Tikon Muutokset versiosta SP1. Toukokuu (15) Tikon versio Ohjelmistomuutokset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikon 6.3.0 Muutokset versiosta 6.2.0 SP1. Toukokuu 2013 1 (15) Tikon versio 6.3.0. Ohjelmistomuutokset"

Transkriptio

1 Toukokuu (15) Tikon versio Ohjelmistomuutokset

2 Toukokuu (15) Sisällysluettelo Tikon versioon tehdyt muutokset Kirjanpito ja reskontra Ostolaskun käsittelijöiden valitseminen laskun syötössä Verkkolaskun pdf-kuvan avautuminen Toimittajan laskunumeron tarkistaminen Verkkolasku ilman toimittajan y-tunnusta Muutos laskunumeron näyttämiseen maksuhuomautuksella, korkolaskulla, perintä- ja korkolistalla Ketjutuksen pdf-tiedostoille vuosi/kuukausikohtaiset alikansiot Raporttien lähetys sähköpostilla Käyttöomaisuusraportin ketjutusasetukset Selite kauden tai tilikauden perustamisessa Juokseva saldo -sarake 1-puoleiselle pääkirjalle Verkko-/tietokantayhteyksien katkeamisen aiheuttamat virhetilanteet ketjutuksessa Tilikausitietojen virheet estivät budjetin luonnin Käyttöomaisuuden poistokirjauksiin korjauksia Tilinpäätös Käyttöomaisuus, Tilikauden päätösajo Tiliotteen purku puuttuvalle tilikaudelle poikkeavalla tositenumeroinnilla Arkistointi isolla aineistolla Uusi taulu lisätty tilijärjestelmän muuntoon Tilaustenkäsittely ja laskutus WEB myyntilaskutus Suoramaksu Finvoice verkkolaskusta versio Tehtyjä korjauksia Eräpäivän uudelleen laskenta annetun arvopäivän mukaan ipost laskulla vero-osuus rivi Invalid formula name Ennakkolaskujen poikkeamat raportilla Rahoitusyhtiöverkkolaskulta puuttui pakollinen tieto Verkkolaskulla välisummarivillä virheellinen luku Laskutettujen päivitys historiaan keskeytyi mikäli laskuriviltä puuttui laskun päivä Jos käyttäjälle on oikeudet vain palvelulaskutukseen ylläpidon käyttö estyi Jos käyttäjällä on oikeudet vain laskutusohjelmaan ei kaikki kentät olleet käytettävissä Tuoterakenne ylläpidosta katosi tuotetunnus tuotetunnuskentästä Laskutettujen siirto historiaan Palkanlaskenta Ketjutuksen pdf-tiedostoille vuosi/kuukausikohtaiset alikansiot Linkki tai etilinpäätös ohjelman käynnistäminen Uusi ylläpito Vuosi-ilmoitus Verokorttien siirto Palkkalaskelma ipost palvelussa Raporttien lähetys sähköpostilla Käyttäjäkohtaisten väliaikaistietokantojen poisto... 10

3 Toukokuu (15) 4. Tikon ohjelmien yhteiset SqlServer 2012 tuki Käyttäjäkohtaisten väliaikaistietokantojen poisto Raporttien lähetys sähköpostilla Linkki tai etilinpäätös ohjelman käynnistäminen Tikonin ohjetiedostojen avaaminen Käyttäjämääräseuranta Uusi ylläpito-ohjelma Uusia tauluja Muutoksia käyttäjäoikeuksiin Korjauksia Tikon ostolaskujen käsittely Uusia käyttäjäasetuksia Laskujen ryhmittely Summatiedot Hyväksy maksatukseen-välilehdelle Txt-muotoisen liitteen luonti Firefox tuen laajennus SEPA-maksut Valuuttakoodit Korjauksia... 15

4 Tikon versioon tehdyt muutokset 1. Kirjanpito ja reskontra 1.1. Ostolaskun käsittelijöiden valitseminen laskun syötössä Toukokuu (15) Laskun syötössä on nyt mahdollista määritellä käsittelijät ostolaskujen käsittelyä varten. Ostolaskujen massanouto puolestaan toimii kuten ennenkin eli siinä ohjelma lisää laskuille käsittelijät kierrätyssääntöjen mukaan automaattisesti. Ostolaskujen yksittäiskäsittelyssä Resk(L)-välilehdellä näytetään laskua syötettäessä ostolaskun ensimmäinen käsittelijä, jolle lasku määriteltyjen kierrätyssääntöjen mukaan olisi menossa käsiteltäväksi. Käsittelijän käyttäjätunnus ja nimi näytetään ruudun oikeassa alakulmassa, kun poistutaan Tila-kentästä tai kun viedään hiiri Kierr.-painikkeen päälle. Käyttäjä voi tarkastella ja muuttaa ohjelman laskulle ehdottamia käsittelijöitä painamalla Kierr.- painiketta. Tällöin avautuu Ostolaskun käsittelijät -näyttö, jonka Kierrätyssäännöt-taulukossa näytetään kaikki ne kierrätyssäännöt, jotka sopivat Resk(L)-välilehdellä annettuihin laskun tietoihin (kierrätyssäännöt rajataan toimittajan, laskun rahamäärän ja laskun päiväyksen mukaan). Kierrätyssäännöt näytetään taulukossa säännöille määritellyn käyttöjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä ja Laskentakohteet-sarakkeessa näytetään informatiivisena tietona säännöille määritellyt laskentakohderajaukset muodossa: 1. kohde alku - 1. kohde loppu, 2. kohde alku - 2. kohde loppu, 3. kohde alku - 3. kohde loppu, 4. kohde alku - 4. kohde loppu, 5. kohde alku - 5. kohde loppu, 6. kohde alku - 6. kohde loppu, 7. kohde alku - 7. kohde loppu, 8. kohde alku - 8. kohde loppu. Käsittelijät voidaan valita Kierrätyssäännöt-taulukosta, jolloin kierrätyssäännön mukaiset käyttäjät tulevat valituiksi Laskun käsittelijät -kohdan valintalistoille. Käsittelijät voidaan vaihtaa kierrätyssäännöistä poikkeaviksi Laskun käsittelijät -kohdan valintalistoilla. Asiatarkastajien valintalistoilla näytetään ne yrityksen käyttäjät, joiden roolilla on oikeus laskujen asiatarkastukseen. Hyväksyjien valintalistoilla näytetään ne yrityksen käyttäjät, joiden roolilla on oikeus laskujen hyväksyntään. Maksatukseen hyväksyjien valintalistalla näytetään ne yrityksen käyttäjät, joiden roolilla on oikeus hyväksyä laskuja maksatukseen. Valintalistoilla ei näytetä pääkäyttäjiä, koska heiltä on estetty kyseiset toiminnot. Tallenna laskulle -painikkeella Laskun käsittelijät -kohdassa näkyvät käsittelijät tallentuvat laskun tietoihin ja ohjelma siirtyy Resk(L)-välilehdelle. Peruuta-painikkeella ohjelma vain siirtyy Resk(L)- välilehdelle. Jos käyttäjä ei paina Tallenna laskulle -painiketta tai jos käyttäjä ei edes käy Ostolaskun käsittelijät -näytössä, niin lasku lähtee kiertoon kierrätyssääntöjen mukaan. Rajoitukset: Laskulle on annettava vähintään "Hyväksyjä 1". Jos laskulle halutaan antaa "Tarkastaja 2", niin laskulle on annettava myös "Tarkastaja 1". Ostolaskun käsittelijät -näytössä voi antaa vain yhden käyttäjän kullekin käsittelytasolle, esim. tasolle "Tarkastaja 1". Jos laskua pitää jakaa useammalle käyttäjälle samalla käsittelytasolla, niin se tehdään Tikon Ostolaskujen käsittely -ohjelmassa. Jos lasku otetaan muutostilaan, niin käsittelijöiden muuttaminen sallitaan Ostolaskun käsittelijät -näytössä vain silloin, kun kukaan käsittelijöistä ei ole vielä hyväksynyt/hylännyt laskua. Jos lasku otetaan muutostilaan sen jälkeen, kun Tikon Ostolaskujen käsittely -ohjelmassa lasku on jaettu samalla käsittelytasolla useammalle käyttäjälle, niin Ostolaskun käsittelijät -näytössä voi muuttaa vain kunkin tason ensimmäisen käsittelijän. Ohjelma näyttää Laskun käsittelijät -kohdassa punaisen tähden niiden tasojen kohdalla, jotka on jaettu usealle käsittelijälle.

5 1.2. Verkkolaskun pdf-kuvan avautuminen Toukokuu (15) Jos verkkolasku sisältää laskun kuvan pdf-tiedostona, niin tästä versiosta alkaen pdf-tiedosto näytetään laskun pääsivulla (html-sivulle upotettuna). Muutos koskee tällä versiolla esikäsiteltyjä (=purettuja) laskuja. Muutos helpottaa erityisesti skannattujen ja tulkittujen laskujen avaamista ruudulle laskun syötössä ja laskujen katselussa arkistosta. Aikaisemmissa versioissa laskun pdf-kuva avattiin laskun pääsivun 0-linkistä. Jos halutaan laskun pdf-kuvan suoran avautumisen sijasta vanha 0- linkki laskun pääsivulle, niin laskujen noudon suorittavan koneen tiko.ini-tiedostoon pitää lisätä ReTiko-osion alle laskunkuva=0 -rivi Toimittajan laskunumeron tarkistaminen - Ostolaskujen ascii-noutoihin on lisätty toimittajan laskunumeron tarkistus. Jos toimittajalta löytyy sama toimittajan laskunumero samalla laskun päivämäärällä, niin laskua ei noudeta. Ostolaskujen xml-noudossa tämä tarkistus on tehty jo aiemmin. - Ostolaskujen syötössä "Toim.laskuno"-kentässä oleva toimittajan laskunumeron tarkistus tehdään nyt myös rivin lopussa riviä tallennettaessa. Uutta laskua syötettäessä toimittajalla jo olevaa toimittajan laskunumeroa ei sallita samalle toimittajalle toiseen kertaan Verkkolasku ilman toimittajan y-tunnusta Verkkolaskujen massanouto ja yksittäiskäsittely on muutettu toimivaksi, vaikka laskulta puuttuisi toimittajan y-tunnus. Aiemmin tuossa tilanteessa tuli virhe "5 Invalid procedure call or argument Muutos laskunumeron näyttämiseen maksuhuomautuksella, korkolaskulla, perintä- ja korkolistalla Perittävän laskun numerona näytetään ensisijaisesti laskun alkuperäinen laskunumero, Tikonin oman laskunumeron sijaan. Jos alkuperäistä laskunumeroa ei ole, ohjelma näyttää Tikonin oman laskunumeron, jonka Tikon aina luo laskulle (myös toisesta järjestelmästä siirretyille laskuille). Tiko.ini-tiedoston ReTiko-osion Maksuhuomautus rivillä käyttäjä voi halutessaan määrittää, mistä laskun kentästä Tikon poimii laskunumerotiedon ko. tulosteille: - Laskun selite-kentästä (Tiko.ini:ssä rivi Maksuhuomautus=selite) - Toimittajan laskunumero -kentästä (Tiko.ini:ssä rivi Maksuhuomautus=toimittajan) - Tikonin laskunumero -kentästä (Tiko.ini:ssä rivi Maksuhuomautus=Tikonin) 1.6. Ketjutuksen pdf-tiedostoille vuosi/kuukausikohtaiset alikansiot Pdf-raporttien ketjutus tulostuksissa voi käyttää alikansioita. Ohjelma luo vuosi/kuukausikohtaiset alikansiot automaattisesti, kun ketjutusasetuksiin on määrittely Sivu/alihakem. -kenttään parametriarvot \VVVVKK, \ÅÅÅÅMM, \VVVV-KK, \ÅÅÅÅ-MM, \KK tai \MM. Jos on määritelty pelkkä \ merkki, muodostuu \VVVVKK muotoinen alikansio. Kansion nimi muodostuu Jakso Mihin -kentän tiedosta. Alikansion voi nimetä myös kiinteästi, esim. \OMAT, mutta tällä tavoin nimettyjen kansioden raportit eivät ole valittavissa Raporttien lähetys -toiminnossa.

6 1.7. Raporttien lähetys sähköpostilla Toukokuu (15) Raporttien lähetys -toimintoon on lisätty Arkisto- ja Pdf-kansion vuosi- ja kuukausikohtainen kansiorakenne. Katso tarkemmin kohdasta Tikon ohjelmien yhteiset Raporttien lähetys sähköpostilla Käyttöomaisuusraportin ketjutusasetukset Käyttöomaisuusraportin kaikki ketjutusasetukset voi nyt tallentaa (aiemmin vain osa tallentui) Selite kauden tai tilikauden perustamisessa Nyt voi antaa 40 merkkiä pitkän selitteen (aiemmin selite oli 20 merkkiä) Juokseva saldo -sarake 1-puoleiselle pääkirjalle Lisätty 1-puoleisen pääkirjan raporttipohjille Juokseva saldo -sarake kuten on ollut 2-puoleisillakin raporttipohjilla Verkko-/tietokantayhteyksien katkeamisen aiheuttamat virhetilanteet ketjutuksessa Parannettu ohjelman toipumista, jos verkko-/tietokantayhteys on mennyt poikki. Ohjelma yrittää muodostaa uudelleen yhteyden yhteisiin tietokantoihin. Jos yhteyden muodostus onnistuu, niin ketjutus jatkuu eikä kaadu virheeseen. Toimii tapauksissa, kun Tikon ketjutuspalvelimella ei juuri sillä hetkellä ole tulostettavaa (eli ohjelma odottaa tulostettavia töitä). Ei toimi tilanteessa, kun yhteys katkeaa kesken tulostustoiminnon Tilikausitietojen virheet estivät budjetin luonnin Budjetin luonnissa tuli virhe, jos kirjanpidon Tilikaudet-taulussa oli virheellisiä tilikausitietoja. Korjattu Käyttöomaisuuden poistokirjauksiin korjauksia Myyntivoitto/-tappio kirjautui väärin, jos hyödykkeillä oli Käyttöomaisuus-taulun Jäännösarvokentässä jokin luku. Jos pitoaikaa on lyhennetty, ei ohjelma tee takautuvaa poistokorjausta (Kilan ohje). Käyttäjän on tarvittaessa itse tehtävä arvonalentumiskirjaus Tilinpäätös Käyttöomaisuus, Tilikauden päätösajo Tilikauden päätösajo toimintoon lisätty huomautusteksti Varmista, että tilikauden tapahtumat on lukittu ja poistolaskenta on suoritettu ilman Mukaan myös tapahtumaehdotukset ruksia.. Toimintoon on myös tehty tarkistus että poistolaskenta tehty tilinpäätöskuukauteen asti. Ellei ole, niin Tikon kysyy Haluatko silti tehdä käyttöomaisuuden päätösajon? Tiliotteen purku puuttuvalle tilikaudelle poikkeavalla tositenumeroinnilla Jos tiliotekäsittelyssä on käytössä poikkeava tositenumerointi, tiliotteiden tositenumerointi ei mennyt oikein, jos uutta tilikautta ei oltu perustettu ennen kuin purettiin ko. uudelle tilikaudelle kuuluvia tiliotteita.

7 1.16. Arkistointi isolla aineistolla Toukokuu (15) Kirjanpidon arkistointiajoissa tietokanta yhteyksien avaamisaikaa on pidennetty (15 sekunnista 30 sekuntiin), koska isolla kirjanpidon aineistolla arkistointiajo saattoi keskeytyä liian lyhyen aikakatkaisun vuoksi Uusi taulu lisätty tilijärjestelmän muuntoon Tilijärjestelmän muunto meni virheeseen ostolaskujen käsittelyn PurchaseInvoiceApproval taulun kohdalla. Korjattu. 2. Tilaustenkäsittely ja laskutus 2.1. WEB myyntilaskutus Tikon laskutusohjelmaan on tullut uutena tuotteena selainpohjainen laskun muodostus. WEB myyntilaskutuksen toiminnallisuudesta on oma erillinen ohje Suoramaksu Suoraveloituksen korvaaminen suoramaksulla ja kuluttajan verkkolaskulla. Laskutusohjelmaan on lisätty suoramaksutoiminto, joka korvaa kuluttaja asiakkaan suoraveloituksen. Suoramaksun käyttöönotosta ja toiminnallisuudesta on oma erillinen ohje. Suomalainen suoraveloitus päättyy vuoden 2014 alussa ( ), Euroopan komission asetusten mukaisesti eikä sitä voi enää käyttää laskutukseen tai laskunmaksuun tammikuun 2014 jälkeen. Suoraveloituksen tilalle tulee kuluttajan e-lasku ja suoramaksu. Muutos on osa Suomen siirtymistä yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA). Laskuttajan on käynnistettävä suoraveloitusvaltakirjojen muunto välillä Finvoice verkkolaskusta versio 2.0 Suoramaksun myötä Finvoice muotoisten verkkolaskujen versio on nostettu sanomaversiosta 1.3 versioon 2.0. ilman liitetiedostojen välitysominaisuutta. Liitetiedostojen lisäys toteutetaan Tikoniin myöhemmin, kun pankeissa on otettu käyttöön Finvoice liitteen tuki Tehtyjä korjauksia Eräpäivän uudelleen laskenta annetun arvopäivän mukaan Laskun tulostuksen yhteydessä annettu arvopäivä ei siirtynyt laskulle ja eräpäivän uudelleen laskenta ei toiminut. Mikäli laskun tulostuksessa valinta Kaikki oli valittuna, teki ohjelma eräpäivän uudelleen laskennan vain niille tilauksille, joille arvopäivä oli jo annettu. Jos tilaukselta puuttui arvopäivä, ei uudelleen laskentaa tehty korjattu.

8 ipost laskulla vero-osuus rivi Toukokuu (15) Mikäli käytössä oli verottomat hinnat näytti ohjelma väärin veron perusteen korjattu Invalid formula name Ennakkolaskujen poikkeamat raportilla Virhe esti raportin tulostuksen korjattu Rahoitusyhtiöverkkolaskulta puuttui pakollinen tieto Verkkolaskun Epi osasta puuttui EpiAccountId tieto korjattu Verkkolaskulla välisummarivillä virheellinen luku Yhdistelylaskulla veroton ja verollinen sarakkeissa sama luku - korjattu Laskutettujen päivitys historiaan keskeytyi mikäli laskuriviltä puuttui laskun päivä Virhe ilmeni toiminnossa Poistoajo Jatkuvien päivitys Jälkitoimitukset korjattu Jos käyttäjälle on oikeudet vain palvelulaskutukseen ylläpidon käyttö estyi Mikäli käyttäjälle on oikeudet vain palvelulaskutukseen ei ohjelma päästänyt käyttäjää palvelulaskutuksen ylläpitoon (vaati oikeudet myös laskutusohjelmaan) Virheilmoitus: "Company not exists or no access right." - korjattu Jos käyttäjällä on oikeudet vain laskutusohjelmaan ei kaikki kentät olleet käytettävissä Mikäli käyttäjällä on oikeudet vain laskutusohjelmaan ei ylläpidossa, välilehdellä Tilaustenkäsittely/Reskontra, ollut mikään kenttä editoitavissa Käyttäjälle vapautettu kentät, joita laskutusohjelmassa on voitava muuttaa - korjattu Tuoterakenne ylläpidosta katosi tuotetunnus tuotetunnuskentästä Siirryttäessä tuotesaldo ylläpidosta tuoterakenne ylläpitoon katoaa tuotetunnus tuotetunnuskentästä - korjattu Laskutettujen siirto historiaan Tilausten historiatauluihin on tullut versiossa tietueen yksilöivä indeksi. Laskutettujen poisto ja siirto historiaan epäonnistui jos historiatauluissa oli jo ennalta kyseinen lasku (mikäli siirto päätynyt aiemmin virheeseen). Ohjelma poistaa siirron yhteydessä nyt duplikaatti tietueen historiasta, mikäli sellainen löytyy.

9 Toukokuu (15) 3. Palkanlaskenta 3.1. Ketjutuksen pdf-tiedostoille vuosi/kuukausikohtaiset alikansiot Ketjutuksessa muodostettavat palkanlaskennan Pdf tiedostot voi nyt ohjata muodostumaan yritykohtaisen Pdf-kansion alle vuosi ja kuukausikohtaisiin alikansioihin. Ketjutus ikkunassa on uusi kenttä Kk alihakem.. Pdf tiedostot ohjataan vuosi ja kuukausikohtaisiin kansioihin laittamalla Kk alihakem. kenttään määritys \kk. Määritys \kk muodostaa automaattisesti yrityskansion alle palkanlaskennan vuosikansion esim. Palkat_2013 ja sen alle kuukausikansion. Vuosikansion alle muodostuu 170 Suppea palkkakortti 171 Laaja palkkakortti 172 Palkkakortti tiivistetty 190 Ilmoitus palkansaajalle 191 Vuosi-ilmoitus verottajalle 192 Vuosi-ilmoitus eläkelaitokselle 193 Tapaturmavakuutusilmoitus Muut Pdf-tiedostot muodostuvat vuosikansion alle kuukausikohtaisiin kansioihin. Esim. TikonPdf 0010_Tikowin_Oy Palkat_2013 PALKKAKORTTISUPPEA_2013.pdf 01 TAPAHTUMALISTA N01.pdf PALKKAERITTELYT N01.pdf 02 TAPAHTUMALISTA N01.pdf PALKKAERITTELYT N01.pdf 03 TAPAHTUMALISTA N01.pdf PALKKAERITTELYT N01.pdf Jos Pdf tiedostot halutaan edelleen muodostuvan suoraan yrityskohtaiseen pdf-kansioon, jätetään Kk alihakem. kenttä tyhjäksi. Pdf-kansion vuosi- ja kuukausikohtainen kansiorakenne on huomioitu myös Raporttien lähetys - toiminnossa. Katso tarkemmin kohdasta Tikon ohjelmien yhteiset Raporttien lähetys sähköpostilla Linkki tai etilinpäätös ohjelman käynnistäminen Katso kausiveroilmoituksen Linkki Tas -toimintoon tulleet muutokset kohdasta Tikon ohjelmien yhteiset - Linkki tai etilinpäätös ohjelman käynnistäminen Uusi ylläpito Työntekijän Perustiedot -sivulla olevassa Kieli kentässä ei näkynyt arvoa. Korjattu. Palkkalajin kopiointi Yhteisten palkkalajien muokkausnäkymässä ei toiminut oikein. Korjattu.

10 Toukokuu (15) Yhteisten palkkalajien, yhteisten palkkaerittelyn parametrien ja yhteisten tilitietojen käsitteleminen Uusi Taulu, Kopioi Taulu tai Poista Taulu toiminnoilla aiheutti virheen uudessa ylläpidossa, kun mentiin yhteisiin palkkalajeihin. Korjattu. Työntekijä-taulussa Ohjattu tulostus meni virheeseen, jos käytti olemassa olevaa, aikaisemmin luotua profiilia. Korjattu Vuosi-ilmoitus Rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksen tiedostoon viedään myös työntekijät, joiden Hlötunnus kenttään on annettu Y-tunnus, kun työntekijän Sivutoimi-koodina on 10 - Lähdeverollinen Verokorttien siirto Verotietojen siirto - Verotietojen päivitys -toiminnossa tuli virhe 3704, jos uudessa ylläpidossa oli tehty muutoksia jollekin työntekijälle ennen Verotietojen päivitys-toimintoa. Korjattu. Virheestä huolimatta verotiedot päivittyivät normaalisti Palkkalaskelma ipost palvelussa Seuraavissa versioissa palkkalaskelmalta tullaan poistamaan mahdollisuus näyttää maksettava määrä myös markkoina. Jos käytätte palkkalaskelmien ipost-palvelua ja käytössänne on omia vanhoja lomakepohjia, joissa maksettava määrä näytetään myös markkoina, tulee lomakepohjasta poistaa maksettava markkamäärä. Oman lomakepohjan muutosta varten ottakaa yhteyttä ipost palveluun tai siirtykää käyttämään Tikonin yleistä lomakepohjaa. Tikonin yleinen lomakepohja otetaan käyttöön jättämällä yrityksen palkanlaskentatiedoissa ipost lomaketunnus -kenttä tyhjäksi Raporttien lähetys sähköpostilla Raporttien lähetys -toimintoon on lisätty Arkisto- ja Pdf-kansion vuosi- ja kuukausikohtainen kansiorakenne. Katso tarkemmin kohdasta Tikon ohjelmien yhteiset Raporttien lähetys sähköpostilla Käyttäjäkohtaisten väliaikaistietokantojen poisto Katso käyttäjäkohtaisten väliaikaistietokantojen poistoon tulleet muutokset kohdasta Tikon ohjelmien yhteiset Käyttäjäkohtaisten väliaikaistietokantojen poisto.

11 Toukokuu (15) 4. Tikon ohjelmien yhteiset 4.1. SqlServer 2012 tuki Versiossa on mahdollista käyttää myös Microsoft SQL Server 2012 tietokanta-alustaa Käyttäjäkohtaisten väliaikaistietokantojen poisto Ohjelman käynnistyksessä ohjelma luo käyttäjäkohtaisen väliaikaistietokannan, jos sitä ei ole. Väliaikaistietokanta luodaan nimelle käyttäjä_koneen nimi_sovellus, esim. TIKO_KONE1_KP. Jos käyttäjäkohtainen väliaikaistietokanta halutaan poistaa ohjelman sulkemisen yhteydessä, laitetaan Tikopolku.ini tiedostoon rivit: [Toiminnot] OnExit=PoistaTempKanta Tällöin käyttäjäkohtaiset väliaikaistietokannat luodaan aina ohjelman käynnistyksessä ja poistetaan ohjelman sulkemisessa. Usean käyttäjän samanaikainen käyttäjäkohtaisen väliaikaistietokannan luonti ohjelmien käynnistyksessä saattaa hidastaa ohjelmien käynnistymistä. Mikäli käyttäjäkohtaisia väliaikaistietokantoja ei ole tarvetta poistaa ohjelman sulkemisen yhteydessä, käyttää ohjelma olemassa olevaa käyttäjäkohtaista väliaikaistietokantaa. Tikopolku.ini tiedostossa oleva määritys koskee kaikkia Tikon sovelluksia ja kaikkia käyttäjiä Raporttien lähetys sähköpostilla Alikansiot Kirjanpidon ja palkanlaskennan Raporttien lähetys -toiminnon liitetiedostojen valinnassa on mahdollisuus valita lähetettäviä tiedostoja myös yrityskohtaisen arkisto- ja pdf-kansion alla olevista alikansioista. Oletuskansiona liitetiedostojen valintaan tulee yrityskohtaisen arkisto- ja pdf-kansion alla oleva tilikausi-/vuosikansio. Jos tiedostoja halutaan lähettää toiselta tilikaudelta/vuodelta, tulee yritykselle avata se tilikausi/vuosi, jolta tiedostoja halutaan lähettää. Tiedostolistassa näkyy oletuksena myös tilikausi/vuosikansion alla olevat alikansiot ja niiden sisältämät tiedostot. Valitse rajaus alikansioon -valintalistasta voidaan valita alikansio, jonka alla olevat tiedostot näytetään listassa. Jos rajaus on käytössä, ei listassa näytetä muita alikansioita eikä niiden sisältämiä tiedostoja. Valitse rajaus alikansioon -valintalistassa on myös valinta..\ jolla tiedostolistaan tuodaan näkyviin yrityskansion alla olevat tiedostot. Lähettäjän sähköpostiosoite SMTP sähköpostin lähetykseen lähettäjän sähköpostiosoitteeksi voi kirjoittaa haluamansa sähköpostiosoitteen tai valita - Omalle käyttäjätunnukselle lisätyn sähköpostiosoitteen (Käyttäjä-taulusta) - Ostolaskujen käsittelyn yleisen sähköpostiosoitteen (sähköpostipalvelimen tiedot-taulusta)

12 4.4. Linkki tai etilinpäätös ohjelman käynnistäminen Toukokuu (15) Kirjanpidon ja palkanlaskennan kausiveroilmoitus-toiminnon Linkki Alv ja Linkki Tas -painikkeet avaavat Linkki / etilinpäätös ohjelman. Tikon etsii Linkki / etilinpäätös ohjelman käynnistyspolun siirtotiedosto-ohjauksesta YH 302. Siirtotiedosto-ohjausta YH 301 ei enää käytetä, eikä Linkki / etilinpäätös ohjelman käynnistyspolkua lueta työaseman/palvelimen rekisteristä. Siirtotiedosto-ohjaukseen YH 302 on mahdollista antaa myös sovelluksen nimi CheckAndTransmit.exe (Linkki) tai etplinkke.exe (etilinpäätös). Oletuksena Tikon käyttää Linkki-sovelluksen nimeä CheckAndTransmit.exe. Jos siirtotiedosto-ohjausta YH 302 ei ole määritelty, Tikon etsii käynnistyspolun Tikopolku.ini tiedostosta. Osiossa [LinkkieTpPath] määritellä riville LinkkieTpPath= vähintään polku, josta löytyy Linkki tai etilinpäätös sovellus. Hakemistopolun lisäksi voi antaa myös sovelluksen nimen esim. [LinkkieTpPath] LinkkieTpPath=C:\Program Files (x86)\personec Linkki tai LinkkieTpPath=C:\Program Files (x86)\personec Linkki\CheckAndTransmit.exe tai LinkkieTpPath=C:\Program Files (x86)\personec etilinpaatos\etplinkki.exe 4.5. Tikonin ohjetiedostojen avaaminen Tikon avaa ohjeet Yleiset parametrit -taulun ohjaamasta kansiosta. Jos ei haluta käyttää em. oletuspolkua, Tiko.ini tiedostoon voi PathHelp2 riville määritellä hakemistokansion, jonne ohjetiedostot on erikseen kopioitu ja josta ohjelman ohjeet halutaan avata. Jos Yleiset parametrit tauluun tai Tiko.inin PathHelp2 riville ei ole määritelty ohjeiden hakemistokansiota, avaa Tikon ohjeet ohjelmakansion Tikowin\System kansiosta Käyttäjämääräseuranta Tikonin lisenssiavaimeen on lisätty Web-myyntilaskutuksen tuote- ja käyttäjämäärätieto sekä Ostolaskujen käsittelyn käyttäjämäärätieto. Kyseisiin ohjelmiin on toteutettu käyttäjämääräseuranta. Lisäksi em. ohjelmien käyttäjämääriä valvotaan materiaali- ja taloushallinnon ohjelmiin kirjauduttaessa. Lisäksi taloushallinnon etäkäyttäjämäärän laskentaan on tehty korjaus (ohjelma salli tietyssä tilanteessa lisenssiä suuremman käyttäjämäärän).

13 Toukokuu (15) 5. Uusi ylläpito-ohjelma 5.1. Uusia tauluja Ftp parametrit taulu on lisätty Laskutus ohjelman uuteen ylläpitoon Asetukset Yritysasetukset - valikkoon. Taulu oli aikaisemmin vain vanhassa ylläpidossa. Kaikkien sovellusten Asetukset Järjestelmäasetukset -valikkoon on lisätty uusi taulu Sisäänkirjautuneet käyttäjät. Taulu on aina lukutilassa eikä sen tietoja pääse muuttamaan. Taulu näkyy vain Tiko-käyttäjälle Muutoksia käyttäjäoikeuksiin Uutta WEB Myyntilaskutus-sovellusta varten on lisätty valmiit käyttäjäroolit sekä mahdollisuus luoda uusia rooleja. Molempia itsepalvelusovelluksia ostolaskujen käsittelyä ja myyntilaskutusta varten on luotu käyttäjämääräseuranta, joka vertaa käytössä olevien käyttäjätunnusten määriä lisenssin sallimiin. Nyt myös Etäkäyttäjä kentällä on merkitystä lisenssin laskemisessa näissä sovelluksissa. Lisenssissä on maksimikäyttäjämäärät sekä perus- että etäkäyttäjille Korjauksia Parannettu tulostussarakkeiden tekstin asettelua sekä ylläpidon kentissä liikkumisen sujuvuutta. Sovelluskohtaisissa yritysten taulukkonäkymissä yritysten numerojärjestys oli virheellinen ja sovellusten yhteisestä yritysnäytöstä poikkeava. Korjattu. Haku Asiakas-ylläpidon yhteyshenkilölistasta toi valittavaksi myös muiden asiakkaiden yhteyshenkilöt ja näytti näiden nimen tilalla kentässä tekstin Unknown value. Korjattu. Vision-oikeuksien lisäys aiheutti ohjelmavirheen. Korjattu. Tietueen poisto ei aina poistanut vastaavaa tietuetta liitännäistaulusta (esim. asiakkaan poisto ei poistanut ko. asiakkaan tietuetta palvelulaskutuksen asiakastaulusta). Korjattu. Asiakkaiden kaikkien tietojen tulostus asiakkaittain toi kenttiin vääriä arvoja ja muodoltaan virheellisiä päivämääriä. Korjattu. CSV -muotoisen tuontitoiminnon desimaaliasetusten valintalistassa näkyi pvm-muotoilun vaihtoehtoja. Korjattu. Korjattu virhe, joka syntyi kun sama tieto (esim. tositelaji) tallennettiin eri yritysten samaan yrityskohtaiseen tauluun.

14 Toukokuu (15) 6. Tikon ostolaskujen käsittely 6.1. Uusia käyttäjäasetuksia Käyttäjä voi määritellä vapaasti väliltä sovelluksessa näytettävien rivien määrän taulukkonäkymissä. Käyttäjä voi valita avataanko laskun käsittelyn jälkeen seuraava lasku automaattisesti vai pysyykö näkymä käsitellyssä laskussa. Käyttäjän tallentama oletusnäkymä tallentaa myös taulukon sarakkeeseen valitun sarakelajittelun (nouseva tai laskeva) Laskujen ryhmittely Asiatarkistus-, Hyväksyminen, Hyväksy maksatukseen ja Laskuhistoria-välilehdille lisätty mahdollisuus ryhmitellä laskuja halutun sarakkeen (Toimittaja, Eräpäivä, Käteisalennuksen eräpäivä) mukaan. Sovellus myös laskee ja näyttää taulukossa laskujen summatiedon ryhmittelyn mukaan. Ryhmittely säilyy taulukossa käyttäjän palatessa Laskun tiedot-näytöltä taulukkonäkymään Summatiedot Hyväksy maksatukseen-välilehdelle Taulukkonäkymään on lisätty summalaskenta käyttäjän valitsemista riveistä sekä kaikista taulukon riveistä Txt-muotoisen liitteen luonti Versioon on palautettu mahdollisuus kirjoittaa txt-muotoinen liite laskulle ja samalla toimintoon on myös tehty teknisiä parannuksia esim. merkistöön ja rivin vaihtoihin liittyen. Ko. toiminto poistettiin sovelluksen versiossa Firefox tuen laajennus Versioon tehty korjauksia liittyen pdf-tyyppisten laskujen visualisointiin Firefox-selainta käytettäessä. Versiossa pdf-laskut pystytään visualisoimaan sovelluksen sisällä, kun vielä versiossa em. laskut jouduttiin avaamaan aina erillisessä selainikkunassa SEPA-maksut Versiossa voidaan SEPA maksuja tehdä nyt myös muille kuin suomalaisille IBAN-tileille. Versiossa maksuja pystyi tekemään vain FI-alkuisille eli suomalaisille IBAN-tileille Valuuttakoodit Valuuttojen symbolit muutettu valuuttakoodeiksi (EUR, SEK, jne.) Asiatarkistus, Hyväksyminen, Hyväksy maksatukseen ja Laskuhistoria välilehdillä.

15 6.8. Korjauksia Toukokuu (15) Laskun jakaminen osiossa, Käsittelijä-valintalistoissa ei näkynyt oikeita käsittelijöitä, jos osiossa oli valittuna useamman tarkastustason rivejä. (asiatarkistus, hyväksyminen, maksatukseen hyväksyminen). Laskuhistoria-välilehden avaus meni virheeseen, jos käyttäjä oli tallentanut sarakekohtaisen suodatuksen. Jos Tiliöinnit-osiossa oli luonut laskulle enemmän kuin yhden tiliöintirivin, rivien tallennus meni virheeseen. Tilöinti-osiossa laskun tiliöinteihin jako meni väärin, jos lasku jaettiin useampaan kuin kolmeen tiliöintiin. Laskuhistoria-välilehdellä ohjelma meni virheeseen Toimittaja-valintalistaa avattaessa, jos haettava toimittajamäärä oli suuri (> 1000 toimittajaa). Versiossa saman laskun yhden käsittelijän eri roolien mukainen peräkkäinen käsittely ei enää onnistunut Laskun tiedot näytöllä, Laskun jakaminen - ja Käsittelijät osioissa, koska ko. versioon toteutettu seuraavan laskun automaattinen avaaminen avasi automaattisesti uuden laskun käyttäjän käsiteltyä laskun ensimmäisellä roolillaan (esim. asiatarkastuksen tai hyväksymisen). Jos serveri ei pystynyt selvittämään clientin IP-osoitetta, ohjelma meni virheeseen.

Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1

Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1 Tammikuu 2013 1 (6) Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1 Ohjelmistomuutokset Tammikuu 2013 2 (6) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.2.0 SP1 tehdyt muutokset... 3 1. Kirjanpito ja reskontra (6.2.0 SP1)... 3 1.1.

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys Fivaldi ostolaskujen kierrätys 1 Sisältö Fivaldi ostolaskujen kierrätys... 1 1. Yleistä... 3 2. Palvelunhallinta... 3 3. Perusasetukset... 5 4. Laskun tallentaminen... 8 5. Laskun käsittely... 13 6. Laskun

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2014 2 (17) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 5 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 6 4.1 Käyttäjäroolit... 6 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2013 2 (16) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 4 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 5 4.1 Käyttäjäroolit... 5 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Tikon Kirjanpito Tikon Kirjanpito

Tikon Kirjanpito Tikon Kirjanpito 27.11.2017 1 (16) Tikon Kirjanpito etasku 27.11.2017 2 (16) 1 Liittymäaineisto... 3 2 Lisenssit... 3 3 Toiminnon kuvaus... 3 4 Käyttöönotto... 4 4.1 SFTP-tunnukset... 4 4.2 Hakemisto... 4 4.3 Siirtoasetus...

Lisätiedot

Tikon tilaustenkäsittely ja Laskutus

Tikon tilaustenkäsittely ja Laskutus 17.4.2013 1 (16) Verkkolaskujen FTP siirto 17.4.2013 2 (16) 1 Toimintaperiaate... 3 1.1 A-Tapa Lähetys (laskutus) työasemilta, FTP avattu eri koneelle... 3 1.2 B-Tapa Lähetys (laskutus) FTP palvelimelta...

Lisätiedot

Ostolaskujen käsittely

Ostolaskujen käsittely Toukokuu 2015 1 (35) Ostolaskujen käsittely Toukokuu 2015 2 (35) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 4 3 Yritysasetukset... 6 4 Tietoturva-asetukset... 7 4.1 Sovelluksen aikakatkaisu... 7 4.2 Sallitut IP-osoitteet...

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

Visma Fivaldi

Visma Fivaldi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

TIKON siivoukset. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy

TIKON siivoukset. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy TIKON siivoukset 22.5.2017 1 KUUKAUSITTAIN TEHTÄVIÄ TOIMENPITEITÄ Tiliotteiden arkistoiminen Tiliotteiden poistaminen Tapahtumien lukitseminen Tyhjien kausien poistaminen Laskureskontran nollalaskujen

Lisätiedot

Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset

Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset 2 Sisällys 1. Yleisraportin määritys... 3 1.2. Määrittelyn perustiedot... 3 2. Yleisraportin sarakkeistomääritys... 5 2.1. Sarakkeistomäärityksen tiedot...

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely

Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely Ominaisuuden käyttöönotto vaatii Visma Nova Verkkolaskut -lisenssin (WEI). Voit ulkoistaa maksuhuomautusten ja perinnän käsittelyn Visma Duetto Oy:n

Lisätiedot

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide: Uusi Alv-yhteenvetoilmoitus / käyttöönotto Myynnin perustiedot EU-tavarakaupan osalta Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Lisätiedot

Fakta versio 5.3.0.1069 Forecast versio 1.3.0.53

Fakta versio 5.3.0.1069 Forecast versio 1.3.0.53 1 (7) Fakta versio 5.3.0.1069 versio 1.3.0.53 Ohessa on luettelo uusista ja muuttuneista toiminnoista ja ominaisuuksista version x.2.1 jälkeen. Porautuminen saldoista tapahtuariveille.. Jako on mahdollista

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

KÄYTTÖVINKKEJÄ. Ketjutukset automatisoi toiminnot valmiiksi. Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta Copyright TIKON Oy

KÄYTTÖVINKKEJÄ. Ketjutukset automatisoi toiminnot valmiiksi. Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta Copyright TIKON Oy KÄYTTÖVINKKEJÄ Ketjutukset automatisoi toiminnot valmiiksi 22.5.2017 1 YLEISTÄ Voidaan tulostaa yhden tai useamman yrityksen raportit yhdellä kertaa Raportteja ei tulosteta näytölle, vaan ohjelma muodostaa

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja Visma Business AddOn Tositteiden tuonti Käsikirja Oppaan päiväys: 10.2.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus 28.05.2013 1 (21) Tikon. Suoramaksu

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus 28.05.2013 1 (21) Tikon. Suoramaksu 28.05.2013 1 (21) Tikon Suoramaksu 28.05.2013 2 (21) Sisältö 1 Suoramaksun käyttöönotto... 3 1.1 Lähettäjäilmoituksen täyttäminen ja lähettäminen yhteyspankkiin... 3 1.2 Asiakastietojen läpikäynti ja tietojen

Lisätiedot

Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut. TaikaTapahtumat -käyttöohje

Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut. TaikaTapahtumat -käyttöohje Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut TaikaTapahtumat -käyttöohje Laskutus tapahtumahallinnassa Ennen laskutusta varmista että osallistujat on kohdistettu asiakashallintaan

Lisätiedot

VERSIOINFO Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy

VERSIOINFO Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy VERSIOINFO 7.7.1 22.5.2017 1 TIKON OHJELMAVERSIO 7.7.1 Tikon uusi ohjelmaversio tuo mukanaan muutoksia helpottamaan ja tehostamaan talous- ja palkkahallinnon prosesseja. Huom. Sisältää myös lakisääteisiä

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Plusseminaari 15.11.2012 UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Page 1 ASP Uuden yrityksen perustaminen Asetusten kopiointi valitusta yrityksestä Aikaisemmin samasta kannasta kuin mistä otettiin käyttäjien

Lisätiedot

TILIOTE TOSITTEENA. Säästää aikaa ja vaivaa. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy

TILIOTE TOSITTEENA. Säästää aikaa ja vaivaa. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy TILIOTE TOSITTEENA Säästää aikaa ja vaivaa 22.5.2017 1 TILIOTE TOSITTEENA Tiedot tiliotteelta suoraan kirjanpitoon. Helpottaa ja nopeuttaa tiliotteiden käsittelyä Automaattitiliöintisäännöt vähentävät

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT 1 Sisältö Yleistä... 2 Käyttäjät... 3 Näkymät... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Etusivu -näkymä... 5 Ikonien selitykset...

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Laatija: Staria Oyj Ostolaskujen käsittelyohje versio 0.1 Hyväksyjä: Jukka Suonvieri OSTOLASKUJEN KÄSITTELY

Laatija: Staria Oyj Ostolaskujen käsittelyohje versio 0.1 Hyväksyjä: Jukka Suonvieri OSTOLASKUJEN KÄSITTELY Laatija: Staria Oyj Ostolaskujen käsittelyohje versio 0.1 Hyväksyjä: Jukka Suonvieri 18.08.2010 OSTOLASKUJEN KÄSITTELY Jeeves eattest ostolaskujen kierrätys Tarkastettavista/hyväksyttävistä ostolaskuista

Lisätiedot

NetTikon RAPORTTI. Ajantasainen näkymä yrityksesi talouteen Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta. 1

NetTikon RAPORTTI. Ajantasainen näkymä yrityksesi talouteen Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta. 1 NetTikon RAPORTTI Ajantasainen näkymä yrityksesi talouteen 1 NetTikon Päivittäinen talous loppukäyttäjän hyppysissä MYYNTILASKU OSTOLASKU RAPORTTI TOSITE Helppoa, tehokasta ja ajantasaista laskutusta Nopea

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Marraskuu 2014 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Marraskuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad Toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi

Lisätiedot

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus. v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon. Suoramaksu

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus. v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon. Suoramaksu v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon Suoramaksu v.6.3.1 31.10.2013 2 (22) Sisältö 1 Suoramaksun käyttöönotto... 3 1.1 Laskuttajailmoituksen täyttäminen ja lähettäminen yhteyspankkiin... 3 1.2 Asiakastietojen

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.2.0

Aditro Tikon versio 6.2.0 Marraskuu 2012 1 (7) Aditro Tikon versio 6.2.0 Mallikantojen ja raporttien käyttöönotto Marraskuu 2012 2 (7) Sisällysluettelo 1. Mallikantojen ja raporttien käyttöönotto... 3 1.1. Tikon versioon 6.2.0

Lisätiedot

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 Sähköisten laskuaineistojen käsittely Laskun kuva voidaan avata myös erillisessä ikkunassa Laskut-välilehti: Laskun Tositenumero- ja Eräpäivä-sarakkeet

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

Netvisor laskutusliittymä

Netvisor laskutusliittymä Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Laskujen lähetys... 6 2.1 2.2 2.3 3 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Operaattoritunnukset...

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 1 (11) Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 2 (11) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 3 2.1.1 Microsoft Silverlight... 3 2.1.2 Tablet-laitteet... 4 2.1.3 Selaimet...

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Visma Business Visma AddOn Tilitoimistoaineisto. Käsikirja

Visma Business Visma AddOn Tilitoimistoaineisto. Käsikirja Visma Business Visma AddOn Tilitoimistoaineisto Käsikirja Oppaan päiväys: 9.3.2015. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Solve laskutus ja verkkolaskutus

Solve laskutus ja verkkolaskutus Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus ja verkkolaskutus Tässä ohjeessa on ohjeet Solven asetusten teosta, aineistojen muodostamisesta ja palautteiden käsittelystä sekä ohjeet suoraveloitettavien asiakkaiden

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 4.5.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 09.06.2011 Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi Käsikirja Oppaan päiväys: 10.4.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Lokakuu 2012 1 (24) Käyttöönotto 6.2.0 Copyright Aditro 2012 Lokakuu 2012 2 (24) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Pikaohje... 4 2. Yritysasetukset... 5 2.1. Esimerkki... 6 3. Tietoturva-asetukset... 6

Lisätiedot

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Toukokuu 2015 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Toukokuu 2015 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

Fivaldi laskutusliittymä

Fivaldi laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Asiakastietojen määrittely

Lisätiedot

KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS

KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS Prosessi haltuun 22.5.2017 1 22.5.2017 2 TOSITTEIDEN KÄSITTELY Tito Konekielisen tiliotteen käsittely Tilioteaineiston nouto pankista Tiliotteiden purku Tiliotteiden tiliöinti

Lisätiedot

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.40

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.40 Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.40 Oppaan päiväys: 22.12.2010. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

TaikaLaskut. pikaohje

TaikaLaskut. pikaohje TaikaLaskut pikaohje Laskutus Laskut sivulla voi lisätä / muuttaa / käsitellä laskuja. Uusi lasku lisätään Lisää uusi -linkistä. Laskuja voi hakea erilaisilla kriteereillä: Näytä: kaikki, avoimet, lähetetyt,

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Basware Supplier Portal Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Baswaren toimittajaportaali on tarkoitettu sellaisille toimittajille, joilla ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja omasta

Lisätiedot

BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE

BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE Page 1 of 13 BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE Kirjaudu sähköpostiviestistä suoraan tai kirjoittamalla osoiterivi osoitehakemistoon: https://invoiceready.emce.net/neologinf/login.aspx klikkaa Työlistaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1 Muutokset ohjelman toimintoihin... 2

Sisällysluettelo... 1 Muutokset ohjelman toimintoihin... 2 Versiosaate 1.58 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Muutokset ohjelman toimintoihin... 2 Rivikohtainen hyväksyntä Visma.net Financials laskuilla...2 Ohjattu hyväksyntäasetusten valinta...2 Laajennettu

Lisätiedot

KÄYTTÖVINKKEJÄ. Kirjanpidon kikkoja. Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta Copyright TIKON Oy

KÄYTTÖVINKKEJÄ. Kirjanpidon kikkoja. Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta Copyright TIKON Oy KÄYTTÖVINKKEJÄ Kirjanpidon kikkoja 22.5.2017 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Pikavalinnat ja polut Yrityksen avaus Tapahtumarivien käsittely Kirjanpidon pikatoiminnot Reskontran pikatoiminnot Raportit ja toiminnot

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

PANKKIPALVELUT. Päivittäinen käyttö. Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta Copyright TIKON Oy

PANKKIPALVELUT. Päivittäinen käyttö. Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta Copyright TIKON Oy PANKKIPALVELUT Päivittäinen käyttö 4.4.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Maksuaineiston lähetys pankkiin Tikon Ostoreskontra Tikon Palkanlaskenta Linkki Yksittäismaksun syöttäminen Maksujen tilan seuranta Konekielisen

Lisätiedot

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Oppaan päiväys: 27.4.2012. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Visma Econet Pro: 0600-39-7261

Lisätiedot

Basware toimittajaportaali

Basware toimittajaportaali Basware toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja Visma Business AddOn Konsernikäsittely Käsikirja Oppaan päiväys: 9.9.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 Henkilölista -palvelu 1 Sisältö 1. Veronumerolaki ja raportointi... 2 2. Henkilölista-palvelun sisältö... 2 2.1. Palvelun käyttötarkoitus ja hyödyt...

Lisätiedot

Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun

Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöönottoon liittyvät

Lisätiedot

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Fivaldi Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri

Lisätiedot

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Laskujen välitys / Perustiedot / Välitystavat... 4 2.1 Laskut asiakkaan sähköpostiin... 4 2.2 Laskujen lähetys tulostuspalveluun... 7 3 Yrityksen oletusvälitystapa... 9 4 Yritysrekisteri...

Lisätiedot

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO 1 (11) NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO Sisältö 1 Web Services yhteyskanavan käyttöönotto... 1 2 Web Services varmenteiden tallennus... 2 2.1 Käyttäjätunnuksen tallennus Maksuliikenne-ohjelmistoon...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 1 / 18 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 ETSIMINEN TUOTTEEN LYHENTEEN AVULLA...9 ETSIMINEN TUOTEKOODIN OSAN

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

Käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet

Käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet Käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1 Käyttäjätunnusten käyttö...3 1. Käyttäjätunnukset ja salasanat...3 1.1 Käyttäjätunnuksien teko...4

Lisätiedot

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40 Visma.net Approval Versiosaate 1.40 Nimi ja ikoni Uusi nimi: Visma.net Approval Visma.net Approval Centerin uusi nimi on lyhennys Visma.net Approval. Nimi otettiin käyttöön, koska se soveltuu paremmin

Lisätiedot

Visma Fivaldi Muutoksia SEPA-palautteiden käsittelyyn

Visma Fivaldi Muutoksia SEPA-palautteiden käsittelyyn Visma Fivaldi Muutoksia SEPA-palautteiden käsittelyyn Sisällys Yleistä 4 SEPA-maksujen kolmannen asteen palautteet 4 Maksuerien tilatiedot näkyvät Ostoreskontrassa kolmessa paikassa: 4 1. Ostoreskontran

Lisätiedot

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.0. Marraskuu 2013 1 (44) Tikon versio 6.3.1. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved.

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.0. Marraskuu 2013 1 (44) Tikon versio 6.3.1. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved. Marraskuu 2013 1 (44) Tikon versio 6.3.1 Ohjelmistomuutokset Marraskuu 2013 2 (44) 1 Kirjanpito ja reskontra... 5 1.1 Tiliotteen purku Ketjutus-toimintoon... 5 1.2 Viitesuoritusten purku Ketjutus-toimintoon...

Lisätiedot

ProCountorin version 3.4 uudet ominaisuudet

ProCountorin version 3.4 uudet ominaisuudet Sivu 1(9) ProCountorin version 3.4 uudet ominaisuudet www.procountor.com Tiivistelmä ProCountorin laskujen hyväksymiskiertoa on kehitetty merkittävästi. Hyväksymiskierto toimii aiempaa joustavammin ja

Lisätiedot

LASKUTUSPALVELU. Sivu 1 / 24. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

LASKUTUSPALVELU. Sivu 1 / 24. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 LASKUTUSPALVELU Laskutuspalvelun kautta voit tehdä ja lähettää e-laskuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille sekä suoramaksuja kuluttajaasiakkaille. Voit katsella ja tulostaa lähetettyjä e-laskuja ja suoramaksuja

Lisätiedot

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011 Visma Avendo E40 Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

KIRJANPIDON RAPORTOINTI

KIRJANPIDON RAPORTOINTI KIRJANPIDON RAPORTOINTI Prosessi haltuun 22.5.2017 1 KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS 22.5.2017 2 AJANTASAINEN SISÄLTÖ 22.5.2017 3 TILIOTTEET JA VIITESUORITUKSET AJASTETTUNA Ketjujono ja ajastus Tiliotteiden

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013. Kurssimateriaali

HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013. Kurssimateriaali HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013 Kurssimateriaali Päiväys: 10.5.2013. Visma Software Oyj pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai

Lisätiedot

Sonet laskutusliittymä

Sonet laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Kustannuspaikat... 3

Lisätiedot

Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys. Päivitetty

Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys. Päivitetty Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys Päivitetty 30.10.2017 1 Tilaustäsmäytys (automaattinen/manuaalinen) OSTA-tilauksellisille laskuille on oma laskutyyppi Tilauksellinen lasku,

Lisätiedot

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi Visma Econet Pro Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet Oppaan päiväys: 19.11.2013. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet -infolinen tai osoitteen www.visma.fi/helpdesk kautta

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0 Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.11.2011 Versio 1.0 1 Sisältö Yleistä...... 2 Käyttäjät...... 3 Näkymät...... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Pääkäyttäjä -näkymä... 5 Luo lasku

Lisätiedot

Visma Econet 7.30. Uudet ominaisuudet ja muutokset

Visma Econet 7.30. Uudet ominaisuudet ja muutokset Visma Econet 7.30 Uudet ominaisuudet ja muutokset Visma Duetto-liittymä Visma Econet Pro 7.30 -versiossa Maksuhuomautusten ja perinnän ulkoistaminen, www.vismaduetto.fi Euromääräiset laskut Palvelun aktivointi

Lisätiedot

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa 2 Sisällys 1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa... 3 2 Sosiaalivakuutus- ym. maksut... 4 3 Uudet verokortit... 7 4 TyEL vuosi-ilmoitus sähköisesti... 10 5 TVR palkkasummailmoitus sähköisesti... 11

Lisätiedot

Webforum. Version 15.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-09-21

Webforum. Version 15.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-09-21 Webforum Version 15.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-09-21 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Alustan otsikointi... 5 Alustan otsikoinnin uusi ryhmittely käyttäjän kuvalla... 5 Aloita

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (49) Käyttöohje 6.4.0 Toukokuu 2014 2 (49) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen... 5 2. Laskun maksamisen toiminnot... 5 3. Laskun kiertokulku... 6 4.

Lisätiedot

Visma Avendo Laskutus

Visma Avendo Laskutus Visma Avendo Laskutus Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden

Lisätiedot

A Basware Presentation. Laskuautomaatio. Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti

A Basware Presentation. Laskuautomaatio. Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti A Basware Presentation Laskuautomaatio Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Basware Invoice Processing ja toistuvaislaskut Invoice Processing: Kuinka tehostat toistuvaislaskujen käsittelyä. Näe myös

Lisätiedot

Selaimen asetukset. Toukokuu 2014 1 (7) Selaimen asetukset. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Selaimen asetukset. Toukokuu 2014 1 (7) Selaimen asetukset. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (7) Selaimen asetukset Toukokuu 2014 2 (7) 1 Johdanto... 3 2 Windows... 3 3 Selaimet... 3 3.1 Yleiset asetukset (kaikki selaimet)... 3 3.1.1 Zoom-asetus... 3 3.1.2 Pop-up Blocker... 3 3.2

Lisätiedot

UUDISTUNEET TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT

UUDISTUNEET TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT UUDISTUNEET TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 22.5.2017 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT Tikon Kirjanpidon Tilinpäätös (Tasekirja) toiminnolla: Tilinpäätösasiakirjat eri yhtiömuodoille (osakeyhtiöt, henkilöyhtiöt, toiminimet,

Lisätiedot