Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"

Transkriptio

1 Kaupunkirakennepalvelut Toimintakertomus

2 Toimintakertomus Sisällysluettelo 1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus 1 2 Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta toiminnan perusteet 2 Toimintakertomus KRP:n tavoitteiden toteutuminen Palvelualueen yhteiset strategiset tavoitteet Palvelualueen yhteiset kehittämistavoitteet Kaupunkirakenne -määrärahan tavoitteet Rakennus- ja ympäristövalvonta -määrärahan 6 tavoitteet 3.5 Palvelualueen merkittävimmät plussat ja 8 miinukset 3.6 Käyttötalouden toteutuminen 9 KAUPUNKIRAKENNE Yhdyskuntatekniikan vastuualue 4 Katupalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Viherpalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Satamapalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Jätehuoltopalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Pysäköinninvalvontapalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle

3 Tonttituotannon vastuualue 9 Tonttipalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Toimintakertomus Paikkatietopalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Kiinteistöinsinöörin viranomaispalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Metsäpalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Kantakartta- ja maastomittauspalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Kaavoituksen vastuualue 14 Kaavoituspalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA Rakennusvalvonnan vastuualue 15 Rakennusvalvonta Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle

4 Ympäristötoimen vastuualue 16 Ympäristönsuojelupalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Toimintakertomus Laboratoriopalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Ympäristöjärjestelmä Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Hallinnon ja kehittämisen vastuualue 19 Johto ja hallinto Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Investoinnit palveluun Näkymät vuodelle Asuntotoimi Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Joukko- ja palveluliikenne sekä 39 pelastuspalvelut 21.1 Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstötilinpäätös Vuosi taas takanapäin Henkilöstövoimavarat Henkilöstön määrä Henkilöstön rakenne Eläkkeelle siirtyminen Henkilöstön kehittäminen Työtyytyväisyys Tyky-toiminta Palkkaus ja kannustaminen Työturvallisuus ja valmiusasiat 47

5 TALOUDEN TILINPÄÄTÖS Talouden tilinpäätös Tulo- / menolaskelmat Vastuualueiden tulo- / menolaskelmat Käyttöomaisuus Investoinnit Kunnallistekniikan investoinnit 61 Toimintakertomus TILASTOLIITTEET Tilastoliitteet 64

6 1 APULAISKAUPUNGINJOHTA- JAN KATSAUS 2010 Vuosi 2010 oli niin kaupunkirakennepalveluiden kuin oikeastaan koko kaupunginkin osalta ensimmäinen täysipainoinen Uuden Jyväskylän toimintavuosi. Siinä missä edellinen vuosi meni uutta organisaatiota ja toimintakulttuuria rakentaessa, voitiin viime vuonna jo keskittyä täysipainoisemmin itse asiaan: palveluiden tuottamiseen kuntalaisille. Kaiken kaikkiaan toimintavuosi 2010 oli koko palvelualueen näkökulmasta onnistunut. Isoja hankkeita ja linjauksia saatiin vietyä läpi ja talouskin kääntyi vahvasti plussalle. Tästä haluan jälleen kerran kiittää kaikkia krp:läisiä: tämä oli teidän ansiotanne! Palvelualueen toimintaa ohjasi vahvasti alkuvuodesta hyväksytty strategia, jonka kaikkien keskeisten tavoitteiden suunnassa päästiin hyvin eteenpäin. Tiivistä yhdyskuntarakennetta vietiin eteenpäin täydennysrakentamisen ja palkitun KymppiR-ohjelman keinoin. Kestävää kehitystä edistävän ilmasto-ohjelman valmistelu eteni hyvin. Lutakon aukion ja sataman hienon yleissuunnitelman hyväksyminen pitkän kansalaiskeskustelun jälkeen antaa pohjan luoda alueesta käyntikortti koko kaupungille. Joukkoliikenteen kävijämäärien kasvu edisti osaltaan autoriippumattomuutta. Ympäristöystävällinen ulkovalaistus -hankkeella säästettiin onnistuneesti energiaa. Edellä vain muutama esimerkki toimenpiteistä ja hankkeista, joilla strategiaan kirjattuja tavoitteitamme saatiin toimintavuoden aikana vietyä eteenpäin. Timo Koivisto Apulaiskaupunginjohtaja 1

7 2 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT JA LIIKETOIMINTA TOIMINNAN PERUSTEET Kaupunkirakennepalveluiden ja liiketoiminnan palvelualue vastaa Kaupunkirakennelautakunnan alaisista tehtävistä: * yleis- ja asemakaavoituksen sisältävästä maankäytön suunnittelusta * kaupungin maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta, jätehuollosta sekä vesihuoltolaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisista tehtävistä: * rakentamisen ja muiden ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden kunnallisesta viranomaisvalvonnasta * ympäristönsuojelun viranomaisvalvonnasta ja ympäristönsuojelun edistämisestä kunnassa * kunnalle lainsäädännössä osoitetuista asuntotoimen ja kiinteistöinsinöörin viranomaistehtävistä Palvelualueeseen kuuluvat kaupunginhallituksen alaisina seuraavat liikelaitokset: - Altek Aluetekniikka - Jyväskylän Seudun Työterveys - Keski-Suomen Pelastuslaitos - Kylän Kattaus KAUPUNKIRAKENNE- LAUTAKUNTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA APULAISKAUPUNGINJOHTAJA HALLINTO JA KEHITTÄMINEN KAAVOITUS YHDYSKUNTA- TEKNIIKKA TONTTI- TUOTANTO YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUS- VALVONTA 2

8 3 KRP:N TAVOITTEIDEN TO- TEUTUMINEN 3.1 PALVELUALUEEN YHTEISET STRATEGISET TAVOITTEET Kaupunkirakennepalvelujen yhteiset strategiset tavoitteet vuonna 2010; perustuvat strategiseen teemaan Eheä ja vetovoimainen yhdyskuntarakenne sekä ilmasto- ja ympäristömuutoksiin vastaaminen: 1. Tiiviin yhdyskuntarakenteen turvaaminen 2. Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan varmistaminen 3. Julkisten ulkotilojen ja viherrakenteen kohentaminen sekä tunnisterakennusten aikaansaaminen 4. Aluekeskusten kehittäminen ja maaseutumaisen asumisen suuntaaminen kyliin 5. Autoriippumattomuuden edistäminen 6. Energian säästäminen ja vähäpäästöisen energiatuotannon edistäminen Tiiviin yhdyskuntarakenteen turvaaminen Asemakaavoja hyväksyttiin yhteensä 31 kpl, joista asumisen täydennysrakentamisen asemakaavoja 10 kpl. KymppiR 2010:n kohteista pääosa sijoittui olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Yleiskaavatyö käynnistyi täydennysrakentamisselvityksineen. Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan varmistaminen JAPA ry:n toimintaa tuettiin perussopimuksen mukaisesti. Jyväskylän ilmasto-ohjelman valmistelu käynnistyi toukokuussa Hulevesikäytäntöjen kehittäminen edistyi. KymppiR -ohjelma sai palkinnon Tulevaisuuden kestävä kunta -kilpailussa. Julkisten ulkotilojen ja viherrakenteen kohentaminen sekä tunnisterakennusten aikaansaaminen Viherpolitiikka-projekti käynnistyi v Harjun maisemasuunnittelu alkoi syksyllä ja yleissuunnitelma valmistuu v aikana. Äijälänrannan asuntomessualueen lähiympäristösuunnitelma eteni luonnosvaiheeseen, suunnitelma valmistuu keväällä Lutakon aukion yleissuunnitelma hyväksyttiin ja se mahdollistaa Satamakadun viemisen maan alle. Korpilahden sataman asemakaavan toteuttaminen käynnistyi. Aluekeskusten kehittäminen ja maaseutumaisen asumisen suuntaaminen kyliin Vaajakosken keskustan arkkitehtuurikilpailu ratkaistiin ja käynnistettiin kaavarunkosuunnittelu. Palokassa ja Tikkakoskella hyväksyttiin koulujen ja päiväkotien asemakaavamuutokset. Korpilahden keskustan kehittäminen eteni Kirkonmäen ja koulukeskuksen asemakaavoilla ja muilla suunnitelmilla. Kortepohjan ja Huhtasuon asemakaavat etenivät. Valtaosa myönteisistä suunnittelutarveratkaisuista suuntautui jo yleiskaavoitetuille kyläalueille: Puuppolaan, Vesankaan, Kuohulle ja Tikkalaan. Autoriippumattomuuden edistäminen Joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvoivat. Yleiskaavan virkistysreittiselvitys valmistui. Aluekeskusten kehittäminen edisti asumisen ja palveluiden yhteensovittamista. Kevyt- ja joukkoliikenteellä oli erityinen painoarvo yleiskaavan kaupallisessa palveluverkkoselvityksessä. Energian säästäminen ja vähäpäästöisen energiatuotannon edistäminen Ympäristöystävällinen ulkovalaistus hankkeen tavoitteena on vähentää ulkovalaistuksen energiakulutusta 20 % vuoden 2005 kulutustasoon verrattuna. Toimenpiteinä vaihdettiin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä sekä vanhaa elohopeahöyrylamppuvalaisinta uusiin, ympäristöystävällisempiin, energiatehokkaampiin ja vähemmän häikäiseviin valaisimiin. Säynätsalon kouluranta on mukana kuuden kunnan yhteisessä Ekotaajamahankkeessa. Sen tarkoituksena on mm. mallintaa energiatehokkaan asuinalueen kaavoituksen prosessia ja suunnittelua. Tavoitteena on laatia energiaselvitykset ja energiakaavat kaikille mukana oleville pilottialueille. Kaupungin ympäristöpäivän koulutusteemoissa käsiteltiin energiansäästöä kaupungin energiatehokkuussuunnitelman mukaisesti. Enerkey seurantajärjestelmän piiris- 3

9 sä oleville kiinteistöille suunniteltiin järjestettäväksi energiansäästöviikon kilpailu tulevana syksynä 3.2 PALVELUALUEEN YHTEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET Kaupunkirakennepalvelujen yhteisiksi kehittämistavoitteiksi oli vuoden 2010 talousarviossa asetettu seuraavat tavoitteet: 1. Sähköisen asioinnin edistäminen 2. Toimintajärjestelmäsovelluksen uusiminen 3. Pyöräily ja kävely osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää -hankkeeseen osallistuminen Sähköisen asioinnin edistäminen Kuntalaisen sähköinen palautepalvelu epalaute otettiin käyttöön kaupunkirakennepalveluissa. Tonttien esittelyssä ja varaamisessa käytettävää etontti järjestelmää testattiin loppuvuoden aikana ja se otetaan käyttöön vuonna Rakennusvalvonnan sähköistä rakennuslupa-asiointia kehitettiin asiakaslähtöisemmäksi. Katutyöluvista n. 40 %, sijoituspaikkaluvista n. 75 % ja maanomistajan luvista tapahtuman järjestämiseen n. 20 % haetaan sähköisesti elupa -sovelluksen kautta. Rakennuslupa-arkiston digitalisointiprojekti käynnistyi elokuussa. Loppuvuodesta selviteltiin lisäksi rakennusvalvonnan asiakaspalvelun ajanvarausjärjestelmän käyttömahdollisuuksia. Toimintajärjestelmäsovelluksen uusiminen Uusi IMS -toimintajärjestelmäsovellus otettiin tuotantokäyttöön elokuussa Järjestelmään tehtiin prosessikuvaukset ja kaikki dokumentit päivitettiin ja siirrettiin uuteen sovellukseen. Pyöräily ja kävely osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää -hankkeeseen osallistuminen Tampereen teknisen yliopiston tutkijat ovat selvittäneet ulkomaisten kohdekaupunkien parhaat käytännöt. Parhaillaan tehdään suomalaisten kohdekaupunkien olosuhdekartoitusta ja pidetään kaupunkikohtaisia seminaareja kaupunkien omien vahvuuksien ja heikkouksien toteamiseksi. Internetkyselyn avulla selvitetään asukkaiden näkemyksiä Jyväskylän kävely- ja pyöräilyolosuhteista. Ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja hankkeen raportointi on aloitettu. 3.3 KAUPUNKIRAKENNE - MÄÄRÄRAHAN TAVOITTEET Kaupunkirakennemäärärahan kehittämistavoitteeksi oli vuoden 2010 talousarviossa asetettu seuraavat tavoitteet: 1. Yleisten alueiden hallintajärjestelmän käyttöönoton jatkaminen 2. Viherpalveluohjelman laajentaminen 3. Jyväskylän kaupungin eri korkeuskoordinaattijärjestelmien yhtenäistäminen 4. Seudullisen rakennemalliluonnoksen valmistuminen 5. Uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistuminen 6. Uuden viherpolitiikan valmistuminen 7. Vaajakosken ja Huhtasuon aluekeskusten kehittämisen 1. vaiheen loppuunsaattaminen Yleisten alueiden hallintajärjestelmän käyttöönoton jatkaminen Pinta-alojen perusteella laskettuna on katualueiden tiedoista saatu tallennettua 72 prosenttia ja viheralueiden tiedoista 42 prosenttia. Viheralueista on tallennettu kaikki suuritöisimmät eli edustus- ja toimintapuistot sekä leikkipaikat. Jäljellä olevien alueiden tietojen tallentaminen on huomattavasti nopeampaa. Kaikkien katu- ja viheralueiden tiedot saadaan tallennettua kesäkuun 2011 loppuun mennessä. Myös muuttuneiden tietojen päivitykset on aloitettu; järjestelmään tallennetaan nyt samaan aikaan uutta tietoa sekä päivitetään aiemmin tallennettuja. Viherpalveluohjelman laajentaminen Viherpalveluohjelman laajentaminen etenee suunnitellun mukaisesti. Jäljellä olevien ohjelmaosioiden tausta-aineiston keruu on aloitettu ja asukkaat pääsevät tutustumaan osioihin sekä lausumaan niistä mielipiteitään huh- 4

10 tikuussa Lautakunnan hyväksyttäväksi ohjelmaosiot tulevat alkukesän aikana. Jyväskylän kaupungin eri korkeuskoordinaattijärjestelmien yhtenäistäminen Laserkeilauslennot tehtiin toukokuussa Aineisto saatiin konsultilta lokakuussa, jolloin aloitettiin korkeusmallin tekeminen ja korkeuskäyrien tuotanto. Arvioitu ajankohta korkeusjärjestelmien vaihtamiseen N2000 järjestelmään on maalis-huhtikuun vaihteessa Seudullisen rakennemalliluonnoksen valmistuminen Tavoite toteutui. Luonnosvaihe oli nähtävillä helmikuussa. Uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistuminen Tavoite ei toteutunut. Ohjelma saadaan ehdotusvaiheeseen Uuden viherpolitiikan valmistuminen Tavoite ei toteutunut. Projekti käynnistyi ja tavoitteena on saada se valmiiksi vuoden 2011 aikana. Vaajakosken ja Huhtasuon aluekeskusten kehittämisen 1. vaiheen loppuunsaattaminen Tavoite toteutui. Vaajakosken keskustan arkkitehtuurikilpailu ratkaistiin ja vaihe 2, kaavarunkotyö, käynnistyi. Huhtasuon lähiöhanke päättyi ja vaiheessa 2 asemakaava hyväksytään. Kaupunkirakenne -määrärahan toiminnallisiksi tavoitteiksi oli vuoden 2010 talousarviossa asetettu seuraavat tavoitteet: 1. Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 20 %:lla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2015 mennessä. (3 vuoden liukuva ka. 2007: 130 onn. ja 2015: 104 onn.). 2. Käyttäjien tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon säilyy vuoden 2009 tasolla (vuoden 2009 arvo 3,33). 3. Käyttäjien tyytyväisyys puistojen hoitoon säilyy vuoden 2009 tasolla (vuoden 2009 arvo 3,33 ). 4. Käyttäjien tyytyväisyys jätehuoltopalveluihin säilyy vuoden 2009 tasolla (vuoden 2009 arvo 3,60). 5. Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi maankäytön toteuttamisohjelman (KymppiR) mukaisesti. 6. Tontin lohkomiset kolmen kuukauden sisällä toimitusmääräyksestä ja rakennuspaikan merkintä asemakaava-alueilla viiden työpäivän kuluessa tilauksesta. 7. Metsien hoito metsäsuunnitelman ja lähimetsien hoito-ohjelman mukaisesti: hoitopinta-ala 450 ha, hakkuut m³, energiapuun korjuu MWh. 8. Kasvatetaan kaupungin maanomistus maankäytön toteuttamisohjelman (KymppiR) mukaisilla selvitysalueilla 50 %:sta 85 %:iin vuoteen 2012 mennessä. 9. Kahden vuoden asemakaavallinen valmius rivi- ja kerrostalotonteille k-m 2 / 2 vuotta. 10. Kahden vuoden asemakaavallinen valmius kaupungin luovutukseen tuleville omakotitalotonteille 400 kpl /2v. Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 20 %:lla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2015 mennessä. (3 vuoden liukuva ka. 2007: 130 onn. ja 2015: 104 onn.) Vuonna 2010 tapahtui kaupungin alueella 109 henkilövahinko-onnettomuutta eli 13 vähemmän kuin vuonna Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä on vaihdellut viime vuosina 159:n ja 104:n välillä. Kolmen viime vuoden keskiarvo on 112, joten tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Käyttäjien tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon säilyy vuoden 2009 tasolla (vuoden 2009 arvo 3,33) Tavoite ei toteutunut. Käyttäjien tyytyväisyys on laskenut. Tyytyväisyys vuoden 2010 tutkimuksessa oli 3,22. Käyttäjien tyytyväisyys puistojen hoitoon säilyy vuoden 2009 tasolla (vuoden 2009 arvo 3,33 ) Tavoite toteutui. Käyttäjien tyytyväisyys on lisääntynyt. Tyytyväisyys vuoden 2010 tutkimuksessa oli 3,42. 5

11 Käyttäjien tyytyväisyys jätehuoltopalveluihin säilyy vuoden 2009 tasolla (vuoden 2009 arvo 3,60) Tavoite toteutui. Käyttäjien tyytyväisyys on lisääntynyt. Tyytyväisyys vuoden 2010 tutkimuksessa oli 3,65. Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi maankäytön toteuttamisohjelman (KymppiR) mukaisesti Tavoite toteutui. Tarjottujen omakotitonttien määrä ylitti vuotuisen tavoitteen. Uusia tonttialueita avattiin Kanavuoressa, Savonmäessä, Sääksvuorenrannassa, Sääksvuoressa, Kangasvuoressa ja Ylä-Mäyrämäessä, yhteensä 130 tonttia. Tonttivarantoa oli vuoden lopussa eri puolilla kaupunkia yhteensä 108 tonttia. Asuinkerros- ja rivitalorakentaminen vilkastui selvästi edellisvuodesta ja tavoite saavutettiin. Uusia korttelialueita avattiin Keljonkeskuksessa, Kaijanlammen itäpuolella ja Kangasvuoressa. Tontin lohkomiset kolmen kuukauden sisällä toimitusmääräyksestä ja rakennuspaikan merkintä asemakaava-alueilla viiden työpäivän kuluessa tilauksesta Tavoite toteutui. Lohkomiset suoritettiin kolmen kuukauden sisällä toimitusmääräyksestä. Rakennuspaikkojen merkintöjä tehtiin kpl, kasvua edellisestä vuodesta 35 %. Tavoitteessa asetetut määräajat eivät ylittyneet. Metsien hoito metsäsuunnitelman ja lähimetsien hoito-ohjelman mukaisesti: hoitopinta-ala 450 ha, hakkuut m³, energiapuun korjuu MWh. Tavoite toteutui - hoidettu pinta-ala 480 ha (sisältää lähimetsät 55 ha) - hakkuumäärä m³ - energiapuun myynti MWh Kasvatetaan kaupungin maanomistus maankäytön toteuttamisohjelman (KymppiR) mukaisilla selvitysalueilla 50 %:sta 85 %:iin vuoteen 2012 mennessä. Maanomistusosuus on noussut n. 60 %:iin. Tavoite on vielä saavutettavissa 2012 loppuun mennessä. Kahden vuoden asemakaavallinen valmius rivi- ja kerrostalotonteille k-m 2 / 2 vuotta Tavoite toteutui. Rivi- ja kerrostalotonttien asemakaavavaranto oli n k-m 2 vuoden 2010 lopulla, joka on n. 4,5 vuoden varanto. Kahden vuoden asemakaavallinen valmius kaupungin luovutukseen tuleville omakotitalotonteille 400 kpl /2v Tavoite toteutui. Kaupungin luovutukseen tulevien omakotitonttien asemakaavavaranto oli n. 730 tonttia vuoden 2010 lopulla, n. 3,5 vuoden varanto. 3.4 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ- VALVONTA -MÄÄRÄRAHAN TA- VOITTEET Rakennus- ja ympäristövalvonnan määrärahan kehittämistavoitteeksi oli vuoden 2010 talousarviossa asetettu seuraavat tavoitteet: 1. Aloitetaan rakentamismääräysten tulkintojen yhdenmukaistaminen ympäristökuntien kanssa 2. Kehitetään vaikuttavuustunnusluvut (8 kpl) kaupungin ympäristöraportoinnin osaksi 3. Otetaan käyttöön ympäristönsuojelun Xcity -tietojärjestelmä, joka mahdollistaa paikkatiedon hyödyntämisen lupa- ja valvonta-asioissa 4. Jatketaan haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesiasioiden ohjaus- ja neuvontaprojektia pohjavesialueilla Aloitetaan rakentamismääräysten tulkintojen yhdenmukaistaminen ympäristökuntien kanssa Määräysten tulkintojen yhdenmukaistaminen on aloitettu kymmenen suurimman kaupungin kanssa. Pääkaupunkiseudulla jo aloitetun yhdenmukaistamistyön tuloksia voidaan käyttää apuna myös muilla kaupunkiseuduilla. Tulkintojen yhdenmukaistaminen aloitetaan Jyväskylän ympäristökuntien kanssa vuoden 2011 aikana. 6

12 Kehitetään vaikuttavuustunnusluvut (8 kpl) kaupungin ympäristöraportoinnin osaksi. Tavoite toteutui. Ehdotukset tunnusluvuiksi valmistuivat. Lopulliset päätökset tehdään vuoden 2011 aikana. Otetaan käyttöön ympäristönsuojelun Xcity - tietojärjestelmä, joka mahdollistaa paikkatiedon hyödyntämisen lupa- ja valvontaasioissa. Tavoite toteutui. Xcity -tietojärjestelmä otettiin käyttöön ympäristötoimessa. Lupa- ja valvontakohteet on tallennettu järjestelmään ja kokonaisuudessaan järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2011 alusta. Jatketaan haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesiasioiden ohjaus- ja neuvontaprojektia pohjavesialueilla. Tavoite toteutui. Jätevesineuvontaprojekti toteutettiin entisen maalaiskunnan pohjavesialueilla. Kaikille kaupungin pohjavesialueiden asuinkiinteistöille on tehty jätevesien neuvonta- ja ohjauskäynti. Rakennus- ja ympäristövalvonnan määrärahan toiminnallisiksi tavoitteiksi oli vuoden 2010 talousarviossa asetettu seuraavat tavoitteet: 1. Asemakaavoitetulle alueelle rakennettavien uusien pientalojen lupa-asioista on 50 % ennakko-ohjattu. 2. Uusien asuin- ja lomarakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 85 %:sti myönnetyistä rakennusluvista 3. Maa-aines- ja ympäristölupien käsittelyaika on enintään 4 kuukautta 80 %:ssa luvista ja enintään 8 kuukautta 20 %:ssa luvista. 4. Suunnitelmallisia valvontakäyntejä tehdään ympäristölupa- ja maaaineslupakohteissa yhteensä 85 kappaletta. Asemakaavoitetulle alueelle rakennettavien uusien pientalojen lupa-asioista on 50 % ennakko-ohjattu. Tavoite toteutui. Ennakko-ohjauksessa oli tammi-joulukuun aikana yhteensä 174 uutta pientalokohdetta. Ennakko-ohjattujen määrä on 65 % myönnetyistä pientalojen rakennusluvista vuonna Uusien asuin- ja lomarakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 85 %:sti myönnetyistä rakennusluvista Tavoite ei toteutunut. Uusien asuin- ja lomarakennusten käsittelyaika on ollut enintään 6 viikkoa 79 %:ssa myönnetyistä rakennusluvista, joten 6 %:n osalta käsittelyaika ylittyi tavoitteesta. Keskimääräinen käsittelyaika kerrostaloissa oli 10 viikkoa, rivi- ja pienkerrostaloissa 7,5 viikkoa, omakotitaloissa 3,5 viikkoa ja loma-asunnoissa 7,5 viikkoa. Käsittelyaikoja pitkitti rakentamisen volyymin kasvu sekä henkilöstöresurssien vajaus. Maa-aines- ja ympäristölupien käsittelyaika on enintään 4 kuukautta 80 %:ssa luvista ja enintään 8 kuukautta 20 %:ssa luvista. Tavoite toteutui. Ympäristölupapäätöksiä tehtiin yhteensä 18 kpl. Ympäristölupapäätösten käsittelyaika oli noin 3 kk. Maaaineslupapäätöksiä oli 9 kpl, joista 8 lupapäätöksen käsittelyaika oli alle 4 kk. Suunnitelmallisia valvontakäyntejä tehdään ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteissa yhteensä 85 kappaletta. Tavoite ei toteutunut. Suunnitelmallisia valvontakäyntejä toteutettiin 70 kappaletta. Valvontakäynnit toteutettiin valvontasuunnitelman mukaisesti, osa valvontakäynneistä siirtyy seuraavalle vuodelle. 7

13 3.5 PALVELUALUEEN MERKITTÄ- VIMMÄT PLUSSAT JA MIINUK- SET PLUSSAT: + Ympäristöystävällinen ulkovalaistus hankkeen tavoitteena on vähentää ulkovalaistuksen energiakulutusta 20 % vuoden 2005 kulutustasoon verrattuna. Toimenpiteinä vaihdettiin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä sekä vanhaa elohopeahöyrylamppuvalaisinta uusiin, ympäristöystävällisempiin, energiatehokkaampiin ja vähemmän häikäiseviin valaisimiin. + Korpilahden sataman toiminnot kehittyivät vastaamaan nykyajan vaatimuksia vierasvene- ja huoltolaiturien uusimisen sekä yksityisen palveluntarjoajan toteuttaman ravintolainvestoinnin myötä. + Paikallisliikenteen matkustajamäärä lisääntyi lähes seitsemän prosenttia. + Onnistunut sähköisen palautejärjestelmän (epalaute) käyttöönotto + Maanmyyntitavoite saavutettiin + Kankaan alueen etuosto + KymppiR:n palkinto + Valkeamäen osayleiskaavan hyväksyminen + Säilykeraportin valmistuminen + Rakentaminen vilkastui ja asuntorakentaminen lisääntyi + Rakennusvalvonnan lupa-arkiston digitalisointiprojekti käynnistyi + Ilmasto-ohjelmatyö käynnistyi hyvin + Tekla Xcity paikkatietojärjestelmän otettiin käyttöön ympäristötoimessa MIINUKSET: Kaupunkilaiset olivat tyytymättömiä asuntokatujen lumenpoistoon entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella, jossa katujen talvihoitoa toteutettiin ensimmäistä kertaa yhtenäistettyjen laatukriteerien mukaisena. Kaavojen toteuttamisen aikataulut kiireellisiä Tonttivaranto pienenemässä, etenkin liike-, yritys- ja asuinkerrostalotonttien osalta Tavoitteen mukainen rakennuslupien käsittelyaika ylittyi Ympäristöjärjestelmä yksikön resurssit ovat riittämättömät 8

14 3.6 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN MÄÄRÄRAHOITTAIN JA TILIRYH- MITTÄIN Tulot, menot ja toimintakate määrärahoittain TALOUS, euroa TA 2010 TAmuutokset TAM 2010 TP 2010 Ero TP - TAM % Määrärahat: Hallinto ja kehittäminen 33,7 33,7 90,0 56,3 167,1 % Kaupunkirakenne , , , ,6 13,6 % Rakennus- ja ympäristövalvonta 2 271, , ,5 55,8 2,5 % Joukko- ja palveluliikenne 1 185, , ,4 109,4 9,2 % Pelastuspalvelut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Maan myyntiv. ja maankäyttösop , , ,6-86,4-0,6 % Toimintatulot yhteensä ,8 0, , , ,7 6,9 % Hallinto ja kehittäminen 2 102,3 352, , ,7-229,8-9,4 % Kaupunkirakenne ,3 150, , ,8 416,1 1,4 % Rakennus- ja ympäristövalvonta 3 358,2 30, , ,3-455,8-13,4 % Joukko- ja palveluliikenne 4 471, , ,0-147,8-3,3 % Pelastuspalvelut 8 497,6 3, , ,9 500,1 5,9 % Toimintamenot yhteensä ,2 536, , ,7 82,8 0,2 % Hallinto ja kehittäminen ,6-352, , ,7 286,1 11,8 % Kaupunkirakenne ,9-150, , , ,5 11,8 % Rakennus- ja ympäristövalvonta ,5-30, ,4-605,8 511,6 45,8 % Joukko- ja palveluliikenne , , ,6 257,2 7,8 % Pelastuspalvelut ,6-3, , ,9-500,1-5,9 % Maan myyntiv. ja maankäyttösop ,0 0, , ,6-86,4-0,6 % Toimintakate yhteensä ,4-536, , , ,9 13,5 % Tulot ja menot tiliryhmittäin TAM 2010 TP 2010 Ero TP - TAM % Toimintakate , , ,9 13,5 % Toimintatulot , , ,7 6,9 % Myyntitulot 8 908, ,9-424,0-4,8 % Maksutulot 4 400, ,9-165,0-3,7 % Tuet ja avustukset 1 827, ,0-9,0-0,5 % Muut toimintatulot , , ,7 16,1 % Toimintamenot , ,7 82,8 0,2 % Henkilöstömenot , ,4-664,0-5,9 % Palvelujen ostot , ,8 217,5 0,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 289, ,1-147,0-6,4 % Avustukset 3 803, ,3 333,5 8,8 % Muut toimintamenot 1 798, ,1 342,8 19,1 % 9

15 Kaupunkirakennepalveluiden toimintakate oli lähes 2,2 milj. euroa positiivisempi muutettuun talousarvioon nähden johtuen tulojen ylittymisestä. Menot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti, ylitystä n euroa. Palkattomien virka- ja työvapaiden osuus oli koko palvelualueella n euroa. Tulojen suurin poikkeama oli kaupunkirakenne määrärahassa, joka ylittyi 2,1 milj. Muissa määrärahoissa poikkeamat olivat huomattavasti pienempiä. Arvioitua suuremmat tulot kertyivät rakentamisen vilkastumisen myötä tontinvuokra- ja varausmaksutuloista, kiinteistöinsinöörin viranomaistoiminnan ja rakentamiseen liittyvän mittaustoiminnan maksutuloista ja rakennusvalvonnan lupamaksutuloista. Suurin yksittäinen poikkeama oli leasingrahoituksen periaatteella toteutettu ympäristöystävällisen ulkovalaistuksen hanke. Siihen kohdistuneet tuet olivat n. 1,3 milj. euroa budjetin laatimisvaiheessa ennakoitua suuremmat. Kaupunkirakenne määrärahan menojen ylitys aiheutui pääasiassa katualueiden talvihoidon ja katujen uudelleenpäällystyksien kustannuksista. Rakennus- ja ympäristövalvonnan määrärahan menosäästöt johtuivat pääasiassa ympäristötoimen ennakoitua pienemmistä asiantuntijapalvelumenoista sekä rakennusvalvonnan arvioitua pienemmistä henkilöstömenoista ja palvelujen ostoista. Hallinnon ja kehittämisen määrärahan menojen säästö johtui mm. pienentyneistä sisäisistä vuokrista hallintokeskuksen muuton myötä ja Kankaan alueen menoihin budjetoidun rahan alittumisesta. Pelastuspalvelujen määrärahan menot ylittyivät kirjatun pakollisen varauksen johdosta. Joukko- ja palveluliikenteen menoarvio alittui n eurolla. Myös asuntotoimen myymien kiinteistöjen ja osakkeiden myyntivoitot sekä välivuokrattujen asuntojen vuokratulot olivat arvioitua suuremmat. Kaavoituksen tulot ylittyivät budjetoidusta pääasiassa seudullisen rakennemallityön kustannusten laskuttamisesta muilta osallistujakunnilta. Joukko- ja palveluliikenteen valtionavustus oli n euroa budjetoitua suurempi. Maan myyntivoitot ylittyivät n euroa. Maankäyttösopimustuloja kirjattiin käyttötalouteen kunnallistekniikan hankkeissa mukana olleiden maankäyttösopimuskohteiden rakentamisen etenemisen mukaisesti yhteensä 1,7 milj. euroa. Kertymä oli n euroa talousarviovaiheessa arvioitua pienempi. 10

16 KAUPUNKIRAKENNE 4 KATUPALVELUT PLUSSAT: + Ympäristöystävällinen ulkovalaistus - hankkeen kakkosvaiheen tavoitteena on vähentää ulkovalaistuksen energiankulutusta 20 prosentilla vuoden 2005 kulutustasoon verrattuna. Toimenpiteinä vaihdettiin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä sekä vanhaa elohopeahöyrylamppuvalaisinta uusiin, ympäristöystävällisempiin, energiatehokkaampiin ja vähemmän häikäiseviin valaisimiin. + Paikallisliikenteen matkustajamäärä lisääntyi lähes seitsemän prosenttia. + Henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia kirjattiin tapahtuneeksi 109 kappaletta eli 13 onnettomuutta vähemmän kuin vuonna 2009, jolloin niitä sattui 122. MIINUKSET: - Kaupunkilaiset olivat tyytymättömiä asuntokatujen lumenpoistoon entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella, jossa katujen talvihoitoa toteutettiin ensimmäistä kertaa yhtenäistettyjen laatukriteerien mukaisena. 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUU- TOKSET Kuvio 4.2: Paikallisliikenteen matkustajat Jyväskylässä (milj. matkaa/vuosi) Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä vaihtelee vuosittain melko paljon. Pitkän aikavälin trendi on laskeva vuoden 2009 määrän lisäyksestä huolimatta. kpl Kuvio 4.3: Henkilövahinko-onnettomuuksien määrän kehitys Jyväskylässä Kadut, puistot ja liikenne olivat edellisvuosien tapaan selvästi suosituin aihealue Jyväskylän internetsivujen kysymyspalstalla. Katu-, puisto- ja liikenne -aiheisten kysymysten määrä kääntyi jälleen nousuun ja oli noin viidenneksen edellisvuotta suurempi kysymyksiä kpl Kuvio 4.1: Henkilöautotiheys Jyväskylässä (henkilöauto/1000 asukasta) Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi 7,5 prosenttia ja nousua on kolmen viimeisen vuoden aikana ollut yhteensä 17 prosenttia. Kyytiveikko-palveluliikenteen matkustajamäärä laski 11 prosenttia Kadut, puistot, liikenne Jyväskyläneuvonta Energia Liikunta Ympäristö ja ympäristöterveys Päivähoito Koulu- ja opetuspalvelut Kuvio 4.4: Jyväskylän nettisivujen kysymyspalstalle vuonna 2010 tulleet kysymykset, kymmenen yleisintä aihealuetta. Jätehuolto Terveyspalvelut Viestintä 11

17 4.2 PALVELUPROSESSIN HALLINTA Kaupunkirakennepalvelut osallistui valtakunnalliseen teknisen sektorin asiakaskyselyyn (Yhdyskuntatekniset palvelut -kysely), jossa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä mm. yhdyskuntatekniikan palveluista. Kuntalaisten tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon on hiukan laskenut. Tyytyväisyys jää alle vertailukaupunkien keskiarvon. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1, Kuvio 4.7: Tikkakosken asukkaiden arvio yhdyskuntatekniikan toiminnasta Jyväskylä JKL mlk vertailukaup. ka. Vertailukaupunkien k.a. Kuopio Oulu Pori Joensuu JKL mlk Jyväskylä Lappeenranta 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4, Kuviot 4.5 ja 4.6: Asukkaiden tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon Asukkaita kohdattiin ja asiakaspalautetta kerättiin kahdessa katu- ja puistofoorumissa. Keväällä foorumi järjestettiin ensi kertaa Tikkakoskella ja syksyllä kokoonnuttiin ensimmäisen kerran Palokassa. Tikkakosken alueen asukkaista 57 prosenttia oli melko tai erittäin tyytyväisiä yhdyskuntatekniikan palveluihin. Palokassa tyytyväisten osuus oli 68 prosenttia. Tikkakosken alueella tyytyväisimpiä oltiin hyötykeräyksen ja ongelmajätehuollon järjestämiseen. Palokassa puolestaan tyytyväisimpiä oltiin puistojen rakentamisen laatuun. Heikoimman arvion sai Tikkakoskella katujen hoito ja kunnossapito, Palokassa asiakaspalvelu. Keskeisinä toiminnan painopistealueina asukkaat pitävät molemmilla foorumialueilla asfaltin kuntoa, kevytväylien aurausta ja hiekoitusta, risteysten turvallisuutta sekä ajoratojen aurausta ja hiekoitusta. 12

18 luun ja tyytymättömimpiä pysäkkivarustuksiin. Erityisen tyytymättömiä pysäkkivarustukseen oltiin Luonetjärven ja Tunnelinmäen alueilla. Kuvio 4.8: Asukkaiden näkemys katupalveluiden painopistealueista Tikkakoskella Kuvio 4.10: Asukkaiden arvio Tikkakosken joukkoliikennepalveluista. Kuvio 4.9: Asukkaiden näkemys katupalveluiden painopistealueista Palokassa Joukkoliikennettä koskevat arvioinnit eri osaalueiden tärkeysjärjestyksestä ovat samansuuntaiset Tikkakoskella ja Palokassa. Tyytyväisimpiä vastaajat ovat pysäkkien sijoitte- Kuvio 4.11: Asukkaiden arvio Palokan joukkoliikennepalveluista. 13

19 Vuonna 2010 järjestettiin ylläpitopalvelut ensimmäistä kertaa koko kaupungin alueella yhtenäisen hoitotason mukaisina. Erityisesti talvihoidosta saatiin paljon palautetta, joka ei kuitenkaan johtanut laatutason muutoksiin vuodelle Vuoden aikana jouduttiin tekemään päätöksiä yksityisteiden hoidon lakkauttamisista. Kaikkia kuntien hoidossa olleita yksityisteitä ei ollut aiempien vuosien kartoituksissa löydetty. Uusien ja aiemmin tehtyjen päätösten toimeenpano herätti asukkaissa tyytymättömyyttä. Tiehallinnon (nykyinen ELY-keskus) kanssa yhteistyössä teetetyn hoitorajaselvityksen muutokset vietiin käytäntöön entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden alueilla. Ulkovalaistuksen vastuut selvitettiin koko kaupungin alueella. ELY:n vastuulle siirtyi osa kaupungin hoidossa olleista maantievalaistuksista. Keskustan pyöräpysäköintiä valvottiin järjestyksen ja viihtyisyyden turvaamiseksi. Hylättyjä pyöriä siivottiin keskustan alueelta kaksi kertaa vuoden aikana. Kevyen liikenteen edistämiseksi organisoitiin valtakunnallinen pyöräilyviikkotapahtuma yhdessä Jyväskylän pyöräilyseuran, poliisin, Liikenneturvan, opetuspalveluiden, liikuntapalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kanssa. Samoin koordinoitiin Liikkujan viikkoa ja Autotonta päivää. Sähköisesti haettavien lupien käyttöä laajennettiin. Katutyö-, sijoituspaikka- ja tapahtumalupia tuli mahdolliseksi hakea sähköisellä järjestelmällä. Myös lupien laskutuksessa siirryttiin sähköiseen käsittelyyn, joka säästää työaikaa ja tehostaa prosessin läpimenoa. Käsiteltyjen lupien kokonaismäärä laski 7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Jalankulkijoille sattuvien liukastumisonnettomuuksien vähentämiseksi jatkettiin syksyllä 2009 käyttöön otettua, liukkaudesta varoittavaa tekstiviestivaroituspalvelua. Syksyn aikana palveluun liittyi lähes 1500 uutta käyttäjää. Kevyen liikenteen palvelutason parantamiseksi tehtiin päätös sähköisen reittioppaan hankkimisesta. Järjestelmän on tarkoitus olla käytössä keväällä Valon kaupunki -tapahtuma järjestettiin syksyllä 2010, ensimmäistä kertaa uuden nimisenä (aikaisempi nimi Valo on Jyväskylässä ). Tapahtuman kohokohtia olivat avajaiset, uudet valaistuskohteet, ulkovalaistusseminaari, kävelykierrokset ja väliaikaiset valaistuskohteet. Uusia, pysyviä valaistuskohteita ovat nyt muun muassa Mäki-Matin perhepuisto, Tourulan sähköasema, AO Harju ja Kompassin tähtikuvio Magneetti. Tapahtumaan liittynyt seminaari järjestettiin yhteistyössä Viheraluesuunnittelijat ry:n kanssa. Yhteistyön kautta saatiin uusi ammattiryhmä tutustumaan Valon kaupunkiin sekä laadukkaan valaistuksen periaatteisiin. Ympäristöystävällinen ulkovalaistus (YYUV) -hankkeen toinen vaihe saatiin päätökseen vuoden 2010 lopulla. Valaisimia vaihdettiin 4400 ja niistä syntyvä energiasäästö on lähes 8 prosenttia. Samalla asennettiin uusi, sähköverkon omistajasta riippumaton, älykäs ohjausjärjestelmä, jonka energiansäästöpotentiaali on prosenttia. Uusi järjestelmä asennettiin 425 katuvalokeskukseen ja samalla uusittiin 44 huonokuntoista keskusta. Lopulliset, toteutuneet kustannukset olivat euroa, joka rahoitetaan Kuntarahoitus Oy:n leasing-rahoituksella. Alueiden hoidon laatutason varmistamisesta tehtiin sopimus ulkopuolisen valvontakonsultin kanssa. 14

20 ulkoiset sisäiset Kuvio 4.12: Palvelun ostot (1000 e), käyttötalous Ulkoisten ostojen osuus ilman henkilöstömenoja oli 51 prosenttia ulkoiset sisäiset Kuvio 4.13: Palvelun ostot (1000 e), investoinnit Ulkoisten ostojen osuus oli 45 prosenttia. 4.3 INVESTOINNIT PALVELUUN Investoinneissa menot toteutuivat lähes suunnitellun mukaisina, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Lutakon aukion rakentaminen oli varauduttu aloittamaan vuonna 2010, mutta hanke jäi käynnistymättä hotellihankkeen lykkääntymisen vuoksi. Lisäksi joitakin ennalta nimeämättömiin maankäyttösopimuskohteisiin kaavailtuja rakennushankkeita peruuntui. Mattilankadun ja Hoitajantien saneeraukset jäivät kesken aikaisen talventulon vuoksi. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmän laajentaminen ei edennyt hankinnasta tehtyjen valitusten takia. Investoinnin kokonaismenot alittuivat, merkittävimmät alitukset johtuivat Lutakon aukiosta ja nimeämättömistä maankäyttösopimuskohteista. Vastaavasti merkittävimmät ylitykset syntyivät suunnittelusta, vanhan Kuokkalanpellon ja Valtterintien saneerauksista sekä Kanavuoren laajennuksesta (Ruokosaari). Syynä ylityksiin olivat hankkeiden laajentuminen ja niiden vaatimat lisätyöt. Myös eräiden pienten rakennushankkeiden menot ylittyivät: useita ennalta ohjelmoimattomia parannustoimia jouduttiin tekemään muun muassa Haanpääntiellä ( euroa), Savikkotiellä ( euroa), Sykeraitilla ( euroa), Hannikaisenkadulla (hulevesijärjestelyt Sinetin kohdalla euroa) sekä Säynätsalon kouluhankkeeseen liittyen Sahurinpolulla ( euroa). Tulojen merkittävin muutos johtui budjetoimattomista tuloista, joista pääosan muodosti muiden osapuolten (ELY, muut kunnat) maksama osuus Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma JYSELIN kustannuksista ( euroa). Lutakon aukion, joukkoliikenteen informaatiojärjestelmän sekä Mattilankadun ja Hoitajantien rahoitusta esitetään uudelleen budjetoitavaksi vuodelle Maankäyttösopimustulot kattoivat noin 15 prosenttia investoinneista. Taulukko 4.1 (1 000 e) TP -08 TP -09 TAM-10 TP -10 Inv.tulot * Inv.menot Nettoinv * Ei sisällä maankäyttösopimusten tuloja Asuin- ja työpaikka-alueiden ensimmäinen rakennusvaihe toteutettiin seuraavilla alueilla: - Kaijanlammentien itäpuoli - Pysäkkivuori/Vääräjärvi - Kaunisharju eteläinen IB - Kanavuori(Laurinrinne) - Savonmäki - Terttumäki IIB (Eerolantie) - Tunnelimäki IIA - Palokankaan teollisuusalueen laajennus - Kanavuoren laajennus (Ruokosaari) 15

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta. Tuottavuusohjelma

Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta. Tuottavuusohjelma Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta Tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelma kaupungin talouden tasapainottamiseksi (1) Hallituksen politiikkariihen kannanotto 24.2.2009: Kaksikymmentä suurinta kuntaa

Lisätiedot

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Elinympäristö ja kaupunkirakenne Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Organisaatiotoimikunnan kokous 23.5.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Elinympäristö ja kaupunkirakenne Mitä tehty,

Lisätiedot

Jyväskylän tilinpäätös 2011

Jyväskylän tilinpäätös 2011 Jyväskylän tilinpäätös 2011 TP 2010 TP 2011 Muutos Veroprosentti 19,00 % 19,00 % 0,00 % Asukasluku 130 816 132 062 1 246 Verotulot, milj. euroa 421,6 427,5 5,9 Verotulot, euroa/as 3 223 3 237 14 Vuosikate,

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot KÄYTTÖSUUNNITELMAT V 2011 KS 2011 Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate -97 241 200 Toimintatulot 2 950 400 Myyntitulot 1 039 900 Maksutulot 250 000 Tuet ja avustukset 1 540 500 Muut toimintatulot

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 125 Asianro 1744/10.00.00/2014 Maanhankinnan määrärahat 2014 Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 62: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 227 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2012 HEL 2012-006514 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/ KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/2016 1..1. 30.6. 1 KÄYTTÖTALOUS Tammikuu-Kesäkuu 2016 50,00 % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 215 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 15..216 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 2. TALOUSARVIO 2.1. 2.2. 2.. 2.4. Toimintamenot

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Sisällysluettelo YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008...3 1.1. Ulkoiset ympäristömenot ja -tulot...3 1.2. Sisäiset ympäristömenot ja -tulot...5 1.3. Ympäristöinvestoinnit...5 1.4. Ympäristövastuut...5

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 37/2016 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 07.04.2015 371 HEL 2014-012398 T 10 05 01 Päätös Käsittely Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki LED -hankkeen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

962 107 Metsokangas II, päällystystä 100 000. 962 111 Ritaharju, päällystystä 400 000

962 107 Metsokangas II, päällystystä 100 000. 962 111 Ritaharju, päällystystä 400 000 Vuoden 2013 katurakennusohjelma; liitteet Dno TEKE: 117 /662/2013 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennuttajapäällikkö Ari Haapalainen, puh. 044 7032121, kirjoittaa 4.1.2013: Vuoden 2013 talousarviossa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2016 1/YMPLA 28.9.2016 Toteutumaseurannassa kiinnitetään erityistä huomioita henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2016 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous on toteutunut

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 12.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2015 TA 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 3 479 15 478 3 601 23,3 122 3,4 Kulut -1 435-7 581-1 628 21,5-193

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki. Arvoina rohkeus, reiluus ja vastuullisuus

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki. Arvoina rohkeus, reiluus ja vastuullisuus Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki Arvoina rohkeus, reiluus ja vastuullisuus Asukasluku 198 589 (1.2.2016) Lasten ja nuorten osuus väestöstä on suurempi kuin maassa keskimäärin. Oululaisten

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2014-2016 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET. Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017

KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017 LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2016 2018 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.10.2016 Sivu 1 / 1 4305/2016 00.01.01 98 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja palautteiden käsittelystä kaupunkitekniikan keskuksessa alkuvuodesta 2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2013-2015 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET. Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk 5.3.29 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot