Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072"

Transkriptio

1 Hallitus HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT /07/72/721/2012 hall 151 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p Lippujen hintaesityksessä pääkaupunkiseudun seutulippujen keskimääräinen korotus on 2,3 %, lähiseutu 2 seutulippujen 2,3 %, lähiseutu 3 seutulippujen 2,8 %, Helsingin sisäisten lippujen 4,4 %, Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen 4,1 %, Vantaan sisäisten lippujen 4,3 %, Kerava/Sipoo sisäisten lippujen 4,2 % ja Kirkkonummen sisäisten lippujen 4,0 %. Kaikkien lippujen osalta keskimäärin korotus on 3,5 %. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen 16 :n mukaan kuntayhtymän hallitus päättää HSL -liikenteessä noudatettavista taksoista ja tariffeista. Perussopimuksen 23 :n mukaan HSL:n hallitus laatii vuosittain ehdotuksen taloussuunnitelmaksi, joka sisältää mm. tariffien muutoksia koskevat suunnitelmat. Kunnat antavat näistä suunnitelmista lausuntonsa. Kesäkuussa kuntiin lausunnolle lähetetyssä alustavassa taloussuunnitelmassa lippujen hintojen keskimääräiset muutokset alkaen olivat seuraavat: - seutuliput pääkaupunkiseutu 1,7 % - seutuliput lähiseutu 2 1,8 % - seutuliput lähiseutu 3 1,7 % - Helsingin sisäiset liput 4,3 % - Espoon sisäiset liput 4,1 % - Vantaan sisäiset liput 4,2 % - Keravan/Sipoo sisäiset liput 4,3, % - Kirkkonummen sisäiset liput 4,0 % Keskimäärin 3,4 % Kuntien lausunnot lippujen hintojen keskimääräisistä muutoksista 2013 Lausunnoissaan kunnat ovat todenneet seuraavaa: Helsinki Helsingin sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus +4,3 % on perusteltu, sillä verorahoituksen osuus toiminnan rahoituksessa ei voi kasvaa. Myös joukkoliikenteen houkuttelevuuden näkökulmasta lippujen hinnan kohtuullinen korottaminen on talouden tasapainottamiseksi parempi ratkaisu kuin palvelutarjonnan karsiminen. Mikäli kustannuskehitys osoittautuu ennustettua maltillisemmaksi, tulee siitä syntyvä liikkumavara ohjata alentamaan sisäisten lippujen hintojen nousua. Lisäksi Helsinki katsoo, että lastenlipun ikärajaa tulisi nostaa 17 vuoteen nykyisestä 16 vuodesta.

2 HSL:n alustavassa talousarviossa kustannusten kasvu vuoden 2012 talousarviosta on 5,3 %, mutta lipputuottojen kasvu vain 4,6 %. HSL:n tulee jatkuvasti huolehtia siitä, että lipputulokertymä kasvaa vähintään kustannusten kasvua vastaavasti. Samalla toimintaa on tehostettava kaupungin talouteen kohdistuvia tehostamis- ja säästötoimia vastaavasti. Espoo HSL talousarviota valmisteltaessa lippujen 2013 hinnoille on asetettu keskenään ristiriitaisia tavoitteita. Toisaalta valmistelun tavoitteeksi on asetettu, että lipputuloja tulee kasvattaa kustannustason muutosta vastaavasti. Toisaalta HSL esittää, että seutu- ja sisäisten lippujen hintaeroa tulee madaltaa. Käytännössä HSL:n esittämät 2013 hintojen tarkistukset ja samaan aikaan toteutuva joukkoliikennelippujen arvonlisäveron 1 %- yksikön korotus johtaisivat Espoossa huomattavasti suurempaan kuntaosuuksien kasvuun kuin mitä kustannustason muutos edellyttäisi. Kuntataloudessa ei lähivuosina ole odotettavissa kasvua. Siksi Espoon subventiota ei ole mahdollista lisätä todellista kustannusten kasvua merkittävästi pienemmillä lipunhinnan korotuksilla. Jotta joukkoliikenteen palvelu voidaan turvata vuonna 2013 ja joukkoliikennettä kestävästi rahoittaa ja kehittää myös tulevina vuosina, tulee kaikkien lippujen hintoja tarkistaa kustannustason kasvua vastaavasti. Kerta- ja arvolippujen hintojen säilyttämiselle nykyisellään ei ole perusteita vallitsevassa taloustilanteessa. Joukkoliikennelippujen arvonlisäveron korotus huomioon ottaen erityisesti seutulippujen 1,7 %:n keskimääräinen hinnankorotus on kohtuuttoman pieni. Kauniainen Esitetyt lippujen hintojen korotukset ovat likipitäen samansuuruisia kuin operointikustannusten nousu ja sellaisina hyväksyttävissä. Lipun hintaa on korotettu perinteisesti joka vuosi. Tällä ei kuitenkaan ole saavutettu matkalipputulojen oleellista kasvua tai julkisen liikenteen kulkumuoto-osuuden lisäystä huolimatta siitä, että Helsingin seudun väestömäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Tämän tavoitteen edistämiseen tulee edelleen kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Uudistetun vyöhykejärjestelmän vaikutukset lippujen hintatasoon, joukkoliikenteen houkuttelevuuteen myös lyhyillä matkoilla ja uusille potentiaalisille matkustajille kertalippujen kysynnän kautta sekä matkustajamääriin kokonaisuutena tulee selvittää huolellisesti. Vantaa HSL on katsonut lipunhinta-asiassa vain oman taloutensa tasapainoa. Vantaalla lipunhintojen suhteellinen korotus on lähellä HSL- alueen keskimääräistä tasoa, mutta korotukset jaetaan lippulajeittain epätasaisesti. Seutulipputuloista riippuvaisen Vantaan kuntatalouden kannalta on vaikea hyväksyä, että seutulippujen ja sisäisten lippujen hintaeroa ryhdyttäisiin kaventamaan vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Lipputuottojen kasvun on oltava vähintään kustannusten kasvua vastaava. Hintasuhteiden merkittävä muuttaminen ei ole myöskään perusteltua tilanteessa, jossa ollaan siirtymässä kokonaan uuteen vyöhykejärjestelmään. Sisäisten ja seutumatkojen keskimääräisten matkojen pituuden (6/16 km) tulee myös vastata jossain määrin lipunhintoja. Lipunhintojen matalaa korotustasoa korostaa vielä siitäkin, että joukkoliikenteen arvonlisävero nousee 9

3 prosentista 10 prosenttiin vuoden 2013 alussa. Esitetyt lippujen hinnat sisältävät arvonlisäveron korotuksen. Kerava Joukkoliikennelippujen esitettyjä hinnankorotuksia ei voi pitää hyväksyttävinä, mutta tässä tilanteessa pakollisina ellei kunnan maksuosuutta kasvateta. Lähiseutu2 -lippuja esitetään korotettavaksi 1,8 %, lähiseutu3 -lippuja 1,7 % (lähiseutuliput sisältävät juna- ja bussiliikenteen) ja Keravan sisäisen bussiliikenteen lippuja 4,3 %. Lippujen hintoihin ei voi jatkossa kohdistua suuria vuosittaisia korotuksia, jotta joukkoliikenne säilyy houkuttelevana. Lippujen hintojen noustessa Iiikaa voi joukkoliikenteen käyttö vähentyä, mikä puolestaan helposti johtaa palvelutason karsimiseen kustannusten säästämiseksi. Kirkkonummi Kirkkonummen kunta katsoo, että lippujen hinnoittelu tulisi määritellä siten, että lipputulojen kasvu on vähintään yhtä suuri kuin kustannustason nousu. kunta pitää Kirkkonummen lippujen keskimääräisiä korotuksia hyvinä. Seudulliset kausi- ja arvoliput ovat tällä hetkellä kalliita suhteessa kuntien sisäisiin lipputuotteisiin ja hintaeroa tulisi pienentää. Sipoo Talousarvioesityksen mukaan Keravan ja Sipoon sisäisen kausilipun 30 päivän hinta nousee 44 eurosta 46 euroon (+4,5 %) ja arvolipun hinta 1,84 eurosta 1,90 euroon (+3,3 %) vuonna Ottaen huomioon pitkät matkaetäisyydet kunnan sisällä, sisäisen kausilipun hinta on liian alhainen. Jäsenkunnissa ei tarvitse olla samanhintaisia lipputuotteita. Matkustusolosuhteet ovat hyvin erilaiset tiiviisti asutulla pääkaupunkiseudulla kuin kehyskunnissa. Sipoon kunta edellyttää, että sisäisen kausilipun hintaa korotetaan 8-10 %. Seutulippujen osalta arvolippujen hinnan pysyminen muuttumattomana vuonna 2013 merkitsee, että valtion kaavailema arvonlisäveron korotus 9 prosentista 10 prosenttiin jää käytännössä kuntien maksettavaksi. Sipoon kunta katsoo, että lippujen hinnoittelussa olisi otettava huomioon kustannustason nousu ja mahdolliset arvonlisäveron korotukset. Pääkaupunkiseudun seutulipputulot vuonna 2013 Kevään alustavassa taloussuunnitelmassa seutulipputulot olivat 105,2 milj. euroa (ilman alv). Laskelma perustui 4 kuukauden pohjalta tehtyyn lipputuloennusteeseen, jonka mukaan lipputulot vuonna 2012 olisivat 102,9 milj. euroa. Syyskuun loppuun kertyneiden seutulipputulojen pohjalta tehty tuloennuste vuodelle 2012 näyttää, että seutulipputulot olisivat 102,4 milj. euroa. Taloussuunnitelmassa 2013 seutulippujen keskimääräinen korotus on 2,3 %. Kaikkiaan seutulipputuloja on vuonna 2013 arvioitu kertyvän 104,6 milj. euroa.

4 Helsingin sisäiset lipputulot vuonna 2013 Kevään alustavassa taloussuunnitelmassa 2013 Helsingin sisäiset lipputulot olivat 137,7 milj. euroa (ilman alv). Laskelma perustui 4 kuukauden pohjalta tehtyyn lipputuloennusteeseen, jonka mukaan lipputulot vuonna 2012 olisivat 132,0 milj. euroa. Syyskuun loppuun kertyneiden lipputulojen pohjalta tehty tuloennuste vuodelle 2012 näyttää, että Helsingin sisäiset lipputulot olisivat 131,3 milj. euroa. Taloussuunnitelmassa 2013 Helsingin sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 4,4 %. Kaikkiaan Helsingin sisäisiä lipputuloja on vuonna 2013 arvioitu kertyvän 136,4 milj. euroa. Espoon sisäiset lipputulot vuonna 2013 Kevään alustavassa taloussuunnitelmassa 2013 Espoon sisäiset lipputulot olivat 14,7 milj. euroa (ilman alv). Laskelma perustui 4 kuukauden pohjalta tehtyyn lipputuloennusteeseen, jonka mukaan lipputulot vuonna 2012 olisivat 14,1 milj. euroa. Syyskuun loppuun kertyneiden lipputulojen pohjalta tehty tuloennuste vuodelle 2012 näyttää, että Espoon sisäiset lipputulot olisivat 14,1 milj. euroa. Taloussuunnitelmassa 2013 Espoon sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 4,1 %. Tällöin hinnat ovat samat kuin Helsingin sisäisten lippujen hinnat. Keskimääräinen korotus on eri kuin Helsingissä, koska myytyjen lippujen lippulajijakautuma on erilainen. Kaikkiaan Espoon sisäisiä lipputuloja on vuonna 2013 arvioitu kertyvän 14,7 milj. euroa. Kauniaisten sisäiset lipputulot vuonna 2013 Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat ovat samat kuin Espoon lippujen hinnat. Kevään alustavassa taloussuunnitelmassa 2013 Kauniaisten sisäiset lipputulot olivat 0,09 milj. euroa (ilman alv). Laskelma perustui 4 kuukauden pohjalta tehtyyn lipputuloennusteeseen, jonka mukaan lipputulot vuonna 2012 olisivat 0,1 milj. euroa. Syyskuun loppuun kertyneiden lipputulojen pohjalta tehty tuloennuste vuodelle 2012 näyttää, että Kauniaisten sisäiset lipputulot olisivat 0,09 milj. euroa. Kaikkiaan Kauniaisten sisäisiä lipputuloja on vuonna 2013 arvioitu kertyvän 0,09 milj. euroa. Vantaan sisäiset lipputulot vuonna 2013 Kevään alustavassa taloussuunnitelmassa 2013 Vantaan sisäiset lipputulot olivat 10,4 milj. euroa (ilman alv). Laskelma perustui 4 kuukauden pohjalta tehtyyn lipputuloennusteeseen, jonka mukaan lipputulot vuonna 2012 olisivat 10,0 milj. euroa.

5 Syyskuun loppuun kertyneiden lipputulojen pohjalta tehty tuloennuste vuodelle 2012 näyttää, että Vantaan sisäiset lipputulot olisivat 9,9 milj. euroa. Taloussuunnitelmassa 2013 Vantaan sisäisten lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 4,3 %. Kaikkiaan Vantaan sisäisiä lipputuloja on vuonna 2013 arvioitu kertyvän 10,3 milj. euroa. Lähiseutu 2 ja lähiseutu 3 lipputulot sekä kolmannen vyöhykkeen sisäiset lipputulot vuonna 2013 Lähiseutu 2 lippujen hintojen osalta sovittiin vuoden 2006 hintapäätöksen yhteydessä, että hinnat ovat samat kuin pääkaupunkiseudun seutulipuissa. Kevään alustavassa taloussuunnitelmassa 2013 lähiseutu 2 ja lähiseutu 3 seutulippujen lipputulot olivat 11,0 milj. euroa (ilman alv). Laskelma perustui 4 kuukauden pohjalta tehtyyn lipputuloennusteeseen, jonka mukaan ko. lipputulot vuonna 2012 olisivat 10,7 milj. euroa. Syyskuun loppuun kertyneiden lähiseutu 2 ja 3 seutulipputulojen pohjalta tehty tuloennuste vuodelle 2012 näyttää, että lähiseutulipputulot olisivat 10,3 milj. euroa. Taloussuunnitelmassa 2013 lähiseutu 2 lippujen hintojen keskimääräinen korotus on 2,3 % ja lähiseutu 3 lippujen 2,8 %. Kaikkiaan lähiseutulipputuloja on vuonna 2013 arvioitu kertyvän 10,6 milj. euroa. Kolmannen vyöhykkeen sisäisten lippujen osalta sovittiin vuoden 2006 hintapäätöksen yhteydessä, että hintoina käytetään soveltuvin osin samoja hintoja kuin Espoon ja Kauniaisten sisäisessä liikenteessä. Kerava/Sipoo sisäisen liikenteen osalta lipputuloja on vuonna 2013 arvioitu kertyvän 0,7 milj. euroa. Kirkkonummen sisäisiä lipputuloja 0,5 milj. euroa. Sisäisten lippujen hintojen yhtenäistäminen Tavoitteena on ollut, että pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmään kuuluvien kuntien sisäisen liikenteen lippujen hinnat olisivat kaikissa kunnissa käytössä olevien lippulajien osalta samat. Vuoden 2013 osalta tavoite toteutuu, kun myös Helsingin sisäisten lasten arvo- ja kausilippujen alennus on sama 50 % kuin muissa kunnissa. Yleiskausilippujen ja haltijakohtaisten kausilippujen hinnoittelu Yleiskausiliput ja haltijakohtaiset kausiliput ovat lipun ostajan kuntalaisuudesta riippumatta kaikille myytäviä lippuja. Ne on hinnoiteltu kalliimmiksi kuin HSL-kuntien asukkaille myytävät verovaroin subventoidut kausiliput. Tavoitteena on ollut, että näiden lippujen hinta olisi omakustannushinnan mukainen. HSL:ssä tehdyn selvityksen mukaan etenkin sisäisten yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen hinnat ovat kuitenkin selvästi alle omakustannushinnan.

6 Vuoden 2013 hintaesityksessä yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen hintoja esitetään korotettavaksi selvästi muita kausilippuja enemmän, jolloin ko. lippujen hinnat saadaan lähemmäs laskennallista omakustannushintaa. Tulevina vuosina näiden lippujen hintoja on tarkoitus korottaa muita kausilippuja enemmän kunnes hinnat on saatu kustannusvastaaviksi. Sisäisten aikuisten yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen osalta korotusesitys on 22,6 % (30 pv hinta), kun se subventoitujen aikuisten kausilippujen kohdalla on 4,3 %. Pääkaupunkiseudun seudullisten yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen osalta korotusesitys on 8,0 %, kun se subventoitujen aikuisten seudullisten kausilippujen kohdalla on 4,0 %. Lähiseutu 2 lippujen hinnat ovat samat kuin pääkaupunkiseudun seutulippujen hinnat. Yleis- ja haltijakohtaisten kausilippujen hintaesityksen myötä ko. lippujen hintaero subventoituihin kausilippuihin kasvaa. Tämä kasvattaa myös lippuyhteistyösopimuksen tehneiden kehyskuntien subventio-osuutta, joka määräytyy yleiskausilippujen ja subventoitujen kausilippujen hintaeron ja kehyskuntien asukkaille myytyjen kehyskuntien kausilippujen kappalemäärän tulona. Lippujen keskimääräiset korotusprosentit Lippujen hintaesityksessä vuodelle 2013 keskimääräiset korotusprosentit ovat seuraavat: - seutuliput pääkaupunkiseutu 2,3 % - seutuliput lähiseutu 2 2,3 % - seutuliput lähiseutu 3 2,8 % - Helsingin sisäiset liput 4,4 % - Espoon sisäiset liput 4,1 % - Vantaan sisäiset liput 4,3 % - Keravan/Sipoo sisäiset liput 4,2 % - Kirkkonummen sisäiset liput 4,0 % Keskimäärin 3,5 % Kutsuplus liikenteen hinnoittelu Kutsuplus liikenteen hinnoittelusta vuodelle 2012 päätettiin HSL:n hallituksessa ( 117) seuraavasti: Hinnoitteluperiaatteet ja hinnoittelu yliopistokampuspilotin aikana Kampuspilotin aluksi Kutsuplus-matkan hinta on 1,50 + 0,15 /km, sis. alv. Lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu muuttamaan hinnoittelua siltä varalta, että se ei osoittaudu toimivaksi palvelukonseptin kehittämiseen sopivan matkustajamäärän saamiseksi. Hinnoitteluperiaatteet ja hinnoittelu kaikille avoimessa palvelussa Palvelun auettua kaikille avoimena Kutsuplus-matkan hinta on 3,50 + 0,45 /km, sis. alv. Ryhmätilausalennus useamman asiakkaan matkustaessa samasta lähtöpisteestä samaan päätepisteeseen matkustajamäärien mukaan on: 2 matkustajaa/tilaus: 20 % 3 matkustajaa/tilaus: 30 %

7 4 matkustajaa/tilaus: 40 % 5 tai useampi matkustaja/tilaus: 50 % Pikamatkat ja halvat matkat voidaan lisätä palveluun myöhemmin, kun Kutsuplus autoja ja matkavaihtoehtoja on riittävästi tarjolla. Tällöin hinnoittelua muutetaan vastaavasti Pikamatka: Normaali hinta + 40 % Halpa matka: Normaali hinta -20 % Tällöin keskimääräinen asiakashinta on arviolta 5,5 / matka, sis. alv. Lisäksi toimitusjohtaja oikeutettiin tekemään muutoksia hinnoitteluun vuonna Vuoden 2013 osalta esitetään, että Kutsuplus liikenteen hinnoittelussa noudatetaan vuoden 2012 osalta päätettyjä hinnoitteluperiaatteita ja hinnoittelua. Korttimaksu Matkakorteista on peritty asiakkailta omakustannushinnan mukainen hinta. Korttimaksu on vuonna 2012 ollut 5,00 euroa. Vuonna 2013 matkakortin korttimaksuksi esitetään 5,00 euroa (sis. ALV 10 %). Palvelupisteen käsittelymaksu Käsittelymaksu on vuodesta 2007 alkaen ollut 6,00 euroa. Vuonna 2013 käsittelymaksun ei esitetä korotusta. Tarkastusmaksu vuodelle 2013 Tarkastusmaksu on vuodesta 2007 alkaen ollut 80 euroa. Tarkastusmaksun suuruudesta on säädetty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Vuoden 2013 osalta ministeriölle esitetään tarkastusmaksun korottamista 100 euroon. Ehdotus (SR) Hallitus päättää, että a) Pääkaupunkiseudun seutulippujen hinnat (sis. ALV) ovat alkaen liitteen 1 mukaiset. b) Lähiseutu 2 seutulippujen hinnat (sis. ALV) ovat alkaen liitteen 2 mukaiset c) Lähiseutu 3 seutulippujen hinnat (sis. ALV) ovat alkaen liitteen 3 mukaiset. d) Helsingin sisäisten lippujen hinnat (sis. ALV) ovat alkaen liitteen 4 mukaiset. e) Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat (sis. ALV) ovat alkaen liitteen 5 mukaiset. f) Vantaan sisäisten lippujen hinnat (sis. ALV) ovat alkaen

8 liitteen 6 mukaiset. g) Kolmannen vyöhykkeen sisäisten lippujen hinnat (sis. ALV) ovat alkaen liitteen 7 mukaiset. h) Kutsuplus liikenteen hinnoittelussa vuonna 2013 noudatetaan samoja hinnoitteluperiaatteita ja hintoja kuin vuonna Lisäksi toimitusjohtaja oikeutetaan tekemään muutoksia hinnoitteluun vuonna i) Helsingin seudulla järjestettävien yli 100 hengen kongressien ja suurtapahtumien järjestäjille voidaan myydä pääkaupunkiseudulla kelpaavia seudullisia vuorokausilippuja erityishintaan. Hinta määräytyy kulloinkin voimassaolevien pääkaupunkiseudun seudullisten vuorokausilippujen ja Helsingin sisäisten vuorokausilippujen hintojen perusteella. Erityishintaisten vuorokausilippujen saaminen edellyttää sopimusta Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän kanssa. j) HSL esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että HSL-alueen joukkoliikenteessä säädettäisiin tarkastusmaksuksi alkaen 100 euroa k) Ilman asianmukaista lippua matkustavalle asiakkaalle myytävän kertalipun hinta on alin aikuisen ja lapsen kertalipun hinta. Vuonna 2013 aikuinen 2,80 ja lapsi 1,40 (sis. ALV). l) Asiakkaalta perittävän matkakortin korttimaksu vuonna 2013 on 5,00 euroa (sis. ALV 10 %). m) Palvelupisteessä asiakkaalta perittävä käsittelymaksu vuonna 2013 on 6,00 euroa (sis. ALV 24 %). Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi esitteli asiaa. Keskustelun aikana hallituksen jäsen Osmo Soininvaara teki Hanna-Kaisa Siimeksen kannattamana esityksen, että HSL esittäisi liikenne- ja viestintäministeriölle, että HSL-alueen joukkoliikenteessä säädettäisiin tarkastusmaksuksi alkaen 90 euroa. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta kohdan j osalta poikkeava kannatettu muutosesitys, oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä pohjaehdotus on JAA ja Soininvaaran ehdotus EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 11 JAA-ääntä (Jukka Hako, Tarja Kantola, Nina Knaapila, Juha-Veikko Kurki, Petteri Niskanen, Jaana Pelkonen, Hannele Kerola, Corinna Tammenmaa, Markku Weckman, Arto Välikangas, Tatu Rauhamäki) ja 2 EI-ääntä (Osmo Soininvaara, Hanna-Kaisa Siimes). Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus on voittanut äänin Hallituksen jäsen Laura Rissanen poistui asian käsittelyn aikana ennen äänestystä. Päätös Hallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen. Liitteet Lippujen hintaliitteet

9

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Hallitus 142 22.10.2013 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p Hallitus 150 25.10.2011 HSL-LIIKENTEEN LIPPUJEN HINNAT 2012 62/07/72/720/2010 hall 150 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 %

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 % Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721/2014 Hallitus 152 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124 Hallitus 124 24.10.2017 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2018 526/02.02.00.00/2017 Hallitus 124 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelijat Osastonjohtaja Mari Flink, p. 040 715 0440,

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija Hallitus 136 27.10.2015 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2016 428/07.72.721/2015 Hallitus 136 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija Hallitus 106 25.10.2016 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2017 416/07.72.721/2016 Hallitus 106 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721 /2014 Hallitus 152

et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721 /2014 Hallitus 152 et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Saap. Anl. h/, 2 Dno, / d 0 Hallitus 152 21.10.2014 Kä%it, Behand MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721 /2014 Hallitus 152 Esittelijä Valmistelija

Lisätiedot

Lausunnoissaan kunnat ovat todenneet seuraavaa:

Lausunnoissaan kunnat ovat todenneet seuraavaa: Hallitus 163 03.11.2011 PÖYDÄLLE 25.10.2011 HSL-LIIKENTEEN LIPPUJEN HINNAT 2012 62/07/72/720/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070,

Lisätiedot

SEUTULIPPUJEN SEKÄ HELSINGIN, ESPOON, VANTAAN, KERAVAN JA KIRKKONUMMEN SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT VUONNA 2011

SEUTULIPPUJEN SEKÄ HELSINGIN, ESPOON, VANTAAN, KERAVAN JA KIRKKONUMMEN SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT VUONNA 2011 Hallitus 137 26.10.2010 SEUTULIPPUJEN SEKÄ HELSINGIN, ESPOON, VANTAAN, KERAVAN JA KIRKKONUMMEN SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT VUONNA 2011 62/07/72/720/2010 hall 137 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat 2014

HSL:n lippujen hinnat 2014 HSL:n lippujen hinnat 2014 Lippujen hinnat sisältävät 10%:n arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Palvelupisteessä hyvityksistä perittävä käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat alkaen

HSL:n lippujen hinnat alkaen HSL:n lippujen hinnat 1.1.2018 alkaen Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän

Lisätiedot

HSL-lippujen hinnat 2017

HSL-lippujen hinnat 2017 HSL-lippujen hinnat 2017 Kaikkien lippujen hinnat sisältävät 10 prosentin arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana klo 2.00 4.30 liput ovat

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 167 10.12.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 Hallitus 167 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko

Lisätiedot

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Haltijakohtainen kausilippu, aikuinen, 14 päivän hinta 53,40 61,50 15,2 % Haltijakohtainen kausilippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 26,70 30,80

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ Hallitus 59 25.03.2014 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ 457/00.01.013/2013, 16/07.72.721/2014 Hallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) 203 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen HEL 2014-005456 T 05 03 00 Päätös

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 19.08.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 19.08.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Käsiteltävä tässä kokouksessa 2 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN 1 HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2017 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016 PKSkoordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen 2016 HSLH 11.4.2017 / Yhtymäkokous 23.5.2017 1 Yhtymäkokous 26.5.2015 5 Yhtymäkokous kehotti HSL:n hallitusta: ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 198 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 12.12.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 Valtuusto 198 14.11.2016 240 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu)

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu) Hallitus 53 03.05.2016 MOBIILILIPPUJEN JA TEKSTIVIESTILIPUN HINTOJEN TARKISTAMINEN 428/07.72.721/2015 Hallitus 53 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,00 0,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,50 0,0 % Yökertaseutulippu 1) 6,00 7,00 16,7 % 2 tunnin lippu, aikuinen 7,00 7,00

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA Hallitus 101 12.06.2012 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA 2013-2015 1508/02/021/211/2010 hall 101 Esittelijä Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää Yhdyskuntatekniikan lautakunta 60 25.08.2016 Kunnanhallitus 269 12.09.2016 Kunnan lausunto HSL- kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 538/08.01.00/2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 16.11.2015 Sivu 1 / 1 2177/2015 00.04.01.00 65 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2015, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,50 10,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,80 12,0 % Mobiililippu 5,00 5,50 10,0 % Yökertaseutulippu 1) 7,00 7,00 0,0 %

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 44 Asianro 3719/08.01.00/2012 Kuopion ja Siilinjärven maaseutuliikenteen lippujen hinnoittelu 1 Hinnoittelun periaatteet Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (ANTTILA) KOSKIEN JOUKKOLIIKENTEEN VAPAA- TAI ALENNUSLIPPUJEN MYÖNTÄMISTÄ IKÄIHMISILLE HKL Halke 2007-2242 / 666 10.10.2007 (Määräaika

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI HSL/PLE + Sipoon kunta/rlö/hul 14.9.2011 SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI Johdanto/tausta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) perustettiin kesäkuussa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 07.11.2016 Sivu 1 / 1 1975/2016 00.04.01.00 79 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen 15.11.2016 toimiohjeen antaminen ja edustajan määrääminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 23.11.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2012 1 (7) 398 Ryj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite maksuttoman joukkoliikenteen kokeilusta HEL 2012-008629 T 00 00 03 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2014 HSLH 31.5.2011 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n strategia 2018 Toimintamenot v. 2012, yhteensä 554,8 milj. euroa Muut palvelujen ostot 4,4

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

HSL:n alustava TTS

HSL:n alustava TTS HSL:n alustava TTS2017-2019 KORY 17.6.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Valmistelun eteneminen Alustava TTS2017-2019 valmistellaan HSL:n hallituksen 14.6. kokoukseen ja se lähetetään kunnille

Lisätiedot

KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi

KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi Valtuusto 87 03.10.2011 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäsenyys 1492/05.05.01/2010 KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi Helsingin

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtyman alustavasta taloussuunnitelmasta Ccth4,/i,t/in

Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtyman alustavasta taloussuunnitelmasta Ccth4,/i,t/in I KIRKKONUMMI KYRKSLATT 13.9.2012 Asianro 626/08.01.00/2012 Helsingin seudun Iiikenne kuntayhtyma PL 100 00077 Helsinki 11A 07 ( 0 far RINIA9114V6 Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (6) 86 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin seudun

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 42 26.03.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 hall 42 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Kuntaosuuksien tasosta (s ) Lipun hintojen keskimääräiset muutokset (s ) Tarkastusmaksun korottaminen (s. 39)

Kuntaosuuksien tasosta (s ) Lipun hintojen keskimääräiset muutokset (s ) Tarkastusmaksun korottaminen (s. 39) Sivu 2 / 5 länsimetron liityntälinjastoon siirtymisen jälkeen. Joukkoliikenteen kilpailukykyä suhteessa yksityisautoiluun tulee pyrkiä edelleen parantamaan ruuhkautumisen ehkäisemiseksi ja ympäristöhaittojen

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

11-05, ea cat 02v_ (vi&

11-05, ea cat 02v_ (vi& Dnro KH/KV: 672 /2012 97 KERAVAN LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMAN ALUSTAVASTA TALOUSSUUNNITELMASTA 2013-2015 21.8.2012/97 Tekjo 97 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (jaljempana HSL)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 25.08.2014 Sivu 1 / 1 3421/08.01.00/2014 48 HSL-kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän keskinäisen Länsimetron ja Kehäradan joukkoliikenneinfran kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Laaditaan HLJ 2015.

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Laaditaan HLJ 2015. Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (7) 1 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta talousarviosta 2014-2016 (a-asia) HEL 2013-008739 T 00 01 06 Päätösehdotus

Lisätiedot

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Matkakortilla kaikki matkat HSL:n kolmas vyöhyke laajenee Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput tulevat käyttöön Sipoon bussiliikenteessä vuoden 2012 alussa.

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-02308-07 6.3.2007 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Järvenpään 3. vyöhykkeen lipun kustannusten kohdentuminen Valtion osuus nykytaso nn nn 000 Järvenpää kustannukset Hallinnointi

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Tausta PKS:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoteen 2014 mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q4/

Osavuosikatsaus Q4/ Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista

Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallitus 71 24.02.2014 5 13722-2013 (032) Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista Tiivistelmä: Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Lisätiedot

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 HSL:n yhteistyöalue 6 perustajakuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Perustettu 17.6.2009 Vihti Hyvinkää Nurmijärvi Mäntsälä

Lisätiedot

12.11.2013. Helsingin seudun joukkoliikenteen lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa. Lausunnot ja kannanotot

12.11.2013. Helsingin seudun joukkoliikenteen lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa. Lausunnot ja kannanotot 1 12.11.2013 Helsingin seudun joukkoliikenteen lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Lausunnot ja kannanotot 2 1 HSL-KUNNAT 1.1 HELSINKI Kaupunginhallitus 16.9.2013 Lausunto

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset

Lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset UUDELY/xxxx/2017 Etelä-Savo TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset Liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä Uudenmaan ELY-keskuksen toimivallassa olevassa PSA-liikenteessä

Lisätiedot

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset HSL:n matkaliput ja eläkeläiset Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 5.12.2016 Nykytilanne Lippujen hinnoittelu ja eläkeläiset 50 % HSL:n menoista tulee kattaa lipputuloilla,

Lisätiedot

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen joukko liikennealueen, jolla on helppoa ja edullista liikkua. Yhden

Lisätiedot

Joukkoliikenteen lippuihin esitetään 5% korotuksia ja ne olisi tehtävä koko toimivalta-alueella toimiville lipputuotteille.

Joukkoliikenteen lippuihin esitetään 5% korotuksia ja ne olisi tehtävä koko toimivalta-alueella toimiville lipputuotteille. OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 21.06.2016 20 Linja-autoliikenteen lippujen hinnat 1.9.2016 D/2020/08.01.00.00/2016 Perusteluosa Joukkoliikenteen lippuihin esitetään

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 159 19.11.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 Hallitus 159 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä 2014 HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia 1 Reunaehtoja Taksa- ja lippujärjestelmä ei voi olla samanaikaisesti sekä kuntatalouden

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

HSL-alueen suurten joukkoliikenneinvestointien vaikutus HSL:n talouteen, lippujen hintoihin ja kuntaosuuksiin Raide-Jokeri

HSL-alueen suurten joukkoliikenneinvestointien vaikutus HSL:n talouteen, lippujen hintoihin ja kuntaosuuksiin Raide-Jokeri HSL-alueen suurten joukkoliikenneinvestointien vaikutus HSL:n talouteen, lippujen hintoihin ja kuntaosuuksiin Raide-Jokeri 11.4.2016 Jukka Kaikko Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Raide-Jokerin vaikutus

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti joukkoliikenteestä vastaava osastonjohtaja Tero Anttila Jokelan joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot,

Lisätiedot

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Infopaketti lausunnonantajille 8.5.2013 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHTIA... 1 Nykyinen taksa-

Lisätiedot

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä LIITE 2 1 (7) Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput sekä oikeus matkustaa ilman lippua Helsingin seudun uudessa vyöhykemallissa (kaarimalli) HSL:n hallituksen kokous 10.2.2015 YHTEENVETO ASIAKASRYHMISTÄ,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla 11 2013 Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma Yhteenveto kuntien lausunnoista

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma Yhteenveto kuntien lausunnoista HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 Yhteenveto kuntien lausunnoista HSL:n hallituksen iltakoulu 16.9.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Kuntien lausuntoja pyydettiin 31.8.

Lisätiedot

538/ /2014 Kunnanhallituksen päätöksen mukainen

538/ /2014 Kunnanhallituksen päätöksen mukainen Liite Kh 1 /24.8.2015 538/08.01.00/2014 Kunnanhallituksen 24.8.2015 päätöksen mukainen KIRKKONUMMEN KUNNAN LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2016-2018

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu Yhteenveto lausunnoista

Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu Yhteenveto lausunnoista Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu Yhteenveto lausunnoista 1. HSL-KUNNAT Helsinki Helsinki suhtautuu alustavan myönteisesti kehitettyyn kaarimalliin

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/

Osavuosikatsaus 1/ Osavuosikatsaus 1/2015 1.1. 30.4.2015 HSLH 26.5.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisällys Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2015 Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2015

Lisätiedot

YHTEENVETO KUNTIEN LAUSUNNOISTA HSL-KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA- EHDOTUKSEEN

YHTEENVETO KUNTIEN LAUSUNNOISTA HSL-KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA- EHDOTUKSEEN 1 19.09.2012 YHTEENVETO KUNTIEN LAUSUNNOISTA HSL-KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA- EHDOTUKSEEN 2011-2013 HSL- kuntayhtymän kunnilta pyydettiin 31.8.2012 mennessä lausuntoa HSL- kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (6) Alustava TTS , liite i) HSL -kunnat LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE INFRAKORVAUSTEN KÄSITTELYSTÄ KUNTAOSUUKSISSA

LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (6) Alustava TTS , liite i) HSL -kunnat LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE INFRAKORVAUSTEN KÄSITTELYSTÄ KUNTAOSUUKSISSA Kirkkonummi 14.6.2017 433/08.01.00/2017 KIRDno-2017-433 LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (6) HSL -kunnat LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE INFRAKORVAUSTEN KÄSITTELYSTÄ KUNTAOSUUKSISSA Kehäradan ja länsimetron käyttöönotto

Lisätiedot

Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta

Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta Yhdyskuntalautakunta 98 21.08.2012 Kaupunginhallitus 216 29.08.2012 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2013-2015 190/114/2010 YLK 98 Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 47 25.09.2014. 47 Asianro 6085/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 47 25.09.2014. 47 Asianro 6085/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) 47 Asianro 6085/08.01.00/2014 Kuopio - Siilinjärvi -joukkoliikenteen lippujärjestelmä Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 4 29.05.2012 VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2011 42/02/020/201/2012 yhty 4 Hallitus 58 27.3.2012

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti hallinto-ja strategiajohtaja Ilmari Mäkinen Kellokosken joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 7 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (RISSANEN) KOSKIEN OPISKELIJALIPUN MYÖNTÄMISTÄ KANSAINVÄLISILLE VAIHTO- OPISKELIJOILLE HKL 2009-190, Halke 2008-2375/666, 19.2.2009

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Hyrylän joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat joukkoliikennesuunnittelija

Lisätiedot

TERVETULOA - VÄLKOMMEN!

TERVETULOA - VÄLKOMMEN! Vanhusneuvosto Helsingin vanhusneuvoston ja eläkeläisjärjestöjen seminaari HSL:N LIPPUJEN HINNAT JA ELÄKELÄISALENNUS TERVETULOA - VÄLKOMMEN! OHJELMA: 13.00 Avaus ja vanhusneuvoston esittäytyminen 13.15

Lisätiedot

SEUDULLINEN RAHOITUSMALLI

SEUDULLINEN RAHOITUSMALLI SEUDULLINEN RAHOITUSMALLI 1 Sisältö 1. Strategiana lisätä kestävää liikkumista 2. HSL:n toimintaympäristö nyt ja tulevaisuudessa 3. Strategian toteutumisen edellytykset ja esteet 4. Uusi rahoitusmalli

Lisätiedot

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 14.12.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 2016 Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 1.1.2016 Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkaehtoja sovelletaan HSL:n järjestämiin joukkoliikennematkoihin

Lisätiedot

KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ

KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 4.6.2018 ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ SISÄLTÖ 1. Kouvolan kaupunki 1 2. Kouvolan joukkoliikenne 1 2.1 Matkustajavirta 1 2.2 Reittikartat 1 2.3 Lipputuotteet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 :n 2 momentin ja 5 :n 1 momentin muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p.

Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p. Hallitus 100 12.06.2012 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014 VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET 1/07/72/720/2010 hall 100 Esittelijä Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 5370/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 169 27.5.2013 95 Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin Valmistelijat /

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat

Lisätiedot