MUISTA NAUTTIA TYÖSTÄSI! Alaistaidot. Esimiestaidot. Hyväntahtoisuus ja yhteisvastuullisuus TYÖN TÄRKEÄT OSA-ALUEET:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.5.2010 MUISTA NAUTTIA TYÖSTÄSI! Alaistaidot. Esimiestaidot. Hyväntahtoisuus ja yhteisvastuullisuus TYÖN TÄRKEÄT OSA-ALUEET:"

Transkriptio

1 MUISTA NAUTTIA TYÖSTÄSI! Liisa Salmenperä TtT, työyhteisökouluttaja, työnohjaaja Harjunrinne 1, SALO, p TYÖN TÄRKEÄT OSA-ALUEET: Esimiestaidot KEHITTÄMINEN JA LUOVUUS uudet ideat, luovan ajatuspotentiaalin käyttöä, vaatii kiireettömyyttä ja kärsivällisyyttä toteutus vaiheessa Alaistaidot (TYÖNTEKIJÄTAIDOT) asiantuntijaosaamista Työyhteisötaidot ARKIPÄIVÄN RUTIINIT, eivät vie ajatuspotentiaalia, helppoja ja osataan hyvin, selkäydin osaamista VAHVA OSAAMI- NEN, omat tiedot ja taidot käytössä, vahvistaa työniloa, onnistumisen tunnetta, arkipäivän Hyväntahtoisuus ja yhteisvastuullisuus Nykyaikainen työhyvinvointikäsitys; Oma terveydentila ja elämäntavat Työolot; esim. melu, lämpö työvälineet, sisäilma, ergonomia, viihtyisyys Oma elämäntilanne; perheolosuhteet, toimeentulo Työhyvinvointi Oman persoonallisuuden ja luonteen piirteet Työuraan ja työhön liittyvät epävarmuustekijät; pätkätyöt, työsuhteen varmuus, oman aseman muutokset, muutostilanne Johtajuus; esimiestaidot, esim. tuki, palaute, ohjaus, johtamistapa Työyhteisön ilmiöt ja asiat; Ihmisuhteet, työtunteet, työilmapiiri Työhön liittyvät tekijät; (työn sisältö, työkuormitus, osaaminen, motivaatio, palkkaus) KL, työhyvinvointi tutkija Pertti Laine J.Hakasta 2005 mukaellen 1

2 Työpaikkojen suurimmat haasteet jatkossa: Työ muuttuu jatkuvasti työmäärän vaihtelut Työtahti muuttuu jatkuvasti aikapula, kiire Osaaminen kyseenalaistuu jatkuvasti opettaminen haasteellista? Mistä työntekijöitä? - eri kulttuureista, vanhukset ja nuoret hommiin? Työhön sitoutuminen vaihtelee - uraohjukset Työstä palkitseminen vaihtelee Pekkaniska Oy (ei sairaspoissaoloja vuodessa 510 e, tupakoinnin lopettaminen 1000 e, toimitusjoht. leuanvedossa voittaminen 170 e, lenkkeily työajalla 1 e/km) -> vastaa hyvin kansan lihomiseen) * Globalisaation vaihtelut - taloustilanne nostaa tai laskee tavallisen ihmisen työntekoa * Menestyvillä työntekijöillä oltava hyvät vuorovaikutus- ja työntekijätaidot * Onko suuri sittenkään kaunista? * Teknologiaosaaminen tärkeää Haasteena useat samanaikaiset muutokset: Uudet toimintatavat Organisaatiorakenteen muutokset Fuusioituminen ja kulttuurien kohtaaminen Tietojärjestelmien muutokset Toimintojen kasvaminen tai supistaminen Useat päällekkäiset / sisäkkäiset / samanaikaiset muutoskerrokset vaikeuttavat muutosten hallintaa ja johtamista. Voimme muuttaa asioita, mutta todellinen muutos tapahtuu vasta kun henkilö on psykologisesti hyväksynyt muutokset. MUUTOS ON HAUSKAA, KEVYTTÄ JA HELPPOA! Asenne on avainsana MUUTOKSEEN SUHTAUTUMISESSA! 2

3 Ikärakenteeltaan kaksikyttyräiset työpaikat: Nuoret, työelämään tulevat uudet taidot, vähän kokemusta (uhka)rohkeita, energisiä, erilaiset arvot kuin vanhoilla Ikääntyvät, kokeneita, paatuneita, luutuneita, väsyneitä, hiljaista tietoa, erityisen paljon esimiehiä >20 v. tarvitaan yhteistä arvokeskustelua > 45 v. onnellisuuden pohjamudissa ovat 44v. U Tulevaisuuden eläkeikä? Minkälainen on voimaantuva työyhteisö? Ammatillinen asenne: tarkastellaan, kehitetään ja arvioidaan toimintaa perustehtävästä käsin Selkeä perustehtävä Miksi organisaatio on olemassa? Mitä minä teen työkseni ja mistä vastaan? Toimiva työyhteisö: (Järvinen P. 2008) 1) Työntekoa tukeva organisaatio 2) Työntekoa palveleva johtaminen 3) Selkeät töiden järjestelyt 4) Yhteiset pelisäännöt Esimies 5) Avoin vuorovaikutus 6) Toiminnan jatkuva arviointi 3

4 Me-henki Yhteistyö Huumori Arvot, tärkeät asiat, joiden varassa työyhteisö lepää! Avoimuus Työyhteisö Auttaminen Luottamus Rohkeus Rajoittava uskomus: ei tästä mitään tule, ei tästä selvitä On tiedostettava ja katkaistava! FAKTAT (esim. työaika, resurssit) Mahdollistava uskomus: Uusi mahdollistava ajattelunjuuri kasvatettava (kyllä me osataan!) HYVÄT TYÖYHTEISÖTAIDOT- KAIKKIEN YHTEINEN ASIA: HYVIN TOIMIVA TYÖYHTEISÖ LEPÄÄ HENKISESTI HYVÄNTAHTOISUUDEN JA EMPATIAN JALUSTALLA, JOSSA ON LUOTTAMUSTA,TURVALLISUUTTA JA AVOIMUUTTA RIITTÄVÄ MÄÄRÄ 1) Me olemme vastuussa siitä, mitä tuomme ja viemme työyhteisöön > kaunis, aikuismainen työkäyttäytyminen 2) Olemme myös vastuussa työtovereidemme viihtyvyydestä työpaikalla, voin tehdä oman osuuteni olemalla esim. reilu ja auttavainen 3) Puhutaan selänkin takana, mutta puhutaan hyvää 4) Vastataan sanoistamme, eli tarkoitetaan sitä, mitä sanotaan ja ei laiteta montaa viestiä menemään samanaikaisesti, tulkitaan oikein muiden viestit 5) Vastataan omista teoistamme ja luotetaan että muutkin tekevät oman osuutensa 6) Selvitetään loukkaantumiset ja pikkuiset tunnepalot heti, eikä anneta niiden kasvaa liian suuriksi > ristiriidat ovat yhtä normaaleja kuin hyvä yhteistyökin 7) Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea, mutta työryhmän (tiimin) jäsenten on osattava työskennellä toisiaan täydentäen 8) Hyvät taidot omaava työryhmä osaa ja uskaltaa reflektoida omaa työtään ja tulostaan 9) Jokainen jäsen suostuu oppimaan toisiltaan ja tulee puoleen väliin vastaan 10) Naura kerran päivässä, anna hyvää palautetta edes kerran päivässä ja unohda menneet Ajanhallinta: Timo Lampikoski (2009) Hidasta!, Salmimies & Ruutu 2009 Myönteisen muutoksen työkirja kiireiset ei kiireiset tärkeät ei tärkeät kriisilohko, yllätyksellisiä, usein ulkoapäin tulevia, nopeaa reagointia vaativia asioita, Hämäännyslohko: koska asiat ovat kiireisiä hämäännymme pitämään niitä tärkeinä! Osa kokouksista, keskeytykset, puhelut laatulohko, tähän kannattaa panostaa, tehdä ennalta asioita, virkistäytyä, kehittää itseä, luoda tavoitteita Hukkalohko: aikavarkaat, suuri osa sähköpostista, internet surffailu, puuhastelu, aikominen Downshiftaaminen (hidastelu) on muodikasta! Ihannetila: Keskity 40% laatulohkoon! Ennakoi ja suunnittele! Tee viikkosuunnitelma: jokaiselle päivälle 3 tärkeintä tavoitetta. Aloita työpäiväsi työstämällä jotain tärkeintä tavoitettasi. 4

5 Mitä dialogi on? Perusajatus taustalla, että ihmisten välisellä vuorovaikutuksella on suuri merkitys ja ihmiset sekä yhteisöt tarvitsevat kohtaamisia kehittyäkseen. Heureka! Dialogissa korostuu kysymisen ja kuuntelemisen taidot dia / logos = välissä oleva * ymmärrys * uudet ideat, näkökulmat * ratkaisut * uudet kysymykset * vastaukset Dialogi synnyttää uutta, aikaisempaa syvempää ymmärrystä osallistujien ajatteluun. Dialogissa ajatellaan ääneen YHDESSÄ. Hyvä palautekulttuuri: hyötysuhteeltaan ehkä tehokkain palkitsemisen muoto (Rantamäki ym. 2006, Onnistu palkitsemisessa) työpaikalla kaikki ovat hyvästä palautekulttuurista vastuussa vaatii tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumista, viestinnän avoimuutta, vuorovaikutuksen toimivuutta, virheiden anteeksiantoa ja sietämistä, luottamusta, ratkaisukeskeisyyttä ja tulevaisuuteen orientoitumista jokainen voi kehittyä palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa PALAUTE RAKENNETAAN AINA TARKASTI: 1) KIITTÄMINEN osuu usein saajan tunnepuolelle, KIITOS - tuntuu hyvälle ja pelastaa päivän 2) NEUVONTA JA VALMENNUS kohteena työsuoritus, ei persoona -tavoitteena parempi suoritus, työsuorituksen oikaisu 3) ARVIOIVA, RAKENTAVA PALAUTE tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen, tosiasiat oltava perustana -> erotettava persoona, arvioitava asia ja toiminta joskus lähellä puheeksi ottamisen tilannetta 4) Hyvä kuulija ymmärtää, että hänellä on varaa oppia ja altistuu sille tietoisesti 5) Käytä uudelleen määrittelyä itsellesi hankalissa tilanteissa (esim. jaaritteleva - onpas perusteellinen selittäjä) Työelämän siivous: Turhat ajatukset! Turhat tavarat! Turhat työt! Tee työhuoneestasi miellyttävä- mitä katsot, mihin nostat silmäsi väsyneenä, mitä värejä/tauluja siellä on, mille tuoksuu miten tavarat ovat? 5

6 Ilo ja huumori: Ilo on tietoinen valinta, iloa ja keinoja on haettava aktiivisesti ajatukset voi viikata ilolle suotuisaksi, samoin kehon voi valmistaa naurulle arkipäivän leikki ja luovuus rakentavat iloa tehokkaasti - kummastele asioita ja ole utelias arkipäivä on miljoonien ilojen aarrearkku ilo ja nauru tarttuvat tehokkaasti, mutta myös muutkin tunteet Kiire, väsymys, sairaus, kipu, kriisit turruttavat ilonidut tehokkaasti - pysähdy miettimään mitä taakkaa kannat TYÖNILO: syntyy itse työstä, jos se on mielekästä syntyy hyvistä työtovereista, jos ne on kunnolla syntyy hyvästä ja oikeudenmukaisesta johtamisesta syntyy hyvästä ja rakentavasta palautteesta syntyy sopivasta palkasta syntyy sopivasta huumorista Huom! Kollektiivisen ilonpidon puute aiheuttaa depressiota! 6

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Yhteisöllisyydellä menestykseen

Yhteisöllisyydellä menestykseen Yhteisöllisyydellä menestykseen opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja-Liisa Manka ja Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki Toimiva työilmapiiri Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali Marjut Joki Työyhteisö olemassa jonkin tehtävän suorittamista varten pitää sisällään erilaisia rooleja jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta Organisaatio- muutos työntekijän näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä?

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä? Sparraava esimies Kuinka motivoida nuoria työssä? Pamfletti pohjautuu T-Median ja TATin tekemien tutkimusten tuloksiin (Nuoret ja johtaminen, Työnantajakuva). Teesien koostaminen: Maria Vesanen, Päivi

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot