Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio /Mona Hägglund

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund"

Transkriptio

1 Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio /Mona Hägglund

2 Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014 Kannustinmalli liittyy vanhusten palvelujen yksityisten ympärivuorokautisten asumispalveluiden kilpailutukseen. Kilpailutusvalmistelu tehtiin yhdessä Kirkkonummen, Kauniaisten sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kanssa. Kilpailutuksen vetovastuu oli Espoossa Kilpailutuksen arvo noin 400 milj.euroa. Kilpailutusvalmistelussa päätettiin erityisesti korostaa asukaslähtöisyyttä ja asukkaan hyvää oloa. Kilpailutuksen palvelukonsepti laadittiin entistä asiakaslähtöisempään suuntaan

3 Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014 Järjestettiin kuntalaiskysely ja päätettiin hyödyntää vastaukset toiminnan kehittämisessä entistä asiakaslähtöisempään suuntaan. Tarkoituksena oli selvittää kuntalaisten mielipiteitä siitä, millaiset asiat hoiva-asumisessa olivat heille tärkeitä ja hyödyntää kyselyn vastauksia hoiva-asumisen asiakaslähtöisen laadun suunnittelussa. Kyselyssä nousivat mm. seuraavat asiat. Yhden hengen huone, yksityisyys, yhteisöllisyys, henkilökunnan ihmisläheisyys, ystävällisyys ja osaaminen, toiminnan mielekkyys ja virikkeellisyys, mahdollisuus päättää omista asioista ja toive palveluiden ajantasaisesta saatavuudesta, omaisten mahdollisuus osallistua toimintaan, hoivakodin sijoittuminen kotikunnan alueelle ja hoivayksikön valintamahdollisuus Kuntalaisten odotukset hoiva-asumistoiminnalle vastasivat nykypäivän hoiva-asumiselle asetettuja vaatimuksia. Enemmän huomiota saivat välilliset tekijät kuten henkilökunnan ominaisuudet ja toiminnan sisältö

4 Kannustinmalli Kannustinmalli on toiminnan ohjausväline kilpailutuksessa jonka avulla aktivoidaan ja ohjataan hoivakodin henkilökuntaa kehittämään asukkaille tärkeäksi koettuja asioita ja palkitaan siitä positiivisella tavalla. Kannustinmallin tavoitteena on kilpailutuksessa laaditun palvelukonseptin lisäksi kannustaa hoivakodin henkilöstöä tuottamaan lisäarvoa asukkaan hyvään arkeen sekä innovatiivisuuteen. Tavoitteena on myös lisätä henkilöstön innostusta parantaa asukkaan elämänlaatua luovasti

5 Kannustinmalli Kannustinmallissa on kaksi osaa, joiden molempien painoarvo on 50 % ja joista muodostuu kannustinmallin kokonaisuus. Toinen puolikas koostuu palvelukonseptin liittyvästä asukkaiden hyvinvointiin ja toimintakykyyn edistämiseen liittyvistä asioista ja toinen puolikas koostuu kerran vuodessa tehtävästä asiakastyytyväisyyskyselystä

6 Asumispalveluyksikössä kehitetty uusi käytänne ( 50%). Mallin/käytänteen tulee edustaa jotain uutta ja sen pitää olla käytössä kyseisessä asumispalveluyksikössä palkitsemisvuodesta alkaen. Käytänne on: uusi tai idea on vanha mutta uudelleen kehitetty tai jalostettu, testattu,käytössä Kannustinmallin palkitsemiskriteereissä arvioidaan miten asumispalveluyksikön kehittämä käytänne huomioi esim. alla olevia asioita:

7 Käytänne edistää hyvää arkea Ja hyvinvointia viihtyisyyttä mahdollisuutta jatkaa omannäköistä hyvää elämää arvokasta kohtaamista itsemääräämisoikeutta elämänlaatua osallistumista täysimääräisesti asumispalveluyksikön toimintaan osallistumista kulttuuritoimintaan osallistumista mielekkääseen ja asukaslähtöiseen toimintaan liikuntaa

8 Asiakastyytyväisyyskysely (50%) Asiakastyytyväisyyskyselynä käytetään hoiva-asumiseen soveltuvaa ASCOT- mittaria. ASCOT- mittari koostuu kahdeksasta elämänlaadun osaalueesta. Osa-alueet on valittu siten, että ne liittyvät hoivaan ja mittaavat hoivan vaikutusta. Osa-alueet ovat: Henkilökohtainen puhtaus ja miellyttävyys, ruoka ja juoma, turvallisuus, asumisen siisteys ja miellyttävyys, sosiaalinen osallistuminen ja osallisuus, arjen hallinta, mielekäs tekeminen ja arvokkuus Lisänä esitetään kysymyspari missä pyydetään antamaan numeerinen arvo (4-10) kokonaislaadusta ja toisessa kysymyksessä esitetään avoin kysymys, jossa vastaajan on mahdollisuus kertoa omin sanoin asioita joita haluaa vielä tarkentaa

9 Kannustinmalli järjestetään vuosittain ensimmäisen kerran vuonna 2015 Osallistumisen edellytys: Hyväksytty palveluntuottajaksi kilpailutuksessa Hoivakodissa keskimäärin vähintään 10 tilaajakuntien asukkaita Asiakastyytyväisyyskyselyn vastaajia vähintään 40 % tilaajakuntien sijoittamista asukkaista Yksikkö on ollut toiminnassa osallistumisvuoden alusta Yksikkö tarjoaa ympärivuorokautista pitkäaikaista asumispalvelua

10 Kannustinmalli Kannustinmalli palkitsee hyvästä hoidosta, asukkaiden viihtyvyydestä, asiakaslähtöisyydestä, elämän laadusta, liikunnasta, virikkeistä ja kulttuuritarjonnasta. Malli kannustaa tuottamaan asukkaille arvoa ja tyytyväisyyttä elämään. Tavoitteena on kannustaa hyvien käytäntöjen kehittämiseen ja jakamiseen. Kun laadusta ja positiivisista vaikutuksista palkitaan, se lisää asiakkaiden, työntekijöiden ja hoivakodin hyvän olon tunnetta

11 Kannustinmalli Kannustinmallia ei yleisesti käytetä kilpailutuksessa. Vanhuspalvelulain hengen mukaan kannustinmallille on selvä tilaus ja siitä voi syntyä hoivakotiin jatkuvan kehittämisen malli. Hoivakotikohtaisen käytänteen kehittäjä voi olla kuka tahansa hoivakodin henkilökunnasta. Mallia voi kehittää yhdessä hoivakodin asukkaiden ja asukkaiden omaisten kanssa. Hoivakodin asukas on kannustinmallin mukana koko sen kehityskaaren ajan ja on jatkossa myös sen käyttäjä ja arvioija. Malli lisää hoivakodissa asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä vaikutusmahdollisuuksia

12 Kannustinmalli Kannustinmalli tuo lisää sosiaalista pääomaa ja yhdistää eri osapuolten intressejä. Hyvät käytänteet jaetaan kaikkien kannustinmallin kehittämiseen osallistuvien hoivakotien kesken. Palvelua voidaan tuottaa nykyisillä resursseilla laadukkaammin ilman lisäresursseja

13 Aikataulu Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain lokakuussa Kannustinmalliin osallistuvan asumispalveluyksikkö täyttää SurveyPal- järjestelmään lomakkeen kehittämästään käytänteestä osallistumisvuoden mennessä. Tilaajakuntien edustajat arvioivat 10 parasta kannustinmallin perusteella jatkoon, joista lopuksi raati valitsee parhaat palkitsemista varten. Tulokset julkistetaan seuraavan vuoden alkuvuodesta

14 Raati ja palkitseminen Raadissa on asukkaan edustaja, omaisten edustaja, vanhusneuvostojen edustus ja tilaajakuntien sopimusvalvonnasta vastaavia virkamiehiä. Raati valitaan vuosittain Kannustinmallissa palkitaan kunniamaininnalla tuloksien perusteella parhaat asumispalveluyksiköt sekä sen lisäksi paras yksikkö vuosittain sovittavalla palkinnolla. Tilaajakunnat voivat halutessaan palkita myös oman kuntansa parhaan yksikön. Vuonna 2015 palkinto on julkinen kunniamaininta ja lisäksi esim. tuotepaketti joka sisältää asukkaiden ja henkilökunnan hyvinvointia edistäviä tuotteita. KIITOS

PALVELUMUOTOILUN JOHTAMINEN

PALVELUMUOTOILUN JOHTAMINEN PALVELUMUOTOILUN JOHTAMINEN - KÄSIKIRJA HANKINNAN SUUNNITTELUN, KILPAILUTUSPROSESSIN JA SOPIMUKSEN AIKAISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ PALVELUMUOTOILUN AVULLA DATAPANKKI Projektin palvelumuotoilu ja käsikirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 2009 2017 Kiinteistönpidon välineiden kehittäminen -hankekokonaisuus Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Tiivistelmä Asunto-osakeyhtiön tavoitteellinen

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

ASIAKKAAN ÄÄNI KUULUVAKSI

ASIAKKAAN ÄÄNI KUULUVAKSI OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 134 TUTKIMUKSIA Sari Kallio-Kökkö, Sirpa Nikunen, Tiina Pelander & Arja Kulmala (toim.) ASIAKKAAN ÄÄNI KUULUVAKSI Verkonkutoja-mittaristo ja Asiakasraati laatutyön

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE Oheismateriaali VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA JA HAKEMUS 1.1.2015 alkaen - 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä

Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä Moilanen Aija, ARvire Ky ja Laine Maarit Terveyskunto Oy Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella hankkeessa kuntouttavalla

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Espoon sosiaali ja terveystoimi. Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014

Espoon sosiaali ja terveystoimi. Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014 i Espoon sosiaali ja terveystoimi Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014 Sosiaali- ja terveyspalvelujen raportin hyväksyi: 2.4.2015 Juha Metso Sosiaali- ja terveyspalvelujen raportin koosti:

Lisätiedot

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) ikäihmisten palveluissa

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) ikäihmisten palveluissa Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) ikäihmisten palveluissa Osallisuus ja vaikuttaminen itseään koskevissa asioissa on jokaisen oikeus pumppu-hanke.blogspot.com STM:n Kaste-ohjelmaan kuuluvan Ikäkaste

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Ikääntyneiden palvelut

Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Ikääntyneiden palvelut Oheismateriaali 2 2013 Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto Ikääntyneiden palvelut Sisällysluettelo 1. Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen... 2 2. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset... 2 2.1. Vastaajien

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008 Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3. KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TOTEUTUS...3 3. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYYN VASTANNEET... 3.1. Vastaajien taustatietoja...5

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 20 ARVOT, YHTEISÖLLISYYS . SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISET PERUSARVOT OVAT TOTEUTUNEET JYVÄLÄSSÄ. Jyvälän setlementtityössä on toteutunut lähimmäisenrakkaus

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi SISÄLLYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN 1 JOHDANTo 3 2 MIKSI SEUDULLINEN OHJELMA TARVITAAN? 4 3 TAMPEREEN

Lisätiedot

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Asukkaiden Lappeenranta Kokemuksia Lappeenrannan asukastoiminnasta ja hiukan lähidemokratiaa

Asukkaiden Lappeenranta Kokemuksia Lappeenrannan asukastoiminnasta ja hiukan lähidemokratiaa Asukkaiden Lappeenranta Kokemuksia Lappeenrannan asukastoiminnasta ja hiukan lähidemokratiaa L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Asukasyhteyshenkilö Pia Mantere 21.5.2013 IHMISTEN LAPPEENRANTA Järvi

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot