Voiko tervey+ä edistää mikä mo1voi elämäntapamuutokseen?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voiko tervey+ä edistää mikä mo1voi elämäntapamuutokseen?"

Transkriptio

1 Voiko tervey+ä edistää mikä mo1voi elämäntapamuutokseen? Hyvinvoin1alan Innovaa1ofoorumi, Mikkeli Pilvikki Absetz, PsT, dos. (terveyden edistäminen, TaY) Collabora1ve Care Systems Finland Yhdessä parempaa

2 Esitykseni tänään 1. Mikä mo1voi elämäntapamuutokseen? Oma teoria mansikka, muu teoria mus1kka? 2. Meikäläisteorioiden sudenkuopat: Case Tuhkalapset Case Ko1rintama Case Asiantun1ja vastaa 3. Hyvä teoria ja rii+ävä näy+ö suunni+elussa: mitä ja miksi? Case Hyvis Case Voimaannu+ava ryhmäohjaus Case Neuvokas Terveyden edistämisen toimien suunni+elun pitäisi perustua avoimuuteen ja osapuolien yhteisymmärrykseen ja yhteistoimintaan Suunni+elu ja arvioin1 systemaaqseksi Absetz / CCSF

3 Ei leikki leivässä pidä Keli se o, joka kuorman vetää eikä hevonen Ei halu halaamalla lähe Ei kusihätä paskomalla lähre Vierivä kivi ei sammaloidu Itku pitkästä ilosta Joka kuri+a kasvaa, se kunnia+a kuolee Ei lukemalla uimaan opi, veteen on mentävä Ei kukko käskien laula Ei kysyvä 1eltä eksy Nauru pidentää ikää Ahkeruus on onnen äi1, sillä on vara vaivassakin Neuvo hyvä, apu parempi Jos ei viina, terva ja sauna auta, niin si+en kaivetaan hauta Jos ei puhe auta, niin puukko jumalauta Ei se tapojansa paranna, joka ei mieltänsä pahoita Absetz / CCSF

4 Nostetaanko kissa pöydälle? Ainakin monet väestölle suunnatut kampanjat näy+ävät uskovan siihen Absetz / CCSF

5 Kehen ja millä vaikutetaan? ESIM. TUPAKOINTIIN LIITTYY MONENLAISTA KÄYTTÄYTYMISTÄ Aloi+aminen Satunnainen Säännöllinen Vähentäminen Lope+aminen SUUNNITTELU Mo7vaa7o Terveyden edistäminen Käy0äytyminen Terveys- kasvatus Kyvyt Terveys Elämänlaatu Poli7ikat Säätely Järjestäminen Mahdollisuudet Ympäristö TOIMEENPANO ERI KÄYTTÄYTYMISEN MUODOILLA ON ERI TAUSTATEKIJÄT ja niissä on yksilöllistä vaihtelua, yhteisvaikutuksia jne. ARVIOINTI Muoka+u PRECEDE / PROCEED- mallin (Green & Kreuter) ja COM- B:n (Capability, Opportunity, Mo1va1on Behaviour, Michie ym.) perusteella

6 Teoria vs. kissa Motivaatio Suunnittelu Toiminta Pystyn itse Uskon toiminnan hyötyyn Aikomus Suunni0elu Aloitus Repsahdus Ylläpito Luopuminen Kuulun riskiryhmään Toiminta Esteet ja mahdollisuudet Schwarzer, R., Fuchs, R. (1996). Self-efficacy and health behaviors. In M. Conner & P. Norman (eds.): Predicting health behaviour: Research and practice with social cognition models (pp ). Buckingham, UK: Open University Press. Katso tutkimus1etoa pelolla vaiku+amisesta:

7 Yksilöllisiä eroja P y s t y v y y s korkea matala Proak7ivinen Responsiivinen Välinpitämätön Väl0elevä matala korkea Riskikäsitys Peters, Ruiter & Kok. Threatening communica1on: a cri1cal re- analysis and a revised meta- analy1c test of fear appeal theory. Health Psychology Review, 2013 Vol. 7, Supplement 1, S8S31, h+p://dx.doi.org/ / Absetz / CCSF

8 Yhteenveto pelo+elun käytöstä SINÄ ET PÄÄTÄ, ONKO ANTAMASI TIETO PELOTTELUA VAI EI! Vastaano+ajan reak1o määri+ää, onko kyse neutraalin riski1edon antamisesta vai pelo+elusta, EI 1edon antajan tarkoitus! Pelo+elulla on useita vakavia nega1ivisia sivuvaikutuksia: Torjunta, vastarinta, epäluo+amus, syyllisyys, ahdistus Kiire ja turhautuminen houku+avat turvautumaan riski1edolla pelo+eluun tunnista nämä 1lanteet omassa työssäsi ja pyri varautumaan niihin Jos annat riski1etoa, tee se hallitus1 Varmista ensin, e+ä asiakkaalla on rii+ävä pystyvyyden tunne ja usko muutoksen hyötyihin. Jos ei ole, keskity niiden vahvistamiseen ensin Absetz / CCSF

9 Mikä näkökulma vies1lle valitaan? Näy+ö nega1ivisen näkökulman hyödyistä puu+uu eli ÄLÄ HUTKI ennen kuin olet tutkinut kohderyhmässäsi ja rii+ävillä mi+areilla! Akl EA, Oxman AD, Herrin J, Vist GE, Terrenato I, Spera1 F, Cos1niuk C, Blank D, Schünemann H. Framing of health informa1on messages. Cochrane Database of Systema1c Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD DOI: / CD pub Absetz / CCSF

10 Korostetaanko hai+oja vai hyötyjä? r = 0.083, p = Goal framing Asenteet Aikomus Käy+äytyminen Hyötyjen näkökulma on tehokkaampi, kun pyritään vaiku+amaan ennaltaehkäisevään käy+äytymiseen (esim. tupakoinnin lope+aminen, liikunta, suoja+u seksi) Käy+äytyminen seli+yy vain osi+ain asenteista ja aikomuksista Muita rei+ejä esim. pystyvyyden, sosiaalisten normien, tulosodotusten tai posi1ivisten tunteiden välityksellä? Hyötynäkökulmaa korostavia viestejä prosessoidaan perusteellisemmin ja muistetaan paremmin kuin hai+oja korostavia viestejä Gallagher & Updegraff. Health Message Framing Effects on AQtudes, Inten1ons, and Behavior: A Meta- Analy1c Review. Annals of Behavioral Medicine, 2012, 43 (1), Absetz / CCSF

11 Jos ei uhkailu auta niin tarjotaanko si+en keppiä ja porkkanaa? Absetz / CCSF

12 Autonomiaa ja pystyvyy+ä tukevalla ohjauksella saa1in 6 kk mennessä: - enemmän autonomista toiminnan säätelyä - enemmän pystyvyyden tunne+a 24 kk jälkeen: - enemmän tupakoinnin lope+aneita Ann Behav Med June ; 37(3): 315. doi: /s y Absetz / CCSF

13 Kun tarjotaan matalan kynnyksen mahdollisuuksia monipuolisiin liikuntakokemuksiin, jotka vastaavat yhteenkuuluvuuden, omaehtoisuuden ja pystyvyyden tunteen tarpeisiin, luodaan parhaat edellytykset sisäisen mo1vaa1on synnylle ja pysyvien liikuntato+umusten muodostumiselle Absetz P. Liikkuma+omasta liikkujaksi, mu+a miten? Liikunta & Tiede 50, 6/ Absetz / CCSF

14 Po1laassa / asiakkaassa on vika - minun tehtäväni on löytää se ja korjata Asiantun1jalähtöinen ohjaus EI TUE VASTUUNOTTOA Ohjaus asiantun1jalähtöisessä mallissa: Asiantun1jalla on valta Asiantun1ja johtaa, määrää, o+aa vastuun, kertoo, näy+ää, osoi+aa Asiantun1ja antaa asiakas o+aa vastaan Keinoina: Tiedon jakaminen Neuvominen Suostu+elu Minua kielletään Minua käsketään Minua kehotetaan Minulle tehdään Minulle annetaan Minulle määrätään Tavoi+eet tulevat muilta Ulkoapäin tuotu, kontrolloitu mo1vaa1o: Houkuteltu Pakote+u Painoste+u Ei kanne+u vesi kaivossa pysy Deci & Ryan, Self- Determina1on Theory TULOKSENA: (Hoito)myöntyvyys > < Muutosvastarinta Absetz / CCSF

15 Po1laassa / asiakkaassa on vika - minun tehtäväni on löytää se ja korjata Asiantun1jalähtöinen vianetsintämalli nakertaa pystyvyy+ä ja ruokkii muutosvastarintaa. Siksi se on po1laalle JA ammaqlaiselle eri+äin epämo1voiva Absetz 2013 Absetz / CCSF

16 Po1laassa / asiakkaassa on vika - minun tehtäväni on löytää se ja Sillä korjata voi olla merki+äviä nega1ivisia sivuvaikutuksia: Luo+amus terveydenhuollon ammaqlaisiin vähenee Luo+amus hoitoon vähenee Kynnys hakeutua hoitoon nousee / haetaan toisen ammaqlaisen mielipide+ä Pystyvyyden tunne vähenee Muutosvastarinta kasvaa Psyykkinen hyvinvoin1 kärsii Terveys kärsii Absetz / CCSF

17 Po1las / asiakas 1etää ja tekee jo paljon! Minun tehtäväni on tuoda se näkyviin, vahvistaa sitä ja au+aa rakentamaan sen päälle. Vahvuuksien tunnistaminen tekee vastuun o+amisen mahdolliseksi Ohjaus vahvuusmallissa: Po1laan vahvuuksista rakentavaa, SIKSI mo1voivaa ja voimaannu+ava Valmentavaa, tasavertaista AmmaQlainen luo+aa, kuuntelee, rohkaisee, tukee, o+aa mukaan, mo1voi, tarjoaa, huoleh1i Asiakas on keskeinen asiantun1ja, ammaqlainen valmentaja ja tsemppari Vahvuusmalli = Yhteistyömalli Tavoi+eet ovat omia TULOKSENA: Muutoshalu ja autonomia Autonominen mo1vaa1o: Halu ja valinnan vapaus Hyväksyminen Kiinnostus Arvostus TIEDÄN TAIDAN TAHDON + minulla on jo TAPOJA, joiden varaan rakentaa Absetz / CCSF 17 Deci & Ryan, Self- Determina1on Theory

18 Po1las / asiakas 1etää ja tekee jo paljon! Minun tehtäväni on tuoda se näkyviin, vahvistaa sitä ja au+aa rakentamaan sen päälle. Autonomiaa tukeva ja voimaannu+ava ohjaus RAKENNAN LUOTTAMUKSEN TUEN HAVAINTOJEN JA AJATUSTEN SYNTYÄ JA AUTAN ERITYISESTI VANHAN HYVÄN TUNNISTAMISESSA! ANNAN SOPIVAT TYÖVÄLINEET JA AIKAA POHDINTAAN. AUTAN POTILAAN OMAN NÄKÖISTEN KOKEILUJEN SUUNNITTELUSSA. KOKEILUT LISÄÄVÄT VANHAA HYVÄÄ. AUTAN VALITSEMAAN KOKEILUT NIIN, ETTÄ NE ONNISTUVAT. TUEN ONNISTU- MISIA ENNAKOINNIN AVULLA. TUEN KOKEILUISTA OPPIMISTA. AUTAN RAKENTAMAAN LINKKEJÄ TOIMINNAN JA HYVINVOINNIN VÄLILLE. KYSYN JA KUUNTELEN, MIKÄ ON POTILAALLE TÄRKEÄÄ JA MITÄ APUA HÄN TOIVOO. OSOITAN, ETTÄ ARVOSTAN HÄNEN AJATUKSIAAN JA KOKEMUKSIAAN Absetz / CCSF

19 Po1las / asiakas 1etää ja tekee jo paljon! Minun tehtäväni on tuoda se näkyviin, vahvistaa sitä ja au+aa rakentamaan sen päälle. Kolme (3) syytä o+aa vahvuusmalli käy+öön: 1. Hyvän vahvistaminen on helpompaa kuin huonon poistaminen Odotamme usein, e+ä muutos = vähennän huonoa. Valmius yri+ää hyvän lisäämistä ja onnistua siinä on kuitenkin yleensä parempi. 2. Hyvä lähtee poikimaan Kun tunnistan hyvät to+umukseni, halu uusiinkin hyviin to+umuksiin vahvistuu. Onnistuneet kokeilut saavat yri+ämään lisää. Kun onnistun lisäämään hyvää, halu luopua myös huonosta kasvaa. 3. Hoito lähtee sujumaan Vahvuuksien tunnistaminen ja onnistuneet kokeilut lisäävät po1laan pystyvyy+ä, vastuuno+oa ja asiantun1juu+a oman elämänsä hallinnassa ja terveytensä hoidossa. Luo+amus lisääntyy ja hoito helpo+uu ja tulee mielekkäämmäksi po1laalle ja ammaqlaiselle Absetz / CCSF 19

20 Käytetään hyvää TEORIAA ja rii+ävää NÄYTTÖÄ apuna terveyden edistämisessä Hyvän teorian kriteerit: 1. Teoriassa on selkeät käsi+eet 2. Käsi+eiden välillä on selkeät yhteydet 3. Käsi+eitä pystytään mi+aamaan 4. Teoriaa voidaan testata 5. Teoria kykenee seli+ämään ilmiöitä 6. Teoria pystyy kuvaamaan syy- seuraus suhteita 7. Teoria on rii+ävän pelkiste+y 8. Teoria voidaan yleistää 9. Teoria perustuu näy+öön Näytön arvioin1: Hyödyt suhteessa riskeihin? Näytön taso: kuinka paljon ja miten luote+avia tutkimuksia aiheesta on tehty Minun kokemuksen mukaan Kerrankin serkun kummin kaimalla Absetz / CCSF

21 Omahoitoon ja elintapamuutokseen VOIMAANNUTTAVAT palvelut käy+öön Absetz / CCSF 21

22 Absetz / CCSF 22

23 Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy Tunnistus Ohjaus L1 Seuranta L2 T T2 T3 T4 T5 T7 T6 Absetz / CCSF T8

24 GOAL 3- yr N=65 IGT alkumi+auksessa, 3- v seurannassa 43 % sokerin- sieto palautunut normaaliksi Absetz

25 Ikihyvä ryhmäohjaus Suomessa Päijät- Häme Lappi Etelä- Pohjanmaa Pietarsaaren- Vaasan seutu Pirkanmaa Tilanne vuoden 2013 lopussa Koulute+uja ohjaajia Ryhmiä Lisäksi: Ikihyvä Kaveri vertaisryhmätoiminta Ikihyvä- ryhmän käyneille, toimii Lahdessa MUISTI- tapaamiset ak1ivisuuden lisäämiseksi ja stressin & kuormi+uneisuuden vähentämiseksi Pirkanmaan Ikihyvä- ryhmissä, yhteistyössä Pirkanmaan Muis1yhdistys ry:n kanssa Rytmi- ryhmät työ+ömien työpajatoiminnassa soveltavat samaa mallia

26 Po1las / asiakas 1etää ja tekee jo paljon! Minun tehtäväni on tuoda se näkyviin, vahvistaa sitä ja au+aa rakentamaan sen päälle. Neuvokas Perhe ohjaus tukee myönteistä kehitystä perheen elintavoissa Havainnoimme perheemme to+umuksia Tunnistamme jo toimivaa perheemme arjessa Pystyvyyden tunne perheessä kasvaa: osaamme, 1edämme, toimimme Perheemme mo1vaa1o ylläpitää toimivaa ja kokeilla uu+a kasvaa Terveydenhoitaja antaa 1laa, kuuntelee, au+aa huomaamaan, au+aa konkre1soimaan, osoi+aa arvostusta Perheem- me hyvin- voin7 lisääntyy Absetz / CCSF 26

27 Pyritään aitoon yhteistoimintaan 8. Aloite osano0ajilta, jae0u johtajuus asiantun7joiden kanssa Ei osallistumista 7. Aloite ja johto osano0ajilla 6. Asiantun7jalähtöinen, mu0a jae0u johtajuus osano0ajien kanssa 5. Osano0ajia konsultoitu ja informoitu 4. Osano0ajat vali0u mu0a informoitu 3. Osano0ajat näennäises7 mukana 2. Osano0ajat koristeena 1. Osano0ajat manipuloinnin kohteena Osallistumisen tasot Osallistumismahdollisuudet: - Määrä - Monipuolisuus - Vaiku+amisen aste Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus valita itse osallistumisen tapa ja sitoutumisen taso Sovelle+u Hart R. (1992): Children s par1cipa1on from Tokenism to Ci1zenship. Florence: UNICEF Innocen1 Research Centre Aistrich & Absetz, Sopiva viitekehys ja monet menetelmät avain osallistamiseen. Liikunta & Tiede 6/ Absetz / CCSF

28 Suunnitellaan ja arvioidaan vaiku+avuu+a: 4 S s ja PIPE mallit Palvelun suunni+elu Size Annos- koko Tavoitellun vaikutuksen koko Scope Laajuus Mitä lauta- selle Scalability Skaalautuvuus Kenelle ja missä voidaan tarjota? Teltassa vai talossa? Kerta vai pysyvä? Sustainability Ylläpide+ävyys Palvelun toteutus Vaikutukset ja vaiku+avuus Penetra1on Tavoi+avuus Ketkä kutsu tavoiq Implemen- ta1on Toimeenpano Miten ka+aus sujui Osallis- tuivatko kutsutut Par1cipa1on Osallistuminen Tuliko vatsa täyteen ja hyvä mieli Effec1veness Vaiku+avuus Pronk, N.P Designing and Evalua1ng Health Promo1on Programs. Simple Absetz / CCSF 28 Rules for a Complex Issue. Dis Manage Health Outcomes 2003; 11 (3)

29 Lopputulema 1. Tunnista puu+eelliset teoriat ja vältä niiden sudenkuopat! 2. Tunnista käy+ämäsi teoria. Jos se ei täytä hyvän teorian kriteerejä, vaihda se parempaan. 3. Etsi & hanki 1etoa vaiku+avista menetelmistä omassa kohdejoukossasi. Huomioi ja minimoi hai+avaikutukset! 4. Kun suunni+elet terveyden edistämisen toimia, ole avoin tarkoitusten ja keinojen suhteen. Tee yhteistyötä ja pyri ymmärtämään ja arvostamaan kaikkia osapuolia. 5. Ole systemaaqnen suunni+elussa ja arvioinnissa. 6. Hanki asiantun1ja- apua. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse! Absetz / CCSF

Miten tukea muutosmo-vaa-ota?

Miten tukea muutosmo-vaa-ota? Kyllä mä -edän, muca Miten tukea muutosmo-vaa-ota? Pilvikki Absetz, PsT, dos. (terveyden edistäminen, TaY) Collabora-ve Care Systems Finland Yhdessä parempaa Esitykseni tänään Helppoja kokeiluja Voimaan-

Lisätiedot

Mo@voiva voimaannudava ohjaus II

Mo@voiva voimaannudava ohjaus II Mo@voiva voimaannudava ohjaus II Neuvokkaasta voimaa - hanke Pilvikki Absetz, Dos. (terveyden edistäminen), PsT pilvikki.absetz@gmail.com www.collabora@vecaresystemsfinland.com Yhdessä parempaa Mitä jäi

Lisätiedot

Mo@voiva voimaannudava ohjaus II

Mo@voiva voimaannudava ohjaus II Mo@voiva voimaannudava ohjaus II Neuvokkaasta voimaa - hanke Pilvikki Absetz, Dos. (terveyden edistäminen), PsT pilvikki.absetz@gmail.com www.collabora@vecaresystemsfinland.com Yhdessä parempaa Mitä jäi

Lisätiedot

Mikä houkucelee syömään? Itsesäätelykyvyn merkitys ylipainon ehkäisyssä

Mikä houkucelee syömään? Itsesäätelykyvyn merkitys ylipainon ehkäisyssä Mikä houkucelee syömään? Itsesäätelykyvyn merkitys ylipainon ehkäisyssä Pilvikki Absetz Terveyden edistämisen dosen5 Tampereen yliopisto; Johtava asiantun

Lisätiedot

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä Omahoidon tukeminen Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille Kuva: istockphoto Derek Latta ISBN 978-952-67123-2-1 Kustantaja: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimittajat:

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10 Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Esityksen rakenne Julkiset verkkopalvelut Laatukriteerit hyvä

Lisätiedot

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna 2 TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna Kehittämistehtävä,

Lisätiedot

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muokannut VALMA:n lähtötilaisuuksien (2007 marras-joulukuu) pohjalta 1.2.2008 Anne Aholainen tutkijakoordinaattori VALMA-hanke

Lisätiedot

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652 Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääkirjoitus Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN Mari Tami Opinnäytetyö Kesäkuu 2013 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA

RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA Tapaustutkimus tyypin 2 diabetesasiakkaan liikuntapuheesta ja motivoivan haastattelun menetelmien ilmenemisestä diabeteshoitajan liikuntaneuvonnassa

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Haastattelu työterveyshoitajille Marjatta Hagelin Pro gradu tutkielma Hoitotiede Preventiivinen hoitotiede Itä-Suomen

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN. Kalvosarja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn liittyvään ryhmäohjaukseen: Elintapamuutosten tukeminen.

MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN. Kalvosarja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn liittyvään ryhmäohjaukseen: Elintapamuutosten tukeminen. MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN Kalvosarja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn liittyvään ryhmäohjaukseen: Elintapamuutosten tukeminen Sisältö: - Piirtoheitinkalvot 15 kpl - Kalvotekstit - Pohdintatehtäviä aihepiireihin

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJ A B:33 Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas Muista Pääasia - ohjaajan opas Opas on laadittu yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Kurssiohjaajat toimintaterapeutti

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille. Soile Törrönen Marjo Hannukkala Ulla Ruuskanen Elina Korhonen

Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille. Soile Törrönen Marjo Hannukkala Ulla Ruuskanen Elina Korhonen Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille Soile Törrönen Marjo Hannukkala Ulla Ruuskanen Elina Korhonen LEPPÄVAARAN LUKIO Kehitetty Mielen hyvinvointi -projektissa (2009

Lisätiedot

RYHMÄOHJAUS TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOIDONOHJAN- NASSA

RYHMÄOHJAUS TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOIDONOHJAN- NASSA RYHMÄOHJAUS TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOIDONOHJAN- NASSA Mia Häkkänen - Tuija Niemi Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) Sitä

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Päihdekuntoutusohjelma. Ohjaajan kirja 2015

Päihdekuntoutusohjelma. Ohjaajan kirja 2015 Päihdekuntoutusohjelma Ohjaajan kirja 2015 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Ratkaisukeskeinen ajattelumalli Lainsäädäntö Yleistä ohjaamisesta päihdekuntoutusohjelmassa 12 ohjauskertaa ja sisällöt Aloitus ja riippuvuudet

Lisätiedot