HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN"

Transkriptio

1 HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista, lippujen kelpoisuusehdoista, asiakasryhmistä sekä lippujen osto-oikeutta ja lippujen hinnoittelua koskevista yleisistä periaatteista. Taksa- ja lippujärjestelmä toteutetaan elektronisella matkakorttijärjestelmällä. Lisäksi käytössä on matkapuhelimeen tilattavia lippuja. 1. TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄÄ NOUDATTAVA LIIKENNE Taksa- ja lippujärjestelmä kattaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alueen: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo. Taksa- ja lippujärjestelmää noudatetaan myös muutamilla erikseen määritellyillä em. alueiden ulkopuolella sijaitsevilla rajapysäkeillä sekä eräillä linjoilla, jotka poikkeavat vähäisessä määrin em. alueiden ulkopuolella. Sisäinen liikenne muodostuu vyöhykkeen sisäisestä linja-auto- ja pienkalustoliikenteestä sekä Helsingissä lisäksi raitiovaunuliikenteestä, metroliikenteestä ja Suomenlinnan lauttaliikenteestä. Vyöhykkeet on kuvattu kohdassa 3. Seutuliikenne muodostuu vyöhykerajan ylittävästä seudullisesta linja-autoliikenteestä ja rautateiden henkilöliikenteestä (lähijunat) sekä osasta em. alueen ulkopuolelta tälle alueelle ulottuvasta linja-autoliikenteestä (U-liikenne). 2. MUIDEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMIEN LIPPUJEN KELPOISUUS Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmää noudattavassa liikenteessä kelpaavat ainoastaan tämän taksa- ja lippujärjestelmän mukaiset liput. Esimerkiksi VR:n liput, valtakunnallisen kilometritariffin liput ja luottoliput (litterat) eivät kelpaa. Lähijunissa kelpaavat taksa- ja lippujärjestelmän mukaisten lippujen lisäksi myös VR:n omat liput. Kuitenkaan VR:n lähiliikenteen vyöhyketariffin A, B ja AB-vyöhykkeiden liput eivät kelpaa. U-linjoilla kelpaavat taksa- ja lippujärjestelmän mukaisten lippujen lisäksi myös valtakunnallisen kilometritariffin mukaiset liput. U-linjoilla sovellettava poikkeusmenettely taksa- ja lippujärjestelmän mukaisten lippujen kelpoisuudesta vahvistetaan joukkoliikenteen palvelu- ja myyntiohjeessa. Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmää noudattavan alueen ulkopuolelle/ulkopuolelta matkustettaessa Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmän liput, VR:n omat liput tai valtakunnallisen kilometritariffin liput eivät kelpaa matkan osan maksuksi.

2 3. MATKALIPPUJEN KELPOISUUSALUEET (VYÖHYKKEET) Taksa- ja lippujärjestelmää noudattava alue on jaettu kuntarajojen mukaan viiteen vyöhykkeeseen: Helsinki Espoo ja Kauniainen Vantaa Kerava ja Sipoo Kirkkonummi. Yhden vyöhykkeen matkoja ovat vyöhykkeiden sisäiset matkat sekä palvelu- ja myyntiohjeessa erikseen määritellyillä linjoilla tehdyt matkat, vaikka ko. linjat ylittävät yhden tai useamman kerran vyöhykkeen rajan. Yhden vyöhykkeen matkoilla käytetään vyöhykkeen sisäisiä lippuja ja noudatetaan vyöhykkeen sisäistä taksaa. Sisäiset liput kelpaavat sisäisessä liikenteessä ja seutuliikenteessä ao. vyöhykkeen sisäisillä matkoilla. Yhden vyöhykkeen matkoilla voi käyttää myös seutulippuja. Sisäiset liput eivät kelpaa seutumatkan osamaksuksi. Kahden vyöhykkeen matkoja ovat - vyöhykerajan ylittävät matkat pääkaupunkiseudun vyöhykkeillä (Helsinki, Espoo- Kauniainen, Vantaa): näillä matkoilla käytetään pääkaupunkiseudun kahden vyöhykkeen seutulippuja - vyöhykerajan ylittävät matkat seuraavilla vyöhykkeillä: Espoo-Kauniainen, Kirkkonummi, Vantaa, Kerava-Sipoo; näillä matkoilla käytetään kahden vyöhykkeen lähiseutulippuja. Pääkaupunkiseudun kahden vyöhykkeen seutuliput kelpaavat seutuliikenteessä ja vyöhykkeiden sisäisessä liikenteessä pääkaupunkiseudun alueella (Helsinki, Espoo-Kauniainen, Vantaa). Kahden vyöhykkeen lähiseutuliput kelpaavat seutuliikenteessä ja kuntien sisäisessä liikenteessä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen sekä Vantaan, Keravan ja Sipoon alueilla, mutta eivät Helsingissä. Kahden vyöhykkeen seutuliput eivät kelpaa kolmen vyöhykkeen matkan osamaksuksi. Kolmen vyöhykkeen matkoja ovat matkat Helsingin ja ns. kolmannen vyöhykkeen kuntien Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon välillä; näillä matkoilla käytetään kolmen vyöhykkeen lähiseutulippuja. Kolmen vyöhykkeen lähiseutuliput kelpaavat seutuliikenteessä ja kuntien sisäisessä liikenteessä koko Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmää noudattavalla alueella (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo).

3 4. LIPPUJÄRJESTELMÄ Taksa- ja lippujärjestelmässä käytetään paperille tulostettavia lippuja sekä matkakortteihin ladattavia arvo- ja kausilippuja. Liput ja matkakortit voivat olla henkilökohtaisia tai haltijakohtaisia. Henkilökohtaisia lippuja/matkakortteja ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Samaan matkakorttiin voi ladata kausi- ja arvolippuja. Lisäksi taksa- ja lippujärjestelmässä on kertakortteja, tarkastajan lippuja sekä matkapuhelimeen tilattavia lippuja. Sisäisiä, seutu- ja lähiseutulippuja on aikuisille ja lapsille. Arvo- ja kausilippuja on myös alennuslippuihin oikeutetuille (alennusryhmä 1 ja alennusryhmä 2 -liput). Vapaalippuihin oikeutetuille on kausilippuja. Aikuisten lippu ei kelpaa kahtena lastenlippuna tai alennuslippuna. Vastaavasti kahta lastenlippua tai kahta alennuslippua ei voi käyttää aikuisten lippuna. Ilman lippua saa matkustaa vain palvelu- ja myyntiohjeessa määritellyissä tapauksissa. 5. ASIAKASRYHMÄT Taksa- ja lippujärjestelmässä on käytössä seuraavat asiakasryhmät (matkustajaryhmät): - aikuinen (17 vuotta täyttänyt) - lapsi 7-16 v. - opiskelija (alennusryhmä 2) - eläkeläinen (alennusryhmä 1 tai 2) - invalidi (alennusryhmä 1) - rintamaveteraani (vapaalippu) - sokea (vapaalippu) - sotainvalidi (vapaalippu) - koululainen (kuntien myöntämään vapaaseen koulumatkaan oikeutetut) - VPL (kuntien päättämät sosiaalitoimen asiakkaat/ vammaispalvelulaki, sosiaalihuoltolaki) - suurasiakas (mm. työsuhdeliput) - henkilökunta, luottamushenkilö, liikennehenkilökunta (vapaalippu) Alennus- ja vapaalippujen sekä henkilökunnan, luottamushenkilöiden ja liikennehenkilökunnan lippujen myöntämisperusteista päättää HSL:n hallitus. Asiakasryhmien teknisluontoiset tarkennukset ja täydennykset määrätään palvelu- ja myyntiohjeessa. 6. LIPPULAJIT Taksa- ja lippujärjestelmään sisältyvät seuraavat lippulajit (* -merkillä varustettuja lippuja ei ole käytössä kaikilla vyöhykkeillä): Paperille tulostettavat liput (haltijakohtaisia) - Kertalippu, aikuinen tai lapsi (kuljettajalta, konduktööriltä, lippuautomaatista) - Raitiovaunulippu* (lippuautomaatista; kelpaa vain raitiovaunuissa) Suomenlinnalippu, 12 tuntia*, aikuinen tai lapsi (lippuautomaatista; kelpaa vain Suomenlinnan lautalla) vuorokauden lippu*, aikuinen tai lapsi (vain Helsingin sisäinen ja seutulippu/ PKS; kuljettajalta 1 vrk, lippuautomaatista 1-7 vrk)

4 - Tarkastajalippu, aikuinen tai lapsi Kertakorttiin ladattavat liput (haltijakohtaisia) - 2 tunnin lippu, aikuinen tai lapsi - Suomenlinnalippu, 12 tuntia*, aikuinen tai lapsi (vain Suomenlinnan lautalla) vuorokauden lippu, aikuinen tai lapsi päivän tapahtumalippu*, aikuinen tai lapsi (vain Helsingin sisäinen ja seutulippu/pks) Haltijakohtaiseen matkakorttiin ladattavat liput - Arvolippu, aikuinen tai lapsi - Raitiovaunuarvolippu* (kelpaa vain raitiovaunuissa), aikuinen - Haltijakohtainen kausilippu*, aikuinen tai lapsi - Vapaalippu* (tilapäinen, esim. liikennetutkimushenkilökunta; vain Helsingin sisäinen, seutulippu/pks ja lähiseutu 3) - Suoraveloituslippu, aikuinen - Ei paikannusta arvolippu (tekninen lippulaji) Henkilökohtaiseen matkakorttiin ladattavat liput - Arvolippu, aikuinen tai lapsi - Raitiovaunuarvolippu* (vain raitiovaunuissa), aikuinen - Arvolippu, alennusryhmä 1 - Arvolippu, alennusryhmä 2 - Henkilökohtainen kausilippu, aikuinen tai lapsi - Henkilökohtainen kausilippu, alennusryhmä 1 - Henkilökohtainen kausilippu, alennusryhmä 2 - Henkilökohtainen yleiskausilippu, aikuinen tai lapsi - Kehyskuntien kausilippu, aikuinen* (vain Helsingin, Espoon ja Vantaan sisäiset sekä seutulippu/ PKS) - Koululaislippu (lapsi tai aikuinen/opiskelija) - Vapaalippu * (vain Helsingin sisäinen, seutulippu/pks sekä lähiseutu 3) - Suoraveloituslippu, aikuinen - Ei paikannusta arvolippu (tekninen lippulaji) Matkapuhelimeen tilattavat liput - Tekstiviestilippu* Kerta- ja vuorokausiliput Kertalippu on paperille tulostettu aikuisten tai lasten haltijakohtainen lippu, johon sisältyy vaihtooikeus lippuun tulostettuun voimassaoloaikaan asti. Vaihtoaika lasketaan lipun myyntihetkestä alkaen. Vaihtoajat ovat: - Helsingin sisäiset liput 60 minuuttia - Espoo-Kauniainen-vyöhykkeen sisäiset liput 80 minuuttia - Kerava-Sipoo-vyöhykkeen sisäiset liput 80 minuuttia - Kirkkonummen sisäiset liput 80 minuuttia - kahden vyöhykkeen seutuliput ja lähiseutuliput (lähiseutu 2) 80 minuuttia - kolmen vyöhykkeen lähiseutuliput (lähiseutu 3) 100 minuuttia HSL:n ja VR:n automaateista sekä VR:n lipunmyynnistä ostetuissa kertalipuissa voimassaoloaika on 10 minuuttia pidempi. Pitkillä linjoilla on mahdollista soveltaa linjakohtaisia vaihtoaikoja. Raitiovaunulippu ja raitiovaunuarvolippu kelpaavat vain raitiovaunuliikenteessä. Raitiovaunulippu on lippuautomaatista ostettu paperille tulostettu haltijakohtainen lippu. Raitiovaunuarvolippu on henkilö- tai haltijakohtaisessa matkakortissa olevalla arvolla ostettu, kortinlukijalla matkakorttiin tallennettu lippu. Lippuihin sisältyy 60 minuutin vaihto-oikeus raitiovaunuliikenteessä.

5 2 tunnin lippu on kertakortille ladattu haltijakohtainen lippu. Lippu on voimassa lipun kelpoisuusalueella 2 tuntia (120 minuuttia) lipun/kortin ensimmäisestä leimaushetkestä alkaen. Suomenlinnalippu on lippuautomaatista ostettu paperille tulostettu lippu tai kertakortille ladattu lippu. Lippu on haltijakohtainen ja kelpaa vain Suomenlinnan lautalla. Lippu on voimassa 12 tuntia. Paperisen lipun voimassaolo alkaa ostohetkestä ja kertakortille ladatun lipun ensimmäisestä leimaushetkestä. Vuorokausilippu (1-7 vrk) on lippuautomaatista ostettu paperille tulostettu lippu tai kertakorttiin ladattu haltijakohtainen lippu, joka on voimassa 1-7 vuorokautta asiakkaan valinnan mukaan. Paperille tulostettavan lipun voimassaolo alkaa myyntihetkellä ja kertakorttiin ladatun lipun ensimmäisestä leimauksesta. Lippu on voimassa 24 tunnin kerrannaisina ja oikeuttaa tekemään rajoittamattoman määrän matkoja lipun voimassaoloaikana lipun kelpoisuusalueella. Tapahtumalippu (1-7 vrk) on kertakorttiin ladattu haltijakohtainen lippu, joka on voimassa määriteltyinä kalenteripäivinä (yhtenäisenä 1-7 päivän ajanjaksona). Lipun voimassaolo alkaa ensimmäisen kalenteripäivän alusta klo Lipun viimeisenä voimassaolopäivänä lippu kelpaa seuraavan kalenteripäivän puolella alkavan liikennöintivuorokauden alkuun asti (klo 04.30). Lippu oikeuttaa tekemään rajoittamattoman määrän matkoja lipun voimassaoloaikana lipun kelpoisuusalueella. Tapahtumalippuja myydään tai luovutetaan ensisijaisesti tapahtumien järjestäjille. Niitä käytetään mm. suurtapahtumissa vapaan matkustusoikeuden saaneiden matkalippuina. Tekstiviestilippu on ennakkoon ostettava, puhelinoperaattorin kautta matkapuhelimeen tilattava haltijakohtainen kertalippu. Tekstiviestilippu kelpaa vain raitiovaunuissa, metrossa, Suomenlinnan lautalla, Metron itäisen liityntäliikenteen busseissa sekä lähijunaliikenteessä Helsingin alueella. Tekstiviestilipulla on 60 minuutin vaihto-oikeus edellä lueteltuun liikenteeseen. Tarkastajan lippu on paperinen haltijakohtainen lippu, joka myydään liputtomalle matkustajalle. Lippu kelpaa kaikilla vyöhykkeillä. Lipussa on 60 minuutin vaihto-oikeus. Arvoliput Aikuisten ja lasten arvoliput ovat matkakortissa olevalla arvolla ostettuja, kortinlukijalla matkakorttiin tallennettuja haltija- tai henkilökohtaisia lippuja. Alennusryhmien 1 ja 2 arvoliput ovat henkilökohtaisia arvolippuja. Arvolippuihin sisältyy vaihto-oikeus lippuun tallennettuun voimassaoloaikaan asti. Arvolipuilla on samat vaihtoajat kuin vastaavilla kertalipuilla. Vaihtoaika lasketaan kortinlukijalla tapahtuneesta lipun tallennushetkestä alkaen. Pitkillä linjoilla on mahdollista soveltaa linjakohtaisia vaihtoaikoja. Ei paikannusta arvolippu on tekninen lippulaji, jonka kortinlukija veloittaa arvolipun sijasta silloin, kun junien paikannusjärjestelmä ei toimi. Lippu kelpaa koko HSL:n taksa- ja lippujärjestelmää noudattavalla alueella ja sen vaihtoaika on 80 minuuttia. Lipun hinta on sama kuin vastaavan sisäisen arvolipun halvin hinta. Kausiliput Kausilippu on matkakorttiin ladattu henkilö- tai haltijakohtainen lippu, joka on voimassa päivää asiakkaan valinnan mukaan. Alennusryhmien kausiliput ovat henkilökohtaisia. Kausilippu oikeuttaa tekemään rajoittamattoman määrän matkoja lipun voimassaoloaikana lipun kelpoisuusalueella.

6 Suoraveloituslippu on matkakorttiin ladattu henkilö- tai haltijakohtainen lippu, joka on voimassa toistaiseksi. Suoraveloituslippu ladataan matkakorttiin, kun asiakkaan kanssa on tehty suoraveloitussopimus. Henkilökohtaiselle matkakortille ladattu suoraveloituslippu on voimassa myös yötaksan aikana (ei koske suoraveloitettavaa yleiskausilippua). Kehyskuntien kausilippu on matkakorttiin ladattu henkilökohtainen pääkaupunkiseudun vyöhykkeiden sisäinen tai seudullinen aikuisten kausilippu, joka on voimassa päivää asiakkaan valinnan mukaan. Lippua käytetään HSL:n ja kehyskuntien sopimassa lippuyhteistyössä. Koululaislippu on matkakorttiin ladattu henkilökohtainen kausilippu. Lippu on voimassa koulujen syys- ja kevätlukukausien aikana arkipäivisin (ei arkipyhinä) aamuliikenteen alusta klo (ei joulu- eikä kesälomilla). Koululaislippu oikeuttaa tekemään rajoittamattoman määrän matkoja lipun voimassaoloaikana. Vapaalippu on matkakorttiin ladattu henkilökohtainen kausilippu, joka oikeuttaa tekemään rajoittamattoman määrän matkoja lipun voimassaoloaikana lipun kelpoisuusalueella. Vapaalippu on voimassa päivää tai toistaiseksi. Lippu on voimassa myös yötaksan aikana. 7. LIPPUJEN OSTO-OIKEUS Haltijakohtaisia lippuja sekä henkilökohtaiseen matkakorttiin ladattavia yleiskausilippuja myydään kaikille asuinkunnasta riippumatta. Henkilökohtaiseen matkakorttiin ladattavia aikuisten ja lasten henkilökohtaisia kausilippuja myydään HSL-kunnissa vakituisesti ja tilapäisesti asuville henkilöille. Henkilökohtaiseen matkakorttiin ladattavia aikuisten henkilökohtaisia kausilippuja myydään HSL:n päätöksellä myös muiden kuin HSL-kuntien asukkaille silloin, kun kehyskunta maksaa lipuista korvausta erillisen sopimuksen mukaan (HSL:n ja kehyskunnan lippuyhteistyösopimus). Henkilökohtaiseen matkakorttiin ladattavia alennusryhmien 1 ja 2 arvo- ja kausilippuja myydään vain HSL-kunnissa vakituisesti asuville myöntämisperusteet täyttäville henkilöille. Alennusryhmän 2 lippuja myydään myös tilapäisesti seudulla asuville ulkomaalaisille, opiskelijalipun myöntämisperusteet täyttäville vaihto-opiskelijoille. Kunnat päättävät henkilökohtaiseen matkakorttiin ladattavien koululaislippujen myöntämisperusteista. Matkakorttiin ladattavia seutuvapaalippuja myönnetään pääkaupunkiseudun kunnissa vakituisesti asuville erityisryhmien vapaalipun myöntämisperusteet täyttäville henkilöille. Kolmen vyöhykkeen lähiseutuvapaalippuja myönnetään vain Keravalla, Kirkkonummella ja Sipoossa vakituisesti asuville vapaalipun myöntämisperusteet täyttäville henkilöille. HSL päättää vapaalippujen myöntämisestä henkilökunta-, luottamushenkilö- ja liikennehenkilökunta -asiakasryhmin kuuluville. 8. LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET Sisäisillä yhden vyöhykkeen matkoilla noudatetaan taksa- ja lippujärjestelmän puitteissa HSL:n päättämää sisäistä taksaa. Seudullisilla kahden ja kolmen vyöhykkeen matkoilla noudatetaan HSL:n päättämää seututaksaa.

7 Haltijakohtaisten lippujen ja henkilökohtaisten yleiskausilippujen hinnoittelun lähtökohtana on, että lipuista ei aiheudu alijäämää. Lippuja voidaan kuitenkin myydä alennettuun hintaan HSL:n hallituksen erikseen päättämin perustein. Subventoituja lippuja voivat olla henkilökohtaiset kausiliput sekä alennusryhmien arvoliput. Alennusryhmien arvo- ja kausilipuissa on käytössä kaksi hintaluokkaa: - alennusryhmä 1, alennus on 25 % vastaavan aikuisen lipun hinnasta ja - alennusryhmä 2, alennus on 50 % vastaavan aikuisen lipun hinnasta. Kausilippujen hinnoittelussa hinta määräytyy 14 päivän perushinnan ja lisäpäivän hinnan perusteella. Vuorokausi- ja tapahtumalippujen (päivälippujen) hinta määräytyy yhden vuorokauden/päivän perushinnan ja lisävuorokauden/päivän hinnan perusteella. Suoraveloitettavat kausiliput hinnoitellaan siten, että kuukausittain asiakkaalta veloitettava hinta on kausilipun hinta 30 päivän kohdalla ja joka 12. kuukausi on asiakkaalle maksuton. Kehyskuntien kausiliput myydään asiakkaille samaan hintaan kuin pääkaupunkiseudun asukkaille myytävät aikuisten kausiliput. Kehyskunta maksaa lipuista korvausta erillisten sopimusten mukaan. Tarkastajan liput hinnoitellaan alimman sisäisen aikuisen ja lapsen kertalipun taksan mukaisesti. Lippujen hinnoittelussa on mahdollista käyttää joustavaa hinnoittelua (hintadifferointia). Matkakortista peritään korttimaksu. 9. YÖTAKSA Koko Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmään kuuluvassa joukkoliikenteessä on käytössä yötaksa, joka on voimassa maanantaista sunnuntaihin kello Yötaksan voimassaoloaikana myydään sisäiset ja seudulliset kertaliput ja arvoliput yötaksan mukaisin hinnoin. Yötaksa on kaikille asiakasryhmille samanhintainen. Ennen klo myydyt liput kelpaavat yötaksan aikana ilman erillistä yötaksaa, jos niiden vaihtooikeus (matkustusoikeus) on voimassa. Kertakorttiin ladatut liput kelpaavat yötaksan aikana ilman erillistä yötaksaa. Myös lipun (kortin) ensimmäisen leimauksen voi tehdä yötaksan aikana. Kaikki kausiliput kelpaavat ilman erillistä yötaksaa lukuun ottamatta koululaislippuja. 10. TARKEMMAT OHJEET Tarkemmat ohjeet ja vähäiset poikkeukset taksa- ja lippujärjestelmän soveltamisesta annetaan HSL:n toimitusjohtajan hyväksymässä Helsingin seudun joukkoliikenteen palvelu- ja myyntiohjeessa.

HSL:n lippujen hinnat 2014

HSL:n lippujen hinnat 2014 HSL:n lippujen hinnat 2014 Lippujen hinnat sisältävät 10%:n arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Palvelupisteessä hyvityksistä perittävä käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana

Lisätiedot

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Matkakortilla kaikki matkat HSL:n kolmas vyöhyke laajenee Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput tulevat käyttöön Sipoon bussiliikenteessä vuoden 2012 alussa.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla 11 2013 Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa 2 2015 Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100,

Lisätiedot

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä ESPOO 2005 TUTKIMUSRAPORTTI RTE2523/05 Matkahuolto - älykortti VR - näyttölippu Matkahuolto -älykortti yhteensopivuutta selvitetään YTV -matkakortti Liityntälippu - kaupunkilippu Lahti - seutulippu Asikkala,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä. Järjestelmän ja palvelun kuvaus Helge Finnberg 23.10.2013

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä. Järjestelmän ja palvelun kuvaus Helge Finnberg 23.10.2013 Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Järjestelmän ja palvelun kuvaus Helge Finnberg 23.10.2013 Lippu- ja maksujärjestelmän tavoitteita Lippu- ja maksujärjestelmä joukkoliikenteen toimivaltaisten

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT

JOENSUUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT luonnos 1 JOENSUUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT Joensuun seudun joukkoliikenteen yleiset matkakortti- ja matkustusehdot on hyväksytty seudullisessa joukkoliikennejaostossa

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot Nämä matkaehdot ovat voimassa 1.1.2013 alkaen ja koskevat Helsingin seudun matkakortin ja siihen ladatun kauden ja arvon käyttöä HSL:n seutulippualueen joukkoliikenteessä.

Lisätiedot

Esteetön bussiliikenne

Esteetön bussiliikenne Esteetön bussiliikenne Vammaiset ja vanhukset Helsingin joukkoliikenteessä seminaari 9.3.2015 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Mitä HSL tekee? Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman

Lisätiedot

29.12.2010. Matkalippujen myynti liikennevälineissä. www.hsl.fi

29.12.2010. Matkalippujen myynti liikennevälineissä. www.hsl.fi 34 29.12.2010 Matkalippujen myynti liikennevälineissä www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Pirkko Lento,

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 2014 Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 1.1.2014 Nämä matkaehdot ovat voimassa 1.1.2014 alkaen ja koskevat HSL:n matkakortin ja siihen ladatun

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymälle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa

Lisätiedot

Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015

Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015 Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL (00520 Helsinki) puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSLH 21.10.2014 Yhtymäkokous 18.11.2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSLH 21.10.2014 Yhtymäkokous 18.11.2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSLH 21.10.2014 Yhtymäkokous 18.11.2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL (00520 Helsinki) puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (19) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 28.11.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (19) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 28.11.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (19) Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00-16:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Veijo Karkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010 HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 SEUDUN TALOUDEN,

Lisätiedot

Kertomus vuoden 2014. toiminnasta. Yksi kaikkien puolesta.

Kertomus vuoden 2014. toiminnasta. Yksi kaikkien puolesta. Kertomus vuoden 2014 toiminnasta Yksi kaikkien puolesta. TAMPEREEN JOUKKOLIIKENNE Kaupunkiympäristön kehittäminen Tampereen kaupunki PL 487, Frenckellinaukio 2 E PL 284 (laskutus) 33101 Tampere Puh. vaihde

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (15) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (15) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00-15:40 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Veijo Karkkonen,

Lisätiedot

Selvitys joukkoliikenteen tekstiviestilipun käytöstä ja jatkokehittämismahdollisuuksista

Selvitys joukkoliikenteen tekstiviestilipun käytöstä ja jatkokehittämismahdollisuuksista Selvitys joukkoliikenteen tekstiviestilipun käytöstä ja jatkokehittämismahdollisuuksista SUY X: X/2009 SUY Trafix Oy D: 7/2009 Julkaisija Helsingin kaupunki HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 KIRKKONUMMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 2 Sisällys 1. YLEISTÄ KOULUMATKAKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ... 3 2. LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 2.1 Perusopetuslaki 6 : oppilaan koulupaikan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2014

Osavuosikatsaus 2/2014 Osavuosikatsaus 2/2014 HSLH 30.9.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Ilkka Heinänen

Lisätiedot

Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi

Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi Savonlinnan seudun joukkoliikennesuunnitelma 29.5.2011 WSP Finland Oy Savonlinnan seudun joukkoliikennesuunnitelma 2/64 Esipuhe Euroopan

Lisätiedot

26.9.2011. www.hsl.fi

26.9.2011. www.hsl.fi 22 26.9.2011 Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2010 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Tarja Jääskeläinen,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2013. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSLH 1.10.2013

OSAVUOSIKATSAUS 2/2013. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSLH 1.10.2013 OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSLH 1.10.2013 ESPOO HELSINKI KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI SIPOO VANTAA SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS TARKASTELUKAUTEEN 1.1. - 31.8.2013...

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 25.5.2010

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 25.5.2010 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 25.5.2010 HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 SEUDUN TALOUDEN,

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenne 2009

Helsingin joukkoliikenne 2009 SUY D: 8/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.11.2009 Tekijä(t) toim. Tarja Jääskeläinen Julkaisun nimi Tiivistelmä Tässä raportissa

Lisätiedot

Aikataulut Etelä-Suomi

Aikataulut Etelä-Suomi Aikataulut Etelä-Suomi 10.8.-31.12.2015 Oy Pohjolan Liikenne Ab Postintaival 3 00240 HELSINKI Asiakaspalvelu palvelee mm. aikataulu- ja reittitiedusteluissa arkisin klo 8.30-16.30 numerossa: 0600 555 840

Lisätiedot

www.ventoniemi.fi AIKATAULUT 1.1. - 2.6.2013 Ventsikalla vuodesta 1928

www.ventoniemi.fi AIKATAULUT 1.1. - 2.6.2013 Ventsikalla vuodesta 1928 www.ventoniemi.fi Matkustajapalvelua kuormurilla 1930-luvulla. Edessä Väinö ja Aune Ventoniemi sekä heidän Antero-poikansa. 85 Ventsikalla vuodesta 1928 AIKATAULUT 1.1. - 2.6.2013 Ventoniemi OY Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Aikataulut Etelä-Suomi

Aikataulut Etelä-Suomi Aikataulut Etelä-Suomi 1.1.-31.5.2015 Toimipaikkojemme yhteystiedot Postintaival 3, 00240 HELSINKI puh. 0307 15 Asemankaari 12, 02400 KIRKKONUMMI puh. 040 866 3128 Hemmolankatu 7, 08150 LOHJA puh. 0307

Lisätiedot