MAANANTAINA 5.3. KLO 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANANTAINA 5.3. KLO 18"
  • Aku Palo
  • 11 päivää sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 IÄI.. I. I.. #i i iij: i i

2 ill! gi d i.. l i: gi d i.. l i il l. ij ld l l., il l. l.. l ilil li i. iii li ld l () jl. I li: gi d i. ii -ijl ijli il id i. il bff-d igi.. - i. iii i i. -. ibi: lj ldl l. j. llj i j i i jl. ljll: ijli i dll i. liij iiill ji l I lj: lii ilili: IÄI i d.. l. i, i, I, jii.fi, i iii l l: l lii: ij i i, i i: l ii il, iji, iji. : l. li- lj: iii idi l i lli: % :,,. i: l z li : --,,. : j: b Å- lid Ö., : i, j :, lb., ii li, : d, id, i j l- i ÄÖ i l,., i I Ö ()., i ll, d, i i i i, j i iigij, : () Ö. l., il iigij lj: : I,,. iil i j i i j ii llii b : --,,. : -- d jjj: ilii ililii: i i : i i, l lj: i lij: i ilillili: il-j gi: idi l ljilij: IÄI Ibll ii i: i - i: l i: lii ggqi - - l - jlj: i - l l - i i: i i. i i -. -, -il:, d i : j: i (j.), li, lli, i, i,, -i l,, iil iijj: I I III i i l- : l -, -. /, l ( li)() l-ig -- : : --,,. jii iii,, l ii,. db - j. /, l l - il i li. /,i l -i * i l i - i j. /,I I * (d l bl, lii. /,xi llii ( () i. /, * ill. I -- : : Z I I I,l. li - d i- i iii i gi d III.I/I j i..-.. l - ig l il. /, i l - i. / - * jii ii i l. /,x ii, i ii,. / - l- I I (d) llii. /, l I (i -i llii)() l.fi -- : --,, : IÄI I Z I,, I ii ill j -. /,lf b-i d i - i i i... /, iid l -. /,x iii i ii, li-lll. /, ÄÖ i i l -i l /,x I () (d l l. -- : --,,. :, l. li- idi id () I,, l ij :,,.. I - lf b - i i l. /, x g i l : - i -- l, i:. / --,x i id idi, l. /,I i-.. l.. z-wid. il li-lll.,. /,ill il, i () :,l,. l, l (d).,. /, i l-i i d : --,,. : l -l -- (idi id)()., i -i i Åb., I I ( -- : --,. :,, i iili, Äi I ÄI (). - ÄIÄI (b) i i-i iili (). -,, I i : : I I,,.. x - il. /,x I' i -..'. /, i l - i. /, ii i ii-i l -. l, l ii id ill il, : iil --, : --. / --, i- i l, iji II I (b) i -i l () wd- I I ().,x. /,i, * i- -- : --.,,. - : l- * () :,l,l. () i, l '.,,,. ål : --, : -- ii id - illi-ig l-. i- i. - i () i - il l. /, l gg, j II (b) l - l.,. /, * ÄIÄI (b) i l-i i l-l () idi ii () i,. / - II,. (). /,. i : : -- (i )(),,. iil-ii-il l-. l,x l l i ij, iji b : --, : I - (b) l i-i -i ) - ) l, ) ---- l iji I ÄÄ i li, l., i i i, i. -, I i.. l. d i i, I, jii.fi iii l i: : lli: % : id, j i, iigij : i j i llii j liiill i. i.., = li:,-, -, -,- (,-).. : : Ili-i i. l, l l -l.,x l, ii I (b)., I () l- l l (). - i l. l. li g z-wid l, l -l I ÄI I ii wd- i i, l i- i II (b idi ii () ii j i.. iij iij..... (---) b -- : --, :,, -i :,, i li,. i. /,l -l. /, I I I,,. l-l ii. /,xi ii. / - i. /,. / - l -. /,I I ( ',,. i b - li. /, l d-x - i '. /, li, iii l - l. /,x i l-i i li, l. /, I (b). / - I I -- : --,,. :, j li (),, II. - i. /,x l - l llii. /, xli l - l. / - bl- i i i, i. /,i bl l I I () i. / i- -- :, : --,,. l - ',, I. (d) il - i. /, li () j? ' d - xq. /, * i. /, * d l l-il -- : --,. : --, l bl, li II I,, i l i-i. xli - l,, l, lilid? bl - il l - i bl li, i- I (d) I ig,,. g - z - wid il l - l l, l I ÄI () il. /, i. / -. / - -- : --, : --,, ii id - wd - i - i i- i, l II (b) (idi ii)() -- : --, : --, i l - i l li, iiii I I () (j li)() ii. /,. /, li. /, l. /, l. /,. /, : --,,. : --

3 : i - /II : i ix - / iij: I - /I l I i ll dll i i i. iii lii i i l ii i, iil lil i. iid I I i ii i l j ill l, i ji l ii. ii i, i iii jll i. lj I- i ii ilili ijii lj. l li iii i i,. iii li ji -ld, i ii l -i. - i: ii i x x x x x = ii x, =, I i x x x x x = ii x, = -I -II -III -I i i ili g i l l l i i l i l ig f ld j i i -i l wid dig I i li w li idld d ld d j.. i i wi ldi Z Zll ld i i I ii li i i ili i i biii - -I i ix llwd ill f w il ibl b d z d d.. I : - i ibl lig i id il d ll l bx ig ill l j I i g lig -I IÄI: -I I: - -I : -lii l. -

4 - l. IÄI ÄÖ - l. I ÄÖ j liill i. iji.., = li:,-, -, -,- (,-) - li j i... (-----) -- :, : --,,. :,,. i - i - i i - i i- fi l -i, li-i -I () - l. /,x. /,x l. /, - l. /,. /, -- : : --,,. I,l,l. - iii - i - i i i i, ii (b) (i i)(). /,. /,. /,. /,. / - -- : --,,. : --,,.,,. - ibll - i i l - i i ilji, iji I (b) (i ilji)() li. /,. /, il. /,x. /,. /,x -- :,, : --, ÄÄ,,. -i - ii - i-i i l - i l i, iji I-I () (i )() ili. /, I. / - i. / - - il. /, - gl. / -- : --,,. : --,,.,,. i - lli - i - i lli j, iji I (d) ( iii)() il. /, li. /, l. /, li. /, i. /, * -- :, : --,,.,,. ii -.. i - i l - l ii, iji ÄIÄI () ii. /,. /,x. /,. /,. / -x -- : --,, : I II,,. - i i - i il - i l il, ii I ÄI (b) ( )(). /, l. /, i. /,. /,x. /, l * -- :,,. : --,,.,,. i - ii - ii i l - l i l lli, lii I (b) (i I)() i. /,x. /, ii. /,x jl. /,x i. /, -- :,, : --,,.,,. i - ili - i l - l i, i Ä () il. /,. /,x j. /,. /,. /,x -- : --,,. : --,,. I,,l. l i - l. /, -i -. /,x i - i. /, i Ii, i l. /,x * I () l. /, (i Ii)() -- :, : --,,. I I,l,l. i i - - ijlii - li gl. /, i l - i. /,x l i i, iji - l. /, ÄIÄI (b) ii. /, (i l)(). /,x -- : --,,. : --,,.,l,. i - ilii - i i l - l i i, il I I () i j. /,x *. /,x *. /,. /,. /, j l ill i. li:,-, -, -,- (,-) i.., = - ii j ill jdiiii i... (-----) ) -- ) --- ) ---- ) ) ) :, : --,. :,l,. il - Iii id - x id i - i jli j i, iil () (j jli)(). /,. /,. /,. /,. /, -- : --, : --,,. I* (),l,. dd - i - bq l - idi, iil I (). /, I ff. /,. /,. / -. /, -- : --,. : --,,. I,,. w ll - l lig - l l - lli ii, iji I () ( g)(). /, *. /,. /, *. /, *. /, -- :, : --, I,l,. l i - i - ld Ig i l - i l ill l, i (d) (i )() l. /,x. / -. /,x. /, i. / - -- : --,,. : --,,. I,l,. Iii id - l i - d li l - l i ij, Iii II (d) (ij l)() ii. /, l. /,. /, I. /,x. /, * -- : --,. : --,,.,l,. g il -.. b - bq i l - i l lli l, li I () (l bg)() il. /, l. /, il. / - I. /,. /, * -- :, : --,,. I I,l,i. () li - wid ii - w ll - i, lji IIÄI (). /, iii. /, ii. /, iii. / - ii. /, -- : --, : --,.,,. li - li i - il i - i l id bl, I (d) (i l)() i. /,. /,. /, *. /, i. /, -- : : --,,. -I,,. g il - -d - x li ii - ii l il, iil I II (d) (i li)() ll. /,x il. /,x. /, l. / - il. /, -- :,, : --,,. I,l,. g il - i - w i l - i l li i i ii -, i I I () (i li)() i. / - li. /, ll. /, i. /, li. / -- : --,. : --,,. I,,. d lw - Ili ffi -..' l - l, i I (d) (ii ili)() i. / -x. /, i. /, i. /,. /, * -- :, : --,,. I * (),l,. i - il - Qdi i l - i ij ill, lid I I (d) (ij ill)() i. /,. /, I i. /, i. /, l. /,

5 - l. - l. IÄI ÄÖ I j liill i. li:,-, -, -,- (,-) iji.., = - i ii j jdiiii i... (-----) -- : --,. : --,,. I :,,...' - i l - x id i l - i l b lji, iji I I () lji. /,. /,. /,. /,. / - * -- : --, : --,,. I (I),l,. li - ibll - i - i i l, I (d) (i i)() il. /,. /, l. /,. /,. /, -- :, : --,,.,,. dg - il - q i l - i il, i I (b) ( il)() i. /,. /,. /,. /,. /,x -- : --,. : --,,. ',l,. ii id - iig ix - i i i l - l l, I () (ij i-)() i. /, *. /,. /, ii. /, i. /, -- : --,. : --,,. I,,. x I - w - l i l - l l ll, l I () ll. /,x. /, * il. /, *. /, * ll. /, -- : --,, :,, Z',l,. dill ll - d åld - i ill i i - i j ii, iji ÄIÄI (b) (j ii)() ii. /, i. /, i. /, ii. /, i. /, -- : --,,. : --,,.,,. d - Qiz.. -..' l - i lli, ÄI () i. /, ii. /,. /,. /, i. /, -- : --,. : --,,. Ö.. (),,. d ll - l - i ill l -..., Äi I (d) (j )() il. /, i. /, il. /,. /,. /, -- : --,. : --,,.,l,. li - Zgi - Zgi i - i ijii l, I () (ijii l)() l. /,. /, il. /, l. /, ii. /, * -- : --,,. : --,,. I I Q* (),,i. d - ii. /, Idzd - d. /, * i l - i. /, * i,. /, * II (). /, -- : --,. : --,,. I Z (),l,l. Ifiiif - b Z - iig i l - l ll dg, iji I -I () l-il. /,. /,. /,. /,. /, -- : --,,. : --,,. I I,l,. ' li wi - ldi - w gd l - i. i.. ii I., i I-I () (i )() I. /,. /,. /,. /, ii. / I ÄÖ I -i l l. j liill i. li:,-, -, -,- (,-) i.., = - li j jdiiii i (-----) ) ) ) -- ) ) ) : : --,,. I :,l,. i - li - - l i lli, j I (b) ( ii)() id. / -. /,. /,x. /,. /,x -- : --,. : --,,.,l,. I.. - ii - i l l - i l l l, l I () li. /,. /,. / -. /,x. /, -- : --,,. : --,,. I,,. ii - - i l l - i ii l, ii IÄI () ( )() ili. /,x. /,. /,. /,x. /, -- :, : --,,. III,l,. ii - ib - i l - l i i ili illb i, ili II (d) (i illb)() i. /,. / -. /,. / - il. /, -- :, : --,,. ÄÄII,l,. I.. - i - i l i - l i i, i I I () i. /,. /,. /,. /,. / - -- :, : --,,. II,,. i -.I. i - li- l - li i, il I () (li i)(). /, *. / -. /,. /,. / - -- : --,,. : --,,. I,,. - i - i i l - i lli, ji I I (d) (i lli)() lli. /,x. / - il. /,. /,x i. /, -- : --,,. : --,. I,,. ii - di -.. i i l - i l l j, j I ÖÄ () (lli- li)(). /,. /, i. /, ll. /, i. /,x -- : :,, I,l,l. i - li - i l - i l i, l I I () ( )() li. /,x il. /, li. / -. / - * li. /,x -- : --,. : --,,. I,,. i - i Åld. /, i - i. /, i l - i l. /, j Åld, lji. /,x * I Å (). / ( Åld)() -- :, : --,,. I,,. - i ii - i i l - i i, ii () li. /,x. /,x. /, *. /,x. /, -- : --,. : --,,. I,l,. ii - il. /, * li - i. /, l - i. /, * l i, ili. /, I (d). /, (i i-)()

6 - l. - l. IÄI ÄÖ j liiill i. li:,-, -, -,- (,-) iji.., = - ii j i... (-----) -- : --,,. : --,,. I :,,. li - i - w l i - l i i i, ii I-I () (i i)() I. /,. /,. /, - l. /,. /, -- : --,, : --,,. I I,l,l. b - g ll - w ll i l - l i jl ill ii, I (b) (ii jl)() jl. /,. /,. /,. /,. /, -- : --,, : --,,. Ä (),l,. d - dli - wig i i - i, II I (b) (i ili)(). /, li. /, jl. /,. /, i. /, -- : --,. : --,.,l,. i dw - i - Idl i l - i ill d, ÄIÄI (b) (i )() ii. /, lji. /, i. /, ll. /, * li. /, -- :,, : --,,. (),l,. - - li d i l l - i l I, I-I II () (i ili)() jl. /, i. /,x i. /,. /, i. / -- :,, : --,,... (),,l. dl lx - i - d ll i l id - l bl ', iji I () l. /,. /,. /,. / -x. /, -- :,, : --,,. Z,l,l. i -.. d - i i i l - l i i-, I () (ij i-)() i. /,. /,. /, i. /, i. /, -- :, : --,,.,l,. - - ' l i - l, () i. /, l. /,. /, *. /,. /, -- :, : --,.,l,. d - ibw - bq l i - i l-l i ii, I - (b) l-l. /,. /,x. /,. /,. /, -- : --,. : --,,. I I,,. Qi - - li i - i lll ix, I (d) (i idbg)(). /, *. /,. /, * i. /,. /, -- : --,, : --,,.,l,. il - idgd i - bd i - i i i-, li I () (-i l)() jl. /, l - l. /, jl. /, - l. /, jl. /,x -- :,, : --, (),l,. id - w. - ib l - d, ji I (d) (i d)() i. /, i. /, ii. /, ii. /,. /, I ÄÖ I.. l I l. l l. j liiill i. i.., = li:,-, -, -,- (,-) - i ii j i... (-----) ) ) ) ---- ) - ) ---- ) : --,. : --,,. I () :,l,. ji - il i - il l - l i i i, - II (d) ( li)() i. /, i. /, i. /, il. /, i. /, -- : --,,. : --,,. I I (),,i. l gi - i - ll i l i - i i, I (d) (i i-l)(). /, *. /, il. /,. /, *. /,x * -- : --,,. : --,,. (),l,l. li - Ili - bll i l - i l i li, i I I () (i li)() li. /, ii. /, li. /, - l. /, ll. /, -- :, : --,,. I I,,. ig ibl - l l - il l i i - i l, iil I I () il. /, il. /, il. /, i. /,. /, -- : --,. : --,,. I (),l,l. - ill - ll i l - i l ili ll i, ili I () (i ll)() li. /, ili. /,. /, li. /, ili. /,x -- : --,. : --,. I,l,. ill - bl - ld bll i - i l i, i j, ii I (d) (j i)() i. /,. /, *. /,. /,. /, -- :, : --,,.,,. g d ll - i l - lf l i l - i l il i, ii Ä () (i )(). /,. /,. /,. /,. /, -- : --,. : --,,.,l,. w ll - l i - i l - i ill, l I I (d) ( ill)() ill. /,. /,. /,. /,. /, -- :,, : --,,. I I,l,. i - b - l - g bl, iil I (). /,. /,x. /,. /,. /, -- : --,. : --,. I,,. wid il - g i - g ii - ii l i, iji I II (d) ( l)() ii. /, il. /,. /, llii. /, il. /, -- : --,,. : --,,. I,l,l. il - i - g l - l l, j, ili Ö () ( l)() ll. /,. /,. /,. /,. /, -- :, : --,,.,l,. il g - Idd l - li bll i l - i i j, l () (i )() ii. /,. /,. /,. /,. /,

7 I I I IÄI I ii j d id ldij dli i.. l ld il. -ld j ii j jjill dill j lj i.. j ll ill. dill i l. --- li : lill. i i I ii, iji, iji. l. li- I I II gi iii l :,,. gi l z li : --,,. : i: d! d! b Å- lid Ö., Å Ö, lb., : j I IÄ i l- l., gi d IÄI d : i g ij i I Ö ()., Ö. d i. ().. l. i d () Ö., Ö id, i i, j, l l. l. l. l. g www l fii,,. g iigij : i. www l fi i i ij i i ij i i i i l -l i i i.. l. i.... l l i.. l b :i --,,. : --. i I I ÄIÄ I IÄ. i j ii id i. j liiill j liill. i IÄI -i ij i i l ij i IÄ -i ij i ij ÄÖ ÄÖ ÄÖÄÖ ÄÖ I I I I I I I i.,-,-, -,- (,-),-, -, -,- (,-) i. gi gi li: li: j i j j i i lg dbg, ii., ii j li li li j ii ii li j j j j l- i., j j i = i llii ii = llii. i i.. i i. i....., i i i... i I (b). i.. / / I dbg lg ()., l. --- l. l. l. l ) ) l. l l. --- i l. l i i llii: llii: (.lli (. l l,,. l. il. l. li- -l i i-l / / l- lid di : --,,.. : --. l l l- l- l l. l l-. l i. l. -l.. i li ii ji li li ii ii i i i i j j i i i j l.. d -id i il., :,, : I l :.,,, ().. : :,,,,..,l (),l jii,. i.... () : :,l,..... i i,., id lii.. li :i --:,, :,.. i. ll :, ddi. ll jii i. -- I.. I.. :-- -- :l, --,,, ddi : : :i. --i.,, ll : l- I.. I.. : --, --,., : : --.. ddi, : : --, --,,.,. -- :/ i l,., -- w/ w- : l., i l l. l., -,.. i-i.. i-i i i.. l l,x,x l l ddig- ill.,x.. i-i.. i-i i i.. l l,x,x l l ddig- ddig- ill ill..,x,x I (). - i ii i ii i i ii ii ii i i i i,, -ii lli, i., ili.. li li - ii.. gi, li, g ili ili li, i. ili, ili,.,, li i li, li, gi l () l d. i ii d i i d l-.,, ili ili, i i. l -, l- l- l l i. i.,.. i l l-i., ji l- l- l l..,, l l l-i l l-i,, j. j ll j iii iii ji j j l., -, ().,. / /.. II,,. I I Ö Ö.. ll,,,. Ä ll iill (). j, i I I Ö Ö (b)..,, (b) (b) IÄI IÄI () (). j i,,, iiii iill -ii lli () (b) : --. :, -- IÄI iiii li () ff,. l --() li. i-..,, l l..., li ().., li, l () i,,,?? iii i. ll.. i-d.. l., iii ij i. ll ij,,. l,.,,,,,,..,,i.,,..,,,i. -. /,i il. Z i l i,x / ) i li ill i i i ill il i i i i l) lli l i llii: llii: (. (. l) l,, i -i i., i l l,, I (d)d., i, i-i i, j ii dllij ii dlli iii ll iii iii ll ll lj lj liill. liill. i i i i i l ().,. / / - li i ill id iii li i ill l i i l,, d IÄI l l ll,, l, iii iii l, l, j i j i IÄI I,. iii i l iiil.. id I d i i : --,. : ij. iill d id ij. iill d -d i l-idg gi j., j ili ili l. i :. / lj: / - i i i j ji ji l l. / ii (), i l., ilid? i, i j l lij i j l li g I I,.,,,. ilid i I I,,..,..., i. ilid? I ij i j ii i i,,. g, g, jl j jl jl ll ll iii iii j i i i iji ij,., gi id ili li lj. id ili li lj. ilili: g d.. /d / - ÄÄ i,, j ji l -.,. l.. l l lii lii llii, lli i j -ili. i, l d -i: d ii, I Ä ()., Ä li ii, i d d -i. d ii d I,, d i i iiii. iiii.. ll ii ii i il ll i-li, i il - ii - ii. / ÄIÄ i - I l IÄ - d / - - li :,, ill. : (ll -. ili i li: d il ill. idii. il li d idii. il li d iii ii.).,,., -. l l - ii l,.,x i /, i ii j i i ii j. / /. ÄIÄ l Ö., I I(...,,, ii, ii,,l,. IÄ Ö,,,..,,l,. - i lli l i-, Ö Ö i i llii: I(. l llii: lj,l lj: I i ll lii ili ()., i ll lii ili i i. ii ii i l ) li ) ) li li l l iiii iiii ll. ll. i. i / ijil/ i iill ill ijil lij: i iii ii. i iill ill ii..,l,. ll ll ll ii ii j j li li i i i d ig d il i, il i, : --,,. l.fi : -- l d ilij: l l.fi l.fi lii. lii. lii. ii i i i i i -lf l, /i l., I I,. iilij ii. / j l li l j i l iilij lli,.,. d, I. g li, li, li, i i i i d d j j I I, d,,,.. I,l,. I I I,,.. d I I,l,l,,.. lj: i lii l -.,, I I d jill. ill gi jill. ill gi iii (d). - I I d idii j: l, d il d ii il idii, () i. ii =gi d di ijiil jii, = lii. = i I I j lilli i i, i, I lill. illli ilill. illli j lilli i,,. i l, ii il, w li wi :,, : -- lii li ld (-li. ld) i lii wjll. i jll l. illw., ibb-bq -,. () i j il, ij iji,. i i, j lii j l.. i,., i Ii j i l i Ii i j l i i - iii, I I,,,,..,l,l,l,. I,,, jll ()(),. () i l I i-l.,,x.. ().,. j j i ii li j i ii li I ÄI, Ä ljj: ill. lid: = ij, = ij, = i. = i,., iill ill.. li - ill.. - i li (). d d,, d I i, ii d I jjj ii l id l i,, : id I I III : di x d I il lj: I I..lllj-db i.,, di di xi d i, di i III xi d i, lii i, iliii, l i g., ii ilil. II II, ii,,,.. l,,l I,l,. ilil lig. II,, I I,l,,.. lig,,.. ji II -. ij ii, li i, I i l -., * - ()., iii.. l. QI,l,. Q ill, ilillili: l l ill, i l :,, : -- Ilii i j QiilI -l.,,. iii.. l. Q i i i i I, Ä., l-l l ljilij:., fi,, I I I I,,,,..,,,,. I I I I,,,.. i.fi/..,, II II l ij l-l i I I I I I I i., lj: lii lj: lii l : : -- : -- ill il il d -- :, --,,, : : d-lf il il d d: -- : i, --,,, : : ill ill : : --, --,,.,. : : ,., d -- : --, d lf illi-ill-il I fli. fli. i, i, ll ll.. fli i- ll. illi-ill-il illi-ill-il I I..,, I i- i-,, i illi-ill-il... bl, iil., *,, i, i, l l i i..,, l i bl, Iii. i i l l i i..,, l l i i bl, bl, Iii Iii..,,., l - l l-l l-l.. -,,.. -. l-l l-l..,, l -, I (). l,, () () I I () () i i..,x,x.. I IÄI Ä (). I I i i..,x,x I I IÄI IÄI () (),,., * Ö.. -x -x.... -x -x. - - :,,,, - -- : i : --, i i : : --, --.,. : : il : --,,. : i i : : --, --.,. : : il il : : --, --,,.,. : -- : l, l -- i--i ibli -d ll l i--i i--i l ll. ll. Id,, il il.. Id -id il i--i l..,, l l Id -id -id,, l ld w, l-., ll w.,. l. iii iii,,.. l *., * i i..., ii,ii i, i, l,, iii * i i ii ii i, i,, i -i l l l l. i,. ii,, id.. i, ii id., l...,,, ii id,, I (d) i, -i l l - l l,x,x * *. i l., l l - - l l..,x,x - * * l i. -i -i., ()., l * i., I i I I () ()..,x,x I I (d)., I () ()..,x,x I I I I (d) (d)..,, l() i i i i () () ii i i i i () () iiii l l () () -- g :,, : -- z-wid il., w iiig iiig : -- :, --,,, : -- : : --,. : -- iiig iiig : -- :, --,,, : -- : : : --, --,.. : : , -i-i l, l i -i-i i i.. idld-dwb,x,x. i idld-dwb w -i-i i..,x,x i i idld-dwb.,, -i-i il-i.,x., ll,. j. l l -x -x I I. j I., ii, ili... -xii, -x, ili j ll, ll,.,, l ii ii,, iliili I I () -l l- i i.. l- l- i, l, -. i - I., i -l i.. -l,, i i i l I - I., i l (). -l,, i i I I (). I. () (),x,x I I. I I., I I I I I () ().. I,x I,x () I I I.,, () ii () (). j. () (),x,x. j ll () l., ii ii () ()..,x ii,x j ll ll l l.,, -- g il : --,, : --.w -ll i., w.... : :,,,, Iii :id :id Iii : --,,. : -- i,.... : :,,,, : : -- Iii : : --, --,,.,. : id l.,x : ii i-ii-i ii i-ii-i l. l. li, li,. l i-d., * ii i-ii-i.., i-d i-d.,, * * li ii. i-ii-i -,,i-i li li, lll lll. ij., Iii Iii,x,x. ij,.,x li li lll,..,x,x, ij,.,x,x Iii lll()., i i i. i. l,x l,x i. -i i, * i l-i i l-i.. l-i,x,x l -i l -i i., l, l * (). l-i, i *. I i, I IÄ IÄ.. (d),x (d),x... I IÄ IÄ () ().. I,x,x () (), (d), i iil i i iil (). ij. l (),x,x. ij l ()., i () ()..,x iil,x () ij l ().,, iil -- il : --,, :, l -x id il. b lli lli : -- :, --,,.,. : : d ll : : -- lli lli : -- :, --,,.,. : : d d ll ll : : : : -- --, gl. illii-i illii-i i i i i iliz-l. iliz-l iliz-l., illii-i i i i.. -illii-i -,, i l -i il.,,li i lli, i i lli, l l. -lli,. li li,,.. -lli,., i i lli, l l..., lli,, -lli,, I I (d) i i i i l-i l.. l- l-, l,.. l-., i l-i l-i l l..,, l-i l l,, l i il ().,x I I I. I.,,. I Ö. l, l I I I I () ().. I,, () () I Ö Ö (b) (b). l l,, (b) ZlÖ l, i ii i i () (), ii ii () ()..,.. i ii (). i ii ()..,, i i ii ii (),, I : -- : --,, ilgi j li l-lb ll., li : : : : li : --,,. : li li : :. : -- li li : : --, --,,.,. : -- : : -- bl d, i, li ii l-li-ii ii d-x, id, * *. ill d-x. l-li-ii l-li-ii ii.., -, * * ii ill. d-x ill. id.,x id d,x l-li-ii - d.,x..,x,x * * li i, - I., li li.ili.ili...,.,..,x,x * lili i, i, - I - I..,, li li.ili.ili..., * IÄI ().,., Ä ji l j j l, l, * *. i l-i., j..,, * i. l i. l-i l l-i.,, l., * -i i.. () - () - - I.. I-I II - I., l i l i -i.. l i -l -i - -i I-I I-I II II - I,, () l I I I () l () l l.. l li (),,l l li., I I I I () () l l.. l, I, l li ()l..,, () -- li : --,,. : * li- i. iiig iiig : : --, --,,.,. : : : --,,. : -- iiig iiig : : --, --,,.,. : : : : --, --,,.,. : : i.,, ili fi- li l i-li. i-li. bll, bll, i i.. bll i. fi- fi- i l l..,,, i iiji: -i-li - i (). fi- iil, i l-l i., li. () li li il, l il, l..,, bl,., li il, l il, l..,, bl bl,,..,, l-l () I ÄÄI (d) l.,x Ä Ä ilili: fi ilili: j,, ij fi i i, fi i i ii ii ij i i i l l.. i., -i l-i i l-i l l... l-i, l-i, i. i. -i -i l l,, l i i ll (),,, I I (),,. l I I ()..,, l,.. I., I I () () l l..,, () l I I (d) (d),, (d) i i, I i, i b :i l,,, i :, -- () i, i, i i i () () i l i l..,, li.,x i i i i () () i l.., li li () ()..,x,x d d d i d d ildill ildill j iid j iid d. Z ig i i :l,,, : l, Å il-l, l l:,,,,,l,l Å Å () l:,l,. I.,. Å () ().. i li,,x. i,,. i:. li i-il l.,,, llll. llll. --,. -- ii ii : -- :, --,,, dg : : dg : --, i : -- I ii ii : :, --,,, : : dg : : --, --,,.,. : -- : lii: i, lii: i i, i l -l.,x Iig ij, il., Z i-i - i-i l l lidg-. lidg-.,, l. lidg-., ii i-i l..,,x, lid lid.,, lid ii i i I ÄI () l. i-i Ä i l-i., l il il Ä Ä- g ij, d...-lli,...-lli, l,x,x....-lli, l d. i,..-.. g d ij,.. g,x,x ili, ili ili ij, gi j. - ili I IÄ ().. ij,, * Ä, d g d.. l g gi: ijillii ijillii l -i. lj: idi i gi d j idi i gi d j i..-.. II i l i -i l -i..,, lj:. -., i i l -i.,, - -.,,., d I d I, (d) I I I I.. iji,, j:.., ill. ill. I I I (d)..,l,, (d) (d). () () ilji. -,, () j: i, i,, () () ig :,,. ii. i. ij ij () ()..,,..,x ij.,, :, -- iiil:,x,x ii d ij i l li, d, ii li, d, d lw : --,,, : -- ii i - -, w xi-il ig.., d b, II II,,,,..,l I I,l i,. II II I I I I,l,. i ll, i i ll, i i ix -lf., -,. f ld, l.,.. :, - lj, i i : : -- i, --,,.,. : : il -- : --,,. : i l- i l i : : --, --,.,. : -- i i : : --, --,,.,. -- : i il i,. :,,., -- il il lj: (iii l. li) lj: ii ilii-i l... gl- gl-,, i.. lli i., ilii-i ilii-i..,, lli lli i i: l,, gl- (). ij -.,, ij. ilii-i iil iil. (). I l d ib ib, l, l.., i iil, j.,x ib ib,, l..,, i iil, i iil, j j..,x,x II (d)..,, ld l d i id - ld l d. i-i.,x. l.jjj:, i-i i-i.,x,x lll l- l- li d., d, l- i., i () jjj: d l. il l,l il bb d ii.., il il, () il.,.,, () () () () id:..,, () () ilii..... ilii, l.,,. l. i ().,x li iil () i., i i () ()..,x,x li li iil iil () () i i.., -: : xl --,, : i i l. ililii: i i l. I lg-i II., II,,., I,,. II ÄÄ,,. ÄÄ lli: I,,. ililii: ill ÄÄ,,x. ÄÄ,. i i i (j.), i + +. l ilil. l ilil : i i, : i i, i :, id, -- id : --,,. : -- + il + il i li i. ij : :,,,, : : --, id : : --, --,.,. : : jl,., -- iji.. ij ij ii i i (j.), :i lli: i-i l li ii. iii, i ii i., i. i-i l l..,x,x ii -i -i,x jil.. li,, i. l l l ii.-., -i i-i il, li lli, li dii,.,x, d, i., li dii dii,,...,x,,x iii d, d, ii ii.. iii, ÖI I () Ö - lj: lj: l. ld l () jl. ld l () jl. i, i, l- l l- l- l i jl ()., * () () I.Ö l,, I Ö Ö ll ilillili:., ilillili: ()()..,, I Ö () () ll ll jl:.., jii,, i ig,,., il-j,,,,. i i.llii * i, llii ij,.,,x,x * *. llii () (),x -iji.., () g il-j iijj: I i d : --, : -- I,, g i i: II,,. I,,. II II,,.. I I,,,,.. gi: gi: ll ld-..., I l... d li: d d : li: --,,. : li, l. : -- l : : --, --,.,. : li li : -- :, --,.. gi : d : lli,,. : --, idi idi l.. Qi-i gi d : ililii: i () :,. i i ill. l - l. ill Qi-i.,,l i-.... i-.. i i i i i-.. ill Qi-i l li. lli -, Q, l -,x i. i. i d, : --,,. --, Å.,, ljilij:. l, l. :,, l l..,,, l l, l l l.,, (). ljilij: -ijl b ii -ijl i Åb, Ibll ii - ii.,x i-i.,. ii ii - - ii ii..,x,x i-i i-i Ibll.. ii,, i., -i Ä ijli ijli Ä iiili, Äi I II (d)., ()., I I II II (d) (d)..,, () ()..,, Ä Ä i: (b) i - iili i - ii i i-i () Ä Ä i ii. () i: l () ÄIÄI. i i () ()..,, () l l (),..,,, ii i: i: I il id.. il id ggq. ii i : : lii ggqi - lii ggqi ii.bff-d. l.. ii ji ii-i..... ii ii..bff-d.. il.. ii ii j - l, l il jlj: b jlj: iji igi. ild iiii l, igi. il iii i l () i - II I (b)- i -i i. iji. ij. ij ii i.. ij.. ij iji iji. ij. ij ii iji. ij. ij ii i:. ij. ij. ij. ij ii iji. ij. ij ii iji. ij. ij ii iji. ij. ij ii i: ij. ij. ij * * ():,l,l. i i ii i i i l -i jii i iö. - i.. - i. i i i ål - : --, : -- fi - d d d d d li illi-ig l. -j il il il -, -il: -, -il: iii i i gg, i fi j Ä iii,,,,,,,ä l-i, Ä i ig g. -. (b) l-l () Ä ig, -,,.,,,.,, ÄIÄI,.,i,,,i,i, i,,,,,,,,, ig,,,,,,,,,.,,,,, g g, ig ig ig ig II,..III.I i : : -- d d ibi: ibi: iil-ii-il l-. l,x l l d i d i l! i i ill! gi d i i i.. l III.I/I i: i.. l IÄI ill! i i gi d i.. l i: i.. l ÄÖ III III.I/I IÄII ÄÖ -li fi/ fi/ l l. ill ill i i lji! lji! il.fi/ il.fi/ i i i i l j.i j il il il li li ÄÖ ÄÖ i. I il li l IIIII! ii ii i j j IIIII! I i j. ijll i. l iii i li lii l. i j ii i l. iii ii j ii iii- il il l j i i,... II i ij, iji j iii. il lj l lj lj: i- i: j: i i ill I : - (b) l i-i dl l. j.. dl l. j.. (j.), li, (j.), li, ÄÄ ) ) ) --- ) ) --- ) i li j ii i ÄÄ llj I llj i lli,ää i, lli, i, ii ÄÖ i.. : iil... : ÄÖ.. iii ld iii ld ÄÖ ÄÖ j -.. ÄÖ ÄÖ d Id d d - jl. ÄÖ ÄÖ j j. ÄÖ ÄÖ Id Id iil. iil. jl. i,,... i,, d ld (-), (-) li iii l l d Ili-i i. l, l l lii il l -i l, -i l, l, ii i ii i iij li li iii ii i i ii ii i i iij iij li li li li iii iii ii ii - d ljll: ljll:, j i dlli. d, iil j (-) iil j (-) dllill ll. I () l- l l () i i l l -- ijli i lill ill. i ll jil ijli i i - i ill li l l. ill,,. li, ili l. ljll li - iijj: l l l. l. ill li ili ili l. l. ljll ljll lili - iijj: dll i i lill i iill,. dll i i li li i i l li li d d liij iiill liij iiill i i, j i ii d d, j i i i, i, j j i i ii ii d, d, j j i ll l- : l l- : l iii ll lj - jll i jll, iji i i lj lii - ii l, - jll jll jll jll iji iji i ii lj lj lii lii ii,, - l, li,,,,, il lj i. l lil i,

8 IÄI IÄI ÄÖ ÄÖ l. IÄI i.. l. I IÄI i.. l. j liiill IÄI IÄI i. ij i li:,-, -, -,- (,-) i -i ij i i l. i -i ij i i ii, iji, iji. i: iii l : j i: : : j i d, i i, j i, : iigij : i d, i i, j i, i j ii iigij : i j ii () w.iji.fi li li ii j i.. i. iji.., = i.. I I I I li j li j ii j. ii j i..l. II: II: i... i.. i. I I I I --l. -- l. --- (---) l. ii-l l. ii-l II: l. li- II: l l l. ---,. : --, -- : --,,. illiil,:l --,, ll l z lilb : --,,. : -- --,., l--il l.ll, i. i l- i b Å- lid Ö. l, i l- i l I I. :,. ii-l l. l. ii-l ::,,, illii : -- illii : l z li : --,, li l--il l--il I : bå- lid : Ö,.,,.. I /, : i l. li- lii ll l i i jj i ji - i illiil, --,,. ll ll. /, : l l - l--il. i l- /, i i. li-i ll l, l. I l, l. I, lb l.,, ll. I Öi, (). /,x (b)(b) I (d) i l- i i ll () i l- i. i ll () i l- i() l., Ö., i. /,. (li-i i)() I (b)(b). I. I Ö ()., I I I.. ll () i i. i ll (). -- :,, :, --, () b Ö., i : : : --,,,. : -- ill-ill I I,,. ill-ill I li I d-x id i,.,,... : --,, i i, i /.., ii :, i i, ii f -,. - l b : --, : lg dbg, ii., li ill-ill i, -i. i -i li d-x id i - d.,. /. d ld li i..' l- i., ill-ill ll i bi ll i bi ii ii i. I i i, ii. I () lg dbg, ii., I (b) i., i,. /, () l - li -i i -i,. li i l- i., lg dbg ()., i. /. g,, ll i bi ll i bi I () (). I (b) i id. j i,. I,. I-I () d ij d ij id i I j,,. /I.. lg-j dbg (). : ii : ---di : --,, --, ii : ii, i i lid : --,,,. i : --,. -j i ii, d ij id d ij id j, i-ll jj i-ll I d -id i j il i.,,. i I,,. (i ii, i) ii : --,, (i ii, i) j j-il, Ilji ii : --, j j-il, Ilji -j i ii, i lid di : --,,. : -- i i, l i., -j i i ii, d i-ll i l-l j. i. / - j. i l-l i d -id ig -il., i l- l d., i-ll l b d. d i, d d d i, j (i -i ii, i) (i -. ii, i) j j-il, Ilji I -I j-il, Ilji. I -I i. /, () (). i i, l., I (). - i - i il i lj. lj i l-il. i l-l i j-il il i lj. lj iii l-il.. i j-il i. /, () (). i i l- l d. iii, l i i (). i, i l-l i i, Ilji d. d i, d I -I () I ().. -I /ÄIÄ,. d III (). (b).d i - i, ÄIÄ I.. II,,. i lli i ii d l i lli i ii d l il i lj. lj iii i l-il. i j-il (). il i lj. lj iii i l-il. i j-il (). i. / i i () (i., l : : jl i)() ff : --,j,j.id id : i,i, j jl i i j i i. li- ÄIÄ li- ÄIÄ.. i-d.. id l. :,.,.. II id,, i lli i ii d i lli i ii d l -- :, l --,. i. ii i. ii.. : --,,, i, iii.. : -- i, iii jl ff : --,,.. : --. i l, l i id.,x -- i,i, j i i j j jl i i j id I,. li- i. i i -l! i l l -l i ii. i i -l! i -l i.. i-d.. l., i -i i.,, li-. id i. id ii iii I (b) l il -. /, (b). i, iii *. I ii l, l i.,x I (d) ii. I, i, d i i ij id iil i -l! i i l -l i i d i i id iil i i. /, ii. xi - il ig i -l! l -l i () i ii. i () i -i i., i i l () ij. i, I (b)(b) ll ilill: I. /,.. i l - i l I ll ilill: I (d)., I,,,. / d i i ij id iil i d i i ij id iil i i () () lji. i, j. l lji, iji j. illi l (). i ii I. lli i ii I. l : - l : I ilill: ilill: i i : -- : ll /, I (),. ll l l--l l l--l diji i l-idg g i j ii.., lii, I,. iii d ij ili lli i. iji ij ii. lii :,, : --, lli i ii I l : : --,, l, i i l --, i l, iii I ii i i -- :I d --,. : -- ili --..,, ij i ill d ij ii, i j ii l. i, l-i l l ill d ii, i ii l--l. i l-i diji i l-idg i jij ii..,,. j, l l--l iji ij,g. iii d ij lii ili iii iji d ij ii. lii ili i l, i. I (b) ii i l, i. I (b)., Idi ij i i l -., di ii x Ii ill d ij ii, j ii. /,. i l-i l il l () () ill d ij i j ii. i l.,, iji ij, I Ä ii,. - l i l-i fi -() fi d' (b). I /,. di ii I (b). i l -., di ii i - i I,. / i l () ()I iii. l. i I Ä I () l,., :,,x iiig :. -i l iiig : li :,, l /, dlli- i I dlli- I - ().,,. I,. I l /, :iji : --,, i, iji il iiig il iiig --, i, li( iii)() :, --,x -- l,,.: dlli-. l -i li - i. i l l - - :.,, -- l i-. dlli-, i. --, :, -i ilil i, l. Iiji I () l i, iji. I I () l,.,x ().,,, i l -i l l l i-.,., i l -i -., ii. I /(), l. II I () l. (),l,.. / lid,.. : -i i : --,,. : l. -- / -.. : - i ig l li-i-ili i l li-i-ili i -lf l.,,. l,l. /, b, i.. : --,, l ii, i /.., l ii, lli ig : --,,. :,,. --., : -- ÄIÄI (b) l i. ll - iji li-i-ili i. - iji i -lf., l l -., l li-i-ili -- :,, : --,, l- l l ii, i. i l- l ii, i. i l lli,, I (d).. - ll -iji. I () ()., - iji. I l -.,,l i iii () i., i i l- l,. l- l. I (d) -. - j il. / I-I I-I,. / I. I i iii ()I i., :,. Zli ibl - b (),. -() : : li wi :i,, -- ii. /, i - i i-ij-i i-ij-i I-I llw ibb-bq., I-I I,. --., illi, -- ij, i,, : --,, - l lilli, / :, - l l i i, li wi :,.:. /. ÄÄ () i-ij-i l. l, llw ibb-bq. - i li i-l.,x i-ij-i -. l lilli, l-i l -- --,. : --, - l. ll-i illi, i i i,.,, I ÄI () :., l, i l. () (). i l i-l Z.,x,., l (), i l-i l. l () (). i l-i l. l I ÄI (). -, i l. /,. (),,. () ().., I I III I- -- /, - il I- i :, : --. l () l () l : -- l : /, - () i..lllj-db i., i,.,. i-li-i I I III i-li-i --. I- /, i l, iji lii iliii, :,.: --, i I- l : --,, i l, / l, i l,..lllj-db i ()., l., : -- i, jii -. i-li-i. i -i. -i i:.,, -- lii iliii, i l -., * i-li-i --, :,,i () i l, i. I ()., ji - () -.., i l, I i -i., i -i. i l -'I., *, QI,l, / I. () ()- i d il l.. I i. - -., I I dd () i l,, : -- l. /, l. -..':i. i : - i *: Qiili -l.,,. QI,l. i /,x l - l i- li l i- I: l-l iii ll :i,, ji.:, i --. /, i, j, i : --, / ii i, ii i Qiil -l I ().,.,,.,x l-- i-. l-lii j i, l. l-lii j i,., l-li l l-l., i-. i l i-i --, :,,. i. ii l i-i., --, () :., ii l-lii. j i,i, I - (b) (b). l-lii. j I - i l-l l-l., (),, l l i-i. i-i. ()., I I i - () I,,. / I - (b) ii. - I. * I l-l, (b). -l - lb,, : b () b : :. -- i /, i-i-i- i I : l - ig i i-i-i- i I I di il-l l,.,,. I (). ii /, I : : --,, i, li --, i bl, : Iji,,.: -- i, li,,x j. /,. * i-i-i- i l l - i. d il-l ig., - i l ÄIÄI -l l (b).,x i-i-i- l. /,. I (d) I (li l)() i,. i li,.,x I (d) I ÄI ().,x i, gi d j i..-.. l - l () -. i l -l -- :.,x l (). : - l --.,, I (d)(d). I. I ÄI ().,x gi d j i..-.. I,, I. -,l,. l l (). (). l : - l : ig i ii : :. -- ld -, i /,x i-i--i i-i--i xi-il ig- lb Å.,,. I il,l. j /, --, il ig l :, igi lli, l / l :, f igld, i :, igi lli, l l i l - i, l.: i-i--i. i i-i i-i--i. xi-il ig., i i-i l-.,. l /, (b). i, Ilji igiigi lli, ÄIÄI l. f ld,, ÄIÄI (b) l () ().., lli,. /,. I I i i-i. l-.,., i i-i -- : : --,, ÄIÄI. (b).. ()., ÄIÄI (b). I I.,,...., ii. -lll d I.. i i ijli I.. j ii d fili IÄI IÄI ii g i i : lj:i.. ii ilili: iiil.... i : lj: iil ii, iji, iji. ij i iii l -lll-iil ij i () j i. Ä Ä IÄI IÄI g i, l i: ili: ii i-li, i, l -i: l - li: i-li, l - - ii l l li: lj lj: ii l l i i. i l lj lj: lij: i i i i.. i l ilij: lij: i i. i l ilij: lj: i lii i l j: l, ii ij ii ij j: i lii i i, i, j: l, ii ij ii,, lliii ii ij ii llii l, ii il, i, i, jii il, ij iji, ii,, lliii ijill ii lli ijill i. l, il, - iii, i lii il, ij iji, ijill ijill ljj: - iii, i lii i ji l ii ljj: ji l ii d jjj i ji l ii ji l ii il d jjj lj: llj: l, i i, l ij ii, li i, i i l, i i, ld ii, li i, i i i ilillili: i j il i j ilid i ilid illili: ii ljilij: j ilid I-lji i ilid I-lji l. ilij: i j j I-lji i iiji: i iil, I-lji iiill l iiill ij i, iji: i iil,fi iiill lji iilll iiill. lji iilll l, i i, Ä i, fi i lji iilll ii jill lji iilll l, i i, jill i: i, i jill i jill - id iill. i: i, id iill. gi: - id iill. id iill. ilji - ii: ii: gi:, iiil: ji - i l ii: ii: - i l il: ) i: ii i id - : ii id: id - -:. i : - i. /.,... ii i li - il i i i i.. /,. -: i l l.., iji. ij. ij. ij i ii. /, jil lli: i il, ji i iji. ij i, ii. /,. ij iji - I () iji. ij. ij ii. ij. /, il lli: (i il)() iji. ij jl: iji. ij. ij. ij i - ij l -iji,,li,,,, ig l: ig li ij i: ig l... l iji,,li,,,, ig l,,, li lli - l. ig li () :., i: ig,.,l., I? ÄÄÖ lli - i d i iii ÄÖ i iii iili, i d Äi : --,,. : --ÄÖ i j ill, i j ill j i iii ill, i j ill (b) i ÄÖ i iii i -i i ÄIÄI Åb i-i. iili, () i iili, Äi il. ii j j ill, i j ill I il. ii ÄÖ j ill, i j ill l-l- ÄÖ ÄIÄI i i-i (b) i :iili () : j ij dll, i i il il. ii ill läö i j. i ii-i - ÄÖ i. I I l. l, l il j ij ill dll, i il il. ii läö j i l, iiji : : II ii lill. il l li ij ill dll, i i il il i I- (b) l ii ii i j j ii lill. l li i ii-i l i-i. l,() l j ÄÖ i. dll, I j ij ill i i il i i l, iji. iii I - - (. ( ( %)%) lill l lil l i. iii I j. ( ( ( II I (b) i -i* l() () :,l,l. ii ii ii i jijll j ii lill. l lil ål : --, : I -- l j i. iii i ( ( ( %) i. l i li l j illi-ig l-,l.. i. iii i I - j. ( iii (ijll ( %) * () :,l ålgg, j : --, : -- ldll i j i j ill, j j ii i iii l. iii ii i ldll i (). l i lil l j ill, illi-ig ÄIÄI(b) l- i l-i. i l-l gg, j i ii ldll i ij II,. il il l j ji ii iii i i i j ii i l. iii ii ldll ij ÄIÄI l-i i i i:l-l () : -- (b) : --,,. : -i i ():,l Åb.,, i. jii.fi --ÄÖ ) ) ) ---

9 IIÄI IÄI ÄI Ä IÄI ÄÖ ÄÄI -li d () ÄÖ ÄÖ ÄÖ ÄÖ ÄÖ ÄÖ ÄÖ ÄÖ ÄÖ l. l. l. l. l. IÄIi i.. l.i IÄI.. l. IÄI i.. l. IÄI.. l. ili li ld ji li i (ii i/l) Ä Ä l. i -i ij i i l. l. l. i (i), ld id ij ii j i l i l i l i l j liiill liill li j ii j li j ii j (), () li j ii j li j ii j ii j I I i..i i... i.. = i.... i.. i. i.. I i.. I I i. i. ji: = ii j i l. l. i i II: II: i l l. --- l. --- l.l , l l. --- li:,,,(,-) li:,,,,(,-) ii-l d (l d l. l. i-l l. ii-l l. i-l l. ii-l l. i-l l. ii-l l. i-l ii, i- l. --- ii i /li I, I :,,. I :,. I :,,. I :,,l.,,.,l I :,,l. I,. I :,,l. li- :,,. : : Ö., l ill illii :. --,:, --.. : -- i,,, : : illii : --,, : i : -- --,, -- : i illii : --,,. : -- : -- i : --, illii : --,. : i :i),, --, : : ( -- - li z --,, -- l--il :.,x l--il i - l--il i,.,x i.., - i. bll,x bll i, l--il - i bll.,x, bll i.., -...-lli il) lid Ö. i,,. l j j ll l,,x ll ii l, iji. ll l, l,.,x iji., l, iji ii l, l, l. i,x ii l, i., ii ll l, l. i,x, iji i., lb l z li --,. : :.,. i l- i i., - i l- l -. l-. i i i l- l- l i.,åi i i, i l-. i- l., Ö., l ii. i., Å- Ö.. - ii l i l- l- lid (b) I I., I I i I (b)., (b) i.., ()... (),,, i I (b) ()., i,, lb,, I. () I () di. i i ll ()., * i i () i., i i ll () i., * i i () i., i ll () i., * i i () i., i ll () i., * i i () i., j j l. ) i l- i Ö.,, i i ji id j j / I,,, Ö I,, I Ö ().,l,.. I I j,l..,. I,l, i I,l. I j,,..,,, i I :,, d i i i :. j i : :, --. : Öig l ()., i.. : --,,. j -- ig --,,. i :.., Ö,. : ig : --,, : i.. --,,.. : : ig : : --, : i , : , --,,. : -- l - b --,. -- :, -- g ill-ill., i-idl i i., * ill-ill., i-idl i i., * ill-ill., i-idl i i., * www fi ill-ill., i-idl i i., * id I i.,,,.. ii id w i i, ii i. i ii, ii., i i, ii i,. i ii ii, ii. ii i. - ii ii,., i i. - ii,.,,ii b : --, : i i, i, ii li ii i j, i -i, lil l-l,. i -i.,, lil i., l-l. i -i l-l. i, lil l-l i., ii i -i., lil i, l d-x id i. iji.fi/ i.., llii i bi i bi I ()().., II,. II l I., II () i i i.,i () (). I () I. i, II., () fi, i i I I () I ii. i. i, dbg, ii.,, (b) i i l www i www fi www fi www fi.,x..,.,.,x.,..,x,, l- i. g ().,,x b bb Ä b I b. (b) j ii.,,, I I ij I,,,. ij id i xi I..,.,,,,,,,.,,,.. id :j,,.. : dbg ()., ii --,,. : -- g il :,, -- ii : --,,. : -- g il :,, : -- ii : --,,. : -- g il :,, : -- ii : --,,. : -- g il :,, : -- - ii, i i: lid di : --,,. -- i ii, il i d d d d ji ll ili i-ll j., i-ll * il -x id l,. d d, i-ll j,., i-ll * il -x id., -x j., * il -x l., id j. l *, il l., id j id i il.,. : j j-il, Ilji,, j j-il, li, iji. li, (i -i ii, i) (i ii, i) j j-il,,, j * Ilji li, iji.,., * li, iji,. Ilji., *, iji., i ld l -Ilji. lid :. --,. * j-il, -- di. ld i l-l.,x * l i-i l.,. l i l-l. * l i-i. l l.,x * l i-i., i l-l,x * l i-i., -id il., l i d.,,x i l-l,, d, l. d d i. -I I -I () i,,x I * -I () (). ÖÖÄI l. -I. * (). I -.,,x * ÖÖÄI,x., () ÖÖÄI I ().,x *, ÖÖÄI ().., i, l i. () ().. j-il () () i. l, i j-il.. lj i l-il. j-il., *., i j-il iii,., * () ()., i lj iii l-il. i., *,., l- l., * )i. lj. d d d d d d d d d d d Ö Ö ÖÄ Ä. Ä ÖÄ I ().d, - ÄIÄ ÄIÄ ÄIÄ,,, ll,,,,,. ÄIÄ,..,. II,,.,,.,,.. lli ii d, lli i ii () : -- i d, i b. l,.. : : --,,. l -- : li,,, ,,.. : -- : -- li : --,. : ,. l : li, : --,,. : : : -- : li :, --,,. : : --,. -- : i i,j i i j id. i id. li-., w z-gill., * Ä Ä li-., w z-gill., * li-., w z-gill., * Ä Ä Ä Ä li-., w z-gill., * Ä Ä d.. id l,... II,,. d. ii d d ii i, iii. - - i,, lij j, i. id lij i, , lij i, iii,x. iii iii., j, j, lij.. d, j, ff : --,,. : l i. d d!! i l d l i l -l i ii i l iji-. w l -l i i i iii ii.,.,x -l i. ii., i -l iji-.,xiji- iji- w I.,,x.,x i-d.. i l, ii..,, d d ii lii IÄI IÄI IÄI ij i l lll l lll IÄ IÄI l lll (d) id -l. I. I. (b) (b) d.,x.,x l -l., I,x (b) i -l l -l., i (b)i l d I.,x, i l l, l..,x,, i i i ij id I i () () jiil i ÖÄ. ÖÄ -i d i i iil i, () I j ().,.,..,, i () I ÖÄ., I () i ij. id () j ().,, ÖÄ., i j ()., ij j () ij j () ij j () ilill: ijj () d I ilill: (d).,,,,,.,,..,,. d,,. d d d d ÖÄ d d :--. ÖÄ ii l ()., ii I. i : l : --,,. --,,. - ii I. l : --,, : -- --,,. l : --,,. : -- --,,. l : --,,. : -- --,,. --,. : b i b l l--l. - - l--l il : --,,. : l l--l. -. il : : --,,. : l l--l. il : --,, : l. - il --,,. : idg g i j., I,,. ii. d ij ili li-i d ij ii. lii ili i l, i.,x l * l,,x. l, i.,x l *., ff i ilii,x l * li-i li-i l., li-i,. i i. *,., i i : --. : -- l, --., i i l ii, I il-idg l-i ii. l., d ij i j., I., i i l-i l.., i l-i l i- i-, I.,, d ij ii, i j ii i-., I,,., i g j,, i l-i i., i- I g d, d I (b)., I i i-i. d I (b)., i-i., (b). i i-i.,i i d, (b) i-i.., ij i., i d ii d i l ()., ÄIÄI (b)., * d i l ()., ÄIÄI (b)., * d () ij,, i l... l () ÄIÄI (b)., * ÄIÄI (b).,. *, i Ä ()i,, f ll i- () (). d, i- i- () l I,l,.,l, I,l,. ii Ä I,l,.. Ä I :,,. I, Ä. Ä,., iiig : --,,. :, Ä -- iiig : : --,,,. : --, () iiig,. :,. Ä - -- iiig --,. : --,,,.. i :,, -- :, li, l li : -- j dlli- i.,x : --,,. : dlli- i.,x : --,,. -- dlli- i.,x : --,,. : d --. : dlli- i.,x :,, I,,,.. i, l.,x il i, idig,x d-x d-x l. id i,x d-x id i., i il i, l,x iji idig i.,idig idig il il iji d-x lid., id i i. ld., li,,. -- i, --, iji iji :.,x : i l -i l -., Il iii,., i l -i l -., Il iii,., il i l -i l -., Il iii,., i l -i l -., Il iii,., -.,., I I () l.,x l - l., () l. I l -.,x l., I() I (). l. () l., - - l l I I l,x l., l,,x,,x I I..,,.. (d), (d)..,.,., (d)., (d) ii., i l i-.,., () () l., i Il i i Il Il., l., (), Il i () l l., ().,,,l,.,l.,l.,l,. :,l,.. () ii l lii, i l i.,.. --,,. : *,,... : --,, : * (),. : : --:,,. : *. * (), ,,... : --,,. () : --, --,,. ig -- l li-i-ili i - - li-i-ili i i il --,, -- li-i-ili -. il --,,. %. : : : l li-i-ili i.. il : --,, : -- li d. l. : - : il --,, : l.., l,l,. d, l ii, i,,x l ii,. -l -- i ii, i -l i.,x -l., * ii, i.,.,x l i., i -l.,x, i., * l ig. : -- :. I - iji.,x -iji lli,. lli, b.. - iji.,x lli,, l l -l iji.,x lli,., l,x,., l -lf., l., i(d) l- l., i l- -i,. i l- l i i. l-. i, -i., i.,, i l l i -i., i. i, -i i,,. - l, i. I, I I I. I (b) () () II. (b), I (b).,., I., II I II II (b).,,., l.., i ()- i() ()., lli i lli () () Ö Ö., i () Ö., i lli., i lli () Ö., I (d). - I-I,,. I-I,,,. I-I,,,,. iii I-I,.. jll i, I I. (): i., --,,. : I,. : --,,,. : --,,, : --,. : --,. - li wi -- : --, :, -- I,,..,: :, Ö Ö i-ij-i., li : --,,. : -- i-ij-i., li :,,. : -- li, j l li i-ij-i i-ij-i li --,, : -- : bq. :,. li --,,. : --., -., I,. j -,.,x l ll-i ill. l-i l* * -.,x l-i ill I., * l illi, ii l-,,x i l-i ill I.,i i w l -. I,x, ill I., * l i illi, l wi illi,. : -- :illi,., l., l i,,. * i, li ii. i, i, i iji. l, ij l.. - ii i, i. i * w,i l l., i., * * ibb-bq,x., I i l-i l., i l-i l. ii l-i l., l., l-i l., - l -., - - l i.,, l., i,.,, () i. j. llill () ()., I (d)., * I I ()., (d)., * i., I (d)., * ()., (d)., * i-l.,x., l () i i ()., * ii l () i i ()., * () l ().,., () Ä i * i (), i. l * ÄI l() i ll li, I (),,.,, I- I-,l,.,.,l,,,, I-,l..,. -,l,., --,,.. d :,. : I-. : : iji d l : --,,,,., -- : i --,, l : --,,. : :. -- i i: :,,. d -- l : --, : --, i : --,, : : -- l. i () l --,. : --,,. : -- l db,. i-li-i.,x zll -bq. - i-li-i.,x zll -bq. -. : zll -bq - zll.,x bq ill i-li-i,, --,xi-li-i -- i :. ii,, i l,.,x i l,,x, li ii l, li.,x l,. j. i l,.,x li li l, li. li,. i l,. li l, li., lllj-db i.,, - i i -i., i.,, i i..,., i -i,. i i i l-l i l-l. il-l b i -i, i l-l., i. -i iliii,., *, ()() i. - - I (),,I i. - ()., -.. i. () I (). I () () I i. -..,,, I ii I () ii * - i , - I,l,.. () I.,, I,,. I,.,,,, li ii l lii. I., - i l ii, :,,.,,,.. :i,, --, : --, i :,. : : --,,. i --,,. : :. -- i i: --,. --, : i : --,,. -- i : --,, : :Q -- l -- i --,,. : : --,,. : --., : QI,l,. i- l,., i- IdId -il,., Id * l., -il., * d %. i- l., -il., * d l i- l. Id -il., * i l :, : --., l i i,., i., * ii i i, -ill., i., * ii i i -ill. ii ii, i -ill ii l -l i, -ill. i,. Q i., * i, i.,,., * l-lii., j l-lii,.,,i* -i j i, i,..,., i, l-lii,., l-lii i i -i -i. i j * -i., * * j i,. -l l, *. l l i-i., l I.*,, * (d) i-i (d), I (d)., i-i., * I. l i-i (d).,. * I., * *., ().,, * I - (b). i i () i., I - (b)., i i () i., - (b)., (b) ().., i i i i i, () i., l l-l, I - li () ii I.. (),,,l,. I I QI (),.,l,, I ()(),. I,l. I QI ().,. QI,., QI. I () :,,. :, : I, I,l j i i : fi : --,,,. : -- : b d : : --,,. --, l-l () --,,. -- b d : --,, ,. : -- b d : --,,. : ,,. : -- b d : --,,. : -- b :,, i. : -- w-i, i-i-i- i-i-i- d w-i, d i w-i. l, l.,. d Q li i, jid I l i-i-i- i,., i-i-i- d., w-i li i. l, l., Q ig. I (),,. i, :.,.,, iil,., iil,., i,, b,,x. : i, -- i, i iil,.,. iil,., i,., l -., - -i.,,i,. w l l., -i l l -., i -i i. d il-l l.,x l -,. -i. lii, l., w ig (d) I., I II., I, (d)(d) ().,. ()., I (d)., (), Ä Ä li,.,x I., I ()., ÄI ().,x l b., l ()., iil ()., ()., iil () ii. l ()., iil ()., () l -l. -,x l ()., iil.,. (),,. (),l. ().,,x,, d I,., I,l, Ä g I I. I,l,. ÄI i,. I (),l,..,l,. iill liiljj I (), : g l : --,,. : ll --,,. -- I. - l :,,. : : b ll : --,,. : -- : l : --,,. : b b ll. : --,, : : -- -ig l : --,, : b ll --,,. : -- i, : -- i-i--i. - - i-i--i i i i i-i i i., i i-i. - i i-i i., i i-i--i,. i., i l i. i-i--i. i i-i i ll., I ig,l,.. lli, l.,x igi l -i. - ii ii i ii. i,x - - li l ll i igi lli,,x li. - li igi. ii i l ig : lli, -- igi lli, l. -,x. li d, :.,, i l. i i-i.,x i Ilji-., l, Ilji-. I,x Ilji- - I- I., i i-i,.,x i i-i l, - I,x., l, Ilji- l,. i-i xi-il.,. I I ÄIÄI (b)., l i l -l i., ÄIÄI (b)., l i l -l i., ÄIÄI (b),., l ÄIÄI (b)i l -l i, l., i -l i,. l. ()..,x I j.,x I j (b).,x,x j. (b) j.,x I (b). (b).,x.,x Ä.,,x li ÄÄ ii ()() Ä Ä ÄÄ ii ii Ä ll ii () () l d.. ii Ö... ii. ii.... ii... ii....d.. ii ii. ii.... ii.. IÄI ii ij ii ij ii, llii ii, llii ijill ijill l l ji ii ji ii i i ilid ilid d -lji d I-lji I I iiill iiill i iilll ji iilll i jill i jill - iill. id id iill. d : : I ÄI I I d d I I I - I I I I IÄ l i i ii ii. ij iji iji. ij. ij. ij. ij ii iji i li li l i il. I,,,,,,,,,,, i g li,, ig, li g ig,,,,,,, lii,,i ig l () ig ig li,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ig ig ig illli g g. il lii g g gg g g dl j. i iii i i iii bl i li i l, i j ill ÄÖ ill, i j ill ÄÖ Å Ö ili Ä ÄÖ j. I i ii. ii läö j. I i ii li ÄÖ j. I i ii. ii läö j. I i ii Ä Ä i il i i j i. ij ill i il il i i j iii i. ÄÖ il dll, il ÄÖ iii il i jäö iii i. Ö i i. I ij ill dll, i i i il il i i j ÄÖ iii i. ÄÖ i ÄÖ ÄÖ ÄÖ I l lil l i li i lill. l lil l i li i d d ÄÖ l lil l i li i ii ii i j j lill l li iäö d ÄÖ i. I. d l lil i ÄÖ il. ij. ij. ij iji. ij w iji. ij. ij. ij. ij. ij.ii iji. ij. ij ii. ij. ij iji ij. ij ii. ij. ij. ij ii iji. ij. ij. ij. ij Ä ) ) ---- ) ---- i i, li ii ii i li. lii id i. ) ) ) --- iii i i iji i. i dl i ji iji d -. ( i ( i j iii dl i j i d iii iii iji j. ijll. i dl iji d I. - ( ii ( ( dl ( %) j i d ii i j j %). l j ill, j i j. iii ij i l j ill, j i j. iii ij i % % % d d % % % l j ill, j i j. iii ij i i i. l % l* j ill, j. iii ij i % % j i d d iii j. %i ijll % li % ldll i ij llll. iii j ii j lllldll i ij llll. iiij ii lll jllll. lll ldll i ij llll. iii j j ii j i l. iii ii j j j ldll ij iii j j ii lll ili i i. l iii i i ii i,. ill. i li l i ii i,. ill. i li l d d l i i,.ä i l ii j j ii iii i i ii li ill. l - d ij ii i l. iii ii i Ä d ill. i,. li

10 - j: i - II I ( li): i l i. ii i lii j ii li j d ii ilil. il, j i i i. i - I ( li): ii idll. l lj, j ii i jil. i i ii l, ii i jll j idll. i iii ii ld, jid ll d l i. i - II ÄÄ ( l): iii jii l lii j l l i i li dllid. Ä lii i j dl i l lil i ijill i. i - I I ( l): li i. ilj ll lj, iiil j. i i ii. ii dll i i i ll il i, ill ll i i. i ld i di j iji i i llii. ( li): lii il il ll ill. ji i i l il l j ji i. iii il i ll. i. ( li): ilil, i j i d i i. i iii i j j li ili lj iji i. - i i i i l -li. I I ii i ii, i ld i dil. I I i iii j ll jl -,/ i - j jll jll i i i. I i ix II i ibl ij ii =

11 iji - - i ii i-ij dll i ilil I. i -ld ji iii ldill, i i ll l dlli. i i jll iii, j j i i. I w li II,,,,,, III,,,,,, ij ii x, = i - - i i i-l -li. ij ldi d ij. I I li iii lii lii i, i i i l d. li llii j. I iidi iii -i jill, i ji l i ill iill. I, II,,,,, III,,,,,, ij ii x, = lid I - l I i i lii ill ii j, i ll i. ll jl i i i ii l, i ji lill i ill Iiiill. li % i (), I (), () % ii (). lid I I - l i iid ld li-id lii i I I. i i j l li l ll dll, i lll, ii i i iji. jll jll i lii. li % llddi (), llii () % () j illi-i ().

12 ÄI -Ä I li, j l i ld. ii. ii l liid %*. I li, j l iji l ii j. llill ll, l l iji d ii j. ii. ii l liid %*. I li i, jid l l lii ii. iill liiljjll i l i. ii. ii l liid %*. I li l, jid l l iill, ill j lll ill i liiljj. ii,. ii l liid %*. ÄIÄ li ij l ili l. ii. ii l liid %*. / li ij i l ili l. -li i il ( j ii) j -li l (, j ii). - j -li ii,. / li ij l ili l. -li i il ( j ii), -li l (, j ii). - j -li ii,. li ij ii l ili l. -li i iii ii -lll. -li ii,. li ij lj l ili l. -li i lj ii -lll. -li ii,. li ij d l ili l. -li l il:, j ii. -li ii,. i jill I.. l I.. l -i I.. l -i IÄ /, /,, j -lii i lli lill i l-ilill. -li lill jll jii, jlli ii j j li li ij. I I i i, li -li. lii i id i. lii i l (). il lii dl j. IÄ + i lii lli i il. d i di ii ll illlidill. -lj i i li i lill. II? li j ji ji ii. il, li d ill i lilli gli, ligli ii lill:.. *ii liid li. -I I I.. l - ill - -lll d