VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012"

Transkriptio

1 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA Hyvdksytty kv

2 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte TlmiMurt Tcnminnhh T.Tfr Ernb.l frfurd. \rh l.16 M Vrnbrba bhhilt Tbhtrfrb V lmilt Vddmrdd ALVU&ldryatil lcymt nahhmlcjr-efrd l(dliltd r,tllrdrcitgukf l(g&cmd Lfrrf ddtund SurtUmpbt Srnl&ndjatild Tlftrfihht hisbaunrffi Vrartcrubc nahjcnru b T[tuldrty&hillllnl tjlndb thhd$crt hllhhvmrstcamrbr Rfuitsqudca htrsbiftihin tt$tildu*nqtyunm.latdtlhqtt el&rdnstc PhlldldsEmiOcalsry$figqe ntfif n Ftrtr n bilb Ptttlaihdsbn aitntcn lissjg Lybilutdm ldndc lit$natefunp Tffipl malerubf UTTEET

3 SSÄLLYSLUETTELO Sivut YLEE TALOUDELLE TLAE 2 KUTATALOUS VUOSA TASAPAOTTAVA TALOUSSUUTELMA JA TOMEPDEOHJELMA KAUPUG TALOUS 5 VARKAUDE VÄESTÖ JA TYÖLLSYYS 5-7 TALOUSARVO 2009 JA TALOUSSUTELMA LAUTAKUTE TALOUSARVOT PERUSTELUEE / KÄYTTÖTALOUS 18 Yleishallint Ssiaali- ja terveystimi Sivistystimi Tekninen timi Vesihult Jätehult ESTETTYJE VESTOTE PERUSTELUT VESTOT TALOUSARVO 2009 LAUTAKUTTA / TOMALOTTA KÄYTTÖTALOUDE TALOUSARVORAKEE RAHOTUSERÄT RAHOTUSLASKELMA 123 PALVELUSTRATEGA HEKLÖSTÖSUUTELMA SUUTELMAPOSTOJE PERUSTEET 127 SOSALO TYÖTERVEYS LKELATOS KOSERYHTESÖT PÖYTÄKRJAOTE / TALOUSARVO 2009 JA TALOUSSUUTELMA

4 2 YLEE TALOUDELLE TLAE Taluden kasvu li vielä viime vunna npeaa eli ennakktietjen mukaan 4,5 %. Krkeasuhdanne n taittunut ja taluskasvu n tänä vunna npeasti hidastumassa. Ennustelaitsten el-syyskuussa julkaistut arvit kuluvan vuden tutannn kasvusta vat 2 3 %. Vudelle 2009 ennustetaan yleisesti alle kahden prsentin tutannn kasvua. Kansainväliseen taluteen liittyvien riskien tteutuminen vi jhtaa viennin hidastumisen ja rahitusmarkkiniden häiriöiden jhdsta kansantalutemme ennustettua heikmpaankin kehitykseen. Vunna 2008 kuluttajahintjen arviidaan khavan yli neljä prsenttia. Etenkin ruuan ja plttaineiden hinnat vat nusseet npeasti. Myös ktimaiset kustannuspaineet vat purkautuneet, mihin saltaan vat vaikuttaneet aiempia vusia suuremmat palkkjen krtukset. Ensi vunna inflaatin arviidaan hidastuvan muun muassa tuntihintjen nusun vaimentumisen sekä elintarvikkeiden arvnlisävern alentamisen jhdsta. Palkkjen spimuskrtukset vat ensi vunna maltillisemmat kuin tänä vunna ja myös palkkaliukumat jäänevät vähäisemmiksi suhdannetilanteen jhdsta. (lähde: Sumen Kuntaliitt/Kuntatalus 3/2008 syyskuu) KUTATALOUS VUOSA Kuntien taluden neljännesvusitilastn mukaan kuntien timintament kasvivat kuluvan vuden ensimmäisellä vusipulisklla peräti kahdeksan prsenttia verrattuna edellisen vuden vastaavaan ajanjaksn. Kunta-alalla viime vuden lppupulella saavutetut neuvttelutulkset virka- ja työehtspimuksista vat npeuttaneet merkittävästi kunta-alan palkkasumman kasvua vuden 2007 viimeisestä vusineljänneksestä alkaen. Vuden 2007 kunta-alan palkkasumma kasvi ennakktietjen mukaan 4,2 %. Spimuskrtusten tasn ja ajituksen hella mm. liukumat ja työpanksen muutkset vaikuttavat siihen, miten paljn kunta-alan palkkasumma tänä ja ensi vunna kasvaa. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma n lisääntynyt alkuvunna lähes seitsemän prsentin vusivauhtia. Kk vunna palkkasumma kasvanee yli kuusi prsenttia. Kunta-alan ansitasindeksi khaa tänä vunna keskimäärin 5,3 %. Ensi vunna palkkasumman kasvuvauhti hidastuu spimuskrtusten jhdsta. Ansitasindeksi khnnee kuitenkin 3,7 prsenttia ensi vunna. Kunta-alan palkkasumman arviidaan kasvavan myös henkilöstön lukumäärän lisäyksen sekä rakennemuutsten jhdsta. Kunta-alan kustannustas khaa tänä vunna melk npeasti verrattuna viime vusien kehitykseen. Esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna keskimääräinen vutuinen khaminen n llut vusina nin klmen prsentin lukkaa. Tänä vunna kustannustasn arviidaan nusevan 4,7 %. Ensi vunna peruspalvelujen hintaindeksin ennustetaan khavan 3,2 %. Kuntien vertuljen kehitys Kunnallisvern tilitykset vat khnneet kuluvan vuden tammi-elkuussa lähes seitsemän prsenttia. peaa kasvua selittää muun muassa yleisen taludellisen timeliaisuuden jatkuminen vilkkaana, mikä n näkynyt sekä yritysten hyvänä tulskehityksenä että työllisyyden paranemisena. Kk kansantaluden

5 3 palkkasumma n kasvanut ennakktietjen mukaan tämän vuden tammiheinäkuussa kahdeksan prsenttia verrattuna edellisen vuden vastaavaan jaksn. Kunnallisvern tilitykset vat tänä vunna lähes 15 miljardia eura ja suhteellinen kasvu edellisestä vudesta n 7 %. Ensi vunna kunnallisvern tilitykset lisääntyvät klmisen prsenttia. Ansituljen nimellinen kasvu jatkuu kylläkin suhteellisen ripeänä eli 5½ %, mutta kunnallisvertuksessa tteuttavat verkevennykset vähentävät kunnallisvern tutta nin 374 miljnaa eura. Eläketuljen vertusta kevennetään kunnallisvertuksen eläketulvähennystä krttamalla, minkä arviidaan vähentävän kuntien vertulja ensi vunna 131 miljnaa eura. Valtinvertuksen ansitulvähennys kumtaan ja tilalle ehdtetaan käyttöön tettavaksi uusi työtulvähennys. Vähennys tehdään ensisijaisesti valtin versta. Js valtin ver ei riitä vähennyksen tekemiseen, lput vähennetään muilta vernsaajilta. Kuntien ensi vuden vertuttmenetyksiksi arviidaan 236 miljnaa eura. Vertulmuutksia kunnille aiheuttavat lisäksi mm. ktitalusvähennyksen nstaminen (arvina 24 miljnan eurn menetys) sekä matkakuluvähennyksen mavastuun nusu (arvina 17 miljnan eurn lisäys vertulihin). ämä yhteensä yllämainitut 374 miljnan eurn vertulmenetykset vunna 2009 kmpensidaan kunnille ssiaali- ja terveydenhulln valtinsuusprsenttia krttamalla. Kuntien yhteisövern tilitykset vat tänä vunna arvin mukaan runsaat 1,6 miljardia eura. Yhteisövern tilitysten arviidaan alenevan jnkin verran ensi vunna suhdanteiden heikentyessä. Kiinteistövern tilitysten määräksi vunna 2008 arviidaan 890 miljnaa eura. Kiinteistövern tutt lisääntynee ensi vunna viitisen prsenttia ja tilitykset vat 930 miljnaa eura. Kuntien vertuljen tilitykset vat tänä vunna yhteensä lähes 17,5 miljardia eura. Ensi vunna tilitykset vat nin 18 miljardia eura. Valtin talusarviesitys 2009 Maan hallitus n julkistanut ehdtuksensa valtin vuden 2009 talusarviesitykseksi ja antanut sen eduskunnalle. Kuntataluden kehysarvita n jssain määrin heikennetty viime keväänä peruspalveluhjelmassa esitetystä. Kuntien vusikate kuitenkin vahvistuisi arviin vielä vunna 2009, jnka jälkeen kuntatalus alkaisi uudelleen heiketä. Kuntien välisten erjen arviidaan pysyvän suurina. Ensi vuden valtin talusarviesityksessä kuntien valtinsuudet nusevat runsaasti, arvilta 684 miljnaa eura. Kuntien rahitusasema ei tästä jhtuen kuitenkaan käytännössä parane, kska kyse n kustannustasn nusun ja tulvertuksen keventämiseen (374 milj.e) liittyvien vermenetysten kmpensimisesta. Erityisesti ssiaali- ja terveydenhulln valtinsuudet kasvavat sen vuksi, että kuntien vermenetykset kmpensidaan nstamalla ssiaali- ja terveydenhulln valtinsuuksia.

6 4 Talusennusteita n aivan viime viikkina tarkistettu edelleen alaspäin ja taantumaan ajautumista pidetään laajalti tdennäköisenä. Taluden käänne saattaa myös lla varsin jyrkkä maailmanlaajuisen luttlaman ja finanssikriisin rantautuessa Sumeenkin. Suhdannekäänteen syvyys ja kest vat mnelta vielä epävarmjen arviiden varassa. Vientitellisuuteemme rakennengelmat yhdistettynä rahitusmarkkiniden turbulenssiin aiheuttaa speutumisvaiheen, jnka kesta n tällä hetkellä mahdtn arviida. Tässä tilanteessa n syytä erityiseen malttiin ja varvaisuuteen. Ottaen humin vimassa leva krkea palkkaspimus ja ikääntymisen aiheuttamat menpaineet, tulisi kunnissa nyt välttää kaikin keinin kaikkia menja lisääviä timenpiteitä. Valtivarainministeriön ennusteen mukaan kuntien tuljen ja menjen ristiriita n kärjistymässä taluskehityksen hidastuessa ennakitua vimakkaammin, tilanne uhkaa vain vaikeutua. (lähde: Sumen Kuntaliitt/Kuntatalus 3/2008 syyskuu) TASAPAOTTAVA TALOUSSUUTELMA JA TOMEPDEOHJELMA Kunnan talussuunnitelman n ltava tasapainssa tai ylijäämäinen enintään neljän vuden pituisena suunnittelukautena, js talusarvin laatimisvunna taseeseen ei arviida kertyvän ylijäämää. Lakiin n tettu erityissäännös talutta tasapainttavasta timenpidehjelmasta. Säännös kskee kuntaa, jlla n kattamatnta alijäämää taseessa erityisen suuri määrä ja jka ei saa taseen alijäämää katetuksi talussuunnitelmassa. Timenpidehjelma khdistuu taseeseen j kertyneen alijäämän kattamiseksi. Timenpidehjelman laatimisesta riippumatta talussuunnitelma n laadittava tasapainiseksi tai ylijäämäiseksi, js kunnalla n kertynyttä alijäämää. Valtuustn n hyväksyttävä timenpidehjelma talussuunnitelman yhteydessä. Timenpidehjelma vi lla myös erillinen valtuustn hyväksymä asiakirja. Timenpidehjelma vidaan hyväksyä myös sana talussuunnitelmaa. valtuust päättää timenpidehjelman keststa, jka vi lla nelivutista talussuunnitelmaa pitempi. Usealle vudelle ulttuva timenpidehjelma tarkistetaan ja hyväksytään vusittain talusarvin ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Kaupunginvaltuust n hyväksynyt palvelustrategian (taluden tasapaintushjelman). Palvelustrategia n sekä strateginen suunnitelma talussuunnittelukaudelle että kattamattman alijäämän kattamissuunnitelma vusille Alijäämän kattaminen vusina n sittautunut mahdttmaksi, kska vertulennusteita n juduttu pienentämään humattavasti aikaisempaan suunnitelmaan verrattuna. Tämän talussuunnitelman kanssa yhtäaikaisesti esitetään hyväksyttäväksi tarkistettu palvelustrategia ja timenpidehjelma vusille Palvelustrategia ja siihen kuuluva henkilöstösuunnitelma (erillinen liite).

7 5 KAUPUG TALOUS Kaupungin taluden tunnusluvut vat heikentyneet lennaisesti vudesta 2003 alkaen. Vusien heikk tilikauden tuls n kasvattanut kumulatiivisen alijäämän 15,3 milj. eurksi. Vuden 2008 tuls mudstunee ennakitua paremmaksi ja näin llen kumulatiivinen alijäämä vähenee n. 0,5 milj. eurlla. Kaupungin lainamäärä n suuri (2 455 e/asukas). Psitiivista n, että lainamäärä n lähtenyt laskuun vudesta 2006 alkaen. Timintakatteen lisäys vuteen 2009 verrattuna vuden 2008 talusarvin n 1,2 % ja tilinpäätösennusteeseen nähden 0,4 %. Kasvu n humattavasti vähäisempi kuin kunnissa keskimäärin. Vakituisen henkilöstön määrä n vähentynyt vunna :llä ja kuluvana vunna 47 ( tilanne). Varkauden kaupungin taludellinen tilanne n edelleen heikk. s. heikn taludellisen aseman kuntien tunnusmerkeistä tteutuvat Varkaudessa vielä seuraavat: - tulverprsentti vähintään 0,5 prsenttiyksikköä krkeampi kuin kaikkien kuntien paintettu keskimääräinen tulverprsentti - lainamäärä asukasta khti ylittää kaikkien kuntien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prsentilla - kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus n vähintään 50 %. VARKAUDE VÄESTÖ JA TYÖLLSYYS Väestö Varkauden väkiluku n laskenut viimeisen kymmenen vuden aikana keskimäärin nin 200 henkilöä vusittain. Kaupungin asukasluku vuden 2007/2008 vaihteessa li henkeä. Vuden 2008 syyskuun lppuun mennessä n asukasmäärä ennakktietjen mukaan vähentynyt 179 henkeä. Edellisen vuden tammi-syyskuuhun verrattuna väestön vähenemä n nyt pienempi, sillä sillin väestön kknaismuuts li 226 henkilöä. Väestöennusteen mukaan Varkauden väestömäärä vähenee 1312 asukkaalla vuteen 2014 mennessä. Väestön määrän kehitystä ja väestön jakautumista eri ikäryhmiin n kuvattu seuraavasti:

8 6 Väestömäärän kehitys Väestön kehitys ikäryhmittäin Varkauden väestön ikärakenne 2007 ja ennuste v väestö v v v v v v v v v v v v v. 85 v. -

9 7 Työllisyysasteen kehitys Varkauden seudulla työttömyysaste li työvima- ja elinkeinkeskuksen mukaan syyskuussa 10,3 %. Phjis-Savn työttömyysaste li 8,6 % ja kk maan työttömyysaste li 7,0 %. Työttömyysaste n laskenut Varkauden seudulla 0,1 prsenttiyksikköä ja Phjis-Savssa 0,2 prsenttiyksikköä viime vuden vastaavaan ajankhtaan verrattuna. Varkauden työttömyysaste li syyskuussa 11,3 %. Työttömyysaste n säilynyt samana edellisvuden syyskuuhun verrattuna. Työttömiä työnhakijita li Varkaudessa kuluvan vuden syyskuussa 1188 henkilöä (v. 2007; 1224). Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuden työttömänä lleita li syyskuussa 271 henkilöä (v. 2007; 246). Alle 25-vutiaita li työttömänä syyskuun lpussa 132 henkilöä (v. 2007; 128). Työttömyysasteen kehitys prsentti Varkaus 19,2 17,2 16, ,4 14,7 13,8 12,8 12,3 11,3 Phjis-Sav 17, ,1 14,1 13,4 13,2 12,6 11,3 10,1 8,6 Varkaus Phjis-Sav

10 8 TALOUSARVO 2009 JA TALOUSSUTELMA Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelmalla tarkitetaan tarkempaa käyttötaluden erittelyä timielimen alaisista timinnista. Mikäli lpullinen talusarvi n muuttunut siitä, mitä lautakunnat vat esittäneet, n kunkin lautakunnan laadittava uudelleen käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelmat tulee timittaa viimeistään rahatimistn, jssa niiden phjalta tehdään kirjanpitn tilien avaus. Organisaatirakenteiden muutsten vuksi judutaan tekemään määrärahatarkistuksia myös timialjen kesken. Kaupunginhallitus päättää em. määrärahamuutkset. Talusarvin täytäntöönpanmääräykset Talusarvin sitvuus Kuntalaki ja kaupungin talussääntö ja muut taludesta annetut hjeet velvittavat hitamaan kaupungin talutta hyväksytyn talusarvin puitteissa. Hulehtiessaan man timielimensä tehtävistä ja kehittämisestä, kaikkien lautakuntien sekä virastjen/laitsten vastaavien ja kk henkilöstön tulee yhdessä lla selvillä timintjensa vaikutuksesta paitsi man hallintkuntansa myös kk kaupungin kknaistaluteen. Timielimen/palvelualueen/palveluyksikön vastuussa levien henkilöiden tulee tuntea man alueensa talusarvi ja sen timinnalliset tavitteet. Heidän n ltava tietisia määrärahjen määrästä ja riittävyydestä ennen niiden käyttämistä. Hallintkuntien edellytetään pysyvän valtuustn vahvistamassa talusarvissa. Talusarvin tteutumista seurataan raprtinnilla, jta tteutetaan kk kaupunkia kskevalla taslla (knsernitas), lautakuntataslla ja palvelualuetaslla. Raprtintivelvllisuus khdistuu taludellisen tulksen seurantaan sekä timinnallisten tavitteiden seurantaan. Raprtintijakst vat tammi-huhtikuu, tammi-elkuu ja tammi-julukuu (alustava tilinpäätösennuste). Virastpäälliköt vastaavat malta saltaan man timielimen/palvelualueiden sisällä tteutettavasta raprtinnista. Virastpäälliköt raprtivat lautakuntaa talusarvin tteutumisesta palvelualuetaslla kuukausittain. Virastpäälliköiden n infrmitava kaupunginhallitusta säännöllisesti jka tinen kuukausi talusarviin tteutumisesta ja välittömästi, js näyttää että talusarvi ei tteudu suunnitellulla tavalla. Kaupunginvaltuustn nähden sitvat vat: 1. Käyttötaludessa timialakhtainen tilikauden tuls (tuls suunnitelmanmukaisten pistjen jälkeen). 2. Talusarvin sitviksi merkityt tavitteet (sitvat timinnalliset tavitteet) ja tunnusluvut (sitvat tunnusluvut). 3. Rahitussassa kustannuspaikka. 4. nvestintisassa sitvuus n taseryhmittäin: maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet, sakkeet ja suudet. Taseryhmän kneet ja kalusteet sitvuus n hankekhtainen. nvestintisassa kk talussuunnitelmankauden määräraha n sitva.

11 9 5. Lainantssa ja antlainissa kk talussuunnitelmakauden nettlainantt / nettlainanant n sitva. Timialakhtainen sitvuus: 6. Lautakunnan n viimeistään käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä määriteltävä timialaa sitva tas käyttötaludessa. Se vi lla jk vastuualueen, palvelualueen, palveluyksikön tai kustannuspaikan tilikauden tuls, Lainantta ja lainjen lyhennyksiä kskeva sitvuus: Kaupunginjhtajalla n ikeus ttaa lainaa kaupungille määrä, jnka puitteissa kaupungin nettlainantt pysyy tämän talusarvin edellyttämässä määrässä. Päätös kskee - lainan ennenaikaista takaisinmaksua ja lainaehtjen muuttamista talusarvissa levien määrärahjen ja tularviiden puitteissa - talusarvilainaa, jnka laina-aika n vähintään yksi vusi ja enintään 30 vutta - talusarvilainaa, jnka nimelliskrk lainantthetkellä saa lla enintään 10 % - talusarvilainaa, jnka emissikurssin ja nimelliskurssin perusteella laskettava efektiivinen krkprsentti saa lla enintään 10 %. ettlainantt n sitva tas, jllin mm. lainjen knvertinti n mahdllista. Kaupunginkamreerilla n ikeus ttaa vunna 2009 tilapäislainja/kassalainja, jita saa kullinkin lla enintään 10 milj. eura. Kaikkia lautakuntia kskevia sitvia timinnallisia tavitteita ja määräyksiä Asiakaslähtöisyys timinnissa Kaikkien timintaprsessien läpikäynti n tapahduttava asiakkaan lähtökhdista. Tiljen vukraaminen Ennen uusien tiljen vukraamista n selvitettävä mien tiljen käyttömahdllisuus. Ulkpulisten tiljen vukraamiseen n haettava kaupunginhallitukselta lupa. Timitiljen käyttöä hjaa myös timitilastrategia. Valtinsuudet / talustilast Timinnasta vastaavan viranhaltijan n hulehdittava timintaan ja investinteihin saatavien valtinsuuksien hakemisesta ja ikeellisuudesta. Tämän tulee myös hulehtia siitä, että a. hallinnnalalta annettavat tiedt talustilastn vat ikeat. Edellä leva määräys kskee myös erilaisten hankerahjen hakemista. nvestinnit Mikäli investintiin n merkitty valtinsuus, n sen saaminen ehtna hankkeen alittamiselle.

12 10 nvestinteihin khdistuvat ment ja tult n mahdllisuuksien mukaan khdistettava suraan a. investinteihin. Menjen ja tuljen kierrättämistä sisäisinä erinä käyttötaluden kautta n vältettävä. nvestinteihin ei saa sisällyttää perusteettmia sisäisiä katteita. Kaikki vähintään eurn hankinnat vat investintimenja. Työluvat, jtka vat arvltaan vähintään eura, n saatettava kaupunginhallitukselle tiedksi. Tsitteiden hyväksyminen Hallintkuntien tulee ilmittaa kirjallisesti mennessä rahatimistn tsitteiden hyväksyjät ja varahyväksyjät. TULOSLASKELMAOSA Vertult Talusarvin vertulkhta kstuu kunnan tulversta, yhteisöversta ja kiinteistöversta. Verhallinnn alustavan tiedtteen mukaan Varkauden kaupungin vervuden 2007 kunnallisvern maksuunpan kasvi nin 4,7 prsenttia (v prsenttia) kun kk maan nusu li 7,6 prsenttia (v ,7 prsenttia). Kk maan kasvussa n mukana kuntien vernkrtuksista aiheutunut kasvu. Kunnallisvern tutksi vunna 2009 n arviitu 63,5 milj. e, tulverprsentti n 19,00. Vertularvissa n käytetty hyväksi Kuntaliitn vertulkehikssaan käyttämiä laskentatietja, kuitenkin siten, että ennustekehikn mukaista kasvuprsenttia n laskettu 2,2 prsentista 0 prsenttiin. Vuden 2009 yhteisövern kertymäarvi n 3,7 milj. eura. Vuden 2009 kiinteistövern tutksi n arviitu 3,3 milj. eura. Vunna 2009 Varkauden kaupungin verprsentit vat seuraavat: - tulverprsentti 19,00 - kiinteistöverprsentit yleinen kiinteistöverprsentti 0,90 vakituinen asuinrakennus 0,35 muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,95 rakentamatn rakennuspaikka ei määritelty erikseen yleishyödyllinen yhteisö 0,00 vimalaits 2,50

13 11 TP2004 TP2005 TP2006 TP2007 KS2008 Tt 2008 TA2009 Vertult yht e %-muuts 3,5 5,8 3,1 5,1 6,4-0,6 Kunnallisver Yhteisöver Kiinteistöver Kiraver Käyttötaluden valtinsuudet Sumen Kuntaliitn Kuntatalustiedtteessa 3/2008 (syyskuu 2008) arviidaan kuntien valtinsuuksien nusevan runsaasti, arvilta 684 milj. eura. Kuntien rahitusasema ei tästä jhtuen kuitenkaan käytännössä parane, kska kyse n kustannustasn nusun ja tulvertuksen keventämiseen (374 milj. eura) liittyvien vermenetysten kmpensimisesta. Erityisesti ssiaali- ja terveyshulln valtinsuudet kasvavat sen vuksi, että kuntien vermenetykset kmpensidaan nstamalla ssiaali- ja terveyshulln valtinsuuksia. Yleinen valtinsuus Yleisen valtinsuuden perussa vunna 2008 li 29,06 eura/asukas. Vuden 2009 perussaksi arviidaan 29,68 eura/asukas sisältäen 3,9 %:n indeksitarkistuksen. Perussan perusteella lasketusta yleisen valtinsuuden määrästä vähennetään valtinsuusleikkaukset ja muut vähennykset yhteensä 21,63 /as. (valtinsuusleikkaukset 10,75 /as., eräiden tehtävien siirt valtille 3,75 /as., työmarkkinatuen siirtymäkauden vähennys 5,80 /as. ja eräiden tehtävien väliaikainen rahitus 1,33 /as.). Yleisen valtinsuuden määrää vähentävät valtille siirrettävien tehtävien kustannusvaikutukset. Valtille siirrettäviä tehtäviä vat kuluttajaneuvnta, hlhustimen edunvalvnta ja elatustuki (hallinnn suus). Työmarkkinatuen vähennys (5,80 /as.) säilyy nykyisenä sisältyen leikkauksiin (ns. siirtymäkauden vähennys). Väliaikaisilla tehtävillä tarkitetaan Kunta T-hankkeen rahittamista vielä vunna 2009 sekä viranmaisradiverkn (Virve) rahitusvajeen kattamiskustannuksia, jtka tetaan yleisestä valtinsuudesta. Ssiaali- ja terveystimen valtinsuus Ssiaali- ja terveystimen valtinsuuden määrään vaikuttavina asiina kuntakhtaisissa laskelmassa n tettu humin asukasluvun määrän muutkset, 3,9 prsentin indeksitarkistus, eräiden valtillistettavien tehtävien valtinsuutta vähentävä vaikutus, asiakasmaksujen krtusten jhdsta tehtävä vähennys valtinsuuksiin sekä arvi vudelle 2009 lisätyistä valtinsuuksista, jtka n mainittu peruspalvelubudjetissa sekä verkmpensaati, jnka suus pienentää asukaskhtaista rahitussuutta 70,92 /asukas.

14 12 Valtillistettavien tehtävien ja maksutuljen huminttaminen pienentävät valtinsuusprsenttia 0,44 % ja verkmpensaatin huminttaminen lisää prsenttia 2,34 %, jten prsentti nusee nykyisestä 32,74 %:sta 34,64 %:iin (+ 1,90 %). Valtillistettavat tehtävät vat: elatustuki lukien, ulkmaalaisten sairaanhitkustannusten krvaaminen lukien ja lasten ja nurten ikeuspsykiatristen tutkimusten krvaaminen lukien. Asukaskhtainen rahitussuus nusee nin 1,5 %. Opetus- ja kulttuuritimen valtinsuus Pääsaan petus- ja kulttuuritimen yksikköhintihin tehdään täysimääräinen indeksikrtus, jka valtin talusarviesityksen mukaan n 3,9 %. Peruspetuksen yksikköhinta sisältää 41,72 eura ryhmäkkjen pienentämiseen ja maahanmuuttajien valmistavaan kulutukseen esitetyistä valtinsuuslisäyksistä (ks. khtaa valtinsuus). Laitsten (teatterit, rkesterit ja muset) henkilötyövusien hintihin n tehty indeksikrtuksen lisäksi taskrtus, jssa yksikköhintja krtetaan lähemmäksi tdellista phjaa klmen vuden aikana. Krtukset perustuvat vuden 2006 alusta vimaan tulleeseen lainsäädäntöön. Ensimmäinen taskrtus tehtiin vudelle Tinen taskrtus tulee vudelle Henkilötyövusien hinnat indeksitarkistuksineen nusevat heisen taulukn mukaisiksi. Valtinsuus ei le kuitenkaan krvamerkitty. Kunnan asukaskhtaiseksi rahitussuudeksi n arviitu 803 /asukas. ykyinen asukaskhtainen rahitussuus (ennakk) n 772,89 eura/asukas, jten nusu lisi nin 3,9 %. Peruspalvelubudjetin mukaan petus- ja kulttuuritimen laskennalliset valtinsuudet tasauserineen kasvavat nettmääräisesti 127 milj. eura, jsta valtasa mudstuu indeksikrtuksista. Taidelaitksille suunnatut valtinsuudet nusevat yksikköhintjen krtuksen takia nin 16 milj. eura. Peruspetuksen ryhmäkkjen pienentämiseen sitetaan 16 milj. eura ja maahanmuuttajien valmentavaan kulutukseen 9,5 milj. eurn lisäykset. äillä lisäyksillä ei le vaikutusta kunnan asukaskhtaiseen rahitussuuteen. Rahitussuuteen krttavasti vaikuttaa sen sijaan ammatillisen kulutuksen ppilasmäärän kasvattaminen yli 4000 ppilaalla. Pienet valtinsuuslisäykset tulevat myös liikunnan ja nuristyön yksikköhintjen krtuksista. TP2004 TP2005 TP2006 TP2007 TA2008 Tt 2009 TA2009 Valtinsuudet yht e %-muuts 17,3 10,7 8,0 15,1 16,9 4,3 Yleinen valtinsuus Ss.- ja terveystimi Opetus- ja kulttuuritimi Harkinnanvarainen vs Vertuljen tasaus, sis valtinsuuksiin Yhdistymisavustukset Yhd. nvestinti ja kehitt.avustus 1 682

15 LAUTAKU T E TALOUSARVOT PERUSTELU EE / KAYTTOTALOUS Yleishallint Ssiaal i- ja terveystim i Sivistystimi Tekninen timi Vesihult Jdtehult g3-84

16 13 Timintakate Timintakate sittaa paljnk timintamenista jää katettavaksi vertulilla, käyttötaluden valtinsuuksilla ja rahitustulilla. Kaupunginhallituksen kesäkuussa hyväksymässä talusarviraamissa asetettiin lautakuntien timintakatteen tavitteeksi 95,5 milj. eura. Tänä vunna elkuun savusikatsauksen perusteella arviidaan timintakatteen levan 95,9 milj. eura. Talusarvissa vudelle 2009 timintakate n 95,5 milj. eura, missä n vähennystä kuluvan vuden tteutumaennusteeseen nähden 0,4 %. Vusikate Vusikate kuvaa kaupungin rahitustulsta ja se sittaa mm. riittääkö kaupungin tulrahitus kattamaan pitkävaikutteisista tutannntekijöistä aiheutuvat ment eli käyttömaisuuden pistt. Perusletuksena kuntataludessa n pidetty sitä, että kunnan tulrahitus n riittävä sillin kun vusikate n vähintään tulslaskelmassa vähennettävien pistjen suuruinen. Vusikate n talusarvissa 6,7 milj. eura vunna 2009 ja se kattaa pistt (5,7 milj. eura). Tilikauden tuls Tilikauden tuls (vusikatteen ja pistjen ertus) n 1,0 milj. eura. Vuden 2008 tilinpäätöksen arviidaan savusikatsauksen perusteella levan n. 0,5 milj. eura ylijäämäinen. Talusarvissa tulkseksi arviitiin +/- 0. Kumulatiivisen alijäämän arviidaan levan vuden 2008 lpussa 14,8 milj. eura. Vuden 2009 kumulatiivinen alijäämä talusarvin mukaan n 13,8 milj. eura. Talussuunnitelman ja timenpidehjelman tteuttamisen myötä kumulatiivinen alijäämä saadaan katettua vuden 2014 lppuun mennessä. Talusarvilainat Talusarvilainaa kaupungilla li tilanteessa 56,5 milj. eura (2396 e/asukas). Kuntien keskimääräinen lainamäärä li vuden 2007 lpussa 1548 e/asukas. Kuluvan vuden lpussa talusarvilainan määrä tulee lemaan 57,0 milj. eura (2 455 e/asukas). Vunna 2009 talusarvilainat arviidaan levan kuluvan vuden tasssa (57,0 milj. eura).

17 l4 t CL t l ct 3(! E :(E :(u G ( t! = E E, := g E J Y

18 5 : cl cr F OP cl c, F(\l l F ct) (0 g) c, (0 t c,i B CD f3 c, t ".tt (0 F l(r- 1.)^ (v) F ce g) r T\ 6i, l r (0 (? (Y)OO (\ 'C\l- -l: r J3 E -l: tr) +g g -J: l O- 1.) (\l -t t ) (\ (0 r $l (3 (\l F $ ) CO ct ({' F ) fit T -(g 5( t5 -wt r F sf 6.rt t ( t t l fi, O)f\.i$ $ -61 O (, ct) O r c9 (\ ct) (r) l\ t (\ = J l! Y Jf F E F3 9 F rrl PO ) 6l 6q F mo = 6r \t 9 Y - =( 5 O) (L9 t- ( fi) t(, *a G J (E *,.= E F (v) l4t,-)r $ t ct) e8 1\ O FJ F t\ 3 (0 t\ F (0 F6 sb - ( (0^ r^!l, 1(, t tt (v) F (0 \t c (!t (v) 4lrl jo t t(l O r(do)(0 C.{.rt- ( )r O)$ r O*, tn 80!..gE6= EEEt 8 *EfEE O)1\O.c3 t -CD (900 +F S - (ll $t.^i =-F - (l) $ -.s -lo (0 1\ -ro g) g) r- (v)! E +.q J= +, Ot EOE =-U =.E# FO O ;e t> FO) t$ (9( r F- 1\O lf Gt ( r r ro t4l -(Y)- r) l\lo 9-; 3sc-c] L EgE E.E tr=5 =Eg ) t( (9 F {) 00 fi, - $ :(E E +, :(E O:(E = (E(E (!= {jc OO EE aae E# re= >F f.l t ( (a F GE ('' rf! (n t c C\ c) r (r) (Y) to.= 'F :(E (Etr =:G tr :ae.ie J (E (E : = t! Q c.9 E= 3 q, tr =.9 z (g G tr f (g

19 16 VARKAUDE KAUPUK KOKOASMEOT 2009 (1000 e) e Antlainjen lis; 100; 0 % Lainjen lyh; 6 500; 4 % nvstintiment; 8 321; 5 % Rahituskulut; 3 425; 2 % Timintakulut; ; 89 % KOKOASTULOT 2009 (1000 e) e Lainantt; 6 500; 4 % nvestintitult; 535; 0 % Antlainjen väh; 150; 0 % Rahitustutt; 1 655; 1 % Timintatutt; ; 28 % Valtinsuudet; ; 21 % Vertult; ; 46 %

20 17 VARKAUDE KAUPUK Timintakate lautakunnittain 2009 (1000 e) e TEKE LAUTAKUTA % MUUT TOMALAT % SVSTYSLAUTAKUTA; % SOSAAL- JA TERVEYSLAUTAKUTA % Timintakulut e kululajeittain Materiaalin stt % Vukrament % Avustukset % Muut kulut % Henkilöstökulut % Palvelujen stt %

21 18 YLESHALLTO Timintakate (ilman yhdistymisav.) e Keskusvaalilautakunta; ; 0 % Kaupunginvaltuust; ; 3 % Muu yl. hallint ja kunn.vertus; ; 21 % Kaupunginhallitus; ; 10 % Knsernihallint ja -palvelut; ; 66 % Yleishallinnn timintakulut e kululajeittain Avustukset; ; 1 % Muut kulut; ; 7 % Vukrament; ; 7 % Materiaalin stt; ; 9 % Henkilöstökulut; ; 40 % Palvelujen stt; ; 36 %

22 19 YLESHALLTO KAUPUGVALTUUSTO Talusarvi 2009 TALOUS 2008 KS 2009 TALTK 2010 TS 2011 TS 2012 TS KAUPUGVALTUUSTO Timintatutt Timintakulut TOMTAKATE TLKAUDE TULOS TARKASTUSLAUTAKUTA Timinnan kuvaus Tarkastuslautakunnan timinta-ajatus n tutu julki kuntalain 9. luvussa. Lautakunta n asetettu hallinnn ja taluden tarkastuksen järjestämistä varten sekä arviimaan, vatk valtuustn asettamat timinnalliset ja taludelliset tavitteet tteutuneet. Js kunnan taseessa n kattamatnta alijäämää, tarkastuslautakunnan n arviitava taluden tasapaintuksen tteutumista tilikaudella sekä vimassa levan talussuunnitelman ja timenpidehjelman riittävyyttä. (Kuntalaki 71 ) Tarkastustimeen kuuluu sekä sisäinen että ulkinen tarkastus. Tarkastuslautakunta luetaan ulkiseen valvntaan kuuluvaksi elimeksi. Sisäistä tarkastusta hitaa kaupungin maan henkilöstöön kuuluva timistsihteeri, jka avustaa tarkastuslautakuntaa sekä tilintarkastusta tehtäviensä hitamisessa. Talussuunnitelma Timintaympäristön muuts ja timinnan painpistealueet Lautakunta kkntuu pääsääntöisesti kuukausittain. iissä keskitytään tiedn hankkimiseen hallintkuntien timinnasta ja tavitteista sekä niiden tteutumisesta. Yhtenä keskeisenä tiedn hankinnan näkökulmana n edelleen sisäisen valvnnan tteutumisen arviinti. Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus keskittyvät kuntalain mukaisten tehtävien hella tarkastamaan samja alueita, mitkä vat kullinkin lautakunnan arviintikäyntien khteena. Vuden 2009 tarkastuslautakunnan kustannuksiin vaikuttaa valtuustkauden päättyminen. Vanha ja uusi tarkastuslautakunta timivat alkuvunna 2009 päällekkäin. Vanha tarkastuslautakunta antaa kaupunginvaltuustlle arviintikertmuksen vudelta Vusille valittu tilintarkastusyhteisö antaa tilintarkastuskertmuksen vudelta Uusi tarkastuslautakunta ja vusien tilintarkastusyhteisö alittavat timintansa vuden 2009 alusta lukien.

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 PÄLKÄNEEN KUNTA Tarkastuslautakunta 8. 5. 2017 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, ARVIOINTIMENETTELY JA KOKOONPANO Pälkäneen kunnanvaltuust n kuntalain mukaisesti asettanut tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Uutta vahvistusta palveluhjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakashjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Vukk Lehtimäki, päällikkö vs. Hämeenlinnan Ikäihmisten asiakashjausyksikkö

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 - tavitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 TOIMIALA

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Oheismateriaali yt / ^

Oheismateriaali yt / ^ Oheismateriaali yt / 20.8.2015 Kunnanhallitus Kunnanvaltuust 178 59^ 25.05.2015 15.06.2015 Vuden 2015 talusarvin tarkistaminen 897/02.02.02/2014 Kunnanhallitus 25.05.2015 178 Hallintsäännön 24 :n mukaisesti

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014 KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 014 (SAVONLINNAN KAUPUNKI/ ITÄ-SAVON SAIRAAN HOITOPllRIN KY) ~ Perusterveydenhulln jast 18.1.013 3_6 Ssiaalijast 18.1.013 45

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Yhteenveto työryhmän esityksestä

Yhteenveto työryhmän esityksestä Yhteenvet työryhmän esityksestä Asiakirjassa esitetyt luvut perustuvat Helsingin kaupungin laatimaan arvin Guggenheim Helsinki -hankkeen taludellisista vaikutuksista. GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEON RAHOITUS

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta Työnantajan kulutusvähennys Työnantajan lisävähennys henkilöstön kuluttamisesta Elinkeintimintaa ja maatalutta harjittavalla työnantajalla n mahdllisuus tehdä massa vertuksessaan ylimääräinen vähennys

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2014

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2014 SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2014 1 YLEISPERUSTELUT Kunta- ja palvelustrategian tteuttamiseksi vudelle 2014 asetetaan seuraavat kuntatasn sitvat tavitteet: KEHITTYVÄ KIRKKONUMMI HELSINGIN SEUDULLA (näkökulma)

Lisätiedot

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? Kn 6/15 98 Liite 1 Kv 3/15 37 Liite 1 1. Edellinen strategia Lähimmäisen yhteisö päättyy vuteen 2015. 2. Seurakunta tarvitsee strategiaa, kska se hjaa kaikkea seurakunnan timintaa

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

3) Kehitetään omaishoidontukea

3) Kehitetään omaishoidontukea IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISOHJELMA VEHMAAN KUNNASSA Liite 2 1) Tuetaan ikääntyneen terveyden edistämistä ja timintakykyä TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT Ikäihmisillä n terveyttä Ikäihmisten neuvntatiminta

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVYSPIIRISSÄ 1.1.2014 alkaen

ASIAKASMAKSUT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVYSPIIRISSÄ 1.1.2014 alkaen ASIAKASMAKSUT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVYSPIIRISSÄ 1.1.2014 alkaen Päätös: Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveyspiirin hallitus 11.12.2013 Lyhytaikaisen laitshidn maksu alle 18-vutiailta vain seitsemältä

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka 31.5.2010 Työsuhde- ja lakiasiain jhtaja Juni Valjakka Infrmaatiteknlgian tiedekunnan kehittämisehdtukset rehtrin delegintipäätökseen 14.12.2009 sekä hallintkeskuksen antamiin hjeisiin tuntipettajien ttamisesta

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Miten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta suunniteltaessa huomioidaan tulevaisuuden prosessit?

Miten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta suunniteltaessa huomioidaan tulevaisuuden prosessit? Miten tulevaisuuden ssiaali- ja terveyskeskusta suunniteltaessa humiidaan tulevaisuuden prsessit? Case Järvenpään uusi ssiaalija terveyskeskus (JUST) Rashmi Werning, Delfi Oy Miksi tiljen suunnittelun

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa Ihmisiin khdistuvien vaikutusten arviinti kunnallisessa päätöksentessa Esimerkkinä Espn ssiaali- ja terveystimi Erityissuunnittelija Elina Savla IVA timinnan hjauksen kknaisuudessa Perinteisesti arviinti

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Osavusikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Knsernijhtaja Fredrik Strand Talusjhtaja Antti Heinla 24.4.2015 Sisällys Knsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääma Rahitus Markkinanäkymät ja tulshjeistus vudelle 2015

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot