Perheyritys Eilakaisla on menestyneiden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perheyritys Eilakaisla on menestyneiden"

Transkriptio

1 Perheyritys Eilakaisla on ollut TIENRAIVAAJA henkilöstövuokraustoiminnassa, jonka rooli on työelämän vaikuttajien mielestä tärkeä ja kasvaa tulevaisuuden työmarkkinoilla. Perheyritys Eilakaisla on menestyneiden perheyritysten tapaan koko ajan kasvanut ja kehittynyt ja se on Tom Kaislan johdolla yksi Suomen johtavista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Menestyksen taustalla on Perheyritysten liiton entisen toimitusjohtajan, nykyisen Eurofactsin toimitusjohtajan Anders Blomin mielestä vahvaa sitoutumista ja innostusta sekä velvollisuudentuntoisuutta perheessä, perheyrityksessä ja yhteiskunnassa. Tom on ottanut ajan pitkässä ketjussa Eilan paikan näkyvästi. Hän on onnistunut siinä erinomaisesti, mikä ei ole itsestäänselvyys, sillä vain yksi viidestä sukupolvenvaihdoksesta onnistuu. Kaislan nimen varaan voi laskea aina, kun tarvitaan yhteisiin talkoisiin vahvaa vaikuttajaa. Blomin mukaan Eilakaisla näkyy perheyritysten joukossa vankasti. Yritys on aktiivinen ja merkittävä työnantaja sekä puheenvuorojen käyttäjä. Perheyrityksen toimintatapa sisältyy voimakkaasti yhtiöön siksi, että perhe on ollut omistajana aina mukana sekä yrityksen päätöksenteossa että operatiivisessa kehittämisessä ja muussa toiminnassa ja nyt jo toisessa polvessa. Tomille perheyritys on hyvin läheinen ja lämmin asia. Hän on selvästi saanut vertaistukea myös muista perheyrityksistä, joiden yhteisiä etuja hän on ollut aktiivisesti ja ansiokkaasti edistämässä esimerkiksi perintöveroasioissa. Eilakaisla on aktiivinen ja merkittävä työnantaja sekä puheenvuorojen käyttäjä, Perheyritysten liiton entinen toimitusjohtaja Anders Blom toteaa. EILAKAISLA OY Henkilöstöpalvelualan perheyritys 40 vuotta 17

2 Eilakaislan profiili on Ay-liikkeen näkökulmasta erityisesti alan yritysten joukossa vakaa, myönteinen ja menestynyt, SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola arvioi. Reilun pelin hengessä Neljänkymmenen vuoden aikana Eilakaisla on mittavasti ehtinyt olla osana yli suomalaista työuraa ja palvella tuhansia suomalaisia yrityksiä. Yritys on SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutolan mielestä toiminut Suomessa koko henkilövuokrausalan päänavaajana, jolle reilu peli on aina ollut tärkeää. Alan monenlaiset toimijat herättävät SAK:ssa edunvalvontajärjestönä jatkuvaa keskustelua, mutta Eilakaisla on alusta asti halunnut murtaa vuokratyövoimaan liitettyjä tarpeettomia ennakkoluuloja. Se on ollut etujoukossa kehittämässä ay-liikkeen kanssa alalle reiluja ja oikeudenmukaisia toimintaperiaatteita ja pelisääntöjä, joita se on myös itse aina kunnioittanut. Eilakaisla on pyrkinyt hälventämään ennakkoluuloja myös avoimuudella ja ylläpitänyt esimerkiksi keskustelua käyttäjä- ja henkilöstöyrityksen välillä. Eilakaisla on ollut myönteisesti aloitteellinen siinä, että vuokratyövoimaa käyttävä yritys informoi muuta henkilöstöään vuokratyövoiman käytöstä ja sen perusteista. Tieto parantaa vuokratyövoiman käytön hyväksyttävyyttä myös käyttäjäyrityksen sisällä. Yritysbrändinä Eilakaisla on Huutolan mukaan tunnettu. Sen profiili on ay-liikkeen näkökulmasta erityisesti alan yritysten joukossa vakaa, myönteinen ja menestynyt. Neljänkymmenen vuoden taival kertoo pitkästä toimintastrategiasta ja -linjasta myös työmarkkinoiden ja työelämän kehittämisessä. Arvostamme Eilakaislan toimintatapoja ja haluamme vastakin olla rakentamassa sen kanssa työmarkkina- ja elinkeinopoliittista yhteistyötä. Valtaosa ihmisistä haluaa elämäänsä turvallisuutta ja vakautta. Eilakaisla on yrityksenä pyrkinyt pitkällä linjalla etsimään myös vuokratyöhön näitä turvallisia ja vakauttavia tekijöitä. Keskustelu siitä, miten näitä turvallisuuden mahdollisuuksia voitaisiin kehittää henkilöstöpalvelutyössä lisää, jatkuu yhä. Henkilöstövuokrauksen alalla on edelleen paljon asioita, jotka tarvitsevat uudistamista myös lainsäädännön avulla. Eilakaisla on yritys, jonka kanssa on hyvä arvioida näitä uudistustarpeita ja jonka kanssa voidaan käynnistää reilut neuvottelut ilman ennakkoasenteita. Matti Huutola arvioi, että vuokratyövoima on tullut Suomeen jäädäkseen. Vuokrayritysten tarjoaman ammattitaidon tarve on ilmeinen, kun markkinamuutokset ovat nopeita ja syklisiä. On parempi, että yritykset käyttävät sesonkeihin asiallisesti toimivan vuokratyöyrityksen palveluja kuin valitsevat palveluja esimerkiksi sellaisilta ulkomaisilta yrityksiltä, joiden toimintatavat eivät vakuuta meitä. 18 EILAKAISLA OY Henkilöstöpalvelualan perheyritys 40 vuotta

3 Tämän päivän ja tulevaisuuden syklisillä työmarkkinoilla vaaditaan yhä enemmän joustavuutta, ja vuokratyöyritysten tarjoamat työnteon muodot tuovat yrityksille mahdollisuuden vastata näihin haasteisiin entistä nopeammin, Elinkeinoelämän keskuliiton toimitusjohtaja Mikko Pukkinen painottaa. Joustavuuden rakentaja Myös Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Mikko Pukkinen pitää Eilakaislaa suomalaisen henkilöstövuokrauksen päänavaajana ja uranuurtajana. Pukkisen mielestä vuokratyöyrityksillä on Suomen työmarkkinoilla tärkeä rooli, joka saattaa jopa korostua tulevaisuudessa henkilöstöä täydentävänä elementtinä. Tämän päivän ja tulevaisuuden syklisillä työmarkkinoilla vaaditaan yhä enemmän joustavuutta, ja vuokratyöyritysten tarjoamat työnteon muodot tuovat yrityksille mahdollisuuden vastata näihin haasteisiin entistä nopeammin. Yhteiskunnassa on yhä enemmän tilausta tällaiselle just on time -toiminnalle. Työn kysyntä vaihtelee yrityksissä sekä talouselämän syklisyyden, mutta myös erilaisten vapaiden ja työkyvyttömyydestä johtuvien sairauspoissaolojen vuoksi. Osa näistä vaihteluista on niin suuria, vaikeasti ennakoitavia tai toisaalta niin lyhytkestoisia, että yrityksen on vaikeaa varautua niihin kannattavasti omin voimavaroin. Kun omaa ylimääräistä kapasiteettia ei ole riittävästi, tarvitaan ulkoista puskuria. Eilakaisla ja muu henkilöstövuokraus vastaa joustavasti näihin tilapäisiin työvoimatarpeisiin. Kun henkilöstöä ei tarvitse mitoittaa tilapäisten huipputarpeiden mukaan, yritysten voimavarojen kohdistaminen helpottuu. Kun saatavilla on nopeasti ammattitaitoista vuokrahenkilöstöä just on time -täsmätehtäviin, yritys pystyy myös tekemään tarjouksia proaktiivisesti yli oman kapasiteettinsa. Tämä helpottaa toimintaa kiristyvissä kilpailutilanteissa. Mikko Pukkisen mukaan henkilöstövuokraus vastaa myös työmarkkinoiden muutostrendeihin, kun se työllistää osaaikatyökykyisiä. Henkilöstövuokraus mahdollistaa työmarkkinoille tulon sellaisille ihmisille, jotka eivät muutoin pysty tai EILAKAISLA OY Henkilöstöpalvelualan perheyritys 40 vuotta 19

4 Eilakaislan kaltaiset terveet ja hyvillä pelisäännöillä toimivat vuokratyöyritykset ovat tulleet jäädäkseen Suomen työmarkkinoille, työministeri Lauri Ihalainen sanoo. halua sitoutua jatkuvaan kokopäiväiseen työsuhteeseen. Tällaisia henkilöitä ovat muun muassa opiskelijat. Myös eläkeläisten työura voi sen avulla pidentyä. Näin henkilövuokraus lisää työn määrää, mikä edistää osaltaan talouden kasvua ja on kaikille eduksi etenkin tilanteessa, jossa väestön ikääntyminen ja eliniän odotteen nousu tekevät riittävän palvelutuotannon ylläpidon haasteelliseksi. Arvokasta työtä Työministeri Lauri Ihalaisen mukaan noin neljännes suomalaisista työntekijöistä toimii erimuotoisissa pätkiytyvissä työsuhteissa, joihin vuokratyökin kuuluu. Näistä määräaikaisista työsuhteista vuokratyö on lisääntynyt eniten erilaisten itsensä työllistäjien ohella. Ihalainen uskoo vuokratyön määrän kasvavan jatkossakin etenkin palvelutöissä. Eilakaislan kaltaiset terveet ja hyvillä pelisäännöillä toimivat vuokratyöyritykset 20 EILAKAISLA OY Henkilöstöpalvelualan perheyritys 40 vuotta

5 Eilakaislan kaltaiset vakiintuneet yritykset, jotka ovat sisäistäneet sovitut pelisäännöt, ovat alan arvostuksen ja kehittämisen kannalta tärkeitä. Lauri Ihalainen ovat tulleet jäädäkseen Suomen työmarkkinoille. Tässä hyvin hektisessä työelämän muutoksessa se on yksi tapa vastata työmarkkinoiden tarpeisiin. Vuokratyölle on tarve etenkin yrityksissä, joiden työtilanne on vaihteleva, sillä se mahdollistaa joustavan työvoiman käytön eri tilanteissa. Se on monelle yritykselle selkeämpi tapa täyttää työvoimatarpeitaan kuin omien työntekijöiden palkkaus. Erikoistuneiden vuokratyöyritysten kautta on myös mahdollista hankkia tilaajayritykseen korkean tason erityisosaamista, jolle on ymmärrettävää tarvetta. Yhteiskunnalle myönteisinä vuokratyön puolina Ihalainen pitää esimerkiksi nuorten työllistymistä ja maahanmuuttajien kotouttamista. Vuokratyö on monelle nuorelle ensimmäisen työpaikan mahdollisuus ja liittyy paljon esimerkiksi opiskelun ja työn yhdistelmään. Vuokratyö on tarjonnut myös monelle maahanmuuttajalle pääsyn työelämään, mikä on kielitaitokoulutuksen ohella paras lääke kotoutukseen. Lisäksi vuokratyö voi estää nuorten syrjäytymistä, kun se tarjoaa työssä oppimisen kautta heikosti koulutetulle mahdollisuuksia kehittää ja monipuolistaa osaamistaan ja ammattitaitoaan. Monelle vuokratyö on myös väylä vakituisiin työsuhteisiin. Se on tilaajayritykselle usein rekrytoinnin väline, pidennetty koeaika, jonka aikana tilaajayritys pystyy arviomaan työntekijän osaamista. Ihalainen pitää tärkeänä, että vuokratyön pelisäännöt ovat reilut ja tasaveroiset verrattuina muihin työsuhdemuotoihin. Tällä saralla on yhä tehtävää, vaikka ala on kehittynyt hyvän suuntaan myös Eilakaislan toimesta. Esimerkiksi tilaajayrityksen luottamusmiehet voivat valvoa myös vuokratyöntekijöiden työehtoja. Vuokratyön pelisääntöjä säädellään myös EU-tasolla. Eilakaislan kaltaiset vakiintuneet yritykset, jotka ovat sisäistäneet sovitut pelisäännöt, ovat alan arvostuksen ja kehittämisen kannalta tärkeitä. Ne haluavat korostaa sitä, että ne noudattavat sopimuksia ja hyviä tapoja ja pitävät maineestaan huolta. Ihalainen toivoo, että myös vuokratyöstä voisi tehdä nykyistä useammin vakituisen työsuhteen, jotta ihmisten toimeentuloon ei tulisi haasteellisia katkoksia. Tällaisiakin esimerkkejä löytyy. On arvokasta, että Eilakaislan kaltaiset kohtuullisen isot ja pelisäännöt hallitsevat henkilövuokrausyritykset pystyvät hallitsemaan tätä kysymystä ja tarjoamaan työsuhteita työstä toiseen -mallilla paremmin kuin monet muut alan toimijat. EILAKAISLA OY Henkilöstöpalvelualan perheyritys 40 vuotta 21

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

ilmarinen Saunaan, savusaunaan... Henkilöstövuokraus kasvussa Yrittäjyydessä riskinsä ja mahdollisuutensa Kuntoutustulokset yhä parempia

ilmarinen Saunaan, savusaunaan... Henkilöstövuokraus kasvussa Yrittäjyydessä riskinsä ja mahdollisuutensa Kuntoutustulokset yhä parempia 2 2007 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Henkilöstövuokraus kasvussa Yrittäjyydessä riskinsä ja mahdollisuutensa Kuntoutustulokset yhä parempia Saunaan, savusaunaan... KANNEN KUVA : ESKO TUOMISTO 2 2007

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Hannele Palukka ja Tiina Tiilikka Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Loppuraportti ALKUSANAT Tässä raportissa esitellään tutkimushankkeen Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen

Lisätiedot

E I L A K A I S L A 3 5 V U O T T A. Eilakaisla alansa edelläkävijä

E I L A K A I S L A 3 5 V U O T T A. Eilakaisla alansa edelläkävijä E I L A K A I S L A 3 5 V U O T T A Eilakaisla alansa edelläkävijä 1 EILAKAISLA OY 35 VUOTTA Koko ajan on mentävä eteenpäin, keksittävä, luotava ja toteutettava uutta. Paikalleen pysähtyvä yritys taantuu.

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri 16.12.2013 Tampere Sanna Lehtinen, Homeros Oy Marja Tiilikka, Homeros Oy Tiina Laukka, Homeros Oy Marja-Liisa Salomaa, Tilimanager Päivi Remes, Tilimanager Anna-Maija

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

MAAILMA EROON LAPSITYÖSTÄ

MAAILMA EROON LAPSITYÖSTÄ työn 3-4/2010 MAAILMA EROON LAPSITYÖSTÄ Työpaikat vihreiksi, Osuustoiminta kuiville talouskriisistä, Kansainvälinen työkonferenssi, ILOn varapääjohtaja Kari Tapola Työn Maailma -lehden haastattelussa.

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Eilakaislan yhteysviesti 1/2010 Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Tässä numerossa s. 12-13 3 Pääkirjoitus Pääkirjoitus 4-7 Suomen Sokerin ja Eilakaislan yhteistyö on hedelmällistä. 8-9

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

Case study: johtamisen muutos yritysten kilpailuetuna

Case study: johtamisen muutos yritysten kilpailuetuna Suomalaisen Työn Liitto / Case study 27.01.2015 Case study: johtamisen muutos yritysten kilpailuetuna Jokke Eljala, Mikko Kesä, Jan-Erik Müller 1 Suomalaisen Työn Liitto / Case study 27.01.2015 Sisällys

Lisätiedot

Vapautta, välineellisyyttä, kokeilua tasapainottavia näkökulmia vuokratyön tulevaisuuteen

Vapautta, välineellisyyttä, kokeilua tasapainottavia näkökulmia vuokratyön tulevaisuuteen Vapautta, välineellisyyttä, kokeilua tasapainottavia näkökulmia vuokratyön tulevaisuuteen Tämän artikkelin tarkoituksena on tarkastella vuokratyön ja epätyypillisten työsuhteiden roolia työn muutoksessa.

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi Projektisuunnitelma 15.8.2006 1 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 1.2 Hankkeen tavoitteet ja

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

ilmarinen Työhyvinvointi paras lääke SAK:n Lauri Ihalainen: Sijoitusten tuotot tuplaantuivat Hiljainen tieto näkyväksi Ilmarisen asiakaslehti

ilmarinen Työhyvinvointi paras lääke SAK:n Lauri Ihalainen: Sijoitusten tuotot tuplaantuivat Hiljainen tieto näkyväksi Ilmarisen asiakaslehti 3 2005 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Sijoitusten tuotot tuplaantuivat Hiljainen tieto näkyväksi SAK:n Lauri Ihalainen: Työhyvinvointi paras lääke KANSIKUVA: ESKO TUOMISTO 3 2005 ilmarinen Ilmarisen

Lisätiedot

Kello raksuttaa mennyttä aikaa

Kello raksuttaa mennyttä aikaa Sitran selvityksiä 87 Kello raksuttaa mennyttä aikaa Työaikasääntelyn nykytila ja kehittämistarpeet Jukka Ahtela Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 87 Kannen kuva: Joanna Moorhouse Kuvat: Sari

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot