HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN"

Transkriptio

1 HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista, lippujen kelpoisuusehdoista, asiakasryhmistä sekä lippujen osto-oikeutta ja lippujen hinnoittelua koskevista yleisistä periaatteista. Taksa- ja lippujärjestelmä toteutetaan elektronisella matkakorttijärjestelmällä. Lisäksi käytössä on matkapuhelimeen tilattavia lippuja. 1. TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄÄ NOUDATTAVA LIIKENNE Taksa- ja lippujärjestelmä kattaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alueen: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo. Taksa- ja lippujärjestelmää noudatetaan myös muutamilla erikseen määritellyillä em. alueiden ulkopuolella sijaitsevilla rajapysäkeillä sekä eräillä linjoilla, jotka poikkeavat vähäisessä määrin em. alueiden ulkopuolella. Sisäinen liikenne muodostuu vyöhykkeen sisäisestä linja-auto- ja pienkalustoliikenteestä sekä Helsingissä lisäksi raitiovaunuliikenteestä, metroliikenteestä ja Suomenlinnan lauttaliikenteestä. Vyöhykkeet on kuvattu kohdassa 3. Seutuliikenne muodostuu vyöhykerajan ylittävästä seudullisesta linja-autoliikenteestä ja rautateiden henkilöliikenteestä (lähijunat) sekä osasta em. alueen ulkopuolelta tälle alueelle ulottuvasta linja-autoliikenteestä (U-liikenne). 2. MUIDEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMIEN LIPPUJEN KELPOISUUS Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmää noudattavassa liikenteessä kelpaavat ainoastaan tämän taksa- ja lippujärjestelmän mukaiset liput. Esimerkiksi VR:n liput, valtakunnallisen kilometritariffin liput ja luottoliput (litterat) eivät kelpaa. Lähijunissa kelpaavat taksa- ja lippujärjestelmän mukaisten lippujen lisäksi myös VR:n omat liput. Kuitenkaan VR:n lähiliikenteen vyöhyketariffin A, B ja AB-vyöhykkeiden liput eivät kelpaa. U-linjoilla kelpaavat taksa- ja lippujärjestelmän mukaisten lippujen lisäksi myös valtakunnallisen kilometritariffin mukaiset liput. U-linjoilla sovellettava poikkeusmenettely taksa- ja lippujärjestelmän mukaisten lippujen kelpoisuudesta vahvistetaan joukkoliikenteen palvelu- ja myyntiohjeessa. Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmää noudattavan alueen ulkopuolelle/ulkopuolelta matkustettaessa Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmän liput, VR:n omat liput tai valtakunnallisen kilometritariffin liput eivät kelpaa matkan osan maksuksi.

2 3. MATKALIPPUJEN KELPOISUUSALUEET (VYÖHYKKEET) Taksa- ja lippujärjestelmää noudattava alue on jaettu kuntarajojen mukaan viiteen vyöhykkeeseen: Helsinki Espoo ja Kauniainen Vantaa Kerava ja Sipoo Kirkkonummi. Yhden vyöhykkeen matkoja ovat vyöhykkeiden sisäiset matkat sekä palvelu- ja myyntiohjeessa erikseen määritellyillä linjoilla tehdyt matkat, vaikka ko. linjat ylittävät yhden tai useamman kerran vyöhykkeen rajan. Yhden vyöhykkeen matkoilla käytetään vyöhykkeen sisäisiä lippuja ja noudatetaan vyöhykkeen sisäistä taksaa. Sisäiset liput kelpaavat sisäisessä liikenteessä ja seutuliikenteessä ao. vyöhykkeen sisäisillä matkoilla. Yhden vyöhykkeen matkoilla voi käyttää myös seutulippuja. Sisäiset liput eivät kelpaa seutumatkan osamaksuksi. Kahden vyöhykkeen matkoja ovat - vyöhykerajan ylittävät matkat pääkaupunkiseudun vyöhykkeillä (Helsinki, Espoo- Kauniainen, Vantaa): näillä matkoilla käytetään pääkaupunkiseudun kahden vyöhykkeen seutulippuja - vyöhykerajan ylittävät matkat seuraavilla vyöhykkeillä: Espoo-Kauniainen, Kirkkonummi, Vantaa, Kerava-Sipoo; näillä matkoilla käytetään kahden vyöhykkeen lähiseutulippuja. Pääkaupunkiseudun kahden vyöhykkeen seutuliput kelpaavat seutuliikenteessä ja vyöhykkeiden sisäisessä liikenteessä pääkaupunkiseudun alueella (Helsinki, Espoo-Kauniainen, Vantaa). Kahden vyöhykkeen lähiseutuliput kelpaavat seutuliikenteessä ja kuntien sisäisessä liikenteessä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen sekä Vantaan, Keravan ja Sipoon alueilla, mutta eivät Helsingissä. Kahden vyöhykkeen seutuliput eivät kelpaa kolmen vyöhykkeen matkan osamaksuksi. Kolmen vyöhykkeen matkoja ovat matkat Helsingin ja ns. kolmannen vyöhykkeen kuntien Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon välillä; näillä matkoilla käytetään kolmen vyöhykkeen lähiseutulippuja. Kolmen vyöhykkeen lähiseutuliput kelpaavat seutuliikenteessä ja kuntien sisäisessä liikenteessä koko Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmää noudattavalla alueella (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo).

3 4. LIPPUJÄRJESTELMÄ Taksa- ja lippujärjestelmässä käytetään paperille tulostettavia lippuja sekä matkakortteihin ladattavia arvo- ja kausilippuja. Liput ja matkakortit voivat olla henkilökohtaisia tai haltijakohtaisia. Henkilökohtaisia lippuja/matkakortteja ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Samaan matkakorttiin voi ladata kausi- ja arvolippuja. Lisäksi taksa- ja lippujärjestelmässä on kertakortteja, tarkastajan lippuja sekä matkapuhelimeen tilattavia lippuja. Sisäisiä, seutu- ja lähiseutulippuja on aikuisille ja lapsille. Arvo- ja kausilippuja on myös alennuslippuihin oikeutetuille (alennusryhmä 1 ja alennusryhmä 2 -liput). Vapaalippuihin oikeutetuille on kausilippuja. Aikuisten lippu ei kelpaa kahtena lastenlippuna tai alennuslippuna. Vastaavasti kahta lastenlippua tai kahta alennuslippua ei voi käyttää aikuisten lippuna. Ilman lippua saa matkustaa vain palvelu- ja myyntiohjeessa määritellyissä tapauksissa. 5. ASIAKASRYHMÄT Taksa- ja lippujärjestelmässä on käytössä seuraavat asiakasryhmät (matkustajaryhmät): - aikuinen (17 vuotta täyttänyt) - lapsi 7-16 v. - opiskelija (alennusryhmä 2) - eläkeläinen (alennusryhmä 1 tai 2) - invalidi (alennusryhmä 1) - rintamaveteraani (vapaalippu) - sokea (vapaalippu) - sotainvalidi (vapaalippu) - koululainen (kuntien myöntämään vapaaseen koulumatkaan oikeutetut) - VPL (kuntien päättämät sosiaalitoimen asiakkaat/ vammaispalvelulaki, sosiaalihuoltolaki) - suurasiakas (mm. työsuhdeliput) - henkilökunta, luottamushenkilö, liikennehenkilökunta (vapaalippu) Alennus- ja vapaalippujen sekä henkilökunnan, luottamushenkilöiden ja liikennehenkilökunnan lippujen myöntämisperusteista päättää HSL:n hallitus. Asiakasryhmien teknisluontoiset tarkennukset ja täydennykset määrätään palvelu- ja myyntiohjeessa. 6. LIPPULAJIT Taksa- ja lippujärjestelmään sisältyvät seuraavat lippulajit (* -merkillä varustettuja lippuja ei ole käytössä kaikilla vyöhykkeillä): Paperille tulostettavat liput (haltijakohtaisia) - Kertalippu, aikuinen tai lapsi (kuljettajalta, konduktööriltä, lippuautomaatista) - Raitiovaunulippu* (lippuautomaatista; kelpaa vain raitiovaunuissa) Suomenlinnalippu, 12 tuntia*, aikuinen tai lapsi (lippuautomaatista; kelpaa vain Suomenlinnan lautalla) vuorokauden lippu*, aikuinen tai lapsi (vain Helsingin sisäinen ja seutulippu/ PKS; kuljettajalta 1 vrk, lippuautomaatista 1-7 vrk)

4 - Tarkastajalippu, aikuinen tai lapsi Kertakorttiin ladattavat liput (haltijakohtaisia) - 2 tunnin lippu, aikuinen tai lapsi - Suomenlinnalippu, 12 tuntia*, aikuinen tai lapsi (vain Suomenlinnan lautalla) vuorokauden lippu, aikuinen tai lapsi päivän tapahtumalippu*, aikuinen tai lapsi (vain Helsingin sisäinen ja seutulippu/pks) Haltijakohtaiseen matkakorttiin ladattavat liput - Arvolippu, aikuinen tai lapsi - Raitiovaunuarvolippu* (kelpaa vain raitiovaunuissa), aikuinen - Haltijakohtainen kausilippu*, aikuinen tai lapsi - Vapaalippu* (tilapäinen, esim. liikennetutkimushenkilökunta; vain Helsingin sisäinen, seutulippu/pks ja lähiseutu 3) - Suoraveloituslippu, aikuinen - Ei paikannusta arvolippu (tekninen lippulaji) Henkilökohtaiseen matkakorttiin ladattavat liput - Arvolippu, aikuinen tai lapsi - Raitiovaunuarvolippu* (vain raitiovaunuissa), aikuinen - Arvolippu, alennusryhmä 1 - Arvolippu, alennusryhmä 2 - Henkilökohtainen kausilippu, aikuinen tai lapsi - Henkilökohtainen kausilippu, alennusryhmä 1 - Henkilökohtainen kausilippu, alennusryhmä 2 - Henkilökohtainen yleiskausilippu, aikuinen tai lapsi - Kehyskuntien kausilippu, aikuinen* (vain Helsingin, Espoon ja Vantaan sisäiset sekä seutulippu/ PKS) - Koululaislippu (lapsi tai aikuinen/opiskelija) - Vapaalippu * (vain Helsingin sisäinen, seutulippu/pks sekä lähiseutu 3) - Suoraveloituslippu, aikuinen - Ei paikannusta arvolippu (tekninen lippulaji) Matkapuhelimeen tilattavat liput - Tekstiviestilippu* Kerta- ja vuorokausiliput Kertalippu on paperille tulostettu aikuisten tai lasten haltijakohtainen lippu, johon sisältyy vaihtooikeus lippuun tulostettuun voimassaoloaikaan asti. Vaihtoaika lasketaan lipun myyntihetkestä alkaen. Vaihtoajat ovat: - Helsingin sisäiset liput 60 minuuttia - Espoo-Kauniainen-vyöhykkeen sisäiset liput 80 minuuttia - Kerava-Sipoo-vyöhykkeen sisäiset liput 80 minuuttia - Kirkkonummen sisäiset liput 80 minuuttia - kahden vyöhykkeen seutuliput ja lähiseutuliput (lähiseutu 2) 80 minuuttia - kolmen vyöhykkeen lähiseutuliput (lähiseutu 3) 100 minuuttia HSL:n ja VR:n automaateista sekä VR:n lipunmyynnistä ostetuissa kertalipuissa voimassaoloaika on 10 minuuttia pidempi. Pitkillä linjoilla on mahdollista soveltaa linjakohtaisia vaihtoaikoja. Raitiovaunulippu ja raitiovaunuarvolippu kelpaavat vain raitiovaunuliikenteessä. Raitiovaunulippu on lippuautomaatista ostettu paperille tulostettu haltijakohtainen lippu. Raitiovaunuarvolippu on henkilö- tai haltijakohtaisessa matkakortissa olevalla arvolla ostettu, kortinlukijalla matkakorttiin tallennettu lippu. Lippuihin sisältyy 60 minuutin vaihto-oikeus raitiovaunuliikenteessä.

5 2 tunnin lippu on kertakortille ladattu haltijakohtainen lippu. Lippu on voimassa lipun kelpoisuusalueella 2 tuntia (120 minuuttia) lipun/kortin ensimmäisestä leimaushetkestä alkaen. Suomenlinnalippu on lippuautomaatista ostettu paperille tulostettu lippu tai kertakortille ladattu lippu. Lippu on haltijakohtainen ja kelpaa vain Suomenlinnan lautalla. Lippu on voimassa 12 tuntia. Paperisen lipun voimassaolo alkaa ostohetkestä ja kertakortille ladatun lipun ensimmäisestä leimaushetkestä. Vuorokausilippu (1-7 vrk) on lippuautomaatista ostettu paperille tulostettu lippu tai kertakorttiin ladattu haltijakohtainen lippu, joka on voimassa 1-7 vuorokautta asiakkaan valinnan mukaan. Paperille tulostettavan lipun voimassaolo alkaa myyntihetkellä ja kertakorttiin ladatun lipun ensimmäisestä leimauksesta. Lippu on voimassa 24 tunnin kerrannaisina ja oikeuttaa tekemään rajoittamattoman määrän matkoja lipun voimassaoloaikana lipun kelpoisuusalueella. Tapahtumalippu (1-7 vrk) on kertakorttiin ladattu haltijakohtainen lippu, joka on voimassa määriteltyinä kalenteripäivinä (yhtenäisenä 1-7 päivän ajanjaksona). Lipun voimassaolo alkaa ensimmäisen kalenteripäivän alusta klo Lipun viimeisenä voimassaolopäivänä lippu kelpaa seuraavan kalenteripäivän puolella alkavan liikennöintivuorokauden alkuun asti (klo 04.30). Lippu oikeuttaa tekemään rajoittamattoman määrän matkoja lipun voimassaoloaikana lipun kelpoisuusalueella. Tapahtumalippuja myydään tai luovutetaan ensisijaisesti tapahtumien järjestäjille. Niitä käytetään mm. suurtapahtumissa vapaan matkustusoikeuden saaneiden matkalippuina. Tekstiviestilippu on ennakkoon ostettava, puhelinoperaattorin kautta matkapuhelimeen tilattava haltijakohtainen kertalippu. Tekstiviestilippu kelpaa vain raitiovaunuissa, metrossa, Suomenlinnan lautalla, Metron itäisen liityntäliikenteen busseissa sekä lähijunaliikenteessä Helsingin alueella. Tekstiviestilipulla on 60 minuutin vaihto-oikeus edellä lueteltuun liikenteeseen. Tarkastajan lippu on paperinen haltijakohtainen lippu, joka myydään liputtomalle matkustajalle. Lippu kelpaa kaikilla vyöhykkeillä. Lipussa on 60 minuutin vaihto-oikeus. Arvoliput Aikuisten ja lasten arvoliput ovat matkakortissa olevalla arvolla ostettuja, kortinlukijalla matkakorttiin tallennettuja haltija- tai henkilökohtaisia lippuja. Alennusryhmien 1 ja 2 arvoliput ovat henkilökohtaisia arvolippuja. Arvolippuihin sisältyy vaihto-oikeus lippuun tallennettuun voimassaoloaikaan asti. Arvolipuilla on samat vaihtoajat kuin vastaavilla kertalipuilla. Vaihtoaika lasketaan kortinlukijalla tapahtuneesta lipun tallennushetkestä alkaen. Pitkillä linjoilla on mahdollista soveltaa linjakohtaisia vaihtoaikoja. Ei paikannusta arvolippu on tekninen lippulaji, jonka kortinlukija veloittaa arvolipun sijasta silloin, kun junien paikannusjärjestelmä ei toimi. Lippu kelpaa koko HSL:n taksa- ja lippujärjestelmää noudattavalla alueella ja sen vaihtoaika on 80 minuuttia. Lipun hinta on sama kuin vastaavan sisäisen arvolipun halvin hinta. Kausiliput Kausilippu on matkakorttiin ladattu henkilö- tai haltijakohtainen lippu, joka on voimassa päivää asiakkaan valinnan mukaan. Alennusryhmien kausiliput ovat henkilökohtaisia. Kausilippu oikeuttaa tekemään rajoittamattoman määrän matkoja lipun voimassaoloaikana lipun kelpoisuusalueella.

6 Suoraveloituslippu on matkakorttiin ladattu henkilö- tai haltijakohtainen lippu, joka on voimassa toistaiseksi. Suoraveloituslippu ladataan matkakorttiin, kun asiakkaan kanssa on tehty suoraveloitussopimus. Henkilökohtaiselle matkakortille ladattu suoraveloituslippu on voimassa myös yötaksan aikana (ei koske suoraveloitettavaa yleiskausilippua). Kehyskuntien kausilippu on matkakorttiin ladattu henkilökohtainen pääkaupunkiseudun vyöhykkeiden sisäinen tai seudullinen aikuisten kausilippu, joka on voimassa päivää asiakkaan valinnan mukaan. Lippua käytetään HSL:n ja kehyskuntien sopimassa lippuyhteistyössä. Koululaislippu on matkakorttiin ladattu henkilökohtainen kausilippu. Lippu on voimassa koulujen syys- ja kevätlukukausien aikana arkipäivisin (ei arkipyhinä) aamuliikenteen alusta klo (ei joulu- eikä kesälomilla). Koululaislippu oikeuttaa tekemään rajoittamattoman määrän matkoja lipun voimassaoloaikana. Vapaalippu on matkakorttiin ladattu henkilökohtainen kausilippu, joka oikeuttaa tekemään rajoittamattoman määrän matkoja lipun voimassaoloaikana lipun kelpoisuusalueella. Vapaalippu on voimassa päivää tai toistaiseksi. Lippu on voimassa myös yötaksan aikana. 7. LIPPUJEN OSTO-OIKEUS Haltijakohtaisia lippuja sekä henkilökohtaiseen matkakorttiin ladattavia yleiskausilippuja myydään kaikille asuinkunnasta riippumatta. Henkilökohtaiseen matkakorttiin ladattavia aikuisten ja lasten henkilökohtaisia kausilippuja myydään HSL-kunnissa vakituisesti ja tilapäisesti asuville henkilöille. Henkilökohtaiseen matkakorttiin ladattavia aikuisten henkilökohtaisia kausilippuja myydään HSL:n päätöksellä myös muiden kuin HSL-kuntien asukkaille silloin, kun kehyskunta maksaa lipuista korvausta erillisen sopimuksen mukaan (HSL:n ja kehyskunnan lippuyhteistyösopimus). Henkilökohtaiseen matkakorttiin ladattavia alennusryhmien 1 ja 2 arvo- ja kausilippuja myydään vain HSL-kunnissa vakituisesti asuville myöntämisperusteet täyttäville henkilöille. Alennusryhmän 2 lippuja myydään myös tilapäisesti seudulla asuville ulkomaalaisille, opiskelijalipun myöntämisperusteet täyttäville vaihto-opiskelijoille. Kunnat päättävät henkilökohtaiseen matkakorttiin ladattavien koululaislippujen myöntämisperusteista. Matkakorttiin ladattavia seutuvapaalippuja myönnetään pääkaupunkiseudun kunnissa vakituisesti asuville erityisryhmien vapaalipun myöntämisperusteet täyttäville henkilöille. Kolmen vyöhykkeen lähiseutuvapaalippuja myönnetään vain Keravalla, Kirkkonummella ja Sipoossa vakituisesti asuville vapaalipun myöntämisperusteet täyttäville henkilöille. HSL päättää vapaalippujen myöntämisestä henkilökunta-, luottamushenkilö- ja liikennehenkilökunta -asiakasryhmin kuuluville. 8. LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET Sisäisillä yhden vyöhykkeen matkoilla noudatetaan taksa- ja lippujärjestelmän puitteissa HSL:n päättämää sisäistä taksaa. Seudullisilla kahden ja kolmen vyöhykkeen matkoilla noudatetaan HSL:n päättämää seututaksaa.

7 Haltijakohtaisten lippujen ja henkilökohtaisten yleiskausilippujen hinnoittelun lähtökohtana on, että lipuista ei aiheudu alijäämää. Lippuja voidaan kuitenkin myydä alennettuun hintaan HSL:n hallituksen erikseen päättämin perustein. Subventoituja lippuja voivat olla henkilökohtaiset kausiliput sekä alennusryhmien arvoliput. Alennusryhmien arvo- ja kausilipuissa on käytössä kaksi hintaluokkaa: - alennusryhmä 1, alennus on 25 % vastaavan aikuisen lipun hinnasta ja - alennusryhmä 2, alennus on 50 % vastaavan aikuisen lipun hinnasta. Kausilippujen hinnoittelussa hinta määräytyy 14 päivän perushinnan ja lisäpäivän hinnan perusteella. Vuorokausi- ja tapahtumalippujen (päivälippujen) hinta määräytyy yhden vuorokauden/päivän perushinnan ja lisävuorokauden/päivän hinnan perusteella. Suoraveloitettavat kausiliput hinnoitellaan siten, että kuukausittain asiakkaalta veloitettava hinta on kausilipun hinta 30 päivän kohdalla ja joka 12. kuukausi on asiakkaalle maksuton. Kehyskuntien kausiliput myydään asiakkaille samaan hintaan kuin pääkaupunkiseudun asukkaille myytävät aikuisten kausiliput. Kehyskunta maksaa lipuista korvausta erillisten sopimusten mukaan. Tarkastajan liput hinnoitellaan alimman sisäisen aikuisen ja lapsen kertalipun taksan mukaisesti. Lippujen hinnoittelussa on mahdollista käyttää joustavaa hinnoittelua (hintadifferointia). Matkakortista peritään korttimaksu. 9. YÖTAKSA Koko Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmään kuuluvassa joukkoliikenteessä on käytössä yötaksa, joka on voimassa maanantaista sunnuntaihin kello Yötaksan voimassaoloaikana myydään sisäiset ja seudulliset kertaliput ja arvoliput yötaksan mukaisin hinnoin. Yötaksa on kaikille asiakasryhmille samanhintainen. Ennen klo myydyt liput kelpaavat yötaksan aikana ilman erillistä yötaksaa, jos niiden vaihtooikeus (matkustusoikeus) on voimassa. Kertakorttiin ladatut liput kelpaavat yötaksan aikana ilman erillistä yötaksaa. Myös lipun (kortin) ensimmäisen leimauksen voi tehdä yötaksan aikana. Kaikki kausiliput kelpaavat ilman erillistä yötaksaa lukuun ottamatta koululaislippuja. 10. TARKEMMAT OHJEET Tarkemmat ohjeet ja vähäiset poikkeukset taksa- ja lippujärjestelmän soveltamisesta annetaan HSL:n toimitusjohtajan hyväksymässä Helsingin seudun joukkoliikenteen palvelu- ja myyntiohjeessa.

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN 1 HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2017 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat alkaen

HSL:n lippujen hinnat alkaen HSL:n lippujen hinnat 1.1.2018 alkaen Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän

Lisätiedot

Helsinki, Espoo Kauniainen, Vantaa, Kerava Sipoo Tuusula tai Kirkkonummi Siuntio

Helsinki, Espoo Kauniainen, Vantaa, Kerava Sipoo Tuusula tai Kirkkonummi Siuntio Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän hinnasta seuraavilta 15 366

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat 2014

HSL:n lippujen hinnat 2014 HSL:n lippujen hinnat 2014 Lippujen hinnat sisältävät 10%:n arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Palvelupisteessä hyvityksistä perittävä käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana

Lisätiedot

HSL-lippujen hinnat 2017

HSL-lippujen hinnat 2017 HSL-lippujen hinnat 2017 Kaikkien lippujen hinnat sisältävät 10 prosentin arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana klo 2.00 4.30 liput ovat

Lisätiedot

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Haltijakohtainen kausilippu, aikuinen, 14 päivän hinta 53,40 61,50 15,2 % Haltijakohtainen kausilippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 26,70 30,80

Lisätiedot

SUOMI. Lippujen hinnat

SUOMI. Lippujen hinnat SUOMI Lippujen hinnat Kausiliput HSL-kuntien asukkaille HSL-sovelluksella liput aikuisille ja opiskelijoille B B C D B C C D B C D B C D 30 vrk kertaosto 59,70 107,50 98,00 115,80 156,40 30 vrk jatkuva

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,00 0,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,50 0,0 % Yökertaseutulippu 1) 6,00 7,00 16,7 % 2 tunnin lippu, aikuinen 7,00 7,00

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,50 10,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,80 12,0 % Mobiililippu 5,00 5,50 10,0 % Yökertaseutulippu 1) 7,00 7,00 0,0 %

Lisätiedot

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen joukko liikennealueen, jolla on helppoa ja edullista liikkua. Yhden

Lisätiedot

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Matkakortilla kaikki matkat HSL:n kolmas vyöhyke laajenee Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput tulevat käyttöön Sipoon bussiliikenteessä vuoden 2012 alussa.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu)

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu) Hallitus 53 03.05.2016 MOBIILILIPPUJEN JA TEKSTIVIESTILIPUN HINTOJEN TARKISTAMINEN 428/07.72.721/2015 Hallitus 53 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä LIITE 2 1 (7) Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput sekä oikeus matkustaa ilman lippua Helsingin seudun uudessa vyöhykemallissa (kaarimalli) HSL:n hallituksen kokous 10.2.2015 YHTEENVETO ASIAKASRYHMISTÄ,

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p Hallitus 150 25.10.2011 HSL-LIIKENTEEN LIPPUJEN HINNAT 2012 62/07/72/720/2010 hall 150 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti hallinto-ja strategiajohtaja Ilmari Mäkinen Kellokosken joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti joukkoliikenteestä vastaava osastonjohtaja Tero Anttila Jokelan joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot,

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA?

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? www.kotka.fi/joukkoliikenne SUURIMMAT MUUTOKSET ASIAKKAILLE Samat tuotteet ja taksajärjestelmä käytössä koko seudulla (Hamina-Kotka-Pyhtää)

Lisätiedot

Laajenevan seudun tarpeisiin

Laajenevan seudun tarpeisiin Laajenevan seudun tarpeisiin Helsingin seutu kasvaa ja laajenee kovaa vauhtia. Vyöhykeuudistuksella vastataan väestön liikkumisen tarpeisiin ja varmistetaan julkisen liikenteen toimivuus nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2011-2012 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2011-2012 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2011-2012 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 4,00 4,50 12,5 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,00 2,30 15,0 % Yökertaseutulippu 1) 6,00 6,00 0,0 % 2 tunnin lippu, aikuinen 5,70

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2012-2013 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2012-2013 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2012-2013 LIITE 1 Lippulajit 2012 2013 2013-12 Kertaseutulippu, aikuinen 4,50 4,50 0,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,30 2,30 0,0 % Yökertaseutulippu 1) 6,00 6,00 0,0 % 2 tunnin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseutu sijoittuu kolmelle sisimmälle vyöhykkeelle ja kehyskunnat vyöhykkeelle D.

Pääkaupunkiseutu sijoittuu kolmelle sisimmälle vyöhykkeelle ja kehyskunnat vyöhykkeelle D. HSL Uudet vyöhykkeet 2019 A B C D Laajenevan seudun tarpeisiin Helsingin seutu kasvaa ja laajenee kovaa vauhtia. Vyöhykeuudistuksella vastataan väestön liikkumisen tarpeisiin ja varmistetaan julkisen liikenteen

Lisätiedot

3.11.2009. Aikuinen. 1.1.2010 alkaen. Lapsi 3.11.2009

3.11.2009. Aikuinen. 1.1.2010 alkaen. Lapsi 3.11.2009 (ESITYS) Aikuisten lippuja myydään HSL:n Aikuisen lippu, seutulippualueella* 17 vuotta Aikuinen subventoitu hinta täyttäneille henkilöille (ei edellytetä vakinaista HSL-kuntalaiselle asumista) kaarimallissa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Tausta PKS:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoteen 2014 mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Sokeiden vapaalipun myöntämisperusteiden tarkistaminen

Sokeiden vapaalipun myöntämisperusteiden tarkistaminen Hallitus 105 25.10.2016 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET VUONNA 2017 418/07.72.720/2016 Hallitus 105 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

Uusi matkakumppanisi.

Uusi matkakumppanisi. Uusi matkakumppanisi. Käännä sivua, nappaa kortti mukaasi ja nauti matkanteosta. Ottaaksesi kortistasi kaikki hyödyt irti. Luo itsellesi HSL-tunnus. Yleiset matkaehdot Helsingin seudun liikenne Luo itsellesi

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124 Hallitus 124 24.10.2017 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2018 526/02.02.00.00/2017 Hallitus 124 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelijat Osastonjohtaja Mari Flink, p. 040 715 0440,

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Hyrylän joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat joukkoliikennesuunnittelija

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI HSL/PLE + Sipoon kunta/rlö/hul 14.9.2011 SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI Johdanto/tausta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) perustettiin kesäkuussa

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset HSL:n matkaliput ja eläkeläiset Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 5.12.2016 Nykytilanne Lippujen hinnoittelu ja eläkeläiset 50 % HSL:n menoista tulee kattaa lipputuloilla,

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä 2014 HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia 1 Reunaehtoja Taksa- ja lippujärjestelmä ei voi olla samanaikaisesti sekä kuntatalouden

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ Hallitus 59 25.03.2014 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ 457/00.01.013/2013, 16/07.72.721/2014 Hallitus

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/434/2015, 20.3.2015 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072 Hallitus 151 23.10.2012 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2013 370/07/72/721/2012 hall 151 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen,

Lisätiedot

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Infopaketti lausunnonantajille 8.5.2013 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHTIA... 1 Nykyinen taksa-

Lisätiedot

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Hallitus 142 22.10.2013 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

AIKATAULUYHDISTELMÄ LAHDEN SEUDUN LIIKENNE ORIMATTILA - HENNA LAHTI - HENNA - HELSINKI

AIKATAULUYHDISTELMÄ LAHDEN SEUDUN LIIKENNE ORIMATTILA - HENNA LAHTI - HENNA - HELSINKI AIKATAULUYHDISTELMÄ LAHDEN SEUDUN LIIKENNE 10.12.2017-3.6.2018 ORIMATTILA - HENNA LAHTI - HENNA - HELSINKI 10.12.2017-24.3.2018 REITTIKARTTA Hennan asema E75 Helsingintie Orimattila Orionaukio BUSSILIPUT

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan.

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

Linkki. Liput, hinnat ja vyöhykkeet. Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne SUOMI

Linkki. Liput, hinnat ja vyöhykkeet. Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne SUOMI SUOMI Linkki Jyväskylän seudun joukkoliikenne Liput, hinnat ja vyöhykkeet Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne Helppoa ja edullista liikkumista Linkillä! Jyväskylän seudun joukkoliikenne

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija Hallitus 136 27.10.2015 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2016 428/07.72.721/2015 Hallitus 136 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 %

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 % Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721/2014 Hallitus 152 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 198 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä

Lisätiedot

ELY-KESKUKSEN WALTTI- LIPUT JOENSUUN SEUDUN MAASEUTU- LIIKENTEESSÄ

ELY-KESKUKSEN WALTTI- LIPUT JOENSUUN SEUDUN MAASEUTU- LIIKENTEESSÄ ELY-KESKUKSEN WALTTI- LIPUT JOENSUUN SEUDUN MAASEUTU- LIIKENTEESSÄ 2019 2020 1 WALTTI-LIPUT JOENSUUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Joensuun seudun maaseutuliikenteessä ELYkeskuksen Waltti-liput ovat käytössä reiteillä

Lisätiedot

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT JOENSUUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT JOENSUUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT JOENSUUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Asiakaspalvelupiste ja lipunmyynti Joensuussa Kulttuuri- ja matkailukeskus Carelicum Koskikatu 5, 80100 JOENSUU Avoinna ma-pe 10 16.30 WALTTI-LIPUT

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-02308-07 6.3.2007 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Järvenpään 3. vyöhykkeen lipun kustannusten kohdentuminen Valtion osuus nykytaso nn nn 000 Järvenpää kustannukset Hallinnointi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 47 25.09.2014. 47 Asianro 6085/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 47 25.09.2014. 47 Asianro 6085/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) 47 Asianro 6085/08.01.00/2014 Kuopio - Siilinjärvi -joukkoliikenteen lippujärjestelmä Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE Hallitus 3 20.01.2015 ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE 1/07.72.720/2010 Hallitus 3 Esittelijä

Lisätiedot

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KUOPION LIIKENNEALUEELLA

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KUOPION LIIKENNEALUEELLA ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KUOPION LIIKENNEALUEELLA ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN KUOPIOON SUUNTAUTUVASSA MAASEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN ELY-keskuksen hankkimassa Kuopion seudun

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija Hallitus 106 25.10.2016 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2017 416/07.72.721/2016 Hallitus 106 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 167 10.12.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 Hallitus 167 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko

Lisätiedot

et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721 /2014 Hallitus 152

et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721 /2014 Hallitus 152 et lai) HRT OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KIRKKO Saap. Anl. h/, 2 Dno, / d 0 Hallitus 152 21.10.2014 Kä%it, Behand MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721 /2014 Hallitus 152 Esittelijä Valmistelija

Lisätiedot

Lipputuotteet ja asiakashinnat

Lipputuotteet ja asiakashinnat Lipputuotteet ja asiakashinnat Liikenteessä noudatetaan seuraavia lippu- ja maksujärjestelmää koskevia periaatteita, ellei yksittäisissä ostokohteissa ole toisin määrätty: 1) Kaikissa autoissa tulee voida

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Mikäli tutkimus on osoitettu taloudessanne lapselle, pyydämme vanhempia tai huoltajaa vastaamaan lapsen puolesta. Ovatko henkilötietonne oikein saatekirjeessä? Mikäli

Lisätiedot

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 23.11.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

Matkakortin kelpoisuus. Sisällys. Matkakortin kelpoisuus... 3

Matkakortin kelpoisuus. Sisällys. Matkakortin kelpoisuus... 3 Sisällys Matkakortin kelpoisuus... 3 Yksi kortti - monta tapaa maksaa matka... 5 Lippulajit... 7 Kertalippu... 7 Arvolippu... 7 Kausilippu... 9 Työmatkalippu... 9 Opiskelijalippu... 10 Koululippu... 11

Lisätiedot

OULUN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT

OULUN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT 1/13 OULUN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT Oulun joukkoliikenteen yleiset matkakortti- ja matkustusehdot ovat voimassa 7.1.2015 alkaen ja koskevat 7.1.2015 jälkeen myytäviä Oulun

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntipiste/-itä tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa.

Asiakaspalvelu- ja myyntipiste/-itä tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 7 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (RISSANEN) KOSKIEN OPISKELIJALIPUN MYÖNTÄMISTÄ KANSAINVÄLISILLE VAIHTO- OPISKELIJOILLE HKL 2009-190, Halke 2008-2375/666, 19.2.2009

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (6) 86 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin seudun

Lisätiedot

Linkki. Liput, hinnat ja vyöhykkeet. Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne SUOMI

Linkki. Liput, hinnat ja vyöhykkeet. Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne SUOMI SUOMI Linkki Jyväskylän seudun joukkoliikenne Liput, hinnat ja vyöhykkeet Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne Helppoa ja edullista liikkumista Linkillä! Jyväskylän seudun joukkoliikenne

Lisätiedot

SUOMI. Yleiset matkaehdot HSL:n joukkoliikenteessä

SUOMI. Yleiset matkaehdot HSL:n joukkoliikenteessä SUOMI Yleiset matkaehdot HSL:n joukkoliikenteessä Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkaehtoja sovelletaan HSL:n järjestämiin joukkoliikennematkoihin ja -palveluihin. HSL:n palveluita käyttävän asiakkaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/

Osavuosikatsaus 1/ Osavuosikatsaus 1/2015 1.1. 30.4.2015 HSLH 26.5.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisällys Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2015 Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2015

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/1787/2016, 4.11.2016 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) 203 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen HEL 2014-005456 T 05 03 00 Päätös

Lisätiedot

KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ

KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 4.6.2018 ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ SISÄLTÖ 1. Kouvolan kaupunki 1 2. Kouvolan joukkoliikenne 1 2.1 Matkustajavirta 1 2.2 Reittikartat 1 2.3 Lipputuotteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä 1 YLEISTÄ... 1 2 LIPPUJÄRJESTELMÄ... 1 2.1 Nykyiset lipputuotteet... 1 2.2 Tasataksa-alueen kaupungin tukemat lipputuotteet ja asiakashinnat

Lisätiedot

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla 11 2013 Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

Kaupunkipyörät ja potkulaudat + Vyöhykeuudistus

Kaupunkipyörät ja potkulaudat + Vyöhykeuudistus Kaupunkipyörät ja potkulaudat + Vyöhykeuudistus HSL-info Tarja Jääskeläinen, HSL Kaupunkipyöräpalvelu alkaa 1.4. 238 (huhtikuussa 150) pyöräasemaa Helsingissä ja 107 pyöräasemaa Espoossa. Yhteensä 345

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista

Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallitus 71 24.02.2014 5 13722-2013 (032) Lausunto Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle bussilippujen hinnoista Tiivistelmä: Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 44 Asianro 3719/08.01.00/2012 Kuopion ja Siilinjärven maaseutuliikenteen lippujen hinnoittelu 1 Hinnoittelun periaatteet Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot Nämä matkaehdot ovat voimassa 1.1.2013 alkaen ja koskevat Helsingin seudun matkakortin ja siihen ladatun kauden ja arvon käyttöä HSL:n seutulippualueen joukkoliikenteessä.

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 159 19.11.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 Hallitus 159 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko

Lisätiedot

Lausuntopyyntö erityisryhmien alennuslipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua

Lausuntopyyntö erityisryhmien alennuslipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (10) 1 Lausunto erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa vyöhykemallissa HEL 2015-002286 T 08 02 00 Lausuntoehdotus

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 14.12.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013

Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013 12 2014 Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013 Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki PL 100, 00077 HSL

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 240. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 12.12.2016 Sivu 1 / 1 2496/2016 08.01.00 Kaupunginhallitus 283 26.9.2016 Valtuusto 171 31.10.2016 Valtuusto 198 14.11.2016 240 Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento puh , Satu Rönnqvist puh

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento puh , Satu Rönnqvist puh Hallitus 53 25.03.2014 LIPUNMYYNNIN KEHITTÄMISSELVITYS JA -SUUNNITELMA 2014-2020 288/07.72.720/2013 Hallitus 53 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento puh.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN ALUEEN MAASEUTULIIKENTEEN WALTTI -KÄYTTÖÖNOTTO

LAPPEENRANNAN ALUEEN MAASEUTULIIKENTEEN WALTTI -KÄYTTÖÖNOTTO LAPPEENRANNAN ALUEEN MAASEUTULIIKENTEEN WALTTI -KÄYTTÖÖNOTTO WALTIN KÄYNNISTYSAIKATAULU Lappeenrannan paikallisliikenne 4.1.2016 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka ELYn Imatra-Joutseno-Lappeenranta

Lisätiedot

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN JOENSUUHUN SUUNTAUTUVASSA MAASEU- TULIIKENTEESSÄ ALKAEN

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN JOENSUUHUN SUUNTAUTUVASSA MAASEU- TULIIKENTEESSÄ ALKAEN ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN JOENSUUHUN SUUNTAUTUVASSA MAASEU- TULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-KORTTI KÄYTTÖÖN JOENSUUN MAASEUTULIIKEN- TEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN ELY-keskuksen hankkimassa Joensuun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STAOS REGISTRATORSKONTOR 7.03.2013 1/07/72/720/2010

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STAOS REGISTRATORSKONTOR 7.03.2013 1/07/72/720/2010 II HSL HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STAOS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit 02.`. 04. 2013 AUSUNTOPYYNTÖ 1 (3) 'jnro/onr Tehtävgluckko Jakelun mukallippgiftskiass 2c ~~ - Ö e)s CC 7.03.2013

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (ANTTILA) KOSKIEN JOUKKOLIIKENTEEN VAPAA- TAI ALENNUSLIPPUJEN MYÖNTÄMISTÄ IKÄIHMISILLE HKL Halke 2007-2242 / 666 10.10.2007 (Määräaika

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset

Lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset UUDELY/xxxx/2017 Etelä-Savo TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset Liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä Uudenmaan ELY-keskuksen toimivallassa olevassa PSA-liikenteessä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen yleiset matkakortti- ja matkustusehdot

Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen yleiset matkakortti- ja matkustusehdot Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen yleiset matkakortti- ja matkustusehdot Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen yleiset matkakortti- ja matkustusehdot ovat voimassa 1. kesäkuuta 2016 ja koskevat 18.toukokuuta

Lisätiedot