KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö"

Transkriptio

1 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön tyytyväisyys. Prosessijohtamisen keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi eroavat kuitenkin merkittävästi aikaisemmin käytetyistä. Kun aikaisemmin keskityttiin kustannustehokkuuteen, nyt sen ohella arvostetaan nopeutta ja joustavuutta. Kun aikaisemmin pidettiin tärkeinä kovia henkilökohtaisia tavoitteita, nyt korostetaan organisaation menettelyjen ja tiimien kehittämistä. Myös asiakkaiden ja toimittajien rooli on muuttunut aikaisemmasta ja heidät nähdään nyt yhteistyökumppaneina. Ehkä merkittävin muutos ajattelutavassa on organisaatiorajojen ylittävien toimintoketjujen eli prosessien hahmottaminen aikaisempien organisaatioyksiköiden ja niiden tehtävien asemesta. Prosessiajattelu merkitsee työn uudelleensuunnittelua niin, että tehtäville syntyy looginen suoritusjärjestys ja niiden määrä minimoidaan. Toimintoketjusta karsitaan lisäarvoa tuottamattomia vaiheita ja näin asiakkaat saavat entistä parempaa palvelua. Prosessiajattelu auttaa myös henkilöstöä paremmin ymmärtämään ja hallitsemaan liiketoiminnan kokonaisuutta. Perinteisessä funktionaalisessa (toimintokohtaisessa) ns linjaorganisaatiossa linjat kulkivat pystysuoraan esim. toimitusjohtaja - osastonjohtaja - työnjohtaja - työntekijä. Jako eri linjojen välillä perustui toimintoihin. Esim. osto, tuotanto ja markkinointi. Prosessijohtamisessa toimintaprosessit eivät noudata funktionaalisen (toimintokohtaisen) organisaation rajoja, vaan ovat horisontaalisia eli kulkevat eri toimintojen (organisaatioyksiköiden) läpi. Prosessit saattavat ylittää jopa koko organisaation rajat. Toimintaprosesseille on tyypillistä, että niiden toteutukseen osallistuu paljon ihmisiä eri puolilta organisaatiota. Toimintaprosessit ovat jokaisessa tuotanto-organisaatiossa olemassa olevia toimenpidesarjoja, joiden avulla toiminnan tulos saavutetaan.

2 2 KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö Toimintaprosesseilla on eräitä tunnusomaisia piirteitä: prosessilla on aina asiakas, joka voi olla - ulkoinen (perinteinen ostaja) - sisäinen (prosessin seuraava vaihe) prosessin suorituskykyä arvioidaan aina asiakkaan näkökulmasta toimintaprosessit ylittävät organisatoriset rajat ja ne ovat yleensä riippumattomia organisaatiorakenteista. Toimintaprosessit tunnistetaan, kun seurataan tiettyä kohdetta organisaation toiminnosta toiseen. Kohde saattaa tulla yksikön ulkopuolelta ja sen asiakas saattaa olla ulkoinen, mutta monet prosessit ovat myös kokonaisuudessaan yksikön sisäisiä. Seurattava kohde voi olla esimerkiksi asiapaperi, tavara, tiedote tms. konkreettinen tuote tai abstraktimpi kohde kuten esimerkiksi tieto, joka muuttuu prosessissa esimerkiksi muutokseksi tuotteeseen. Toiminnan kuvaaminen auttaa näkemään, miten asiakkaalle arvoa tuottava toiminta syntyy. Kuvauksesta näkyvät myös sisäiset asiakas-toimittajasuhteet. Toimintamallin tavoitteena onkin lisätä organisaation palveluksessa olevien ihmisten ymmärrystä toiminnan päämääristä ja omasta osuudesta päämäärän saavuttamisessa. Yksilön asema toimintaprosessissa on monipuolinen - hän voi olla yhtä aikaa sekä asiakas, tuottaja että toimittaja. Prosessien laadukas toiminta vaatii jokaisen osuuden hoitamista siten, että seuraava osatehtävä voidaan suorittaa asianmukaisesti. Prosessiajattelun eräs perusajatus on, että parhaat mahdollisuudet lisätä tehokkuutta voidaan usein paikantaa toimintojen väleihin eli niihin kohtiin, joissa tehtävän suoritus siirtyy osastolta tms. toiselle. Näitä kohtia sanotaan rajapinnoiksi, liittymäpinnoiksi tai yhdyspinnoiksi ja niissä tapahtuu kahden organisaation tai prosessin (sisäisen toimittajan ja sisäisen asiakkaan) välinen

3 3 vuorovaikutus. Horisontaalinen näkökulma paljastaa ne kriittiset liitoskohdat, joita ei perinteisessä organisaatiokaaviossa ole lainkaan, eikä niitä siis useimpien organisaatiokaavioiden perusteella myöskään johda kukaan. Prosessinhallinnan tavoitteena on virheetön prosessi. Prosessianalyysissä pyritään selvittämään, missä jonkin ongelman aiheuttaja on. Useinhan se on jossain muualla kuin missä ongelma on havaittu. Prosessikartta Prosessien eli toimintokokonaisuuksien kuvaaminen voidaan tehdä ns. prosessikartan avulla. Se voi rakentua esim. seuraavasti. Organisaation koko toiminta muodostuu yksittäisistä peräkkäin tai samanaikaisesti suoritettavista työtehtävistä. Työtehtävät muodostavat toimintokokonaisuuksia, joita voidaan ryhmitellä monella tavalla ja joista voidaan rakentaa organisaation prosessikartta, jossa on kuvattu (usein graafisesti) organisaation ydinprosessit sekä tukiprosessit. Ydinprosessilla tarkoitetaan prosesseja, jotka ovat keskeisiä liiketoiminnalle ja liittyvät suoraan ulkoisten asiakkaiden palveluun. Tukiprosessit avustavat ydinprosesseja ja luovat edellytykset niiden toiminnalle. Tukiprosesseilla on yleensä vain yrityksen sisäisiä asiakkaita. Tukiprosesseja ovat yleensä hallinnolliset toiminnot, kuten henkilöstöhallinto, osaamisen kehittäminen ja toiminnan kehittäminen. Organisaation prosessikartta riippuu olennaisesti kyseisen organisaation toiminta-alueesta, mutta muutamia yleisimpiä prosesseja voidaan tunnistaa useimmista organisaatioista. Tällaisia ovat esimerkiksi: tilaus-toimitusprosessi (tilauksesta laskun maksamiseen) tuotekehitysprosessi (tuotekonseptista tuotekuvaukseen) myyntiprosessi (kohdeasiakkaan valinnasta tilaukseen) asiakaspalveluprosessi (asiakaskyselystä ratkaisun toteuttamiseen) palkkausprosessi (uuden tehtävän määrittelystä siihen, että uusi työntekijä aloittaa työt). Usein pääprosessi jakautuu useampiin aliprosesseihin. Tilaus-toimitusprosessissa voi olla esim. seuraavanlaisia aliprosesseja: vastaaminen asiakkaan kyselyyn tarjouksen valmistelu ja toimittaminen asiakkaalle tilauksen vastaanottaminen tuotteen tai palvelun valmistuksen ja toimituksen suunnittelu tuotteen valmistaminen tuotteen tai palvelun toimittaminen

4 4 laskutusprosessin käynnistäminen. Prosessin kuvaus Prosesseja kuvattaessa voidaan vastata esim. seuraaviin kysymyksiin: 1.ASIAKKAAT, HEIDÄN TARPEENSA JA VAATIMUKSENSA Keitä ovat prosessin asiakkaat ja sidosryhmät? Mihin he käyttävät prosessin suoritteita ja palveluja sekä minkälaisia vaatimuksia he esittävät? 2. TAVOITE Mikä on prosessin päämäärä (tarkoitus, tehtävä) Mitkä ovat prosessin menestystekijät? Miten prosessin suorituskykyä mitataan? 3. SYÖTTEET, TUOTTEET JA PALVELUT Mitkä ovat prosessin syötteet, tuotteet ja palvelut? Miten tietoja hallitaan? 4. PROSESSIKAAVIO Mikä on prosessin karkea vaiheistus? Millainen on prosessin vuokaavio? 5. VASTUUT Mitkä ovat keskeiset roolit ja tiimit? Mitkä ovat rooleihin ja tiimeihin liittyvät tärkeimmät tehtävät, kriittiset päätökset ja asemavastuut? Mitkä ovat keskeiset prosessiin liittyvät pelisäännöt? Prosessin omistaja Prosessin omistaja on prosessista vastuussa oleva henkilö tai ryhmä. Prosessin omistaja on vastuussa prosessin suunnittelusta, toiminnasta ja asiakkaiden vaatimusten täyttymisestä. Omistaja on viime kädessä vastuussa prosessin suorituskyvystä ja hän toimii prosessitiimin vetäjänä kehittäen toimintaa organisaation tavoitteiden mukaisesti. LÄHTEET Blåfield: Laatua palveluihin prosessijohtamisella Hannus, Jouko (1993): Prosessijohtaminen Laamanen, Kai & Tinnilä, Markku (1998): Prosessijohtamisen käsitteet Nyman, Göte & Silén, Markku (1995): Muutoshallinta ja business reengineering käytännössä

5 5

6 6

7

8

9

10

11

12

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Vadim Stepanoff JOKIVÄRI REMONTTIMESTARIT PROSESSIKARTTA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Vadim Stepanoff JOKIVÄRI REMONTTIMESTARIT PROSESSIKARTTA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Vadim Stepanoff JOKIVÄRI REMONTTIMESTARIT PROSESSIKARTTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2014 OPINNÄYTETYÖ Maaliskuu 2014 Liiketalouden koulutusohjelma Karjalankatu

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen Anni Aho Diplomityö Prosessitekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma Prosessitekniikan

Lisätiedot

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste 2 Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes 2 Miia Martinsuo & Marja

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

PERINTÄPROSESSI JA SEN TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET

PERINTÄPROSESSI JA SEN TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET PERINTÄPROSESSI JA SEN TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET Case: KONE Hissit Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö AMK Kevät 2009 Kaisu Leinonen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN

HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Kansainvälinen liiketoiminta HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN 07.01.2015 Tekijä: Mikael Väisänen Ohjaaja: Katrina Lintukangas Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations 25.5.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint

Lisätiedot

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 133 TUTKIMUKSIA Sirpa Raatikainen ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ Case Raision malli TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 133

Lisätiedot

ASIAKKUUDENHALLINTA TOIMITILAPALVELUYMPÄRISTÖSSÄ

ASIAKKUUDENHALLINTA TOIMITILAPALVELUYMPÄRISTÖSSÄ Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 209 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 209 Espoo 2002 TKK-RTA-R209 ASIAKKUUDENHALLINTA

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia

Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia Tuominen, Mikko 2013 Hyvinkää 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case Helsingin Energia Mikko Tuominen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Karoliina Niiranen PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2014 Tekijä(t) Karoliina Niiranen

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM)

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM) Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA Global Account Management (GAM) Jenni Heinonen 0293683 Johanna Snell 0293832

Lisätiedot

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Anu Räisänen Aila Korpi SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Opas itsearviointiin ja ulkoiseen auditointiin OPETUSHALLITUS Arviointi 2/2002 Opetushallitus ja tekijät ISBN 952-13-1408-7

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI Käännösprojektien OPINNÄYTETYÖN läpivienti PÄÄOTSIKKO prosessina Mahdollinen alaotsikko (mahdollinen kuva) Jenni Marjaana Kuitunen Liiketalouden

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot