Integrated Management System. Ossi Ritola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola"

Transkriptio

1 Integrated Management System Ossi Ritola

2 2 IMS Business Solutions Oy

3 Mikä on toimintajärjestelmä? Yhdessä sovittu, paras tällä hetkellä tunnettu toimintatapojen kooste, jota jatkuvasti parannetaan tulosvetoisesti, herkällä asiakaskorvalla, palautteet ja arvioinnit hyödyntäen 3

4 Mitä kuuluu toimintajärjestelmään? Toimintakäsikirja avaa oven organisaation toimintatapoihin, soveltamiseen ja parantamiseen Asiakirjat ja ohjeet tukevat oikein tekemistä ja varmistavat toiminnan tason Palvelu- ja tuotantoprosessit vakioivat ja kehittävät toimintaa Organisaation ja toiminnan tasapainoiset mittarit ohjaavat tavoitteiden suunnassa Kyselyt, palautteet ja arviointien havainnot kirjataan, käsitellään ja hyödynnetään Toimintajärjestelmä 4 Haasteena on johtamis-, ohjaus- ja seurantajärjestelmien sekä organisaatiorakenteiden kehittäminen toimintamallia tukeviksi.

5 IMS -ratkaisu Kaikki tarvittava yhdestä paikasta 5

6 Mitä haetaan? Järjestystä arkeen Priorisointia kiireeseen Yhtenäisiä ja toistettavia toimintatapoja Läpinäkyvyyttä ja ohjausvaikutusta Tulevaisuuden suunnittelua ja ennakointia jatkuvien yllätysten sijasta Parempien käytäntöjen siirrettävyyttä Tehokkaampaa viestintää ja oppimista Parempaa ohjausta, seurantaa, tuloskuntoa ja vaikuttavuutta Enemmän kerralla oikein Ajan säästöä ja tehokkaampaa toimintaa Parempaa tuloskuntoa ja vaikuttavuutta 6

7 Miten toimintajärjestelmä toteuttaa strategiaa? Prosessit ja palvelut miten valittu? miten kuvattu ja määritetty? Tasapainoinen mittaristo mitä mitataan? tavoitearvot seuranta ja johtopäätökset Johtamiskäytännöt suunta ja aikomukset viestintä toimintasuunnitelmat kehittämisprojektit Toimintajärjestelmä = johtamisjärjestelmä Kyselyt, palautteet ja arvioinnit opiksi ottaminen tason nostaminen Resurssien kehittäminen henkilöstön ammatillinen osaaminen tilat, laitteet ja välineet 7

8 Qualitas Fennica Oy 90 IMS Business Solutions Oy Millainen voi olla järjestelmän runko? 1 Johtamiskäytännöt toiminnan esittely toiminnan organisointi toiminnan suunnittelu ja ohjaus toimintajärjestelmän hallinta seuranta, katselmukset ja parantaminen 2 Resurssien hallinta henkilöstö toimittajat, palvelun tuottajat ja kumppanit tilat, laitteet ja välineet tiedon hallinta 3 Palvelu- ja tuotantoprosessit 4 Tulokset, arvioinnit ja parantaminen palautteet, arvioinnit ja parantaminen toiminnan mittaus, tulosten analysointi ja johtopäätökset 8

9 Qualitas Fennica Oy 90 IMS Business Solutions Oy Esimerkki toimintajärjestelmän rungosta 1 Johtajuus 6 Asiakastulokset 2 Toimintaperiaatteet ja strategia 7 Henkilöstötulokset 3 Henkilöstö 4 Kumppanuudet ja resurssit VERKOSTO 8 Yhteiskunnalliset tulokset 5 Prosessit 9 Keskeiset suorituskykytulokset 9

10 IMS Business Solutions Oy 3 Esimerkki toimintajärjestelmän sisältörungosta 1. JOHTAMISKÄYTÄNTÖ 1.1 Toiminnan esittely (5.1, 5.2, 5.3) (4.1.2) (4.1) toiminta-ajatus ja visio tuotteet, palvelut ja toimintaympäristö tavoitteet ja strategiat arvot ja toiminnan periaatteet ulkoinen viestintä (7.2.3) (4.4.3) (4.3.3) 1.2 Toiminnan organisointi (5.5) (4.4.1) (4.3.1) vastuut, valtuudet ja keskinäiset suhteet sisäinen viestintä (5.5.3, 7.2.3) (4.4.3) (4.4.3) 1.3 Katselmukset, kartoitukset ja analyysit (4.3.1) (4.3.1) ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja merkittävyyden arviointi vaarojen kartoitus ja riskien arviointi 1.4 Toiminnan suunnittelu ja ohjaus (5.4, 5.4.1, 5.4.2) (4.3.3, 4.3.4) (4.3.3, 4.3.4) strateginen suunnittelu ja päämäärät vuosisuunnitelma, tavoitteet ja toimintasuunnitelmat 1.5 Toimintajärjestelmän hallinta järjestelmän rakenne ja sisältö (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4) (4.4.4, 4.4.5, 4.5.3), (4.4.4, 4.4.5, 4.5.3) asiakirjat ja tiedot lakisääteiset ja vaatimukset (4.3.2) (4.2.3) 1.6 Seuranta ja kokouskäytännöt (5.6) (4.6) (4.5) 2. RESURSSIEN HALLINTA 2.1 Henkilöstö (6.1, 6.2, 6.4) (4.4.2) (4.3.2) Koulutus, osaamisen, kehittäminen ja tietoisuus Suoritusten johtaminen (kehityskeskustelut, kannusteet ja palkkiot) Työympäristö ja hyvinvointi 2.2 Tilat, laitteet ja välineet (6.3, 7.6) 2.3 Toimittajat, palvelun tuottajat ja kumppanit ((7.4) (4.4.6) (4.4.6)) Arviointi ja valinta Suoritusten seuranta ja yhteistyön kehittäminen 2.4 Riskien hallinta (4.4.7) (4.3.7) Riskikartoitukset, analysointi ja eliminointi Suunnitelmat ja ennakointi 2.5 Tiedon hallinta (8.4) Toiminnassa tarvittavat tiedot ja suojaus Tietojärjestelmät Tavoitteet Päämäärät Johtajuus Prosessit Resurssit Mittaaminen, analysointi ja parantaminen Laatujärjestelmällä koordinoidaan ja johdetaan yrityksen toimintaa päämäärien saavuttamiseksi 3. PROSESSIEN HALLINTA 3.1 Ydinprosessit (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2.4, 4.5.2, 4.4.2) (4.4.6) (4.3.6) 3.2 Tukiprosessit 4 MITTAAMINEN, ANALYYSIT JA PARANTAMINEN 4.1 Mittaaminen ja toiminnan tulokset (8.2.1, 8.2.3, 8.2.4) (4.5.1) (4.4.1) tasapainoinen toiminnan mittaus 4.2 Kyselyt, palautteet ja arvioinnit sisäiset ja ympäristöarvioinnit, itsearviointi (8.2.2) (4.5.2) (4.4.4) palautteet, analyysit ja kehittämistoimet (8.3, 8.4, 8.5) (4.5.2, 4.5.4) (4.4.2) 4.3 Analyysit ja parantaminen (8.4, 8.5) Pää- ja tukiprosessit Organisaatiorakenne Henkilöt Työtilat Laitteet, työkalut, välineet Ohjelmistot

11 Kehittämisohjelman vaiheet Valmiudet ja käyttökoulutus Prosessien kuvaus ja dokumentit Prosessit, johtaminen ja resurssit Mittarit Palautteet Luodaan valmiudet ja rakenteet: toimintajärjestelmä rakenteet, mallit ja työpohjat toimintakäsikirja käyttäjähallinta Koulutetaan käyttäjät opitaan sovelluksen käyttö Kuvataan prosessit tunnistus prosessikartta prosessipuu kuvaus Perustetaan dokumenttien hallinta hakemistorakenne luonti Prosessien kuvaus jatkuu kuvaus jatkuu mittaus asiakirja ja mittarilinkit Johtamiskäytännöt Resurssien hallinta henkilöstö toimintaympäristö hankinnat tiedonhallinta Luodaan mittaristo mitattavat tekijät rakenne ja näkymät mittareiden luonti prosessilinkit yhteydet ja tiedonhaku muista järjestelmistä Luodaan kyselyjen, palautteiden ja arviointien tapahtuma- hallinta 11

12 Miten standardit tukevat kokonaisuutta? Tarpeet, aineet, materiaalit, tietoa, ongelmat Toimintajärjestelmä ISO 9001:2008 Tuotteet, palvelut, ratkaisut Vesi, ilma, energia ISO 14001:2004 Päästöt, jätteet, vaikutukset Laitteet, järjestelmät, henkilöstö, työympäristö OHSAS 18001:2007 Kartoitetut vaarat, arvioidut riskit, toimintaohjelmat, asenteet 12

13 Miten rakentaa järjestelmä? Kehitä hyvä toimintatapa Kirjoita se ylös Toimi sen mukaan 13

14 Miten järjestelmä toimii? Sano, mitä teet Tee, mitä sanot Todista se 14

15 Laadun portaat Johtamismalli Suunniteltua laadunhallintaa Ennakointia ja prosessien parantamishankkeita Tarkastamista Tulipalojen sammuttamista 15

16 Miten järjestelmä toimii rakentamisen ja kehittämisen alustana? Kuvaukset, mallit ja päivitykset Seuranta ja mittaus Kyselyt, palautteet, arvioinnit ja toimenpiteet Johtopäätökset ja suunnitelmat 16

17 Mitä ovat onnistuneen kehitysprojektin edellytykset? Laadi selkeä projektisuunnitelma, jonka vaihejakoa on helppo seurata ja ymmärtää. Kirjaa lopputulokselle selkeät johdon asettamat vaatimukset ja tavoitteet. Siirry isoista asioista pieniin Nimeä projektipäällikkö, jolla on johdon tuki, aikaa ja resurssit varattuna Varmista asiantuntijuus, kokemus ja tekniikan osaaminen niin, että toteutus on vain soveltavaa ideointia ja toteutusta vaille (työtä) Toteuta projekti laajoilla hartioilla. Mitoita kehitysryhmät kuitenkin oikein. Varmista osallistuvien ajankäyttö, tahto ja asenne Vedä projekti innostavasti ja jämäkästi. Muista luovuus, tilannetaju ja joustavuus Pohdi kannusteita ja palkitsemista Varaa ja käytä IMS asiakastukea, koulutusta ja workshop -päiviä 17

18 Mitä onnistuminen edellyttää? Strategiaa ja tavoitteita Tahtoa ja asennetta Tietoa, kokemusta ja osaamista Tekniikkaa Tulokset Ei mitään merkittävää todella tärkeissä asioissa Muut kiireet nousevat prioriteetissa korkeammalle, pieniä muutoksia, ei pysyviä vaikutuksia Ei päästä perusasioita pidemmälle Ei luoda mitään uutta, innovatiivista tai käyttöönotettavaa Sisällöstä teknisiin kysymyksiin Turhautuminen Hyödyt eivät leviä organisaatioon Kattavan, toimintaa ja johtamista tukevan, teknisesti helposti toteutettavan, sisällön toteuttamiseen keskittyvän järjestelmän rakentaminen

19 Miten syventää asiaa vaiheittain? Valmistelevat tehtävät: tiedon keruu Workshop päivät välitehtävien purku valmiudet, mallit ja rakenteet ratkaisujen pohdinta Välitehtävät: sisällön luonti ja kuvaukset 19

20 Miten organisoida kehitysprojekti? Toiminto 1 Kehitysryhmä Ohjausryhmä Projektipäällikkö Toiminto 2 Kehitysryhmä Toiminto 3 Kehitysryhmä 20

21 21 IMS Business Solutions Oy

22 Miksi prosessit? Korostaa kokonaisuuksien tarkastelua Mahdollistaa strategian käytäntöön viennin prosessien kautta 22

23 Miksi prosessikuvauksia tarvitaan? Sovitaan toimintatavasta ja laitetaan se näkyviin Selvitetään vastuut Suunnitellaan varmistukset ennakolta työnkulkuun Sidotaan toimintaa ohjaava ja siitä syntyvä tiedonhallinta prosessiin Helpottaa toiminnan suunnittelua, organisointia ja muutosten hallintaa Luodaan perusta toiminnan arvioinnille, mittaamiselle ja parantamiselle Auttaa tunnistamaan ja ratkaisemaan ongelmia 23

24 Mikä on prosessilähtöisyyden tavoite? 24 Saada kaikki osalliset ymmärtämään kokonaisuus ja heidän osuutensa siinä

25 Mikä on johtamisen ja prosessin asiayhteys? Strategiat ja tavoitteet Johtaminen Tavoitteet ja ohjaus Mittarit ja seuranta tietoa P R O S E S S I 25

26 Miten prosessit näkyvät ja vaikuttavat? Prosessikartta Prosessiarkkitehtuuri Prosessikuvaukset Yritys Oy Ab Tavoitteet, mittarit ja seuranta 26

27 27 MITEN TUNNISTAA PROSESSIT?

28 Miten luoda prosessit? Tunnista prosessit, luo prosessikartta ja määritä prosessiarkkitehtuuri Kuvaa prosessit Liitä ohjeet prosesseihin Määritä prosessien mittarit ja liitä ne prosesseihin Aseta tavoitteet prosesseille Arvioi ja analysoi prosesseja tunnistaaksesi parantamiskohteita Paranna prosesseja suunnittelemalla ja toteuttamalla muutoksia parantamiskohteisiin 28

29 Miten dokumentoida prosessi? Nimeä prosessi Luo prosessikartta Mallinna prosessi Määritä prosessin tekstitiedot Liitä ohjaavat asiakirjat, lomakkeet ja muut tiedot Tallenna syntyvät ja jäljitettävät tiedot 29

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

KYTKE TOIMINTAJÄRJESTELMÄ JA LIIKETOIMINTAMALLI TOINEN TOISIINSA

KYTKE TOIMINTAJÄRJESTELMÄ JA LIIKETOIMINTAMALLI TOINEN TOISIINSA KYTKE TOIMINTAJÄRJESTELMÄ JA LIIKETOIMINTAMALLI TOINEN TOISIINSA J Moisio, Qualitas Fennica Oy, 06 / 2010 1 ISO 9001 toimintajärj. std: Johtaminen, organisointi, viestintä,seuranta ja motivointi Resurssien

Lisätiedot

www.ims.fi'ar*kkelit'

www.ims.fi'ar*kkelit' www.ims.fi'ar*kkelit' Laadunhallinnan'perusteita' Laatu'työnteossa' Johtamisjärjestelmää'etsimässä' Johtamiskäytäntö' Prosessijohtamisen'arvioin*' Jalkautustekniikat'mi=aristotyössä' ISO'9000'2000'sanasto'

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Toimintakäsikirja 1. Johdanto... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmässä... 3 1.2.1. Merenkulkualan koulutuksen

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

Kirjallinen aineisto

Kirjallinen aineisto Excellence Finland arviointi ja -kilpailu Kirjallinen aineisto Ohjeet osallistujalle ja pääarvioijalle 24.02.2014 H:\9-YHTEISKUNNALLINEN\EFKO\6_Kilpailu_Award\8.3_Ohjeetjamallitasiakkaille\EF_Arviointijakilpailu_Kirjallinenaineisto_Ohjeet2014.Docx

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KOULUTUSPÄIVIEN OHJELMAT, KOULUTUSPAIKAT JA -AJAT ON LIITTEENÄ.

KOULUTUSPÄIVIEN OHJELMAT, KOULUTUSPAIKAT JA -AJAT ON LIITTEENÄ. 2.12.2011 HYVÄ LAATUYRITTÄJÄ! Sinun laatujohtamistaitosi vaikuttavat siihen, millaisiin suorituksiin henkilökunta yltää. Kilpailu kovenee, katteet pienenevät. Trimmaamalla organisaatiosi toimintajärjestelmä

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma 1 (27) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Johdanto... 3 1. Laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjelma... 5 2. Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden järjestelmä... 6 2.1. Johtaminen ja johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Anu Räisänen Aila Korpi SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Opas itsearviointiin ja ulkoiseen auditointiin OPETUSHALLITUS Arviointi 2/2002 Opetushallitus ja tekijät ISBN 952-13-1408-7

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

Ympäristökäsikirja Ympäristöjärjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Ympäristökäsikirja Ympäristöjärjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Ympäristökäsikirja Ympäristöjärjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

ISO 9001:2008 -laadunhallintajärjestelmä pk-yritykseen

ISO 9001:2008 -laadunhallintajärjestelmä pk-yritykseen ISO 9001:2008 -laadunhallintajärjestelmä pk-yritykseen Tuomas Vanhatalo Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) VANHATALO, Tuomas Julkaisun laji Opinnäytetyö

Lisätiedot

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä Päivikki Kahranaho Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää

Lisätiedot

Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta

Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta Laatua laivalla jatkuvan parantamisen ja innovoinnin kulttuuri 26.8.- 27.8.2013 Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta Esimerkkinä Tekes, Excellence Finland 2012 voittaja

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun

tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun Työturvallisuuden tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun ajankohtaispäivä 10.11.2010, 11 Hämeenlinna Työsuojelun ensisijaisuusperiaate

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot