TALOUDEN OHJAUS VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS Logica

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN OHJAUS VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010. Logica"

Transkriptio

1 TALOUDEN OHJAUS VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010

2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ Verotili - yleistä Mikä muuttuu ? Yksi maksu Arvonlisäveron muutokset Muutokset sovelluksessa / Talouden ohjaus SONET JA KAUSIVEROILMOITUS Kausiveroilmoitus sovelluksessa pääpiirteissään Muutokset tileihin ja arvonlisäverokantoihin Tilit Arvonlisäverokannat Tarkistettavat verokannat KAUSIVEROILMOITUS Laskenta Yleistä Alv-kantojen kytkentä kausiveroilmoitukseen Kytkentäraportti Kytkentöjen kopiointi Ohjaustiedot Laskennan toiminta Laskenta-ajo Ylläpito Raportti Ilmoitus Yleistä Ilmoitus, perusversio Ilmoitus, lisäominaisuudet käytössä Lisäilmoitus Kausiveroilmoituksessa olevien virheiden korjaaminen (verottajan ohje) Lisäilmoituksen muodostaminen EU-myyntien Yhteenvetoilmoitus...25

3 Verotili/Kausiveroilmoitus 1 (26) 1 YLEISTÄ 1.1 Verotili - yleistä Vuoden 2010 alussa käyttöönotettava verotilimenettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista, maksamista ja palauttamista. Verotilin avulla oma-aloitteisten verojen maksajat voivat vähentää palautukseen oikeuttavan arvonlisäveron määrän maksettavista veroista sekä saada verotus- ja maksutilanteestaan nykyistä paremman kokonaiskuvan Mikä muuttuu ? Verojen maksamisen ja ilmoittamisen määräpäivät yhtenäistyvät. Lisäksi pienillä yrityksillä on mahdollisuus siirtyä pidennettyihin ilmoitus- ja maksujaksoihin. Verotili-palvelussa yritykset saavat kokonaisvaltaisen kuvan verojen ilmoitus- ja maksutilanteesta. Vain yksi veroilmoitus - kausiveroilmoitus : 1. Kaikki oma-aloitteiset verot paitsi varainsiirtovero ilmoitetaan kausiveroilmoituksella, joka korvaa valvontailmoituksen, alkutuottajan arvonlisäveroilmoituksen ja vakuutusmaksuveroilmoituksen. Lisäksi kausiveroilmoituksella ilmoitetaan nykyisin oma-aloitteisten verojen tilisiirrolla maksun yhteydessä ilmoitettavat verot kuten puun myynnin ennakonpidätys. Myös kotitalous antaa kausiveroilmoituksen toimiessaan työnantajana. 2. Kausiveroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa kuukauden 12. päivä, kun kausiveroilmoitus annetaan sähköisessä muodossa ja kuukauden 7. päivä, jos ilmoitus annetaan paperisena. Nykymenettelyssä valvontailmoitus annetaan verovirastolle viimeistään ilmoituskuukauden 15. päivänä. Ensimmäiset kausiveroilmoitukset: Ensimmäisen sähköisesti annettavan kausiveroilmoituksen määräpäivä on Silloin ilmoitetaan vain: - Työnantajasuoritukset tammikuulta 2010 Seuraavan sähköisesti annettavan kausiveroilmoituksen määräpäivä on Silloin ilmoitetaan: - Työnantajasuoritukset helmikuulta 2010 ja arvonlisävero tammikuulta 2010 Vuodelta 2009 ilmoitettavat työnantajasuoritukset (tammikuussa 2010) ja arvonlisävero (helmikuussa 2010) ilmoitetaan vielä nykyisellä valvontailmoituksella. Tutustu kausiveroilmoitukseen ja kausiveroilmoituksen täyttöoppaaseen verottajan sivuilla (vero.fi).

4 1.1.2 Yksi maksu Verotili/Kausiveroilmoitus 2 (26) 3. Kausiveroilmoituksella ilmoitetaan myös palautukseen oikeuttava arvonlisävero ja arvonlisäveron alarajahuojennus. Nykyisin palautukset ja alarajahuojennus haetaan erillisillä hakemuksilla. 4. Kausiveroilmoituksella olleet virheet korjataan antamalla lisäilmoitus, jolla ilmoitetaan virheellisinä ilmoitetusta kohdista vain muutoksen määrät. 1. Kausiveroilmoituksella ilmoitetut verot lasketaan yhteen ja maksetaan Verohallinnon pankkitilille. Veronmaksaja ei voi valita mitä veroa maksaa. Erillisten maksusuoritusten määrä vähenee nykyiseen verrattuna. 2. Kausiveroilmoituksella ilmoitettavien verojen maksamisen eräpäivä on kuukauden 12. päivä. Nykyisin eri veroilla on eri eräpäiviä. Pienyrityksille on mahdollisuus pidennettyihin ilmoitus- ja maksujaksoihin. Lisätietoja verottajan sivuilla (www.vero.fi) Arvonlisäveron muutokset Kausiveroilmoitus eroaa valvontailmoituksesta alv:n osalta: Käännetty vero ilmoitetaan eri kohdissa (EU palveluiden ostot) Veroton myynti jaotellaan tarkemmin Lisätietoja Kausiveroilmoituksen täyttöopas 2010 (Verohallinnon julkaisu 65.09) 1.2 Muutokset sovelluksessa / Talouden ohjaus Tämän ohjeen muutokset on toteutettu versioihin 11.0, 11.1 ja 12 päivitettävissä vuodenvaihdepaketeissa. Kausiveroilmoitusta varten on tehty uusi maski: yle13. Sen kaikki rivit ovat valittu voimaan suojausryhmissä yle10 ja yle10.luku. Itse ylläpidetyille suojausryhmille pitää valinnat laittaa voimaan tarvittaessa.

5 Verotili/Kausiveroilmoitus 3 (26) 2 SONET JA KAUSIVEROILMOITUS 2.1 Kausiveroilmoitus sovelluksessa pääpiirteissään Kausiveroilmoitus sovelluksessa jakaantuu kausiveroilmoituksen perusversioon sekä maksulliseen alisovellukseen: Kausiveron lisäominaisuudet (Sonetissa alisovellus 1013). Perusversio sisältää Kausiveroilmoituksen laskenta Raportti kantaan talletetuista luvuista Kausiveroilmoitusraportti ja TYVI-siirto Lisäominaisuudet-alisovellus sisältää Laskentarivien ylläpitomahdollisuus (Ylläpito-valikko auki) Mahdollisuus viedä maksettava määrä ostoreskontraan laskun pohjaksi Tiedoston muodostamisen yhteydessä mahdollisuus ilmoituspäivien automaattiseen päivitykseen Mahdollisuus suorittaa ilmoittaminen yhteisesti Sonet-palkanlaskennan työnantajasuoritusten ilmoittamisen kanssa Mahdollisuus lisäilmoituksen tekemiseen Muiden oma-aloitteisten verojen ilmoittamismahdollisuus Kausiveroilmoituksen muodostaminen tapahtuu pääpiirteissään seuraavasti: Perustetaan tarvittavat uudet verokannat ja muutetaan tarvittaessa jo olemassa olevia verokantoja (ainakin EU-palvelumyynti ja ostot, EU-tavaraostot) Kytketään verokannat kausiveroilmoituksen kenttiin Suoritetaan laskenta-ajo ko. tilityskuukaudelle Laskennan tuloksesta voidaan tulostaa raportti Ylläpidetään laskentarivejä tarvittaessa (jos on alisovellus) Tallennetaan mahdolliset muu oma-aloitteiset verot (jos on alisovellus) Muodostetaan tilitettävistä veroista TYVI-tiedosto, joka toimitetaan verottajalle Päivitetään tilitettävällä kaudelle ilmoittamispäivämäärä joko samalla ajolla TYVI-tiedoston muodostuksen kanssa tai erikseen (jos on alisovellus) Viedään maksettavan veron määrä ostoreskontraan laskun pohjaksi joko samalla ajolla TYVI-tiedoston muodostuksen kanssa tai erillisellä ajolla (jos on alisovellus)

6 Verotili/Kausiveroilmoitus 4 (26) Muodostetaan lisäilmoitus tarvittaessa (jos on alisovellus) 2.2 Muutokset tileihin ja arvonlisäverokantoihin Tilit Arvonlisäverokannat Kausiveroilmoittaminen ei aiheuta tilimuutoksia, ellei maksettavalle verolle haluta perustaa omaa tiliä ns. Verotiliä tai omia arvonlisäverotilejä eri verokannoille. Myöskään tilien käsittelysääntöjä ei tarvitse muuttaa. Talouden ohjaus Kirjanpito ja budjetointi Perustiedot Yleiset Alv-kannat Myyntimaasäännösten muuttumisen sekä myyntien ja Yhteisöostojen entistä tarkemman ilmoittamisvelvollisuuden vuoksi on syytä tarkistaa, että yritykselle on perustettu riittävästi erilaisia arvonlisäverokantoja, sillä arvonlisäverokannat kytketään ilmoituksen tuottamiseksi kausiveroilmoituksen eri kohtiin. Uudet arvonlisäverokannat on syytä perustaa ennen kuin vuodelle 2010 kirjataan tapahtumia, joiden ilmoittaminen kausiveroilmoituksella on muuttunut valvontailmoituksella ilmoitetusta. Esimerkiksi EU-palvelumyynnit tarvitsevat oman arvonlisäverokannan, jolle annetaan Tyyppitieto 13. Arvonlisäverokannat kytketään kausiveroilmoitukselle oikeisiin kohtiin. Oikein perustetuista arvonlisäverokannoista saadaan kirjattua arvonlisäverotapahtumat ja raportoitua yhteenvetoilmoitus oikein eriteltynä. Meno/tulo Myynnin verokannoilla tulee olla tallennettuna Meno/tulo kohdassa arvo 1 eli Tulo (huom! EU-hankintojen ja palveluiden maksettava vero). Tyyppi Yhteenvetoilmoitusta varten on lisätty tyyppi 13 EU-palvelun myynti. Nämä myynnit saavat yhteenvetoilmoituksella koodin 4.

7 Verotili/Kausiveroilmoitus 5 (26) Alue-tieto Alue-tieto kertoo, tapahtuuko myynti tai osto kotimaassa, yhteisön sisällä vai sen ulkopuolella: (tyhjä) = kotimaan toiminta 1 = yhteisötoiminta 2 = yhteisön ulkopuolinen toiminta HUOM! Aluetietoa 1 käytetään myös sellaisella alv-kannalla, jolla kirjataan käänteinen vero (tyyppi 8) ostettaessa ulkomaalaiselta (EU:n ulkopuoliselta), ei Suomessa alv-velvolliselta palvelua. Tämä siksi, että tällaisella kirjauksella arvonlisäverokirjaus tapahtuu nettosummasta ja ohjelma tekee samalla myös maksettavan veron kirjauksen. Tällä alv-kannalla on oma vastaverokanta Tarkistettavat verokannat Tarkista ainakin seuraavat verokannat: EU-tavarahankintojen maksettava vero, EUpalveluostojen maksettava vero, EU:n ulkopuolisen palveluoston vähennettävä vero ja maksettava vero. Ohessa mallit näistä verokannoista. Huom! Verokannan tunnus, alv-tilit määritellään yrityskohtaisesti. Malli: Muutos Yhteisöostojen 22 % verokannan (tavaraosto) vastaverokantaan (muista tarkistaa myös muut prosentit):

8 Verotili/Kausiveroilmoitus 6 (26) Valvontailmoitukselle tulevien yhteisöostojen vastaverokannalla on ollut tässä kohdassa tieto Meno, joka on ohjannut maksettavan veron oikeaan valvontailmoituksen kohtaan. Jotta myös marras- ja joulukuun 2009 arvonlisäverot saadaan tulostumaan oikein Valvontailmoitukselle Alv-kannan Meno/tulo tietoa ei voi suoraan vaihtaa, vaan tämä tieto pitää muuttaa Tulevat tiedot välilehdelle alkaen antamalla tällaiselle vastaverokannalle Meno/tulo-tiedoksi 1 Tulo. Tulevat tiedot välilehdelle täytetään muut kentät samoin kuin Nykyiset tiedot -välilehdelläkin on.

9 Verotili/Kausiveroilmoitus 7 (26) Vastaverokannan Meno/tulo kohdassa pitää olla 1 Tulo. Vastaavasti muutetaan Eu-palvelujen maksettavan veron verokantaa, jonka nykyiset tiedot ovat: Tee muutokset Tulevat tiedot -välilehdelle, sillä Nykyiset tiedot -välilehden tietoja tarvitaan vielä alv-ilmoituksille marraskuulta ja joulukuulta 2009! Muut tiedot siis täytetään samana kuin Nykyiset tiedot -välilehdellä on, mutta laitetaan alkupvm ja Meno/tulo-kohtaan 1 eli Tulo ja (aluetieto 1 eli Yhteisötoiminta voidaan myös antaa, kun tyyppinä on 8).

10 Verotili/Kausiveroilmoitus 8 (26) Seuraavassa on malli myös EU:n ulkopuolelta ostettujen palvelujen verokannoista: Huom! Poikkeuksellisesti Aluetieto 1, että laskenta netosta käynnistyisi. Ja vastaverokanta:

11 Verotili/Kausiveroilmoitus 9 (26) 2.3 KAUSIVEROILMOITUS Talouden ohjaus Kirjanpito ja budjetointi Kausiveroilmoitus Kirjanpidon valikossa on uusi alavalikko Kausiveroilmoitus. Kausiveroilmoituksen toimia käytetään, kun lasketaan, tulostetaan tai ilmoitetaan vuoden 2010 arvonlisäveroa. Kausiveroilmoituksen perusversion valikko (Ylläpito-valikko on suljettu): Kausiveroilmoituksen valikko, kun Lisäominaisuudet-alisovellus on käytössä Valikossa on Ylläpito-toiminto, jossa voidaan lisätä muiden oma-aloitteisten verojen tiedot sekä ylläpitää arvonlisäveron ilmoitettavia tietoja. Kausiveroilmoitusta ei anneta vielä vuoden 2009 ilmoitettavista tiedoista, vaikka ilmoitusajankohta on vuoden 2010 puolella.

12 Verotili/Kausiveroilmoitus 10 (26) Alv-päiväkirjat ja alv-pääkirjat saadaan edelleen entisestä valikon kohdasta Raportoinnin alavalikosta Veroraportit. (Alv-ilmoitusta ei enää käytetä v tapahtumille.) Laskenta Talouden ohjaus Kirjanpito ja budjetointi Kausiveroilmoitus Laskenta Yleistä Verottaja vastaanottaa ainoastaan kausiveroilmoituksia alkaen syntyneistä arvonlisäverotiedoista sekä muista oma-aloitteisista veroista. Kausiveroilmoituksille tulevaa tietoa ei pystytä laskemaan kuin vasta alkaen syntyneistä arvonlisäverotapahtumista. Ennen kuin ensimmäistä kausiveroilmoituksen laskentaa voidaan suorittaa pitää tehdä arvonlisäverokantojen kytkentä kausiveroilmoitukseen sekä täyttää Kausiveroilmoituksen ohjaustiedot.

13 Verotili/Kausiveroilmoitus 11 (26) Alv-kantojen kytkentä kausiveroilmoitukseen Arvonlisäverokannat pitää kytkeä oikeisiin kausiveroilmoituksen kohtiin. Kytkentöjen perusteella muodostuvat laskennassa kausiveroilmoituksen tiedot. Laskenta suoritetaan kirjanpidon tapahtumista, joilla on alv-kanta. Valitaan kehotteelta veroilmoituksen kohta, johon kytketään yksi tai useampia alvkantoja. Myös kytkettävät alv-kannat löytyvät kehotteelta. Kausiveroilmoituksella käytetyt kohtakoodit perustuvat verottajan lomakkeeseen. Ilmoituksen kohdat ja niiden sisältö löytyvät Verohallinnon kausiveroilmoituksen täyttöoppaasta. Esim. kausiveroilmoituksen kohtaan 305 kytketään kohdassa ylläpidetty EUtavaraostojen maksettavan veron verokanta: Huomaa, että kenttiin kytketään myös verokoodeja. Sovellus toimii siten, että se laskee näihin kenttiin kentän verokoodien mukaisten tapahtumien nettosummat Kytkentäraportti Kytkentänäytön ylävalikosta on valittavissa Kytkentäraportti, josta voidaan kokonaisuutena katsoa miten kytkennät on suoritettu.

14 Verotili/Kausiveroilmoitus 12 (26) Kytkentöjen kopiointi Kytkentänäytön ylävalikosta on valittavissa Kytkentöjen kopiointi. Moniyritysversiossa (mm. tilitoimistot) voidaan suorittaa verokantakytkentöjen kopiointi toisille yrityksille. Edellytyksenä kopioinnille on, että alv-kannat ovat yhtenevät. Valinnalla Poistetaan ja päivitetään vanhat tiedot, voidaan korvata vanhat kytkennät niistä yrityksistä, joihin kopioidaan Ohjaustiedot Ohjaustiedot ovat yhteiset Sonet-palkkasovelluksen kanssa. Ilmoitusjakso: Ilmoitusjakso valitaan kehotteelta sen mukaan, miten pitkältä ajanjaksolta kausiveroilmoitus annetaan. K = Kuukausi (oletus) Q = Neljännesvuosi V = Vuosi

15 Verotili/Kausiveroilmoitus 13 (26) Ilmoitustunnus: Ilmoitustunnus on työnantajasuorituksiin liittyvä ja se annetaan palkanlaskennan puolella. 5 = Työnantaja (oletus) 6 = Merityönantaja Perusversiossa ei voi ilmoittaa työnantajasuorituksia kirjanpidon puolelta yhdessä arvonlisäverotietojen kanssa. Tiedosto: Annetaan lähetettävälle kausiveroilmoitustiedostolle haluttu hakemisto ja tiedoston nimi. Verottajan tilinumero: Verottajan pankkitilin numero, joka ei siirry tiedostoon mutta näytetään raportin yhteenvetotiedoissa. Jos käytössä on kausiveroilmoituksen lisäominaisuudet ja kausiveroilmoitus viedään ostolaskuksi, ostoreskontrasovellus osaa hakea toimittajan tämän tiedon nojalla, ja tilinumero siirtyy myös ostolaskulle. Maksajakohtainen viitenumero: Verottajan toimittama viite, joka ei siirry tiedostoon mutta näytetään raportin yhteenvetotiedoissa. Jos käytössä on kausiveroilmoituksen lisäominaisuudet ja kausiveroilmoitus viedään ostolaskuksi, siirtyy viite myös ostolaskulle Laskennan toiminta Kausiveroilmoituksen laskenta tehdään ensimmäisen kerran tammikuun arvonlisäveroista, jos ilmoituskausi on kuukausi. Vuoden 2009 joulukuun arvonlisäverot ilmoitetaan vielä valvontailmoituksella Laskenta-ajo Kohdevuosi: Ensimmäinen mahdollinen vuosi on Jos antaa aikaisemman vuoden, tulee ilmoitus eikä laskentaa voi suorittaa.

16 Verotili/Kausiveroilmoitus 14 (26) Kohdekausi: Kohdekausi 01 tarkoittaa tammikuuta, jos ilmoituskausi on kuukausi, tammi-maaliskuuta, jos ilmoituskausi on neljännesvuosi ja koko vuotta, jos ilmoituskausi on vuosi. On huomattava, että kausiveroilmoitus tehdään aina kalenterivuoden kuukausien mukaan, Näin myös silloin vaikka tilikausi olisikin poikkeava (esim xxxx xxxx+1) Ilmoitusjakso: Tulee ohjaustiedoista. HUOM! Jos arvonlisäveron ilmoitusjakso on vuosi, ja ilmoitetaan myös työnantajasuorituksia ja muita oma-aloitteisia veroja, niin ohjaustietoihin pitää muuttaa oikea ilmoitusjakso (V) arvonlisäveron laskennan ajaksi. Samaan aikaan ei voi laskettaa työnantajasuorituksia erilaisilla ohjaustiedoilla. Kohde-erä: Perusversiossa kohde-erä on aina 01, koska perusversiossa ei voida suorittaa lisäilmoituksen muodostamisia, jotka olisivat kohde-eriä 02, 03 jne. Rajaus, Tapahtumapäivät: Kohdekauden päivämäärärajat. Enterin painalluksen jälkeen ohjelma kysyy varmistuksen: Laskennan päättyessä tulee ilmoitus Toiminto suoritettu. Jos aikaisemmin on jo tehty Kausiveroilmoitustiedosto, tulee ilmoitus: Hyväksymällä tämä, ohjelma tekee uuden kausiverolaskennan olemassa olevista tiedoista. Huom! Tiedot ovat kumulatiivisia. Mikäli kauden kausiveroilmoitus on jo toimitettu verottajalle, lisäilmoituksen luvut pitää laskea vähentämällä uuden ilmoituksen lu-

17 Verotili/Kausiveroilmoitus 15 (26) vuista aikaisemmin ilmoitetut luvut. Ja ilmoittaa verottajalle lisäilmoituksella vain nämä erotukset. Lisäominaisuudet käytössä: Kohde-erä: On 01, kun lasketaan kauden arvonlisäveroa, eikä arvonlisäveron ilmoitustiedoista löydy ilmoittamispäivää. Jos kaudelle on jo aikaisemmin laskettu arvonlisäveroa, mutta ilmoittamispäivää ei ole päivitetty, ohjelma kysyy Jos tässä vastaa Kyllä, kohde-erä on edelleen 01, jolle ohjelma lisää laskennassa tulevat luvut. Jos vastaa Ei, ohjelma ei tee laskentaa, ja voi käydä päivittämässä ilmoittamispäivän Ylläpito-toiminnon kautta. Tämän jälkeen voi laskettaa uuden kohde-erän 02, jolle tulevat vain kohde-erän 01 laskennan jälkeen tulleet arvonlisäverotiedot. Laskennan päättyessä tulee ilmoitus Toiminto suoritettu Ylläpito Perusversio Valikko on suojattu kausiveroilmoituksen perusversiossa. Eli laskennassa muodostettuja ilmoitusrivejä ei voida ylläpitää.

18 Verotili/Kausiveroilmoitus 16 (26) Lisäominaisuudet käytössä: Talouden ohjaus Kirjanpito ja budjetointi Kausiveroilmoitus Ylläpito Ylläpidossa näkyvät laskennassa muodostuneet kuukausittaiset kausiverorivit, joita voidaan tarvittaessa ylläpitää. Kuitenkaan riviä 308, joka on sovelluksen summarivi, ei voida ylläpitää. Rivikohtaisiin tietoihin päästään ylävalikon Rivitiedoista. Rivitiedot: Ilmoitustyypin valinta VSRALVKV = Arvonlisäveron tiedot VSRMUUKV = Muiden oma-aloitteisten verojen tiedot (VSRTASKV = Työnantajasuoritusten tiedot)

19 Verotili/Kausiveroilmoitus 17 (26) Hyväksytään Enter/OK, jolloin päästään rivitietojen ylläpitoon. Rivitietojen ilmoitus kohdassa, ehdotetaan arvonlisäveron laskennassa käytettävää ilmoitustyyppiä VSRALVKV. Voidaan valita Muiden oma-aloitteisten verojen tiedot, jolloin päästään tallentamaan tai muuttamaan muiden oma-aloitteisten verojen tietoja. Nämä tiedot pitää kausiveroilmoitusta varten aina erikseen tallentaa. Työnantajasuoritusten tietoja pääsee ylläpitämään vain Palkanlaskennan puolella. Annetaan kausiveroilmoituksen kohtanumero, jota halutaan ylläpitää. Myös Ei toimintaa -tiedot lisätään tätä kautta. Jos tiedetään, että toimintaa ei ole esim. helmimaaliskuussa 2010, niin valitaan Poisto: Kohtanumero 054 Kohdekausi alku, Summa-kenttä jätetään tyhjäksi ja Tarkenne-kenttään annetaan 02 Kohtanumero 055 Vuosi, Summa-kenttä jätetään tyhjäksi ja Tarkennekenttään annetaan 2010 Kohtanumero 056 Kohdekausi loppu, Summa-kenttä jätetään tyhjäksi ja Tarkenne-kenttään annetaan 03 Kohtanumero 055 Vuosi, Summa-kenttä jätetään tyhjäksi ja Tarkennekenttään annetaan 2010 Valitsemalla Ylläpito-näytöllä kohde-erän rivi alas ja painamalla ylävalikon Poistovalintaa poistuvat kyseisen kohde-erän kaikki arvonlisävero- ja muiden omaaloitteisten verojen rivitiedot. Työnantajasuoritusten rivitiedot kohde-erälle jäävät, ne voidaan poistaa vain palkanlaskennan puolella. Mikäli toisen sovelluksen rivejä

20 Verotili/Kausiveroilmoitus 18 (26) on kohde-erällä olemassa, niin rivi jää selausosaan jäljelle. Mikäli toisen sovelluksen rivejä taas ei ole olemassa, niin poistossa poistuu koko kohde-erä Raportti Talouden ohjaus Kirjanpito ja budjetointi Kausiveroilmoitus Raportti Raportille tulostuvat Arvonlisäveron tiedot valitulta kaudelta. Kohta Muiden omaaloitteisten verojen tiedot on suojattuna perusversiossa. Lisäominaisuudet käytössä: Voidaan valita raportille, joko Arvonlisäveron tiedot, Muiden oma-aloitteisten verojen tiedot tai molemmat. HUOM! Muut oma-aloitteiset verot ilmoitetaan yleensä seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä ja arvonlisävero toiseksi seuraavan kuu-

21 Verotili/Kausiveroilmoitus 19 (26) kauden 12. päivään mennessä. Samalla kertaa ilmoitettavat arvonlisäveron ja muiden oma-aloitteisten verojen tiedot koskevat siis eri kausia Ilmoitus Talouden ohjaus Kirjanpito ja budjetointi Kausiveroilmoitus Ilmoitus Yleistä Ilmoitus-valikossa voidaan haluttaessa tuottaa ensin vain raportti ilmoitustiedostoon menevistä tiedoista. Jos halutaan pelkkä tulostus, niin silloin ei laiteta voimaan kohtaa Muodostetaan kausiveroilmoitustiedosto. Mikäli käytössä on vain perusversio, niin näin joudutaan usein menettelemäänkin, sillä kentissä 309 ja 310 ei mahdollisesti ole oikeita summia. Vähintään kannattaa kuitenkin tulostaa raportti. Tämä siltä varalta, että joudutaan tekemään myös lisäilmoitus. Silloin on olemassa raportti, mihin uuden laskennan lukuja voidaan verrata. Kun kaikki summakentät ovat oikein, muodostetaan kausiveroilmoitustiedosto. Tiedostoa muodostaessasi ole kuitenkin tarkkana tiedoston nimen suhteen jo ennen kuin käynnistät ilmoitusajoa! Tiedosto-oletus tulee kausiveroilmoituksen ohjaustiedoista, joka on yhteinen Sonet-palkkasovelluksen kanssa. Toinen syy olla tarkkana tiedostonimen suhteen, on se että, jos huomaat asian vasta, kun olet edennyt tulostusvalintanäytölle saakka, niin peruuttamisesta huolimatta tiedosto on jo ehtinyt muodostua. Sonetpalkkasovelluksen käyttäjien kanssa on siis syytä sopia oikea menettelytapa eli viedäänkö palkkojen tiedosto erikseen verottajalle vai tehdäänkö yhteinen tiedosto. Jos palkka-

22 Verotili/Kausiveroilmoitus 20 (26) sovelluksen hoitaja on jo muodostanut tiedoston työnantajasuorituksista ja tiedostonimeä ei muuteta, niin sovellus ilmoittaa, että tiedosto löytyy jo ja kysyy Jos tehdään yhteinen tiedosto, voidaan hyväksyä ehdotus Jatketaan tiedoston perään. Mutta jos valitaan kohta Uusi tiedosto, niin palkkojen aineisto korvautuu alvaineistolla. Sama koskee luonnollisesti myös tilannetta, että alv-tiedosto on jo muodostettu ja palkat tekee oman tiedostonsa sen jälkeen. Jos aikaisemman kauden tiedosto halutaan säilyttää, kannattaa aina ennen tiedoston muodostamista laittaa tiedostonimen perään kauden tieto: esim. kausivero_alv01, kausivero_alv02 jne Ilmoitus, perusversio Ilmoituksella ilmoitetaan Arvonlisäveron tiedot valitulta kohdevuodelta ja kaudelta. Kohdevuosi ja kausi valitaan kehotteelta. Malli perusversion alv:n kausiveroilmoitustiedoston tekemisestä 01/2010.

23 Ilmoitus, lisäominaisuudet käytössä Verotili/Kausiveroilmoitus 21 (26) Ilmoitus: Valitaan kehotteelta Ilmoitustiedot halutulta kohdevuodelta ja kaudelta. Jos käytössä on myös Sonet-palkkasovellus, samalla kertaa voidaan muodostaa ilmoitus sekä arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista että muista oma-aloitteisista veroista. Huomattava on, että kun arvonlisäverotiedot ilmoitetaan esim. kaudelta 01/2010, niin työnantajasuoritukset ja muut oma-aloitteiset verot ilmoitetaan kaudelta 02/2010, lukuun ottamatta merityönantajan suorituksia ja arpajaisverotietoja. Muilla kausiveroilmoituksella ilmoitettavilla oma-aloitteisilla veroilla kuin arvonlisäverolla ei myöskään voi olla vuoden ilmoittamisjaksoa. Ilmoitukselle voi samalla päivittää ilmoittamispäivä ja se voidaan viedä ostoreskontraan laskun pohjaksi (huom! kausiveroilmoituksen tekijällä pitää olla myös ostoreskontran käyttöoikeudet). Ilmoituksesta voidaan tulostaa raportti, jolla näkyvät Arvonlisäverotiedot, työnantajasuoritukset ja muiden oma-aloitteisten verojen tiedot sekä yhteenveto näistä tulevista maksuista.

24 Verotili/Kausiveroilmoitus 22 (26) Maksettava summa ostolaskun pohjaksi Kun ilmoitus ajetaan valinnalla: Viedään ostolaskuksi, kausiveroilmoituksen tulostuksen jälkeen avautuu ostoreskontran Laskujen kirjaus näyttö.

25 Verotili/Kausiveroilmoitus 23 (26) Kausivero siirtyy ostoreskontraan Kausiveron Ohjaustiedoissa olevan Verohallinnon tilinumeron perusteella ja lasku saa Kausiveron viitteen, joka sekin on annettu Kausiveron Ohjaustiedoissa. Myös negatiivinen vero voidaan vielä ostolaskun pohjaksi. Ostoreskontraan pitää olla perustettuna toimittaja esim. Verohallinto, jolla on tämä samainen tilinumero. Kausiveroa varten voi myös perustaa oman Verotili -ostovelkatilin, joka annetaan ko. toimittajatietoihin. Ostolasku menee Ostoreskontrassa käyttäjällä olevalle kirjauspisteelle. Ellei käyttäjällä ole oletuskirjauspistettä, lasku saa ostoreskontran Ohjaustiedoissa olevan oletuskirjauspisteen. Kirjauspiste voidaan tarvittaessa muuttaa samalla kun laskun tiedot täydennetään. Laskulle täydennetään tarpeelliset puuttuvat tiedot ja lisätään rivitiedot. 2.4 Lisäilmoitus Kausiveroilmoituksessa olevat virheet voidaan korjata muodostamalla lisäilmoitus (alisovellus, Kausiveroilmoituksen lisäominaisuudet pitää olla käytössä) Kausiveroilmoituksessa olevien virheiden korjaaminen (verottajan ohje) Jos virheen vuoksi maksettavaa veroa on ilmoitettu liian vähän tai palautukseen oikeuttavaa veroa liian paljon

26 Verotili/Kausiveroilmoitus 24 (26) - Korjaus tehdään aina antamalla lisäilmoitus virheellisenä ilmoitetulle kohdekaudelle. Tällöin kyseiselle kohdekaudelle annetaan kausiveroilmoitus, jossa ilmoitetaan virheellisinä ilmoitetuista kohdista vain muutoksen määrät. Muutoksen määrä saadaan laskemalla, kun kohdekauden kirjanpidon mukaisesta oikeasta määrästä vähennetään aiemmin ilmoitettu määrä. Huom! Jos aiemmin ilmoitettu määrä ei muutu, sitä ei ilmoiteta lisäilmoituksella uudelleen. Jos virheen vuoksi maksettavaa veroa on ilmoitettu liian paljon tai palautukseen oikeuttavaa veroa liian vähän Lisäilmoituksen muodostaminen - Korjaus voidaan tehdä ottamalla virheen määrä huomioon myöhemmässä kausiveroilmoituksessa (ennen tilikauden tai kalenterivuoden loppua) tai ilmoittamalla muutoksen määrät lisäilmoituksella sille kohdekaudelle, jossa virhe on. Lisäilmoituksella ilmoitetaan virheellisinä ilmoitetuista kohdista vain muutoksen määrät. Virheellinen tieto korjataan kirjanpitoon kohdekaudelle, jossa virhe on (kausi ei saa olla suljettu). Kun kohdekauden tapahtumat on korjattu, siirrytään kausiveroilmoituksen laskentaan. Kausiveroilmoitus Laskenta lma ehdottaa lisäilmoituksen tekemistä (kohde-erä 02), jos ilmoitus kohdekaudelta on jo lähetetty verottajalle ja ilmoittamispäivämäärä löytyy kausiverotietojen ylläpidosta. Lisäilmoitus (kohde-erälle 02) voidaan myös muodostaa suoraan Ylläpito-valikon kautta rivitietoihin kirjatuista luvuista. Rivitietoihin kirjataan siis suoraan ilmoitettava muutok-

27 Verotili/Kausiveroilmoitus 25 (26) sen määrä kausiveroilmoituksen kohtanumeroittain. Näin toimittaessa pitää myös huolehtia siitä, että korjaus tulee kirjatuksi kirjanpitoon. Ilmoituksen tekeminen ja tiedoston muodostus tehdään, kuten kohdassa on kerrottu valitsemalla ilmoitettavat tiedot kehotteelta. Laskenta vertaa uuden laskennan tuloksia vanhaan / vanhoihin saman kohdekauden eriin ja tallettaa vain erotukset. Näin lähetettävä tiedosto sisältää siis vain muutoksen määrät. 2.5 EU-myyntien Yhteenvetoilmoitus Taloudenohjaus Myyntireskontra Toiminnot Yhteydet muihin järjestelmiin ALV-yhteenvetoilmoitus TYVI-lomakkeeksi Yhteisömyynneistä pitää antaa Yhteenvetoilmoitus kuukausittain seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

28 Verotili/Kausiveroilmoitus 26 (26) EU-myyjä ilmoittaa Yhteenvetoilmoituksella asiakaskohtaisesti kaikki tavaramyynnit yhteenlaskettuna omalla rivillä, kuitenkin eriteltyinä koodittomat omalla rivillä ja koodilliset omalla rivillä, sekä kaikki palvelumyynnit omalla rivillä. EU-tavaran myyjä - ilman koodia Kolmikantakaupan toinen myyjä koodi 3 EU-palvelun myyjä - koodi 4 Kohdekausi on aina kalenterivuoden mukainen kausi, toisin sanoen 1 on tammikuu, 2 on helmikuu jne., riippumatta yrityksen tilikaudesta. Valintakriteereissä pitää kuitenkin antaa Vuosi ja Kausi yrityksen tilikauden mukaisesti, että rajaukset tulevat oikealle ajankohdalle. Huom! TYVI-tiedoston muodostuksen jälkeen ko. ikkunasta pitää poistua Esc/peruutanäppäimellä, jotta tiedosto sulkeutuu oikein ja se voidaan lähettää. Jos ikkunasta ei poistuta, tulee tiedostoa lähetettäessä ilmoitus: tiedoston koko 0. Lisätietoja verotilistä ja kausiveroilmoituksesta saatte verottajan sivuilta esimerkiksi hakusanalla verotili

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen SISÄLLYS 1 Miten tiedot korjataan jatkossa - yleistä?... 1 2 Sähköisesti tiedostona

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos

Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos 19.12.2016 1.1 Brutotus pähkinänkuoressa: Jos takaisinperintä on tehty Netto kuluva -verokoodilla, eli perintä on tehty samana vuonna kun jakso on alun perin

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A89/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa Ohjelmistotalopäivä 26.11. Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Vinkkejä vuodenvaihteeseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Vinkkejä vuodenvaihteeseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Vinkkejä vuodenvaihteeseen 2017 Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Verokaudet Yhä useampi yritys voi jatkossa hakeutua pidennettyihin verokausiin liikevaihtorajojen noston ansiosta. Satunnaisilla

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Auto- ja valmisteverotus sekä maahantuonnin arvonlisäverotus Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä muuttui 1.1.2016

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Tikon yksittäismaksujen käsittely

Tikon yksittäismaksujen käsittely Toukokuu 2015 1 (8) Käyttöohje Toukokuu 2015 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Web-käyttöliittymä... 4 1.1. Yksittäismaksut... 5 1.2. Tulosta uusi turvakoodisarja... 6 1.3. Aktivoi turvakoodisarja...

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 Uusi e-laskutuksen päivitysversio on valmistunut ja ladattavissa Domus intranetistä. Päivityksessä on mukana mm. kulutus- ja yleislaskujen e-laskutusominaisuudet sekä asumistuen

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi Ostoreskontra Supplier Portal toimittajaportaali -ohje Sivu 1 / 15 SUPPLIER PORTAL TOIMITTAJAPORTAALI OHJE TOIMITTAJILLE Verkkolaskutuspalvelun käyttöönottamiseksi laskun lähettäjän tulee rekisteröityä

Lisätiedot

Verotuksen muutoksia 2017

Verotuksen muutoksia 2017 Verotuksen muutoksia 2017 Verohallinnon verkkoseminaari 4.11.2016 Tervetuloa! Ohjelma 1. Mikä muuttuu verotuksessa 2017? 2. OmaVero korvaa Verotili-palvelun 3. Kysymysklinikka Esityksien aikana voit lähettää

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Klubisihteerin kuukausitehtävät MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.0 18.7.2015 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla,

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Perintätoimeksiannot

Perintätoimeksiannot Perintätoimeksiannot 2 Sisällys 1.1 Palvelunhallinta... 4 1.2 Yrityksen perustiedot Pankkitiedot... 5 1.3 Perustiedot... 6 1.4 Perintätoimeksiannot- ruutu... 7 1.5 Toimeksiantojen muodostus... 8 15.6.2015

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS VEROHALLINTO 1.1.2016 A163/200/2015 versio 1.4 VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

Nettiveivi Tuote- ja vähennystietojen lataustoiminto. www.tulli.fi. 1. Johdanto. 2. Tuote- ja vähennystietojen lataaminen

Nettiveivi Tuote- ja vähennystietojen lataustoiminto. www.tulli.fi. 1. Johdanto. 2. Tuote- ja vähennystietojen lataaminen Nettiveivi Tuote- ja vähennystietojen lataustoiminto www.tulli.fi versio1.1, 19.11.2014 1. Johdanto Tullin valmisteverotuksen nettipalvelun Nettiveivin käyttöliittymässä on toiminto, jonka avulla Tullin

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Seura Johtokunta Toiminnanjohtaja Tomi Reinikainen Kaksi/kolme jaosta Jääkiekko= Limingan kiekko Jalkapallo= Pallokarhut Pesäpallo (ei aktiivinen) Jääkiekko Luistelukoulu

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan tulevat

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011 Visma Avendo E40 Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa Tytti Räisänen

Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa Tytti Räisänen Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa 2017 Tytti Räisänen Sähköisen asioinnin edut Asiakkaalle: kuittausilmoitus lähetetystä ilmoituksesta palvelut käytössä ympäri vuorokauden

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Verotuksen muutoksia Verohallinnon ja Ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä

Verotuksen muutoksia Verohallinnon ja Ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Verotuksen muutoksia 2017 Verohallinnon ja Ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 17.11.2016 Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen Taustalla lakiuudistukset HE (29/2016), vahvistettu 9.9.2016 Uusi: Laki

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Jakopalkat. Virve Heikkinen ja Timo Ojala. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Jakopalkat. Virve Heikkinen ja Timo Ojala. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Virve Heikkinen ja Timo Ojala Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuntikohdistustyyppi (M, L, S, U ja kohdistamaton) Sopimukselle on mahdollista valita tuntikohdistustyyppi:

Lisätiedot

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa.

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kaikkien verontili- verojen

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys ASTERI ISÄNNÖINTI Vuosipäivitys 15.4.2010 - sisältäen mm. alv:n nousun Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi

Lisätiedot

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus Veroinfo isännöitsijöille Seija Pyrhönen, Verohallinto Sisältö Verolomake 4 uudistukset Verolomakkeen 4 täyttäminen, sivu 1 Verolomakkeen 4 täyttäminen,

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OMAISUUDENHOITOMAKSUJEN ILMOITTAMINEN

VUOSI-ILMOITUS OMAISUUDENHOITOMAKSUJEN ILMOITTAMINEN VEROHALLINTO 1.1.2016 A137/200/2015 versio 1.9 VUOSI-ILMOITUS OMAISUUDENHOITOMAKSUJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.0. VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (26) Käyttötapausmalli Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (26) 1 Käyttötapaukset...3 1.1 Käyttötapaus: Vaalin perustaminen...4 1.1.1 Käyttötapauksen sanallinen kuvaus...4

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 3.1.2017 1.1 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Verotuksen muutoksia 2017

Verotuksen muutoksia 2017 Verotuksen muutoksia 2017 Verohallinnon verkkoseminaari 9.12.2016 Tervetuloa! Ohjelma 1. Mikä muuttuu verotuksessa 2017? 2. OmaVero korvaa Verotili-palvelun 3. Kysymysklinikka Esityksien aikana voit lähettää

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Jäsentiedot MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.1 4.4.2016 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla, sähköisesti tai muullakaan

Lisätiedot

Oodi, versio 3.8; asennettu tuotantokantaan

Oodi, versio 3.8; asennettu tuotantokantaan Oodi, versio 3.8; asennettu tuotantokantaan 15.8.2014 Versiomuutoksia WinOodissa: 1. Lähitulevaisuutta varten Kansallista oppijanumeroa (OID) varten on lisätty kenttä Opiskelijan perustietojen käsittely

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus Tilituki Pro 2016.1

Ajankohtaiskatsaus Tilituki Pro 2016.1 Ajankohtaiskatsaus Tilituki Pro 2016.1 Softsalo Oy Tammikuu 2016 2016.1-ohjelmapäivitys, yleistä - Uuden ohjelmaversion voi asentaa helpoiten ohjelman alkuruudun Internetpäivitys-toiminnolla tai internetsivulta

Lisätiedot

Verotuksen muutoksia 2017

Verotuksen muutoksia 2017 Verotuksen muutoksia 2017 Verohallinnon verkkoseminaari 10.1.2017 Tervetuloa! Ohjelma 1. Mikä muuttuu verotuksessa 2017? 2. OmaVero korvaa Verotili-palvelun 3. Kysymysklinikka Esityksien aikana voit lähettää

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Osto- ja myyntiprosessi

Osto- ja myyntiprosessi Osto- ja myyntiprosessi Microsoft Dynamics NAV 1 Harjoitus käy läpi oston ja myynnin perusprosessit Maalitölkit ostetaan ja myydään sellaisenaan eteenpäin = jälleenmyynti Viedään prosessit läpi NAVilla

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

WAKKA PC-OHJELMAN VERKKOPÄIVITYS

WAKKA PC-OHJELMAN VERKKOPÄIVITYS Wakka 2017 WAKKA PC-OHJELMAN VERKKOPÄIVITYS Hyvä asiakkaamme. Verovuoden 2016 tilinpäätöstä koskeva päivitys on ladattavissanne. Lataus onnistuu ilman perinteistä avainkoodin vaihtoa. Uusi päivitys 2016

Lisätiedot

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen antaminen ja ilmoituksen korjaaminen

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen antaminen ja ilmoituksen korjaaminen Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen antaminen ja ilmoituksen korjaaminen Voimassaolo: Toistaiseksi Yhteenvetoilmoituksen ovat velvollisia antamaan 1. myyjä yhteisömyynneistään (arvonlisäverolaki 162 :n

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys ASTERI PALKANMAKSU Vuosipäivitys 19.3.2010 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystys: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi www.atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Opera Hotel Edition. Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010. Finland. Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk

Opera Hotel Edition. Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010. Finland. Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk Opera Hotel Edition Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010 Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk Sivu / Page: 1 / 15 Document revision history Version Revision Author

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE)

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A140/200/2015 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot