Mo#voiva & voimaannu,ava ohjaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mo#voiva & voimaannu,ava ohjaus"

Transkriptio

1 Mo#voiva & voimaannu,ava ohjaus NET- hoitajakoulutus Novar#s Finland Oy Helsinki Pilvikki Absetz, Dos. (terveyden edistäminen), PsT

2 Po#laassa on vika - minun tehtäväni on löytää se ja korjata Ammattihenkilölähtöisyys AkuuW Hoitomyöntyvyys (compliance) Pitkä- kestoi- nen Hoitoon sitoutuminen (adherence) Hoidosta sopiminen (concordance) Omahoito HOITOPÄÄTÖKSEN TOTEUTTAMINEN ELÄMÄNTAPAMUUTOS Potilaslähtöisyys Krooni- nen Auktoriteettisuhde Kumppanuussuhde Valmentajasuhde Ammattihenkilö suunnittelee hoidon ja kertoo hoitopäätöksen, jota potilaan edellytetään noudattavan Ammattihenkilö kertoo potilaalle erilaisista hoitovaihtoehdoista ja neuvottelee potilaan kanssa tälle sopivan hoitovaihtoehdon Omahoidon tukeminen-opas terveydenhuollon ammattilaisille Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä Ammattihenkilö ottaa selvää potilaan toiveista ja arkielämästä ja sovittelee yhdessä potilaan kanssa hoidon juuri tälle sopivaksi Po#las #etää ja tekee jo paljon! Minun tehtäväni on tuoda se näkyviin, vahvistaa sitä ja au,aa rakentamaan sen päälle Absetz / CCSF 2 Absetz 2013

3 Po#laassa / asiakkaassa on vika - minun tehtäväni on löytää se ja korjata Asiantun#jalähtöinen toimintamalli EI TUE VASTUUNOTTOA Ohjaus asiantun#jalähtöisessä mallissa: Asiantun#jalla on valta Asiantun#ja johtaa, määrää, o,aa vastuun, kertoo, näy,ää, osoi,aa Asiantun#ja antaa asiakas o,aa vastaan Keinoina: Tiedon jakaminen Neuvominen Suostu,elu Minua kielletään Minua käsketään Minua kehotetaan Minulle tehdään Minulle annetaan Minulle määrätään Tavoi,eet tulevat muilta TULOKSENA: (Hoito)myöntyvyys > < Muutosvastarinta Ulkoapäin tuotu, kontrolloitu mo#vaa#o: Houkuteltu Pakote,u Painoste,u Ei kanne,u vesi kaivossa pysy Deci & Ryan, Self- Determina#on Theory Absetz / CCSF 3

4 Toimiiko pelo,elu mo#voinnissa eli nostetaanko kissa pöydälle? Vastaano,ajan reak#o määri,ää, onko kyse neutraalin riski#edon antamisesta vai pelo,elusta, EI #edon antajan tarkoitus! Pelo,elulla on useita vakavia nega#ivisia sivuvaikutuksia: Torjunta, vastarinta, epäluo,amus, syyllisyys, ahdistus Kiire ja turhautuminen houku,avat ammawlaisen usein turvautumaan riski#edolla pelo,eluun tunnista nämä #lanteet omassa työssäsi ja pyri varautumaan niihin Jos annat riski#etoa, tee se hallitus# Varmista ensin, e,ä asiakkaalla on rii,ävä pystyvyyden tunne ja usko muutoksen hyötyihin. Jos ei ole, keskity niiden vahvistamiseen ensin. Mo#voiva, voimaannu,ava ohjaus ei keskity riskeihin vaan vahvuuksiin Absetz / CCSF 4

5 Po#laassa / asiakkaassa on vika - minun tehtäväni on löytää se ja korjata Minkälaisia po#laita vikojen etsijä löytää? Viallisia! Ne ei #edä juuri mitään! Tai si,en ne vain luulee #etävänsä Ne on muutos- halu,omia Ne ei osaa tai muuten vaan kykene Kaiken kaikkiaan, aika hankalia tyyppejä! Absetz / CCSF 5

6 Po#laassa / asiakkaassa on vika - minun tehtäväni on löytää se ja korjata Asiantun#jalähtöinen vikoja etsivä toimintatapa nakertaa pystyvyy,ä ja ruokkii muutosvastarintaa. Siksi se on usein po#laalle JA ammawlaiselle eri,äin epämo#voiva Absetz / CCSF Absetz

7 Po#las / asiakas #etää ja tekee jo paljon! Minun tehtäväni on tuoda se näkyviin, vahvistaa sitä ja au,aa rakentamaan sen päälle. Vahvuuksien tunnistaminen tekee vastuun o,amisen mahdolliseksi Ohjaus vahvuusmallissa: Po#laan vahvuuksista rakentavaa, SIKSI mo#voivaa ja voimaannu,ava Valmentavaa, tasavertaista AmmaWlainen luo,aa, kuuntelee, rohkaisee, tukee, o,aa mukaan, mo#voi, tarjoaa, huoleh#i Asiakas on keskeinen asiantun#ja, ammawlainen valmentaja ja tsemppari Terveyshyötymalli = Vahvuusmalli = Yhteistyömalli Tavoi,eet ovat omia TULOKSENA: Muutoshalu ja autonomia Autonominen mo#vaa#o: Halu ja valinnan vapaus Hyväksyminen Kiinnostus Arvostus TIEDÄN TAIDAN TAHDON + minulla on jo TAPOJA, joiden varaan rakentaa Absetz / CCSF 7 Deci & Ryan, Self- Determina#on Theory

8 Absetz / CCSF 8

9 Po#las / asiakas #etää ja tekee jo paljon! Minun tehtäväni on tuoda se näkyviin, vahvistaa sitä ja au,aa rakentamaan sen päälle. RAKEN- NAN LUOTTA- MUKSEN Näin voimaannutan käytännössä: TUEN HAVAINTOJEN JA AJATUSTEN SYNTYÄ JA AUTAN ERITYISESTI VANHAN HYVÄN TUNNISTAMISESSA! ANNAN SOPIVAT TYÖVÄLINEET JA AIKAA POHDINTAAN. AUTAN POTILAAN OMAN NÄKÖISTEN KOKEILUJEN SUUNNITTELUSSA. KOKEILUT LISÄÄVÄT VANHAA HYVÄÄ. AUTAN VALITSEMAAN KOKEILUT NIIN, ETTÄ NE ONNISTUVAT. TUEN ONNISTU- MISIA ENNAKOINNIN AVULLA. TUEN KOKEILUISTA OPPIMISTA. AUTAN RAKENTAMAAN LINKKEJÄ TOIMINNAN JA HYVINVOINNIN VÄLILLE. KYSYN JA KUUNTELEN, MIKÄ ON POTILAALLE TÄRKEÄÄ JA MITÄ APUA HÄN TOIVOO. OSOITAN, ETTÄ ARVOSTAN HÄNEN AJATUKSIAAN JA KOKEMUKSIAAN Absetz / CCSF 9

10 PARAS- malli au,aa tekemään vuorovaikutuksesta voimaannu,avaa: Ihan hyvä, MUTTA Posi#ivisuus: Lähde liikkeelle posi#ivisesta. Etsi sitä hyvää, mitä po#las jo #etää, taitaa, tekee ja tahtoo. Näytä, e,ä arvostat häntä ja luotat häneen. Ak#ivinen kuuntelu (sanaton vies#ntä): Näytä, e,ä po#las ja hänen mielipiteensä ovat tärkeitä Reflek#o, vahvistavat toteamukset (sanallinen): Osoita, e,ä kuulet, ymmärrät ja hyväksyt po#laan mielipiteet ja ajatukset (vaikka olisit itse eri mieltä) Avartavat kysymykset: Check- list kuulustelun sijaan annat po#laalle mahdollisuuden valita, mistä puhua Mitä? Miten? Kuulostaa siltä, e,ä tupakoin# on sulle tosi tärkeä stressin poistaja? Summa summarum eli yhteenvetojen tekeminen: Näytät, e,ä olet kuunnellut, kokoat palaset yhteen (puu,uuko jotain?), painotat keskeisiä asioita, viet eteenpäin Hyvä, koska JA EVVK Kyllä nyt olis ehdo,oman tärkeää harkita lope,amista Kuvaisitko? Kerrotko tarkemmin? Eli siis Ja seuraavaksi PARAS hyödyntää mo#voivan haasta,elun perustekniikoita. Mo#va#onal interviewing in health care: Helping pa#ents change behavior. Rollnick, Miller & Butler. The Guilford press, NY,

11 Ohjauksen peruskuvio: Uskon, e,ä teet jo monia asioita terveytesi ja hyvinvoin#si eteen. Kertoisitko niistä? OSOITA ARVOSTUSTA JA HYVÄKSYNTÄÄ kuuntelemalla ak#ivises#, reflektoimalla ja antamalla posi#ivista palaute,a Haluaisitko vielä poh#a, miten voisit vahvistaa sitä mitä jo teet? Mikä saisi sinut tekemään lisää? Kuinka tärkeää sinulle on (esim. e,ä jaksat käydä töissä)? Sovitaan, e,ä palataan VARMISTA YHTEISYMMÄRRYS SEKÄ KYKY JA HALU MUUTOKSEEN kuuntelemalla ak#ivises#, reflektoimalla ja antamalla posi#ivista palaute,a TUE LUOTTAMUSTA JA SITOUTUMISTA MUUTOKSEEN sopimalla seurannasta Eli siis jatkat Ja aiot lisäksi VARMISTA YHTEISYMMÄRRYS JA SITOUTUMINEN MUUTOKSEEN vetämällä asiakkaan puhe yhteen Absetz / CCSF 11

12 Po#las / asiakas #etää ja tekee jo paljon! Minun tehtäväni on tuoda se näkyviin, vahvistaa sitä ja au,aa rakentamaan sen päälle. 1. Kokeilen!!muutosta" 2. Arvioin toteutusta" Ilonaiheita!!tottumuksissani nyt tai ennen:" Havaintojani toteutuksesta:" Näitä haluaisin tehdä lisää / kokeilla:" Tästä kiitän itseäni (ja muita):" Tämän aion tehdä ensimmäiseksi:" Tämä pitää ottaa jatkossa huomioon / tehdä toisella tavalla:" Missä ja milloin toteutan sen?" Miten varmistan, että IHAN OIKEASTI toteutan kokeiluni?" Näin aion jatkaa:" Pilvikki Absetz / Collaborative Care Systems Finland 12

13 Po#las / asiakas #etää ja tekee jo paljon! Minun tehtäväni on tuoda se näkyviin, vahvistaa sitä ja au,aa rakentamaan sen päälle. TUPAKOINTI ELÄMÄSSÄNI Savujuova. Miten tupakka on kuulunut elämäsi eri vaiheisiin? Piirrä elämääsi kuvaava viiva. Jao,ele se itsellesi sopiviin elämänjaksoihin, itsellesi sopivalla tavalla (voit nimetä jaksot ikävuosina tai käy,ää sanallista kuvausta, esim vuo,a tai nuoruus ennen perheen perustamista ). Jos et hahmota elämääsi viivalle, käytä piirakkaa tai muuta kuviota vaiheiden kuvaamiseen. Miten tupakka on lii,ynyt eri elämänvaiheisiin? Kirjaa se kuvioosi haluamallasi tavalla. Voit kirjata kuvioon myös läheistesi tupakoin#a. AnW 59- v: Isä poltti, tuttu haju" Äiti valitti siitä" Kokeilin 10 v, isommat kaverit tarjos, piti olla kovis. Tuli paha olla vaikken myöntänyt" Aloin näpistää isältä 13 v" Koulussa poltin jos kavereilta sain, harvoin varaa ostaa itse." Isän kessuttelu sisällä loppui" Kun työt alkoi 17 v niin aloin polttaa säännöllisesti" Työssä tauon sai vain tupakalla" Omat lapset syntyi, poltin vain ulkona, myös vaimo poltti" Tupakka oli rutiini ja lepohetki ja aamun paras kaveri" Isä kuoli infarktiin, äiti käski muakin lopettaan tupakin, mutta ei kai ollut tahtoa " Työssä ei saa enää polttaa" Yskä välillä vaivaa, hengästyn ja väsyn helposti" Isä tulee joskus mieleen" Tupakki ei irrota meikäläisestä vaikka olen yrittänyt lopettaa. Vaimo onnistui pari vuotta sitten." Tää on mun tulevaisuus ilman tupakkaa ja jaksan paremmin, vaimon tahdissa TERÄSMIES! " LAPSUUS" aika hulivili" TEINI-IKÄ kova kundi" NUORUUS nopeesti piti kasvaa aikuiseksi" Onneksi löytyi upea nainen vaimoksi" KESKI-IKÄ ja lapset kotona" Kiire oli kova" KESKI-IKÄ edelleen mutta lapset jo omillaan, työ vie miestä" PARAS IKÄ vaimo ja minä vapaina ja on aikaa toisillemme ja lapsenlapsille!" 13 Savujuova Pilvikki Absetz ja Collabora5ve Care Systems Finland

14 Havaintoja tupakoinnistani: Tupakoinnin hai,oja: Haluaisin lope,aa koska: Tupakoinnin hyötyjä: Tärkeimmät syyni tupakoida: Tämä au,aa lope,amisessa: Milloin erityises# kaipaan tupakkaa: Mitä voin tehdä tupakoinnin sijasta: Lope,amispäiväni: Savuna ilmaan -kuvio Pilvikki Absetz ja Collaborative Care Systems Finland

15 Hoitosuunnitelma tuo OMAHOITOON VOIMAANNUTTAVAT palvelut käy,öön Absetz / CCSF 15

16 Lähtee liikkeelle po#laan omista ajatuksista, tunnistaa vahvuudet, korostaa po#laan omaa roolia ja au,aa löytämään oikeat tukipalvelut Absetz / CCSF 16

17 Tunnista ohjaustapa ja sen vaikutus AsiantunGjalähtöinen ohjaustapa Pyydän Omahoitolomakkeen po#laalta ja tarkistan hänen vastauksensa Kerron po#laalle, mitä omahoito on. Selitän, mitä puu,eellinen omahoito voi aiheu,aa kerron ainakin 2-3 seurausta. Kerron, mitkä muutokset olisivat po#laalle tärkeitä. Painotan myös, miten tärkeää omahoitoon sitoutuminen on sehän on oikeastaan väl,ämätöntä! Kerron lopuksi po#laalle jatkotoimenpiteistä. Po#laassa / asiakkaassa on vika - minun tehtäväni on löytää se ja korjata MoGvoiva, voimaannuiava ohjaustapa Annan po#laan pitää Omahoitolomakkeen itsellään. Kysyn po#laalta nyky#lanteesta: Mitä ajatuksia Omahoitolomakkeen täy,äminen heräw? Mikä itsellesi on tärkeintä terveytesi ja sairautesi hoitamisessa? Mitkä omahoitoon lii,yvät asiat sujuvat / ovat sinulla hyvin? Annan palaute,a ja iloitsemme hyvistä asioista. Kysyn po#laalta muutoksesta: Nousiko esiin asioita, joita voisit itse tehdä lisää? Mitä? Entä nousiko esiin asioita, joissa toivoisit lisää tukea minulta tai muilta täällä terveyskeskuksessa? Mitä? Teen lopuksi lyhyen yhteenvedon siitä, mitä po#las on minulle kertonut. Sovimme jatkotoimenpiteistä keskustelun perusteella. Po#las / asiakas #etää ja tekee jo paljon! Minun tehtäväni on tuoda se näkyviin, vahvistaa sitä ja au,aa rakentamaan sen päälle. 17

18 Po#las / asiakas #etää ja tekee jo paljon! Minun tehtäväni on tuoda se näkyviin, vahvistaa sitä ja au,aa rakentamaan sen päälle. Kolme (3) syytä o,aa vahvuusmalli käy,öön: 1. Hyvän vahvistaminen on helpompaa kuin huonon poistaminen Odotamme usein, e,ä muutos = vähennän huonoa. Valmius yri,ää hyvän lisäämistä ja onnistua siinä on kuitenkin yleensä parempi. 2. Hyvä lähtee poikimaan Kun tunnistan hyvät to,umukseni, halu uusiinkin hyviin to,umuksiin vahvistuu. Onnistuneet kokeilut saavat yri,ämään lisää. Kun onnistun lisäämään hyvää, halu luopua myös huonosta kasvaa. 3. Hoito lähtee sujumaan Vahvuuksien tunnistaminen ja onnistuneet kokeilut lisäävät po#laan pystyvyy,ä, vastuuno,oa ja asiantun#juu,a oman elämänsä hallinnassa ja terveytensä hoidossa. Luo,amus lisääntyy ja hoito helpo,uu ja tulee mielekkäämmäksi po#laalle ja ammawlaiselle Absetz / CCSF 18

19 Hoito helpo,uu Kuvitus Ikihyvät vinkit peli & Rakel Routarinne Absetz / CCSF Absetz