Tikon ostolaskujen käsittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikon ostolaskujen käsittely"

Transkriptio

1 Lokakuu (24) Käyttöönotto Copyright Aditro 2012

2 Lokakuu (24) Sisällysluettelo Johdanto Pikaohje Yritysasetukset Esimerkki Tietoturva-asetukset Sovelluksen aikakatkaisu Sallitut IP-osoitteet Käyttäjät ja käyttäjäroolit Esimerkki Lukkiutunut käyttäjätunnus Kierrätysasetukset Esimerkki Yleiset parametrit Esimerkki Sähköpostiasetukset Esimerkki Eräajot sähköpostin lähettäjä Esimerkki Ostolaskujen sähköpostiviestit Verkkolaskujen siirto yn Aditro pankkipalvelut Copyright Aditro 2012

3 Lokakuu (24) Johdanto -ohjelma on ostolaskujen käsittelyyn ja kierrätykseen tarkoitettu internetselaimella käytettävä ohjelma. Ohjelma on suunniteltu taloushallinnon palveluita tarjoavien yritysten, kuten tilitoimistojen, isännöintitoimistojen sekä palvelukeskusten asiakkaiden käyttöön. -ohjelman web-käyttöliittymän avulla, asiakasyritys voi vaivattomasti tarkastaa ja hyväksyä yritykselle tulleet laskut maksettavaksi. Asiakas voi viestiä web-käyttöliittymän kautta laskuja maksavalle organisaatiolle, sekä selailla laskuhistoriaa. Ohjelmassa voidaan käsitellä usean yrityksen laskuja, joita halutaan tarkastaa, hyväksyä tai hylätä. vaatii erillisen asennuksen ja laitteistonsa, jotka on kuvattu dokumentissa n asennusohje. Tässä dokumentissa kuvataan ne työvaiheet, jotka vaaditaan n saattamiseksi toimintakuntoon. Tarvittavat asetukset tehdään pääsääntöisesti Tikon-ohjelman uudistetun ylläpidon kautta. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa perehtyä ennen asetuksien muuttamista Uuden ylläpidon käyttöohjeeseen. Myös n käyttöohje on hyvä olla mukana tukemassa sovelluksen käyttöönottoa. Kappaleessa 1 on kuvattu tiivistetyssä muodossa n käyttöönoton eri vaiheet. Luvuissa 2-7 käydään samat vaiheet yksityiskohtaisemmin läpi ja mukana jokaisessa vaiheessa on myös käytännön esimerkki helpottamassa ostolaskujen käsittelyn käyttöönottoa. Jotta verkkolaskuja voitaisiin käsitellä Tikonissa, tulee niiden käsittelyn vaatimat asetukset olla asianmukaisesti tehtynä ennen täysimittaista n käyttöönottoa. Lisää verkkolaskujen käsittelystä Tikon-ohjelmistossa voi lukea ohjeista Verkkolaskujen massanoudot.pdf, Verkkolaskut Tikon myyntireskontra.pdf sekä Verkkolaskut Tikon ostoreskontra.pdf. Edellä mainitut ohjeet löytyvät Tikonin toimituscd:llä hakemistosta ohjeistus\käyttöohjeita Copyright Aditro 2012

4 Lokakuu (24) 1. Pikaohje Seuraavassa on listattu lyhyesti ne työvaiheet, joita vaaditaan n käyttöönoton yhteydessä. Tämä listaus on tarkoitettu lähinnä nopeaksi tarkastuslistaksi, josta voidaan esimerkiksi asennuksen jälkeen helposti tarkasta/suorittaa n vaatimat asetukset ja testata asennuksen toimivuus. 1. Aseta halutulle yritykselle päälle uudessa Tikon ylläpidossa (Asetukset => Yritysasetukset => Yritykset => Tilaustenkäsittely/Reskontra-välilehti). Jos halutaan ostolaskujen kierrätys ilman maksatustiedoston luontia, valitaan kohta Laskujen kierrätys. Jos myös maksatustiedoston luonti halutaan tehdä ssä valitaan edellisen lisäksi myös kohta Web-maksatus. Maksatustiedostoa ei voida silloin luoda tilitoimistossa. Mikäli maksatustiedoston käsittely hoidetaan Aditro pankkipalveluiden kautta, tulee tämä olla asennettuna ja yrityksellä käytössä. 2. Luo uudessa Tikon ylläpidossa (Asetukset => Järjestelmäasetukset => Käyttäjät) käyttäjät ostolaskujen käsittelyyn tai anna tarvittavat oikeudet jo olemassa oleville käyttäjille. Huomioi mahdolliset yrityskohtaiset oikeudet. 3. Luo yrityskohtaiset laskujen kierrätysasetukset uudessa Tikon ylläpidossa (Asetukset => Yritysasetukset => Yrityksen kierrätysasetukset). Muista myös asettaa halutut arvot ylläpitonäytöllä kohtaan Sähköpostiasetukset. 4. Jotta liitteitä pystytään poistamaan ostolaskujen käsittelyssä, tulee Tikonissa olla määritelty yleinen siirtoasetus KP 20 Arkisto, poistetun liitteen hakemisto. Em. siirtoasetukselle tulee määritellä haluttu hakemisto normaalin siirtoasetusmenettelyn mukaisesti. Tähän hakemistoon talletetaan ostolaskujen puolella poistetut liitteet. 5. Talleta Tikon ostolaskujen WEB-osoite uudessa ylläpidossa (Asetukset => Järjestelmäasetukset => Yleiset parametrit). 6. Jos halutaan käyttää n automaattista sähköpostin lähetysta laskujen käsittelijöille, tulee sähköpostipalvelimen tiedot antaa uudessa ylläpidossa (Asetukset => Järjestelmäasetukset => Sähköpostipalvelimen tiedot). 7. Luo ja käynnistä Sähköpostin lähettäjä uudessa ylläpidossa (Ostoreskontra => Ostolaskujen käsittely => Sähköpostilähetyksen aktivointi). 8. Tarvittaessa voit tarkistaa tai muuttaa Sähköpostin lähettäjän asetuksia uudessa ylläpidossa (Asetukset => Eräajotiedot => Eräajot). Taulukkonäkymästä valitaan rivi, jonka tyypppi on 4 Sähköpostin lähettäjä ja avataan ylläpitonäyttö. Perustiedot-välilehdellä voidaan muuttaa sähköpostin lähetystietoja ja Lokit-välillehdelle kertyy lokitietoa suoritetuista sähköpostiajoista. 9. Tarkista Aditro Tikon Worker-palvelu (service) ja sen tila. Jotta sähköpostien ajastettu lähettäminen onnistuisi, tulee palvelimella olla Aditro Tikon Worker-palvelu asennettuna ja käynnissä. Voit tarkistaa palvelun tilan käyttöjärjestelmässä polusta Ohjauspaneeli => Valvontatyökalut => Palvelut 10. Tikon kirjanpidossa luetaan järjestelmään verkkolaskuja massa-tai yksittäiskäsittelyn kautta tai käsin syöttämällä. Jos ko.yrityksellä on päällä(kts.kohta 1), niin kohdassa 3 määritelty ensimmäinen laskun käsittelijä saa sähköpostiviestin käsittelyä vaativasta laskusta ja käyttäjän kirjautuessa sovellukseen lasku(t) on käsiteltävissä määritellyn Copyright Aditro 2012

5 Lokakuu (24) käsittelyprosessin mukaisesti ja on onnistuneesti otettu käyttöön (jos sähköpostipalvelin käytössä, huomioi myös kohdassa 3 annettu sähköpostin lähettämisen aikaväli). 11. n toimivuutta voidaan testata rajoitetusti myös ilman käsiteltyjä verkkolaskuja luomalla käyttäjä SS-oikeuksin 10 (itsepalvelun pääkäyttäjä) ja kirjautumalla sovellukseen käyttäen em. tunnuksia. 2. Yritysasetukset n käyttöönotto vaatii aina yritysasetusten muuttamista. Yrityksestä riippuen voidaan valita missä laajuudessa ostolaskujen käsittelyä halutaan käytää. Nämä valinnat löytyvät yrityksen tiedoista, Tilaustenkäsittely/Reskonta-välilehdeltä. Sivun viimeisessä sarakkeessa löytyy yn liittyvät valinnat: Laskujen kierrätys Copyright Aditro 2012

6 Web-maksatus Web maksutapa Maksatustiedostot Lokakuu (24) Valitsemalla Laskujen kierrätys ko. yrityksellä otetaan käyttöön. Jos myös maksatustiedoston luonti halutaan tehdä ssä valitaan edellisen lisäksi myös kohta Web-maksatus. Maksatustiedostoa ei voi luoda silloin tilitoimistossa. Web maksutapa-kentällä valitaan tapa, jolla maksatustiedosto luodaan ostolaskujen käsittelyn puolella. Kentän arvot ovat 0 = SEPA-tiedosto työasemaan (käyttäjä muodostaa maksatustiedoston omalle työasemalle), 1 = SEPA-tiedosto Aditro pankkipalveluun (maksatustiedosto käsitellään vain Aditro pankkipalvelujen kautta), 2 = SEPA-tiedosto työasemaan tai Aditro pankkipalveluun (molemmat edellä mainitut tavat mahdollisia). Huomioi, että Aditro pankkipalvelut tulee olla asennettuna ja yrityksellä käytössä mikäli valitaan arvot 1 tai 2. Maksatustiedosto-kohdassa tulee olla valittuna SEPA-valinta (arvo 1 tai 3) mikäli halutaan käyttää SEPA-maksatusta Esimerkki Yritykselle 1200 halutaan ottaa käyttöön. Tarve on myös luoda maksatustiedosto käyttäjän työasemaan. 1. Käyttäjä avaa Tikon kirjanpidon ja valitsee uuden ylläpidon. 2. Käyttäjä valitsee uuden ylläpidon menusta Asetukset => Yritysasetukset => Yritykset. 3. Taulukkonäkymästä käyttäjä valitsee yrityksen 1200 ja avaa sen ylläpitonäyttöön. 4. Käyttäjä valitsee Tilaustenkäsittely/Reskontra-välilehden ja Laskujen kierrätys-kohdan Tikon ostolaskujen käsittely-otsikon alta ja tallettaa muuttuneet tiedot. 5. Käyttäjä merkitsee kohdan Web-maksatus ja valitsee Web maksutavaksi arvon Tietoturva-asetukset Sovelluksen tietoturvan tehostamiseksi on mahdollista rajoittaa käyttäjäkohtaisesti kirjautumista sovellukseen IP-osoitteiden mukaan sekä asettaa yleinen aikakatkaisu kaikille web-sovelluksille Sovelluksen aikakatkaisu Tietoturvan parantamiseksi sovellukseen on lisätty aikakatkaisu. Tämä ominaisuus pakottaa käyttäjän kirjautumaan uudestaan sovellukseen, mikäli sovellukseen kirjautunut käyttäjä ei ole määritellyn aikakatkaisuarvon aikana käyttänyt sovellusta Copyright Aditro 2012

7 Lokakuu (24) Sovelluksen aikakatkaisu määritellään Tikon ylläpidossa polusta Asetukset => Järjestelmäasetukset => Yleiset parametrit. Haluttu aikakatkaisuarvo annetaan minuutteina kohtaan Arvo (oletusarvo 30min) Sallitut IP-osoitteet Jos käyttäjien kirjautumista ostolaskujen käsittelyyn halutaan rajoittaa koskemaan vain yhteyttä tietystä IP-osoitteesta, voidaan em. rajoitus tehdä Tikon ylläpidossa polusta Asetukset => Järjestelmäasetukset => Käyttäjän sallitut IP-osoitteet. Lomakkeelle syötetään käyttäjätunnus sekä IPosoite, josta yhteys sovellukseen sallitaan. 4. Käyttäjät ja käyttäjäroolit Jotta käyttäjät voisivat kirjautua yn tulee heidän olla Tikon Copyright Aditro 2012

8 Lokakuu (24) ohjelmistoon kirjattuja käyttäjiä ja heille tulee olla määriteltynä oikeat käyttäjäroolit. Valittavissa olevat käyttäjäroolit n osalta voidaan nähdä uudessa ylläpidossa polusta Asetukset => Järjestelmäasetukset => Käyttäjäroolit. Yllä kuvassa suodatettuna Tikon ostolaskujen kierrätyksen kaikki valittavissa olevat oletus käyttäjäroolit. Käyttäjät yn valitaan joko muokkaamalla olemassa olevia käyttäjien tietoja tai luomalla kokonaan uusia. Polussa Asetukset => Järjestelmäasetukset=> Käyttäjät voidaan muokata/lisätä käyttäjiä ja heidän tietojaan. Yleiset asetukset-välilehdellä ostolaskujen käsittelyn kannalta tärkeitä tietoja ovat Käyttäjätunnus, Nimi, Salasana ja Sähköpostiosoite. Jos sähköpostiosoitetta ei anneta, niin käyttäjä ei saa ostolaskujen käsittelyn lähettämiä sähköpostiviestejä käsiteltävistä laskuista. Kirjautuminen Tikon ostolaskujen käsittelyyn tapahtuu käyttämällä em. tietoja ja järjestelmän lähettämät sähköpostiviestit käsittelyä vaativista laskuista ohjataan käyttäjätiedoissa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Valinnalla Käyttökieli otetaan kantaan sovelluksen lähettämiin sähköpostiviestien kieleen, esim. valinnalla englanti kaikki käyttäjän saamat sähköpostit käsiteltävistä laskuista ovat englanniksi. Välilehdellä Itsepalvelun oikeudet voidaan käyttäjälle määritellä globaalisti haluttu rooli Tikon ostolaskujen käsittelyssä. Tällä välilehdellä määritelty rooli on käytössä jokaisella yrityksellä, jossa on otettu käyttöön mikäli käyttäjällä ei ole yhtään Copyright Aditro 2012

9 yrityskohtaista käyttöoikeustietoa. Lokakuu (24) Välilehdelle Yrityskohtaiset oikeudet saadaan listattua kaikki ne yritykset, joissa on käytössä. Tämän tapahtuu valitsemalla Sovellus-kentään arvo SS-itsepalvelu, jolloin alla oleva listaus päivittyy. Jos käyttäjälle halutaan rajata ostolaskujen käsittelyn oikeudet koskemaan vain tiettyjä yrityksiä, tämä tapahtuu valitsemalla haluttu yritysväli ja rooli. Valintaikkunan saa auki painamalla Muutapainiketta Yrityskohtaiset oikeudet-välilehdellä Copyright Aditro 2012

10 Lokakuu (24) 4.1. Esimerkki yrityksellä 1200 on käytössä. Järjestelmään halutaan lisätä asiatarkistajaksi Timo A ja hyväksyjäksi Raija H. 1. Käyttäjä avaa Tikon kirjanpidon ja valitsee uuden ylläpidon. 2. Käyttäjä valitsee uuden ylläpidon menusta Asetukset => Järjestelmäasetukset => Käyttäjät. 3. Käyttäjä valitsee työkaluriviltä Lisää-toiminnon (lisätään uusi käyttäjä). 4. Käyttäjä syöttää Timo A:n tiedot Yleiset asetukset välilehdelle. Välilehdeltä Itsepalvelun oikeudet käyttäjä valitsee Timo A:lle rooliksi SS -01 Tarkistaja. Tällöin ko. rooli on voimassa kaikissa niissä yrityksillä, joissa on käytössä. Tässä tapauksessa kuitenkin halutaan Timo A:lle asiatarkistaja-oikeudet vain yritykselle 1200, joten käyttäjä meneen Yrityskohtaiset oikeudet-välilehdelle ja asettaa halutun yritysrajauksen Timo A:lle. Tämän jälkeen käyttäjä tallettaa Timo A:n tiedot. 5. Käyttäjä valitsee työkaluriviltä Lisää-toiminnon (lisätään uusi käyttäjä) ja syöttää Raija H:n tiedot, kts. kohta 4. Käyttäjä tallettaa Raija H:n tiedot Lukkiutunut käyttäjätunnus Turvallisuussyistä johtuen käyttäjän käyttäjätunnus lukkiutuu, jos salasana on syötetty väärin viisi kertaa peräkkäin. Tällöin käyttäjä saa viestin tunnuksen sulkemisesta ja kehotuksen olla yhteydessä järjestelmän ylläpitäjään käyttäjätunnuksen vapauttamiseksi. Edellä mainitun tapahtuman seurauksena ko. käyttäjä merkitään Tikon sovelluksessa merkinnällä Ei käytössä ja tällöin pääkäyttäjän tai riittävillä oikeuksilla varustetun Tikon käyttäjän tulee tämä merkintä poistaa jotta kirjautuminen ostolaskujen käsittelyyn olisi jälleen mahdollista Copyright Aditro 2012

11 Lokakuu (24) 5. Kierrätysasetukset Ostolaskujen käsittelyn oletustyönkulku määritellään uudessa ylläpidossa polusta Asetukset => Yritysasetukset => Yrityksen kierrätysasetukset. Käyttäjä voi luoda uuden yrityskohtaisen kierrätysasetuksen tai muokata jo olemassa olevia. Kierrätysasetusten luonti aloitetaan valitsemalla haluttu yritys alasvetovalikosta (näkyvillä vain yritykset, joissa laskujen kierrätys laitettu päälle, kts. kappale 2). Seuraavaksi valitaan asiatarkistajien määrä (0-2) ja valitaan halutut käyttäjät aktiivisista valintalistoista. Lisätään samaa kaavaa noudattaen hyväksyjät, maksatuksen hyväksyjä, sekä tilitoimiston yhteyshenkilö yrityskohtaisen tarpeen mukaisesti. Huomioi, että kierrätysasetuksia määriteltäessä tulee aina valita vähintään ensimmäinen oletushyväksyjä. Muiden käsittelijöiden/tilitoimiston yhteyshenkilön määritteleminen ei ole pakollista. Kohdassa Sähköpostiasetukset lisätään halutut arvot kenttiin Sähköpostin aikaväli kierrätyksessä ja Sähköpostin aikaväli maksatuksessa (vain jos Web-maksatus valittu, kts. kappale 2). Aikaväli annetaan 10 minuutin kerrannaisina eli 1 = 10 min, 2 =20 min, 3 = 30 min jne Copyright Aditro 2012

12 Lokakuu (24) 5.1. Esimerkki Yritykselle 1200 halutaan asettaa asiatarkastajaksi Timo A ja hyväksyjäksi Raija H. Pekka J halutaan valita maksatuksen hoitajaksi. Edellä mainitut henkilöt on luotu järjestelmään ja heille on määritelty tarvittavat roolit, kts. kappale Käyttäjä avaa Tikon kirjanpidon ja valitsee uuden ylläpidon. 2. Käyttäjä valitsee uuden ylläpidon menusta Asetukset => Yritysasetukset => Yrityksen kierrätysasetukset. 3. Taulukkonäkymässä käyttäjä valitsee työkaluriviltä Lisää-toiminnon (lisätään uusi kierrätysasetus). 4. Ylläpitonäytössä käyttäjä valitsee ensin kentässä Yrityksen numero yrityksen, jolle kierrätysasetukset halutaan luoda. 5. Kohdassa Roolien henkilöt käyttäjä aktivoi kentän Oletustarkastaja 1 ja valitsee alasvetovalikosta Timo A:n. 6. Kohdassa Roolien henkilöt käyttäjä valitsee Raija H:n alasvetovalikosta kohdassa Oletushyväksyjä Kohdassa Roolien henkilöt käyttäjä aktivoi kentän Maksatuksen hyväksyjä ja valitsee Pekka J:n alasvetovalikosta. 8. Kohdassa Sähköpostiasetukset käyttäjä täyttää kentät Sähköpostin aikaväli kierrätyksessä ja Sähköpostin aikaväli maksatuksessa. Käyttäjä antaa kentiin arvon 1. Arvolla Copyright Aditro 2012

13 Lokakuu (24) järjestelmä tarkistaa kymmenen minuutin välein, onko laskuja saapunut käsittelyyn/onko laskuja käsitelty ja lähettää tarpeen mukaan sähköpostin laskun tilan mukaan oikeille henkilöille laskun käsittelyä varten. 9. Käyttäjä tallettaa yritykselle 1200 luomansa kierrätysasetukset Copyright Aditro 2012

14 Lokakuu (24) 6. Yleiset parametrit n käytön helpottamiseksi järjestelmän lähettämiin sähköpostiviesteihin on lisätty linkki, jota seuraamaalla laskun käsittelijä pääsee suoraan ostolaskujen käsittelyn sisäänkirjautumissivulle. Uudessa ylläpidossa tämän linkin pääsee lisäämään polusta Asetukset => Järjestelmäasetukset => Yleiset parametrit => TikonSelfServiceUrl-tieto. Linkin lisääminen tapahtuu valitsemalla taulukkonäkymästä rivi TikonSelfServiceUrl ja menemällä ylläpitonäyttöön. Taulukkonäkymä, Yleiset parametrit. Ylläpitonäyttö, oikea WEB-osoite syötetään Arvo-kenttään ja muutokset talletetaan Copyright Aditro 2012

15 Lokakuu (24) Esimerkki n lähettämästä sähköpostista, laskun käsittelijä pääsee suoraan sisäänkirjautumissivulle seuraamalla sähköpostin linkkiä Esimerkki n WEB-osoite on Tämä linkki ohjaa käyttäjät suoraan n kirjautumissivulle ja linkki tulee myös näkyviin kaikissa Tikon ostolaskujen lähettämissä sähköpostiviesteissä. 1. Käyttäjä avaa Tikon kirjanpidon ja valitsee uuden ylläpidon. 2. Käyttäjä valitsee uuden ylläpidon menusta Asetukset => Järjestelmäasetukset => Yleiset parametrit. 3. Taulukkonäkymässä käyttäjä valitsee rivin TikonSelfServiceUrl ja avaa sen ylläpitonäyttöön. 4. Käyttäjä lisää Arvo-kenttään n WEB-osoiteen, joka tulee linkkinä ostolaskujen käsittelyn lähettämiin sähköpostiviesteihin. 5. Käyttäjä tallettaa antamansa tiedot. 7. Sähköpostiasetukset Yrityksen kierrätysasetuksissa määritellyt henkilöt saavat sähköpostia Tikon ostolaskujen käsittelystä toimenpiteitä vaativista laskuista. Jotta sähköpostin lähettämisprosessi toimisi, tulee seuraavat asetukset olla määriteltyinä. Polussa Ostoreskontra => Ostolaskujen käsittely => Sähköpostipalvelimen tiedot avautuu ylläpitonäyttö, jonne syötetään Sähköpostipalvelimen nimi, Sähköpostitilin käyttäjätunnus sekä Salasasana. Lähettäjän sähköpostiosoite-kenttään annetaan osoite, josta n lähettämät sähköpostit halutaan tulevan, esimerkiksi oma mailien domain nimi>. Em. kenttään tulee jälkeen olemassa oleva domain nimi eli lähettäjän domain pitää olla nimipalveluista löytyvä. Lähettäjän nimeksi valitaan haluttu lähettäjän nimi, joka tulee myös näkyviin saapuneissa sähköposteissa. Sähköpostejä lähetetään uusien laskujen saavuttua järjetelmään käsittelyä varten tai kun jo järjestelmässä olevien laskujen tila on vaihtunut käsittelyn seurauksena. Sähköpostin lähetys edellyttää, että Aditro Tikon Worker-palvelun käyttämästä palvelimesta on suora yhteys sähköpostipalvelimeen TCP/IP portin 25 kautta. Tämä on huomioitava esim. mahdollisessa palomuurikäytössä Copyright Aditro 2012

16 Lokakuu (24) Sähköpostiasetukset, katso luku 5 nähdäksesi esimerkkisähköpostin kuvassa näkyvin asetuksin lähetettynä. Sähköpostiasetusten jälkeen tulee käynnistää automaattinen sähköpostin lähettäjä-palvelu. Tämä tapahtuu polusta Ostoreskontra => Ostolaskujen käsittely => Sähköpostilähetyksen aktivointi. Prosessin käynnistäminen tapahtuu painamalla Luo ja käynnistä sähköpostilähetys-painiketta. Sähköpostilähetyksen pysäyttäminen voidaan suorittaa palaamalla Sähköpostilähetyksen aktivointi-näytölle ja painamalla Pysäytä sähköpostilähetys-painiketta. Automaatinen sähköpostin lähetys voidaan pysäyttää myös eräajoista, kts. kappale Copyright Aditro 2012

17 Lokakuu (24) 7.1. Esimerkki lähettää sähköpostiviestejä käsittelyprosessin eri vaiheissa yrityksen kierrätysasetuksissa määritellyille käyttäjille. Sähköpostien halutaan tulevan osoitteesta jotta viestien saajat tietävät olla vastaamatta Tikon ostolaskujen käsittelyn lähettämiin automaattisiin sähköposteihin. Myös lähettäjän nimeksi halutaan epäselvyyksien välttämiseksi. 1. Käyttäjä avaa Tikon kirjanpidon ja valitsee uuden ylläpidon. 2. Käyttäjä valitsee uuden ylläpidon menusta Ostoreskontra => Ostolaskujen käsittely => Sähköpostipalvelimen tiedot. 3. Ylläpitonäytössä käyttäjä täyttää kentät Sähköpostipalvelin, Käyttäjätunnus(sähköpostipalvelimen) ja Salasana (sähköpostipalvelimen) 4. Lähettäjän sähköpostiosoitteeseen käyttäjä täyttää osoitteen TiliTalo.com. Näin stä saapuvien sähköpostiviestien saapumisosoitteena on 5. Lähettäjän nimi-kenttään käyttäjä laittaa. Näin annetuilla tiedoilla kaikki vastaisuudessa n lähettämät viestit tulevat käyttäjältä osoitteesta TiliTalo.com. Esimerkiksi käytettäessä Outlook-ohjelmistoa edellä määritelty sähköpostin lähettäjä näkyy muodossa TiliTalo.com. >. 6. Käyttäjä tallettaa antamansa tiedot. 7. Käyttäjä valitsee uuden ylläpidon menusta Ostoreskontra => Ostolaskujen käsittely => Sähköpostilähetyksen aktivointi 8. Käyttäjä painaa näytöllä näkyvää painiketta Luo ja käynnistä sähköpostilähetys. 8. Eräajot sähköpostin lähettäjä Kun käyttäjä luo ja käynnistää sähköpostilähetyksen(kts. kappale 6) Eräajot-taulukkonäkymään Copyright Aditro 2012

18 Lokakuu (24) polussa Asetukset => Eräajotiedot => Eräajot, syntyy uusi rivi tyyppiä 4 Sähköpostin lähettäjä. Tämä eräajo käy halutuin välein tietokannasta tutkimassa, onko järjestelmään saapunut uusia laskuja käsiteltäväksi tai onko jo järjestelmässä olevien laskujen tila muuttunut. Näiden em. mainittujen tietojen perusteella Sähköpostin lähettäjä välittää ilmoituksia käsittelyä vaativista laskuista käsittelyprosessin eri osapuolille. Taulukkonäkymästä voidaan nopeasti selailla Sähköpostin lähettäjän tilaa, ajotietoja,ajon tulosta yms. Käyttäjä voi myöskin Pysäyttää, käynnistää tai suorittaa heti sähköpostin lähettäjän käyttämällä työkalurivin painikkeita. Avattaessa eräajon 4 Sähköpostin lähettäjä ylläpito-näytölle, avautuu Perustiedotvälilehdellä eräajoon liittyviä teknisiä tietoja. Näitä tietoja ei ole syytä muuttaa, sillä Huomaa, että yrityksen kierrätysasetuksissa (kts. kappale 4) annettu arvo kenttään Sähköpostin aikaväli kierrätyksessä on aina 10 minuutin kerrannaisina. Tätä arvoa ei voida lyhentää käyttämällä lyhyempää aikaväliä kohdassa Päivittäinen toistuminen. Kohdassa Yritykset tulee merkitä yksi yritys käyttöön jotta eräajo toimisi. Kun sähköpostin lähettäjä on luotu ja käynnistetty, koskee tämä automaattisesti kaikkia yrityksiä Copyright Aditro 2012

19 Lokakuu (24) Lokitiedot-välilehdelle kertyy tietoa suoritetuista sähköpostiajoista sekä mahdollisista ajon aikaisista virheistä Copyright Aditro 2012

20 Lokakuu (24) 8.1. Esimerkki Käyttäjä haluaa muuttaa Tikon ostolaskujen sähköpostilähetyksen asetuksia. Tarkoituksena on muuttaa sähköpostin lähetysväliä harvemmaksi, sekä muuttaa sähköpostin lähetys toimimaan vain aikavälillä Käyttäjä avaa Tikon kirjanpidon ja avaa uuden ylläpidon. 2. Käyttäjä valitsee uuden ylläpidon menusta Asetukset => Eräajotiedot => Eräajot. 3. Käyttäjä valitsee taulukkonäkymästä eräajon tyyppiä 4 Sähköpostin lähettäjä ja avaa tämän ylläpitonäyttöön. 4. Perustiedot-välilehdellä käyttäjä muuttaa kohdassa Päivittäinen toistuminen kentän Tapahtuu joka-arvoa 10, arvoon 40. Näin sähköpostiajo suoritetaan 40 minuutin välein. 5. Kohdassa Kesto käyttäjä syöttää Alkupäiväksi ja Loppupäiväksi Käyttäjä tallettaa asetukset 9. Ostolaskujen sähköpostiviestit Polussa Ostoreskontra => Ostolaskujen käsittely => Ostolaskun sähköpostiviestit on listattu ko. hetkellä lähetysjonossa olevat la Copyright Aditro 2012

21 10. Verkkolaskujen siirto yn Lokakuu (24) Tikon kirjanpidossa luetaan järjestelmään verkkolaskuja massa-tai yksittäiskäsittelyn kautta tai käsin syöttämällä. Jos ko.yrityksellä on päällä niin kohdassa yrityksen kierrätysasetuksissa määritelty ensimmäinen laskun käsittelijä saa sähköpostiviestin käsittelyä vaativasta laskusta ja käyttäjän kirjautuessa sovellukseen lasku(t) on käsiteltävissä määritellyn käsittelyprosessin mukaisesti. Tarkemmat ohjeet verkkolaskujen käsittelyyn löydät ohjeista lukea ohjeista Verkkolaskujen massanoudot.pdf, Verkkolaskut Tikon myyntireskontra.pdf sekä Verkkolaskut Tikon ostoreskontra.pdf. 11. Aditro pankkipalvelut Jotta Aditron pankkipalveluja voidaan hyödyntää ostolaskujen käsittelyn puolella, tulee seuraavat toimenpiteet suorittaa Tikon-sovelluksen ylläpidossa. Yritykset ja tilit pitää olla siirrettynä ABS:ään (Aputoim -> Pankkipalvelujen perustietojen siirto) Kirjaudu siirto-ohjelmaan TIKO käyttäjänä Valitse yritykset, jotka haluat siirtää pankkipalveluihin sekä napsauta Siirrä painiketta Copyright Aditro 2012

22 Lokakuu (24) Tämän lisäksi tulee yrityksen pankkitilillä olla kohdassa Maksaja, reskontra pankin antama maksajan tunnus sekä Maksatus-kenttä olla valittuna Copyright Aditro 2012

23 Lokakuu (24) Myös yrityksen tiedoissa (Kirjanpito => uusi ylläpito => Asetukset => Yritysasetukset) tulee olla valittuna Web-maksatus ja Web maksutapa. Mahdollisuus lähettää maksatustiedosto Aditro Pankkipalveluiden kautta on yrityksen käytössä vain maksutapavalinnoilla 1 ja 2. ABS maksujen tilojen noutoajo luodaan (Ostoreskontra => Ostolaskujen käsittely => Luo ja käynnistä Ajo). Tarkemmat tiedot em. eräajosta esim. lokitiedot polusta (Ylläpito -> Asetukset -> Eräajotiedot -> Eräajot -> ABS maksujen tilojen noutoajo) Copyright Aditro 2012

24 Lokakuu (24) Aditro pankkipalveluissa tule tehdä seuraavat asetukset: BankConnector.UI.exe.config tiedostossa täytyy olla: <appsettings> <add key="isaccountingbureau" value="true" /> Tämän lisäksi tulee tehdä: Sopimukset pitää olla tehtynä pankin kanssa sekä syötettynä ABS:ään Pankkitilit liitetään sopimuksiin tarvittavat ajastukset (maksujen lähetys, palautteiden haku, saldojen haku, ) Copyright Aditro 2012

Ostolaskujen käsittely

Ostolaskujen käsittely Toukokuu 2015 1 (35) Ostolaskujen käsittely Toukokuu 2015 2 (35) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 4 3 Yritysasetukset... 6 4 Tietoturva-asetukset... 7 4.1 Sovelluksen aikakatkaisu... 7 4.2 Sallitut IP-osoitteet...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2014 2 (17) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 5 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 6 4.1 Käyttäjäroolit... 6 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2013 2 (16) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 4 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 5 4.1 Käyttäjäroolit... 5 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 SP1 Tammikuu 2013 1 (7) Aditro versio 6.2.0 SP1 Päivitysohje Tammikuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Fivaldi laskutusliittymä

Fivaldi laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Asiakastietojen määrittely

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1)

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1) LIITTEIDEN lisääminen laskulle Pikaohje (1.1) 2 Yleistä :n kehittämä liitejärjestelmä Terminaali mahdollistaa liitteiden lisäämisen kaikille laskuille vaikka laskutusjärjestelmässä ei olisi tukea liitteille.

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT 1 Sisältö Yleistä... 2 Käyttäjät... 3 Näkymät... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Etusivu -näkymä... 5 Ikonien selitykset...

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

Tikon yksittäismaksujen käsittely

Tikon yksittäismaksujen käsittely Toukokuu 2015 1 (8) Käyttöohje Toukokuu 2015 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Web-käyttöliittymä... 4 1.1. Yksittäismaksut... 5 1.2. Tulosta uusi turvakoodisarja... 6 1.3. Aktivoi turvakoodisarja...

Lisätiedot

Sähköpostilaatikoiden perustaminen

Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen ja hallinnointi tapahtuu oma.kaisanet.fi-sivuston kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu menemällä osoitteeseen https://oma.kaisanet.fi.

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen (sivut 3-24) Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot

NetTikon PANKKI. käyttöohje

NetTikon PANKKI. käyttöohje Toukokuu 2016 1 (17) NetTikon PANKKI käyttöohje Toukokuu 2016 2 (17) 1 Aloitus... 3 1.1. Kirjautuminen sisään... 3 1.2. Salasana unohtunut... 4 1.3. Salasanan vaihtaminen... 4 1.4. Käyttäjätunnuksen lukkiutuminen...

Lisätiedot

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä Tullin turvasähköposti Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 2.2 8.1.2015 Korvaa version 2.1 22.5.2014 Tullin turvasähköposti Tulli lähettää sinulle sähköpostiviestin salattuna silloin, kun viesti tai sen

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0 Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.11.2011 Versio 1.0 1 Sisältö Yleistä...... 2 Käyttäjät...... 3 Näkymät...... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Pääkäyttäjä -näkymä... 5 Luo lasku

Lisätiedot

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa.

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Windows Phone Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Windows-puhelimeesi,

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys Fivaldi ostolaskujen kierrätys 1 Sisältö Fivaldi ostolaskujen kierrätys... 1 1. Yleistä... 3 2. Palvelunhallinta... 3 3. Perusasetukset... 5 4. Laskun tallentaminen... 8 5. Laskun käsittely... 13 6. Laskun

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen sivut 3-25 Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen sivut 7-14 Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Luottamuksellinen JAVERDEL OY CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Copyright 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUSOHJE WINDOWS KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETTUIHIN LAITTEISIIN... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2

Lisätiedot

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Basware Supplier Portal Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Baswaren toimittajaportaali on tarkoitettu sellaisille toimittajille, joilla ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja omasta

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM)

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) 1 (7) SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) Suomen Pankin tilastotiedonkeruu tapahtuu DCS-raportointipalvelun (Data

Lisätiedot

Operator's Panel Välityspöytä

Operator's Panel Välityspöytä Sisällys Operator's Panel Välityspöytä 1. Yleistä...2 1.1 Välityspöydän käynnistäminen...2 1.1.1 VoIP-puhelin...2 1.1.2 Kirjautuminen...2 1.2 Välityspöydän sulkeminen...3 1.3 Käyttöliittymä...4 1.3.1 Puhelut...4

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa OHJE 1 (8) Luottamuksellinen sähköposti Trafissa Trafi käyttää Deltagon Sec@GW -ohjelmistoa sähköpostin luottamuksellisuuden suojaamiseen. D-Envelope sovelluksen avulla viestien vastaanottaminen ei edellytä

Lisätiedot

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelun kautta voit tehdä ja lähettää e-laskuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille. Voit katsella ja tulostaa lähetettyjä e-laskuja sekä kopioida vanhan

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Elisa Ring. Agentin opas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki

Elisa Ring. Agentin opas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki Elisa Ring Agentin opas Elisa Ring Agentin opas 2 Sisällys 1. Agentin tehtävät ja työkalut... 3 Elisa Ring Valikko... 3 2. Hallintakäyttöliittymä... 4 Kirjaudu sisään Hallintakäyttöliittymään... 4 Asiakaspalvelusarjojen

Lisätiedot

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad Toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi

Lisätiedot

ARVI -järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle Jaakko Okkeri 6.12.2012

ARVI -järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle Jaakko Okkeri 6.12.2012 ARVI -järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle Jaakko Okkeri 6.12.2012 SISÄLLYS Johdanto... 1 Uuden ARVI -tunnuksen luominen... 2 Varmista, onko käyttäjä entuudestaan Opalusermanagerissa...

Lisätiedot

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille ProTieto Oy Verottajan ilmoitus Käyttöohje alihankkijoille Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Rekisteröityminen... 2 3. Kirjautuminen... 2 4. Web-liittymä... 3 4.1 Yrityksen tiedot... 3 4.2 Omat suomalaiset työntekijät...

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Outlook-synkronointi 08Q4

Outlook-synkronointi 08Q4 Outlook-synkronointi 08Q4 (MelbaFresh_Outlook_08Q4.odt) melbamail@melbagroup.fi Sisällysluettelo MelbaFresh ja Outlook -synkronointi...1 Kuvaus...1 MelbaFresh Outlook:...1 Outlook MelbaFresh :...2 Ohjeet

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Tikon tilaustenkäsittely ja Laskutus

Tikon tilaustenkäsittely ja Laskutus 17.4.2013 1 (16) Verkkolaskujen FTP siirto 17.4.2013 2 (16) 1 Toimintaperiaate... 3 1.1 A-Tapa Lähetys (laskutus) työasemilta, FTP avattu eri koneelle... 3 1.2 B-Tapa Lähetys (laskutus) FTP palvelimelta...

Lisätiedot

Juha Kukko ja Marja Suhonen

Juha Kukko ja Marja Suhonen M2 versio 2.14.1 Juha Kukko ja Marja Suhonen Pankkimaksatus PATU-kanava poistuu käytöstä v. 2014 M2 UNIFI -maksatusliittymä (v2) Ns. 4-pankkiryhmän BIC-koodit muuttuvat Bonum Pankki POPFFI22 (2.8.2014)

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015

Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015 Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015 Yleistä palvelusta: - Kuljetustilaus.fi on Elinkeinoelämän Keskusliittoon kuuluvan Logistiikkayritysten Liito Ry:n tarjoama nettiportaali,

Lisätiedot

Sähköpostitilin luonti 07.06.2011

Sähköpostitilin luonti 07.06.2011 Sähköpostitilin luonti 07.06.2011 SÄHKÖPOSTITILIN LUONTI Tilin luonti pääkäyttäjän hallintaportaalissa 3 Sähköpostitilin luonti Outlook 2010 ohjelmaan 8 Tämä ohje on lyhennetty versio sähköpostilin Hallintaportaalin

Lisätiedot

Käyttöohje NetTikon PALKKA

Käyttöohje NetTikon PALKKA Toukokuu 2016 1 (17) käyttöohje Toukokuu 2016 2 (17) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Aloitus... 4 1.1. Kirjautuminen sisään... 4 1.2. Salasana unohtunut... 4 1.3. Salasanan vaihtaminen... 5 1.4. Käyttäjätunnuksen

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1

Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1 Tammikuu 2013 1 (6) Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1 Ohjelmistomuutokset Tammikuu 2013 2 (6) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.2.0 SP1 tehdyt muutokset... 3 1. Kirjanpito ja reskontra (6.2.0 SP1)... 3 1.1.

Lisätiedot

Automaster tai MBS. 2. ODBC - ajurin asennus (jos ei ole jo asennettu)

Automaster tai MBS. 2. ODBC - ajurin asennus (jos ei ole jo asennettu) 1 GHTransaction-ohjelman asennusohje Copyright Grey-Hen Oy. All rights reserved. Sisältö: 1. Johdanto 2. ODBC - ajurin asennus 3. GH Transaction ohjelman asennus Automaster tai MBS 1. Johdanto GHTransaction

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti Päivitetty 17.1.2014 JETI pikaohje Ennakkosuunnitelman luonti 1/5 Uuden ennakkosuunnitelman luonti Voit luoda uuden ennakkosuunnitelman kahdella tavalla: 1. Joko luomalla uuden ennakkosuunnitelman tyhjältä

Lisätiedot

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä kumppaniyritykset Toimittajayritykset kumppaniyritykset Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä Henkilöt Ajoneuvot Portti Vieraat Kulkulupahakemukset Perehdytysilmoittautumiset Ajolupahakemukset

Lisätiedot

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille:

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: 1 (13) Macintosh () Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset. Järjestelmäasetuksista Verkko 2 (13) Verkkoasetuksista (1.) Kytkentä Ethernet ja (2.) Määrittelytapa

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen...

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 1 HAKIJAN OHJEET Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1 Rekisteröityminen... 2 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 4 2. OMA PROFIILINI... 5 2.1. Liikkuminen

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (49) Käyttöohje 6.4.0 Toukokuu 2014 2 (49) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen... 5 2. Laskun maksamisen toiminnot... 5 3. Laskun kiertokulku... 6 4.

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Ohje 1 (5) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Energiapeiliin rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien tunnistautumispalvelut:

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle

Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle 8.12.2009 1(8) Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi ja voit tehdä kaikki

Lisätiedot

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Rahanpesun selvittelykeskus ILMOITUSSOVELLUS 4.1 REKISTERÖINTIOHJE SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Tekninen tuki: puh: 0295 486 833 (ark. 8-16) email: goaml.krp@poliisi.fi Ilmoitusten sisältöön liittyvät

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 1 (11) Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 2 (11) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 3 2.1.1 Microsoft Silverlight... 3 2.1.2 Tablet-laitteet... 4 2.1.3 Selaimet...

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 21.11.2012 KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE Sähköinen asiointipalvelu e-vientiasiakirjat www.e-vientiasiakirjat.fi OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 2 (41) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Laitevaatimukset...

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä www.openspace.fi 1 ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä ASPA on kehitetty asiakaspalautteen joustavaan käsittelyyn yrityksen tai yhteisön toiminnan kehittämiseksi. Asiakaspalautteen

Lisätiedot

Visma Document Center 8.01 Asennus ja päivitys (Visma Nova) Ohje

Visma Document Center 8.01 Asennus ja päivitys (Visma Nova) Ohje Visma Document Center 8.01 Asennus ja päivitys (Visma Nova) Ohje Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (20) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0 Asennusohje Lokakuu 2012 2 (20) Lokakuu 2012 3 (20) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 4 1.1..NET Framework 4.0... 4 1.2. Palvelimen

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot