Tikon Muutokset versiosta SP1. Toukokuu (15) Tikon versio Ohjelmistomuutokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikon 6.3.0 Muutokset versiosta 6.2.0 SP1. Toukokuu 2013 1 (15) Tikon versio 6.3.0. Ohjelmistomuutokset"

Transkriptio

1 Toukokuu (15) Tikon versio Ohjelmistomuutokset

2 Toukokuu (15) Sisällysluettelo Tikon versioon tehdyt muutokset Kirjanpito ja reskontra Ostolaskun käsittelijöiden valitseminen laskun syötössä Verkkolaskun pdf-kuvan avautuminen Toimittajan laskunumeron tarkistaminen Verkkolasku ilman toimittajan y-tunnusta Muutos laskunumeron näyttämiseen maksuhuomautuksella, korkolaskulla, perintä- ja korkolistalla Ketjutuksen pdf-tiedostoille vuosi/kuukausikohtaiset alikansiot Raporttien lähetys sähköpostilla Käyttöomaisuusraportin ketjutusasetukset Selite kauden tai tilikauden perustamisessa Juokseva saldo -sarake 1-puoleiselle pääkirjalle Verkko-/tietokantayhteyksien katkeamisen aiheuttamat virhetilanteet ketjutuksessa Tilikausitietojen virheet estivät budjetin luonnin Käyttöomaisuuden poistokirjauksiin korjauksia Tilinpäätös Käyttöomaisuus, Tilikauden päätösajo Tiliotteen purku puuttuvalle tilikaudelle poikkeavalla tositenumeroinnilla Arkistointi isolla aineistolla Uusi taulu lisätty tilijärjestelmän muuntoon Tilaustenkäsittely ja laskutus WEB myyntilaskutus Suoramaksu Finvoice verkkolaskusta versio Tehtyjä korjauksia Eräpäivän uudelleen laskenta annetun arvopäivän mukaan ipost laskulla vero-osuus rivi Invalid formula name Ennakkolaskujen poikkeamat raportilla Rahoitusyhtiöverkkolaskulta puuttui pakollinen tieto Verkkolaskulla välisummarivillä virheellinen luku Laskutettujen päivitys historiaan keskeytyi mikäli laskuriviltä puuttui laskun päivä Jos käyttäjälle on oikeudet vain palvelulaskutukseen ylläpidon käyttö estyi Jos käyttäjällä on oikeudet vain laskutusohjelmaan ei kaikki kentät olleet käytettävissä Tuoterakenne ylläpidosta katosi tuotetunnus tuotetunnuskentästä Laskutettujen siirto historiaan Palkanlaskenta Ketjutuksen pdf-tiedostoille vuosi/kuukausikohtaiset alikansiot Linkki tai etilinpäätös ohjelman käynnistäminen Uusi ylläpito Vuosi-ilmoitus Verokorttien siirto Palkkalaskelma ipost palvelussa Raporttien lähetys sähköpostilla Käyttäjäkohtaisten väliaikaistietokantojen poisto... 10

3 Toukokuu (15) 4. Tikon ohjelmien yhteiset SqlServer 2012 tuki Käyttäjäkohtaisten väliaikaistietokantojen poisto Raporttien lähetys sähköpostilla Linkki tai etilinpäätös ohjelman käynnistäminen Tikonin ohjetiedostojen avaaminen Käyttäjämääräseuranta Uusi ylläpito-ohjelma Uusia tauluja Muutoksia käyttäjäoikeuksiin Korjauksia Tikon ostolaskujen käsittely Uusia käyttäjäasetuksia Laskujen ryhmittely Summatiedot Hyväksy maksatukseen-välilehdelle Txt-muotoisen liitteen luonti Firefox tuen laajennus SEPA-maksut Valuuttakoodit Korjauksia... 15

4 Tikon versioon tehdyt muutokset 1. Kirjanpito ja reskontra 1.1. Ostolaskun käsittelijöiden valitseminen laskun syötössä Toukokuu (15) Laskun syötössä on nyt mahdollista määritellä käsittelijät ostolaskujen käsittelyä varten. Ostolaskujen massanouto puolestaan toimii kuten ennenkin eli siinä ohjelma lisää laskuille käsittelijät kierrätyssääntöjen mukaan automaattisesti. Ostolaskujen yksittäiskäsittelyssä Resk(L)-välilehdellä näytetään laskua syötettäessä ostolaskun ensimmäinen käsittelijä, jolle lasku määriteltyjen kierrätyssääntöjen mukaan olisi menossa käsiteltäväksi. Käsittelijän käyttäjätunnus ja nimi näytetään ruudun oikeassa alakulmassa, kun poistutaan Tila-kentästä tai kun viedään hiiri Kierr.-painikkeen päälle. Käyttäjä voi tarkastella ja muuttaa ohjelman laskulle ehdottamia käsittelijöitä painamalla Kierr.- painiketta. Tällöin avautuu Ostolaskun käsittelijät -näyttö, jonka Kierrätyssäännöt-taulukossa näytetään kaikki ne kierrätyssäännöt, jotka sopivat Resk(L)-välilehdellä annettuihin laskun tietoihin (kierrätyssäännöt rajataan toimittajan, laskun rahamäärän ja laskun päiväyksen mukaan). Kierrätyssäännöt näytetään taulukossa säännöille määritellyn käyttöjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä ja Laskentakohteet-sarakkeessa näytetään informatiivisena tietona säännöille määritellyt laskentakohderajaukset muodossa: 1. kohde alku - 1. kohde loppu, 2. kohde alku - 2. kohde loppu, 3. kohde alku - 3. kohde loppu, 4. kohde alku - 4. kohde loppu, 5. kohde alku - 5. kohde loppu, 6. kohde alku - 6. kohde loppu, 7. kohde alku - 7. kohde loppu, 8. kohde alku - 8. kohde loppu. Käsittelijät voidaan valita Kierrätyssäännöt-taulukosta, jolloin kierrätyssäännön mukaiset käyttäjät tulevat valituiksi Laskun käsittelijät -kohdan valintalistoille. Käsittelijät voidaan vaihtaa kierrätyssäännöistä poikkeaviksi Laskun käsittelijät -kohdan valintalistoilla. Asiatarkastajien valintalistoilla näytetään ne yrityksen käyttäjät, joiden roolilla on oikeus laskujen asiatarkastukseen. Hyväksyjien valintalistoilla näytetään ne yrityksen käyttäjät, joiden roolilla on oikeus laskujen hyväksyntään. Maksatukseen hyväksyjien valintalistalla näytetään ne yrityksen käyttäjät, joiden roolilla on oikeus hyväksyä laskuja maksatukseen. Valintalistoilla ei näytetä pääkäyttäjiä, koska heiltä on estetty kyseiset toiminnot. Tallenna laskulle -painikkeella Laskun käsittelijät -kohdassa näkyvät käsittelijät tallentuvat laskun tietoihin ja ohjelma siirtyy Resk(L)-välilehdelle. Peruuta-painikkeella ohjelma vain siirtyy Resk(L)- välilehdelle. Jos käyttäjä ei paina Tallenna laskulle -painiketta tai jos käyttäjä ei edes käy Ostolaskun käsittelijät -näytössä, niin lasku lähtee kiertoon kierrätyssääntöjen mukaan. Rajoitukset: Laskulle on annettava vähintään "Hyväksyjä 1". Jos laskulle halutaan antaa "Tarkastaja 2", niin laskulle on annettava myös "Tarkastaja 1". Ostolaskun käsittelijät -näytössä voi antaa vain yhden käyttäjän kullekin käsittelytasolle, esim. tasolle "Tarkastaja 1". Jos laskua pitää jakaa useammalle käyttäjälle samalla käsittelytasolla, niin se tehdään Tikon Ostolaskujen käsittely -ohjelmassa. Jos lasku otetaan muutostilaan, niin käsittelijöiden muuttaminen sallitaan Ostolaskun käsittelijät -näytössä vain silloin, kun kukaan käsittelijöistä ei ole vielä hyväksynyt/hylännyt laskua. Jos lasku otetaan muutostilaan sen jälkeen, kun Tikon Ostolaskujen käsittely -ohjelmassa lasku on jaettu samalla käsittelytasolla useammalle käyttäjälle, niin Ostolaskun käsittelijät -näytössä voi muuttaa vain kunkin tason ensimmäisen käsittelijän. Ohjelma näyttää Laskun käsittelijät -kohdassa punaisen tähden niiden tasojen kohdalla, jotka on jaettu usealle käsittelijälle.

5 1.2. Verkkolaskun pdf-kuvan avautuminen Toukokuu (15) Jos verkkolasku sisältää laskun kuvan pdf-tiedostona, niin tästä versiosta alkaen pdf-tiedosto näytetään laskun pääsivulla (html-sivulle upotettuna). Muutos koskee tällä versiolla esikäsiteltyjä (=purettuja) laskuja. Muutos helpottaa erityisesti skannattujen ja tulkittujen laskujen avaamista ruudulle laskun syötössä ja laskujen katselussa arkistosta. Aikaisemmissa versioissa laskun pdf-kuva avattiin laskun pääsivun 0-linkistä. Jos halutaan laskun pdf-kuvan suoran avautumisen sijasta vanha 0- linkki laskun pääsivulle, niin laskujen noudon suorittavan koneen tiko.ini-tiedostoon pitää lisätä ReTiko-osion alle laskunkuva=0 -rivi Toimittajan laskunumeron tarkistaminen - Ostolaskujen ascii-noutoihin on lisätty toimittajan laskunumeron tarkistus. Jos toimittajalta löytyy sama toimittajan laskunumero samalla laskun päivämäärällä, niin laskua ei noudeta. Ostolaskujen xml-noudossa tämä tarkistus on tehty jo aiemmin. - Ostolaskujen syötössä "Toim.laskuno"-kentässä oleva toimittajan laskunumeron tarkistus tehdään nyt myös rivin lopussa riviä tallennettaessa. Uutta laskua syötettäessä toimittajalla jo olevaa toimittajan laskunumeroa ei sallita samalle toimittajalle toiseen kertaan Verkkolasku ilman toimittajan y-tunnusta Verkkolaskujen massanouto ja yksittäiskäsittely on muutettu toimivaksi, vaikka laskulta puuttuisi toimittajan y-tunnus. Aiemmin tuossa tilanteessa tuli virhe "5 Invalid procedure call or argument Muutos laskunumeron näyttämiseen maksuhuomautuksella, korkolaskulla, perintä- ja korkolistalla Perittävän laskun numerona näytetään ensisijaisesti laskun alkuperäinen laskunumero, Tikonin oman laskunumeron sijaan. Jos alkuperäistä laskunumeroa ei ole, ohjelma näyttää Tikonin oman laskunumeron, jonka Tikon aina luo laskulle (myös toisesta järjestelmästä siirretyille laskuille). Tiko.ini-tiedoston ReTiko-osion Maksuhuomautus rivillä käyttäjä voi halutessaan määrittää, mistä laskun kentästä Tikon poimii laskunumerotiedon ko. tulosteille: - Laskun selite-kentästä (Tiko.ini:ssä rivi Maksuhuomautus=selite) - Toimittajan laskunumero -kentästä (Tiko.ini:ssä rivi Maksuhuomautus=toimittajan) - Tikonin laskunumero -kentästä (Tiko.ini:ssä rivi Maksuhuomautus=Tikonin) 1.6. Ketjutuksen pdf-tiedostoille vuosi/kuukausikohtaiset alikansiot Pdf-raporttien ketjutus tulostuksissa voi käyttää alikansioita. Ohjelma luo vuosi/kuukausikohtaiset alikansiot automaattisesti, kun ketjutusasetuksiin on määrittely Sivu/alihakem. -kenttään parametriarvot \VVVVKK, \ÅÅÅÅMM, \VVVV-KK, \ÅÅÅÅ-MM, \KK tai \MM. Jos on määritelty pelkkä \ merkki, muodostuu \VVVVKK muotoinen alikansio. Kansion nimi muodostuu Jakso Mihin -kentän tiedosta. Alikansion voi nimetä myös kiinteästi, esim. \OMAT, mutta tällä tavoin nimettyjen kansioden raportit eivät ole valittavissa Raporttien lähetys -toiminnossa.

6 1.7. Raporttien lähetys sähköpostilla Toukokuu (15) Raporttien lähetys -toimintoon on lisätty Arkisto- ja Pdf-kansion vuosi- ja kuukausikohtainen kansiorakenne. Katso tarkemmin kohdasta Tikon ohjelmien yhteiset Raporttien lähetys sähköpostilla Käyttöomaisuusraportin ketjutusasetukset Käyttöomaisuusraportin kaikki ketjutusasetukset voi nyt tallentaa (aiemmin vain osa tallentui) Selite kauden tai tilikauden perustamisessa Nyt voi antaa 40 merkkiä pitkän selitteen (aiemmin selite oli 20 merkkiä) Juokseva saldo -sarake 1-puoleiselle pääkirjalle Lisätty 1-puoleisen pääkirjan raporttipohjille Juokseva saldo -sarake kuten on ollut 2-puoleisillakin raporttipohjilla Verkko-/tietokantayhteyksien katkeamisen aiheuttamat virhetilanteet ketjutuksessa Parannettu ohjelman toipumista, jos verkko-/tietokantayhteys on mennyt poikki. Ohjelma yrittää muodostaa uudelleen yhteyden yhteisiin tietokantoihin. Jos yhteyden muodostus onnistuu, niin ketjutus jatkuu eikä kaadu virheeseen. Toimii tapauksissa, kun Tikon ketjutuspalvelimella ei juuri sillä hetkellä ole tulostettavaa (eli ohjelma odottaa tulostettavia töitä). Ei toimi tilanteessa, kun yhteys katkeaa kesken tulostustoiminnon Tilikausitietojen virheet estivät budjetin luonnin Budjetin luonnissa tuli virhe, jos kirjanpidon Tilikaudet-taulussa oli virheellisiä tilikausitietoja. Korjattu Käyttöomaisuuden poistokirjauksiin korjauksia Myyntivoitto/-tappio kirjautui väärin, jos hyödykkeillä oli Käyttöomaisuus-taulun Jäännösarvokentässä jokin luku. Jos pitoaikaa on lyhennetty, ei ohjelma tee takautuvaa poistokorjausta (Kilan ohje). Käyttäjän on tarvittaessa itse tehtävä arvonalentumiskirjaus Tilinpäätös Käyttöomaisuus, Tilikauden päätösajo Tilikauden päätösajo toimintoon lisätty huomautusteksti Varmista, että tilikauden tapahtumat on lukittu ja poistolaskenta on suoritettu ilman Mukaan myös tapahtumaehdotukset ruksia.. Toimintoon on myös tehty tarkistus että poistolaskenta tehty tilinpäätöskuukauteen asti. Ellei ole, niin Tikon kysyy Haluatko silti tehdä käyttöomaisuuden päätösajon? Tiliotteen purku puuttuvalle tilikaudelle poikkeavalla tositenumeroinnilla Jos tiliotekäsittelyssä on käytössä poikkeava tositenumerointi, tiliotteiden tositenumerointi ei mennyt oikein, jos uutta tilikautta ei oltu perustettu ennen kuin purettiin ko. uudelle tilikaudelle kuuluvia tiliotteita.

7 1.16. Arkistointi isolla aineistolla Toukokuu (15) Kirjanpidon arkistointiajoissa tietokanta yhteyksien avaamisaikaa on pidennetty (15 sekunnista 30 sekuntiin), koska isolla kirjanpidon aineistolla arkistointiajo saattoi keskeytyä liian lyhyen aikakatkaisun vuoksi Uusi taulu lisätty tilijärjestelmän muuntoon Tilijärjestelmän muunto meni virheeseen ostolaskujen käsittelyn PurchaseInvoiceApproval taulun kohdalla. Korjattu. 2. Tilaustenkäsittely ja laskutus 2.1. WEB myyntilaskutus Tikon laskutusohjelmaan on tullut uutena tuotteena selainpohjainen laskun muodostus. WEB myyntilaskutuksen toiminnallisuudesta on oma erillinen ohje Suoramaksu Suoraveloituksen korvaaminen suoramaksulla ja kuluttajan verkkolaskulla. Laskutusohjelmaan on lisätty suoramaksutoiminto, joka korvaa kuluttaja asiakkaan suoraveloituksen. Suoramaksun käyttöönotosta ja toiminnallisuudesta on oma erillinen ohje. Suomalainen suoraveloitus päättyy vuoden 2014 alussa ( ), Euroopan komission asetusten mukaisesti eikä sitä voi enää käyttää laskutukseen tai laskunmaksuun tammikuun 2014 jälkeen. Suoraveloituksen tilalle tulee kuluttajan e-lasku ja suoramaksu. Muutos on osa Suomen siirtymistä yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA). Laskuttajan on käynnistettävä suoraveloitusvaltakirjojen muunto välillä Finvoice verkkolaskusta versio 2.0 Suoramaksun myötä Finvoice muotoisten verkkolaskujen versio on nostettu sanomaversiosta 1.3 versioon 2.0. ilman liitetiedostojen välitysominaisuutta. Liitetiedostojen lisäys toteutetaan Tikoniin myöhemmin, kun pankeissa on otettu käyttöön Finvoice liitteen tuki Tehtyjä korjauksia Eräpäivän uudelleen laskenta annetun arvopäivän mukaan Laskun tulostuksen yhteydessä annettu arvopäivä ei siirtynyt laskulle ja eräpäivän uudelleen laskenta ei toiminut. Mikäli laskun tulostuksessa valinta Kaikki oli valittuna, teki ohjelma eräpäivän uudelleen laskennan vain niille tilauksille, joille arvopäivä oli jo annettu. Jos tilaukselta puuttui arvopäivä, ei uudelleen laskentaa tehty korjattu.

8 ipost laskulla vero-osuus rivi Toukokuu (15) Mikäli käytössä oli verottomat hinnat näytti ohjelma väärin veron perusteen korjattu Invalid formula name Ennakkolaskujen poikkeamat raportilla Virhe esti raportin tulostuksen korjattu Rahoitusyhtiöverkkolaskulta puuttui pakollinen tieto Verkkolaskun Epi osasta puuttui EpiAccountId tieto korjattu Verkkolaskulla välisummarivillä virheellinen luku Yhdistelylaskulla veroton ja verollinen sarakkeissa sama luku - korjattu Laskutettujen päivitys historiaan keskeytyi mikäli laskuriviltä puuttui laskun päivä Virhe ilmeni toiminnossa Poistoajo Jatkuvien päivitys Jälkitoimitukset korjattu Jos käyttäjälle on oikeudet vain palvelulaskutukseen ylläpidon käyttö estyi Mikäli käyttäjälle on oikeudet vain palvelulaskutukseen ei ohjelma päästänyt käyttäjää palvelulaskutuksen ylläpitoon (vaati oikeudet myös laskutusohjelmaan) Virheilmoitus: "Company not exists or no access right." - korjattu Jos käyttäjällä on oikeudet vain laskutusohjelmaan ei kaikki kentät olleet käytettävissä Mikäli käyttäjällä on oikeudet vain laskutusohjelmaan ei ylläpidossa, välilehdellä Tilaustenkäsittely/Reskontra, ollut mikään kenttä editoitavissa Käyttäjälle vapautettu kentät, joita laskutusohjelmassa on voitava muuttaa - korjattu Tuoterakenne ylläpidosta katosi tuotetunnus tuotetunnuskentästä Siirryttäessä tuotesaldo ylläpidosta tuoterakenne ylläpitoon katoaa tuotetunnus tuotetunnuskentästä - korjattu Laskutettujen siirto historiaan Tilausten historiatauluihin on tullut versiossa tietueen yksilöivä indeksi. Laskutettujen poisto ja siirto historiaan epäonnistui jos historiatauluissa oli jo ennalta kyseinen lasku (mikäli siirto päätynyt aiemmin virheeseen). Ohjelma poistaa siirron yhteydessä nyt duplikaatti tietueen historiasta, mikäli sellainen löytyy.

9 Toukokuu (15) 3. Palkanlaskenta 3.1. Ketjutuksen pdf-tiedostoille vuosi/kuukausikohtaiset alikansiot Ketjutuksessa muodostettavat palkanlaskennan Pdf tiedostot voi nyt ohjata muodostumaan yritykohtaisen Pdf-kansion alle vuosi ja kuukausikohtaisiin alikansioihin. Ketjutus ikkunassa on uusi kenttä Kk alihakem.. Pdf tiedostot ohjataan vuosi ja kuukausikohtaisiin kansioihin laittamalla Kk alihakem. kenttään määritys \kk. Määritys \kk muodostaa automaattisesti yrityskansion alle palkanlaskennan vuosikansion esim. Palkat_2013 ja sen alle kuukausikansion. Vuosikansion alle muodostuu 170 Suppea palkkakortti 171 Laaja palkkakortti 172 Palkkakortti tiivistetty 190 Ilmoitus palkansaajalle 191 Vuosi-ilmoitus verottajalle 192 Vuosi-ilmoitus eläkelaitokselle 193 Tapaturmavakuutusilmoitus Muut Pdf-tiedostot muodostuvat vuosikansion alle kuukausikohtaisiin kansioihin. Esim. TikonPdf 0010_Tikowin_Oy Palkat_2013 PALKKAKORTTISUPPEA_2013.pdf 01 TAPAHTUMALISTA N01.pdf PALKKAERITTELYT N01.pdf 02 TAPAHTUMALISTA N01.pdf PALKKAERITTELYT N01.pdf 03 TAPAHTUMALISTA N01.pdf PALKKAERITTELYT N01.pdf Jos Pdf tiedostot halutaan edelleen muodostuvan suoraan yrityskohtaiseen pdf-kansioon, jätetään Kk alihakem. kenttä tyhjäksi. Pdf-kansion vuosi- ja kuukausikohtainen kansiorakenne on huomioitu myös Raporttien lähetys - toiminnossa. Katso tarkemmin kohdasta Tikon ohjelmien yhteiset Raporttien lähetys sähköpostilla Linkki tai etilinpäätös ohjelman käynnistäminen Katso kausiveroilmoituksen Linkki Tas -toimintoon tulleet muutokset kohdasta Tikon ohjelmien yhteiset - Linkki tai etilinpäätös ohjelman käynnistäminen Uusi ylläpito Työntekijän Perustiedot -sivulla olevassa Kieli kentässä ei näkynyt arvoa. Korjattu. Palkkalajin kopiointi Yhteisten palkkalajien muokkausnäkymässä ei toiminut oikein. Korjattu.

10 Toukokuu (15) Yhteisten palkkalajien, yhteisten palkkaerittelyn parametrien ja yhteisten tilitietojen käsitteleminen Uusi Taulu, Kopioi Taulu tai Poista Taulu toiminnoilla aiheutti virheen uudessa ylläpidossa, kun mentiin yhteisiin palkkalajeihin. Korjattu. Työntekijä-taulussa Ohjattu tulostus meni virheeseen, jos käytti olemassa olevaa, aikaisemmin luotua profiilia. Korjattu Vuosi-ilmoitus Rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksen tiedostoon viedään myös työntekijät, joiden Hlötunnus kenttään on annettu Y-tunnus, kun työntekijän Sivutoimi-koodina on 10 - Lähdeverollinen Verokorttien siirto Verotietojen siirto - Verotietojen päivitys -toiminnossa tuli virhe 3704, jos uudessa ylläpidossa oli tehty muutoksia jollekin työntekijälle ennen Verotietojen päivitys-toimintoa. Korjattu. Virheestä huolimatta verotiedot päivittyivät normaalisti Palkkalaskelma ipost palvelussa Seuraavissa versioissa palkkalaskelmalta tullaan poistamaan mahdollisuus näyttää maksettava määrä myös markkoina. Jos käytätte palkkalaskelmien ipost-palvelua ja käytössänne on omia vanhoja lomakepohjia, joissa maksettava määrä näytetään myös markkoina, tulee lomakepohjasta poistaa maksettava markkamäärä. Oman lomakepohjan muutosta varten ottakaa yhteyttä ipost palveluun tai siirtykää käyttämään Tikonin yleistä lomakepohjaa. Tikonin yleinen lomakepohja otetaan käyttöön jättämällä yrityksen palkanlaskentatiedoissa ipost lomaketunnus -kenttä tyhjäksi Raporttien lähetys sähköpostilla Raporttien lähetys -toimintoon on lisätty Arkisto- ja Pdf-kansion vuosi- ja kuukausikohtainen kansiorakenne. Katso tarkemmin kohdasta Tikon ohjelmien yhteiset Raporttien lähetys sähköpostilla Käyttäjäkohtaisten väliaikaistietokantojen poisto Katso käyttäjäkohtaisten väliaikaistietokantojen poistoon tulleet muutokset kohdasta Tikon ohjelmien yhteiset Käyttäjäkohtaisten väliaikaistietokantojen poisto.

11 Toukokuu (15) 4. Tikon ohjelmien yhteiset 4.1. SqlServer 2012 tuki Versiossa on mahdollista käyttää myös Microsoft SQL Server 2012 tietokanta-alustaa Käyttäjäkohtaisten väliaikaistietokantojen poisto Ohjelman käynnistyksessä ohjelma luo käyttäjäkohtaisen väliaikaistietokannan, jos sitä ei ole. Väliaikaistietokanta luodaan nimelle käyttäjä_koneen nimi_sovellus, esim. TIKO_KONE1_KP. Jos käyttäjäkohtainen väliaikaistietokanta halutaan poistaa ohjelman sulkemisen yhteydessä, laitetaan Tikopolku.ini tiedostoon rivit: [Toiminnot] OnExit=PoistaTempKanta Tällöin käyttäjäkohtaiset väliaikaistietokannat luodaan aina ohjelman käynnistyksessä ja poistetaan ohjelman sulkemisessa. Usean käyttäjän samanaikainen käyttäjäkohtaisen väliaikaistietokannan luonti ohjelmien käynnistyksessä saattaa hidastaa ohjelmien käynnistymistä. Mikäli käyttäjäkohtaisia väliaikaistietokantoja ei ole tarvetta poistaa ohjelman sulkemisen yhteydessä, käyttää ohjelma olemassa olevaa käyttäjäkohtaista väliaikaistietokantaa. Tikopolku.ini tiedostossa oleva määritys koskee kaikkia Tikon sovelluksia ja kaikkia käyttäjiä Raporttien lähetys sähköpostilla Alikansiot Kirjanpidon ja palkanlaskennan Raporttien lähetys -toiminnon liitetiedostojen valinnassa on mahdollisuus valita lähetettäviä tiedostoja myös yrityskohtaisen arkisto- ja pdf-kansion alla olevista alikansioista. Oletuskansiona liitetiedostojen valintaan tulee yrityskohtaisen arkisto- ja pdf-kansion alla oleva tilikausi-/vuosikansio. Jos tiedostoja halutaan lähettää toiselta tilikaudelta/vuodelta, tulee yritykselle avata se tilikausi/vuosi, jolta tiedostoja halutaan lähettää. Tiedostolistassa näkyy oletuksena myös tilikausi/vuosikansion alla olevat alikansiot ja niiden sisältämät tiedostot. Valitse rajaus alikansioon -valintalistasta voidaan valita alikansio, jonka alla olevat tiedostot näytetään listassa. Jos rajaus on käytössä, ei listassa näytetä muita alikansioita eikä niiden sisältämiä tiedostoja. Valitse rajaus alikansioon -valintalistassa on myös valinta..\ jolla tiedostolistaan tuodaan näkyviin yrityskansion alla olevat tiedostot. Lähettäjän sähköpostiosoite SMTP sähköpostin lähetykseen lähettäjän sähköpostiosoitteeksi voi kirjoittaa haluamansa sähköpostiosoitteen tai valita - Omalle käyttäjätunnukselle lisätyn sähköpostiosoitteen (Käyttäjä-taulusta) - Ostolaskujen käsittelyn yleisen sähköpostiosoitteen (sähköpostipalvelimen tiedot-taulusta)

12 4.4. Linkki tai etilinpäätös ohjelman käynnistäminen Toukokuu (15) Kirjanpidon ja palkanlaskennan kausiveroilmoitus-toiminnon Linkki Alv ja Linkki Tas -painikkeet avaavat Linkki / etilinpäätös ohjelman. Tikon etsii Linkki / etilinpäätös ohjelman käynnistyspolun siirtotiedosto-ohjauksesta YH 302. Siirtotiedosto-ohjausta YH 301 ei enää käytetä, eikä Linkki / etilinpäätös ohjelman käynnistyspolkua lueta työaseman/palvelimen rekisteristä. Siirtotiedosto-ohjaukseen YH 302 on mahdollista antaa myös sovelluksen nimi CheckAndTransmit.exe (Linkki) tai etplinkke.exe (etilinpäätös). Oletuksena Tikon käyttää Linkki-sovelluksen nimeä CheckAndTransmit.exe. Jos siirtotiedosto-ohjausta YH 302 ei ole määritelty, Tikon etsii käynnistyspolun Tikopolku.ini tiedostosta. Osiossa [LinkkieTpPath] määritellä riville LinkkieTpPath= vähintään polku, josta löytyy Linkki tai etilinpäätös sovellus. Hakemistopolun lisäksi voi antaa myös sovelluksen nimen esim. [LinkkieTpPath] LinkkieTpPath=C:\Program Files (x86)\personec Linkki tai LinkkieTpPath=C:\Program Files (x86)\personec Linkki\CheckAndTransmit.exe tai LinkkieTpPath=C:\Program Files (x86)\personec etilinpaatos\etplinkki.exe 4.5. Tikonin ohjetiedostojen avaaminen Tikon avaa ohjeet Yleiset parametrit -taulun ohjaamasta kansiosta. Jos ei haluta käyttää em. oletuspolkua, Tiko.ini tiedostoon voi PathHelp2 riville määritellä hakemistokansion, jonne ohjetiedostot on erikseen kopioitu ja josta ohjelman ohjeet halutaan avata. Jos Yleiset parametrit tauluun tai Tiko.inin PathHelp2 riville ei ole määritelty ohjeiden hakemistokansiota, avaa Tikon ohjeet ohjelmakansion Tikowin\System kansiosta Käyttäjämääräseuranta Tikonin lisenssiavaimeen on lisätty Web-myyntilaskutuksen tuote- ja käyttäjämäärätieto sekä Ostolaskujen käsittelyn käyttäjämäärätieto. Kyseisiin ohjelmiin on toteutettu käyttäjämääräseuranta. Lisäksi em. ohjelmien käyttäjämääriä valvotaan materiaali- ja taloushallinnon ohjelmiin kirjauduttaessa. Lisäksi taloushallinnon etäkäyttäjämäärän laskentaan on tehty korjaus (ohjelma salli tietyssä tilanteessa lisenssiä suuremman käyttäjämäärän).

13 Toukokuu (15) 5. Uusi ylläpito-ohjelma 5.1. Uusia tauluja Ftp parametrit taulu on lisätty Laskutus ohjelman uuteen ylläpitoon Asetukset Yritysasetukset - valikkoon. Taulu oli aikaisemmin vain vanhassa ylläpidossa. Kaikkien sovellusten Asetukset Järjestelmäasetukset -valikkoon on lisätty uusi taulu Sisäänkirjautuneet käyttäjät. Taulu on aina lukutilassa eikä sen tietoja pääse muuttamaan. Taulu näkyy vain Tiko-käyttäjälle Muutoksia käyttäjäoikeuksiin Uutta WEB Myyntilaskutus-sovellusta varten on lisätty valmiit käyttäjäroolit sekä mahdollisuus luoda uusia rooleja. Molempia itsepalvelusovelluksia ostolaskujen käsittelyä ja myyntilaskutusta varten on luotu käyttäjämääräseuranta, joka vertaa käytössä olevien käyttäjätunnusten määriä lisenssin sallimiin. Nyt myös Etäkäyttäjä kentällä on merkitystä lisenssin laskemisessa näissä sovelluksissa. Lisenssissä on maksimikäyttäjämäärät sekä perus- että etäkäyttäjille Korjauksia Parannettu tulostussarakkeiden tekstin asettelua sekä ylläpidon kentissä liikkumisen sujuvuutta. Sovelluskohtaisissa yritysten taulukkonäkymissä yritysten numerojärjestys oli virheellinen ja sovellusten yhteisestä yritysnäytöstä poikkeava. Korjattu. Haku Asiakas-ylläpidon yhteyshenkilölistasta toi valittavaksi myös muiden asiakkaiden yhteyshenkilöt ja näytti näiden nimen tilalla kentässä tekstin Unknown value. Korjattu. Vision-oikeuksien lisäys aiheutti ohjelmavirheen. Korjattu. Tietueen poisto ei aina poistanut vastaavaa tietuetta liitännäistaulusta (esim. asiakkaan poisto ei poistanut ko. asiakkaan tietuetta palvelulaskutuksen asiakastaulusta). Korjattu. Asiakkaiden kaikkien tietojen tulostus asiakkaittain toi kenttiin vääriä arvoja ja muodoltaan virheellisiä päivämääriä. Korjattu. CSV -muotoisen tuontitoiminnon desimaaliasetusten valintalistassa näkyi pvm-muotoilun vaihtoehtoja. Korjattu. Korjattu virhe, joka syntyi kun sama tieto (esim. tositelaji) tallennettiin eri yritysten samaan yrityskohtaiseen tauluun.

14 Toukokuu (15) 6. Tikon ostolaskujen käsittely 6.1. Uusia käyttäjäasetuksia Käyttäjä voi määritellä vapaasti väliltä sovelluksessa näytettävien rivien määrän taulukkonäkymissä. Käyttäjä voi valita avataanko laskun käsittelyn jälkeen seuraava lasku automaattisesti vai pysyykö näkymä käsitellyssä laskussa. Käyttäjän tallentama oletusnäkymä tallentaa myös taulukon sarakkeeseen valitun sarakelajittelun (nouseva tai laskeva) Laskujen ryhmittely Asiatarkistus-, Hyväksyminen, Hyväksy maksatukseen ja Laskuhistoria-välilehdille lisätty mahdollisuus ryhmitellä laskuja halutun sarakkeen (Toimittaja, Eräpäivä, Käteisalennuksen eräpäivä) mukaan. Sovellus myös laskee ja näyttää taulukossa laskujen summatiedon ryhmittelyn mukaan. Ryhmittely säilyy taulukossa käyttäjän palatessa Laskun tiedot-näytöltä taulukkonäkymään Summatiedot Hyväksy maksatukseen-välilehdelle Taulukkonäkymään on lisätty summalaskenta käyttäjän valitsemista riveistä sekä kaikista taulukon riveistä Txt-muotoisen liitteen luonti Versioon on palautettu mahdollisuus kirjoittaa txt-muotoinen liite laskulle ja samalla toimintoon on myös tehty teknisiä parannuksia esim. merkistöön ja rivin vaihtoihin liittyen. Ko. toiminto poistettiin sovelluksen versiossa Firefox tuen laajennus Versioon tehty korjauksia liittyen pdf-tyyppisten laskujen visualisointiin Firefox-selainta käytettäessä. Versiossa pdf-laskut pystytään visualisoimaan sovelluksen sisällä, kun vielä versiossa em. laskut jouduttiin avaamaan aina erillisessä selainikkunassa SEPA-maksut Versiossa voidaan SEPA maksuja tehdä nyt myös muille kuin suomalaisille IBAN-tileille. Versiossa maksuja pystyi tekemään vain FI-alkuisille eli suomalaisille IBAN-tileille Valuuttakoodit Valuuttojen symbolit muutettu valuuttakoodeiksi (EUR, SEK, jne.) Asiatarkistus, Hyväksyminen, Hyväksy maksatukseen ja Laskuhistoria välilehdillä.

15 6.8. Korjauksia Toukokuu (15) Laskun jakaminen osiossa, Käsittelijä-valintalistoissa ei näkynyt oikeita käsittelijöitä, jos osiossa oli valittuna useamman tarkastustason rivejä. (asiatarkistus, hyväksyminen, maksatukseen hyväksyminen). Laskuhistoria-välilehden avaus meni virheeseen, jos käyttäjä oli tallentanut sarakekohtaisen suodatuksen. Jos Tiliöinnit-osiossa oli luonut laskulle enemmän kuin yhden tiliöintirivin, rivien tallennus meni virheeseen. Tilöinti-osiossa laskun tiliöinteihin jako meni väärin, jos lasku jaettiin useampaan kuin kolmeen tiliöintiin. Laskuhistoria-välilehdellä ohjelma meni virheeseen Toimittaja-valintalistaa avattaessa, jos haettava toimittajamäärä oli suuri (> 1000 toimittajaa). Versiossa saman laskun yhden käsittelijän eri roolien mukainen peräkkäinen käsittely ei enää onnistunut Laskun tiedot näytöllä, Laskun jakaminen - ja Käsittelijät osioissa, koska ko. versioon toteutettu seuraavan laskun automaattinen avaaminen avasi automaattisesti uuden laskun käyttäjän käsiteltyä laskun ensimmäisellä roolillaan (esim. asiatarkastuksen tai hyväksymisen). Jos serveri ei pystynyt selvittämään clientin IP-osoitetta, ohjelma meni virheeseen.

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Toukokuu 2015 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Toukokuu 2015 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011 Visma Avendo E40 Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Visma Avendo Laskutus

Visma Avendo Laskutus Visma Avendo Laskutus Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden

Lisätiedot

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi Ostoreskontra Supplier Portal toimittajaportaali -ohje Sivu 1 / 15 SUPPLIER PORTAL TOIMITTAJAPORTAALI OHJE TOIMITTAJILLE Verkkolaskutuspalvelun käyttöönottamiseksi laskun lähettäjän tulee rekisteröityä

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 Uusi e-laskutuksen päivitysversio on valmistunut ja ladattavissa Domus intranetistä. Päivityksessä on mukana mm. kulutus- ja yleislaskujen e-laskutusominaisuudet sekä asumistuen

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

HTML muotojen lisäksi.

HTML muotojen lisäksi. Sivu 1(5) ProCountor-version 5.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä ProCountorin käyttöliittymää on edelleen parannettu. Näkymien toimintoja on pyritty yhtenäistämään ja painikkeita on ryhmitelty paremmin

Lisätiedot

If Yrityskansio Yliopistot

If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansioon kirjautuminen www.if.fi/yrityskansio Käyttäjillä on omat henkilökohtaiset tunnukset kansioon. Kansion sisällä olevaa näkymää säädellään eri käyttäjäprofiileilla.

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki Anu Husu 19.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Rekisteröityminen laskun lähettäjän web-sovelluksen käyttäjäksi... 3 3 Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

Uusi tutkintoasetus 2004 ja opinto-oikeuden käsittely

Uusi tutkintoasetus 2004 ja opinto-oikeuden käsittely Uusi tutkintoasetus 2004 ja Tässä ohjeessa kuvataan silloin kun perustutkinto-opiskelija siirtyy uuteen tutkinto-asetukseen opiskelija suorittaa uuden asetuksen mukaisen alemman tutkinnon jatko-opiskelija

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

eage PERUSTOIMINTOJEN KÄYTTÖOHJE

eage PERUSTOIMINTOJEN KÄYTTÖOHJE Mari Riihiaho Käyttöohje Luotu: 30.1.2009 Muokattu: 17.8.2011 Tulostettu: Sivu: 1/10 eage PERUSTOIMINTOJEN KÄYTTÖOHJE Sivu: 2/10 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Järjestelmän päänavigaatio... 3 2 JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

NetTikon PANKKI. käyttöohje

NetTikon PANKKI. käyttöohje Toukokuu 2016 1 (17) NetTikon PANKKI käyttöohje Toukokuu 2016 2 (17) 1 Aloitus... 3 1.1. Kirjautuminen sisään... 3 1.2. Salasana unohtunut... 4 1.3. Salasanan vaihtaminen... 4 1.4. Käyttäjätunnuksen lukkiutuminen...

Lisätiedot

Racetime Catcher One 0.02 ohje Tekijä: Jere Mäki RACETIME CATCHER ONE 0.02

Racetime Catcher One 0.02 ohje Tekijä: Jere Mäki RACETIME CATCHER ONE 0.02 RACETIME CATCHER ONE 0.02 Selaimen välimuistin tyhjennys... 1 Aloita kilpailu muuttamalla kilpailuaika... 2 Lähtölista/oikean sivun vieritettävä numeropalkki... 2 Ajanottaminen... 3 Ajansiirto/poistaminen...

Lisätiedot

OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI 1 OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen -ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten.

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten. 1 (5) epalkat versio 2017 MUUTOKSET ULKOASUSSA epalkkojen ulkoasua on uudistettu ja tiivistetty, jotta ohjelma toimii luontevammin myös mobiililaitteilla. Lisäksi ulkoasua on yhdenmukaistettu muita Heeros-tuotteita

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 4. Osoitetarrat ja sähköpostin lähettäminen suoraan

Lisätiedot

Perintätoimeksiannot

Perintätoimeksiannot Perintätoimeksiannot 2 Sisällys 1.1 Palvelunhallinta... 4 1.2 Yrityksen perustiedot Pankkitiedot... 5 1.3 Perustiedot... 6 1.4 Perintätoimeksiannot- ruutu... 7 1.5 Toimeksiantojen muodostus... 8 15.6.2015

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Tikon yksittäismaksujen käsittely

Tikon yksittäismaksujen käsittely Toukokuu 2015 1 (8) Käyttöohje Toukokuu 2015 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Web-käyttöliittymä... 4 1.1. Yksittäismaksut... 5 1.2. Tulosta uusi turvakoodisarja... 6 1.3. Aktivoi turvakoodisarja...

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella.

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sivu 1(7) Sopimuslaskutus ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sopimus Kullekin asiakkaalle

Lisätiedot

Sonera Talous. Toimittajaportaali. Käyttöohje v.1.0

Sonera Talous. Toimittajaportaali. Käyttöohje v.1.0 Sonera Talous Toimittajaportaali Käyttöohje v.1.0 1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo... 2 2 Johdanto... 3 3 Toimittajaportaalin avaaminen ja sisään kirjautuminen... 3 3.1 Salasana on unohtunut... 5

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

2 Eläinlistan kautta voidaan tallentaa tietoja kuolleille eläimille

2 Eläinlistan kautta voidaan tallentaa tietoja kuolleille eläimille Sisällys: Sisällys:... 1 WebLammas versio 1.0.8.3 korjaukset ja uudet ominaisuudet... 2 1 Eläin - välilehdelle tuodaan Tilan elossa olevat eläimet... 2 2 Eläinlistan kautta voidaan tallentaa tietoja kuolleille

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Käyttöohje NetTikon PALKKA

Käyttöohje NetTikon PALKKA Toukokuu 2016 1 (17) käyttöohje Toukokuu 2016 2 (17) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Aloitus... 4 1.1. Kirjautuminen sisään... 4 1.2. Salasana unohtunut... 4 1.3. Salasanan vaihtaminen... 5 1.4. Käyttäjätunnuksen

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 Uusien EDTPLIB- ja PDF -pakettien vienti ohjatulla toiminnolla...3 Tiedoston tarkistus...3 Kohdejulkaisun valinta... 4 Numeron tiedot... 5 Yhteenveto...6

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

NetTikon MYYNTILASKU Mobiili

NetTikon MYYNTILASKU Mobiili Toukokuu 2016 1 (69) Käyttöohje Toukokuu 2016 2 (69) 1 Johdanto... 4 2 Aloitus... 5 2.1 Sisäänkirjautuminen... 5 2.1.1 Salasana unohtunut... 5 2.2 Salasanan vaihtaminen... 6 2.3 Käyttäjätunnuksen lukkiutuminen...

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen 17.8.2016 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Oikeus koeanomusten sähköiseen käsittelyyn...

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net.

Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net. Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net http://www.oskari.net Sisältö Oskari.net osaamiskartoituksen käyttöohje... 3 Johdanto... 3 Ohjelman käynnistäminen... 3 Tutkinnon

Lisätiedot

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Pardco Group Oy Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Asennus- ja asetusohjeet Pardco Group Oy 9/6/2013 Sisältö Yleistä moduulista... 2 Moduulin asennus... 2 Asetukset... 2 Trustpoint Invoice

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Mervi Lavonen-Bohm ver 4.0

Mervi Lavonen-Bohm ver 4.0 Ohje 1 (9) VG-62 Tiliotteen tietojen vienti Tuloslaskelmaan Tiliotteen käsittelyä varten tehty automaatio toimii Excel2003/2007-versiossa. Automaatio on toteutettu VBA-ohjelmointina. Kaikki koodi/automaatio

Lisätiedot

Tikonin mallikantojen, -tekstipohjien -raporttien ja - lomakkeiden käyttöönotto

Tikonin mallikantojen, -tekstipohjien -raporttien ja - lomakkeiden käyttöönotto Toukokuu 2014 1 (6) Tikonin mallikantojen, -tekstipohjien -raporttien ja - lomakkeiden käyttöönotto Mallikannat ja -raportit Toukokuu 2014 2 (6) Tikonin mallikantojen, -tekstipohjien -raporttien ja -lomakkeiden

Lisätiedot

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Mistä löydän ryhmäni tiedot? 1) Valitse ylävalikosta Ryhmät. Hakukentän alla näet ryhmiesi tiedot. Klikkaamalla ryhmän nimeä pääset ryhmän tietoihin.

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Soittorobotin käyttöohje

Soittorobotin käyttöohje Soittorobotin käyttöohje Sisällysluettelo 1. Tietojen tallennus sopivaan muotoon Excelissä 2. Toimeksiannon lisääminen 3. Soittorobotin käyttö 4. Tietojen vienti Exceliin 1. Tietojen tallennus sopivaan

Lisätiedot

Raportit löytyvät klikkaamalla ylänavigaatiopalkista Raportit. Raportit-sivu aukeaa automaattisesti Normaalien raporttien listaukseen.

Raportit löytyvät klikkaamalla ylänavigaatiopalkista Raportit. Raportit-sivu aukeaa automaattisesti Normaalien raporttien listaukseen. 1.1 Raportit Ohjelmistossa on mahdollisuus tarkastella jo luotuja tai luoda uusia raportteja riippuen käyttäjän tarpeista. Ideana on, että käyttäjän tarvitsee osata mahdollisimman vähän monimutkaisia koodeja

Lisätiedot

SAP NAVIGOINTI. Yleistä SAPista JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

SAP NAVIGOINTI. Yleistä SAPista JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yleistä SAPista - Yritys = 2100 Jyväskylän yliopisto - Tyks-ryhmä = Tiedekunta - Tulosyksikkö = Laitos - Kustannuspaikka = Laitos (ent. VA) - Transaktiokoodi/tekninen nimi = alfanumeerinen tunniste joka

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten.

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten. LabkoNet 20.08.2013 LabkoNet järjestelmä Käyttöön tuleva järjestelmä pohjautuu vuodesta 2003 käytössä olleeseen LabkoNet palveluun Nykyistä LabkoNet sivustoa laajennetaan liikennöitsijöiden omalla sivustolla

Lisätiedot

Release Notes 6.0 CABAS. Päivämäärät pakolliseksi

Release Notes 6.0 CABAS. Päivämäärät pakolliseksi Release Notes 6.0 Release Notesit näytetään suoraan ja automaattisesti tässä ikkunassa. Kun olette lukeneet seuraavat Release Notesit, ruksittakaa alhaalta valintaruutu Olen lukenut ja ymmärrän. Linkit

Lisätiedot

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä Käyttöliittymä Loppukäyttäjät pääsevät tietovarastoraportointiin Kiekuportaalin kautta.

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti

Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita tilauksen

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot