Ryhmien raportit työn etenemisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ryhmien raportit työn etenemisestä"

Transkriptio

1 Ryhmien raportit työn etenemisestä Ohjausryhmä

2 Hallinto, demokratia ja viestintä Pj. Anne Ukkonen 2

3 Hallinto-demokratia-viestintä raportti 1 TYÖRYHMÄ JA TOIMEKSIANTO 2 LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ JA -RAKENNE 2.1 Nykytila kunnittain 2.2 Eri vaihtoehdoissa 3 JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA RAKENNE, HALLINNON VOIMAVARAT 3.1 Nykytila kunnittain 3.2 Eri vaihtoehdoissa 4 LÄHIDEMOKRATIAJÄRJESTELMÄ JA -RAKENNE 4.1 Nykytila 4.2 Eri vaihtoehdoissa 5 SÄHKÖINEN ASIOINTI JA HALLINTO 5.1 Nykytila 5.2 Eri vaihtoehdoissa 6 VIESTINTÄ JA OSALLISTAMINEN 6.1 Nykytila 6.2 Eri vaihtoehdoissa 7 YHTEENVETO 3

4 Hallinto-demokratia-viestintä teemaryhmä Havaintoja Luottamushenkilöpaikkojen väheneminen merkittävää liitoksissa 163/206 Käyttäjädemokratia, osallistava demokratia ja edustuksellinen demokratia avattava Lautakuntarakenteet ovat kiinni johtamisjärjestelmästä- olisi vara tiivistää Johtamisjärjestelmäerot Imatra, Parikkala ja muut Lähidemokratian malleja avattava, hyviä käytäntöjä olemassa asukasyhdistysten/raatien jne kautta Havaintoja Seutukuntaratkaisujen rakenteet ok, maakuntatasolla yhteensovittamisen haastetehdäänkö jtk uutta? Hallintohenkilöstön kartoitus käynnissä Sähköisen asioinnin kehittäminen tärkeää- alhainen taso nyt 4

5 Lautakunnat kunnittain 5

6 Esimerkkejä muista toimielimistä sekä alue- ja lähidemokratian malleista Mökkiläistoimikunta (Parikkala) Lähiötoimikunta (Lappeenranta) Saaristoasiain toimikunta (Taipalsaari) Sähköinen palautejärjestelmä (Imatra) Kylä-ja kaupunginosayhdistykset (Lappeenranta, Luumäki, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari) Seura-ja yhdistystoiminta (Ruokolahti, Savitaipale) Järjestöpalaverit (Luumäki) Järjestöparlamentti (Lemi) Palautepalvelu (Lappeenranta) Asukastilaisuudet (Lappeenranta) Alueraadit (Lappeenranta) Tilaisuudet, työpajat ja kyselyt asukkaille (esim. alueiden kehittämissuunnitelmat, strategia ja palveluohjelma) (Imatra) Kaupunkiraati ja -foorumi (Lappeenranta) 6

7 Talous- ja investoinnit- ryhmä Olli Naukkarinen, pj 7

8 Raportin sisältöä Punaisella työn alla olevat osuudet- voidaan viimeistellä kun tietoa muista ryhmistä Nykytilan selvitys (1 ja 2 kuntaa) Alueen ja kuntien taloustilanteiden analyysi Kuntakohtaiset erot taloustilanteessa Kriisikuntakriteerit Toimintaympäristö ja sen vaikutus kuntatalouteen Skenaariot: 1. nykyinen kehitys jatkuu (painelaskelma myös kunnittain) 2. työllisyyskehityksessä vakava häiriö 3. valtionosuuksien määrä ja osuus vähenevät merkittävästi Konsernin investointipaine huomioidaan laskelmissa - rakennukset ja kuntainfra Herkkyysanalyysit eri vaihtoehdoista Säästöpotentiaalin avaaminen Hallinto ja rakenteet Nykyisten hallintorakenteiden mahdolliset muutokset Tehostamisen mahdollisuudet toiminnassa Taloudenhoidon periaatteet kuntarakennemuutoksessa Page 8

9 Etelä-Karjala Yksityisen sektorin työpaikat ovat lisääntyneet merkittävästi vain Lappeenrannassa, hieman myös Taipalsaarella ja Ruokolahdella Kuntasektorin työpaikkojen muutos ei ole mukana, koska Eksotenvaikutus on haluttu eliminoida

10 Vuosi 2012, kunta ja konserni Page 10

11 Kriisikuntakriteerien täyttyminen vuonna 2012 Raja-arvo Etelä-Karjala Imatra Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Lappeenranta Lemi Luumäki Savitaipale Taipalsaari Imatran seutu Lappeenrannan seutu Vuosikate, /as < Tulovero-% > 19,88 19,37 19,50 18,50 19,00 18,50 19,50 19,50 18,00 20,00 19,75 19,20 19,45 Lainamäärä, /as > Kertynyt alijäämä, /as < Omavaraisuusaste, % < 50 % 55,3 % 57,5 % 77,7 % 73,4 % 66,0 % 48,1 % 64,9 % 92,2 % 54,4 % 61,9 % 62,2 % 52,3 % Suhteellinen velkaantuminen, % > 50 % 50,9 % 43,9 % 17,3 % 23,9 % 33,0 % 66,0 % 25,5 % 10,3 % 39,2 % 30,2 % 37,2 % 58,3 % Yhteenlasketut arvot ovat tarkistamattomia Lähde: Tilastokeskus Page 11

12 Vuosikate /asukas Imatran seutu Negatiivinen vuosikate on yksi kriisikuntakriteereistä Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin.

13 Vuosikate /asukas Lappeenrannan seutu Negatiivinen vuosikate on yksi kriisikuntakriteereistä Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin.

14 Etelä-Karjalan kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Väliraportti Juuso Mikkonen Lappeenrannan kaupunki / Tietohallinto

15 1. Liitosselvityksen ICT muutostuki - tavoitteet 1 2 Nykytilan kartoitus Nykytilan analyysi 3 4 Tietohallinnon toimintamalli Kehittämissalkku Kokonais- Arkkitehtuuri Kehittämiskohteiden toimeenpano Kehittämiskohteiden toimeenpano 5 Muutoksen toteutus Kehittämiskohteiden toimeenpano 1. Nykytilan kartoitus ja analysointi Pohja muulle suunnittelulle ja tulevalle kehittämiselle 2. Alueen kehittämissalkun kokoaminen Kehittämiskohteiden kokoaminen, arviointi ja priorisointi sekä aikataulutus Yhteisen hyväksynnän saaminen salkulle ja päätöksentekomenettelyiden suunnittelu 3. Tietohallinnon toimintamallin kehittäminen (salkun pohjalta) Alueellinen/tavoitetilan tietohallinnon johtamismallin suunnittelu Projektien johtamismallin suunnittelu ja projektisalkun kokoaminen Toimittaja- ja sopimustenhallinnan suunnittelu 4. Kokonaisarkkitehtuuri (salkun pohjalta) Alueellisen/tavoitetilan KA-hallintamallin suunnittelu Tavoitetilan arkkitehtuurin suunnittelu 5. Muutoksen johtaminen Salkkuun koottujen kehittämis-/muutoskohteiden toteutuksen suunnittelu

16 1 Nykytilan kartoitus 2. Nykytilan kartoitus ensimmäinen vaihe Nykytilan analyysi 1. Kuntien ICT-ympäristöjen kartoitus (alueen kunnat) Johtamis-/ toimintamallit ICT tuotannon organisointimalli(t) Henkilöstö Budjetti Sovellukset Laitteet Tietoliikenne Sähköinen asiointi Sopimukset ja toimittajat Yhtenäinen nykytilan kuvaus kuntien ja kuntayhtymien osalta 2. Nykytilan analyysi Päällekkäisyydet Muutostarpeet (toiminnan kehittäminen, arkkitehtuuri, elinkaari, palvelusopimukset) Organisointi ja yhteistyövaihtoehdot

17 3. Työsuunnitelma ja aikataulu Joulu Tammi Helmi Maalis Työsuunnitelma Perustietojen keräys Nykytila ja kehittämiskohteet Täydennykset Haastattelut Alku Joulu Kuvauspohjat, Kuvausten arviointi ja koonti yhdenmukaiseksi kokonaisuudeksi mallit ja ohjeet Käynnistys ja Roundtable Tulosten yhteenvedot Työnohjaus ja ohjausryhmän kokoukset

18 Kuvaus Imatra 4. Nykytilan kuvausten tilanne Lappeenranta Ty Ty ön ön alla alla Lemi! Luumäki! Ty ön alla Parikka! la Rautjärvi Ruokolahti Savitaipal e Taipalsaar i EKSOTE Järjestelmät X X X X X X X Tuottaja/ toimittaja x X X X X X X Tuotantotap a Kustannukse t X X X X X X X X X X X X X X Sopimukset X X X X X X Palvelimet X X X X X X = Tieto on onnistuneesti kerätty Taustadokumentaatio pääsääntöisesti kerätty (7/10) Tiedot puuttuvat kokonaisuudessaan (3/10) Tarkennuksia edelleen tarvitaan kaikkien osalta Dokumentaatiota sovitettu yhteisiin malleihin kuten JHS 179 ja ICT-ympäristön kuvaus Tiedot kerätään mm. sopimusten ja toimittajien, sovellusten, kustannusten ja infran osalta Kustannukset TOP 10 Toimittajat Toimittaja Kustannus Tietomaakun ta X-Partner Helsinki CGI Aditro Oy Optimiratkai sut Axiell Nordic Oy Saimaan talous ja tieto Oy 8370 Sito Oy 3360 Documenta 3250 Imatran kaupunki 2640

19 5. Onnistumiset ja haasteet Onnistumiset Nykytilaselvitysten toteutus käynnistynyt ja taustamateriaalit pääsääntöisesti kerätty Nykytila-analyysit pääsääntöisesti suoritettu lähtötilanteen selvittämiseksi Selvitysten sovittaminen JHS179:n malliin aloitettu (yhteinen esitysmalli) RoundTable työskentely aloitettu ja kehityskohteiden selvittäminen käynnistetty (mm. sähköisen asioinnin ratkaisut ja tarpeet) Toimialajohtajien haastattelut käynnistetty Haasteet Tietojen saatavuus (taustatiedot puuttuvat edelleen osalta) ICT-muutostukiprojekti ei olle suoraan minkään kuntauudistuksen selvitysryhmän alaisuudessa, joka vaikuttaa sitoutumiseen Aikataulua jouduttu muuttamaan. Taustatietojen keruussa jouduttiin pidentämään aikaa, joka vastaavasti vaikutti kokonaisuuden aikatauluun. Suhtautuminen hankkeeseen ajoittain vastahankaista Jatkuvan tuen ja motivoinnin tarve

20 6. Seuraavat toimenpiteet/saavutukset Taustatietojen keruu jatkuu Toimialajohtajien haastattelut aloitettu viikolla 11 ja jatkuvat viikolle 13 Tähän mennessä haastatteluja toteutettu 9 kpl RoundTable työskentely aloitettu viikolla 8 ja jatkuu viikolle 14 Kehityskohteiden keruu ja analysointi aloitettu viikolla 10 Taustatiedot tuli olla kerättynä Jatkoaika saakka Seuraava työpaja Analyysit/yhteenveto nykytilasta ja kehityskohteista viikon 14 aikana Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu RoundT able Taustati edot Toimial kerättyn ajohtajien ä haastat Haastatt Työpaja elut päättyy Analyysi t

21 Henkilöstöryhmä Pj. Päivi Savilampi 21

22 Henkilöstö teemaryhmä I-osio: nykytilanteen kuvaus Kuvaus kuntien henkilöstövoimavaroihin liittyvästä valmistelusta ja päätöksenteosta tällä hetkellä (toimielimet) Henkilöstöpolitiikan kuvaukset kunnissa (työsuojelu, työterveys, yhteistoimintaelimet, palkat, muut edut, jne)? Kuvaus kuntien palveluksessa olevasta henkilöstövoimavarasta (määrä toimialoittain) tällä hetkellä + kuntien ja yhteistoimintaorganisaatiot (määrä toimialoittain, väestöön nähden ). Kuvaus kuntien henkilöstöviestinnän ja -tiedottamisen tilasta ja kehittämisestä tällä hetkellä Kuvaus kuntien henkilöstön ikärakenteesta tällä hetkellä Eri palvelualueiden rekrytointitarpeiden kuvaukset Eläköitymisen ja palvelutarpeiden muutoksen vaikutus henkilöstömitoitukseen II-osio: Kuntarakenneselvityksen toimeksianto: Muutoksen edut ja haitat arviointi muutosvaihtoehdoista Hahmotelma uudesta kaupungista ja tulevan kaupungin palveluista Miten henkilöstöasiat organisoidaan uudessa kunnassa? Minkälaisia valmiuksia tarvitaan, jotta turvataan toimiva henkilöstön sijoittuminen uudessa kunnassa? Miten uudessa kunnassa järjestetään henkilöstöasiat (työsuojelu, työterveys, yhteistoimintaelimet, palkkojen harmonisointi, tehtäväkuvien kartoitukset jne.)? Arvio palkkojen harmonisoinnin työprosessista ja kustannuksista. Miten henkilöstöä tuetaan kuntarakennemuutoksen toteutuksessa (muutostuki ja henkilöstöohjelma)? Miten varmistetaan henkilöstön osaaminen ja mahdollistetaan erikoistuminen ja urapolut? Henkilöstösuunnitelman laadinnan lähtökohdat vuosille (Esim. eläköitymisen hyödyntäminen) HUOM. Konsernirakenteen huomioiminen henkilöstöresurssien tarkastelussa 22

23 Henkilöstö teemaryhmä Havaintoja Yhteinen tarve henkilöstöresurssien tarkastelulle konserneissa, seutukunnissa ja maakunnassa Henkilöstösuunnittelu on kevyttä erityisesti pienissä kunnissa Henkilöstön rekrytointi pääosin hallinnassa, vaikeudet kohdistuvat joihinkin ammatteihin Henkilöstön rekrytoinnin harkinta rakenneselvityksen aikana tarpeen Havaintoja Palkkojen harmonisointiselvitys tekeillä- harmonisointitarpeen arvioinnin pohja Henkilöstön eläköityminen lähivuosina merkittävää Konserniyhtiöiden huomiointi henkilöstötarpeen ennusteissa (Saita, Satu, Työkunto) Kokemusta rakennemuutoksista on laajasti maakunnassa henkilöstön kannalta 23

24 Sivistyspalvelut teemaryhmä Ohjausryhmälle tilannetietoa Pj. Harri Valtasola 24

25 Sivistyspalveluiden teemaryhmä Havaintoja Imatran erilainen hallintorakenne näkyy opetuspalveluiden osalta esim. oppilashuollossa. Imatra hoitaa itse vs. Eksote muilla. Lukioverkko kuntaliitoksessa. Osassa kuntia on pieniä lukioita, jotka halutaan pitää. Tämä haaste! Kouluverkon sopeuttamistarpeita on tilanne vaihtelee kunnittain Opettajien ikärakenne on tasainen eli ei tulossa jyrkkiä eläköitymisiä/rekrytointitarpeita. Havaintoja Kuntien yhteistä vertailua haastava tehdä, koska palvelurakenteet erilaiset. Alue selkeästi jakautunut maaseutukuntamaisiin kuntiin 7 ja kaupunkeihin 2. Kaupungeilla lisäksi erilaiset hallintomallit. Varhaiskasvatuksessa yhteistyötä Imatra/Ruokolahti muuten yhteistyötä voisi tehdä enemmän. (vuorohoidossa). Erityispäivähoito. Päiväkotien rakentamishankkeita tulevina vuosina. 25

26 SIVISTYSPALVELUT raporttiluonnos JOHDANTO: TYÖRYHMÄ JA TOIMEKSIANTO NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus ja esiopetus 2.2 Perusopetus ja erityisopetus 2.3 Lukio ja toinen aste 2.4 Kirjasto 2.5 Kulttuuri 2.6 Liikunta 2.7 Nuoriso 2.8 Taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö ERI RAKENNEVAIHTOEHDOT 3.1 Kahden kunnan malli 3.2 Yhden kunnan malli 26

27 Kirjastot ESIMERKKIKARTTA, PÄIVITTYVÄ LUONNOS 27

28 Tekniset palvelut Pj. Arja Villanen 28

29 Teknisen toimen raporttiluonnos Työryhmä ja toimeksianto Maankäyttöön liittyvät kunnan tehtävät kaavoitus rakennusjärjestykset tontit ja rakentaminen Teknisen toimen hallinnon organisointimallit selvitysalueen kunnissa hallintomallit ja lautakuntarakenteen eri kunnissa henkilöstö kiinteistöomaisuus Teknisen toimen palvelut kunnan sisäisesti siivouspalvelut kiinteistönhuolto ruokapalvelut muut Teknisen toimen palvelut kuntalaisille Yleiset alueet (leikkialueet, koirapuistot, satamat jne..) Vesihuolto Jätehuolto Ympäristöterveydenhuolto Rakentajan palvelut Teknisen toimen organisointi, edut ja haitat yhden kunnan malli kahden kunnan malli 29

30 Teknisten palveluiden teemaryhmä Havaintoja Seudullisen rakennusvalvonnan merkitys Etelä-Karjalassa. Kuuluu valtion rakennepakettiin ja tätä kautta huomioitava tässä. Kaavojen ajantasaisuus. Kiinteistöjen korjausvelan määrän arviointi. Haaste osalle kuntia. Joukkoliikenneasiat Havaintoja Lämpölaitokset ja niiden yhtiöittämisvaatimukset sekä polttoainekysymykset. Vesihuolto kunnissa osin haavoittuva, koska henkilöstöresurssit ovat tiukoilla. Jätevesipuhdistamoiden rakentamiskysymykset. Vesihuollon verkostojen korjausvelka 30

31 Selvityksen alla olevia asioita: Kuntien maaomaisuus. Kuntien metsäomaisuus. Kuntien kiinteistöt ja korjausvelkatarpeet. Sisäinen vuokra. Kuntien tonttivarannot Vesihuolto Lämpölaitokset Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset. Kunnan alueiden kaavoitusaste % ja asemakaavojen digitointiaste. Yleiskaavoitetut ja asemakaavoitetut alueet Yksityistiet ja kunnat 31

32

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95 19.11.2014 Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Loppuraportti 21.11.2014 Versio 0.95 Metropolikaupunki 2 (73) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Dokumentin versiohistoria... 4 1.

Lisätiedot

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti 2(46) Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t) Hyväksyjä

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Nykytilan kuvaus ja uuden kunnan tulevaisuuden ennakointi Taloustyöryhmä 2.6.2014 1 Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Jäsen

Lisätiedot

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014 Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Kunnanhallitus 8.12.2014 RAUTJÄRVEN KUNTA 2 Sisällys 1. Rautjärvi ja Simpele antavat rajan suojaa ihmiselle ja yrittämiselle... 4 1.1. Rautjärven

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. muutostuki. Muutostuen sisältö kunnille 10/2013. Porin seutu 14.10.2013. Muutostukiohjelma

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. muutostuki. Muutostuen sisältö kunnille 10/2013. Porin seutu 14.10.2013. Muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Porin seutu 14.10.2013 Muutostuen sisältö kunnille 10/2013 Muutosjohtaminen Lähipalvelut Lähidemokratia Suurten kaupunkiseutujen hanke ICT-muutostuki Yhteisten

Lisätiedot

Uudistuva ja verkostomainen

Uudistuva ja verkostomainen Uudistuva ja verkostomainen Keski- Uudenmaan kaupunki Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen päivitetty loppuraportti Sisällys Alkusanat 4 1. Tiivistelmä 6 1.1 Nykytilanne sekä tulevaisuus erillisinä

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Esko Tonteri / luvut 1 5, 7 ja 9 10 Eero Laesterä ja Tuomas Hanhela, Perlacon Oy

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus) ICT-muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Varkauden seudun kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus) ICT-muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma Varkaudenseudunkuntien (Heinävesi,Joroinen, Leppävirta,Varkaus) ICT-muutostuen Toteutussuunnitelma 27.6.2014 Valtiovarainministeriö 2 (15) Sisällys 1. Projektin tiivistelmä... 3 1.1. Suunnitelman lähtökohdat...

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntarakenneselvitys Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta Kannonkoski 23.3.2015 Johtava konsultti

Lisätiedot

Kokkolan seutu talouden tunnuslukuina

Kokkolan seutu talouden tunnuslukuina Kokkolan seutu talouden tunnuslukuina 12.9.2014 Anni Antila Talouden tunnuslukuja Kokkolan seutu Kokkolan seutu Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Kriisikuntakriteerien

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys THL 1 THL 2 Sisällysluettelo 1. SELVITYSTEHTÄVÄ... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. TOIMEKSIANTO... 6 1.3. SELVITYSTYÖN TAVOITE... 7 2. SELVITYSTYÖN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 15.11.2010 Kaupunginvaltuusto 16.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119)

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) 20.5.2013 Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 3 (119) TIIVISTELMÄ Kontiolahden kunnan johtoryhmä on nähnyt tarpeelliseksi selvittää

Lisätiedot