Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 Toimintakertomus ID (19) POL Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, VANTAA Puh , Faksi poliisi.fi/ita-uusimaa

2 Toimintakertomus ID (19) Sisällysluettelo 1 Poliisihallinnon toimintakertomus Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta- ja hälytystoiminta Rikostorjunta Lupahallinto Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteinen toiminta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Kokonaiskustannukset Hankkeet... 18

3 Toimintakertomus ID (19) 1 Poliisihallinnon toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen vuosi oli kokonaisuudessaan työntäyteinen. Olemme tehneet laadukasta työtä ja tulokset ovat olleet kaikilta osin hyviä. Poliisilaitos oli vuonna maamme poliisilaitosten kärkijoukossa. Tästä voi jokainen poliisilaitoksessa työskentelevä olla ylpeä ja jokaiselle kuuluukin erityinen kiitos hyvästä työstä. Poliisilaitoksen johdon päätavoitteet liittyivät uuden laitoksen työ- ja toimintakulttuurin yhdenmukaistamiseen samalla perustoiminnan häiriötön jatkuminen varmistaen. Kolmen toimintakulttuurin yhdistäminen aloitettiin liittämällä johtamisen rakenteisiin eritasoisten esimiesten koulutus- ja strategiapäiviä. Päivien aikana haettiin toimintamalleihin parhaita käytänteitä ja näistä luotiin malli Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen johtamiseen. Yhtenäisen esimiesverkoston rakenne on johtamisen perusta. Poliisilaitoksen tulossopimuksessa keskeisiä painopisteitä olivat: Säilytetään hyvä yleisten paikkojen turvallisuuden taso, jota tukee kattava hälytysvalmius ja laadukkaat hälytyspalvelut. Poliisilaitoksen liikenteenvalvonta ja liikenneturvallisuustyö organisoidaan PORA III-linjauksia noudattaen. Samalla varmistetaan toimiva yhteistyö muiden vastuualueiden, erityisesti valvonta- ja hälytystoiminnan kanssa. Rikostorjuntatyössä korostetaan rikosten ennalta estämistä ja tutkinnan laatua ja se on suunnitelmallista perustuen organisoituun, sujuvaan sisäiseen yhteistoimintaan ja vastuunjakoon, poliisiyksiköiden väliseen yhteistoimintaan, alueellisen ja valtakunnalliseen reaaliaikaisen tilannekuvan ylläpitämiseen sekä vahvistettuun JR -toimintastrategiaan. Poliisilaitos käyttää ennalta estävässä työssä moniviranomaismenetelmiä, esimerkiksi Ankkuri-mallin mukaan tai vastaavalla tavalla aktiivisesti paikallisten yhteistyötahojen kanssa. Poliisilaitos huolehtii huolellisella resurssi-, loma- ja työvuorosuunnittelulla, resurssien suuntaamisella ja muulla ennakoinnilla sekä ajanvarausjärjestelmän käyttöä tehostamalla siitä, että lupahallinnon tehtävät ja resurssit ovat tasapainossa eivätkä asiakaspalvelun jonotusajat kasva säännönmukaisina ja odotettavissa olevina ruuhka-aikoina. Poliisin hallintorakenneuudistuksen toimeenpanossa varmistetaan henkilöstön työhyvinvointi ja tehtävien edellyttämä osaaminen. Pora III -valmistelussa sovitut uudet toimintatavat sekä niitä ja Ponnistushankkeen yhteydessä esitetyt uusia poliisi-, esitutkinta- ja pakkokeinolakien soveltamista koskevat linjaukset toteutetaan yhdenmukaisesti. Nämä painopisteet huomioitiin kaikessa toiminnassa ja kehitys on ollut tavoitteen mukaista. Nyt ja tulevaisuudessa on kuitenkin vielä tehtävää näiden samojen painopisteiden parissa.

4 Toimintakertomus ID (19) 1.2. Toiminnan vaikuttavuus Laadukkaat ja kattavat hälytyspalvelut on turvattu tasapuolisesti koko poliisilaitoksen alueella joustavalla henkilöstön käytöllä kenttäjohtoalueilla. Helsinki-Vantaan Lentoaseman poliisitoiminta on turvattu organisaatiota kehittämällä ja väliaikaisin henkilöstösiirroin. Liikenneturvallisuustyö on organisoitu PORA 3 linjausten mukaisesti - liikenneryhmät ovat tukeneet hälytystoimintaa painopisteaikoina koko poliisilaitoksen alueella. Liikennesektori on kouluttanut poliisilaitoksen muuta henkilöstöä liikenteen erityiskysymyksissä. Rikostutkinnan organisaatio on muokattu prosessiorganisaatioksi, jossa on kolme päälinjaa: esikäsittely, perusrikostutkinta ja projektitutkinta. Erityisrikostutkintaa on tehostettu palkkaamalla kuusi talousrikostutkijaa lisää, ICT- tutkintaa on vahvistettu. Lupahallintoon on palkattu työttömiä poliiseja määräaikaisesti ruuhkahuippujen tasoittamiseksi Ankkurimallin kattava käyttöönotto on siirretty vuodelle 2015, jotta hallitun käyttöönoton vaatimat verkostot yhteistyökumppaneiden kanssa saadaan valmiiksi ensin. Toimintoja on kehitetty ja yhdenmukaistettu poliisilaitoksen sisällä asettamalla erilaisia kehittämisryhmiä. Lisäksi poliisilaitoksen henkilöstölle tehtiin laaja kysely, jolla selvitettiin henkilöstön tuntemuksia ja kehittämisehdotuksia. Yhteiskunnallisessa vaikuttavuusarvioinnissa voidaan nostaa esille sosiaalistoimen, marakin ja lyömättömän linjan antama positiivinen palaute suoritetuista kotihälytystehtävistä ja yhteistyöstä rikostutkinnassa Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta Tulostavoitteet ja niiden toteuma Vuoden tulostavoitteiden ja toimintasuunnitelman mukaisesti toimintavalmiusaika A- ja AB -tehtävissä tuli säilyä vuoden 2012 tasolla. Vuoden A - toimintavalmiusaika oli 6,9. Kahtena edellisen vuotena oli A -tehtävien toimintavalmiusaika ollut 6,4 ja 6,7 eli tavoite saavutettiin. AB -tehtävien toimintavalmiusaika vuonna oli 14,2. Kahtena edellisenä vuotena oli toimintavalmiusaika ollut 14,0 ja 13,8 eli tavoite saavutettiin toimintavalmiusajan säilyessä vuoden 2012 tasolla. Tavoite saavutettiin poliisipartioiden liikuttelulla tehtävien ja resurssitarpeiden mukaisesti, vähentyneestä ja vähentyvästä kenttäpartioiden HTV:stä huolimatta. Hälytystehtävien määrää kasvoi. Tehtävien kokonaismäärä on kasvanut viime vuosien aikana, joka selittyy poliisilaitoksen tietojohtoisen, johdetun omaaloitteisen valvonnan ja seurannan lisäämisellä.

5 Toimintakertomus ID (19) Hätäkeskuksen välittämät tehtävät vähenivät vuoden aikana noin tehtävää. Perheväkivaltaan liittyvien tehtävien määrä on vähentynyt kahden viimeisen vuoden aikana kuten muiden hälytystehtävien määrä. Samoin on vähentynyt perheväkivaltarikosilmoitusten määrä. Oma-aloitteisten tehtävien määrä lisääntyi noin tehtävää. Tehtävien kasvu on erityisesti katuturvallisuusstrategian mukaisissa, tietojohtoisesti valitussa kohteissa tapahtuneissa autopartiointi -tehtävissä sekä liikennevalvonta - tehtävissä. Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä on vähentynyt noin 15 %. Myös jalkautumistehtävien määrä on kasvanut. Puhalluskokeitten määrässä ei päästy sektorin määrittelemään tulostavoitteeseen. Liikennevalvontaan käytettiin 48,1 henkilötyövuotta (htv) josta raskaan liikenteen osuus oli 4,7 htv. Kiinnijääneiden rattijuoppojen määrä oli 1638 ja se väheni 3 % vuoteen 2013 verrattuna. Liikennerikoksia oli yhteensä joten vähennystä oli 4 %. Liikennerikkomusten määrä oli eli niiden määrä nousi 9 %. Automaattivalvonnan suoritemäärä nousi yli 50 % kokonaismäärän ollessa Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrillä mitattuna tieliikenteen turvallisuus parani edellisvuosiin verrattuna. Kuolleita oli 14 ja loukkaantuneita 639, kun vastaavasti vuonna 2013 kuolleita oli 19 ja loukkaantuneita 702. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, euroa Tavoite Henkilötyövuodet 189,7 180,2 213,2 231,4 Valvonnan kustannukset euroa / htv Valvonnan kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset / A B C- tehtävät) TUOTTAVUUS Tuottavuus (A B C tehtävät / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä ,9 179, ,44 92,21 93,0 98,92 173,1 177,3 173,0 185,

6 Toimintakertomus ID (19) VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 V ei sisällä LP:n lukuja Tavoite ,3 25,2 50,0 48, ,62 2,62 8,0 2,19 HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta TALOUDELLISUUS Tavoite Toimintamenomäärärahat, euroa Henkilötyövuodet 75,5 75,6 83,5 80,6 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa ( A+B tehtäviä vuonna oli kpl ) TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min Toimintavalmiusaika A ja B -luokan tehtävissä, min SUORITTEET Hälytystehtävien määrä (A,B,C) tehtävämäärä, kpl Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm, enintään A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl , ,4 6,7 8,0 6,9 14,0 13,8 13,5 14,

7 Toimintakertomus ID (19) Rikostorjunta V ei sisällä LP:n lukuja. Tulostavoitteet ja niiden toteuma Rikoslakirikosten (pl liikennerikokset) selvitysprosentti väheni 4,6 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Voimakkain syy tähän oli massarikostutkinnan työajan vähentyminen yli 13 henkilötyövuodella. Avoimien rikoslakirikosten määrä oli suurimmillaan yli 8000, mutta se saatiin laskemaan tavoitteeseen joulukuun lopussa. Yli kaksi vuotta vireillä olleiden talousrikosasioiden määrä talousrikosjuttujen kokonaismäärästä oli 19,6 %, joka on tavoitteen mukainen. Rikoshyötyä saatiin takaisin 5,57 milj. euroa, kun vuonna 2013 luku oli 1,59 milj. euroa. Tietotekniikkarikosten osaamista hankittiin vuoden mittaan aktiivisesti. Toimintaa vaikeutti tutkijan poistuma, joka saatiin paikattua vuodenvaihteessa. Sarjoittuvia omaisuusrikoksia - etenkin asuntomurtoja - tapahtui lähes 90 enemmän kuin edellisenä vuonna. Niiden torjuntaa tehostettiin tutkinnan organisaatiouudistuksella sekä tehostamalla yhteistyötä Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja PTR:n kanssa. Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa painotettiin törkeiden huumausainerikosten tutkintaan, joita paljastettiin 85, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 49. RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta TALOUDELLISUUS Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa Henkilötyövuodet 315,1 308,7 288,3 304,1 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset) TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk ,5 930,9 98,1 100,0 104,1 92,1 46,1% 47,9% 46,0% 43,3%

8 Toimintakertomus ID (19) RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta Tavoite Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset Päätettyjen talousrikosten tutkintaaika, keskiarvo, vrk, enintään 33,6% 38,1% 37,0% 31,9 % 82,0% 110,4% 100,0% 128 % 79,0% 75,6% 80,0% 74 % SUORITTEET (koskee vain poliisitointa, PolStat: tutkiva yksikkö = poliisi) Kaikki selvitetyt rikokset, määrä Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä Päätettyjen talousrikosten määrä Avoinna olevien talousrikosten määrä Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty muu rikos (netto), milj. euroa Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / pahoinpitelyrikokset Rasistiset ja muut viharikokset, kpl (rasismi, ilmoitetut, kuukausittain - lähdekuutio) V ei sisällä LP:n lukuja ,29 1,59 1,00 5,57 0,00 0,03 0,50 0,02 0,13 0,47 1,0 1,

9 Toimintakertomus ID (19) Lupahallinto Tulostavoitteet 1. Poliisilaitos osallistuu aktiivisesti ja suunnitelmallisesti lupahallinnon kokonaiskehittämishankkeen kehittämistoimien toteutukseen ja täytäntöönpanoon sekä asiakasviestintään Poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti. 2. Poliisilaitos järjestää suunnitelmallisesti ampuma-aseasioiden lupa- ja valvontamenettelyiden toteutuksen siten, että ampuma-aseisiin ja asetietojärjestelmään liittyvä ammattitaito sekä lainsäädännön tuntemukseen perustuva laadukas hallinnollinen päätöksenteko on varmistettu. 3. Poliisilaitoksissa tehtävät yksityistä turvallisuusalaa koskevat lupapäätökset ovat Poliisihallituksen ohjeiden ja linjausten mukaisia ja poliisilaitoksien suorittama alan valvonta on aktiivista. Erityisenä painopistealueena on järjestyksenvalvontatoiminnan valvonta. 4. Poliisilaitos säilyttää lupapäätösten hyvän tason niin, että muutoksenhaussa enintään 5 % poliisin päätöksistä kumotaan. 5. Poliisilaitos varmistaa yhdenmukaiset toimintatavat, joilla ulkomaan kansalaisten maasta poistamiseen ja maahantulokieltoon määräämiseen liittyviin toimenpiteisiin ryhdytään viipymättä ja suunnitelmallisesti, kun henkilö on syyllistynyt rikoksiin tai maassa oleskelun edellytykset eivät enää muutoin täyty. Tulostavoitteiden toteuma Tulossopimuksessa mainitut tavoitteet on suurelta osin saavutettu. Lupahallinnon asiakaskäynnit ja hakemusten kokonaismäärät pysyivät lähes samalla tasolla kuin vuonna Keskeisistä luvista passien ja ajolupien määrät nousivat vähäisessä määrin edellisvuodesta. Poliisilaitos on osallistunut lupahallinnon kokonaiskehittämis-hankkeiden täytäntöönpanoon ja valmistautunut passin sähköisen hakemismenettelyn käyttöönottamiseen mm. määrittelemällä työjonojen käsittelyä. Ampuma-aseasioiden laatua ja yhdenmukaisuutta on seurattu ja yhdenmukaista päätöksentekoa sekä toimintatapoja linjattu poliisilaitoksen valvontayksikön ja lupapalvelulinjan johtoryhmien kokouksissa. Ampuma-aseisiin liittyvä ammattitaito on pyritty varmistamaan avainhenkilöiden osallistumisella asehallinnon koulutuspäiville sekä järjestetyllä työpaikkakoulutuksella. Yksityisen turvallisuusalan valvontaa on suoritettu järjestelmällisesti ja aktiivisesti henkilöstöresurssin mahdollistamalla tavalla. Järjestyksenvalvontatoimintaan kohdistuvaa valvontaa on muun poliisitoiminnan yhteydessä suoritetun valvonnan lisäksi suoritettu erityisinä teemaiskuina yhteistyössä poliisilinjan kenttä-

10 Toimintakertomus ID (19) valvontaryhmän kanssa. Vartioimisliikkeiden määräaikais-tarkastukset on suoritettu suunnitelman mukaisesti ja vähintään kahden vuoden välein. Lupapäätösten taso on pysynyt hyvänä. Muutoksenhaussa muuttuvien päätösten osuutta on seurattu järjestelmällisesti. Hallinto-oikeus on muuttanut joitakin poliisilaitoksen päätöksiä, mutta niiden määrä jää alle 5 %:n. Päätöksiä ei ole muutettu poliisin menettely- tai muun virheen takia. Puhelimitse tehtäviä ajanvarauksia ja lupaneuvontaa varten ovat päivystysajat, jolloin näiden tehtävien hoitoon on irrotettu henkilöstöä. Ruotsin- ja englanninkielinen puhelinpalvelu on järjestetty. Poliisiasemien ja ulkomaalaispoliisin aukioloajoista, yhteystiedoista ja ajanvarauksesta löytyy tieto poliisilaitoksen nettisivuilta. Poliisin tavoitettavuus lupa-asioissa on pyritty pitämään henkilöresurssit huomioon ottaen hyvänä. Poliisilaitos on keskittänyt osan asioista, kuten ulkomaalaislupa-asioiden ja aseasioiden vastaanoton, vain isoimmille poliisiasemille. Liikennepoliisi- ja valvonta- ja hälytyssektorin henkilöstölle on annettu ulkomaalaisasioiden koulutusta. Ulkomaalaisyksikön toimintaa on ohjeistettu ja yhdenmukaistettu. Ulkomaalaisasioiden päätöksentekoa harkinnanvaraisissa ja kielteisissä asioissa on keskitetty pääpoliisiasemalle. LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Tavoite Henkilötyövuodet 78,5 80,3 72,2 73,8 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat) Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia Lupahallinnon tuottotavoite, euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) PALVELUKYKY JA LAATU ,0 49,6 133,41 122, , Koulutustunnit / lupa-htv 29,6 15, ,5

11 Toimintakertomus ID (19) LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Käsittelyaika kansalaisuushakemus(vrk) Käsittelyaika I vaiheen ajokorttilupa SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl Tavoite Passit Henkilökortit * pika- ja express mukana * myös väliaikaiset mukana Ajoluvat Aseluvat Ulkomaalaisluvat Muut luvat Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset Ajo-oikeuspäätökset Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset V ei sisällä LP:n lukuja Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen lupapalvelujen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus yhteensä vuonna 2012 oli 133,41 prosenttia, vuonna 2013 se oli 122,41 prosenttia ja vuonna Itä- Uudenmaan poliisilaitoksen kustannusvastaavuus oli 114,13 prosenttia. Poliisilaitosten lupapalvelutuotot yhteensä vuonna 2012 olivat euroa, vuonna 2013 ne olivat euroa ja tuotot olivat euroa.

12 Toimintakertomus ID (19) Itä-Uudenmaan poliisilaitos Muut julkis-3oikeudellisetaloudelliset Lupapalvelu oikeudelliset taloudelliset Liike Muut julkis- 3. Liike- Lupapalvelu suoritteet suoritteet suoritteet suoritteet suoritteet suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudellisetaloudelliset 3. Liike- suoritteet suoritteet 1. TUOTOT KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Yhteensä Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Yhteensä KAIKKI KUSTANNUKSET KUSTANNUSVASTAAVUUS KUSTANNUSVASTAAVUUS% 133,41 % 313,43 % 316,35 % 122,41 % 132,11 % 134,33 % 114,13 % 164,17 % 164,17 % V ei sisällä LP:n lukuja Yhteisrahoitteinen toiminta Entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset vuonna 2012 olivat euroa, yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin euroa. Vuonna 2013 erilliskustannukset olivat euroa, yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin euroa. Vuonna erilliskustannukset olivat euroa ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin euroa. Poliisilaitoksen omarahoitusosuus kyseisinä vuosina oli euroa.

13 Toimintakertomus ID (19) Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman yhdistelmä (1 000 ) Toimiala: Poliisitoimi Erilliset projektikohtaiset laskelmat vuodesta esitetään seuraavan välilehden taulukossa toteuma tavoite toteuma toteuma YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN TUOTOT - muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 0 - EU:lta saatu rahoitus 0 - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 0 - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 - henkilöstökustannukset vuokrat 0 - palvelujen ostot 0 - muut erilliskustannukset 0 Erilliskustannukset yhteensä yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus - tukitoimintojen kustannukset 0 - poistot 0 - korot 0 - muut yhteiskustannukset 0 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä OMARAHOITUSOSUUS (tuotot - kustannukset) Omarahoitusosuus % 32,76 32,76 32,76 33,33 V ei sisällä LP:n lukuja 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet 1. Laaditaan pitkän tähtäimen poliisiyksikkötasoinen henkilöstösuunnitelma, joka sisältää henkilöstöresurssien määrää, laatua ja kehittämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. 2. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan organisaation muutosprosessissa. Tulostavoitteiden toteuma 1. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa ei laadittu pitkän tähtäimen henkilöstösuunnitelmaa. 2. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa käynnisteltiin vuoden aikana työhyvin vointitoimintaa ja laadittiin varhaisen välittämisen mallia, joka jalkautetaan vuonna

14 Toimintakertomus ID (19) T henkilöstön keskuuteen. Organisaation muutosprosessissa korostui esimies työ. Henkilöstön kuunteleminen ja tuen antaminen eri tilanteissa korostui vuoden aikana. Yksittäisiä työntekijöitä tuettiin tapauskohtaisesti. HENKILÖSTÖRESURSSI Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti Toteum a 2012 Toteum a 2013 Tavoite Toteum a 1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 752,1 745, ,6 2. Poliisimiehet, htv 546,9 561, ,4 3. Opiskelijat, htv 50,7 27, Muu henkilöstö, htv 154,5 156, ,2 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 31% 32,0% 32,0% 31,4% 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 18,9% 20,0% 20,0% 20,7% Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 9,3 8,6 9,9 Työtyytyväisyysindeksi Osaamisen kehittäminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) 95% 95% 95% 94% 92% 100% * ei tiedossa *ei tiedossa 1.5 Tilinpäätösanalyysi Taloudellisesti vuosi oli haastava. Kahden vanhan poliisilaitoksen sekä liikkuvanpoliisin lentoaseman yksikön, liikennepoliisi sektorin ja muun henkilöstön yhteen sulauttaminen vaikeuttivat selkeän taloudellisen tilannekuvan luomista. Kulurakenteen vertailutietoja ei ollut käytettävissä ja toisaalta Itä-Uudenmaan poliisilaitos oli tehnyt edellisellä tilikaudella miinusmerkkisen tilinpäätöksen. Toiminnan rahoitus oli vuoden alussa merkittävästi miinuksella ja tämän takia jouduttiin supistamaan henkilöresurssia. Poistuman tilalle ei palkattu henkilöstöä ja muutoin noudatettiin kautta linjan suhteellisen tiukkaa menokuria. Näillä toimilla päästiin kesän loppuun mennessä lähelle nollatasoa ja lopulta positiiviseen lopputulokseen. Tulokseen vaikutti myös se, että tulopuolelle kirjautui aivan vuoden lopussa yli euroa siirtoja, joiden toteutuminen oli ollut epävarmaa Rahoituksen rakenne Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen määrärahakehys vuonna oli yhteensä euroa. Määrärahakehys oli 12,99 prosenttia suurempi kuin entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen

15 Toimintakertomus ID (19) kehykset yhteensä vuonna Perusrahoitus nousi 24,38 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Rahoituspäätöksillä saadut määrärahat laskivat 83,71 prosenttia. Rahoituspäätöksien lasku on laskennallinen ja kirjaamistekninen (toimitilakulut ja investoinnit). Lisäksi työ- ja kenttäharjoittelijoiden määräraha laski 34,69 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Hyvinkään Lions Club lahjoitti euroa huumetestereiden hankintaa varten MÄÄRÄRAHARAHOITUS Uusi määräraha ( ) Siirtyvä (4xx26) PERUSRAHOITUS TUOTOT Lupatuottotavoite Muut tuotot yht TUOTTOTAVOITTEET RAHOITUSPPÄÄTÖKSET Hankkeet ( ) Työ- ja kenttäharjoittelijat ( ) Toimitilat ( ) Investoinit ( ) LISÄRAHOITUPÄÄTÖKSET YHT KOKONAISRESURSSIT YHTEENSÄ V ei sisällä LP:n lukuja Talousarvion toteutuminen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle vuodelle myönnetyistä määrärahoista käytettiin 99,03 %. Määrärahojen nettokäyttö oli 98,59 %, siirtyvää erää jäi euroa. Palvelujen ostoissa ylitettiin budjetti (3,95 %). Kaikissa muissa kuluryhmissä pysyttiin alle budjetoidun määrän. Palvelujen ostoissa budjetin ylitystä tapahtui toimistopalveluiden osalta (12,57 %), henkilöstöpalveluiden osalta (0,70 %), toimitilojen kiinteistöpalveluiden osalta (1,04 %) ja kuljetusvälineiden ylläpitopalveluiden osalta (25,38 %). Tuottotavoitteet ylitettiin vuonna. Tuottoja kertyi yhteensä euroa, joka on euroa (112,91 %) yli asetetun tuottotavoitteen. Maksullisen toiminnan tuottoja kertyi euroa (76,03 %) yli budjetoidun.

16 Toimintakertomus ID (19) Budjetti Saldo Käyttö % Budjetti Saldo Käyttö % Budjetti Saldo Käyttö % Tuotot Liiketaloudelliset suoritteet ,84 % ,92 % ,57 % Lupatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Muut julkisoik. Tuotot ,48 % ,84 % ,19 % Maks. toim. Tuotot yht ,30 % ,94 % ,03 % Muut tuotot ,90 % ,29 % ,60 % Tuotot yhteensä ,14 % ,01 % ,91 % Kulut Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,79 % ,19 % ,45 % Henkilöstökulut ,76 % ,63 % ,28 % Vuokrat ,41 % ,94 % ,57 % Palvelujen ostot ,18 % ,34 % ,95 % Muut kulut ,88 % ,65 % ,12 % Kulut yhteensä ,45 % ,42 % ,03 % Investoinnit Kuljetusvälineet ,00 % 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Muut investoinnit ,00 % ,88 % 0 0 0,00 % Investoinnit yht ,00 % ,88 % 0 0 0,00 % Käyttö (=kulut+invest.) ,45 % ,42 % ,03 % Nettokäyttö ,15 % ,41 % ,59 % V ei sisällä LP:n lukuja Tuotto- ja kululaskelma Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tuottotavoite vuonna oli euroa. Kulurakenteessa oli jonkin verran muutoksia vuoden 2013 entisen Itä- Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen yhteenlaskettuun kulurakenteeseen verrattuna. Eri kuluerien prosenttiosuudet määrärahakehyksestä ovat vuonna (2013) (2012) Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2,44 % (2,88 %) (3,21 %), Henkilöstökulut 82,07 % (84,65) (81,51 %), Vuokrat 7,21 % (7,61 %) (7,35 %), Palvelujen ostot 6,55 % (6,59 %) (6,63 %), ja Muut kulut 1,15 % (1,15 %) (1,14 %).

17 Toimintakertomus ID (19) Budjetti Saldo Budjettiero Budjetti Saldo Budjettiero Budjetti Saldo Budjettiero 1.1. Maksullisen toiminnan tuotot 1.2. Muut tuotot Tuotot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Kulut yhteensä Kuljetusvälineet Tieto- ja viestintälaitteet/ järjestelmät 3.3. Toimitilojen kalustaminen 3.4. Muut investoinnit Investoinnit yht Nettobudj V ei sisällä LP:n lukuja Kokonaiskustannukset Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kokonaiskustannukset olivat vuonna noin 66 milj. euroa. Entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski- Uudenmaan poliisilaitoksen kokonaiskustannukset yhteensä olivat vuonna 2013 noin 58 milj. euroa ja vuonna 2012 noin 56 milj. euroa. Kustannukset ilman laskennallisia eriä vuonna kasvoivat 10 prosenttia verrattuna vuoteen Kokonaiskustannukset jakaantuivat seuraavasti lupahallinto 11,03 prosenttia, valvonta 31,64 prosenttia, hälytystoiminta 11,00 prosenttia, rikostorjunta 39,39 prosenttia ja muut 6,93 prosenttia. Kiinteiden palkkojen kustannuksista 38,66 prosenttia oli valvonnan- ja hälytystoiminnan kustannuksia, 38,29 prosenttia oli rikostorjunnan kustannuksia, 9,09 prosenttia lupahallinnon kustannuksia ja 13,96 prosenttia muiden kustannuksia. Valvonta- ja hälytystoiminta oli tehnyt työaikakorvauksiin oikeuttavasta työstä 67,70 prosenttia, rikostutkinta 24,74 prosenttia ja muut 7,56 prosenttia. Ylityökorvaukset jakautuivat seuraavasti rikostutkinta 55,00 prosenttia, valvonta- ja hälytystoiminta 28,85 prosenttia ja muut 16,15 prosenttia.

18 Toimintakertomus ID (19) Hankkeet Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle myönnettiin vuonna hankerahoitusta euroa. Määräraha käytettiin poliisilaitoksen VATI- ryhmän varustamiseen. Liitetiedot Kokonaiskustannusraportti Hyväksyminen ja allekirjoitukset (pvm, paikka, päällikön allekirjoitus) 2.3. Vantaa Kari Rantala Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos allekirjoitat asiakirjan sähköisesti.

19 Toimintakertomus ID (19) KUSTANNUSRAPORTTI Kaikki momentit yhteensä KOKONAISKUSTANNUKSET Itä-Uudenmaan poliisilaitos Yksikkö Lisätietojen antajan yhteystiedot Itä-Uudenmaan poliisilaitos Jaana Kokko, p Selite Lupapalvelut Muut40 Prosesseille Yhteensä ValvontaHälytystoimi Rikostorjunt Tukitoiminno tehtävät nta a t jakamaton Muut 4049 Maksulliset lupapalvelut Lupapalvelu lupapäätöks jen yhteinen et 1. TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Liiketaloudellisten suoritteiden 16 tuotot Sisäiset liiketaloudellisten suoritteiden 0 tuotot 0 Lupapalvelut * Ampuma-aseluvat * Ajokortit * Henkilökortit * Passit * Oleskelu- ja ulkomaalaisluvat * Muut lupamaksut Sisäiset lupapalvelut 0 0 Muut julkisoikeudelliset 121 suoritteet Sisäiset muut julkisoikeudelliset 0suoritteet 0 Erityislakien mukaiset suoritteet Muut tuotot Sisäiset muut tuotot 0 0 TUOTOT YHTEENSÄ KULUT 0 Aineet ja tarvikkeet Atk-laitteet ja -ohjelmat (ei pitkäaikaiset) Kuljetusvälineiden käyttökulut Toimistotarvikkeet Toimitilojen LVIS Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Kiinteät palkat Työaikakorvaukset Ylityökorvaukset Lomaraha Muut palkkausmenot Henkilöstösivukulut Lomapalkkavelan muutos ( ) Vuokrat Toimitilojen vuokrat Kuljetusvälineiden vuokrat Muut vuokrat Sisäiset vuokrat Palvelujen ostot IT-palvelut Toimistopalvelut Henkilöstöpalvelut Asiantuntija-, tutkimus- ja koulutuspalvelut Toimitilojen kiinteistöpalvelut Kuljetusvälineiden ylläpito Muut palvelut Sisäiset palvelut 0 0 Muut kulut Matkakulut Henkilöstölle maksetut korvaukset Muut kulut Sisäiset henkilöstökulut 0 0 Sisäiset muut kulut 0 0 Sisäiset irtaimistohankinnat 0 0 Autojen käyttömaksut Poistot ja varaston muutos Korot Osuudet yhteisistä kuluista KUSTANNUKSET YHT Kustannukset ilman laskennallisia e riä Investoinnit 0 Kuljetusvälineet Tieto/viestintälaitt./järj Toimitilojen kalustaminen Muut investoinnit Hallinnan siirrot Investoinnit yht RAHOITUKSEN KÄYTTÖ 40 YHT Saatu rahoitus yhteensä Vain momentin osalta Toimintamääräraha Vain momentin osalta Ed. vuodelta siirtynyt 0 0 Vain momentin osalta 0 Seuraavalle vuodelle siirtyvä Vain momentin osalta TUKITOIMINTOJEN VYÖRRYTYS Kokonaistyöajat Kokonaistyöaikojen 7 % 2 % 1 % 29 % 10 % 38 % 8 % 6 % 100 % %-osuudet Prosessien osuudet ilman tukit. 7 % 2 % 31 % 11 % 42 % 7 % 100 % Tukitoimintojen vyörrytys KUSTANNUKSET II (tukitoiminnot vyörrytetty)

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2017 tulossopimuksen tunnusluvut

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2017 tulossopimuksen tunnusluvut Tulossopimuksen tunnusluvut ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2016 Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa

Lisätiedot

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta OULU_Tunnus16 1/ (5) OULUN POLIISILAITOS, vuoden tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 11925 11065 12248 12 185

Lisätiedot

HELSINGIN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut

HELSINGIN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut POL--12787 L5 VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 32 420 32 427 39 806 38 389 Henkilötyövuodet 507,7 498,1 576,7 566,2 540,0 Valvonnan kustannukset,

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 1 KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset

Lisätiedot

10. (26.07, osa ja 26.75) Poliisitoimi

10. (26.07, osa ja 26.75) Poliisitoimi 10. (26.07, osa ja 26.75) Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä estää ennalta rikoksia, selvittää niitä

Lisätiedot

POLIISI HÄME Z4. 02. [016. Saate 1 (1) 22.2.2016 POLIISIHALLITUS. Poliisi hallitus, resurssiyksikkö. Vastaanottaja. Liitteet 1 kpl.

POLIISI HÄME Z4. 02. [016. Saate 1 (1) 22.2.2016 POLIISIHALLITUS. Poliisi hallitus, resurssiyksikkö. Vastaanottaja. Liitteet 1 kpl. POLIISI HÄME Saate 1 (1) Vastaanottaja Lähettäjä Poliisi hallitus, resurssiyksikkö Hämeen poliisilaitos 22.2.2016 POLIISIHALLITUS Z4. 02. [016 POLlSSTYRELSEN Hei, ohessa Hämeen poliisilaitoksen toimintakertomus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sisällys. l Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 2014... 2

Sisällysluettelo. Sisällys. l Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 2014... 2 m \:' < ^, i f^i^, s A!! i- Sisällysluettelo Sisällys l Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus...2 1.2 Toiminnan vaikuttavuus... 2 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Toimintakertomus vuodelta 2015

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Toimintakertomus vuodelta 2015 Toimintakertomus 1 (23) 22.02.2016 POL--17121 Toimintakertomus vuodelta Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Toimintakertomus vuodelta ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, 01301 VANTAA kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi

Lisätiedot

10. Poliisitoimi Valvonta toteutuma arvio tavoite

10. Poliisitoimi Valvonta toteutuma arvio tavoite 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä estää ennalta rikoksia, selvittää niitä ja saattaa ne syyteharkintaan.

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Toimintakertomus vuodelta 2016

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Toimintakertomus vuodelta 2016 Toimintakertomus ID-175829 1 (23) 23.02.2017 POL-2017-809 Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus vuodelta Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Toimintakertomus vuodelta ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie

Lisätiedot

Pohjanmaan Poliisilaitos

Pohjanmaan Poliisilaitos 27.1.217 Pohjanmaan Poliisilaitos Turvallisuuskatsaus 216 Risto Lammi Poliisipäällikkö Pohjanmaan Poliisilaitos 443 297 asukasta Kolme maakuntaa 4 kaupunkia/kuntaa Pääpoliisiasema + 11 poliisiasemaa Henkilöstö

Lisätiedot

Talousarvioesitys Poliisitoimi

Talousarvioesitys Poliisitoimi 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä estää ennalta rikoksia, selvittää niitä ja saattaa ne syyteharkintaan.

Lisätiedot

ffi POLI I5I HAMEEN POLI ISI LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2or4

ffi POLI I5I HAMEEN POLI ISI LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2or4 ffi POLI I5I a HAMEEN POLI ISI LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2or4 GD @o PO I SISALLYS 1.1 Johdon katsaus... 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta 1.3.2

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 10. Poliisitoimi

Talousarvioesitys 2015. 10. Poliisitoimi Talousesitys 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia sekä

Lisätiedot

Poliisihallitus. Sisäasianministeriön poliisiosasto. 24 poliisilaitosta KRP LP SUPO PTK POLAMK

Poliisihallitus. Sisäasianministeriön poliisiosasto. 24 poliisilaitosta KRP LP SUPO PTK POLAMK Lapin poliisilaitos Poliisihallinto Poliisihallitus - Poliisiylijohtaja Sisäasianministeriön poliisiosasto 24 poliisilaitosta KRP LP SUPO PTK POLAMK 24 poliisilaitosta Lapin poliisilaitos 1/5 poliisin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS Hämeenlinnan poliisiasema "Miekkalinna" SISÄLLYS 1.1 Johdon katsaus...^ 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta... 3 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta...3 1.3.2 Rikostorjunta...

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015

Talousarvioesitys 2015 Talousesitys 01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 731 032 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien poliisitoimeen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2016

KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2016 KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo Sisällys 1 Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2 Toiminnan vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousesitys 01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 687 678 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun

Lisätiedot

LIIKKUVA POLIISI. SKAL viranomaispäivä 13.11.2012. Kari Rantala Liikkuva poliisi

LIIKKUVA POLIISI. SKAL viranomaispäivä 13.11.2012. Kari Rantala Liikkuva poliisi LIIKKUVA POLIISI SKAL viranomaispäivä 13.11.2012 Kari Rantala Poliisin hallintorakenteen (Pora III) kehittämistä koskevat linjaukset 1. Poliisihallituksen rakenteiden keventäminen 2. Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 Talousesitys 01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 717 972 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015

ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 Toimintakertomus ID-1562934899 1 (22) 23.02.2016 POL--17245 ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOS Suokatu 44 B, PL 217, 70101 KUOPIO kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi Puh. 0295

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 10. Poliisitoimi

Talousarvioesitys 2016. 10. Poliisitoimi Talousesitys 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia sekä

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja Viimeinen vuosi/kk: 2017/05 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto 1-1 Sisällys 1 Poliisin käsittelemät lupa-asiat luparyhmittäin... 3

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus ID-1562943817 1 (18) 24.02.2016 POL--17936 Toimintakertomus HELSINGIN POLIISILAITOS Pasilanraitio 11, PL 11, 00241 HELSINKI kirjaamo.helsinki@poliisi.fi Puh. 0295 470 011, Faksi 09 6980918

Lisätiedot

Poliisiasiain neuvottelukunta, Rokua Rikostarkastaja Konsta Korhonen

Poliisiasiain neuvottelukunta, Rokua Rikostarkastaja Konsta Korhonen Poliisiasiain neuvottelukunta, Rokua Rikostarkastaja Konsta Korhonen 1 Rikosten määrä asukaslukuun suhteutettuna 2 Rikoslajittainen kehitys 2007-2014 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 Kaikki

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2016

ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2016 Toimintakertomus ID-1745661 1 (20) 23.02.2017 POL-2017-1102 ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOS Suokatu 44, PL 217, 70101 KUOPIO kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi Puh. 0295

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

IBM Cognos Performance Case Poliisi: Tulosohjaus ja johdon raportointi poliisihallinnossa. Kristiina Haraholma, arvioija/polamk

IBM Cognos Performance Case Poliisi: Tulosohjaus ja johdon raportointi poliisihallinnossa. Kristiina Haraholma, arvioija/polamk IBM Cognos Performance 2009 Case Poliisi: Tulosohjaus ja johdon raportointi poliisihallinnossa Kristiina Haraholma, arvioija/polamk 3.11.2009 Esitys Tulosohjaus poliisissa Järjestelmät Järjestelmän arkkitehtuurista

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012 Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012 Liikkuva poliisi 4.9.2012 SISÄLTÖ 1. Liikenneonnettomuudet tammi-heinäkuussa 2012 2. Toimintaympäristö 2012 3. Liikennerikokset v. 2011 ja tammi-heinäkuussa 2012

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

POLIISI. Toimintakertomus 1 (15)

POLIISI. Toimintakertomus 1 (15) 1 (15) 1 Helsingin poliisilaitoksen toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...2 1.2 Toiminnan vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta...3 1.3.1 Valvonta-ja hälytystoiminta...

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 'i v t -^ysi&ft "^'. f.- %- K:^.-'. HM EJE &6 "

Lisätiedot

Poliisihallituksessa noudatetaan poliisin yhteisiä arvoja, jotka ovat palvelu, oikeudenmukaisuus, osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi.

Poliisihallituksessa noudatetaan poliisin yhteisiä arvoja, jotka ovat palvelu, oikeudenmukaisuus, osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi. Poliisihallitus SM Dno-207-582 Tulostavoiteasiakirja 208 I Viraston toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Poliisin hallinnosta annetun lain l :n mukaan sisäministeriö vastaa poliisin

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

Pohjanmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2016

Pohjanmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2016 Toimintakertomus ID-1734801 1 (24) 23.02.2017 POL--16869 Pohjanmaan poliisilaitoksen toimintakertomus POHJANMAAN POLIISILAITOS Korsholmanpuistikko 45, 65100 VAASA kirjaamo.pohjanmaa@poliisi.fi Puh. +358

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

Tulostavoiteasiakirja 2014

Tulostavoiteasiakirja 2014 Sisäasiainministeriön hallinnonala SMDno120 13/973 Poliisihallitus Tulostavoiteasiakirja 2014 Toiminta-ajatus Poliisihallitus on sisäasiainministeriön alainen keskushallintoviranomainen, joka toimii poliisin

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Suomi turvallinen maa. Päämajasymposium Mikkeli 6.7.2012 Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Suomi turvallinen maa. Päämajasymposium Mikkeli 6.7.2012 Poliisiylijohtaja Mikko Paatero Suomi turvallinen maa Päämajasymposium Mikkeli 6.7.2012 Poliisiylijohtaja Mikko Paatero Lähtökohtia turvallisuudelle Poliisi on Suomen luotetuin organisaatio (Valitut Palat: Luotetuimmat brändit tutkimus)

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Poliisin sopeuttamissuunnitelma

Poliisin sopeuttamissuunnitelma Poliisin sopeuttamissuunnitelma Vuodet 2017-2020 - Laskennan pohjalla on Poliisihallituksen 18.1.2016 laatima poliisitoiminnan sopeuttamissuunnitelma. - Poliisitoiminnan sopeuttamissuunnitelman mukaisesti

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 2 (9) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2006 Tilastokeskuksen vuoden 2006 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

TILASTOT AKAA. Poliisille ilmoitetut rikokset

TILASTOT AKAA. Poliisille ilmoitetut rikokset TILASTOT - 020 AKAA TIETOLÄHDE: PolStat sisältää tietoa monista eri tietojärjestelmistä - se on tietovarasto poliisille ja ulkopuolisille tiedon tarvitsijoille. PolStat palvelee poliisin ydintoimintoja,

Lisätiedot

Pöytäkirja 1 (5) Aika Keskiviikko klo

Pöytäkirja 1 (5) Aika Keskiviikko klo Pöytäkirja 1 (5) KAAKKOIS-5UOMI 28.11.2016 POL-2016-409 Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan kokous 23.11.2016 Aika Keskiviikko23.11.2016 klo 16-17.14 Paikka Kaakkois-Suomen poliisilaitos,

Lisätiedot

POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA Poliisin tulostavoitteet ja poliisilaitoksen tulossuunnitelma 2016, katsaus ulkomaalaistutkintaan

POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA Poliisin tulostavoitteet ja poliisilaitoksen tulossuunnitelma 2016, katsaus ulkomaalaistutkintaan POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA Poliisin tulostavoitteet ja poliisilaitoksen tulossuunnitelma 2016, katsaus ulkomaalaistutkintaan Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Hälytystehtävien

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma ----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia VIRVE-päivä 19.3.2013 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden tehtävät Yleinen järjestys ja turvallisuus

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

II RIKOLLISUUSKEHITYS

II RIKOLLISUUSKEHITYS II RIKOLLISUUSKEHITYS A Rikoslajit 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Rikollisuuden rakennetta ja kehitystä tarkastellaan seuraavassa poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Ulkopuolelle jäävät rikokset,

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Laskentapäällikkö Kati Korpi Taloushallinnon volyymitiedot (vuosi 2014) Volyymitieto Lukumäärä Ostolaskuja 3

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen

Lisätiedot

Lausunto ID (5)

Lausunto ID (5) Lausunto ID-17258569 1 (5) 16.10.2017 POL-2017-27380 Eduskunnan hallintovaliokunta HaV@eduskunta.fi Lausuntopyyntö HE 106/2017 Lausunto harva-alueen poliisipalvelujen turvaamisesta 1. Lausuntopyynnöstä

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Talousarvioesitys Poliisitoimi

Talousarvioesitys Poliisitoimi Talousesitys 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia sekä

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehitys. Ylikomisario Hans Snellman, Pohjanmaan poliisilaitos

Sähköisen asioinnin kehitys. Ylikomisario Hans Snellman, Pohjanmaan poliisilaitos Sähköisen asioinnin kehitys Ylikomisario Hans Snellman, Pohjanmaan poliisilaitos 1 Sähköinen asiointi lupahallinnossa - kehitettiin LUPA 216 -hankkeessa Sisäministeriön hallinnonalan strategian ja lupahallintostrategian

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VERO VEROHALLINTO 3.4. tehdyt VEROHALLINNON TALOUSARVIOEHDOTUS 2 12. ja 28. muut talousarviotilit Kehykset vuodelle (1000 ) 2008 toteuma TAE TAE 12. Sekalaiset tulot 12.28.11 Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012

TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 1.4.2011 12.28.10 Tullilaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 4 485 000 euroa. Selvitysosa: Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin. 1) Tullilakiin (1446/1994)

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot