2 TURVALLISUUSPEREHDYTTÄMINEN Oman henkilökunnan turvallisuusperehdyttäminen Palveluntuottajien turvallisuusperehdyttäminen...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 TURVALLISUUSPEREHDYTTÄMINEN... 5 2.1 Oman henkilökunnan turvallisuusperehdyttäminen... 5 2.2 Palveluntuottajien turvallisuusperehdyttäminen..."

Transkriptio

1

2 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSKOULUTUS Oman henkilökunnan turvallisuuskoulutus Koulutustarpeen kartoitus Koulutuksen suorittaminen Koulutus- ja pätevyystietojen tarkastelu Palveluntuottajien turvallisuuskoulutus TURVALLISUUSPEREHDYTTÄMINEN Oman henkilökunnan turvallisuusperehdyttäminen Palveluntuottajien turvallisuusperehdyttäminen VIITELUETTELO... 6

3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 3 (6) 1 Turvallisuuskoulutus 1.1 Oman henkilökunnan turvallisuuskoulutus Liikenneviraston henkilökunnan osalta turvallisuuskoulutus on osa koulutustoimintaa ja koulutuksen järjestämistä. Turvallisuuskoulutus kattaa tarvittaessa: - rautatieturvallisuuteen liittyvän koulutuksen, - työturvallisuuskoulutuksen, kuten työturvallisuuskorttikoulutuksen, - työsuojelukoulutuksen, - tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutuksen, kuten Tieturvakoulutuksen, - varautumis- ja valmiuskoulutuksen, - muun turvallisuuskoulutuksen, - erityisiin tehtäviin pätevöittävän koulutuksen ja - liikenneturvallisuustehtävien koulutuksen, Liikenneviraston henkilökunnan turvallisuuskoulutus tapahtuu turvallisuusmääräysten ja turvallisuusviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Liikennevirasto noudattaa henkilöstönsä koulutuksen osalta Radanpidon turvallisuusohjetta (TURO) /1/. Turvallisuuskoulutuksen yleinen suunnittelu tapahtuu osana vuosittaista koulutuksen suunnittelua. Vuosittaisessa turvallisuuskoulutuksen suunnittelussa ovat mukana: - turvallisuuspätevyyksiin liittyvät yleiset kertaus- ja täydennyskoulutustarpeet: - omien kertauskoulutuskurssien järjestäminen, - omien täydennyskoulutuskurssien järjestäminen. - ulkopuolisten toimijoiden järjestämiin kertaus- ja täydennyskoulutuksiin osallistuminen - yleinen turvallisuuskoulutus: - koulutus, joka koskee tiettyä henkilöstöryhmää, - muutosten mukana tuoma turvallisuuskoulutus. - muut Liikenneviraston järjestämät turvallisuuskoulutukset, - tiedossa olevat viranomaisten järjestämät turvallisuuskoulutukset. Rautatietoimintojen turvallisuuspäällikön tehtävänä on arvioida vuosittaisen yleisen turvallisuuskoulutuksen tarvetta mm. esimiehiltä saamiensa viestin perusteella. Turvallisuuspäällikkö ja osaamisen kehittäminen -yksikkö vastaavat koulutuksen toteuttamisen suunnittelusta. Osaamisen kehittäminen -yksikkö vastaa turvallisuuskoulutuksen toteuttamisesta tehdyn suunnitelman mukaisesti. Turvallisuuskoulutuksen seuranta tapahtuu samalla tapaa kuin muunkin koulutuksen osalta. Liikennevirasto ylläpitää pätevyys- ja koulutustietoja henkilöstöjärjestelmässään (Personec HR). Tähän kirjataan myös turvallisuuskoulutus.

4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 4 (6) Koulutustarpeen kartoitus Yksittäisen työntekijän osalta uuden turvallisuuskoulutuksen, jatko- tai kertauskoulutuksen tai erityisen pätevyyden tarve määritellään esimiehen kanssa pidettävissä kehityskeskusteluissa ja kirjataan siihen liittyviin lomakkeisiin. Voimassa olevien koulutusten ja pätevyyksien tilanne tarkistetaan henkilöstöhallinnon Personec HR -järjestelmästä. Kehityskeskusteluissa käydään läpi myös henkilön tehtävänkuvaus ja tarkastellaan, ovatko siellä mainitut erityiset osaamistarpeet ja pätevyydet ajan tasalla ja vaatiiko tilanne lisäkoulutusta. Koulutus- ja pätevyysasiat käsitellään myös tarvittaessa erikseen henkilön tehtävien muuttuessa ja tehtävänkuvausta päivitettäessä. Esimies välittää koulutustarpeet kootusti rautatietoimintojen turvallisuuspäällikölle Koulutuksen suorittaminen Esimies valvoo, että turvallisuuskoulutus tapahtuu kehityskeskustelussa sovitun mukaisesti. Kehityskeskustelun perusteella suoritetun uuden, jatko- tai kertausturvallisuuskoulutuksen tai suoritetun erityisen pätevyyden saamisen jälkeen työntekijä toimittaa todistuksen koulutuksesta/pätevyydestä osaamisen kehittäminen -yksikköön ja omalle esimiehelleen. Esimies tallentaa koulutustiedot (sis. koulutuksen/pätevyyden voimassaoloajan) Personec HR -järjestelmään. Tehtävän kuvaukseen tiedot päivitetään joko heti tai seuraavassa tulos- ja kehityskeskustelussa Koulutus- ja pätevyystietojen tarkastelu Kun koulutuksen/pätevyyden voimassaolon päättyminen lähestyy, Personec HR -järjestelmä lähettää automaattisesti asiasta sähköpostiviestin työntekijälle ja esimiehelle. Koulutuksen tai pätevyyden uusiminen käynnistetään heti tai viimeistään seuraavassa tulos- ja kehityskeskustelussa. Esimiehen tehtävänä on ilmoittaa koulutustarpeesta rautatietoimintojen turvallisuuspäällikölle. Turvallisuuspäälliköllä on mahdollisuus seurata koko henkilöstön ja esimiehellä omien alaistensa turvallisuuskoulutusten ja -pätevyyksien tilannetta Personec HR -järjestelmästä. Osaamisen kehittäminen -yksikkö vastaa uusien koulutus- ja pätevyysnimikkeiden lisäämisestä Personec HR -järjestelmään. 1.2 Palveluntuottajien turvallisuuskoulutus Palveluntuottajilta edellytetään turvallisuusmääräysten ja turvallisuusviranomaisten vaatimusten mukaisia turvallisuuskoulutuksia ja -pätevyyksiä. Palveluntuottajilta voidaan vaatia turvallisuusmääräykset ylittävää turvallisuuskoulutusta. Nämä vaatimukset esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa ja kirjataan palveluntuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin.

5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 5 (6) Palveluntuottajilta vaaditaan rakennusurakoissa ja muissa vastaavissa urakoissa työturvallisuuskorttikoulutusta ja tarvittaessa tulityökoulutusta sekä tiellä tehtävissä töissä Tieturvakoulutusta. Palveluntuottajat vastaavat itse tarvittavan turvallisuuskoulutuksen järjestämisestä. Palveluntuottajien turvallisuuskoulutusta valvotaan samojen periaatteiden mukaan kuin muitakin palveluntuottajille esitettyjä turvallisuusvaatimuksia. Palveluntuottajilta edellytetään kunkin palvelun osalta henkilö- ja pätevyysluettelon ylläpitoa. Turvallisuuspätevyyksien valvonta on osa palveluntuottajien turvallisuusvalvontaa. 2 Turvallisuusperehdyttäminen 2.1 Oman henkilökunnan turvallisuusperehdyttäminen Turvallisuuteen liittyvä perehdyttäminen on osa henkilöstön perehdyttämistä. Siihen kuuluu myös rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisen perehdyttäminen. Turvallisuuteen liittyvä perehdyttämisaineisto on osa yleistä perehdyttämisaineistoa. Turvallisuuteen liittyvän perehdyttämisaineiston laadinnasta vastaa rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö. Turvallisuuteen liittyvä perehdyttämisaineisto kattaa samat osa-alueet kuin turvallisuuskoulutus. Turvallisuuteen liittyvä perehdyttäminen tapahtuu yleisen perehdyttämisohjeen ja perehdyttämissuunnitelman (lomake) mukaisesti. Turvallisuuteen liittyvästä perehdyttämisestä vastaa perehdytettävän lähin esimies. Turvallisuuteen liittyvää perehdyttämistä annetaan uuden henkilön tullessa Liikennevirastoon ja tarvittaessa henkilön vaihtaessa työtehtäviä Liikennevirastossa. Turvallisuuteen liittyvää perehdyttämistä annetaan myös turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden tai turvallisuuskäytäntöjen muuttuessa. 2.2 Palveluntuottajien turvallisuusperehdyttäminen Palveluntuottajat järjestävät itse tarvittavan turvallisuusperehdyttämisen. Turvallisuusperehdyttämiseen liittyvät vaatimukset esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa ja kirjataan sopimuksiin. Palveluntuottajien turvallisuusperehdyttämistä valvotaan samojen periaatteiden mukaan kuin muitakin palveluntuottajille esitettyjä turvallisuusvaatimuksia. Turvallisuusperehdyttämisen valvonta on osa palveluntuottajien turvallisuusvalvontaa.

6 LIIKENNEVIRASTO OHJE 6 (6) 3 Viiteluettelo /1/ Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO), Ratahallintokeskuksen julkaisuja B24

SISÄLTÖ. 1 TURVALLISUUSKOULUTUS... 3 1.1 Oman henkilökunnan turvallisuuskoulutus... 3 1.2 Toimittajien turvallisuuskoulutus... 4

SISÄLTÖ. 1 TURVALLISUUSKOULUTUS... 3 1.1 Oman henkilökunnan turvallisuuskoulutus... 3 1.2 Toimittajien turvallisuuskoulutus... 4 RHK Turvallisuuskoulutus ja -perehdyttäminen 2 SISÄLTÖ 1 TURVALLISUUSKOULUTUS... 3 1.1 Oman henkilökunnan turvallisuuskoulutus... 3 1.2 Toimittajien turvallisuuskoulutus... 4 2 TURVALLISUUSPEREHDYTTÄMINEN...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ...

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET PALVELUNTUOTTAJILLE... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 5

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Forssan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Viihdeuimala Vesihelmi Yhteistoimintaryhmä 16.12.2013 Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sivu2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUVASTUUT...

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Yhteistyökomitea 9.3.2015 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällys 1. TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA... 3 2. TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 3 2.1 Yhteistyökomitea...

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua Työhön perehdyttäminen ja opastus ennakoivaa työsuojelua 2 Perehdyttäminen ja työnopastus Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa,

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

Ohjeisto tutkinnon järjestäjälle

Ohjeisto tutkinnon järjestäjälle Ohjeisto tutkinnon järjestäjälle TIEKEn tutkinnot @-kortti Tietokoneen käyttäjän A-kortti Tietokoneen käyttäjän AB-kortti TIETY - Tietotyötutkinto SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Tutkintojen tavoitteet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1 Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1. Toimintaohjelman sisältö Toimintaohjelmalla pyritään työsuojeluasioiden hallittuun ja suunnitelmalliseen järjestämiseen työpaikalla.

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 28.12.1992 Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 1 Yleistä 3 2 Soveltamisala 4 3 Turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät 3.1 Organisaation tehtävät

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma. Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy

Työsuojelun toimintaohjelma. Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy Työsuojelun toimintaohjelma Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Työsuojelutoiminnan johtoajatuksena ovat seuraavat periaatteet: * Ennakoivan

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Toivolan Mökki- ja Luontopalvelut Ky Toimintayksikön nimi

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN

HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN Tätä henkisen kuormituksen kartoitusmenetelmää käytettäessä pitää ottaa huomioon seuraavaa: 1. Menetelmä on tarkoitettu henkisen kuormituksen kartoittamiseen

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot