Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 Toimintakertomus ID (19) POL Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, VANTAA Puh , Faksi poliisi.fi/ita-uusimaa

2 Toimintakertomus ID (19) Sisällysluettelo 1 Poliisihallinnon toimintakertomus Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta- ja hälytystoiminta Rikostorjunta Lupahallinto Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteinen toiminta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Kokonaiskustannukset Hankkeet... 18

3 Toimintakertomus ID (19) 1 Poliisihallinnon toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen vuosi oli kokonaisuudessaan työntäyteinen. Olemme tehneet laadukasta työtä ja tulokset ovat olleet kaikilta osin hyviä. Poliisilaitos oli vuonna maamme poliisilaitosten kärkijoukossa. Tästä voi jokainen poliisilaitoksessa työskentelevä olla ylpeä ja jokaiselle kuuluukin erityinen kiitos hyvästä työstä. Poliisilaitoksen johdon päätavoitteet liittyivät uuden laitoksen työ- ja toimintakulttuurin yhdenmukaistamiseen samalla perustoiminnan häiriötön jatkuminen varmistaen. Kolmen toimintakulttuurin yhdistäminen aloitettiin liittämällä johtamisen rakenteisiin eritasoisten esimiesten koulutus- ja strategiapäiviä. Päivien aikana haettiin toimintamalleihin parhaita käytänteitä ja näistä luotiin malli Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen johtamiseen. Yhtenäisen esimiesverkoston rakenne on johtamisen perusta. Poliisilaitoksen tulossopimuksessa keskeisiä painopisteitä olivat: Säilytetään hyvä yleisten paikkojen turvallisuuden taso, jota tukee kattava hälytysvalmius ja laadukkaat hälytyspalvelut. Poliisilaitoksen liikenteenvalvonta ja liikenneturvallisuustyö organisoidaan PORA III-linjauksia noudattaen. Samalla varmistetaan toimiva yhteistyö muiden vastuualueiden, erityisesti valvonta- ja hälytystoiminnan kanssa. Rikostorjuntatyössä korostetaan rikosten ennalta estämistä ja tutkinnan laatua ja se on suunnitelmallista perustuen organisoituun, sujuvaan sisäiseen yhteistoimintaan ja vastuunjakoon, poliisiyksiköiden väliseen yhteistoimintaan, alueellisen ja valtakunnalliseen reaaliaikaisen tilannekuvan ylläpitämiseen sekä vahvistettuun JR -toimintastrategiaan. Poliisilaitos käyttää ennalta estävässä työssä moniviranomaismenetelmiä, esimerkiksi Ankkuri-mallin mukaan tai vastaavalla tavalla aktiivisesti paikallisten yhteistyötahojen kanssa. Poliisilaitos huolehtii huolellisella resurssi-, loma- ja työvuorosuunnittelulla, resurssien suuntaamisella ja muulla ennakoinnilla sekä ajanvarausjärjestelmän käyttöä tehostamalla siitä, että lupahallinnon tehtävät ja resurssit ovat tasapainossa eivätkä asiakaspalvelun jonotusajat kasva säännönmukaisina ja odotettavissa olevina ruuhka-aikoina. Poliisin hallintorakenneuudistuksen toimeenpanossa varmistetaan henkilöstön työhyvinvointi ja tehtävien edellyttämä osaaminen. Pora III -valmistelussa sovitut uudet toimintatavat sekä niitä ja Ponnistushankkeen yhteydessä esitetyt uusia poliisi-, esitutkinta- ja pakkokeinolakien soveltamista koskevat linjaukset toteutetaan yhdenmukaisesti. Nämä painopisteet huomioitiin kaikessa toiminnassa ja kehitys on ollut tavoitteen mukaista. Nyt ja tulevaisuudessa on kuitenkin vielä tehtävää näiden samojen painopisteiden parissa.

4 Toimintakertomus ID (19) 1.2. Toiminnan vaikuttavuus Laadukkaat ja kattavat hälytyspalvelut on turvattu tasapuolisesti koko poliisilaitoksen alueella joustavalla henkilöstön käytöllä kenttäjohtoalueilla. Helsinki-Vantaan Lentoaseman poliisitoiminta on turvattu organisaatiota kehittämällä ja väliaikaisin henkilöstösiirroin. Liikenneturvallisuustyö on organisoitu PORA 3 linjausten mukaisesti - liikenneryhmät ovat tukeneet hälytystoimintaa painopisteaikoina koko poliisilaitoksen alueella. Liikennesektori on kouluttanut poliisilaitoksen muuta henkilöstöä liikenteen erityiskysymyksissä. Rikostutkinnan organisaatio on muokattu prosessiorganisaatioksi, jossa on kolme päälinjaa: esikäsittely, perusrikostutkinta ja projektitutkinta. Erityisrikostutkintaa on tehostettu palkkaamalla kuusi talousrikostutkijaa lisää, ICT- tutkintaa on vahvistettu. Lupahallintoon on palkattu työttömiä poliiseja määräaikaisesti ruuhkahuippujen tasoittamiseksi Ankkurimallin kattava käyttöönotto on siirretty vuodelle 2015, jotta hallitun käyttöönoton vaatimat verkostot yhteistyökumppaneiden kanssa saadaan valmiiksi ensin. Toimintoja on kehitetty ja yhdenmukaistettu poliisilaitoksen sisällä asettamalla erilaisia kehittämisryhmiä. Lisäksi poliisilaitoksen henkilöstölle tehtiin laaja kysely, jolla selvitettiin henkilöstön tuntemuksia ja kehittämisehdotuksia. Yhteiskunnallisessa vaikuttavuusarvioinnissa voidaan nostaa esille sosiaalistoimen, marakin ja lyömättömän linjan antama positiivinen palaute suoritetuista kotihälytystehtävistä ja yhteistyöstä rikostutkinnassa Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta Tulostavoitteet ja niiden toteuma Vuoden tulostavoitteiden ja toimintasuunnitelman mukaisesti toimintavalmiusaika A- ja AB -tehtävissä tuli säilyä vuoden 2012 tasolla. Vuoden A - toimintavalmiusaika oli 6,9. Kahtena edellisen vuotena oli A -tehtävien toimintavalmiusaika ollut 6,4 ja 6,7 eli tavoite saavutettiin. AB -tehtävien toimintavalmiusaika vuonna oli 14,2. Kahtena edellisenä vuotena oli toimintavalmiusaika ollut 14,0 ja 13,8 eli tavoite saavutettiin toimintavalmiusajan säilyessä vuoden 2012 tasolla. Tavoite saavutettiin poliisipartioiden liikuttelulla tehtävien ja resurssitarpeiden mukaisesti, vähentyneestä ja vähentyvästä kenttäpartioiden HTV:stä huolimatta. Hälytystehtävien määrää kasvoi. Tehtävien kokonaismäärä on kasvanut viime vuosien aikana, joka selittyy poliisilaitoksen tietojohtoisen, johdetun omaaloitteisen valvonnan ja seurannan lisäämisellä.

5 Toimintakertomus ID (19) Hätäkeskuksen välittämät tehtävät vähenivät vuoden aikana noin tehtävää. Perheväkivaltaan liittyvien tehtävien määrä on vähentynyt kahden viimeisen vuoden aikana kuten muiden hälytystehtävien määrä. Samoin on vähentynyt perheväkivaltarikosilmoitusten määrä. Oma-aloitteisten tehtävien määrä lisääntyi noin tehtävää. Tehtävien kasvu on erityisesti katuturvallisuusstrategian mukaisissa, tietojohtoisesti valitussa kohteissa tapahtuneissa autopartiointi -tehtävissä sekä liikennevalvonta - tehtävissä. Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä on vähentynyt noin 15 %. Myös jalkautumistehtävien määrä on kasvanut. Puhalluskokeitten määrässä ei päästy sektorin määrittelemään tulostavoitteeseen. Liikennevalvontaan käytettiin 48,1 henkilötyövuotta (htv) josta raskaan liikenteen osuus oli 4,7 htv. Kiinnijääneiden rattijuoppojen määrä oli 1638 ja se väheni 3 % vuoteen 2013 verrattuna. Liikennerikoksia oli yhteensä joten vähennystä oli 4 %. Liikennerikkomusten määrä oli eli niiden määrä nousi 9 %. Automaattivalvonnan suoritemäärä nousi yli 50 % kokonaismäärän ollessa Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrillä mitattuna tieliikenteen turvallisuus parani edellisvuosiin verrattuna. Kuolleita oli 14 ja loukkaantuneita 639, kun vastaavasti vuonna 2013 kuolleita oli 19 ja loukkaantuneita 702. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, euroa Tavoite Henkilötyövuodet 189,7 180,2 213,2 231,4 Valvonnan kustannukset euroa / htv Valvonnan kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset / A B C- tehtävät) TUOTTAVUUS Tuottavuus (A B C tehtävät / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä ,9 179, ,44 92,21 93,0 98,92 173,1 177,3 173,0 185,

6 Toimintakertomus ID (19) VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 V ei sisällä LP:n lukuja Tavoite ,3 25,2 50,0 48, ,62 2,62 8,0 2,19 HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta TALOUDELLISUUS Tavoite Toimintamenomäärärahat, euroa Henkilötyövuodet 75,5 75,6 83,5 80,6 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa ( A+B tehtäviä vuonna oli kpl ) TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min Toimintavalmiusaika A ja B -luokan tehtävissä, min SUORITTEET Hälytystehtävien määrä (A,B,C) tehtävämäärä, kpl Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm, enintään A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl , ,4 6,7 8,0 6,9 14,0 13,8 13,5 14,

7 Toimintakertomus ID (19) Rikostorjunta V ei sisällä LP:n lukuja. Tulostavoitteet ja niiden toteuma Rikoslakirikosten (pl liikennerikokset) selvitysprosentti väheni 4,6 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Voimakkain syy tähän oli massarikostutkinnan työajan vähentyminen yli 13 henkilötyövuodella. Avoimien rikoslakirikosten määrä oli suurimmillaan yli 8000, mutta se saatiin laskemaan tavoitteeseen joulukuun lopussa. Yli kaksi vuotta vireillä olleiden talousrikosasioiden määrä talousrikosjuttujen kokonaismäärästä oli 19,6 %, joka on tavoitteen mukainen. Rikoshyötyä saatiin takaisin 5,57 milj. euroa, kun vuonna 2013 luku oli 1,59 milj. euroa. Tietotekniikkarikosten osaamista hankittiin vuoden mittaan aktiivisesti. Toimintaa vaikeutti tutkijan poistuma, joka saatiin paikattua vuodenvaihteessa. Sarjoittuvia omaisuusrikoksia - etenkin asuntomurtoja - tapahtui lähes 90 enemmän kuin edellisenä vuonna. Niiden torjuntaa tehostettiin tutkinnan organisaatiouudistuksella sekä tehostamalla yhteistyötä Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja PTR:n kanssa. Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa painotettiin törkeiden huumausainerikosten tutkintaan, joita paljastettiin 85, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 49. RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta TALOUDELLISUUS Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa Henkilötyövuodet 315,1 308,7 288,3 304,1 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset) TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk ,5 930,9 98,1 100,0 104,1 92,1 46,1% 47,9% 46,0% 43,3%

8 Toimintakertomus ID (19) RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta Tavoite Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset Päätettyjen talousrikosten tutkintaaika, keskiarvo, vrk, enintään 33,6% 38,1% 37,0% 31,9 % 82,0% 110,4% 100,0% 128 % 79,0% 75,6% 80,0% 74 % SUORITTEET (koskee vain poliisitointa, PolStat: tutkiva yksikkö = poliisi) Kaikki selvitetyt rikokset, määrä Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä Päätettyjen talousrikosten määrä Avoinna olevien talousrikosten määrä Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty muu rikos (netto), milj. euroa Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / pahoinpitelyrikokset Rasistiset ja muut viharikokset, kpl (rasismi, ilmoitetut, kuukausittain - lähdekuutio) V ei sisällä LP:n lukuja ,29 1,59 1,00 5,57 0,00 0,03 0,50 0,02 0,13 0,47 1,0 1,

9 Toimintakertomus ID (19) Lupahallinto Tulostavoitteet 1. Poliisilaitos osallistuu aktiivisesti ja suunnitelmallisesti lupahallinnon kokonaiskehittämishankkeen kehittämistoimien toteutukseen ja täytäntöönpanoon sekä asiakasviestintään Poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti. 2. Poliisilaitos järjestää suunnitelmallisesti ampuma-aseasioiden lupa- ja valvontamenettelyiden toteutuksen siten, että ampuma-aseisiin ja asetietojärjestelmään liittyvä ammattitaito sekä lainsäädännön tuntemukseen perustuva laadukas hallinnollinen päätöksenteko on varmistettu. 3. Poliisilaitoksissa tehtävät yksityistä turvallisuusalaa koskevat lupapäätökset ovat Poliisihallituksen ohjeiden ja linjausten mukaisia ja poliisilaitoksien suorittama alan valvonta on aktiivista. Erityisenä painopistealueena on järjestyksenvalvontatoiminnan valvonta. 4. Poliisilaitos säilyttää lupapäätösten hyvän tason niin, että muutoksenhaussa enintään 5 % poliisin päätöksistä kumotaan. 5. Poliisilaitos varmistaa yhdenmukaiset toimintatavat, joilla ulkomaan kansalaisten maasta poistamiseen ja maahantulokieltoon määräämiseen liittyviin toimenpiteisiin ryhdytään viipymättä ja suunnitelmallisesti, kun henkilö on syyllistynyt rikoksiin tai maassa oleskelun edellytykset eivät enää muutoin täyty. Tulostavoitteiden toteuma Tulossopimuksessa mainitut tavoitteet on suurelta osin saavutettu. Lupahallinnon asiakaskäynnit ja hakemusten kokonaismäärät pysyivät lähes samalla tasolla kuin vuonna Keskeisistä luvista passien ja ajolupien määrät nousivat vähäisessä määrin edellisvuodesta. Poliisilaitos on osallistunut lupahallinnon kokonaiskehittämis-hankkeiden täytäntöönpanoon ja valmistautunut passin sähköisen hakemismenettelyn käyttöönottamiseen mm. määrittelemällä työjonojen käsittelyä. Ampuma-aseasioiden laatua ja yhdenmukaisuutta on seurattu ja yhdenmukaista päätöksentekoa sekä toimintatapoja linjattu poliisilaitoksen valvontayksikön ja lupapalvelulinjan johtoryhmien kokouksissa. Ampuma-aseisiin liittyvä ammattitaito on pyritty varmistamaan avainhenkilöiden osallistumisella asehallinnon koulutuspäiville sekä järjestetyllä työpaikkakoulutuksella. Yksityisen turvallisuusalan valvontaa on suoritettu järjestelmällisesti ja aktiivisesti henkilöstöresurssin mahdollistamalla tavalla. Järjestyksenvalvontatoimintaan kohdistuvaa valvontaa on muun poliisitoiminnan yhteydessä suoritetun valvonnan lisäksi suoritettu erityisinä teemaiskuina yhteistyössä poliisilinjan kenttä-

10 Toimintakertomus ID (19) valvontaryhmän kanssa. Vartioimisliikkeiden määräaikais-tarkastukset on suoritettu suunnitelman mukaisesti ja vähintään kahden vuoden välein. Lupapäätösten taso on pysynyt hyvänä. Muutoksenhaussa muuttuvien päätösten osuutta on seurattu järjestelmällisesti. Hallinto-oikeus on muuttanut joitakin poliisilaitoksen päätöksiä, mutta niiden määrä jää alle 5 %:n. Päätöksiä ei ole muutettu poliisin menettely- tai muun virheen takia. Puhelimitse tehtäviä ajanvarauksia ja lupaneuvontaa varten ovat päivystysajat, jolloin näiden tehtävien hoitoon on irrotettu henkilöstöä. Ruotsin- ja englanninkielinen puhelinpalvelu on järjestetty. Poliisiasemien ja ulkomaalaispoliisin aukioloajoista, yhteystiedoista ja ajanvarauksesta löytyy tieto poliisilaitoksen nettisivuilta. Poliisin tavoitettavuus lupa-asioissa on pyritty pitämään henkilöresurssit huomioon ottaen hyvänä. Poliisilaitos on keskittänyt osan asioista, kuten ulkomaalaislupa-asioiden ja aseasioiden vastaanoton, vain isoimmille poliisiasemille. Liikennepoliisi- ja valvonta- ja hälytyssektorin henkilöstölle on annettu ulkomaalaisasioiden koulutusta. Ulkomaalaisyksikön toimintaa on ohjeistettu ja yhdenmukaistettu. Ulkomaalaisasioiden päätöksentekoa harkinnanvaraisissa ja kielteisissä asioissa on keskitetty pääpoliisiasemalle. LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Tavoite Henkilötyövuodet 78,5 80,3 72,2 73,8 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat) Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia Lupahallinnon tuottotavoite, euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) PALVELUKYKY JA LAATU ,0 49,6 133,41 122, , Koulutustunnit / lupa-htv 29,6 15, ,5

11 Toimintakertomus ID (19) LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Käsittelyaika kansalaisuushakemus(vrk) Käsittelyaika I vaiheen ajokorttilupa SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl Tavoite Passit Henkilökortit * pika- ja express mukana * myös väliaikaiset mukana Ajoluvat Aseluvat Ulkomaalaisluvat Muut luvat Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset Ajo-oikeuspäätökset Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset V ei sisällä LP:n lukuja Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen lupapalvelujen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus yhteensä vuonna 2012 oli 133,41 prosenttia, vuonna 2013 se oli 122,41 prosenttia ja vuonna Itä- Uudenmaan poliisilaitoksen kustannusvastaavuus oli 114,13 prosenttia. Poliisilaitosten lupapalvelutuotot yhteensä vuonna 2012 olivat euroa, vuonna 2013 ne olivat euroa ja tuotot olivat euroa.

12 Toimintakertomus ID (19) Itä-Uudenmaan poliisilaitos Muut julkis-3oikeudellisetaloudelliset Lupapalvelu oikeudelliset taloudelliset Liike Muut julkis- 3. Liike- Lupapalvelu suoritteet suoritteet suoritteet suoritteet suoritteet suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudellisetaloudelliset 3. Liike- suoritteet suoritteet 1. TUOTOT KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Yhteensä Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Yhteensä KAIKKI KUSTANNUKSET KUSTANNUSVASTAAVUUS KUSTANNUSVASTAAVUUS% 133,41 % 313,43 % 316,35 % 122,41 % 132,11 % 134,33 % 114,13 % 164,17 % 164,17 % V ei sisällä LP:n lukuja Yhteisrahoitteinen toiminta Entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset vuonna 2012 olivat euroa, yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin euroa. Vuonna 2013 erilliskustannukset olivat euroa, yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin euroa. Vuonna erilliskustannukset olivat euroa ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin euroa. Poliisilaitoksen omarahoitusosuus kyseisinä vuosina oli euroa.

13 Toimintakertomus ID (19) Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman yhdistelmä (1 000 ) Toimiala: Poliisitoimi Erilliset projektikohtaiset laskelmat vuodesta esitetään seuraavan välilehden taulukossa toteuma tavoite toteuma toteuma YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN TUOTOT - muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 0 - EU:lta saatu rahoitus 0 - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 0 - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 - henkilöstökustannukset vuokrat 0 - palvelujen ostot 0 - muut erilliskustannukset 0 Erilliskustannukset yhteensä yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus - tukitoimintojen kustannukset 0 - poistot 0 - korot 0 - muut yhteiskustannukset 0 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä OMARAHOITUSOSUUS (tuotot - kustannukset) Omarahoitusosuus % 32,76 32,76 32,76 33,33 V ei sisällä LP:n lukuja 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet 1. Laaditaan pitkän tähtäimen poliisiyksikkötasoinen henkilöstösuunnitelma, joka sisältää henkilöstöresurssien määrää, laatua ja kehittämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. 2. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan organisaation muutosprosessissa. Tulostavoitteiden toteuma 1. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa ei laadittu pitkän tähtäimen henkilöstösuunnitelmaa. 2. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa käynnisteltiin vuoden aikana työhyvin vointitoimintaa ja laadittiin varhaisen välittämisen mallia, joka jalkautetaan vuonna

14 Toimintakertomus ID (19) T henkilöstön keskuuteen. Organisaation muutosprosessissa korostui esimies työ. Henkilöstön kuunteleminen ja tuen antaminen eri tilanteissa korostui vuoden aikana. Yksittäisiä työntekijöitä tuettiin tapauskohtaisesti. HENKILÖSTÖRESURSSI Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti Toteum a 2012 Toteum a 2013 Tavoite Toteum a 1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 752,1 745, ,6 2. Poliisimiehet, htv 546,9 561, ,4 3. Opiskelijat, htv 50,7 27, Muu henkilöstö, htv 154,5 156, ,2 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 31% 32,0% 32,0% 31,4% 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 18,9% 20,0% 20,0% 20,7% Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 9,3 8,6 9,9 Työtyytyväisyysindeksi Osaamisen kehittäminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) 95% 95% 95% 94% 92% 100% * ei tiedossa *ei tiedossa 1.5 Tilinpäätösanalyysi Taloudellisesti vuosi oli haastava. Kahden vanhan poliisilaitoksen sekä liikkuvanpoliisin lentoaseman yksikön, liikennepoliisi sektorin ja muun henkilöstön yhteen sulauttaminen vaikeuttivat selkeän taloudellisen tilannekuvan luomista. Kulurakenteen vertailutietoja ei ollut käytettävissä ja toisaalta Itä-Uudenmaan poliisilaitos oli tehnyt edellisellä tilikaudella miinusmerkkisen tilinpäätöksen. Toiminnan rahoitus oli vuoden alussa merkittävästi miinuksella ja tämän takia jouduttiin supistamaan henkilöresurssia. Poistuman tilalle ei palkattu henkilöstöä ja muutoin noudatettiin kautta linjan suhteellisen tiukkaa menokuria. Näillä toimilla päästiin kesän loppuun mennessä lähelle nollatasoa ja lopulta positiiviseen lopputulokseen. Tulokseen vaikutti myös se, että tulopuolelle kirjautui aivan vuoden lopussa yli euroa siirtoja, joiden toteutuminen oli ollut epävarmaa Rahoituksen rakenne Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen määrärahakehys vuonna oli yhteensä euroa. Määrärahakehys oli 12,99 prosenttia suurempi kuin entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen

15 Toimintakertomus ID (19) kehykset yhteensä vuonna Perusrahoitus nousi 24,38 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Rahoituspäätöksillä saadut määrärahat laskivat 83,71 prosenttia. Rahoituspäätöksien lasku on laskennallinen ja kirjaamistekninen (toimitilakulut ja investoinnit). Lisäksi työ- ja kenttäharjoittelijoiden määräraha laski 34,69 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Hyvinkään Lions Club lahjoitti euroa huumetestereiden hankintaa varten MÄÄRÄRAHARAHOITUS Uusi määräraha ( ) Siirtyvä (4xx26) PERUSRAHOITUS TUOTOT Lupatuottotavoite Muut tuotot yht TUOTTOTAVOITTEET RAHOITUSPPÄÄTÖKSET Hankkeet ( ) Työ- ja kenttäharjoittelijat ( ) Toimitilat ( ) Investoinit ( ) LISÄRAHOITUPÄÄTÖKSET YHT KOKONAISRESURSSIT YHTEENSÄ V ei sisällä LP:n lukuja Talousarvion toteutuminen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle vuodelle myönnetyistä määrärahoista käytettiin 99,03 %. Määrärahojen nettokäyttö oli 98,59 %, siirtyvää erää jäi euroa. Palvelujen ostoissa ylitettiin budjetti (3,95 %). Kaikissa muissa kuluryhmissä pysyttiin alle budjetoidun määrän. Palvelujen ostoissa budjetin ylitystä tapahtui toimistopalveluiden osalta (12,57 %), henkilöstöpalveluiden osalta (0,70 %), toimitilojen kiinteistöpalveluiden osalta (1,04 %) ja kuljetusvälineiden ylläpitopalveluiden osalta (25,38 %). Tuottotavoitteet ylitettiin vuonna. Tuottoja kertyi yhteensä euroa, joka on euroa (112,91 %) yli asetetun tuottotavoitteen. Maksullisen toiminnan tuottoja kertyi euroa (76,03 %) yli budjetoidun.

16 Toimintakertomus ID (19) Budjetti Saldo Käyttö % Budjetti Saldo Käyttö % Budjetti Saldo Käyttö % Tuotot Liiketaloudelliset suoritteet ,84 % ,92 % ,57 % Lupatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Muut julkisoik. Tuotot ,48 % ,84 % ,19 % Maks. toim. Tuotot yht ,30 % ,94 % ,03 % Muut tuotot ,90 % ,29 % ,60 % Tuotot yhteensä ,14 % ,01 % ,91 % Kulut Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,79 % ,19 % ,45 % Henkilöstökulut ,76 % ,63 % ,28 % Vuokrat ,41 % ,94 % ,57 % Palvelujen ostot ,18 % ,34 % ,95 % Muut kulut ,88 % ,65 % ,12 % Kulut yhteensä ,45 % ,42 % ,03 % Investoinnit Kuljetusvälineet ,00 % 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Muut investoinnit ,00 % ,88 % 0 0 0,00 % Investoinnit yht ,00 % ,88 % 0 0 0,00 % Käyttö (=kulut+invest.) ,45 % ,42 % ,03 % Nettokäyttö ,15 % ,41 % ,59 % V ei sisällä LP:n lukuja Tuotto- ja kululaskelma Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tuottotavoite vuonna oli euroa. Kulurakenteessa oli jonkin verran muutoksia vuoden 2013 entisen Itä- Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen yhteenlaskettuun kulurakenteeseen verrattuna. Eri kuluerien prosenttiosuudet määrärahakehyksestä ovat vuonna (2013) (2012) Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2,44 % (2,88 %) (3,21 %), Henkilöstökulut 82,07 % (84,65) (81,51 %), Vuokrat 7,21 % (7,61 %) (7,35 %), Palvelujen ostot 6,55 % (6,59 %) (6,63 %), ja Muut kulut 1,15 % (1,15 %) (1,14 %).

17 Toimintakertomus ID (19) Budjetti Saldo Budjettiero Budjetti Saldo Budjettiero Budjetti Saldo Budjettiero 1.1. Maksullisen toiminnan tuotot 1.2. Muut tuotot Tuotot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Kulut yhteensä Kuljetusvälineet Tieto- ja viestintälaitteet/ järjestelmät 3.3. Toimitilojen kalustaminen 3.4. Muut investoinnit Investoinnit yht Nettobudj V ei sisällä LP:n lukuja Kokonaiskustannukset Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kokonaiskustannukset olivat vuonna noin 66 milj. euroa. Entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski- Uudenmaan poliisilaitoksen kokonaiskustannukset yhteensä olivat vuonna 2013 noin 58 milj. euroa ja vuonna 2012 noin 56 milj. euroa. Kustannukset ilman laskennallisia eriä vuonna kasvoivat 10 prosenttia verrattuna vuoteen Kokonaiskustannukset jakaantuivat seuraavasti lupahallinto 11,03 prosenttia, valvonta 31,64 prosenttia, hälytystoiminta 11,00 prosenttia, rikostorjunta 39,39 prosenttia ja muut 6,93 prosenttia. Kiinteiden palkkojen kustannuksista 38,66 prosenttia oli valvonnan- ja hälytystoiminnan kustannuksia, 38,29 prosenttia oli rikostorjunnan kustannuksia, 9,09 prosenttia lupahallinnon kustannuksia ja 13,96 prosenttia muiden kustannuksia. Valvonta- ja hälytystoiminta oli tehnyt työaikakorvauksiin oikeuttavasta työstä 67,70 prosenttia, rikostutkinta 24,74 prosenttia ja muut 7,56 prosenttia. Ylityökorvaukset jakautuivat seuraavasti rikostutkinta 55,00 prosenttia, valvonta- ja hälytystoiminta 28,85 prosenttia ja muut 16,15 prosenttia.

Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta

Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta Selvitys SM022:00/2012 19.12.2014 Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta (Pora III) Hyväksyessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi poliisin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.3.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014 MML 5280/02 00 02/ Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus... 5

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Liikenneviraston tilinpäätös 2012

Liikenneviraston tilinpäätös 2012 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 2013 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 15.3.2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf ISBN 978-952-255-262-4 Liikennevirasto

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2008 Toimintakertomus 2008 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen...

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot 2011 Helsinki 2012

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös Johtokunta hyväksynyt 8.3.2013 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 2 1.2.1

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012. Hallinto

Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012. Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 8/2013 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012 Helsinki

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä.

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä. 1 Toimintakertomus 2005 1. Johdon katsaus toimintaan Vuosi 2005 oli Varastokirjastolle toiminnallisesti normaali. Aineistoa otettiin vastaan kirjastojen siirtotarpeiden mukainen määrä, joka viime vuonna

Lisätiedot