Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 Toimintakertomus ID (19) POL Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, VANTAA Puh , Faksi poliisi.fi/ita-uusimaa

2 Toimintakertomus ID (19) Sisällysluettelo 1 Poliisihallinnon toimintakertomus Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta- ja hälytystoiminta Rikostorjunta Lupahallinto Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteinen toiminta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Kokonaiskustannukset Hankkeet... 18

3 Toimintakertomus ID (19) 1 Poliisihallinnon toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen vuosi oli kokonaisuudessaan työntäyteinen. Olemme tehneet laadukasta työtä ja tulokset ovat olleet kaikilta osin hyviä. Poliisilaitos oli vuonna maamme poliisilaitosten kärkijoukossa. Tästä voi jokainen poliisilaitoksessa työskentelevä olla ylpeä ja jokaiselle kuuluukin erityinen kiitos hyvästä työstä. Poliisilaitoksen johdon päätavoitteet liittyivät uuden laitoksen työ- ja toimintakulttuurin yhdenmukaistamiseen samalla perustoiminnan häiriötön jatkuminen varmistaen. Kolmen toimintakulttuurin yhdistäminen aloitettiin liittämällä johtamisen rakenteisiin eritasoisten esimiesten koulutus- ja strategiapäiviä. Päivien aikana haettiin toimintamalleihin parhaita käytänteitä ja näistä luotiin malli Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen johtamiseen. Yhtenäisen esimiesverkoston rakenne on johtamisen perusta. Poliisilaitoksen tulossopimuksessa keskeisiä painopisteitä olivat: Säilytetään hyvä yleisten paikkojen turvallisuuden taso, jota tukee kattava hälytysvalmius ja laadukkaat hälytyspalvelut. Poliisilaitoksen liikenteenvalvonta ja liikenneturvallisuustyö organisoidaan PORA III-linjauksia noudattaen. Samalla varmistetaan toimiva yhteistyö muiden vastuualueiden, erityisesti valvonta- ja hälytystoiminnan kanssa. Rikostorjuntatyössä korostetaan rikosten ennalta estämistä ja tutkinnan laatua ja se on suunnitelmallista perustuen organisoituun, sujuvaan sisäiseen yhteistoimintaan ja vastuunjakoon, poliisiyksiköiden väliseen yhteistoimintaan, alueellisen ja valtakunnalliseen reaaliaikaisen tilannekuvan ylläpitämiseen sekä vahvistettuun JR -toimintastrategiaan. Poliisilaitos käyttää ennalta estävässä työssä moniviranomaismenetelmiä, esimerkiksi Ankkuri-mallin mukaan tai vastaavalla tavalla aktiivisesti paikallisten yhteistyötahojen kanssa. Poliisilaitos huolehtii huolellisella resurssi-, loma- ja työvuorosuunnittelulla, resurssien suuntaamisella ja muulla ennakoinnilla sekä ajanvarausjärjestelmän käyttöä tehostamalla siitä, että lupahallinnon tehtävät ja resurssit ovat tasapainossa eivätkä asiakaspalvelun jonotusajat kasva säännönmukaisina ja odotettavissa olevina ruuhka-aikoina. Poliisin hallintorakenneuudistuksen toimeenpanossa varmistetaan henkilöstön työhyvinvointi ja tehtävien edellyttämä osaaminen. Pora III -valmistelussa sovitut uudet toimintatavat sekä niitä ja Ponnistushankkeen yhteydessä esitetyt uusia poliisi-, esitutkinta- ja pakkokeinolakien soveltamista koskevat linjaukset toteutetaan yhdenmukaisesti. Nämä painopisteet huomioitiin kaikessa toiminnassa ja kehitys on ollut tavoitteen mukaista. Nyt ja tulevaisuudessa on kuitenkin vielä tehtävää näiden samojen painopisteiden parissa.

4 Toimintakertomus ID (19) 1.2. Toiminnan vaikuttavuus Laadukkaat ja kattavat hälytyspalvelut on turvattu tasapuolisesti koko poliisilaitoksen alueella joustavalla henkilöstön käytöllä kenttäjohtoalueilla. Helsinki-Vantaan Lentoaseman poliisitoiminta on turvattu organisaatiota kehittämällä ja väliaikaisin henkilöstösiirroin. Liikenneturvallisuustyö on organisoitu PORA 3 linjausten mukaisesti - liikenneryhmät ovat tukeneet hälytystoimintaa painopisteaikoina koko poliisilaitoksen alueella. Liikennesektori on kouluttanut poliisilaitoksen muuta henkilöstöä liikenteen erityiskysymyksissä. Rikostutkinnan organisaatio on muokattu prosessiorganisaatioksi, jossa on kolme päälinjaa: esikäsittely, perusrikostutkinta ja projektitutkinta. Erityisrikostutkintaa on tehostettu palkkaamalla kuusi talousrikostutkijaa lisää, ICT- tutkintaa on vahvistettu. Lupahallintoon on palkattu työttömiä poliiseja määräaikaisesti ruuhkahuippujen tasoittamiseksi Ankkurimallin kattava käyttöönotto on siirretty vuodelle 2015, jotta hallitun käyttöönoton vaatimat verkostot yhteistyökumppaneiden kanssa saadaan valmiiksi ensin. Toimintoja on kehitetty ja yhdenmukaistettu poliisilaitoksen sisällä asettamalla erilaisia kehittämisryhmiä. Lisäksi poliisilaitoksen henkilöstölle tehtiin laaja kysely, jolla selvitettiin henkilöstön tuntemuksia ja kehittämisehdotuksia. Yhteiskunnallisessa vaikuttavuusarvioinnissa voidaan nostaa esille sosiaalistoimen, marakin ja lyömättömän linjan antama positiivinen palaute suoritetuista kotihälytystehtävistä ja yhteistyöstä rikostutkinnassa Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta Tulostavoitteet ja niiden toteuma Vuoden tulostavoitteiden ja toimintasuunnitelman mukaisesti toimintavalmiusaika A- ja AB -tehtävissä tuli säilyä vuoden 2012 tasolla. Vuoden A - toimintavalmiusaika oli 6,9. Kahtena edellisen vuotena oli A -tehtävien toimintavalmiusaika ollut 6,4 ja 6,7 eli tavoite saavutettiin. AB -tehtävien toimintavalmiusaika vuonna oli 14,2. Kahtena edellisenä vuotena oli toimintavalmiusaika ollut 14,0 ja 13,8 eli tavoite saavutettiin toimintavalmiusajan säilyessä vuoden 2012 tasolla. Tavoite saavutettiin poliisipartioiden liikuttelulla tehtävien ja resurssitarpeiden mukaisesti, vähentyneestä ja vähentyvästä kenttäpartioiden HTV:stä huolimatta. Hälytystehtävien määrää kasvoi. Tehtävien kokonaismäärä on kasvanut viime vuosien aikana, joka selittyy poliisilaitoksen tietojohtoisen, johdetun omaaloitteisen valvonnan ja seurannan lisäämisellä.

5 Toimintakertomus ID (19) Hätäkeskuksen välittämät tehtävät vähenivät vuoden aikana noin tehtävää. Perheväkivaltaan liittyvien tehtävien määrä on vähentynyt kahden viimeisen vuoden aikana kuten muiden hälytystehtävien määrä. Samoin on vähentynyt perheväkivaltarikosilmoitusten määrä. Oma-aloitteisten tehtävien määrä lisääntyi noin tehtävää. Tehtävien kasvu on erityisesti katuturvallisuusstrategian mukaisissa, tietojohtoisesti valitussa kohteissa tapahtuneissa autopartiointi -tehtävissä sekä liikennevalvonta - tehtävissä. Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä on vähentynyt noin 15 %. Myös jalkautumistehtävien määrä on kasvanut. Puhalluskokeitten määrässä ei päästy sektorin määrittelemään tulostavoitteeseen. Liikennevalvontaan käytettiin 48,1 henkilötyövuotta (htv) josta raskaan liikenteen osuus oli 4,7 htv. Kiinnijääneiden rattijuoppojen määrä oli 1638 ja se väheni 3 % vuoteen 2013 verrattuna. Liikennerikoksia oli yhteensä joten vähennystä oli 4 %. Liikennerikkomusten määrä oli eli niiden määrä nousi 9 %. Automaattivalvonnan suoritemäärä nousi yli 50 % kokonaismäärän ollessa Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrillä mitattuna tieliikenteen turvallisuus parani edellisvuosiin verrattuna. Kuolleita oli 14 ja loukkaantuneita 639, kun vastaavasti vuonna 2013 kuolleita oli 19 ja loukkaantuneita 702. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, euroa Tavoite Henkilötyövuodet 189,7 180,2 213,2 231,4 Valvonnan kustannukset euroa / htv Valvonnan kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset / A B C- tehtävät) TUOTTAVUUS Tuottavuus (A B C tehtävät / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä ,9 179, ,44 92,21 93,0 98,92 173,1 177,3 173,0 185,

6 Toimintakertomus ID (19) VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 V ei sisällä LP:n lukuja Tavoite ,3 25,2 50,0 48, ,62 2,62 8,0 2,19 HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta TALOUDELLISUUS Tavoite Toimintamenomäärärahat, euroa Henkilötyövuodet 75,5 75,6 83,5 80,6 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa ( A+B tehtäviä vuonna oli kpl ) TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min Toimintavalmiusaika A ja B -luokan tehtävissä, min SUORITTEET Hälytystehtävien määrä (A,B,C) tehtävämäärä, kpl Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm, enintään A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl , ,4 6,7 8,0 6,9 14,0 13,8 13,5 14,

7 Toimintakertomus ID (19) Rikostorjunta V ei sisällä LP:n lukuja. Tulostavoitteet ja niiden toteuma Rikoslakirikosten (pl liikennerikokset) selvitysprosentti väheni 4,6 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Voimakkain syy tähän oli massarikostutkinnan työajan vähentyminen yli 13 henkilötyövuodella. Avoimien rikoslakirikosten määrä oli suurimmillaan yli 8000, mutta se saatiin laskemaan tavoitteeseen joulukuun lopussa. Yli kaksi vuotta vireillä olleiden talousrikosasioiden määrä talousrikosjuttujen kokonaismäärästä oli 19,6 %, joka on tavoitteen mukainen. Rikoshyötyä saatiin takaisin 5,57 milj. euroa, kun vuonna 2013 luku oli 1,59 milj. euroa. Tietotekniikkarikosten osaamista hankittiin vuoden mittaan aktiivisesti. Toimintaa vaikeutti tutkijan poistuma, joka saatiin paikattua vuodenvaihteessa. Sarjoittuvia omaisuusrikoksia - etenkin asuntomurtoja - tapahtui lähes 90 enemmän kuin edellisenä vuonna. Niiden torjuntaa tehostettiin tutkinnan organisaatiouudistuksella sekä tehostamalla yhteistyötä Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja PTR:n kanssa. Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa painotettiin törkeiden huumausainerikosten tutkintaan, joita paljastettiin 85, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 49. RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta TALOUDELLISUUS Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa Henkilötyövuodet 315,1 308,7 288,3 304,1 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset) TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk ,5 930,9 98,1 100,0 104,1 92,1 46,1% 47,9% 46,0% 43,3%

8 Toimintakertomus ID (19) RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta Tavoite Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset Päätettyjen talousrikosten tutkintaaika, keskiarvo, vrk, enintään 33,6% 38,1% 37,0% 31,9 % 82,0% 110,4% 100,0% 128 % 79,0% 75,6% 80,0% 74 % SUORITTEET (koskee vain poliisitointa, PolStat: tutkiva yksikkö = poliisi) Kaikki selvitetyt rikokset, määrä Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä Päätettyjen talousrikosten määrä Avoinna olevien talousrikosten määrä Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty muu rikos (netto), milj. euroa Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / pahoinpitelyrikokset Rasistiset ja muut viharikokset, kpl (rasismi, ilmoitetut, kuukausittain - lähdekuutio) V ei sisällä LP:n lukuja ,29 1,59 1,00 5,57 0,00 0,03 0,50 0,02 0,13 0,47 1,0 1,

9 Toimintakertomus ID (19) Lupahallinto Tulostavoitteet 1. Poliisilaitos osallistuu aktiivisesti ja suunnitelmallisesti lupahallinnon kokonaiskehittämishankkeen kehittämistoimien toteutukseen ja täytäntöönpanoon sekä asiakasviestintään Poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti. 2. Poliisilaitos järjestää suunnitelmallisesti ampuma-aseasioiden lupa- ja valvontamenettelyiden toteutuksen siten, että ampuma-aseisiin ja asetietojärjestelmään liittyvä ammattitaito sekä lainsäädännön tuntemukseen perustuva laadukas hallinnollinen päätöksenteko on varmistettu. 3. Poliisilaitoksissa tehtävät yksityistä turvallisuusalaa koskevat lupapäätökset ovat Poliisihallituksen ohjeiden ja linjausten mukaisia ja poliisilaitoksien suorittama alan valvonta on aktiivista. Erityisenä painopistealueena on järjestyksenvalvontatoiminnan valvonta. 4. Poliisilaitos säilyttää lupapäätösten hyvän tason niin, että muutoksenhaussa enintään 5 % poliisin päätöksistä kumotaan. 5. Poliisilaitos varmistaa yhdenmukaiset toimintatavat, joilla ulkomaan kansalaisten maasta poistamiseen ja maahantulokieltoon määräämiseen liittyviin toimenpiteisiin ryhdytään viipymättä ja suunnitelmallisesti, kun henkilö on syyllistynyt rikoksiin tai maassa oleskelun edellytykset eivät enää muutoin täyty. Tulostavoitteiden toteuma Tulossopimuksessa mainitut tavoitteet on suurelta osin saavutettu. Lupahallinnon asiakaskäynnit ja hakemusten kokonaismäärät pysyivät lähes samalla tasolla kuin vuonna Keskeisistä luvista passien ja ajolupien määrät nousivat vähäisessä määrin edellisvuodesta. Poliisilaitos on osallistunut lupahallinnon kokonaiskehittämis-hankkeiden täytäntöönpanoon ja valmistautunut passin sähköisen hakemismenettelyn käyttöönottamiseen mm. määrittelemällä työjonojen käsittelyä. Ampuma-aseasioiden laatua ja yhdenmukaisuutta on seurattu ja yhdenmukaista päätöksentekoa sekä toimintatapoja linjattu poliisilaitoksen valvontayksikön ja lupapalvelulinjan johtoryhmien kokouksissa. Ampuma-aseisiin liittyvä ammattitaito on pyritty varmistamaan avainhenkilöiden osallistumisella asehallinnon koulutuspäiville sekä järjestetyllä työpaikkakoulutuksella. Yksityisen turvallisuusalan valvontaa on suoritettu järjestelmällisesti ja aktiivisesti henkilöstöresurssin mahdollistamalla tavalla. Järjestyksenvalvontatoimintaan kohdistuvaa valvontaa on muun poliisitoiminnan yhteydessä suoritetun valvonnan lisäksi suoritettu erityisinä teemaiskuina yhteistyössä poliisilinjan kenttä-

10 Toimintakertomus ID (19) valvontaryhmän kanssa. Vartioimisliikkeiden määräaikais-tarkastukset on suoritettu suunnitelman mukaisesti ja vähintään kahden vuoden välein. Lupapäätösten taso on pysynyt hyvänä. Muutoksenhaussa muuttuvien päätösten osuutta on seurattu järjestelmällisesti. Hallinto-oikeus on muuttanut joitakin poliisilaitoksen päätöksiä, mutta niiden määrä jää alle 5 %:n. Päätöksiä ei ole muutettu poliisin menettely- tai muun virheen takia. Puhelimitse tehtäviä ajanvarauksia ja lupaneuvontaa varten ovat päivystysajat, jolloin näiden tehtävien hoitoon on irrotettu henkilöstöä. Ruotsin- ja englanninkielinen puhelinpalvelu on järjestetty. Poliisiasemien ja ulkomaalaispoliisin aukioloajoista, yhteystiedoista ja ajanvarauksesta löytyy tieto poliisilaitoksen nettisivuilta. Poliisin tavoitettavuus lupa-asioissa on pyritty pitämään henkilöresurssit huomioon ottaen hyvänä. Poliisilaitos on keskittänyt osan asioista, kuten ulkomaalaislupa-asioiden ja aseasioiden vastaanoton, vain isoimmille poliisiasemille. Liikennepoliisi- ja valvonta- ja hälytyssektorin henkilöstölle on annettu ulkomaalaisasioiden koulutusta. Ulkomaalaisyksikön toimintaa on ohjeistettu ja yhdenmukaistettu. Ulkomaalaisasioiden päätöksentekoa harkinnanvaraisissa ja kielteisissä asioissa on keskitetty pääpoliisiasemalle. LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Tavoite Henkilötyövuodet 78,5 80,3 72,2 73,8 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat) Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia Lupahallinnon tuottotavoite, euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) PALVELUKYKY JA LAATU ,0 49,6 133,41 122, , Koulutustunnit / lupa-htv 29,6 15, ,5

11 Toimintakertomus ID (19) LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Käsittelyaika kansalaisuushakemus(vrk) Käsittelyaika I vaiheen ajokorttilupa SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl Tavoite Passit Henkilökortit * pika- ja express mukana * myös väliaikaiset mukana Ajoluvat Aseluvat Ulkomaalaisluvat Muut luvat Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset Ajo-oikeuspäätökset Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset V ei sisällä LP:n lukuja Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen lupapalvelujen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus yhteensä vuonna 2012 oli 133,41 prosenttia, vuonna 2013 se oli 122,41 prosenttia ja vuonna Itä- Uudenmaan poliisilaitoksen kustannusvastaavuus oli 114,13 prosenttia. Poliisilaitosten lupapalvelutuotot yhteensä vuonna 2012 olivat euroa, vuonna 2013 ne olivat euroa ja tuotot olivat euroa.

12 Toimintakertomus ID (19) Itä-Uudenmaan poliisilaitos Muut julkis-3oikeudellisetaloudelliset Lupapalvelu oikeudelliset taloudelliset Liike Muut julkis- 3. Liike- Lupapalvelu suoritteet suoritteet suoritteet suoritteet suoritteet suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudellisetaloudelliset 3. Liike- suoritteet suoritteet 1. TUOTOT KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Yhteensä Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Yhteensä KAIKKI KUSTANNUKSET KUSTANNUSVASTAAVUUS KUSTANNUSVASTAAVUUS% 133,41 % 313,43 % 316,35 % 122,41 % 132,11 % 134,33 % 114,13 % 164,17 % 164,17 % V ei sisällä LP:n lukuja Yhteisrahoitteinen toiminta Entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset vuonna 2012 olivat euroa, yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin euroa. Vuonna 2013 erilliskustannukset olivat euroa, yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin euroa. Vuonna erilliskustannukset olivat euroa ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin euroa. Poliisilaitoksen omarahoitusosuus kyseisinä vuosina oli euroa.

13 Toimintakertomus ID (19) Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman yhdistelmä (1 000 ) Toimiala: Poliisitoimi Erilliset projektikohtaiset laskelmat vuodesta esitetään seuraavan välilehden taulukossa toteuma tavoite toteuma toteuma YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN TUOTOT - muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 0 - EU:lta saatu rahoitus 0 - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 0 - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 - henkilöstökustannukset vuokrat 0 - palvelujen ostot 0 - muut erilliskustannukset 0 Erilliskustannukset yhteensä yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus - tukitoimintojen kustannukset 0 - poistot 0 - korot 0 - muut yhteiskustannukset 0 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä OMARAHOITUSOSUUS (tuotot - kustannukset) Omarahoitusosuus % 32,76 32,76 32,76 33,33 V ei sisällä LP:n lukuja 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet 1. Laaditaan pitkän tähtäimen poliisiyksikkötasoinen henkilöstösuunnitelma, joka sisältää henkilöstöresurssien määrää, laatua ja kehittämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. 2. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan organisaation muutosprosessissa. Tulostavoitteiden toteuma 1. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa ei laadittu pitkän tähtäimen henkilöstösuunnitelmaa. 2. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa käynnisteltiin vuoden aikana työhyvin vointitoimintaa ja laadittiin varhaisen välittämisen mallia, joka jalkautetaan vuonna

14 Toimintakertomus ID (19) T henkilöstön keskuuteen. Organisaation muutosprosessissa korostui esimies työ. Henkilöstön kuunteleminen ja tuen antaminen eri tilanteissa korostui vuoden aikana. Yksittäisiä työntekijöitä tuettiin tapauskohtaisesti. HENKILÖSTÖRESURSSI Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti Toteum a 2012 Toteum a 2013 Tavoite Toteum a 1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 752,1 745, ,6 2. Poliisimiehet, htv 546,9 561, ,4 3. Opiskelijat, htv 50,7 27, Muu henkilöstö, htv 154,5 156, ,2 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 31% 32,0% 32,0% 31,4% 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 18,9% 20,0% 20,0% 20,7% Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 9,3 8,6 9,9 Työtyytyväisyysindeksi Osaamisen kehittäminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) 95% 95% 95% 94% 92% 100% * ei tiedossa *ei tiedossa 1.5 Tilinpäätösanalyysi Taloudellisesti vuosi oli haastava. Kahden vanhan poliisilaitoksen sekä liikkuvanpoliisin lentoaseman yksikön, liikennepoliisi sektorin ja muun henkilöstön yhteen sulauttaminen vaikeuttivat selkeän taloudellisen tilannekuvan luomista. Kulurakenteen vertailutietoja ei ollut käytettävissä ja toisaalta Itä-Uudenmaan poliisilaitos oli tehnyt edellisellä tilikaudella miinusmerkkisen tilinpäätöksen. Toiminnan rahoitus oli vuoden alussa merkittävästi miinuksella ja tämän takia jouduttiin supistamaan henkilöresurssia. Poistuman tilalle ei palkattu henkilöstöä ja muutoin noudatettiin kautta linjan suhteellisen tiukkaa menokuria. Näillä toimilla päästiin kesän loppuun mennessä lähelle nollatasoa ja lopulta positiiviseen lopputulokseen. Tulokseen vaikutti myös se, että tulopuolelle kirjautui aivan vuoden lopussa yli euroa siirtoja, joiden toteutuminen oli ollut epävarmaa Rahoituksen rakenne Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen määrärahakehys vuonna oli yhteensä euroa. Määrärahakehys oli 12,99 prosenttia suurempi kuin entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen

15 Toimintakertomus ID (19) kehykset yhteensä vuonna Perusrahoitus nousi 24,38 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Rahoituspäätöksillä saadut määrärahat laskivat 83,71 prosenttia. Rahoituspäätöksien lasku on laskennallinen ja kirjaamistekninen (toimitilakulut ja investoinnit). Lisäksi työ- ja kenttäharjoittelijoiden määräraha laski 34,69 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Hyvinkään Lions Club lahjoitti euroa huumetestereiden hankintaa varten MÄÄRÄRAHARAHOITUS Uusi määräraha ( ) Siirtyvä (4xx26) PERUSRAHOITUS TUOTOT Lupatuottotavoite Muut tuotot yht TUOTTOTAVOITTEET RAHOITUSPPÄÄTÖKSET Hankkeet ( ) Työ- ja kenttäharjoittelijat ( ) Toimitilat ( ) Investoinit ( ) LISÄRAHOITUPÄÄTÖKSET YHT KOKONAISRESURSSIT YHTEENSÄ V ei sisällä LP:n lukuja Talousarvion toteutuminen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle vuodelle myönnetyistä määrärahoista käytettiin 99,03 %. Määrärahojen nettokäyttö oli 98,59 %, siirtyvää erää jäi euroa. Palvelujen ostoissa ylitettiin budjetti (3,95 %). Kaikissa muissa kuluryhmissä pysyttiin alle budjetoidun määrän. Palvelujen ostoissa budjetin ylitystä tapahtui toimistopalveluiden osalta (12,57 %), henkilöstöpalveluiden osalta (0,70 %), toimitilojen kiinteistöpalveluiden osalta (1,04 %) ja kuljetusvälineiden ylläpitopalveluiden osalta (25,38 %). Tuottotavoitteet ylitettiin vuonna. Tuottoja kertyi yhteensä euroa, joka on euroa (112,91 %) yli asetetun tuottotavoitteen. Maksullisen toiminnan tuottoja kertyi euroa (76,03 %) yli budjetoidun.

16 Toimintakertomus ID (19) Budjetti Saldo Käyttö % Budjetti Saldo Käyttö % Budjetti Saldo Käyttö % Tuotot Liiketaloudelliset suoritteet ,84 % ,92 % ,57 % Lupatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Muut julkisoik. Tuotot ,48 % ,84 % ,19 % Maks. toim. Tuotot yht ,30 % ,94 % ,03 % Muut tuotot ,90 % ,29 % ,60 % Tuotot yhteensä ,14 % ,01 % ,91 % Kulut Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,79 % ,19 % ,45 % Henkilöstökulut ,76 % ,63 % ,28 % Vuokrat ,41 % ,94 % ,57 % Palvelujen ostot ,18 % ,34 % ,95 % Muut kulut ,88 % ,65 % ,12 % Kulut yhteensä ,45 % ,42 % ,03 % Investoinnit Kuljetusvälineet ,00 % 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Muut investoinnit ,00 % ,88 % 0 0 0,00 % Investoinnit yht ,00 % ,88 % 0 0 0,00 % Käyttö (=kulut+invest.) ,45 % ,42 % ,03 % Nettokäyttö ,15 % ,41 % ,59 % V ei sisällä LP:n lukuja Tuotto- ja kululaskelma Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tuottotavoite vuonna oli euroa. Kulurakenteessa oli jonkin verran muutoksia vuoden 2013 entisen Itä- Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen yhteenlaskettuun kulurakenteeseen verrattuna. Eri kuluerien prosenttiosuudet määrärahakehyksestä ovat vuonna (2013) (2012) Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2,44 % (2,88 %) (3,21 %), Henkilöstökulut 82,07 % (84,65) (81,51 %), Vuokrat 7,21 % (7,61 %) (7,35 %), Palvelujen ostot 6,55 % (6,59 %) (6,63 %), ja Muut kulut 1,15 % (1,15 %) (1,14 %).

17 Toimintakertomus ID (19) Budjetti Saldo Budjettiero Budjetti Saldo Budjettiero Budjetti Saldo Budjettiero 1.1. Maksullisen toiminnan tuotot 1.2. Muut tuotot Tuotot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Kulut yhteensä Kuljetusvälineet Tieto- ja viestintälaitteet/ järjestelmät 3.3. Toimitilojen kalustaminen 3.4. Muut investoinnit Investoinnit yht Nettobudj V ei sisällä LP:n lukuja Kokonaiskustannukset Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kokonaiskustannukset olivat vuonna noin 66 milj. euroa. Entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski- Uudenmaan poliisilaitoksen kokonaiskustannukset yhteensä olivat vuonna 2013 noin 58 milj. euroa ja vuonna 2012 noin 56 milj. euroa. Kustannukset ilman laskennallisia eriä vuonna kasvoivat 10 prosenttia verrattuna vuoteen Kokonaiskustannukset jakaantuivat seuraavasti lupahallinto 11,03 prosenttia, valvonta 31,64 prosenttia, hälytystoiminta 11,00 prosenttia, rikostorjunta 39,39 prosenttia ja muut 6,93 prosenttia. Kiinteiden palkkojen kustannuksista 38,66 prosenttia oli valvonnan- ja hälytystoiminnan kustannuksia, 38,29 prosenttia oli rikostorjunnan kustannuksia, 9,09 prosenttia lupahallinnon kustannuksia ja 13,96 prosenttia muiden kustannuksia. Valvonta- ja hälytystoiminta oli tehnyt työaikakorvauksiin oikeuttavasta työstä 67,70 prosenttia, rikostutkinta 24,74 prosenttia ja muut 7,56 prosenttia. Ylityökorvaukset jakautuivat seuraavasti rikostutkinta 55,00 prosenttia, valvonta- ja hälytystoiminta 28,85 prosenttia ja muut 16,15 prosenttia.

18 Toimintakertomus ID (19) Hankkeet Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle myönnettiin vuonna hankerahoitusta euroa. Määräraha käytettiin poliisilaitoksen VATI- ryhmän varustamiseen. Liitetiedot Kokonaiskustannusraportti Hyväksyminen ja allekirjoitukset (pvm, paikka, päällikön allekirjoitus) 2.3. Vantaa Kari Rantala Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos allekirjoitat asiakirjan sähköisesti.

19 Toimintakertomus ID (19) KUSTANNUSRAPORTTI Kaikki momentit yhteensä KOKONAISKUSTANNUKSET Itä-Uudenmaan poliisilaitos Yksikkö Lisätietojen antajan yhteystiedot Itä-Uudenmaan poliisilaitos Jaana Kokko, p Selite Lupapalvelut Muut40 Prosesseille Yhteensä ValvontaHälytystoimi Rikostorjunt Tukitoiminno tehtävät nta a t jakamaton Muut 4049 Maksulliset lupapalvelut Lupapalvelu lupapäätöks jen yhteinen et 1. TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Liiketaloudellisten suoritteiden 16 tuotot Sisäiset liiketaloudellisten suoritteiden 0 tuotot 0 Lupapalvelut * Ampuma-aseluvat * Ajokortit * Henkilökortit * Passit * Oleskelu- ja ulkomaalaisluvat * Muut lupamaksut Sisäiset lupapalvelut 0 0 Muut julkisoikeudelliset 121 suoritteet Sisäiset muut julkisoikeudelliset 0suoritteet 0 Erityislakien mukaiset suoritteet Muut tuotot Sisäiset muut tuotot 0 0 TUOTOT YHTEENSÄ KULUT 0 Aineet ja tarvikkeet Atk-laitteet ja -ohjelmat (ei pitkäaikaiset) Kuljetusvälineiden käyttökulut Toimistotarvikkeet Toimitilojen LVIS Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Kiinteät palkat Työaikakorvaukset Ylityökorvaukset Lomaraha Muut palkkausmenot Henkilöstösivukulut Lomapalkkavelan muutos ( ) Vuokrat Toimitilojen vuokrat Kuljetusvälineiden vuokrat Muut vuokrat Sisäiset vuokrat Palvelujen ostot IT-palvelut Toimistopalvelut Henkilöstöpalvelut Asiantuntija-, tutkimus- ja koulutuspalvelut Toimitilojen kiinteistöpalvelut Kuljetusvälineiden ylläpito Muut palvelut Sisäiset palvelut 0 0 Muut kulut Matkakulut Henkilöstölle maksetut korvaukset Muut kulut Sisäiset henkilöstökulut 0 0 Sisäiset muut kulut 0 0 Sisäiset irtaimistohankinnat 0 0 Autojen käyttömaksut Poistot ja varaston muutos Korot Osuudet yhteisistä kuluista KUSTANNUKSET YHT Kustannukset ilman laskennallisia e riä Investoinnit 0 Kuljetusvälineet Tieto/viestintälaitt./järj Toimitilojen kalustaminen Muut investoinnit Hallinnan siirrot Investoinnit yht RAHOITUKSEN KÄYTTÖ 40 YHT Saatu rahoitus yhteensä Vain momentin osalta Toimintamääräraha Vain momentin osalta Ed. vuodelta siirtynyt 0 0 Vain momentin osalta 0 Seuraavalle vuodelle siirtyvä Vain momentin osalta TUKITOIMINTOJEN VYÖRRYTYS Kokonaistyöajat Kokonaistyöaikojen 7 % 2 % 1 % 29 % 10 % 38 % 8 % 6 % 100 % %-osuudet Prosessien osuudet ilman tukit. 7 % 2 % 31 % 11 % 42 % 7 % 100 % Tukitoimintojen vyörrytys KUSTANNUKSET II (tukitoiminnot vyörrytetty)

HELSINGIN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut

HELSINGIN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut POL--12787 L5 VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 32 420 32 427 39 806 38 389 Henkilötyövuodet 507,7 498,1 576,7 566,2 540,0 Valvonnan kustannukset,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sisällys. l Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 2014... 2

Sisällysluettelo. Sisällys. l Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 2014... 2 m \:' < ^, i f^i^, s A!! i- Sisällysluettelo Sisällys l Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus...2 1.2 Toiminnan vaikuttavuus... 2 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset

Lisätiedot

POLIISI HÄME Z4. 02. [016. Saate 1 (1) 22.2.2016 POLIISIHALLITUS. Poliisi hallitus, resurssiyksikkö. Vastaanottaja. Liitteet 1 kpl.

POLIISI HÄME Z4. 02. [016. Saate 1 (1) 22.2.2016 POLIISIHALLITUS. Poliisi hallitus, resurssiyksikkö. Vastaanottaja. Liitteet 1 kpl. POLIISI HÄME Saate 1 (1) Vastaanottaja Lähettäjä Poliisi hallitus, resurssiyksikkö Hämeen poliisilaitos 22.2.2016 POLIISIHALLITUS Z4. 02. [016 POLlSSTYRELSEN Hei, ohessa Hämeen poliisilaitoksen toimintakertomus

Lisätiedot

ffi POLI I5I HAMEEN POLI ISI LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2or4

ffi POLI I5I HAMEEN POLI ISI LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2or4 ffi POLI I5I a HAMEEN POLI ISI LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2or4 GD @o PO I SISALLYS 1.1 Johdon katsaus... 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta 1.3.2

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 10. Poliisitoimi

Talousarvioesitys 2015. 10. Poliisitoimi Talousesitys 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia sekä

Lisätiedot

LIIKKUVA POLIISI. SKAL viranomaispäivä 13.11.2012. Kari Rantala Liikkuva poliisi

LIIKKUVA POLIISI. SKAL viranomaispäivä 13.11.2012. Kari Rantala Liikkuva poliisi LIIKKUVA POLIISI SKAL viranomaispäivä 13.11.2012 Kari Rantala Poliisin hallintorakenteen (Pora III) kehittämistä koskevat linjaukset 1. Poliisihallituksen rakenteiden keventäminen 2. Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015

Talousarvioesitys 2015 Talousesitys 01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 731 032 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien poliisitoimeen

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 10. Poliisitoimi

Talousarvioesitys 2016. 10. Poliisitoimi Talousesitys 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia sekä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012 Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012 Liikkuva poliisi 4.9.2012 SISÄLTÖ 1. Liikenneonnettomuudet tammi-heinäkuussa 2012 2. Toimintaympäristö 2012 3. Liikennerikokset v. 2011 ja tammi-heinäkuussa 2012

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

Tulostavoiteasiakirja 2014

Tulostavoiteasiakirja 2014 Sisäasiainministeriön hallinnonala SMDno120 13/973 Poliisihallitus Tulostavoiteasiakirja 2014 Toiminta-ajatus Poliisihallitus on sisäasiainministeriön alainen keskushallintoviranomainen, joka toimii poliisin

Lisätiedot

Suomi turvallinen maa. Päämajasymposium Mikkeli 6.7.2012 Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Suomi turvallinen maa. Päämajasymposium Mikkeli 6.7.2012 Poliisiylijohtaja Mikko Paatero Suomi turvallinen maa Päämajasymposium Mikkeli 6.7.2012 Poliisiylijohtaja Mikko Paatero Lähtökohtia turvallisuudelle Poliisi on Suomen luotetuin organisaatio (Valitut Palat: Luotetuimmat brändit tutkimus)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia VIRVE-päivä 19.3.2013 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden tehtävät Yleinen järjestys ja turvallisuus

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ PÄÄTÖS SM022:00/2012 POLIISIN HALLINTORAKENTEEN (PORA III) KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

SISÄASIAINMINISTERIÖ PÄÄTÖS SM022:00/2012 POLIISIN HALLINTORAKENTEEN (PORA III) KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET SISÄASIAINMINISTERIÖ PÄÄTÖS SM022:00/2012 2.10.2012 POLIISIN HALLINTORAKENTEEN (PORA III) KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET Tausta Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaisesti: Hallitus hyväksyy

Lisätiedot

POLIISIYLIJOHTAJAN KATSAUS

POLIISIYLIJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2012 POLIISIYLIJOHTAJAN KATSAUS Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on johtanut poliisia vuodesta 2008 lähtien. Vuosikertomus 2012 Toimittaja: Aija Tiainen-Broms www.poliisi.fi www.poliisiradio.fi

Lisätiedot

Keskusrikospoliisin toimintakertomus 2015

Keskusrikospoliisin toimintakertomus 2015 Keskusrikospoliisin toimintakertomus 2015 Keskusrikospoliisin toimintakertomus 2015 1 KESKUSRIKOSPOLIISI Jokiniemenkuja 4, 01370 Vantaa Postiosoite: PL 285, 01301 Vantaa Puhelin 0295 480141 Telekopio (09)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö id6161987 1 (7) 03.05 SMDno/2010/1966 15.11.2010

Sisäasiainministeriö id6161987 1 (7) 03.05 SMDno/2010/1966 15.11.2010 Sisäasiainministeriö id6161987 1 (7) Eduskunnan hallintovaliokunnalle Selvitys poliisihallinnon uudistamisen toimeenpanosta 1. JOHDANTO Poliisin hallintorakennetta on viime vuosina uudistettu sekä paikallispoliisin

Lisätiedot

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012 Sisäasiainministeriö 27.1.2012 id7005076 1 (11) 02.02 SMDno/2011 /1169 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012 Postiosoite: PL 26 00023 Valtioneuvosto

Lisätiedot

POLIISIN VUOSIKERTOMUS 2015

POLIISIN VUOSIKERTOMUS 2015 POLIISIN VUOSIKERTOMUS 2015 Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on johtanut poliisia vuodesta 2015 lähtien. SISÄLTÖ Poliisiylijohtajan katsaus... 3 Valvonta ja hälytys... 4 Rikostorjunta...10 POLIISI-

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen.

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen. KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2003 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

POLIISIYLIJOHTAJAN KATSAUS

POLIISIYLIJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2011 POLIISIYLIJOHTAJAN KATSAUS Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on johtanut poliisia vuodesta 2008 lähtien. Vuosikertomus 2011 Toimittaja: Aija Tiainen-Broms www.poliisi.fi www.poliisiradio.fi

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelma. ja tulossuunnitelma 2015. Poliisihallitus POL-201S-3384

Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelma. ja tulossuunnitelma 2015. Poliisihallitus POL-201S-3384 Poliisin toiminta ja taloussuunnitelma 2016 2019 ja tulossuunnitelma 2015 Poliisihallitus POL201S3384 2117 Sisällys 1. Johdanto.................... 3 2. Toimintaympäristön muutokset poliisitoiminnan kannalta...

Lisätiedot

UUdistUva poliisi 2014

UUdistUva poliisi 2014 Uudistuva poliisi 2014 Sisällys Tausta ja tavoitteet Organisaatio Paikallispoliisi Poliisitoiminta Sisäasiainministeriön julkaisu Graafinen suunnittelu: Abstract Design Oy Paino: Kopijyvä Oy Lokakuu 2012

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Turvallisuus

Toimintaympäristö: Turvallisuus Toimintaympäristö: Turvallisuus Tampere 11.6.29 Janne Vainikainen 12 1 8 6 4 2 3 25 2 15 1 5 14 12 1 8 6 4 2 2 25 2 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Tulipalot Kuolleet Loukkaantuneet Omaisuusvahingot (1 ) 23 24

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja Viimeinen vuosi/kk: 2015/01 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto/ Sini Kumpulainen, erikoissuunnittelija 1 Sisällysluettelo Poliisin

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9. Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9. Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9 Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

Poliisi vuonna 2005 3. Poliisiylijohtajan katsaus 4. Valvonta ja hälytystoiminta 7. Rikostorjunta 11. Lupapalvelut 14. Kansainvälinen yhteistyö 16

Poliisi vuonna 2005 3. Poliisiylijohtajan katsaus 4. Valvonta ja hälytystoiminta 7. Rikostorjunta 11. Lupapalvelut 14. Kansainvälinen yhteistyö 16 2005 SISÄLLYS Poliisi vuonna 2005 3 Poliisiylijohtajan katsaus 4 Valvonta ja hälytystoiminta 7 Rikostorjunta 11 Lupapalvelut 14 Kansainvälinen yhteistyö 16 Henkilöstö 18 Talous 21 Sammandrag på svenska

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2015 sekä tulossuunnitelma 2011. Hallinto

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2015 sekä tulossuunnitelma 2011. Hallinto Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2015 sekä tulossuunnitelma 2011 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA35/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

AJOTERVEYDEN VALVONTA. Poliisin näkökulma. 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä

AJOTERVEYDEN VALVONTA. Poliisin näkökulma. 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä AJOTERVEYDEN VALVONTA Poliisin näkökulma 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä 1 29.10.2015 Poliisilaitoksesta pääpoliisiasema Tampereella yhteensä 18 toimipistettä 1004 vakituista työntekijää,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus

Sisäasiainministeriön asetus 4883 Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002 Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

MONIAMMATILLINEN ANKKURI-TOIMINTA KANTA-HÄMEESSÄ

MONIAMMATILLINEN ANKKURI-TOIMINTA KANTA-HÄMEESSÄ MONIAMMATILLINEN ANKKURI-TOIMINTA KANTA-HÄMEESSÄ Mari Kaltemaa-Uurtamo 13.9.2012 Ankkuri hanke vuosina 2004-2006 Hämeenlinnan kihlakunnan poliisilaitoksella (rahoitus kunnilta, Hämeen liitolta ja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta

Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta Selvitys SM022:00/2012 19.12.2014 Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta (Pora III) Hyväksyessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi poliisin

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisinlupahallinnon toimintaakuvaavia tilastoja Viimeinenvuosi/kk:2015/07 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto/ Sini Kumpulainen, erikoissuunnittelija 1 Sisällysluettelo Poliisinkäsittelemätlupa-asiatluparyhmittäin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia

Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia ITÄ-SUOMEN LIIKENNETURVALLISUUSKATSAUS 2013 Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia Itä-Suomessa liikenneonnettomuuksissa kuolleet vähenivät merkittävästi edellisvuodesta, ja niitä oli Liikenneturvan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin

Lisätiedot

Pääluokka 26 SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 26 SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 26 SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö, jonka tehtävänä on vastata: yleisen järjestyksen ja turvallisuuden

Lisätiedot

Toimintakertomuksen laatiminen -ohje

Toimintakertomuksen laatiminen -ohje Valtiokonttori Ohje 1 (18) Hallinnon ohjaus 30.11.2010 Dnro VK 510/03/2010 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Toimintakertomuksen laatiminen Valtion talousarviosta annetun

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008 1/26 Talousarvioesitys vuodelle 2008 33.14 Niuvanniemen sairaala Sairaalan perustehtävä Niuvanniemen sairaalan tehtävänä on tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrian erikoisalan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY PÄÄTÖS 19.3.2009 YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY OHJEET YLEISAVUSTUKSEN HAKEMISESTA, KÄYTTÄMISESTÄ JA

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Helsinki 27.1.2016 Dn:o 187/12/2015 SISÄMINISTERIÖ Asia: Viite: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Sisäministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot