URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti"

Transkriptio

1 UKKJLE l Vlj l l

2 UKKJLE l l 1 Ujl l d Yyd l-jj jl, l j l j j l Elll l yll Ld; ljjl, j ll, dyjjl Ljjl K, ll j l Ujd yl llld y jllld ypll llld py Ujll (U, U, U, U, U) y, l j lpl - j LV y H, l, ll /l, lp j V- j ly (p) l (l) () j l () Mly (Ml,. ) Hy (H,. ) L j ll V Yl V l Ljll Ky Kyp (31)

3 UKKJLE l l 1 Ujl l 2 d 2.1 Ujl jl yd, pyydl jlj l YE 1998: pll j. Ujl j jl l lpl. N l. d p. jl y jll y, l j. yl j yl y l y,, l j. K j jl j l j j y lj. O Vlj, l Kpg Kyl Kl 1214/l 4/95183 l 1 l, Kl, l, 2 2, Yyd j Yyl l () l () l () lfx O p Kyj/lj Yyl l () l () l () lfx O p j pl Yyl l () l () l () lfx O l 3(31)

4 UKKJLE l l p jp Yyl l () l () l () lfx O p l d Oy Yyl l () l () l () (09) lfx O L 2, Hl p l Yyl l () l () l () lfx O p l Yyl M l l () l () l () lfx O jl 30, KJN jl Gpll Oy Yyl l- l () l () l () lfx O 2, p LV-l Yyl jl l () l () l () lfx O J 18-20, p 4(31)

5 UKKJLE l l l Yyl jl l () l () l () lfx O J 18-20, p l Yyl J Hl l () l () l () lfx O Lj 3, Kj p d l Yyl l () l () l () lfx O p LV- d l Yyl l () l () l () lfx O p d l Yyl l () l () l () lfx O p 5(31)

6 l UKKJLE l j H 3 l-jj jl, l j l j 3.1 j l l y j jj j l p lyd ly:, j l, d, l Ujl Ujl yl Elyl LV-yl yl l (1:50, ) yyp l jl l LV-l l K Elll Vp Vl ld p LV- j lj l p lj lll pjpll. Vl j,,, j yy K j yy ljll Vl lll lly LV- -l l. Ujd jl p,, yy pj lll j ll. Ml - l p j p, pj d j. lll j ll. Ml jd p j yj, j l p j dll ( jl l 5.3, 5,4 j 5.5) 6(31)

7 l UKKJLE l j H l (,, yy y.) d lll yll. Vp ljll j jll ll l p y l, ljll j l ld j jll d. K j yyy p lljll lj l lj j j l pj Ell Ell p (ljll pj ) lj,, y., j d l yyd El l El l ly p M l p pjp l p (ljll pj ) Md l p 3.3 l yll Ul ljd p l y ll pll. M lll 0. Uj l pj jdll pl, j yy jll. yyy l j y. 7(31)

8 l UKKJLE l j H 4 Ld; ljjl, j ll, dyjjl 4.1 Ljjl Ujd (U, U, U, U, U) ldp ll ll l l jl (- j LV-j l y l l), j y l ; Vll yjj Ll j ll y l Ll j ll, ll d j j l Kdlll Kl ylll ll 4.2 K, ll j l K. llj j LV-yl l 8.1 K Hj l l- j l j l l l j lll 4 pl j pyy 4 pl l j yl lll p 4 pl pyy j 2 pl l j lll 4 pl, j yl lll 4 pl p Ul, d,, lld j pd y j yyll j l y dbl p. K lj l j. Bd d l ll ll d ll (. p). ll yj yy. j p b dlll. Bd d l H. y 8(31)

9 l UKKJLE l j H ll ll d ll (. p). ll yj yy. M 4 pl p d j p. Vd lp j l ylpy Lp (j lll p ) Lp l p j j dp y- j p dp lpj yd ll (q50) l d jd d j jll p l Hj ylj - pyyd d j jll p l K. l / yld pl-jjl p Mll Mll ly jl l l j l Mll/ l j Kp j l K - j ly (ll ll p) j l Ly Lly lj dyy; l j Mlj ly; l j Kylpy; l, j p j pl j K. LV-yl l 8.1 9(31)

10 l UKKJLE l j H j ly j O O l j yy d ld pl Yl: Ul- j l l p K lyy l M l: V j y yyp lj Lp Jl: Jl Jlpp l Jl ly: plly, pfl y: p l py ly ly Mlll yll l l l (llll) lj l l, j d ll j Elj Oy 6 pl 10(31)

11 l UKKJLE l j H 5 Ujd yl llld 5.1 y jllld y jlll YE 1998 K yll jd, - j ljd l l, y l l y yjjy l yl ld j ll (. d ) yjjy l j j l LV- j jd jjy ll p (), j p j. Ml j j l, ll jll j l l, p l y j ll. jl yy jj jd l, j jjy, j y d. 5.2 ypll YE 1998 ypll y j jd yl ly l j Jj lj y l yllyl yll jd j lj y l -yyd j l yll - j jd j l J j p yj pld, ljj, pd j j j j -l y ly jj j Ly Ly y d l 11(31)

12 l UKKJLE l j H Kyj l j j j pj pp jd l lplll j ld pp Jd plj p jly- j p jd ljl j y/l K jd ld jd ljl yll ljl/lll LV-jd l j lp pjlj l lj jj. K j y l lj l 5.3 llld YE llld y Kl (l, jyyy. ) lll plll dll g Kl, j ly j d p (l j j j) ll l pd j pd, d lj p l (K ly jl) j (p) j d/ l y Ld l l l, l l. ll j j ly pd jj l/flll jll yd ljjly, lj l py H!. ll H!. LVp; Kpd j j pj lll d ppyyd K j ld j. ld lll l dp p Kljp yll /lj 12(31)

13 l UKKJLE l j H l l (ljp p pyy j l j ll) K, ld,, jp, lpp, lj, l / / pll l LV-jd yl 2 d ld, pyyy j Yl 2 d ld, pyyy y l ll 2 ld, pyyy j 13(31)

14 l UKKJLE l j H 6 Ujll (U, U, U, U, U) y, l j 6.1 lpl - j LV- My My yy, j p l j (. KVV- j l; p) My j l lplll ll (KVV j ) ld Eg-, - j l y y lplll l - j lyy (. LVl; p) Ulpl p- j ljj p pj/l Kj l j ylld dlly d V, j pl Bgj j lp y- pjl B ly j j B ld (pdl, ppp.) j M (dll. yll j jyj), j y Mj pll pll lj y j y d Kj, j pppj pjl LV-l Ulpl dj l j p- j d d (- j lpl ) l Ulpl j pd d l yyd Ulpl d- j j d j jll p l ( d j j pd j l jl). Ulpl d- j j d j jll p ld dll jd jl. LVp;. LVp;. LV-p;. pjl ;. p; 14(31)

15 l UKKJLE l j H Ulpl d- y. j l pj y Vl- j ppyld lp j ylj j y Vl- j ppyld lp j ylj pll bly M jj (d l) j plj j Lypld jp j 6.2 y. p. p Vj y pj jj, p, j j l p ll j lp-, -, -, - j l p y lplll ll pjj jjl y j pjj l jjl y j pj jjl j j pjj ly p, j dll b- y gljd p l j, gljlll lj j. H. J j l l l glj 6.3 H, l, ll /l, lp j H. LV l dl lj dl l El p l l dl l j l l LV- lppld El l p j jlp K. LV-p; 15(31)

16 l UKKJLE l j H (jd,, -, p j -) j LV-l l- l- j ylpj l lj Hl j l lp El j yy l l pllll ll Ell LV-ljll l l Ml l p, ll jll l l El yl- j lp l ly lj jd Ml l p jj, d jj y l lp pllll ll y d lj jd V El j l lp (l d l l l, j j l ) y d lj jd El l d l (l d l y lppl) Yl l d l l- j d (ly jl lp ; y j ) l l d l (! pyyd pjl b,. jl ) V/lpjd El j l lp (jl d pl- ll, ld d yll, ld j j l ) El l /lpjj /jy El l /lpjj yy El dl lj/p j l 16(31)

17 l UKKJLE l j H y d lj jd El j l lp (l d l l l l, l j j l ) El l l (l l y lppl) El l yy Yl l l ljjl V-l l l pj ly l j y l Hl ly yp : j, j j pd B/plll pyyd pjl Vd pyyj pjl b dl b pjl j LV-l y ljd Bl lj jd. Vd y pjll (j pjl lp, pjl l ylplll l l d l l y) ll b pjl j ll j l l l ll -, l- j l/ld - j LV-l H. pll j l ll ll, pll - lpjj y d pl- j d K ll pl l llly yylj j d b plj /l y jj y pllll ll. LV-p; 17(31)

18 l UKKJLE l j H Lp yll lp lp. j Elll lp lp Lp Lpy y (pl-/-/dy) j ly jj y pllll ll yj p l pld lpp j y j jd U lp y yp (pl-/-/dy). - j ll l, l j l /llj j - (pdy, l.) j. Lj y yp pl- j y. lj j ll yll. Hl- y l j l LV-l lj Llj (pl yp l) j. d pdyd dll Ky lj, j, jj. (. lpj yl), lj j ply lj j j j Vp y j yll pll, (. ly, ) LV-j jd. N p. ll l j yy LV-j jd yll j j pll l d j j Ly j j lyj jy lypl y H. d ll p 18(31)

19 l UKKJLE l j H l l j l lly. l jlj j d j 6.4 V- j ly (p) Yl p LV-j y j ld lp. Vl y., y. ll lll l, j l j yll j d dll. l dl j Vdlpl (. l, jll+) dl H! K. LVp V V j lpyd d-, - j y lpj yl d pylly p V ll pylly p d - j y yyd M ll d j y yyd Vd j ljj j lj ly jpl j plly K-, j j lj j (! l y lyll) (. LV-l) Vd l -, j lj l j l j l d K ld dp j lj j K lld l Md jd ld y Ujd, l j dll dylpp yp y dyjjl. 19(31)

20 l UKKJLE l j H Vd j lj pd Ulpl d- j j pj- j pyy (+j) d j jll p l Lll ll j dll j y ly, pl, lyll j y Vjd j l Kpg plp py lp d j p j y. j plld lp y Kd pj LV-p. l j l j l jj /jj l/lpd lll pllll ll Vjd j lpyd d-, - j y lp ppj pj L- j d l Kld l (. ly) WC- jl j l l ld llpp pld j ld llpp pld lj ld j ppylyj (ppy l l p pyll, lp j, yl ppyly l yl) Vl j y pylyj ld j Lj/ l jj l j y yyll ljjlll Md jd ld y j Vjj lpl pd 20(31)

21 l UKKJLE l j H Lpjd j l p/ljj l/lpd lll pllll ll lp ppj pj Lj l jj gl j y yyll ljjlll Md jd ld y lpj K, l, y. (pp ) K lyp j pd j j jd (pp ) d jp p lpp yyd Lpjj lpl pd l lly yd lj j j. pj lly j d dll. Vl llj yyd, llyp pyy pll j l yyy. 6.5 l (l) Yl l V-j y j ld lp. lpj llj -p j Hllll lll (j- j pdlll plll) lll llll j ll l (F-l) l l -j ld H j - lyy yll, j ylly, 4 x 7 x 3 H! K. p H! K. p K, l j H pd 21(31)

22 l UKKJLE l j H K lpl pd Vl, l- j lllj, plpl, lj y pl Ullj Mll l- j llj j ll lyj j Kll j lll, d, pl, ld j pppj j jl y plly V ylplll lld l lyly l ll lllly j L j y L pll L j - jd j jj y K j l Md jd ld, d y. lj j -l, y ld lpl pd 6.6 () Yl LV-jd plyllyj j ld lp. lj (. ) j l pd l - - j pllj l jj. l j y yyll ljjlll K j/j l pll, yl j j p j jd Vl y j l l Vlj pllll Kld. j El p j d lll 22(31)

23 l UKKJLE l j H El d j ply lll yll d j Oll p Ol p K y ld y j lpll j l pyjj l F-l y K y pld, ly j ld l L K: d p p, p- j ply L j Kyllj, lj j ylj lyj j lyj Kyllj, lj j ylj ll lj y j l l lljll 400/230 V, 50 Hz l (J l y jjl j j j, lly j, j jj) Ld y K LV-l ly d j Md y l jd j lj, pld ypl y 16 2 : C-pl. p pl y l-pl K j N- jjl p j Kj jl 34, ll l j l ly Kj jd y lll Hlyy j d jd plpl l Kj j yjj y y. pl 23(31)

24 l UKKJLE l j H K, pl, pp,. p/lyll Ull ly jlll lyll j j, dj, d j jj ly y j jd K d ly y-, j-, - j lyyjjl yp jll j -ljll K ld, j j y, jp jll K l j ll jll, j y lll j l j (W) ll () J ((V) Vl Kylj lll, d 2-p 2 d L l j K l l dd pl ( jll j plj ) Kplyj l l L - j ll, pppj j lpj l j N- jjl l jd Uj p y jd (!. LV- j yl) H- j ll (. llpl- j l) H- j ll Kjll lj j Kjll lj j K- j l jll yj (j- j y ) LVld, pld, jy j lppj j LV-ld lyyld LV-ld lyyld y 24(31)

25 l UKKJLE l j H pyyyy j jj j jj y jd d plj, j j pd j ld j Kpl j y Jd Vjj, j y jll ll jll j lll V d py Lp- j djjl jd j y Hlyy- j, y j ld l jd 6.7 j l () ld, l j l-l l jj j Kpl j j yly, pll j LV-jll yj p- j yj y- j jjj jll j jd lll Jj pd Jj jd ld lp Vld j 230 V yjj y l Md, l y. ld,, j y Vl M ld p j ply l M l l d l pll. Vl p lpll yyd. M l ll l yy. ld j ld jd- j 25(31)

26 l UKKJLE l j H yp jll j -ljll jll j Ky ll lll j lll l pl, jd j pp 230 V 6.8 Mly (Ml,. ) K j pd j pjl l l j j lppyyj yd l y l- j d j pj K j, p j l l l Kj j l l ld lp K y j - j pp l lyly 6.9 Hy (H,. ) H H lplll lyy jd jl p H plp j Hl y l j y ll 6.10 L j ll L L, p j, lpllll pll L y lj Kd y lj j 26(31)

27 l UKKJLE l j H Yj d j, pll j pll ld Kd y lj j Vlplpp ( lll pyyll) j lpp y jd K plljjl j pll y V: y ld ( y j ll) j j lld j V-lj lp lld (, p. yly lly l) j pll y lld y j y Vjj j d y l Vjj j d y l j y j l j ld, p j,, j, lpllll pll H- j l jll y LV- y l y l 27(31)

28 l UKKJLE l j H 7 V 7.1 Yl V- j l -, p-, l - j jd dj ll l y l. jll j pjll dll ll l j. Ml d plj p, j j dj y,. j ll dll j. K lyy ly, j l yy l pyj. yj ll ll. 7.2 V l y, pd 9 ly y j p j Vlyy Lld (ll l) Vd j pd j Lpp l Vlyy K LV-j L- j p ld Lld (ll l) y j Ky V V Lpp. L V - y l y l V 28(31)

29 l UKKJLE l j H 9, y l V Kyp Vlj ljd Lp j jj 29(31)

30 l UKKJLE l j H 7.3 Edllyy d ll K, j ll l j l ll, d j jl - j yy d l (,, j ly y llll ) Vl ( jl l 7.2) jll l y, d jd ly y y LV- y ly j d dllyy l d jd l, y LV-yly l 9 Vl ( jl l 7.2) LV-jll l y, d jd ly y y K j jd, d ll lpll y y Kd l Md lpj y Hlyy j y (l y y Vl ( jl l 7.2) jll l y, d jd ly y y 7.4 Ljll K. LVll G08.00 yly lj LV-yly lj yly lj 30(31)

31 l UKKJLE l j H 8 Ky 8.1 Kyp LV- yp LV-yly yp yly K. LVyl l (31)

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote.

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote. KESÄSYÖTE 2014 1 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Trvtl tt ttr ätä! yt.f 2 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl Kä Syöttll! Nt r lää t t pyörä ll j. Syött lt trj phjtt v t

Lisätiedot

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT 3/2012 Vp-l l Rh p llm l Vp yl v Vpd mp v vl Jää l Vp-l L y 75 v TUNNUSTUKSETON SUOMI hm v 3 USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET mä pääää? JUMALATTOMAT PILAKUVAT v 20-25 v 10 Vp-l L y 75 v Pää Tll Sm P Km V Vp-l

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii!

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! www.lvi-dahl.fi LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! Tarvitset vain PC:n ja verkkoyhteyden. Jos sinulla ei vielä ole tarvit tavia käyttäjätunnusta ja salasanaa, saat ne helposti esimerkiksi

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

ILMASTOINNIN HALLINTA

ILMASTOINNIN HALLINTA 5 AJAN TASALLA OLEVAA TIETOA u v k uud kg pkyv Juku 5 ILMASTOINNIN HALLINTA ur Ey öy Eurp 4 2 Ijrj khy 5 Furv kuj 3 Ijrj 18 yprövkuuk Tk hu pkp 6 ILMASTOINNIN ö 10 Y v 15 EurTchFh AD Ir juku (www.d-urp.c)

Lisätiedot

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008 RELEVANSSI Ifrmikimks pisklijid lhi 3/2008 Sisällys PJ: pls: SYKSY. 3 Ssissill sism 4 Fksi li l 6 Miä ääsyskpiss l iää? 8 Krvk srmjälki kirjskri? 10 Nä kirjss: Th Fll 12 Hrry Pri vikkss smlis imisöö 13

Lisätiedot

JESSE JAMES TÄHTIVIERAANA. Kaikki merkit mukana! Area 50 MopoZone. Supercrossin SM-kisat ja trial-näytöksiä. Rakennettujen pyörien Petrol Circus

JESSE JAMES TÄHTIVIERAANA. Kaikki merkit mukana! Area 50 MopoZone. Supercrossin SM-kisat ja trial-näytöksiä. Rakennettujen pyörien Petrol Circus www..fi...0 Ki ri! Ar 50 Z rcri -i j ril-äyöiä Rj yöri Prl Circ TÄHTIVIERAANA JEE JAE Vi - i rääri i www..fi Avi:.. l 0 0 l.. l 9 8.. l 0 7 i j r i Pää h ill P Ki l P-il vi l? Al rii i i hl iäiä vil Hligi?

Lisätiedot

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155 TAMMIKUU 2010 ORIVEDEN Ord Pt ry: hhtjt ht T 2015 OrP PONNISTUS ry: HIIHTOJAOSTON JULKAISU 2014 1 Ord Pt hhtäjät KIITTÄVÄT yhttyöppt j tttt h tytä 2015 Hhtjt UUSI TILAVA CROSSOVER SUZUKI SX4 S-CROSS. U

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

Pohjavesinäytteiden otto Loviisan Hästholmenin kairanrei'istä HH-KR 1, HH-KR2 ja HH-KR3 vuonna 1997

Pohjavesinäytteiden otto Loviisan Hästholmenin kairanrei'istä HH-KR 1, HH-KR2 ja HH-KR3 vuonna 1997 -- ----------------- -- ---- Työraportti 98-46 Pohjavesinäytteiden otto Loviisan Hästholmenin kairanrei'istä HH-KR, HH-KR2 ja HH-KR vuonna 997 Jouko Helenius Virpi Karttunen Eliisa Hatanpää Raija Mäkinen

Lisätiedot

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille.

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille. SALO ryä As & Koos & jh Shopp & sss Lps & Syö & phm Särso & Kro & VsSo.f 1 Trvo Soo Mä o hyvä oo j ms o Po päässä Trs j rs päässä Hsgsä o vs rvo So. Tjo sspso rjo ph oo prh. Gofr öyyy om sväs m äyävää

Lisätiedot

15, n n. e t o. s k. a i. s i

15, n n. e t o. s k. a i. s i ! K Ä K Ä l Sysy T s ll l o p s Soml s o p l o h r l p p m r p A S S E S K U O J TAR 90 6 15, 399 U s! 499 49 9 99 9, 5-, s m s h o s K R l h!! //24 6 GB s ol v y B G 0 5 7 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 120)(*

Lisätiedot

Suomen ja unkarin vartalonsisäiset konsonanttiyhtymät

Suomen ja unkarin vartalonsisäiset konsonanttiyhtymät HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 3. FINNISCH-UGRISCHE KONTRASTIVE UNTERSUCHUNGEN HUNGAROLÓGIA - JYVÄSKYLÄ 1995 Suomen ja unkarin vartalonsisäiset konsonanttiyhtymät Juha LESKINEN - BÁTHORY Ágnes Tämä artikkeli

Lisätiedot

Underground STEEN1. Tuomiolla ravintolaasiakkaat LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! magazine for those about to rock!

Underground STEEN1. Tuomiolla ravintolaasiakkaat LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! magazine for those about to rock! TYYKIKYLȧ. Udergroud mgze for hose bou o roc! N:o 2 / 2009 Tuomoll rvols STEEN1 LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! ... rjous Ke hume es. Ts. N o. Auro s s ydel vl j meohlu seu sv. Meh s oe mes?

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen SISÄLTÖ Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen GIWA projektin koordin0inti maapallon p0hj0isila Osilla. Vesien tilan arvi0intiin

Lisätiedot

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p.

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p. Tt 26 t 2015 Kv j Sbt 40 L - 1030-15, yö t Tvt t yvätät t! Kvt tt jt, t j t vt VARAATHAN KESÄN JUHLAT AJOISSA! Kv t Sbt Ptv yö tttt! Mttt, ytyäävät, j- j vt ARKEEN JA JUHLAAN AMMATTITAIDOLLA! Jäätöb N

Lisätiedot

Tuotteita rajoitetusti!

Tuotteita rajoitetusti! y k k j B p! Kkkv kpp BOSKKO B B kyy k k yävä 0 kkd..2.201 1. 6 k S- k v ää. ä k y d h, 6.2. 1.2.201 v Kd m ämpöpmp m H v I k. 610,. Kd p Ry C MDIM, MXI I GI D 1 KG 4 (3,66/kg) m. 69, (4,66/kg) Mbh HVY

Lisätiedot

ffiöenlandgn lunnostusnanle enncn ia nvt Pekka Kansanen Huonokuntoisen Töölönlahden kunnostamiseksj 0n esitetty lisäveden

ffiöenlandgn lunnostusnanle enncn ia nvt Pekka Kansanen Huonokuntoisen Töölönlahden kunnostamiseksj 0n esitetty lisäveden ffiöenlandgn lunnostusnanle enncn ia nvt Pekka Kansanen Huonokuntoisen Töölönlahden kunnostamiseksj 0n esitetty lisäveden johtamista merestä tai vesijohdosla, ruoppaamista tai p0hjan käsittelyä tai peittämisiä.

Lisätiedot

f) Neutronitähden tiheys on hyvin suuri.

f) Neutronitähden tiheys on hyvin suuri. FYSIIKKA (FYl1l: 11. KURSSI: Astofvsiikka vasaa KUUTEEN (6) TEHnÄVÄÄN t! KOE 01.12.2009 1. Mitkä seuaavista väitteistä ovat oikein ja mitkä vääin? a) Kuu pysyy kietoliikkeessä Maan ympäi niiden keskinäisen

Lisätiedot

Keskiviikkona 20. Helmikuuta 2013. Jarppi Leppälästä piti tulla rakennusinsinööri Sivu 4 Testaa itsellesi sopiva ammatti Sivut 8-9

Keskiviikkona 20. Helmikuuta 2013. Jarppi Leppälästä piti tulla rakennusinsinööri Sivu 4 Testaa itsellesi sopiva ammatti Sivut 8-9 Kkvkkna 0. Hlkuua 013 Jarpp Lppälää p ulla raknnunnöör Svu 4 Taa ll pva aa Svu 8-9 KESKIVIIKKONA 0. HELMIKUUTA 013 ällä 0..013 Phjalan Opp-l www.phjalann.f Ura urkn aalalla La-Maja Harju pnka Vaaan IB-lukn

Lisätiedot

Trendit. Sytyke toivottaa yhdistykseen liittyvän JavaSig:in jäsenet tervetulleiksi. JavaSig toimii jatkossa kerhona Sytykkeessä.

Trendit. Sytyke toivottaa yhdistykseen liittyvän JavaSig:in jäsenet tervetulleiksi. JavaSig toimii jatkossa kerhona Sytykkeessä. Tnd Vuouhnnn nmmn vuodn py on yy mhn ymyö on mno. Lyhy v un ny muuuu oo n. Tödn ognon muun dn, v hun n n. Uu, muv yömnm u vnho h n yh muv mn. Sm yövndn n. Oopohnn ymyö on muuum omponnpoh v ono vn nm muuunu.

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln 8.8.2015! Lton rro 7.-10.6.2015, vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu

Lisätiedot

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014 Syy trvhdy St j vä ä jät ätyhtt vt ämpmät htt m A ätphtm. Vää ähtä mp pj ä r tphtm. Khtää A rttä hyvä mtt tvt yy tphtmt. Säytä t rrä tphtmt r m tr. Tphtm

Lisätiedot

FYt2: Matemaattinen fvsiikka

FYt2: Matemaattinen fvsiikka FYt2: Matemaattinen fvsiikka Vsstaa kuuteen (6) tehtäväön!! Koe 26.1L.2013 1. Pallon lentokorkeutta (m) ajan funktiona kuvaa funktio f (t) = -Tt' *'it, missä t on aika sekunteina välillä [0; 3,0]. Selvitå,

Lisätiedot

05<0!<032.3205+#,8=05+#: ;=0502

05<0!<032.3205+#,8=05+#: ;=0502 "# " $ %&&& '() *+#,-. "# " 455.. %&&& 02053.6300005470..20 5105125031222.63006025 3.6107+#,80139 +#,8015.6 2.6.62.52+#: ;2.62205.630030.622.67311232050320 05

Lisätiedot

WarmUp Suositustaulukko 2012/2013

WarmUp Suositustaulukko 2012/2013 WarmUp Suositustaulukko 2012/2013 WarmUp Suositustaulukko 2012/2013 utolämmön markkinajohtaja DEF on perinnerikas norjalainen yritys ja sähköisen autolämmön markkinajohtaja Euroopassa. Vahva kasvu vuosikymmenten

Lisätiedot