Sonet. Alv-prosenttien muutokset Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot (47)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47)"

Transkriptio

1 Sonet Alv-prosenttien muutokset Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot (47)

2 1 YLEISTÄ _ Huomioitavaa PERUSTIEDOT _ Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle _ Ei käytössä tieto _ Alv-kantatunnuksen tietojen korjaus _ Alv-kantatunnusten kopiointi yritykseltä toiselle _ Uuden alv-kantatunnuksen perustaminen PALKKAHALLINTO, MATKA- JA KULULASKUT _ Palkat ja alv-muutokset _ Sonet palkat ja Sonet kirjanpito käytössä _ Sonet palkat käytössä ilman kirjanpitoa _ Matka- ja kululaskut (web) KIRJANPITO _ Tapahtumien kirjaus _ Tapahtumien kirjaus käytössä yhteinen talous _ Tapahtumien siirto liittymä OSTORESKONTRA _ Yleistä _ Ostolaskun tilöinti, client _ Ostolaskun tiliönti, selain _ Liittymät ostoreskontraan _ Parametroitu laskuliittymä _ Finvoice laskutiedot toimittajalta _ Laskutiedot muualta, standardiliittymä _ Skannattujen laskutietojen luku _ Ostolaskujen muodostus ostotilauksesta _ Suoritukset ja saadut alennukset _ Suoritusten kirjaus, maksuerien kirjaus suorituksiksi _ Ennakkosuoritukset MYYNTIRESKONTRA _ Yleistä _ Myyntilaskun kirjaus _ Liittymät myyntireskontraan _ Parametroitu laskuliittymä _ Laskutiedot muualta, standardiliittymä _ Suoritukset, annetut alennukset, luottotappiot _ Suoritusten kirjaus tositteittain, viitesuoritukset (47)

3 6.4.2 _ Ennakkosuoritukset TOIMINNANOHJAUS _ Arvonlisäverokannat _ Vaikuttavat ohjaustiedot / Toimitusaika HANKINTA _ Kirjaus _ Avoimet hankinnan kirjaukset jälkeen _ Ostolaskujen muodostus ostotilauksesta MYYNTI _ Kirjaus _ Toimitusviikon muutos tilauksen otsikolla _ Toimitusviikon muutos tarjouksen otsikolla _ Avoimet myynnin kirjaukset jälkeen MYYNTILASKUT Laskun kirjaus Toimituspäivä Avoimet laskut jälkeen SOPIMUKSET Kirjaus Alv-kannan muutos sopimusriville (47)

4 1 YLEISTÄ Kaikki arvonlisäverokannat muuttuvat lukien (HE 89/2012). Uudet arvonlisäverokannat ovat: 23 % 24 % yleinen verokanta (84 ja 85 b ) 13 % 14 % elintarvikkeet, rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut (85 ) 9 % 10 % kirjat, tilatut lehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, taide-esineen ensimyynti ja maahantuonti sekä tekijänoikeusjärjestöjen saamat tekijänkorvaukset. (85 a ) Verottajan ohjeita mm. ajallisesta kohdistamisesta, ohjeisiin mahdollisesti tulevia muutoksia sekä muita lisätietoja arvonlisäveroprosenttien muutoksesta löytyy verottajan sivuilta: Tämä ohje koskee erillistä alv-pakettia, jossa nykyisille alv-kantatunnuksille annetaan uudet tiedot muutoksen voimaantulopäivästä alkaen. Kun alvkantatunnuksella on aikaan sidotut prosentti-, tili- ja tunnistetiedot, uusia tunnuksia ei tarvitse avata aina, kun arvonlisäveroprosentti tai jokin muu edellä mainittu tieto muuttuu. Ohjeesta löytyy myös kokonaan uuden Alvkantatunnuksen perustaminen. Edellytykset: Versio tai 2012 Sp1 Uudet perustiedot ovat käytössä Alv-paketti ALV on päivitetty. Sen jälkeen Infoikkunassa näkyy ALV Uudet war -paketit on päivitetty. Päivitettävä, jos käytössä on Sonet ostolaskujen kierrätys ja/tai Matka- ja Kululaskut (47)

5 Alv-paketin päivityksen jälkeen, kun ensimmäisen kerran kirjaudutaan yritykseen, tulee ilmoitus 1.1 Huomioitavaa Vaikka ohjelma laskee arvonlisäveron toimituspäivän / arvonlisäveron perustepäivän mukaan, arvonlisävero kirjautuu ja tulee arvonlisäveroraporteille sekä kausiveroilmoitukselle tositepäivän mukaiselle kaudelle. On tärkeää ottaa huomioon myös liittymärajapinnat ja niihin liittyvien ulkopuolisten sovellusten mahdolliset rajoitukset alv-kantatunnusten käsittelyssä. Esim. jos osto- tai myyntilaskut tuodaan Sonetin reskontraan standardiliittymällä (Laskutiedot muualta) ja lähettävän pään järjestelmä vaatii uusien alvkantatunnusten perustamisen, on myös Sonetissa perustettava näitä varten uudet alv-kantatunnukset. Tämä johtuu siitä, että ko. liittymien sisäänluvussa ei voida määritellä alv-kantatunnuksille vastaavuuksia. Parametroidussa liittymässä vastaavuudet voidaan määritellä. Uusien alv-tietojen suunnittelua ja/tai -muutosta varten voitte tilata kouluttajan/konsultin. Otattehan ajoissa yhteyttä: Sonetin asiakaspalvelupäällikkö Pirjo Soukki tai puh (47)

6 2 PERUSTIEDOT Alv-kantatunnuksille on mahdollisuus antaa uudet prosentit lähtien. Uusien tietojen antaminen edellyttää, että käytössä on versio tai 2012 Sp1, uudet perustiedot ja Alv-paketti on päivitetty. Yrityksen ohjaustiedoista voi tarkistaa, ovatko uudet perustiedot käytössä Polku: Muut Perus- ja ohjaustiedot Ohjaus Yrityksen ohjaus >Perustiedot-välilehti. Uusien tietojen käyttö tarkoittaa sitä, että tapahtumalle haetaan Alvkantatunnuksen tiedoista toimituspäivänä tai kirjanpidossa arvonlisäveron perustepäivänä voimassa olevat alv-tiedot Alv-kantatunnukselle annetun voimassaolon mukaan. Kirjanpidon alv:n perustepvm on käytettävissä silloin, kun Yhteinen talous on käytössä. Sonetin kaikkiin sovelluksiin on tehty uusien tietojen käsittelyyn tarvittavat muutokset ja ne toimivat vain alv-paketin päivittämisen jälkeen. 2.1 Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle Polku: Talouden ohjaus Kirjanpito ja budjetointi Perustiedot Yleiset Alvkannat tai Muut Perus- ja ohjaustiedot Perustietoylläpito Muut yrityksen yleiset tiedot Alv-kannat (47)

7 Näytölle on tullut uutena kohdat Voimaantulopvm ja Ei käytössä. Olemassa olevat alv-kantatunnukset löytyvät Verokanta kehotteen takaa. Valitaan käsittelyyn alv-kantatunnus, jolle halutaan antaa uudet tiedot ja muutetaan kaikki tiedot, jotka muuttuvat Voimaantulopvm -kenttään annettuna päivänä. Muutos pitää tehdä kaikille alv-kantatunnuksille, joilla arvonlisäveroprosentti muuttuu, ellei sitten perusteta kokonaan uutta alv-kantatunnusta. Aikaisemmin alv-kantatunnukselle Nykyiset- ja Tulevat tiedot -välilehdillä annetut tiedot näkyvät näytöllä omilla riveillään. Uusia kytkentöjä Kausiveroilmoitukseen ei tarvitse tehdä, jos nykyisille alvkantatunnuksille lisätään uudet tiedot, eikä uusia alv-kantatunnuksia perusteta. Vinkki! Kehotteen takaa voi valita osan tai kaikki muutettavat alv-kantatunnukset käsittelyyn. Tällöin ohjelma tarjoaa järjestyksessä aina seuraavan valitun alv-kantatunnuksen ylläpidettäväksi (47)

8 2.1.1 Ei käytössä tieto Alv-kantatunnuksen tietoihin on lisätty valinta Ei käytössä. Kun Ei käytössä tieto on valittuna, alv-kantatunnus ei näy kehotteella. Valitsemalla Alv-kantaraportille Tulostetaan Myös Ei käytössä, saadaan Ei käytössä olevat alv-kantatunnukset raportille (47)

9 2.1.2 Alv-kantatunnuksen tietojen korjaus Valitaan rivi ylläpitoon ja tehdään tarvittavat korjaukset. Jos voimaantulopvm on annettu virheellisenä, täytyy alv-kantatunnukselle tallentaa Ei käytössä tieto, poistaa rivi ja syöttää tiedot uudelleen. Huom! Vanhempia rivitietoja ei saa poistaa (47)

10 2.1.3 Alv-kantatunnusten kopiointi yritykseltä toiselle Polku: Talouden ohjaus Kirjanpito ja budjetointi Toiminnot Kopioinnit Perustietojen kopiointi eri yrityksille > Alv-kannat Kun Päivitä kohta jätetään tyhjäksi, lisätään vastaanottavan yrityksen alvkantatunnukselle vain uudet tiedot ja vanhat tiedot pysyvät ennallaan. Jos Päivitä -kohta valitaan, niin kopioinnissa vanhatkin tiedot korvataan vastaanottavassa yrityksessä samanlaisiksi kuin siinä yrityksessä, mistä kopioidaan. Jos kopiointi halutaan tehdä usealle yritykselle, valitaan monivalinnasta yritykset, joille kopiointi tehdään (47)

11 2.2 Uuden alv-kantatunnuksen perustaminen Polku: Talouden ohjaus Kirjanpito ja budjetointi Perustiedot Yleiset Alvkannat tai Muut Yleiset tiedot Perustiedot Kirjanpidon (uusi) yleistiedot Alv-kannat Näytölle on tullut uutena kohdat Voimaantulopvm ja Ei käytössä. Olemassa olevat alv-kantatunnukset löytyvät Verokanta kehotteen takaa. Uuden alv-kantatunnuksen perustaminen toimii periaatteessa samalla tavalla kuin ennenkin. Uutena tietona Voimaantulopvm ja sen jälkeen muut tiedot. Tallennuksen jälkeen perustettu alv-kantatunnus näkyy selailussa (47)

12 3 PALKKAHALLINTO, MATKA- JA KULULASKUT 3.1 Palkat ja alv-muutokset Palkoissa sekä matka- ja kululaskuissa käytetään myös alv-kantoja esim. työkorvauksissa ja matkakuluissa Sonet palkat ja Sonet kirjanpito käytössä. Koska käytössä on Sonet kirjanpito, niin tarvittavat muutokset tehdään pääsääntöisesti taloudenohjauksen toimesta Alv-kannan Uudet tiedot Olemassa olevien arvonlisäverokantojen tiedot muutetaan alv-kannan uusien tietojen avulla vastaamaan voimaan tulevia tietoja. Polku: Talouden ohjaus Kirjanpito Perustiedot Yleiset Alv-kannat Uudet tiedot verokantojen käyttö tarkoittaa sitä, että verokannoille voidaan antaa voimassaolojakso. Vanha päättyy aina siihen mistä uusi alkaa. Ohjelma hakee päivämäärän perusteella verokannan tapahtumalle oikean prosentin. (Katso ohjeen kohta 2.1) Palkanlaskenta hakee arvonlisäverokannan tiedoista oikean prosentin palkkakauden maksupäivämäärän mukaan. Palkkalajeilla joilla on alv-lisäikkuna, kirjattaessa ohjelma tarjoaa ikkunassa palkkakauden maksupäivämäärää ja sen mukaista alv-prosenttia. Alvikkunassa olevaa päivämäärää muuttamalla voidaan vaikuttaa käytetäänkö voimaan tulevaa alv-prosenttia vai vanhempaa. Matka- ja kululaskut hakevat arvonlisäverokannan tiedoista oikean prosentin tapahtumapäivän mukaan Sonet palkat käytössä ilman kirjanpitoa Alv-kannan Uudet tiedot Olemassa olevien arvonlisäverokantojen tiedot muutetaan alv-kannan uusien tietojen avulla vastaamaan voimaan tulevia tietoja. Muut Perus- ja ohjaustiedot Perustietoylläpito Muut yrityksen yleiset tiedot Alv-kannat (47)

13 Uudet tiedot verokantojenkäyttö tarkoittaa sitä, että verokannoille voidaan antaa voimassaolojakso. Vanha päättyy aina siihen mistä uusi alkaa. Ohjelma hakee päivämäärän perusteella verokannan tapahtumalle oikean prosentin. (Katso ohjeen kohta 2.1) Palkanlaskenta hakee arvonlisäverokannan tiedoista oikean prosentin palkkakauden maksupäivämäärän mukaan. Palkkalajeilla joilla on alv-lisäikkuna, kirjattaessa ohjelma tarjoaa ikkunassa palkkakauden maksupäivämäärää ja sen mukaista alv-prosenttia. Alvikkunassa olevaa päivämäärää muuttamalla voidaan vaikuttaa käytetäänkö voimaan tulevaa alv-prosenttia vai vanhempaa. Matka- ja kululaskut hakevat arvonlisäverokannan tiedoista oikean prosentin tapahtumapäivän mukaan Matka- ja kululaskut (web) Mikäli matka- ja kululaskuille alv on otettu käyttöön, tuodaan tapahtumalle Sonetista se alv-%, joka on voimassa tapahtuman alkupäivänä. Jos matka, josta matkalasku on tarkoitus tehdä, on ajoittunut siten, että alv-% on matkan aikana muuttunut, käyttää ohjelma sitä alv-%:ia, joka on voimassa matkan alkupäivänä. Jos luottokorttiliittymässä luotto-ostostiedostossa tuodaan alv-%, ei ohjelma tee muutoksia siirtyneeseen alv-%:iin. Ts. jos joulukuulle 2012 sijoittuneille yleisen verokannan tapahtumille on annettu vuoden 2013 alv-%, ei ohjelma tee muutoksia veroprosenttiin. Näin ollen tiedoston sisällön oikeellisuus on käyttäjän vastuulla. Jos matka- tai kululaskulle on kirjattu kulu, ja rivin tallentamisen jälkeen ko. tapahtuman päivämäärää muutetaan, ohjelma tarkistaa uudella päivämäärällä voimassa olevan alv-%, ja päivittää tiedon tarvittaessa prosentti, perusteosuus ja osuus kenttiin. Kululaskuilla, kululajin muutos rivin tallentamisen jälkeen, ei aiheuta muutoksia alv-%:ssa, mikäli alv-% on annettu, eikä rivin päivämäärää ole muutettu. Jos kulurivi tallennetaan ilman alv-luokkaa ja Sonetiin on tilille alv-% erikseen määritetty, ohjelma huomioi alv laskennan automaattisesti ja tuo tapahtuman alkupäivänä olevan alv-%:in kuluriville (47)

14 4 KIRJANPITO 4.1 Tapahtumien kirjaus Kirjausten oikean arvonlisäverokäsittelyn varmistamiseksi on tärkeää, että tapahtumat kirjataan oikeille kausille. Kirjanpidossa tositepäivä ratkaisee sen, mitä veroprosenttia sovellus käyttää, eli tositepäivällä tai sitä aikaisemmin käytetään nykyisiä tietoja ja tositepäivällä ja siitä eteenpäin käytetään voimaantulevia tietoja. Ellei kirjanpidossa ole mahdollista tehdä kirjausta oikealle kaudelle, pitää tapahtumien kirjaamisessa olla tarkkana, että käytetään oikeaa arvonlisäverosummaa. Tämä on mahdollista, kun Alv kirjataan netosta ja muutetaan arvonlisäveron summa. Ostolaskun toimituspäivämäärä ja laskutuksen toimituspäiväkentän päiväys eivät siirry kirjanpitoon. Vaikka arvonlisävero onkin oikein, niin kirjanpidon puolella Tapahtumien kirjauksessa näkyy tositepäivänä voimassa oleva alvkantatunnuksen nimi. Samoin alv-päiväkirjalla ja alv-pääkirjalla verokannan nimi näkyy sellaisena kuin se on kaudella, jolta raportti tulostetaan. 4.2 Tapahtumien kirjaus käytössä yhteinen talous Kun käytössä on yhteinen talous, kirjanpidon tapahtumakirjauksessa voidaan käyttää alv-perustepäivämääräkenttää alv-summan laskemisen perusteeksi. Tällöin ohjelma osaa käyttää oikeaa arvonlisäveroprosenttia riippumatta siitä, mikä on tositepäivä. Esim. Alv:n perustepäivällä tai sitä aikaisemmin käytetään nykyisiä tietoja ja alv:n perustepäivällä ja siitä eteenpäin käytetään voimaantulevia tietoja. Ellei Alv:n perustepäivää anneta, perustepäiväksi tulee tositepäivä. Myös Sonetin ostoreskontrassa annettu ostolaskun toimituspäivä siirtyy kirjanpidon alv-perustekenttään (47)

15 Ellei Alv:n perustepäivää anneta, perustepäiväksi tulee tositepäivä.. Alv-päiväkirjalla ja Alv-pääkirjalla viennit ja yhteenvetotiedot näkyvät eriteltyinä verokantatunnuksittain ja arvonlisäveroprosenteittain (47)

16 (47)

17 Esim. Maaliskuulle 2013 kirjatulla vuoden 2012 kuluoikaisulla käytetty alvprosentti näkyy Alv-päiväkirjalla ja Alv-pääkirjalla verokantatunnuksen vieressä oikein. Alv-yhteenvedolla samalle Alv-kantatunnukselle eri prosentein kirjatut tiedot näkyvät omilla riveillä. 4.3 Tapahtumien siirto liittymä Kaikki kirjanpidon liittymät ovat asiakaskohtaisia, vaikka ne olisi meiltä valmiina toimitettukin, ja niiden ylläpidosta vastaa asiakas. Jos käytössä on ulkopuolisten järjestelmien tuottamia aineistoja, jotka otetaan liittymällä vastaan kirjanpitoon, niin tarkista kyseisestä vastaanottoliittymän liittymäkentistä, tuodaanko aineistossa myös alv-kanta. Ja jos tuodaan, niin onko alv-kannoille annettu vastaavuuksia. Jos alv-vastaavuudet on annettu, niin tarkista lähettävän sovelluksen aineistosta (tai muutoin) niiden alkaen käyttämät (vastaanotettavat) alv-kannat. Jos vastaanotettavassa aineistossa käytetään uusia alv-kantoja, niin lisää niiden alv-vastaavuudet liittymän ylläpidossa. Lisääminen voidaan tehdä jo hyvissä ajoin ennen ko. uuden aineiston vastaanottamista, sillä sovellus pitää huolen siitä, että vastaavuudet vaihdetaan sen mukaan kuin ne aineistossa ovat. Lähettävällä sovelluksella voi olla uudet alv-kannat, mutta silti Sonetissa voidaan käyttää vastaavuuksissa sellaisia alv-kantoja, joissa on sekä nykyiset tiedot että uudet tiedot alkaen Vaikka alv-tapahtumat tuotaisiinkin bruttona ja lähettävällä sovelluksella olisi uudet alv-kannat alkaen, niin Sonetissa voidaan käyttää vastaavuuksissa sellaisia alv-kantoja, joissa on sekä nykyiset tiedot että uudet tiedot alkaen Sovellus suorittaa jaon nettoon ja arvonlisäveroon tositepäivämäärän perusteella, kun vastaavuudet vain on annettu (47)

18 5 OSTORESKONTRA 5.1 Yleistä Ostoreskontran toiminnoissa käytettävän verokannan prosentin soveltamisessa käytetään ostolaskulta ensisijaisuusjärjestyksessä toimituspäivää, tositepäivää ja kirjauspäivää. Jos toimituspäivä ei ole käytettävissä, käytetään tositepäivää. Jos tositepäivä ei ole käytettävissä, käytetään kirjuspäivää. Ostolaskut Ostolaskujen kirjauksessa sovelletaan verokannalta ensisijaisesti sitä prosenttia, joka on voimassa ostolaskun toimituspäivänä (Toimituspvm). Jos toimituspäivää ei ole annettu, sovelletaan tositepäivänä (Tositepvm) voimassa olevaa prosenttia. Katso myös kohta Ostolaskun tiliöinti, selain ja 5.4 Ostolaskun muodostus ostotilauksesta. Suoritukset Saatuihin alennuksiin ja muihin oikaisueriin sovelletaan suoritettavan ostolaskun toimituspäivänä (Toimituspvm) voimassa olevaa prosenttia. Jos suoritettavalle laskulle ei ole annettu toimituspäivää, sovelletaan tositepäivänä (Tositepvm) voimassa olevaa prosenttia Ostolaskun tilöinti, client Ostolaskun otsikkotiedot: Esimerkki 1 toimituspäivä , laskun tositepäivä Tavara on toimitettu Toimittajan lasku tulee niin myöhään vuonna 2013, että ostoreskontran kausi 12/2012 on jo suljettu ja lasku kirjataan kirjanpitoon kaudelle 01/ (47)

19 Laskurivin arvonlisäverokirjauksessa sovelletaan toimituspäivän voimassa olevaa prosenttia. Toimituspäivä on tässä tapauksessa annettava, jotta alv-kirjaus saadaan tehtyä oikealla prosentilla. Esimerkki 2 toimituspäivää ei kirjata laskun tositepäivä eri kuin toimittajan laskun pvm (TLaspvm). Tavara on toimitettu , mutta toimittajan laskun päiväys on Toimituspäivää ei yrityksessä yleensä kirjata. Ostoreskontran kausi 12/2012 on avoin (47)

20 Laskurivin arvonlisäverokirjauksessa sovelletaan tositepäivän voimassa olevaa veroprosenttia. Laskun kopiointi ja vastalaskun muodostus laskusta Toiminnot Laskun kopiointi Jos kopioidaan ostolaskun pohjaksi kaudella 01/2013 ostolasku, joka on käsitelty ennen ALV-muutosta vuonna 2012, kopioituu laskuriveille myös ALVtiedot/summat alkuperäiseltä laskulta. Ennen laskun hyväksymistä pitää käydä laskuriveillä päivittämässä ALV-tiedot toimitus-/tositepäivän mukaisiksi. Päivittäminen eli ALV:n uudelleen laskenta tapahtuu siinä vaiheessa, kun käsittelyssä olevan laskurivin Verokanta -kenttä ohitetaan TAB-näppäimellä. Toiminnot Vastalaskun muodostus laskusta Jos esim. tammikuussa 2013 muodostetaan hyvityslasku, jonka pohjaksi otetaan ostolasku, joka on kirjattu ennen ALV-muutosta , kopioituu laskuriveille myös ALV-tiedot/summat alkuperäiseltä laskulta. Tällaiseen hyvityslaskuun sovelletaan tavaran/palvelun toimitushetkellä voimassa ollutta veroprosenttia, joten ALV-tietojen pitäisi kopioinnin jälkeen olla oikein (47)

21 Jos on tarvetta korjata esim. vain laskurivin kustannuspaikkaa, hyväksytään rivi heti kustannuspaikkatiedon korjaamisen jälkeen. Jos laskurivin Verokanta -kenttä ohitetaan TAB-näppäimellä, lasketaan ALVsummat uudelleen toimitus-/tositepäivän mukaisilla veroprosenteilla. Jos alkuperäisellä laskulla ei ole ollut toimituspäivää ja hyvityslaskulle muodostuu riveillä käytäessä kauden 01/2013 tositepäivän mukaisesti ALV väärällä prosentilla, pitää ostolaskun otsikkosivulle käydä päivittämässä toimituspäiväksi pvm ennen , jotta ALV-tiedot saadaan riveillä päivitettyä jälleen oikeiksi. Tositepäiväehdotus Ostoreskontran ohjaustiedoissa (Kaudet -välilehti) määritellään tieto, mikä päivämäärä tulee ostolaskulle tositepäiväehdotukseksi. Ostolaskun kirjaaja voi tarvittaessa muuttaa ostolaskun tositepäivää tai kirjata ostolaskulle toimituspäivän, jotta arvonlisävero kirjautuu laskuriveillä oikealla prosentilla. Laskun kirjauksen ohjaustiedot Jos ostolaskun otsikkotietojen kirjauksen ohjauksessa on valittu, että Toimituspäivä ja/tai Tositepäivä -kentät ohitetaan, ohjaus voidaan siirtymäkauden ajaksi muuttaa, jotta esim. Toimituspvm saadaan helposti kirjattua laskun kirjauksen yhteydessä. Huom! Laskujen kirjauksen ohjaustiedot ovat käyttäjäkohtaiset (47)

22 Vaikka Toimituspvm ja/tai Tositepäivä olisi valittu kirjauksessa ohitettaviksi kentiksi, pääsee ko. kenttiin kirjaamaan tietoa palaamalla kenttään ylänuolella tai hiirellä sen jälkeen, kun kenttä on ensin kirjauksessa ohitettu Ostolaskun tiliönti, selain Kun ostolaskun tiliöintiä tehdään selaimessa, käytetään tiliöinnin ALVvientien muodostuksessa ensisijaisesti laskun toimituspäivänä voimassa olevaa prosenttia. Jos laskulla ei ole toimituspäivää, käytetään tositepäivän mukaista prosenttia. 5.2 Liittymät ostoreskontraan Liittymät, joissa tuodaan ALV-tiedot valmiiksi laskettuina Jos käytössä on ulkopuolinen liittymä, jossa ALV-tiedot tuodaan valmiiksi laskettuina Sonetiin, on ALV-tietojen (käytetyt veroprosentit ja ALV-summat) oikeellisuus lähettävän pään vastuulla. Jos sisäänluetussa aineistossa on ristiriitaisuuksia ALV-tietojen osalta ja tällaisen laskun rivin tiliöntitietoja korjataan Sonetissa, suoritetaan ALVlaskenta uudelleen toimituspäivän tai tositepäivän perusteella siinä vaiheessa, kun Verokanta -kenttä ja Rivin summa -kenttä ohitetaan TABnäppäimellä (47)

23 Jos on tarvetta korjata esim. vain laskurivin kustannuspaikkaa, eikä liittymässä tuotuja ALV-tietoja haluta muuttaa, hyväksytään rivi heti kustannuspaikkatiedon korjaamisen jälkeen. Liittymät, joissa ALV-tiedot lasketaan sisäänluvussa Jos käytössä on ulkopuolisia liittymiä, joissa ALV-laskenta on määritelty suoritettavaksi liittymän sisäänluvun yhteydessä, pitää näiden liittymien osalta veroprosentin laskennan oikeellisuus siirtymäkaudella (joulukuu 2012/tammikuu 2013) varmistaa hyvissä ajoin ennen voimaan tulevaa ALV-muutosta. Liittymien ALV-vientien muodostuksessa sovelletaan samaa periaatetta kuin ostolaskujen kirjauksessa eli ensisijaisesti käytetään toimituspäivänä verokannalla voimassa olevaa prosenttia. Jos toimituspäivää ei tuoda liittymässä, käytetään tositepäivänä voimassa olevaa prosenttia. Liittymien ALV-vientien muodostumisen kannalta pitää tarkistaa sekä liittymän tiedot, että ostoreskontran ohjaustiedoissa oleva tositepäiväehdotus. Seuraavassa on kerrottu ostoreskontrassa yleisimmin käytössä olevien liittymien ALV-käsittelystä Parametroitu laskuliittymä Alv-vientien muodostus voidaan suorittaa sisäänluvun yhteydessä Polku: Ostoreskontra Yhteydet muihin järjestelmiin Parametroitu laskuliittymä Parametroidun laskuliittymän Laskutiedot -välilehdellä voidaan määritellä ALV-vientien muodostus aineiston sisäänluvun yhteydessä, jos sisäänluettavassa aineistossa ei niitä tule. ALV-viennit voidaan muodostaa niin, että verokanta haetaan suoraan tiedostosta tai ostotililtä. Jos ALV-vientien muodostusta ei ole valittuna, ALV-tiedot tuodaan aineistossa ja niiden oikeellisuus on lähettävän pään vastuulla. Liittymän perustietoja ei tarvitse muuttaa (47)

24 ALV-viennit muodostetaan rivejä siirrettäessä. Käytettävän verokannan voimassa olevan prosentin soveltamiseen käytetään ensisijassa toimituspäivää, jos aineistossa sellainen tuodaan. Jos toimituspäivää ei tuoda aineistossa, soveltamiseen käytetään tositepäivää. Jos kumpaakaan tietoa ei ole käytettävissä, käytetään ostolaskun kirjauspäivää. Mahdollisesti käytössä oleviin ALV-vastaavuuksiin ei tarvitse tehdä muutoksia. Liittymän tarkistus määrien tuonti voidaan tarkistaa parametroidun liittymän raportilta. Polku: Ostoreskontra Toiminnot Yhteydet muihin järjestelmiin Parametroitu laskuliittymä, jonka yläpalkin toiminnoista valitaan Liittymät. Liittymän ohjaus ikkunasta valitaan käsiteltävä Liittymätunnus, jonka jälkeen valitaan yläpalkin toiminto Raportti (47)

25 Esimerkkinä olevassa liittymässä aineistossa tuodaan Toimituspäivä (kenttä L13), jota käytetään ALV-vientien muodostuksessa. Kirjauksessa sovelletaan verokannan toimituspäivän voimassa olevaa prosenttia. Jos liittymässä tuotaisiin sekä Toimituspäivä (kenttä L13) että Tositepäivä (kenttä L04), käytettäisiin toimituspäivää ALV-vientien muodostuksessa. Jos liittymässä ei tuotaisi kumpaakaan eli Toimituspäivää ja Tositepäivää, vaan ainoastaan Laskupäivä (kenttä L16), voidaan ostoreskontran ohjaustiedoissa vaikuttaa tositepäivän muodostumiseen (kohta Ostolaskun tiliöinti, client, Tositepäiväehdotus). Jos ostoreskontran ohjaustiedoissa olisi valittuna, että tositepäiväksi muodostetaan toimittajan laskunpäivä (=TLaspvm), ALV-viennit muodostetaan käyttäen tositepäivää (= laskupäivä) Finvoice laskutiedot toimittajalta Polku: Ostoreskontra Yhteydet muihin järjestelmiin Finvoice-laskutiedot toimittajalta Finvoice-laskutietojen sisäänluvussa ei suoriteta ALV-laskentaa (47)

26 5.2.3 Laskutiedot muualta, standardiliittymä Alv-laskenta voidaan suorittaa sisäänluvun yhteydessä Polku: Ostoreskontra Yhteydet muihin järjestelmiin Laskutiedot muualta Laskutiedot muualta -liittymän Ohjauksessa voidaan määritellä tiliöintien täydennys aineiston sisäänluvun yhteydessä. Jos aineistossa tuodaan pelkkä ostotili eikä mitään ALV-tietoja, tilöintien täydennys hakee ostotilin takaa verokannan, jonka takaa tuodaan ALV-tilit ja muodostetaan ALV-tiedot siirron yhteydessä. Liittymän perustietoja ei tarvitse muuttaa. Jos ALV-tiedot tuodaan aineistossa, on niiden oikeellisuus on lähettävän pään vastuulla. ALV-viennit muodostetaan rivejä siirrettäessä. Käytettävän verokannan prosentin määrittelemiseksi käytetään aina tositepäivää, joka on pakollinen tieto liittymässä. Liittymässä ei ole mahdollista tuoda laskulle toimituspäivää Skannattujen laskutietojen luku Polku: Ostoreskontra Laskujen kierrätys Skannattujen laskutietojen luku Skannattujen laskutietojen sisäänluvussa ei suoriteta ALV-laskentaa (47)

27 5.3 Ostolaskujen muodostus ostotilauksesta Kun ostolasku muodostetaan käyttäen pohjana Sonetin hankintatoimessa tehtyä ostotilausta tai saapumiserää, muodostuu ostolaskulle ALV-tiedot siirtohetkellä voimassa olevan veroprosentin mukaisesti. Tammikuun alussa tehtävien siirtojen osalta (hankinnat, jotka on toimitettu joulukuussa) ostolaskun kirjaajan pitää varmistaa ALV-tietojen oikeellisuus laskulla ja tarvittaessa lisätä ostolaskun otsikolle toimituspvm ja päivittää tilausrivien ALV-tiedot vastaamaan toimituspäivänä voimassa olevaa prosenttia. ALV-tiedot päivittyvät, kun laskurivin Verokanta -kenttä ohitetaan TABnäppäimellä. 5.4 Suoritukset ja saadut alennukset Suoritusten kirjaus, maksuerien kirjaus suorituksiksi Polku: Ostoreskontra Ylläpito Suoritukset Suoritusten kirjaus tositteittain Polku: Ostoreskontra Ylläpito Suoritukset Maksuerä suorituksiksi kotimaa/ulkomaa Alennusten ALV Ostolaskujen suoritusten alennuskirjauksissa sovelletaan verokannan prosenttia, joka on ollut voimassa suoritettavan ostolaskun toimituspäivänä (kohta 3.2. Tapahtumien kirjaus käytössä yhteinen talous). Jos toimituspäivää ei ole laskulla kirjattu, sovelletaan verokannan tositepäivänä (Tositepvm) voimassa olevaa prosenttia Ennakkosuoritukset Polku: Ostoreskontra Ylläpito Suoritukset Ennakkosuoritusten kirjaus Ennakkosuoritusten kirjauksessa sovelletaan suorituspäivänä verokannan voimassaolevaa prosenttia. 6 MYYNTIRESKONTRA 6.1 Yleistä Myyntireskontran toiminnoissa käytettävän verokannan prosentin soveltamisessa käytetään myyntilaskulta ensisijaisuusjärjestyksessä toimituspäivää, tositepäivää ja laskupäivää. Jos toimituspäivä ei ole käytettävissä, (47)

28 käytetään tositepäivää. Jos tositepäivä ei ole käytettävissä, käytetään laskupäivää. Myyntilaskut Myyntilaskujen kirjauksessa sovelletaan verokannalta ensisijaisesti sitä prosenttia, joka on voimassa myyntilaskun toimituspäivänä (Toimituspvm). Laskun siirrossa kirjanpitoon viedään toimituspäivä Alv-perustepäiväksi. Suoritukset Annettuihin alennuksiin, luottotappioihin ja muihin oikaisueriin sovelletaan suoritettavan myyntilaskun toimituspäivänä (Toimituspvm) verokannalla voimassa olevaa prosenttia. Suoritusten siirrossa kirjanpitoon viedään Alv-perustepäivä suoritettavan laskun perusteella ensisijaisuusjärjestyksessä toimituspäivä, tositepäivä ja laskupäivä. 6.2 Myyntilaskun kirjaus Myyntilaskujen kirjauksessa sovelletaan verokantatunnuksen myyntilaskun toimituspäivänä (Toimituspvm) voimassa olevaa prosenttia (47)

29 Laskun kopiointi ja vastalaskun muodostus laskusta Toiminnot Laskun kopiointi Jos kopioidaan myyntilaskun pohjaksi esim. maaliskuussa 2013 lasku, jonka toimituspäivä on aikaisempi kuin , kopioituu laskuriveille myös ALVtiedot/summat alkuperäiseltä laskulta. Ennen laskun hyväksymistä, pitää käydä laskuriveillä päivittämässä ALV-tiedot toimituspäivän mukaisiksi. Päivittäminen eli arvonlisäveron uudelleen laskenta tapahtuu siinä vaiheessa, kun käsittelyssä olevan laskurivin Verokanta -kenttä ohitetaan TABnäppäimellä. Toiminnot Hyvityslaskun muodostus laskusta Jos esim. maaliskuussa 2013 muodostetaan hyvityslasku, jonka pohjaksi otetaan lasku, jonka toimituspäivä on aikaisempi kuin , kopioituu laskuriveille myös ALV-tiedot/summat alkuperäiseltä laskulta. Tällaiseen hyvityslaskuun sovelletaan tavaran/palvelun toimitushetkellä Verokantatunnuksella voimassa ollutta prosenttia, joten ALV-tietojen pitäisi kopioinnin jälkeen olla oikein (47)

30 Jos on tarvetta korjata esim. vain laskurivin kustannuspaikkaa, hyväksytään rivi heti kustannuspaikkatiedon korjaamisen jälkeen. Jos laskurivin Verokanta -kenttä ohitetaan TAB-näppäimellä, sovelletaan ALV-summan uudelleen lasketaan verokannan toimituspäivänä voimassa ollutta prosenttia. 6.3 Liittymät myyntireskontraan Liittymät, joissa tuodaan ALV-tiedot valmiiksi laskettuina Jos käytössä on ulkopuolinen liittymä, jossa ALV-tiedot tuodaan valmiiksi laskettuina, on ALV-tietojen (käytetyt prosentit ja ALV-summat) oikeellisuus lähettävän pään vastuulla. Jos sisäänluetussa aineistossa on ristiriitaisuuksia ALV-tietojen osalta ja laskun rivin tiliöntitietoja korjataan Sonetissa, pitää huomioida, että ALVlaskenta suoritetaan uudelleen toimituspäivän perusteella siinä vaiheessa, kun Verokanta -kenttä ja Rivin summa -kenttä ohitetaan TAB-näppäimellä. ALV-summan laskentaan sovelletaan verokannan toimituspäivänä voimassa olevaa prosenttia. Jos on tarvetta korjata esim. vain laskurivin kustannuspaikkaa, eikä liittymässä tuotuja ALV-tietoja saa/haluta muuttaa, hyväksytään rivi heti kustannuspaikkatiedon korjaamisen jälkeen. Liittymät, joissa ALV-tiedot lasketaan sisäänluvussa Jos käytössä on ulkopuolisia liittymiä, joissa ALV-laskenta on määritelty suoritettavaksi liittymän sisäänluvun yhteydessä, pitää näiden liittymien osalta käytettävän verokannan voimassa olevan prosentin oikeellisuus siirtymäkaudella (joulukuu 2012/tammikuu 2013) varmistaa hyvissä ajoin ennen voimaan tulevaa ALV-muutosta. Liittymien ALV-vientien muodostuksessa sovelletaan samaa periaatetta kuin myyntilaskujen kirjauksessa eli laskun kirjauksessa käytetään verokannan toimituspäivänä voimassaolevaa prosenttia. Seuraavassa on kerrottu myyntireskontrassa yleisimmin käytössä olevien liittymien ALV-käsittelystä Parametroitu laskuliittymä ALV-vientien muodostus voidaan suorittaa sisäänluvun yhteydessä Polku: Myyntireskontra Yhteydet muihin järjestelmiin Parametroitu laskuliittymä (47)

31 Parametroidun laskuliittymän Laskutiedot -välilehdellä voidaan määritellä ALV-vientien muodostus aineiston sisäänluvun yhteydessä, jos sisäänluettavassa aineistossa ei tuoda ALV-vientejä. Alv-viennit voidaan muodostaa tiedostossa olevan verokannan perusteella tai niin, että verokanta haetaan myyntitililtä. Jos ALV-vientien muodostusta ei ole valittuna, tuodaan ALV-tiedot aineistossa ja niiden oikeellisuus on lähettävän pään vastuulla. Liittymän perustietoja ei tarvitse muuttaa. Alv-viennit muodostetaan rivejä siirrettäessä. Sovellettavan verokannan prosentin määrittelemiseksi käytetään tositepäivää. Jos liittymässä ei tuoda tositepäivää omassa kentässään (kenttä L79), käytetään laskupäivää (kenttä L07), joka on pakollinen tieto liittymässä. Liittymässä tuotavat tiedot voi tarkistaa liittymäraportilta kohdan ohjeen mukaisesti. Huom! Versiossa 2013 käytetään myös parametroidussa liittymässä ensisijaisesti laskun toimituspäivää, jos se on annettu. Ensisijaisuusjärjestys on toimituspäivä, tositepäivä ja laskupäivä Laskutiedot muualta, standardiliittymä ALV-laskenta voidaan suorittaa sisäänluvun yhteydessä Polku: Myyntireskontra Yhteydet muihin järjestelmiin Laskutiedot muualta (47)

32 Laskutiedot muualta -liittymän Ohjauksessa voidaan määritellä tiliöintien täydennys aineiston sisäänluvun yhteydessä. Esim. jos aineistossa tuodaan pelkkä myyntitili eikä mitään ALV-tietoja, haetaan Tiliöinti täydennetään valinnalla myyntitilin tiedoista verokanta, jonka takaa tuodaan ALV-tilit ja muodostetaan ALV-tiedot siirron yhteydessä. Liittymän perustietoja ei tarvitse muuttaa. Jos ALV-tiedot tuodaan aineistossa, on niiden oikeellisuus on lähettävän pään vastuulla. ALV-viennit muodostetaan rivejä siirrettäessä. ALV-summien laskennassa sovelletaan käytettävän verokannan tositepäivänä voimassa olevaa prosenttia, joka on liittymässä tuotava laskupäivä. Laskupäivä on pakollinen tieto liittymässä. 6.4 Suoritukset, annetut alennukset, luottotappiot Suoritusten kirjaus tositteittain, viitesuoritukset Polku: Myyntireskontra Ylläpito Suoritukset Suoritusten kirjaus tositteittain Polku: Myyntireskontra Ylläpito Suoritukset Viitesuoritukset pankista (47)

33 Arvonlisäverolliset alennukset, luottotappiot Myyntilaskujen suoritusten alennus- ja luottotappiokirjauksissa ja viitesuoritusten alennuskirjauksissa sovelletaan käytettävän verokannan suoritettavan myyyntilaskun toimituspäivänä voimassa olevaa prosenttia Ennakkosuoritukset Polku: Myyntireskontra Ylläpito Suoritukset Ennakkosuoritusten kirjaus Ennakkosuoritusten kirjauksessa sovelletaan verokannan suorituspäivänä voimassaolevaa prosenttia (47)

34 7 TOIMINNANOHJAUS Toiminnanohjauksessa veroprosentti määräytyy pääsääntöisesti toimitusajankohdan mukaan. Laskun hyväksyntä tarkistaa vielä veroprosentin laskupäivän mukaan. Jos tilauksen toimituspäivä on ollut 2012 puolella ja sen kautta veroprosentti esim. 23% mutta laskupäivä onkin 2013 puolella, muuttaa laskun hyväksyntä veroprosentin 24%:ksi. Tästä syystä onkin suositeltavaa laskuttaa 2012 toimitukset vuodelle Tämän ohjeen osiossa Toimituspäivä on kerrottu poikkeustapauksissa käytettävästä laskuotsikon toimituspäivästä. 7.1 Arvonlisäverokannat Alv-paketin asennuksen jälkeen Arvonlisäverokanta-ylläpitonäyttö on uusi. Käytettäville verokannoille on annettava uusi voimassaolorivi, jolla kerrotaan alkaen voimassaoleva prosentti. Polku: Perus- ja ohjaustiedot Perustietoylläpito Muut yrityksen yleiset tiedot Alv-kannat (47)

35 Valitaan käsittelyyn alv-kantatunnus, jolle halutaan antaa uudet tiedot ja muutetaan kaikki tiedot, jotka muuttuvat Voimaantulopvm -kenttään annettuna päivänä. Muutos pitää tehdä kaikille alv-kantatunnuksille, joilla arvonlisäveroprosentti muuttuu, ellei sitten perusteta kokonaan uutta alv-kantatunnusta. Aikaisemmin alv-kantatunnukselle Nykyiset- ja Tulevat tiedot -välilehdillä annetut tiedot näkyvät näytöllä omilla riveillään. Vinkki! Kehotteen takaa voi valita osan tai kaikki muutettavat alv-kantatunnukset käsittelyyn. Tällöin ohjelma tarjoaa järjestyksessä aina seuraavan valitun alv-kantatunnuksen ylläpidettäväksi (47)

36 7.2 Vaikuttavat ohjaustiedot / Toimitusaika Oletuksena voidaan antaa toimitusaika päivänä, jolloin Sonet tarjoaa toimituspäivää lisäten nykyhetkeen annetun oletusarvon. Tämä tieto ei ole pakollinen, mukana tässä ohjeistuksessa mikäli halutaan ottaa käyttöön ko. ominaisuus. HUOM! Toimitusajan käyttö päivinä viikkomuodon sijaan jakaa esim. kyselyissä ja raportoinnissa toimitukset päivätarkkuudelle. Toimitusaika päivinä ohjauksen voi valita kun halutaan, että toimituspäivä tulee automaattisesti toimitusviikko kohtaan. Tätä tietoa käytetään uuden tilauksen kirjauksessa. Myynnin- ja lähetyksen ohjaustiedoissa Lisäohjaus välilehdellä on Valinta Toimitusaika Pv. Toimitusviikon (päivä) ehdotukseksi tulee kirjauspäivä lisättynä tällä päivätiedolla. Käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot: Tyhjä = ei ehdotusta Esim. 5 = kuluvaan päivään lisätään 5 päivää (Kirjaus joka tehdään saa näin ollen toimitusajan ) (47)

37 8 HANKINTA 8.1 Kirjaus Kun Sonettiin on tehty Alv-muutospaketin päivitys, niin ostotilausten kirjauksessa käytetään otsikon Toimitusviikkoa/toimituspäivää arvonlisäveron määrittämiseen. Koska viikon 01/2013 maanantai on , tulee viikolla 01 olla tarkkana toimituspäivän annossa: Toimitusviikko kannattaa antaa päivämääräkehotteen kautta. Tällöin tulee annettua tarkka päivämäärä toimitukselle ja tätä kautta myös oikea veroprosentti tilausriveille. Jos otsikolla on toimitusaika , niin ohjelma hakee verokannan veroprosentin asti voimassa olevalta prosentilta. Koska on tiistai, pelkkä toimitusviikko ei ohjaa veroprosentin hakua. Toimitusaika näkyy muodossa Vuosi 2013 Viikko 01 Viikonpäivän järjestysnumero 2(tiistai) (47)

38 Alv-kanta löytyy rivikirjauksen Lisätiedot -välilehdeltä Tili-, varasto- ja vakiotekstitiedot, kohta ALV-tunnus. 8.2 Avoimet hankinnan kirjaukset jälkeen Kun Sonetiin on tehty Alv-muutospaketin päivitys, niin avoimien hankintapyyntöjen ja ostotilausten otsikoilta tulee tarkistaa toimitusviikon/päivän oikeellisuus (Toimvko). 8.3 Ostolaskujen muodostus ostotilauksesta Kun ostolasku muodostetaan käyttäen pohjana Sonetin hankintatoimessa tehtyä ostotilausta tai saapumiserää, muodostuu ostolaskulle alv-tiedot siirtohetkellä voimassa olevan alv-prosentin mukaisesti (47)

39 9 MYYNTI 9.1 Kirjaus Kun Sonettiin on tehty Alv-muutospaketin päivitys, niin tarjousten ja myyntitilausten kirjauksessa käytetään otsikon Toimitusviikkoa/toimituspäivää arvonlisäveron määrittämiseen. Koska viikon 01/2013 maanantai on , tulee 01 viikolla olla tarkkana toimituspäivän annossa: Toimitusviikko kannattaa antaa päivämääräkehotteen kautta. Tällöin tulee annettua tarkka päivämäärä toimitukselle ja tätä kautta myös oikea veroprosentti tilausriveille. Jos otsikolla on toimitusaika , niin ohjelma hakee verokannan veroprosentin asti voimassa olevalta prosentilta. Koska on tiistai, pelkkä toimitusviikko ei ohjaa veroprosentin hakua. Toimitusaika näkyy muodossa Vuosi 2013 Viikko 01 Viikonpäivän järjestysnumero 2(tiistai) (47)

40 9.2 Toimitusviikon muutos tilauksen otsikolla Mikäli halutaan muuttaa manuaalisesti myyntitilauksen otsikolla oleva toimitusviikko, niin toimitusviikkokohtaan voidaan antaa uusi toimitusaika. Tällöin ohjelma siirtyy kysymään mihin muutos kohdistuu: Muutos voidaan tehdä Koko tilaukseen, tai muutos voidaan tehdä riveittäin. HUOM! Rivillä oleva toimitusviikko ei vaikuta arvonlisäveroon mitenkään. Mikäli tilauksen toimitusviikot jakautuvat vuodelle 2012 ja 2013, on suositeltavaa tehdä kaksi tilausta, kummallekin vuodelle oma (47)

41 9.3 Toimitusviikon muutos tarjouksen otsikolla Jos halutaan muuttaa manuaalisesti tarjouksen otsikolla oleva toimitusviikko, niin voit syöttää toimitusviikkokohtaan uuden toimitusajan. Muutos ei vaikuta riveille! Jos halutaan viikkomuutos riveille, niin Tarjouksen otsikolla on valinta Toiminnot Tarjousrivien muutos. Toimitusviikon muutoksessa voidaan kertoa ensin vanhatieto (voi olla tyhjäkin) ja Uusi tieto. Muutos voidaan kohdistaa riveittäin tai sitten koko tarjoukseen. Rivillä oleva toimitusviikko ei vaikuta arvonlisäveroon mitenkään. 9.4 Avoimet myynnin kirjaukset jälkeen Kun Sonetiin on tehty Alv-muutospaketin päivitys, niin avoimien tarjousten ja myyntitilausten otsikoilta tulee tarkistaa toimitusviikon/päivän oikeellisuus (Toimvko). Koska osuu keskelle viikkoa, pelkkä toimitusviikko ei ohjaa veroprosentin hakua vaan on käytettävä päivätasoa (47)

42 10 MYYNTILASKUT 10.1 Laskun kirjaus Laskun kirjauksessa käytetään pääasiallisesti Laskupäivää arvonlisäveron määrittämiseen. Viimeistään laskun hyväksymisen yhteydessä lasku saa laskupäivän. Ellei laskupäivää ole annettu, niin käytetään kirjauspäivää. Jollei ole kumpaakaan annettuna, niin käytetään kuluvaa päivämäärää. Ts. kun laskua tehdään 2012 puolella niin että kirjauspäivä on esim , tarjoutuu laskulle 2012 veroprosentti. Kun lasku sitten hyväksytään, veroprosentti määräytyy laskupäivän vuoden mukaan. Lasku vuodelle 2012: (47)

43 Lasku vuodelle 2013: Huom! Rivillä oleva toimituspäivä ei vaikuta alv-prosenttiin! (47)

44 10.2 Toimituspäivä Laskulle on mahdollista antaa myös erillinen toimituspäivä. Laskuotsikon Toimituspäivä on vahvin päivämäärä alv-prosentin määräytymisessä. Toimituspäivää voidaan käyttää esim. hyvityslaskun teossa; antamalla toimituspäivän 2012 puolelle, laskulla käytetään 2012 verokantaa, vaikka kaikki muut päivämäärät olisivatkin 2013 puolelta. Laskuotsikon Toimituspäivää käytetään kuitenkin vain poikkeustapauksissa. Vuoden vaihteen jälkeen on hoidettava joulukuun toimitusten laskutus joulukuulle. On suositeltavaa laskuttaa kaikki 2012 toimitukset ko. vuoden laskuiksi. Huom! Lähetteen toimituspäivä menee laskurivin toimituspäiväksi ja jos tätä tietoa käytettäisiin alv:n määräytymiseen, voisi tulla tilanne, jossa saman laskun laskuriveillä olisi eri veroprosentteja (23% ja 24%). Tämä tulisi herkästi vastaan esim. koontilaskulla. Esimerkki hyvityslaskusta, jossa hyvitetään vuoden 2012 laskua mutta hyvityslasku tehdään vuodelle 2013: (Kaikki päivämäärät 2013 puolella ja laskunumero 2013 tositesarjasta) (47)

45 Toimituspäivä annetaan Laskun otsikkotiedoissa välilehdellä Lisätiedot: Jos laskujen siirto kirjanpitoon tapahtuu laskutasolla, laskun toimituspäivä viedään alvperustepäiväksi. Jos se on tyhjä, viedään laskupäivä. Laskurivillä veroprosentti on toimituspäivän veroprosentin mukainen: 10.3 Avoimet laskut jälkeen Ennen alv-paketin päivitystä tehdyt avoimet laskut tulee tarkistaa sen suhteen mikä on laskun hyväksytty oikea laskupäivämäärä (47)

46 11 SOPIMUKSET 11.1 Kirjaus Sopimukselle on sopimusten kirjauksessa tullut alv-kanta sen mukaan miten se yrityksessä on haluttu valita. Kun Sonetiin on tehty Alv-muutospaketin päivitys, niin sopimuslaskun hyväksynnässä arvonlisävero lasketaan laskupäivän mukaan aivan samoin kuin normaalilla laskulla Alv-kannan muutos sopimusriville Mikäli sopimuksille halutaan päivittää toinen verokantatunnus, voidaan muutos tehdä joko yksittäin tai massa-ajona. Sopimuksen alv-kannan muutos edellyttää, että käyttäjällä tulee olla oikeus Sopimusten massamuutokseen eli laskutuksen suojausryhmä lyl, suojausmaskin kohta 25 tulee olla valittuna. Tämä muutos tehdään vain pääkäyttäjälle tai valitulle käyttäjälle. Oikeus ei ole automaattisesti päällä. Valittuna tulee olla kohta 25 Sopimusten massamuutos. Sopimusten massamuutos löytyy Sopimusten ylläpidosta Toiminnot Sopimusten massamuutos (47)

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja Visma L7 ÄlyALV Käsikirja Oppaan päiväys: 11.12.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0107 562 120 Visma Software Oy pidättää

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (18)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (18) SONET Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto 2014 CGI 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 VEROTIETOJEN MUUTOKSET... 3 1.1 Vuoden 2015 ennakonpidätystiedot... 3 1.1.1 VEROKORTTIMUUTOKSET 1.2.2015... 4 1.1.2

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Toukokuu 2013 1 (79) Käyttöohje 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (79) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Toiminnot... 4 1.1. Laskun tallennus... 4 1.1.1. Yleistä... 4 1.1.2. Laskun tallennusnäyttö...

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (79) Aditro Tikon versio 6.1.1 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2011 Marraskuu 2011 2 (79) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.1 tehdyt muutokset... 6 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.1)...

Lisätiedot

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Päivitetty 14.5.2010 Moniyritys- ja monimyymälä ohjeisiin on tehty lisäyksiä 6.5.2010 päivättyyn ohjeeseen, muuten sisältö on ennallaan.

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET...6 1 LISENSSIEHDOT...7 2 ASENNUS...8

Lisätiedot

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava. 6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851 asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.fi Sisältö Sivu 1. Yleistä 2 2. Valikot ja niiden toiminta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luku I Tivax versio 4.5 päivitys 1. Sisältö. Päivityksen... asennus Tietokannan... päivitys. Muutokset... versiossa 4.5.10.

Sisällysluettelo. Luku I Tivax versio 4.5 päivitys 1. Sisältö. Päivityksen... asennus Tietokannan... päivitys. Muutokset... versiossa 4.5.10. Sisältö I Sisällysluettelo Luku I Tivax versio 4.5 päivitys 1 1 Asennus... 1 Päivityksen... asennus 1 Tietokannan... päivitys 5 2 Muutokset... 5 Muutokset... versiossa 4.5.13.86 5 Muutokset... versiossa

Lisätiedot

Rekisterit YRITYSREKISTERI

Rekisterit YRITYSREKISTERI Rekisterit YRITYSREKISTERI 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Ylävalikko... 4 Toiminnot... 4 Tietue... 4 _Perustiedot... 4 Yritysryhmät välilehti... 5 Postitusryhmät välilehti... 7 Perustiedot

Lisätiedot

Visma Econet Pro Versioseloste Versio 5.80

Visma Econet Pro Versioseloste Versio 5.80 Versioseloste Versio 5.80 Oppaan päiväys: 4.9.2009. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Henix-ostoreskontraohjelman käyttöohje versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Tämä ohje sisältää kuvauksen Henix-ostoreskontraohjelman toimittajista, ostolaskujen

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus ASTERI KIRJANPITO Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596,

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Sisällys. BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2. Copyright Casamedia Ky. BillCen ohjeistus - 1 - Casamedia Ky Keskuskatu 9, 38700 Kankaanpää

Sisällys. BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2. Copyright Casamedia Ky. BillCen ohjeistus - 1 - Casamedia Ky Keskuskatu 9, 38700 Kankaanpää - 1 - Sisällys BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2 1.1 JOHDANTO 3 1.15 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 4 1.2 DEMON ASENTAMINEN TIETOKONEESEEN 6 1.3 OHJELMAN ASENTAMINEN WINDOWS 3.X:ssä 6 1.31 OHJELMAN ASENTAMINEN WINDOWS

Lisätiedot

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Ostotilaus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostotilaus...3 1.1 Ostotilausoletukset...3 1.1 Ostotilauksen perusoletukset...4 1.2 Toimitusosoitteet oletuksina...4

Lisätiedot

Lemonsoft-ohjelmat: Uusi versio 16.12.2008

Lemonsoft-ohjelmat: Uusi versio 16.12.2008 Lemonsoft yritysohjelmistot VERSIOSAATE 1 (27) Lemonsoft-ohjelmat: Uusi versio 16.12.2008 Olemme julkaisseet Lemonsoft-ohjelmista uuden version. Uuteen versioon on toteutettu lukuisia uusia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.62

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.62 Versioseloste, versio 5.62 Oppaan päiväys: 24.3.2009. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013. Kurssimateriaali

HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013. Kurssimateriaali HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013 Kurssimateriaali Päiväys: 10.5.2013. Visma Software Oyj pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai

Lisätiedot

2010.1. Uusien toimintojen käyttöohje. - Vakiotoiminnot - Korjaamotoiminnot - Verkkolaskutus - Työkalenteri - ipost laskutus - Trafi-kysely

2010.1. Uusien toimintojen käyttöohje. - Vakiotoiminnot - Korjaamotoiminnot - Verkkolaskutus - Työkalenteri - ipost laskutus - Trafi-kysely 2010.1 Uusien toimintojen käyttöohje - Vakiotoiminnot - Korjaamotoiminnot - Verkkolaskutus - Työkalenteri - ipost laskutus - Trafi-kysely Päivitetty 1.2.2011 Sisällys YLEISTÄ... 9 UUDET LIITÄNNÄT AUTOALALLE...10

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15

Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15 Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2012 puh. 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Hakemisto Hakemisto...1 1. Yleistä...3 2. Ohjelman käyttöönottovaihe...4 2.1.

Lisätiedot