Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"

Transkriptio

1 Kaupunkirakennepalvelut Toimintakertomus

2 Toimintakertomus Sisällysluettelo 1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus 1 2 Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta toiminnan perusteet 2 Toimintakertomus KRP:n tavoitteiden toteutuminen Palvelualueen yhteiset strategiset tavoitteet Palvelualueen yhteiset kehittämistavoitteet Kaupunkirakenne -määrärahan tavoitteet Rakennus- ja ympäristövalvonta -määrärahan 6 tavoitteet 3.5 Palvelualueen merkittävimmät plussat ja 8 miinukset 3.6 Käyttötalouden toteutuminen 9 KAUPUNKIRAKENNE Yhdyskuntatekniikan vastuualue 4 Katupalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Viherpalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Satamapalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Jätehuoltopalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Pysäköinninvalvontapalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle

3 Tonttituotannon vastuualue 9 Tonttipalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Toimintakertomus Paikkatietopalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Kiinteistöinsinöörin viranomaispalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Metsäpalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Kantakartta- ja maastomittauspalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Kaavoituksen vastuualue 14 Kaavoituspalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA Rakennusvalvonnan vastuualue 15 Rakennusvalvonta Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle

4 Ympäristötoimen vastuualue 16 Ympäristönsuojelupalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Toimintakertomus Laboratoriopalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Ympäristöjärjestelmä Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Hallinnon ja kehittämisen vastuualue 19 Johto ja hallinto Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Investoinnit palveluun Näkymät vuodelle Asuntotoimi Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Joukko- ja palveluliikenne sekä 39 pelastuspalvelut 21.1 Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstötilinpäätös Vuosi taas takanapäin Henkilöstövoimavarat Henkilöstön määrä Henkilöstön rakenne Eläkkeelle siirtyminen Henkilöstön kehittäminen Työtyytyväisyys Tyky-toiminta Palkkaus ja kannustaminen Työturvallisuus ja valmiusasiat 47

5 TALOUDEN TILINPÄÄTÖS Talouden tilinpäätös Tulo- / menolaskelmat Vastuualueiden tulo- / menolaskelmat Käyttöomaisuus Investoinnit Kunnallistekniikan investoinnit 61 Toimintakertomus TILASTOLIITTEET Tilastoliitteet 64

6 1 APULAISKAUPUNGINJOHTA- JAN KATSAUS 2010 Vuosi 2010 oli niin kaupunkirakennepalveluiden kuin oikeastaan koko kaupunginkin osalta ensimmäinen täysipainoinen Uuden Jyväskylän toimintavuosi. Siinä missä edellinen vuosi meni uutta organisaatiota ja toimintakulttuuria rakentaessa, voitiin viime vuonna jo keskittyä täysipainoisemmin itse asiaan: palveluiden tuottamiseen kuntalaisille. Kaiken kaikkiaan toimintavuosi 2010 oli koko palvelualueen näkökulmasta onnistunut. Isoja hankkeita ja linjauksia saatiin vietyä läpi ja talouskin kääntyi vahvasti plussalle. Tästä haluan jälleen kerran kiittää kaikkia krp:läisiä: tämä oli teidän ansiotanne! Palvelualueen toimintaa ohjasi vahvasti alkuvuodesta hyväksytty strategia, jonka kaikkien keskeisten tavoitteiden suunnassa päästiin hyvin eteenpäin. Tiivistä yhdyskuntarakennetta vietiin eteenpäin täydennysrakentamisen ja palkitun KymppiR-ohjelman keinoin. Kestävää kehitystä edistävän ilmasto-ohjelman valmistelu eteni hyvin. Lutakon aukion ja sataman hienon yleissuunnitelman hyväksyminen pitkän kansalaiskeskustelun jälkeen antaa pohjan luoda alueesta käyntikortti koko kaupungille. Joukkoliikenteen kävijämäärien kasvu edisti osaltaan autoriippumattomuutta. Ympäristöystävällinen ulkovalaistus -hankkeella säästettiin onnistuneesti energiaa. Edellä vain muutama esimerkki toimenpiteistä ja hankkeista, joilla strategiaan kirjattuja tavoitteitamme saatiin toimintavuoden aikana vietyä eteenpäin. Timo Koivisto Apulaiskaupunginjohtaja 1

7 2 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT JA LIIKETOIMINTA TOIMINNAN PERUSTEET Kaupunkirakennepalveluiden ja liiketoiminnan palvelualue vastaa Kaupunkirakennelautakunnan alaisista tehtävistä: * yleis- ja asemakaavoituksen sisältävästä maankäytön suunnittelusta * kaupungin maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta, jätehuollosta sekä vesihuoltolaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisista tehtävistä: * rakentamisen ja muiden ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden kunnallisesta viranomaisvalvonnasta * ympäristönsuojelun viranomaisvalvonnasta ja ympäristönsuojelun edistämisestä kunnassa * kunnalle lainsäädännössä osoitetuista asuntotoimen ja kiinteistöinsinöörin viranomaistehtävistä Palvelualueeseen kuuluvat kaupunginhallituksen alaisina seuraavat liikelaitokset: - Altek Aluetekniikka - Jyväskylän Seudun Työterveys - Keski-Suomen Pelastuslaitos - Kylän Kattaus KAUPUNKIRAKENNE- LAUTAKUNTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA APULAISKAUPUNGINJOHTAJA HALLINTO JA KEHITTÄMINEN KAAVOITUS YHDYSKUNTA- TEKNIIKKA TONTTI- TUOTANTO YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUS- VALVONTA 2

8 3 KRP:N TAVOITTEIDEN TO- TEUTUMINEN 3.1 PALVELUALUEEN YHTEISET STRATEGISET TAVOITTEET Kaupunkirakennepalvelujen yhteiset strategiset tavoitteet vuonna 2010; perustuvat strategiseen teemaan Eheä ja vetovoimainen yhdyskuntarakenne sekä ilmasto- ja ympäristömuutoksiin vastaaminen: 1. Tiiviin yhdyskuntarakenteen turvaaminen 2. Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan varmistaminen 3. Julkisten ulkotilojen ja viherrakenteen kohentaminen sekä tunnisterakennusten aikaansaaminen 4. Aluekeskusten kehittäminen ja maaseutumaisen asumisen suuntaaminen kyliin 5. Autoriippumattomuuden edistäminen 6. Energian säästäminen ja vähäpäästöisen energiatuotannon edistäminen Tiiviin yhdyskuntarakenteen turvaaminen Asemakaavoja hyväksyttiin yhteensä 31 kpl, joista asumisen täydennysrakentamisen asemakaavoja 10 kpl. KymppiR 2010:n kohteista pääosa sijoittui olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Yleiskaavatyö käynnistyi täydennysrakentamisselvityksineen. Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan varmistaminen JAPA ry:n toimintaa tuettiin perussopimuksen mukaisesti. Jyväskylän ilmasto-ohjelman valmistelu käynnistyi toukokuussa Hulevesikäytäntöjen kehittäminen edistyi. KymppiR -ohjelma sai palkinnon Tulevaisuuden kestävä kunta -kilpailussa. Julkisten ulkotilojen ja viherrakenteen kohentaminen sekä tunnisterakennusten aikaansaaminen Viherpolitiikka-projekti käynnistyi v Harjun maisemasuunnittelu alkoi syksyllä ja yleissuunnitelma valmistuu v aikana. Äijälänrannan asuntomessualueen lähiympäristösuunnitelma eteni luonnosvaiheeseen, suunnitelma valmistuu keväällä Lutakon aukion yleissuunnitelma hyväksyttiin ja se mahdollistaa Satamakadun viemisen maan alle. Korpilahden sataman asemakaavan toteuttaminen käynnistyi. Aluekeskusten kehittäminen ja maaseutumaisen asumisen suuntaaminen kyliin Vaajakosken keskustan arkkitehtuurikilpailu ratkaistiin ja käynnistettiin kaavarunkosuunnittelu. Palokassa ja Tikkakoskella hyväksyttiin koulujen ja päiväkotien asemakaavamuutokset. Korpilahden keskustan kehittäminen eteni Kirkonmäen ja koulukeskuksen asemakaavoilla ja muilla suunnitelmilla. Kortepohjan ja Huhtasuon asemakaavat etenivät. Valtaosa myönteisistä suunnittelutarveratkaisuista suuntautui jo yleiskaavoitetuille kyläalueille: Puuppolaan, Vesankaan, Kuohulle ja Tikkalaan. Autoriippumattomuuden edistäminen Joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvoivat. Yleiskaavan virkistysreittiselvitys valmistui. Aluekeskusten kehittäminen edisti asumisen ja palveluiden yhteensovittamista. Kevyt- ja joukkoliikenteellä oli erityinen painoarvo yleiskaavan kaupallisessa palveluverkkoselvityksessä. Energian säästäminen ja vähäpäästöisen energiatuotannon edistäminen Ympäristöystävällinen ulkovalaistus hankkeen tavoitteena on vähentää ulkovalaistuksen energiakulutusta 20 % vuoden 2005 kulutustasoon verrattuna. Toimenpiteinä vaihdettiin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä sekä vanhaa elohopeahöyrylamppuvalaisinta uusiin, ympäristöystävällisempiin, energiatehokkaampiin ja vähemmän häikäiseviin valaisimiin. Säynätsalon kouluranta on mukana kuuden kunnan yhteisessä Ekotaajamahankkeessa. Sen tarkoituksena on mm. mallintaa energiatehokkaan asuinalueen kaavoituksen prosessia ja suunnittelua. Tavoitteena on laatia energiaselvitykset ja energiakaavat kaikille mukana oleville pilottialueille. Kaupungin ympäristöpäivän koulutusteemoissa käsiteltiin energiansäästöä kaupungin energiatehokkuussuunnitelman mukaisesti. Enerkey seurantajärjestelmän piiris- 3

9 sä oleville kiinteistöille suunniteltiin järjestettäväksi energiansäästöviikon kilpailu tulevana syksynä 3.2 PALVELUALUEEN YHTEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET Kaupunkirakennepalvelujen yhteisiksi kehittämistavoitteiksi oli vuoden 2010 talousarviossa asetettu seuraavat tavoitteet: 1. Sähköisen asioinnin edistäminen 2. Toimintajärjestelmäsovelluksen uusiminen 3. Pyöräily ja kävely osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää -hankkeeseen osallistuminen Sähköisen asioinnin edistäminen Kuntalaisen sähköinen palautepalvelu epalaute otettiin käyttöön kaupunkirakennepalveluissa. Tonttien esittelyssä ja varaamisessa käytettävää etontti järjestelmää testattiin loppuvuoden aikana ja se otetaan käyttöön vuonna Rakennusvalvonnan sähköistä rakennuslupa-asiointia kehitettiin asiakaslähtöisemmäksi. Katutyöluvista n. 40 %, sijoituspaikkaluvista n. 75 % ja maanomistajan luvista tapahtuman järjestämiseen n. 20 % haetaan sähköisesti elupa -sovelluksen kautta. Rakennuslupa-arkiston digitalisointiprojekti käynnistyi elokuussa. Loppuvuodesta selviteltiin lisäksi rakennusvalvonnan asiakaspalvelun ajanvarausjärjestelmän käyttömahdollisuuksia. Toimintajärjestelmäsovelluksen uusiminen Uusi IMS -toimintajärjestelmäsovellus otettiin tuotantokäyttöön elokuussa Järjestelmään tehtiin prosessikuvaukset ja kaikki dokumentit päivitettiin ja siirrettiin uuteen sovellukseen. Pyöräily ja kävely osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää -hankkeeseen osallistuminen Tampereen teknisen yliopiston tutkijat ovat selvittäneet ulkomaisten kohdekaupunkien parhaat käytännöt. Parhaillaan tehdään suomalaisten kohdekaupunkien olosuhdekartoitusta ja pidetään kaupunkikohtaisia seminaareja kaupunkien omien vahvuuksien ja heikkouksien toteamiseksi. Internetkyselyn avulla selvitetään asukkaiden näkemyksiä Jyväskylän kävely- ja pyöräilyolosuhteista. Ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja hankkeen raportointi on aloitettu. 3.3 KAUPUNKIRAKENNE - MÄÄRÄRAHAN TAVOITTEET Kaupunkirakennemäärärahan kehittämistavoitteeksi oli vuoden 2010 talousarviossa asetettu seuraavat tavoitteet: 1. Yleisten alueiden hallintajärjestelmän käyttöönoton jatkaminen 2. Viherpalveluohjelman laajentaminen 3. Jyväskylän kaupungin eri korkeuskoordinaattijärjestelmien yhtenäistäminen 4. Seudullisen rakennemalliluonnoksen valmistuminen 5. Uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistuminen 6. Uuden viherpolitiikan valmistuminen 7. Vaajakosken ja Huhtasuon aluekeskusten kehittämisen 1. vaiheen loppuunsaattaminen Yleisten alueiden hallintajärjestelmän käyttöönoton jatkaminen Pinta-alojen perusteella laskettuna on katualueiden tiedoista saatu tallennettua 72 prosenttia ja viheralueiden tiedoista 42 prosenttia. Viheralueista on tallennettu kaikki suuritöisimmät eli edustus- ja toimintapuistot sekä leikkipaikat. Jäljellä olevien alueiden tietojen tallentaminen on huomattavasti nopeampaa. Kaikkien katu- ja viheralueiden tiedot saadaan tallennettua kesäkuun 2011 loppuun mennessä. Myös muuttuneiden tietojen päivitykset on aloitettu; järjestelmään tallennetaan nyt samaan aikaan uutta tietoa sekä päivitetään aiemmin tallennettuja. Viherpalveluohjelman laajentaminen Viherpalveluohjelman laajentaminen etenee suunnitellun mukaisesti. Jäljellä olevien ohjelmaosioiden tausta-aineiston keruu on aloitettu ja asukkaat pääsevät tutustumaan osioihin sekä lausumaan niistä mielipiteitään huh- 4

10 tikuussa Lautakunnan hyväksyttäväksi ohjelmaosiot tulevat alkukesän aikana. Jyväskylän kaupungin eri korkeuskoordinaattijärjestelmien yhtenäistäminen Laserkeilauslennot tehtiin toukokuussa Aineisto saatiin konsultilta lokakuussa, jolloin aloitettiin korkeusmallin tekeminen ja korkeuskäyrien tuotanto. Arvioitu ajankohta korkeusjärjestelmien vaihtamiseen N2000 järjestelmään on maalis-huhtikuun vaihteessa Seudullisen rakennemalliluonnoksen valmistuminen Tavoite toteutui. Luonnosvaihe oli nähtävillä helmikuussa. Uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistuminen Tavoite ei toteutunut. Ohjelma saadaan ehdotusvaiheeseen Uuden viherpolitiikan valmistuminen Tavoite ei toteutunut. Projekti käynnistyi ja tavoitteena on saada se valmiiksi vuoden 2011 aikana. Vaajakosken ja Huhtasuon aluekeskusten kehittämisen 1. vaiheen loppuunsaattaminen Tavoite toteutui. Vaajakosken keskustan arkkitehtuurikilpailu ratkaistiin ja vaihe 2, kaavarunkotyö, käynnistyi. Huhtasuon lähiöhanke päättyi ja vaiheessa 2 asemakaava hyväksytään. Kaupunkirakenne -määrärahan toiminnallisiksi tavoitteiksi oli vuoden 2010 talousarviossa asetettu seuraavat tavoitteet: 1. Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 20 %:lla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2015 mennessä. (3 vuoden liukuva ka. 2007: 130 onn. ja 2015: 104 onn.). 2. Käyttäjien tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon säilyy vuoden 2009 tasolla (vuoden 2009 arvo 3,33). 3. Käyttäjien tyytyväisyys puistojen hoitoon säilyy vuoden 2009 tasolla (vuoden 2009 arvo 3,33 ). 4. Käyttäjien tyytyväisyys jätehuoltopalveluihin säilyy vuoden 2009 tasolla (vuoden 2009 arvo 3,60). 5. Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi maankäytön toteuttamisohjelman (KymppiR) mukaisesti. 6. Tontin lohkomiset kolmen kuukauden sisällä toimitusmääräyksestä ja rakennuspaikan merkintä asemakaava-alueilla viiden työpäivän kuluessa tilauksesta. 7. Metsien hoito metsäsuunnitelman ja lähimetsien hoito-ohjelman mukaisesti: hoitopinta-ala 450 ha, hakkuut m³, energiapuun korjuu MWh. 8. Kasvatetaan kaupungin maanomistus maankäytön toteuttamisohjelman (KymppiR) mukaisilla selvitysalueilla 50 %:sta 85 %:iin vuoteen 2012 mennessä. 9. Kahden vuoden asemakaavallinen valmius rivi- ja kerrostalotonteille k-m 2 / 2 vuotta. 10. Kahden vuoden asemakaavallinen valmius kaupungin luovutukseen tuleville omakotitalotonteille 400 kpl /2v. Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 20 %:lla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2015 mennessä. (3 vuoden liukuva ka. 2007: 130 onn. ja 2015: 104 onn.) Vuonna 2010 tapahtui kaupungin alueella 109 henkilövahinko-onnettomuutta eli 13 vähemmän kuin vuonna Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä on vaihdellut viime vuosina 159:n ja 104:n välillä. Kolmen viime vuoden keskiarvo on 112, joten tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Käyttäjien tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon säilyy vuoden 2009 tasolla (vuoden 2009 arvo 3,33) Tavoite ei toteutunut. Käyttäjien tyytyväisyys on laskenut. Tyytyväisyys vuoden 2010 tutkimuksessa oli 3,22. Käyttäjien tyytyväisyys puistojen hoitoon säilyy vuoden 2009 tasolla (vuoden 2009 arvo 3,33 ) Tavoite toteutui. Käyttäjien tyytyväisyys on lisääntynyt. Tyytyväisyys vuoden 2010 tutkimuksessa oli 3,42. 5

11 Käyttäjien tyytyväisyys jätehuoltopalveluihin säilyy vuoden 2009 tasolla (vuoden 2009 arvo 3,60) Tavoite toteutui. Käyttäjien tyytyväisyys on lisääntynyt. Tyytyväisyys vuoden 2010 tutkimuksessa oli 3,65. Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi maankäytön toteuttamisohjelman (KymppiR) mukaisesti Tavoite toteutui. Tarjottujen omakotitonttien määrä ylitti vuotuisen tavoitteen. Uusia tonttialueita avattiin Kanavuoressa, Savonmäessä, Sääksvuorenrannassa, Sääksvuoressa, Kangasvuoressa ja Ylä-Mäyrämäessä, yhteensä 130 tonttia. Tonttivarantoa oli vuoden lopussa eri puolilla kaupunkia yhteensä 108 tonttia. Asuinkerros- ja rivitalorakentaminen vilkastui selvästi edellisvuodesta ja tavoite saavutettiin. Uusia korttelialueita avattiin Keljonkeskuksessa, Kaijanlammen itäpuolella ja Kangasvuoressa. Tontin lohkomiset kolmen kuukauden sisällä toimitusmääräyksestä ja rakennuspaikan merkintä asemakaava-alueilla viiden työpäivän kuluessa tilauksesta Tavoite toteutui. Lohkomiset suoritettiin kolmen kuukauden sisällä toimitusmääräyksestä. Rakennuspaikkojen merkintöjä tehtiin kpl, kasvua edellisestä vuodesta 35 %. Tavoitteessa asetetut määräajat eivät ylittyneet. Metsien hoito metsäsuunnitelman ja lähimetsien hoito-ohjelman mukaisesti: hoitopinta-ala 450 ha, hakkuut m³, energiapuun korjuu MWh. Tavoite toteutui - hoidettu pinta-ala 480 ha (sisältää lähimetsät 55 ha) - hakkuumäärä m³ - energiapuun myynti MWh Kasvatetaan kaupungin maanomistus maankäytön toteuttamisohjelman (KymppiR) mukaisilla selvitysalueilla 50 %:sta 85 %:iin vuoteen 2012 mennessä. Maanomistusosuus on noussut n. 60 %:iin. Tavoite on vielä saavutettavissa 2012 loppuun mennessä. Kahden vuoden asemakaavallinen valmius rivi- ja kerrostalotonteille k-m 2 / 2 vuotta Tavoite toteutui. Rivi- ja kerrostalotonttien asemakaavavaranto oli n k-m 2 vuoden 2010 lopulla, joka on n. 4,5 vuoden varanto. Kahden vuoden asemakaavallinen valmius kaupungin luovutukseen tuleville omakotitalotonteille 400 kpl /2v Tavoite toteutui. Kaupungin luovutukseen tulevien omakotitonttien asemakaavavaranto oli n. 730 tonttia vuoden 2010 lopulla, n. 3,5 vuoden varanto. 3.4 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ- VALVONTA -MÄÄRÄRAHAN TA- VOITTEET Rakennus- ja ympäristövalvonnan määrärahan kehittämistavoitteeksi oli vuoden 2010 talousarviossa asetettu seuraavat tavoitteet: 1. Aloitetaan rakentamismääräysten tulkintojen yhdenmukaistaminen ympäristökuntien kanssa 2. Kehitetään vaikuttavuustunnusluvut (8 kpl) kaupungin ympäristöraportoinnin osaksi 3. Otetaan käyttöön ympäristönsuojelun Xcity -tietojärjestelmä, joka mahdollistaa paikkatiedon hyödyntämisen lupa- ja valvonta-asioissa 4. Jatketaan haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesiasioiden ohjaus- ja neuvontaprojektia pohjavesialueilla Aloitetaan rakentamismääräysten tulkintojen yhdenmukaistaminen ympäristökuntien kanssa Määräysten tulkintojen yhdenmukaistaminen on aloitettu kymmenen suurimman kaupungin kanssa. Pääkaupunkiseudulla jo aloitetun yhdenmukaistamistyön tuloksia voidaan käyttää apuna myös muilla kaupunkiseuduilla. Tulkintojen yhdenmukaistaminen aloitetaan Jyväskylän ympäristökuntien kanssa vuoden 2011 aikana. 6

12 Kehitetään vaikuttavuustunnusluvut (8 kpl) kaupungin ympäristöraportoinnin osaksi. Tavoite toteutui. Ehdotukset tunnusluvuiksi valmistuivat. Lopulliset päätökset tehdään vuoden 2011 aikana. Otetaan käyttöön ympäristönsuojelun Xcity - tietojärjestelmä, joka mahdollistaa paikkatiedon hyödyntämisen lupa- ja valvontaasioissa. Tavoite toteutui. Xcity -tietojärjestelmä otettiin käyttöön ympäristötoimessa. Lupa- ja valvontakohteet on tallennettu järjestelmään ja kokonaisuudessaan järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2011 alusta. Jatketaan haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesiasioiden ohjaus- ja neuvontaprojektia pohjavesialueilla. Tavoite toteutui. Jätevesineuvontaprojekti toteutettiin entisen maalaiskunnan pohjavesialueilla. Kaikille kaupungin pohjavesialueiden asuinkiinteistöille on tehty jätevesien neuvonta- ja ohjauskäynti. Rakennus- ja ympäristövalvonnan määrärahan toiminnallisiksi tavoitteiksi oli vuoden 2010 talousarviossa asetettu seuraavat tavoitteet: 1. Asemakaavoitetulle alueelle rakennettavien uusien pientalojen lupa-asioista on 50 % ennakko-ohjattu. 2. Uusien asuin- ja lomarakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 85 %:sti myönnetyistä rakennusluvista 3. Maa-aines- ja ympäristölupien käsittelyaika on enintään 4 kuukautta 80 %:ssa luvista ja enintään 8 kuukautta 20 %:ssa luvista. 4. Suunnitelmallisia valvontakäyntejä tehdään ympäristölupa- ja maaaineslupakohteissa yhteensä 85 kappaletta. Asemakaavoitetulle alueelle rakennettavien uusien pientalojen lupa-asioista on 50 % ennakko-ohjattu. Tavoite toteutui. Ennakko-ohjauksessa oli tammi-joulukuun aikana yhteensä 174 uutta pientalokohdetta. Ennakko-ohjattujen määrä on 65 % myönnetyistä pientalojen rakennusluvista vuonna Uusien asuin- ja lomarakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 85 %:sti myönnetyistä rakennusluvista Tavoite ei toteutunut. Uusien asuin- ja lomarakennusten käsittelyaika on ollut enintään 6 viikkoa 79 %:ssa myönnetyistä rakennusluvista, joten 6 %:n osalta käsittelyaika ylittyi tavoitteesta. Keskimääräinen käsittelyaika kerrostaloissa oli 10 viikkoa, rivi- ja pienkerrostaloissa 7,5 viikkoa, omakotitaloissa 3,5 viikkoa ja loma-asunnoissa 7,5 viikkoa. Käsittelyaikoja pitkitti rakentamisen volyymin kasvu sekä henkilöstöresurssien vajaus. Maa-aines- ja ympäristölupien käsittelyaika on enintään 4 kuukautta 80 %:ssa luvista ja enintään 8 kuukautta 20 %:ssa luvista. Tavoite toteutui. Ympäristölupapäätöksiä tehtiin yhteensä 18 kpl. Ympäristölupapäätösten käsittelyaika oli noin 3 kk. Maaaineslupapäätöksiä oli 9 kpl, joista 8 lupapäätöksen käsittelyaika oli alle 4 kk. Suunnitelmallisia valvontakäyntejä tehdään ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteissa yhteensä 85 kappaletta. Tavoite ei toteutunut. Suunnitelmallisia valvontakäyntejä toteutettiin 70 kappaletta. Valvontakäynnit toteutettiin valvontasuunnitelman mukaisesti, osa valvontakäynneistä siirtyy seuraavalle vuodelle. 7

13 3.5 PALVELUALUEEN MERKITTÄ- VIMMÄT PLUSSAT JA MIINUK- SET PLUSSAT: + Ympäristöystävällinen ulkovalaistus hankkeen tavoitteena on vähentää ulkovalaistuksen energiakulutusta 20 % vuoden 2005 kulutustasoon verrattuna. Toimenpiteinä vaihdettiin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä sekä vanhaa elohopeahöyrylamppuvalaisinta uusiin, ympäristöystävällisempiin, energiatehokkaampiin ja vähemmän häikäiseviin valaisimiin. + Korpilahden sataman toiminnot kehittyivät vastaamaan nykyajan vaatimuksia vierasvene- ja huoltolaiturien uusimisen sekä yksityisen palveluntarjoajan toteuttaman ravintolainvestoinnin myötä. + Paikallisliikenteen matkustajamäärä lisääntyi lähes seitsemän prosenttia. + Onnistunut sähköisen palautejärjestelmän (epalaute) käyttöönotto + Maanmyyntitavoite saavutettiin + Kankaan alueen etuosto + KymppiR:n palkinto + Valkeamäen osayleiskaavan hyväksyminen + Säilykeraportin valmistuminen + Rakentaminen vilkastui ja asuntorakentaminen lisääntyi + Rakennusvalvonnan lupa-arkiston digitalisointiprojekti käynnistyi + Ilmasto-ohjelmatyö käynnistyi hyvin + Tekla Xcity paikkatietojärjestelmän otettiin käyttöön ympäristötoimessa MIINUKSET: Kaupunkilaiset olivat tyytymättömiä asuntokatujen lumenpoistoon entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella, jossa katujen talvihoitoa toteutettiin ensimmäistä kertaa yhtenäistettyjen laatukriteerien mukaisena. Kaavojen toteuttamisen aikataulut kiireellisiä Tonttivaranto pienenemässä, etenkin liike-, yritys- ja asuinkerrostalotonttien osalta Tavoitteen mukainen rakennuslupien käsittelyaika ylittyi Ympäristöjärjestelmä yksikön resurssit ovat riittämättömät 8

14 3.6 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN MÄÄRÄRAHOITTAIN JA TILIRYH- MITTÄIN Tulot, menot ja toimintakate määrärahoittain TALOUS, euroa TA 2010 TAmuutokset TAM 2010 TP 2010 Ero TP - TAM % Määrärahat: Hallinto ja kehittäminen 33,7 33,7 90,0 56,3 167,1 % Kaupunkirakenne , , , ,6 13,6 % Rakennus- ja ympäristövalvonta 2 271, , ,5 55,8 2,5 % Joukko- ja palveluliikenne 1 185, , ,4 109,4 9,2 % Pelastuspalvelut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Maan myyntiv. ja maankäyttösop , , ,6-86,4-0,6 % Toimintatulot yhteensä ,8 0, , , ,7 6,9 % Hallinto ja kehittäminen 2 102,3 352, , ,7-229,8-9,4 % Kaupunkirakenne ,3 150, , ,8 416,1 1,4 % Rakennus- ja ympäristövalvonta 3 358,2 30, , ,3-455,8-13,4 % Joukko- ja palveluliikenne 4 471, , ,0-147,8-3,3 % Pelastuspalvelut 8 497,6 3, , ,9 500,1 5,9 % Toimintamenot yhteensä ,2 536, , ,7 82,8 0,2 % Hallinto ja kehittäminen ,6-352, , ,7 286,1 11,8 % Kaupunkirakenne ,9-150, , , ,5 11,8 % Rakennus- ja ympäristövalvonta ,5-30, ,4-605,8 511,6 45,8 % Joukko- ja palveluliikenne , , ,6 257,2 7,8 % Pelastuspalvelut ,6-3, , ,9-500,1-5,9 % Maan myyntiv. ja maankäyttösop ,0 0, , ,6-86,4-0,6 % Toimintakate yhteensä ,4-536, , , ,9 13,5 % Tulot ja menot tiliryhmittäin TAM 2010 TP 2010 Ero TP - TAM % Toimintakate , , ,9 13,5 % Toimintatulot , , ,7 6,9 % Myyntitulot 8 908, ,9-424,0-4,8 % Maksutulot 4 400, ,9-165,0-3,7 % Tuet ja avustukset 1 827, ,0-9,0-0,5 % Muut toimintatulot , , ,7 16,1 % Toimintamenot , ,7 82,8 0,2 % Henkilöstömenot , ,4-664,0-5,9 % Palvelujen ostot , ,8 217,5 0,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 289, ,1-147,0-6,4 % Avustukset 3 803, ,3 333,5 8,8 % Muut toimintamenot 1 798, ,1 342,8 19,1 % 9

15 Kaupunkirakennepalveluiden toimintakate oli lähes 2,2 milj. euroa positiivisempi muutettuun talousarvioon nähden johtuen tulojen ylittymisestä. Menot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti, ylitystä n euroa. Palkattomien virka- ja työvapaiden osuus oli koko palvelualueella n euroa. Tulojen suurin poikkeama oli kaupunkirakenne määrärahassa, joka ylittyi 2,1 milj. Muissa määrärahoissa poikkeamat olivat huomattavasti pienempiä. Arvioitua suuremmat tulot kertyivät rakentamisen vilkastumisen myötä tontinvuokra- ja varausmaksutuloista, kiinteistöinsinöörin viranomaistoiminnan ja rakentamiseen liittyvän mittaustoiminnan maksutuloista ja rakennusvalvonnan lupamaksutuloista. Suurin yksittäinen poikkeama oli leasingrahoituksen periaatteella toteutettu ympäristöystävällisen ulkovalaistuksen hanke. Siihen kohdistuneet tuet olivat n. 1,3 milj. euroa budjetin laatimisvaiheessa ennakoitua suuremmat. Kaupunkirakenne määrärahan menojen ylitys aiheutui pääasiassa katualueiden talvihoidon ja katujen uudelleenpäällystyksien kustannuksista. Rakennus- ja ympäristövalvonnan määrärahan menosäästöt johtuivat pääasiassa ympäristötoimen ennakoitua pienemmistä asiantuntijapalvelumenoista sekä rakennusvalvonnan arvioitua pienemmistä henkilöstömenoista ja palvelujen ostoista. Hallinnon ja kehittämisen määrärahan menojen säästö johtui mm. pienentyneistä sisäisistä vuokrista hallintokeskuksen muuton myötä ja Kankaan alueen menoihin budjetoidun rahan alittumisesta. Pelastuspalvelujen määrärahan menot ylittyivät kirjatun pakollisen varauksen johdosta. Joukko- ja palveluliikenteen menoarvio alittui n eurolla. Myös asuntotoimen myymien kiinteistöjen ja osakkeiden myyntivoitot sekä välivuokrattujen asuntojen vuokratulot olivat arvioitua suuremmat. Kaavoituksen tulot ylittyivät budjetoidusta pääasiassa seudullisen rakennemallityön kustannusten laskuttamisesta muilta osallistujakunnilta. Joukko- ja palveluliikenteen valtionavustus oli n euroa budjetoitua suurempi. Maan myyntivoitot ylittyivät n euroa. Maankäyttösopimustuloja kirjattiin käyttötalouteen kunnallistekniikan hankkeissa mukana olleiden maankäyttösopimuskohteiden rakentamisen etenemisen mukaisesti yhteensä 1,7 milj. euroa. Kertymä oli n euroa talousarviovaiheessa arvioitua pienempi. 10

16 KAUPUNKIRAKENNE 4 KATUPALVELUT PLUSSAT: + Ympäristöystävällinen ulkovalaistus - hankkeen kakkosvaiheen tavoitteena on vähentää ulkovalaistuksen energiankulutusta 20 prosentilla vuoden 2005 kulutustasoon verrattuna. Toimenpiteinä vaihdettiin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä sekä vanhaa elohopeahöyrylamppuvalaisinta uusiin, ympäristöystävällisempiin, energiatehokkaampiin ja vähemmän häikäiseviin valaisimiin. + Paikallisliikenteen matkustajamäärä lisääntyi lähes seitsemän prosenttia. + Henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia kirjattiin tapahtuneeksi 109 kappaletta eli 13 onnettomuutta vähemmän kuin vuonna 2009, jolloin niitä sattui 122. MIINUKSET: - Kaupunkilaiset olivat tyytymättömiä asuntokatujen lumenpoistoon entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella, jossa katujen talvihoitoa toteutettiin ensimmäistä kertaa yhtenäistettyjen laatukriteerien mukaisena. 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUU- TOKSET Kuvio 4.2: Paikallisliikenteen matkustajat Jyväskylässä (milj. matkaa/vuosi) Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä vaihtelee vuosittain melko paljon. Pitkän aikavälin trendi on laskeva vuoden 2009 määrän lisäyksestä huolimatta. kpl Kuvio 4.3: Henkilövahinko-onnettomuuksien määrän kehitys Jyväskylässä Kadut, puistot ja liikenne olivat edellisvuosien tapaan selvästi suosituin aihealue Jyväskylän internetsivujen kysymyspalstalla. Katu-, puisto- ja liikenne -aiheisten kysymysten määrä kääntyi jälleen nousuun ja oli noin viidenneksen edellisvuotta suurempi kysymyksiä kpl Kuvio 4.1: Henkilöautotiheys Jyväskylässä (henkilöauto/1000 asukasta) Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi 7,5 prosenttia ja nousua on kolmen viimeisen vuoden aikana ollut yhteensä 17 prosenttia. Kyytiveikko-palveluliikenteen matkustajamäärä laski 11 prosenttia Kadut, puistot, liikenne Jyväskyläneuvonta Energia Liikunta Ympäristö ja ympäristöterveys Päivähoito Koulu- ja opetuspalvelut Kuvio 4.4: Jyväskylän nettisivujen kysymyspalstalle vuonna 2010 tulleet kysymykset, kymmenen yleisintä aihealuetta. Jätehuolto Terveyspalvelut Viestintä 11

17 4.2 PALVELUPROSESSIN HALLINTA Kaupunkirakennepalvelut osallistui valtakunnalliseen teknisen sektorin asiakaskyselyyn (Yhdyskuntatekniset palvelut -kysely), jossa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä mm. yhdyskuntatekniikan palveluista. Kuntalaisten tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon on hiukan laskenut. Tyytyväisyys jää alle vertailukaupunkien keskiarvon. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1, Kuvio 4.7: Tikkakosken asukkaiden arvio yhdyskuntatekniikan toiminnasta Jyväskylä JKL mlk vertailukaup. ka. Vertailukaupunkien k.a. Kuopio Oulu Pori Joensuu JKL mlk Jyväskylä Lappeenranta 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4, Kuviot 4.5 ja 4.6: Asukkaiden tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon Asukkaita kohdattiin ja asiakaspalautetta kerättiin kahdessa katu- ja puistofoorumissa. Keväällä foorumi järjestettiin ensi kertaa Tikkakoskella ja syksyllä kokoonnuttiin ensimmäisen kerran Palokassa. Tikkakosken alueen asukkaista 57 prosenttia oli melko tai erittäin tyytyväisiä yhdyskuntatekniikan palveluihin. Palokassa tyytyväisten osuus oli 68 prosenttia. Tikkakosken alueella tyytyväisimpiä oltiin hyötykeräyksen ja ongelmajätehuollon järjestämiseen. Palokassa puolestaan tyytyväisimpiä oltiin puistojen rakentamisen laatuun. Heikoimman arvion sai Tikkakoskella katujen hoito ja kunnossapito, Palokassa asiakaspalvelu. Keskeisinä toiminnan painopistealueina asukkaat pitävät molemmilla foorumialueilla asfaltin kuntoa, kevytväylien aurausta ja hiekoitusta, risteysten turvallisuutta sekä ajoratojen aurausta ja hiekoitusta. 12

18 luun ja tyytymättömimpiä pysäkkivarustuksiin. Erityisen tyytymättömiä pysäkkivarustukseen oltiin Luonetjärven ja Tunnelinmäen alueilla. Kuvio 4.8: Asukkaiden näkemys katupalveluiden painopistealueista Tikkakoskella Kuvio 4.10: Asukkaiden arvio Tikkakosken joukkoliikennepalveluista. Kuvio 4.9: Asukkaiden näkemys katupalveluiden painopistealueista Palokassa Joukkoliikennettä koskevat arvioinnit eri osaalueiden tärkeysjärjestyksestä ovat samansuuntaiset Tikkakoskella ja Palokassa. Tyytyväisimpiä vastaajat ovat pysäkkien sijoitte- Kuvio 4.11: Asukkaiden arvio Palokan joukkoliikennepalveluista. 13

19 Vuonna 2010 järjestettiin ylläpitopalvelut ensimmäistä kertaa koko kaupungin alueella yhtenäisen hoitotason mukaisina. Erityisesti talvihoidosta saatiin paljon palautetta, joka ei kuitenkaan johtanut laatutason muutoksiin vuodelle Vuoden aikana jouduttiin tekemään päätöksiä yksityisteiden hoidon lakkauttamisista. Kaikkia kuntien hoidossa olleita yksityisteitä ei ollut aiempien vuosien kartoituksissa löydetty. Uusien ja aiemmin tehtyjen päätösten toimeenpano herätti asukkaissa tyytymättömyyttä. Tiehallinnon (nykyinen ELY-keskus) kanssa yhteistyössä teetetyn hoitorajaselvityksen muutokset vietiin käytäntöön entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden alueilla. Ulkovalaistuksen vastuut selvitettiin koko kaupungin alueella. ELY:n vastuulle siirtyi osa kaupungin hoidossa olleista maantievalaistuksista. Keskustan pyöräpysäköintiä valvottiin järjestyksen ja viihtyisyyden turvaamiseksi. Hylättyjä pyöriä siivottiin keskustan alueelta kaksi kertaa vuoden aikana. Kevyen liikenteen edistämiseksi organisoitiin valtakunnallinen pyöräilyviikkotapahtuma yhdessä Jyväskylän pyöräilyseuran, poliisin, Liikenneturvan, opetuspalveluiden, liikuntapalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kanssa. Samoin koordinoitiin Liikkujan viikkoa ja Autotonta päivää. Sähköisesti haettavien lupien käyttöä laajennettiin. Katutyö-, sijoituspaikka- ja tapahtumalupia tuli mahdolliseksi hakea sähköisellä järjestelmällä. Myös lupien laskutuksessa siirryttiin sähköiseen käsittelyyn, joka säästää työaikaa ja tehostaa prosessin läpimenoa. Käsiteltyjen lupien kokonaismäärä laski 7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Jalankulkijoille sattuvien liukastumisonnettomuuksien vähentämiseksi jatkettiin syksyllä 2009 käyttöön otettua, liukkaudesta varoittavaa tekstiviestivaroituspalvelua. Syksyn aikana palveluun liittyi lähes 1500 uutta käyttäjää. Kevyen liikenteen palvelutason parantamiseksi tehtiin päätös sähköisen reittioppaan hankkimisesta. Järjestelmän on tarkoitus olla käytössä keväällä Valon kaupunki -tapahtuma järjestettiin syksyllä 2010, ensimmäistä kertaa uuden nimisenä (aikaisempi nimi Valo on Jyväskylässä ). Tapahtuman kohokohtia olivat avajaiset, uudet valaistuskohteet, ulkovalaistusseminaari, kävelykierrokset ja väliaikaiset valaistuskohteet. Uusia, pysyviä valaistuskohteita ovat nyt muun muassa Mäki-Matin perhepuisto, Tourulan sähköasema, AO Harju ja Kompassin tähtikuvio Magneetti. Tapahtumaan liittynyt seminaari järjestettiin yhteistyössä Viheraluesuunnittelijat ry:n kanssa. Yhteistyön kautta saatiin uusi ammattiryhmä tutustumaan Valon kaupunkiin sekä laadukkaan valaistuksen periaatteisiin. Ympäristöystävällinen ulkovalaistus (YYUV) -hankkeen toinen vaihe saatiin päätökseen vuoden 2010 lopulla. Valaisimia vaihdettiin 4400 ja niistä syntyvä energiasäästö on lähes 8 prosenttia. Samalla asennettiin uusi, sähköverkon omistajasta riippumaton, älykäs ohjausjärjestelmä, jonka energiansäästöpotentiaali on prosenttia. Uusi järjestelmä asennettiin 425 katuvalokeskukseen ja samalla uusittiin 44 huonokuntoista keskusta. Lopulliset, toteutuneet kustannukset olivat euroa, joka rahoitetaan Kuntarahoitus Oy:n leasing-rahoituksella. Alueiden hoidon laatutason varmistamisesta tehtiin sopimus ulkopuolisen valvontakonsultin kanssa. 14

20 ulkoiset sisäiset Kuvio 4.12: Palvelun ostot (1000 e), käyttötalous Ulkoisten ostojen osuus ilman henkilöstömenoja oli 51 prosenttia ulkoiset sisäiset Kuvio 4.13: Palvelun ostot (1000 e), investoinnit Ulkoisten ostojen osuus oli 45 prosenttia. 4.3 INVESTOINNIT PALVELUUN Investoinneissa menot toteutuivat lähes suunnitellun mukaisina, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Lutakon aukion rakentaminen oli varauduttu aloittamaan vuonna 2010, mutta hanke jäi käynnistymättä hotellihankkeen lykkääntymisen vuoksi. Lisäksi joitakin ennalta nimeämättömiin maankäyttösopimuskohteisiin kaavailtuja rakennushankkeita peruuntui. Mattilankadun ja Hoitajantien saneeraukset jäivät kesken aikaisen talventulon vuoksi. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmän laajentaminen ei edennyt hankinnasta tehtyjen valitusten takia. Investoinnin kokonaismenot alittuivat, merkittävimmät alitukset johtuivat Lutakon aukiosta ja nimeämättömistä maankäyttösopimuskohteista. Vastaavasti merkittävimmät ylitykset syntyivät suunnittelusta, vanhan Kuokkalanpellon ja Valtterintien saneerauksista sekä Kanavuoren laajennuksesta (Ruokosaari). Syynä ylityksiin olivat hankkeiden laajentuminen ja niiden vaatimat lisätyöt. Myös eräiden pienten rakennushankkeiden menot ylittyivät: useita ennalta ohjelmoimattomia parannustoimia jouduttiin tekemään muun muassa Haanpääntiellä ( euroa), Savikkotiellä ( euroa), Sykeraitilla ( euroa), Hannikaisenkadulla (hulevesijärjestelyt Sinetin kohdalla euroa) sekä Säynätsalon kouluhankkeeseen liittyen Sahurinpolulla ( euroa). Tulojen merkittävin muutos johtui budjetoimattomista tuloista, joista pääosan muodosti muiden osapuolten (ELY, muut kunnat) maksama osuus Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma JYSELIN kustannuksista ( euroa). Lutakon aukion, joukkoliikenteen informaatiojärjestelmän sekä Mattilankadun ja Hoitajantien rahoitusta esitetään uudelleen budjetoitavaksi vuodelle Maankäyttösopimustulot kattoivat noin 15 prosenttia investoinneista. Taulukko 4.1 (1 000 e) TP -08 TP -09 TAM-10 TP -10 Inv.tulot * Inv.menot Nettoinv * Ei sisällä maankäyttösopimusten tuloja Asuin- ja työpaikka-alueiden ensimmäinen rakennusvaihe toteutettiin seuraavilla alueilla: - Kaijanlammentien itäpuoli - Pysäkkivuori/Vääräjärvi - Kaunisharju eteläinen IB - Kanavuori(Laurinrinne) - Savonmäki - Terttumäki IIB (Eerolantie) - Tunnelimäki IIA - Palokankaan teollisuusalueen laajennus - Kanavuoren laajennus (Ruokosaari) 15

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 9 Kaupunkirakennepalvelut - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Toimintakertomus 2 0 0 9 Toimintakertomus 2009 --------------------------

Lisätiedot

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Maankäyttö 2013 Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaupunkirakennelautakunta Joukkoliikennejaosto Tiejaosto Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

Jyväskylän tilinpäätös 2011

Jyväskylän tilinpäätös 2011 Jyväskylän tilinpäätös 2011 TP 2010 TP 2011 Muutos Veroprosentti 19,00 % 19,00 % 0,00 % Asukasluku 130 816 132 062 1 246 Verotulot, milj. euroa 421,6 427,5 5,9 Verotulot, euroa/as 3 223 3 237 14 Vuosikate,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Elinympäristö ja kaupunkirakenne Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Organisaatiotoimikunnan kokous 23.5.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Elinympäristö ja kaupunkirakenne Mitä tehty,

Lisätiedot

Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta. Tuottavuusohjelma

Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta. Tuottavuusohjelma Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta Tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelma kaupungin talouden tasapainottamiseksi (1) Hallituksen politiikkariihen kannanotto 24.2.2009: Kaksikymmentä suurinta kuntaa

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus 6.1.12 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimialan toiminnan kuvaus Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueet ovat yhteiset palvelut, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja pysäköinninvalvonta. Yhteisiin

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 Kaupungin eri osien asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista sekä asukasyhteistyöstä on

Lisätiedot

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248 Taulukko1. Tyytyväin en Ei osaa sanoa Tyytymätön Asunnon koko ja varusteet 84 8 8 5. Rauhallisuus ja yleinen järjestys 81 10 9 6. Asuinalueen arvostus 74 15 12 8. Liikenneturvallisuus 73 14 13 1. Melutaso

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

Yhdyskuntatoimen toimiala yhteensä

Yhdyskuntatoimen toimiala yhteensä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1 Yhdyskuntatoimi 1.10.2009 YHDYSKUNTATOIMEN TOIMIALAN TILINPÄÄTÖS 2008 Yhdyskuntatoimen toimiala yhteensä TALOUS, 1 000 euroa TA 2008 TA-muutokset TAM 2008 TP 2008 Ero TP - TAM % Määrärahat:

Lisätiedot

KORPILAHDEN PÄIVÄKOTIKORTTELI

KORPILAHDEN PÄIVÄKOTIKORTTELI KORPILAHDEN PÄIVÄKOTIKORTTELI Kaupunginvaltuusto 16.2.2015 LEILA STRÖMBERG Kaupunginarkkitehti KAAVAN TAUSTASELVITYKSET Kaupungin strategiassa on esitetty tavoitteena mm. aluekeskusten kehittäminen, julkisten

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015. Executive-raportti LAPPEENRANTA

Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015. Executive-raportti LAPPEENRANTA Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015 Executive-raportti LAPPEENRANTA 16.6.2015 2 1 Johdanto Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailun luvut perustuvat kuntien Rapal Oy:lle

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VALON KAUPUNKI

ENERGIATEHOKAS VALON KAUPUNKI ENERGIATEHOKAS VALON KAUPUNKI YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN ULKOVALAISTUS - hanke Tavoite: säästää 40 % kaupungin ulkovalaistuksen käyttämästä energiasta, parantaa valaistusta ja säästää huoltokustannuksissa.

Lisätiedot

Ulkovalaistus Vaasassa

Ulkovalaistus Vaasassa Ulkovalaistus Vaasassa Ulkovalaistus Vaasassa Valistusseminaari Vaasa 8.4.2014 Ulkovalaistusseminaari Vaasa 8.4.2014 Onkilahden toimintapuisto - Puupylväät, valaisimet erikoisväri - Lamput 70 W monimetalli

Lisätiedot

Jyväskylän asemakaavaprosessi. 24.1.2013 Leila Strömberg Asemakaavapäällikkö

Jyväskylän asemakaavaprosessi. 24.1.2013 Leila Strömberg Asemakaavapäällikkö Jyväskylän asemakaavaprosessi 24.1.2013 Leila Strömberg Asemakaavapäällikkö Tavoite / tuote Laadukkaasti valmisteltu lainvoimainen asemakaava, joka täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset,

Lisätiedot

Katsaus teknisten ja ympäristöpalveluiden nykytilaan 2.2.2010

Katsaus teknisten ja ympäristöpalveluiden nykytilaan 2.2.2010 Katsaus teknisten ja ympäristöpalveluiden nykytilaan 2.2.2010 Kokonaispinta ala (km 2 ) Padasjoki 13 % Asikkala 14 % Nastola 7 % Lahti 3 % Hartola 12 % Kärkölä 5 % Kuhmoinen 17 % Heinola 15 % yhteensä

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön kehittäminen

Kaupunkiympäristön kehittäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Henkilöstöjaosto Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 UUSI JYVÄSKYLÄ 2009 ASUKKAITA 130 000 MAAPINTA-ALA 106 km2 1172 km2 UURAINEN LAUKAA HANKASALMI

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2. Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.2012 Tampere Maankäytön toteutuksen ohjelmointi Joensuussa laaditaan maankäytön

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Miksi uudistus? - EU:n palvelusopimusasetus - Joukkoliikennelaki (2009) Toimijat 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejaosto - joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Sisällysluettelo YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008...3 1.1. Ulkoiset ympäristömenot ja -tulot...3 1.2. Sisäiset ympäristömenot ja -tulot...5 1.3. Ympäristöinvestoinnit...5 1.4. Ympäristövastuut...5

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))

Lisätiedot

Sähköiset asiointipalvelut ja rajapinnat Lahden kaupungissa

Sähköiset asiointipalvelut ja rajapinnat Lahden kaupungissa Sähköiset asiointipalvelut ja rajapinnat Lahden kaupungissa kartastopäällikkö Aija Holopainen Lahden kaupunki/maankäyttö Lahden teknisen ja ympäristötoimialan sähköiset palvelut Tavoitteeksi asetettiin,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 215 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 15..216 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 2. TALOUSARVIO 2.1. 2.2. 2.. 2.4. Toimintamenot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maanmittauspäivät 20. 21.3.2013 Seinäjoki Lainsäädäntöneuvos Jyrki Hurmeranta Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuutta on seurattu jatkuvasti

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 227 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2012 HEL 2012-006514 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN Rakennusvalvonta valvoo Maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen sekä rakennusjär jestyksen ja kaa vamääräys ten noudattamista rakentamises sa. Toiminnan tavoitteena

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 125 Asianro 1744/10.00.00/2014 Maanhankinnan määrärahat 2014 Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 62: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

962 107 Metsokangas II, päällystystä 100 000. 962 111 Ritaharju, päällystystä 400 000

962 107 Metsokangas II, päällystystä 100 000. 962 111 Ritaharju, päällystystä 400 000 Vuoden 2013 katurakennusohjelma; liitteet Dno TEKE: 117 /662/2013 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennuttajapäällikkö Ari Haapalainen, puh. 044 7032121, kirjoittaa 4.1.2013: Vuoden 2013 talousarviossa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 97 Ympäristölautakunnan seurantaraportti 10/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. (09) 816 24830 Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Kuntamaisema Oy:n osahankkeen tavoitteena on

Lisätiedot

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1.1 YLEISET ALUEET Päämäärä 2015: Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla ja alueita kehittämällä pidetään Ypäjä viihtyisänä

Lisätiedot

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi 18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi Toimielin Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun

Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun 29.3.2012 Helsinki HSY:n paikkatietoseminaari DI Tiina Järvinen Espoo kaupunkina Espoo on yli 250 000 ihmisen kotikaupunki. Kaupungin maapinta-ala

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut. Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut. Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki 6.2.2013 Esityksen sisältö Yleistä Sähköiset lupapalvelut Palautejärjestelmä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TULEVAISUUDESSA

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TULEVAISUUDESSA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TULEVAISUUDESSA Katujen kunnossapidon osalta tulevaisuudessa tulisi panostaa eniten kevytväylien auraukseen ja hiekoitukseen, ajoratojen auraukseen ja hiekoitukseen sekä asfaltin

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yrittäjäilta 25.10.2011

Julkisten hankintojen yrittäjäilta 25.10.2011 Julkisten hankintojen yrittäjäilta 25.10.2011 OHJELMA Klo 17. Tilaisuuden avaus, illan puheenjohtaja Ari Hiltunen Asiantuntijoina hankintajohtaja Marjo Laine ja hankintasuunnittelija Katri Löytty, Jyväskylän

Lisätiedot

KAUPUNGINOSA TOIMENPIDE PALVELULUOKKA. A031 Puistotorin toimintapuisto Toimintapuisto Puistola Säilytettävä Talvikunnossapito

KAUPUNGINOSA TOIMENPIDE PALVELULUOKKA. A031 Puistotorin toimintapuisto Toimintapuisto Puistola Säilytettävä Talvikunnossapito UUDEN JYVÄSKYLÄN VIHERPALVELUOHJELMA LEIKKIPUISTOPALVELUT Liite 1 1/6 SÄILYTETTÄVÄT LEIKKIPUISTOT 2010-2020 TUNNUS NIMI PALVELULUOKKA KAUPUNGINOSA TOIMENPIDE TALVIKÄYTTÖ Toimintapuistot A031 Puistotorin

Lisätiedot

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki. Arvoina rohkeus, reiluus ja vastuullisuus

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki. Arvoina rohkeus, reiluus ja vastuullisuus Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki Arvoina rohkeus, reiluus ja vastuullisuus Asukasluku 198 589 (1.2.2016) Lasten ja nuorten osuus väestöstä on suurempi kuin maassa keskimäärin. Oululaisten

Lisätiedot

OPUS hanke. Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus. Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen

OPUS hanke. Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus. Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen OPUS hanke Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus Tiivistelmä Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 PALVELU 500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT Tekninen johtaja Antti Heinilä Teknisen ja ympäristötoimen johto. Lautakuntatyöskentelyn koordinointi.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) 119 Pelastuslaitos, talousarvion toteutumisennuste III-2013 ja ylitysesitys HEL 2013-012527 T 02 02 01 Päätös Käyttötalousennuste Investoinnit Lautakunta päätti

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 12.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2015 TA 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 3 479 15 478 3 601 23,3 122 3,4 Kulut -1 435-7 581-1 628 21,5-193

Lisätiedot

Tekniikka, kaavoitus ja ympäristö ryhmän vastaukset

Tekniikka, kaavoitus ja ympäristö ryhmän vastaukset Tekniikka, kaavoitus ja ympäristö ryhmän vastaukset Yleisötilaisuus Vaajakoskella 14.11.2007 Pj. Ari Hiltunen Työryhmän jäsenet Hiltunen Ari, Jyväskylä, pj Autere Anna, Jyväskylä Colliander Jari, Jyväskylän

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2016 2018 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot