Graafisen toimintajärjestelmän rakentaminen ja yleiset periaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Graafisen toimintajärjestelmän rakentaminen ja yleiset periaatteet"

Transkriptio

1 Graafisen toimintajärjestelmän rakentaminen ja yleiset periaatteet TOTEUTUSKUVAUS - TIIVISTELMÄ igrafx Flowcharter-ohjelmalla toteutetuista toimintajärjestelmistä Markku Kylmänen, MKC Finland Oy

2 Järjestelmän kehittäminen, menestyminen liiketoiminnassa ja henkilöstön hyvinvointi eivät ole ristiriidassa, vaan toisiansa tukevia asioita!

3

4 Yleistä kehittämisestä, taustaa ja periaatteita Toimintajärjestelmä on käyttöliittymä tietoon ja tiedon löytämisen ja jakamisen väline (perehdytys) Sisältö- ja muotovaatimuksia voi olla monia Teknisesti eritasoisia ratkaisuja/ohjelmia tarjolla (Intra, IMS, Umbrella, QPR, igrafx Flowcharter, Powerpoint, ) Visualisointi, yksinkertaisuus, helppo tekeminen ja ylläpito, edullisuus huomioitavia ja tärkeitä asioita toteutuksessa. Alla esitettävä toteutus on käytössä kymmenissä yrityksissä Suomessa varteenotettava ja taloudellinen vaihtoehto 4 erityisesti PKT-yrityksille!

5 Prosessien kuvaamiseen ja hallintaan kehitetty vakio-ohjelma hyllystä Soveltuu erittäin hyvin toimintajärjestelmätyyppisten käyttöliittymien ja prosessien kehittämiseen ja hallintaan Hinnaltaan muihin vastaaviin hyvin edullinen Sen yhteydessä linkitettynä kaavioihin, digikuviin, piirroksiin jne voidaan käyttää kaikkia Windows ohjelmia kuten MS Office ohjelmat

6 Voidaan käyttää esim. Intranet/kotisivujen yhteydessä tai muutoin www-muotoisena tai katseluversiona Edullinen hankkia ja käyttää sopii pienempiin ja kehittyneimpiä Intra-/www-ohjelmia (IMS, Umbrella, QPR ) edullisempaa ratkaisua hakeville yrityksille - käyttöominaisuudet erittäin hyvät Mahdollistaa prosessin tehokkaan analysoinnin lisäominaisuutena

7 TOIMINTAJÄRJESTELMÄ- KÄYTTÖLIITTYMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEITA JA ESIMERKKEJÄ

8 ESIMMÄISENÄ HAHMOTETAAN, MITÄ YRITYKSESSÄ TEHDÄÄN JA MITÄ TOIMINTAAN KUULUU

9 Mitä olemme Mitä teemme? Ikaalisten kylpylä Hyvinvointi- ja terveyspalvelujen Toimintajärjestelmä toimintajärjestelmä Yritysesittely Asiakkuuden hallinta Tuotekehitys ja tuotemodifikaatiot Palvelutuotanto Miksi toimintajärjestelmä? Tuotantoprosessi Sisäiset tukiprosessit Toiminnan, henkilöstön ja palvelujen kehittäminen Järjestelmähallinta Aakkosellinen pikahaku Toimintapolitiikka = tavoitteet ja mittarit Johtaminen ja toiminnan suunnittelu Parelco Oy:n toimintajärjestelmä Kaikki kaaviot ovat1. versioitajaalustavia asiarunkoja! Prosessikartta Kuntoutus yleisesittely Hyvinvointi ja kauneus yleisesittely Toimintamme perusteet - toimintapolitiikka Esittely Asiakkuudenhallinta Kuntoutuksen palveluprosessit Hyvinvoinnin palveluprosessit H&T-palveluvalikko Asiakaspalveluja tukevat toiminnot ja prosessit Johtaminen ja toiminnan suunnittelu Henkilöstö ja organisointi Toiminnan kehittäminen Järjestelmähallinta Aakkosellinen pikahaku Toimintajärjestelmä Järjestelmä kattaa seuraavat toiminnot: Lääkäriasema Pulssi Oy ja sen tytäryhtiöt Maha-Pulssi Oy, Keuhko-Pulssi Oy, Pulssin Neurocenter Oy, Kunto-Pulssi Oy ja Sydän-Pulssi Oy.Lisäksi järjestelmään kuuluu erillisenä yhtiönä Neuro-Pulssi Oy Yritysesittely Toimintajärjestelmän merkitys ja tarkoitus Johtaminen ja toiminnan suunnittelu Asiakkuuden hallinta Toimintapolitiikka = arvot/visio/missio/strategia/ mittarit Sairaala Työterveys Pulssi Vastaanottopalvelut Poliklinikka Kuvantamiskeskus Laboratorio Pulssiyhtiöt ja palvelut Asiakasohjeet/ lomakkeet Sisäiset toiminnot ja prosessit Tiedottaminen ja viestintä Toimintaa ohjaavat lait ja asetukset Pulssin prosessikartta Ympäristöjärjestelmä (ajatuksia) Toiminnan, henkilöstön ja palvelujen kehittäminen Toimintajärjestelmäasiat Käyttöliittymän etusivun pitää olla yrityksen näköinen! Tietosuoja Yhteiset rekisterit Aakkosellinen hakemisto VISIO TOIMINTAJÄRJESTELMÄ ERITYISOSASAAMIS- ALUEET JA PALVELUT Intervallihoito Laitoshoito Päiväsairaala ASIAKAS Asiakkuuden hallinta Räätälöity kuntoutus Avopalvelut AINALAN ESITTELY TOIMINNAN YLEISKUVAUS TOIMINNAN PERUSTEET VISIO TAVOITTEET JA MITTARIT ORGANISAATIO YHTEISTYÖ- TAHOT Arvot Järjestelmäasiat Toiminta-ajatus Toimintapolitiikka Tavoitteet ASIAKAS- PALVELUA TUKEVAT TOIMINNOT Aakkosellinen haku Kivelä Purola Sotainvalidien ja veteraanien laitoskuntoutus Toiminnan kehittäminen Johtaminen, toiminnan suunnittelu ja ohjaus Kuntola Päiväkuntoutus Kehittämishankkeet Toimintaa ohjaavat lait ja asetukset ja Mittarit YHTEISTYÖTAHOT JA KUMPPANUUDET Prosessikartta Toimintajärjestelmä kattaa koko Kuntoutuskodin omaan hallintaan perustuvan toimnnan. Tämä järjestelmäkuvaus on samalla koko järjestelmän "käsikirja". ISO 9001 PALVELU- ASUMINEN HOITO- PALVELUT ATERIA- PALVELUT JOHTAMINEN, TOIMINNAN SUUNNITTELU JA OHJAUS TOIMINNAN, HENKILÖSTÖN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU JATIEDOTTAMINEN ASIAKASPALVELUT SIIVOUS- JA PYYKKIHUOLTO MUUT ERILLISPALVELUT ASIAKKUUDEN HALLINTA KUNTOUTUS JA VIRKISTYS SISÄISET TOIMINNOT JA PROSESSIT AAKKOSELLINEN HAKEMISTO ASUNTOJEN VUOKRAUS SISÄISET TUKITOIMINNOT TOIMINTAJÄRJESTELMÄASIAT JAYLLÄPITO TOIMINTAAOHJAAVAT LAIT JA ASETUKSET VAPAAEHTOIS- TYÖ KOORDI- NOITUNA

10 SEURAAVAKSI PURETAAN AUKI KUKIN OSA-ALUE OMAKSI KAAVIOKSEEN TÄMÄ TAPAHTUU PARHAITEN KO. ASIOIDEN OSAAJIEN KANSSA YHDESSÄ

11 Toiminta puretaan Osakokonaisuuksiksi! Asiakkuuden hallinta ERITYISOSAAMISALUEET JA PALVELUT Vision konkretisointi ASIAKKUUDENHALLINTA STRATEGIAN PURKU ERI ALOJEN LUENNOT PÄIVÄSAIRAALA SENIORINEUVOLA SOSIAALITYÖ LEIKKAUSPOTILAIDEN HOITO PALVELUNEUVOJAN NEUVONTA JA OHJAUS MONIPUOLINEN VAPAA-AJAN OHJAUS TOIMINTATERAPIA MONIPUOLINEN JALKAHOITO MARKKINOINNIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS AVOFYSIOTERAPIA ASIAKASLÄHTÖISYYS JA ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN ARVIOINTI ROOLIT JA VASTUUT ASIAKKUUDENHALLINNAN MITTARIT KUNTOUTTAVA INTERVALLIHOITO ASIAKASPALAUTTEEN KÄSITTELY TOIPILASVAIHEEN KUNTOUTUS KIVIPURON tarjous- ja sopimusmenettely JONONHALLINTA YHTE ISTYÖKUMPPANIT JA YHTEISTYÖ - määritetty prosesseittain PALVELUJEN JA TUOTTEIDEN KEHITYS JA TUOTTEISTAMINEN SISÄINEN MARKKINOINTI VISIO 2015: Olemme ikääntyvien kuntoutuksen ja hoidon tunnettu ja arvostettu osaaja Suomessa. Toimintavolyymi vuoden 2006 tasolla palvelut muuttuvia tarpeita vastaavia. ASIAKASVISIO 2015 ASIAKASNÄKÖKULMA TALOUSNÄKÖKULMA Mitä asiakkuudenhallinnalla tarkoitetaan? Erityisosaamisalueet Prosessit ja palvelut Päiväsairaala ERITYISOSASAAMISALUEET JA PALVELUT Intervallihoito Laitoshoito TOIMINNALLINEN NÄKÖKULMA Asiakasprosessit LAITOSKUNTOUTUSPROSESSI Räätälöity kuntoutus ASIAKAS Asiakkuuden hallinta ASIAKASPALVELUJA TUKEVAT TOIMINNOT JA KOKON AISUUDET HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA TASAPAINOINEN MITTARISTO VISIO Tukiprosessit TOIMINNALLINEN VISIO 2015 HENKILÖSTÖVISIO 2015 TALOUSVISIO 2015 KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT, STRATEGISET TOIMENPITEET, MITTARIT, TOIMENPITEET Prosessin tarkoitus ja asiakkaat Avopalvelut Henkilöstö ja vastuut Prosessin omistaja Laatukriteerit ja mittarit Standardit ja normit ASIAKASPALVELUPISTE - KANTTIINI HENKILÖSTÖPALVELUT OSTAMIN EN/ TOIMITTAJAHALLINTA/ VARASTOINTI TYÖSUHDEASIAT TALOUSHALLINTO LÄÄKEHUOLTO LAITEHALLINTA KALIBROINTI & HUOLTO ARKISTOIN TI VAATEHUOLTO OPISKELIJAT KUNTOUTUSKODILLA RAVITSEMUSPALVELUT PUHELINLIIKENNE APUVÄLINE- JA LIIKU NTAVÄLINEHALLINTA LAIT OSHUOLTAJAPALVELUT KIINTEISTÖHUOLTO sis.pu helinluet telo Päiväkuntoutus TIETOHALLINTO Sotainvalidien ja veteraanien laitoskuntoutus Purola TIETOSUOJA JA SALASSAPITO TU RVALLISUUS Toiminnan kehittäminen Arvot Toiminnan kehittäminen ASIAKKAAN ANTAMA PALAUTE - RISUT JA RUUSUT JOHDON KATSELMUS ASIAKKAIDEN, OMAISTEN JA HENKILÖSTÖN PALAUTTEEN KÄSITTELY OMAISKYSELY SIDOSRYHMÄPALAUTE MAKSAJAT AHOJEN TEKEMÄT KYSELYT JA PALAUT E MAKSAJATAHOILLE Toiminta-ajatus Järjestelmäasiat Toimintapolitiikka SISÄINEN PALAUTE FYSIOTER APEUTTI SOS.TYÖNT EKIJÄ JALK AH OITAJA LÄÄKÄRI VAPAA-AJAN OHJAAJA Tar kastaja: Jaana Korki amäki Hyväksyjä: Hilkk a Valli ja Mittarit Prosessikartta Yksiköiden toiminta PUROLAN JA KIVELÄN TOIMINNAN HALLINTA HENKILÖSTÖ JA VAST UUT Laitoshoito Laitoskuntoutu Kuntola s PUROLA ERITYISPIIRTEET JA OMAT TOIMINNOT LAITOSKUNT OUTUKSEN ASIAKASPROSESSI VISIOT KEHITTÄMISEN PROJEKTIMENETTELY YHTEI STYÖTAHOT J A YHTEISTYÖ LAITOSHOIDON ASIAKASPROSESSI KIVELÄN ERIT YISPII RTEET JA OMAT TOIMINNOT SIDOSRYHMÄKYSELYT PERUSTOIMINNOT POTILASASIAMIESTOIMINTA KANSLIATOIMINTA/ PÄIVITTÄISEN TOI MINNAN OHJAUS TO IMINTAMME PE RUST EET - T OIMINT AP OLIT IIKKA AJANVARAUS Jononhallinta Hoitoajat HANKINNAT APUVÄLINETOIMINTA SAUNAT LAITEHUOLTO JA KALIBROINT I VÄLINEHUOLTO HOITOTESTAMENTTI KIRJASTOT LUENNOT/ MATERIAALI KESKUSRADION KÄYT TÖ VIRKIST YS JA VAPAA -AIKA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ YHTEISTYÖ VARASTOINTI ENSIAPU/ ELVYT YS TUTKIMUKSET JA TOIMENPITEET LÄÄKEHUOLT O TOIMITTAJAREKLAMOINTI KUNTOUTUSPALAUTE HOIDON JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ASIAKASKYSELYT ennalta e hkäisy " ehkäisevät toimenpiteet" Tavoitteet J OHTA M INEN, TO IMIN NAN SUUN NITT ELU JA OH JA US SISÄIS ET AUDIT OINNIT HENKILÖSTÖN KEHITT ÄMINEN Ruusut ja risut lomake Ongelmien ja puutteiden OSASTONHOITAJA PERUSH OITAJA Johtaminen HENKILÖSTÖN ANTAMA PALAUTE SAIRAANHOITAJA TOIMINTATERAPEUTTI Laatija: Kuntoutustiimi Toimintaa ohjaavat lait ja asetukset Aakkosellinen haku OSAST OSIHTEERI Toimintajärjestelmä kattaa koko Kuntoutuskodin omaan hallintaan perustuvan toimnnan. Tämä järjestelmäkuvaus on samalla koko järjestelmän "käsikirja". ISO 9001 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN ASIAKKAILT A SAAT U PALAUTE YHTEISTYÖTAHOT JA KUMPPANUUDET Johtaminen, toiminnan suunnittelu ja ohjaus ASIAKASPALVELUA TUKEVAT TOIMINNOT KIRJASTO LAITOSKUNTOUTUKSEN ASIAKASPROSESSI PROSESSIN TOTEUTUKSEEN LIITTYVIEN HENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET Kuntola Kivelä JÄTEHUOLTO ASIAKKUUDEN HALLINTA Kehittämishankkeet KUKIN PROSESSIN OMISTAJA KEHITTÄÄ PROSESSIANSA KÄYTTÄEN OMAN PROSESSINSA SUORITUSKYKYÄ OSOITTAVIA TIETOJA/MITTAREITA => JATKUVAN PARANTAMISEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS KIINTEISTÖ- JA LAITEHUOLLON VIKAMENET TELY O RG ANISAATIO KAAVIO HAITTATAPAHTUMIEN (HAIPR O) SEURANTA P IT KÄN TÄHTÄIME N SU UNNITTE LU SIS ÄIS ET K OK OU KSE T SIISTEYS JA TILAVIIHTYISYYS VAATEHUOLTO V UO S IS UUN NITTE LU PUHELINTOIMINTA RUOKAILUT SAATTOHOITO ARKISTOINTI Sis. puhelinluettelo POIKKEAMAN MÄÄRITYS STR AT EG IA M ITTARIT JA TAV OITT EE T J O HDO N KATS EL MUKS E T JO HDO N TO TE UTT AM A TO IM INNAN TULO S TE N AR VIO IN TI J A OH JAUS Laatija: Johtoryhmä Hyväk syj ä: Sirkka Haapala S IS ÄINEN TIE DO TUS ULK OINE N TIED OT US J A V IES TINTÄ Grannarsintie Kalkkiranta L aati: joh to ryhm ä Hyvä ksyi:si rkka Haa pa la JO HTAM ISE N V UO SIKE LLO VAPAA-AJAN VÄLINEIDEN HALLINTA KUNTOUTUS/ TOIMINTAKYVYN YLLÄPIT O PEREHDYTYSSUUNNITELMA OSASTO-PALAVERI Lyhytaik.työsuht.perhd. TURVALLISUUS P ÄIVITTÄINE N JO HT AM INEN T OIM IN TA E S IM IEHE NÄ

12 Linkitettynä kaavioihin, digikuviin, piirroksiin jne voidaan käyttää kaikkia Windows ohjelmia kuten MS Office ohjelmat

13 Kuntoutusasiakas LAITOSKUNTOUTUKSENASIAKASPROSESSI Hakemus Yhteydenotto/ sopiminen HOITO-OSASTOT KUTSU ESITIETO- LOMAKE Epikriisi Lasku Word-ohje Maksajataho Maksusitoumus Epikriisi Ylilääkäri Hoito-osaston osastonhoitajaja osastosihteeri Osastosihteeri Sairaanhoitajat/ perushoitajat Fysioterapeutit/ kuntohoitajat/ hierojat Palvelupäällikkö Sosiaalityöntekijä Jalkahoitaja Vapaa-ajanohjaaja Toimisto Päätös Yhteydenotto/ sopiminen Valmistelevat toimenpiteet Valmistelevat toimenpiteet Saapuminen/ majoittuminen Valmistelevat toimenpiteet Valmistelevat toimenpiteet Valmistelevat toimenpiteet Valmistelevat toimenpiteet Tulohaastattelu/ valm.tutkimukset Fysioterapeuttinen tutkimus Tulopalaveri Tulopalaveri Lääkärin tutkimus Haastattelu tarvittaessa Kuntoutus- ja hoitosuunnitelman tekeminen - kukin kirjaa asiat asiakastietokantaan keskinäinen konsultointi tarvittaessa! Hoito- ja kuntoutussuunnitelman "hyväksyntä"- ylilääkäri Haastattelu Päivittäisen hoidon toteutus Kotiutuksen valmistelu ja kotiutus Tilastointi Tilastointi Tilastointi Tilastointi Tilastointi Laskutus Tarkistus Laskutustiedot Hoitopäivätilasto Exceltaulukko Powerpoint kuva Digikuva Tms

14 Esimerkki digikuvien käytöstä kuvauksissa TOIMINTAJÄRJESTELMÄ JOHTAMINEN TOIMINNAN ORGANISOINTI JA SUUNNITTELEMINEN Sisäinen tiedonkulku KVARTSIHIEKAN JALOSTUSPROSESSI VALIMOHIEKAT Raekoko 0,1-0,6 mm SUODAT IN-HIEKAT SUODATINHIEKAN ja VALIMOHIEKAN VALMISTUSPROSESSI OVAT SAMANLAISIA, JOTEN JATKOSSA KUVATAAN VAIN YKSI (YHTEINEN) KVARTSIHIEKKAPROSESSI. Raeko ko 0,7-2,0 mm KOKO TOIMINTAJÄRJESTELMÄN KATTAVAT ASIAT TOIMINTAPOLITIIKKA ARVOT VISIO 2007 STRATEGIA 2008 TOIMINTAA OHJAAVAT LAIT, ASETUKSET JNE. VHK:N TUNNUSLUVUT PÄÄPROSESSIT ASIAKASYHTEYDET-, VAATIMUSTEN SELVITTÄMINEN, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VALIMOHIEKAN JALOSTUSPROSESSI SUODATINHIEKAN JALOSTUSPROSESSI HIEKAN RIKASTUSPROSESSI Raakahiekka-alueen valinta, kaivaukset, luvat TILAUS-TOIMITUSPROSESSI Kvartsihiekan tuotantoprosessi Raaka-ainealueen käytön lopettaminen ja maisemointi NÄYTTEEN- OT TO JA ANALYSOINTI LASTAUKSEN YH TEYDESSÄ LASTAUK SEN TYÖOHJEEN SAAT A AUKI KLIKKAAMALLA ALLA OL EVAA KUVAA! ASIAKASTOIMITUSTEN LAADUNVALVONTA Pro sessin hyväksynyt kokonaisuutena Pertti Tommila Säiliöiden tarkistus ennen täyttöä (mahdollinen tyhjennys vajaasta s äiliöautosta). Kuorma tek o ja näytteenotto niistä e ristä mistä on asiakkaan kanssa sovittu (kaikki asiakkaat ei tämä n piirissä ) TOIMINTAAN LIITTYVÄT TUKIPROSESSIT TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JATKUVA PARANTAMINEN YLEISET TOIMINTAJÄRJESTELMÄASIAT/YLLÄPITO Tilausten mukaan tehdään autorahtikirja mihin kirjataan ka ikki kuljettaja tarvitsemat tiedot/ohjeet lastausta ja toimitusta varten; kts. laskausohje. Raakahiekka-alueen valinta, kaivaukset, luvat YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA Toimintajärjestelmän hyväksynyt kokonaisuutena Pertti Tommila Kuljettaja ja vastaava työnjohtaja yhdessä suorittavat lasta uks en ja näytteenoton (näytteenottovaatimuks et on asiakkaan määrittämiä). Näytteistä tehdään yleensä seula_analyysi ja kosteusmääritys. Joskus tehdään myös humusmääritys pistokokeenomaise na kuormaa tehtäess ä. (oma n toiminnan varmistamiseksi) Ympäristölautakunta pyytää tarvittavat lausunnot mm. vesipiiriltä. HIEKAN T ARVE KAIVUUSUUNNITELMA LUPAVAATIMUKSET HIEKANOTOLLE - SIS. YMPÄRISTÖASIAT ALUSTAVA SELVIT YS HIEKKAPITOISUUDEST A KAIVUUSUUNNITELMAN TEKEMINEN LUVAN HAKEMINEN YMPÄRISTÖL AUTAKUNNALTA NÄYT TEET TULOKSET Alu stava selvitys voi olla silmämääräinen tai näytteeseen perustuva. NÄYTTEENOTTO LAATUKRITEERIT JA MITTARIT MAA-AINEENOTT OLUPA PUIDEN POIST O ALUEELTA ASIAKASVAATIMUKSET ==> MITÄ HIEKKAA HALUTAAN! NÄYTTEENASIAKASOT TO JA VAATIMUS-T EN NÄYTT EEN MUKAIEN ANALYSOIN-T I ETENE-MINEN Kuorman teosta 1. näyte otetaan n. 1,5 min kuluttua (näytteenoton a ika putkesta on n. 2 sek) ja toinen nä yte, kun noin 2/3 kuormasta on lastattu. HIEKAN NOST OSUUNNIT ELMA - asiakastarvelähtöinen NOSTOSUUNNIT ELMAN TEKEMINEN Nämä näytteet sekoitetaan keskenään ja niis tä tehdään loppunäyte, jonka tiedot dokumentoidaan. Tästä annetaan kuljettajalle kopio, joka vie dää n a siakkaalle toimituksen yhteydessä. TUOTANTO/ AUMAAN NOSTAMINEN MAAAINESNOTTOLUVAN ALUEET/ HIEKAN OT TOKOHTA Alu eella on erirakeisia hiekkoja; ottokohd at määrit etään painon perust eella. Ottokohdat merkit ään karkeasti aluekart taan (alustavasti). Prosessin hyväksynyt kokonaisuutena Pertti T ommila Kaivinkoneella otet aan Näytteenoton p esyvänäytteet, joiden perusteella ja asiakasrusteella voidaan tarkkaan kysynnän mukaan määrittää alueen hiekan määritet ään kaivuuraejakauma. volyymit ottokohditanalyysit - (Componentan ohjeet): tain. - seula-analyysi - humusmääritys - keskiraeko ko ja pylväikkö (jakautuma) Aumasta hiekka saadaan kaikissa olosuh teissa hyvin tu otantokäyttöön sekä parannet aan hiekan sekoittumista. PINTAMAAN POISTO LUPA-ALUEELLA OTTOALUEET MÄÄRITETÄÄN KARKEUKSITTAIN Pertti Tommila RIKASTUS 2 AUMAAN NOSTO KEMIKAALI 6 KEM IKAALI 2 KEM IKAALI 7/9 KEMIKAALI 8 KEMIKALIO 4 LAIM ENNUS VEDEL LÄ NÄYTTEEN OTTO RIKASTUS 1 HIEKKA V1 AUS KUIV VALM ENNIN, jossa pintavahdit eliminoimassa ylivuotoa VALM IS KVARTSIRIKASTE ph MITT AUS JA SÄÄTÖ ph MITTAUS JA SÄÄTÖ KIERTOVESI ph MITTAUS V1 VAAHDOTUS KIINTEÄ RIKASTUSJÄTE LIET EALLAS - kiille, maasälpä (Kemikaalit reagoineena) KIERTOVESI PUHDASVESI KUIVA US HUU 3) LUT( ph MITTAUS JA SÄÄTÖ Vesiliitynt ä Grannarsintie Kalkkiranta HTE KEMIKAALI

15 Tiedostot (kuvaukset, ohjeet, määritykset, tulosdokumentit kuten muistiot, toiminnan kehittämisen dokumentit hallitaan normaalilla ja tutulla Resurssienhallinnalla Ohjelma ei ole relaatiotietokantaohjelma igrafx Flowcharter-ohjelman ja tehdyn prosessikuvaus- käyttöliittymän käytettävyys paranee, kun sen yhteydessä käytetään Aakkosellista Excell-pohjaista ja itse määritettyä pikahakua tai Windows Explorerin hakumahdollisuutta Grannarsintie Kalkkiranta

16 Tutustu ohjelmatarjontaan ja käytännön sovelluksiin ohjelman kotisivuilla Lisätietoja Grannarsintie Kalkkiranta

17 3Y - KEHITYSPROJEKTEISSAMME Ymmärtäminen Mitä, miksi, kenelle, kaikki voittajia, faktat oletuksen sijaan Yrittäminen Asioita ei saa eteenpäin, ellei tosissaan yritä, yrittäjähenki, vaivannäkö Yhteistyö Kukaan ei selviä yksin; yritys tarvitsee toimijoita, jotka toimivat yhteen; organisaatioiden ja yksilöiden sisäinen yhteistyö kuntoon 17 Grannarsintie Kalkkiranta

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille VUOKKO NIEMITALO SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe....3 1. Pieni laatusanasto...4 2. Laadun portaat....5 3. Laatujärjestelmän hyödyt...7 4. Laatujärjestelmän

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006. Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen Kainuussa -hanke

Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006. Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen Kainuussa -hanke Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006 Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006. Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen Kainuussa -hanke Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE PROSESSIEN MALLINNUSOHJE Prosessien mallintamisen lähtökohtana on, että organisaation johto on tunnistanut prosessit ja määritellyt niille omistajat. Nämä prosessit esitetään prosessikarttana (A4). Tämä

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Helsinki 2001 1 Taitto: Pikseri Julkaisupalvelut ISBN 951-735-400-2 Edita Oyj Helsinki 2001

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma

Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma Omakotisäätiö Puotilantie 3 00910 Helsinki www.omakotisaatio.fi Toimisto arkisin puhelin 09 6829 0300 Sisällys 1 Palvelujen tuottaja... 4 1.1 Yksityinen palveluntuottaja...

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008 Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia 1 Apteekki lähelläsi

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2D Tuki- ja palvelutoiminnot SISÄLLYS 2d:1 Viestintä -tukiprosessi 2d:2 konseptiuudistus: Rohkeasti

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus

Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus Yritysvalmentaja Kert Kenner, Balentor Oy Gsm. 050 5488278 E-mail. kert.kenner@balentor.fi Miksi prosessien kehittäminen? Näin? Vai näin? Ydin-,

Lisätiedot

KUUDEN PÄIVÄN TEHOPAKETTI: IMS FPF Laatujärjestelmäkoulutus alkaa maaliskuussa 5.3.2015

KUUDEN PÄIVÄN TEHOPAKETTI: IMS FPF Laatujärjestelmäkoulutus alkaa maaliskuussa 5.3.2015 Ohjelma V1 1 / 7 KUUDEN PÄIVÄN TEHOPAKETTI: IMS FPF Laatujärjestelmäkoulutus alkaa maaliskuussa 5.3.2015 Toimintajärjestelmän laatiminen ohjatusti ja yhdessä - Järjestystä arkeen ja liiketoimintahyötyä

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Eeva Torppa-Saarinen TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 2/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin

Lisätiedot

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 189 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 189 Espoo 2000 TKK-RTA-R189 ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot