Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun läänin Kiinteistöyhdistys"

Transkriptio

1 Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Osakkeenomistajan remontit Osakkeenomistajan remontit voivat olla joko kunnossapito- tai muutostöitä. Kunnossapitotöissä ei rakenneta uutta, eikä tasoa olennaisesti lisätä. Muutostyöstä on kysymys, jos nostetaan selvästi tasoa tai rakennetaan uutta. Saunan rakentaminen vaatekomeroon tai keittiön paikan muuttaminen ovat tyypillisiä muutostöitä. Pesuhuoneremontti on tavallisesti kunnossapitotyötä. Muutostyötä se voi olla, jos esimerkiksi lattiakaivojen ja putkistojen paikkoja muutetaan. Remonteista ilmoitettava kirjallisesti Uusi laki tuo täsmennyksiä osakkeenomistajan tekemiin remontteihin. Nyt remonteista on ilmoitettava kirjallisesti. Töihin saa ryhtyä vasta sen jälkeen, kun yhtiö on ehtinyt käsitellä ilmoitukset ja tutustua hankkeeseen. Päällimmäisenä tarkoituksena on varmistaa, että remontista ei ole haittaa yhtiön rakennukselle tai toiselle osakkaalla, ja että työt tehdään huolellisesti hyvän rakennustavan mukaan. Ilmoitus tehdään joko hallitukselle tai isännöitsijälle. Kaikista remonteista ei tarvitse ilmoittaa sillä ilmoitusvelvollisuus koskee vain sellaisia remontteja jotka voivat vaikuttaa: yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen. Mikäli työstä ei aiheudu edellä kuvattuja vaikutuksia, ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Mikäli osakkeenomistaja aloittaa työt ilmoitusta tekemättä, voi yhtiö vaatia työn keskeyttämistä. Yhtiö voi pyytää virka-apua tai pyytää tuomioistuinta lopettamaan remontin. Maalaus- ja tapetointityöt Koska maalauksesta tai tapetoinnista ei aiheudu edellä mainittua haittaa, jäävät ne ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle. Lattiapinnoitteet Uudenlaisen pinnoitteen asennus edellyttää yleensä ilmoitusta. Esimerkiksi, jos muovimaton tilalle asennetaan parketti tai laminaatti, se voi tuottaa toiselle osakkeenomistajalle väärin asennettuna äänihaittoja. Ilmoitusvelvollisuutta ei yleensä synny, jos parketti korvataan uudella parketilla, tai laminaatti uudella laminaatilla. Kodinkoneiden asennus Kodinkoneiden kohdalla ilmoitusvelvollisuutta ei automaattisesti synny. Ilmoitusvelvollisuus syntyy,

2 jos koneiden asennus edellyttää erityisiä kytkentöjä tai muutoksia yhtiön järjestelmiin kuten esimerkiksi vesi- tai sähköjärjestelmään. Ilmoituksessa on mainittava kuka asennukset tulee tekemään. Kodinkoneasennuksista ei tulisi periä osakkaalta ilmoituksen käsittelymaksua Jos asennukset tehdään asennusfirman toimesta, ja jos se on ilmoitettu yhtiölle, ei erillistä käsittelymaksua yhdistyksen kannan mukaan tulisi periä. Syynä on se, että näille ilmoituksille riittää pelkkä rekisteröinti ja ne jäisivät helposti ilmoittamatta, jos niistä aiheutuisi osakkaalle ilmoituskuluja. Tällainen asennus ei myöskään edellytä yhtiön toimesta järjestettävää valvontaa. Edellytyksenä kuitenkin olisi, että asennukset tehdään asennusliikkeen toimesta ja asennusliike on ilmoitettu yhtiölle. Keittiökaapistot Pelkkä kaapistojen asennus ei edellytä ilmoitusta. Jos niihin liittyy muutoksia yhtiön järjestelmiin, ilmoitus on tehtävä ja yhtiön on järjestettävä valvonta. Hanat, wc-istuimet yms. Hanojen ja wc-istuinten vaihto tulee aina ilmoittaa yhtiölle. Näihin sopii sama periaate kuin kodinkoneasennuksiin eli jos asennusfirma on ilmoitettu ilmoituksen yhteydessä, ei osakkaalta erillistä ilmoitusmaksua peritä. Pesu- ja kylpyhuoneremontit Pesu- ja kylpyhuoneremontit ovat vaativimpia remontteja ja edellyttävät suurta huolellisuutta ja ammattitaitoa. Tämän vuoksi niistä on aina ilmoitettava. Samasta syystä nämä remontit edellyttävät tavallista tarkemmat selvitykset ja suunnitelmat sekä riittävän valvonnan. Parvekkeet Uuden lain mukaan huoneistoparvekkeet katsotaan kuuluvaksi huoneistoon. Koska parvekkeen sisäosissa tehtävät melko vähäisetkin toimenpiteet saattavat vaikuttaa rakennuksen ulkonäköön, yhtiöllä on oikeus kieltää osakkeenomistajan korjaustyöt myös pelkkien esteettisten seikkojen nojalla. Parvekkeiden pinnoitus-, maalaus-, lasitus- yms. työt on aina ilmoitettava yhtiölle. Osakkeenomistaja ei ilman yhtiön nimenomaista suostumusta voi esimerkiksi paneloida tai maalata rakennuksen ulkoseinää parvekkeensa kohdalla, vaikka se olisi parvekkeen rajojen sisäpuolella Piha-alue Osakkeenomistajan kunnossapito- ja muutostyöoikeus koskee vain tämän hallinnassa olevia tiloja,

3 pääsääntöisesti siis vain huoneiston sisätiloja. Mikäli piha-alue ei ole yhtiöjärjestyksessä määrätty osakashallintaan, osakkeenomistajalla ei ole ilman yhtiön lupaa oikeutta tehdä siellä kunnossapitotai muutostöitä. Yhtiö voi kieltää työt jopa ilman perustelujakin. Olipa piha-alue osakkaan tai yhtiön hallinnassa, ilmoitus muutos- tai kunnostustöistä on aina tehtävä. Pelkkä työaikainen haitta Jos remontista aiheutuu pelkästään työnaikaista haittaa, esimerkiksi ääni- tai pölyhaittaa, ilmoitusta yhtiölle ei tarvitse tehdä. Yhtiön järjestyssäännöissä voidaan tällaisten remonttien kohdalla kuitenkin rajoittaa työaikaa tai edellyttää ilmoitusta muille osakkaille tai tiedotteen laittamista ilmoitustaululle. Ilmoitukseen liitettävä selvitykset siitä mitä tehdään ja miten tehdään Ilmoituksen yhteydessä osakkeenomistaja joutuu selvittämään mitä aikoo tehdä ja miten. Mitä isompi remontti on kysymyksessä, sen kattavampia selvitysten tulee olla. Normaalisti kysymykseen tulevat esimerkiksi työselostukset ja suunnitelmat, jotka yhtiön puolesta tarkastetaan. Ehtojen antaminen tai töiden kieltäminen Yhtiö tai jopa toinen osakkeenomistaja voi antaa ehtoja tai hankkia lisäselvityksiä varmistaakseen, että toimenpiteistä ei aiheudu pysyvää haittaa yhtiön rakennukselle tai toiselle osakkeenomistajalle. Ehtojen on oltava asiallisia ja niistä on ilmoitettava viivyttelemättä. Epäasiallisten ehtojen asettamisesta voi joutua vahingonkorvausvastuuseen. Yhtiö tai toinen osakas voi antaa esimerkiksi seuraavanlaisia ehtoja: työt suoritetaan riittävän ammattitaitoisesti järjestetään riittävä pölynsuojaus suoritetaan loppusiivous ilmoitetaan vedenjakelun katkoista ilmoitetaan kellonajat jolloin töitä voidaan tehdä remontti tehdään normaalissa toteuttamisajassa Remontti voidaan kieltää, jos siitä aiheutuu haittaa. Haitan tulee olla jatkuvaa, eikä pieni haitta riitä töiden kieltämiseen. Korjaustöiden aikainen häiriö ei ole myöskään peruste kieltää remonttia. Yhtiö tai toinen osakas ei voi kieltää sellaisia kunnossapitotöitä, jotka kuuluvat tämän vastuulle. Kielto tulee kysymykseen vain muutostöiden osalta. Yhtiöllä tai toisella osakkeenomistajalla on oikeus kieltää muutostyö kokonaan ainoastaan, jos haittaa tai vahinkoa ei ole mahdollista kokonaan poistaa ja olisi kohtuutonta edellyttää suostumuksen antamista edes korvausta vastaan. Jos yhtiö tai toinen osakkeenomistaja kieltää muutostyön, on se perusteltava. Kunnossapitotöitä ei yleensä voida kieltää, sillä ne voidaan toteuttaa hyvällä suunnittelulla ja asianmukaisilla ehdoilla.

4 Ilmoituksen käsittely Laki ei anna tarkkaa aikaa ilmoituksen tekemiselle. Riittävä aika määräytyy tapauskohtaisesti työn laadun, laajuuden ja muiden olosuhteiden mukaan. Yleensä ilmoitukset tulisi käsitellä kuukauden kuluessa. Kesällä ja juhlapyhien aikana käsittelyaika voi olla pidempi. Hyvä tapa on, että yhtiö ilmoittaa milloin se on käsitellyt ilmoituksen ja milloin työt voidaan aloittaa. Yhtiö voi tarvittaessa pyytää lisätietoja osakkeenomistajalta tai ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Selvissä ja toistuvissa tapauksissa hallitus voi valtuuttaa isännöitsijän käsittelemään ilmoitukset. Kunnossapitotyön suorittava osakkeenomistaja vastaa yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kuluista. Ilmoitusrekisterin järjestäminen Yhtiön on rekisteröitävä osakkeenomistajan remontti-ilmoitukset huoneistokohtaisesti. Ilmoitukset on esitettävä isännöitsijäntodistuksessa. Yhtiö korvaa isännöitsijälle ilmoitusten rekisteröinnistä aiheutuvat kustannukset. Yhtiön huolehdittava remonttien valvonnasta Uuden lain mukaan yhtiö on velvollinen huolehtimaan remonttien valvonnasta. Kysymyksessä on siis yhtiön toimesta suoritettava valvonta, ei osakkeenomistajan. Yhtiön järjestämä valvoja ei valvo esimerkiksi ovatko laatat suorassa tai muuta vastaavaa. Valvonnan tehtävä on varmistaa, ettei rakennus tai kiinteistö vahingoitu, ja että yhtiön ja toisen osakkaan ehtoja noudatetaan. Jos yhtiössä ei ole riittävää osaamista tai resursseja, valvonta voidaan antaa ulkopuolisen asiantuntijan tehtäväksi. Valvonnasta laskutetaan yhtiötä, joka perii valvontakustannukset edelleen osakkeenomistajalta. Kun laskutus tapahtuu yhtiön kautta, jää yhtiön hallitukselle mahdollisuus seurata ja valvoa valvojan perimiä palkkioita. Valvonnan järjestämisen laiminlyönti Mikäli valvontaa ei järjestetä lainkaan ja työstä aiheutuu vahinkoa, joka olisi voitu valvonnalla estää, hallituksen jäsenet ja isännöitsijä voivat joutua korvausvastuuseen yhtiölle aiheutuneesta vahingosta Yhtiö ei saa periä enemmän kuluja kuin on itse maksanut Valvonnan järjestäminen on hallituksen tehtävä. Valvonta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu osakkaalle turhia kustannuksia. Yhtiö ei voi kuitenkaan periä enempää kuin mitä se on itse maksanut. Jos ilmoituksen käsittelemistä varten joudutaan pitämään ylimääräinen kokous, yhtiölle korvattavia kuluja ovat esimerkiksi isännöitsijälle ja hallituksen jäsenille maksettavat kokouspalkkiot. Osakkaan on myös korvattava yhtiölle valvonnasta ja tarkistuksista aiheutuvat kustannukset. Asennusten hyväksyminen yhtiön vastuulle

5 Asennusten jälkeen asennusten vastuu ei automaattisesti siirry yhtiölle, vaan töiden tultua valmiiksi yhtiön edustajan tulee ne erikseen hyväksyä vastuulleen. Esimerkiksi pesuhuoneremontin jälkeen tulee yhtiön hyväksyä eristeet ja putkitukset yhtiön vastuulle. Osakkeenomistajan vastuu remonteista Lakiuudistuksen myötä osakkeenomistajan vastuu remonteista kasvaa. Vahingon tapahduttua, osakkeenomistajan on vapautuakseen vastuusta pystyttävä näyttämään toteen, että remontti on toteutettu huolella ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Osakkeenomistajan vastuuta kunnossapitotyönsä huolellisesta suorittamisesta ei poista se, että yhtiö käyttää valvontaoikeuttaan. Jotta vastuusta voisi vapautua, edellyttää se töiden riittävää dokumentointia. Osakkeenomistajan kannattaa siis käyttää ammattitaitoisia urakoitsijoita, arkistoida suunnitelmat, työselostukset, ilmoitukset ja työsuoritukset huolellisesti, jotta hän tarvittaessa pystyy todistamaan, että korjaukset on tehty huolellisesti hyvää rakennustapaa noudattaen. Yhtiön pelisäännöt Yhtiön on toimittava osakkeenomistajien ja yhtiön edun mukaisesti. Molempien edunmukaista on, että remontit voidaan suorittaa mahdollisemman jouhevasti. Tämän vuoksi yhtiöiden kannattaakin laatia remontteja varten pelisäännöt. Pelisäännöissä voidaan kertoa esimerkiksi seuraavia asioita: mistä remonteista on ilmoitettava? mistä ei ilmoiteta? miten ja kenelle ilmoitetaan? mitä liitteitä ja selvityksiä missäkin remontissa on esitettävä? käsitteleekö hallitus vai isännöitsijä ilmoitukset? ilmoitusten arkistoinnin järjestäminen? missä tilanteissa ilmoitetaan toiselle osakkeenomistajalle? missä tilanteissa pyydetään ulkopuoliselta asiantuntijoilta lisäselvityksiä? ilmoitusten käsittelyaika milloin työt saa aloittaa? osallistuuko yhtiö esimerkiksi vesieristeen tai vessan pöntön uusimiskustannuksiin? miten valvonta on järjestetty? mitkä työvaiheet tarkistetaan? osallistuuko yhtiö valvontakustannuksiin, vai maksaako osakas kaikki kustannukset? mitkä asennukset hyväksytään yhtiön vastuulle ja miten? Nämä on aina ilmoitettava parketin tai laminaatin asennus muovimaton tilalle wc:n, kylpyhuoneen, saunan remontointi, rakentaminen tai poistaminen keittiön allaskaappien vaihtaminen

6 astianpesukoneen ja pyykinpesukoneen asentaminen keittiöön terassin rakentaminen hanan tai wc-istuimen vaihto veden katkaisemista edellyttävät työt esim. hanan irrottaminen kiinteiden sähköjohtojen asentaminen ja poistaminen viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen tai poistaminen: ilmalämpöpumppu, lämmitysjärjestelmään kuuluva lämmityspatteri tai lattialämmitys, integroitu liesi, liesikupu tai ilmanvaihtoon kytketty liesituuletin, lämminvesivaraaja parvekkeen lattian pinnoitteen vaihtaminen (saattaa vaikuttaa vesieristykseen) muutokset kantaviin väliseiniin muutokset ulko-oviin (esimerkiksi ovisilmän tai turvalukon asentaminen) kevyiden väliseinien purkaminen, siirtäminen tai uusien rakentaminen, jos seinien sisällä kulkee sähkö- yms. johtoja. Tarkista isännöitsijältä tai hallitukselta, pitääkö omassa yhtiössäsi ilmoittaa huoneiston lattia-, seinä- tai kattomateriaalin vaihtaminen, esimerkiksi seinien levytys (saattaa vaikuttaa äänieristykseen) liesituuletin (jos kuuluu ilmanvaihtojärjestelmään) Näistä ei tarvitse ilmoittaa (jos olet epävarma, tarkista isännöitsijältä tai hallitukselta) tapetointi ja maalaus keittiön yläkaappien vaihtaminen, jos ei vaikuta ilmanvaihtokanaviin pyykinpesukoneen asentaminen kosteaan tilaan, kun pesukoneliitäntä on olemassa huonekorkeuden laskeminen, jos ei vaikuta ilmanvaihtokanaviin tai sähköjohtoihin kiinteiden kalusteiden, kuten eteiskaapistojen tai vaatekaapistojen rakentaminen tai poistaminen muiden kuin viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen tai poistaminen: jää-, pakastin- tai viileäkaappi, mikroaaltouuni, liesituuletin (esimerkiksi aktiivihiilellä toimiva, joka ei kuulu ilmanvaihtojärjestelmään) väliovien poistaminen vanhan parkettilattian vaihtaminen uuteen samantyyppiseen parkettilattiaan. keveissä väliseinissä tehtävät työt esim. oven vaihto

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Asunto-osakeyhtiölain 4 ja 5 luvun mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossa kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan

Lisätiedot

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Kenttätie 16 A 1 90130 Oulu Puhelin: 045 2786 465 Sähköposti: toimisto@domoisannointipalvelu.com KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Olen tutustunut AOYL:n II osan 4 ja 5

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ HEPOKULLAN LÄMPÖ OY Y - 0142512-3 Jahtilähteenkatu 6 20320 Turku Puh. (02) 276 7550 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ 1/2 TALO JA YHTEYSTIEDOT Taloyhtiön nimi Asunnon omistaja (nimi, osoite,

Lisätiedot

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Ohje vuokravälittäjälle, vuokranantajalle, vuokralaiselle ja isännöitsijälle Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Mitä on tavanomainen kuluminen? Yleiset periaatteet Tavanomaisella

Lisätiedot

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset 2/2011 Energian käyttö ja säästötoimet taloyhtiössä Vuoden 2011 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 8.4.2011 Kotitalousvähennys Kuka maksaa vian selvittämiskustannukset? Käännetty arvonlisävero

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiössä

Kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiössä Juha Terho, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto Asunto-osakeyhtiölain mukainen vastuunjaon pääsääntö Asunto-osakeyhtiön rakennuksen ja kiinteistön kunnossapitovastuusta yhtiön ja osakkeenomistajien välillä

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry YHTIÖN TOIMIELIMET YHTIÖKOKOUS TILINTARKASTAJA(T) HALLITUS

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2010-11 Osaava hallitsee riskit Lukitus ja paloturvallisuus Älä unohda äänieristystä Vesikatot kuntoon korjaten

Lisätiedot

Asumisoikeusasukkaan opas. Asumisen turvaa läpi elämän

Asumisoikeusasukkaan opas. Asumisen turvaa läpi elämän Asumisoikeusasukkaan opas Asumisen turvaa läpi elämän 1.1.2012 2 Tervetuloa asukkaaksi! YH-Asumisoikeusasukkaan oppaaseen on kerätty tietoa asukashallinnosta, käyttövastikkeista ja muista asumiseen vaikuttavista

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2011 Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki & CO2 Biopussi

Lisätiedot

Selvitys homevauriokorjausten rahoitustuesta ja homevaurioiden vastuukysymyksistä

Selvitys homevauriokorjausten rahoitustuesta ja homevaurioiden vastuukysymyksistä Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2003:9 Helena Kinnunen, Marja Kostiainen Selvitys homevauriokorjausten rahoitustuesta ja homevaurioiden vastuukysymyksistä Selvityshenkilöiden raportti

Lisätiedot

Asumisoikeuskoti turvallinen sijoitus Asukkaan opas

Asumisoikeuskoti turvallinen sijoitus Asukkaan opas Asumisoikeuskoti turvallinen sijoitus Asukkaan opas YH-Asumisoikeus Länsi Oy Hyvällä sijainnilla jokaiseen elämänvaiheeseen YH Kodit rakentaa asumisesta elämyksen, joka vastaa asiakkaan yksilöllisiä ja

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Asuntovaunuja, peräkärryjä yms. ei yleensä saa säilyttää taloyhtiön pysäköintialueilla.

Asuntovaunuja, peräkärryjä yms. ei yleensä saa säilyttää taloyhtiön pysäköintialueilla. AUTOPAIKAT Taloyhtiön vapaita autopaikkoja voit tiedustella toimistostamme. Yhtiön omistamista pylväspaikoista, katoksista ja talleista peritään pääsääntöisesti vuokraa ja niille pysäköinti ilman varausta

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma?

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma? Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Syksy 2011 Julkisivuremontin monet kasvot Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus Voiko taloyhtiössäsi olla

Lisätiedot

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi Asukkaan opas Sisällysluettelo Tervetuloa uuteen kotiin 3 Muuttajan muistilista 4 Asumisesi tukiverkosto 5 Sopimusasiat 7 Kodin vaihto ja poismuutto 8 Järjestyssäännöt 9 Kaiken varalta 10 Pidä kodistasi

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 Sisältö ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4 OSAKEHUONEISTO...

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty

Lisätiedot