HPL:n jäsentutkimus 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HPL:n jäsentutkimus 2007"

Transkriptio

1 HPL lehdistötilaisuus HPL:n jäsentutkimus 2007 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL Merru Tuliara 1

2 Menetelmä Sisältö Jäsenkysely HPL:n jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta, palveluiden ammattialoista, liikevaihdosta, liikevaihdon jakautumisesta, vuokratyövoiman määrästä, asiakkaista Lisäksi näkemyksiä toimialan kehityksestä Tiedonkeruu 160 eri yritystä sai kutsun tutkimukseen, joista 104 vastasi. Vastanneista yrityksistä 27 kuului konserniin tai franchising-ketjuun Vastausprosentti n. 65 %, vastanneet edustavat kuitenkin n. 90 % kaikkien jäsenten liikevaihdosta. Vastausaika Merru Tuliara 2

3 HPL:n jäsenyritysten tarjoamat henkilöstöpalvelut Henkilöstövuokraus (75) 96 % 94 % Työvoiman rekrytointi (64) 82 % 76 % Henkilöarviointi (ml. haku- ja haastattelupalvelut) (26) 33 % 30 % Ulkoistamis- ja alihankintapalvelut (21) 27 % 33 % Suorahaku (headhunting) (20) Soveltuvuuden arviointi / psykologiset testit (18) 26 % 28 % 18 % 13 % Henkilöstövalmennus, henkilöstön kehittäminen (10) Uudelleensijoittumisvalmennus (outplacement) (5) 13 % 10 % 6 % 6 % Liikkeenjohdon konsultointi Ohjelmapalvelut Siivouspalvelut Työnhakijoiden valmennus Muita henkilöstöpalveluita (4) 5 % 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Merru Tuliara 3

4 Ammattialojen jakauma (Mille seuraaville ammattialoille olette myyneet palveluitanne vuonna 2006?) To imis to - ja ta lo u s h a llin n o n työ Kaupan alan työ/kaupallinen työ Varastotyö Me ta llia la n työ IT-alan työ Rakennustyö Kiin te is tö n h o ito - ja s iivo u s a la n työ Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työ Call ja contact center (puhelinmyynti ja - markkinointityö) Call ja contact center (asiakaspalvelutyö) Muu teollinen työ Muu palvelutyö Kuljetus- ja liikennetyö Te rve yd e n h o ito - ja s o s ia a lia la n työ Kemian alan työ Ohjelmatoimistotyö Maa- ja metsätalousalan työ ja siihen liittyvä matkailualan työ 38 % 38 % 38 % 36 % 33 % 35 % 31 % 30 % 29 % 29 % 28 % 30 % 28 % 26 % 27 % 28 % 24 % 19 % 22 % 26 % 15 % 13 % 12 % 14 % 9 % 9 % 6 % 6 % 3 % 45 % 50 % 42 % 43 % 62 % 62 % Kotitaloustyö Leipomoala Asiantuntijapalvelut ja koulutus Muu Farmaseuttinen työ Markkinointi, mainonta, viestintä Oikeudellinen ala Palovartiointi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Sähköurakointi 60 % 70 % Merru Tuliara

5 Henkilötyövuosi -käsite Jotta alan työllistävyydestä saisi paremman kuvan, käytetään henkilötyövuosi -käsitettä Laskentaohje: Koko vuoden työskennelleet lasketaan mukaan sellaisenaan. Osan vuotta työskennelleiden kuukaudet lasketaan yhteen. Ellei ole täysiä kuukausia, lasketaan työpäiviä tai tunteja 228 työpäivää / 1700 työtuntia = 1 henkilötyövuosi Esim. 4 työntekijää on työskennellyt kesällä 3 kk = -> 1 hlötyövuosi (4x3=12 kk) Esim. 3 eri työntekijää on tehnyt yhteensä 238 työpäivää -> 1 hlötyövuosi + 10 työpäivää Merru Tuliara 5

6 Alan työllistävä vaikutus Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL Merru Tuliara 6

7 Alan työllistävä vaikutus Tutkimuksen perusteella arvioidaan, että v koko ala työllisti n työntekijää henkilötyövuosiksi muutettuna Vuokratyöntekijöiden määrän arvioidaan olleen n työntekijää henkilötyövuosiksi muutettuna Ala mahdollisti työnteon reilulle vuokratyöntekijälle HPL:n jäsenyritykset työllistivät yli työntekijää henkilötyövuosiksi muutettuna. Vuokrattujen työntekijöiden osuus tästä oli n ja oman toimistohenkilöstön osuus n työntekijää HPL:n jäsenyritykset mahdollistivat työnteon n vuokratyöntekijälle Merru Tuliara 7

8 HPL:n jäsenyritysten vuokraama henkilöstö henkilötyövuosina Toimisto- ja taloushallinnon työ Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työ Metallialan työ Kaupan alan työ Varastotyö Rakennustyö Call ja contact center (asiakaspalvelutyö) IT-alan työ Muu teollinen työ Call ja contact center (puhelinmyynti ja -markkinointityö) Kiinteistönhoito- ja siivousalan työ Muu palvelutyö Kuljetus- ja liikennetyö Kemian alan työ Muu Terveydenhoito- ja sosiaalialan työ Maa- ja metsätalousalan työ ja siihen liittyvä matkailualan työ Merru Tuliara 8

9 HPL:n jäsenyritysten vuokraama henkilöstö ammattialoittain (kpl) Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työ Toimisto- ja taloushallinnon työ Kaupan alan työ Metallialan työ Varastotyö Rakennustyö Muu teollinen työ Call ja contact center (asiakaspalvelutyö) IT-alan työ Kuljetus- ja liikennetyö Muu palvelutyö Kiinteistönhoito- ja siivousalan työ Call ja contact center (puhelinmyynti ja - markkinointityö) Kemian alan työ Terveydenhoito- ja sosiaalialan työ Muu Maa- ja metsätalousalan työ ja siihen liittyvä matkailualan työ Merru Tuliara 9

10 Vuokratyöntekijöiden määrä ammattialoittain HPL:n jäsenyritykset vuokrasivat eniten työntekijöitä toimisto- ja taloushallinnon työhön (3.334 henkilötyövuotta ja kpl) hotelli-, ravintola- ja catering-alan työhön (2.422 henkilötyövuotta ja kpl) metallialan työhön (1.522 henkilötyövuotta ja kpl) kaupan alan työhön (1.402 henkilötyövuotta ja kpl) Näillä aloilla kasvu oli myös voimakkainta Merru Tuliara 10

11 Työsuhteista Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL Merru Tuliara 11

12 Työsuhteista HPL:n jäsenyrityksissä yhden vuokratyösuhteen kesto oli kasvanut yli 30 %:lla vuodesta 2005 (v. 2006: 91 vrk, v. 2005: 69 vrk) Toistaiseksi voimassa oleva, vakituinen työsuhde henkilöstöpalveluyritykseen oli solmittu työntekijän kanssa (v. 2005: 634) Merru Tuliara 12

13 Rekrytointi Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL Merru Tuliara 13

14 Rekrytoinnit HPL:n jäsenyritysten työntekijöistä rekrytoitiin vuokrauksen jälkeen asiakkaan palvelukseen n työntekijää v HPL:n jäsenyritykset rekrytoivat v suoraan asiakkaalle työntekijää Merru Tuliara 14

15 Vertailu: vuokrauksen jälkeen ja suoraan rekrytoidut (kpl) Toimisto- ja taloushallinnon työ Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työ Kaupan alan työ Metallialan työ Varastotyö IT-alan työ Call ja contact center (asiakaspalvelutyö) Kuljetus- ja liikennetyö Vuokrauksen jälkeen rekrytoidut Suoraan rekrytoidut Kiinteistönhoito- ja siivousalan työ Muu teollinen työ Rakennustyö Muu palvelutyö Call ja contact center (puhelinmyynti ja - markkinointityö) Merru Tuliara 15

16 Asiakkaat Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL Merru Tuliara 16

17 Asiakkaat Tutkimuksen perusteella arvioidaan, että alan yritykset vuokrasivat henkilöstöä v noin asiakkaalle HPL:n jäsenyritykset vuokrasivat henkilöstöä kaikkiaan yritysasiakkaalle Keskimäärin henkilöstöpalvelualan yrityksillä oli 129 yritysasiakasta HPL:n jäsenyrityksistä noin 1/3 oli myynyt vuonna 2006 palveluja myös julkiselle sektorille, mutta osuus liikevaihdosta oli reilusti alle 10 % Merru Tuliara 17

18 Liikevaihto Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL Merru Tuliara 18

19 Liikevaihto Alan liikevaihto v n. 750 milj. euroa Kasvua vuodesta 2005 n. 21 % HPL:n jäsenyritysten liikevaihto n. 500 milj. euroa Valtaosa toimialan yrityksistä on pieniä (alle 5 työntekijää) työllistäviä yrityksiä Suurimmat yritykset (yli 250 työntekijää työllistävät) vastaavat pitkälti alan voimakkaimmasta kasvusta HPL:n jäsenten keskimääräinen liikevaihto oli vajaa 6,4 miljoonaa euroa (v ,7), mediaani 1,4 milj. euroa (v. 2005: 1,2) Merru Tuliara 19

20 Tulevaisuuden näkymät Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL Merru Tuliara 20

21 Tulevaisuuden näkymät 2/3 HPL:n jäsenyrityksistä odottaa kasvua v kasvun odotetaan olevan keskimäärin n % Merru Tuliara 21

22 Vuokrattujen työntekijöiden lisärekrytointitarve seuraavien 12 kk:n aikana Vähenee 5 % Pysyy ennallaan 21 % Kasvaa 5 % 20 % Kasvaa 10 % 24 % Kasvaa 20 % 17 % Kasvaa 30 % 13 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Merru Tuliara 22

23 Lisärekrytointitarve toimialoittain, kasvua 20% tai enemmän Arvioi vuokrattujen työntekijöiden lisärekrytointitarvetta seuraavien 12 kk:n aikana seuraavilla eri ammattialoilla Rakennustyö 65 % Kuljetus- ja liikennetyö 30 % Metallialan työ 53 % Muu teollinen työ 29 % Varastotyö 42 % Kaupan alan työ/kaupallinen työ 40 % Muu palvelutyö 26 % Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työ 39 % Call ja contact center (asiakaspalvelutyö) 23 % Toimisto- ja taloushallinnon työ 38 % Kemian alan työ 22 % Kiinteistönhoito- ja siivousalan työ IT-alan työ 34 % 33 % Call ja contact center (puhelinmyynti ja - 18 % Terveydenhoito- ja sosiaalialan työ 33 % Muu 14 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Merru Tuliara 23

24 Yhteenveto Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL Merru Tuliara 24

25 Yhteenveto Ala on merkittävä työllistäjä. Koko ala työllisti n työntekijää henkilötyövuosiksi muutettuna v Ala mahdollisti työnteon n vuokratyöntekijälle Vuokratyöntekijöiden määrä Suomessa on noin 0,9 % kokonaistyövoimasta Merru Tuliara 25

26 Yhteenveto Yli työntekijää rekrytoitui v HPL:n jäsenyritysten asiakasyrityksiin joko suoraan tai vuokrauksen jälkeen Vuokratyöntekijöitä on paljon aloilla, joilla on rekrytointivaikeuksia (teollinen työ, rakennustyö, kuljetus- ja varastointi, hotelli- ja ravintola-ala, talous- ja palkkahallinto) Työsuhteiden keskimääräinen pituus ja vakituisten työsuhteiden määrä ovat kasvaneet Merru Tuliara 26

27 Lisätietoja Merru Tuliara toimitusjohtaja Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL Eteläranta Helsinki p , Merru Tuliara 27

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Toteutus Sisältö Jäsenkysely Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta,

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2006

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2006 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2006 Sisältö: Menetelmä 3 Taustatiedot yrityksistä 4 Työvoiman määrä 9 Työsuhteet 13 Rekrytointi 16 Henkilöstöpalveluyritysten asiakkaat 21 Yritysten liikevaihto

Lisätiedot

Jäsenkysely 2014 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto

Jäsenkysely 2014 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2014 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto JÄSENKYSELY 2014 HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO Tässä tutkimuksessa esitetyt luvut eivät ole henkilöstöpalvelualan kokonaislukuja, vaan ainoastaan

Lisätiedot

Vastaajista 82 % uskoo henkilöstöpalveluyritysten roolin kasvavan tulevaisuudessa osana työvoiman saatavuuden ratkaisua.

Vastaajista 82 % uskoo henkilöstöpalveluyritysten roolin kasvavan tulevaisuudessa osana työvoiman saatavuuden ratkaisua. Vastaajista 82 % uskoo henkilöstöpalveluyritysten roolin kasvavan tulevaisuudessa osana työvoiman saatavuuden ratkaisua. Kasvaa merkittävästi 25 % Kasvaa jonkin verran 57 % Pysyy ennallaan 17 % Vähenee

Lisätiedot

Työurien pirstaloituminen. 1.10.2009 Minna Vanhala-Harmanen

Työurien pirstaloituminen. 1.10.2009 Minna Vanhala-Harmanen Työurien pirstaloituminen 1.10.2009 Minna Vanhala-Harmanen Opteam lyhyesti Opteam pirstaleiden kerääjä Mistä niitä pirstaleita oikein tulee? Tavallisissa työsuhteissa tehtävästä työstä syntyy ei-tyypillistä

Lisätiedot

Työelämän kielitaitotarpeet henkilöstöpalveluyritysten näkökulmasta

Työelämän kielitaitotarpeet henkilöstöpalveluyritysten näkökulmasta Mailis Salo 11.10.2006 Työelämän kielitaitotarpeet henkilöstöpalveluyritysten näkökulmasta Henkilöstöpalveluala on kasvanut merkittäväksi työllistäjäksi Suomessa. Alalla toimivista yrityksistä käytetään

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 käyntiosoite: Eteläranta 10 Puhelin (09) 420 20 etunimi.sukunimi@ek.fi PL 30, 00131 Helsinki Faksi (09) 175 814 www.hpl.fi 1 / 8 YLEISTÄ Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) hoitaa henkilöstöpalvelualan

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely

Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely 23.10.2014 HPL Mikä on HPL? Edustamme vajaata 300 jäsenyritystä, jotka tarjoavat mm. henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus-, henkilöarviointi- ja uudelleensijoittumispalveluita

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 käyntiosoite: Eteläranta 10 Puhelin (09) 420 20 etunimi.sukunimi@ek.fi PL 30, 00131 Helsinki Faksi (09) 175 814 www.hpl.fi 1 / 11 YLEISTÄ Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) hoitaa henkilöstöpalvelualan

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE 18.12.2009. VUOKRATYÖVOIMASELVITYS Yhteenveto: Hanke VM0151:00/07/02/2000

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE 18.12.2009. VUOKRATYÖVOIMASELVITYS Yhteenveto: Hanke VM0151:00/07/02/2000 Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE Hanke VM0151:00/07/02/2000 18.12.2009 VUOKRATYÖVOIMASELVITYS Yhteenveto: JULKINEN - Työvoiman vuokraus on ollut kasvava toimiala 2000 luvulla. Kotimaisten

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf)

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf) saavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi saavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 (pdf)

Lisätiedot

TYÖVOIMAN VUOKRAUS JA YKSITYINEN TYÖNVÄLITYS SUOMESSA VUONNA 2008

TYÖVOIMAN VUOKRAUS JA YKSITYINEN TYÖNVÄLITYS SUOMESSA VUONNA 2008 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Strategia- ja ennakointiyksikkö Tutkimus- ja ennakointiryhmä TYÖVOIMAN VUOKRAUS JA YKSITYINEN TYÖNVÄLITYS SUOMESSA VUONNA 2008 Lassi Kostamo Tiivistelmä: Tässä selvityksessä

Lisätiedot

OPTEAM HENKILÖSTÖPALVELUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA KÄYTTÄJÄYRITYKSEN AJATUKSIA VUOKRATYÖSTÄ

OPTEAM HENKILÖSTÖPALVELUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA KÄYTTÄJÄYRITYKSEN AJATUKSIA VUOKRATYÖSTÄ OPTEAM HENKILÖSTÖPALVELUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA KÄYTTÄJÄYRITYKSEN AJATUKSIA VUOKRATYÖSTÄ Katri Kalenius Laura Länsisalmi Opinnäytetyö Maaliskuu 2007 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2013 (pdf)

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2013 (pdf) Osaavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2013 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10 00130 Helsinki puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen

Lisätiedot

Osuvuutta rekrytointiin, tehoa työnvälitykseen. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Osuvuutta rekrytointiin, tehoa työnvälitykseen. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osuvuutta rekrytointiin, tehoa työnvälitykseen EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK maaliskuu 2015 Mikä on henkilöstöja koulutustiedustelu? Henkilöstö- ja koulutustiedustelu antaa Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Minne menet henkilöstöpalveluala? hallintojohtaja Ilpo Toivonen VMP Group

Minne menet henkilöstöpalveluala? hallintojohtaja Ilpo Toivonen VMP Group Minne menet henkilöstöpalveluala? hallintojohtaja Ilpo Toivonen VMP Group 16.10.2012 VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? VMP Group on suomalainen yritys, joka on erikoistunut Euroopan alueella vastuulliseen

Lisätiedot

ODOTTAMATONTA TURBULENSSIA. Finnair Oyj:n maapalveluiden ulkoistaminen Barona Group Oy:lle

ODOTTAMATONTA TURBULENSSIA. Finnair Oyj:n maapalveluiden ulkoistaminen Barona Group Oy:lle TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ODOTTAMATONTA TURBULENSSIA Finnair Oyj:n maapalveluiden ulkoistaminen Barona Group Oy:lle Yrityksen hallinto Pro gradu -tutkielma Heinäkuu 2011 Ohjaaja: Marja Eriksson

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUTOIMIALA SAVO-KARJALAN HOIVAYRITYSTEN SILMIN

HENKILÖSTÖPALVELUTOIMIALA SAVO-KARJALAN HOIVAYRITYSTEN SILMIN O P I N N Ä Y T E T Y Ö A M M A T T I K O R K E A K O U L U T U T K I N T O Y H T E I S K U N T A T I E T E I D E N, L I I K E T A L O U D E N J A H A L L I N N O N A L A HENKILÖSTÖPALVELUTOIMIALA SAVO-KARJALAN

Lisätiedot

Palvelualojen hyödyketilasto 2008

Palvelualojen hyödyketilasto 2008 Palvelut 010 Palvelualojen hyödyketilasto 008 Viidennes yrityspalveluiden myynnistä julkiselle sektorille Tilastokeskuksen tuottaman palvelualojen hyödyketilaston tietojen mukaan julkisen sektorin asiakkaiden

Lisätiedot

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Toukokuu 2005 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Rekrytointikanavat ja

Lisätiedot

Tiivistelmä keskeisistä tuloksista

Tiivistelmä keskeisistä tuloksista Tiivistelmä keskeisistä tuloksista 1. Palvelutyönantajien jäsenyritykset ennakoivat työvoiman määrän kasvavan hiukan. Vuonna 2003 työvoiman määrän ennakoidaan kasvavan runsaalla 4 600 henkilöllä. Kasvua

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla vuonna 2008 Välitön matkailutulo Milj. vuonna 2008 Tampereen seutu 551 Ylä-Pirkanmaa 32 Kaakkois-Pirkanmaa 14 Etelä-Pirkanmaa 34 Lounais-Pirkanmaa 22 Luoteis-Pirkanmaa

Lisätiedot

OUTI LUUKKONEN TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN VUOKRATYÖSSÄ JA YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT. Diplomityö

OUTI LUUKKONEN TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN VUOKRATYÖSSÄ JA YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT. Diplomityö OUTI LUUKKONEN TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN VUOKRATYÖSSÄ JA YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi Projektisuunnitelma 15.8.2006 1 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 1.2 Hankkeen tavoitteet ja

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu 2005

Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu 2005 Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Työvoimatiedustelu 2005 Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Työvoimatiedustelu 2005 Esipuhe Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja sen jäsenliittojen työvoimatiedustelulla

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA VUOKRATYÖHÖN

NÄKÖKULMIA VUOKRATYÖHÖN NÄKÖKULMIA VUOKRATYÖHÖN Vuokratyö on työsuhde, jossa palkansaaja työskentelee työvoimaa välittävän tai vuokraavan yrityksen kautta. Vuokratyön on sanottu tulleen jäädäkseen suomalaisille työmarkkinoille

Lisätiedot