OPPIA IKÄ KAIKKI -HANKE.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPIA IKÄ KAIKKI -HANKE. http://prezi.com/vuckxgt-0vzt/elbit-yleisesittely/"

Transkriptio

1 OPPIA IKÄ KAIKKI -HANKE

2 ELBIT Sähköinen ratkaisu opetushenkilöstön osaamisen suunnitelmalliseen kehittämiseen 7 hanketta Noin 350 eri oppilaitosta Noin 7000 opettajaa

3 Hankkeen tavoitteet Rakentaa kaksi hankeorganisaatioille yhteistä osaamisen kehittämisen mallia (yksilökeskeinen ja osaamisyhteisöihin pohjautuvat mallit), jota yksittäiset hankeorganisaatiot voivat hyödyntää ja soveltaa organisaatiokohtaisesti haluamallaan tavalla. Kehittämishankkeen lopputulokselliset tavoitteet: Kuvattu toimintamalli ja toimitapa tiimiosaamisen kartoittamiseen Kuvattu toimintamalli ja toimitapa yksilötason osaamisen kartoittamiseen Malli osaamissisällön/osaamiskartan luomiseen Määritelty vuotuinen osaamissisällön päivitysprosessi Malli tiimiosaamisprofiilien analysointiin Toimintamalleissa huomoitu soveltuvuus teknisiin järjestelmiin Keskeiset raportointitarpeet määrittelty yksilö- ja tiimitasolla

4 Hankkeen vaiheet Kehittämishanke on jaettu viiteen päävaiheeseen: 1. Kuvaaminen: Toimintaympäristön haasteiden kuvaus suhteessa tiimien osaamisen johtamiseen 2. Konseptointi: Osaamisen johtamisen ja kartoittamisen toimintamallin luominen 3. Konkretisointi: Tiimi- ja yksilötason osaamiskartan luomisen prosessi ja malli 4. Tietojärjestelmätarpeiden huomioiminen (tietojärjestelmäriippumattomasti) 5. Yhteenvedon ja toimenpide-ehdotuksen laatiminen

5 Lähipäivät Workshop 1: Johdatus teemaan ja lähtötilanne Nykyisten toimintamallien kuvaus, puutteet, tavoitteiden tarkennus, osaamisen kehittämisen viitekehys Ennakkotehtävä: Organisaatioiden olemassa olevien toimintamallien kuvaaminen ja niiden puutteiden tunnistaminen Workshop teema 2: Yksilötason toimintamalli Yksilötason osaamisen kehittämisen elementit Tietojärjestelmätarpeiden huomioiminen Ennakkotehtävä: Tarkentuu hankkeen edetessä Workshop teema 3: Osaamisyhteisömalli Osaamisyhteisöihin pohjautuvan osaamisen kehittämisen elementit Ennakkotehtävä: Tarkentuu hankkeen edetessä Workshop teema 4: Vuosisuunnittelu Osaamisen kehittämisen toimintamallien sitominen vuosikelloon Tietojärjestelmätarpeiden huomioiminen Ennakkotehtävä: Tarkentuu hankkeen edetessä Workshop 5: Osaamisen tunnistaminen ja osaamisen tunnistamisen prosessi Osaamiskartan rakentaminen vaiheineen Ennakkotehtävä: Tarkentuu hankkeen edetessä Workshop 6: Yhteenveto ja organisaatiokohtaiset toimenpidesuunnitelmat Ennakkotehtävä: Tarkentuu hankkeen edetessä

6 Aikataulu Kuukausi Viikko Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop

7 Ennakkotehtävä I: Lähtötilanteen kuvaus Osaava-hankkeessa on mukana useita erilaisia organisaatioita, joilla on hyvin erilainen lähtötilanne ja erilaiset tarpeet osaamisen kehittämisen toimintamalleihin liittyen. Tehtävän tavoitteena on tunnistaa organisaatioiden eroavuudet ja yhtenevyydet sekä määrittää eri organisaatioiden tarpeet osaamisen kehittämisen toimintamallien suhteen. Ennakkotehtävän pohjalta tarkennetaan kehittämishankkeen tavoitteita, sisältöä ja etenemistä. Ennakkotehtävä: 1. Mitkä ovat organisaationne keskeisimmät haasteet opetushenkilöstön osaamiseen liittyen (esim. eläköitymisten kautta tapahtuva osaamisen poistuminen, TVT-osaamisen puute,...)? 2. Millä tavalla organisaatiossasi huolehditaan opetushenkilöstön osaamisen kehittämisestä (esim. sisäiset ja ulkoiset koulutukset, osaamiskartoitukset, kehityskeskustelut, mentorointi )? 3. Mitä tietojärjestelmiä organisaatiossasi on osaamisen hallinnan ja kehittämisen tueksi (esim. HR-järjestelmä, erilaiset kyselytyökalut )? 4. Mitä puutteita mielestäsi nykyisissä toimintamalleissa on? 5. Mihin osaamiskartoituksilla kerättyä tietoa halutaan ensisijaisesti hyödyntää (esim. koko organisaatiotasoinen henkilöstösuunnittelu, koulutussuunnittelu, yksilötason osaamisen kehittymisen tukeminen osana kehityskeskusteluja )?

8 1. Keskeiset haasteet TVT-osaaminen Opetushenkilöstön sisäinen liikkuvuus Nykyaikaiset opetusmenetelmät Eläköityminen Some Työelämätarpeiden huomioiminen

9 2. Nykyiset toimintamallit Kehityskeskustelut ja - suunnitelmat Ulkoisiin koulutuksiin kannustaminen Osaamiskartoitus Työelämäjaksot Epämuodollinen mentorointi Vertaismentorointi- ja tutorointihankkeet Sisäiset koulutukset Täydennyskoulutussuunnitelmat Opintovapaa Työaikajärjestelyt Campus-yhteistyö

10 3. Nykyiset tietojärjestelmät Palkkajärjestelmät Kyselytyökalut Ei mitään Oppilashallintojärjestelmät

11 4. Puutteet nykyisissä Suunnitelmallisuuden puute toimintamalleissa Selkeän ja systemaattisen prosessin puute Yhtenäisten toimintamallien puute Henkilöstön aktivointi Kokonaisvaltaisen lähestymistavan puute

12 5. Osaamistiedon hyödyntämiskohteet

13 Osaamisen johtaminen JOHDANTO

14 HR-kokonaisuus: työsuhteen elinkaarimalli

15 Työsuhteen elinkaaren hallinta REKRYTOINTI HOUKUTTELU HENKILÖSTÖ- SUUNNITTELU TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN SITOUTTAMINEN HENKILÖSTÖTIEDON HALLINTA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

16 MITÄ OSAAMINEN ON?

17

18

19 Miksi osaamisia halutaan kartoittaa? Onko jokin työssä tai toimintaympäristössä muuttunut? Tiedetäänkö, että tulevaisuudessa laadukas toiminta edellyttää täysin uutta osaamista? Onko toiminnassa havaittu selkeitä osaamisvajeita? Jakaantuuko osaaminen epätasaisesti organisaatiossa?

20 Osaamiskartoitus Mikä osaamiskartoitus on? Menetelmä, jonka avulla kerätään tietoa johtamisen tueksi Mihin tietoa hyödynnetään? Henkilöstösuunnittelu Rekrytoinnit Osaamisen kehittäminen Koulutussuunnittelu Miksi osaamiskartoituksia tehdään? Ei tiedetä, mitä organisaatiossa osataan jokin työssä tai toimintaympäristössä muuttunut tulevaisuudessa laadukas toiminta edellyttää täysin uutta osaamista? toiminnassa havaittu selkeitä osaamisvajeita? osaaminen jakaantuu epätasaisesti organisaatiossa? Miten Osana laajempaa prosessia

21 Haasteet käytännön tekemisessä Oikean tarkastelutason löytäminen, ei liian ylätasoisia käsitteitä, ei liian yksityiskohtaisia taitoja Kahden näkökulman sovittaminen yhteen malliin, organisaatiotaso vs. yksilötaso Kartoitus nousee itseisarvolliseksi, vaikka se on vain keino kerätä dataa Suhtaudutaan osaamisen kuvaukseen idealistisesti ja otetaan asiat henkilökohtaisesti Kuvataan osaamisvaade ainoastaan oman organisaation lähtökohdista käsin Osaamiskartoitus jää irralliseksi toimenpiteeksi, eikä sitä kytketä strategisiin johtamisprosesseihin Kertaharjoitus; käytetään paljon aikaa ja resursseja osaamisen mallintamiseen, tehdään kerralla valmista eikä paukkuja jää enää sisällön kehittämiseen ja päivittämiseen Tiedon hyödyntämistä ei mietitä konkreettisina käyttötapausesimerkkeinä, eikä tiedon hyödyntämistä huomioida riittävästi osaamista mallinnettaessa

22 OSAAMISEN SUUNNITELMALLINEN KEHITTÄMINEN Koulutusrekisteri Kehittämistoimenpiteiden laadun arviointi Tietopankki Kehityskeskustelujen avaus Lomakkeen esitäyttö Ilmoittautumisten käsittely Osaamisen arviointi Sähköinen ilmoittautuminen Kehityskeskustelut Kehittymissuunnitelmat Kehittämisohjelmien julkaisu

23 Osaamisen johtamisen evoluutio: Hallinnasta kompleksisuuteen Mitä osaat Osaaminen yksilön pään sisäistä Pystytään paikantamaan, mallintamaan ja mittaamaan Koko organisaation osaamisen vangitseminen tietojärjestelmään Staattisen Yksilön osaamisen ja organisaation strategian linkitys (BSC) Kenet tunnet Osaaminen rakentuu vuorovaikutuksessa ihmisten välillä Osaamisen jakaminen ja siirto, hiljainen tieto Käytäntöyhteisöt, COPs Nonaka & Takeuchi SECI itseorganisoituminen Osaaminen syntyy kompleksisen systeemin eri osista Osaamisen luominen, jakaminen ja kehittäminen on luonnollinen ja dynaaminen prosessi Yksilöiden kyky elää muutoksessa ja epävarmuudessa ja reagoida siihen Oman osaamisen kehittäminen kompleksisessa ympäristössä J. Hong ja Pirjo Ståhle 2005 mukaillen

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Kierre Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Asiantuntija Eero Pölönen Projektipäällikkö Susanna Ihanus Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.)

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.) JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen Liisa Marttila (toim.) Ulkoasu ja taitto: Anne Rissanen Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 71. ISBN 978-952-5903-57-7(PDF)

Lisätiedot

Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen

Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen Kopsu hankkeen seminaari 27.3.2012 Kuopio Arttu Puhakka / koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen Sisältö

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

VASTUULLISEN JOHTAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS

VASTUULLISEN JOHTAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS 1 VASTUULLISEN JOHTAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS OHJE KEHITTÄMISHANKKEEN (10 OP) LAADINTAAN Vastuullisen johtamisen täydennyskoulutukseen kuuluu koulutuksen näyttönä toimiva kehittämishanke. Kehittämishankkeessa

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus Sari Kuutti Ikäihmisten osaamisen kartoitus Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet ja tuotantotalous Strateginen johtaminen Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea?

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Leena Vainio Tutkimuspäällikkö, ETK Hämeen ammattikorkeakoulu leena.vainio@hamk.fi Marja Toivonen Tutkimusprofessori,FT VTT marja.toivonen@vtt.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille Työelämälähtöinen täydennyskoulutus Opas työpaikkaohjaajille ja

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot