HSL:n alustava TTS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HSL:n alustava TTS"

Transkriptio

1 HSL:n alustava TTS KORY Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

2 Valmistelun eteneminen Alustava TTS valmistellaan HSL:n hallituksen kokoukseen ja se lähetetään kunnille heti sen jälkeen lausunnoille. Kuntien lausunnot mennessä. Lausuntojen käsittely iltakoulussa. Lopullisen TTS esittely iltakoulussa. Hallituskäsittely Yhtymäkokous

3 Lausuntoa pyydetään mennessä HSL:n strategiasuunnitelmasta, liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista, kuntaosuuksien tasosta, lipun hintojen keskimääräisistä muutoksista, tarkastusmaksun korottamisesta, kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän takaisin maksamisesta suunnitelmakaudella , ennen kaarimallin hinnoittelun käyttöönottoa tapahtuvasta kuntaosuuslaskentamallin kehittämisestä ja valmiudesta järjestää sähköbussien pikalatausasemat.

4 Keskeisiä TTS-kauden asioita Liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ2019:sta laadinta Uudistettu matkalippujärjestelmä ja seudullinen ajantasainen matkustajainformaatiojärjestelmä (LIJ-hanke) otetaan käyttöön 2017 alkaen Kaarimallin käyttöönotto Merkittävimmät liikenteen palvelutasomuutokset: Koillis-Helsingin linjastomuutos 2017, runkolinja 500 Herttoniemi Munkkivuori aloittaa syksyllä 2018, runkolinja 510 Pasila Tapiola aloittaa vuonna 2019, runkolinjaa 560 jatketaan Matinkylään syksyllä 2019, runkolinja 570 Mellunmäki Aviapolis aloittaa syksyllä 2019, raitioliikenteen linjastosuunnitelman mukaisten muutoksien toteutus alkaa vuonna 2017 Jätkäsaaren ja Reijolankadun raideyhteyksien valmistuessa.

5 Toimintatulot 2017 yhteensä 702,4 M (52,8 M / 8,1 % yli vuoden 2016 ennusteen) x ,0 % 47,9 % 47,7 % 48,8 % 48,9 % 48,7 % ,3 % 49,8 % 50,0 % 49,0 % 48,9 % 49,2 % 2015 TA2016 ENN2016 TAE2017 TAE2018 TAE2019 Muut Vuokratuotot Tuet ja avustukset Kuntaosuudet Lipputulot

6 Toimintamenot 2017 yhteensä 696,2 M (52,5 M / 8,1 % yli vuoden 2016 ennusteen) ,6 % 15,2 % 15,4 % 19,5 % 19,3 % 19,4 % x ,3 % 75,3 % 74,9 % 71,2 % 71,6 % 71,9 % TA2016 ENN2016 TAE2017 TAE2018 TAE2019 Muut kulut Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökulut Muut palvelujen ostot Infrakulut Operointikulut

7 HSL:n investoinnit Vuonna 2017 yhteensä 18,9 M (vuoden 2016 ennuste 41,8 M ) 45,0 40,0 35,0 M 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ENN201 6 TS2017 TS2018 TS2019 Muut investoinnit 2,2 2,5 1,5 2,2 1,3 1,2 2,5 3,4 2,0 1,7 Matkalippu- ja muut informaatiojärjestelmät (mm. reittiopas, sähköiset näytöt) 2,7 1,3 1,7 1,4 1,4 1,5 3,3 4,9 3,9 3,8 LIJ 1,4 1,0 10,1 9,7 10,9 14,0 35,9 10,6 2,8 0,1

8 Henkilötyövuosien kehitys TA2016 TS2017 TS2017 lisäys tulee lähinnä vahvistuksista asiakasrajapintaan: uudet matkalipuntarkastajat (5 htv) ja asiakaspalveluhenkilöstö (1,3 htv).

9 Yleisesti kustannuksista 2017 Kuntaosuuksilla ja lipputuloilla katettavat kustannukset *) kasvavat 51,7 M (7,9 %) kuluvan vuoden talousarviosta. Joukkoliikenteen kustannustason ennustetaan nousevan 1,2 % ja operointikustannukset kasvavat 3,6 M (0,7 %) kuluvasta vuodesta. Jäsenkuntien laskuttamat infrakustannukset kasvavat yhteensä 36,4 M (36,6 %) kuluvasta vuodesta. Yleiskustannukset kasvavat yhteensä 11,7 M (19,0 %) kuluvasta vuodesta. o Lippu- ja informaatiojärjestelmä valmistuu ja hankinnan poistot alkavat täysimääräisinä vuoden alusta. Poistojen osuus yleiskustannusten kasvusta on 10,1 M. *) Kustannukset sisältävät: operointikustannukset, infrakustannukset ja yleiskustannukset. Yleiskustannukset pitävät sisällään myös poistot ja rahoituksen nettokustannukset. Yleiskustannuksista on vähennetty muut tulot kuin lipputulot ja valtion suurten kaupunkien jl-tuki.

10 Operointikustannukset Milj. euroa Alustava TA 2017 TA 2016 Muutos Muutos% Bussi 307,05 313,30-6,25-2,0 % Juna 88,73 87,96 0,77 0,9 % Ratikka 54,13 52,32 1,81 3,5 % Metro 42,70 33,87 8,83 26,1 % Lautta 4,09 4,10-0,01-0,3 % Kutsuplus 1) 0,00 1,56-1,56-100,0 % Yhteensä 496,71 493,11 3,60 0,7 % 1) Palvelun lopetuskustannukset

11 Länsimetron vaikutus metro- ja bussiliikenteen operointikustannuksiin Kustannukset, M TAE2017 TA2016 Länsimetro 17,4 8,6 Seutulinjat -35,9-13,4 Espoon sis. linjat 24,1 9,0 Helsingin sis. linjat -1,1-0,4 Kirkkonummen bussiliikenne -0,3-0,1 Yhteensä 4,2 3,6

12 Kunnille kohdistuvat infrakustannukset Milj. euroa Alustava TA 2017 TA 2016 Muutos Muutos% Helsinki 83,61 69,69 13,92 20,0 % Espoo 35,79 14,65 21,14 144,3 % Kauniainen 0,25 0,16 0,08 50,6 % Vantaa 13,04 12,82 0,22 1,7 % Kerava 0,95 0,86 0,09 10,7 % Kirkkonummi 1,60 0,78 0,82 105,5 % Sipoo 0,38 0,29 0,09 31,8 % Yhteensä 135,61 99,25 36,36 36,6 %

13 Infrakustannukset Merkittävin tekijä infrakustannusten kasvuun vuonna 2017 on Länsimetro - Vuonna 2017 Länsimetro on toiminnassa koko vuoden - HSL:ltä laskutettavan infrakustannuksen pohjana oleva Länsimetron investointikustannus tarkentui vuoden 2016 TA:ssa käytettyyn verrattuna ylöspäin 134,4 M - Länsimetron investointikustannus pl. valtion osuus alustava TA2017 on yhteensä 991,7 M (TA ,3 M ), josta - Espoon osuus on 707,9 M (TA ,3 M ) ja - Helsingin osuus 283,8 M (TA ,0 M )

14 Infrakustannukset HSL:ltä laskutettava Länsimetron infrakustannus alustava TA2017 on yhteensä 50,2 M (TA ,3 M ). - Espoo 28,8 M - Helsinki 18,3 M - Vantaa 1,7 M - Kirkkonummi 1,0 M - Kerava 0,2 M - Kauniainen 0,1 M - Sipoo 0,1 M Lisäksi kiinteästi Länsimetroon liittyvän Matinkylän terminaalin infrakustannus alustava TA2017 on 1,3 M (TA2016 0,4 M ). Kasvua TA2016 verrattuna 0,9 M.

15 Infrakustannukset liikennemuodoittain, Milj TA2016 TS2017 TS2018 TS2019 Bussi Juna Metro Ratikka Lautta

16 Infrakustannukset 2017 Kuntien laskuttamat ja kunnille kohdistetut infrakulut TA 2017 LP, milj. euroa Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Helsinki 85,185 85,185 Kuntajako 74,606 5,754 0,096 3,762 0,330 0,413 0,224 85,185 Erotus 1) -10,579-10,579 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Espoo 39,445 39,445 Kuntajako 6,901 29,636 0,137 1,376 0,201 1,136 0,058 39,445 Erotus 1) -9,809-9,809 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Vantaa 10,871 10,871 Kuntajako 2,046 0,375 0,012 7,885 0,408 0,054 0,091 10,871 Erotus 1) -2,986-2,986 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Kerava 0,073 0,073 Kuntajako 0,032 0,013 0,001 0,011 0,008 0,004 0,004 0,073 Erotus 1) -0,065-0,065 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Knummi 0,031 0,031 Kuntajako 0,023 0,009 0,001 0,007 0,003-0,012 0,000 0,031 Erotus 1) -0,043-0,043 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Yht. 85,185 39,445 0,000 10,871 0,073 0,031 0, ,605 Kuntajako 83,608 35,787 0,247 13,041 0,950 1,595 0, ,605 Erotus yht. 1) -1,577-3,658 0,247 2,170 0,877 1,564 0,377 0,000 1) Kunnan laskuttaman infrakustannuksen ja kunnalle nousujen perusteella kohdistetun infrakustannuksen välinen erotus

17 Infran korkojen jako kunnille 2017 Kuntien laskuttamat ja kunnille kohdistetut infrakulut TA 2017 LP, milj. euroa (vain korot) Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Helsinki 18,695 18,695 Kuntajako 16,296 1,310 0,020 0,873 0,061 0,084 0,051 18,695 Erotus 1) -2,399-2,399 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Espoo 18,731 18,731 Kuntajako 3,075 14,323 0,062 0,625 0,085 0,534 0,027 18,731 Erotus 1) -4,408-4,408 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Vantaa 6,859 6,859 Kuntajako 1,290 0,249 0,008 4,943 0,270 0,040 0,059 6,859 Erotus 1) -1,916-1,916 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Kerava 0,000 0,000 Kuntajako 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Erotus 1) 0,000 0,000 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Knummi 0,041 0,041 Kuntajako 0,013 0,008 0,000 0,003 0,001 0,016 0,000 0,041 Erotus 1) -0,025-0,025 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Yht. 18,695 18,731 0,000 6,859 0,000 0,041 0,000 44,326 Kuntajako 20,674 15,890 0,090 6,444 0,417 0,674 0,137 44,326 Erotus yht. 1) 1,979-2,841 0,090-0,415 0,417 0,633 0,137 0,000 1) Kunnan laskuttaman infrakustannuksen ja kunnalle nousujen perusteella kohdistetun infrakustannuksen välinen erotus

18 Merkittävimmät joukkoliikenteen infrahankkeet tulevina vuosina Länsimetro koko vuoden käytössä 2017 à nostaa infrakustannukset vuositasolla 136 M :oon. Invest. Valtion Kunnan Valmist. Infran po-kustannus 3) PO-kust. M 1) os. 2) osuus vuosi poisto, M korko, M yhteensä Kantakaupungin raitioverkko 120,6 0 % 120, ,5 3,0 4,5 L-metron jatke Kivenlahteen 801,0 30 % 560, ,0 14,0 21,0 Raide-Jokeri 276,0 30 % 193,2 2025? 2,5 4,9 7,4 Kruunusillat 4) 158,8 0 % 158, ,3 4,0 6,3 Espoon kaupunkirata 268,0 50 % 134,0 1,7 3,4 5,1 Pisara 956,0 60 % 382,4 4,8 9,6 14,4 Yhteensä 2 580,4 39,94 % 1 549,7 19,8 38,9 58,7 1) Ilman rakennusaikaisia korkoja 2) Arvio 3) 50 % po:n poistosta (pitoaika 40 v) ja 50 % 1. vuotena poistamattomalle po:lle lasketusta 5 % korosta 4) Joukkoliikenteen osuus investoinnista

19 Lippujen hintojen korotustarve Alustavan TTS:n mukainen lippujen hintojen keskimääräinen korotusesitys vuodelle 2017 on 5,5 %. Esitys perustuu tämänhetkiseen arvioon operointi- ja yleiskustannusten keskimääräisestä noususta (3,5 %). Lisäksi korotusesitys kattaa infrakustannusten nousua 2,0 %-yksikön osalta. Kuntien HSL-ajan keskimääräinen subventiotaso pysyy alle 50 %:ssa (49,2 %), vaikka vuoden 2017 osalta se ylittyykin hieman (50,6 %).

20 Lipunmyynnin ja hinnoittelun muutoksia Konduktöörit eivät enää myy HSL:n kertalippuja alkaen; kaikilla juna-asemilla on silloin lippuautomaatti Raitiovaunut: Kuljettajien lipunmyynti päättyy TTS-kaudella silloin, kun kaikilla keskeisillä raitiovaunupysäkeillä on lippuautomaatti Mobiilikertalipun voi maksaa myös maksukortilla (pankki- ja luottokortit) Ennakkoon myytävät kertaliput ovat 10 % halvempia kuin kuljettajalta ostetut liput (mobiilikertaliput, tekstiviestilippu, lippuautomaatista ostetut liput) Kaarimallin lippujen hinnat päätetään erikseen, kun käyttöönoton ajankohta varmistuu; lähtökohtana on, että lipputulokertymä on sama kuin nykytariffilla

21 Alustava kuntaosuuslaskelma ja subventiotaso 2017 Kuntaosuudet lippujen hintojen keskimääräisellä 5,5 %:n korotuksella Kuntaosuus ilman ed. vuosien yli- /alijäämää Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava Kirkkonummi Sipoo Yhteensä 2017 TA 205,590 81,827 0,756 53,656 4,208 8,089 2, ,989 Subventio% kunnittain 49,9 % 53,8 % 30,5 % 49,3 % 37,2 % 54,5 % 62,5 % 50,6 % HSL-ajan keskimääräinen subventioprosentti (49,2 %) jää edelleen alle 50 %, vaikka se hieman ylittyy yksittäisen vuoden 2017 osalta.

22 Subventioasteen kehitys Kuntaosuudet ennen vähennyksiä (ali-/ylijäämän käyttöä vuositasolla ei ole huomioitu subventioasteen laskennassa) Oletus vuodella 2017: lipun hintojen korotus 5,5 % 65,0 % 60,0 % 55,0 % 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % TA2016 TS2017 Helsinki 48,9 % 50,8 % 51,3 % 51,1 % 51,6 % 48,6 % 51,1 % 49,9 % Espoo 47,0 % 46,6 % 46,8 % 48,1 % 46,5 % 44,2 % 46,8 % 53,8 % Kauniainen 31,6 % 30,0 % 29,5 % 33,5 % 29,8 % 30,3 % 34,8 % 30,5 % Vantaa 45,4 % 46,2 % 47,7 % 47,9 % 45,2 % 45,9 % 50,6 % 49,3 % Kerava 41,3 % 40,8 % 42,2 % 42,0 % 31,3 % 34,2 % 37,6 % 37,2 % Kirkkonummi 43,5 % 46,7 % 46,2 % 48,4 % 46,4 % 49,2 % 55,5 % 54,5 % Sipoo 41,8 % 46,8 % 59,6 % 60,1 % 60,7 % 62,5 % Kaikki kunnat yhteensä 47,8 % 49,0 % 49,6 % 49,8 % 49,3 % 47,1 % 50,0 % 50,6 % Keskimääräinen subventio-% ajalla ,2 %

23 Kuntaosuuksien kehitys M 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, TA2016 TS2017 TS2018 TS2019 Helsinki 145,4 161,2 173,9 178,3 186,2 174,5 201,1 205,6 210,4 210,4 Espoo 44,8 46,2 49,7 53,4 52,2 50,0 58,6 81,8 81,2 81,0 Vantaa 32,8 35,0 38,8 40,0 36,8 41,0 51,7 53,7 53,9 54,2 +5,5% Taulukossa esitetty vuosittain tilinpäätöksen mukainen toteutunut kuntaosuus, ei laskutettu kuntaosuus. Laskutus toteutuu talousarvion mukaan ja talousarvion alitus/ylitys jää kunnalle HSL:n taseeseen yli-/alijäämäksi, joka hyvitetään seuraavina kolmena TTS-kautena. Talousarvioluvuissa esitetty kuntaosuudet ilman yli-/alijäämien huomioimista. Huom. Suunnitelmavuodet vuoden 2017 kustannustasossa.

24 Kuntaosuuksien kehitys Taulukossa esitetty vuosittain tilinpäätöksen mukainen toteutunut kuntaosuus, ei laskutettu kuntaosuus. Laskutus toteutuu talousarvion mukaan ja talousarvion alitus/ylitys jää kunnalle HSL:n taseeseen yli-/alijäämäksi, joka hyvitetään seuraavina kolmena TTS-kautena. Talousarvioluvuissa esitetty kuntaosuudet ilman yli-/alijäämien huomioimista. Huom. Suunnitelmavuodet vuoden 2017 kustannustasossa.

25 HSL:n kustannusten kasvu ja lipun hintojen korotukset (Huom. vuosi 2017 vielä alustava) 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 3,00 % 4,10 % 3,50 % 3,00 % 3,80 % 1,00 % 4,90 % 5,50 % TA2016 TS2017 Kuntaosuuksiin kohdistettujen kustannusten kasvu -% verrattuna edelliseen vuoteen Lipunhintojen korotus-% keskimäärin verrattuna edelliseen vuoteen

26 Lipputuotteiden alustavia hintaesimerkkejä Lippujen hintojen keskimääräiset muutokset korotus 5,5 % Kausilippujen hinnat Muutos % Sisäinen lippu 52,40 54,90 4,8 % Kahden vyöhykkeen lippu 102,40 107,00 4,5 % Kolmen vyöhykkeen lippu 152,30 159,20 4,5 % Huom. hinnat ovat vielä esimerkinomaisia. Hinnoista päätetään HSL:n hallituksessa lokakuussa Matkustajamäärien (nousujen) arvioidaan kasvavan vuonna %. Lipputulojen kasvuksi arvioidaan 1 % (uudet asiakkaat).

Osavuosikatsaus Q4/

Osavuosikatsaus Q4/ Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä

Lisätiedot

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2014 HSLH 31.5.2011 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n strategia 2018 Toimintamenot v. 2012, yhteensä 554,8 milj. euroa Muut palvelujen ostot 4,4

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (6) Alustava TTS , liite i) HSL -kunnat LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE INFRAKORVAUSTEN KÄSITTELYSTÄ KUNTAOSUUKSISSA

LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (6) Alustava TTS , liite i) HSL -kunnat LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE INFRAKORVAUSTEN KÄSITTELYSTÄ KUNTAOSUUKSISSA Kirkkonummi 14.6.2017 433/08.01.00/2017 KIRDno-2017-433 LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (6) HSL -kunnat LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE INFRAKORVAUSTEN KÄSITTELYSTÄ KUNTAOSUUKSISSA Kehäradan ja länsimetron käyttöönotto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) Käsiteltävä tässä kokouksessa 1 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017-2019

Lisätiedot

HSL-alueen suurten joukkoliikenneinvestointien vaikutus HSL:n talouteen, lippujen hintoihin ja kuntaosuuksiin Raide-Jokeri

HSL-alueen suurten joukkoliikenneinvestointien vaikutus HSL:n talouteen, lippujen hintoihin ja kuntaosuuksiin Raide-Jokeri HSL-alueen suurten joukkoliikenneinvestointien vaikutus HSL:n talouteen, lippujen hintoihin ja kuntaosuuksiin Raide-Jokeri 11.4.2016 Jukka Kaikko Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Raide-Jokerin vaikutus

Lisätiedot

Kuntaosuuksien tasosta (s ) Lipun hintojen keskimääräiset muutokset (s ) Tarkastusmaksun korottaminen (s. 39)

Kuntaosuuksien tasosta (s ) Lipun hintojen keskimääräiset muutokset (s ) Tarkastusmaksun korottaminen (s. 39) Sivu 2 / 5 länsimetron liityntälinjastoon siirtymisen jälkeen. Joukkoliikenteen kilpailukykyä suhteessa yksityisautoiluun tulee pyrkiä edelleen parantamaan ruuhkautumisen ehkäisemiseksi ja ympäristöhaittojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 07.11.2016 Sivu 1 / 1 1975/2016 00.04.01.00 79 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen 15.11.2016 toimiohjeen antaminen ja edustajan määrääminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (5) 148 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous HEL 2016-005004 T 00 01 06 Päätös päätti kehottaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria edustamaan

Lisätiedot

Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018

Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018 Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 164 25.08.2015 Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018 1150/00.04.02/2015

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Hallitus 129 30.10.2018 Yhtymäkokous 14 27.11.2018 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 526/02.02.00.00/2017, 322/02.02.00.00/2018 Hallitus 129 Esittelijä Valmistelijat

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Hallitus 129 30.10.2018 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 526/02.02.00.00/2017 Hallitus 129 Esittelijä Valmistelijat Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osastonjohtaja

Lisätiedot

SEUDULLINEN RAHOITUSMALLI

SEUDULLINEN RAHOITUSMALLI SEUDULLINEN RAHOITUSMALLI 1 Sisältö 1. Strategiana lisätä kestävää liikkumista 2. HSL:n toimintaympäristö nyt ja tulevaisuudessa 3. Strategian toteutumisen edellytykset ja esteet 4. Uusi rahoitusmalli

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA Hallitus 74 14.06.2019 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2020-2022 220/02.02.00.00/2019 Hallitus 74 Esittelijä Valmistelijat Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/

Osavuosikatsaus 1/ Osavuosikatsaus 1/2015 1.1. 30.4.2015 HSLH 26.5.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisällys Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2015 Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (8) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (8) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 1 (8) 6 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017 HEL 2014-007922

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 2018

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 2018 Hallitus 89 26.05.2015 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 2018 1508/02.021.211/2010 Hallitus 89 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 16.11.2015 Sivu 1 / 1 2177/2015 00.04.01.00 65 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2015, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 25.08.2014 Sivu 1 / 1 3421/08.01.00/2014 48 HSL-kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän keskinäisen Länsimetron ja Kehäradan joukkoliikenneinfran kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/

Osavuosikatsaus 1/ Osavuosikatsaus 1/2019 1.1.-30.4.2019 HSLH 28.5.2019 1 Sisältö Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2019 Osavuosikatsaus perustuu pääosin neljän kuukauden taloudellisiin toteutumatietoihin ja niistä johdettuun

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää Yhdyskuntatekniikan lautakunta 60 25.08.2016 Kunnanhallitus 269 12.09.2016 Kunnan lausunto HSL- kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 538/08.01.00/2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

4 VUODEN 2016 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

4 VUODEN 2016 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 4 23.05.2017 4 VUODEN 2016 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2016 318/02.02.02.00/2017 Yhtymäkokous Hallitus 30

Lisätiedot

Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta

Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta Yhdyskuntalautakunta 103 20.08.2013 Kaupunginhallitus 217 28.08.2013 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2014-2016 190/114/2010 YLK 103 Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 4 29.05.2012 VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2011 42/02/020/201/2012 yhty 4 Hallitus 58 27.3.2012

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA Hallitus 101 12.06.2012 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA 2013-2015 1508/02/021/211/2010 hall 101 Esittelijä Toimitusjohtajan sijainen Pirkko Lento Valmistelija

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma Yhteenveto kuntien lausunnoista

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma Yhteenveto kuntien lausunnoista HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 Yhteenveto kuntien lausunnoista HSL:n hallituksen iltakoulu 16.9.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Kuntien lausuntoja pyydettiin 31.8.

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

11-05, ea cat 02v_ (vi&

11-05, ea cat 02v_ (vi& Dnro KH/KV: 672 /2012 97 KERAVAN LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMAN ALUSTAVASTA TALOUSSUUNNITELMASTA 2013-2015 21.8.2012/97 Tekjo 97 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (jaljempana HSL)

Lisätiedot

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta Kehärata ja Länsimetro JOSE 20.5.2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Joukkoliikenneinfran kustannusten kohdistaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 194 22.08.2017 Lausuntopyyntö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2018-2020 / Begäran om utlåtande om Samkommunen

Lisätiedot

Sipoon kunnan lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille

Sipoon kunnan lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille Lausunto 1 (6) Sipoon kunnan lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2018 2020 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäsenenä Sipoon kunta toteaa HSL:n alustavasta toiminta-

Lisätiedot

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016 PKSkoordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen 2016 HSLH 11.4.2017 / Yhtymäkokous 23.5.2017 1 Yhtymäkokous 26.5.2015 5 Yhtymäkokous kehotti HSL:n hallitusta: ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 11.11.2013 Sivu 1 / 1 1447/00.04.01/2013 79 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2013, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Mikko Pirinen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (37) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (37) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2016 1 (37) 797 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017-2019 HEL 2016-007198 T 00 01 06 Lausunto Strategiasuunnitelma

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA Hallitus 76 12.06.2018 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2019-2021 322/02.02.00.00/2018 Hallitus 76 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 19.08.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 19.08.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Käsiteltävä tässä kokouksessa 2 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p ja talouspäällikkö Maarit Hauskamaa, p

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p ja talouspäällikkö Maarit Hauskamaa, p Hallitus 34 26.03.2019 VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 113/02.02.02.00/2019 Hallitus 34 Esittelijä Valmistelijat Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 ja

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat alkaen

HSL:n lippujen hinnat alkaen HSL:n lippujen hinnat 1.1.2018 alkaen Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille

Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille Liite KT 23.8.2018 104 Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019-2021 23.8.2018 Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä (HSL) pyytää

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI HSL/PLE + Sipoon kunta/rlö/hul 14.9.2011 SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI Johdanto/tausta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) perustettiin kesäkuussa

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA Hallitus 75 13.06.2017 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2018-2020 526/02.02.00.00/2017 Hallitus 75 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Lisätiedot

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124 Hallitus 124 24.10.2017 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2018 526/02.02.00.00/2017 Hallitus 124 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelijat Osastonjohtaja Mari Flink, p. 040 715 0440,

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtyman alustavasta taloussuunnitelmasta Ccth4,/i,t/in

Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtyman alustavasta taloussuunnitelmasta Ccth4,/i,t/in I KIRKKONUMMI KYRKSLATT 13.9.2012 Asianro 626/08.01.00/2012 Helsingin seudun Iiikenne kuntayhtyma PL 100 00077 Helsinki 11A 07 ( 0 far RINIA9114V6 Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 249 20.08.2019 Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020 2022 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan för åren 2020

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p Hallitus 150 25.10.2011 HSL-LIIKENTEEN LIPPUJEN HINNAT 2012 62/07/72/720/2010 hall 150 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija

Lisätiedot

Lausunto VD/5741/ /2018

Lausunto VD/5741/ /2018 Vantaan kaupungin lausunto / Lausuntopyyntö jäsenkunnille Helsingin seudun liikennekuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019-2021 Strategiasuunnitelma HSL:n strategian

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE KUNTAOSUUSLASKENNAN UUDISTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE KUNTAOSUUSLASKENNAN UUDISTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (6) HSL -kunnat LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE KUNTAOSUUSLASKENNAN UUDISTAMISESTA HSL haluaa kysyä TTS-lausuntopyynnön yhteydessä jäsenkuntien kantaa kuntaosuuslaskelmien päivityksestä ja

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija Hallitus 106 25.10.2016 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2017 416/07.72.721/2016 Hallitus 106 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Laaditaan HLJ 2015.

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Laaditaan HLJ 2015. Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (7) 1 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta talousarviosta 2014-2016 (a-asia) HEL 2013-008739 T 00 01 06 Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59 22.08.2016 Sivu 1 / 1 2875/2016 02.02.00 59 Lausunnon antaminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2017-2019 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija Hallitus 136 27.10.2015 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2016 428/07.72.721/2015 Hallitus 136 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA Hallitus 103 10.06.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2015 2017 1508/02.021.211/2010 Hallitus 103 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu)

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu) Hallitus 53 03.05.2016 MOBIILILIPPUJEN JA TEKSTIVIESTILIPUN HINTOJEN TARKISTAMINEN 428/07.72.721/2015 Hallitus 53 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

Helsinki, Espoo Kauniainen, Vantaa, Kerava Sipoo Tuusula tai Kirkkonummi Siuntio

Helsinki, Espoo Kauniainen, Vantaa, Kerava Sipoo Tuusula tai Kirkkonummi Siuntio Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän hinnasta seuraavilta 15 366

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen jäsenille ja asiantuntiajäsenille

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen jäsenille ja asiantuntiajäsenille ESITYSLISTA 4/2013 1 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen jäsenille ja asiantuntiajäsenille HSL:n syysyhtymäkokous tiistaina 19.11.2013 kello 11:00 Kokoushuoneet Reitti ja Opas,

Lisätiedot

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 Suvi Rihtniemi HSL:n toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet

Lisätiedot

Talousarvion ja -suunnitelman perusteena ovat. - Hyväksytty liikennöintisuunnitelma , - Saatavissa olevat toteutumatiedot vuodel ta 2010

Talousarvion ja -suunnitelman perusteena ovat. - Hyväksytty liikennöintisuunnitelma , - Saatavissa olevat toteutumatiedot vuodel ta 2010 Hallitus 138 26.10.2010 HSL:N TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 1508/02/021/211/2010 hall 138 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Talouspäällikkö Pirjo Laitinen, p. 4766

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 %

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 % Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721/2014 Hallitus 152 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

HSL, Opastinsilta 6 A, Helsinki, kokoushuone Reittiopas, 2. krs. Otsikko Si vu

HSL, Opastinsilta 6 A, Helsinki, kokoushuone Reittiopas, 2. krs. Otsikko Si vu Kirkkonummi 31.10.2018 KIRDno-2017-427/00.04.02 ESITYSLISTA 3/2018 1 Yhtymäkokous AIKA Tiistai 27.11.2018 klo 11:00 PAIKKA HSL, Opastinsilta 6 A, Helsinki, kokoushuone Reittiopas, 2. krs ASIAT Otsikko

Lisätiedot

/2017 Hallinto- ja kehittämisyksikkö Tekninen ja ympäristötoimi

/2017 Hallinto- ja kehittämisyksikkö Tekninen ja ympäristötoimi Täytäntöönpano 1 (8) HSL Helsingin seudun liikenne Lausunto Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2018-2020 Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 32/ (13) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 32/ (13) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 32/2014 1 (13) 1 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017 Pöydälle 08.09.2014 HEL 2014-007922 T 00 01

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (15) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (15) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (15) 137 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta talousarviosta 2014-2016 HEL 2013-008739 T 00 01 06 Päätös

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1/2012. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

OSAVUOSIKATSAUS 1/2012. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1/2012 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ESPOO HELSINKI KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI SIPOO VANTAA SISÄLLYSLUETTELO 1 KATSAUS TARKASTELUKAUTEEN 1.1. - 30.4.2014... 2 2 TOIMINNAN

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Heinänen, p HSL:n strategia 2025

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Heinänen, p HSL:n strategia 2025 ii HSL OTE PÖYTÄKI RJASTA 1 K I R KK O N U M M t-kyrks LÄTT Saap. Køslt. 1 1016 s38/o8. Hallitus 75 14.06.2016 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p. 4766 4072 Hallitus 151 23.10.2012 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2013 370/07/72/721/2012 hall 151 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen,

Lisätiedot

HSL:n kevätyhtymäkokous tiistaina kello 11:00 Kokoushuoneet Reitti ja Opas, 2 krs. Opastinsilta 6 A, Helsinki

HSL:n kevätyhtymäkokous tiistaina kello 11:00 Kokoushuoneet Reitti ja Opas, 2 krs. Opastinsilta 6 A, Helsinki ESITYSLISTA 1/2017 1 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) jäsenkunnille HSL:n kevätyhtymäkokous tiistaina 23.5.2017 kello 11:00 Kokoushuoneet Reitti ja Opas, 2 krs. Opastinsilta 6 A, Helsinki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (41) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (41) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (41) 837 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 HEL 2015-006574 T 00 01 06 Lausunto Strategiasuunnitelma

Lisätiedot

Yhtymäkokous PÖYTÄKIRJA 3/ AIKA :00-11:20 ASIAT. Otsikko Si vu

Yhtymäkokous PÖYTÄKIRJA 3/ AIKA :00-11:20 ASIAT. Otsikko Si vu PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Yhtymäkokous AIKA 21.11.2017 11:00-11:20 PAIKKA HSL ASIAT Otsikko Si vu 16 KOKOUKSEN AVAAMINEN 3 17 OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Osavuosikatsaus 1/2018 1.1. 30.4.2018 HSLH 29.5.2018 Sisältö Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2018 Osavuosikatsaus perustuu pääosin neljän kuukauden taloudellisiin toteutumatietoihin

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

Suunnitelmakauden keskeisiä strategisia tavoitteita:

Suunnitelmakauden keskeisiä strategisia tavoitteita: Yhtymäkokous 11 15.11.2016 HSL:N TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019 1508/02.021.211/2010 Yhtymäkokous 11 Hallitus 107 25.10.2016 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Talous-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 25.08.2014 Sivu 1 / 1 2814/02.02.00/2014 47 Lausunnon antaminen Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (10) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (10) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (10) 130 Lausunto kaupunginhallitukselle: HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019 HEL 2016-007198 T 00 01 06 Päätös Yleistä päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta

Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta Yhdyskuntalautakunta 98 21.08.2012 Kaupunginhallitus 216 29.08.2012 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2013-2015 190/114/2010 YLK 98 Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne HSL:n tavoitetila 2025 2 Strategia teoiksi TAVOITTEET Sujuvat matkat Asiakkaiden matkaketju perustuu joukkoliikenteen runkoverkkoon ja sujuviin liityntäyhteyksiin. Joukkoliikenne

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti joukkoliikenteestä vastaava osastonjohtaja Tero Anttila Jokelan joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot,

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen jäsenille ja asiantuntijajäsenille

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen jäsenille ja asiantuntijajäsenille ESITYSLISTA 1/2014 1 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen jäsenille ja asiantuntijajäsenille HSL:n kevätyhtymäkokous tiistaina 27.5.2014 kello 11:00 Kokoushuoneet Reitti ja Opas,

Lisätiedot

SUOMI. Lippujen hinnat

SUOMI. Lippujen hinnat SUOMI Lippujen hinnat Kausiliput HSL-kuntien asukkaille HSL-sovelluksella liput aikuisille ja opiskelijoille B B C D B C C D B C D B C D 30 vrk kertaosto 59,70 107,50 98,00 115,80 156,40 30 vrk jatkuva

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Osavuosikatsaus 1/2017 1.1. 30.4.2017 HSLH 23.5.2017 2 Sisällys Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2017 Osavuosikatsaus perustuu pääosin kolmen kuukauden taloudellisiin toteutumatietoihin

Lisätiedot

Lausunnoissaan toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta (TTS) kunnat ovat todenneet mm. seuraavaa:

Lausunnoissaan toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta (TTS) kunnat ovat todenneet mm. seuraavaa: Yhteenveto kuntien lausunnoista 1 (13) YHTEENVETO KUNTIEN LAUSUNNOISTA HSL-KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEEN 2015 2017 n lausunto tarkentuu, kun lopullinen lausuntoversio saapuu. HSL

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokouksen jäsenille ja asiantuntijajäsenille

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokouksen jäsenille ja asiantuntijajäsenille ESITYSLISTA 2/2016 1 Yhtymäkokous Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokouksen jäsenille ja asiantuntijajäsenille HSL:n syysyhtymäkokous tiistaina 15.11.2016 kello 11:00 Kokoushuoneet

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento puh , Satu Rönnqvist puh

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento puh , Satu Rönnqvist puh Hallitus 53 25.03.2014 LIPUNMYYNNIN KEHITTÄMISSELVITYS JA -SUUNNITELMA 2014-2020 288/07.72.720/2013 Hallitus 53 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento puh.

Lisätiedot

Kunnilta pyydetään lausunnot:

Kunnilta pyydetään lausunnot: Kirkkonummi 20.6.2018 KIRDno-2017-433/08.01.00 OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Hallitus 76 12.06.2018 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2019-2021

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (5) 158 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2014 HEL 2014-005907 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto päätti kehottaa a edustamaan kaupunkia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2014

Osavuosikatsaus 2/2014 Osavuosikatsaus 2/2014 HSLH 30.9.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Ilkka Heinänen

Lisätiedot

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Hallitus 142 22.10.2013 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

538/ /2014 Kunnanhallituksen päätöksen mukainen

538/ /2014 Kunnanhallituksen päätöksen mukainen Liite Kh 1 /24.8.2015 538/08.01.00/2014 Kunnanhallituksen 24.8.2015 päätöksen mukainen KIRKKONUMMEN KUNNAN LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2016-2018

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Hallitus 125 24.10.2017 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 526/02.02.00.00/2017 Hallitus 125 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelijat Osastonjohtaja

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat 2014

HSL:n lippujen hinnat 2014 HSL:n lippujen hinnat 2014 Lippujen hinnat sisältävät 10%:n arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Palvelupisteessä hyvityksistä perittävä käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana

Lisätiedot

KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi

KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi Valtuusto 87 03.10.2011 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäsenyys 1492/05.05.01/2010 KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi Helsingin

Lisätiedot

Palvelusopimusneuvottelut kevät Valtakunnallisten palkankorotusten vaikutus maksuosuuksiin vuoden 2018 talousarvion toteutuminen -

Palvelusopimusneuvottelut kevät Valtakunnallisten palkankorotusten vaikutus maksuosuuksiin vuoden 2018 talousarvion toteutuminen - Palvelusopimusneuvottelut kevät 2018 - Valtakunnallisten palkankorotusten vaikutus maksuosuuksiin 2018 - vuoden 2018 talousarvion toteutuminen - vuoden 2019 talousarvion näkymät TA2018 ja palkkaratkaisun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (10) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (10) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (10) 6 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 HEL 2015-006574

Lisätiedot