Tikon ostolaskujen käsittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikon ostolaskujen käsittely"

Transkriptio

1 Lokakuu (24) Käyttöönotto Copyright Aditro 2012

2 Lokakuu (24) Sisällysluettelo Johdanto Pikaohje Yritysasetukset Esimerkki Tietoturva-asetukset Sovelluksen aikakatkaisu Sallitut IP-osoitteet Käyttäjät ja käyttäjäroolit Esimerkki Lukkiutunut käyttäjätunnus Kierrätysasetukset Esimerkki Yleiset parametrit Esimerkki Sähköpostiasetukset Esimerkki Eräajot sähköpostin lähettäjä Esimerkki Ostolaskujen sähköpostiviestit Verkkolaskujen siirto yn Aditro pankkipalvelut Copyright Aditro 2012

3 Lokakuu (24) Johdanto -ohjelma on ostolaskujen käsittelyyn ja kierrätykseen tarkoitettu internetselaimella käytettävä ohjelma. Ohjelma on suunniteltu taloushallinnon palveluita tarjoavien yritysten, kuten tilitoimistojen, isännöintitoimistojen sekä palvelukeskusten asiakkaiden käyttöön. -ohjelman web-käyttöliittymän avulla, asiakasyritys voi vaivattomasti tarkastaa ja hyväksyä yritykselle tulleet laskut maksettavaksi. Asiakas voi viestiä web-käyttöliittymän kautta laskuja maksavalle organisaatiolle, sekä selailla laskuhistoriaa. Ohjelmassa voidaan käsitellä usean yrityksen laskuja, joita halutaan tarkastaa, hyväksyä tai hylätä. vaatii erillisen asennuksen ja laitteistonsa, jotka on kuvattu dokumentissa n asennusohje. Tässä dokumentissa kuvataan ne työvaiheet, jotka vaaditaan n saattamiseksi toimintakuntoon. Tarvittavat asetukset tehdään pääsääntöisesti Tikon-ohjelman uudistetun ylläpidon kautta. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa perehtyä ennen asetuksien muuttamista Uuden ylläpidon käyttöohjeeseen. Myös n käyttöohje on hyvä olla mukana tukemassa sovelluksen käyttöönottoa. Kappaleessa 1 on kuvattu tiivistetyssä muodossa n käyttöönoton eri vaiheet. Luvuissa 2-7 käydään samat vaiheet yksityiskohtaisemmin läpi ja mukana jokaisessa vaiheessa on myös käytännön esimerkki helpottamassa ostolaskujen käsittelyn käyttöönottoa. Jotta verkkolaskuja voitaisiin käsitellä Tikonissa, tulee niiden käsittelyn vaatimat asetukset olla asianmukaisesti tehtynä ennen täysimittaista n käyttöönottoa. Lisää verkkolaskujen käsittelystä Tikon-ohjelmistossa voi lukea ohjeista Verkkolaskujen massanoudot.pdf, Verkkolaskut Tikon myyntireskontra.pdf sekä Verkkolaskut Tikon ostoreskontra.pdf. Edellä mainitut ohjeet löytyvät Tikonin toimituscd:llä hakemistosta ohjeistus\käyttöohjeita Copyright Aditro 2012

4 Lokakuu (24) 1. Pikaohje Seuraavassa on listattu lyhyesti ne työvaiheet, joita vaaditaan n käyttöönoton yhteydessä. Tämä listaus on tarkoitettu lähinnä nopeaksi tarkastuslistaksi, josta voidaan esimerkiksi asennuksen jälkeen helposti tarkasta/suorittaa n vaatimat asetukset ja testata asennuksen toimivuus. 1. Aseta halutulle yritykselle päälle uudessa Tikon ylläpidossa (Asetukset => Yritysasetukset => Yritykset => Tilaustenkäsittely/Reskontra-välilehti). Jos halutaan ostolaskujen kierrätys ilman maksatustiedoston luontia, valitaan kohta Laskujen kierrätys. Jos myös maksatustiedoston luonti halutaan tehdä ssä valitaan edellisen lisäksi myös kohta Web-maksatus. Maksatustiedostoa ei voida silloin luoda tilitoimistossa. Mikäli maksatustiedoston käsittely hoidetaan Aditro pankkipalveluiden kautta, tulee tämä olla asennettuna ja yrityksellä käytössä. 2. Luo uudessa Tikon ylläpidossa (Asetukset => Järjestelmäasetukset => Käyttäjät) käyttäjät ostolaskujen käsittelyyn tai anna tarvittavat oikeudet jo olemassa oleville käyttäjille. Huomioi mahdolliset yrityskohtaiset oikeudet. 3. Luo yrityskohtaiset laskujen kierrätysasetukset uudessa Tikon ylläpidossa (Asetukset => Yritysasetukset => Yrityksen kierrätysasetukset). Muista myös asettaa halutut arvot ylläpitonäytöllä kohtaan Sähköpostiasetukset. 4. Jotta liitteitä pystytään poistamaan ostolaskujen käsittelyssä, tulee Tikonissa olla määritelty yleinen siirtoasetus KP 20 Arkisto, poistetun liitteen hakemisto. Em. siirtoasetukselle tulee määritellä haluttu hakemisto normaalin siirtoasetusmenettelyn mukaisesti. Tähän hakemistoon talletetaan ostolaskujen puolella poistetut liitteet. 5. Talleta Tikon ostolaskujen WEB-osoite uudessa ylläpidossa (Asetukset => Järjestelmäasetukset => Yleiset parametrit). 6. Jos halutaan käyttää n automaattista sähköpostin lähetysta laskujen käsittelijöille, tulee sähköpostipalvelimen tiedot antaa uudessa ylläpidossa (Asetukset => Järjestelmäasetukset => Sähköpostipalvelimen tiedot). 7. Luo ja käynnistä Sähköpostin lähettäjä uudessa ylläpidossa (Ostoreskontra => Ostolaskujen käsittely => Sähköpostilähetyksen aktivointi). 8. Tarvittaessa voit tarkistaa tai muuttaa Sähköpostin lähettäjän asetuksia uudessa ylläpidossa (Asetukset => Eräajotiedot => Eräajot). Taulukkonäkymästä valitaan rivi, jonka tyypppi on 4 Sähköpostin lähettäjä ja avataan ylläpitonäyttö. Perustiedot-välilehdellä voidaan muuttaa sähköpostin lähetystietoja ja Lokit-välillehdelle kertyy lokitietoa suoritetuista sähköpostiajoista. 9. Tarkista Aditro Tikon Worker-palvelu (service) ja sen tila. Jotta sähköpostien ajastettu lähettäminen onnistuisi, tulee palvelimella olla Aditro Tikon Worker-palvelu asennettuna ja käynnissä. Voit tarkistaa palvelun tilan käyttöjärjestelmässä polusta Ohjauspaneeli => Valvontatyökalut => Palvelut 10. Tikon kirjanpidossa luetaan järjestelmään verkkolaskuja massa-tai yksittäiskäsittelyn kautta tai käsin syöttämällä. Jos ko.yrityksellä on päällä(kts.kohta 1), niin kohdassa 3 määritelty ensimmäinen laskun käsittelijä saa sähköpostiviestin käsittelyä vaativasta laskusta ja käyttäjän kirjautuessa sovellukseen lasku(t) on käsiteltävissä määritellyn Copyright Aditro 2012

5 Lokakuu (24) käsittelyprosessin mukaisesti ja on onnistuneesti otettu käyttöön (jos sähköpostipalvelin käytössä, huomioi myös kohdassa 3 annettu sähköpostin lähettämisen aikaväli). 11. n toimivuutta voidaan testata rajoitetusti myös ilman käsiteltyjä verkkolaskuja luomalla käyttäjä SS-oikeuksin 10 (itsepalvelun pääkäyttäjä) ja kirjautumalla sovellukseen käyttäen em. tunnuksia. 2. Yritysasetukset n käyttöönotto vaatii aina yritysasetusten muuttamista. Yrityksestä riippuen voidaan valita missä laajuudessa ostolaskujen käsittelyä halutaan käytää. Nämä valinnat löytyvät yrityksen tiedoista, Tilaustenkäsittely/Reskonta-välilehdeltä. Sivun viimeisessä sarakkeessa löytyy yn liittyvät valinnat: Laskujen kierrätys Copyright Aditro 2012

6 Web-maksatus Web maksutapa Maksatustiedostot Lokakuu (24) Valitsemalla Laskujen kierrätys ko. yrityksellä otetaan käyttöön. Jos myös maksatustiedoston luonti halutaan tehdä ssä valitaan edellisen lisäksi myös kohta Web-maksatus. Maksatustiedostoa ei voi luoda silloin tilitoimistossa. Web maksutapa-kentällä valitaan tapa, jolla maksatustiedosto luodaan ostolaskujen käsittelyn puolella. Kentän arvot ovat 0 = SEPA-tiedosto työasemaan (käyttäjä muodostaa maksatustiedoston omalle työasemalle), 1 = SEPA-tiedosto Aditro pankkipalveluun (maksatustiedosto käsitellään vain Aditro pankkipalvelujen kautta), 2 = SEPA-tiedosto työasemaan tai Aditro pankkipalveluun (molemmat edellä mainitut tavat mahdollisia). Huomioi, että Aditro pankkipalvelut tulee olla asennettuna ja yrityksellä käytössä mikäli valitaan arvot 1 tai 2. Maksatustiedosto-kohdassa tulee olla valittuna SEPA-valinta (arvo 1 tai 3) mikäli halutaan käyttää SEPA-maksatusta Esimerkki Yritykselle 1200 halutaan ottaa käyttöön. Tarve on myös luoda maksatustiedosto käyttäjän työasemaan. 1. Käyttäjä avaa Tikon kirjanpidon ja valitsee uuden ylläpidon. 2. Käyttäjä valitsee uuden ylläpidon menusta Asetukset => Yritysasetukset => Yritykset. 3. Taulukkonäkymästä käyttäjä valitsee yrityksen 1200 ja avaa sen ylläpitonäyttöön. 4. Käyttäjä valitsee Tilaustenkäsittely/Reskontra-välilehden ja Laskujen kierrätys-kohdan Tikon ostolaskujen käsittely-otsikon alta ja tallettaa muuttuneet tiedot. 5. Käyttäjä merkitsee kohdan Web-maksatus ja valitsee Web maksutavaksi arvon Tietoturva-asetukset Sovelluksen tietoturvan tehostamiseksi on mahdollista rajoittaa käyttäjäkohtaisesti kirjautumista sovellukseen IP-osoitteiden mukaan sekä asettaa yleinen aikakatkaisu kaikille web-sovelluksille Sovelluksen aikakatkaisu Tietoturvan parantamiseksi sovellukseen on lisätty aikakatkaisu. Tämä ominaisuus pakottaa käyttäjän kirjautumaan uudestaan sovellukseen, mikäli sovellukseen kirjautunut käyttäjä ei ole määritellyn aikakatkaisuarvon aikana käyttänyt sovellusta Copyright Aditro 2012

7 Lokakuu (24) Sovelluksen aikakatkaisu määritellään Tikon ylläpidossa polusta Asetukset => Järjestelmäasetukset => Yleiset parametrit. Haluttu aikakatkaisuarvo annetaan minuutteina kohtaan Arvo (oletusarvo 30min) Sallitut IP-osoitteet Jos käyttäjien kirjautumista ostolaskujen käsittelyyn halutaan rajoittaa koskemaan vain yhteyttä tietystä IP-osoitteesta, voidaan em. rajoitus tehdä Tikon ylläpidossa polusta Asetukset => Järjestelmäasetukset => Käyttäjän sallitut IP-osoitteet. Lomakkeelle syötetään käyttäjätunnus sekä IPosoite, josta yhteys sovellukseen sallitaan. 4. Käyttäjät ja käyttäjäroolit Jotta käyttäjät voisivat kirjautua yn tulee heidän olla Tikon Copyright Aditro 2012

8 Lokakuu (24) ohjelmistoon kirjattuja käyttäjiä ja heille tulee olla määriteltynä oikeat käyttäjäroolit. Valittavissa olevat käyttäjäroolit n osalta voidaan nähdä uudessa ylläpidossa polusta Asetukset => Järjestelmäasetukset => Käyttäjäroolit. Yllä kuvassa suodatettuna Tikon ostolaskujen kierrätyksen kaikki valittavissa olevat oletus käyttäjäroolit. Käyttäjät yn valitaan joko muokkaamalla olemassa olevia käyttäjien tietoja tai luomalla kokonaan uusia. Polussa Asetukset => Järjestelmäasetukset=> Käyttäjät voidaan muokata/lisätä käyttäjiä ja heidän tietojaan. Yleiset asetukset-välilehdellä ostolaskujen käsittelyn kannalta tärkeitä tietoja ovat Käyttäjätunnus, Nimi, Salasana ja Sähköpostiosoite. Jos sähköpostiosoitetta ei anneta, niin käyttäjä ei saa ostolaskujen käsittelyn lähettämiä sähköpostiviestejä käsiteltävistä laskuista. Kirjautuminen Tikon ostolaskujen käsittelyyn tapahtuu käyttämällä em. tietoja ja järjestelmän lähettämät sähköpostiviestit käsittelyä vaativista laskuista ohjataan käyttäjätiedoissa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Valinnalla Käyttökieli otetaan kantaan sovelluksen lähettämiin sähköpostiviestien kieleen, esim. valinnalla englanti kaikki käyttäjän saamat sähköpostit käsiteltävistä laskuista ovat englanniksi. Välilehdellä Itsepalvelun oikeudet voidaan käyttäjälle määritellä globaalisti haluttu rooli Tikon ostolaskujen käsittelyssä. Tällä välilehdellä määritelty rooli on käytössä jokaisella yrityksellä, jossa on otettu käyttöön mikäli käyttäjällä ei ole yhtään Copyright Aditro 2012

9 yrityskohtaista käyttöoikeustietoa. Lokakuu (24) Välilehdelle Yrityskohtaiset oikeudet saadaan listattua kaikki ne yritykset, joissa on käytössä. Tämän tapahtuu valitsemalla Sovellus-kentään arvo SS-itsepalvelu, jolloin alla oleva listaus päivittyy. Jos käyttäjälle halutaan rajata ostolaskujen käsittelyn oikeudet koskemaan vain tiettyjä yrityksiä, tämä tapahtuu valitsemalla haluttu yritysväli ja rooli. Valintaikkunan saa auki painamalla Muutapainiketta Yrityskohtaiset oikeudet-välilehdellä Copyright Aditro 2012

10 Lokakuu (24) 4.1. Esimerkki yrityksellä 1200 on käytössä. Järjestelmään halutaan lisätä asiatarkistajaksi Timo A ja hyväksyjäksi Raija H. 1. Käyttäjä avaa Tikon kirjanpidon ja valitsee uuden ylläpidon. 2. Käyttäjä valitsee uuden ylläpidon menusta Asetukset => Järjestelmäasetukset => Käyttäjät. 3. Käyttäjä valitsee työkaluriviltä Lisää-toiminnon (lisätään uusi käyttäjä). 4. Käyttäjä syöttää Timo A:n tiedot Yleiset asetukset välilehdelle. Välilehdeltä Itsepalvelun oikeudet käyttäjä valitsee Timo A:lle rooliksi SS -01 Tarkistaja. Tällöin ko. rooli on voimassa kaikissa niissä yrityksillä, joissa on käytössä. Tässä tapauksessa kuitenkin halutaan Timo A:lle asiatarkistaja-oikeudet vain yritykselle 1200, joten käyttäjä meneen Yrityskohtaiset oikeudet-välilehdelle ja asettaa halutun yritysrajauksen Timo A:lle. Tämän jälkeen käyttäjä tallettaa Timo A:n tiedot. 5. Käyttäjä valitsee työkaluriviltä Lisää-toiminnon (lisätään uusi käyttäjä) ja syöttää Raija H:n tiedot, kts. kohta 4. Käyttäjä tallettaa Raija H:n tiedot Lukkiutunut käyttäjätunnus Turvallisuussyistä johtuen käyttäjän käyttäjätunnus lukkiutuu, jos salasana on syötetty väärin viisi kertaa peräkkäin. Tällöin käyttäjä saa viestin tunnuksen sulkemisesta ja kehotuksen olla yhteydessä järjestelmän ylläpitäjään käyttäjätunnuksen vapauttamiseksi. Edellä mainitun tapahtuman seurauksena ko. käyttäjä merkitään Tikon sovelluksessa merkinnällä Ei käytössä ja tällöin pääkäyttäjän tai riittävillä oikeuksilla varustetun Tikon käyttäjän tulee tämä merkintä poistaa jotta kirjautuminen ostolaskujen käsittelyyn olisi jälleen mahdollista Copyright Aditro 2012

11 Lokakuu (24) 5. Kierrätysasetukset Ostolaskujen käsittelyn oletustyönkulku määritellään uudessa ylläpidossa polusta Asetukset => Yritysasetukset => Yrityksen kierrätysasetukset. Käyttäjä voi luoda uuden yrityskohtaisen kierrätysasetuksen tai muokata jo olemassa olevia. Kierrätysasetusten luonti aloitetaan valitsemalla haluttu yritys alasvetovalikosta (näkyvillä vain yritykset, joissa laskujen kierrätys laitettu päälle, kts. kappale 2). Seuraavaksi valitaan asiatarkistajien määrä (0-2) ja valitaan halutut käyttäjät aktiivisista valintalistoista. Lisätään samaa kaavaa noudattaen hyväksyjät, maksatuksen hyväksyjä, sekä tilitoimiston yhteyshenkilö yrityskohtaisen tarpeen mukaisesti. Huomioi, että kierrätysasetuksia määriteltäessä tulee aina valita vähintään ensimmäinen oletushyväksyjä. Muiden käsittelijöiden/tilitoimiston yhteyshenkilön määritteleminen ei ole pakollista. Kohdassa Sähköpostiasetukset lisätään halutut arvot kenttiin Sähköpostin aikaväli kierrätyksessä ja Sähköpostin aikaväli maksatuksessa (vain jos Web-maksatus valittu, kts. kappale 2). Aikaväli annetaan 10 minuutin kerrannaisina eli 1 = 10 min, 2 =20 min, 3 = 30 min jne Copyright Aditro 2012

12 Lokakuu (24) 5.1. Esimerkki Yritykselle 1200 halutaan asettaa asiatarkastajaksi Timo A ja hyväksyjäksi Raija H. Pekka J halutaan valita maksatuksen hoitajaksi. Edellä mainitut henkilöt on luotu järjestelmään ja heille on määritelty tarvittavat roolit, kts. kappale Käyttäjä avaa Tikon kirjanpidon ja valitsee uuden ylläpidon. 2. Käyttäjä valitsee uuden ylläpidon menusta Asetukset => Yritysasetukset => Yrityksen kierrätysasetukset. 3. Taulukkonäkymässä käyttäjä valitsee työkaluriviltä Lisää-toiminnon (lisätään uusi kierrätysasetus). 4. Ylläpitonäytössä käyttäjä valitsee ensin kentässä Yrityksen numero yrityksen, jolle kierrätysasetukset halutaan luoda. 5. Kohdassa Roolien henkilöt käyttäjä aktivoi kentän Oletustarkastaja 1 ja valitsee alasvetovalikosta Timo A:n. 6. Kohdassa Roolien henkilöt käyttäjä valitsee Raija H:n alasvetovalikosta kohdassa Oletushyväksyjä Kohdassa Roolien henkilöt käyttäjä aktivoi kentän Maksatuksen hyväksyjä ja valitsee Pekka J:n alasvetovalikosta. 8. Kohdassa Sähköpostiasetukset käyttäjä täyttää kentät Sähköpostin aikaväli kierrätyksessä ja Sähköpostin aikaväli maksatuksessa. Käyttäjä antaa kentiin arvon 1. Arvolla Copyright Aditro 2012

13 Lokakuu (24) järjestelmä tarkistaa kymmenen minuutin välein, onko laskuja saapunut käsittelyyn/onko laskuja käsitelty ja lähettää tarpeen mukaan sähköpostin laskun tilan mukaan oikeille henkilöille laskun käsittelyä varten. 9. Käyttäjä tallettaa yritykselle 1200 luomansa kierrätysasetukset Copyright Aditro 2012

14 Lokakuu (24) 6. Yleiset parametrit n käytön helpottamiseksi järjestelmän lähettämiin sähköpostiviesteihin on lisätty linkki, jota seuraamaalla laskun käsittelijä pääsee suoraan ostolaskujen käsittelyn sisäänkirjautumissivulle. Uudessa ylläpidossa tämän linkin pääsee lisäämään polusta Asetukset => Järjestelmäasetukset => Yleiset parametrit => TikonSelfServiceUrl-tieto. Linkin lisääminen tapahtuu valitsemalla taulukkonäkymästä rivi TikonSelfServiceUrl ja menemällä ylläpitonäyttöön. Taulukkonäkymä, Yleiset parametrit. Ylläpitonäyttö, oikea WEB-osoite syötetään Arvo-kenttään ja muutokset talletetaan Copyright Aditro 2012

15 Lokakuu (24) Esimerkki n lähettämästä sähköpostista, laskun käsittelijä pääsee suoraan sisäänkirjautumissivulle seuraamalla sähköpostin linkkiä Esimerkki n WEB-osoite on Tämä linkki ohjaa käyttäjät suoraan n kirjautumissivulle ja linkki tulee myös näkyviin kaikissa Tikon ostolaskujen lähettämissä sähköpostiviesteissä. 1. Käyttäjä avaa Tikon kirjanpidon ja valitsee uuden ylläpidon. 2. Käyttäjä valitsee uuden ylläpidon menusta Asetukset => Järjestelmäasetukset => Yleiset parametrit. 3. Taulukkonäkymässä käyttäjä valitsee rivin TikonSelfServiceUrl ja avaa sen ylläpitonäyttöön. 4. Käyttäjä lisää Arvo-kenttään n WEB-osoiteen, joka tulee linkkinä ostolaskujen käsittelyn lähettämiin sähköpostiviesteihin. 5. Käyttäjä tallettaa antamansa tiedot. 7. Sähköpostiasetukset Yrityksen kierrätysasetuksissa määritellyt henkilöt saavat sähköpostia Tikon ostolaskujen käsittelystä toimenpiteitä vaativista laskuista. Jotta sähköpostin lähettämisprosessi toimisi, tulee seuraavat asetukset olla määriteltyinä. Polussa Ostoreskontra => Ostolaskujen käsittely => Sähköpostipalvelimen tiedot avautuu ylläpitonäyttö, jonne syötetään Sähköpostipalvelimen nimi, Sähköpostitilin käyttäjätunnus sekä Salasasana. Lähettäjän sähköpostiosoite-kenttään annetaan osoite, josta n lähettämät sähköpostit halutaan tulevan, esimerkiksi oma mailien domain nimi>. Em. kenttään tulee jälkeen olemassa oleva domain nimi eli lähettäjän domain pitää olla nimipalveluista löytyvä. Lähettäjän nimeksi valitaan haluttu lähettäjän nimi, joka tulee myös näkyviin saapuneissa sähköposteissa. Sähköpostejä lähetetään uusien laskujen saavuttua järjetelmään käsittelyä varten tai kun jo järjestelmässä olevien laskujen tila on vaihtunut käsittelyn seurauksena. Sähköpostin lähetys edellyttää, että Aditro Tikon Worker-palvelun käyttämästä palvelimesta on suora yhteys sähköpostipalvelimeen TCP/IP portin 25 kautta. Tämä on huomioitava esim. mahdollisessa palomuurikäytössä Copyright Aditro 2012

16 Lokakuu (24) Sähköpostiasetukset, katso luku 5 nähdäksesi esimerkkisähköpostin kuvassa näkyvin asetuksin lähetettynä. Sähköpostiasetusten jälkeen tulee käynnistää automaattinen sähköpostin lähettäjä-palvelu. Tämä tapahtuu polusta Ostoreskontra => Ostolaskujen käsittely => Sähköpostilähetyksen aktivointi. Prosessin käynnistäminen tapahtuu painamalla Luo ja käynnistä sähköpostilähetys-painiketta. Sähköpostilähetyksen pysäyttäminen voidaan suorittaa palaamalla Sähköpostilähetyksen aktivointi-näytölle ja painamalla Pysäytä sähköpostilähetys-painiketta. Automaatinen sähköpostin lähetys voidaan pysäyttää myös eräajoista, kts. kappale Copyright Aditro 2012

17 Lokakuu (24) 7.1. Esimerkki lähettää sähköpostiviestejä käsittelyprosessin eri vaiheissa yrityksen kierrätysasetuksissa määritellyille käyttäjille. Sähköpostien halutaan tulevan osoitteesta jotta viestien saajat tietävät olla vastaamatta Tikon ostolaskujen käsittelyn lähettämiin automaattisiin sähköposteihin. Myös lähettäjän nimeksi halutaan epäselvyyksien välttämiseksi. 1. Käyttäjä avaa Tikon kirjanpidon ja valitsee uuden ylläpidon. 2. Käyttäjä valitsee uuden ylläpidon menusta Ostoreskontra => Ostolaskujen käsittely => Sähköpostipalvelimen tiedot. 3. Ylläpitonäytössä käyttäjä täyttää kentät Sähköpostipalvelin, Käyttäjätunnus(sähköpostipalvelimen) ja Salasana (sähköpostipalvelimen) 4. Lähettäjän sähköpostiosoitteeseen käyttäjä täyttää osoitteen TiliTalo.com. Näin stä saapuvien sähköpostiviestien saapumisosoitteena on 5. Lähettäjän nimi-kenttään käyttäjä laittaa. Näin annetuilla tiedoilla kaikki vastaisuudessa n lähettämät viestit tulevat käyttäjältä osoitteesta TiliTalo.com. Esimerkiksi käytettäessä Outlook-ohjelmistoa edellä määritelty sähköpostin lähettäjä näkyy muodossa TiliTalo.com. >. 6. Käyttäjä tallettaa antamansa tiedot. 7. Käyttäjä valitsee uuden ylläpidon menusta Ostoreskontra => Ostolaskujen käsittely => Sähköpostilähetyksen aktivointi 8. Käyttäjä painaa näytöllä näkyvää painiketta Luo ja käynnistä sähköpostilähetys. 8. Eräajot sähköpostin lähettäjä Kun käyttäjä luo ja käynnistää sähköpostilähetyksen(kts. kappale 6) Eräajot-taulukkonäkymään Copyright Aditro 2012

18 Lokakuu (24) polussa Asetukset => Eräajotiedot => Eräajot, syntyy uusi rivi tyyppiä 4 Sähköpostin lähettäjä. Tämä eräajo käy halutuin välein tietokannasta tutkimassa, onko järjestelmään saapunut uusia laskuja käsiteltäväksi tai onko jo järjestelmässä olevien laskujen tila muuttunut. Näiden em. mainittujen tietojen perusteella Sähköpostin lähettäjä välittää ilmoituksia käsittelyä vaativista laskuista käsittelyprosessin eri osapuolille. Taulukkonäkymästä voidaan nopeasti selailla Sähköpostin lähettäjän tilaa, ajotietoja,ajon tulosta yms. Käyttäjä voi myöskin Pysäyttää, käynnistää tai suorittaa heti sähköpostin lähettäjän käyttämällä työkalurivin painikkeita. Avattaessa eräajon 4 Sähköpostin lähettäjä ylläpito-näytölle, avautuu Perustiedotvälilehdellä eräajoon liittyviä teknisiä tietoja. Näitä tietoja ei ole syytä muuttaa, sillä Huomaa, että yrityksen kierrätysasetuksissa (kts. kappale 4) annettu arvo kenttään Sähköpostin aikaväli kierrätyksessä on aina 10 minuutin kerrannaisina. Tätä arvoa ei voida lyhentää käyttämällä lyhyempää aikaväliä kohdassa Päivittäinen toistuminen. Kohdassa Yritykset tulee merkitä yksi yritys käyttöön jotta eräajo toimisi. Kun sähköpostin lähettäjä on luotu ja käynnistetty, koskee tämä automaattisesti kaikkia yrityksiä Copyright Aditro 2012

19 Lokakuu (24) Lokitiedot-välilehdelle kertyy tietoa suoritetuista sähköpostiajoista sekä mahdollisista ajon aikaisista virheistä Copyright Aditro 2012

20 Lokakuu (24) 8.1. Esimerkki Käyttäjä haluaa muuttaa Tikon ostolaskujen sähköpostilähetyksen asetuksia. Tarkoituksena on muuttaa sähköpostin lähetysväliä harvemmaksi, sekä muuttaa sähköpostin lähetys toimimaan vain aikavälillä Käyttäjä avaa Tikon kirjanpidon ja avaa uuden ylläpidon. 2. Käyttäjä valitsee uuden ylläpidon menusta Asetukset => Eräajotiedot => Eräajot. 3. Käyttäjä valitsee taulukkonäkymästä eräajon tyyppiä 4 Sähköpostin lähettäjä ja avaa tämän ylläpitonäyttöön. 4. Perustiedot-välilehdellä käyttäjä muuttaa kohdassa Päivittäinen toistuminen kentän Tapahtuu joka-arvoa 10, arvoon 40. Näin sähköpostiajo suoritetaan 40 minuutin välein. 5. Kohdassa Kesto käyttäjä syöttää Alkupäiväksi ja Loppupäiväksi Käyttäjä tallettaa asetukset 9. Ostolaskujen sähköpostiviestit Polussa Ostoreskontra => Ostolaskujen käsittely => Ostolaskun sähköpostiviestit on listattu ko. hetkellä lähetysjonossa olevat la Copyright Aditro 2012

21 10. Verkkolaskujen siirto yn Lokakuu (24) Tikon kirjanpidossa luetaan järjestelmään verkkolaskuja massa-tai yksittäiskäsittelyn kautta tai käsin syöttämällä. Jos ko.yrityksellä on päällä niin kohdassa yrityksen kierrätysasetuksissa määritelty ensimmäinen laskun käsittelijä saa sähköpostiviestin käsittelyä vaativasta laskusta ja käyttäjän kirjautuessa sovellukseen lasku(t) on käsiteltävissä määritellyn käsittelyprosessin mukaisesti. Tarkemmat ohjeet verkkolaskujen käsittelyyn löydät ohjeista lukea ohjeista Verkkolaskujen massanoudot.pdf, Verkkolaskut Tikon myyntireskontra.pdf sekä Verkkolaskut Tikon ostoreskontra.pdf. 11. Aditro pankkipalvelut Jotta Aditron pankkipalveluja voidaan hyödyntää ostolaskujen käsittelyn puolella, tulee seuraavat toimenpiteet suorittaa Tikon-sovelluksen ylläpidossa. Yritykset ja tilit pitää olla siirrettynä ABS:ään (Aputoim -> Pankkipalvelujen perustietojen siirto) Kirjaudu siirto-ohjelmaan TIKO käyttäjänä Valitse yritykset, jotka haluat siirtää pankkipalveluihin sekä napsauta Siirrä painiketta Copyright Aditro 2012

22 Lokakuu (24) Tämän lisäksi tulee yrityksen pankkitilillä olla kohdassa Maksaja, reskontra pankin antama maksajan tunnus sekä Maksatus-kenttä olla valittuna Copyright Aditro 2012

23 Lokakuu (24) Myös yrityksen tiedoissa (Kirjanpito => uusi ylläpito => Asetukset => Yritysasetukset) tulee olla valittuna Web-maksatus ja Web maksutapa. Mahdollisuus lähettää maksatustiedosto Aditro Pankkipalveluiden kautta on yrityksen käytössä vain maksutapavalinnoilla 1 ja 2. ABS maksujen tilojen noutoajo luodaan (Ostoreskontra => Ostolaskujen käsittely => Luo ja käynnistä Ajo). Tarkemmat tiedot em. eräajosta esim. lokitiedot polusta (Ylläpito -> Asetukset -> Eräajotiedot -> Eräajot -> ABS maksujen tilojen noutoajo) Copyright Aditro 2012

24 Lokakuu (24) Aditro pankkipalveluissa tule tehdä seuraavat asetukset: BankConnector.UI.exe.config tiedostossa täytyy olla: <appsettings> <add key="isaccountingbureau" value="true" /> Tämän lisäksi tulee tehdä: Sopimukset pitää olla tehtynä pankin kanssa sekä syötettynä ABS:ään Pankkitilit liitetään sopimuksiin tarvittavat ajastukset (maksujen lähetys, palautteiden haku, saldojen haku, ) Copyright Aditro 2012

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Tikon yksittäismaksujen käsittely

Tikon yksittäismaksujen käsittely Toukokuu 2015 1 (8) Käyttöohje Toukokuu 2015 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Web-käyttöliittymä... 4 1.1. Yksittäismaksut... 5 1.2. Tulosta uusi turvakoodisarja... 6 1.3. Aktivoi turvakoodisarja...

Lisätiedot

NetTikon PANKKI. käyttöohje

NetTikon PANKKI. käyttöohje Toukokuu 2016 1 (17) NetTikon PANKKI käyttöohje Toukokuu 2016 2 (17) 1 Aloitus... 3 1.1. Kirjautuminen sisään... 3 1.2. Salasana unohtunut... 4 1.3. Salasanan vaihtaminen... 4 1.4. Käyttäjätunnuksen lukkiutuminen...

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 3.3.2017 Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 1 Aiheet 1. Yleistä 2. Avaa sivu ja kirjaudu sisään 3. Luo itsellesi omat tunnukset 4. Kirjaudu omilla tunnuksillasi 5. Rekisteröi uusi asiakas 6. Katso

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

Käyttöohje NetTikon PALKKA

Käyttöohje NetTikon PALKKA Toukokuu 2016 1 (17) käyttöohje Toukokuu 2016 2 (17) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Aloitus... 4 1.1. Kirjautuminen sisään... 4 1.2. Salasana unohtunut... 4 1.3. Salasanan vaihtaminen... 5 1.4. Käyttäjätunnuksen

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

VertoLive2.0 -pikaopas

VertoLive2.0 -pikaopas VertoLive2.0 -pikaopas Sisältö: Asiakaspalvelukeskus: 1. Kirjautuminen ja unohtuneen salasanan palauttaminen 2. Salasanan vaihtaminen 3. Tunnusten luominen isännöitsijätoimiston muille käyttäjille 4. Käyttöliittymän

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja linkitetään

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Elisa efax. Käyttöohje

Elisa efax. Käyttöohje Elisa efax Käyttöohje 1 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttötarkoitus... 2 2 efax palvelun käytön aloittaminen... 2 3 Faksin lähettäminen... 3 4 Faksin vastaanottaminen... 4 5 Kuittaukset ja raportit... 4

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014 PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN Päivitetty 10/2014 Tervetuloa Intrum Webin Perinnän verkkopalvelun käyttäjäksi! Tämä pikaopas johdattaa Intrum Webin perustoimintoihin. Tarkempaa tietoa toiminnoista

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Netvisor matkalaskuliittymä

Netvisor matkalaskuliittymä Päiväys: 20.2.2017 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Matkalaskun kululajit... 3 1.3 Laskentakohteet... 4

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Hyvä tietää ennen kuin aloitat

Hyvä tietää ennen kuin aloitat Tämä on hakijan ohje Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöön. Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Hyvä tietää ennen kuin aloitat Järjestelmän tukemat selainohjelmat ja niiden versiot: Tuetut

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten.

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten. LabkoNet 20.08.2013 LabkoNet järjestelmä Käyttöön tuleva järjestelmä pohjautuu vuodesta 2003 käytössä olleeseen LabkoNet palveluun Nykyistä LabkoNet sivustoa laajennetaan liikennöitsijöiden omalla sivustolla

Lisätiedot

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten.

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. SÄHKÖPOSTIPALVELUN OMAHALLINTA-OHJE Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. Sisällysluettelo 1 Omahallintaan

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

Oodin hops: Ryhmätyökalu

Oodin hops: Ryhmätyökalu 1 Oodin hops: Ryhmätyökalu Tämä ohje neuvoo, miten hyödynnät Oodin hopsin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda hops-ohjausryhmiä, asettaa niille ohjaajat sekä lisätä niihin opiskelijoita.

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

eage PERUSTOIMINTOJEN KÄYTTÖOHJE

eage PERUSTOIMINTOJEN KÄYTTÖOHJE Mari Riihiaho Käyttöohje Luotu: 30.1.2009 Muokattu: 17.8.2011 Tulostettu: Sivu: 1/10 eage PERUSTOIMINTOJEN KÄYTTÖOHJE Sivu: 2/10 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Järjestelmän päänavigaatio... 3 2 JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Unohtuneen salasanan vaihdon käyttöönoton ohjeet. Vantaan opetusverkon käyttäjähallinnan palvelu

Unohtuneen salasanan vaihdon käyttöönoton ohjeet. Vantaan opetusverkon käyttäjähallinnan palvelu Unohtuneen salasanan vaihdon käyttöönoton ohjeet Vantaan opetusverkon käyttäjähallinnan palvelu Unohtuneen salasanarekisteröinnin ohjeet Salasanan itsepalveluportaalin asennuspaketti asentuu työasemille

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 5.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen sivut 3-22 Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen sivut 7-13 Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen

Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen 26.1.2017 Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen Voit varata vanhan venepaikkasi uudestaan seuraavalle kaudelle kaupungin uudessa sähköisessä varauspalvelussa seuraamalla tätä ohjetta. Nämä toimenpiteet

Lisätiedot

Terveystasku- palveluun kirjautuminen

Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palvelun käyttäminen edellyttää palveluun kirjautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 1. Mene osoitteeseen www.terveystasku.fi 2. Aloita

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net.

Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net. Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net http://www.oskari.net Sisältö Oskari.net osaamiskartoituksen käyttöohje... 3 Johdanto... 3 Ohjelman käynnistäminen... 3 Tutkinnon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Neuvolan käyttäjänopas

Neuvolan käyttäjänopas Neuvolan käyttäjänopas ipana Äitiys Mediware Oy Hermiankatu 8D 33720 Tampere passipaikka@mediware.fi puh. 010 525 1559 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen palveluun... 2 3. Asiakkaan valinta...

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Buildercom Oy Ohje: Käyttäjätunnus ja salasana Sivu 1/5 BEM. Ohje Käyttäjätunnus ja salasana

Buildercom Oy Ohje: Käyttäjätunnus ja salasana Sivu 1/5 BEM. Ohje Käyttäjätunnus ja salasana Sivu 1/5 BEM Ohje Käyttäjätunnus ja salasana 1. Ohjeen sisällys 2. Ensimmäinen sisäänkirjautuminen... 2 3. Salasanan uusiminen... 4 4. Käyttäjätunnuksen palautus... 5 5. Muut ongelmatilanteet... 5 Sivu

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Oulun yliopisto / Tietohallinto / 9.10.2014 1 Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka Koivun sähköpostit on mahdollista siirtää käytettäväksi O365-sähköpostissa ja kuinka

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki Anu Husu 19.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Rekisteröityminen laskun lähettäjän web-sovelluksen käyttäjäksi... 3 3 Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON KÄYTTÖOHJE SEURAN JÄSENELLE / HVK

SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON KÄYTTÖOHJE SEURAN JÄSENELLE / HVK SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY Segling och Båtsport i Finland rf 17.11.201 ver_1.2 SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON KÄYTTÖOHJE SEURAN JÄSENELLE / HVK Sisällys Yleisiä ohjeita käytöstä ja käyttöliittymästä...2

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti, sekä katsoa ja täydentää

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten.

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten. 1 (5) epalkat versio 2017 MUUTOKSET ULKOASUSSA epalkkojen ulkoasua on uudistettu ja tiivistetty, jotta ohjelma toimii luontevammin myös mobiililaitteilla. Lisäksi ulkoasua on yhdenmukaistettu muita Heeros-tuotteita

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

Käyttöopas ABAX RFID READER. The difference is ABAX

Käyttöopas ABAX RFID READER.  The difference is ABAX www.abax.fi Käyttöopas ABAX RFID READER The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX RFiD-LUKIJA ABAX RFiD-lukijan avulla työntekijä voi kirjautua auton kuljettajaksi oman RFiD-kortin tai -tunnisteen

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto CEREMP-järjestelmän käyttöönotto Ohje energian tukkumarkkinoiden markkinaosapuolille CEREMP-järjestelmän käyttöönottoon ja markkinaosapuolen ensimmäisen vaiheen rekisteröintiin Versio 1.0 Mikä on CEREMP?

Lisätiedot

KATSO - TUNNISTE. Ohje

KATSO - TUNNISTE. Ohje KATSO - TUNNISTE Ohje Sisällysluettelo KATSO-TUNNISTE................................... 3 TUNNISTEEN ROOLIN TARKISTAMINEN...................... 6 Ohjeen tulostaminen...................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Keskuskauppakamari e-vientiasiakirjat. Copyright OY SAMLINK AB

KÄYTTÖOHJE. Keskuskauppakamari e-vientiasiakirjat. Copyright OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE Keskuskauppakamari e-vientiasiakirjat OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE 2 (35) Sisällysluettelo Sisällysluettelo YLEISET KÄYTTÖTAPAUKSET... 3 1 Kirjaudu järjestelmään... 3 2 Kirjaudu ulos järjestelmästä...

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja OHJE 1 (7) Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja potilaskertomusarkiston kanssa verkkopankkitunnistautuminen Palveluun kirjautuminen 1. Täytä tarvitsemasi tilaus / pyyntö / hakemus lomake ja tallenna

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot