Sonet. Alv-prosenttien muutokset Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot (47)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47)"

Transkriptio

1 Sonet Alv-prosenttien muutokset Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot (47)

2 1 YLEISTÄ _ Huomioitavaa PERUSTIEDOT _ Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle _ Ei käytössä tieto _ Alv-kantatunnuksen tietojen korjaus _ Alv-kantatunnusten kopiointi yritykseltä toiselle _ Uuden alv-kantatunnuksen perustaminen PALKKAHALLINTO, MATKA- JA KULULASKUT _ Palkat ja alv-muutokset _ Sonet palkat ja Sonet kirjanpito käytössä _ Sonet palkat käytössä ilman kirjanpitoa _ Matka- ja kululaskut (web) KIRJANPITO _ Tapahtumien kirjaus _ Tapahtumien kirjaus käytössä yhteinen talous _ Tapahtumien siirto liittymä OSTORESKONTRA _ Yleistä _ Ostolaskun tilöinti, client _ Ostolaskun tiliönti, selain _ Liittymät ostoreskontraan _ Parametroitu laskuliittymä _ Finvoice laskutiedot toimittajalta _ Laskutiedot muualta, standardiliittymä _ Skannattujen laskutietojen luku _ Ostolaskujen muodostus ostotilauksesta _ Suoritukset ja saadut alennukset _ Suoritusten kirjaus, maksuerien kirjaus suorituksiksi _ Ennakkosuoritukset MYYNTIRESKONTRA _ Yleistä _ Myyntilaskun kirjaus _ Liittymät myyntireskontraan _ Parametroitu laskuliittymä _ Laskutiedot muualta, standardiliittymä _ Suoritukset, annetut alennukset, luottotappiot _ Suoritusten kirjaus tositteittain, viitesuoritukset (47)

3 6.4.2 _ Ennakkosuoritukset TOIMINNANOHJAUS _ Arvonlisäverokannat _ Vaikuttavat ohjaustiedot / Toimitusaika HANKINTA _ Kirjaus _ Avoimet hankinnan kirjaukset jälkeen _ Ostolaskujen muodostus ostotilauksesta MYYNTI _ Kirjaus _ Toimitusviikon muutos tilauksen otsikolla _ Toimitusviikon muutos tarjouksen otsikolla _ Avoimet myynnin kirjaukset jälkeen MYYNTILASKUT Laskun kirjaus Toimituspäivä Avoimet laskut jälkeen SOPIMUKSET Kirjaus Alv-kannan muutos sopimusriville (47)

4 1 YLEISTÄ Kaikki arvonlisäverokannat muuttuvat lukien (HE 89/2012). Uudet arvonlisäverokannat ovat: 23 % 24 % yleinen verokanta (84 ja 85 b ) 13 % 14 % elintarvikkeet, rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut (85 ) 9 % 10 % kirjat, tilatut lehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, taide-esineen ensimyynti ja maahantuonti sekä tekijänoikeusjärjestöjen saamat tekijänkorvaukset. (85 a ) Verottajan ohjeita mm. ajallisesta kohdistamisesta, ohjeisiin mahdollisesti tulevia muutoksia sekä muita lisätietoja arvonlisäveroprosenttien muutoksesta löytyy verottajan sivuilta: Tämä ohje koskee erillistä alv-pakettia, jossa nykyisille alv-kantatunnuksille annetaan uudet tiedot muutoksen voimaantulopäivästä alkaen. Kun alvkantatunnuksella on aikaan sidotut prosentti-, tili- ja tunnistetiedot, uusia tunnuksia ei tarvitse avata aina, kun arvonlisäveroprosentti tai jokin muu edellä mainittu tieto muuttuu. Ohjeesta löytyy myös kokonaan uuden Alvkantatunnuksen perustaminen. Edellytykset: Versio tai 2012 Sp1 Uudet perustiedot ovat käytössä Alv-paketti ALV on päivitetty. Sen jälkeen Infoikkunassa näkyy ALV Uudet war -paketit on päivitetty. Päivitettävä, jos käytössä on Sonet ostolaskujen kierrätys ja/tai Matka- ja Kululaskut (47)

5 Alv-paketin päivityksen jälkeen, kun ensimmäisen kerran kirjaudutaan yritykseen, tulee ilmoitus 1.1 Huomioitavaa Vaikka ohjelma laskee arvonlisäveron toimituspäivän / arvonlisäveron perustepäivän mukaan, arvonlisävero kirjautuu ja tulee arvonlisäveroraporteille sekä kausiveroilmoitukselle tositepäivän mukaiselle kaudelle. On tärkeää ottaa huomioon myös liittymärajapinnat ja niihin liittyvien ulkopuolisten sovellusten mahdolliset rajoitukset alv-kantatunnusten käsittelyssä. Esim. jos osto- tai myyntilaskut tuodaan Sonetin reskontraan standardiliittymällä (Laskutiedot muualta) ja lähettävän pään järjestelmä vaatii uusien alvkantatunnusten perustamisen, on myös Sonetissa perustettava näitä varten uudet alv-kantatunnukset. Tämä johtuu siitä, että ko. liittymien sisäänluvussa ei voida määritellä alv-kantatunnuksille vastaavuuksia. Parametroidussa liittymässä vastaavuudet voidaan määritellä. Uusien alv-tietojen suunnittelua ja/tai -muutosta varten voitte tilata kouluttajan/konsultin. Otattehan ajoissa yhteyttä: Sonetin asiakaspalvelupäällikkö Pirjo Soukki tai puh (47)

6 2 PERUSTIEDOT Alv-kantatunnuksille on mahdollisuus antaa uudet prosentit lähtien. Uusien tietojen antaminen edellyttää, että käytössä on versio tai 2012 Sp1, uudet perustiedot ja Alv-paketti on päivitetty. Yrityksen ohjaustiedoista voi tarkistaa, ovatko uudet perustiedot käytössä Polku: Muut Perus- ja ohjaustiedot Ohjaus Yrityksen ohjaus >Perustiedot-välilehti. Uusien tietojen käyttö tarkoittaa sitä, että tapahtumalle haetaan Alvkantatunnuksen tiedoista toimituspäivänä tai kirjanpidossa arvonlisäveron perustepäivänä voimassa olevat alv-tiedot Alv-kantatunnukselle annetun voimassaolon mukaan. Kirjanpidon alv:n perustepvm on käytettävissä silloin, kun Yhteinen talous on käytössä. Sonetin kaikkiin sovelluksiin on tehty uusien tietojen käsittelyyn tarvittavat muutokset ja ne toimivat vain alv-paketin päivittämisen jälkeen. 2.1 Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle Polku: Talouden ohjaus Kirjanpito ja budjetointi Perustiedot Yleiset Alvkannat tai Muut Perus- ja ohjaustiedot Perustietoylläpito Muut yrityksen yleiset tiedot Alv-kannat (47)

7 Näytölle on tullut uutena kohdat Voimaantulopvm ja Ei käytössä. Olemassa olevat alv-kantatunnukset löytyvät Verokanta kehotteen takaa. Valitaan käsittelyyn alv-kantatunnus, jolle halutaan antaa uudet tiedot ja muutetaan kaikki tiedot, jotka muuttuvat Voimaantulopvm -kenttään annettuna päivänä. Muutos pitää tehdä kaikille alv-kantatunnuksille, joilla arvonlisäveroprosentti muuttuu, ellei sitten perusteta kokonaan uutta alv-kantatunnusta. Aikaisemmin alv-kantatunnukselle Nykyiset- ja Tulevat tiedot -välilehdillä annetut tiedot näkyvät näytöllä omilla riveillään. Uusia kytkentöjä Kausiveroilmoitukseen ei tarvitse tehdä, jos nykyisille alvkantatunnuksille lisätään uudet tiedot, eikä uusia alv-kantatunnuksia perusteta. Vinkki! Kehotteen takaa voi valita osan tai kaikki muutettavat alv-kantatunnukset käsittelyyn. Tällöin ohjelma tarjoaa järjestyksessä aina seuraavan valitun alv-kantatunnuksen ylläpidettäväksi (47)

8 2.1.1 Ei käytössä tieto Alv-kantatunnuksen tietoihin on lisätty valinta Ei käytössä. Kun Ei käytössä tieto on valittuna, alv-kantatunnus ei näy kehotteella. Valitsemalla Alv-kantaraportille Tulostetaan Myös Ei käytössä, saadaan Ei käytössä olevat alv-kantatunnukset raportille (47)

9 2.1.2 Alv-kantatunnuksen tietojen korjaus Valitaan rivi ylläpitoon ja tehdään tarvittavat korjaukset. Jos voimaantulopvm on annettu virheellisenä, täytyy alv-kantatunnukselle tallentaa Ei käytössä tieto, poistaa rivi ja syöttää tiedot uudelleen. Huom! Vanhempia rivitietoja ei saa poistaa (47)

10 2.1.3 Alv-kantatunnusten kopiointi yritykseltä toiselle Polku: Talouden ohjaus Kirjanpito ja budjetointi Toiminnot Kopioinnit Perustietojen kopiointi eri yrityksille > Alv-kannat Kun Päivitä kohta jätetään tyhjäksi, lisätään vastaanottavan yrityksen alvkantatunnukselle vain uudet tiedot ja vanhat tiedot pysyvät ennallaan. Jos Päivitä -kohta valitaan, niin kopioinnissa vanhatkin tiedot korvataan vastaanottavassa yrityksessä samanlaisiksi kuin siinä yrityksessä, mistä kopioidaan. Jos kopiointi halutaan tehdä usealle yritykselle, valitaan monivalinnasta yritykset, joille kopiointi tehdään (47)

11 2.2 Uuden alv-kantatunnuksen perustaminen Polku: Talouden ohjaus Kirjanpito ja budjetointi Perustiedot Yleiset Alvkannat tai Muut Yleiset tiedot Perustiedot Kirjanpidon (uusi) yleistiedot Alv-kannat Näytölle on tullut uutena kohdat Voimaantulopvm ja Ei käytössä. Olemassa olevat alv-kantatunnukset löytyvät Verokanta kehotteen takaa. Uuden alv-kantatunnuksen perustaminen toimii periaatteessa samalla tavalla kuin ennenkin. Uutena tietona Voimaantulopvm ja sen jälkeen muut tiedot. Tallennuksen jälkeen perustettu alv-kantatunnus näkyy selailussa (47)

12 3 PALKKAHALLINTO, MATKA- JA KULULASKUT 3.1 Palkat ja alv-muutokset Palkoissa sekä matka- ja kululaskuissa käytetään myös alv-kantoja esim. työkorvauksissa ja matkakuluissa Sonet palkat ja Sonet kirjanpito käytössä. Koska käytössä on Sonet kirjanpito, niin tarvittavat muutokset tehdään pääsääntöisesti taloudenohjauksen toimesta Alv-kannan Uudet tiedot Olemassa olevien arvonlisäverokantojen tiedot muutetaan alv-kannan uusien tietojen avulla vastaamaan voimaan tulevia tietoja. Polku: Talouden ohjaus Kirjanpito Perustiedot Yleiset Alv-kannat Uudet tiedot verokantojen käyttö tarkoittaa sitä, että verokannoille voidaan antaa voimassaolojakso. Vanha päättyy aina siihen mistä uusi alkaa. Ohjelma hakee päivämäärän perusteella verokannan tapahtumalle oikean prosentin. (Katso ohjeen kohta 2.1) Palkanlaskenta hakee arvonlisäverokannan tiedoista oikean prosentin palkkakauden maksupäivämäärän mukaan. Palkkalajeilla joilla on alv-lisäikkuna, kirjattaessa ohjelma tarjoaa ikkunassa palkkakauden maksupäivämäärää ja sen mukaista alv-prosenttia. Alvikkunassa olevaa päivämäärää muuttamalla voidaan vaikuttaa käytetäänkö voimaan tulevaa alv-prosenttia vai vanhempaa. Matka- ja kululaskut hakevat arvonlisäverokannan tiedoista oikean prosentin tapahtumapäivän mukaan Sonet palkat käytössä ilman kirjanpitoa Alv-kannan Uudet tiedot Olemassa olevien arvonlisäverokantojen tiedot muutetaan alv-kannan uusien tietojen avulla vastaamaan voimaan tulevia tietoja. Muut Perus- ja ohjaustiedot Perustietoylläpito Muut yrityksen yleiset tiedot Alv-kannat (47)

13 Uudet tiedot verokantojenkäyttö tarkoittaa sitä, että verokannoille voidaan antaa voimassaolojakso. Vanha päättyy aina siihen mistä uusi alkaa. Ohjelma hakee päivämäärän perusteella verokannan tapahtumalle oikean prosentin. (Katso ohjeen kohta 2.1) Palkanlaskenta hakee arvonlisäverokannan tiedoista oikean prosentin palkkakauden maksupäivämäärän mukaan. Palkkalajeilla joilla on alv-lisäikkuna, kirjattaessa ohjelma tarjoaa ikkunassa palkkakauden maksupäivämäärää ja sen mukaista alv-prosenttia. Alvikkunassa olevaa päivämäärää muuttamalla voidaan vaikuttaa käytetäänkö voimaan tulevaa alv-prosenttia vai vanhempaa. Matka- ja kululaskut hakevat arvonlisäverokannan tiedoista oikean prosentin tapahtumapäivän mukaan Matka- ja kululaskut (web) Mikäli matka- ja kululaskuille alv on otettu käyttöön, tuodaan tapahtumalle Sonetista se alv-%, joka on voimassa tapahtuman alkupäivänä. Jos matka, josta matkalasku on tarkoitus tehdä, on ajoittunut siten, että alv-% on matkan aikana muuttunut, käyttää ohjelma sitä alv-%:ia, joka on voimassa matkan alkupäivänä. Jos luottokorttiliittymässä luotto-ostostiedostossa tuodaan alv-%, ei ohjelma tee muutoksia siirtyneeseen alv-%:iin. Ts. jos joulukuulle 2012 sijoittuneille yleisen verokannan tapahtumille on annettu vuoden 2013 alv-%, ei ohjelma tee muutoksia veroprosenttiin. Näin ollen tiedoston sisällön oikeellisuus on käyttäjän vastuulla. Jos matka- tai kululaskulle on kirjattu kulu, ja rivin tallentamisen jälkeen ko. tapahtuman päivämäärää muutetaan, ohjelma tarkistaa uudella päivämäärällä voimassa olevan alv-%, ja päivittää tiedon tarvittaessa prosentti, perusteosuus ja osuus kenttiin. Kululaskuilla, kululajin muutos rivin tallentamisen jälkeen, ei aiheuta muutoksia alv-%:ssa, mikäli alv-% on annettu, eikä rivin päivämäärää ole muutettu. Jos kulurivi tallennetaan ilman alv-luokkaa ja Sonetiin on tilille alv-% erikseen määritetty, ohjelma huomioi alv laskennan automaattisesti ja tuo tapahtuman alkupäivänä olevan alv-%:in kuluriville (47)

14 4 KIRJANPITO 4.1 Tapahtumien kirjaus Kirjausten oikean arvonlisäverokäsittelyn varmistamiseksi on tärkeää, että tapahtumat kirjataan oikeille kausille. Kirjanpidossa tositepäivä ratkaisee sen, mitä veroprosenttia sovellus käyttää, eli tositepäivällä tai sitä aikaisemmin käytetään nykyisiä tietoja ja tositepäivällä ja siitä eteenpäin käytetään voimaantulevia tietoja. Ellei kirjanpidossa ole mahdollista tehdä kirjausta oikealle kaudelle, pitää tapahtumien kirjaamisessa olla tarkkana, että käytetään oikeaa arvonlisäverosummaa. Tämä on mahdollista, kun Alv kirjataan netosta ja muutetaan arvonlisäveron summa. Ostolaskun toimituspäivämäärä ja laskutuksen toimituspäiväkentän päiväys eivät siirry kirjanpitoon. Vaikka arvonlisävero onkin oikein, niin kirjanpidon puolella Tapahtumien kirjauksessa näkyy tositepäivänä voimassa oleva alvkantatunnuksen nimi. Samoin alv-päiväkirjalla ja alv-pääkirjalla verokannan nimi näkyy sellaisena kuin se on kaudella, jolta raportti tulostetaan. 4.2 Tapahtumien kirjaus käytössä yhteinen talous Kun käytössä on yhteinen talous, kirjanpidon tapahtumakirjauksessa voidaan käyttää alv-perustepäivämääräkenttää alv-summan laskemisen perusteeksi. Tällöin ohjelma osaa käyttää oikeaa arvonlisäveroprosenttia riippumatta siitä, mikä on tositepäivä. Esim. Alv:n perustepäivällä tai sitä aikaisemmin käytetään nykyisiä tietoja ja alv:n perustepäivällä ja siitä eteenpäin käytetään voimaantulevia tietoja. Ellei Alv:n perustepäivää anneta, perustepäiväksi tulee tositepäivä. Myös Sonetin ostoreskontrassa annettu ostolaskun toimituspäivä siirtyy kirjanpidon alv-perustekenttään (47)

15 Ellei Alv:n perustepäivää anneta, perustepäiväksi tulee tositepäivä.. Alv-päiväkirjalla ja Alv-pääkirjalla viennit ja yhteenvetotiedot näkyvät eriteltyinä verokantatunnuksittain ja arvonlisäveroprosenteittain (47)

16 (47)

17 Esim. Maaliskuulle 2013 kirjatulla vuoden 2012 kuluoikaisulla käytetty alvprosentti näkyy Alv-päiväkirjalla ja Alv-pääkirjalla verokantatunnuksen vieressä oikein. Alv-yhteenvedolla samalle Alv-kantatunnukselle eri prosentein kirjatut tiedot näkyvät omilla riveillä. 4.3 Tapahtumien siirto liittymä Kaikki kirjanpidon liittymät ovat asiakaskohtaisia, vaikka ne olisi meiltä valmiina toimitettukin, ja niiden ylläpidosta vastaa asiakas. Jos käytössä on ulkopuolisten järjestelmien tuottamia aineistoja, jotka otetaan liittymällä vastaan kirjanpitoon, niin tarkista kyseisestä vastaanottoliittymän liittymäkentistä, tuodaanko aineistossa myös alv-kanta. Ja jos tuodaan, niin onko alv-kannoille annettu vastaavuuksia. Jos alv-vastaavuudet on annettu, niin tarkista lähettävän sovelluksen aineistosta (tai muutoin) niiden alkaen käyttämät (vastaanotettavat) alv-kannat. Jos vastaanotettavassa aineistossa käytetään uusia alv-kantoja, niin lisää niiden alv-vastaavuudet liittymän ylläpidossa. Lisääminen voidaan tehdä jo hyvissä ajoin ennen ko. uuden aineiston vastaanottamista, sillä sovellus pitää huolen siitä, että vastaavuudet vaihdetaan sen mukaan kuin ne aineistossa ovat. Lähettävällä sovelluksella voi olla uudet alv-kannat, mutta silti Sonetissa voidaan käyttää vastaavuuksissa sellaisia alv-kantoja, joissa on sekä nykyiset tiedot että uudet tiedot alkaen Vaikka alv-tapahtumat tuotaisiinkin bruttona ja lähettävällä sovelluksella olisi uudet alv-kannat alkaen, niin Sonetissa voidaan käyttää vastaavuuksissa sellaisia alv-kantoja, joissa on sekä nykyiset tiedot että uudet tiedot alkaen Sovellus suorittaa jaon nettoon ja arvonlisäveroon tositepäivämäärän perusteella, kun vastaavuudet vain on annettu (47)

18 5 OSTORESKONTRA 5.1 Yleistä Ostoreskontran toiminnoissa käytettävän verokannan prosentin soveltamisessa käytetään ostolaskulta ensisijaisuusjärjestyksessä toimituspäivää, tositepäivää ja kirjauspäivää. Jos toimituspäivä ei ole käytettävissä, käytetään tositepäivää. Jos tositepäivä ei ole käytettävissä, käytetään kirjuspäivää. Ostolaskut Ostolaskujen kirjauksessa sovelletaan verokannalta ensisijaisesti sitä prosenttia, joka on voimassa ostolaskun toimituspäivänä (Toimituspvm). Jos toimituspäivää ei ole annettu, sovelletaan tositepäivänä (Tositepvm) voimassa olevaa prosenttia. Katso myös kohta Ostolaskun tiliöinti, selain ja 5.4 Ostolaskun muodostus ostotilauksesta. Suoritukset Saatuihin alennuksiin ja muihin oikaisueriin sovelletaan suoritettavan ostolaskun toimituspäivänä (Toimituspvm) voimassa olevaa prosenttia. Jos suoritettavalle laskulle ei ole annettu toimituspäivää, sovelletaan tositepäivänä (Tositepvm) voimassa olevaa prosenttia Ostolaskun tilöinti, client Ostolaskun otsikkotiedot: Esimerkki 1 toimituspäivä , laskun tositepäivä Tavara on toimitettu Toimittajan lasku tulee niin myöhään vuonna 2013, että ostoreskontran kausi 12/2012 on jo suljettu ja lasku kirjataan kirjanpitoon kaudelle 01/ (47)

19 Laskurivin arvonlisäverokirjauksessa sovelletaan toimituspäivän voimassa olevaa prosenttia. Toimituspäivä on tässä tapauksessa annettava, jotta alv-kirjaus saadaan tehtyä oikealla prosentilla. Esimerkki 2 toimituspäivää ei kirjata laskun tositepäivä eri kuin toimittajan laskun pvm (TLaspvm). Tavara on toimitettu , mutta toimittajan laskun päiväys on Toimituspäivää ei yrityksessä yleensä kirjata. Ostoreskontran kausi 12/2012 on avoin (47)

20 Laskurivin arvonlisäverokirjauksessa sovelletaan tositepäivän voimassa olevaa veroprosenttia. Laskun kopiointi ja vastalaskun muodostus laskusta Toiminnot Laskun kopiointi Jos kopioidaan ostolaskun pohjaksi kaudella 01/2013 ostolasku, joka on käsitelty ennen ALV-muutosta vuonna 2012, kopioituu laskuriveille myös ALVtiedot/summat alkuperäiseltä laskulta. Ennen laskun hyväksymistä pitää käydä laskuriveillä päivittämässä ALV-tiedot toimitus-/tositepäivän mukaisiksi. Päivittäminen eli ALV:n uudelleen laskenta tapahtuu siinä vaiheessa, kun käsittelyssä olevan laskurivin Verokanta -kenttä ohitetaan TAB-näppäimellä. Toiminnot Vastalaskun muodostus laskusta Jos esim. tammikuussa 2013 muodostetaan hyvityslasku, jonka pohjaksi otetaan ostolasku, joka on kirjattu ennen ALV-muutosta , kopioituu laskuriveille myös ALV-tiedot/summat alkuperäiseltä laskulta. Tällaiseen hyvityslaskuun sovelletaan tavaran/palvelun toimitushetkellä voimassa ollutta veroprosenttia, joten ALV-tietojen pitäisi kopioinnin jälkeen olla oikein (47)

21 Jos on tarvetta korjata esim. vain laskurivin kustannuspaikkaa, hyväksytään rivi heti kustannuspaikkatiedon korjaamisen jälkeen. Jos laskurivin Verokanta -kenttä ohitetaan TAB-näppäimellä, lasketaan ALVsummat uudelleen toimitus-/tositepäivän mukaisilla veroprosenteilla. Jos alkuperäisellä laskulla ei ole ollut toimituspäivää ja hyvityslaskulle muodostuu riveillä käytäessä kauden 01/2013 tositepäivän mukaisesti ALV väärällä prosentilla, pitää ostolaskun otsikkosivulle käydä päivittämässä toimituspäiväksi pvm ennen , jotta ALV-tiedot saadaan riveillä päivitettyä jälleen oikeiksi. Tositepäiväehdotus Ostoreskontran ohjaustiedoissa (Kaudet -välilehti) määritellään tieto, mikä päivämäärä tulee ostolaskulle tositepäiväehdotukseksi. Ostolaskun kirjaaja voi tarvittaessa muuttaa ostolaskun tositepäivää tai kirjata ostolaskulle toimituspäivän, jotta arvonlisävero kirjautuu laskuriveillä oikealla prosentilla. Laskun kirjauksen ohjaustiedot Jos ostolaskun otsikkotietojen kirjauksen ohjauksessa on valittu, että Toimituspäivä ja/tai Tositepäivä -kentät ohitetaan, ohjaus voidaan siirtymäkauden ajaksi muuttaa, jotta esim. Toimituspvm saadaan helposti kirjattua laskun kirjauksen yhteydessä. Huom! Laskujen kirjauksen ohjaustiedot ovat käyttäjäkohtaiset (47)

22 Vaikka Toimituspvm ja/tai Tositepäivä olisi valittu kirjauksessa ohitettaviksi kentiksi, pääsee ko. kenttiin kirjaamaan tietoa palaamalla kenttään ylänuolella tai hiirellä sen jälkeen, kun kenttä on ensin kirjauksessa ohitettu Ostolaskun tiliönti, selain Kun ostolaskun tiliöintiä tehdään selaimessa, käytetään tiliöinnin ALVvientien muodostuksessa ensisijaisesti laskun toimituspäivänä voimassa olevaa prosenttia. Jos laskulla ei ole toimituspäivää, käytetään tositepäivän mukaista prosenttia. 5.2 Liittymät ostoreskontraan Liittymät, joissa tuodaan ALV-tiedot valmiiksi laskettuina Jos käytössä on ulkopuolinen liittymä, jossa ALV-tiedot tuodaan valmiiksi laskettuina Sonetiin, on ALV-tietojen (käytetyt veroprosentit ja ALV-summat) oikeellisuus lähettävän pään vastuulla. Jos sisäänluetussa aineistossa on ristiriitaisuuksia ALV-tietojen osalta ja tällaisen laskun rivin tiliöntitietoja korjataan Sonetissa, suoritetaan ALVlaskenta uudelleen toimituspäivän tai tositepäivän perusteella siinä vaiheessa, kun Verokanta -kenttä ja Rivin summa -kenttä ohitetaan TABnäppäimellä (47)

23 Jos on tarvetta korjata esim. vain laskurivin kustannuspaikkaa, eikä liittymässä tuotuja ALV-tietoja haluta muuttaa, hyväksytään rivi heti kustannuspaikkatiedon korjaamisen jälkeen. Liittymät, joissa ALV-tiedot lasketaan sisäänluvussa Jos käytössä on ulkopuolisia liittymiä, joissa ALV-laskenta on määritelty suoritettavaksi liittymän sisäänluvun yhteydessä, pitää näiden liittymien osalta veroprosentin laskennan oikeellisuus siirtymäkaudella (joulukuu 2012/tammikuu 2013) varmistaa hyvissä ajoin ennen voimaan tulevaa ALV-muutosta. Liittymien ALV-vientien muodostuksessa sovelletaan samaa periaatetta kuin ostolaskujen kirjauksessa eli ensisijaisesti käytetään toimituspäivänä verokannalla voimassa olevaa prosenttia. Jos toimituspäivää ei tuoda liittymässä, käytetään tositepäivänä voimassa olevaa prosenttia. Liittymien ALV-vientien muodostumisen kannalta pitää tarkistaa sekä liittymän tiedot, että ostoreskontran ohjaustiedoissa oleva tositepäiväehdotus. Seuraavassa on kerrottu ostoreskontrassa yleisimmin käytössä olevien liittymien ALV-käsittelystä Parametroitu laskuliittymä Alv-vientien muodostus voidaan suorittaa sisäänluvun yhteydessä Polku: Ostoreskontra Yhteydet muihin järjestelmiin Parametroitu laskuliittymä Parametroidun laskuliittymän Laskutiedot -välilehdellä voidaan määritellä ALV-vientien muodostus aineiston sisäänluvun yhteydessä, jos sisäänluettavassa aineistossa ei niitä tule. ALV-viennit voidaan muodostaa niin, että verokanta haetaan suoraan tiedostosta tai ostotililtä. Jos ALV-vientien muodostusta ei ole valittuna, ALV-tiedot tuodaan aineistossa ja niiden oikeellisuus on lähettävän pään vastuulla. Liittymän perustietoja ei tarvitse muuttaa (47)

24 ALV-viennit muodostetaan rivejä siirrettäessä. Käytettävän verokannan voimassa olevan prosentin soveltamiseen käytetään ensisijassa toimituspäivää, jos aineistossa sellainen tuodaan. Jos toimituspäivää ei tuoda aineistossa, soveltamiseen käytetään tositepäivää. Jos kumpaakaan tietoa ei ole käytettävissä, käytetään ostolaskun kirjauspäivää. Mahdollisesti käytössä oleviin ALV-vastaavuuksiin ei tarvitse tehdä muutoksia. Liittymän tarkistus määrien tuonti voidaan tarkistaa parametroidun liittymän raportilta. Polku: Ostoreskontra Toiminnot Yhteydet muihin järjestelmiin Parametroitu laskuliittymä, jonka yläpalkin toiminnoista valitaan Liittymät. Liittymän ohjaus ikkunasta valitaan käsiteltävä Liittymätunnus, jonka jälkeen valitaan yläpalkin toiminto Raportti (47)

25 Esimerkkinä olevassa liittymässä aineistossa tuodaan Toimituspäivä (kenttä L13), jota käytetään ALV-vientien muodostuksessa. Kirjauksessa sovelletaan verokannan toimituspäivän voimassa olevaa prosenttia. Jos liittymässä tuotaisiin sekä Toimituspäivä (kenttä L13) että Tositepäivä (kenttä L04), käytettäisiin toimituspäivää ALV-vientien muodostuksessa. Jos liittymässä ei tuotaisi kumpaakaan eli Toimituspäivää ja Tositepäivää, vaan ainoastaan Laskupäivä (kenttä L16), voidaan ostoreskontran ohjaustiedoissa vaikuttaa tositepäivän muodostumiseen (kohta Ostolaskun tiliöinti, client, Tositepäiväehdotus). Jos ostoreskontran ohjaustiedoissa olisi valittuna, että tositepäiväksi muodostetaan toimittajan laskunpäivä (=TLaspvm), ALV-viennit muodostetaan käyttäen tositepäivää (= laskupäivä) Finvoice laskutiedot toimittajalta Polku: Ostoreskontra Yhteydet muihin järjestelmiin Finvoice-laskutiedot toimittajalta Finvoice-laskutietojen sisäänluvussa ei suoriteta ALV-laskentaa (47)

26 5.2.3 Laskutiedot muualta, standardiliittymä Alv-laskenta voidaan suorittaa sisäänluvun yhteydessä Polku: Ostoreskontra Yhteydet muihin järjestelmiin Laskutiedot muualta Laskutiedot muualta -liittymän Ohjauksessa voidaan määritellä tiliöintien täydennys aineiston sisäänluvun yhteydessä. Jos aineistossa tuodaan pelkkä ostotili eikä mitään ALV-tietoja, tilöintien täydennys hakee ostotilin takaa verokannan, jonka takaa tuodaan ALV-tilit ja muodostetaan ALV-tiedot siirron yhteydessä. Liittymän perustietoja ei tarvitse muuttaa. Jos ALV-tiedot tuodaan aineistossa, on niiden oikeellisuus on lähettävän pään vastuulla. ALV-viennit muodostetaan rivejä siirrettäessä. Käytettävän verokannan prosentin määrittelemiseksi käytetään aina tositepäivää, joka on pakollinen tieto liittymässä. Liittymässä ei ole mahdollista tuoda laskulle toimituspäivää Skannattujen laskutietojen luku Polku: Ostoreskontra Laskujen kierrätys Skannattujen laskutietojen luku Skannattujen laskutietojen sisäänluvussa ei suoriteta ALV-laskentaa (47)

27 5.3 Ostolaskujen muodostus ostotilauksesta Kun ostolasku muodostetaan käyttäen pohjana Sonetin hankintatoimessa tehtyä ostotilausta tai saapumiserää, muodostuu ostolaskulle ALV-tiedot siirtohetkellä voimassa olevan veroprosentin mukaisesti. Tammikuun alussa tehtävien siirtojen osalta (hankinnat, jotka on toimitettu joulukuussa) ostolaskun kirjaajan pitää varmistaa ALV-tietojen oikeellisuus laskulla ja tarvittaessa lisätä ostolaskun otsikolle toimituspvm ja päivittää tilausrivien ALV-tiedot vastaamaan toimituspäivänä voimassa olevaa prosenttia. ALV-tiedot päivittyvät, kun laskurivin Verokanta -kenttä ohitetaan TABnäppäimellä. 5.4 Suoritukset ja saadut alennukset Suoritusten kirjaus, maksuerien kirjaus suorituksiksi Polku: Ostoreskontra Ylläpito Suoritukset Suoritusten kirjaus tositteittain Polku: Ostoreskontra Ylläpito Suoritukset Maksuerä suorituksiksi kotimaa/ulkomaa Alennusten ALV Ostolaskujen suoritusten alennuskirjauksissa sovelletaan verokannan prosenttia, joka on ollut voimassa suoritettavan ostolaskun toimituspäivänä (kohta 3.2. Tapahtumien kirjaus käytössä yhteinen talous). Jos toimituspäivää ei ole laskulla kirjattu, sovelletaan verokannan tositepäivänä (Tositepvm) voimassa olevaa prosenttia Ennakkosuoritukset Polku: Ostoreskontra Ylläpito Suoritukset Ennakkosuoritusten kirjaus Ennakkosuoritusten kirjauksessa sovelletaan suorituspäivänä verokannan voimassaolevaa prosenttia. 6 MYYNTIRESKONTRA 6.1 Yleistä Myyntireskontran toiminnoissa käytettävän verokannan prosentin soveltamisessa käytetään myyntilaskulta ensisijaisuusjärjestyksessä toimituspäivää, tositepäivää ja laskupäivää. Jos toimituspäivä ei ole käytettävissä, (47)

28 käytetään tositepäivää. Jos tositepäivä ei ole käytettävissä, käytetään laskupäivää. Myyntilaskut Myyntilaskujen kirjauksessa sovelletaan verokannalta ensisijaisesti sitä prosenttia, joka on voimassa myyntilaskun toimituspäivänä (Toimituspvm). Laskun siirrossa kirjanpitoon viedään toimituspäivä Alv-perustepäiväksi. Suoritukset Annettuihin alennuksiin, luottotappioihin ja muihin oikaisueriin sovelletaan suoritettavan myyntilaskun toimituspäivänä (Toimituspvm) verokannalla voimassa olevaa prosenttia. Suoritusten siirrossa kirjanpitoon viedään Alv-perustepäivä suoritettavan laskun perusteella ensisijaisuusjärjestyksessä toimituspäivä, tositepäivä ja laskupäivä. 6.2 Myyntilaskun kirjaus Myyntilaskujen kirjauksessa sovelletaan verokantatunnuksen myyntilaskun toimituspäivänä (Toimituspvm) voimassa olevaa prosenttia (47)

29 Laskun kopiointi ja vastalaskun muodostus laskusta Toiminnot Laskun kopiointi Jos kopioidaan myyntilaskun pohjaksi esim. maaliskuussa 2013 lasku, jonka toimituspäivä on aikaisempi kuin , kopioituu laskuriveille myös ALVtiedot/summat alkuperäiseltä laskulta. Ennen laskun hyväksymistä, pitää käydä laskuriveillä päivittämässä ALV-tiedot toimituspäivän mukaisiksi. Päivittäminen eli arvonlisäveron uudelleen laskenta tapahtuu siinä vaiheessa, kun käsittelyssä olevan laskurivin Verokanta -kenttä ohitetaan TABnäppäimellä. Toiminnot Hyvityslaskun muodostus laskusta Jos esim. maaliskuussa 2013 muodostetaan hyvityslasku, jonka pohjaksi otetaan lasku, jonka toimituspäivä on aikaisempi kuin , kopioituu laskuriveille myös ALV-tiedot/summat alkuperäiseltä laskulta. Tällaiseen hyvityslaskuun sovelletaan tavaran/palvelun toimitushetkellä Verokantatunnuksella voimassa ollutta prosenttia, joten ALV-tietojen pitäisi kopioinnin jälkeen olla oikein (47)

30 Jos on tarvetta korjata esim. vain laskurivin kustannuspaikkaa, hyväksytään rivi heti kustannuspaikkatiedon korjaamisen jälkeen. Jos laskurivin Verokanta -kenttä ohitetaan TAB-näppäimellä, sovelletaan ALV-summan uudelleen lasketaan verokannan toimituspäivänä voimassa ollutta prosenttia. 6.3 Liittymät myyntireskontraan Liittymät, joissa tuodaan ALV-tiedot valmiiksi laskettuina Jos käytössä on ulkopuolinen liittymä, jossa ALV-tiedot tuodaan valmiiksi laskettuina, on ALV-tietojen (käytetyt prosentit ja ALV-summat) oikeellisuus lähettävän pään vastuulla. Jos sisäänluetussa aineistossa on ristiriitaisuuksia ALV-tietojen osalta ja laskun rivin tiliöntitietoja korjataan Sonetissa, pitää huomioida, että ALVlaskenta suoritetaan uudelleen toimituspäivän perusteella siinä vaiheessa, kun Verokanta -kenttä ja Rivin summa -kenttä ohitetaan TAB-näppäimellä. ALV-summan laskentaan sovelletaan verokannan toimituspäivänä voimassa olevaa prosenttia. Jos on tarvetta korjata esim. vain laskurivin kustannuspaikkaa, eikä liittymässä tuotuja ALV-tietoja saa/haluta muuttaa, hyväksytään rivi heti kustannuspaikkatiedon korjaamisen jälkeen. Liittymät, joissa ALV-tiedot lasketaan sisäänluvussa Jos käytössä on ulkopuolisia liittymiä, joissa ALV-laskenta on määritelty suoritettavaksi liittymän sisäänluvun yhteydessä, pitää näiden liittymien osalta käytettävän verokannan voimassa olevan prosentin oikeellisuus siirtymäkaudella (joulukuu 2012/tammikuu 2013) varmistaa hyvissä ajoin ennen voimaan tulevaa ALV-muutosta. Liittymien ALV-vientien muodostuksessa sovelletaan samaa periaatetta kuin myyntilaskujen kirjauksessa eli laskun kirjauksessa käytetään verokannan toimituspäivänä voimassaolevaa prosenttia. Seuraavassa on kerrottu myyntireskontrassa yleisimmin käytössä olevien liittymien ALV-käsittelystä Parametroitu laskuliittymä ALV-vientien muodostus voidaan suorittaa sisäänluvun yhteydessä Polku: Myyntireskontra Yhteydet muihin järjestelmiin Parametroitu laskuliittymä (47)

31 Parametroidun laskuliittymän Laskutiedot -välilehdellä voidaan määritellä ALV-vientien muodostus aineiston sisäänluvun yhteydessä, jos sisäänluettavassa aineistossa ei tuoda ALV-vientejä. Alv-viennit voidaan muodostaa tiedostossa olevan verokannan perusteella tai niin, että verokanta haetaan myyntitililtä. Jos ALV-vientien muodostusta ei ole valittuna, tuodaan ALV-tiedot aineistossa ja niiden oikeellisuus on lähettävän pään vastuulla. Liittymän perustietoja ei tarvitse muuttaa. Alv-viennit muodostetaan rivejä siirrettäessä. Sovellettavan verokannan prosentin määrittelemiseksi käytetään tositepäivää. Jos liittymässä ei tuoda tositepäivää omassa kentässään (kenttä L79), käytetään laskupäivää (kenttä L07), joka on pakollinen tieto liittymässä. Liittymässä tuotavat tiedot voi tarkistaa liittymäraportilta kohdan ohjeen mukaisesti. Huom! Versiossa 2013 käytetään myös parametroidussa liittymässä ensisijaisesti laskun toimituspäivää, jos se on annettu. Ensisijaisuusjärjestys on toimituspäivä, tositepäivä ja laskupäivä Laskutiedot muualta, standardiliittymä ALV-laskenta voidaan suorittaa sisäänluvun yhteydessä Polku: Myyntireskontra Yhteydet muihin järjestelmiin Laskutiedot muualta (47)

32 Laskutiedot muualta -liittymän Ohjauksessa voidaan määritellä tiliöintien täydennys aineiston sisäänluvun yhteydessä. Esim. jos aineistossa tuodaan pelkkä myyntitili eikä mitään ALV-tietoja, haetaan Tiliöinti täydennetään valinnalla myyntitilin tiedoista verokanta, jonka takaa tuodaan ALV-tilit ja muodostetaan ALV-tiedot siirron yhteydessä. Liittymän perustietoja ei tarvitse muuttaa. Jos ALV-tiedot tuodaan aineistossa, on niiden oikeellisuus on lähettävän pään vastuulla. ALV-viennit muodostetaan rivejä siirrettäessä. ALV-summien laskennassa sovelletaan käytettävän verokannan tositepäivänä voimassa olevaa prosenttia, joka on liittymässä tuotava laskupäivä. Laskupäivä on pakollinen tieto liittymässä. 6.4 Suoritukset, annetut alennukset, luottotappiot Suoritusten kirjaus tositteittain, viitesuoritukset Polku: Myyntireskontra Ylläpito Suoritukset Suoritusten kirjaus tositteittain Polku: Myyntireskontra Ylläpito Suoritukset Viitesuoritukset pankista (47)

33 Arvonlisäverolliset alennukset, luottotappiot Myyntilaskujen suoritusten alennus- ja luottotappiokirjauksissa ja viitesuoritusten alennuskirjauksissa sovelletaan käytettävän verokannan suoritettavan myyyntilaskun toimituspäivänä voimassa olevaa prosenttia Ennakkosuoritukset Polku: Myyntireskontra Ylläpito Suoritukset Ennakkosuoritusten kirjaus Ennakkosuoritusten kirjauksessa sovelletaan verokannan suorituspäivänä voimassaolevaa prosenttia (47)

34 7 TOIMINNANOHJAUS Toiminnanohjauksessa veroprosentti määräytyy pääsääntöisesti toimitusajankohdan mukaan. Laskun hyväksyntä tarkistaa vielä veroprosentin laskupäivän mukaan. Jos tilauksen toimituspäivä on ollut 2012 puolella ja sen kautta veroprosentti esim. 23% mutta laskupäivä onkin 2013 puolella, muuttaa laskun hyväksyntä veroprosentin 24%:ksi. Tästä syystä onkin suositeltavaa laskuttaa 2012 toimitukset vuodelle Tämän ohjeen osiossa Toimituspäivä on kerrottu poikkeustapauksissa käytettävästä laskuotsikon toimituspäivästä. 7.1 Arvonlisäverokannat Alv-paketin asennuksen jälkeen Arvonlisäverokanta-ylläpitonäyttö on uusi. Käytettäville verokannoille on annettava uusi voimassaolorivi, jolla kerrotaan alkaen voimassaoleva prosentti. Polku: Perus- ja ohjaustiedot Perustietoylläpito Muut yrityksen yleiset tiedot Alv-kannat (47)

35 Valitaan käsittelyyn alv-kantatunnus, jolle halutaan antaa uudet tiedot ja muutetaan kaikki tiedot, jotka muuttuvat Voimaantulopvm -kenttään annettuna päivänä. Muutos pitää tehdä kaikille alv-kantatunnuksille, joilla arvonlisäveroprosentti muuttuu, ellei sitten perusteta kokonaan uutta alv-kantatunnusta. Aikaisemmin alv-kantatunnukselle Nykyiset- ja Tulevat tiedot -välilehdillä annetut tiedot näkyvät näytöllä omilla riveillään. Vinkki! Kehotteen takaa voi valita osan tai kaikki muutettavat alv-kantatunnukset käsittelyyn. Tällöin ohjelma tarjoaa järjestyksessä aina seuraavan valitun alv-kantatunnuksen ylläpidettäväksi (47)

36 7.2 Vaikuttavat ohjaustiedot / Toimitusaika Oletuksena voidaan antaa toimitusaika päivänä, jolloin Sonet tarjoaa toimituspäivää lisäten nykyhetkeen annetun oletusarvon. Tämä tieto ei ole pakollinen, mukana tässä ohjeistuksessa mikäli halutaan ottaa käyttöön ko. ominaisuus. HUOM! Toimitusajan käyttö päivinä viikkomuodon sijaan jakaa esim. kyselyissä ja raportoinnissa toimitukset päivätarkkuudelle. Toimitusaika päivinä ohjauksen voi valita kun halutaan, että toimituspäivä tulee automaattisesti toimitusviikko kohtaan. Tätä tietoa käytetään uuden tilauksen kirjauksessa. Myynnin- ja lähetyksen ohjaustiedoissa Lisäohjaus välilehdellä on Valinta Toimitusaika Pv. Toimitusviikon (päivä) ehdotukseksi tulee kirjauspäivä lisättynä tällä päivätiedolla. Käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot: Tyhjä = ei ehdotusta Esim. 5 = kuluvaan päivään lisätään 5 päivää (Kirjaus joka tehdään saa näin ollen toimitusajan ) (47)

37 8 HANKINTA 8.1 Kirjaus Kun Sonettiin on tehty Alv-muutospaketin päivitys, niin ostotilausten kirjauksessa käytetään otsikon Toimitusviikkoa/toimituspäivää arvonlisäveron määrittämiseen. Koska viikon 01/2013 maanantai on , tulee viikolla 01 olla tarkkana toimituspäivän annossa: Toimitusviikko kannattaa antaa päivämääräkehotteen kautta. Tällöin tulee annettua tarkka päivämäärä toimitukselle ja tätä kautta myös oikea veroprosentti tilausriveille. Jos otsikolla on toimitusaika , niin ohjelma hakee verokannan veroprosentin asti voimassa olevalta prosentilta. Koska on tiistai, pelkkä toimitusviikko ei ohjaa veroprosentin hakua. Toimitusaika näkyy muodossa Vuosi 2013 Viikko 01 Viikonpäivän järjestysnumero 2(tiistai) (47)

38 Alv-kanta löytyy rivikirjauksen Lisätiedot -välilehdeltä Tili-, varasto- ja vakiotekstitiedot, kohta ALV-tunnus. 8.2 Avoimet hankinnan kirjaukset jälkeen Kun Sonetiin on tehty Alv-muutospaketin päivitys, niin avoimien hankintapyyntöjen ja ostotilausten otsikoilta tulee tarkistaa toimitusviikon/päivän oikeellisuus (Toimvko). 8.3 Ostolaskujen muodostus ostotilauksesta Kun ostolasku muodostetaan käyttäen pohjana Sonetin hankintatoimessa tehtyä ostotilausta tai saapumiserää, muodostuu ostolaskulle alv-tiedot siirtohetkellä voimassa olevan alv-prosentin mukaisesti (47)

39 9 MYYNTI 9.1 Kirjaus Kun Sonettiin on tehty Alv-muutospaketin päivitys, niin tarjousten ja myyntitilausten kirjauksessa käytetään otsikon Toimitusviikkoa/toimituspäivää arvonlisäveron määrittämiseen. Koska viikon 01/2013 maanantai on , tulee 01 viikolla olla tarkkana toimituspäivän annossa: Toimitusviikko kannattaa antaa päivämääräkehotteen kautta. Tällöin tulee annettua tarkka päivämäärä toimitukselle ja tätä kautta myös oikea veroprosentti tilausriveille. Jos otsikolla on toimitusaika , niin ohjelma hakee verokannan veroprosentin asti voimassa olevalta prosentilta. Koska on tiistai, pelkkä toimitusviikko ei ohjaa veroprosentin hakua. Toimitusaika näkyy muodossa Vuosi 2013 Viikko 01 Viikonpäivän järjestysnumero 2(tiistai) (47)

40 9.2 Toimitusviikon muutos tilauksen otsikolla Mikäli halutaan muuttaa manuaalisesti myyntitilauksen otsikolla oleva toimitusviikko, niin toimitusviikkokohtaan voidaan antaa uusi toimitusaika. Tällöin ohjelma siirtyy kysymään mihin muutos kohdistuu: Muutos voidaan tehdä Koko tilaukseen, tai muutos voidaan tehdä riveittäin. HUOM! Rivillä oleva toimitusviikko ei vaikuta arvonlisäveroon mitenkään. Mikäli tilauksen toimitusviikot jakautuvat vuodelle 2012 ja 2013, on suositeltavaa tehdä kaksi tilausta, kummallekin vuodelle oma (47)

41 9.3 Toimitusviikon muutos tarjouksen otsikolla Jos halutaan muuttaa manuaalisesti tarjouksen otsikolla oleva toimitusviikko, niin voit syöttää toimitusviikkokohtaan uuden toimitusajan. Muutos ei vaikuta riveille! Jos halutaan viikkomuutos riveille, niin Tarjouksen otsikolla on valinta Toiminnot Tarjousrivien muutos. Toimitusviikon muutoksessa voidaan kertoa ensin vanhatieto (voi olla tyhjäkin) ja Uusi tieto. Muutos voidaan kohdistaa riveittäin tai sitten koko tarjoukseen. Rivillä oleva toimitusviikko ei vaikuta arvonlisäveroon mitenkään. 9.4 Avoimet myynnin kirjaukset jälkeen Kun Sonetiin on tehty Alv-muutospaketin päivitys, niin avoimien tarjousten ja myyntitilausten otsikoilta tulee tarkistaa toimitusviikon/päivän oikeellisuus (Toimvko). Koska osuu keskelle viikkoa, pelkkä toimitusviikko ei ohjaa veroprosentin hakua vaan on käytettävä päivätasoa (47)

42 10 MYYNTILASKUT 10.1 Laskun kirjaus Laskun kirjauksessa käytetään pääasiallisesti Laskupäivää arvonlisäveron määrittämiseen. Viimeistään laskun hyväksymisen yhteydessä lasku saa laskupäivän. Ellei laskupäivää ole annettu, niin käytetään kirjauspäivää. Jollei ole kumpaakaan annettuna, niin käytetään kuluvaa päivämäärää. Ts. kun laskua tehdään 2012 puolella niin että kirjauspäivä on esim , tarjoutuu laskulle 2012 veroprosentti. Kun lasku sitten hyväksytään, veroprosentti määräytyy laskupäivän vuoden mukaan. Lasku vuodelle 2012: (47)

43 Lasku vuodelle 2013: Huom! Rivillä oleva toimituspäivä ei vaikuta alv-prosenttiin! (47)

44 10.2 Toimituspäivä Laskulle on mahdollista antaa myös erillinen toimituspäivä. Laskuotsikon Toimituspäivä on vahvin päivämäärä alv-prosentin määräytymisessä. Toimituspäivää voidaan käyttää esim. hyvityslaskun teossa; antamalla toimituspäivän 2012 puolelle, laskulla käytetään 2012 verokantaa, vaikka kaikki muut päivämäärät olisivatkin 2013 puolelta. Laskuotsikon Toimituspäivää käytetään kuitenkin vain poikkeustapauksissa. Vuoden vaihteen jälkeen on hoidettava joulukuun toimitusten laskutus joulukuulle. On suositeltavaa laskuttaa kaikki 2012 toimitukset ko. vuoden laskuiksi. Huom! Lähetteen toimituspäivä menee laskurivin toimituspäiväksi ja jos tätä tietoa käytettäisiin alv:n määräytymiseen, voisi tulla tilanne, jossa saman laskun laskuriveillä olisi eri veroprosentteja (23% ja 24%). Tämä tulisi herkästi vastaan esim. koontilaskulla. Esimerkki hyvityslaskusta, jossa hyvitetään vuoden 2012 laskua mutta hyvityslasku tehdään vuodelle 2013: (Kaikki päivämäärät 2013 puolella ja laskunumero 2013 tositesarjasta) (47)

45 Toimituspäivä annetaan Laskun otsikkotiedoissa välilehdellä Lisätiedot: Jos laskujen siirto kirjanpitoon tapahtuu laskutasolla, laskun toimituspäivä viedään alvperustepäiväksi. Jos se on tyhjä, viedään laskupäivä. Laskurivillä veroprosentti on toimituspäivän veroprosentin mukainen: 10.3 Avoimet laskut jälkeen Ennen alv-paketin päivitystä tehdyt avoimet laskut tulee tarkistaa sen suhteen mikä on laskun hyväksytty oikea laskupäivämäärä (47)

46 11 SOPIMUKSET 11.1 Kirjaus Sopimukselle on sopimusten kirjauksessa tullut alv-kanta sen mukaan miten se yrityksessä on haluttu valita. Kun Sonetiin on tehty Alv-muutospaketin päivitys, niin sopimuslaskun hyväksynnässä arvonlisävero lasketaan laskupäivän mukaan aivan samoin kuin normaalilla laskulla Alv-kannan muutos sopimusriville Mikäli sopimuksille halutaan päivittää toinen verokantatunnus, voidaan muutos tehdä joko yksittäin tai massa-ajona. Sopimuksen alv-kannan muutos edellyttää, että käyttäjällä tulee olla oikeus Sopimusten massamuutokseen eli laskutuksen suojausryhmä lyl, suojausmaskin kohta 25 tulee olla valittuna. Tämä muutos tehdään vain pääkäyttäjälle tai valitulle käyttäjälle. Oikeus ei ole automaattisesti päällä. Valittuna tulee olla kohta 25 Sopimusten massamuutos. Sopimusten massamuutos löytyy Sopimusten ylläpidosta Toiminnot Sopimusten massamuutos (47)

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Osto- ja myyntiprosessi

Osto- ja myyntiprosessi Osto- ja myyntiprosessi Microsoft Dynamics NAV 1 Harjoitus käy läpi oston ja myynnin perusprosessit Maalitölkit ostetaan ja myydään sellaisenaan eteenpäin = jälleenmyynti Viedään prosessit läpi NAVilla

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Muutosluettelo versioon Korjattu ongelma, jossa kaikki laskujen liitteet eivät lähteneet Apixin kautta.

Muutosluettelo versioon Korjattu ongelma, jossa kaikki laskujen liitteet eivät lähteneet Apixin kautta. Sivu 1 / 5 2.0.9.1 Asiakirjat Korjattu kirjoitusvirhe Asiakirjaryhmien-hallinnasta. Kassa Paranneltu kassan toimintaa maksettaessa kortilla. Laskutus ja myyntireskontra Korjattu ongelma, jossa kaikki laskujen

Lisätiedot

Myyntilaskutus. Myyntilaskutus

Myyntilaskutus. Myyntilaskutus Koulutuksen tavoitteet Laskutusprosessi Myyntitilauksen luonti ja siihen liitteen liittäminen, liitteen poistaminen ja avoimen erän tarkastelu Myyntitilauksen luonti maksupostein prr- osalle ja avoimen

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011 Visma Avendo E40 Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

Projektien matkasuunnitelmien ja matkalaskujen tiliöintitietojen muuttaminen Travelissa

Projektien matkasuunnitelmien ja matkalaskujen tiliöintitietojen muuttaminen Travelissa Projektien matkasuunnitelmien ja matkalaskujen tiliöintitietojen muuttaminen Travelissa Katso yleisohjeet matkasuunnitelman ja matkalaskun tekemiseen Loorasta Travelin Matkustajan ohjeesta; https://www.loora.fi/intra/download/materials/henkilöstöasiat/hh-sarja/matkustaminen/travel_matkustajan%20ohje.pdf

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Visma Avendo Laskutus

Visma Avendo Laskutus Visma Avendo Laskutus Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

CSV-tilaukset 31.5.2006

CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 2(7) 1 JOHDANTO... 3 2 TIEDOSTORAKENNE... 3 2.1 Kommentti... 3 2.2 Tilaus... 3 2.3 Tilausrivi... 6 3 TUKI... 7 CSV-tilaukset 3(7) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6 18.2.2009 1/6 Balanssista on kaksi erilaista laskutusohjelmatuotetta, Balanssi Easy laskutus ja Balanssi laskutus. Alla olevassa taulukossa on tuotteiden ominaisuudet ja eroavaisuudet. Merkkien selitykset:

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Versio 1,0 1.6.2012 Seija Friman Tilaisuus, Esittäjä Taha-prosessit Perustiedot Sisäinen laskenta - Sisäinen budjetointi ja valtuuksien seuranta - Vyörytykset

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUT: SUUN TERVEYDENHUOLTO 1 Sisällys 23.2.2017 1 EDELLYTYKSET TAPAHTUMAKIRJAUKSILLE...

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella.

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sivu 1(7) Sopimuslaskutus ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sopimus Kullekin asiakkaalle

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos

Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos 19.12.2016 1.1 Brutotus pähkinänkuoressa: Jos takaisinperintä on tehty Netto kuluva -verokoodilla, eli perintä on tehty samana vuonna kun jakso on alun perin

Lisätiedot

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle PlanMill 16 Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle Miksi uusi käyttöliittymä? Käyttöliittymäuudistukseen on monta syytä: Teknisesti vanhan käyttöliittymän arkkitehtuuri on tulossa

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

Netvisor matkalaskuliittymä

Netvisor matkalaskuliittymä Päiväys: 20.2.2017 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Matkalaskun kululajit... 3 1.3 Laskentakohteet... 4

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 Uusi e-laskutuksen päivitysversio on valmistunut ja ladattavissa Domus intranetistä. Päivityksessä on mukana mm. kulutus- ja yleislaskujen e-laskutusominaisuudet sekä asumistuen

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Uusi tutkintoasetus 2004 ja opinto-oikeuden käsittely

Uusi tutkintoasetus 2004 ja opinto-oikeuden käsittely Uusi tutkintoasetus 2004 ja Tässä ohjeessa kuvataan silloin kun perustutkinto-opiskelija siirtyy uuteen tutkinto-asetukseen opiskelija suorittaa uuden asetuksen mukaisen alemman tutkinnon jatko-opiskelija

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Comgate Oy. Winres-ohjelmien uudet ominaisuudet

Comgate Oy. Winres-ohjelmien uudet ominaisuudet Comgate Oy Winres-ohjelmien uudet ominaisuudet 1 Summan valinta maksulomakkeella Lomake näyttää voimassa olevat laskut ja niiden summat Haluttu summa valitaan maksettavaksi klikkaamalla 2 Näytä vain tuoreet

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Perintätoimeksiannot

Perintätoimeksiannot Perintätoimeksiannot 2 Sisällys 1.1 Palvelunhallinta... 4 1.2 Yrityksen perustiedot Pankkitiedot... 5 1.3 Perustiedot... 6 1.4 Perintätoimeksiannot- ruutu... 7 1.5 Toimeksiantojen muodostus... 8 15.6.2015

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot

NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot Markkinointi & tiedottaminen Henkilöryhmät ja rajatut käyttöoikeudet esim. ohjaajille Liikuntasetelien

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITTO KESKI-SUOMEN PIIRI OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO

SUOMEN PALLOLIITTO KESKI-SUOMEN PIIRI OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Keski-Suomen piirin niissä sarjoissa, joissa lasketaan sarjataulukot eikä otteluissa tehdä live otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry 1 DOKUMENTIN YLEISTIEDOT Dokumentti sisältää lyhennetyn aktiviteettitapahtumien tallennusohjeen. Mahdolliset kysymykset voit lähettää osoitteeseen lionsraportointi (at) lions.fi.

Lisätiedot

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköiset palvelusetelit Kaikki Oulun hyvinvointipalvelujen palvelusetelit

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ 1 HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset.

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. 7. MYYNTIRESKONTRA 7.1. Laskukysely voidaan tehdä: - Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. - Laskun numerolle: tulos on sama kuin varaukselle

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Sonera Talous. Toimittajaportaali. Käyttöohje v.1.0

Sonera Talous. Toimittajaportaali. Käyttöohje v.1.0 Sonera Talous Toimittajaportaali Käyttöohje v.1.0 1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo... 2 2 Johdanto... 3 3 Toimittajaportaalin avaaminen ja sisään kirjautuminen... 3 3.1 Salasana on unohtunut... 5

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Harjoitus Nimikekulujen kirjaaminen (sekä osto- ja myyntiprosessin kertaus)

Harjoitus Nimikekulujen kirjaaminen (sekä osto- ja myyntiprosessin kertaus) HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu NAV harjoitus 1 (6) Harjoitus Nimikekulujen kirjaaminen (sekä osto- ja myyntiprosessin kertaus) Tehtävä voidaan suorittaa itsenäisenä. Aiemmat harjoitukset, joiden osaamista

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Erotuomareiden TASO-ohjeistus

Erotuomareiden TASO-ohjeistus Erotuomareiden TASO-ohjeistus 1 Järjestelmään kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://taso.palloliitto.fi Ensimmäisellä kirjautumiskerralla tunnukset ovat: Käyttäjätunnus: Oma nimi, esim.

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Jakopalkka 2015. Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo

Jakopalkka 2015. Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo Jakopalkka 2015 Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo versio 1.0 21.10.2014 Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2015 - > 31.12.2013 2014 2015 - > Jakopalkkalaskennan tulosten siirto kirjanpitoon Laskenta

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry 1 DOKUMENTIN YLEISTIEDOT Dokumentti sisältää lyhennetyn tapahtumien tallennusohjeen. Mahdolliset kysymykset voit lähettää osoitteeseen lionsraportointi (at) lions.fi. 2 TAPAHTUMIEN

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä asiakkaille parastapalvelua.fi Sisällysluettelo 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Lähiomaisen yhteystietojen muutos... 4 1.3 Omat palvelusetelit... 4 1.4 Palveluntuottajien

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Jakopalkat. Virve Heikkinen ja Timo Ojala. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Jakopalkat. Virve Heikkinen ja Timo Ojala. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Virve Heikkinen ja Timo Ojala Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuntikohdistustyyppi (M, L, S, U ja kohdistamaton) Sopimukselle on mahdollista valita tuntikohdistustyyppi:

Lisätiedot

Postitussuunnitelman käsittely

Postitussuunnitelman käsittely Postitussuunnitelman käsittely Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Ovathan yrityksesi yhteystiedot ajan tasalla? dia Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta dia 4 Aloita postitussuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstä poisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje

Dafo Versio 10. Käyttöohje 6 Ostotilausjärjestelmää käytetään ulkopuolisille toimittajille tehtävien tilausten käsittelemiseen. Ostojen käsittelyn rungon muodostavat tilausten syöttö ja tavaran saapumisen kirjaus. Näiden lisäksi

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen 21.4.2016 2(7) Näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen Näyttelyanomusten perustiedot... 3 Yhdistysvalinta...

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Asteri Kirjanpito Dos

Asteri Kirjanpito Dos Asteri Kirjanpito Dos Päivitys 9.9.2009 Elintarvikkeiden ja rehujen alv 17% -> 12% Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh. (09) 350 75 30 Päivystys: atsoft@atsoft.fi Fax (09) 350 75 321 0400 316 088 Viime

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Ohje työpaikkaohjaajalle 1 (9) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat

Lisätiedot