ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät"

Transkriptio

1 ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät

2 Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2. Nykytilan analyysi / kehittämiskohteiden tunnistaminen 1.3. Vaihtoehtoiset toimintamallit 1.4. Vaihtoehtojen arviointi Tiedonkeruu Nykytila ja kehityskohteet SOTE työvälineet (PARA) 1.5. Toteutuksen suunnittelu Kehityssuunnitelma 1.6. Yhdistymisselvityksen ja sopimuksen valmistelu

3 1.0 Selvitysvaiheen projektointi Selvitysvaiheen tehtävien määrittely ja aikatauluttaminen projektisuunnitelmiksi Päätös selvityksen käynnistämisestä ja siinä määritellyt tavoitteet Rakennemuutoksen ohjeistus Hankesuunnitelma Projektisuunnitelmat VM ICT-tuki-Projektisalkun hallinta ja hankejohtaminenohje Tietohallintomalli Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle JHS 171, 172, 173 VM ICT-tuki- Projektisuunnitelma-pohja Selvitysvaiheen vastuiden määrittely ja hankehallinnan organisointi Selvityksessä mukana olevien kuntien keskinäiset vastuumäärittelyt Hankehallinnan ja projektien organisointi ja vastuumäärittelyt VM ICT-tuki-Projektisalkun hallinta ja hankejohtaminenohje Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle JHS 171, 172, 173 VM ICT-tuki- Projektisuunnitelmapohja 3

4 1.1. Nykytilan kuvaaminen Kuvaa yhdistyvien kuntien palvelurakenteet, palvelut ja tärkeimmät palveluprosessit Kuntien hallinto- ja johtosäännöt Kokonaisarkkitehtuuridokumentaatio (jos olemassa) Palveluprosessikuvaukset palvelurakenteet, palvelukartat ja prosessikaaviot ml. sisäiset palvelut VM-ICT-tuki- Kokonaisarkkitehtuurimenetelm ä kuntien rakennemuutoksessa ohje JHS Kuvaa yhdistyvien kuntien tietohallinnon palvelurakenteet ja toimintamallit Kuntien tietohallintostrategiat, johtosäännöt tietohallinnon palvelurakenne- ja toimintamallikuvaukset Ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden ja niiden roolien kuvaukset ICT-ympäristön-yleiskuvausesityspohjat.pptx Kuvaa yhdistyvien kuntien tietojärjestelmät ja teknologiaratkaisut sekä niiden uudistamistarpeet Kuntien tietojärjestelmäselosteet ja teknologiakuvaukset tietojärjestelmäkartat ja teknologiayhteenvedot Yhteenveto järjestelmien uusimistarpeesta (JHS 179 laajennus).xls (Tietojärjestelmäsalkku) Tietohallinnon-nykytilananalyysi.pptx mallipohja Kokoa yhdistyvien kuntien ICT -sopimuskanta, sopimuskausien pituudet, ehdot ja aineettomien oikeuksien tiedot Kuntien sopimusarkistot Yhteenveto yhdistyvien kuntien sopimuksista, niiden kestoista ja ehdoista VM ICT-tuki-Sopimukset ja hankinnat ohje (sopimussalkku) 4

5 1.1. Nykytilan kuvaaminen Kokoa yhdistyvien kuntien ICT -sopimuskanta, sopimuskausien pituudet, ehdot ja aineettomien oikeuksien tiedot Kokoa ja analysoi yhdistyvien kuntien kokonaisarkkitehtuurin nykytilakuvaukset Kuntien sopimusarkistot Yhteenveto yhdistyvien kuntien sopimuksista, niiden kestoista ja ehdoista Kuntien kokonaisarkkitehtuurikuvaukset (KA) Kuntien kokonaisarkkitehtuuriryhmät Yhteenveto kuntien KAkuvauksista VM ICT-tuki-Sopimukset ja hankinta-v docxohje (sopimussalkku) VM-ICT-tuki- Kokonaisarkkitehtuurimenetelm ä kuntien rakennemuutoksessav docx ohje Kokoa ja yhdenmukaista kuntien kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiden kuvaukset Kuntien kokonaisarkkitehtuurikuvaukset Yhteenveto kuntien strategia-, tietoturva- ja integraatioperiaatteista, standardeista, reunaehdoista, rajauksista, sidosryhmistä ja sidosarkkitehtuureista VM-ICT-tuki- Kokonaisarkkitehtuurimenetelm ä kuntien rakennemuutoksessav docx ohje 5

6 1.1. Nykytilan kuvaaminen Täydennä yhdistyvien kuntien kokonaisarkkitehtuurien nykytilakuvaukset tarpeellisilta osin Kokoa yhdistyvien kuntien yhteistyökumppanit, yhteistyörakenteet ja mallit Kuntien tietojärjestelmä-, prosessi-, tieto- ja teknologiakuvaukset Kuntien strategiat, hallintoja johtosäännöt Lainsäädäntö Täydennetyt KA-kuvaukset VM-ICT-tuki- Kokonaisarkkitehtuurimenetelm ä kuntien rakennemuutoksessav docx ohje JHS 152 ohje Yhteenveto yhteistyörakenteista ja yhteistyön reunaehdoista VM-ICT-tuki- Kokonaisarkkitehtuurimenetelm ä kuntien rakennemuutoksessav docx ohje 6

7 1.1. Nykytilan kuvaaminen Kuvaa yhdistyvien kuntien tietohallinnon hankintaprosessit ja toimittajayhteistyön käytännöt hankintaohjesäännöt Tietohallintostrategia / toimintasuunnitelma Tietohallinnon nykyisen hankintatoimen ja toimittajasuhteiden hallinnan kuvaus Tietohallinnon toimittajahallinnan vuosikello (Excel) Tietohallinnon vuosikello (Excel, THM) Kuvaa yhdistyvien kuntien tietohallinnon ja ICT - hankkeiden taloussuunnitteluja seurantaprosessit talouden vuosisuunnitteluprosessi tavoitteiden toimeenpanosuunnitelma ja arviointikäytännöt Nykyisen taloussuunnittelun ja seurannan kuvaus Vuosisuunnittelun kytkentä tietohallinnon vuosikelloon Vuosisuunnittelun vuosikello (PowerPoint ja Excel) Tietohallinnon vuosikello (Excel, THM) 7

8 1.2. Nykytilan analyysi ja kehittämiskohteiden tunnistaminen Yhdistyvien kuntien palvelutoiminnan analysointi Nykytilakuvaukset (1.1.1) Yhdistymispäätökseen liittyvät linjaukset ja strategiset skenaariot Yhteenveto yhdistyvien kuntien palvelujen järjestämisestä ja kehittämiskohteista Kehittämissalkku-taulukko.xlsx Yhdistyvien kuntien tietohallinnon analysointi Nykytilakartoitukset (1.1.2, ja ) Yhteenveto yhdistyvien kuntien palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta (1.2.1) Yhteenveto tietohallinnon järjestämisestä ja ICT palvelujen tuottamisesta ja kehittämiskohteista Projektisalkku Yhteenveto vaihtoehtojen kustannuksista, hyödyistä ja riskeistä Tietohallintomalli Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle Tietohallinnon-nykytilaanalyysi.pptx Kustannus-hyöty-ohje.pptx Kustannus-hyöty-taulukko.xlsx Projekti-riskirekisteri.xlsx Yhdistyvien kuntien tietoturvallisuuden, varautumisen ja riskien nykytilan arviointi Nykytilakartoitukset (1.1.6.) Yhteenveto tietoturvallisuudesta, varautumisesta ja niiden kehittämiskohteista sekä riskeistä aisut_ja_asiakirjat/03_muut_asi akirjat/ tietot/name.js p aisut_ja_asiakirjat/03_muut_asi akirjat/ tietot31944/na me.jsp 8

9 1.3. Vaihtoehtoiset toimintamalli Rakennemuutoksen tavoitteiden kokoaminen Rakennemuutosselvityksen tavoitteet ja yhteistyön strategiat Nykytilan analyysi (1.2.1) Kuvaus palvelujen toteuttamisen vaihtoehdoista rakennemuutoksessa Kuvaus rakennemuutosselvityksen tavoitteiden saavuttamisesta Strategiat-skenaariottavoitetilan-kartoitus-ohje.docx Skenaariot.ppt Kehittämissalkku.xlsx Tietohallinnon järjestämisen vaihtoehtoisten tavoitteiden kokoaminen Nykytilan analyysi (1.2.2) Kuntien kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet Kuvaus tietohallinnon järjestämisen vaihtoehdoista rakennemuutoksessa Vaihtoehtojen riskit, kustannukset ja hyödyt ICT-ympäristön-yleiskuvausesityspohjat.pptx Tietohallintomalli Tietohallintomallin soveltamisohje julkisella hallinnolle CobiT VAHTI ohjeet 9

10 1.4. Vaihtoehtojen arviointi Kuntamuutoksen toiminnallisten skenaarioiden tunnistaminen ja kuvaaminen Kuvaus palvelujen toteuttamisen vaihtoehdoista rakennemuutoksessa Kuvaus rakennemuutosselvityksen tavoitteiden saavuttamisesta Palveluiden järjestämissuunnitelma (yhdistymissopimus) Skenaariot-kuntamuutos-ICTarviointipohja.pptx Tietohallinnon järjestämisen toteuttamisen suositukset Kuvaus tietohallinnon järjestämisen vaihtoehdoista rakennemuutoksessa Vaihtoehtojen vertailu riskien, kustannusten ja hyötyjen kannalta Tietohallinnon järjestämisen valintaehdotukset Vaihtoehtojen riskit, kustannukset ja hyödyt Skenaariot-kuntamuutos-ICTarviointipohja.pptx Projekti-riskirekisteri.xlsx Kustannus-hyöty-ohje-v pptx Kustannus-hyöty-taulukko-v xlsx ICT-kustannukset- kokoamispohja-v xlsx Kustannus-hyöty-analyysi-v xlsx Kustannus-hyöty-taulukko- Karkki-v xlsx 10

11 1.5. Vaihtoehtojen toteutuksen suunnittelu Tietohallinnon ja ICT palveluiden järjestämisen toteutussuunnitelman laatiminen Tietohallinnon järjestämisen valintaehdotukset (1.4.2) Vaihtoehtojen riskit, kustannukset ja hyödyt (1.4.2) tietohallinnon analysointi (1.2.2) Tietohallinnon ja ICT palveluiden järjestämisen vaihtoehtojen alustavat toteutussuunnitelmat (roadmap) Palveluiden jatkuvuus-, laatu- ja varautumissuunnitelmat Skenaariot-kuntamuutos-ICT- arviointipohja-v pptx Projekti-riskirekisteri-v xlsx ICT-kustannukset- kokoamispohja-v xlsx Tietohallinnon-nykytila-analyysiv pptx VAHTI Tietoturvatasot_organisaation_a rviointi.xlsx VAHTI Tietoturvatasot_it_arviointi.xlsx 11

12 1.6. Yhdistymisselvityksen ja sopimuksen valmistelu Yhdistymisselvityksen laadinta (tietohallinnon järjestämisen osalta) Vaihtoehtojen alustavat toteutussuunnitelmat (roadmap) (1.5.1) Palveluiden jatkuvuus-, laatu- ja varautumissuunnitelmat (1.5.2) Yhdistymisselvityksen tietohallinnon osuus Yhdistymissopimuksen täydennykset Tietohallinnon-nykytila-analyysiv pptx Yhdistymisavustuksen tarvearvion laadinta ja ehdotus Vaihtoehtojen alustavat toteutussuunnitelmat (roadmap) (1.5.1) Vaihtoehtojen riskit, kustannukset ja hyödyt Ehdotus yhdistymisavustuksen käyttämisestä tietohallinnon järjestämiseen 12

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. muutostuki. Muutostuen sisältö kunnille 10/2013. Porin seutu 14.10.2013. Muutostukiohjelma

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. muutostuki. Muutostuen sisältö kunnille 10/2013. Porin seutu 14.10.2013. Muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Porin seutu 14.10.2013 Muutostuen sisältö kunnille 10/2013 Muutosjohtaminen Lähipalvelut Lähidemokratia Suurten kaupunkiseutujen hanke ICT-muutostuki Yhteisten

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus) ICT-muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Varkauden seudun kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus) ICT-muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma Varkaudenseudunkuntien (Heinävesi,Joroinen, Leppävirta,Varkaus) ICT-muutostuen Toteutussuunnitelma 27.6.2014 Valtiovarainministeriö 2 (15) Sisällys 1. Projektin tiivistelmä... 3 1.1. Suunnitelman lähtökohdat...

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95 19.11.2014 Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Loppuraportti 21.11.2014 Versio 0.95 Metropolikaupunki 2 (73) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Dokumentin versiohistoria... 4 1.

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Forssan-seudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitys

Forssan-seudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitys Forssan-seudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitys ICT-selvitys Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (Fshky), Forssan Ammatti-instituutti (FAI), Loimijoen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Kuntarakennelain mukainen selvitys/ict-utredning enligt kommunstrukturlagen

Kuntarakennelain mukainen selvitys/ict-utredning enligt kommunstrukturlagen Kuntarakennelain mukainen selvitys/ict-utredning enligt kommunstrukturlagen Isokyrön, Korsnäsin, Laihian, Maalahden, Mustasaaren ja Vöyrin kunnat sekä Kaskisten, Kristiinankaupungin, Närpiön ja Vaasan

Lisätiedot

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti 2(46) Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t) Hyväksyjä

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 1 Loppuraportti 5.12.2014 Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 2 Sisällysluettelo YHTEENVETO... 3 JOHDANTO... 4 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 5 Kuntien ICT-henkilöstö ja kustannukset...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri 1.10.2014 Versio:1.2 1.10.2014 2 (60) Sisällys Tiivistelmä... 4 1. Johdanto... 7 1.1. Kuvauksen kohde... 7 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) yleisenä tavoitteena on saada aikaan 3-5 %:n säästö kuntatalouden ulkoisissa menoissa. Tämä syntyy kuntien toimintoprosessien

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

KuntaIT esittely. 20.12.2006 IT-johtaja Antti Holmroos

KuntaIT esittely. 20.12.2006 IT-johtaja Antti Holmroos KuntaIT esittely 20.12.2006 IT-johtaja Antti Holmroos KuntaIT Toiminta-ajatus: KuntaIT:n tarkoituksena on tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä saada aikaan kansallisesti yhteentoimivia, asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Kuntajakoselvitys Porin seutu Tieto- ja asiakirjahallinto Johtopäätöksiä. 19.5.2014 Henna Lempiäinen 1

Kuntajakoselvitys Porin seutu Tieto- ja asiakirjahallinto Johtopäätöksiä. 19.5.2014 Henna Lempiäinen 1 Kuntajakoselvitys Porin seutu Tieto- ja asiakirjahallinto Johtopäätöksiä 19.5.2014 Henna Lempiäinen 1 Asiakirjahallinnon tavoitteet Sähköinen asianhallinta ja päätöksenteon tukeminen koko asian elinkaaren

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus 20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat antti.holmroos@vm.fi KuntaIT:n projektisalkku 2008-2009 Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen

Lisätiedot

KuntaIT KuntaIT-jalkautusohjelma. Heikki Talkkari Neuvotteleva virkamies 30.11.2009

KuntaIT KuntaIT-jalkautusohjelma. Heikki Talkkari Neuvotteleva virkamies 30.11.2009 KuntaIT KuntaIT-jalkautusohjelma Heikki Talkkari Neuvotteleva virkamies 30.11.2009 Tausta TAUSTA JALKAUTUSOHJELMALLE Lähtökohtana ovat KuntaIT:n toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet. Tavoitteena on

Lisätiedot

Aika: 24.6.2014 klo 13.06 14.53 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa

Aika: 24.6.2014 klo 13.06 14.53 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 Forssan seudun kuntarakennelain mukaisen selvityksen ohjausryhmä Aika: 24.6.2014 klo 13.06 14.53 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18,

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot