Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä"

Transkriptio

1 Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke 2010

2 TYÖYKSIKÖN HYVINVOINTIPAJOJEN SUUNNITTELU 1. Tuumasta toimeen hyvinvointipaja / esimiesvalmennus sh-piirin ja tulosalueen hyvinvointisuunnitelmat - viestit omaan työyksikköön 2. Pysähdy ajatuksella yksikkösi tuloksiin: - tulosten merkitys yksikön perustehtävälle ja omalle johtamiselle - suunnittele, mitä haluat ottaa esille työyksikön hyvinvointipajassa - kirjoita keskeiset viestisi paperille kaikkien luettavaksi Toimialueen yhteiset asiat tulevat käsittelyyn ja ne on hyvä viedä viestinä omalle työyksikölle. Hyvinvointipajassa tulosaluejohtaja tai johtava ylihoitaja voivat olla kertomassa tulosalue-asioista. Varaa itsellesi aikaa ja kokoa taustatietoa tulosten käsittelylle. Missä asioissa tulokset ovat hyviä ja asiat näyttävät olevan kunnossa, missä on parantamisen varaa? Mitkä tekijät vaikuttavat tilanteeseen? Muista, että työyhteisössä voi olla eri käsitys asioista kuin sinulla itselläsi. Kun keskeiset viestit on kirjattu paperille, niin kaikki työyhteisön jäsenet työvuoroista riippumatta voivat tutustua niihin 3. Suunnittele hyvinvointipaja työyksikölle: -aika, paikka, - tilaisuuden kulku - onnistumisen edellytykset Mieti, miten kaikki voivat osallistua järjestä tarvittaessa useampi paja. Varaa yhteensä aikaa vähintään 3 tuntia. Ehkä kolmivuorotyötä tekevissä yksiköissä voisi olla vaikkapa kolme noin tunnin pajaa peräkkäisinä viikkoina siten, että edellisen pajan tulokset ovat seuraavan ryhmän työskentelyn aloitusmateriaalina. Seuraavilta sivuilta löydät em. kolmivaiheisen pajan vetämisohjeita ja vinkkejä. 4.. Suunnittelun ja toteutuksen tuki - tarvittaessa sinun kannattaa pyytää ulkopuolista tukea sekä suunnittelu- että toteutusvaiheeseen Ota yhteyttä Ulla Hiltuseen. Hyvä tapa on suunnitella pajat yhdessä esimieskollegojen kanssa.

3 HYVINVOINTIPAJAN TOTEUTUS 1. ryhmä /vaihe 1. Esittele pajan tavoitteet, eteneminen, työskentelytavat ja kulku Esittele kyselyn tulokset ja omat havaintosi - sh-piirin ja tulosalueen - oman yksikön - yleiskeskustelua ei tarvittane tässä vaiheessa 2. Järjestä pariporina edellisen pohjalta minuuttia - jokainen pari minuuttia ensin itse, mitä ajatuksia heräsi vaikka vielä paperille muistiin - sitten naapurin kanssa 5 minuutin porina siitä, mitä ajatuksia edellinen herätti 3. Jaa iso ryhmä pienryhmiin vaihe 1 keskustelu: Mitä tulokset kertovat meille toiminnastamme ja yksikön tilanteesta? 10 min. vaihe 2 keskustelu: Missä asioissa olemme onnistuneet (=vahvuudet) ja missä asioissa on parantamisen varaa (=kehitettävää). Pyrkikää yhteisymmärrykseen asioissa ja perustelkaa valintanne (n. 20 min.) jokainen ryhmä kirjaa sopimansa asiat kahdelle fläppipaperille. VAHVUUDET - xxxx -tgb -bbb 5 minuuttia KEHITETTÄVÄÄ -Ytgf --Blpoi -zxgh minuuttia minuuttia Kirjoittamiseen 5 minuuttia. Hyvinvointipajan tarkoituksena yhteisen keskustelun kautta löytää yksikön hyvinvoinnin lisäämiseksi muutama keskeinen parannettava tai muutettava asia. Paja on suunniteltu yhteistoiminnalliseksi ja osallistavaksi, sillä vain siten löydetään oikeat asiat ja halu muutoksen tekemiseen. Tarvittaessa halukkaat voivat nostaa keskusteltuja asioita esiin haluaisiko joku kertoa, mistä puhuitte tms. Tai sitten pariporina voi jäädä seuraavassa keskusteluvaiheessa pienryhmätyöskentelyssä hyödynnettäväksi Sattumanvaraiset 3 4 henkilön pienryhmät esim. 15 henkilön yksikössä voidaan tehdä jako viiteen (= viisi kolmen henkilön ryhmää) Riittävän pienet ryhmät varmistavat, että jokainen tulee kuulluksi ja kuuntelee muita Tarvitaan rohkeutta kertoa omat mielipiteet ja kompromissikykyä päästä järkeviin toimenpiteisiin. On tärkeää, että myös vahvuudet ja onnistumiset tulevat näkyviin eivätkä pelkästään kehitettävät ja parantamista vaativat asiat. Fläppipaperit sekä esimiehen tiivistämät viestit jäävät seuraavan viikon ryhmälle aloitusmateriaaliksi.

4 HYVINVOINTIPAJAN TOTEUTUS 2. ryhmä / vaihe 1. Esittele päivän tavoitteet, eteneminen, työskentelytavat ja kulku Esittele, mitä edellinen ryhmä on käynyt läpi ja millaisia vahvuuksia ja kehitettäviä asioita he löysivät 2. Jaa iso ryhmä pienryhmiin 10 minuuttia Käykää keskustelu edellisen ryhmän valitsemista Vahvuudetja Kehitettävää listoista erikseen: 1. Mitä ajatuksia itselläni ja meillä on edellisen ryhmän valitsemista asioista? 2. Pitäisikö listallle lisätä tai poistaa jotain? Pyrkikää yhteisymmärrykseen asioissa ja perustelkaa valintanne. Kirjoittakaa muutoksenne ao. fläpille. 3. Paluu isoksi ryhmäksi ja tutustuminen toisten muutosehdotuksiin : - jokainen pienryhmä kertoo, mitä lisäsi tai poisti ja miksi 15 minuuttia 5-10 minuuttia - poistettavista asioista käydään keskustelua, kunnes päästään yksimielisyyteen. 15 minuuttia 4. Kehitettävää asioiden priorisointi - jos kehitettävää fläpille on noussut enemmän kuin 3 erillistä asiaa, silloin kannattaa keskustella ja valita vain kolme sellaista kehittämisasiaa, jotka ovat oman vallan ja vastuun rajoissa sekä hyvinvoinnin ja työyksikön perustehtävän toteuttamisen kannalta merkittäviä. Kolme eniten ääniä saanutta asiaa ovat seuraavan ryhmän tehtävänä olevan hyvinvointisuunnitelman sisältöä. x x x Hyvinvointipajan tarkoituksena on jatkaa yhteistä keskustelua ja niiden kautta löytää yksikön hyvinvoinnin lisäämiseksi muutama keskeinen parannettava tai muutettava asia. Pajat on suunniteltu yhteistoiminnalliseksi ja osallistavaksi, sillä vain siten löydetään oikeat asiat ja halu muutoksen tekemiseen. Ks. 1. vaiheen vihjeitä pienryhmien muodostamisesta. Kehittämisen kohteeksi ei kannata valita liikaa asioita eikä Sellaisia asioita, joissa yksiköllä ei ole toimivaltaa tai mahdollisuutta vaikuttaa. Parempi on tehdä vähemmän ja pienempiä muutoksia voimavarojen mukaan ne johdattavat uusien vahvuuksien polulle. Priorisointi voi tapahtua vaikka siten, että jokaisella on käytössään 3 ääntä (ruksia), jotka he voivat antaa mielestään tärkeimmille kehitettäville / parannettaville asioille. Eniten ääniä saaneista asioista kannattaa vielä keskustella, jotta voidaan olla mahdollisimman yhtä mieltä siitä, mitä ne tarkoittavat. Ettei yksi puhu aidasta ja toinen aidan seipäistä. KEHITETTÄVÄÄ -Ytgf xx --Blpoi xxxxxxxx -Zxgh xxxx -Klo x -Thsykl -Ympsynps xxxxx

5 HYVINVOINTIPAJAN TOTEUTUS 3. ryhmä / vaihe 1. Esittele päivän tavoitteet, eteneminen, työskentelytavat ja kulku Esittele, mitä edellinen ryhmä on käynyt läpi ja millaisia kehitettäviä asioita he löysivät 2. Jaa iso ryhmä kolmeen pienryhmään 10 minuuttia 10 minuuttia Käykää keskustelu edellisen ryhmän valitsemista kehittämistä vaativista asioista : 1. Mitä ajatuksia itselläni ja meillä on edellisen ryhmän valitsemista asioista? 2. Pitäisikö kehitettävien asioiden listalle tehdä muutoksia? Jos kyllä, niin mitä? Pyrkikää yhteisymmärrykseen mahdollisissa muutoksissa ja perustelkaa ne. 5. Hyvinvointisuunnitelman työstäminen - edelliset kolme työryhmää kukin työstävät yhden, kehittämisen kohteeksi nostetun asian toteuttamissuunnitelmaksi (20 min) minuuttia Kun ne ovat valmiit, käydään yhteiskeskustelu suunnitelmista. Niitä täydennetään ja täsmennetään tarvittaessa. Työnjaosta on myös syytä sopia täsmällisesti. Työstetyt kolme suunnitelmaa muodostavat yksikön toteuttamiskelpoisen hyvinvointisuunnitelman (10 min) 6. Jatko ja seuranta - hyvinvointisuunnitelma käsitellään tai siitä tiedotetaan koko henkilöstölle sekä toimitetaan tulosaluejohtajalle ja henkilöstöpalveluihin Ulla Hiltuselle sähköpostilla mennessä Kun kaikki osallistuvat hyvinvointisuunitelman laatimiseen, niin yksikön voimavarat ovat hyvässä käytössä ja suunnitelma on yhteinen. Suunnitelmalomakkeen löydät sähköisessä muodossa Täsmällisesti työnjaosta sopiminen varmistaa suunnitelmien toteutumisen. Selkeästi sovittuna kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee ja miten seurataan konkretisoi asian etenemistä. Jos sovitaan näin, tehdään niin kokemusten mukaan kukaan ei tiedä kenen pitäisi toimia ja mitään ei tapahdu.. Sitä sitten ihmetellään yhdessä ja erikseen. Suunnitelmien toteutumisen edellytyksenä on kannustava seuranta ja tarvittava tuki. Sitä antavat sekä tulosaluejohto että henkilöstöpalvelut.

6 Työyhteisön hyvinvointisuunnitelma lokakuu 2010 työyhteisössä käydyn yhteisen keskustelun ja sopimisen tulos KEHITTÄMIS- KOHDE TAVOITTEET TOIMEN- PITEET VASTUU- HENKILÖT AIKATAULU SEURANTA 6

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Rakennamme yhdessä Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Tekijä Riitta Sinkkilä, FCG Efeko Oy Taitto Pramedia Oy Piirrokset Leena Itkonen 1. Painos, 2008 ISBN 978-952-213-362-5

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki ohjeet välineiden käyttöön

Reilun Pelin työkalupakki ohjeet välineiden käyttöön Reilun Pelin työkalupakki ohjeet välineiden käyttöön Reilun Pelin henkeen kuuluu, että työhyvinvointia rakennetaan yhteistyönä, jossa mukana ovat henkilöstön edustajat, esimiehet, työyhteisöjen kehittäjät

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Työpajasta on hyötyä opiskelijoille, opettajille ja oppilaitoksille

Työpajasta on hyötyä opiskelijoille, opettajille ja oppilaitoksille NUORTEN OMA KEHITTÄMISESITYS -TYÖPAJA Niina Salmi Työpajasta on hyötyä opiskelijoille, opettajille ja oppilaitoksille Nuorten oma kehittämisesitys -työpaja (NOKE) tarjoaa oppilaitoksille ja opettajille

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

OHJATUSSA OLOHUONEESSA OPITAAN, OIVALLETAAN JA KASVETAAN YHDESSÄ

OHJATUSSA OLOHUONEESSA OPITAAN, OIVALLETAAN JA KASVETAAN YHDESSÄ OHJATUSSA OLOHUONEESSA OPITAAN, OIVALLETAAN JA KASVETAAN YHDESSÄ HARJOITUKSIA OHJAAJILLE TUEKSI TOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN Yhden Vanhemman Perheiden liitto 1 Hyvä olohuoneen ohjaaja Tähän oppaaseen olen

Lisätiedot

Palkkakeskustelut Suomessa. vihjeitä ja kokemuksia

Palkkakeskustelut Suomessa. vihjeitä ja kokemuksia Palkkakeskustelut Suomessa vihjeitä ja kokemuksia Palkkakeskustelut Suomessa vihjeitä ja kokemuksia Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 2011 Toimituskunta: Niilo Hakonen

Lisätiedot

AINEISTOPAKETTI MURTUMIEN EHKÄISYSTÄ PAJASARJAN SUUNNITTELIJALLE VERSIO 3.4

AINEISTOPAKETTI MURTUMIEN EHKÄISYSTÄ PAJASARJAN SUUNNITTELIJALLE VERSIO 3.4 AINEISTOPAKETTI MURTUMIEN EHKÄISYSTÄ PAJASARJAN SUUNNITTELIJALLE VERSIO 3.4 LAATIJAT: Lena Sjöberg-Tuominen, Terveydenhuollon erikoislääkäri, HY Liisa Länsipuro, Asiantuntijalääkäri, ROHTO Risto Mäkinen,

Lisätiedot

Kehitä osaamista! -työkirja

Kehitä osaamista! -työkirja 2 Kehitä osaamista! -työkirja Kehitä osaamista! -työkirja Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Oppaita ja työkirjoja 2007:1 Kehitä osaamista! -työkirja 3 Kehitä osaamista! - työkirja isbn 952-473-811-2

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

TAPAHTUMATUOTTAJA RYHMÄTYÖSKENTELY VASTUUN KANTAMINEN ONNISTUMISEN KOKEMUKSET

TAPAHTUMATUOTTAJA RYHMÄTYÖSKENTELY VASTUUN KANTAMINEN ONNISTUMISEN KOKEMUKSET Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen julkaisuja Kalliolan Nuorten julkaisuja Nro 4 TAPAHTUMATUOTTAJA RYHMÄTYÖSKENTELY VASTUUN KANTAMINEN ONNISTUMISEN KOKEMUKSET TAPAHTUMATUOTTAJA RYHMÄTYÖSKENTELY

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle...5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu...7 1.1. Koko yhteisö toimintaa kehittämässä...8 1.1.1. Koko organisaation sitoutuminen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

VANTAA. Kodin ja koulun välisen viestinnän opas vantaalaisille 1 9-vuosiluokkien kouluille. Sivistystoimi

VANTAA. Kodin ja koulun välisen viestinnän opas vantaalaisille 1 9-vuosiluokkien kouluille. Sivistystoimi VANTAA Kodin ja koulun välisen viestinnän opas vantaalaisille 1 9-vuosiluokkien kouluille Sivistystoimi Päivitetty uuden opetussuunnitelman mukaiseksi 16.3.2012 Sisällysluettelo 1. Kodin ja koulun välisen

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a j a a j h o e Alu e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Ennen tapaamista

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Turvallisen opiskeluryhmän rakentaminen ammatillisissa oppilaitoksissa

Turvallisen opiskeluryhmän rakentaminen ammatillisissa oppilaitoksissa Turvallisen opiskeluryhmän rakentaminen ammatillisissa oppilaitoksissa Teoriataustaa ja harjoituksia Turvallista ryhmää rakentamaan -hanke Nuorten Akatemia Sisällysluettelo Johdanto 3 1 Ryhmän turvallisuuden

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

TERVEEMPI POHJOIS-SUOMI -HANKE: PROSESSIKUVAUS LUOTTAMUSHENKILÖILLE JA JOHTAVILLE VIRANHALTIJOILLE SUUNNATUN HYVINVOINTIJOHTAMISEN KOULUTUKSESTA

TERVEEMPI POHJOIS-SUOMI -HANKE: PROSESSIKUVAUS LUOTTAMUSHENKILÖILLE JA JOHTAVILLE VIRANHALTIJOILLE SUUNNATUN HYVINVOINTIJOHTAMISEN KOULUTUKSESTA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (14) TERVEEMPI POHJOIS-SUOMI -HANKE: PROSESSIKUVAUS LUOTTAMUSHENKILÖILLE JA JOHTAVILLE VIRANHALTIJOILLE SUUNNATUN HYVINVOINTIJOHTAMISEN KOULUTUKSESTA (SANNA SALMELA JA SUVI

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

Miten käytän avaimia monimuotoisuuden johtamiseen?

Miten käytän avaimia monimuotoisuuden johtamiseen? Miten käytän avaimia monimuotoisuuden johtamiseen? Pidät kädessäsi Avaimia monimuotoisuuden johtamiseen. Se on korttisarja, joka sisältää monimuotoisen työyhteisön esimiestyöhön toiminnallisia menetelmiä,

Lisätiedot

VAPAAEHTOISET OSANA TYÖYHTEISÖÄ -KOULUTUS

VAPAAEHTOISET OSANA TYÖYHTEISÖÄ -KOULUTUS VAPAAEHTOISET OSANA TYÖYHTEISÖÄ -KOULUTUS Koulutuksen pitäjän materiaali Koulutuksen kohderyhmä on henkilökunta ja vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöt yhteisössä, jossa on sekä henkilökuntaa että vapaaehtoisia,

Lisätiedot

Ennakointidialogien käyttö päihdestrategiatyössä

Ennakointidialogien käyttö päihdestrategiatyössä S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 7 / 2 0 0 6 tuomas tenkanen Ennakointidialogien käyttö päihdestrategiatyössä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti: Stakes / Asiakaspalvelut

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Kehittävä vertaiskäynti työväline laadunhallintaan

Kehittävä vertaiskäynti työväline laadunhallintaan Kristiina Hellstén, Maarit Outinen, Tupu Holma Kehittävä vertaiskäynti työväline laadunhallintaan Aiheita 31/2004 ISBN 951-33-1607-6 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ

LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ 1 JOHDANTO Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) velvoittaa varhaiskasvattajia vanhempien kanssa tasa-arvoiseen yhteistyöhön. Tätä

Lisätiedot