Kilpailuetua. henkilöstöhallinnan sähköisillä. työkaluilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailuetua. henkilöstöhallinnan sähköisillä. työkaluilla"

Transkriptio

1 Kilpailuetua henkilöstöhallinnan sähköisillä työkaluilla

2 Miksi ehr.fi - järjestelmä? ehr.fi - tuotteet: ehr.fi järjestelmällä saat tehokkuutta HR toimintoihin: näkyviä tuloksia ja vapautuksen aikaavievistä rutiinitehtävistä. Useista toiminnoista voit valita omiin tarpeisiisi sopivat, jolloin järjestelmän käyttö on kustannustehokasta. Tuottavuutta Tuottavuus paranee resurssien oikealla kohdentamisella. Säästöä Läpinäkyvyydellä saadaan karsittua turhia kustannuksia. Kokonaisuuden hallintaa Yksi järjestelmä, kaikki HRD toiminnan osa-alueet. Kehityskeskustelu Sähköinen kehityskeskustelujärjestelmä Osaamiskartoitus Osaamistietojen hallintajärjestelmä Koulutusrekisteri Koulutusprosessien hallintajärjestelmä Työajan kohdentuminen Sähköinen työajanseurantajärjestelmä Henkilörekisteri Henkilötietojen hallintajärjestelmä 12 Työvälineiden hallinta Työvälineiden hallintajärjestelmä 14 Vaativuuden arviointi Työtehtävien vaativuuden- ja henkilökohtaisen palkanlisän määrittelytyökalu 16 AvainMittari Nykytilanteen kartoituskysely 18 Aloitejärjestelmä Sähköinen jp- ja aloitetoimintaprosessien hallinta 20 ehr.fi- tuotteet on tehty modulaarisiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voidaan vapaasti yhdistellä toisiinsa - ikään kuin sinulla olisi käytössäsi vain yksi ohjelma. Ohjelmiston luotettavuus, palvelun laatu ja muuttuvan asiakastarpeen ymmärrys olivat avainsanoja ohjelmistotoimittajaa valitessamme. Salme Alho HRD Director Fastems Oy

3 KEHITYSkeskustelu Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa esimiehen ja työntekijän välistä yhteistyötä. ehr.fi Kehityskeskustelujärjestelmässä sähköisyys on otettu mukaan ohjaamaan ja dokumentoimaan keskustelun etenemistä. Mikä? Sähköinen kehityskeskustelujärjestelmä, jolla keskustelut saadaan valjastettua yrityksen voimavaraksi. Esimiehemme innostuivat heidän työtään helpottavasta järjestelmästä. Annika Miettinen, henkilöstöjohtaja, Tampereen Sähkölaitos ehr.fi Kehityskeskustelun sisältö voidaan räätälöidä yrityskohtaiseksi. Työkalun avulla yrityksen tavoitteiden viestiminen sekä yksilökohtaiset kehityssuunnitelmat Työhyvinvointi lisääntyy, yhteisöllisyys kasvaa, innovaatiokyvykkyys muodostuvat vaivattomasti. paranee ja hiljaista tietoa saadaan talteen. Koska tavoitteisiin voidaan palata, yrityksen toiminnasta tulee pitkäjänteistä. Suurten linjauksien seurauksia voidaan tarkastella yksilötasolla. 4 5

4 Mikä? Sähköinen osaamiskartoitusjärjestelmä, jolla tuodaan henkilöstössä piilevät taidot esille. Kenelle? Yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat huolehtia omasta kilpailukyvystään kehittämällä työntekijöidensä osaamista. OSAAMISkartoitus Kun tiedetään, mitä osaamista organisaatiossa nyt tarvitaan, mitä siellä on ja miten sitä hankitaan lisää, on tie määrätietoiselle kehitystyölle auki. Osaamiskartoitusekisteristä on helppo etsiä paras osaaja uuteen tehtävään tai esimerkiksi asettaa osaamistavoitteita tulevaisuudelle. Tuottavuudelle ja laatutyölle luodaan edellytykset, kun tunnistetaan yrityksen osaamistarpeet ja vajeet. Työkalun raporttien avulla koulutusta voidaan kohdentaa ja hakutoimintojen avulla osaajien löytäminen on nopeaa suuressakin otannassa. NFC ehr.fi -Osaamiskartoitusjärjestelmä saadaan mobiiliksi NFC-teknologian avulla. Näin kartoitukset voidaan tehdä paikan päällä - työn keskeytymättä. 6 7

5 Mikä? Sähköinen järjestelmä henkilöstön koulutustietojen ylläpitämiseen ja hallintaan. Sovelluksen avulla lisäät koulutuksia henkilöille sekä määrittelet pakolliset koulutukset ja niiden voimassaoloajat. KOULUTUSrekisteri Tahtoisitko pysyä ajan tasalla työntekijöidesi koulutustilanteesta? Yhdessä Hätäkeskuslaitoksen kanssa kehitetyllä ehr.fi Koulutusrekisterillä hallitset helposti kaikki koulutusprosesseihin liittyvät toimenpiteet -aina ilmoittautumisista koulutusten vaikuttavuuskyselyihin. Sovelluksen raporteista näet lisäksi koulutuksiin käytetyt ajat ja kustannukset yksilötasolla. ehr.fi koulutusrekisterin avulla koulutusprosessien hallinta sähköistyy ja automatisoituu. Järjestelmä muistuttaa automaattisesti vanhenevista koulutuksista. Raporttien avulla koulutussuunnittelua ja ammattipätevyyksien hallinnointia voidaan kohdentaa uudella tavalla. Kenelle? Yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat tehdä koulutusprosesseistaan hallittuja ja yritystoimintaa tukevia. 8 9

6 Mikä? Sähköinen HENKILÖtyöajan seurantajärjestelmä, joka toimii sekä Internetissä että matkapuhelimessa. TYÖAJAN kohdentuminen Haluaisitko selvittää luotettavasti, mihin työaika yrityksessäsi todellisuudessa menee? Se, että henkilökunta käyttää työaikansa yrityksen tavoitteiden kannalta oikeisiin tehtäviin on ydinkysymyksenä tuloksellisessa yrityksen johtamisessa. ehr.fityöajanseurantajärjestelmällä työajan merkitseminen vie työntekijän aikaa vain 3-5 minuuttia päivässä. Kenelle? Yrityksille ja yhteisöille, joille tehokas ja tarkoituksenmukainen työajankäyttö on tärkeää. Yrityksen toiminnasta tulee tehokkaampaa, kun työntekijöiden työpanos saadaan kohdistettua töihin, jotka lisäävät yrityksen tuottavuutta. Työhyvinvointi kasvaa, kun työntekijät saavat keskittyä heille asianmukaisiin tehtäviin

7 Mikä? Sähköinen henkilötietokanta organisaation henkilötietojen ylläpitämiseen. HENKILÖrekisteri ehr.fi - Henkilörekisteri toimii tietokantana kaikille ehr.fi - järjestelmille. Henkilörekisteristä löytyvät perustietojen lisäksi kootusti tiedot työntekijöiden koulutuksista, osaamisalueista ja kehityskeskustelujen tuloksista. ehr.fi- Henkilörekisteri kuuluu osana jokaiseen ehr.fi - ohjelmistoon. Rekisterin ansiosta organisaation tiedot ovat aina ajan tasalla. Järjestelmästä saadaan reaaliaikaisesti halutut HR raportit, tasa-arvoraportit tai vaikkapa henkilöstön tulevat syntymäpäivät ja palveluvuodet. Toiminta? Työntekijöiden perustietojen lisäämisen jälkeen ohjelma päivittää tiedot muista ehr.fi -sovelluksista. Rekisteri voidaan haluttaessa yhdistää esimerkiksi palkkajärjestelmään

8 TYÖVÄLINEIDEN hallinta ehr.fi- Työvälineiden hallintatyökalu pitää yrityksesi irtaimiston hallinnassa. Työkalun avulla pysytään selvillä uusista hankinnoista ja siitä, kenen pöytälaatikosta mikäkin väline löytyy. Ja jos tavara rikkoutuu ennen aikojaan tai häviää, kuitin löytää järjestelmästä kätevästi skannattuna. ehr.fi - työvälineiden hallintajärjestelmä pitää kulut kurissa, kun turhilta investoinneilta säästytään. ehr. fi- Aikaa ja vaivaa säästyy, kun erilaisten työvälineiden hallussapitäjiä ei tarvitse metsästää useasta paikasta. Lisäksi järjestelmän käyttö säästää yritystä turhilta investoinneilta, ja yritykseen hankitut työvälineet pysyvät hallinnassa. Toiminta? Ohjelmisto kertoo sinulle, kenellä mikäkin työväline on, kuka sen on luovuttanut ja milloin. Myös esimerkiksi ohjelmistolisenssit ja työvaatteet kannattaa lisätä rekisteriin

9 VAATIVUUDEN arviointi ehr.fi- Vaativuuden arviointijärjestelmä auttaa sinua määrittämään työehtosopimusten mukaiset palkat työntekijöillesi. Tuskastuttaako sinua työehtosopimusten moninaisuus tai paikallisen sopimisen käynnistäminen? ehr.fi-vaativuuden arviointijärjestelmällä aloitat työehtosopimusten soveltamisen ammattimasesti. Järjestelmän avulla luodaan toimivat käytännöt paikallisista työehdoista sopimiselle. Mikä? Sähköinen työkalu työtehtävien kuvausten tekemiseen, henkilökohtaisten palkanlisien määrittelyyn sekä työtehtävistä suoriutumisen dokumentointiin. Toiminta? Järjestelmällä hallitaan tehtävä- ja toimenkuvaukset sekä arvioidaan työn vaativuutta palkanlisiä varten. Esimerkiksi, kun vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä tarkastetaan tehtäväkuvaukset, tehdään samalla tarvittavat muutosehdotukset järjestelmään, joka vie ne eteenpäin hyväksyttäväksi

10 Toiminta? Kyselyn 66 kysymykseen vastaa koko henkilöstö. Ohjelman avulla saadaan tarkka kuva nykyisestä kokonaistilanteesta sekä eri työyksiköiden tilasta. Tulosten avulla löydetään toiminnan kehityskohteet. AVAINmittari AvainMittari on sähköinen muutostarpeiden kartoitusohjelma yrityksille ja yhteisöille. Ohjelman avulla arvioidaan yrityksen arjen toimintakäytänteet ja määritetään niistä nousevat muutostarpeet. Tarkastelukohteina ovat mm. se, miten toimintastrategia viedään käytäntöön sekä millaiset mahdollisuudet henkilöstöllä on osallistua toiminnan suunnitteluun. Ohjelmistolla selvitetään tekijät, jotka estävät työntekijöitä tuottamasta työllään toivottua tulosta. Mikä? Sähköinen kyselyohjelma, jonka avulla löydetään organisaation kehittämiskohteet. Avainmittari on helppokäyttöinen johtamisen työkalu, jonka avulla nostetaan kissa pöydälle ja seurataan kehittämistoimenpiteiden vaikutusta yrityksen arjessa

11 Mikä? ALOITEjärjestelmä ehr.fi - Aloitejärjestelmä tekee aloitteiden käsittelystä säännönmukaista ja helppoa. Kun yrityksen aloitetoiminta on hyvin järjestetty, uusia innovaatioita syntyy jatkuvasti ja työprosessit kehittyvät. Tällä tavoin organisaatio kehittyy kuin itsestään -työntekijöidensä voimin. ehr.fi - Aloitejärjestelmä on kehitetty yhdessä Tampereen Sähkölaitoksen kanssa. Sähköinen järjestelmä, jolla aloitteet kerätään ja prosessoidaan koko organisaation osaamista hyödyntäen. Järjestelmän avulla aloitteet saadaan konkreettiseksi osaksi yrityksen kehitystä: innovaatioiden myötä yrityksen tulos paranee. Koko organisaatio saadaan helposti mukaan aloitteiden tekoon, ja automaattiset muistutukset takaavat, etteivät ne jämähdä paikoilleen. Organisaatio kehittyy kuin itsestään -työntekijöidensä voimin 20 21

12 Teknisiä tietoja: ehr.fi -järjestelmät toimivat sovellusvuokrauksena ja niiden käyttöön tarvitaan vain Internet-yhteys ja selain, jolloin ei tarvita erillisiä asennuksia tai uusia konehankintoja. ehr.fi -järjestelmissä käyttäjät jaetaan käyttäjäryhmiin. Jokainen käyttäjä saa järjestelmään oman tunnuksen. Pääkäyttäjä voi muokata organisaation rakennetta ja lisätä haluamiansa ominaisuuksia niin koko organisaatiolle, tiimeille, käyttäjäryhmille kuin yksittäisille henkilöillekin. Järjestelmää käytetään salatulla yhteydellä, jonka tietoturvataso on korkea. ehr.fi -järjestelmä hinnoitellaan kuukausimaksuperiaatteella organisaation käyttäjämäärän ja käyttöön valittujen osa-alueiden perusteella. ehr.fi -järjestelmän käyttöönotto on helppoa: WellWorks Oy on perustettu vuonna Yrityksen nimi vaihtui Jussi Rautalampi Oy:stä WellWorks Oy:ksi vuonna 2008, kun yrityksen avaintoimijat tulivat yrityksen omistajiksi. Yrityksemme tarjoaa niin sähköisiä työkaluja henkilöstöjohtamisen ja sosiaalisen työllistämisen alueille kuin mobiilisovelluksiakin. WellWorks Oy on toiminut historiansa aikana kymmenissä erilaisissa työyhteisöjen kehittämis- ja valmennushankkeissa. Yrityksen toimipiste sijaitsee Jyväskylässä. Yrityksemme kantaa yhteiskuntavastuutaan soveltamalla yritysten kehittämistoimintaan kehittämiämme järjestelmiä ihmisten työllistymisen nopeuttamiseksi avoimille työmarkkinoille. Asiakkaitamme: Lisää referenssejä osoitteessa 1. Valitaan halutut ominaisuudet 2. Siirretään olemassa olevat tiedot ja organisaatiotiedot järjestelmään automaattisesti 3. Pääkäyttäjiä opastetaan ja järjestelmä testataan 4. Henkilöstölle tiedotetaan ja ohjelman käyttö voi alkaa ehr.fi -järjestelmän yhteydessä saat myös koulutus- ja konsultointipalvelut tarpeen mukaan meiltä. Esimerkiksi esimiehille koulutusta kehityskeskusteluiden käymiseen, johdolle konsultointipalvelua strategian määrittämiseen, viestimiseen tai osaamiskartan määrittämiseen liittyvää koulutusta. Kysy lisää. Demotunnuksenne Ohjelmien käyttöliittymissä näkyy erilaisia toimintoja riippuen käyttäjäryhmästä. Tunnuksia erilaisille käyttäjille: Osastot/käyttäjät Käyttäjäryhmä: Tunnus: Salasana: WellWorks Oy Ahjokatu Jyväskylä Finland Mannerheimintie 12 B Helsinki Finland Kirjaudu sisään osoitteessa: Jussi Rautalampi Toimitusjohtaja Managing director Anssi Kalliokoski Myyntipäällikkö Sales manager

13

1. Mobiilityökalut... 3. 1.1 Kuormaaja... 3 1.2 emedi... 4 1.3 etaitava... 5 1.4 emoppi... 6 1.5 eraksa... 7 1.6 eprojektori... 8 1.7 Treenari...

1. Mobiilityökalut... 3. 1.1 Kuormaaja... 3 1.2 emedi... 4 1.3 etaitava... 5 1.4 emoppi... 6 1.5 eraksa... 7 1.6 eprojektori... 8 1.7 Treenari... 1 Sisältö 1. Mobiilityökalut... 3 1.1 Kuormaaja... 3 1.2 emedi... 4 1.3 etaitava... 5 1.4 emoppi... 6 1.5 eraksa... 7 1.6 eprojektori... 8 1.7 Treenari... 9 2. NFC-mobiilityökalut... 10 2.1 Jakaja... 10

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa Hallitse palvelutuotanto myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla Visma Severan kantavana ideana on, että tilitoimisto

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

LEHTI MYYNNIN HENKILÖILLE NRO 1. Kaikki asiakaskontaktit samassa paikassa. SalesMobiili - työkalu myyntiryhmille

LEHTI MYYNNIN HENKILÖILLE NRO 1. Kaikki asiakaskontaktit samassa paikassa. SalesMobiili - työkalu myyntiryhmille 06 LEHTI MYYNNIN HENKILÖILLE NRO 1 SalesPeople Kaikki asiakaskontaktit samassa paikassa SalesPlanilla tehokkuuutta myyntitoimintaan SalesMobiili - työkalu myyntiryhmille 06 PÄÄKIRJOITUS Lisää aikaa lisää

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite N:o 3/Maaliskuu 2009 Tämä julkaisu on Mediaplanetin tuottama teemalehti. erp N:o 3. Maaliskuu 2009 Integroitavuus Toiminnanohjausjärjestelmien

Lisätiedot

Asiantuntijayritysten työnohjaus. Miten pystyt johtamaan yritystä kokonaisuutena? VISMA Severa

Asiantuntijayritysten työnohjaus. Miten pystyt johtamaan yritystä kokonaisuutena? VISMA Severa Asiantuntijayritysten työnohjaus Miten pystyt johtamaan yritystä kokonaisuutena? VISMA Severa Hallitse projektit myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla Visma Severan kantavana ideana on, että asiantuntijayritys

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

valu hukkaan Sivu 10 Haluatko saada firmasta paremman tuoton? Sivu 14 Tuloksen tekemiseen vaikuttaa suoraan yrityksen kyky hallita omia rutiinejaan.

valu hukkaan Sivu 10 Haluatko saada firmasta paremman tuoton? Sivu 14 Tuloksen tekemiseen vaikuttaa suoraan yrityksen kyky hallita omia rutiinejaan. TOUKOKUU 2013 Ecom asiakaslehti nro. 1 Tuloksen tekemiseen vaikuttaa suoraan yrityksen kyky hallita omia rutiinejaan. Sivu 2 SähköJusalla työ ei valu hukkaan Sivu 10 Haluatko saada firmasta paremman tuoton?

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI Leenamaija Otala & Johanna Vainionmäki (toim.) Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Teaching Material 2006/01 Espoo 2006 ESIMERKKEJÄ OSAAMISEN JOHTAMISESTA SUOMALAISILLA

Lisätiedot