Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"

Transkriptio

1 Kaupunkirakennepalvelut Toimintakertomus

2 Toimintakertomus Sisällysluettelo 1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus 1 2 Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta toiminnan perusteet 2 Toimintakertomus KRP:n tavoitteiden toteutuminen Palvelualueen yhteiset strategiset tavoitteet Palvelualueen yhteiset kehittämistavoitteet Kaupunkirakenne -määrärahan tavoitteet Rakennus- ja ympäristövalvonta -määrärahan 6 tavoitteet 3.5 Palvelualueen merkittävimmät plussat ja 8 miinukset 3.6 Käyttötalouden toteutuminen 9 KAUPUNKIRAKENNE Yhdyskuntatekniikan vastuualue 4 Katupalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Viherpalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Satamapalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Jätehuoltopalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Pysäköinninvalvontapalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle

3 Tonttituotannon vastuualue 9 Tonttipalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Toimintakertomus Paikkatietopalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Kiinteistöinsinöörin viranomaispalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Metsäpalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Kantakartta- ja maastomittauspalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Kaavoituksen vastuualue 14 Kaavoituspalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA Rakennusvalvonnan vastuualue 15 Rakennusvalvonta Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle

4 Ympäristötoimen vastuualue 16 Ympäristönsuojelupalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Investoinnit palveluun Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Toimintakertomus Laboratoriopalvelut Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Ympäristöjärjestelmä Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Hallinnon ja kehittämisen vastuualue 19 Johto ja hallinto Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Investoinnit palveluun Näkymät vuodelle Asuntotoimi Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle Joukko- ja palveluliikenne sekä 39 pelastuspalvelut 21.1 Toimintaympäristön muutokset Palveluprosessin hallinta Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Näkymät vuodelle HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstötilinpäätös Vuosi taas takanapäin Henkilöstövoimavarat Henkilöstön määrä Henkilöstön rakenne Eläkkeelle siirtyminen Henkilöstön kehittäminen Työtyytyväisyys Tyky-toiminta Palkkaus ja kannustaminen Työturvallisuus ja valmiusasiat 47

5 TALOUDEN TILINPÄÄTÖS Talouden tilinpäätös Tulo- / menolaskelmat Vastuualueiden tulo- / menolaskelmat Käyttöomaisuus Investoinnit Kunnallistekniikan investoinnit 61 Toimintakertomus TILASTOLIITTEET Tilastoliitteet 64

6 1 APULAISKAUPUNGINJOHTA- JAN KATSAUS 2010 Vuosi 2010 oli niin kaupunkirakennepalveluiden kuin oikeastaan koko kaupunginkin osalta ensimmäinen täysipainoinen Uuden Jyväskylän toimintavuosi. Siinä missä edellinen vuosi meni uutta organisaatiota ja toimintakulttuuria rakentaessa, voitiin viime vuonna jo keskittyä täysipainoisemmin itse asiaan: palveluiden tuottamiseen kuntalaisille. Kaiken kaikkiaan toimintavuosi 2010 oli koko palvelualueen näkökulmasta onnistunut. Isoja hankkeita ja linjauksia saatiin vietyä läpi ja talouskin kääntyi vahvasti plussalle. Tästä haluan jälleen kerran kiittää kaikkia krp:läisiä: tämä oli teidän ansiotanne! Palvelualueen toimintaa ohjasi vahvasti alkuvuodesta hyväksytty strategia, jonka kaikkien keskeisten tavoitteiden suunnassa päästiin hyvin eteenpäin. Tiivistä yhdyskuntarakennetta vietiin eteenpäin täydennysrakentamisen ja palkitun KymppiR-ohjelman keinoin. Kestävää kehitystä edistävän ilmasto-ohjelman valmistelu eteni hyvin. Lutakon aukion ja sataman hienon yleissuunnitelman hyväksyminen pitkän kansalaiskeskustelun jälkeen antaa pohjan luoda alueesta käyntikortti koko kaupungille. Joukkoliikenteen kävijämäärien kasvu edisti osaltaan autoriippumattomuutta. Ympäristöystävällinen ulkovalaistus -hankkeella säästettiin onnistuneesti energiaa. Edellä vain muutama esimerkki toimenpiteistä ja hankkeista, joilla strategiaan kirjattuja tavoitteitamme saatiin toimintavuoden aikana vietyä eteenpäin. Timo Koivisto Apulaiskaupunginjohtaja 1

7 2 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT JA LIIKETOIMINTA TOIMINNAN PERUSTEET Kaupunkirakennepalveluiden ja liiketoiminnan palvelualue vastaa Kaupunkirakennelautakunnan alaisista tehtävistä: * yleis- ja asemakaavoituksen sisältävästä maankäytön suunnittelusta * kaupungin maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta, jätehuollosta sekä vesihuoltolaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisista tehtävistä: * rakentamisen ja muiden ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden kunnallisesta viranomaisvalvonnasta * ympäristönsuojelun viranomaisvalvonnasta ja ympäristönsuojelun edistämisestä kunnassa * kunnalle lainsäädännössä osoitetuista asuntotoimen ja kiinteistöinsinöörin viranomaistehtävistä Palvelualueeseen kuuluvat kaupunginhallituksen alaisina seuraavat liikelaitokset: - Altek Aluetekniikka - Jyväskylän Seudun Työterveys - Keski-Suomen Pelastuslaitos - Kylän Kattaus KAUPUNKIRAKENNE- LAUTAKUNTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA APULAISKAUPUNGINJOHTAJA HALLINTO JA KEHITTÄMINEN KAAVOITUS YHDYSKUNTA- TEKNIIKKA TONTTI- TUOTANTO YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUS- VALVONTA 2

8 3 KRP:N TAVOITTEIDEN TO- TEUTUMINEN 3.1 PALVELUALUEEN YHTEISET STRATEGISET TAVOITTEET Kaupunkirakennepalvelujen yhteiset strategiset tavoitteet vuonna 2010; perustuvat strategiseen teemaan Eheä ja vetovoimainen yhdyskuntarakenne sekä ilmasto- ja ympäristömuutoksiin vastaaminen: 1. Tiiviin yhdyskuntarakenteen turvaaminen 2. Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan varmistaminen 3. Julkisten ulkotilojen ja viherrakenteen kohentaminen sekä tunnisterakennusten aikaansaaminen 4. Aluekeskusten kehittäminen ja maaseutumaisen asumisen suuntaaminen kyliin 5. Autoriippumattomuuden edistäminen 6. Energian säästäminen ja vähäpäästöisen energiatuotannon edistäminen Tiiviin yhdyskuntarakenteen turvaaminen Asemakaavoja hyväksyttiin yhteensä 31 kpl, joista asumisen täydennysrakentamisen asemakaavoja 10 kpl. KymppiR 2010:n kohteista pääosa sijoittui olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Yleiskaavatyö käynnistyi täydennysrakentamisselvityksineen. Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan varmistaminen JAPA ry:n toimintaa tuettiin perussopimuksen mukaisesti. Jyväskylän ilmasto-ohjelman valmistelu käynnistyi toukokuussa Hulevesikäytäntöjen kehittäminen edistyi. KymppiR -ohjelma sai palkinnon Tulevaisuuden kestävä kunta -kilpailussa. Julkisten ulkotilojen ja viherrakenteen kohentaminen sekä tunnisterakennusten aikaansaaminen Viherpolitiikka-projekti käynnistyi v Harjun maisemasuunnittelu alkoi syksyllä ja yleissuunnitelma valmistuu v aikana. Äijälänrannan asuntomessualueen lähiympäristösuunnitelma eteni luonnosvaiheeseen, suunnitelma valmistuu keväällä Lutakon aukion yleissuunnitelma hyväksyttiin ja se mahdollistaa Satamakadun viemisen maan alle. Korpilahden sataman asemakaavan toteuttaminen käynnistyi. Aluekeskusten kehittäminen ja maaseutumaisen asumisen suuntaaminen kyliin Vaajakosken keskustan arkkitehtuurikilpailu ratkaistiin ja käynnistettiin kaavarunkosuunnittelu. Palokassa ja Tikkakoskella hyväksyttiin koulujen ja päiväkotien asemakaavamuutokset. Korpilahden keskustan kehittäminen eteni Kirkonmäen ja koulukeskuksen asemakaavoilla ja muilla suunnitelmilla. Kortepohjan ja Huhtasuon asemakaavat etenivät. Valtaosa myönteisistä suunnittelutarveratkaisuista suuntautui jo yleiskaavoitetuille kyläalueille: Puuppolaan, Vesankaan, Kuohulle ja Tikkalaan. Autoriippumattomuuden edistäminen Joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvoivat. Yleiskaavan virkistysreittiselvitys valmistui. Aluekeskusten kehittäminen edisti asumisen ja palveluiden yhteensovittamista. Kevyt- ja joukkoliikenteellä oli erityinen painoarvo yleiskaavan kaupallisessa palveluverkkoselvityksessä. Energian säästäminen ja vähäpäästöisen energiatuotannon edistäminen Ympäristöystävällinen ulkovalaistus hankkeen tavoitteena on vähentää ulkovalaistuksen energiakulutusta 20 % vuoden 2005 kulutustasoon verrattuna. Toimenpiteinä vaihdettiin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä sekä vanhaa elohopeahöyrylamppuvalaisinta uusiin, ympäristöystävällisempiin, energiatehokkaampiin ja vähemmän häikäiseviin valaisimiin. Säynätsalon kouluranta on mukana kuuden kunnan yhteisessä Ekotaajamahankkeessa. Sen tarkoituksena on mm. mallintaa energiatehokkaan asuinalueen kaavoituksen prosessia ja suunnittelua. Tavoitteena on laatia energiaselvitykset ja energiakaavat kaikille mukana oleville pilottialueille. Kaupungin ympäristöpäivän koulutusteemoissa käsiteltiin energiansäästöä kaupungin energiatehokkuussuunnitelman mukaisesti. Enerkey seurantajärjestelmän piiris- 3

9 sä oleville kiinteistöille suunniteltiin järjestettäväksi energiansäästöviikon kilpailu tulevana syksynä 3.2 PALVELUALUEEN YHTEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET Kaupunkirakennepalvelujen yhteisiksi kehittämistavoitteiksi oli vuoden 2010 talousarviossa asetettu seuraavat tavoitteet: 1. Sähköisen asioinnin edistäminen 2. Toimintajärjestelmäsovelluksen uusiminen 3. Pyöräily ja kävely osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää -hankkeeseen osallistuminen Sähköisen asioinnin edistäminen Kuntalaisen sähköinen palautepalvelu epalaute otettiin käyttöön kaupunkirakennepalveluissa. Tonttien esittelyssä ja varaamisessa käytettävää etontti järjestelmää testattiin loppuvuoden aikana ja se otetaan käyttöön vuonna Rakennusvalvonnan sähköistä rakennuslupa-asiointia kehitettiin asiakaslähtöisemmäksi. Katutyöluvista n. 40 %, sijoituspaikkaluvista n. 75 % ja maanomistajan luvista tapahtuman järjestämiseen n. 20 % haetaan sähköisesti elupa -sovelluksen kautta. Rakennuslupa-arkiston digitalisointiprojekti käynnistyi elokuussa. Loppuvuodesta selviteltiin lisäksi rakennusvalvonnan asiakaspalvelun ajanvarausjärjestelmän käyttömahdollisuuksia. Toimintajärjestelmäsovelluksen uusiminen Uusi IMS -toimintajärjestelmäsovellus otettiin tuotantokäyttöön elokuussa Järjestelmään tehtiin prosessikuvaukset ja kaikki dokumentit päivitettiin ja siirrettiin uuteen sovellukseen. Pyöräily ja kävely osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää -hankkeeseen osallistuminen Tampereen teknisen yliopiston tutkijat ovat selvittäneet ulkomaisten kohdekaupunkien parhaat käytännöt. Parhaillaan tehdään suomalaisten kohdekaupunkien olosuhdekartoitusta ja pidetään kaupunkikohtaisia seminaareja kaupunkien omien vahvuuksien ja heikkouksien toteamiseksi. Internetkyselyn avulla selvitetään asukkaiden näkemyksiä Jyväskylän kävely- ja pyöräilyolosuhteista. Ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja hankkeen raportointi on aloitettu. 3.3 KAUPUNKIRAKENNE - MÄÄRÄRAHAN TAVOITTEET Kaupunkirakennemäärärahan kehittämistavoitteeksi oli vuoden 2010 talousarviossa asetettu seuraavat tavoitteet: 1. Yleisten alueiden hallintajärjestelmän käyttöönoton jatkaminen 2. Viherpalveluohjelman laajentaminen 3. Jyväskylän kaupungin eri korkeuskoordinaattijärjestelmien yhtenäistäminen 4. Seudullisen rakennemalliluonnoksen valmistuminen 5. Uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistuminen 6. Uuden viherpolitiikan valmistuminen 7. Vaajakosken ja Huhtasuon aluekeskusten kehittämisen 1. vaiheen loppuunsaattaminen Yleisten alueiden hallintajärjestelmän käyttöönoton jatkaminen Pinta-alojen perusteella laskettuna on katualueiden tiedoista saatu tallennettua 72 prosenttia ja viheralueiden tiedoista 42 prosenttia. Viheralueista on tallennettu kaikki suuritöisimmät eli edustus- ja toimintapuistot sekä leikkipaikat. Jäljellä olevien alueiden tietojen tallentaminen on huomattavasti nopeampaa. Kaikkien katu- ja viheralueiden tiedot saadaan tallennettua kesäkuun 2011 loppuun mennessä. Myös muuttuneiden tietojen päivitykset on aloitettu; järjestelmään tallennetaan nyt samaan aikaan uutta tietoa sekä päivitetään aiemmin tallennettuja. Viherpalveluohjelman laajentaminen Viherpalveluohjelman laajentaminen etenee suunnitellun mukaisesti. Jäljellä olevien ohjelmaosioiden tausta-aineiston keruu on aloitettu ja asukkaat pääsevät tutustumaan osioihin sekä lausumaan niistä mielipiteitään huh- 4

10 tikuussa Lautakunnan hyväksyttäväksi ohjelmaosiot tulevat alkukesän aikana. Jyväskylän kaupungin eri korkeuskoordinaattijärjestelmien yhtenäistäminen Laserkeilauslennot tehtiin toukokuussa Aineisto saatiin konsultilta lokakuussa, jolloin aloitettiin korkeusmallin tekeminen ja korkeuskäyrien tuotanto. Arvioitu ajankohta korkeusjärjestelmien vaihtamiseen N2000 järjestelmään on maalis-huhtikuun vaihteessa Seudullisen rakennemalliluonnoksen valmistuminen Tavoite toteutui. Luonnosvaihe oli nähtävillä helmikuussa. Uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistuminen Tavoite ei toteutunut. Ohjelma saadaan ehdotusvaiheeseen Uuden viherpolitiikan valmistuminen Tavoite ei toteutunut. Projekti käynnistyi ja tavoitteena on saada se valmiiksi vuoden 2011 aikana. Vaajakosken ja Huhtasuon aluekeskusten kehittämisen 1. vaiheen loppuunsaattaminen Tavoite toteutui. Vaajakosken keskustan arkkitehtuurikilpailu ratkaistiin ja vaihe 2, kaavarunkotyö, käynnistyi. Huhtasuon lähiöhanke päättyi ja vaiheessa 2 asemakaava hyväksytään. Kaupunkirakenne -määrärahan toiminnallisiksi tavoitteiksi oli vuoden 2010 talousarviossa asetettu seuraavat tavoitteet: 1. Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 20 %:lla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2015 mennessä. (3 vuoden liukuva ka. 2007: 130 onn. ja 2015: 104 onn.). 2. Käyttäjien tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon säilyy vuoden 2009 tasolla (vuoden 2009 arvo 3,33). 3. Käyttäjien tyytyväisyys puistojen hoitoon säilyy vuoden 2009 tasolla (vuoden 2009 arvo 3,33 ). 4. Käyttäjien tyytyväisyys jätehuoltopalveluihin säilyy vuoden 2009 tasolla (vuoden 2009 arvo 3,60). 5. Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi maankäytön toteuttamisohjelman (KymppiR) mukaisesti. 6. Tontin lohkomiset kolmen kuukauden sisällä toimitusmääräyksestä ja rakennuspaikan merkintä asemakaava-alueilla viiden työpäivän kuluessa tilauksesta. 7. Metsien hoito metsäsuunnitelman ja lähimetsien hoito-ohjelman mukaisesti: hoitopinta-ala 450 ha, hakkuut m³, energiapuun korjuu MWh. 8. Kasvatetaan kaupungin maanomistus maankäytön toteuttamisohjelman (KymppiR) mukaisilla selvitysalueilla 50 %:sta 85 %:iin vuoteen 2012 mennessä. 9. Kahden vuoden asemakaavallinen valmius rivi- ja kerrostalotonteille k-m 2 / 2 vuotta. 10. Kahden vuoden asemakaavallinen valmius kaupungin luovutukseen tuleville omakotitalotonteille 400 kpl /2v. Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 20 %:lla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2015 mennessä. (3 vuoden liukuva ka. 2007: 130 onn. ja 2015: 104 onn.) Vuonna 2010 tapahtui kaupungin alueella 109 henkilövahinko-onnettomuutta eli 13 vähemmän kuin vuonna Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä on vaihdellut viime vuosina 159:n ja 104:n välillä. Kolmen viime vuoden keskiarvo on 112, joten tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Käyttäjien tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon säilyy vuoden 2009 tasolla (vuoden 2009 arvo 3,33) Tavoite ei toteutunut. Käyttäjien tyytyväisyys on laskenut. Tyytyväisyys vuoden 2010 tutkimuksessa oli 3,22. Käyttäjien tyytyväisyys puistojen hoitoon säilyy vuoden 2009 tasolla (vuoden 2009 arvo 3,33 ) Tavoite toteutui. Käyttäjien tyytyväisyys on lisääntynyt. Tyytyväisyys vuoden 2010 tutkimuksessa oli 3,42. 5

11 Käyttäjien tyytyväisyys jätehuoltopalveluihin säilyy vuoden 2009 tasolla (vuoden 2009 arvo 3,60) Tavoite toteutui. Käyttäjien tyytyväisyys on lisääntynyt. Tyytyväisyys vuoden 2010 tutkimuksessa oli 3,65. Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi maankäytön toteuttamisohjelman (KymppiR) mukaisesti Tavoite toteutui. Tarjottujen omakotitonttien määrä ylitti vuotuisen tavoitteen. Uusia tonttialueita avattiin Kanavuoressa, Savonmäessä, Sääksvuorenrannassa, Sääksvuoressa, Kangasvuoressa ja Ylä-Mäyrämäessä, yhteensä 130 tonttia. Tonttivarantoa oli vuoden lopussa eri puolilla kaupunkia yhteensä 108 tonttia. Asuinkerros- ja rivitalorakentaminen vilkastui selvästi edellisvuodesta ja tavoite saavutettiin. Uusia korttelialueita avattiin Keljonkeskuksessa, Kaijanlammen itäpuolella ja Kangasvuoressa. Tontin lohkomiset kolmen kuukauden sisällä toimitusmääräyksestä ja rakennuspaikan merkintä asemakaava-alueilla viiden työpäivän kuluessa tilauksesta Tavoite toteutui. Lohkomiset suoritettiin kolmen kuukauden sisällä toimitusmääräyksestä. Rakennuspaikkojen merkintöjä tehtiin kpl, kasvua edellisestä vuodesta 35 %. Tavoitteessa asetetut määräajat eivät ylittyneet. Metsien hoito metsäsuunnitelman ja lähimetsien hoito-ohjelman mukaisesti: hoitopinta-ala 450 ha, hakkuut m³, energiapuun korjuu MWh. Tavoite toteutui - hoidettu pinta-ala 480 ha (sisältää lähimetsät 55 ha) - hakkuumäärä m³ - energiapuun myynti MWh Kasvatetaan kaupungin maanomistus maankäytön toteuttamisohjelman (KymppiR) mukaisilla selvitysalueilla 50 %:sta 85 %:iin vuoteen 2012 mennessä. Maanomistusosuus on noussut n. 60 %:iin. Tavoite on vielä saavutettavissa 2012 loppuun mennessä. Kahden vuoden asemakaavallinen valmius rivi- ja kerrostalotonteille k-m 2 / 2 vuotta Tavoite toteutui. Rivi- ja kerrostalotonttien asemakaavavaranto oli n k-m 2 vuoden 2010 lopulla, joka on n. 4,5 vuoden varanto. Kahden vuoden asemakaavallinen valmius kaupungin luovutukseen tuleville omakotitalotonteille 400 kpl /2v Tavoite toteutui. Kaupungin luovutukseen tulevien omakotitonttien asemakaavavaranto oli n. 730 tonttia vuoden 2010 lopulla, n. 3,5 vuoden varanto. 3.4 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ- VALVONTA -MÄÄRÄRAHAN TA- VOITTEET Rakennus- ja ympäristövalvonnan määrärahan kehittämistavoitteeksi oli vuoden 2010 talousarviossa asetettu seuraavat tavoitteet: 1. Aloitetaan rakentamismääräysten tulkintojen yhdenmukaistaminen ympäristökuntien kanssa 2. Kehitetään vaikuttavuustunnusluvut (8 kpl) kaupungin ympäristöraportoinnin osaksi 3. Otetaan käyttöön ympäristönsuojelun Xcity -tietojärjestelmä, joka mahdollistaa paikkatiedon hyödyntämisen lupa- ja valvonta-asioissa 4. Jatketaan haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesiasioiden ohjaus- ja neuvontaprojektia pohjavesialueilla Aloitetaan rakentamismääräysten tulkintojen yhdenmukaistaminen ympäristökuntien kanssa Määräysten tulkintojen yhdenmukaistaminen on aloitettu kymmenen suurimman kaupungin kanssa. Pääkaupunkiseudulla jo aloitetun yhdenmukaistamistyön tuloksia voidaan käyttää apuna myös muilla kaupunkiseuduilla. Tulkintojen yhdenmukaistaminen aloitetaan Jyväskylän ympäristökuntien kanssa vuoden 2011 aikana. 6

12 Kehitetään vaikuttavuustunnusluvut (8 kpl) kaupungin ympäristöraportoinnin osaksi. Tavoite toteutui. Ehdotukset tunnusluvuiksi valmistuivat. Lopulliset päätökset tehdään vuoden 2011 aikana. Otetaan käyttöön ympäristönsuojelun Xcity - tietojärjestelmä, joka mahdollistaa paikkatiedon hyödyntämisen lupa- ja valvontaasioissa. Tavoite toteutui. Xcity -tietojärjestelmä otettiin käyttöön ympäristötoimessa. Lupa- ja valvontakohteet on tallennettu järjestelmään ja kokonaisuudessaan järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2011 alusta. Jatketaan haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesiasioiden ohjaus- ja neuvontaprojektia pohjavesialueilla. Tavoite toteutui. Jätevesineuvontaprojekti toteutettiin entisen maalaiskunnan pohjavesialueilla. Kaikille kaupungin pohjavesialueiden asuinkiinteistöille on tehty jätevesien neuvonta- ja ohjauskäynti. Rakennus- ja ympäristövalvonnan määrärahan toiminnallisiksi tavoitteiksi oli vuoden 2010 talousarviossa asetettu seuraavat tavoitteet: 1. Asemakaavoitetulle alueelle rakennettavien uusien pientalojen lupa-asioista on 50 % ennakko-ohjattu. 2. Uusien asuin- ja lomarakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 85 %:sti myönnetyistä rakennusluvista 3. Maa-aines- ja ympäristölupien käsittelyaika on enintään 4 kuukautta 80 %:ssa luvista ja enintään 8 kuukautta 20 %:ssa luvista. 4. Suunnitelmallisia valvontakäyntejä tehdään ympäristölupa- ja maaaineslupakohteissa yhteensä 85 kappaletta. Asemakaavoitetulle alueelle rakennettavien uusien pientalojen lupa-asioista on 50 % ennakko-ohjattu. Tavoite toteutui. Ennakko-ohjauksessa oli tammi-joulukuun aikana yhteensä 174 uutta pientalokohdetta. Ennakko-ohjattujen määrä on 65 % myönnetyistä pientalojen rakennusluvista vuonna Uusien asuin- ja lomarakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 85 %:sti myönnetyistä rakennusluvista Tavoite ei toteutunut. Uusien asuin- ja lomarakennusten käsittelyaika on ollut enintään 6 viikkoa 79 %:ssa myönnetyistä rakennusluvista, joten 6 %:n osalta käsittelyaika ylittyi tavoitteesta. Keskimääräinen käsittelyaika kerrostaloissa oli 10 viikkoa, rivi- ja pienkerrostaloissa 7,5 viikkoa, omakotitaloissa 3,5 viikkoa ja loma-asunnoissa 7,5 viikkoa. Käsittelyaikoja pitkitti rakentamisen volyymin kasvu sekä henkilöstöresurssien vajaus. Maa-aines- ja ympäristölupien käsittelyaika on enintään 4 kuukautta 80 %:ssa luvista ja enintään 8 kuukautta 20 %:ssa luvista. Tavoite toteutui. Ympäristölupapäätöksiä tehtiin yhteensä 18 kpl. Ympäristölupapäätösten käsittelyaika oli noin 3 kk. Maaaineslupapäätöksiä oli 9 kpl, joista 8 lupapäätöksen käsittelyaika oli alle 4 kk. Suunnitelmallisia valvontakäyntejä tehdään ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteissa yhteensä 85 kappaletta. Tavoite ei toteutunut. Suunnitelmallisia valvontakäyntejä toteutettiin 70 kappaletta. Valvontakäynnit toteutettiin valvontasuunnitelman mukaisesti, osa valvontakäynneistä siirtyy seuraavalle vuodelle. 7

13 3.5 PALVELUALUEEN MERKITTÄ- VIMMÄT PLUSSAT JA MIINUK- SET PLUSSAT: + Ympäristöystävällinen ulkovalaistus hankkeen tavoitteena on vähentää ulkovalaistuksen energiakulutusta 20 % vuoden 2005 kulutustasoon verrattuna. Toimenpiteinä vaihdettiin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä sekä vanhaa elohopeahöyrylamppuvalaisinta uusiin, ympäristöystävällisempiin, energiatehokkaampiin ja vähemmän häikäiseviin valaisimiin. + Korpilahden sataman toiminnot kehittyivät vastaamaan nykyajan vaatimuksia vierasvene- ja huoltolaiturien uusimisen sekä yksityisen palveluntarjoajan toteuttaman ravintolainvestoinnin myötä. + Paikallisliikenteen matkustajamäärä lisääntyi lähes seitsemän prosenttia. + Onnistunut sähköisen palautejärjestelmän (epalaute) käyttöönotto + Maanmyyntitavoite saavutettiin + Kankaan alueen etuosto + KymppiR:n palkinto + Valkeamäen osayleiskaavan hyväksyminen + Säilykeraportin valmistuminen + Rakentaminen vilkastui ja asuntorakentaminen lisääntyi + Rakennusvalvonnan lupa-arkiston digitalisointiprojekti käynnistyi + Ilmasto-ohjelmatyö käynnistyi hyvin + Tekla Xcity paikkatietojärjestelmän otettiin käyttöön ympäristötoimessa MIINUKSET: Kaupunkilaiset olivat tyytymättömiä asuntokatujen lumenpoistoon entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella, jossa katujen talvihoitoa toteutettiin ensimmäistä kertaa yhtenäistettyjen laatukriteerien mukaisena. Kaavojen toteuttamisen aikataulut kiireellisiä Tonttivaranto pienenemässä, etenkin liike-, yritys- ja asuinkerrostalotonttien osalta Tavoitteen mukainen rakennuslupien käsittelyaika ylittyi Ympäristöjärjestelmä yksikön resurssit ovat riittämättömät 8

14 3.6 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN MÄÄRÄRAHOITTAIN JA TILIRYH- MITTÄIN Tulot, menot ja toimintakate määrärahoittain TALOUS, euroa TA 2010 TAmuutokset TAM 2010 TP 2010 Ero TP - TAM % Määrärahat: Hallinto ja kehittäminen 33,7 33,7 90,0 56,3 167,1 % Kaupunkirakenne , , , ,6 13,6 % Rakennus- ja ympäristövalvonta 2 271, , ,5 55,8 2,5 % Joukko- ja palveluliikenne 1 185, , ,4 109,4 9,2 % Pelastuspalvelut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Maan myyntiv. ja maankäyttösop , , ,6-86,4-0,6 % Toimintatulot yhteensä ,8 0, , , ,7 6,9 % Hallinto ja kehittäminen 2 102,3 352, , ,7-229,8-9,4 % Kaupunkirakenne ,3 150, , ,8 416,1 1,4 % Rakennus- ja ympäristövalvonta 3 358,2 30, , ,3-455,8-13,4 % Joukko- ja palveluliikenne 4 471, , ,0-147,8-3,3 % Pelastuspalvelut 8 497,6 3, , ,9 500,1 5,9 % Toimintamenot yhteensä ,2 536, , ,7 82,8 0,2 % Hallinto ja kehittäminen ,6-352, , ,7 286,1 11,8 % Kaupunkirakenne ,9-150, , , ,5 11,8 % Rakennus- ja ympäristövalvonta ,5-30, ,4-605,8 511,6 45,8 % Joukko- ja palveluliikenne , , ,6 257,2 7,8 % Pelastuspalvelut ,6-3, , ,9-500,1-5,9 % Maan myyntiv. ja maankäyttösop ,0 0, , ,6-86,4-0,6 % Toimintakate yhteensä ,4-536, , , ,9 13,5 % Tulot ja menot tiliryhmittäin TAM 2010 TP 2010 Ero TP - TAM % Toimintakate , , ,9 13,5 % Toimintatulot , , ,7 6,9 % Myyntitulot 8 908, ,9-424,0-4,8 % Maksutulot 4 400, ,9-165,0-3,7 % Tuet ja avustukset 1 827, ,0-9,0-0,5 % Muut toimintatulot , , ,7 16,1 % Toimintamenot , ,7 82,8 0,2 % Henkilöstömenot , ,4-664,0-5,9 % Palvelujen ostot , ,8 217,5 0,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 289, ,1-147,0-6,4 % Avustukset 3 803, ,3 333,5 8,8 % Muut toimintamenot 1 798, ,1 342,8 19,1 % 9

15 Kaupunkirakennepalveluiden toimintakate oli lähes 2,2 milj. euroa positiivisempi muutettuun talousarvioon nähden johtuen tulojen ylittymisestä. Menot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti, ylitystä n euroa. Palkattomien virka- ja työvapaiden osuus oli koko palvelualueella n euroa. Tulojen suurin poikkeama oli kaupunkirakenne määrärahassa, joka ylittyi 2,1 milj. Muissa määrärahoissa poikkeamat olivat huomattavasti pienempiä. Arvioitua suuremmat tulot kertyivät rakentamisen vilkastumisen myötä tontinvuokra- ja varausmaksutuloista, kiinteistöinsinöörin viranomaistoiminnan ja rakentamiseen liittyvän mittaustoiminnan maksutuloista ja rakennusvalvonnan lupamaksutuloista. Suurin yksittäinen poikkeama oli leasingrahoituksen periaatteella toteutettu ympäristöystävällisen ulkovalaistuksen hanke. Siihen kohdistuneet tuet olivat n. 1,3 milj. euroa budjetin laatimisvaiheessa ennakoitua suuremmat. Kaupunkirakenne määrärahan menojen ylitys aiheutui pääasiassa katualueiden talvihoidon ja katujen uudelleenpäällystyksien kustannuksista. Rakennus- ja ympäristövalvonnan määrärahan menosäästöt johtuivat pääasiassa ympäristötoimen ennakoitua pienemmistä asiantuntijapalvelumenoista sekä rakennusvalvonnan arvioitua pienemmistä henkilöstömenoista ja palvelujen ostoista. Hallinnon ja kehittämisen määrärahan menojen säästö johtui mm. pienentyneistä sisäisistä vuokrista hallintokeskuksen muuton myötä ja Kankaan alueen menoihin budjetoidun rahan alittumisesta. Pelastuspalvelujen määrärahan menot ylittyivät kirjatun pakollisen varauksen johdosta. Joukko- ja palveluliikenteen menoarvio alittui n eurolla. Myös asuntotoimen myymien kiinteistöjen ja osakkeiden myyntivoitot sekä välivuokrattujen asuntojen vuokratulot olivat arvioitua suuremmat. Kaavoituksen tulot ylittyivät budjetoidusta pääasiassa seudullisen rakennemallityön kustannusten laskuttamisesta muilta osallistujakunnilta. Joukko- ja palveluliikenteen valtionavustus oli n euroa budjetoitua suurempi. Maan myyntivoitot ylittyivät n euroa. Maankäyttösopimustuloja kirjattiin käyttötalouteen kunnallistekniikan hankkeissa mukana olleiden maankäyttösopimuskohteiden rakentamisen etenemisen mukaisesti yhteensä 1,7 milj. euroa. Kertymä oli n euroa talousarviovaiheessa arvioitua pienempi. 10

16 KAUPUNKIRAKENNE 4 KATUPALVELUT PLUSSAT: + Ympäristöystävällinen ulkovalaistus - hankkeen kakkosvaiheen tavoitteena on vähentää ulkovalaistuksen energiankulutusta 20 prosentilla vuoden 2005 kulutustasoon verrattuna. Toimenpiteinä vaihdettiin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä sekä vanhaa elohopeahöyrylamppuvalaisinta uusiin, ympäristöystävällisempiin, energiatehokkaampiin ja vähemmän häikäiseviin valaisimiin. + Paikallisliikenteen matkustajamäärä lisääntyi lähes seitsemän prosenttia. + Henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia kirjattiin tapahtuneeksi 109 kappaletta eli 13 onnettomuutta vähemmän kuin vuonna 2009, jolloin niitä sattui 122. MIINUKSET: - Kaupunkilaiset olivat tyytymättömiä asuntokatujen lumenpoistoon entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella, jossa katujen talvihoitoa toteutettiin ensimmäistä kertaa yhtenäistettyjen laatukriteerien mukaisena. 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUU- TOKSET Kuvio 4.2: Paikallisliikenteen matkustajat Jyväskylässä (milj. matkaa/vuosi) Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä vaihtelee vuosittain melko paljon. Pitkän aikavälin trendi on laskeva vuoden 2009 määrän lisäyksestä huolimatta. kpl Kuvio 4.3: Henkilövahinko-onnettomuuksien määrän kehitys Jyväskylässä Kadut, puistot ja liikenne olivat edellisvuosien tapaan selvästi suosituin aihealue Jyväskylän internetsivujen kysymyspalstalla. Katu-, puisto- ja liikenne -aiheisten kysymysten määrä kääntyi jälleen nousuun ja oli noin viidenneksen edellisvuotta suurempi kysymyksiä kpl Kuvio 4.1: Henkilöautotiheys Jyväskylässä (henkilöauto/1000 asukasta) Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi 7,5 prosenttia ja nousua on kolmen viimeisen vuoden aikana ollut yhteensä 17 prosenttia. Kyytiveikko-palveluliikenteen matkustajamäärä laski 11 prosenttia Kadut, puistot, liikenne Jyväskyläneuvonta Energia Liikunta Ympäristö ja ympäristöterveys Päivähoito Koulu- ja opetuspalvelut Kuvio 4.4: Jyväskylän nettisivujen kysymyspalstalle vuonna 2010 tulleet kysymykset, kymmenen yleisintä aihealuetta. Jätehuolto Terveyspalvelut Viestintä 11

17 4.2 PALVELUPROSESSIN HALLINTA Kaupunkirakennepalvelut osallistui valtakunnalliseen teknisen sektorin asiakaskyselyyn (Yhdyskuntatekniset palvelut -kysely), jossa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä mm. yhdyskuntatekniikan palveluista. Kuntalaisten tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon on hiukan laskenut. Tyytyväisyys jää alle vertailukaupunkien keskiarvon. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1, Kuvio 4.7: Tikkakosken asukkaiden arvio yhdyskuntatekniikan toiminnasta Jyväskylä JKL mlk vertailukaup. ka. Vertailukaupunkien k.a. Kuopio Oulu Pori Joensuu JKL mlk Jyväskylä Lappeenranta 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4, Kuviot 4.5 ja 4.6: Asukkaiden tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon Asukkaita kohdattiin ja asiakaspalautetta kerättiin kahdessa katu- ja puistofoorumissa. Keväällä foorumi järjestettiin ensi kertaa Tikkakoskella ja syksyllä kokoonnuttiin ensimmäisen kerran Palokassa. Tikkakosken alueen asukkaista 57 prosenttia oli melko tai erittäin tyytyväisiä yhdyskuntatekniikan palveluihin. Palokassa tyytyväisten osuus oli 68 prosenttia. Tikkakosken alueella tyytyväisimpiä oltiin hyötykeräyksen ja ongelmajätehuollon järjestämiseen. Palokassa puolestaan tyytyväisimpiä oltiin puistojen rakentamisen laatuun. Heikoimman arvion sai Tikkakoskella katujen hoito ja kunnossapito, Palokassa asiakaspalvelu. Keskeisinä toiminnan painopistealueina asukkaat pitävät molemmilla foorumialueilla asfaltin kuntoa, kevytväylien aurausta ja hiekoitusta, risteysten turvallisuutta sekä ajoratojen aurausta ja hiekoitusta. 12

18 luun ja tyytymättömimpiä pysäkkivarustuksiin. Erityisen tyytymättömiä pysäkkivarustukseen oltiin Luonetjärven ja Tunnelinmäen alueilla. Kuvio 4.8: Asukkaiden näkemys katupalveluiden painopistealueista Tikkakoskella Kuvio 4.10: Asukkaiden arvio Tikkakosken joukkoliikennepalveluista. Kuvio 4.9: Asukkaiden näkemys katupalveluiden painopistealueista Palokassa Joukkoliikennettä koskevat arvioinnit eri osaalueiden tärkeysjärjestyksestä ovat samansuuntaiset Tikkakoskella ja Palokassa. Tyytyväisimpiä vastaajat ovat pysäkkien sijoitte- Kuvio 4.11: Asukkaiden arvio Palokan joukkoliikennepalveluista. 13

19 Vuonna 2010 järjestettiin ylläpitopalvelut ensimmäistä kertaa koko kaupungin alueella yhtenäisen hoitotason mukaisina. Erityisesti talvihoidosta saatiin paljon palautetta, joka ei kuitenkaan johtanut laatutason muutoksiin vuodelle Vuoden aikana jouduttiin tekemään päätöksiä yksityisteiden hoidon lakkauttamisista. Kaikkia kuntien hoidossa olleita yksityisteitä ei ollut aiempien vuosien kartoituksissa löydetty. Uusien ja aiemmin tehtyjen päätösten toimeenpano herätti asukkaissa tyytymättömyyttä. Tiehallinnon (nykyinen ELY-keskus) kanssa yhteistyössä teetetyn hoitorajaselvityksen muutokset vietiin käytäntöön entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden alueilla. Ulkovalaistuksen vastuut selvitettiin koko kaupungin alueella. ELY:n vastuulle siirtyi osa kaupungin hoidossa olleista maantievalaistuksista. Keskustan pyöräpysäköintiä valvottiin järjestyksen ja viihtyisyyden turvaamiseksi. Hylättyjä pyöriä siivottiin keskustan alueelta kaksi kertaa vuoden aikana. Kevyen liikenteen edistämiseksi organisoitiin valtakunnallinen pyöräilyviikkotapahtuma yhdessä Jyväskylän pyöräilyseuran, poliisin, Liikenneturvan, opetuspalveluiden, liikuntapalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kanssa. Samoin koordinoitiin Liikkujan viikkoa ja Autotonta päivää. Sähköisesti haettavien lupien käyttöä laajennettiin. Katutyö-, sijoituspaikka- ja tapahtumalupia tuli mahdolliseksi hakea sähköisellä järjestelmällä. Myös lupien laskutuksessa siirryttiin sähköiseen käsittelyyn, joka säästää työaikaa ja tehostaa prosessin läpimenoa. Käsiteltyjen lupien kokonaismäärä laski 7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Jalankulkijoille sattuvien liukastumisonnettomuuksien vähentämiseksi jatkettiin syksyllä 2009 käyttöön otettua, liukkaudesta varoittavaa tekstiviestivaroituspalvelua. Syksyn aikana palveluun liittyi lähes 1500 uutta käyttäjää. Kevyen liikenteen palvelutason parantamiseksi tehtiin päätös sähköisen reittioppaan hankkimisesta. Järjestelmän on tarkoitus olla käytössä keväällä Valon kaupunki -tapahtuma järjestettiin syksyllä 2010, ensimmäistä kertaa uuden nimisenä (aikaisempi nimi Valo on Jyväskylässä ). Tapahtuman kohokohtia olivat avajaiset, uudet valaistuskohteet, ulkovalaistusseminaari, kävelykierrokset ja väliaikaiset valaistuskohteet. Uusia, pysyviä valaistuskohteita ovat nyt muun muassa Mäki-Matin perhepuisto, Tourulan sähköasema, AO Harju ja Kompassin tähtikuvio Magneetti. Tapahtumaan liittynyt seminaari järjestettiin yhteistyössä Viheraluesuunnittelijat ry:n kanssa. Yhteistyön kautta saatiin uusi ammattiryhmä tutustumaan Valon kaupunkiin sekä laadukkaan valaistuksen periaatteisiin. Ympäristöystävällinen ulkovalaistus (YYUV) -hankkeen toinen vaihe saatiin päätökseen vuoden 2010 lopulla. Valaisimia vaihdettiin 4400 ja niistä syntyvä energiasäästö on lähes 8 prosenttia. Samalla asennettiin uusi, sähköverkon omistajasta riippumaton, älykäs ohjausjärjestelmä, jonka energiansäästöpotentiaali on prosenttia. Uusi järjestelmä asennettiin 425 katuvalokeskukseen ja samalla uusittiin 44 huonokuntoista keskusta. Lopulliset, toteutuneet kustannukset olivat euroa, joka rahoitetaan Kuntarahoitus Oy:n leasing-rahoituksella. Alueiden hoidon laatutason varmistamisesta tehtiin sopimus ulkopuolisen valvontakonsultin kanssa. 14

20 ulkoiset sisäiset Kuvio 4.12: Palvelun ostot (1000 e), käyttötalous Ulkoisten ostojen osuus ilman henkilöstömenoja oli 51 prosenttia ulkoiset sisäiset Kuvio 4.13: Palvelun ostot (1000 e), investoinnit Ulkoisten ostojen osuus oli 45 prosenttia. 4.3 INVESTOINNIT PALVELUUN Investoinneissa menot toteutuivat lähes suunnitellun mukaisina, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Lutakon aukion rakentaminen oli varauduttu aloittamaan vuonna 2010, mutta hanke jäi käynnistymättä hotellihankkeen lykkääntymisen vuoksi. Lisäksi joitakin ennalta nimeämättömiin maankäyttösopimuskohteisiin kaavailtuja rakennushankkeita peruuntui. Mattilankadun ja Hoitajantien saneeraukset jäivät kesken aikaisen talventulon vuoksi. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmän laajentaminen ei edennyt hankinnasta tehtyjen valitusten takia. Investoinnin kokonaismenot alittuivat, merkittävimmät alitukset johtuivat Lutakon aukiosta ja nimeämättömistä maankäyttösopimuskohteista. Vastaavasti merkittävimmät ylitykset syntyivät suunnittelusta, vanhan Kuokkalanpellon ja Valtterintien saneerauksista sekä Kanavuoren laajennuksesta (Ruokosaari). Syynä ylityksiin olivat hankkeiden laajentuminen ja niiden vaatimat lisätyöt. Myös eräiden pienten rakennushankkeiden menot ylittyivät: useita ennalta ohjelmoimattomia parannustoimia jouduttiin tekemään muun muassa Haanpääntiellä ( euroa), Savikkotiellä ( euroa), Sykeraitilla ( euroa), Hannikaisenkadulla (hulevesijärjestelyt Sinetin kohdalla euroa) sekä Säynätsalon kouluhankkeeseen liittyen Sahurinpolulla ( euroa). Tulojen merkittävin muutos johtui budjetoimattomista tuloista, joista pääosan muodosti muiden osapuolten (ELY, muut kunnat) maksama osuus Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma JYSELIN kustannuksista ( euroa). Lutakon aukion, joukkoliikenteen informaatiojärjestelmän sekä Mattilankadun ja Hoitajantien rahoitusta esitetään uudelleen budjetoitavaksi vuodelle Maankäyttösopimustulot kattoivat noin 15 prosenttia investoinneista. Taulukko 4.1 (1 000 e) TP -08 TP -09 TAM-10 TP -10 Inv.tulot * Inv.menot Nettoinv * Ei sisällä maankäyttösopimusten tuloja Asuin- ja työpaikka-alueiden ensimmäinen rakennusvaihe toteutettiin seuraavilla alueilla: - Kaijanlammentien itäpuoli - Pysäkkivuori/Vääräjärvi - Kaunisharju eteläinen IB - Kanavuori(Laurinrinne) - Savonmäki - Terttumäki IIB (Eerolantie) - Tunnelimäki IIA - Palokankaan teollisuusalueen laajennus - Kanavuoren laajennus (Ruokosaari) 15

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 9 Kaupunkirakennepalvelut - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Toimintakertomus 2 0 0 9 Toimintakertomus 2009 --------------------------

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Teknisen palvelukeskuksen toteuma

Teknisen palvelukeskuksen toteuma Teknisen palvelukeskuksen toteuma 2016 25.1.2017 Menot Tulot ULKOISET toteuma Erotus toteuma Erotus Hallinto- ja maankäyttö 830 340,00 707 010,00 123 330,00 Hallinto- ja maankäyttö 151 060,00 126 504,00

Lisätiedot

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Maankäyttö 2013 Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaupunkirakennelautakunta Joukkoliikennejaosto Tiejaosto Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Jyväskylän tilinpäätös 2011

Jyväskylän tilinpäätös 2011 Jyväskylän tilinpäätös 2011 TP 2010 TP 2011 Muutos Veroprosentti 19,00 % 19,00 % 0,00 % Asukasluku 130 816 132 062 1 246 Verotulot, milj. euroa 421,6 427,5 5,9 Verotulot, euroa/as 3 223 3 237 14 Vuosikate,

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Elinympäristö ja kaupunkirakenne Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Organisaatiotoimikunnan kokous 23.5.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Elinympäristö ja kaupunkirakenne Mitä tehty,

Lisätiedot

Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta. Tuottavuusohjelma

Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta. Tuottavuusohjelma Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta Tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelma kaupungin talouden tasapainottamiseksi (1) Hallituksen politiikkariihen kannanotto 24.2.2009: Kaksikymmentä suurinta kuntaa

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut Toiminnalliset tavoitteet Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut Tontinluovutusmäärät investoinnit Joukkoliikennepalvelutaso rahoitus Ympäristötavoitteet Prosessien käytännön yhteistyö hyvinvointi 1 Tulot 43

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus 6.1.12 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimialan toiminnan kuvaus Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueet ovat yhteiset palvelut, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja pysäköinninvalvonta. Yhteisiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (7) 3 Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017 (a-asia) HEL 2017-009167 T 02 02 01 Päätösehdotus Tiivistelmä

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/ 12 Ympäristölautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 Kaupungin eri osien asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista sekä asukasyhteistyöstä on

Lisätiedot

Yhdyskuntatoimen toimiala yhteensä

Yhdyskuntatoimen toimiala yhteensä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1 Yhdyskuntatoimi 1.10.2009 YHDYSKUNTATOIMEN TOIMIALAN TILINPÄÄTÖS 2008 Yhdyskuntatoimen toimiala yhteensä TALOUS, 1 000 euroa TA 2008 TA-muutokset TAM 2008 TP 2008 Ero TP - TAM % Määrärahat:

Lisätiedot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot KÄYTTÖSUUNNITELMAT V 2011 KS 2011 Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate -97 241 200 Toimintatulot 2 950 400 Myyntitulot 1 039 900 Maksutulot 250 000 Tuet ja avustukset 1 540 500 Muut toimintatulot

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248 Taulukko1. Tyytyväin en Ei osaa sanoa Tyytymätön Asunnon koko ja varusteet 84 8 8 5. Rauhallisuus ja yleinen järjestys 81 10 9 6. Asuinalueen arvostus 74 15 12 8. Liikenneturvallisuus 73 14 13 1. Melutaso

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Talousarvio. Tot vuoden alusta

Talousarvio. Tot vuoden alusta Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö.

Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. TEKNISET PALVELUT Yleistavoite/tarkoitus Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet

Lisätiedot

KORPILAHDEN PÄIVÄKOTIKORTTELI

KORPILAHDEN PÄIVÄKOTIKORTTELI KORPILAHDEN PÄIVÄKOTIKORTTELI Kaupunginvaltuusto 16.2.2015 LEILA STRÖMBERG Kaupunginarkkitehti KAAVAN TAUSTASELVITYKSET Kaupungin strategiassa on esitetty tavoitteena mm. aluekeskusten kehittäminen, julkisten

Lisätiedot

INVESTOINNIT, YHTEENVETO

INVESTOINNIT, YHTEENVETO INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta ilman liikelaitosta Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset Tot-% Osasto Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -5 835-5 835-2 893 49,6-4 310 Laajennusinvestoinnit,

Lisätiedot

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS NETTO

KÄYTTÖTALOUS NETTO Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti n tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointitapa ja tavoitteen toteutuminen. Valmis v kolmen kiinteistön osalta

Tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointitapa ja tavoitteen toteutuminen. Valmis v kolmen kiinteistön osalta Tekninen lautakunta Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toiminnan kuvaus Teknisen lautakunnan päävastuualueelle kuuluvat seuraavat tulosalueet: hallinto, yhdyskuntasuunnittelun toteuttaminen, ympäristön hoito,

Lisätiedot

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki 26.2.2016 Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki Asukasluku 1.2.2016 198 589 Lasten ja nuorten osuus väestöstä on suurempi kuin maassa keskimäärin. Oululaisten keski-ikä on 37,4 vuotta.

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 IMATRAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto 30.5.2017 YMPÄRISTÖVALVONTA Vastuuhenkilö: Ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari 1. Tehtäväalueen kuvaus Ympäristövalvonnan

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015. Executive-raportti LAPPEENRANTA

Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015. Executive-raportti LAPPEENRANTA Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015 Executive-raportti LAPPEENRANTA 16.6.2015 2 1 Johdanto Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailun luvut perustuvat kuntien Rapal Oy:lle

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II

Osavuosikatsaus II RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osavuosikatsaus II 1.6. 31.8.2017 Viranomaistoiminnan tulosalue - Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu - Ympäristöterveysvalvonta RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta,

Lisätiedot

T i k k a k o s k i k e h i t t y y!

T i k k a k o s k i k e h i t t y y! T i k k a k o s k i k e h i t t y y! 4.2. 2015 1. Avaus 2. Tikkakosken kehittämissuunnitelmasta yleensä 3. Tikkakosken tohinat; diplomityön esittely, Annamaija Löfgren 4. Koulu- ja liikuntakeskuksen yleissuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön kehittäminen

Kaupunkiympäristön kehittäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Henkilöstöjaosto Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja Silja Hyvärinen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja Silja Hyvärinen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (8) 82 Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017 HEL 2017-009167 T 02 02 01 Päätös Käsittely päätti merkitä

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Katsaus teknisten ja ympäristöpalveluiden nykytilaan 2.2.2010

Katsaus teknisten ja ympäristöpalveluiden nykytilaan 2.2.2010 Katsaus teknisten ja ympäristöpalveluiden nykytilaan 2.2.2010 Kokonaispinta ala (km 2 ) Padasjoki 13 % Asikkala 14 % Nastola 7 % Lahti 3 % Hartola 12 % Kärkölä 5 % Kuhmoinen 17 % Heinola 15 % yhteensä

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Jyväskylän asemakaavaprosessi. 24.1.2013 Leila Strömberg Asemakaavapäällikkö

Jyväskylän asemakaavaprosessi. 24.1.2013 Leila Strömberg Asemakaavapäällikkö Jyväskylän asemakaavaprosessi 24.1.2013 Leila Strömberg Asemakaavapäällikkö Tavoite / tuote Laadukkaasti valmisteltu lainvoimainen asemakaava, joka täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/ KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/2016 1..1. 30.6. 1 KÄYTTÖTALOUS Tammikuu-Kesäkuu 2016 50,00 % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VALON KAUPUNKI

ENERGIATEHOKAS VALON KAUPUNKI ENERGIATEHOKAS VALON KAUPUNKI YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN ULKOVALAISTUS - hanke Tavoite: säästää 40 % kaupungin ulkovalaistuksen käyttämästä energiasta, parantaa valaistusta ja säästää huoltokustannuksissa.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2. Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.2012 Tampere Maankäytön toteutuksen ohjelmointi Joensuussa laaditaan maankäytön

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Toimielin: 6000 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok Koulutuspalvelut 2015 toteuma TA2015 (toimintakate) = TP2014 + 1,1 M Toimintakate 08/2015 noin 0,3 % alemmalla tasolla kuin v. 2014 Perusopetuksen ja lukioiden kustannukset ja kate edellisvuotta pienemmällä

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 1.1. 31.12. Väestömäärän kehitys jatkuu myönteisenä Joensuun väestömäärä oli marraskuun lopussa Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 75 92. Väestömäärä oli 386 edellisen vuoden marraskuuta

Lisätiedot

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))

Lisätiedot

Muutettu talousarvio. Tot vuoden alusta

Muutettu talousarvio. Tot vuoden alusta Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Muutettu talousarvio Tot vuoden Poikkeama Tot-% muutettu ta Tot

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Sisällysluettelo YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008...3 1.1. Ulkoiset ympäristömenot ja -tulot...3 1.2. Sisäiset ympäristömenot ja -tulot...5 1.3. Ympäristöinvestoinnit...5 1.4. Ympäristövastuut...5

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 215 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 15..216 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 2. TALOUSARVIO 2.1. 2.2. 2.. 2.4. Toimintamenot

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 UUSI JYVÄSKYLÄ 2009 ASUKKAITA 130 000 MAAPINTA-ALA 106 km2 1172 km2 UURAINEN LAUKAA HANKASALMI

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 227 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2012 HEL 2012-006514 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Asunto- ja kiinteistölautakunta Tammi-huhtikuu 2017 1 Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat KAUPUNKISTRATEGIA VISIO JA TOIMINTATAVAT STRATEGINEN OHJAUS

Lisätiedot