Toimitusjohtajakurssi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajakurssi"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 5 Toimitusjohtajakurssi Kohderyhmä Tavoitteet Johtotehtäviin siirtyvät, vähän aikaa johtotehtävissä toimineet ja sellaiset yritysten avainhenkilöt, jotka haluavat oppia toimimaan johtajina, päivittää omaa osaamistaan ja saada johtamiseen uusia virikkeitä. Koulutus soveltuu myös yritystoimintaa jatkaville. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on kokonaisvaltainen käsitys liiketoiminnasta ja sen osa-alueista menestyvän liiketoiminnan rakentamisesta toiminnan analysoinnista, suunnittelusta ja kehittämisestä asioiden ja ihmisten ja asioiden johtamisesta Rakenne, sisältö ja laajuus Ohjelma sisältää 10 x 2 pv koulutusta. 1. jakso Yritystoiminnasta ja johtamisesta yleensä, yritystoiminnan perusasiat ja yrityksen analysointi Oman yrityksen analysointi ja johtaminen Yrityksen johtamisesta yleensä Perusasiat: toiminta-ajatus, missio, liikeidea, yrityskulttuuri Toimiala- ja kilpailija-analyysien tekeminen Yritys taloudellisena kokonaisuutena taloudellinen analysointi Nykytekniikan hyväksikäyttö yrityksessä Analyysi yrityksen tietotekniikan tilasta Kokonaisvaltainen SWOT analyysi Yrityksen kehittämistarpeiden tunnistaminen 2. jakso Liiketoiminnan suunnittelu Liiketoiminnan suunnittelu Liiketoimintasuunnitelma yritysjohdon työkaluna Strategian suunnittelu o strategioista ja strategisesta suunnittelusta yleensä o strategisen suunnittelun prosessi ja sen toteuttaminen yrityksessä o vaihtoehtoiset tulevaisuudet, mitä tulee tapahtumaan yleensä ja yrityksen toimialalla o yrityksen strategian kulmakivet; missio, visio, yrityskulttuuri o strategiset vaihtoehdot o strategiset perusvalinnat o menestystekijät ja kilpailuedut o liiketoiminta-alueet ja niiden analysointi o strategiayhteenveto Strategian jalkauttaminen

2 Sivu 2 / 5 3. jakso Markkinointi, tuotekehitys, yrityskuva ja verkkoliiketoiminta Yleistä; markkinoinnin kokonaisuus ja osat Markkinointiajattelu ja sen kehitys yrityskuva ja sen merkitys Toiminta eri markkinatilanteissa, Ulkoinen markkinointi - sisäinen markkinointi Markkinoiden tutkiminen - lajit, tekniikat, merkitys Asiakashallinta; asiakkuudet Strateginen markkinointi o markkinoinnin kilpailukeinot tuota/palvelu hinta saatavuus markkinointiviestintä (mainonta, SP, PR ) Tuotekehitys o nykyiset tuotteet uudet tuotteet o tuotteistaminen Markkinoinnin työkalut ja apuvälineet Myyntityö - vaihtoehdot ja tehokas toteutus Verkkoliiketoiminta ja sosiaalisen median merkitys o osat ja kokonaisuus o erilaiset toteutusvaihtoehdot o käytännön esimerkkejä 4. jakso Taloushallinto, laskenta sekä talouden ja laskennan ohjausjärjestelmät Yritys taloudellisena kokonaisuutena Taloushallinto ja sen hyvä hoitaminen; pakollinen vapaaehtoinen Tilinpäätös, sen rakenne ja ymmärtäminen; tuloslaskelma, tase, liitetiedot Kustannuslaskenta Hinnoittelu Taloudellinen suunnittelu o tulossuunnittelu - budjetointi o maksuvalmiussuunnittelu Talouden ja laskennan ohjausjärjestelmät ja työkalut Muu tietotekniikan hyväksikäyttö mm. pankkiyhteydet, sähköinen laskutus

3 Sivu 3 / 5 5. jakso Investoinnit ja rahoitus Investointien suunnittelu ja arviointi o yleensä investoinneista ja niiden tekemisestä o investointien kustannukset; mm. hankinnat, muutostyöt ja käyttöpääoma o investointien järkevyyden/kannattavuuden arviointi Rahoituksen suunnittelu o rahoitusrakenne ja strategia yrityksessä o toiminnan rahoitus investointien rahoitus o rahoituslähteet o vakuusajattelu vakuudet o rahoituksen budjetointi 6. jakso Toiminta, tuottavuus, logistiikka, laatu ja ympäristöasiat sekä ohjausjärjestelmät Yrityksen toiminnan kokonaisuus prosessiajattelun kautta ymmärrettynä; ydinprosessit, tukiprosessit jne. Tuottavuus o tuottavuuden analysointi o tuottavuuden kehittäminen logistiikan kokonaisuus, osa-alueet ja kehittäminen o laatuajattelu o tekninen ja toiminnallinen laatu o toiminta- ja laatujärjestelmät Ympäristöasiat ja niiden huomiointi Nykyaikaiset yrityksen toiminnan ohjausjärjestelmät ja niiden tehokas hyötykäyttö pk-yrityksissä 7. jakso Yritystoiminnan keskeinen lainsäädäntö - yrityksen lakiasiat sekä yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset Yhtiölait o yritysmuodot ja verotus o osakeyhtiölain pääkohdat o YT-laki Sopimusoikeus o oikeustoimilaki o kauppalaki Työlainsäädäntö o työsopimuslaki o vuosilomalaki o työaikalaki Markkinointi- ja kilpailulainsäädäntö Tuotevastuu, kuluttajansuoja ym. Yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset o yrityskauppa, liiketoimintakauppa o arvon määritys o Due Diligence o sukupolvenvaihdosten tavat ja muodot

4 Sivu 4 / 5 8. jakso Itsensä johtaminen, oman työn organisointi, henkilöstöasiat ja työhyvinvointi sekä monimuotoisuuden johtaminen Itsetuntemus ja oman toimintatavan tuntemus Ajankäyttö ja oman työn organisointi Jaksaminen, stressin hallinta Henkilöstöjohtaminen (HRM) ja henkilöstöasioiden hoito o henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöpolitiikka o rekrytointi ja perehdyttäminen o palkkausasiat o kehittäminen o tiedottaminen Työhyvinvointi ja sen kehittäminen o työhyvinvointi ja sen mittaaminen o työhyvinvoinnin kehittäminen Monimuotoisuuden johtaminen o monimuotoisuus työyhteisössä o monimuotoisuusjohtaminen hyödynnettävänä voimavarana o monimuotoisuus työhyvinvointitekijänä 9. jakso Asioiden, ihmisten, osaamisen yhteistyön ja muutosten johtaminen Yritysjohtamisen kokonaisuus Johtamisen tavat ja -tyylit Tunneälykäs johtaminen Asioiden johtaminen (management) o tehtävät ja vastuualueet o tavoitteet ja mittarit o johtamisjärjestelmä; Balanced Scorecard Ihmisten johtaminen/johtajuus (leadership) o motivointi o palautteen antaminen o sitouttaminen Osaamisen johtaminen ja kehittäminen o osaamispääoman tunnistaminen, mittaaminen ja kehittäminen o hiljaisen tiedon esillekaivaminen ja hyödyntäminen Muutokset ja muutosten johtaminen o muutostarpeiden tunnistaminen o muutosten suunnittelu o muutosvastarinnan voittaminen o onnistunut muutosten toteuttaminen Tiimityö toimintamallina o tiimityön edellytykset o tiimityön organisointi o tiimiroolit ja niiden tunnistaminen o tiimityön kehittäminen Johtamisviestintä o kysely, kuuntelu o erilaiset johtamistilanteet ja niiden onnistunut hoitaminen

5 Sivu 5 / jakso Eettisyys toiminnassa sekä yrityksen ja kilpailukyvyn kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden haasteita Eettisyys toiminnan perustana o eettiset periaatteet toiminnassa o eettiset valinnat johtajan työssä Ulkoistaminen o tehdä teettää o mikä kannattaa tehdä itse ja mikä teettää ulkopuolisella? o miten onnistunut ulkoistaminen toteutetaan? Yritysyhteistyö ja verkostoituminen o yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset o yritysyhteistyön tavat ja muodot o oman yrityksen verkostot ja niiden kehittäminen Benchmarking o benchmarking toiminnan kehittämismuotona o oman yrityksen benchmarking toiminnan kehittäminen Kasvu ja kasvun hallinta o kasvun edellytykset, strategiat ja mallit o hallittu kasvu Yritystoiminnan kehitystrendit tulevaisuudessa o Mitä on tulossa/nähtävissä? o Miten niihin suhtautua? o Mitkä ovat niiden vaikutukset oman yrityksen tulevaisuuteen? Yrityksen kehittäminen o onnistuneen kehittämistoiminnan edellytykset o kehittämistarpeiden tunnistaminen o kehittämistoimien suunnittelu Osallistujamäärä: 20 henkilöä Toteutus: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

SISÄLTÖ AIHEITTAIN. Startti yrittäjäksi - monimuotokoulutus. Orientoituminen. Yrittäjyyden perusteet

SISÄLTÖ AIHEITTAIN. Startti yrittäjäksi - monimuotokoulutus. Orientoituminen. Yrittäjyyden perusteet 1 Startti yrittäjäksi - monimuotokoulutus SISÄLTÖ AIHEITTAIN Orientoituminen Koulutuksen avaus TE-toimiston näkökulma koulutukseen Koulutuksen tavoite Sisältö ja toteutustapa Työjärjestyksen ja aiheiden

Lisätiedot

MATKAILUYRITYKSEN KEHITTÄMISKARTTA Jatkuva toiminnan kehittäminen Matkailuyrityksen kilpailukyky. Päivitetty 28.11.2010

MATKAILUYRITYKSEN KEHITTÄMISKARTTA Jatkuva toiminnan kehittäminen Matkailuyrityksen kilpailukyky. Päivitetty 28.11.2010 MATKAILUYRITYKSEN KEHITTÄMISKARTTA Jatkuva toiminnan kehittäminen Matkailuyrityksen kilpailukyky Päivitetty 28.11.2010 Matkailun laatuyhteistyöryhmä MATKAILUYRITYKSEN KEHITTÄMISKARTTA Jatkuva toiminnan

Lisätiedot

Hyvä asiakkaamme, Tervetuloa oppimaan! Anna Saharinen Johtaja, henkilöstökoulutus puh. 0207 180 341

Hyvä asiakkaamme, Tervetuloa oppimaan! Anna Saharinen Johtaja, henkilöstökoulutus puh. 0207 180 341 Koulutus- ja kehittämispalvelut 2015 Hyvä asiakkaamme, HAUS tukee valtionhallinnon sisäisenä in-house-kouluttajana asiakkaidensa osaamisen kehittämistä pitkäjänteisesti ja laadukkaasti. Tavoitteenamme

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Vaihtoehtoiset ammattiopinnot VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT Year 1 2 3 4 04MAR301 Designing Services and Products ECTS 04JOV112 Johtamisen

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ...

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista TKK 22.11.2007 Ritva Parhamaa, Tekes #294389 Mikä on Tekes? DM #294389 125799 08-2006 Tekesin strategia pähkinänkuoressa Toiminnan perusta Toiminta-ajatus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI

KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI Raportti M3/99 Suomen Kaukolämpö ry 1999 ISSN 1239-2707 Viite: Sky-kansio 5/2 KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI Suomen Kaukolämpö ry RAPORTTI

Lisätiedot

Hyvä henkilöstöjohtaminen

Hyvä henkilöstöjohtaminen Hyvä henkilöstöjohtaminen Riitta Tihinen 2011 Sisältö Henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja vastuut Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen johtaminen organisaatiorakenne, prosessit ja osaaminen Yksilön osaaminen

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola VTT TECHNOLOGY 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Jouko Isokangas, YM PARTNERIPERUSTAINEN HARJOITUSYRITYS- ESIMERKKI YRITTÄJYYSKOULUTUKSEN

Jouko Isokangas, YM PARTNERIPERUSTAINEN HARJOITUSYRITYS- ESIMERKKI YRITTÄJYYSKOULUTUKSEN Jouko Isokangas, YM PARTNERIPERUSTAINEN HARJOITUSYRITYS- ESIMERKKI YRITTÄJYYSKOULUTUKSEN MENETELMÄSTÄ 1. Johdanto...2 2. Yrittäjyyskäsitteestä...4 3. Kouluoppimisen ongelmat...7 4. Yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Helena Toivanen YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.5.2007 Tekijä(t) Helena Toivanen

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot