkkeen alaikäraja palautuu pysyvän lain mukaiseen 58 vuoteen. Lisäksi osa-aikaeläkkeellä olo pienentää vastaisuudessa vanhuuseläkkeitä sen takia, että kokoaikatyön ja osa-aikatyön palkkojen erotus kartuttaa jatkossa eläkettä enää vain puoliksi. Vuonna 1946 syntyneet voivat kuitenkin hakea osa-aikaeläkettä tällä hetkellä voimassa olevin ehdoin. Yksilöllinen varhaiseläke lopetetaan itsenäisenä eläkemuotona. Vuonna 1943 syntyneillä säilyy oikeus hakea nykylain mukaista YVE:ä. Perinteisen työkyvyttömyyseläkkeen ratkaisuissa on YVE:n lakkaamisen jälkeen tarkoitus ottaa huomioon ammatissaolon pitkäaikaisuus ja työn raskaus silloin, kun eläkkeen hakija on 60-vuotias tai sitä vanhempi. Pitkään valmisteltu oikeus ammatilliseen kuntoutukseen toteutetaan tapauksissa, joissa todetaan uhkaava työkyvyn menetys. Tarkoituksena on tarpeeksi varhaisella väliintulolla ehkäistä työkyvyttömäksi joutumista. Työkyvyttömyyseläkkeissä lasketaan tulevaa aikaa 63 vuoteen asti. Tulevan ajan karttuma on uuden lain mukaan 50 vuoden iästä lukien 1,2 % vuodessa. Tällä hetkellä se on 1,2 % ikävälillä ja 0,8 % ikävälillä Työttömyyseläke ja joustava vanhuuseläke Työttömyyseläke ja sitä edeltävä lisäpäivärahaoikeus muodostavat niin sanotun työttömyyseläkeputken. Sopimuksen mukaan 1949 ja sitä ennen syntyneillä säilyy oikeus nykymuotoiseen työttömyyseläkkeeseen. Sen sijaan 1950 ja sen jälkeen syntyneet tulevat uuden, enemmän työttömyysturvan kautta järjestetyn turvan piiriin. Heillä sekä putken alaikäraja että lisäpäivärahoihin oikeuttava ikäraja nousevat kahdella vuodella ylöspäin ja lisäpäivärahojen maksaminen ulottuu vähintään 62 vuoden täyttämiseen asti. Lisäpäivärahaoikeus alkaa siis 59-vuotiaana. Lisäpäivärahaoikeuden edellytyksenä on, että työhistoriaa on vähintään 5 vuotta viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana. Työttömyyden jälkeen 62 vuoden iässä alkavaan vanhuuseläkkeeseen työttömyyseläkkeenä ei tehdä varhennusvähennystä. Toisaalta työtön voi eläkkeen vaihtoehtona valita työttömyyspäivärahan eli saada lisäpäivärahoja aina SAK SOSIAALIPAKETTI 1

2 siihen saakka, että hän täyttää 65 vuotta. Ansiopäivärahojen antama turva saattaa olla erityisesti parempituloisilla palkansaajilla matalampi kuin eläkkeenä saatava toimeentulo. Tästä syystä ansiopäivärahan laskennassa käytetään yli markan tulonosaan 20 prosentin asemesta 32,5 prosenttia niillä palkansaajilla, joilla on vähintään 20 vuoden työhistoria. Sukupuolivaikutukset arvioidaan ja väliinputoamiset estetään Sopimuksen mukaan lainsäädännön valmisteluvaiheessa arvioidaan myös muutosten vaikutukset eri sukupuolten eläketurvaan. Tästäkin syystä on tärkeätä huolehtia siitä, että myös kansaneläkelakiin tehdään joustavaa eläkeikää koskevat muutokset. Muutoin pienen, kansaneläkkeeseen oikeuttavan työeläkkeen ansainneet, usein naiset, joutuisivat odottamaan kansaneläkeosuutta 65 vuoden täyttämiseen asti. Samoin huolehditaan sopimuksen mukaan myös siitä, ettei työttömyys- ja eläketurvaan tehtävien muutosten seurauksena synny väliinputoamisia. Lisäksi on päätetty seurata muutoksien vaikutuksia ja neuvotella erikseen ilmenevien ongelmien korjaamisesta. TYÖTTÖMYYSTURVAN KEHITTÄMINEN Syksyn 2001 sosiaalipaketissa sovittiin myös työttömyysturvan kehittämisestä. Ehdotettujen muutosten tavoitteena on yhdessä työvoimapoliittisten toimenpiteiden kanssa kehittää työttömyysturvaa ja työvoimapolitiikkaa suuntaan, joka tukee työssä pysymistä, työkykyä ja työllistymistä. Ansioturvalle pääsy helpottuu SAK:laisten palkansaajien kannalta työttömyysturva on keskeinen osa sosiaaliturvaa. Lähtökohtana on oltava se, että työttömyysturva korvaa työttömyydestä johtuvia ansionmenetyksiä riittävästi eri elämäntilanteissa. SAK on korostanut, että ainoa todellinen lääke Suomen köyhyysongelmaan on työn tarjoamisen ohella ansioturvalle pääsyn helpottaminen. SAK:n tavoitteena on ollut myös lyhytaikaisen työn vastaanottamisen tukeminen sekä pitkäaikaistyöttömien ja pätkätyöntekijöitten aseman turvaaminen. SAK:n mielestä työttömyysturvassa ei pidä tehdä uusia leikkauspaketteja, vaan parannuksia työttömyysturvaetuuksiin ja työttömyysturvan toimivuuteen. Nyt neuvotteluissa saavutetun sopimuksen mukaan työttömyysturvajärjestelmää kehitetään SAK:n tavoitteiden mukaisesti siten, että sekä ansioturvalle pääsy että pätkätöiden vastaanottaminen helpottuu. Sen lisäksi kaikki esitykset työttömyyspäivärahan tason ja keston porrastuksesta torjuttiin. Työttömyyspäivärahan enimmäiskesto on siis jatkossakin 500 päivää. 2 S AK SOSIAALIPAKETTI

3 Työttömyyspäivärahan taso Jo syksyn 2000 tuloratkaisussa sovittiin, että työttömyysturvan ansio-osa korotetaan 42 prosentista 45 prosenttiin. Sen lisäksi hallitus päätti budjettiriihessä myös työttömyysturvan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen tasokorotuksista, joiden toteutuminen jäi kuitenkin riippuvaiseksi Toiviaisen työttömyysturvatyöryhmän esityksistä. Päivärahan ansio-osa on lukien 45 % päiväpalkan ja peruspäivärahan erotuksesta. Suuremmista tuloista (yli 90 kertainen peruspäiväraha eli mk tai 2047,50 ) ansio-osa on 20 % ylimenevältä osalta. Päivärahatasoon ei tehdä alenemaporrasta. Peruspäiväraha on alkaen 21,91 ja alkaen 22,75 eli 135,27 mk. Työttömyyspäivärahassa säilyvät lapsikorotukset. Lapsikorotus on alkaen 4,31 yhdestä lapsesta, 6,33 kahdesta lapsesta ja 8,16 kolmesta tai useammasta lapsesta. Päivärahan taso v ja eräillä palkkatasoilla markkoina Palkka pvraha pvraha korotus/ korotus/ päivä kk ,57 213,58 10,- 215, ,13 233,47 11,30 243, ,68 253,35 12,67 272, ,24 273,23 14,- 301, ,80 293,12 15,32 329, ,36 313,00 16,64 357,- Eroraha osaksi työttömyysturvaa Eroraha siirretään osaksi työttömyysturvaa siten, että ansiopäivärahaa korotetaan 130 päivän ajaksi erorahalisällä henkilölle, joka on irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on rekisteröityä työhistoriaa vähintään 20 vuotta. Korotuksen suuruus on ansiosidonnainen ja keskimäärin 30 mk päivältä. Työttömyysturvan kautta maksettava erorahalisä maksetaan jatkossa kaikille, jotka täyttävät työhistoriavaatimuksen ja joiden työ on päättynyt tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Tarkoitus on, että erorahaan nykyisin käytettävä SAK SOSIAALIPAKETTI 3

4 markkamäärä käytetään jatkossa erorahalisän maksamiseen. Määrärahassa otetaan huomioon se, että erorahasta tulee jatkossa veronalaista tuloa. Erorahan maksamisen edellytyksenä tällä hetkellä oleva ikäraja poistuu ja työsuhteen yhdenjaksoisuusvaatimusta ei enää ole. Erorahalisästä tulee eräänlainen ylenemäporras pidemmän työhistorian omaaville henkilöille. Nollaus- ja paluuehto kahdeksaan kuukauteen Ansioturvalle pääsyä helpotetaan lyhentämällä ns. nollaus- ja paluuehtoa 8 kuukauteen sekä pidentämällä alkuehdon tarkastelujaksoa 28 kuukauteen. Nämä muutokset helpottavat ansioturvan piiriin pääsyä sekä ansioturvalle paluuta. Nollausehto tarkoittaa sitä, että päivärahan maksukausi alkaa uudelleen alusta, jos henkilö saa hankittua 8 kuukauden työssäoloehdon ennen 500 päivän täyttymistä. Paluuehdolla tarkoitetaan ansioturvalta pudonneen henkilön oikeutta uudella 8 kuukauden työssäololla päästä uudelleen ansioturvan piiriin. Ensimmäistä kertaa työttömäksi tulevan työssäoloehto (alkuehto) säilyy 10 kuukautena, mutta työssäoloehdon täyttyminen myös pätkätöillä helpottuu, kun tarkasteluaikaa pidennetään 28 kuukauteen. Yhdistelmätukityöstä kertyy jatkossa työssäoloehtoa puolet työssäoloajasta. Nykyisin kertymä on kolmasosa. Yhdistelmätukityön työssäoloehdon muutos tulee voimaan jo vuoden 2002 alusta. Ensi vuoden alusta lukien yhdistelmätukityö kerryttää siis puolelta ajaltaan työssäoloehtoa. Eduskunnassa on käsittelyssä lakiehdotus, jonka mukaan yhdistelmätukityön enimmäisaika pitenee kahteen vuoteen. Työssäoloehdon voi siten jatkossa kerryttää kokonaan yhdistelmätukityöstä. Työttömyyseläkeputki Nykymuotoinen työttömyyseläkeputki säilyy vuonna 1949 tai sitä ennen syntyneillä. Vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneille oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin alkaa 2 vuotta myöhemmin eli 59 vuoden iässä. Edellytyksenä lisäpäiviin on, että työhistoriaa on vähintään 5 vuotta viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana. Sama edellytys on nykyisin työttömyyseläkkeen saamisessa 60-vuotiaana. Jatkossa työttömyyspäivärahaa voi saada 65 vuoden ikään asti. Työttömyysturvan lisäpäivillä oleva henkilö voi siirtyä halutessaan 62-vuotiaana vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä. Työttömyyspäiväraha-ajalta kertyy eläkettä 63 vuoteen asti. Työttömyyseläkeputken ikärajan nousuun liittyen ehdotetaan, että 57-vuotiaalla henkilöllä olisi oikeus tukityöhön, jonka avulla hänellä säilyisi oikeus saada työttömyyspäivärahaa 500 päivän jälkeen. Tällä työllistämisvelvoitteella estetään väliinputoamisia, joita ikärajan nousu voisi aiheuttaa. 4 S AK SOSIAALIPAKETTI

5 Työttömyyspäivärahan lisäpäivillä olevan henkilön työttömyyseläke voisi olla korkeampi kuin työttömyyspäiväraha. Tämän vuoksi niillä v.1949 jälkeen syntyneillä, joilla on työhistoriaa vähintään 20 vuotta korotetaan työttömyyspäivärahan lisäpäivien tasoa siten, että ansio-osan yliteprosentti on 20 %:n sijasta 32,5 %. Tämä koskee käytännössä yli mk kuukaudessa ansainneita. Työnantajan omavastuu säilyy ja aikaistuu Työnantajien työttömyyseläkkeitä vastaava rahoitusvastuu säilytetään ja siirretään työttömyysturvajärjestelmään, jossa omavastuumenettely koskisi saman periaatteen mukaisesti kaikkia työnantajasektoreita. Työnantajan omavastuu siis siirretään työeläkejärjestelmästä työttömyysturvajärjestelmään. Maksun maksaminen aikaistuu, kun työnantajalta aletaan periä maksu jo siirryttäessä lisäpäiville. Nykyisin maksu peritään vasta henkilön siirtyessä työttömyyseläkkeelle. Kustannusten jako säilytetään työttömyyskassojen hallintokulut korvataan Kustannusten jako eri rahoittajien kesken säilytetään. Kustannusvastuiden jaon säilyttäminen tarkoittaa sitä, että lisäpäivien maksaminen eläkkeen sijaan ja erorahan siirtäminen osaksi työttömyysturvaan ei merkitse lisärasitusta työttömyyskassojen jäsenmaksuun. Muutoksista aiheutuvat työttömyyskassojen hallintokulujen lisäykset korvataan. Työhistorian laskenta Työhistorian laskenta tehdään kuten aikuiskoulutustuessa. Työhistoria lasketaan Eläketurvakeskuksen rekisteriotteelta tai työtodistusten perusteella. Työn lisäksi työntekoon rinnastetaan mm. eräät perhepoliittiset vapaat, varusmiesja siviilipalvelusaika sekä aika, jolta on maksettu työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmaeläkettä. Kassan jäsenyysehto sidotaan työhistoriaedellytykseen erikseen sovittavalla tavalla. Kassan jäsenyysehto lisää perusteita liittyä jäseneksi heti työuran alussa. Soviteltu päiväraha Sovitellun päivärahan osalta helpotetaan lyhytaikaisten kokoaikatöiden vastaanottamista. Yli kahden viikon pituiset kokoaikaiset työsuhteet siirretään sovittelun ulkopuolelle. Jos henkilö ottaa vastaan yli kahden viikon kokoaikatyön, jatkuu päivärahan maksaminen tällaisen työjakson jälkeen entisellään ilman sovittelua. Työttömyysturvan soviteltu päiväraha voidaan maksaa myös ennakkomaksuna, jos työnantajan palkkatodistusta ei saada ajoissa. SAK SOSIAALIPAKETTI 5

6 Muita kysymyksiä Lomakorvausten jaksotusta lievennetään siten, että lomakorvausten jaksotus tehdään viimeisen työsuhteen palkan perusteella myös ansioturvassa. Takautuvasti myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamasta työttömyysetuuksien takaisinperinnästä luovutaan. Nykyinen takaisinperintä on tuonut ongelmia tilanteissa, joissa henkilö saa pienempää työkyvyttömyyseläkettä takautuvasti, jolloin työttömyyskassa joutuu perimään pienestä työkyvyttömyyseläkkeestä suuriakin summia. Nyt tästä takaisinperinnästä luovutaan. Muutosten voimaantulo Työttömyyspäivärahan tasokorotukset tulevat voimaan Yhdistelmätuen työssäoloehtomuutos tulee voimaan vuoden 2002 alusta. Muut työttömyysturvaan ehdotettavat muutokset tulevat voimaan pääosin v Työttömyyseläkeputken nostaminen koskee vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneitä. Muutosten seuranta ja väliinputoamisten estäminen Työttömyysturvaan ja eläkkeisiin tehtävillä muutoksilla ei ole tarkoitus aiheuttaa väliinputoamistilanteita. Tarkoitus on seurata muutosten vaikutuksia ja huolehtia siitä, että mahdolliset väliinputoamistilanteet korjataan. TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN OSANA SOSIAALIPAKETTIA SAK:n mielestä työeläkejärjestelmään tehtävät muutokset eivät yksin riitä myöhentämään keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää nykyisestä 59 vuodesta kahdella kolmella vuodella. Näiden muutosten rinnalla työyhteisöjä on kehitettävä siten, että työ on houkuttelevampaa kuin eläkkeelle siirtyminen. Eläketurvakeskuksen tuore tutkimus omalta osaltaan tukee SAK:n näkemystä. Suurin huoli onkin siitä, millä tavoin työnantajajärjestöt ja yksittäiset työnantajat sitoutuvat työyhteisöjen kehittämiseen niin, että työntekijät jaksaisivat ja pärjäisivät työelämässä nykyistä pitempään. Nyt onkin sovittu, että hallitus ryhtyy yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa toimenpiteisiin, joilla edistetään ikääntyvien työllistymistä ja työssä pysymistä sekä luodaan toimintamalleja sukupolvenvaihdostilanteisiin ja henkilöstön määrän oikeaan mitoittamiseen. Hallitus on luvannut myös työvoimapoliittisia toimia tukityön yhteydessä tapahtuvasta oppimisesta ja yhdistelmätuen kehittämisestä. Kolmikantaisesti selvitetään myös sitä, miten hallitus turvaa omalta osaltaan riittävät voimavarat uuden työterveyshuoltolain edellyttämään koulutukseen. Samoin hallitus lienee valmis lisäämään työsuojeluhallinnon henkilöstöä työelämän neuvontaan ja työvoiman ikääntymiseen liittyviin toimiin. 6 S AK SOSIAALIPAKETTI

7 Työsuojeluhenkilöstön tehtäviä on perinteisen valvonnan ohella runsaasti lisätty uudenlaista osaamista edellyttäville alueille. Uusissa painopisteissä ovat korostuneet työntekijöiden jaksamiseen liittyvät asiat, kuten psyykkinen työsuojelu, työkyvyn ylläpitäminen ja työterveyshuollon toteutuminen, joilla on välitöntä merkitystä työntekijöiden työssäolon pidentymiseen. Siksi SAK on edellyttänyt työsuojeluhenkilöstön toimintaedellytyksien turvaamista ao. viranomaisen omassa sukupolvenvaihdostilanteessa. Tähän liittyvät neuvottelut ovat käynnistymässä ja vietäneen päätökseen joulukuussa. SAK:n toiminta viimeisten tulopoliittisten sopimuksien yhteydessä ja hallitusohjelmaneuvotteluissa on tähdännyt samoihin edellä todettuihin tavoitteisiin. Työntekijöiden työssä jaksamisen asiat ovat esillä tälläkin hetkellä monessa tulopoliittiseen sopimukseen perustuvassa työryhmässä. Työn alla ovat esimerkiksi järjestöjen yhteiset toimet hyvien työaikakäytäntöjen aikaansaamiseksi, erilaiset työpaikkoja varten kehitettävät kuormitusmittarit ja yleisimminkin työyhteisöjen kehittämiseen tähtäävät yhteisesti sovitut toimintamallit. Myös ensi vuoden alussa voimaan tuleva työterveyshuoltolaki tähtää aikaisempaa selkeämmin ennaltaehkäisevään työhön ja työolosuhteiden seurantaan tavoitteena työntekijöiden jaksaminen työssä pitempään. HALLITUKSEN KANNANOTTO TYÖELÄKKEIDEN, TYÖTTÖMYYSTURVAN JA TYÖVOIMAPOLITIIKAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVIIN SELVITYKSIIN, Hallitus antaa eduskunnalle vuoden 2002 talousarviota täydentävän esityksen, jossa ehdotetaan työttömyysturvan peruspäivärahaan, työmarkkinatukeen, koulutustukiin ja koulutuspäivärahoihin sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan perusosaan 0,84 euron (5 markan) tasokorotusta lukien. Yhdessä voimaantulevan lakisääteisen 0,55 euron (3,27 markan) indeksitarkistuksen kanssa työttömyysturvan peruspäiväraha nousee noin 8 markalla. Tasokorotuksen arvioidaan lisäävän valtion menoja vuonna 2002 perusturvan osalta 31,1 milj. eurolla (187 milj. mk) ja ansioturvan osalta 19,3 milj. eurolla (115 milj. mk). Vuositasolla korotus lisää valtion menoja yhteensä 67,6 milj. eurolla (402 milj. mk). Samassa hallituksen esityksessä ehdotetaan, että ansiopäivärahan ansio-osa nousee tulosopimuksen yhteydessä sovitun mukaisesti 42 prosentista 45 prosenttiin päiväpalkan ja perusosan erotuksesta Hallitus toteaa, että työmarkkinoiden keskusjärjestöjen allekirjoittama yksityisalojen työeläkkeiden kehittämistä koskeva periaatesopimus vastaa hallituksen tavoitteita työeläkkeiden kehittämiseksi työssä pysymistä, työkykyä ja työllistymistä tukevaan suuntaan sekä varhaiseläkejärjestelmässä työeläkelainsäädännön mukaisen ansiosidonnaisuusperiaatteen kehittämiseksi. Hallitus ryhtyy valmistelemaan yksityisalojen työeläkelainsäädäntöä näiden esitysten pohjalta ja kiirehtii vastaavien neuvottelujen aloittamista julkisen sektorin työeläkkeiden kehittämiseksi. SAK SOSIAALIPAKETTI 7

8 Sosiaali- ja terveysministeriön tulopoliittisessa sopimuksessa sovitun mukaisesti asettama Työttömyysturva työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja suosittelee muutoksia työttömyysturvajärjestelmään. Hallitus toteaa, että työryhmän linjaukset edistävät hallituksen tavoitteita työttömyysturvan kehittämiseksi työssä pysymistä ja työllistymistä tukevaan suuntaan ja ryhtyy valmistelemaan työttömyysturvalainsäädäntöä näiden esitysten pohjalta. Hallitus tekee yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa selvitykset ikääntyvien työttömien työllistymiseen liittyvistä esteistä, työllisyyttä edistävistä toimista ja vaatimuksista, joita ikääntyneiden entistä laajamittaisempi työskentely asettaa työelämälle, malleista, joilla helpotetaan ikääntyvien työntekijöiden jaksamista ja luodaan edellytykset kokemuksen ja tietotaidon joustavaan siirtämiseen uusille työntekijöille, johtamisen apuna käytettävistä malleista, joiden avulla henkilöstön määrää voidaan mitoittaa haitallisen kuormituksen välttämiseksi ja tukityön yhteydessä tapahtuvasta oppimisesta sekä yhdistelmätuen kehittämisestä. Lisäksi selvitetään, miten hallitus turvaa omalta osaltaan uuden työterveyshuoltolain edellyttämän koulutuksen riittävät voimavarat sekä työsuojeluviranomaisten ja työvoimahallinnon voimavarat työelämän neuvonnassa ja työvoiman ikääntymiseen liittyvissä kysymyksissä. 8 S AK SOSIAALIPAKETTI

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

SOSIAALIPAKETTI Neuvottelutulos 12.11.2001

SOSIAALIPAKETTI Neuvottelutulos 12.11.2001 SOSIAALIPAKETTI Neuvottelutulos 12.11.2001 6,6b/7g 6RSLPXV\NVLW\LVDORMHQW\ HOlNNHLGHQNHKLWWlPLVHVWl (OlNHQHXYRWWHOXMHQS \WlNLUMDPHUNLQWl 7\ WW P\\VWXUYDMlUMHVWHOPlQNHKLWWlPLQHQ +DOOLWXNVHQNDQQDQRWWRW\

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva 20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,3 8,2

Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,3 8,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

Mietintö 1 (7) päätökseksi

Mietintö 1 (7) päätökseksi Mietintö 1 (7) Työympäristö- ja työsuojeluasiain valiokunta Työsuojelu Esitykset 2.1.1 2.1.72 Liittotoimikunnan esitys liittokokouksen päätökseksi Tuloksellinen työsuojelutoiminta edellyttää hyvää yhteistyötä,

Lisätiedot

HE 130/2009 vp. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä

HE 130/2009 vp. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä HE 130/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Määräaikaisena voimassa olevan vuorotteluvapaalain voimassaolo päättyy 31 päivänä

Lisätiedot

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta.

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Koulutusrahastosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

HE 113/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 113/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esitys on osa pääministeri Juha Sipilän

Lisätiedot

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta Koulutusrahasto Työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen Rahasto on aloittanut toimintansa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus työllisyyden edistämistoimista, niiden vaikutuksista (ml. vaikutukset alkavat näkyä) ja mahdollisista riskikohdista.

Ajankohtaiskatsaus työllisyyden edistämistoimista, niiden vaikutuksista (ml. vaikutukset alkavat näkyä) ja mahdollisista riskikohdista. Ajankohtaiskatsaus työllisyyden edistämistoimista, niiden vaikutuksista (ml. vaikutukset alkavat näkyä) ja mahdollisista riskikohdista. 21.10.2016 Mauri Kotamäki Eduskunta, Työ- ja elinkeinojaosto Ajankohtaista..

Lisätiedot

HE 179/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, Työttömyysaikaiset koulutusetuudet, työvoimapoliittinen

HE 179/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, Työttömyysaikaiset koulutusetuudet, työvoimapoliittinen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömyysetuuksien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

55 vuotta täyttäneiden henkilöiden. HE 73/1998 vp

55 vuotta täyttäneiden henkilöiden. HE 73/1998 vp HE 73/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi 55 vuotta täyttäneen työttömän työllistymisedellytysten parantamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi määräaikainen

Lisätiedot

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain HE 254/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 159/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN HALLITUS LEIKKAA, KIRISTÄÄ JA HEIKENTÄÄ Työttömyysturvan leikkaus voimaan ensi vuoden alusta

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

HE 90/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työttömyysturvalakia,

HE 90/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työttömyysturvalakia, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työttömyysturvalakia,

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 7 luvun 3, 4 :n 4 momentti ja 12 :n 2 momentti, sellaisina

Lisätiedot

Työeläkekoulu 2016 SAK AKAVA STTK SAK AKAVA STTK

Työeläkekoulu 2016 SAK AKAVA STTK SAK AKAVA STTK Työeläkekoulu 2016 ELÄKEUUDISTUS 2017: NEUVOTTELUJEN LÄHTÖKOHDAT Rahoitus Tulevien vuosien eläkemaksut Riittävä maksutaso Julkisten alojen eläkkeiden rahoitus Eläketurvan sisältö Ikärajat ja varhaiseläkejärjestelyt

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Hallituksen ehdolliset lisätoimet

Hallituksen ehdolliset lisätoimet Hallituksen ehdolliset lisätoimet Ehdolliset lisäsäästöt: suoraan palkansaajiin kohdistuvia ovat työttömyysturva, vuorotteluvapaa, vanhempainvapaan lomakarttuman poistaminen eli yhteensä 202 miljoonaa.

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

Iäkkäämpien työttömyyden alentaminen kahden uudistuksen vaikutuksista Martti Hetemäki

Iäkkäämpien työttömyyden alentaminen kahden uudistuksen vaikutuksista Martti Hetemäki Iäkkäämpien työttömyyden alentaminen kahden uudistuksen vaikutuksista 9.1.2017 Martti Hetemäki Uudistus 1: Työttömyysturvan lisäpäivien ikärajan nosto 2005- (koskee 55-59-v.) Uudistus 2: Työttömyyseläkejärjestelmän

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,2 8,1

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,2 8,1 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 2 Työeläkeuudistuksen tavoitteet myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää 2-3 vuodella sopeuttaa

Lisätiedot

TILASTOTIEDOTE TYÖTTÖMYYSTURVASTA

TILASTOTIEDOTE TYÖTTÖMYYSTURVASTA TILASTOTIEDOTE TYÖTTÖMYYSTURVASTA 2001 : 3 30.4.2001 Tied. Ulla Kaipainen, puh. (09) 415 59 622 Tied. Raija Pajunen, puh. 020 434 1361 S-posti ulla.kaipainen@vakuutusvalvonta.fi S-posti raija.pajunen@kela.memonet.fi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o työttömyysturvalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o työttömyysturvalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1188 1193 SISÄLLYS N:o Sivu 1188 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta... 5665 1189 Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

Samassa veneessä Työttömyysturvan ajankohtaiset asiat

Samassa veneessä Työttömyysturvan ajankohtaiset asiat Samassa veneessä Työttömyysturvan ajankohtaiset asiat Marjaana Maisonlahti Opettajien Työttömyyskassa 1 Sisältö Työttömyysturva ja vapaan sivistystyön opettajat - Yleistä maksutilanteesta - Soviteltu päiväraha,

Lisätiedot

HE vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut

HE vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut vuodelle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista.

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista. Taskutilasto 2002 ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ Isät, % vanhempainpäivärahakausista 60 Päiviä/ isä 30 Isät, % kausista 40 20 20 Päiviä/isä 10 1986 1990 1995 2000 KANSANELÄKELAITOKSEN TASKU-

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

HE 138/2006 vp. lisäksi voidaan myöntää työmarkkinatukeen. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 138/2006 vp. lisäksi voidaan myöntää työmarkkinatukeen. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun :n ja 10 luvun :n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 Eläkeikä nousee asteittain Työssä jatkamista palkitaan Eläkekarttumat yhtenäistyvät Työuraeläke tulee käyttöön Eläkkeen voi ottaa 1 osittaisena KEITÄ TYÖELÄKEUUDISTUS

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

ETUUSOHJEET 4 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUKI SISÄLLYS

ETUUSOHJEET 4 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUKI SISÄLLYS SISÄLLYS 6 Pitkäaikaistyöttömien eläketuki... 1 Säädökset... 1 Tavoite... 1 6.1 Myöntämisedellytykset... 1 Ikä ja Suomessa asuminen... 1 Pitkäaikaistyöttömyys... 2 Työttömyysetuuden saaminen ja työmarkkinatukeen

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi Eläkeasiat muutostilanteessa jorma.rautakoski@keva.fi Henkilöstön siirtyminen Muutoksella ei ole vaikutusta siirtyvän henkilöstön eläketurvaan, jos toimintoa hoitavat henkilöt siirretään kunnasta välittömästi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013 1049/2013 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 :n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahasto Perustettu lailla vuonna 1970 Eroraharahastona o Hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, jotka valmisteltu kolmikantaisesti o Rahaston perustamisesta sovittiin

Lisätiedot

askel aikaa edelle Työelämän laadun kehittäminen

askel aikaa edelle Työelämän laadun kehittäminen Työelämän laadun kehittäminen STTK hallitus Markku Salomaa Työvoiman käyttötavat Yksimielisyys määräaikaisen työsopimuksen perusteista eri työsuhdemuodoissa, myös vuokratyössä Kolmikantainen työryhmä selvittää

Lisätiedot

HE 84/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan myös, että eräät vanhentuneet viittaussäännökset työvoimatoimistoon

HE 84/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan myös, että eräät vanhentuneet viittaussäännökset työvoimatoimistoon Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuorotteluvapaalakia siten, että vuorottelukorvaus alenisi

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun :n ja 10 luvun :n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ELÄKETURVA VUONNA Posti-konsernin työhyvinvointisäätiön eläketietoseminaarit 2017

ELÄKETURVA VUONNA Posti-konsernin työhyvinvointisäätiön eläketietoseminaarit 2017 ELÄKETURVA VUONNA 2017 Posti-konsernin työhyvinvointisäätiön eläketietoseminaarit 2017 HUOLEHDIMME LÄHES 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 500 500 työntekijää 38 400 TyEL-yritystä TYÖELÄKEMAKSUT 61 900

Lisätiedot

HE 135/2012 vp. palkasta palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia

HE 135/2012 vp. palkasta palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi osa-aikaeläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi osa-aikaeläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien säännösten muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi osa-aikaeläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityisten

Lisätiedot

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet 40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys

Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys Työttömyysetuuksien vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys Merja Kauhanen Palkansaajien tutkimuslaitos Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kokous 28.9.2016

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kansaneläkeindeksistä. Se korvaisi nykyisen kansaneläkelaissa säädettyjen

Lisätiedot

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä

Lisätiedot

ELÄKETURVA VUONNA Posti-konsernin työhyvinvointisäätiön eläketietoseminaarit 2017

ELÄKETURVA VUONNA Posti-konsernin työhyvinvointisäätiön eläketietoseminaarit 2017 ELÄKETURVA VUONNA 2017 Posti-konsernin työhyvinvointisäätiön eläketietoseminaarit 2017 HUOLEHDIMME LÄHES 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 500 500 työntekijää 38 400 TyEL-yritystä TYÖELÄKEMAKSUT 61 900

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana?

Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana? Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana? Tehyn yrittäjäjaoston opintopäivä 19.11.2016 11.11.2016 TYÖELÄKEYHTIÖ ELO Lakisääteinen sosiaalivakuutus

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 3/2016. Kokousaika Torstai klo Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet

Elinkeinolautakunta 3/2016. Kokousaika Torstai klo Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet Elinkeinolautakunta 3/2016 Kokousaika Torstai 26.5.2016 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion perhe-eläkelain 9 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että vuonna 1947 tai sen jälkeen syntyneillä

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

HE 170/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 170/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Joustavasti vanhuuseläkkeelle

Joustavasti vanhuuseläkkeelle Joustavasti vanhuuseläkkeelle Vanhuuseläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

HE 137/1997 vp PERUSTELUT

HE 137/1997 vp PERUSTELUT HE 137/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta

Lisätiedot