TALOUDEN OHJAUS VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS Logica

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN OHJAUS VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010. Logica"

Transkriptio

1 TALOUDEN OHJAUS VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010

2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ Verotili - yleistä Mikä muuttuu ? Yksi maksu Arvonlisäveron muutokset Muutokset sovelluksessa / Talouden ohjaus SONET JA KAUSIVEROILMOITUS Kausiveroilmoitus sovelluksessa pääpiirteissään Muutokset tileihin ja arvonlisäverokantoihin Tilit Arvonlisäverokannat Tarkistettavat verokannat KAUSIVEROILMOITUS Laskenta Yleistä Alv-kantojen kytkentä kausiveroilmoitukseen Kytkentäraportti Kytkentöjen kopiointi Ohjaustiedot Laskennan toiminta Laskenta-ajo Ylläpito Raportti Ilmoitus Yleistä Ilmoitus, perusversio Ilmoitus, lisäominaisuudet käytössä Lisäilmoitus Kausiveroilmoituksessa olevien virheiden korjaaminen (verottajan ohje) Lisäilmoituksen muodostaminen EU-myyntien Yhteenvetoilmoitus...25

3 Verotili/Kausiveroilmoitus 1 (26) 1 YLEISTÄ 1.1 Verotili - yleistä Vuoden 2010 alussa käyttöönotettava verotilimenettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista, maksamista ja palauttamista. Verotilin avulla oma-aloitteisten verojen maksajat voivat vähentää palautukseen oikeuttavan arvonlisäveron määrän maksettavista veroista sekä saada verotus- ja maksutilanteestaan nykyistä paremman kokonaiskuvan Mikä muuttuu ? Verojen maksamisen ja ilmoittamisen määräpäivät yhtenäistyvät. Lisäksi pienillä yrityksillä on mahdollisuus siirtyä pidennettyihin ilmoitus- ja maksujaksoihin. Verotili-palvelussa yritykset saavat kokonaisvaltaisen kuvan verojen ilmoitus- ja maksutilanteesta. Vain yksi veroilmoitus - kausiveroilmoitus : 1. Kaikki oma-aloitteiset verot paitsi varainsiirtovero ilmoitetaan kausiveroilmoituksella, joka korvaa valvontailmoituksen, alkutuottajan arvonlisäveroilmoituksen ja vakuutusmaksuveroilmoituksen. Lisäksi kausiveroilmoituksella ilmoitetaan nykyisin oma-aloitteisten verojen tilisiirrolla maksun yhteydessä ilmoitettavat verot kuten puun myynnin ennakonpidätys. Myös kotitalous antaa kausiveroilmoituksen toimiessaan työnantajana. 2. Kausiveroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa kuukauden 12. päivä, kun kausiveroilmoitus annetaan sähköisessä muodossa ja kuukauden 7. päivä, jos ilmoitus annetaan paperisena. Nykymenettelyssä valvontailmoitus annetaan verovirastolle viimeistään ilmoituskuukauden 15. päivänä. Ensimmäiset kausiveroilmoitukset: Ensimmäisen sähköisesti annettavan kausiveroilmoituksen määräpäivä on Silloin ilmoitetaan vain: - Työnantajasuoritukset tammikuulta 2010 Seuraavan sähköisesti annettavan kausiveroilmoituksen määräpäivä on Silloin ilmoitetaan: - Työnantajasuoritukset helmikuulta 2010 ja arvonlisävero tammikuulta 2010 Vuodelta 2009 ilmoitettavat työnantajasuoritukset (tammikuussa 2010) ja arvonlisävero (helmikuussa 2010) ilmoitetaan vielä nykyisellä valvontailmoituksella. Tutustu kausiveroilmoitukseen ja kausiveroilmoituksen täyttöoppaaseen verottajan sivuilla (vero.fi).

4 1.1.2 Yksi maksu Verotili/Kausiveroilmoitus 2 (26) 3. Kausiveroilmoituksella ilmoitetaan myös palautukseen oikeuttava arvonlisävero ja arvonlisäveron alarajahuojennus. Nykyisin palautukset ja alarajahuojennus haetaan erillisillä hakemuksilla. 4. Kausiveroilmoituksella olleet virheet korjataan antamalla lisäilmoitus, jolla ilmoitetaan virheellisinä ilmoitetusta kohdista vain muutoksen määrät. 1. Kausiveroilmoituksella ilmoitetut verot lasketaan yhteen ja maksetaan Verohallinnon pankkitilille. Veronmaksaja ei voi valita mitä veroa maksaa. Erillisten maksusuoritusten määrä vähenee nykyiseen verrattuna. 2. Kausiveroilmoituksella ilmoitettavien verojen maksamisen eräpäivä on kuukauden 12. päivä. Nykyisin eri veroilla on eri eräpäiviä. Pienyrityksille on mahdollisuus pidennettyihin ilmoitus- ja maksujaksoihin. Lisätietoja verottajan sivuilla (www.vero.fi) Arvonlisäveron muutokset Kausiveroilmoitus eroaa valvontailmoituksesta alv:n osalta: Käännetty vero ilmoitetaan eri kohdissa (EU palveluiden ostot) Veroton myynti jaotellaan tarkemmin Lisätietoja Kausiveroilmoituksen täyttöopas 2010 (Verohallinnon julkaisu 65.09) 1.2 Muutokset sovelluksessa / Talouden ohjaus Tämän ohjeen muutokset on toteutettu versioihin 11.0, 11.1 ja 12 päivitettävissä vuodenvaihdepaketeissa. Kausiveroilmoitusta varten on tehty uusi maski: yle13. Sen kaikki rivit ovat valittu voimaan suojausryhmissä yle10 ja yle10.luku. Itse ylläpidetyille suojausryhmille pitää valinnat laittaa voimaan tarvittaessa.

5 Verotili/Kausiveroilmoitus 3 (26) 2 SONET JA KAUSIVEROILMOITUS 2.1 Kausiveroilmoitus sovelluksessa pääpiirteissään Kausiveroilmoitus sovelluksessa jakaantuu kausiveroilmoituksen perusversioon sekä maksulliseen alisovellukseen: Kausiveron lisäominaisuudet (Sonetissa alisovellus 1013). Perusversio sisältää Kausiveroilmoituksen laskenta Raportti kantaan talletetuista luvuista Kausiveroilmoitusraportti ja TYVI-siirto Lisäominaisuudet-alisovellus sisältää Laskentarivien ylläpitomahdollisuus (Ylläpito-valikko auki) Mahdollisuus viedä maksettava määrä ostoreskontraan laskun pohjaksi Tiedoston muodostamisen yhteydessä mahdollisuus ilmoituspäivien automaattiseen päivitykseen Mahdollisuus suorittaa ilmoittaminen yhteisesti Sonet-palkanlaskennan työnantajasuoritusten ilmoittamisen kanssa Mahdollisuus lisäilmoituksen tekemiseen Muiden oma-aloitteisten verojen ilmoittamismahdollisuus Kausiveroilmoituksen muodostaminen tapahtuu pääpiirteissään seuraavasti: Perustetaan tarvittavat uudet verokannat ja muutetaan tarvittaessa jo olemassa olevia verokantoja (ainakin EU-palvelumyynti ja ostot, EU-tavaraostot) Kytketään verokannat kausiveroilmoituksen kenttiin Suoritetaan laskenta-ajo ko. tilityskuukaudelle Laskennan tuloksesta voidaan tulostaa raportti Ylläpidetään laskentarivejä tarvittaessa (jos on alisovellus) Tallennetaan mahdolliset muu oma-aloitteiset verot (jos on alisovellus) Muodostetaan tilitettävistä veroista TYVI-tiedosto, joka toimitetaan verottajalle Päivitetään tilitettävällä kaudelle ilmoittamispäivämäärä joko samalla ajolla TYVI-tiedoston muodostuksen kanssa tai erikseen (jos on alisovellus) Viedään maksettavan veron määrä ostoreskontraan laskun pohjaksi joko samalla ajolla TYVI-tiedoston muodostuksen kanssa tai erillisellä ajolla (jos on alisovellus)

6 Verotili/Kausiveroilmoitus 4 (26) Muodostetaan lisäilmoitus tarvittaessa (jos on alisovellus) 2.2 Muutokset tileihin ja arvonlisäverokantoihin Tilit Arvonlisäverokannat Kausiveroilmoittaminen ei aiheuta tilimuutoksia, ellei maksettavalle verolle haluta perustaa omaa tiliä ns. Verotiliä tai omia arvonlisäverotilejä eri verokannoille. Myöskään tilien käsittelysääntöjä ei tarvitse muuttaa. Talouden ohjaus Kirjanpito ja budjetointi Perustiedot Yleiset Alv-kannat Myyntimaasäännösten muuttumisen sekä myyntien ja Yhteisöostojen entistä tarkemman ilmoittamisvelvollisuuden vuoksi on syytä tarkistaa, että yritykselle on perustettu riittävästi erilaisia arvonlisäverokantoja, sillä arvonlisäverokannat kytketään ilmoituksen tuottamiseksi kausiveroilmoituksen eri kohtiin. Uudet arvonlisäverokannat on syytä perustaa ennen kuin vuodelle 2010 kirjataan tapahtumia, joiden ilmoittaminen kausiveroilmoituksella on muuttunut valvontailmoituksella ilmoitetusta. Esimerkiksi EU-palvelumyynnit tarvitsevat oman arvonlisäverokannan, jolle annetaan Tyyppitieto 13. Arvonlisäverokannat kytketään kausiveroilmoitukselle oikeisiin kohtiin. Oikein perustetuista arvonlisäverokannoista saadaan kirjattua arvonlisäverotapahtumat ja raportoitua yhteenvetoilmoitus oikein eriteltynä. Meno/tulo Myynnin verokannoilla tulee olla tallennettuna Meno/tulo kohdassa arvo 1 eli Tulo (huom! EU-hankintojen ja palveluiden maksettava vero). Tyyppi Yhteenvetoilmoitusta varten on lisätty tyyppi 13 EU-palvelun myynti. Nämä myynnit saavat yhteenvetoilmoituksella koodin 4.

7 Verotili/Kausiveroilmoitus 5 (26) Alue-tieto Alue-tieto kertoo, tapahtuuko myynti tai osto kotimaassa, yhteisön sisällä vai sen ulkopuolella: (tyhjä) = kotimaan toiminta 1 = yhteisötoiminta 2 = yhteisön ulkopuolinen toiminta HUOM! Aluetietoa 1 käytetään myös sellaisella alv-kannalla, jolla kirjataan käänteinen vero (tyyppi 8) ostettaessa ulkomaalaiselta (EU:n ulkopuoliselta), ei Suomessa alv-velvolliselta palvelua. Tämä siksi, että tällaisella kirjauksella arvonlisäverokirjaus tapahtuu nettosummasta ja ohjelma tekee samalla myös maksettavan veron kirjauksen. Tällä alv-kannalla on oma vastaverokanta Tarkistettavat verokannat Tarkista ainakin seuraavat verokannat: EU-tavarahankintojen maksettava vero, EUpalveluostojen maksettava vero, EU:n ulkopuolisen palveluoston vähennettävä vero ja maksettava vero. Ohessa mallit näistä verokannoista. Huom! Verokannan tunnus, alv-tilit määritellään yrityskohtaisesti. Malli: Muutos Yhteisöostojen 22 % verokannan (tavaraosto) vastaverokantaan (muista tarkistaa myös muut prosentit):

8 Verotili/Kausiveroilmoitus 6 (26) Valvontailmoitukselle tulevien yhteisöostojen vastaverokannalla on ollut tässä kohdassa tieto Meno, joka on ohjannut maksettavan veron oikeaan valvontailmoituksen kohtaan. Jotta myös marras- ja joulukuun 2009 arvonlisäverot saadaan tulostumaan oikein Valvontailmoitukselle Alv-kannan Meno/tulo tietoa ei voi suoraan vaihtaa, vaan tämä tieto pitää muuttaa Tulevat tiedot välilehdelle alkaen antamalla tällaiselle vastaverokannalle Meno/tulo-tiedoksi 1 Tulo. Tulevat tiedot välilehdelle täytetään muut kentät samoin kuin Nykyiset tiedot -välilehdelläkin on.

9 Verotili/Kausiveroilmoitus 7 (26) Vastaverokannan Meno/tulo kohdassa pitää olla 1 Tulo. Vastaavasti muutetaan Eu-palvelujen maksettavan veron verokantaa, jonka nykyiset tiedot ovat: Tee muutokset Tulevat tiedot -välilehdelle, sillä Nykyiset tiedot -välilehden tietoja tarvitaan vielä alv-ilmoituksille marraskuulta ja joulukuulta 2009! Muut tiedot siis täytetään samana kuin Nykyiset tiedot -välilehdellä on, mutta laitetaan alkupvm ja Meno/tulo-kohtaan 1 eli Tulo ja (aluetieto 1 eli Yhteisötoiminta voidaan myös antaa, kun tyyppinä on 8).

10 Verotili/Kausiveroilmoitus 8 (26) Seuraavassa on malli myös EU:n ulkopuolelta ostettujen palvelujen verokannoista: Huom! Poikkeuksellisesti Aluetieto 1, että laskenta netosta käynnistyisi. Ja vastaverokanta:

11 Verotili/Kausiveroilmoitus 9 (26) 2.3 KAUSIVEROILMOITUS Talouden ohjaus Kirjanpito ja budjetointi Kausiveroilmoitus Kirjanpidon valikossa on uusi alavalikko Kausiveroilmoitus. Kausiveroilmoituksen toimia käytetään, kun lasketaan, tulostetaan tai ilmoitetaan vuoden 2010 arvonlisäveroa. Kausiveroilmoituksen perusversion valikko (Ylläpito-valikko on suljettu): Kausiveroilmoituksen valikko, kun Lisäominaisuudet-alisovellus on käytössä Valikossa on Ylläpito-toiminto, jossa voidaan lisätä muiden oma-aloitteisten verojen tiedot sekä ylläpitää arvonlisäveron ilmoitettavia tietoja. Kausiveroilmoitusta ei anneta vielä vuoden 2009 ilmoitettavista tiedoista, vaikka ilmoitusajankohta on vuoden 2010 puolella.

12 Verotili/Kausiveroilmoitus 10 (26) Alv-päiväkirjat ja alv-pääkirjat saadaan edelleen entisestä valikon kohdasta Raportoinnin alavalikosta Veroraportit. (Alv-ilmoitusta ei enää käytetä v tapahtumille.) Laskenta Talouden ohjaus Kirjanpito ja budjetointi Kausiveroilmoitus Laskenta Yleistä Verottaja vastaanottaa ainoastaan kausiveroilmoituksia alkaen syntyneistä arvonlisäverotiedoista sekä muista oma-aloitteisista veroista. Kausiveroilmoituksille tulevaa tietoa ei pystytä laskemaan kuin vasta alkaen syntyneistä arvonlisäverotapahtumista. Ennen kuin ensimmäistä kausiveroilmoituksen laskentaa voidaan suorittaa pitää tehdä arvonlisäverokantojen kytkentä kausiveroilmoitukseen sekä täyttää Kausiveroilmoituksen ohjaustiedot.

13 Verotili/Kausiveroilmoitus 11 (26) Alv-kantojen kytkentä kausiveroilmoitukseen Arvonlisäverokannat pitää kytkeä oikeisiin kausiveroilmoituksen kohtiin. Kytkentöjen perusteella muodostuvat laskennassa kausiveroilmoituksen tiedot. Laskenta suoritetaan kirjanpidon tapahtumista, joilla on alv-kanta. Valitaan kehotteelta veroilmoituksen kohta, johon kytketään yksi tai useampia alvkantoja. Myös kytkettävät alv-kannat löytyvät kehotteelta. Kausiveroilmoituksella käytetyt kohtakoodit perustuvat verottajan lomakkeeseen. Ilmoituksen kohdat ja niiden sisältö löytyvät Verohallinnon kausiveroilmoituksen täyttöoppaasta. Esim. kausiveroilmoituksen kohtaan 305 kytketään kohdassa ylläpidetty EUtavaraostojen maksettavan veron verokanta: Huomaa, että kenttiin kytketään myös verokoodeja. Sovellus toimii siten, että se laskee näihin kenttiin kentän verokoodien mukaisten tapahtumien nettosummat Kytkentäraportti Kytkentänäytön ylävalikosta on valittavissa Kytkentäraportti, josta voidaan kokonaisuutena katsoa miten kytkennät on suoritettu.

14 Verotili/Kausiveroilmoitus 12 (26) Kytkentöjen kopiointi Kytkentänäytön ylävalikosta on valittavissa Kytkentöjen kopiointi. Moniyritysversiossa (mm. tilitoimistot) voidaan suorittaa verokantakytkentöjen kopiointi toisille yrityksille. Edellytyksenä kopioinnille on, että alv-kannat ovat yhtenevät. Valinnalla Poistetaan ja päivitetään vanhat tiedot, voidaan korvata vanhat kytkennät niistä yrityksistä, joihin kopioidaan Ohjaustiedot Ohjaustiedot ovat yhteiset Sonet-palkkasovelluksen kanssa. Ilmoitusjakso: Ilmoitusjakso valitaan kehotteelta sen mukaan, miten pitkältä ajanjaksolta kausiveroilmoitus annetaan. K = Kuukausi (oletus) Q = Neljännesvuosi V = Vuosi

15 Verotili/Kausiveroilmoitus 13 (26) Ilmoitustunnus: Ilmoitustunnus on työnantajasuorituksiin liittyvä ja se annetaan palkanlaskennan puolella. 5 = Työnantaja (oletus) 6 = Merityönantaja Perusversiossa ei voi ilmoittaa työnantajasuorituksia kirjanpidon puolelta yhdessä arvonlisäverotietojen kanssa. Tiedosto: Annetaan lähetettävälle kausiveroilmoitustiedostolle haluttu hakemisto ja tiedoston nimi. Verottajan tilinumero: Verottajan pankkitilin numero, joka ei siirry tiedostoon mutta näytetään raportin yhteenvetotiedoissa. Jos käytössä on kausiveroilmoituksen lisäominaisuudet ja kausiveroilmoitus viedään ostolaskuksi, ostoreskontrasovellus osaa hakea toimittajan tämän tiedon nojalla, ja tilinumero siirtyy myös ostolaskulle. Maksajakohtainen viitenumero: Verottajan toimittama viite, joka ei siirry tiedostoon mutta näytetään raportin yhteenvetotiedoissa. Jos käytössä on kausiveroilmoituksen lisäominaisuudet ja kausiveroilmoitus viedään ostolaskuksi, siirtyy viite myös ostolaskulle Laskennan toiminta Kausiveroilmoituksen laskenta tehdään ensimmäisen kerran tammikuun arvonlisäveroista, jos ilmoituskausi on kuukausi. Vuoden 2009 joulukuun arvonlisäverot ilmoitetaan vielä valvontailmoituksella Laskenta-ajo Kohdevuosi: Ensimmäinen mahdollinen vuosi on Jos antaa aikaisemman vuoden, tulee ilmoitus eikä laskentaa voi suorittaa.

16 Verotili/Kausiveroilmoitus 14 (26) Kohdekausi: Kohdekausi 01 tarkoittaa tammikuuta, jos ilmoituskausi on kuukausi, tammi-maaliskuuta, jos ilmoituskausi on neljännesvuosi ja koko vuotta, jos ilmoituskausi on vuosi. On huomattava, että kausiveroilmoitus tehdään aina kalenterivuoden kuukausien mukaan, Näin myös silloin vaikka tilikausi olisikin poikkeava (esim xxxx xxxx+1) Ilmoitusjakso: Tulee ohjaustiedoista. HUOM! Jos arvonlisäveron ilmoitusjakso on vuosi, ja ilmoitetaan myös työnantajasuorituksia ja muita oma-aloitteisia veroja, niin ohjaustietoihin pitää muuttaa oikea ilmoitusjakso (V) arvonlisäveron laskennan ajaksi. Samaan aikaan ei voi laskettaa työnantajasuorituksia erilaisilla ohjaustiedoilla. Kohde-erä: Perusversiossa kohde-erä on aina 01, koska perusversiossa ei voida suorittaa lisäilmoituksen muodostamisia, jotka olisivat kohde-eriä 02, 03 jne. Rajaus, Tapahtumapäivät: Kohdekauden päivämäärärajat. Enterin painalluksen jälkeen ohjelma kysyy varmistuksen: Laskennan päättyessä tulee ilmoitus Toiminto suoritettu. Jos aikaisemmin on jo tehty Kausiveroilmoitustiedosto, tulee ilmoitus: Hyväksymällä tämä, ohjelma tekee uuden kausiverolaskennan olemassa olevista tiedoista. Huom! Tiedot ovat kumulatiivisia. Mikäli kauden kausiveroilmoitus on jo toimitettu verottajalle, lisäilmoituksen luvut pitää laskea vähentämällä uuden ilmoituksen lu-

17 Verotili/Kausiveroilmoitus 15 (26) vuista aikaisemmin ilmoitetut luvut. Ja ilmoittaa verottajalle lisäilmoituksella vain nämä erotukset. Lisäominaisuudet käytössä: Kohde-erä: On 01, kun lasketaan kauden arvonlisäveroa, eikä arvonlisäveron ilmoitustiedoista löydy ilmoittamispäivää. Jos kaudelle on jo aikaisemmin laskettu arvonlisäveroa, mutta ilmoittamispäivää ei ole päivitetty, ohjelma kysyy Jos tässä vastaa Kyllä, kohde-erä on edelleen 01, jolle ohjelma lisää laskennassa tulevat luvut. Jos vastaa Ei, ohjelma ei tee laskentaa, ja voi käydä päivittämässä ilmoittamispäivän Ylläpito-toiminnon kautta. Tämän jälkeen voi laskettaa uuden kohde-erän 02, jolle tulevat vain kohde-erän 01 laskennan jälkeen tulleet arvonlisäverotiedot. Laskennan päättyessä tulee ilmoitus Toiminto suoritettu Ylläpito Perusversio Valikko on suojattu kausiveroilmoituksen perusversiossa. Eli laskennassa muodostettuja ilmoitusrivejä ei voida ylläpitää.

18 Verotili/Kausiveroilmoitus 16 (26) Lisäominaisuudet käytössä: Talouden ohjaus Kirjanpito ja budjetointi Kausiveroilmoitus Ylläpito Ylläpidossa näkyvät laskennassa muodostuneet kuukausittaiset kausiverorivit, joita voidaan tarvittaessa ylläpitää. Kuitenkaan riviä 308, joka on sovelluksen summarivi, ei voida ylläpitää. Rivikohtaisiin tietoihin päästään ylävalikon Rivitiedoista. Rivitiedot: Ilmoitustyypin valinta VSRALVKV = Arvonlisäveron tiedot VSRMUUKV = Muiden oma-aloitteisten verojen tiedot (VSRTASKV = Työnantajasuoritusten tiedot)

19 Verotili/Kausiveroilmoitus 17 (26) Hyväksytään Enter/OK, jolloin päästään rivitietojen ylläpitoon. Rivitietojen ilmoitus kohdassa, ehdotetaan arvonlisäveron laskennassa käytettävää ilmoitustyyppiä VSRALVKV. Voidaan valita Muiden oma-aloitteisten verojen tiedot, jolloin päästään tallentamaan tai muuttamaan muiden oma-aloitteisten verojen tietoja. Nämä tiedot pitää kausiveroilmoitusta varten aina erikseen tallentaa. Työnantajasuoritusten tietoja pääsee ylläpitämään vain Palkanlaskennan puolella. Annetaan kausiveroilmoituksen kohtanumero, jota halutaan ylläpitää. Myös Ei toimintaa -tiedot lisätään tätä kautta. Jos tiedetään, että toimintaa ei ole esim. helmimaaliskuussa 2010, niin valitaan Poisto: Kohtanumero 054 Kohdekausi alku, Summa-kenttä jätetään tyhjäksi ja Tarkenne-kenttään annetaan 02 Kohtanumero 055 Vuosi, Summa-kenttä jätetään tyhjäksi ja Tarkennekenttään annetaan 2010 Kohtanumero 056 Kohdekausi loppu, Summa-kenttä jätetään tyhjäksi ja Tarkenne-kenttään annetaan 03 Kohtanumero 055 Vuosi, Summa-kenttä jätetään tyhjäksi ja Tarkennekenttään annetaan 2010 Valitsemalla Ylläpito-näytöllä kohde-erän rivi alas ja painamalla ylävalikon Poistovalintaa poistuvat kyseisen kohde-erän kaikki arvonlisävero- ja muiden omaaloitteisten verojen rivitiedot. Työnantajasuoritusten rivitiedot kohde-erälle jäävät, ne voidaan poistaa vain palkanlaskennan puolella. Mikäli toisen sovelluksen rivejä

20 Verotili/Kausiveroilmoitus 18 (26) on kohde-erällä olemassa, niin rivi jää selausosaan jäljelle. Mikäli toisen sovelluksen rivejä taas ei ole olemassa, niin poistossa poistuu koko kohde-erä Raportti Talouden ohjaus Kirjanpito ja budjetointi Kausiveroilmoitus Raportti Raportille tulostuvat Arvonlisäveron tiedot valitulta kaudelta. Kohta Muiden omaaloitteisten verojen tiedot on suojattuna perusversiossa. Lisäominaisuudet käytössä: Voidaan valita raportille, joko Arvonlisäveron tiedot, Muiden oma-aloitteisten verojen tiedot tai molemmat. HUOM! Muut oma-aloitteiset verot ilmoitetaan yleensä seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä ja arvonlisävero toiseksi seuraavan kuu-

21 Verotili/Kausiveroilmoitus 19 (26) kauden 12. päivään mennessä. Samalla kertaa ilmoitettavat arvonlisäveron ja muiden oma-aloitteisten verojen tiedot koskevat siis eri kausia Ilmoitus Talouden ohjaus Kirjanpito ja budjetointi Kausiveroilmoitus Ilmoitus Yleistä Ilmoitus-valikossa voidaan haluttaessa tuottaa ensin vain raportti ilmoitustiedostoon menevistä tiedoista. Jos halutaan pelkkä tulostus, niin silloin ei laiteta voimaan kohtaa Muodostetaan kausiveroilmoitustiedosto. Mikäli käytössä on vain perusversio, niin näin joudutaan usein menettelemäänkin, sillä kentissä 309 ja 310 ei mahdollisesti ole oikeita summia. Vähintään kannattaa kuitenkin tulostaa raportti. Tämä siltä varalta, että joudutaan tekemään myös lisäilmoitus. Silloin on olemassa raportti, mihin uuden laskennan lukuja voidaan verrata. Kun kaikki summakentät ovat oikein, muodostetaan kausiveroilmoitustiedosto. Tiedostoa muodostaessasi ole kuitenkin tarkkana tiedoston nimen suhteen jo ennen kuin käynnistät ilmoitusajoa! Tiedosto-oletus tulee kausiveroilmoituksen ohjaustiedoista, joka on yhteinen Sonet-palkkasovelluksen kanssa. Toinen syy olla tarkkana tiedostonimen suhteen, on se että, jos huomaat asian vasta, kun olet edennyt tulostusvalintanäytölle saakka, niin peruuttamisesta huolimatta tiedosto on jo ehtinyt muodostua. Sonetpalkkasovelluksen käyttäjien kanssa on siis syytä sopia oikea menettelytapa eli viedäänkö palkkojen tiedosto erikseen verottajalle vai tehdäänkö yhteinen tiedosto. Jos palkka-

22 Verotili/Kausiveroilmoitus 20 (26) sovelluksen hoitaja on jo muodostanut tiedoston työnantajasuorituksista ja tiedostonimeä ei muuteta, niin sovellus ilmoittaa, että tiedosto löytyy jo ja kysyy Jos tehdään yhteinen tiedosto, voidaan hyväksyä ehdotus Jatketaan tiedoston perään. Mutta jos valitaan kohta Uusi tiedosto, niin palkkojen aineisto korvautuu alvaineistolla. Sama koskee luonnollisesti myös tilannetta, että alv-tiedosto on jo muodostettu ja palkat tekee oman tiedostonsa sen jälkeen. Jos aikaisemman kauden tiedosto halutaan säilyttää, kannattaa aina ennen tiedoston muodostamista laittaa tiedostonimen perään kauden tieto: esim. kausivero_alv01, kausivero_alv02 jne Ilmoitus, perusversio Ilmoituksella ilmoitetaan Arvonlisäveron tiedot valitulta kohdevuodelta ja kaudelta. Kohdevuosi ja kausi valitaan kehotteelta. Malli perusversion alv:n kausiveroilmoitustiedoston tekemisestä 01/2010.

23 Ilmoitus, lisäominaisuudet käytössä Verotili/Kausiveroilmoitus 21 (26) Ilmoitus: Valitaan kehotteelta Ilmoitustiedot halutulta kohdevuodelta ja kaudelta. Jos käytössä on myös Sonet-palkkasovellus, samalla kertaa voidaan muodostaa ilmoitus sekä arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista että muista oma-aloitteisista veroista. Huomattava on, että kun arvonlisäverotiedot ilmoitetaan esim. kaudelta 01/2010, niin työnantajasuoritukset ja muut oma-aloitteiset verot ilmoitetaan kaudelta 02/2010, lukuun ottamatta merityönantajan suorituksia ja arpajaisverotietoja. Muilla kausiveroilmoituksella ilmoitettavilla oma-aloitteisilla veroilla kuin arvonlisäverolla ei myöskään voi olla vuoden ilmoittamisjaksoa. Ilmoitukselle voi samalla päivittää ilmoittamispäivä ja se voidaan viedä ostoreskontraan laskun pohjaksi (huom! kausiveroilmoituksen tekijällä pitää olla myös ostoreskontran käyttöoikeudet). Ilmoituksesta voidaan tulostaa raportti, jolla näkyvät Arvonlisäverotiedot, työnantajasuoritukset ja muiden oma-aloitteisten verojen tiedot sekä yhteenveto näistä tulevista maksuista.

24 Verotili/Kausiveroilmoitus 22 (26) Maksettava summa ostolaskun pohjaksi Kun ilmoitus ajetaan valinnalla: Viedään ostolaskuksi, kausiveroilmoituksen tulostuksen jälkeen avautuu ostoreskontran Laskujen kirjaus näyttö.

25 Verotili/Kausiveroilmoitus 23 (26) Kausivero siirtyy ostoreskontraan Kausiveron Ohjaustiedoissa olevan Verohallinnon tilinumeron perusteella ja lasku saa Kausiveron viitteen, joka sekin on annettu Kausiveron Ohjaustiedoissa. Myös negatiivinen vero voidaan vielä ostolaskun pohjaksi. Ostoreskontraan pitää olla perustettuna toimittaja esim. Verohallinto, jolla on tämä samainen tilinumero. Kausiveroa varten voi myös perustaa oman Verotili -ostovelkatilin, joka annetaan ko. toimittajatietoihin. Ostolasku menee Ostoreskontrassa käyttäjällä olevalle kirjauspisteelle. Ellei käyttäjällä ole oletuskirjauspistettä, lasku saa ostoreskontran Ohjaustiedoissa olevan oletuskirjauspisteen. Kirjauspiste voidaan tarvittaessa muuttaa samalla kun laskun tiedot täydennetään. Laskulle täydennetään tarpeelliset puuttuvat tiedot ja lisätään rivitiedot. 2.4 Lisäilmoitus Kausiveroilmoituksessa olevat virheet voidaan korjata muodostamalla lisäilmoitus (alisovellus, Kausiveroilmoituksen lisäominaisuudet pitää olla käytössä) Kausiveroilmoituksessa olevien virheiden korjaaminen (verottajan ohje) Jos virheen vuoksi maksettavaa veroa on ilmoitettu liian vähän tai palautukseen oikeuttavaa veroa liian paljon

26 Verotili/Kausiveroilmoitus 24 (26) - Korjaus tehdään aina antamalla lisäilmoitus virheellisenä ilmoitetulle kohdekaudelle. Tällöin kyseiselle kohdekaudelle annetaan kausiveroilmoitus, jossa ilmoitetaan virheellisinä ilmoitetuista kohdista vain muutoksen määrät. Muutoksen määrä saadaan laskemalla, kun kohdekauden kirjanpidon mukaisesta oikeasta määrästä vähennetään aiemmin ilmoitettu määrä. Huom! Jos aiemmin ilmoitettu määrä ei muutu, sitä ei ilmoiteta lisäilmoituksella uudelleen. Jos virheen vuoksi maksettavaa veroa on ilmoitettu liian paljon tai palautukseen oikeuttavaa veroa liian vähän Lisäilmoituksen muodostaminen - Korjaus voidaan tehdä ottamalla virheen määrä huomioon myöhemmässä kausiveroilmoituksessa (ennen tilikauden tai kalenterivuoden loppua) tai ilmoittamalla muutoksen määrät lisäilmoituksella sille kohdekaudelle, jossa virhe on. Lisäilmoituksella ilmoitetaan virheellisinä ilmoitetuista kohdista vain muutoksen määrät. Virheellinen tieto korjataan kirjanpitoon kohdekaudelle, jossa virhe on (kausi ei saa olla suljettu). Kun kohdekauden tapahtumat on korjattu, siirrytään kausiveroilmoituksen laskentaan. Kausiveroilmoitus Laskenta lma ehdottaa lisäilmoituksen tekemistä (kohde-erä 02), jos ilmoitus kohdekaudelta on jo lähetetty verottajalle ja ilmoittamispäivämäärä löytyy kausiverotietojen ylläpidosta. Lisäilmoitus (kohde-erälle 02) voidaan myös muodostaa suoraan Ylläpito-valikon kautta rivitietoihin kirjatuista luvuista. Rivitietoihin kirjataan siis suoraan ilmoitettava muutok-

27 Verotili/Kausiveroilmoitus 25 (26) sen määrä kausiveroilmoituksen kohtanumeroittain. Näin toimittaessa pitää myös huolehtia siitä, että korjaus tulee kirjatuksi kirjanpitoon. Ilmoituksen tekeminen ja tiedoston muodostus tehdään, kuten kohdassa on kerrottu valitsemalla ilmoitettavat tiedot kehotteelta. Laskenta vertaa uuden laskennan tuloksia vanhaan / vanhoihin saman kohdekauden eriin ja tallettaa vain erotukset. Näin lähetettävä tiedosto sisältää siis vain muutoksen määrät. 2.5 EU-myyntien Yhteenvetoilmoitus Taloudenohjaus Myyntireskontra Toiminnot Yhteydet muihin järjestelmiin ALV-yhteenvetoilmoitus TYVI-lomakkeeksi Yhteisömyynneistä pitää antaa Yhteenvetoilmoitus kuukausittain seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

28 Verotili/Kausiveroilmoitus 26 (26) EU-myyjä ilmoittaa Yhteenvetoilmoituksella asiakaskohtaisesti kaikki tavaramyynnit yhteenlaskettuna omalla rivillä, kuitenkin eriteltyinä koodittomat omalla rivillä ja koodilliset omalla rivillä, sekä kaikki palvelumyynnit omalla rivillä. EU-tavaran myyjä - ilman koodia Kolmikantakaupan toinen myyjä koodi 3 EU-palvelun myyjä - koodi 4 Kohdekausi on aina kalenterivuoden mukainen kausi, toisin sanoen 1 on tammikuu, 2 on helmikuu jne., riippumatta yrityksen tilikaudesta. Valintakriteereissä pitää kuitenkin antaa Vuosi ja Kausi yrityksen tilikauden mukaisesti, että rajaukset tulevat oikealle ajankohdalle. Huom! TYVI-tiedoston muodostuksen jälkeen ko. ikkunasta pitää poistua Esc/peruutanäppäimellä, jotta tiedosto sulkeutuu oikein ja se voidaan lähettää. Jos ikkunasta ei poistuta, tulee tiedostoa lähetettäessä ilmoitus: tiedoston koko 0. Lisätietoja verotilistä ja kausiveroilmoituksesta saatte verottajan sivuilta esimerkiksi hakusanalla verotili

PALKKAHALLINTO VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010. kausivero_palkat.doc

PALKKAHALLINTO VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010. kausivero_palkat.doc PALKKAHALLINTO VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010 Sisällysluettelo 1 SONET PALKANLASKENTA JA KAUSIVEROILMOITUS...1 1.1 Yleistä...1 1.2 Muutokset sovelluksessa...1 1.3 Kausiveroilmoitus sovelluksessa pääpiirteittäin...2

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Verokannat... 2 2.1 Eu-tavaraoston verokannat... 2 2.2 Eu-palvelujen ostojen

Lisätiedot

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47)

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) Sonet Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) 1 YLEISTÄ 4 1.1 _ Huomioitavaa... 5 2 PERUSTIEDOT 6 2.1 _ Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle...

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus ASTERI KIRJANPITO Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596,

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS 2014. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (33)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS 2014. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (33) SONET VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS 2014 2014 CGI 1 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1 VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS... 3 2 VUOSI-ILMOITUKSEN SISÄLTÖ... 5 2.1 SAAJAKOHTAINEN VUOSI-ILMOITUS VEROTTAJALLE... 9 2.2 RAJOITETUSTI

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke www.poroverkko.wikispaces.com Maija-Liisa Huhtaniemi: Verotili ja sähköinen asiointi koulutus 3.2.2010 Lapin ammattiopisto Verotili - mitä muuttuu

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

Kaikki oma-aloitteiset verot paitsi varainsiirtovero

Kaikki oma-aloitteiset verot paitsi varainsiirtovero Verotili Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä Verotili on? Verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili, jolle kootaan veronmaksajan veroja

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 Mistä myynnin perustiedot avautuvat?...

Lisätiedot

VEROTILI 2010 Veroasiantuntija Leena Juusela UUSI VEROTILIMENETTELY

VEROTILI 2010 Veroasiantuntija Leena Juusela UUSI VEROTILIMENETTELY VEROTILI 2010 Veroasiantuntija Leena Juusela UUSI VEROTILIMENETTELY VEROTILI, MIKÄ SE ON? tarkoitus ja voimaantulo mitä veroja? UUSI KAUSIVEROILMOITUS antamisajankohta sisältö ANNATTUJEN TIETOJEN KORJAAMINEN

Lisätiedot

Visma L7 Vuodenvaihde: taloushallinto

Visma L7 Vuodenvaihde: taloushallinto Visma L7 Vuodenvaihde: taloushallinto Tiedote 2013 Oppaan päiväys: 5.12.2012 Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0107 562

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 7.1.2014. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0107 562 130 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet

ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet Sivu 1(6) ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä Verotilimenettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista ja maksamista vuoden 2010 alusta lähtien. ProCountorissa voi nyt tehdä

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 16.12.2009. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Verotiliopas. www.vero.fi/verotili VEROTILI VERKOSSA

Verotiliopas. www.vero.fi/verotili VEROTILI VERKOSSA VEROTILI VERKOSSA www.vero.fi/verotili Verotili Verotili Verotiliverojen ilmoittaminen Verotiliverojen maksaminen Verotilin toiminta Verotilin positiivinen saldo Verotilin negatiivinen saldo Verotilin

Lisätiedot

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET Ohje on päivitetty: 4.6.2008 Koskee ohjelmaversiota: Yritys 3.2 Perustietoja ohjelman käyttämisestä Tuomalla hiiren tietokentän päälle: saat näkyviin kentälle määritellyn

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.0. Marraskuu 2013 1 (44) Tikon versio 6.3.1. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved.

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.0. Marraskuu 2013 1 (44) Tikon versio 6.3.1. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved. Marraskuu 2013 1 (44) Tikon versio 6.3.1 Ohjelmistomuutokset Marraskuu 2013 2 (44) 1 Kirjanpito ja reskontra... 5 1.1 Tiliotteen purku Ketjutus-toimintoon... 5 1.2 Viitesuoritusten purku Ketjutus-toimintoon...

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.2.0

Aditro Tikon versio 6.2.0 Marraskuu 2012 1 (17) Aditro Tikon versio 6.2.0 Ohjelmistomuutokset Marraskuu 2012 2 (17) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.2.0 tehdyt muutokset... 4 1. Kirjanpito ja reskontra... 4 1.1. Arvonlisäverokantojen

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.1. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved.

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.1. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0 Ohjelmistomuutokset Toukokuu 2014 2 (46) 1 Kirjanpito ja reskontra... 5 1.1 Tositteiden hyväksyntä ja arkistointi... 5 1.2 Ostolaskujen käsittelymerkintöjen arkistointi...

Lisätiedot

VEROTILIN TUOMAT MUUTOKSET TILITOIMISTON KÄYTÄNTÖIHIN

VEROTILIN TUOMAT MUUTOKSET TILITOIMISTON KÄYTÄNTÖIHIN Opinnäytetyö VEROTILIN TUOMAT MUUTOKSET TILITOIMISTON KÄYTÄNTÖIHIN Outi Juolio Liiketalouden koulutusohjelma 2009 TURUN TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä:

Lisätiedot

Verotili käyttöön 01.01.2010

Verotili käyttöön 01.01.2010 Verotili käyttöön 01.01.2010 Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen muuttuu Verotilin tausta Selvitys verotilistä ja pientyöantajien maksupalvelujärjestelmästä 2001 Suomen Yrittäjät ry teki

Lisätiedot

Myyntireskontra. 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

Myyntireskontra. 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Myyntireskontra 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan lukijalle Käsikirjan avulla Ecom tulee tutuksi ja ohjelmaa oppii käyttämään monipuolisemmin. Kaikkien Ecomin käsikirjojen

Lisätiedot

Asteri Kirjanpito Dos

Asteri Kirjanpito Dos Asteri Kirjanpito Dos Kausiveroilmoitus ja verotili Vuosipäivitys 24.11.2009 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh. (09) 350 75 30 Päivystys: atsoft@atsoft.fi Fax (09) 350 75 321 0400 316 088 2/20 Asteri

Lisätiedot

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje 1 Yleisohjeita Dafon käyttöön DAFOn ohjelmissa pätevät normaalit Windowsin perussäännöt. Nyt myös Kopioi ja Liitä - toiminnot ovat tuettuja läpi järjestelmän. Työpöydän DAFO -ikonista saadaan tuplaklikillä

Lisätiedot

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET Raportointi ja kausitoimet Yleistä i YLEISTÄ... 5 RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET YLEISESTI... 5 KAUSITOIMET... 6 KAUSITOIMET YLEISESTI... 6 ILTATOIMET... 6 YLEISTÄ... 6 PÄIVÄN KASSARAPORTTI...

Lisätiedot