1. Mobiilityökalut Kuormaaja emedi etaitava emoppi eraksa eprojektori Treenari...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Mobiilityökalut... 3. 1.1 Kuormaaja... 3 1.2 emedi... 4 1.3 etaitava... 5 1.4 emoppi... 6 1.5 eraksa... 7 1.6 eprojektori... 8 1.7 Treenari..."

Transkriptio

1 1

2 Sisältö 1. Mobiilityökalut Kuormaaja emedi etaitava emoppi eraksa eprojektori Treenari NFC-mobiilityökalut Jakaja StudyDesk TeoPro NFC

3 WellWorks Oy 1. MOBIILITYÖKALUT 1.1 Kuormaaja Maansiirtoalan työntekijöille kehitetty, matkapuhelimessa ja internetissä toimiva työnseurantajärjestelmä. Kun työntekijä merkitsee suorituksensa järjestelmään, tieto tallentuu välittömästi palvelimelle esimiehen nähtäväksi. Ohjelma on tarkoitettu maansiirto- ja lastausalan an työntekijöille. Asiakkaalle tehdyn työn tarkkaan dokumentointiin. Tiedot kirjautuvat suoraan sähköiseen muotoon, jolloin niiden siirtäminen n laskutukseen on helppoa. Tavoitteena on vähentää tarvetta syöttää käsin tietoja sähköisiin järjestelmiin. Samalla virheellisen isen tiedon määrä vähenee. Organisaation toimintaa voidaan suunnitella tehokkaammin, koska eri työkohteisiin ja -tehtäviin kuluvia aikoja voidaan tarkastella erikseen. Myös itse työajan an käyttö on tehokkaampaa, kaampa a, sillä työnjohdon ei tarvitse siirtää käsin tietoja paperilomakkeista akkek ista laskutusohjelmiin. sohj in. Ohjelman sisällön hallinta Ohjelman sisältö on järjestelmän ylläpitäjän hallinnassa. Ylläpitäjä läpitäjä voi muokata ja luoda työkohteita sekä tehtäviä. Käyttö & tietoturva Järjestelmä koostuu käyttäjän matkapuhelimessa sa olevasta mobiilisovelluksesta ilisovelluksesta sekä internetissä toimivasta sivustosta, josta esimies s voi tarkastella astella suorituksia uksia ja luoda raportteja. Sekä matkapuhelimessa että www-puolella olevat käyttäjäkohtaiset tais salasanat huolehtivat järjestelmän turvallisuudesta. 3

4 1.2 emedi emedi on astmaatikon ja häntä hoitavan lääkärin väliseen kommunikointiin kehitetty mobiilisovellus. Sovellus auttaa lääkäriä ja potilasta tehostamaan astman oireiden, vaikuttavien tekijöiden ja lääkinnän hallintaa. Ohjelma on tarkoitettu astmaa sairastaville, astmalääkäreille sekä muulle sairaalan astman kanssa työskenteleville työntekijöille. PEF-seurantavihkosiin kirjattujen mittaustulosten aikaa vievän tutkimisen sijasta lääkärin työaikaa voidaan sovelluksen avulla kohdentaa paremmin potilaalle ja sairauden hoitotoimenpiteisiin. Ohjelman tavoitteena on astman hoidon tehostaminen ja potilasta auttavien hoitomenetelmien ja lääkkeiden löytäminen. Lääkärin vastaanottoaikaa säästyy, kun hän näkee potilaan tallentamat tiedot haluamaltaan aikaväliltä suoraan havainnollisena graafina. Jokaista huomiota herättävää PEF-mittauskertaa voi lisäksi tarkastella myös yksityiskohtaisesti hiiren klikkauksella. Näin nähdään, missä olosuhteissa mittaus on tehty: ilmanlaatu, potilaan tuntemus, mahdollinen kohtauslääkitys sekä muut vaikuttavat tekijät. Potilas merkitsee mittaustensa tulokset matkapuhelimella, josta tiedot siirtyvät reaaliaikaisesti hoitavan lääkärin nähtäville. Ohjelmistoa käytetään sekä matkapuhelimen että www-sivujen välityksellä. Matkapuhelimen avulla potilas merkitsee mittaukset, ja www-sivuilla puolestaan lääkäri voi tarkastella tuloksia sekä raportteja niistä. Sekä matkapuhelimessa että www-puolella olevat käyttäjäkohtaiset salasanat huolehtivat järjestelmän turvallisuudesta. Internetissä toimivassa tietokannassa käytetään samaa suojaustekniikkaa kuin mitä pankit käyttävät omissa tietojärjestelmissään. 4

5 1.3 etaitava etaitava on ammatillisen koulutuksen työssäoppimiseen kehitetty mobiilityökalu, jonka avulla ammattikouluopiskelijan työssäoppimista voidaan seurata helposti, tehokkaasti ja yksilöllisesti. Ohjelma on tarkoitettu ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville sekä heidän ohjaajilleen. Järjestelmän ideana a on kysyä työssäoppijoilta päivittäiset äiset kuulumiset yksinkertaisten kysymysten ymysten avulla. Kysymykset ykset ovat ennalta tehtyjä, ja niihin on nopea vastata joko kännykällä tai tietokoneella. Ohjelman tavoite on helpottaa opettajan työtä oppilaidensa työssäoppimisen sujumisen seuraamisessa, sekä opiskelijan työssäoppimisjaksolla mahdollisesti ilmenevien ongelmien ratkaisussa. etaitavan avulla työssäoppimisen ohjaamisesta tulee säännöllistä ja tehokasta - enää opettajan ei tarvitse onkia tietoa jokaiselta opiskelijalta erikseen, vaan työajan voi käyttää opiskelijoiden ohjaamiseen heidän itse antamansa vastaustiedon perusteella. Sovellus motivoi opiskelijaa ja opettaa itsearviointia. Lisäksi etaitavan avulla saadaan helposti kerättyä opiskelijalle työssäoppimisen päiväkirja ja portfolio. Opettaja pystyy itse laatimaan kysymykset ja muut sisällöt kyselyihin, joihin oppilaat vastaavat joko Internetissä tai omilla matkapuhelimillaan. Oppilaiden vastaukset ja näistä ohjelman kokoamat raportit näkyvät opettajalla reaaliajassa. Ohjelmistoa käytetään sekä matkapuhelimen että www-sivujen välityksellä. Sekä matkapuhelimessa että www-puolella olevat käyttäjäkohtaiset salasanat huolehtivat järjestelmän turvallisuudesta. 5

6 1.4 emoppi Ohjelma on tarkoitettu siivousalan henkilökunnalle. emoppi on siivousalan henkilökunnalle kehitetty, työn dokumentointiin tarkoitettu mobiilityökalu. emopin avulla työntekijä voi kirjata työkohteeseen käytetyn ajan, suoritetut toimenpiteet sekä mahdolliset erityishuomiot. Tiedon syöttö suoritetaan matkapuhelimen avulla. Tämän jälkeen tiedot siirtyvät välittömästi palvelimelle, jossa järjestelmän hallinnoija voi koostaa raportteja eri työtehtävistä sekä niihin käytetystä ajasta. Järjestelmä mahdollistaa työn dokumentoinnin myös työkohteesta otettujen valokuvien vien avulla. Sovelluksen käyttö on nopeaa ja helppoa. Useiden työntekijöiden työn perusteella tapahtuvan asiakkaiden laskutuksen sen hallinnointiin. Siirtämällä järjestelmä kokonaan sähköiseksi on pyritty tekemään emään tarpeettomaksi erilaisten paperilomakkeiden täyttäminen ja niistä käsin tapahtuva tietojen siirto tietojärjestelmiin. Henkilökunnan käyttämän työajan ja tehtyjen toimenpiteiden saattaminen n sähköiseen seurantaan. Koska työkohteisiin kuluva aika ja tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan tarkasti, voidaan tehokkaammin laskuttaa asiakasta ja ottaa erityistarpeet huomioon. Myös itse työajan käyttö on tehokkaampaa, sillä työnjohdon ei tarvitse siirtää käsin tietoja paperilomakkeista laskutusohjelmiin ja tietojärjestelmiin. Järjestelmän ylläpitäjä pystyy hallinnoimaan järjestelmän sisältöä esimerkiksi paikkoja tai työtehtäviä lisäämällä. Ohjelmistoa käytetään sekä matkapuhelimen että www-sivujen välityksellä. ä. Matkapuhelimen avulla työntekijät merkitsevät suoritukset, ja www-sivuilla la puolestaan esimiehet voivat tarkastella suorituksia sekä luoda raportteja niistä. Sekä matkapuhelimessa että www-puolella olevat käyttäjäkohtaiset salasanat huolehtivat järjestelmän turvallisuudesta. 6

7 1.5 eraksa eraksa on rakennus- ja huoltoalan työntekijöille kehitetty, työkohteissa tehtävien toimenpiteiden dokumentointiin tarkoitettu työkalu. eraksan avulla työntekijä voi kirjata työkohteeseen käytetyn ajan, suoritetut toimenpiteet sekä mahdolliset erityishuomiot. Tiedon syöttö suoritetaan matkapuhelimen avulla. Tämän jälkeen tiedot siirtyvät välittömästi palvelimelle, jossa järjestelmän hallinnoija voi koostaa raportteja eri työtehtävistä sekä niihin käytetystä ajasta. Järjestelmä mahdollistaa työn dokumentoinnin myös työkohteesta otettujen valokuvien avulla. Tällöin työntekijä voi esimerkiksi dokumentoida vesivahingon laajuuden muutaman valokuvan avulla. Ohjelma on tarkoitettu rakennus- ja huoltoalan työntekijöille. Asiakkaalle tehdyn työn tarkkaan dokumentointiin. Tiedot kirjautuvat suoraan sähköiseen muotoon, jolloin niiden siirtäminen laskutukseen on helppoa. Valokuvausominaisuuden avulla voidaan dokumentoida kohdetta esimerkiksi ennen ja jälkeen suoritetun toimenpiteen. Tavoitteena on vaihtaa perinteisten tuntilappujen käsittely sähköiseksi järjestelmäksi, jonka ansiosta tiedon prosessointi nopeutuu ja tiedot arkistoituvat paremmin. Koska työkohteisiin kuluva aika ja tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan tarkasti, voidaan tehokkaammin laskuttaa asiakasta ja ottaa erityistarpeet huomioon. Myös itse työajan käyttö on tehokkaampaa, sillä työnjohdon ei tarvitse siirtää käsin tietoja paperilomakkeista laskutusohjelmiin ja tietojärjestelmiin. Järjestelmän ylläpitäjä pystyy hallinnoimaan järjestelmän sisältöä esimerkiksi paikkoja tai työtehtäviä lisäämällä. Ohjelmistoa käytetään sekä matkapuhelimen että www-sivujen välityksellä. Matkapuhelimen avulla työntekijät merkitsevät suoritukset, ja www-sivuilla puolestaan esimiehet voivat tarkastella suorituksia sekä luoda raportteja niistä. Sekä matkapuhelimessa että www-puolella olevat käyttäjäkohtaiset salasanat huolehtivat järjestelmän turvallisuudesta. 7

8 1.6 eprojektori eprojektori on hankkeiden hallinnoinnin ja niissä käytetyn työajan kohdentumisen seurannan väline. Sovellus seuraa hanketyöntekijän työajan kertymistä työn aihealueiden, työtehtävien ja kustannuspaikkojen suhteen. Järjestelmä voidaan rakentaa jokaiselle työntekijälle hänen toimenkuvansa mukaan. Ohjelma on tarkoitettu projektihenkilöstölle. eprojektorin avulla projektihenkilöstö voi omatoimisesti ja helposti seurata ja kartoittaa työajan käyttöään. eprojektorin tavoitteena on tehdä projekteista läpinäkyviä, jolloin tulevien projektien suunnitteleminen helpottuu. Ohjelma auttaa projektijohtoa tukemaan henkilöstöä työn tekemisessä. Onhan tosiasia, että työmotivaatio syntyy parhaiten oikeiden asioiden tekemisestä, ei turhasta saati toisten tekemättömistä tai asiaankuulumattomasta työstä. eprojektori auttaa keskittymään olennaiseen. Seurannan avulla nähdään selkeästi, mitkä asiat projektissa saavat eniten huomiota ja mitkä osa-alueet jäävät vähemmälle. Sovelluksen avulla voidaan näin kohdentaa resursointia asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. eprojektori voidaan räätälöidä laskutuksen välineeksi organisaatioihin, joissa toteutetaan tuntiperusteista laskutusta. Sovelluksella voidaan seurata 100 asiaa 10 minuutin tarkkuudella. Järjestelmän ylläpitäjä voi luoda jokaiselle työtekijälle tai työntekijäryhmälle yksilöllisen seurattavien asioiden listan. Raportit ovat automatisoidut, ja niiden näkyvyys perustuu organisaation tuonnin yhteydessä määriteltyihin käyttäjäoikeuksiin. Ohjelmistoa käytetään sekä matkapuhelimen että www-sivujen välityksellä. Järjestelmään kirjaudutaan yksilöllisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jolloin käyttäjä voi työskennellä omien oikeuksien suomissa rajoissa. Tietoja voidaan tarvittaessa lukita, jolloin myöhemmin niitä ei voi muuttaa ilman lukituksen purkamista. 8

9 1.7 Treenari Treenari on urheiluvalmentajan käyttöön tarkoitettu mobiilityökalu, joka auttaa tunnistamaan valmennettavan urheilijan optimaalisen vireystilan. Näin huippusuoritukset ovat saavutettavissa. Ohjelma perustuu huippu-urheilijoiden tieteelliseen tutkimukseen ja se on kehitetty yhdessä Swimming Jyväskylän Marko Malvelan kanssa. Ohjelma on tarkoitettu valmentajille ja urheilijoille, jotka haluavat oppia tunnistamaan erilaisia vireystiloja ja luomaan näille sopivat harjoitusmetodit. Täyden hyödyn aikaansaamiseksi harjoituksista. Urheilija kykenee ohjelmiston keräämän tiedon perusteella säätämään yksilöllistä vireystilaansa parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Ohjelman tavoitteena on auttaa valmentajaa ja valmennettavaa huippusuorituksiin vireystilan tunnistamisen avulla. Urheilijan ja valmentajan vuorovaikutus paranee, kun harjoitusten sisältöä voidaan muokata urheilijan sen hetkistä vireystilaa tukeviksi. Näin harjoituksista saadaan paras mahdollinen hyöty. Valmennettava merkitsee vireysmittarinsa tulokset matkapuhelimella, josta tiedot siirtyvät reaaliaikaisesti valmentajan nähtäville. Sovellus koostaa tiedoista selkeät raportit, joita valmentajan on helppo hyödyntää työssään. Ohjelmistoa käytetään sekä matkapuhelimen että www-sivujen välityksellä. Matkapuhelimen avulla urheilija vastaa kysymyksiin, ja www-sivuilla valmentaja voi tarkastella vastauksia sekä niistä luotuja raportteja. Sekä matkapuhelimessa että wwwpuolella olevat käyttäjäkohtaiset salasanat huolehtivat järjestelmän turvallisuudesta. 9

10 WellWorks Oy 2. NFC-MOBIILITYÖKALUT NFC (Near Field Communication) on uusi lyhyen kantaman langaton tiedonvälitystekniikka, jonka välityksellä voidaan kommunikoida toisten NFC-laitteiden tai RFIDtarrojen kanssa. Se on intuitiivinen, yksinkertainen ja turvallinen elektronisten laitteiden välisen yhteyden tekniikka, joka sekä lukee että kirjoittaa. Nokialla on tällä hetkellä käytössään jo viides NFC-ominaisuuksilla varustettu puhelinmalli ja myös monilla muilla matkapuhelinvalmistajilla on valmiina olevia prototyyppejä. Ennakkonäkymien perusteella voidaan olettaa, että NFC-ominaisuudet tulevat todennäköisesti muutaman vuoden kuluttua olemaan perusominaisuutena kaikissa matkapuhelimissa. 2.1 Jakaja Jakaja on kuljetusalan työntekijöille kehitetty, NFC-tekniikkaan perustuva työnseurantajärjestelmä. Jakajan avulla kuljettaja voi kirjata ajoreittinsä lähdöt ja esimerkiksi lähettämössä käynnit helposti -vain koskettamalla matkapuhelimellaan RFID-tarraa. Tiedot lähtöajoista ja reiteistä siirtyvät välittömästi Internet-palvelimelle, jossa ne ovat esimiehen tarkasteltavissa. Kuljetusalan yrityksille tai kenelle tahansa säännöllistä ajoa tekevälle, jolla on tarvetta dokumentoida ajonsa kokonaiskestoa sekä saapumis- ja lopettamisaikoja. Reittiajon tietojen tuottamiseen ja niiden sähköiseen tietojärjestelmään siirtämiseen. Ohjelman tavoitteena on saada tehostettua työtä tarjoamalla tarkkaa tietoa laskutusta ja työn suunnittelua varten. Ohjelma mahdollistaa laskutuksen tehostumisen sekä reittisuunnitelmien tekemisen. Esimies voi myös seurata ajojen edistymistä reaaliajassa. Ohjelmistoa käytetään sekä matkapuhelimen että www-sivujen välityksellä. Matkapuhelimen avulla ajajat merkitsevät tiedot, ja www-sivuilla puolestaan esimiehet voivat tarkastella suorituksia sekä luoda raportteja niistä. Järjestelmän ylläpitäjä voi myös itse luoda uusia reittejä ja liittää niitä RFID-tarroihin. Sekä matkapuhelimessa että www-puolella olevat käyttäjäkohtaiset salasanat huolehtivat järjestelmän turvallisuudesta. 10

11 2.2 StudyDesk StudyDesk on NFC-teknologiaan perustuva järjestelmä, joka yhdistää fyysisen ja sähköisen interaktiivisuuden perinteisiin oppimis- tai esitysmenetelmiin. StudyDesk-järjestelmässä käyttäjälle voidaan osoittaa tehtäviä tai tarjota lisätietoa RFIDtarrojen avulla. Kun käyttäjä koskettaa tarraa matkapuhelimella, voidaan puhelimen ruudulla esittää kysymyksiä tai lisätietoa siitä kohteesta, johon tarra on asetettu. WellWorks Oy on toteuttanut StudyDesk:n käyttöesimerkkinä luontopolun yläasteikäisille oppilaille. Luontopolulla kulkiessaan oppilas saa lisätietoa tekstin ja kuvien muodossa esimerkiksi reitin varrella olevista kasveista. Kulkijalle esitetään reitin varrella myös erilaisia kysymyksiä, joihin hän vastaa matkapuhelimellaan. Vastaukset tallentuvat reaaliaikaisesti tietokantaan, josta opettaja voi seurata sekä niitä, että oppilaiden kulkua reitillä. Järjestelmä soveltuu ensisijaisesti opetustilanteiden järjestämiseen, mutta sitä voidaan myös käyttää esittelytarkoituksiin, jolloin kohteista voidaan NFC-tekniikan avulla tarjota lisäinformaatiota. Tiedon jakamisen ja keräämisen tehostamiseen. Ohjelman tavoitteena on tuoda innovatiivista interaktiivisuutta sekä helpottaa tiedon jakamista oppimis- tai esittelytilanteissa. Informaatiota pystytään ohjelman avulla jakamaan ja keräämään sähköisesti. Ohjelma koostaa kerätystä aineistosta myös selkeälukuiset raportit, jolloin tuloksiin voidaan palata. Järjestelmän hallitsija pystyy luomaan järjestelmän sisällön mielensä mukaan. RFIDtarroihin liitettyä materiaalia pystyy vaihtamaan reaaliaikaisesti ilman, että käyttäjän tarvitsee olla tarran luona. Ohjelmisto toimii matkapuhelimen ja internetin välityksellä. Järjestelmän hallinta ja RFID-tarrakohtaisten tietojen muokkaus tapahtuu Internetissä olevan sivuston kautta, kun taas kysymyksiin vastaaminen ja tiedon lukeminen suoritetaan matkapuhelimella. Sekä matkapuhelimessa että www-puolella olevat käyttäjäkohtaiset salasanat huolehtivat järjestelmän turvallisuudesta. 11

12 2.3 TeoPro NFC TeoPro NFC on teollisuuden tarpeisiin kehitetty huoltoprosessin hallintajärjestelmä. Ohjelmiston tarkoituksena on helpottaa huoltotoimenpiteiden suoritusta ja dokumentointia. Huoltojärjestelmän eri osiin kiinnitetään RFID-tarroja, joita lukemalla järjestelmän huoltajat saavat tietoa niiden aikaisemmasta huoltohistoriasta, tai huoltoon liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita kuvineen. Kun käyttäjä on tehnyt tarvittavan toimenpiteen, kirjaa hän sen osan huoltohistoriaan, josta se on seuraavien käyttäjien ja esimiehen nähtävissä. Tieto suoritetusta toimenpiteestä siirtyy palvelimelle langattomasti. Järjestelmä on tarkoitettu toistuvasti suoritettavien huoltotoimenpiteiden seurantaan. Huoltotietojen saattamiseen sähköiseen ja helposti tarkasteltavaan muotoon välittömästi huoltotoimenpiteen yhteydessä. Ohjelman tavoitteena on saada tarkkaa tietoa huoltotoimenpiteistä ja niiden esiintymisvälistä. Järjestelmän avulla vähennetään huoltotoimenpiteiden vajavaisesta dokumentoinnista aiheutuneita ongelmia. Järjestelmän ylläpitäjä pystyy itse liittämään RFID-tarroihin haluamansa opasteet ja huoltotoimenpidevaihtoehdot. 12 Ohjelmisto toimii matkapuhelimen ja internetin välityksellä. Merkintöjen kirjaaminen ja tiedon haku suoritetaan matkapuhelimella paikan päältä, kun taas kokonaisuuden tarkastelu raporttien avulla sekä RFID-tarrakohtaisten tietojen muokkaus tapahtuu Internetissä olevan sivuston kautta. Sekä matkapuhelimessa että wwwpuolella olevat käyttäjäkohtaiset salasanat huolehtivat järjestelmän turvallisuudesta.

13 Yrityksen tarina WellWorks Oy on perustettu vuonna Yrityksen nimi vaihtui Jussi Rautalampi Oy:stä WellWorks Oy:ksi vuonna 2008, kun yrityksen avaintoimijat tulivat yrityksen omistajiksi. Yrityksen toiminta perustui alkuvaiheessa muutosjohtamisen konsultointiin ja asiakaskohtaisesti räätälöityihin henkilöstön kehittämisen valmennushankkeisiin. Näissä tosielämän muutostilanteissa nousseiden haasteiden perusteella huomattiin tarpeet sähköisille HR järjestelmille. Toimivia järjestelmiä oli kuitenkin niukasti tarjolla, ja pian yritys päättikin ottaa uudeksi suunnakseen toimivien HR järjestelmien kehittämisen. Yrityksemme tarjoaa nykyään niin sähköisiä työkaluja henkilöstöjohtamisen ja sosiaalisen työllistämisen alueille kuin mobiilisovelluksiakin. WellWorks Oy on toiminut historiansa aikana kymmenissä erilaisissa työyhteisöjen kehittämis- ja valmennushankkeissa. Yritys on myös merkittävä mobiilioppimisen toimija. Yrityksen kehittämä sovellus etaitava perustuu hallussamme olevaan patenttiin ja tuote on voittanut useita merkittäviä tietotekniikan palkintoja. Yrityksen toimipiste sijaitsee Jyväskylässä. P Postiosoite Ahjokatu Jyväskylä Finland Käyntiosoite Mannerheimintie 12d Helsinki Finland 13

14 14

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Peruskäyttäjät...3 Pääkäyttäjät...7 Tuntinetin käyttö ja perusasetukset...7 Tuntinetin maksullisten lisäominaisuuksien hallinta...8 Käyttäjien ja yksiköiden

Lisätiedot

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana TIEKE Julkaisusarja 39/2014 Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Julkaisusarja osa 39/2014 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto OHJELMISTO Sähköiset varaosaluettelot Sähköinen työinformaatio AutoFutur Pro Sähköiset hinnastot Yhteydet omiin jälleenmyyjiin Sähköiset tilausjärjestelmät AutoFutur Pro OHJELMISTO

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja INSINÖÖRITYÖ Mika Huurre Tietotekniikan koulutusohjelma Tiedonhallintatekniikka Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Tietotekniikan

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

LEHTI MYYNNIN HENKILÖILLE NRO 1. Kaikki asiakaskontaktit samassa paikassa. SalesMobiili - työkalu myyntiryhmille

LEHTI MYYNNIN HENKILÖILLE NRO 1. Kaikki asiakaskontaktit samassa paikassa. SalesMobiili - työkalu myyntiryhmille 06 LEHTI MYYNNIN HENKILÖILLE NRO 1 SalesPeople Kaikki asiakaskontaktit samassa paikassa SalesPlanilla tehokkuuutta myyntitoimintaan SalesMobiili - työkalu myyntiryhmille 06 PÄÄKIRJOITUS Lisää aikaa lisää

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011 HSK Sähkö laskee tarjoukset tarkalla työkalulla s.4 Asentajan UUSI tehotyökalu Asentajan Mobiili s. 6 Rindessolla on laskutus ajan tasalla s. 8 Tutkitusti toimiva

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot