Laskujenvälityksen uusi sopimuskausi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laskujenvälityksen uusi sopimuskausi"

Transkriptio

1 Haltiokonttori Ohje 1 (12) Dnro VK 417/03/2012 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Laskujenvälityksen uusi sopimuskausi Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/92) 40 :n (1786/2009) mukaan Valtiokonttori antaa tarkempia määräyksiä kirjanpitoyksikköjen maksuliikkeen hoitamisesta ja antaa tarvittavat määräykset ja ohjeet maksuliikkeessä ja palkan laskennassa käytettävistä järjestelmistä. Valtiokonttori on tänään päättänyt antaa ohjeen valtion laskujen välityspalvelusta alkaen. Voimaantulo Tämä ohje tulee voimaan välittömästi. Lisätiedot Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksesta puh tai sähköpostitse osoitteesta verkkolaskutus (at) valtiokonttori.fi. Toimialajohtaja Mikko Kangaspunta Apulaisjohtaja Maileena Tervaportti Liite 1: Liite 2: Liite 3: Liite 4: Liite 5: Liite 6: Liite 7: Liite 8: Liite 9: Liite 10: Liite 11: Liite 12: Liityntäsopimusmalli Ostolaskujen käsittely, palvelukuvaus Muun aineiston skannaus, palvelukuvaus Myyntilaskut, peruspalvelu, palvelukuvaus Myyntilaskut, laajennettu palvelu, palvelukuvaus Muun aineiston välitys sähköisesti, palvelukuvaus Neuvontapalvelu, palvelukuvaus Raportointi Palvelutasokuvaus Optiopalvelut, palvelukuvaus ipost-palvelun (optiopalvelu) tarkempi kuvaus Yhteyshenkilöiden ilmoittaminen, lomakepohja Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) ,

2 Valtiokonttori Ohje 2 (12) Laskujenvälityksen uusi sopimuskausi Sisällysluettelo 1 Yleistä Sopimusrakenne ja nykyisten sopimusten siirto Sopimusrakenne Nykyisten sopimusten uusiminen Uuden sopimuskauden palvelut ja muutokset nykyisiin palveluihin Ostolaskujen käsittely Skannauksessa tulkittavat tiedot Skannauspalvelun siirto Viroon Skannauspalvelun postilokero-osoitteet Muun aineiston skannaus Myyntilaskut, peruspalvelu Myyntilaskut, laajennettu palvelu Uusien myyntilaskuprojektien käynnistäminen Kuluttajaverkkolasku, suoramaksu ja passiivinen hyväksyntä Kuluttajaverkkolasku Jakajapankin vaihtuminen kuluttajaverkkolaskuaineiston välityksessä Suoramaksu Passiivinen hyväksyntä Muun sähköisessä muodossa olevan aineiston välitys Laskutusportaali kirjanpitoyksiköille Osoitteiden ylläpitopalvelu (myyntilaskut) Raportointi ja palvelutason seuranta Palveluiden hinnoittelu Optiopalvelut Uuden sopimuskauden käynnistäminen Palvelukäsikirja Liitteiden välitys pankkiverkossa Uusien palveluiden käyttöönotto Yhteyshenkilöiden ja pääkäyttäjän ilmoittaminen Valtiokonttoriin Laskujenvälityksen yhteyshenkilöt Pääkäyttäjä Itellan neuvontapalvelun yhteydenottoihin Yhteyshenkilöiden ja pääkäyttäjien ilmoittaminen Tunnukset laskujenvälityksen ekstranettiin Yhteystiedot... 12

3 Valtiokonttori Ohje 3 (12) 1 Yleistä Valtiokonttori on valtiovarainministeriön toimeksiannosta kilpailuttanut valtion maksuliikenteen ja laskujen välityspalvelujen hoidon. Valtiovarainministeriö päätti Valtiokonttorin esityksestä valita laskujen välityspalvelujen toimittajaksi Itella Information Oy:n (jäljempänä Itella) ja maksuliikennepalvelujen päävälittäjäksi Pohjola Pankki Oyj:n (jäljempänä Pohjola) sekä sivuvälittäjiksi Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Nordea) ja Sampo Pankki Oyj:n (jäljempänä Sampo). Sopimuskausi alkaa ja sen kesto on seitsemän vuotta sekä yksi optiovuosi. Laskujen välityspalvelu sisältää osto- ja myyntilaskujen sekä laskujen välitykseen läheisesti liittyvien muiden sähköisessä muodossa olevien dokumenttien välittämisen. Palvelut kuvataan tarkemmin ohjeen kohdassa 3 Uuden sopimuskauden palvelut ja muutokset nykyisiin palveluihin. Maksuliikepankkien laskujenvälitykseen liittyvät palvelut sisältävät kuluttajaverkkolaskun ja siihen liittyvän passiivisen hyväksynnän ja suoramaksun. 2 Sopimusrakenne ja nykyisten sopimusten siirto 2.1 Sopimusrakenne Laskujenvälityspalvelusta on allekirjoitettu seuraavat sopimukset: Puitesopimus Valtiovarainministeriön ja Itellan välillä laskujenvälityspalvelusta. Puitesopimuksessa on sovittu myös sopimusmenettelyt, sopimusasiakirjat sekä niiden tulkintajärjestys. Sopimus on allekirjoitettu Palvelusopimus Valtiokonttorin ja Itellan välillä. Palvelusopimuksessa on kuvattu tarkemmin tarjottavat palvelut sekä palvelujen hallintaan, palvelutasoon ja raportointiin liittyvät asiat. Sopimus on allekirjoitettu Lisäksi Puitesopimukset valtiovarainministeriön ja Pohjolan, Sammon sekä Nordean välillä maksuliikkeen hoitamisesta, joka laskujenvälityksen osalta sisältää kuluttajaverkkolaskun ja suoramaksun. Sopimukset on allekirjoitettu Kaikki palvelut on auditoitu ennen sopimusten allekirjoitusta. Palveluiden käyttöönotoista kirjanpitoyksikkö tai Palkeet tekevät liityntäsopimukset Itellan kanssa. Palkeet tekee kirjanpitoyksikön puolesta liityntäsopimukset kaikista niistä palveluista, jotka se tuottaa kirjanpitoyksikölle. Muista palveluista kirjanpitoyksikkö solmii suoraan liityntäsopimukset Itellaan kanssa.

4 Valtiokonttori Ohje 4 (12) 2.2 Nykyisten sopimusten uusiminen Kirjanpitoyksikkö tai Palkeet tekevät kuluttajaverkkolaskuun, suoramaksuun ja passiiviseen hyväksyntään liittyvät liityntäsopimukset valtion maksuliikepankkien kanssa palveluiden käyttöönottojen yhteydessä. Itella Itellan kanssa tehdyt nykyiset liityntäsopimukset uusitaan mennessä. Itella on yhteydessä Palkeisiin ja kirjanpitoyksiköihin syksyn 2012 aikana sopimusten uusimisien osalta. Jos kirjanpitoyksikön kaikki laskujen välityspalvelut hoidetaan Palkeissa, ei kirjanpitoyksikölle tule sopimusten uusimiseen liittyvää yhteydenottoa Itellasta. Liitteenä 1 on liityntäsopimusmalli. Pankit Nykyiset Pohjolan, Nordean ja Sammon kanssa tehdyt e-laskun lähetyssopimukset siirtyvät automaattisesti uudelle sopimuskaudelle. Uudelle sopimuskaudelle siirtyvät sopimukset käsittävät jatkossa myös suoramaksun ja passiivisen hyväksynnän, jos kirjanpitoyksikkö ottaa sen käyttöön ja pankki sitä tarjoaa. 3 Uuden sopimuskauden palvelut ja muutokset nykyisiin palveluihin 3.1 Ostolaskujen käsittely Skannauksessa tulkittavat tiedot Laskujenvälityksen kilpailutuksessa huomioitiin kirjanpitoyksiköiden tarpeet tuotannossa olevien palveluiden turvaamiseksi uudella sopimuskaudella sekä kehityspiirteet, joita tuli esiin kilpailuttamista varten perustetussa asiakastyöryhmässä sekä suoraan kirjanpitoyksiköiltä. Uudelle sopimuskaudelle siirryttäessä kehitetään laskujen välityspalveluita edelleen yhteistyössä Itellan, Palkeiden ja kirjanpitoyksiköiden kanssa. Itella panostaa uudella sopimuskaudella erityisesti seurantaraportointiin ja palvelutasoon. Valtiokonttori perustaa laskujen välityspalveluille oman ekstranet maksuliikkeen ekstranetin yhteyteen omana sivustonaan. Ekstranetissä julkaistaan laskujenvälitykseen liittyvät puite- ja palvelusopimukset liitteineen, hinnastot, ohjeistus, lomakkeisto, palvelukäsikirja, yhteystiedot ja tiedotus. Laskujenvälityksen ekstranet otetaan käyttöön lokakuun 2012 lopussa. Käyttöoikeuksien hankkimisesta ekstranettiin kerrotaan tarkemmin kohdassa 5 Laskujen välityspalvelun yhteyshenkilöiden ilmoittaminen Valtiokonttoriin. Ostolaskujen käsittely sisältää verkkolaskujen vastaanoton ja skannauspalvelun. Itella muuntaa tulevat laskuaineistot Finvoice-formaattiin Rondoa varten. Jos laskun mukana tulee liitteitä, välittää Itella ne laskun pdf-kuvan lisäsivuina. Ostolaskujen käsittely on kuvattu tarkemmin liitteessä 2. Skannauspalvelussa otetaan käyttöön kaksi uutta tulkittavaa tietoa: sopimusnumero ja viitteenne. Muutosten toteutuksen aikataulusta ja kustannuksista Rondoon tiedotetaan kirjapitoyksiköitä ja Palkeita erikseen.

5 Valtiokonttori Ohje 5 (12) Skannauspalvelun siirto Viroon Skannauspalvelun postilokero-osoitteet Itella siirtää laskujen skannauksen tuotettavaksi kokonaisuudessaan Itellan Virossa olevaan skannausyksikköön. Skannattavat aineistot toimitetaan Suomesta Viroon kerran vuorokaudessa (aamuisin klo 8.20). Aineistot kuljetetaan lukituissa ja sinetöidyissä kuljetuslaatikoissa. Laatikoiden lukumäärä tarkistetaan lähtö- ja vastaanottomaassa. Kuljetuksissa käytetään ajoneuvoja ja laivaa. KPMG on tietoturva-auditoinut Valtiokonttorin toimeksiannosta Viron skannauspalvelun ja sen on todettu täyttävän tietoturvalle asetetut vaatimukset. Mikäli kirjanpitoyksikkö on sitä mieltä, että skannauspalvelua ei voi tuottaa Virossa, pitää kirjanpitoyksikön hakea Valtiokonttorilta poikkeuslupa palvelun tuottamiseen Suomessa. Vapaamuotoinen poikkeuslupa-anomus toimitetaan Valtiokonttorille mennessä sähköpostitse osoitteeseen verkkolaskutus (at) valtiokonttori.fi. Sähköpostiviestin aihekenttään merkitään Poikkeuslupa-anomus, skannauspalvelu. Anomuksessa tulee olla kirjanpitoyksikön perustelu sille, miksi palvelu tulisi tuottaa Suomessa. Valtiokonttori käsittelee poikkeuslupa-anomukset viikon 45 aikana ja ilmoittaa päätökset kirjanpitoyksikölle sekä Itellalle mennessä. Valtiokonttorin lähettämässä ohjeessa Valtionhallinnon ostolaskut verkkolaskuiksi (Dnro VK 66/03/2012) on ilmoitettu, että skannauspalvelun postilokero-osoitteet ostolaskujen osalta suljetaan vuoden 2012 lopussa. Kirjanpitoyksikölle jää kuitenkin edelleen käyttöön nykyiset postilokero-osoitteet niille paperilaskuille, joiden vastaanottamiselle Valtiokonttori on myöntänyt luvan. Nämä postilokero-osoitteet säilyvät myös varaosoitteina paperilaskuille, jos toimittajan verkkolaskun lähetyksessä on ongelmia. Mikäli kirjanpitoyksiköllä on käytössä useita postilokero-osoitteita, tulee niiden käyttöä seurata aktiivisesti ja poistaa käytöstä postilokerot, joihin ei tule enää aineistoja. Kirjanpitoyksikkö voi ottaa käyttöön myös uusia postilokero-osoitteita esimerkiksi organisaatiomuutosten seurauksena poikkeusluvalla myönnetyille paperilaskuille. Kirjanpitoyksikkö ilmoittaa postilokero-osoitteiden muutoksista (poisto tai uuden avaaminen) seuraavasti: Palkeiden asiakkaat Palkeille AT-järjestelmän kautta, tai mikäli AT ei ole käytössä sähköpostilla, osoite: menot.jarjestelmapalvelut(at)palkeet.fi Sähköpostin aihekenttään merkitään VK postilokeromuutos. Ei Palkeiden asiakkaat Itellaan sähköpostilla, osoite: information.fi(at)itella.com. Sähköpostin aihekenttään merkitään VK postilokeromuutos.

6 Valtiokonttori Ohje 6 (12) 3.2 Muun aineiston skannaus 3.3 Myyntilaskut, peruspalvelu 3.4 Myyntilaskut, laajennettu palvelu ELY-keskukset ovat käyttäneet nykyisellä sopimuskaudella Itellan skannauspalvelua hakemusten skannaamiseen. Palvelu siirtyy uudella liityntäsopimuksella nykyisen sisältöisenä ja käytössä olevine postilokero-osoitteineen uudelle sopimuskaudelle. Itella tarjoaa uudella sopimuskaudella muun aineiston skannausta myös muille kirjanpitoyksiköille. Käyttöönotto tapahtuu kirjanpitoyksikkökohtaisesti ja käyttöönotossa määritellään erikseen skannattavat lomaketyypit ja niistä tulkittavat tiedot. Muun aineiston skannaus on kuvattu tarkemmin liitteessä 3. Skannauspalvelu tullaan tuottamaan uudella sopimuskaudella Itellan Viron skannausyksikössä yhdessä ostolaskujen skannauksen kanssa (ks. kohta Skannauspalvelun siirto Viroon). Myyntilaskun peruspalvelu käsittää laskuaineiston välittämisen Itellan kautta vastaanottajille verkkolaskuina tai tulostuspalveluun. Laskun ulkoasuna käytetään yhtenäistä valtion laskukehystä ja tiedonsiirtotapaa. Valtion laskukehys on ollut käytössä jo nykyisellä sopimuskaudella, mutta sitä päivitetään uudelle sopimuskaudelle siirryttäessä. Laskut tulostetaan mustavalkoisina. Tuetut laskutyypit ovat lasku, hyvityslasku, korkolasku ja maksumuistutus. Tuetut kieliversiot ovat suomi, ruotsi ja englanti. Laskujen mukana voi lähettää myös liitteitä. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 4. Myyntilaskun laajennettu palvelu sisältää uuden sopimuskauden alussa Viestintäviraston radiotaajuusmaksut, televisioluvat (vuoden 2012 loppuun), Liikenteen turvallisuusviraston ajoneuvoverot sekä uutena laskutyyppinä vuoden 2013 puolella Verohallinnon kiinteistöverot. Laajennetussa palvelussa laskuaineistot välitetään Itellan kautta yritys- ja kuluttaja-asiakkaille verkkolaskuina tai tulostuspalveluun. Laskun ulkoasuna voidaan käyttää valtion laskukehyksen lisäksi kirjanpitoyksikön omaa laskukehystä. Aineistojen siirrossa käytetään kirjanpitoyksikkökohtaisia ratkaisuja. Laskut tuotetaan joko mustavalkoisina tai värillisinä ja niihin voidaan liittää mukaan oheismateriaalia (esim. asiakaskirjeitä tai markkinointiaineistoa). Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä Uusien myyntilaskuprojektien käynnistäminen Mikäli kirjanpitoyksikkö ottaa käyttöön uusia laskutusjärjestelmiä, päätetään käyttöönottoprojektin yhteydessä toteutetaanko liittymä peruspalveluna vai laajennettuna palveluna.

7 Valtiokonttori Ohje 7 (12) 3.6 Kuluttajaverkkolasku, suoramaksu ja passiivinen hyväksyntä Kuluttajaverkkolasku Tulevalla sopimuskaudella myyntilaskun peruspalvelu sisältää mahdollisuuden lähettää verkkolaskuja myös kuluttajille sekä ottaa käyttöön suoramaksun ja passiivisen hyväksynnän. Vastaavat toiminnallisuudet pitää olla määriteltynä myös laskutusjärjestelmään. Myyntilaskun laajennettua palvelua käyttävillä kirjanpitoyksiköillä on jo käytössä kuluttajaverkkolasku-toiminnallisuus ja sitä laajennetaan suoramaksulla siltä osin, kun kirjanpitoyksikkö tarjoaa kyseessä olevaa palvelua asiakkailleen Jakajapankin vaihtuminen kuluttajaverkkolaskuaineiston välityksessä Suoramaksu Kuluttajaverkkolaskujen välittämisessä pankeille käytetään jakajapankkitoimintamallia, jossa muille kuin valtion maksuliikepankeille menevät aineistot toimitetaan päävälittäjäpankille. Päävälittäjäpankin vaihtuessa Nordeasta Pohjolaksi pitää kirjanpitoyksikön toimittaa ilmoitus jakajapankin vaihtumisesta pankeille. Ilmoitus tehdään laskuttajailmoituksen muutossanomana (sanomaversio 1.0) ja se toimitetaan vanhan jakajapankin eli Nordean kautta perjantaina Kansallinen suoraveloitus päättyy ja se korvataan kuluttajaverkkolaskulla ja suoramaksulla. Kummassakin tapauksessa kuluttajan laskun lähetystapaan liittyvät tiedot ovat laskuttajan asiakasrekisterissä ja aineistot välitetään laskutusjärjestelmästä muun laskuaineiston mukana Itellaan, joka välittää ne edelleen pankeille. Pankit tarjoavat kansallisen suoraveloituksen valtakirjatiedoille konversiopalvelua, jossa pankissa olevista valtakirjatiedoista muodostetaan kuluttajista verkkolaskun vastaanottajia (e-lasku) jos kuluttajalla on käytössä verkkopankki. Jos kuluttajalla ei ole verkkopankkia, muodostetaan asiakkaasta suoramaksuasiakas. Pankki välittää konversiotiedot laskuttajalle, joka tallentaa tiedot omaan järjestelmään. Maksutavaksi konversiossa muodostetaan kummallekin vastaanottajaryhmälle automaattisesti tililtä menevä maksu. Verkkopankkia käyttävä kuluttaja voi muuttaa halutessaan maksutapaa siten, että maksu ei mene tililtä ilman kuluttajan hyväksyntää. Suoramaksuasiakkaille lähetetään kansallisen suoraveloituksen tapaan paperilla ennakkoilmoitus tililtä menevästä maksusta. Laskuttajan tulee lähettää suoraveloitusta käyttäville asiakkaille kirje suoraveloituspalvelussa tapahtuvasta muutoksesta. Kirje lähetetään kaksi kuukautta ennen valtakirjatietojen konversiota (ns. kahden kuukauden hiljaisen hyväksynnän aika). Mikäli asiakas hyväksyy muutoksen, hänen ei tarvitse olla yhteydessä pankkiin tai laskuttajaan. Kuluttajaverkkolaskuun ja suoramaksuun ei liity valtakirjatietoja, joita pankki ylläpitäisi omassa järjestelmässään.

8 Valtiokonttori Ohje 8 (12) Passiivinen hyväksyntä Pankki ja laskuttaja voivat tarjota suoramaksua myös uusille asiakkaille, jos asiakas ei ota käyttöön kuluttajan verkkolaskua. Mikäli laskuttaja on tarjonnut suoraveloitusta yritysasiakkaille, ei näitä asiakkaita siirretä kuluttajaverkkolaskun tai suoramaksun piiriin. Näiden asiakkaiden kanssa tulee neuvotella maksutavan siirtämisestä normaaliksi yrityksen verkkolaskuksi. Kaikki pankit tarjoavat jo kuluttajaverkkolasku-toiminnallisuutta. Suoramaksun käyttöönottoaikataulu on pankkikohtainen. Valtionhallinnon osalta suoramaksun käyttöönoton suunnittelu on käynnistetty Liikenteen turvallisuusviraston Trafin, Viestintäviraston ja Verohallinnon kanssa. Passiivinen hyväksyntä on pankkien tarjoama kuluttajaverkkolaskuun liittyvä lisäpalvelu. Palvelun kautta kuluttajalle paperilla tulleesta verkkopankissa maksettavasta laskusta muodostuu automaattisesti seuraavien kyseiseltä laskuttajalta tulevien laskujen vastaanottomuodoksi kuluttajaverkkolasku. Kuluttaja voi halutessaan hylätä verkkopankin ehdottaman laskun vastaanottotavan muutoksen. Kirjanpitoyksikkö sopii passiivisen hyväksynnän käyttöönotosta erikseen pankin kanssa. Passiivista hyväksyntää tarjoavat tässä vaiheessa Pohjola ja Sampo. Palvelun käytön edellytyksenä on, että laskun yksilöivänä tietona käytetään viitenumeroa. Kuluttajan verkkopankissa tekemää maksutapahtumaa ei muulla tunnisteella pystytä kohdistamaan oikeaan laskuun. 3.7 Muun sähköisessä muodossa olevan aineiston välitys 3.8 Laskutusportaali kirjanpitoyksiköille Valtiokonttorin Rahoitus-toimialalla, Pirkanmaan ELY-keskuksella ja Oikeusrekisterikeskuksella on nykyisellä sopimuskaudella käytössä Itellan ipostpalvelu muun sähköisessä muodossa olevan aineiston välittämisessä. Käytössä olevat palvelut siirtyvät uusilla liityntäsopimuksilla uudelle sopimuskaudelle. Uudella sopimuskaudella myös muilla kirjanpitoyksiköllä on mahdollisuus ottaa käyttöön ipost-palvelu muun sähköisessä muodossa olevan aineiston välittämiseen siltä osin, kun Itellan tarjoama palvelu täyttää kirjanpitoyksikön aineiston välittämiselle asettamat edellytykset. Käyttöönotossa määritellään erikseen välitettävät dokumentit ja niiden muodot. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 6. Verkosto-palvelu on Itellan kirjanpitoyksiköille tarjoama portaaliratkaisu verkkolaskujen tekemistä ja lähettämistä varten, jos kirjanpitoyksikön oma laskutusjärjestelmä ei tue verkkolaskun lähettämistä. Verkosto-palvelusta ei ole liittymää kirjanpitoyksikön omaan taloushallinnon järjestelmään. Verkosto-

9 Valtiokonttori Ohje 9 (12) palvelu on käyttöönotettavissa vuoden 2013 alkupuolella. Valtiokonttori tiedottaa erikseen palvelun käyttöönotosta. 3.9 Osoitteiden ylläpitopalvelu (myyntilaskut) 3.10 Raportointi ja palvelutason seuranta 3.11 Palveluiden hinnoittelu 3.12 Optiopalvelut Osoitteiden ylläpitopalvelu on tarkoitettu yritysasiakkaiden osoitteiden hallintaan siten, että osoitetietoja ylläpidetään Itellan rekisterissä. Kirjanpitoyksikön ei näin ollen tarvitse tallentaa vastaanottajien verkkolaskuosoitteita erikseen laskutusjärjestelmään. Jos kirjanpitoyksiköllä on myös kuluttaja-asiakkaita ja kirjanpitoyksiköllä on kuluttajaverkkolasku-toiminnallisuus tai kirjanpitoyksikkö on ottamassa sitä käyttöön, voi osoitteiden ylläpitopalvelun rinnalle ottaa käyttöön myös Itellan optiopalveluna tarjoaman kuluttajien verkkolasku- ja suoramaksuosoitteiden ylläpitopalvelun (ks. kohta 3.12 Optiopalvelut ja liite 10 Optiopalvelut, palvelukuvaus/iadress-palvelun). Uudella sopimuskaudella Itella panostaa erityisesti palvelutasoon ja sen seurantaan, palvelun laadun mittaamiseen sekä seurantaraportointiin. Raportit julkaistaan kuukausittain laskujenvälityksen ekstranetissä. Palvelut on kuvattu tarkemmin liitteissä 7: Neuvontapalvelu, 8: Raportointi ja, 9: Palvelutasokuvaus. Laskujenvälityksen ekstranetissä julkaistaan Itellan ja pankkien (kuluttajaverkkolasku) palveluhinnasto ohjeen kohdissa mainituille palveluille. Edellä kohdissa mainittujen palveluiden lisäksi Itellan puitesopimus sisältää erikseen hinnoiteltavia optiopalveluita, joita kirjanpitoyksikkö voi tarvittaessa ottaa käyttöön. Tarjottavat optiopalvelut ovat seuraavat: ipost-palvelu Kirjeiden ja laskujen tulostus- ja lähetyspalvelu, jossa palvelun transaktiohinta sisältää tulostuksen ja postimaksun. ipost-palvelua voi käyttää esimerkiksi myyntilaskujen, tiedotteiden ja päätösten tulostuksessa ja postituksessa. Rivitietojen tallennus skannattaville laskuille Laskulta voidaan tulkita ostolaskujen skannauksesta sovittujen perustietojen lisäksi myös kirjanpitoyksikön erikseen määrittelemiä rivitietoja. Uusien tietojen tulkinta laskulta edellyttää muutoksia myös Rondon tietojen sisäänlukuun.

10 Valtiokonttori Ohje 10 (12) Sanomarajapinta uusille laskuformaateille Uusien sanomaformaattien liittäminen laskujen lähetysratkaisuun. Itella ja Valtiokonttori sopivat keskenään mahdollisten uusien sanomaformaattien käyttöönotosta. Laskun kieliversiot Tuettujen kieliversioiden suomi, suotsi, englanti lisäksi on mahdollisuus ottaa käyttöön myös muita kieliversioita. Advoice-personointipalvelu Laskun kuvien kohdentaminen ja markkinointimateriaalin liittäminen eri kohderyhmille. BtoC verkkolaskujen vastaanottajaosoitteiden hallinta (iaddress) Kuluttajien verkkolasku- ja suoramaksuosoitteiden ylläpito Itellan tarjoamassa palvelussa. Itella Console Selainkäyttöinen palvelu, jossa kirjanpitoyksikkö voi hakea Itellan tietovarastossa olevia laskuja. NetPosti kuluttajille palvelu Palvelukanava kuluttajaverkkolaskuja lähettäville kirjanpitoyksiköille. Kirjanpitoyksikkö voi lähettää NetPostia käyttäville henkilöasiakkaalle verkkolaskuja ja muuta aineistoa näiden NetPosteihin tulostuspalvelun sijasta. Palveluiden yleinen sisältö on kuvattu tarkemmin liitteessä 10 Optiopalveluiden palvelukuvaus ja ipost-palvelun tarkempi kuvaus liitteessä 11 (kuvaus ei sisällä vielä hintataulukkoa). Muista optiopalveluista julkaistaan tarkemmat palvelukohtaiset kuvaukset ja hinnoittelu sekä ipost-palvelun hintataulukko laskujenvälityksen ekstranetissä mennessä Uuden sopimuskauden käynnistäminen 3.14 Palvelukäsikirja 3.15 Liitteiden välitys pankkiverkossa Valtiokonttori, Itella ja Palkeet tekevät laskujen välityspalveluiden käyttöönotosta erillisen käyttöönottosuunnitelman, joka toimitetaan kirjanpitoyksiköille syksyn 2012 aikana. Käyttöönottosuunnitelma sisältää käyttöönottojen aikataulut sekä kustannukset. Itella ja Valtiokonttori tuottavat kirjanpitoyksiköiden ja Palkeiden käyttöön Palvelukäsikirjan, jossa kuvataan tuotannonaikaisen palvelun ylläpito sekä uusien palveluiden käyttöönotto. Palvelukäsikirja julkaistaan laskujenvälityksen eksranetissä vuoden 2012 loppuun mennessä. Valtion päävälittäjäpankki Pohjola tarjoaa Pohjolan omaa pankkiyhteysohjelmaa ja Web Services kanavaa käyttäville toimittajille (laskuttajille) mahdollisuuden lähettää verkkolaskun mukana liitteitä alkaen. Itellalla on

11 Valtiokonttori Ohje 11 (12) valmius välittää liitteet edelleen Rondoon alkaen. Valtion muut maksuliikepankit sekä muut Suomessa toimivat pankit tarjoavat liitteiden välitysominaisuuden omien aikataulujensa mukaisesti. Myyntilaskujen osalta kirjanpitoyksikkö voi lähettää liitteellisiä verkkolaskuja Pohjolaa välittäjänä käyttäville yritysasiakkaille alkaen. Tämä edellyttää, että laskutusjärjestelmään on päivitetty Finvoicesta 2.0 versio ja sen käyttöönotto on testattu Itellan ja Pohjolan kanssa. Kuluttajaverkkolaskujen liitekäsittelyssä käytetään edelleen esilläpitoarkistoratkaisua. 4 Uusien palveluiden käyttöönotto Uusien palveluiden käyttöönotoista sovitaan aina Valtiokonttorin kanssa ennen käyttöönotto- tai muutosprojektin käynnistymistä. Palveluiden käyttöönoton toimintamalli ja käytettävä lomakkeisto ohjeistetaan tarkemmin Palvelukäsikirjassa. 5 Yhteyshenkilöiden ja pääkäyttäjän ilmoittaminen Valtiokonttoriin 5.1 Laskujenvälityksen yhteyshenkilöt Valtiokonttorilla ei ole kootusti tietoa kirjanpitoyksiköiden laskujen välityspalveluun liittyvistä yhteyshenkilöistä. Tästä johtuen kirjanpitoyksikön tulee ilmoittaa Valtiokonttorille näiden henkilöiden yhteystiedot. Kirjanpitoyksikön tulee ilmoittaa yhteyshenkilöt silloinkin kun kyseessä oleva palvelu hoidetaan Palkeissa. 5.2 Pääkäyttäjä Itellan neuvontapalvelun yhteydenottoihin Itella ottaa uudella sopimuskaudella käyttöön neuvontapalvelussa käyttöoikeushallinnan neuvontapalvelun yhteydenottoja varten. Kirjanpitoyksikön tulee nimetä pääkäyttäjä ja tälle varahenkilö neuvontapalvelun käyttöoikeushallintaa varten. Pääkäyttäjä luo käyttäjätunnukset niille kirjanpitoyksikön käyttäjille, jotka voivat olla tuotannossa olevien palveluiden osalta yhteydessä Itellan neuvontapalveluun ongelmatilanteissa sekä tilatessaan muutoksia palveluihin. Itella kouluttaa pääkäyttäjät tunnusten luomisessa. Mikäli Palkeet vastaa kaikista kirjanpitoyksikön laskujen välityspalveluiden tuottamisesta, ei kirjanpitoyksikön tarvitse nimetä pääkäyttäjää. 5.3 Yhteyshenkilöiden ja pääkäyttäjien ilmoittaminen Laskujenvälityksen yhteyshenkilöt sekä neuvontapalvelun pääkäyttäjä ja tämän varahenkilö ilmoitetaan liitteenä 12 olevalla lomakkeella. Lomake toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen verkkolaskutus (at) valtiokonttori.fi mennessä. Viestin aihekenttään tulee laittaa merkintä Laskujenvälityksen yhteyshenkilöt. Lomakkeelle merkitään kirjanpitoyksikkö, yhteyshenkilön nimi ja sekä tiedot mitä palvelua kyseessä oleva henkilö kirjanpitoyksikössä edustaa (sopimukset, ostolaskut, myyntilaskut, muun aineiston skannaus, muun aineiston välitys sähköisesti, optiopalvelu, muut palvelu ja yksilöinti tästä palvelusta). Pää-

12 Valtiokonttori Ohje 12 (12) käyttäjän ja hänen varahenkilönsä yhteystiedot ilmoitetaan lomakkeella niille erikseen varatuissa kohdissa. 5.4 Tunnukset laskujenvälityksen ekstranettiin 6 Yhteystiedot Valtiokonttori luo laskujevälityksen yhteyshenkilölle ja pääkäyttäjälle tunnukset laskujenvälityksen ekstranettiin, jos yhteyshenkilöllä ei ole ennestään tunnuksia maksuliikkeen ekstranettiin. Samoilla tunnuksilla pääsee jatkossa maksuliikkeen ja laskujenvälityksen ekstranet-sivustoille. Kirjanpitoyksiköt ovat ilmoittaneet Valtiokonttorille Baswaren laskutusportaalin pääkäyttäjät Valtiokonttorin ohjeen Dnro VK 66/03/2012 mukaisesti. Valtiokonttori luo portaalin pääkäyttäjille tunnukset laskujenvälityksen ekstranettiin mennessä, jos pääkäyttäjällä ei ole tunnuksia maksuliikkeen ekstranettiin. Itella Palvelupäällikkö Tuulia Timonen, puh Itella: sopimukset Asiakkuusjohtaja Jukka Miiluvaara, puh Palvelupäällikkö Tuulia Timonen, puh Itellan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)itella.com Valtiokonttori Maksuliikepäällikkö Keijo Kettunen, puh Maksuliikeasiantuntija Kristiina Seppälä, puh Sähköposti: verkkolaskutus(at)valtiokonttori.fi Palkeet: menojenkäsittely Palvelupäällikkö Mia Räikkönen, puh Palvelukoordinaattori Päivi Kanth, puh Palkeet: tulojenkäsittely Palvelupäällikkö Pia Lehto, puh Palkeiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)palkeet.fi

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus 07.10.2009 Dnro 521/03/2009 Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (6) 11.9.2012 Dnro VK 375/03/2012 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

Suoraveloituksesta uusiin palveluihin

Suoraveloituksesta uusiin palveluihin Suoraveloituksesta uusiin palveluihin Henna Sopanen 31/10/2012 Kotimainen suoraveloitus loppuu Kotimaiset euromääräiset suoraveloitukset päättyvät 31.1.2014 EU lainsäädäntö Suomessa suoraveloitusta käyttäville

Lisätiedot

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi A Basware Presentation Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Baswaren verkkolaskupalvelut Kuluttajat mukaan verkkolaskujen

Lisätiedot

Suoraveloituksesta e laskuun ja automaattiseen maksamiseen. Nordea 18.05.2010 Erkki Saarelainen

Suoraveloituksesta e laskuun ja automaattiseen maksamiseen. Nordea 18.05.2010 Erkki Saarelainen Suoraveloituksesta e laskuun ja automaattiseen maksamiseen Nordea 18.05.2010 Erkki Saarelainen Sisältö > Tausta > Suoraveloituksen korvaava palvelu > Siirtymäsuunnitelma 2 Tausta > Yhtenäisen euromaksualueen

Lisätiedot

Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu. BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen

Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu. BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen Sisältö SEPA end-date asetus tilastotietoa suoraveloituksen tilalle

Lisätiedot

Kotimainen suoraveloitus päättyy aikaa enää muutama kuukausi. Toimi heti!

Kotimainen suoraveloitus päättyy aikaa enää muutama kuukausi. Toimi heti! Kotimainen suoraveloitus päättyy aikaa enää muutama kuukausi. Toimi heti! Henna Sopanen 24/10/2013 Kotimaisen suoraveloituksen päättymiseen 100 päivää Kotimaiset euromääräiset suoraveloitukset päättyvät

Lisätiedot

Nordea First Card -sovelluksen käyttöönotto

Nordea First Card -sovelluksen käyttöönotto Valtiokonttori Ohje 1 (8) 10.10.2017 Dnro VK/797/00.00.00.01/2017 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Nordea First Card -sovelluksen käyttöönotto Valtion talousarviosta

Lisätiedot

Ota niskalenkki suoraveloituksen päättymisestä!

Ota niskalenkki suoraveloituksen päättymisestä! Ota niskalenkki suoraveloituksen päättymisestä! Heli Merivirta Transaction Banking, Cash Management Products 21.9.2012 Suoraveloitukselle löytyy useita korvaavia palveluita Kotimainen suoraveloitus päättyy

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu...2

1 Ostolaskupalvelu...2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (6) 7.8.2014 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu...2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (6) 17.10.2013 Dnro VK/ 1033/00.01/2013 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Lisätiedot

Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta

Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Esityksen

Lisätiedot

SIIRTYMINEN KULUTTAJA E-LASKUTUKSEEN

SIIRTYMINEN KULUTTAJA E-LASKUTUKSEEN SIIRTYMINEN KULUTTAJA E-LASKUTUKSEEN tietoaika.fi Domus-ohjelmiston uusi sähköinen kuluttajalaskutus-ominaisuus sisältää e-laskutuksen sekä suoramaksuominaisuudet. Kuluttaja e-laskutuksella ja suoramaksulla

Lisätiedot

YRITYSTEN VERKKOLASKUTUKSEN JA SUORAVELOITUKSEN KÄYTTÖ. Verkkokyselyjen tuloksia Kesäkuu 2013

YRITYSTEN VERKKOLASKUTUKSEN JA SUORAVELOITUKSEN KÄYTTÖ. Verkkokyselyjen tuloksia Kesäkuu 2013 YRITYSTEN VERKKOLASKUTUKSEN JA SUORAVELOITUKSEN KÄYTTÖ Verkkokyselyjen tuloksia Kesäkuu 2013 1 VERKKOLASKUTUKSEN JA SUORAVELOITUKSEN KÄYTTÖ Finanssialan Keskusliiton ja Elinkeinoelämän Keskusliiton kysely

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (5) 15.8.2016 VK/716/00.00.01.06.00/2016 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Lisätiedot

Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä

Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä 23.5.2013 Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä Laskuttajan uudet vaihtoehdot kuluttajalaskutukseen Kotimaisesta suoraveloituksesta luovutaan kaikissa euromaissa Kotimaisesta suoraveloituksesta ollaan

Lisätiedot

Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön

Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön Mikä e-lasku on? Hei olen Bill Virtanen, e-laskuasiantuntija. Tutustutaan yhdessä e-laskuun tositarkoituksella! E-lasku on kuluttajille tarjottava

Lisätiedot

Valmistautuminen kansallisen suoraveloituksen päättymiseen

Valmistautuminen kansallisen suoraveloituksen päättymiseen 1 Valmistautuminen kansallisen suoraveloituksen päättymiseen ebusiness Forum -seminaari 24.5.2012 Tallinna 2 Esityksen sisältö 1. Kotimaisen suoraveloituksen korvaaminen 2. Siirtyminen uusiin palveluihin

Lisätiedot

ValueFrame Laskuhotelli

ValueFrame Laskuhotelli ValueFrame Laskuhotelli ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Laskuhotelli - taustaa Laskuhotelli-palvelun käyttöönotto Laskuhotelli-palvelun

Lisätiedot

Suoraveloituksesta e-laskuun ja suoramaksuun. Paula Metsäaho 01.04.2014

Suoraveloituksesta e-laskuun ja suoramaksuun. Paula Metsäaho 01.04.2014 Suoraveloituksesta e-laskuun ja suoramaksuun Paula Metsäaho 01.04.2014 Suoraveloituksen korvaavat palvelut Korvaavat palvelut henkilöasiakkaille: E-LASKU (Finvoice) Jos asiakas käyttää aktiivisesti verkkopankkia,

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 Vuokrien sähköinen laskuttaminen (yrityksille) Sopimus operaattorin kanssa lähtevistä laskuista (Maventa) Maventa on hyvä vaihtoehto (kuluttajan verkkolaskutus

Lisätiedot

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Versio V 1.0/8.01.2002 MLT 01001 SUOMEN PANKKIYHDISTYS V 1.0/8.1.2002 Sisältö 1 VERKKOPANKKILINKIN

Lisätiedot

Solve laskutus ja verkkolaskutus

Solve laskutus ja verkkolaskutus Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus ja verkkolaskutus Tässä ohjeessa on ohjeet Solven asetusten teosta, aineistojen muodostamisesta ja palautteiden käsittelystä sekä ohjeet suoraveloitettavien asiakkaiden

Lisätiedot

SUORAVELOITUSTEN PÄÄTTYMINEN - VAIKUTUKSET TALOYHTIÖISSÄ JA TARVITTAVAT TOIMENPITEET. Pirjo Ilola, Finanssialan Keskusliitto

SUORAVELOITUSTEN PÄÄTTYMINEN - VAIKUTUKSET TALOYHTIÖISSÄ JA TARVITTAVAT TOIMENPITEET. Pirjo Ilola, Finanssialan Keskusliitto SUORAVELOITUSTEN PÄÄTTYMINEN - VAIKUTUKSET TALOYHTIÖISSÄ JA TARVITTAVAT TOIMENPITEET Pirjo Ilola, Finanssialan Keskusliitto 1 - MAKSULIIKENNE TILASTOINA - SEPA END-DATE ASETUS - KUINKA SIIRTÄÄ SUORAVELOITUS-ASIAKKAAT

Lisätiedot

Suoraveloitusmuutoksen toteuttaminen Elisa Oyj:ssä. Kati Mikkonen 7.5.2013

Suoraveloitusmuutoksen toteuttaminen Elisa Oyj:ssä. Kati Mikkonen 7.5.2013 Suoraveloitusmuutoksen toteuttaminen Elisa Oyj:ssä Kati Mikkonen 7.5.2013 Sisältö Elisa Oyj laskuttajana Suoraveloitus Elisassa Valmistautuminen suoraveloituksen loppumiseen Suoraveloitusmuunto laskuttajan

Lisätiedot

Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011

Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 CASE Valtiokonttori: Kokemukset verkkolaskuista Voiko toimittajan pakottaa lähettämään verkkolaskuja? Miten verkkolasku tehostaa ostolaskujen käsittelyä? Kristiina

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun prosessitilannekatsaus. etenemiselle

Hankinnasta maksuun prosessitilannekatsaus. etenemiselle Hankinnasta maksuun prosessitilannekatsaus automatisoinnin etenemiselle Taloushallinnon kevätseminaari 4. 5.6.2013 Keijo Kettunen Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö Toimittaja Hankinnasta maksuun -prosessialue

Lisätiedot

MITEN SUORAVELOITUS KORVATAAN? Tiedotustilaisuus 23.9.2013 Johtaja Päivi Pelkonen

MITEN SUORAVELOITUS KORVATAAN? Tiedotustilaisuus 23.9.2013 Johtaja Päivi Pelkonen MITEN SUORAVELOITUS KORVATAAN? Tiedotustilaisuus 23.9.2013 Johtaja Päivi Pelkonen 1 PANKIT SUOSITTELEVAT E-LASKUA JA SUORAMAKSUA Pankit suosittelevat suoraveloituksen korvaaviksi palveluiksi e-laskua ja

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Viritä talousprosessit huippukuntoon - SEPAn ja sähköistämisen mahdollisuudet

Viritä talousprosessit huippukuntoon - SEPAn ja sähköistämisen mahdollisuudet Viritä talousprosessit huippukuntoon - SEPAn ja sähköistämisen mahdollisuudet Basware Käyttäjäpäivät 21.9.2011 Riku Louho Liiketoiminnan kehittäminen Sampo Pankki Viritä talousprosessit huippukuntoon 1)

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (5) 8.9.2015 VK/704/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Voimaantulo Lisätiedot Valtiokonttori päättää Kieku-tietojärjestelmässä käytettävistä

Lisätiedot

Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto. Jorma Jolkkonen 29.9.2009

Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto. Jorma Jolkkonen 29.9.2009 Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto Jorma Jolkkonen 29.9.2009 Muutama kysymys pohdittavaksi... Kuinka moni hoitaa itse yrityksen laskutuksen? Onko käytössäsi laskutusohjelma? Harmittaako

Lisätiedot

Sähköinen laskutus etenee. Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004

Sähköinen laskutus etenee. Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004 Sähköinen laskutus etenee Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004 Mikä on verkkolasku? laskun tiedot suoraan laskuttajan laskutusjärjestelmästä vastaanottajan järjestelmään lasku visualisoidaan sähköistä arkistointi-

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

YRITYSTEN VERKKOLASKUTUKSEN JA SUORAVELOITUKSEN KÄYTTÖ. Haastattelututkimusten tuloksia toukokuu 2012

YRITYSTEN VERKKOLASKUTUKSEN JA SUORAVELOITUKSEN KÄYTTÖ. Haastattelututkimusten tuloksia toukokuu 2012 YRITYSTEN VERKKOLASKUTUKSEN JA SUORAVELOITUKSEN KÄYTTÖ Haastattelututkimusten tuloksia toukokuu 2012 1 VERKKOLASKUTUKSEN JA SUORAVELOITUKSEN KÄYTTÖ Elinkeinoelämän Keskusliiton ja Finanssialan Keskusliiton

Lisätiedot

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY MITEN LASKUT MAKSETAAN?

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY MITEN LASKUT MAKSETAAN? SUORAVELOITUS PÄÄTTYY MITEN LASKUT MAKSETAAN? Piia-Noora Kauppi 17.1.2013 1 Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund Mitä suoraveloituksen tilalle 2 Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens

Lisätiedot

PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU

PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU Apixin sanomanvälityspalvelu (jäljempänä Palvelu ) on verkon välityksellä käytettävä ratkaisu erilaisten liiketoimintasanomien (kuten tilausten ja laskujen) sähköistä käsittelyä

Lisätiedot

KANSALLINEN SUORAVELOITUS POISTUU TILALLE YHTÄ HELPPO E-LASKU JA SUORAMAKSU

KANSALLINEN SUORAVELOITUS POISTUU TILALLE YHTÄ HELPPO E-LASKU JA SUORAMAKSU KANSALLINEN SUORAVELOITUS POISTUU TILALLE YHTÄ HELPPO E-LASKU JA SUORAMAKSU BASWARE EXPERIENCE 2012 Inkeri Tolvanen Finanssialan Keskusliitto 1 SISÄLTÖ Tilastotietoa maksamisesta ja verkkolaskusta SEPA

Lisätiedot

Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta. Elisa Oyj Kati Mikkonen

Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta. Elisa Oyj Kati Mikkonen Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta Elisa Oyj Kati Mikkonen Elisa Oyj Elisa on tietoliikenne- ja ICT-palveluyritys. Tuomme elämyksiä suomalaisten elämään ja tuottavuutta liiketoimintaan online-

Lisätiedot

Verkkolaskupalvelut automatisoinnista lisäarvoa 11.4.2007

Verkkolaskupalvelut automatisoinnista lisäarvoa 11.4.2007 Verkkolaskupalvelut automatisoinnista lisäarvoa 11.4.2007 1. Muuttunut toimintaympäristö 2 Muuttunut toimintaympäristö Tietotekninen kehitys on pysyvästi muuttanut yritysten liiketoimintaympäristöä kuluttajien

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 käyttöohje 2014 1 (1) Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 1 2 Laskuttajailmoituksen lähetys... 1 3 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 1 4 Laskuttajailmoitusohjelman

Lisätiedot

V ltionhallinnon siirtyminen ee--laskutukseen laskutukseen Suomen Suomen Pankki 29.5.2008 27.5.2008

V ltionhallinnon siirtyminen ee--laskutukseen laskutukseen Suomen Suomen Pankki 29.5.2008 27.5.2008 Valtionhallinnon siirtyminen e-laskutukseen Suomen Pankki 29.5.2008 27.5.2008 1 Edellytykset toimivalle e- laskutukselle 1. Toimivat järjestelmät Sähköinen laskujen kierrätysjärjestelmä (Rondo) Käyttöönotot

Lisätiedot

SUORAVELOITUKSET PÄÄTTYVÄT MITÄ TOIMENPITEITÄ VAATII ASUNTOYHTIÖIDEN TALOUSHALLINNOLTA? Taloyhtiö 2013

SUORAVELOITUKSET PÄÄTTYVÄT MITÄ TOIMENPITEITÄ VAATII ASUNTOYHTIÖIDEN TALOUSHALLINNOLTA? Taloyhtiö 2013 SUORAVELOITUKSET PÄÄTTYVÄT MITÄ TOIMENPITEITÄ VAATII ASUNTOYHTIÖIDEN TALOUSHALLINNOLTA? Taloyhtiö 2013 1 2 KONEKIELISET TILISIIRROT VUONNA 2011 3 KULUTTAJIEN TAVALLISIMMAT LASKUNMAKSUTAVAT Mikä on tavallisin

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN

Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN NYT ON AIKA TOIMIA! Helsingissä 1.10.2013 Yhtenäiseen euromaksualueeseen eli SEPAan siirtymisen myötä kotimainen suoraveloituksemme päättyy

Lisätiedot

Visma L7 Koulutuspäivät. Kuluttajan verkkolaskut ja suoramaksut

Visma L7 Koulutuspäivät. Kuluttajan verkkolaskut ja suoramaksut Visma L7 Koulutuspäivät Kuluttajan verkkolaskut ja suoramaksut VASTAANOTTOILMOITUKSET Vastaanottoilmoitusten nouto Automatisointi/Kuluttajanverkkolaskut/Vastaanottoilmoitukset - Samalta asiakkaalta samana

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen Matti Mäkinen matti.makinen@sampopankki.fi Päiväys 13.06.2012 Sähköinen asiointi Sampo Pankin tarjoamat sähköisen asioinnin ja liiketoiminnan peruskomponentit Verkkopalkka

Lisätiedot

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Finvoice. Palvelukuvaus 28..2008 (4) 28..08 Sisällysluettelo Finanssialan keskusliiton suosituksen mukaisen Fincoice-sanoman yleisperiaatteet... Taustaa... 2 Mikä on Finvoice... Kuluttajan e-lasku... 2

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille Voimassa 5.9.2013 Alla olevia sopimusehtoja sovelletaan Pankin ja Asiakkaan välillä e-laskujen käsittelyssä koskien asiakkaan lähettämiä ja/tai vastaanottamia

Lisätiedot

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun 2011-2012

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun 2011-2012 Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun 2011-2012 Viestintäsuunnitelma/luonnos SEPA-ydinryhmän kokous 25.10.2011/ Kristiina Siikala Kyselytutkimukset verkkolaskun ja e-laskun käytöstä

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku, e-laskujen palautteet Laskuttajan palvelukuvauksen liite

Kuluttajan e-lasku, e-laskujen palautteet Laskuttajan palvelukuvauksen liite Kuluttajan e-lasku, e-laskujen palautteet Laskuttajan palvelukuvauksen liite Muutoshistoria Versio Päiväys Muutos 1.0 28.12.201 Sisällys 1 Yleistä... 4 2 Palautteet... 4 Kuluttajan e-lasku, e-laskujen

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (5) 31.3.2015 Dnro VK/305/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Voimaantulo Lisätiedot Valtiokonttori päättää Kieku-tietojärjestelmässä

Lisätiedot

1 Ohjeet. 1.1 Verkkolasku

1 Ohjeet. 1.1 Verkkolasku 1 1 Ohjeet 1.1 Verkkolasku Verkkolaskun lähettämiseen tarvittavien tietojen täyttäminen Verkkolaskujen lähettämiseksi on ensin tehtävä sopimus verkkolaskuoperaattorin (välittäjän) kanssa. Esim. kaikki

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Valtion verkkolaskutuspalvelu

Valtion verkkolaskutuspalvelu Valtiokonttori Liite 4 Hallinnon ohjaus 1 (15) Valtion verkkolaskutuspalvelu Liite Valtiokonttorin 5.3.3012 antamaan ohjeeseen Valtionhallinnon ostolaskut verkkolaskuiksi (Dnro 66/03/2012) Sisällysluettelo

Lisätiedot

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 Uusi e-laskutuksen päivitysversio on valmistunut ja ladattavissa Domus intranetistä. Päivityksessä on mukana mm. kulutus- ja yleislaskujen e-laskutusominaisuudet sekä asumistuen

Lisätiedot

AJANKOHTAISKATSAUS MISSÄ OLEMME MITÄ SEURAAVAKSI?

AJANKOHTAISKATSAUS MISSÄ OLEMME MITÄ SEURAAVAKSI? AJANKOHTAISKATSAUS MISSÄ OLEMME MITÄ SEURAAVAKSI? Juha Eerikäinen Head of Cash Management Process Development Finland Nordea Pankki Suomi Oyj 1 2 MITEN SEPA ETENEE - TILASTOTIETOJA MAKSAMISESTA JA VERKKOLASKUISTA

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Finanssialan Keskusliitto Syyskuu 2011 Kysymyksiä ja vastauksia Mistä SEPA:ssa on kyse? SEPA on lyhenne sanoista Single Euro Payments Area, yhtenäinen euromaksualue. Alueeseen kuuluvat kaikki 27 EU-maata

Lisätiedot

E-lasku verkkopankissa Palvelukuvaus

E-lasku verkkopankissa Palvelukuvaus E-lasku verkkopankissa Palvelukuvaus Sisällys Laskujen vastaanottaminen verkkopankkiin tai eräsiirtoon... 3 Kenelle palvelu on tarkoitettu?... 3 Palvelun käytettävyys... 3 Verkkolaskun käsittelyaika...

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Tiedotustilaisuus 22.9.2011 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi SEPA-maat Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 22.9.2011 2 Yhtenäisen

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (6) 11.4.2014 Dnro VK/327/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Lisätiedot

Miten liittyä mukaan?

Miten liittyä mukaan? Miten liittyä mukaan? Valtiohallinnon laskutus sähköistyy Sami Seikkula Director, Global Product Line Yleistä Itella on solminut VM:n kanssa puitesopimuksen sähköisen laskutuksen ratkaisuista myyntilaskujen

Lisätiedot

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011 Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 21-21 1.4.211 TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSUJÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 21-21 MAKSUJENVÄLITYS Siirrot 1 Pankkien maksujenvälitys ja konekielisyysaste 2 Konekieliset

Lisätiedot

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus 28.05.2013 1 (21) Tikon. Suoramaksu

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus 28.05.2013 1 (21) Tikon. Suoramaksu 28.05.2013 1 (21) Tikon Suoramaksu 28.05.2013 2 (21) Sisältö 1 Suoramaksun käyttöönotto... 3 1.1 Lähettäjäilmoituksen täyttäminen ja lähettäminen yhteyspankkiin... 3 1.2 Asiakastietojen läpikäynti ja tietojen

Lisätiedot

LASKUTUSPALVELU. Sivu 1 / 24. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

LASKUTUSPALVELU. Sivu 1 / 24. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 LASKUTUSPALVELU Laskutuspalvelun kautta voit tehdä ja lähettää e-laskuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille sekä suoramaksuja kuluttajaasiakkaille. Voit katsella ja tulostaa lähetettyjä e-laskuja ja suoramaksuja

Lisätiedot

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75 KL-Kuntahankinnat Oy Sopimusohje Sisällysluettelo 1. Sopimuskausi ja kohde... 1 2. Toimittaja... 1 3. Hinnoittelu... 1 4. Tilaaminen ja toimitus... 2 5. Sopimushallinta... 4 6. Sitoutuminen... 5 7. Eksaitti...

Lisätiedot

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus.

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Laskutus Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Voit tulostaa jokaisen tilauksen osalta mm. seuraavat asiakirjat: tarjous, tilausvahvistus, lähete, tarrat lähetykselle,

Lisätiedot

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus. v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon. Suoramaksu

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus. v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon. Suoramaksu v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon Suoramaksu v.6.3.1 31.10.2013 2 (22) Sisältö 1 Suoramaksun käyttöönotto... 3 1.1 Laskuttajailmoituksen täyttäminen ja lähettäminen yhteyspankkiin... 3 1.2 Asiakastietojen

Lisätiedot

Missä mennään ja mitä on tulossa

Missä mennään ja mitä on tulossa Verkkolaskutus: Missä mennään ja mitä on tulossa Tampereen kaupunki 1 Tampereen kaupunki: verkkolaskutus käyttöön Tampereen kaupungin ostolaskut Verkkolaskujen vastaanotto, nykytila Miten Tampereen kaupungille

Lisätiedot

Helposti sähköiseen laskutukseen. Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö

Helposti sähköiseen laskutukseen. Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö Helposti sähköiseen laskutukseen Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö Helposti sähköiseen laskutukseen Miksi verkkolaskutus kannattaa aloittaa jo tänään? Poista paperilaskut yhtälöstä Ratkaisut lähetykseen

Lisätiedot

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010 Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa Ajankohta helmikuu 2010 Seurantakysely verkkolaskutuksesta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa 41 Yli

Lisätiedot

Suoramaksu- migraatio

Suoramaksu- migraatio INTERNAL Suoramaksu- migraatio Logica nyt osa CGI:tä Esityksen tausta Tämä esitys on tehty FK:n SEPA-foorumia varten, eikä sitä sellaisenaan jaella muualla Kotimainen suoraveloitus päättyy tammikuun lopussa

Lisätiedot

Tulostuspalvelu. Palvelukuvaus. Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu. V1.5 Luottamuksellinen 2015-06-03. sivu 1/6. 2014 Tieto Corporation

Tulostuspalvelu. Palvelukuvaus. Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu. V1.5 Luottamuksellinen 2015-06-03. sivu 1/6. 2014 Tieto Corporation Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu V Tulostuspalvelu Palvelukuvaus sivu 1/6 2014 Konsultointipalvelu Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu V Tekijänoikeudet Tämän asiakirjan tai minkään sen osan sisältöä ei saa

Lisätiedot

VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2017

VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2017 VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2017 Hinnasto astuu voimaan 1.7.2017. Ohjelmistohinnasto Liikevaihto/vuosi < 0,1 M < 0,2 M < 0,5 M < 1,0 M < 2,0 M < 5,0 M < 10,0 M > 10,0 M Palvelun avausmaksu Netvisor-palvelun

Lisätiedot

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelun kautta voit tehdä ja lähettää e-laskuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille. Voit katsella ja tulostaa lähetettyjä e-laskuja sekä kopioida vanhan

Lisätiedot

Tilauksesta perintään -prosessi

Tilauksesta perintään -prosessi Valtiokonttori Ohje 1 (13) 30.10.2015 Dnro VK/956/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tilauksesta perintään -prosessi Voimaantulo Valtion taloushallinnonstrategia

Lisätiedot

SEPA FOORUMIN YDINRYHMÄ. Aika 12.2.2013 klo 12.30 16.00. Nordea, Aleksis Kiven katu 9, Helsinki. Läsnä Harry Leinonen Valtionvarainministeriö

SEPA FOORUMIN YDINRYHMÄ. Aika 12.2.2013 klo 12.30 16.00. Nordea, Aleksis Kiven katu 9, Helsinki. Läsnä Harry Leinonen Valtionvarainministeriö Muistio 1 (5) SEPA FOORUMIN YDINRYHMÄ Aika 12.2.2013 klo 12.30 16.00 Paikka Nordea, Aleksis Kiven katu 9, Helsinki Läsnä Harry Leinonen Valtionvarainministeriö Matti Luoto Basware Eeva-Liisa Vihavainen

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

HELPOSTI SÄHKÖISEEN LASKUTUKSEEN. Jaakko Laurila E-invoicing forum 31.10.2012

HELPOSTI SÄHKÖISEEN LASKUTUKSEEN. Jaakko Laurila E-invoicing forum 31.10.2012 HELPOSTI SÄHKÖISEEN LASKUTUKSEEN Jaakko Laurila E-invoicing forum 31.10.2012 Basware verkkolaskuoperaattorina Yli 25 vuoden kokemus laskujen käsittelystä ja hankinnasta maksuun -prosessista Avoin verkko

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite

Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite Sisällys 1 Suoraveloitusten muunto... 3 1.1 Laskuttajailmoitus... 3 1.2 Vastaanottoehdotus... 4 1.3 Vastaanottoilmoitus...

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun. Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun. Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala Laskuttajan viestintäaineisto > Kirje laskuttajalta kuluttajalle

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje v1.3 Kuvaus v1.3 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

TIKON LASKUTUS VERKKOLASKUT

TIKON LASKUTUS VERKKOLASKUT TIKON LASKUTUS VERKKOLASKUT Tikon Buusti 22.5.2017 1 TIKON VERKKOLASKUTUS Verkkolasku Laskuhotelli (Tieto) Pankit - Finvoice Liaison Verkkolaskupalvelun avaus Asiakassivut Jätä pyyntö Laskuhotellipalvelun

Lisätiedot

tutkimukset Verkkolaskupalvelut 2009

tutkimukset Verkkolaskupalvelut 2009 tutkimukset Verkkolaskupalvelut 2009 VERKKOLASKUPALVELUT 2009 Suomen Yrittäjät ry Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Tiivistelmä...3 1 Johdanto...4 2 Verkkolaskutus...5 2.1 Verkkolaskutusratkaisut ja

Lisätiedot

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA TAMPEREEN TILITOIMISTO OY Täyden palvelun tilitoimisto Kaikki taloushallinnon palvelut PK-yrityksille Kirjanpidot Palkanlaskennat

Lisätiedot

Verkkopalkan palvelukuvaus

Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 1 (6) Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkopalkka-palvelun toiminta palkanmaksajalle... 3 3 Verkkopalkan käyttöönotto... 4 4 Verkkopalkka-palvelun

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS Sivu 1 / 4 Uusi sopimus Muutos voimassa olevaan BusinessWeb sopimukseen BusinessWeb sopimuksen purku (irtisanominen) Asiakas täyttää harmaannetut kohdat. Tähdellä merkityt ovat pakollisia. Asiakkaan tiedot

Lisätiedot