Tikon Muutokset versiosta SP1. Toukokuu (15) Tikon versio Ohjelmistomuutokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikon 6.3.0 Muutokset versiosta 6.2.0 SP1. Toukokuu 2013 1 (15) Tikon versio 6.3.0. Ohjelmistomuutokset"

Transkriptio

1 Toukokuu (15) Tikon versio Ohjelmistomuutokset

2 Toukokuu (15) Sisällysluettelo Tikon versioon tehdyt muutokset Kirjanpito ja reskontra Ostolaskun käsittelijöiden valitseminen laskun syötössä Verkkolaskun pdf-kuvan avautuminen Toimittajan laskunumeron tarkistaminen Verkkolasku ilman toimittajan y-tunnusta Muutos laskunumeron näyttämiseen maksuhuomautuksella, korkolaskulla, perintä- ja korkolistalla Ketjutuksen pdf-tiedostoille vuosi/kuukausikohtaiset alikansiot Raporttien lähetys sähköpostilla Käyttöomaisuusraportin ketjutusasetukset Selite kauden tai tilikauden perustamisessa Juokseva saldo -sarake 1-puoleiselle pääkirjalle Verkko-/tietokantayhteyksien katkeamisen aiheuttamat virhetilanteet ketjutuksessa Tilikausitietojen virheet estivät budjetin luonnin Käyttöomaisuuden poistokirjauksiin korjauksia Tilinpäätös Käyttöomaisuus, Tilikauden päätösajo Tiliotteen purku puuttuvalle tilikaudelle poikkeavalla tositenumeroinnilla Arkistointi isolla aineistolla Uusi taulu lisätty tilijärjestelmän muuntoon Tilaustenkäsittely ja laskutus WEB myyntilaskutus Suoramaksu Finvoice verkkolaskusta versio Tehtyjä korjauksia Eräpäivän uudelleen laskenta annetun arvopäivän mukaan ipost laskulla vero-osuus rivi Invalid formula name Ennakkolaskujen poikkeamat raportilla Rahoitusyhtiöverkkolaskulta puuttui pakollinen tieto Verkkolaskulla välisummarivillä virheellinen luku Laskutettujen päivitys historiaan keskeytyi mikäli laskuriviltä puuttui laskun päivä Jos käyttäjälle on oikeudet vain palvelulaskutukseen ylläpidon käyttö estyi Jos käyttäjällä on oikeudet vain laskutusohjelmaan ei kaikki kentät olleet käytettävissä Tuoterakenne ylläpidosta katosi tuotetunnus tuotetunnuskentästä Laskutettujen siirto historiaan Palkanlaskenta Ketjutuksen pdf-tiedostoille vuosi/kuukausikohtaiset alikansiot Linkki tai etilinpäätös ohjelman käynnistäminen Uusi ylläpito Vuosi-ilmoitus Verokorttien siirto Palkkalaskelma ipost palvelussa Raporttien lähetys sähköpostilla Käyttäjäkohtaisten väliaikaistietokantojen poisto... 10

3 Toukokuu (15) 4. Tikon ohjelmien yhteiset SqlServer 2012 tuki Käyttäjäkohtaisten väliaikaistietokantojen poisto Raporttien lähetys sähköpostilla Linkki tai etilinpäätös ohjelman käynnistäminen Tikonin ohjetiedostojen avaaminen Käyttäjämääräseuranta Uusi ylläpito-ohjelma Uusia tauluja Muutoksia käyttäjäoikeuksiin Korjauksia Tikon ostolaskujen käsittely Uusia käyttäjäasetuksia Laskujen ryhmittely Summatiedot Hyväksy maksatukseen-välilehdelle Txt-muotoisen liitteen luonti Firefox tuen laajennus SEPA-maksut Valuuttakoodit Korjauksia... 15

4 Tikon versioon tehdyt muutokset 1. Kirjanpito ja reskontra 1.1. Ostolaskun käsittelijöiden valitseminen laskun syötössä Toukokuu (15) Laskun syötössä on nyt mahdollista määritellä käsittelijät ostolaskujen käsittelyä varten. Ostolaskujen massanouto puolestaan toimii kuten ennenkin eli siinä ohjelma lisää laskuille käsittelijät kierrätyssääntöjen mukaan automaattisesti. Ostolaskujen yksittäiskäsittelyssä Resk(L)-välilehdellä näytetään laskua syötettäessä ostolaskun ensimmäinen käsittelijä, jolle lasku määriteltyjen kierrätyssääntöjen mukaan olisi menossa käsiteltäväksi. Käsittelijän käyttäjätunnus ja nimi näytetään ruudun oikeassa alakulmassa, kun poistutaan Tila-kentästä tai kun viedään hiiri Kierr.-painikkeen päälle. Käyttäjä voi tarkastella ja muuttaa ohjelman laskulle ehdottamia käsittelijöitä painamalla Kierr.- painiketta. Tällöin avautuu Ostolaskun käsittelijät -näyttö, jonka Kierrätyssäännöt-taulukossa näytetään kaikki ne kierrätyssäännöt, jotka sopivat Resk(L)-välilehdellä annettuihin laskun tietoihin (kierrätyssäännöt rajataan toimittajan, laskun rahamäärän ja laskun päiväyksen mukaan). Kierrätyssäännöt näytetään taulukossa säännöille määritellyn käyttöjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä ja Laskentakohteet-sarakkeessa näytetään informatiivisena tietona säännöille määritellyt laskentakohderajaukset muodossa: 1. kohde alku - 1. kohde loppu, 2. kohde alku - 2. kohde loppu, 3. kohde alku - 3. kohde loppu, 4. kohde alku - 4. kohde loppu, 5. kohde alku - 5. kohde loppu, 6. kohde alku - 6. kohde loppu, 7. kohde alku - 7. kohde loppu, 8. kohde alku - 8. kohde loppu. Käsittelijät voidaan valita Kierrätyssäännöt-taulukosta, jolloin kierrätyssäännön mukaiset käyttäjät tulevat valituiksi Laskun käsittelijät -kohdan valintalistoille. Käsittelijät voidaan vaihtaa kierrätyssäännöistä poikkeaviksi Laskun käsittelijät -kohdan valintalistoilla. Asiatarkastajien valintalistoilla näytetään ne yrityksen käyttäjät, joiden roolilla on oikeus laskujen asiatarkastukseen. Hyväksyjien valintalistoilla näytetään ne yrityksen käyttäjät, joiden roolilla on oikeus laskujen hyväksyntään. Maksatukseen hyväksyjien valintalistalla näytetään ne yrityksen käyttäjät, joiden roolilla on oikeus hyväksyä laskuja maksatukseen. Valintalistoilla ei näytetä pääkäyttäjiä, koska heiltä on estetty kyseiset toiminnot. Tallenna laskulle -painikkeella Laskun käsittelijät -kohdassa näkyvät käsittelijät tallentuvat laskun tietoihin ja ohjelma siirtyy Resk(L)-välilehdelle. Peruuta-painikkeella ohjelma vain siirtyy Resk(L)- välilehdelle. Jos käyttäjä ei paina Tallenna laskulle -painiketta tai jos käyttäjä ei edes käy Ostolaskun käsittelijät -näytössä, niin lasku lähtee kiertoon kierrätyssääntöjen mukaan. Rajoitukset: Laskulle on annettava vähintään "Hyväksyjä 1". Jos laskulle halutaan antaa "Tarkastaja 2", niin laskulle on annettava myös "Tarkastaja 1". Ostolaskun käsittelijät -näytössä voi antaa vain yhden käyttäjän kullekin käsittelytasolle, esim. tasolle "Tarkastaja 1". Jos laskua pitää jakaa useammalle käyttäjälle samalla käsittelytasolla, niin se tehdään Tikon Ostolaskujen käsittely -ohjelmassa. Jos lasku otetaan muutostilaan, niin käsittelijöiden muuttaminen sallitaan Ostolaskun käsittelijät -näytössä vain silloin, kun kukaan käsittelijöistä ei ole vielä hyväksynyt/hylännyt laskua. Jos lasku otetaan muutostilaan sen jälkeen, kun Tikon Ostolaskujen käsittely -ohjelmassa lasku on jaettu samalla käsittelytasolla useammalle käyttäjälle, niin Ostolaskun käsittelijät -näytössä voi muuttaa vain kunkin tason ensimmäisen käsittelijän. Ohjelma näyttää Laskun käsittelijät -kohdassa punaisen tähden niiden tasojen kohdalla, jotka on jaettu usealle käsittelijälle.

5 1.2. Verkkolaskun pdf-kuvan avautuminen Toukokuu (15) Jos verkkolasku sisältää laskun kuvan pdf-tiedostona, niin tästä versiosta alkaen pdf-tiedosto näytetään laskun pääsivulla (html-sivulle upotettuna). Muutos koskee tällä versiolla esikäsiteltyjä (=purettuja) laskuja. Muutos helpottaa erityisesti skannattujen ja tulkittujen laskujen avaamista ruudulle laskun syötössä ja laskujen katselussa arkistosta. Aikaisemmissa versioissa laskun pdf-kuva avattiin laskun pääsivun 0-linkistä. Jos halutaan laskun pdf-kuvan suoran avautumisen sijasta vanha 0- linkki laskun pääsivulle, niin laskujen noudon suorittavan koneen tiko.ini-tiedostoon pitää lisätä ReTiko-osion alle laskunkuva=0 -rivi Toimittajan laskunumeron tarkistaminen - Ostolaskujen ascii-noutoihin on lisätty toimittajan laskunumeron tarkistus. Jos toimittajalta löytyy sama toimittajan laskunumero samalla laskun päivämäärällä, niin laskua ei noudeta. Ostolaskujen xml-noudossa tämä tarkistus on tehty jo aiemmin. - Ostolaskujen syötössä "Toim.laskuno"-kentässä oleva toimittajan laskunumeron tarkistus tehdään nyt myös rivin lopussa riviä tallennettaessa. Uutta laskua syötettäessä toimittajalla jo olevaa toimittajan laskunumeroa ei sallita samalle toimittajalle toiseen kertaan Verkkolasku ilman toimittajan y-tunnusta Verkkolaskujen massanouto ja yksittäiskäsittely on muutettu toimivaksi, vaikka laskulta puuttuisi toimittajan y-tunnus. Aiemmin tuossa tilanteessa tuli virhe "5 Invalid procedure call or argument Muutos laskunumeron näyttämiseen maksuhuomautuksella, korkolaskulla, perintä- ja korkolistalla Perittävän laskun numerona näytetään ensisijaisesti laskun alkuperäinen laskunumero, Tikonin oman laskunumeron sijaan. Jos alkuperäistä laskunumeroa ei ole, ohjelma näyttää Tikonin oman laskunumeron, jonka Tikon aina luo laskulle (myös toisesta järjestelmästä siirretyille laskuille). Tiko.ini-tiedoston ReTiko-osion Maksuhuomautus rivillä käyttäjä voi halutessaan määrittää, mistä laskun kentästä Tikon poimii laskunumerotiedon ko. tulosteille: - Laskun selite-kentästä (Tiko.ini:ssä rivi Maksuhuomautus=selite) - Toimittajan laskunumero -kentästä (Tiko.ini:ssä rivi Maksuhuomautus=toimittajan) - Tikonin laskunumero -kentästä (Tiko.ini:ssä rivi Maksuhuomautus=Tikonin) 1.6. Ketjutuksen pdf-tiedostoille vuosi/kuukausikohtaiset alikansiot Pdf-raporttien ketjutus tulostuksissa voi käyttää alikansioita. Ohjelma luo vuosi/kuukausikohtaiset alikansiot automaattisesti, kun ketjutusasetuksiin on määrittely Sivu/alihakem. -kenttään parametriarvot \VVVVKK, \ÅÅÅÅMM, \VVVV-KK, \ÅÅÅÅ-MM, \KK tai \MM. Jos on määritelty pelkkä \ merkki, muodostuu \VVVVKK muotoinen alikansio. Kansion nimi muodostuu Jakso Mihin -kentän tiedosta. Alikansion voi nimetä myös kiinteästi, esim. \OMAT, mutta tällä tavoin nimettyjen kansioden raportit eivät ole valittavissa Raporttien lähetys -toiminnossa.

6 1.7. Raporttien lähetys sähköpostilla Toukokuu (15) Raporttien lähetys -toimintoon on lisätty Arkisto- ja Pdf-kansion vuosi- ja kuukausikohtainen kansiorakenne. Katso tarkemmin kohdasta Tikon ohjelmien yhteiset Raporttien lähetys sähköpostilla Käyttöomaisuusraportin ketjutusasetukset Käyttöomaisuusraportin kaikki ketjutusasetukset voi nyt tallentaa (aiemmin vain osa tallentui) Selite kauden tai tilikauden perustamisessa Nyt voi antaa 40 merkkiä pitkän selitteen (aiemmin selite oli 20 merkkiä) Juokseva saldo -sarake 1-puoleiselle pääkirjalle Lisätty 1-puoleisen pääkirjan raporttipohjille Juokseva saldo -sarake kuten on ollut 2-puoleisillakin raporttipohjilla Verkko-/tietokantayhteyksien katkeamisen aiheuttamat virhetilanteet ketjutuksessa Parannettu ohjelman toipumista, jos verkko-/tietokantayhteys on mennyt poikki. Ohjelma yrittää muodostaa uudelleen yhteyden yhteisiin tietokantoihin. Jos yhteyden muodostus onnistuu, niin ketjutus jatkuu eikä kaadu virheeseen. Toimii tapauksissa, kun Tikon ketjutuspalvelimella ei juuri sillä hetkellä ole tulostettavaa (eli ohjelma odottaa tulostettavia töitä). Ei toimi tilanteessa, kun yhteys katkeaa kesken tulostustoiminnon Tilikausitietojen virheet estivät budjetin luonnin Budjetin luonnissa tuli virhe, jos kirjanpidon Tilikaudet-taulussa oli virheellisiä tilikausitietoja. Korjattu Käyttöomaisuuden poistokirjauksiin korjauksia Myyntivoitto/-tappio kirjautui väärin, jos hyödykkeillä oli Käyttöomaisuus-taulun Jäännösarvokentässä jokin luku. Jos pitoaikaa on lyhennetty, ei ohjelma tee takautuvaa poistokorjausta (Kilan ohje). Käyttäjän on tarvittaessa itse tehtävä arvonalentumiskirjaus Tilinpäätös Käyttöomaisuus, Tilikauden päätösajo Tilikauden päätösajo toimintoon lisätty huomautusteksti Varmista, että tilikauden tapahtumat on lukittu ja poistolaskenta on suoritettu ilman Mukaan myös tapahtumaehdotukset ruksia.. Toimintoon on myös tehty tarkistus että poistolaskenta tehty tilinpäätöskuukauteen asti. Ellei ole, niin Tikon kysyy Haluatko silti tehdä käyttöomaisuuden päätösajon? Tiliotteen purku puuttuvalle tilikaudelle poikkeavalla tositenumeroinnilla Jos tiliotekäsittelyssä on käytössä poikkeava tositenumerointi, tiliotteiden tositenumerointi ei mennyt oikein, jos uutta tilikautta ei oltu perustettu ennen kuin purettiin ko. uudelle tilikaudelle kuuluvia tiliotteita.

7 1.16. Arkistointi isolla aineistolla Toukokuu (15) Kirjanpidon arkistointiajoissa tietokanta yhteyksien avaamisaikaa on pidennetty (15 sekunnista 30 sekuntiin), koska isolla kirjanpidon aineistolla arkistointiajo saattoi keskeytyä liian lyhyen aikakatkaisun vuoksi Uusi taulu lisätty tilijärjestelmän muuntoon Tilijärjestelmän muunto meni virheeseen ostolaskujen käsittelyn PurchaseInvoiceApproval taulun kohdalla. Korjattu. 2. Tilaustenkäsittely ja laskutus 2.1. WEB myyntilaskutus Tikon laskutusohjelmaan on tullut uutena tuotteena selainpohjainen laskun muodostus. WEB myyntilaskutuksen toiminnallisuudesta on oma erillinen ohje Suoramaksu Suoraveloituksen korvaaminen suoramaksulla ja kuluttajan verkkolaskulla. Laskutusohjelmaan on lisätty suoramaksutoiminto, joka korvaa kuluttaja asiakkaan suoraveloituksen. Suoramaksun käyttöönotosta ja toiminnallisuudesta on oma erillinen ohje. Suomalainen suoraveloitus päättyy vuoden 2014 alussa ( ), Euroopan komission asetusten mukaisesti eikä sitä voi enää käyttää laskutukseen tai laskunmaksuun tammikuun 2014 jälkeen. Suoraveloituksen tilalle tulee kuluttajan e-lasku ja suoramaksu. Muutos on osa Suomen siirtymistä yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA). Laskuttajan on käynnistettävä suoraveloitusvaltakirjojen muunto välillä Finvoice verkkolaskusta versio 2.0 Suoramaksun myötä Finvoice muotoisten verkkolaskujen versio on nostettu sanomaversiosta 1.3 versioon 2.0. ilman liitetiedostojen välitysominaisuutta. Liitetiedostojen lisäys toteutetaan Tikoniin myöhemmin, kun pankeissa on otettu käyttöön Finvoice liitteen tuki Tehtyjä korjauksia Eräpäivän uudelleen laskenta annetun arvopäivän mukaan Laskun tulostuksen yhteydessä annettu arvopäivä ei siirtynyt laskulle ja eräpäivän uudelleen laskenta ei toiminut. Mikäli laskun tulostuksessa valinta Kaikki oli valittuna, teki ohjelma eräpäivän uudelleen laskennan vain niille tilauksille, joille arvopäivä oli jo annettu. Jos tilaukselta puuttui arvopäivä, ei uudelleen laskentaa tehty korjattu.

8 ipost laskulla vero-osuus rivi Toukokuu (15) Mikäli käytössä oli verottomat hinnat näytti ohjelma väärin veron perusteen korjattu Invalid formula name Ennakkolaskujen poikkeamat raportilla Virhe esti raportin tulostuksen korjattu Rahoitusyhtiöverkkolaskulta puuttui pakollinen tieto Verkkolaskun Epi osasta puuttui EpiAccountId tieto korjattu Verkkolaskulla välisummarivillä virheellinen luku Yhdistelylaskulla veroton ja verollinen sarakkeissa sama luku - korjattu Laskutettujen päivitys historiaan keskeytyi mikäli laskuriviltä puuttui laskun päivä Virhe ilmeni toiminnossa Poistoajo Jatkuvien päivitys Jälkitoimitukset korjattu Jos käyttäjälle on oikeudet vain palvelulaskutukseen ylläpidon käyttö estyi Mikäli käyttäjälle on oikeudet vain palvelulaskutukseen ei ohjelma päästänyt käyttäjää palvelulaskutuksen ylläpitoon (vaati oikeudet myös laskutusohjelmaan) Virheilmoitus: "Company not exists or no access right." - korjattu Jos käyttäjällä on oikeudet vain laskutusohjelmaan ei kaikki kentät olleet käytettävissä Mikäli käyttäjällä on oikeudet vain laskutusohjelmaan ei ylläpidossa, välilehdellä Tilaustenkäsittely/Reskontra, ollut mikään kenttä editoitavissa Käyttäjälle vapautettu kentät, joita laskutusohjelmassa on voitava muuttaa - korjattu Tuoterakenne ylläpidosta katosi tuotetunnus tuotetunnuskentästä Siirryttäessä tuotesaldo ylläpidosta tuoterakenne ylläpitoon katoaa tuotetunnus tuotetunnuskentästä - korjattu Laskutettujen siirto historiaan Tilausten historiatauluihin on tullut versiossa tietueen yksilöivä indeksi. Laskutettujen poisto ja siirto historiaan epäonnistui jos historiatauluissa oli jo ennalta kyseinen lasku (mikäli siirto päätynyt aiemmin virheeseen). Ohjelma poistaa siirron yhteydessä nyt duplikaatti tietueen historiasta, mikäli sellainen löytyy.

9 Toukokuu (15) 3. Palkanlaskenta 3.1. Ketjutuksen pdf-tiedostoille vuosi/kuukausikohtaiset alikansiot Ketjutuksessa muodostettavat palkanlaskennan Pdf tiedostot voi nyt ohjata muodostumaan yritykohtaisen Pdf-kansion alle vuosi ja kuukausikohtaisiin alikansioihin. Ketjutus ikkunassa on uusi kenttä Kk alihakem.. Pdf tiedostot ohjataan vuosi ja kuukausikohtaisiin kansioihin laittamalla Kk alihakem. kenttään määritys \kk. Määritys \kk muodostaa automaattisesti yrityskansion alle palkanlaskennan vuosikansion esim. Palkat_2013 ja sen alle kuukausikansion. Vuosikansion alle muodostuu 170 Suppea palkkakortti 171 Laaja palkkakortti 172 Palkkakortti tiivistetty 190 Ilmoitus palkansaajalle 191 Vuosi-ilmoitus verottajalle 192 Vuosi-ilmoitus eläkelaitokselle 193 Tapaturmavakuutusilmoitus Muut Pdf-tiedostot muodostuvat vuosikansion alle kuukausikohtaisiin kansioihin. Esim. TikonPdf 0010_Tikowin_Oy Palkat_2013 PALKKAKORTTISUPPEA_2013.pdf 01 TAPAHTUMALISTA N01.pdf PALKKAERITTELYT N01.pdf 02 TAPAHTUMALISTA N01.pdf PALKKAERITTELYT N01.pdf 03 TAPAHTUMALISTA N01.pdf PALKKAERITTELYT N01.pdf Jos Pdf tiedostot halutaan edelleen muodostuvan suoraan yrityskohtaiseen pdf-kansioon, jätetään Kk alihakem. kenttä tyhjäksi. Pdf-kansion vuosi- ja kuukausikohtainen kansiorakenne on huomioitu myös Raporttien lähetys - toiminnossa. Katso tarkemmin kohdasta Tikon ohjelmien yhteiset Raporttien lähetys sähköpostilla Linkki tai etilinpäätös ohjelman käynnistäminen Katso kausiveroilmoituksen Linkki Tas -toimintoon tulleet muutokset kohdasta Tikon ohjelmien yhteiset - Linkki tai etilinpäätös ohjelman käynnistäminen Uusi ylläpito Työntekijän Perustiedot -sivulla olevassa Kieli kentässä ei näkynyt arvoa. Korjattu. Palkkalajin kopiointi Yhteisten palkkalajien muokkausnäkymässä ei toiminut oikein. Korjattu.

10 Toukokuu (15) Yhteisten palkkalajien, yhteisten palkkaerittelyn parametrien ja yhteisten tilitietojen käsitteleminen Uusi Taulu, Kopioi Taulu tai Poista Taulu toiminnoilla aiheutti virheen uudessa ylläpidossa, kun mentiin yhteisiin palkkalajeihin. Korjattu. Työntekijä-taulussa Ohjattu tulostus meni virheeseen, jos käytti olemassa olevaa, aikaisemmin luotua profiilia. Korjattu Vuosi-ilmoitus Rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksen tiedostoon viedään myös työntekijät, joiden Hlötunnus kenttään on annettu Y-tunnus, kun työntekijän Sivutoimi-koodina on 10 - Lähdeverollinen Verokorttien siirto Verotietojen siirto - Verotietojen päivitys -toiminnossa tuli virhe 3704, jos uudessa ylläpidossa oli tehty muutoksia jollekin työntekijälle ennen Verotietojen päivitys-toimintoa. Korjattu. Virheestä huolimatta verotiedot päivittyivät normaalisti Palkkalaskelma ipost palvelussa Seuraavissa versioissa palkkalaskelmalta tullaan poistamaan mahdollisuus näyttää maksettava määrä myös markkoina. Jos käytätte palkkalaskelmien ipost-palvelua ja käytössänne on omia vanhoja lomakepohjia, joissa maksettava määrä näytetään myös markkoina, tulee lomakepohjasta poistaa maksettava markkamäärä. Oman lomakepohjan muutosta varten ottakaa yhteyttä ipost palveluun tai siirtykää käyttämään Tikonin yleistä lomakepohjaa. Tikonin yleinen lomakepohja otetaan käyttöön jättämällä yrityksen palkanlaskentatiedoissa ipost lomaketunnus -kenttä tyhjäksi Raporttien lähetys sähköpostilla Raporttien lähetys -toimintoon on lisätty Arkisto- ja Pdf-kansion vuosi- ja kuukausikohtainen kansiorakenne. Katso tarkemmin kohdasta Tikon ohjelmien yhteiset Raporttien lähetys sähköpostilla Käyttäjäkohtaisten väliaikaistietokantojen poisto Katso käyttäjäkohtaisten väliaikaistietokantojen poistoon tulleet muutokset kohdasta Tikon ohjelmien yhteiset Käyttäjäkohtaisten väliaikaistietokantojen poisto.

11 Toukokuu (15) 4. Tikon ohjelmien yhteiset 4.1. SqlServer 2012 tuki Versiossa on mahdollista käyttää myös Microsoft SQL Server 2012 tietokanta-alustaa Käyttäjäkohtaisten väliaikaistietokantojen poisto Ohjelman käynnistyksessä ohjelma luo käyttäjäkohtaisen väliaikaistietokannan, jos sitä ei ole. Väliaikaistietokanta luodaan nimelle käyttäjä_koneen nimi_sovellus, esim. TIKO_KONE1_KP. Jos käyttäjäkohtainen väliaikaistietokanta halutaan poistaa ohjelman sulkemisen yhteydessä, laitetaan Tikopolku.ini tiedostoon rivit: [Toiminnot] OnExit=PoistaTempKanta Tällöin käyttäjäkohtaiset väliaikaistietokannat luodaan aina ohjelman käynnistyksessä ja poistetaan ohjelman sulkemisessa. Usean käyttäjän samanaikainen käyttäjäkohtaisen väliaikaistietokannan luonti ohjelmien käynnistyksessä saattaa hidastaa ohjelmien käynnistymistä. Mikäli käyttäjäkohtaisia väliaikaistietokantoja ei ole tarvetta poistaa ohjelman sulkemisen yhteydessä, käyttää ohjelma olemassa olevaa käyttäjäkohtaista väliaikaistietokantaa. Tikopolku.ini tiedostossa oleva määritys koskee kaikkia Tikon sovelluksia ja kaikkia käyttäjiä Raporttien lähetys sähköpostilla Alikansiot Kirjanpidon ja palkanlaskennan Raporttien lähetys -toiminnon liitetiedostojen valinnassa on mahdollisuus valita lähetettäviä tiedostoja myös yrityskohtaisen arkisto- ja pdf-kansion alla olevista alikansioista. Oletuskansiona liitetiedostojen valintaan tulee yrityskohtaisen arkisto- ja pdf-kansion alla oleva tilikausi-/vuosikansio. Jos tiedostoja halutaan lähettää toiselta tilikaudelta/vuodelta, tulee yritykselle avata se tilikausi/vuosi, jolta tiedostoja halutaan lähettää. Tiedostolistassa näkyy oletuksena myös tilikausi/vuosikansion alla olevat alikansiot ja niiden sisältämät tiedostot. Valitse rajaus alikansioon -valintalistasta voidaan valita alikansio, jonka alla olevat tiedostot näytetään listassa. Jos rajaus on käytössä, ei listassa näytetä muita alikansioita eikä niiden sisältämiä tiedostoja. Valitse rajaus alikansioon -valintalistassa on myös valinta..\ jolla tiedostolistaan tuodaan näkyviin yrityskansion alla olevat tiedostot. Lähettäjän sähköpostiosoite SMTP sähköpostin lähetykseen lähettäjän sähköpostiosoitteeksi voi kirjoittaa haluamansa sähköpostiosoitteen tai valita - Omalle käyttäjätunnukselle lisätyn sähköpostiosoitteen (Käyttäjä-taulusta) - Ostolaskujen käsittelyn yleisen sähköpostiosoitteen (sähköpostipalvelimen tiedot-taulusta)

12 4.4. Linkki tai etilinpäätös ohjelman käynnistäminen Toukokuu (15) Kirjanpidon ja palkanlaskennan kausiveroilmoitus-toiminnon Linkki Alv ja Linkki Tas -painikkeet avaavat Linkki / etilinpäätös ohjelman. Tikon etsii Linkki / etilinpäätös ohjelman käynnistyspolun siirtotiedosto-ohjauksesta YH 302. Siirtotiedosto-ohjausta YH 301 ei enää käytetä, eikä Linkki / etilinpäätös ohjelman käynnistyspolkua lueta työaseman/palvelimen rekisteristä. Siirtotiedosto-ohjaukseen YH 302 on mahdollista antaa myös sovelluksen nimi CheckAndTransmit.exe (Linkki) tai etplinkke.exe (etilinpäätös). Oletuksena Tikon käyttää Linkki-sovelluksen nimeä CheckAndTransmit.exe. Jos siirtotiedosto-ohjausta YH 302 ei ole määritelty, Tikon etsii käynnistyspolun Tikopolku.ini tiedostosta. Osiossa [LinkkieTpPath] määritellä riville LinkkieTpPath= vähintään polku, josta löytyy Linkki tai etilinpäätös sovellus. Hakemistopolun lisäksi voi antaa myös sovelluksen nimen esim. [LinkkieTpPath] LinkkieTpPath=C:\Program Files (x86)\personec Linkki tai LinkkieTpPath=C:\Program Files (x86)\personec Linkki\CheckAndTransmit.exe tai LinkkieTpPath=C:\Program Files (x86)\personec etilinpaatos\etplinkki.exe 4.5. Tikonin ohjetiedostojen avaaminen Tikon avaa ohjeet Yleiset parametrit -taulun ohjaamasta kansiosta. Jos ei haluta käyttää em. oletuspolkua, Tiko.ini tiedostoon voi PathHelp2 riville määritellä hakemistokansion, jonne ohjetiedostot on erikseen kopioitu ja josta ohjelman ohjeet halutaan avata. Jos Yleiset parametrit tauluun tai Tiko.inin PathHelp2 riville ei ole määritelty ohjeiden hakemistokansiota, avaa Tikon ohjeet ohjelmakansion Tikowin\System kansiosta Käyttäjämääräseuranta Tikonin lisenssiavaimeen on lisätty Web-myyntilaskutuksen tuote- ja käyttäjämäärätieto sekä Ostolaskujen käsittelyn käyttäjämäärätieto. Kyseisiin ohjelmiin on toteutettu käyttäjämääräseuranta. Lisäksi em. ohjelmien käyttäjämääriä valvotaan materiaali- ja taloushallinnon ohjelmiin kirjauduttaessa. Lisäksi taloushallinnon etäkäyttäjämäärän laskentaan on tehty korjaus (ohjelma salli tietyssä tilanteessa lisenssiä suuremman käyttäjämäärän).

13 Toukokuu (15) 5. Uusi ylläpito-ohjelma 5.1. Uusia tauluja Ftp parametrit taulu on lisätty Laskutus ohjelman uuteen ylläpitoon Asetukset Yritysasetukset - valikkoon. Taulu oli aikaisemmin vain vanhassa ylläpidossa. Kaikkien sovellusten Asetukset Järjestelmäasetukset -valikkoon on lisätty uusi taulu Sisäänkirjautuneet käyttäjät. Taulu on aina lukutilassa eikä sen tietoja pääse muuttamaan. Taulu näkyy vain Tiko-käyttäjälle Muutoksia käyttäjäoikeuksiin Uutta WEB Myyntilaskutus-sovellusta varten on lisätty valmiit käyttäjäroolit sekä mahdollisuus luoda uusia rooleja. Molempia itsepalvelusovelluksia ostolaskujen käsittelyä ja myyntilaskutusta varten on luotu käyttäjämääräseuranta, joka vertaa käytössä olevien käyttäjätunnusten määriä lisenssin sallimiin. Nyt myös Etäkäyttäjä kentällä on merkitystä lisenssin laskemisessa näissä sovelluksissa. Lisenssissä on maksimikäyttäjämäärät sekä perus- että etäkäyttäjille Korjauksia Parannettu tulostussarakkeiden tekstin asettelua sekä ylläpidon kentissä liikkumisen sujuvuutta. Sovelluskohtaisissa yritysten taulukkonäkymissä yritysten numerojärjestys oli virheellinen ja sovellusten yhteisestä yritysnäytöstä poikkeava. Korjattu. Haku Asiakas-ylläpidon yhteyshenkilölistasta toi valittavaksi myös muiden asiakkaiden yhteyshenkilöt ja näytti näiden nimen tilalla kentässä tekstin Unknown value. Korjattu. Vision-oikeuksien lisäys aiheutti ohjelmavirheen. Korjattu. Tietueen poisto ei aina poistanut vastaavaa tietuetta liitännäistaulusta (esim. asiakkaan poisto ei poistanut ko. asiakkaan tietuetta palvelulaskutuksen asiakastaulusta). Korjattu. Asiakkaiden kaikkien tietojen tulostus asiakkaittain toi kenttiin vääriä arvoja ja muodoltaan virheellisiä päivämääriä. Korjattu. CSV -muotoisen tuontitoiminnon desimaaliasetusten valintalistassa näkyi pvm-muotoilun vaihtoehtoja. Korjattu. Korjattu virhe, joka syntyi kun sama tieto (esim. tositelaji) tallennettiin eri yritysten samaan yrityskohtaiseen tauluun.

14 Toukokuu (15) 6. Tikon ostolaskujen käsittely 6.1. Uusia käyttäjäasetuksia Käyttäjä voi määritellä vapaasti väliltä sovelluksessa näytettävien rivien määrän taulukkonäkymissä. Käyttäjä voi valita avataanko laskun käsittelyn jälkeen seuraava lasku automaattisesti vai pysyykö näkymä käsitellyssä laskussa. Käyttäjän tallentama oletusnäkymä tallentaa myös taulukon sarakkeeseen valitun sarakelajittelun (nouseva tai laskeva) Laskujen ryhmittely Asiatarkistus-, Hyväksyminen, Hyväksy maksatukseen ja Laskuhistoria-välilehdille lisätty mahdollisuus ryhmitellä laskuja halutun sarakkeen (Toimittaja, Eräpäivä, Käteisalennuksen eräpäivä) mukaan. Sovellus myös laskee ja näyttää taulukossa laskujen summatiedon ryhmittelyn mukaan. Ryhmittely säilyy taulukossa käyttäjän palatessa Laskun tiedot-näytöltä taulukkonäkymään Summatiedot Hyväksy maksatukseen-välilehdelle Taulukkonäkymään on lisätty summalaskenta käyttäjän valitsemista riveistä sekä kaikista taulukon riveistä Txt-muotoisen liitteen luonti Versioon on palautettu mahdollisuus kirjoittaa txt-muotoinen liite laskulle ja samalla toimintoon on myös tehty teknisiä parannuksia esim. merkistöön ja rivin vaihtoihin liittyen. Ko. toiminto poistettiin sovelluksen versiossa Firefox tuen laajennus Versioon tehty korjauksia liittyen pdf-tyyppisten laskujen visualisointiin Firefox-selainta käytettäessä. Versiossa pdf-laskut pystytään visualisoimaan sovelluksen sisällä, kun vielä versiossa em. laskut jouduttiin avaamaan aina erillisessä selainikkunassa SEPA-maksut Versiossa voidaan SEPA maksuja tehdä nyt myös muille kuin suomalaisille IBAN-tileille. Versiossa maksuja pystyi tekemään vain FI-alkuisille eli suomalaisille IBAN-tileille Valuuttakoodit Valuuttojen symbolit muutettu valuuttakoodeiksi (EUR, SEK, jne.) Asiatarkistus, Hyväksyminen, Hyväksy maksatukseen ja Laskuhistoria välilehdillä.

15 6.8. Korjauksia Toukokuu (15) Laskun jakaminen osiossa, Käsittelijä-valintalistoissa ei näkynyt oikeita käsittelijöitä, jos osiossa oli valittuna useamman tarkastustason rivejä. (asiatarkistus, hyväksyminen, maksatukseen hyväksyminen). Laskuhistoria-välilehden avaus meni virheeseen, jos käyttäjä oli tallentanut sarakekohtaisen suodatuksen. Jos Tiliöinnit-osiossa oli luonut laskulle enemmän kuin yhden tiliöintirivin, rivien tallennus meni virheeseen. Tilöinti-osiossa laskun tiliöinteihin jako meni väärin, jos lasku jaettiin useampaan kuin kolmeen tiliöintiin. Laskuhistoria-välilehdellä ohjelma meni virheeseen Toimittaja-valintalistaa avattaessa, jos haettava toimittajamäärä oli suuri (> 1000 toimittajaa). Versiossa saman laskun yhden käsittelijän eri roolien mukainen peräkkäinen käsittely ei enää onnistunut Laskun tiedot näytöllä, Laskun jakaminen - ja Käsittelijät osioissa, koska ko. versioon toteutettu seuraavan laskun automaattinen avaaminen avasi automaattisesti uuden laskun käyttäjän käsiteltyä laskun ensimmäisellä roolillaan (esim. asiatarkastuksen tai hyväksymisen). Jos serveri ei pystynyt selvittämään clientin IP-osoitetta, ohjelma meni virheeseen.

Aditro Tikon versio 6.2.0

Aditro Tikon versio 6.2.0 Marraskuu 2012 1 (17) Aditro Tikon versio 6.2.0 Ohjelmistomuutokset Marraskuu 2012 2 (17) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.2.0 tehdyt muutokset... 4 1. Kirjanpito ja reskontra... 4 1.1. Arvonlisäverokantojen

Lisätiedot

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.1. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved.

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.1. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0 Ohjelmistomuutokset Toukokuu 2014 2 (46) 1 Kirjanpito ja reskontra... 5 1.1 Tositteiden hyväksyntä ja arkistointi... 5 1.2 Ostolaskujen käsittelymerkintöjen arkistointi...

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.2

Aditro Tikon versio 6.1.2 Maaliskuu 2012 1 (19) Aditro Tikon versio 6.1.2 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2012 Maaliskuu 2012 2 (19) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.2 tehdyt muutokset... 4 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.2)...

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (79) Aditro Tikon versio 6.1.1 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2011 Marraskuu 2011 2 (79) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.1 tehdyt muutokset... 6 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.1)...

Lisätiedot

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Maaliskuu 2012 1 (84) Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Käyttöohje Maaliskuu 2012 2 (84) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Uuden käyttöliittymän avaaminen... 5 1.1. Uuden ylläpidon taulut... 7 1.2.

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Toukokuu 2013 1 (79) Käyttöohje 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (79) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Toiminnot... 4 1.1. Laskun tallennus... 4 1.1.1. Yleistä... 4 1.1.2. Laskun tallennusnäyttö...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Lokakuu 2012 1 (24) Käyttöönotto 6.2.0 Copyright Aditro 2012 Lokakuu 2012 2 (24) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Pikaohje... 4 2. Yritysasetukset... 5 2.1. Esimerkki... 6 3. Tietoturva-asetukset... 6

Lisätiedot

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.62

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.62 Versioseloste, versio 5.62 Oppaan päiväys: 24.3.2009. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47)

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) Sonet Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) 1 YLEISTÄ 4 1.1 _ Huomioitavaa... 5 2 PERUSTIEDOT 6 2.1 _ Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle...

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 Mistä myynnin perustiedot avautuvat?...

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

Visma Econet Pro Versioseloste Versio 5.80

Visma Econet Pro Versioseloste Versio 5.80 Versioseloste Versio 5.80 Oppaan päiväys: 4.9.2009. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 7.1.2014. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0107 562 130 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2013 2 (16) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 4 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 5 4.1 Käyttäjäroolit... 5 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Rekisterit YRITYSREKISTERI

Rekisterit YRITYSREKISTERI Rekisterit YRITYSREKISTERI 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Ylävalikko... 4 Toiminnot... 4 Tietue... 4 _Perustiedot... 4 Yritysryhmät välilehti... 5 Postitusryhmät välilehti... 7 Perustiedot

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 16.12.2009. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet ja parannukset 8.00.0

Uudet ominaisuudet ja parannukset 8.00.0 Uudet ominaisuudet ja parannukset 8.00.0 Visma Software International AS Hakemisto 2 Hakemisto Huomautus...3 Johdanto...4 Visma-ohjelmien yhteensopivuus muiden sovellusten kanssa... 4 Luku 1: Visma Document

Lisätiedot

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja Visma L7 ÄlyALV Käsikirja Oppaan päiväys: 11.12.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0107 562 120 Visma Software Oy pidättää

Lisätiedot

Visma L7 Vuodenvaihde: kiinteistöhallinta. Tiedote

Visma L7 Vuodenvaihde: kiinteistöhallinta. Tiedote Visma L7 Vuodenvaihde: kiinteistöhallinta Tiedote Oppaan päiväys: 4.12.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0207 560

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET...6 1 LISENSSIEHDOT...7 2 ASENNUS...8

Lisätiedot

Visma Econet Pro ja Visma AutoInvoice Käyttöönotto-opas

Visma Econet Pro ja Visma AutoInvoice Käyttöönotto-opas i (15) Visma Econet Pro ja Visma AutoInvoice Käyttöönotto-opas (Econet Pro ver. 6.80 lähtien) Tämä ohjemateriaali on tehty Microsoft Word -ohjelmalla. Ohjemateriaalin ja siihen liittyvän muun materiaalin

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot