Verkkolaskun haasteisiin vastaaminen Basware e-invoicing Forum

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkolaskun haasteisiin vastaaminen Basware e-invoicing Forum 30.11.2011"

Transkriptio

1 Verkkolaskun haasteisiin vastaaminen Basware e-invoicing Forum Timo Simell

2 Tiekestä Perustettu 1981 Henkilöstöä 12 Toimii verkostomaisesti Yrittää löytää yhteisymmärryksen julkishallinnon, yritysten ja kansalaisten intressien välille Rahoitus perustuu hankkeisiin, palveluihin, jäsenmaksuihin Puolueeton

3 Verkkolaskufoorumista Tavoite: tasapuolinen, puolueeton ja kaikkia osapuolia hyödyntävää toimintaa verkkolaskutuksen edistämiseksi. Noin 80 jäsentä Työryhmät Operaattorit Ohjelmistotalot Käyttäjät

4 Käyttäjätyöryhmä Laskutusohjelmistoissa verkkolaskutoiminnallisuuksien parantaminen. Luottamuksellisten laskujen välittämiselle verkkolaskuina löytyy Suomessa ratkaisuja, mutta ongelmia on vielä lähettävissä tai vastaanottavissa järjestelmässä Vuonna 2011 kaksi työpajaa. Lisäksi suuret laskuttajat ovat tavanneet kaksi kertaa verkkolaskun edistämisestä ja verkkolaskupakosta. Otetaan uusia jäseniä. Tammikuun lopulla/helmikuun alkupuolella 2012 pidetään seuraava VLF:n käyttäjäryhmän kokous. Lisätietoja

5 Verkkolaskuosoitteisto

6 Real Time Economy hanke Tutkimushanke , Tavoitteena raportointikäytäntöjen yhtenäistämistyötä nykyistä sujuvampi viranomaisyhteyksien kehittäminen konseptoida ja pilotoida automatisoivia palveluja. yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja toimintatapoja taloushallinnon. kokonaisvaltaisesti yritysten taloushallinnon arvoketjun (tilaus-laskukirjanpito-sidosryhmäraportointi) sähköistämisen edistämiseen, Mukana: Aalto University School of Economics, Tieto, Tekes, Suomen Pankki, OP Pohjola Group, EK, VM, Sampo Bank, Nordea Bank, Basware, Tieke ry, Aditro, Sonera, Wärtsilä, Hansel

7 Haasteet

8 Verkkolaskutuksen terminologia Ongelman kuvaus Verkkolaskutukseen liittyvä sanasto ja terminologia aiheuttaa hämmennystä käyttäjien parissa. Esimerkkejä ongelmia tuottavista ilmaisuista: Ovt-tunnus, Operaattori, Verkkolasku, e-lasku, Verkkolaskustandardi Tehdyt toimenpiteet Sanastoa päivitetty. Sanasto julkaistaan kommentoitavaksi vuoden vaihteessa. Haasteet Kuinka saadaan verkkolaskun toimijoiden osapuolet kommentoimaan, tekemään ehdotuksia ja jopa noudattamaan kerättyä sanastoa toiminnassaan.

9 Verkkolaskun minimitiedoista sopiminen Ongelman kuvaus Verkkolaskujen puutteelliset tiedot saattavat aiheuttaa mm. laskujen hylkäämisen vastaanottajan tai välittäjän järjestelmässä. Tehdyt toimenpiteet laskun minimi- ja laajennettu tietosisältö on määritelty aiemmin VLF:ssa. Määrittelyssä on huomioitu myös Verohallinnon ALV-direktiivin vaatimukset. Vaatimukset on huomioitu myös Suomessa yleisimmin käytetyissä verkkolaskun sanomastandardeissa (Finvoice ja TEAPPS) laskun minimitietosisältöjen kattavuutta ja laajennustarpeet käytiin läpi VLF:n käyttäjäryhmän työpajassa , johon työhön osallistui myös operaattorien, pankkien ja ohjelmistotalojen edustajia. Haasteet Tulisi myös varmistaa, että ohjelmistotalot noudattavat ohjelmistoja päivittäessään tai uusia tehdessään samoja määrityksiä.

10 Virheilmoitukset (kuittaus) Ongelman kuvaus Kaikki laskutusohjelmat eivät hae virheilmoitusta automaattisesti. Jos virheilmoitus kuitenkin tulee perille, tieto ongelmasta saavuttaa verkkolaskun lähettäjän vaikeasti ymmärrettävässä muodossa. Tehdyt toimenpiteet Laskuaineistojen kuittauskäytäntöjä kehitetään edelleen käyttäjä-, operaattori- (sis. pankit)- ja ohjelmistotaloryhmien kesken. Välittäjät selvittävät keskenään nykytilanteen ja tekevät ehdotuksen kuinka asian voisi ratkaista. Haasteet Ohjelmistotoimittajien tulisi sitoutua kehittämään järjestelmiänsä siten, että ne noutavat virheilmoitukset automaattisesti. Välittäjien tulisi huolehtia, että virheilmoituskoodeihin liittyvät selitykset ovat selkeästi kuvattuina ja saatavilla sovitussa paikassa.

11 Verkkolaskun välittämiseen tarvittavat tiedot (verkkolaskuosoite) Ongelman kuvaus Verkkolaskuosoitteiden moninaisuus (OVT, IBAN yms.), vaihteleva terminologia ja erilaiset ohjeistukset aiheuttavat hämmennystä verkkolaskun käyttäjien parissa. Tarvittavat toimenpiteet Verkkolaskuosoitteisiin liittyvää sekavuutta voidaan helpottaa sopimalla ohjelmistotalojen ja välittäjien kesken niistä tiedoista, jotka ilmoitetaan aina verkkolaskun lähettämisen yhteydessä (osoitetiedot) yhtenevällä tavalla.

12 Verkkolaskusanomien noudattaminen Ongelman kuvaus Verkkolaskusanomien (Finvoice- ja Teappsxml-sanomat) sovellusohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa ongelmia. Jos verkkolaskun oikeita tietokenttiä ei käytetä tai niihin laitetaan ohjeistuksesta poikkeavaa tietoa, laskun vastaanottava järjestelmä ei osaa hakea tietoja oikein. Toisaalta myös laskuja vastaanottavissa järjestelmissä tulisi huomioida verkkolaskusanomien noudattaminen sekä PK-yrittäjän mahdollisuus antaa kaikki tarvittavat tiedot. Tarvittavat toimenpiteet Kaikkien ohjelmistotalojen tulisi sitoutua verkkolaskusanomien soveltamisohjeiden noudattamiseen. Myös ohjelmistojen tuottamien sanomien testaamiseen on suositeltavaa sitoutua. Verkkolaskutukseen liittyvien sidosryhmien tulisi miettiä yhdessä suosituksia sen suhteen, miten verkkolaskusanomien testaus tulisi toteuttaa yhteisesti hyväksytyllä tavalla. Testauspalveluiden ja sanoman haltijoiden yhteistyöhön tulisi kiinnittää myös huomiota.

13 Tunnistautuminen Ongelman kuvaus Asianmukainen tunnistautuminen verkkolaskujen välityskanavassa ehkäisee väärinkäytöksiä. Verkkolaskutuksen yleistyessä ja kilpailun lisääntyessä on huolehdittava siitä, että asianmukaista tunnistautumista edellytetään kaikilta välittäjäkanavaa hyödyntäviltä tahoilta. Tarvittavat toimenpiteet Välittäjäkriteerejä tulisi tarkistaa. Näiden kriteerien avulla tulisi varmistua siitä, että markkinoille ei pääse toimijoita, jotka mahdollistavat väärinkäytökset puutteellisten tunnistautumisvaatimusten takia.

14 Yhdysliikennesopimukset Ongelman kuvaus Välittäjien keskinäisten sopimusten puuttuminen ja/tai niistä heikosti viestiminen aiheuttaa väärinymmärryksiä verkkolaskun lähettäjien ja vastaanottajien päässä. Tarvittavat toimenpiteet Tilanteen selkeytyminen edellyttää avointa viestintää välittäjien välisistä sopimuksista, niiden puuttumisesta tai yhteyksien edellyttämistä lisämaksuista.

15 Tiliöintitietojen kuljetus Ongelman kuvaus Tiliöintitietoja pyydetään ja välitetään moninaisilla erilaisilla tavoilla. Tämä asettaa haasteita verkkolaskuja lähettäville ja vastaanottaville järjestelmille. Tarvittavat toimenpiteet Tarvitaan yhteinen kaikkia toimijoita koskeva ohjeistus tiliöintiviitteiden käytöstä. Kunkin ohjelmistotalo sitoutuu noudattamaan yhdessä koostettua ohjetta ja viestii aiheesta myös asiakkaille.

16 Liitetietojen kuljetus Ongelman kuvaus Pankkikanavassa (Finvoice-sanomalla) ei voida vielä välittää liitteitä Liitteitä välitetään moninaisilla eri tavoille. Tarvittavat toimenpiteet Verkkolaskutuksessa mukana olevien tahojen tulisi sitoutua viestittämään avoimesti asiakkailleen liitteiden välitykseen liittyvistä haasteista pankkikanavassa. Verkkolaskutuksessa mukana olevien tahojen tulisi yhdessä tuottaa säännöt ja ohjeet koskien liitteiden välitystä (esim. liitteiden formaatti ja koko) niiltä osin kuin mahdollista. Ohjeistus tulisi tuottaa yhteistyössä välittäjien ja ohjelmistotalojen kesken.

17 EK:n verkkolaskukampanja

18 Apuna käyttöönotossa Tuleva tietopaketti tukee pk-yrittäjiä verkkolaskun käyttöönoton vaiheissa Miten teen verkkolaskun? Finvoice? Mikä on välittäjä? Menikö lasku perille? Mistä saan lisätietoja laskutusohjelmasta? Aineisto julkaistaan marraskuussa 2011 yrityssuomi.fi-verkkopalvelussa ja osoitteessa

19 Kiitoksia Kysymyksiä:

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 27.5.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Verkkolaskun määritelmä... 2 1.2 Sähköpostilasku ei

Lisätiedot

Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto. Jorma Jolkkonen 29.9.2009

Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto. Jorma Jolkkonen 29.9.2009 Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto Jorma Jolkkonen 29.9.2009 Muutama kysymys pohdittavaksi... Kuinka moni hoitaa itse yrityksen laskutuksen? Onko käytössäsi laskutusohjelma? Harmittaako

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO YRITYKSESSÄ PHONAK AB FILIAL I FINLAND

SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO YRITYKSESSÄ PHONAK AB FILIAL I FINLAND SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO YRITYKSESSÄ PHONAK AB FILIAL I FINLAND Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Hämeenlinna Niina Piirainen Niina Piirainen TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

ValueFrame Laskuhotelli

ValueFrame Laskuhotelli ValueFrame Laskuhotelli ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Laskuhotelli - taustaa Laskuhotelli-palvelun käyttöönotto Laskuhotelli-palvelun

Lisätiedot

Verkkolaskutus Electronic billing

Verkkolaskutus Electronic billing 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Verkkolaskutus Electronic billing Kandidaatintyö Petteri Westerholm Anssi Tura TIIVISTELMÄ Tekijät:

Lisätiedot

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx 1 (35) LUONNOS Julkisen hallinnon suositus JHS xxx VERKKOLASKUJEN KÄYTTÖ JULKISHALLINNOSSA Luovutettu lausuntokierrokselle 01.07.2003 2 (35) LUONNOS Sisällysluettelo 0 Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4

Lisätiedot

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille Voimassa 5.9.2013 Alla olevia sopimusehtoja sovelletaan Pankin ja Asiakkaan välillä e-laskujen käsittelyssä koskien asiakkaan lähettämiä ja/tai vastaanottamia

Lisätiedot

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen päivitys Kuvaus 1 (72) SISÄLLYSLUETTELO 1 Finanssialan Keskusliiton suosituksen mukaisen verkkolaskun yleisperiaatteet...

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA Pro gradu -tutkielma Juha Villman Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto Tammikuu

Lisätiedot

SUOMEN PANKKIYHDISTYS

SUOMEN PANKKIYHDISTYS Soveltamisohje Versio 1.2/ Soveltamisohje Versio 1.2 Muutoksia versioon 1.2 Lisätty uusia kenttiä (Uudet kentät merkitty punaisella erilliseen Excel-pohjaiseen tietoluetteloon, def12.xls) 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013 1 (5) FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01 päiv. 2 (5) Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 0 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 0 3 Kuluttajan e-lasku... 1 4 Suoramaksu... 2 5 Aineistonhoitajan

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011 Finvoice soveltamisohje versio 1.3 päiv. 23.5.2011 1 (2) 4.3.2011 Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 1 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 1 3 Kuluttajan e-lasku... 2 4 Aineistonhoitajan käyttö

Lisätiedot

tutkimukset Verkkolaskupalvelut 2009

tutkimukset Verkkolaskupalvelut 2009 tutkimukset Verkkolaskupalvelut 2009 VERKKOLASKUPALVELUT 2009 Suomen Yrittäjät ry Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Tiivistelmä...3 1 Johdanto...4 2 Verkkolaskutus...5 2.1 Verkkolaskutusratkaisut ja

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LASKUTUSPROSESSIN TEHOSTAMINEN. Medictes Oy

SÄHKÖISEN LASKUTUSPROSESSIN TEHOSTAMINEN. Medictes Oy SÄHKÖISEN LASKUTUSPROSESSIN TEHOSTAMINEN Medictes Oy Elisa Halonen Opinnäytetyö Elokuu 2014 Liiketalous TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma ELISA HALONEN: Sähköisen laskutusprosessin

Lisätiedot

SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Kysymyksiä ja vastauksia

SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Kysymyksiä ja vastauksia 1 (9) SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Kysymyksiä ja vastauksia TAUSTA 1) Koska suoraveloitus päättyy? Suoraveloitus päättyy tammikuun lopussa 2014. Pankit hylkäävät aineistot, joissa suoraveloituksen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU 17.6.2013 Sivu 2 (11) Sisällysluettelo 1. E-laskupalvelukuvaus...3 1.1 E-laskupalvelu...3 1.2 E-lasku kuluttajalle palvelu...3 1.3. Suoramaksupalvelu...4 1.4. Lisäpalvelut...4

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma Versio 5 huhtikuu 2012

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma Versio 5 huhtikuu 2012 YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma Versio 5 huhtikuu 2012 16.4.2012 1 Yhtenäisen euromaksualueen toteutuminen Suomessa 2 Yhtenäisen euromaksualueen

Lisätiedot

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25)

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25) Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005 Sivu 1 (25) Johdanto Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyöhankkeena on lähtenyt liikkeelle yhteinen verkkotunnistautumis-

Lisätiedot

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 06.03.2013

Lisätiedot

Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset

Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset Jakelun kehittämisryhmän raportti V 1.0 13.11.2006 Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset Olli Kuusisto Tilausmuutokset (postitusajo) Paino ja postitus Tilausmuutokset

Lisätiedot

Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä

Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä 3.11.2008 Jenni Koskinen ekonomisti rahoitusmarkkinat ja tilasto-osasto Tehokas, sähköinen ja standardoitu maksujenvälitys lisää talouden tuottavuutta.

Lisätiedot

Intermodaaliset kuljetukset ja sähköiset järjestelmät. Suomen ja Venäjän välisessä logistiikassa

Intermodaaliset kuljetukset ja sähköiset järjestelmät. Suomen ja Venäjän välisessä logistiikassa TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Intermodaaliset kuljetukset ja sähköiset järjestelmät Suomen ja Venäjän välisessä logistiikassa 1 Hankkeen loppuraportti Toimittanut Heikki Laaksamo

Lisätiedot

ORGANISAATIO- RAKENNE

ORGANISAATIO- RAKENNE ORGANISAATIO- RAKENNE TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö 18.5.2010. Sähköistä kiinteistön vaihdantaa, panttausta ja kiinnitystä koskeva hanke (myöhemmin SKV) (OM 4/41/2004)

Valtiovarainministeriö 18.5.2010. Sähköistä kiinteistön vaihdantaa, panttausta ja kiinnitystä koskeva hanke (myöhemmin SKV) (OM 4/41/2004) Valtiovarainministeriö 18.5.2010 Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan pilotit Arvioinnin kohde: Sähköistä kiinteistön vaihdantaa, panttausta ja kiinnitystä koskeva hanke (myöhemmin SKV)

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot