HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN"

Transkriptio

1 HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista, lippujen kelpoisuusehdoista, asiakasryhmistä sekä lippujen osto-oikeutta ja lippujen hinnoittelua koskevista yleisistä periaatteista. Taksa- ja lippujärjestelmä toteutetaan elektronisella matkakorttijärjestelmällä. Lisäksi käytössä on matkapuhelimeen tilattavia lippuja. 1. TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄÄ NOUDATTAVA LIIKENNE Taksa- ja lippujärjestelmä kattaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alueen: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo. Taksa- ja lippujärjestelmää noudatetaan myös muutamilla erikseen määritellyillä em. alueiden ulkopuolella sijaitsevilla rajapysäkeillä sekä eräillä linjoilla, jotka poikkeavat vähäisessä määrin em. alueiden ulkopuolella. Sisäinen liikenne muodostuu vyöhykkeen sisäisestä linja-auto- ja pienkalustoliikenteestä sekä Helsingissä lisäksi raitiovaunuliikenteestä, metroliikenteestä ja Suomenlinnan lauttaliikenteestä. Vyöhykkeet on kuvattu kohdassa 3. Seutuliikenne muodostuu vyöhykerajan ylittävästä seudullisesta linja-autoliikenteestä ja rautateiden henkilöliikenteestä (lähijunat) sekä osasta em. alueen ulkopuolelta tälle alueelle ulottuvasta linja-autoliikenteestä (U-liikenne). 2. MUIDEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMIEN LIPPUJEN KELPOISUUS Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmää noudattavassa liikenteessä kelpaavat ainoastaan tämän taksa- ja lippujärjestelmän mukaiset liput. Esimerkiksi VR:n liput, valtakunnallisen kilometritariffin liput ja luottoliput (litterat) eivät kelpaa. Lähijunissa kelpaavat taksa- ja lippujärjestelmän mukaisten lippujen lisäksi myös VR:n omat liput. Kuitenkaan VR:n lähiliikenteen vyöhyketariffin A, B ja AB-vyöhykkeiden liput eivät kelpaa. U-linjoilla kelpaavat taksa- ja lippujärjestelmän mukaisten lippujen lisäksi myös valtakunnallisen kilometritariffin mukaiset liput. U-linjoilla sovellettava poikkeusmenettely taksa- ja lippujärjestelmän mukaisten lippujen kelpoisuudesta vahvistetaan joukkoliikenteen palvelu- ja myyntiohjeessa. Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmää noudattavan alueen ulkopuolelle/ulkopuolelta matkustettaessa Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmän liput, VR:n omat liput tai valtakunnallisen kilometritariffin liput eivät kelpaa matkan osan maksuksi.

2 3. MATKALIPPUJEN KELPOISUUSALUEET (VYÖHYKKEET) Taksa- ja lippujärjestelmää noudattava alue on jaettu kuntarajojen mukaan viiteen vyöhykkeeseen: Helsinki Espoo ja Kauniainen Vantaa Kerava ja Sipoo Kirkkonummi. Yhden vyöhykkeen matkoja ovat vyöhykkeiden sisäiset matkat sekä palvelu- ja myyntiohjeessa erikseen määritellyillä linjoilla tehdyt matkat, vaikka ko. linjat ylittävät yhden tai useamman kerran vyöhykkeen rajan. Yhden vyöhykkeen matkoilla käytetään vyöhykkeen sisäisiä lippuja ja noudatetaan vyöhykkeen sisäistä taksaa. Sisäiset liput kelpaavat sisäisessä liikenteessä ja seutuliikenteessä ao. vyöhykkeen sisäisillä matkoilla. Yhden vyöhykkeen matkoilla voi käyttää myös seutulippuja. Sisäiset liput eivät kelpaa seutumatkan osamaksuksi. Kahden vyöhykkeen matkoja ovat - vyöhykerajan ylittävät matkat pääkaupunkiseudun vyöhykkeillä (Helsinki, Espoo- Kauniainen, Vantaa): näillä matkoilla käytetään pääkaupunkiseudun kahden vyöhykkeen seutulippuja - vyöhykerajan ylittävät matkat seuraavilla vyöhykkeillä: Espoo-Kauniainen, Kirkkonummi, Vantaa, Kerava-Sipoo; näillä matkoilla käytetään kahden vyöhykkeen lähiseutulippuja. Pääkaupunkiseudun kahden vyöhykkeen seutuliput kelpaavat seutuliikenteessä ja vyöhykkeiden sisäisessä liikenteessä pääkaupunkiseudun alueella (Helsinki, Espoo-Kauniainen, Vantaa). Kahden vyöhykkeen lähiseutuliput kelpaavat seutuliikenteessä ja kuntien sisäisessä liikenteessä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen sekä Vantaan, Keravan ja Sipoon alueilla, mutta eivät Helsingissä. Kahden vyöhykkeen seutuliput eivät kelpaa kolmen vyöhykkeen matkan osamaksuksi. Kolmen vyöhykkeen matkoja ovat matkat Helsingin ja ns. kolmannen vyöhykkeen kuntien Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon välillä; näillä matkoilla käytetään kolmen vyöhykkeen lähiseutulippuja. Kolmen vyöhykkeen lähiseutuliput kelpaavat seutuliikenteessä ja kuntien sisäisessä liikenteessä koko Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmää noudattavalla alueella (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo).

3 4. LIPPUJÄRJESTELMÄ Taksa- ja lippujärjestelmässä käytetään paperille tulostettavia lippuja sekä matkakortteihin ladattavia arvo- ja kausilippuja. Liput ja matkakortit voivat olla henkilökohtaisia tai haltijakohtaisia. Henkilökohtaisia lippuja/matkakortteja ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Samaan matkakorttiin voi ladata kausi- ja arvolippuja. Lisäksi taksa- ja lippujärjestelmässä on kertakortteja, tarkastajan lippuja sekä matkapuhelimeen tilattavia lippuja. Sisäisiä, seutu- ja lähiseutulippuja on aikuisille ja lapsille. Arvo- ja kausilippuja on myös alennuslippuihin oikeutetuille (alennusryhmä 1 ja alennusryhmä 2 -liput). Vapaalippuihin oikeutetuille on kausilippuja. Aikuisten lippu ei kelpaa kahtena lastenlippuna tai alennuslippuna. Vastaavasti kahta lastenlippua tai kahta alennuslippua ei voi käyttää aikuisten lippuna. Ilman lippua saa matkustaa vain palvelu- ja myyntiohjeessa määritellyissä tapauksissa. 5. ASIAKASRYHMÄT Taksa- ja lippujärjestelmässä on käytössä seuraavat asiakasryhmät (matkustajaryhmät): - aikuinen (17 vuotta täyttänyt) - lapsi 7-16 v. - opiskelija (alennusryhmä 2) - eläkeläinen (alennusryhmä 1 tai 2) - invalidi (alennusryhmä 1) - rintamaveteraani (vapaalippu) - sokea (vapaalippu) - sotainvalidi (vapaalippu) - koululainen (kuntien myöntämään vapaaseen koulumatkaan oikeutetut) - VPL (kuntien päättämät sosiaalitoimen asiakkaat/ vammaispalvelulaki, sosiaalihuoltolaki) - suurasiakas (mm. työsuhdeliput) - henkilökunta, luottamushenkilö, liikennehenkilökunta (vapaalippu) Alennus- ja vapaalippujen sekä henkilökunnan, luottamushenkilöiden ja liikennehenkilökunnan lippujen myöntämisperusteista päättää HSL:n hallitus. Asiakasryhmien teknisluontoiset tarkennukset ja täydennykset määrätään palvelu- ja myyntiohjeessa. 6. LIPPULAJIT Taksa- ja lippujärjestelmään sisältyvät seuraavat lippulajit (* -merkillä varustettuja lippuja ei ole käytössä kaikilla vyöhykkeillä): Paperille tulostettavat liput (haltijakohtaisia) - Kertalippu, aikuinen tai lapsi (kuljettajalta, konduktööriltä, lippuautomaatista) - Raitiovaunulippu* (lippuautomaatista; kelpaa vain raitiovaunuissa) Suomenlinnalippu, 12 tuntia*, aikuinen tai lapsi (lippuautomaatista; kelpaa vain Suomenlinnan lautalla) vuorokauden lippu*, aikuinen tai lapsi (vain Helsingin sisäinen ja seutulippu/ PKS; kuljettajalta 1 vrk, lippuautomaatista 1-7 vrk)

4 - Tarkastajalippu, aikuinen tai lapsi Kertakorttiin ladattavat liput (haltijakohtaisia) - 2 tunnin lippu, aikuinen tai lapsi - Suomenlinnalippu, 12 tuntia*, aikuinen tai lapsi (vain Suomenlinnan lautalla) vuorokauden lippu, aikuinen tai lapsi päivän tapahtumalippu*, aikuinen tai lapsi (vain Helsingin sisäinen ja seutulippu/pks) Haltijakohtaiseen matkakorttiin ladattavat liput - Arvolippu, aikuinen tai lapsi - Raitiovaunuarvolippu* (kelpaa vain raitiovaunuissa), aikuinen - Haltijakohtainen kausilippu*, aikuinen tai lapsi - Vapaalippu* (tilapäinen, esim. liikennetutkimushenkilökunta; vain Helsingin sisäinen, seutulippu/pks ja lähiseutu 3) - Suoraveloituslippu, aikuinen - Ei paikannusta arvolippu (tekninen lippulaji) Henkilökohtaiseen matkakorttiin ladattavat liput - Arvolippu, aikuinen tai lapsi - Raitiovaunuarvolippu* (vain raitiovaunuissa), aikuinen - Arvolippu, alennusryhmä 1 - Arvolippu, alennusryhmä 2 - Henkilökohtainen kausilippu, aikuinen tai lapsi - Henkilökohtainen kausilippu, alennusryhmä 1 - Henkilökohtainen kausilippu, alennusryhmä 2 - Henkilökohtainen yleiskausilippu, aikuinen tai lapsi - Kehyskuntien kausilippu, aikuinen* (vain Helsingin, Espoon ja Vantaan sisäiset sekä seutulippu/ PKS) - Koululaislippu (lapsi tai aikuinen/opiskelija) - Vapaalippu * (vain Helsingin sisäinen, seutulippu/pks sekä lähiseutu 3) - Suoraveloituslippu, aikuinen - Ei paikannusta arvolippu (tekninen lippulaji) Matkapuhelimeen tilattavat liput - Tekstiviestilippu* Kerta- ja vuorokausiliput Kertalippu on paperille tulostettu aikuisten tai lasten haltijakohtainen lippu, johon sisältyy vaihtooikeus lippuun tulostettuun voimassaoloaikaan asti. Vaihtoaika lasketaan lipun myyntihetkestä alkaen. Vaihtoajat ovat: - Helsingin sisäiset liput 60 minuuttia - Espoo-Kauniainen-vyöhykkeen sisäiset liput 80 minuuttia - Kerava-Sipoo-vyöhykkeen sisäiset liput 80 minuuttia - Kirkkonummen sisäiset liput 80 minuuttia - kahden vyöhykkeen seutuliput ja lähiseutuliput (lähiseutu 2) 80 minuuttia - kolmen vyöhykkeen lähiseutuliput (lähiseutu 3) 100 minuuttia HSL:n ja VR:n automaateista sekä VR:n lipunmyynnistä ostetuissa kertalipuissa voimassaoloaika on 10 minuuttia pidempi. Pitkillä linjoilla on mahdollista soveltaa linjakohtaisia vaihtoaikoja. Raitiovaunulippu ja raitiovaunuarvolippu kelpaavat vain raitiovaunuliikenteessä. Raitiovaunulippu on lippuautomaatista ostettu paperille tulostettu haltijakohtainen lippu. Raitiovaunuarvolippu on henkilö- tai haltijakohtaisessa matkakortissa olevalla arvolla ostettu, kortinlukijalla matkakorttiin tallennettu lippu. Lippuihin sisältyy 60 minuutin vaihto-oikeus raitiovaunuliikenteessä.

5 2 tunnin lippu on kertakortille ladattu haltijakohtainen lippu. Lippu on voimassa lipun kelpoisuusalueella 2 tuntia (120 minuuttia) lipun/kortin ensimmäisestä leimaushetkestä alkaen. Suomenlinnalippu on lippuautomaatista ostettu paperille tulostettu lippu tai kertakortille ladattu lippu. Lippu on haltijakohtainen ja kelpaa vain Suomenlinnan lautalla. Lippu on voimassa 12 tuntia. Paperisen lipun voimassaolo alkaa ostohetkestä ja kertakortille ladatun lipun ensimmäisestä leimaushetkestä. Vuorokausilippu (1-7 vrk) on lippuautomaatista ostettu paperille tulostettu lippu tai kertakorttiin ladattu haltijakohtainen lippu, joka on voimassa 1-7 vuorokautta asiakkaan valinnan mukaan. Paperille tulostettavan lipun voimassaolo alkaa myyntihetkellä ja kertakorttiin ladatun lipun ensimmäisestä leimauksesta. Lippu on voimassa 24 tunnin kerrannaisina ja oikeuttaa tekemään rajoittamattoman määrän matkoja lipun voimassaoloaikana lipun kelpoisuusalueella. Tapahtumalippu (1-7 vrk) on kertakorttiin ladattu haltijakohtainen lippu, joka on voimassa määriteltyinä kalenteripäivinä (yhtenäisenä 1-7 päivän ajanjaksona). Lipun voimassaolo alkaa ensimmäisen kalenteripäivän alusta klo Lipun viimeisenä voimassaolopäivänä lippu kelpaa seuraavan kalenteripäivän puolella alkavan liikennöintivuorokauden alkuun asti (klo 04.30). Lippu oikeuttaa tekemään rajoittamattoman määrän matkoja lipun voimassaoloaikana lipun kelpoisuusalueella. Tapahtumalippuja myydään tai luovutetaan ensisijaisesti tapahtumien järjestäjille. Niitä käytetään mm. suurtapahtumissa vapaan matkustusoikeuden saaneiden matkalippuina. Tekstiviestilippu on ennakkoon ostettava, puhelinoperaattorin kautta matkapuhelimeen tilattava haltijakohtainen kertalippu. Tekstiviestilippu kelpaa vain raitiovaunuissa, metrossa, Suomenlinnan lautalla, Metron itäisen liityntäliikenteen busseissa sekä lähijunaliikenteessä Helsingin alueella. Tekstiviestilipulla on 60 minuutin vaihto-oikeus edellä lueteltuun liikenteeseen. Tarkastajan lippu on paperinen haltijakohtainen lippu, joka myydään liputtomalle matkustajalle. Lippu kelpaa kaikilla vyöhykkeillä. Lipussa on 60 minuutin vaihto-oikeus. Arvoliput Aikuisten ja lasten arvoliput ovat matkakortissa olevalla arvolla ostettuja, kortinlukijalla matkakorttiin tallennettuja haltija- tai henkilökohtaisia lippuja. Alennusryhmien 1 ja 2 arvoliput ovat henkilökohtaisia arvolippuja. Arvolippuihin sisältyy vaihto-oikeus lippuun tallennettuun voimassaoloaikaan asti. Arvolipuilla on samat vaihtoajat kuin vastaavilla kertalipuilla. Vaihtoaika lasketaan kortinlukijalla tapahtuneesta lipun tallennushetkestä alkaen. Pitkillä linjoilla on mahdollista soveltaa linjakohtaisia vaihtoaikoja. Ei paikannusta arvolippu on tekninen lippulaji, jonka kortinlukija veloittaa arvolipun sijasta silloin, kun junien paikannusjärjestelmä ei toimi. Lippu kelpaa koko HSL:n taksa- ja lippujärjestelmää noudattavalla alueella ja sen vaihtoaika on 80 minuuttia. Lipun hinta on sama kuin vastaavan sisäisen arvolipun halvin hinta. Kausiliput Kausilippu on matkakorttiin ladattu henkilö- tai haltijakohtainen lippu, joka on voimassa päivää asiakkaan valinnan mukaan. Alennusryhmien kausiliput ovat henkilökohtaisia. Kausilippu oikeuttaa tekemään rajoittamattoman määrän matkoja lipun voimassaoloaikana lipun kelpoisuusalueella.

6 Suoraveloituslippu on matkakorttiin ladattu henkilö- tai haltijakohtainen lippu, joka on voimassa toistaiseksi. Suoraveloituslippu ladataan matkakorttiin, kun asiakkaan kanssa on tehty suoraveloitussopimus. Henkilökohtaiselle matkakortille ladattu suoraveloituslippu on voimassa myös yötaksan aikana (ei koske suoraveloitettavaa yleiskausilippua). Kehyskuntien kausilippu on matkakorttiin ladattu henkilökohtainen pääkaupunkiseudun vyöhykkeiden sisäinen tai seudullinen aikuisten kausilippu, joka on voimassa päivää asiakkaan valinnan mukaan. Lippua käytetään HSL:n ja kehyskuntien sopimassa lippuyhteistyössä. Koululaislippu on matkakorttiin ladattu henkilökohtainen kausilippu. Lippu on voimassa koulujen syys- ja kevätlukukausien aikana arkipäivisin (ei arkipyhinä) aamuliikenteen alusta klo (ei joulu- eikä kesälomilla). Koululaislippu oikeuttaa tekemään rajoittamattoman määrän matkoja lipun voimassaoloaikana. Vapaalippu on matkakorttiin ladattu henkilökohtainen kausilippu, joka oikeuttaa tekemään rajoittamattoman määrän matkoja lipun voimassaoloaikana lipun kelpoisuusalueella. Vapaalippu on voimassa päivää tai toistaiseksi. Lippu on voimassa myös yötaksan aikana. 7. LIPPUJEN OSTO-OIKEUS Haltijakohtaisia lippuja sekä henkilökohtaiseen matkakorttiin ladattavia yleiskausilippuja myydään kaikille asuinkunnasta riippumatta. Henkilökohtaiseen matkakorttiin ladattavia aikuisten ja lasten henkilökohtaisia kausilippuja myydään HSL-kunnissa vakituisesti ja tilapäisesti asuville henkilöille. Henkilökohtaiseen matkakorttiin ladattavia aikuisten henkilökohtaisia kausilippuja myydään HSL:n päätöksellä myös muiden kuin HSL-kuntien asukkaille silloin, kun kehyskunta maksaa lipuista korvausta erillisen sopimuksen mukaan (HSL:n ja kehyskunnan lippuyhteistyösopimus). Henkilökohtaiseen matkakorttiin ladattavia alennusryhmien 1 ja 2 arvo- ja kausilippuja myydään vain HSL-kunnissa vakituisesti asuville myöntämisperusteet täyttäville henkilöille. Alennusryhmän 2 lippuja myydään myös tilapäisesti seudulla asuville ulkomaalaisille, opiskelijalipun myöntämisperusteet täyttäville vaihto-opiskelijoille. Kunnat päättävät henkilökohtaiseen matkakorttiin ladattavien koululaislippujen myöntämisperusteista. Matkakorttiin ladattavia seutuvapaalippuja myönnetään pääkaupunkiseudun kunnissa vakituisesti asuville erityisryhmien vapaalipun myöntämisperusteet täyttäville henkilöille. Kolmen vyöhykkeen lähiseutuvapaalippuja myönnetään vain Keravalla, Kirkkonummella ja Sipoossa vakituisesti asuville vapaalipun myöntämisperusteet täyttäville henkilöille. HSL päättää vapaalippujen myöntämisestä henkilökunta-, luottamushenkilö- ja liikennehenkilökunta -asiakasryhmin kuuluville. 8. LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET Sisäisillä yhden vyöhykkeen matkoilla noudatetaan taksa- ja lippujärjestelmän puitteissa HSL:n päättämää sisäistä taksaa. Seudullisilla kahden ja kolmen vyöhykkeen matkoilla noudatetaan HSL:n päättämää seututaksaa.

7 Haltijakohtaisten lippujen ja henkilökohtaisten yleiskausilippujen hinnoittelun lähtökohtana on, että lipuista ei aiheudu alijäämää. Lippuja voidaan kuitenkin myydä alennettuun hintaan HSL:n hallituksen erikseen päättämin perustein. Subventoituja lippuja voivat olla henkilökohtaiset kausiliput sekä alennusryhmien arvoliput. Alennusryhmien arvo- ja kausilipuissa on käytössä kaksi hintaluokkaa: - alennusryhmä 1, alennus on 25 % vastaavan aikuisen lipun hinnasta ja - alennusryhmä 2, alennus on 50 % vastaavan aikuisen lipun hinnasta. Kausilippujen hinnoittelussa hinta määräytyy 14 päivän perushinnan ja lisäpäivän hinnan perusteella. Vuorokausi- ja tapahtumalippujen (päivälippujen) hinta määräytyy yhden vuorokauden/päivän perushinnan ja lisävuorokauden/päivän hinnan perusteella. Suoraveloitettavat kausiliput hinnoitellaan siten, että kuukausittain asiakkaalta veloitettava hinta on kausilipun hinta 30 päivän kohdalla ja joka 12. kuukausi on asiakkaalle maksuton. Kehyskuntien kausiliput myydään asiakkaille samaan hintaan kuin pääkaupunkiseudun asukkaille myytävät aikuisten kausiliput. Kehyskunta maksaa lipuista korvausta erillisten sopimusten mukaan. Tarkastajan liput hinnoitellaan alimman sisäisen aikuisen ja lapsen kertalipun taksan mukaisesti. Lippujen hinnoittelussa on mahdollista käyttää joustavaa hinnoittelua (hintadifferointia). Matkakortista peritään korttimaksu. 9. YÖTAKSA Koko Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmään kuuluvassa joukkoliikenteessä on käytössä yötaksa, joka on voimassa maanantaista sunnuntaihin kello Yötaksan voimassaoloaikana myydään sisäiset ja seudulliset kertaliput ja arvoliput yötaksan mukaisin hinnoin. Yötaksa on kaikille asiakasryhmille samanhintainen. Ennen klo myydyt liput kelpaavat yötaksan aikana ilman erillistä yötaksaa, jos niiden vaihtooikeus (matkustusoikeus) on voimassa. Kertakorttiin ladatut liput kelpaavat yötaksan aikana ilman erillistä yötaksaa. Myös lipun (kortin) ensimmäisen leimauksen voi tehdä yötaksan aikana. Kaikki kausiliput kelpaavat ilman erillistä yötaksaa lukuun ottamatta koululaislippuja. 10. TARKEMMAT OHJEET Tarkemmat ohjeet ja vähäiset poikkeukset taksa- ja lippujärjestelmän soveltamisesta annetaan HSL:n toimitusjohtajan hyväksymässä Helsingin seudun joukkoliikenteen palvelu- ja myyntiohjeessa.

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN 1 HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2017 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

HSL-lippujen hinnat 2017

HSL-lippujen hinnat 2017 HSL-lippujen hinnat 2017 Kaikkien lippujen hinnat sisältävät 10 prosentin arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana klo 2.00 4.30 liput ovat

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 2016 Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 1.1.2016 Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkaehtoja sovelletaan HSL:n järjestämiin joukkoliikennematkoihin

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,00 0,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,50 0,0 % Yökertaseutulippu 1) 6,00 7,00 16,7 % 2 tunnin lippu, aikuinen 7,00 7,00

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,50 10,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,80 12,0 % Mobiililippu 5,00 5,50 10,0 % Yökertaseutulippu 1) 7,00 7,00 0,0 %

Lisätiedot

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen joukko liikennealueen, jolla on helppoa ja edullista liikkua. Yhden

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu)

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu) Hallitus 53 03.05.2016 MOBIILILIPPUJEN JA TEKSTIVIESTILIPUN HINTOJEN TARKISTAMINEN 428/07.72.721/2015 Hallitus 53 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p Hallitus 150 25.10.2011 HSL-LIIKENTEEN LIPPUJEN HINNAT 2012 62/07/72/720/2010 hall 150 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija

Lisätiedot

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA?

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? www.kotka.fi/joukkoliikenne SUURIMMAT MUUTOKSET ASIAKKAILLE Samat tuotteet ja taksajärjestelmä käytössä koko seudulla (Hamina-Kotka-Pyhtää)

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Tausta PKS:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoteen 2014 mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI HSL/PLE + Sipoon kunta/rlö/hul 14.9.2011 SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI Johdanto/tausta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) perustettiin kesäkuussa

Lisätiedot

Sokeiden vapaalipun myöntämisperusteiden tarkistaminen

Sokeiden vapaalipun myöntämisperusteiden tarkistaminen Hallitus 105 25.10.2016 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET VUONNA 2017 418/07.72.720/2016 Hallitus 105 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2011-2012 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2011-2012 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2011-2012 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 4,00 4,50 12,5 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,00 2,30 15,0 % Yökertaseutulippu 1) 6,00 6,00 0,0 % 2 tunnin lippu, aikuinen 5,70

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ Hallitus 59 25.03.2014 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ 457/00.01.013/2013, 16/07.72.721/2014 Hallitus

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2012-2013 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2012-2013 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2012-2013 LIITE 1 Lippulajit 2012 2013 2013-12 Kertaseutulippu, aikuinen 4,50 4,50 0,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,30 2,30 0,0 % Yökertaseutulippu 1) 6,00 6,00 0,0 % 2 tunnin

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/434/2015, 20.3.2015 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset

HSL:n matkaliput ja eläkeläiset HSL:n matkaliput ja eläkeläiset Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 5.12.2016 Nykytilanne Lippujen hinnoittelu ja eläkeläiset 50 % HSL:n menoista tulee kattaa lipputuloilla,

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan.

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Lipputuotteet ja asiakashinnat

Lipputuotteet ja asiakashinnat Lipputuotteet ja asiakashinnat Liikenteessä noudatetaan seuraavia lippu- ja maksujärjestelmää koskevia periaatteita, ellei yksittäisissä ostokohteissa ole toisin määrätty: 1) Kaikissa autoissa tulee voida

Lisätiedot

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-02308-07 6.3.2007 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Järvenpään 3. vyöhykkeen lipun kustannusten kohdentuminen Valtion osuus nykytaso nn nn 000 Järvenpää kustannukset Hallinnointi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/7 1 7 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (RISSANEN) KOSKIEN OPISKELIJALIPUN MYÖNTÄMISTÄ KANSAINVÄLISILLE VAIHTO- OPISKELIJOILLE HKL 2009-190, Halke 2008-2375/666, 19.2.2009

Lisätiedot

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KUOPION LIIKENNEALUEELLA

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KUOPION LIIKENNEALUEELLA ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KUOPION LIIKENNEALUEELLA ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN KUOPIOON SUUNTAUTUVASSA MAASEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN ELY-keskuksen hankkimassa Kuopion seudun

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE Hallitus 3 20.01.2015 ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE 1/07.72.720/2010 Hallitus 3 Esittelijä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) 203 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen HEL 2014-005456 T 05 03 00 Päätös

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä 1 YLEISTÄ... 1 2 LIPPUJÄRJESTELMÄ... 1 2.1 Nykyiset lipputuotteet... 1 2.2 Tasataksa-alueen kaupungin tukemat lipputuotteet ja asiakashinnat

Lisätiedot

OULUN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT

OULUN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT 1/13 OULUN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT Oulun joukkoliikenteen yleiset matkakortti- ja matkustusehdot ovat voimassa 7.1.2015 alkaen ja koskevat 7.1.2015 jälkeen myytäviä Oulun

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (6) 86 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin seudun

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija Hallitus 106 25.10.2016 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2017 416/07.72.721/2016 Hallitus 106 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/1787/2016, 4.11.2016 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla

Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla 11 2013 Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla Joukkoliikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja Helsingin seudulla HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen yleiset matkakortti- ja matkustusehdot

Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen yleiset matkakortti- ja matkustusehdot Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen yleiset matkakortti- ja matkustusehdot Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen yleiset matkakortti- ja matkustusehdot ovat voimassa 1. kesäkuuta 2016 ja koskevat 18.toukokuuta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (ANTTILA) KOSKIEN JOUKKOLIIKENTEEN VAPAA- TAI ALENNUSLIPPUJEN MYÖNTÄMISTÄ IKÄIHMISILLE HKL Halke 2007-2242 / 666 10.10.2007 (Määräaika

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 44 Asianro 3719/08.01.00/2012 Kuopion ja Siilinjärven maaseutuliikenteen lippujen hinnoittelu 1 Hinnoittelun periaatteet Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/550/2016, 14.4.2016 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Waltti Tvv = toimivaltainen viranomainen 1. Matkakorttimaksu (yksikäyttökortti)» Kertaluonteinen maksu» Kirjaus: Myyntituotot tai Liiketoiminnan tuotot (liikelaitos);

Lisätiedot

Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013

Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013 12 2014 Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013 Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki PL 100, 00077 HSL

Lisätiedot

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN JOENSUUHUN SUUNTAUTUVASSA MAASEU- TULIIKENTEESSÄ ALKAEN

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN JOENSUUHUN SUUNTAUTUVASSA MAASEU- TULIIKENTEESSÄ ALKAEN ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN JOENSUUHUN SUUNTAUTUVASSA MAASEU- TULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-KORTTI KÄYTTÖÖN JOENSUUN MAASEUTULIIKEN- TEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN ELY-keskuksen hankkimassa Joensuun

Lisätiedot

Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p.

Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p , suunnittelija Satu Rönnqvist, p. Hallitus 100 12.06.2012 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 2014 VYÖHYKERAJAT JA LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET 1/07/72/720/2010 hall 100 Esittelijä Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija Osaston

Lisätiedot

KESÄAIKATAULUT 1.6.2015 12.8.2015 WWW.KUOPIONALUE.FI

KESÄAIKATAULUT 1.6.2015 12.8.2015 WWW.KUOPIONALUE.FI KESÄAIKATAULUT 1.6.201 12.8.201 WWW.KUOPIONALUE.FI 1 SISÄLLYSLUETTELO LIPUT Walttiin siirtyminen...2 Kertaliput...3 Korteille ladattavat liput...4- Maksuvyöhykkeet...6-7 Tietoa matkustamisesta...8-9 LINJAT

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen yleiset matkustus ja matkakorttiehdot

Lahden seudun joukkoliikenteen yleiset matkustus ja matkakorttiehdot Lahden seudun joukkoliikenteen yleiset matkustus ja matkakorttiehdot 7.3.2016 Lahden seudun joukkoliikenneviranomainen Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmät... 4 3.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT 1 Keski-Suomi KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 024 500 Cygnaeuksenkatu 1 www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Lisätiedot

TERVETULOA - VÄLKOMMEN!

TERVETULOA - VÄLKOMMEN! Vanhusneuvosto Helsingin vanhusneuvoston ja eläkeläisjärjestöjen seminaari HSL:N LIPPUJEN HINNAT JA ELÄKELÄISALENNUS TERVETULOA - VÄLKOMMEN! OHJELMA: 13.00 Avaus ja vanhusneuvoston esittäytyminen 13.15

Lisätiedot

MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6.2016-30.9.2016. Lataa aikataulut mukaasi tästä!

MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6.2016-30.9.2016. Lataa aikataulut mukaasi tästä! MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6. -.9. Lataa aikataulut mukaasi tästä! Mestarintie 3 780 Varkaus puh. 41 90 fax 0 741 91 email: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com www.soisalonliikenne.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja/tai myyntipiste tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa.

Asiakaspalvelu- ja/tai myyntipiste tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa. Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmä ja sen vaatimukset on kuvattu tarkemmin seuraavissa alaliitteissä:

Lippu- ja maksujärjestelmä ja sen vaatimukset on kuvattu tarkemmin seuraavissa alaliitteissä: Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus, Versio 1.11.2013 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT 1 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yleiset matkakortti- ja matkustusehdot ovat voimassa 24. toukokuuta 2016 ja koskevat 24. toukokuuta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 25.08.2014 Sivu 1 / 1 3421/08.01.00/2014 48 HSL-kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän keskinäisen Länsimetron ja Kehäradan joukkoliikenneinfran kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Lausunnoissaan kunnat ovat todenneet seuraavaa:

Lausunnoissaan kunnat ovat todenneet seuraavaa: Hallitus 163 03.11.2011 PÖYDÄLLE 25.10.2011 HSL-LIIKENTEEN LIPPUJEN HINNAT 2012 62/07/72/720/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070,

Lisätiedot

HSL:n alustava TTS

HSL:n alustava TTS HSL:n alustava TTS2017-2019 KORY 17.6.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Valmistelun eteneminen Alustava TTS2017-2019 valmistellaan HSL:n hallituksen 14.6. kokoukseen ja se lähetetään kunnille

Lisätiedot

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Suositukset työsuhdelippuj suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Työsuhdelippu - työnantajan kokonaan tai osittain maksama joukkoliikenteen kausilippu vuoden 2006 alussa voimaan astuneen tuloverolain muutoksen

Lisätiedot

Aikataulut 6.6. 11.8.2016

Aikataulut 6.6. 11.8.2016 PAIKALLISLIIKENNE Aikataulut 6.6. 11.8.2016 SAVONLINNA SAVONLINNAN PAIKALLISLIIKENNE TAKSA Savonlinnan paikallisliikennealueella on voimassa tasataksajärjestelmä. Aikuisen kertamaksu on 3,30 e matkan pituudesta

Lisätiedot

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA

LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA Hallitus 42 26.03.2013 LIPPUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET JA HINTASUHTEET UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA 1/07/72/720/2010 hall 42 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS

HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS Sisällysluettelo TILAUS... 2 HELSINGIN MATKAPALVELUN TILATESSA MEILTÄ KYYDIN... 2 YKSITTÄISEN KAUPUNKIKORTTIASIAKKAAN TILATESSA MEILTÄ KYYDIN... 2 MATKUSTAMINEN... 3 Palvelunumeroita

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 88.. 311. 2.2016 POR I - RAUMA PORI - OLKILUOTO PORI - KANKAANPÄÄ Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Kehärata ja Länsimetro JOSE 20.5.2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Joukkoliikenneinfran kustannusten kohdistaminen

Lisätiedot

Kustannusten ja tulojen jakaminen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä; tarkennukset yhteistoimintasopimuksessa sovittuun toimintatapaan

Kustannusten ja tulojen jakaminen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä; tarkennukset yhteistoimintasopimuksessa sovittuun toimintatapaan Page 1 of 9 Liite 1 Kustannusten ja tulojen jakaminen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä; tarkennukset yhteistoimintasopimuksessa sovittuun toimintatapaan Tiivistelmä: Lautakunnalle esitetään tarkennuksia

Lisätiedot

WWW.KUOPIONALUE.FI 1

WWW.KUOPIONALUE.FI 1 WWW.KUOPIONALUE.FI 1 SISÄLLYSLUETTELO LINJAT JA AIKATAULUT Poikkeuspäivien liikenne 4 Merkkien selitykset Kuopion kaupunkiliikenne 6-61 Yhdistelmäaikataulut, Neulamäki 18-19 Yhdistelmäaikataulut, Kelloniemi

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Esisopimuksen hyväksyminen Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän kanssa koskien lähijunaliikenteen järjestämistä välillä -Helsinki

Lisätiedot

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSEEN

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSEEN HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSEEN Tämä lisäasiakirja on osa Jyväskylän paikallisliikenteen siirtymäajan liikennöintisopimusta. 1 Sopijapuolet Toimivaltainen

Lisätiedot

Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014

Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014 14 2015 Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014 Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki PL 100, 00077

Lisätiedot

Helsingin seudun lipunmyynnin kehittämisselvitys; Nykytilanne ja tulevaisuuden suuntaviivat

Helsingin seudun lipunmyynnin kehittämisselvitys; Nykytilanne ja tulevaisuuden suuntaviivat 2 2014 Helsingin seudun lipunmyynnin kehittämisselvitys; Nykytilanne ja tulevaisuuden suuntaviivat Helsingin seudun lipunmyynnin kehittämisselvitys; Nykytilanne ja tulevaisuuden suuntaviivat HSL Helsingin

Lisätiedot

Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014

Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 17 2015 Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa (HSL)

Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa (HSL) Yhdyskuntalautakunta 102 20.08.2013 Kaupunginhallitus 216 28.08.2013 Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa (HSL) 1086/997/2007 YLK 102 HSL uudistaa seudun

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio Joukkoliikenteen muutos o Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

Turun seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys. Raporttiluonnos 4.9.2012

Turun seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys. Raporttiluonnos 4.9.2012 Turun seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys Raporttiluonnos 4.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Taustaa... 3 1.2 Työn tavoitteet ja sisältö... 3 2 Nykyinen taksajärjestelmä... 5 3 Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

LIPPU JA MAKSUJÄRJESTELMÄN KUVAUS

LIPPU JA MAKSUJÄRJESTELMÄN KUVAUS KASELY/268/2016 Liite 5 23.2.2016 LIPPU JA MAKSUJÄRJESTELMÄN KUVAUS Yleistä Sopimuksen mukaisessa liikenteessä on käytössä viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmä Waltti. Tilaaja ei vielä kuitenkaan itse

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE Hallitus 18 10.02.2015 ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE 1/07.72.720/2010 Hallitus 18 Esittelijä

Lisätiedot

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu HSY:n paikkatietoseminaari Paikkatietoja ja unelmia uusia tuulia suunnittelu- ja tutkimuskäyttöön HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu Laura Sundell 10.3.2011 Esitelmän sisältö HSL yleisesti HSL:n

Lisätiedot

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 1 Reitti: Koskikatu - Joutsenonkatu - Lempeenlietteentie - Karhunkalliontie - Karhunkatu - Joutsenonkatu - Paperharjuntie - Pienmustalammentie - Saimaantie -

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

30.12.2011. www.hsl.fi

30.12.2011. www.hsl.fi 36 30.12.2011 Lippulajitutkimus Kirkkonummen bussiliikenteessä 2010 www.hsl.fi Lippulajitutkimus Kirkkonummen bussiliikenteessä 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakkaan palveluseteliopas 2016-2017 Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakasopas/Palveluseteli 1 (4) Mikä palveluseteli on? Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää sosiaali- ja

Lisätiedot

UKK: Liput ja matkustaminen

UKK: Liput ja matkustaminen UKK: Liput ja matkustaminen Miksi Nellassa ostamani lippu ei näy matkakortillani heti Tarkista seuraavat asiat Nellassa ostettu lippu latautuu matkakortille bussissa, kun kortti käytetään bussin kortinlukijassa.

Lisätiedot

- Yhdyskuntarakenne. - Ympäristö ja ilmasto. Päivitetty Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / HSY, HSL ja Uudenmaan liitto

- Yhdyskuntarakenne. - Ympäristö ja ilmasto. Päivitetty Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / HSY, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne, liikenne ja ympäristö 2014 - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen i kestävyys - Ympäristö ja ilmasto Päivitetty 16.6.2013 Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / HSY, HSL ja

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Kuntayhtymä. 2 Hallitus. Yhtymäkokouksen hyväksymä 15 päivänä marraskuuta 2016

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Kuntayhtymä. 2 Hallitus. Yhtymäkokouksen hyväksymä 15 päivänä marraskuuta 2016 1 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 15 päivänä marraskuuta 2016 1 Kuntayhtymä Kuntayhtymän nimi on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, ruotsiksi Samkommunen

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus UUDELY/3927/06.10.02/2013 Uusimaa 8.11.2013 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus 1. Tarjouspyynnön kohteiden lippu- ja maksujärjestelmät viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 KYLMÄSEN LIIKENNE OY

Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 KYLMÄSEN LIIKENNE OY Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 0,50 euroa KYLMÄSEN LIIKENNE OY Muhostie 26 91800 TYRNÄVÄ Puhelin (08) 545 1325 Faksi (08) 545 1141 www.kylmasenliikenne.fi

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut 13.8.2013-1.6.2014 Sisällysluettelo Paikallisliikenne 13.8.2013-1.6.2014 Sivu LINJA1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-5 LINJAT 1,2 Kanavansuu -

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Päivitetty 13.2.2015 Väestörakenne Helsingin seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2013, % 1,8 1,6 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4

Lisätiedot

Viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän palvelu- ja myyntiohje LUONNOS 23.8.2013 1

Viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän palvelu- ja myyntiohje LUONNOS 23.8.2013 1 Viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän palvelu- ja myyntiohje LUONNOS 23.8.2013 1 Ohje palvelu- ja myyntiohjeen luomiseksi Esipuhe Tämä on esimerkki, kuinka HARJUN seudullinen joukkoliikenneviranomainen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2013 Valtioneuvoston asetus. joukkoliikenteen valtionavustuksista

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2013 Valtioneuvoston asetus. joukkoliikenteen valtionavustuksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2013 267/2013 Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestörakenne Hli Helsingin i seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2012, % 1,8 1,6 14 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 04 0,4 0,2 0,0 1990

Lisätiedot

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014 KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014.. EDULLISET NÄYTTÖ- JA MATKAKORTIT VARKAUS-KORTTI Kelpaa Varkauden kaupungin alueella. Voimassa 30 päivää ensimmäisestä käytöstä. Rajaton

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä VARELY/4110/2016 LIITE 5: ELY-KESKUKSEN LIPPU-JA MAKSUJÄRJESTELMÄKUVAUKSET 12.12.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu 2016/6 reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista.

Lisätiedot

Jyväskylä Tuomo Kojo Linja- autoliitto

Jyväskylä Tuomo Kojo Linja- autoliitto Jyväskylä 13.2.2013 Tuomo Kojo Linja- autoliitto Saadaanko kevää ään n 2013 aikana vastaukset mm. seuraaviin asioihin? Valtion ja kuntien rahoituksen riittävyys palvelutason parantamiseen ja bussiliikenteen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Laura Langer 1.11.2013 Yhteenvedon tarkoitus Yhteenveto on tarkoitettu liikenteenharjoittajien

Lisätiedot

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla HSY:n sukkulointiaineistot Karttasarja perustuu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon (Tilastokeskus 31.12.2014) Kartoilla tarkastellaan työmatkoja molempiin suuntiin:

Lisätiedot

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSIIN

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSIIN Kokkolan kaupunki HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSIIN Tämä lisäasiakirja on osa siirtymäajan liikennöintisopimusta 1 Sopijapuolet Toimivaltainen viranomainen:

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT

KUOPION SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT 1 KUOPION SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT Kuopion seudun joukkoliikenteen yleiset matkakortti- ja matkustusehdot ovat voimassa 1.maaliskuuta 2015 alkaen ja koskevat 1. maaliskuuta

Lisätiedot